You are on page 1of 28

Ayat Aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek asal dan mempunyai kata kerja berimbuhan awalan me-,

mem-, men-, meng- dan menge-

Contoh: Ah Seng mengecat dinding rumah

Subjek asal

Kata kerja

Ah Seng

mengecat

Ayat Pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan dan menggunakan imbuhan di-

Contoh: Dinding dicat oleh Ah Seng.

Objek asal dinding

Kata kerja dicat

Ayat Aktif

Ayat Pasif

Hamidon menendang bola Pak Dol menggali lubang

Bola ditendang oleh Hamidon Lubang digali oleh Pak Dol

Encik Salleh terpakai

menjual kereta Kereta terpakai dijual oleh Encik Salleh

Puan Siti memarahi pekerja Pekerja yang Curi tulang yang curi tulang dimarahi oleh Puan Siti

1. Ayat Pasif dengan imbuhan kata Kerja Pasif di2. Ayat Pasif dengan Imbuhan kata Kerja Pasif ter3. Ayat Pasif dengan Imbuhan kata Kerja Pasif ke-

4. Ayat Pasif dengan Imbuhan kata Kerja Pasif ber5. Ayat Pasif dengan Kata Ganti Nama Diri Pertama. 6. Ayat Pasif dengan Kata Ganti Nama Diri Kedua 7. Ayat Pasif dengan Kata Bantu Pasif kena

Contoh ayat:

Sampah-sarap itu di bakar oleh ayah.

Roti itu dibeli oleh Hasyim

Contoh ayat:

Tembok Susu

itu terlanggar oleh motosikal.

itu terminum oleh adik.

Contoh ayat:

Penduduk kampung itu kegelapan


sepanjang malam

Peserta kursus pertanian itu kepanasan

Contoh ayat:

Pinggan itu sudah bersusun

lantai itu sudah bersapu

Contoh ayat:

Emak saya temani ke pasar

Sampah-sampah itu telah kami


bakar.

Contoh ayat:

Masalah itu akan kami selesaikan.

kerja ini perlu anda siapkan .

Contoh ayat:

Rambutan itu kena kait.

Baju itu kena jahit

Pilihan Jenis Ayat


Ayat
Fariza memotong kek hari jadinya Kasut itu telah berbasuh. Kereta Encik Mazlan dibaiki oleh Azmi Ikan goreng itu saya makan. Buku itu disusun oleh pengawas perpustakaan. Nani menjual kuponnya kepada Sharifah kotak itu terangkat oleh adik Guru Disiplin memanggil murid-murid yang datang lambat.

Jenis ayat

Samsul mengetuai pasukan bola sepak sekolah


Nani kepanasan kerana alat pendingin hawa itu rosak Doktor Zalina sedang merawat anak-anak Puan Siti

27 Nenek sedang menganyam tikar mengkuang di ruang tamu rumahnya. A Tikar mengkuang sedang dianyam oleh nenek di ruang tamu rumahya. B Tikar mengkuangnya sedang nenek anyam di ruang tamu rumahnya. C Tikar mengkuang nenek sedang dianyam olehnya di ruang tamu. D Tikar mengkuang di ruang tamunya sedang nenek anyam. UPSR 2006

26

Gamat yang telah dipotong masih dapat hidup jika dimasukkan ke dalam laut.

Gamat akan hidup walaupun dipotong sekiranya dimasukkan ke dalam laut. B Gamat yang hidup akan dimasukkan ke dalam laut setelah dipotong. C Gamat yang telah dimasukkan ke laut akan hidup apabila dipotong. D Gamat hidup yang dipotong akan dimasukkan ke dalam laut.
UPSR 2007

Cakap

ajuk ialah ayat yang ditulis seperti suatu ujaran dibuat dan ditulis dengan tanda pengikat kata atau tanda petik (.)

Cakap pindah ialah ayat yang ditulis semula dengan mengekalkan maksudnya tetapi mengubah bentuknya dan ditulis tanpa pengikat kata

Cakap Ajuk Cikgu, saya tidak dapat datang petang ini, kata Sofyan

Cakap Pindah Sofyan memberitahu cikgu bahawa dia tidak dapat datang petang itu

Untuk menukar cakap ajuk kepada cakap pindah,beberapa perkataan tertentu perlu ditukar
Jenis Kata yang berubah Cakap Ajuk Cakap Pindah

Ganti nama diri

Aku, saya, patik Kami, kita Awak, kamu, engkau, anda kalian beta

Dia Mereka Dia. -nya Mereka baginda

Jenis Kata yang berubah

Cakap Ajuk

Cakap Pindah

Ganti nama tunjuk Ganti nama tempat Ganti nama cara

ini

Itu

sini
begini

Situ,sana, tempat itu begitu

Jenis Kata yang berubah

Cakap Ajuk

Cakap Pindah

Ganti nama masa

sekarang Tadi Semalam

Masa itu Ketika itu Hari sebelumnya.


Hari semalamnya

Kelmarin Esok Hari ini

Kelmarinnya Keesokan harinya Hari itu

catatan

Ayat Perintah -melarang, menegah, meminta, menyuruh, mempersilakan, menjemput, mengarahkan,mengharap

Cakap Ajuk

Cakap Pindah

Nota

i.a. Kawanii. Ghazali kawan, kita memberitahu akan bertolak kawanpada pukul kawannya yang 7.00 pagi esok, mereka akan kata Ghazali bertolak pada pukul 7.00 pagi esoknya. i.b. Jangan pergi ii. Puan Aini jauh-jauh, balik melarang anaksebelum pukul anaknya pergi 3.00, kata jauh-jauh dan Puan Aini balik sebelum kepada pukul 3.00. anaknya

Kata memberitahu digunakan kerana ayat (ia) diucapkan untuk maklumat


Kata melarang digunakan untuk menggantikan kata jangan

Cakap Ajuk

Cakap Pindah

Nota

I.c. Saya akan ii. Dani berjanji tolong awak bahawa dia pada hari akan Ahad ini, menolong kata Dani Sony pada hari kepada Sony. Ahad itu. i.d.Bila abang ii. Pak Mat kamu akan bertanya saya ke Jepun? tarikh abang Kata Pak Mat. saya akan ke Jepun.

Kata berjanji digunakan kerana ayat (ic) dibuat sebagai suatu janji Kata bertanya digunakan kerana ayat .

26 Bapa melarang Damit bermain di tepi sungai. A " Damit, larang anak itu bermain di tepi sungai," kata bapanya. B "Jangan, bermain di tepi sungai," jerit Damit kepada bapanya. C "Usah bermain di tepi sungai," kata bapa kepada Damit D "Damit bahaya bermain di tepi sungai," jerit bapanya UPSR 2005

27 "Selepas selesai kerja ini, bolehlah kita minum kopi di kedai Pak Uda," ajak Hafiz kepada kawan-kawannya.
A Setelah kerja itu selesai, Hafiz mengajak kawan-kawan Pak Uda minum kopi di kedainya B Hafiz mengajak kawan-kawannya minum kopi di kedai Pak Uda setelah menyiapkan kerja itu. C Hafiz dan kawan-kawannya minum kopi di kedai Pak Uda setelah menyiapkan kerja itu. D Setelah menyiapkan kerja itu, Pak Uda mengajak Hafiz dan kawan-kawannya minum kopi di kedainya. UPSR 2005

Di sediakan oleh: PN. RASHIDAH BT. IDRIS