Božidar Radišič Kobilje 33 F 9227 KOBILJE Datum: 19.11.2012 REPUBLIKA SLOVENIJA VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC DR.

ZDENKA ČEBAŠEK TRAVNIK Dunajska cesta 56 1000 LJUBLJANA NAMESTNIK VARUHINJE G. IVAN ŠELIH

NUJNO!
SPOŠTOVANI! 1. Obveščam Vas, da je predsednik senataokrožni sodnik Stanislav Jug v zadevi I K 39942/2010 narok glavne obravnave, ki je bil razpisan za dan 21.11.2012 preklican in prestavljen za nedoločen čas. Obvestilo Vam prilagam. 2. V sredo 21.11.2012 ali v petek 26.11.2012 me bo v prostorih ZPKZMB, oddelek v Murski Soboti obiskal Leon Vugrinec, brat Primoža Vugrinca – kriminalista, ki mi je prišel grozit in zaradi katerega sem dejansko v priporu. Pred nekaj dnevi je namreč na domu pri njem doma povzročil incident in udaril celo lastno mamo in grozil vsem domačim. G. Leon Vugrinec je dejal, da se sedaj že cela družina počuti ogroženo in bo verjetno podal izjavo on sam in tudi ostali člani družine, kakor tudi vsi, ki so slišali o grožnjah kriminalista. Izjave bodo podali pod pogojem, da bo res vse ostalo pri Vas in da bo speljan postopek, saj kriminalist Vugrinec že postaja nevaren. 3. Prilagam Vam dopis podpredsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Su 020502/201212 z dne 15.11.2012 in moj odgovor podpredsedniku sodišča. 4. Prilagam Vam sklep senata Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II Ks 47924/2012-126 z dne 16. novembra 2012. Ves sklep je napisan samo po sistemu »copy – paste«, saj so celotni odstavki enostavno prekopirani iz prejšnjih sklepov istega sodnika. Vse skupaj že meji na slabo režirano groteskno tragikomedijo! Dobro, da glede na moje stanje pri tej tragikomediji ne bom več dolgo sodeloval. 5. Predobravnalni narok v zadevi 8705/2010, ki je razpisan za dan 26.11.2012 za sedaj ni preložen, zaslišan pa naj bi bil policist PP Lendava Robert Kovač. 6. Vljudno Vas prosim, da od Državnega zbora zahtevate OBVEZNO RAZLAGO 39. Člena Zakona o kazenskem postopku in sicer v smislu opravljanja sodniške dolžnosti. Posebej je pomembna obvezna razlaga 4., 5. in 6. odstavka 39. Člena ZKP. Menim namreč, da navedena določila ne veljajo samo za sodnike pri vodenju glavnih obravnav, ampak tudi v primerih kot je moj. Boljšo formulacijood moje boste Državnemu zboru podali sami. 39. člen ZKP namreč v 4. odstavku določa, da sodnik oziroma sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti če je v isti kazenski zadevi opravljal preiskovalna dejanja, V 5. odstavku pa določa, da sodnik ali sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti, če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji odločbe nižjega sodišča ali je pri istem sodišču sodeloval pri izdaji odločbe, ki se izpodbija s pritožbo ali z zahtevo za varstvo zakonitosti!

1

Prav tako bi bilo od Državnega zbora zanimivo izvedeti, kdaj so podani oziroma izkazani pogoji za izločitev sodnika na podlagi 6. odstavka 30. člena ZKP, zaradi pristranskosti. Dejstvo je namreč, da je sodnik Stanislav Jug opravljal funkcijo preiskovalnega sodnika, ki mi je odredil pripor. Ta njegov sklep sem izpodbijal tako s pritožbo, kot tudi z zahtevo za varstvo zakonitosti na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Dejstvo je tudi, da je sodnik Stanislav Jug opravljal funkcijo predsednika senata Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki mi je podaljšal pripor. Ta sklep senata sem prav tako izpodbijal s pritožbo na Višje sodišče v Mariboru in ker je bil sklep senata izdan po prejemu obtožnice, sem imel spet možnost vložiti Zahtevo za varsvo zakonitosti na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, kar sem tudi storil. Naknadno sem spet vložil zahtevo za odpravo pripora (ki ste jo prav tako že prejeli) in spet je predsednik senata, ki mi je (itak) zavrnil zahtevo bil Stanislav Jug. Menim, da je to več kot nedopustno saj je več kot očitno, da je sodnik Stanislav Jug ne samo pristranski, ampak se je že vnaprej odločil, da bom za posest 5 rastlin konoplje obsojen na zaporno kazen. Drugega razloga za moj pripor enostavno ne vidim. Prav zaradi tega bi Državni zbor moral izdati obvezno razlago, saj je tak način dela Okrožnega sodišča v Murski Soboti nedopusten. Nenazadnje sami lahko razberete, da okrožni sodnik Stanislav Jug kot predsednik senata vodi prav vse zadeve, v katerih sem obtožen jaz, moja partnerka ali njena sestra (8705/2010, 39942/2010, 61123/2011). V zadevi 47924/2012 pa je najprej opravljal funkcijo preiskovalnega sodnika, sedaj pa spet funkcijo predsednika izvenobravnalnega senata. Da je več kot pristranski boste lahko razbrali iz izreka in obrazložitve zadnjega sklepa senata. Posebej je pomembno, da Državni zbor v obvezni razlagi izrecno odgovori na vprašanje, ali ta določila veljajo samo za sodnika ali sodnika porotnika pri vodenju glavne obravnave ali to velja za opravljanje vseh sodniških dolžnosti, kot je to v mojem primeru. 39. člen ZKP namreč ne govori o sodniku na glavni obravnavi ampak samo o sodniku ali sodniku porotniku, kar pa velja tudi za sodnika ali sodnika porotnika v izvenobravnalnem senatu. Tudi tu namreč lahko pride do nedopustnih ravnanj sodnika, kot se to dogaja (vsaj po mojem prepričanju) v mojem primeru 47924/2012. 39. člen ZKP Sodnik oziroma sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti: 4) če je v isti kazenski zadevi opravljal preiskovalna dejanja, ali je sodeloval pri odločanju o ugovoru zoper obtožnico oziroma o zahtevi predsednika senata po 271. ali 284. členu tega zakona, ali če je kot sodnik za mladoletnike vodil pripravljalni postopek in je bil podan predlog za kaznovanje, ali če je sodeloval v postopku kot tožilec, zagovornik, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec oškodovanca oziroma tožilca, ali če je bil zaslišan kot priča ali kot izvedenec; 5) če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji odločbe nižjega sodišča ali je pri istem sodišču sodeloval pri izdaji odločbe, ki se izpodbija s pritožbo ali z zahtevo za varstvo zakonitosti; 6) če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. 7. Obveščam Vas, da je g. Blanka Denko Čeh dvignila denar pri odvetniku Andreju Slivniku in s tem odpade moja prošnja za posredovanje. LEP POZDRAV! 2 Božidar Radišič