P. 1
neoiagones_23.11.2012

neoiagones_23.11.2012

|Views: 71|Likes:
Published by AlexThemelis
local newspaper
local newspaper

More info:

Published by: AlexThemelis on Nov 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

Δαγκλή 7 Ιωάννινα | τηλ: 26510 77466 | fax: 26510 37880 | e­mail: nagones@ioa.forthnet.gr | www.neoiagones.

gr
 ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676
Παρασκευή 23
Νοεμβρίου 2012
Αρ. Φύλλου 4770
Τιμή 0,60€
Ιδρυτής: ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΜΠΟ∆ΙΟ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Ο αγροτουρισµός
ελπίδα για την Ήπειρο
Πρωτοβουλίες για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες αναλαµβάνουν οι επιχειρηµατίες
του κλάδου µετά και τη Γενική Συνέλευση της «Αγροξένια» που έγινε στα Γιάννινα
Nτέρµπι το µατς
µε τον ΟΦΗ
Ειδήσεις έβγαλε η χθεσινή συνέντευξη τύπου
του Γιάννη Χριστόπουλου, µε τη σηµαντικότε-
ρη ίσως, ότι έχει εισηγηθεί να ανανεώσει το
συµβόλαιό του ο Μιχαήλ και να αποτελέσει
έτσι τη µοναδική κίνηση άνω των 24 ετών που
έχει δικαίωµα η ΠΑΕ. ΣΕΛ. 15
.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
∆όση; ∆ώσαµε,
δώσαµε
Α ρε άτιµη κατάντια που
µας έφτασες;
Τη ντύσαµε τη ζητιάνα, τη
µπαλώσαµε, την καθαρί-
σαµε, της πληρώσαµε και
ταξί να πάει στο σπίτι των
αρχόντων, αλλά για µια...
ΣΕΛ. 2
Το ελληνικό κράτος έχει αποδειχτεί
πολλές φορές αντίπαλος σε κάθε τι
νέο που προσπαθεί να δηµιουργηθεί
και να αναπτυχθεί στη χώρα µας,
όντας γραφειοκρατικό και δυσκίνη-
το.
Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και
ο τοµέας του αγροτουρισµού ο
οποίος στην Ευρώπη γνωρίζει
τεράστια άνθηση, αλλά στη χώρα
µας δεν υπάρχει ακόµα ένα θεσµικό
πλαίσιο λειτουργίας γεγονός που
αποθαρρύνει πολλούς νέους που θα
ήθελαν να επιστρέψουν στην ύπαι-
θρο, φυσικά και στην Ήπειρο που
διαθέτει όλα τα πλεονεκτήµατα,
λόγω της οικονοµικής κρίσης και
να ασχοληθούν µε την συγκεκριµέ-
νη δραστηριότητα καθώς συνα-
ντούν συνεχώς εµπόδια πους σε
ορισµένες περιπτώσεις κάνουν απα-
γορευτική την όποια επιχειρηµατική
σκέψη. ΣΕΛ. 4
Τελευταία αλλά µε
προοπτικές η Ήπειρος
Ουραγός στις εξαγωγές
ανάµεσα στις 13 Περιφέ-
ρειες της χώρας αλλά µε
σηµαντική αύξηση των
ποσοστών της το α’ εξά-
µηνο του 2012 ΣΕΛ. 5
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία
του υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης
Αύξηση αυτοκτονιών
στα χρόνια της κρίσης ΣΕΛ. 6
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Ξεκίνησε η λειτουρ-
γία της Λαϊκής
στη ∆ροσιά
Με είκοσι παραγωγούς
ΣΕΛ. 7
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Στα ίδια επίπεδα οι
εγγεγραµµένοι άνερ-
γοι στον ΟΑΕ∆ για
την Ήπειρο ΣΕΛ. 6
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Stand-up Economy,
ο Οικονοµο-
(µονό)λογος
Τη ∆ευτέρα στα Γιάννινα
ΣΕΛ. 12
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σε Γενική Συνέλευση οδηγείται
η ΠΕ∆ Ηπείρου υπό το βάρος
των εξελίξεων που υπάρχουν
γύρω από το θέµα της διαθεσι-
µότητας των υπαλλήλων στους
ΟΤΑ και ενόψει φυσικά του
εκτάκτου συνεδρίου της ΚΕ∆Ε
που έχει οριστεί για τις 3
∆εκεµβρίου. ΣΕΛ. 3
Συνεχίζουν τις αντιδράσεις για τη διαθεσιµότητα
Στα... όπλα Αυτοδιοίκηση
και εργαζόµενοι
2   ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Θόδωρος Γαλανοπουλος bwhite.theo@yahoo.gr
ακόµα  φορά,  της  είπανε  έλα  αύριο  –µεθαύριο  µε  άλλο
φουστάνι …
Το σκατο µας παξιµάδι κάναµε σαν χώρα για να πάµε να
µας  δώσουν  αυτή  τη  δόση,  και  κάθε  µέρα  µας  βρίσκουν
και µια δικαιολογία.
∆εν είναι κατάντια αυτή;
Και δεν µπορούν να τη δικαιολογήσουν ούτε τα τηλεο-
πτικά παπαγαλάκια της Τρόικας λέγοντας µας ότι έτσι είναι
παντού, και στη Γερµάνια έχουν ανεργία και και…
Οι  κλητήρες  των  δανειστών  µας  που  µας  κυβερνάνε,
έχουν λάβει όλα τα µέτρα για να εξασφαλίσουν τα δανεικά
τους.
Από παντού εισπράξεις για αυτούς και από παντού µειώ-
σεις  και  περικοπές  για  εµάς.  Αλλά  φαίνεται  ότι  µάλλον
εκπλαγήκανε οι δανειστές µας, πρέπει να το είχαν σίγου-
ρο  ότι  δεν  πρόκειται  να  εκπλη-
ρώσουµε τα χιλιόµετρα που µας
επιβάλανε,  και  όπως  σας  έχω
ξαναπεί, µάλλον µας ετοίµαζαν
για ένα πολύ φιλικό αντίο …
Και  τώρα  πρέπει  να  βρούνε
και  κάποιο  άλλο  εµπόδιο  που
να µην µπορούµε να το υπερπη-
δήσουµε,  για  να  βρεθούµε
παρέα  µε  όλες  τις  φτηνές  και
υπανάπτυκτες  και  πρόθυµες
αφρικανικές χώρες.
Πόσα  ραντεβού  µας  είχε
δώσει αυτή η άτιµη η δόση και
µας έστησε;
Η πιο όµορφη να ήταν από τις
ερωµένες,  θα  της  είχαµε  δώσει
τα παπούτσια στο χέρι µετά από
τέτοιο στήσιµο.
Πέρα από την πλάκα, υπάρχει
κανένας σοβαρός άνθρωπος να
µας πει ως που θα πάει αυτό το
βιολί;
Κάθε 5-6 µήνες θα έχουµε το
ίδιο κούρδισµα του µπουζουκιού;
Πάρτε  ένα  τσουβάλι  µέτρα,  κόψτε  ότι  βρείτε  για  να
πάρουµε ακόµα µια δόση;
Βρε δεν πάτε να κόψετε το λαιµό σας;
Κοντεύετε να φτάσετε τον Ελληνικό λαό σε γενοκτονία,
να µην έχει ούτε τα απαραίτητα, οι τιµές των πάντων πετά-
νε κάθε µέρα στα ύψη, το ίδιο το κράτος καταδικάζει τον
πολίτη να ψοφήσει από το κρύο µε τις εξωφρενικές τιµές
του  πετρελαίου  που  κανένας  δεν  το  αγοράζει,  η  κίνηση
στην  αγορά  είναι  µηδενική,  και  ακόµα  και  µαγαζιά  και
εργοστάσια που είχανε δεκαετίες λειτουργίας στην πλάτη
τους, κατεβάζουν ρολά τόσο εύκολα σαν θεατρικές παρα-
στάσεις.
Πολίτες που δεν έχουν καµιά προοπτική να ξαναβρούν
δουλειά, πέφτουν στα ψυχοφάρµακα, αν δεν πηδάνε από
τα µπαλκόνια.
Και εσείς µας µιλάτε για ανάπτυξη και για σωτηρία της
χώρας γιατί τάχα παραµένει στο ευρώ.
Μα τι καραµέλα και αυτή, τι δικαιολογία;
Μείναµε στο ευρώ.
Μας παντρέψατε µε µια πανέµορφη, ζουµερή και χαρι-
τωµένη γυναίκα, αλλά δεν µπορούµε να την αγγίξουµε.
Τι να τα κάνεις τα λεφτά άµα δεν έχεις φράγκο;
∆όση; ∆ώσαµε, δώσαµε 
Ï ÊÁÉÑÏÓ óÞìå ñá
Ùò äéá öõ ãÞ... ùò áíôß äï ôï
Λένε ότι τα µεγαλύ-
τερα κακά στον
κόσµο προέρχονται
από αυτούς που
λένε ότι δεν ανή-
κουν πουθενά,  για
να βολεύονται
κάθε φορά µε τον
καλύτερο τρόπο.
ÁÍ.∆Ε.
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÐÁÍÅ
ÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ ÃÅÍÉÊÏ
ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÉÙÁÍ
ÍÉÍÙÍ, ôçë. 2651099111
8:30 - 14:00 και 17:30 - πρωί
ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΚΑ΄ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 109Α - 31814
ΘΕΟ∆ΩΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 58 - 79570
8:30 - 23:00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 19 ΚΑΡ∆ΑΜΗΤΣΙΑ - 25155
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Στην κατάµεστη αίθουσα «Αρχιεπισκόπου Σπυρίδω-
νος» της Ζωσιµαίας Παιδαγωγικής Ακαδηµίας, την
Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε
συναυλία, στο πλαίσιο εορτασµού της Ηµέρας των Ενό-
πλων ∆υνάµεων.
Εκτός από τις καθιερωµένες εκδηλώσεις, που περιε-
λάµβαναν επίσηµη ∆οξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό
Ναό του Αγίου Αθανασίου, οµιλία και κατάθεση στεφά-
νων στο Ηρώο Μπιζανοµάχων, η Περιφέρεια Ηπείρου
διοργάνωσε συναυλία αφιερωµένη σε Έλληνες συνθέτες,
µε την Ορχήστρα της VIIΙης Μεραρχίας Πεζικού και τη
Χορωδία Συλλόγου Αποφοίτων Αµερικανικού Κολλεγίου
Ανατόλια.
Τόσο η Χορωδία, όσο και η Ορχήστρα, εντυπωσίασαν
µε την αρτιότητα της εµφάνισής τους και το κοινό
ξεσπούσε αυθόρµητα σε παρατεταµένο χειροκρότηµα.
Η συναυλία ήταν αφιερωµένη σε Έλληνες συνθέτες
όπως, Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Κουγιουµτζή, Λοΐζο, Καλ-
δάρα κ.α.
Στην δύσκολη εποχή που όλοι µας βιώνουµε, η συναυ-
λία αυτή ήταν ένα ευχάριστο διάλλειµα.
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Κοντεύετε να φτάσετε τον
Ελληνικό λαό σε γενοκτονία,
να µην έχει ούτε τα απαραίτη-
τα, οι τιµές των πάντων πετά-
νε κάθε µέρα στα ύψη, το
ίδιο το κράτος καταδικάζει
τον πολίτη να ψοφήσει από
το κρύο µε τις εξωφρενικές
τιµές του πετρελαίου που
κανένας δεν το αγοράζει, η
κίνηση στην αγορά είναι
µηδενική, και ακόµα και
µαγαζιά και εργοστάσια που
είχανε δεκαετίες λειτουργίας
στην πλάτη τους, κατεβάζουν
ρολά τόσο εύκολα σαν θεα-
τρικές παραστάσεις
www.neoiagones.gr
Αρχικά προβλέπεται αίθριος καιρός, γρήγορα όµως θα αναπτυ-
χθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες βαθµιαία θα πυκνώσουν και
το βράδυ θα σηµειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα πιθανώς
σποραδικές καταιγίδες. Άνεµοι από ανατολικές διευθύνσεις 3
µε 4 µποφόρ. Θερµοκρασία από 4 έως 15 βαθµούς Κελσίου.
ΑΡΤΑ
20 | 13 °C
Νεφελώδης 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
16 | 6 °C
Νεφελώδης 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
19 | 14 °C
Πιθανή Βροχή 
ΠΡΕΒΕΖΑ
19 | 13 °C
Λίγο Νεφελώδης 
Πετυχηµένη η συναυλία για την Ηµέρα Ενόπλων ∆υνάµεων
ÍÝïé áãþ íåò ÇÐÅÉÑÏÕ
Ιδρυτής: ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΜΗ, Éäéï êôÞ ôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.,
Åêäü ôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, Äéåõ èõ íôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ,
Αρχισυντάκτης: Χρήστος Καζάκος, Ρεðïñ ôÜæ - Ýñåõ íá: Αλέξανδρος Θεµελής,
Ðïëé ôé óôé êÜ êáé Ýíèå ôá: ¢ííá ÄåñÝ êá, Áíôá ðï êñé ôÞò Èåóðñù ôßáò: Παναγιώτης
Ρίζος, Óåëé äï ðïß ç óç: ¼ëãá Æáëá âñÜ - Êáñá óÜâ âá, Ãéþñ ãïò Óïå ëå ìÝ æï ãëïõ,
Íïìé êüò Óýì âïõ ëïò: ÌÜñéïò Ãéáí íÝ ôáò
Ïé « ÍÝïé Áãþ íåò» ôõðþ íï íôáé óôï ôõðï ãñá öåßï
ôùí «Çðåé ñù ôé êþí åêäü óå ùí»
Ãñá öåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444
ÅôÞ óéá óõí äñï ìÞ: 150 åõñþ
Ôñá ðå æþí, ïñãá íé óìþí, äÞìùí êáé íïìé êþí ðñï óþ ðùí: 180 åõñþ
Óôçí ðáñá ðÜ íù ôéìÞ äåí óõìðå ñé ëáì âÜ íå ôáé ï ÖÐÁ 6,5%
ÔçëÝ öù íá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
Web page: www.ne oi a go nes.gr
e-mail: nago nes@io a.forthnet.gr, info@ne oi a go nes.gr
Περασµένες εννιά, µεσάνυχτα δηλαδή για τη γαλλική
επαρχία,  σταµατήσαµε  έξω  από  το  σκοτεινό
πανδοχείο.  Μες  στη  βροχή  µε  δυσκο-
λία  διάβασα  «Στης  Άννας»,  καθώς
χτυπούσα, διστακτικά, την πόρτα.
Η ηλικιωµένη γυναίκα που άνοιξε,
µετά από ένα λεπτό δισταγµού, µας
πέρασε  σε  µια  µικρή  τραπεζαρία,
όπου  έκαιγε  το  τζάκι,  «τώρα  πια
µπορώ  µόνο  να  σας  ετοιµάσω
κάτι  πρόχειρο»,  είπε  κι  εξαφα-
νίστηκε στην κουζίνα της.
Λίγο  αργότερα  ένα  ζεστό
άρωµα, µε νότες φουντουκιών
και  βουτύρου,  ανήγγειλε  την
άφιξη  του  πιάτου.  Τρώγαµε
χωρίς να µιλάµε. Μαυλιστικά,
γήϊνα  αρώµατα  έρχονταν  κι
έσβηναν σαν κόµµατα στο στόµα µου. Με προκαλούσαν.
Έσπασα τη σιωπή για να καταλάβω αν κι ιο άλλοι ένιωθαν κάτι ανάλογο. Μίλησα για εκείνη
την ελαφριά υγρή αίσθηση των αβγών, στο εσωτερικό της οµελέτας. Ένιωθα ότι διάλεγα, ασυ-
ναίσθητα, λέξεις από το λεξιλόγιο του ερωτισµού για να περιγράψω την αντίθεση που δηµιουρ-
γούσε αυτή η ρευστότητα µε την τροχιά και τραγανή υφή της φρέσκιας µαύρης τρούφας.
Σταµάτησα για την τελευταία µπουκιά. Νόµισα ότι θα δάρκυζα. Ήθελα µόνο να ουρλιάξω.
Η έκπληξη όµως ήρθε την ώρα του λογαριασµού, όταν η Μερ - Αν δε δέχτηκε να πάρει χρή-
µατα γιατί, είπε, είχαν περάσει χρόνια που είχε κλείσει πια την επιχείρηση, που δεν ήξερε πια
ούτε πως να κοστολογήσει το φαγητό της. ΑΝ.∆Ε
ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Κορµός  του  κειµένου  θα
είναι η οµόφωνη απόφαση που
πάρθηκε  κατά  την  προηγούµε-
νη  συνεδρίαση  της  ΠΕ∆  όπου
συζητήθηκε  ξανά  το  θέµα  του
µεσοπρόθεσµου και  οι επιπτώ-
σεις  που  φέρνει  αυτό  στην
αυτοδιοίκηση,  εµπλουτισµένο
µε 7 ακόµα σηµεία.
Πιο  συγκεκριµένα  η  απόφα-
ση  του  ∆.Σ.  της  ΠΕ∆  που  θα
είναι  και  η  εισήγηση  στην
σηµερινή Γ.Σ. έχει ως εξής:
Με  την  Έγκριση  του  Μεσο-
πρόθεσµου  Πλαισίου  ∆ηµο-
σιονοµικής  Στρατηγικής  2013
–  2016  και  τα  σκληρά  και
άδικα  µέτρα  που  ψηφίστηκαν
πρόσφατα  από  την  Ελληνική
Βουλή,  η  Ελληνική  Πολιτεία
εµµένει σε πολιτικές οι οποίες
οδηγούν  την  Αυτοδιοίκηση
στην  πλήρη  απαξίωση  και  τη
διάλυση,  ενώ  χιλιάδες  ελληνι-
κές  οικογένειες  οδηγούνται
στην  απόγνωση  και  το  µαρα-
σµό.
Οι φορείς της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης  έχουν  συνεισφέρει
όσο κανένας άλλος φορέας της
Κεντρικής  και  Γενικής  Κυβέρ-
νησης  στη  δηµοσιονοµική
προσαρµογή  της  Χώρας  µας.
Οι  συγκεκριµένες  ρυθµίσεις
που  περιλαµβάνονται  στο
Μεσοπρόθεσµο  εξυπηρετούν
άλλες  σκοπιµότητες  και  όχι
εξοικονόµηση  πόρων. 
Σε µια τέτοια κρίσιµη περίοδο
που  διέρχεται  η  Χώρα  µας  οι
λογικές  αυτές  µας  βρίσκουν
τελείως αντίθετους.
Για  το  λόγο  αυτό  η  Περιφε-
ρειακή Ένωση ∆ήµων Ηπείρου
εκφράζουµε,  οµόφωνα,  την
πικρία  και  την  πλήρη  µας
διαφωνία µε:
Τη  συνεχιζόµενη  απαξίωση
της  τοπικής  αυτοδιοίκησης,
των αιρετών και των εργαζοµέ-
νων, που διαλύει τους ∆ήµους
και  τους  οδηγεί  σε  κατάρρευ-
ση. 
Τη  διαθεσιµότητα  των  εργα-
ζοµένων  στην  Τοπική  Αυτοδι-
οίκηση που οδηγεί σε απολύ-
σεις  εργαζοµένων  και  τους
∆ήµους σε αδυναµία εκπλήρω-
σης  του  ρόλου  τους.  Αντίθετα
δεν  έχουµε  καµία  αντίρρηση
µε την αξιολόγηση των εργαζο-
µένων, µε αντικειµενικά κριτή-
ρια, µε σκοπό την κινητικότητα
και την αποδοτικότερη αξιοποί-
ηση  αυτών,  για  την  καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών.
Την ανάληψη νέων αρµοδιο-
τήτων  από  τους  ∆ήµους  χωρίς
την  χορήγηση  σ αυτούς  των
αντιστοιχών πόρων και προσω-
πικού.
Τη θεσµοθέτηση του «Παρα-
τηρητηρίου Οικονοµικής Αυτο-
τέλειας  των  Οργανισµών  Τοπι-
κής  Αυτοδιοίκησης»  η  δηµι-
ουργία  του  οποίου  έρχεται  σε
πλήρη αντίθεση µε τις Συνταγ-
µατικές  ∆ιατάξεις  για  τη  ∆ιοι-
κητική και Οικονοµική Αυτοτέ-
λεια των Ο.Τ.Α. 
Επίσης  εκφράζει  την  ανα-
γκαιότητα  κάλυψης  της  µισθο-
δοσίας  των  υπαλλήλων  στους
δήµους από τον κρατικό προϋ-
πολογισµό.
Η  ΚΕ∆Ε  να  προσφύγει  σε
κάθε ένδικο µέσο για να καταγ-
γείλει  την  αντισυνταγµατικότη-
τα του νέου νόµου 
Η ΚΕ∆Ε να τονίσει ότι καµία
πρόσθετη  αρµοδιότητα  δεν
πρόκειται  να  αναληφθεί  από
τους  δήµους  από  το  2013
χωρίς  τους  απαραίτητους
πόρους
Ο αγώνας της αυτοδιοίκησης
να γίνει µε τα ∆ηµαρχεία ανοι-
χτά
Να  µην  επιβληθεί  καµία
αυτόµατη  αύξηση  δηµοτικών
τελών από το κράτος
Να  προβλεφθούν  ειδικά
τιµολόγια  στις  υπηρεσίες
ύδρευσης και αποχέτευσης των
Περιφερειακών ∆ήµων
Εξασφάλιση  της  λειτουργίας
των δηµοτικών οργάνων.
Συνεχίζουν τις αντιδράσεις για τη διαθεσιµότητα
Στα... όπλα Αυτοδιοίκηση
και εργαζόµενοι
Γενική Συνέλευση σήµερα η ΠΕ∆ Ηπείρου ενόψει του έκτακτου συνεδρίου της ΚΕ∆Ε
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
Σε Γενική Συνέλευση οδηγείται η ΠΕ∆ Ηπεί-
ρου υπό το βάρος των εξελίξεων που υπάρχουν
γύρω  από  το  θέµα  της  διαθεσιµότητας  των
υπαλλήλων  στους  ΟΤΑ  και  ενόψει  φυσικά  του
εκτάκτου  συνεδρίου  της  ΚΕ∆Ε  που  έχει  ορι-
στεί για τις 3 ∆εκεµβρίου.
Την  Πέµπτη  πραγµατοποιήθηκε  ∆ιοικητικό
Συµβούλιο  ενώ  σήµερα  Παρασκευή  θα  γίνει  η
Γενική  Συνέλευση  µε  θέµα  «  Οι  εξελίξεις  στην
Τοπική  Αυτοδιοίκηση  µετά  την  εφαρµογή  του
Μεσοπρόθεσµου  Πλαισίου  ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013- 2016», στις 18.00 στα Ιωάν-
νινα (Ξενοδοχείο «ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ»).
Οι  αυτοδιοικητικοί  αλλά  και  οι  εργαζόµενοι
δεν  δείχνουν  αν  ποτούνται  από  τις  δηλώσεις
Μανιτάκη περί διαθεσιµότητας όλων των Ι∆ΑΧ
αν  δεν  σταλλούν  στοιχεία  µε  εξαίρεσης  από
τους  ∆ήµους  σε  µια  προσπάθεια  να  πιέσει
ακποµα περισσότερο, και ενωµένοι συνεχίζουν
να αντιδρούν. Οι µεν εργαζόµενοι µε τις κατα-
λήψεις  και  τις  στάσεις  εργασίας,  οι  δε  αιρετοί
µε τα ψηφίσµατα και την άρνησή τους να υπο-
κύψουν στους εκβιασµούς αλλά και οργανώνο-
ντας  νέες  δράσεις  µέσα  από  την  ΚΕ∆Ε  ή  την
ΕΝΠΕ.
Η  ΠΕ∆  Ηπείρου  σε  αυτή  την  προσπάθεια
θέλει να κατέβει µε µια συγκεκριµένη πρόταση
και  το  ∆.Σ.  θα  τη  φέρει  σήµερα  στη  Γενική
Συνέλευση µε σκοπό να ψηφιστεί και να αποτε-
λέσει  το  κείµενο  των  θέσεων  όλης  της  αυτοδι-
οίκησης πρώτου βαθµού της Ηπείρου.
Οι  εργαζόµενοι  από  την
πλευρά  τους  συνεχίζουν  τις
κινητοποιήσεις  τους  κι  έτσι
χθες  στα  Γιάννινα  υπάλληλοι
από  τον  ∆ήµο,  την  Περιφέ-
ρεια  Ηπείρου,  την  Αποκε-
ντρωµένη  ∆ιοίκηση  και  το
Πανεπιστήµιο  συγκεντρώθη-
καν  το  πρωί  έξω  από  το  υπό
κατάληψη  κτίριο  της  Περιφέ-
ρειας  και  πραγµατοποίησαν
νέα  πορεία  διαµαρτυρίας  στο
κέντρο της πόλης, µε σύνθηµα
«κανένας  και  καµία  στην
ανεργία».
Εκ  µέρους  του  Νοµαρχια-
κού  Τµήµατος  της  Α∆Ε∆Υ,  ο
πρόεδρός του Χρίστος Γρίβας
τόνισε πως οι δηλώσεις του κ.
Μανιτάκη  αποκάλυψαν  τις
αληθινές  προθέσεις  της
κυβέρνησης  για  απολύσεις
χιλιάδων  δηµοσιών  υπαλλή-
λων  προσθέτοντας  πως  στα
σχέδια  της  κυβέρνησης  για
διάλυση  του  δηµόσιου  τοµέα
οι  υπάλληλοι  απαντούν  ενω-
µένοι  µε  κινητοποιήσεις  και
αγώνα.
«Όσες  λέξεις  και  να  βρουν
για  να  µας  εξαπατήσουν  ο
στόχος τους είναι να µας απο-
λύσουν, αλλά εµείς τους λέµε
ένα  µεγάλο  όχι.  Όλοι  µαζί
µπορούµε»,  είπε  στις  δηλώ-
σεις του ο κ. Γρίβας.
Συνεχίζουν οι εργαζόµενοι
4   
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Σε  αυτή  συζητήθηκαν  τρόποι
για  την  αύξηση  της  ζήτησης  του
αγροτουρισµού, τον συνεργατισµό
των  επιχειρηµατιών,  την  υποστή-
ριξη  επίλυσης  προβληµάτων
αγροτουρισµού,  την  ενοιολογική
οριοθέτηση  του  Αγροτουρισµού,
την  ανταλλαγή  εµπειριών  επιχει-
ρηµατιών  και    την  µεταφορά
τεχνογνωσίας-πληροφοριών,  την
τεκµηρίωση  και  επεξεργασία
θεµάτων,  την  διαµόρφωση  προ-
διαγραφών  ποιότητας  αγροτουρι-
στικών  επιχειρήσεων  και  την
πιστοποίηση τους.
Η εικόνα στην Ήπειρο
Σε  ότι  αφορά  την  Ήπειρο,  έχει
όλες τις προϋποθέσεις για να ανα-
πτύξει  αυτή  τη  µορφή  τουρισµού
και να ξεφύγει από τα πολλά κατα-
λύµατα  που,  από    µόνα  τους,  δεν
αποτελούν αγροτουρισµό...
Σήµερα δραστηριοποιούνται 45
περίπου  επιχειρηµατίες  στους
τέσσερις  νοµούς  της  Ηπείρου    µε
την  τάση  τα  τελευταία  χρόνια  να
είναι στάσιµη καθώς η οικονοµική
κρίση  αλλά  και  η  έλλειψη  θεσµι-
κού  πλαισίου  έχουν  αποθαρρύνει
πολλούς  να  ασχοληθούν  µε  τον
αγροτουρισµό.
Τα  προηγούµενα  χρόνια  ωστό-
σο,    οι  επιχειρηµατίες  είδαν  µια
αύξηση  στη  ζήτηση  αυτού  του
είδους  των  διακοπών  και  τουρι-
σµού  καθώς,  όπως  τονίζουν,  η
λογική  all inclusive έχει  πλέον
κορεστεί  και  οι  τουρίστες  –  επι-
σκέπτες  ψάχνουν  εναλλακτικές
µορφές τουρισµού.
Ειδικά,  οι ξένοι που γνωρίζουν
πολύ καλύτερα από εµάς τι θα πει
αγροτουρισµός,  µιας  και  στο  εξω-
τερικό κατέχει ένα µεγάλο µερίδιο
στην  αγορά  των  διακοπών,  έχουν
αρχίσει  να  δείχνουν  µεγάλο
ενδιαφέρον  για  τέτοιου  είδους
δράσεις  κάνοντας  ακόµα  πιο  επι-
τακτική  την  ανάγκη  να  υπάρξει
µια  πιο  οργανωµένη  κινητικότητα
και  εξωστρέφεια  του  κλάδου
αυτού  που  ειδικά  στην  Ήπειρο
µπορεί  να  αποδειχτεί  µια  πολύ
πετυχηµένη  κίνηση,  καθώς  το
φυσικό  τοπίο  και  τα  αξιοθέατα
που  έχει  συνθέτουν  ένα  πολύ
ελκυστικό  πακέτο  για  όσους  επι-
θυµούν να συνδυάσουν τις διακο-
πές τους µε δράσεις που έχουν να
κάνουν µε τη φύση και τον πολιτι-
σµό.
Τα συµπεράσµατα 
της Γενικής Συνέλευσης
Στις προηγούµενες συναντήσεις
των Αγροτουριστικών Επιχειρήσε-
ων,  επανατοποθετήθηκε  σαν  προ-
τεραιότητα  η  διαµόρφωση  συλλο-
γικής  δοµής  που  να  εκπροσωπεί
τους  επιχειρηµατίες  αγροτουρι-
σµού, ώστε να καθοριστεί το αντι-
κείµενο  του  αγροτουρισµού,  µε
επισπεύδοντες  τους  επιχειρηµα-
τίες µαζί µε όσους άλλους φορείς
εµπλέκονται  και  να  προωθηθεί  η
καταρχήν  δηµιουργία  θεσµικού
πλαισίου.
Ο  πρόεδρος  της  «Αγροξένια»
Παναγιώτης  Πούλος  σε  δηλώσεις
του υπογράµµισε ότι ο αγροτουρι-
σµός  µπορεί  να  αναπτυχθεί
ραγδαία  στη  χώρα  µας  και  να
δώσει  διέξοδο  σε  πολλούς  νέους
ανθρώπους  που  θέλουν  να  επι-
στρέψουν  στην  Ήπειρο.  Αυτό  που
προέχει  είναι  να  αντιµετωπιστούν
προβλήµατα  γραφειοκρατίας,
όπως  ήδη  έχει  συµβεί  σε  άλλες
χώρες της Ευρώπης.
Κατά  τη  διάρκεια  της  Γενικής
Συνέλευσης  που  έγινε  στα  Γιάννι-
να αποφασίστηκε µέσω της «Αγρο-
ξένια» να  επιδιωχθεί:
-  Η  δηµιουργία  θεσµικού  πλαι-
σίου για τον αγροτουρισµό.
-  Η  δηµιουργία  εθνικού  προτύ-
που αγροτουρισµού.
-  Η  επεξεργασία  των  συνθηκών
και η υποστήριξη της αύξησης της
ζήτησης του τουρισµού υπαίθρου
και  αγροτουρισµού  καθώς  και  η
ποιοτική  βελτίωση  των  υποδοµών
των επιχειρήσεων.
-  Η  προώθηση  της  βιολογικής
καλλιέργειας  και  η  επεξεργασία
των προιόντων.
-  Η  µε  κάθε  τρόπο  δηµιουργία
περιβαλλοντολογικής  συνείδησης
µε  την  προώθηση  ήπιων  µορφών
ενέργειας, ορθής διαχείρισης των
υδάτινων  πόρων  και  των  αποβλή-
των.
-  Η  υποστήριξη  του  συντονι-
σµού, της συνεργασίας και συνέρ-
γειας  των  επιχειρηµατιών  και  των
επιχειρήσεων Αγροτουρισµού. 
-  Η  υποστήριξη  επίλυσης  προ-
βληµάτων  του  αγροτουρισµού  και
σύνδεσής του µε τον πολιτισµό.
-  Η  διαµόρφωση  συνθηκών
οριοθέτησης των αντικειµένων του
αγροτουρισµού.
-  Η  διευκόλυνση  ανταλλαγής
εµπειριών  των  επιχειρηµατιών
τουρισµού υπαίθρου και αγροτου-
ρισµού και η υποστήριξη παραγω-
γής  και  µεταφοράς  τεχνογνωσίας
και πληροφοριών της αγοράς.
-  Η  διοργάνωση  εκπαιδευτικών
σεµιναρίων  µε  αναγνωρισµένους
φορείς της Ελλάδας η του εξωτερι-
κού.
-  Η  υποστήριξη  τεκµηρίωσης
και  η  συµβολή  στην  επεξεργασία
θεµάτων  που  έχουν  σχέση  µε  τον
τουρισµό  υπαίθρου  και  τον  αγρο-
τουρισµό. 
-  Η  σύσταση  και  πιστοποίηση
επιχειρήσεων  αγροτουρισµού  και
τουρισµού υπαίθρου. 
-  Η  δηµιουργία  επιχειρήσεων
µε  στόχο  την  προώθηση  και  προ-
βολή των προϊόντων και των υπη-
ρεσιών των µελών της.
-  Η  διοργάνωση  ηµερίδων,
συνεδρίων,  εκθέσεων,  πάνω  σε
ζητήµατα αγροτουρισµού.
- Η κατά το δυνατόν τεκµηρίωση
ενός  µοντέλου  ανάπτυξης  µε
στόχο την αειφορία και την βιωσι-
µότητα.
-  Η  συµµετοχή  σε  χρηµατοδο-
τούµενες  ενέργειες  τοπικών  περι-
φερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊ-
κών  Προγραµµάτων  και  Πρωτο-
βουλιών  µε  στόχο  την  ανάπτυξη
του αγροτουρισµού.
-  Η  έκδοση  βιβλίων,  περιοδι-
κών,  εντύπων,  διαδικτυακών  ιστο-
χώρων,  ηλεκτρονικών  εφηµερί-
δων, πρακτικών, συναντήσεων και
διαλέξεων.
Στόχος και το πανευρωπαϊ-
κό συνέδριο
Σύµφωνα  µε  τον  πρόεδρο  του
τοπικού συλλόγου επιχειρηµατιών
του  αγροτουρισµού,  Κώστα
Παππά,  στόχος  του  Συλλόγου
είναι  το  πανευρωπαϊκό  συνέδριο
αγροτουρισµού  που  θα  γίνει  τον
Απρίλιο του 2013 να φιλοξενηθεί
στα  Γιάννινα.  Η  Ελλάδα  έχει  επι-
λεγεί ως διοργανώτρια χώρα και τα
Γιάννινα  διεκδικούν  τη  σπουδαία
αυτή  διοργάνωση.  Για  να  γίνει
όµως  αυτό  θα  απαιτηθεί  και  η
συνεισφορά σε οικονοµικό και όχι
µόνο  επίπεδο  των  τοπικών  φορέ-
ων, και γι’ αυτό ο κ. Παππάς απευ-
θύνει  έκκληση  σε  ∆ήµους  και
Περιφέρεια  προκειµένου να συν-
δράµουν ώστε να το Πανευρωπαϊ-
κό Συνέδριο να γίνει στην πρωτεύ-
ουσα της Ηπείρου.
Σηµαντικό εµπόδιο η έλλειψη θεσµικού πλαισίου
Ο αγροτουρισµός
ελπίδα για την Ήπειρο
Πρωτοβουλίες για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες αναλαµβάνουν οι επιχειρηµατίες
του κλάδου µετά και τη Γενική Συνέλευση της «Αγροξένια» που έγινε στα Γιάννινα
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
Το ελληνικό κράτος έχει αποδειχτεί πολλές φορές αντί-
παλος  σε  κάθε  τι  νέο  που  προσπαθεί  να  δηµιουργηθεί
και  να  αναπτυχθεί  στη  χώρα  µας,  όντας  γραφειοκρατικό
και δυσκίνητο.
Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και ο τοµέας του αγρο-
τουρισµού    ο  οποίος  στην  Ευρώπη  γνωρίζει  τεράστια
άνθηση,  αλλά  στη  χώρα  µας  δεν  υπάρχει  ακόµα  ένα
θεσµικό  πλαίσιο  λειτουργίας  γεγονός  που  αποθαρρύνει
πολλούς νέους που θα ήθελαν να επιστρέψουν στην ύπαι-
θρο, φυσικά και στην Ήπειρο που διαθέτει όλα τα πλεο-
νεκτήµατα, λόγω της οικονοµικής κρίσης και να ασχολη-
θούν  µε  την  συγκεκριµένη  δραστηριότητα  καθώς  συνα-
ντούν  συνεχώς  εµπόδια  πους  σε  ορισµένες  περιπτώσεις
κάνουν απαγορευτική την όποια επιχειρηµατική σκέψη.
Λύση στο πρόβληµα αυτό φαίνεται πως δίνουν τελικά
όσοι  ασχολούνται  ήδη  µε  τον  αγροτουρισµό  µέσω  της
«Αγροξένια»,  µιας  αστικής  µη  κερδοσκοπικής  εταιρείας
που  συστάθηκε  από  επιχειρηµατίες  του  κλάδου  µε
σκοπό, µεταξύ άλλων, τη δηµιουργία ενός θεσµικού πλαι-
σίου για τον αγροτουρισµό καθώς και ενός εθνικού προ-
τύπου αγροτουρισµού. 
Η Γενική Συνέλευση της «Αγροξένια» στην οποία τέθη-
καν επί τάπητος τα θέµατα αυτά καθώς κι άλλα που απα-
σχολούν τους επιχειρηµατίες µέλη της πραγµατοποιήθη-
κε στα Γιάννινα και ολοκληρώθηκε την Πέµπτη.
Τις  προοπτικές  ανάπτυξης  του  αγροτουρισµού
και  του  τουρισµού  υπαίθρου      εξέτασε  ο  Γενικός
Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-
∆υτικής  Μακεδονίας,  Ηλίας  Θεοδωρίδης  µε  επι-
χειρηµατίες του κλάδου από την Κρήτη, τη ∆υτική
Μακεδονία και την Ήπειρο που βρίσκονται αυτές
τις ηµέρες στα Ιωάννινα.
Ειδικότερα, ο Γενικός Γραµµατέας δέχθηκε στο
γραφείο  του  το  πρωί  της  Πέµπτης  (22/11/12),
αντιπροσωπεία    µελών  του  Συνδέσµου  Ενώσεων
Αγροτουρισµού Ελλάδος και συζήτησαν τις προο-
πτικές του κλάδου όπως επίσης και την πορεία των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγρο-
τουρισµό σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Τα  µέλη  του  Συνδέσµου  εξέθεσαν  στον  Γενικό
Γραµµατέα  τα  προβλήµατα  που  αντιµετωπίζουν
στην  ανάπτυξη  του  αγροτουρισµού  κυρίως  λόγω
της  έλλειψης  θεσµικού  πλαισίου  και  ζήτησαν  τη
βοήθειά του στον αγώνα που καταβάλουν προκει-
µένου  να  το  προωθήσει  και  να  το  εγκρίνει  το
Υπουργείο Τουρισµού.
Ο Γενικός Γραµµατέας από την πλευρά του αφού
υπογράµµισε τους τοµείς που θα πρέπει να περι-
λαµβάνει  το  θεσµικό  πλαίσιο  ώστε  να  καταστεί  ο
αγροτουρισµός µοχλός ανάπτυξης που θα στηρίζε-
ται στην ελληνική φιλοξενία , θα προστατεύει και
θα αναδεικνύει το  φυσικό περιβάλλον, την αρχιτε-
κτονική κληρονοµιά, τον πολιτισµό, τα αρχαιολογι-
κά µνηµεία και θα προωθεί τις διατροφικές συνή-
θειες του κάθε τόπου µε ντόπια προϊόντα (µεσογει-
ακή  διατροφή),  διαβεβαίωσε  τα  µέλη  του  Συνδέ-
σµου  Ενώσεων  Αγροτουρισµού  Ελλάδος  πως  θα
σταθεί στο πλευρό τους στην προσπάθειά τους να
καθοριστεί  το  αντικείµενο  του  αγροτουρισµού
µέσω του συγκεκριµένου θεσµικού πλαισίου.
«Τις  προηγούµενες  δεκαετίες  ο  τουρισµός  στη
χώρα µας αναπτύχθηκε σε λάθος βάσεις που είχε
καταστροφικές  συνέπειες  για  πολλές  περιοχές»,
τόνισε ο κ. Θεοδωρίδης και πρόσθεσε: « Συνέπειες,
που ευτυχώς µέχρι σήµερα η Ήπειρος απέφυγε».
Αναφερόµενος τέλος στον αγροτουρισµό υπογράµ-
µισε:  «Η  θεµελίωση  µορφών  εναλλακτικού  τουρι-
σµού  στην  χώρα  µας  έχει  στο  επίκεντρο  ένα  νέο
παραγωγικό  και  κοινωνικό  υποκείµενο,  το  αγρο-
τουριστικό. Ο αγροτουρισµός είναι µέρος του µορ-
φωτικού τουρισµού µε κυρίαρχες πλευρές το δια-
τροφικό,  τον  αρχιτεκτονικό,  τον  παραγωγικό,  τον
περιβαλλοντικό τουρισµό και εν γένει τη συµµετο-
χή  στην  πολυµορφία  του  παραδοσιακού  τρόπου
ζωής στην ελληνική ύπαιθρο. Πρέπει λοιπόν  να
ενισχύσουµε και να προωθήσουµε το µοντέλο του
τουρισµού  που  εκπροσωπείτε  γιατί  ο  αγροτουρι-
σµός µπορεί να αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης της
ελληνικής  υπαίθρου  και  να  καταστήσει    τη  χώρα
πόλο έλξης ποιοτικού τουρισµού».
Γενικός Γραµµατέας: «Απαραίτητη η στήριξη του αγροτουρισµού»
Παρόλα  αυτά  βρίσκεται  στην
τελευταία  θέση  σε  ότι  αφορά  τις
Περιφέρειες της χώρας, συνεισφέρο-
ντας  µόλις  στο  1,4  %  του  συνόλου
των εξαγωγών της χώρας.
Κύρια εξαγωγικά προϊόντα για την
Περιφέρειά  µας  τα  τρόφιµα,  ποτά
και χηµικά – πλαστικά.
Κύριοι προορισµοί των προϊόντων
που εξάγει η Ήπειρος είναι η Αλβα-
νία µε ποσοστό 29%, η Ολλανδία µε
23%,  η  Ιταλία  µε  10%,  η  Γερµανία
µε  5%  και  η  Βουλγαρία  µε  4%,  ενώ
ακολουθούν  µε  µικρότερα  ποσοστά
η  ΗΠΑ,  Βραζιλία,  Αυστραλία  και
Μογγολία.
Σύµφωνα  µε  τα  στοιχεία  το  α’
εξάµηνο  2012 στην  σύνθεση  των
περιφερειών στις εθνικές εξαγωγές η
Αττική  µε  µερίδιο  48% κατατάσσε-
ται  πρώτη,  ενώ  η  Κεντρική
Μακεδονία συµµετέχει µε 22%. Από
τη  Βόρεια  Ελλάδα συνολικά  προέρ-
χεται  το  27% των  ελληνικών  εξαγω-
γών. Η Στερεά Ελλάδα, µε µια συνο-
λική  αύξηση  στο  διάστηµα  2008-
2012  κατά  35% βρίσκεται  στην  3
η
θέση, στην οποία παραδοσιακά βρι-
σκόταν η Πελοπόννησος. Το 2012, η
Πελοπόννησος βρίσκεται  στην  6
η
θέση,  µε  µερίδιο  3,2%,  λόγω  απου-
σίας  των  πετρελαιοειδών  από  την
ανάλυση.  Η  Θεσσαλία,  διαγράφει
παρόµοια  πορεία  µε  την  Στερεά
Ελλάδα,  µε  συνολική  αύξηση  35%
των εξαγωγών της στην πενταετία και
το 2012 κατατάσσεται στην 4
η
θέση.
Η  περιφέρεια  Ηπείρου καταγράφει
ισχυρή  άνοδο (κατά  56% συνολι-
κά), ωστόσο η συνεισφορά της παρα-
µένει  χαµηλή  στο  1,4%  των  ελληνι-
κών εξαγωγών.
Σε  ότι  αφορά  το  εµπορικό
ισοζύγιο,  ιδιαίτερα  ελπιδοφόρο
είναι  το  γεγονός  ότι  το  α’  εξάµηνο
2012,  οι  9  από  τις  13 περιφέρειες
είχαν  πλεονασµατικό εµπορικό  ισο-
ζύγιο.  Παρόλα  αυτά,  ο  εθνικός
µέσος  όρος παραµένει  χαµηλός,
εξαιτίας της Αττικής, που ακόµα και
το  2012,  παρά  την  διαρκή  µείωση
των  ελληνικών  εισαγωγών  σε  εθνικό
επίπεδο,  εξακολουθεί  να  εισάγει
περίπου το τριπλάσιο των προϊόντων
που εξάγει. Αντίθετα για την περιφέ-
ρεια  της  Κεντρικής  Μακεδονίας το
2012,  ο  βαθµός  επικάλυψης  των
εισαγωγών από  τις  εξαγωγές της
αγγίζει  το  95%,  γεγονός  που  λόγω
µεγέθους  οικονοµίας  έχει  σηµαντι-
κές  θετικές  επιδράσεις στο  εµπορι-
κό ισοζύγιο σε εθνικό επίπεδο.
Στην  ανάλυση  ανά  αγορά  επιβε-
βαιώνεται ότι ακόµα και σήµερα, για
τις  περισσότερες  περιφέρειες  η  ΕΕ-
27  αποτελεί  κυριότερο  στρατηγικό
εταίρο σε επίπεδο εξαγωγών. Εξαίρε-
ση  αποτελούν  οι:  Ανατολική  Μακε-
δονία & Θράκη, ∆υτική Μακεδονία,
Θεσσαλία  που  εξάγουν  στην  Ασία
ποσοστό  µεγαλύτερο  του  10%  των
εξαγωγών  τους,  καθώς  και  το  Νότιο
Αιγαίο  που  εξάγει  περίπου  50%
στην  Βόρειο  Αµερική.  Το  ενδιαφέ-
ρον  των  Ελλήνων  εξαγωγέων
θα πρέπει να στραφεί περισσό-
τερο  σε  αγορές  που  χαρακτη-
ρίζονται  από  σταθερότητα και
οικονοµική  ανάπτυξη,  µε
κλειδί την ελληνική οµογένεια
ως  ευκαιρία  διείσδυσης,  όπως
η  Αυστραλία,  οι  ΗΠΑ  και  ο
Καναδάς.
Σύµφωνα  µε  τον  Πρόεδρο
του ΣΕΒΕ, κ. ∆ηµήτρη Λακασά
«Η  Βόρεια  Ελλάδα,  µε
µεγαλύτερο  αστικό  και
βιοµηχανικό  κέντρο  την
Θεσσαλονίκη, θα έπρεπε, λόγω
στρατηγικής  γεωγραφικής
θέσης στον  παγκόσµιο  χάρτη,
να  διαδραµατίζει
πρωταγωνιστικό  ρόλο,  ως
εξελιγµένο  διαµετακοµιστικό
κέντρο. Η ακτίνα επιρροής της
περιοχής  αυξάνεται
κατακόρυφα λόγω εγγύτητας µε
στρατηγικούς  εταίρους –
πελάτες της χώρας µας όπως η
Τουρκία,  η  Βουλγαρία,  η
Ιταλία,  η  Ρουµανία  ακόµα  και
η Γερµανία. 
Αν  καταφέρουµε  να
δηµιουργήσουµε  σύγχρονες
ολοκληρωµένες  δοµές
εφοδιαστικής  αλυσίδας,  όπως
συνδυασµένες  µεταφορές µε
επίκεντρο  την  αξιοποίηση  του
Λιµένα  Θεσσαλονίκης,  του
σιδηροδροµικού  δικτύου και
τη  δηµιουργία  ενός
διαµετακοµιστικού  κέντρου,
θα  καταφέρουµε  να  πείσουµε
σταδιακά  τα  εµπορικά  πλοία
των  διεθνών  ναυτιλιακών  γραµµών
να  µην  διασχίζουν  το  Γιβραλτάρ
κατευθυνόµενοι προς το Rotterdam,
αλλά  να  έρχονται  από  τη
Θεσσαλονίκη και  µέσω  των
ολοκληρωµένων  παρεχόµενων
υπηρεσιών logistics να µεταφέρονται
στην  υπόλοιπη  Ευρώπη  (πχ.  µέσω
του  Άξονα  10  απευθείας  µεταφορά
στο  Μόναχο).  Με  αυτό  τον  τρόπο  η
εξοικονόµηση  στο  µεταφορικό
κόστος µπορεί να φτάσει το 40% και
εδώ  βρίσκεται  ο  στρατηγικός
χαρακτήρας  που  διαθέτει  λόγω
γεωγραφικής  θέσης  το  λιµάνι  της
Θεσσαλονίκης. Στο  πλαίσιο  της
επιτακτικής  για  τη  χώρα  µας
Εθνικής  Στρατηγικής  Εξαγωγών  και
µε  ζητούµενο  τη  βιωσιµότητα των
εξαγωγικών  επιχειρήσεων κρίνεται
απαραίτητη  η  βελτίωση των
υποδοµών σε  περιφερειακό
επίπεδο,  εκεί  όπου  βρίσκεται  η
δυναµική,  ως  προϋπόθεση για  την
ενίσχυση της  εξωστρέφειας  της
χώρας µας».
»
Η Ήπειρος
συνεισφέρει
µόλις το 1,4
% του συνό-
λου των εξα-
γωγών της
χώρας
Κύριοι προορισµοί
των προϊόντων που
εξάγει η Ήπειρος
είναι η Αλβανία µε
ποσοστό 29%, η
Ολλανδία µε 23%
και η Ιταλία µε 10%
Ραγδαία αύξηση στις εξαγωγές
της σηµείωσε η Ήπειρος το
πρώτο εξάµηνο του 2012 σύµφω-
να µε τα στοιχεία ελληνικού εξω-
τερικού εµπορίου ανά περιφέ-
ρεια και ανά νοµό για το διάστη-
µα Ιαν-Ιούνιος 2008-2012 που
ανέλυσε το Ινστιτούτο
Εξαγωγικών Ερευνών και
Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ
5
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Ουραγός στις εξαγωγές ανάµεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας
αλλά µε σηµαντική αύξηση των ποσοστών της το α’ εξάµηνο του 2012
Tελευταία αλλά µε προο-
πτικές η Ήπειρος
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ NISSAN 
QASHQAI ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ!
- QASHQAI 1,6 Βενζίνη 117ps µόνο µε 15290€
- QASHQAI 1.5 Diesel 110ps µόνο µε 17580€
- QASHQAI 1.6 Diesel 130ps µόνο µε 20050€
Γιάννα Καλλή ΕΠΕ
5ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τηλ. 2651085180 - ISO 9001
∆ραµατικές διαστάσεις έχει προσλάβει το φαινό-
µενο  των  αυτοκτονιών  στην  Ελλάδα  της  κρίσης,
όπως  δείχνουν  τα  επικαιροποιηµένα  στοιχεία  για
τις  περιπτώσεις  αυτοκτονιών  -τελεσθείσες  ή  και
απόπειρες- την περίοδο από το 2009 έως το τέλος
Αυγούστου  του  2012  που  διαβιβάστηκαν  στη
Βουλή  από  το  υπουργείο  ∆ηµόσιας  Τάξης  και
Προστασίας του Πολίτη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι
οι  τελεσθείσες  αυτοκτονίες  ή  απόπειρες  ανήλθαν
το  διάστηµα  της  κρίσης,  δηλαδή  από  1/1/2009
έως 23/08/2012 σε 3.124 πανελλαδικά.
∆ηλαδή από το 2009 έως το 2011 τα περιστατι-
κά σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 37%.
Σε  ότι  αφορά  την  Ήπειρο  τα  στοιχεία  δείχνουν
πως ο αριθµός των αυτοκτονιών αυξήθηκε το 2010
ενώ  την  επόµενη  χρονιά  έπεσε  στα  επίπεδα  του
2009,  ενώ  µέχρι  τον  Αύγουστου  του  τρέχοντος
έτους έχει ήδη πλησιάσει τα επίπεδα αυτά.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει συλ-
λέξει  το  Αρχηγείο  της  Ελληνικής  Αστυνοµίας,  τα
περιστατικά  αυτοκτονιών  ανήλθαν  σε  677  το
2009, σε 830 το 2010, σε 927 το 2011 και σε 690
έως την 23η Αυγούστου του 2012.
Τα  στοιχεία  διαβιβάστηκαν  στη  Βουλή  από  τον
υπουργό  ∆ηµόσιας  Τάξης  και  Προστασίας  του
Πολίτη  Νίκο  ∆ένδια,  στο  πλαίσιο  του  κοινοβου-
λευτικού  ελέγχου,  µετά  από  ερώτηση  που  είχαν
καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στάθης Πανα-
γούλης  και  Νάσος  Αθανασίου  για  τα  φαινόµενα
υποσιτισµού παιδιών και τις αυτοκτονίες πολιτών,
επικαλούµενοι  έκθεση  της  UNICEF  που  κάνει
λόγο για 439.000 παιδιά νηπιακής αλλά και σχο-
λικής ηλικίας που υποσιτίζονται.
Στην  απάντηση  του,  ο  υπουργός  ∆ηµόσιας
Τάξης  Νίκος  ∆ένδιας  σπεύδει  να  επισηµάνει  ότι
δεν υπάρχει µόνο ένας καθολικά αποδεκτός παρά-
γοντας που προκαλεί στον άνθρωπο τέτοιας ακραί-
ας  µορφής  αυτοκαταστροφικές  τάσεις,  αλλά  για
ένα  φαινόµενο  πολυπαραγοντικό  που  σχετίζεται
µε εξωγενείς παράγοντες (κοινωνικό, επαγγελµατι-
κό,  οικογενειακό  κλπ),  αλλά  και  µε  παράγοντες
ατοµικούς-εσωτερικούς.
- Σύµφωνα µε τα στοιχεία από τη Γενική Αστυνο-
µική  ∆ιεύθυνση  Αττικής,  το  2009  καταγράφονται
265  περιστατικά  αυτοκτονιών  (τελεσθείσες  και
απόπειρες), 291 το 2010, 306 το 2011 και 212 έως
23.08.2012.
-  Από  τη  Γενική  Αστυνοµική  ∆ιεύθυνση
Θεσσαλονίκης  έχουν  καταγραφεί  55  περιστατικά
το 2009, 98 περιστατικά το 2010, 99 περιστατικά
το 2011 και 67 περιστατικά το 2012.
-  Από  τη  Γενική  Αστυνοµική  ∆ιεύθυνση
Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης  έχουν  κατα-
γραφεί 33 περιστατικά το 2009, 38 περιστατικά το
2010, 35 περιστατικά το 2011, 28 περιστατικά το
2012.
-  Από  τη  Γενική  Αστυνοµική  ∆ιεύθυνση
Κεντρικής Μακεδονίας έχουν καταγραφεί 34 περι-
στατικά το 2009, 42 περιστατικά το 2010, 82 περι-
στατικά το 2011, 60 περιστατικά το 2012.
- Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής
Μακεδονίας  έχουν  καταγραφεί  13  περιστατικά  το
2009, 12 το 2010, 17 το 2011, 12 το 2012.
-  Από  τη  Γενική  Αστυνοµική  ∆ιεύθυνση
Ηπείρου  έχουν  καταγραφεί  20  περιστατικά  το
2009, 29 περιστατικά το 2010, 19 περιστατικά το
2011, 16 περιστατικά το 2012.
-  Από  τη  Γενική  Αστυνοµική  ∆ιεύθυνση
Θεσσαλίας  έχουν  καταγραφεί  38  περιστατικά  το
2009, 61 το 2010, 50 το 2011, 46 το 2012.
- Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Στερεάς
Ελλάδος  έχουν  καταγραφεί  40  περιστατικά  το
2009, 43 το 2010, 38 το 2011, 47 το 2012.
- Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής
Ελλάδος  έχουν  καταγραφεί  38  περιστατικά  το
2009, 62 το 2010, 90 το 2011, 47 το 2012.
-  Από  τη  Γενική  Αστυνοµική  ∆ιεύθυνση
Πελοποννήσου έχουν καταγραφεί 44 περιστατικά
το 2009, 50 το 2010, 53 το 2011, 32 το 2012.
-  Από  τη  Γενική  Αστυνοµική  ∆ιεύθυνση  Ιονίων
Νήσων έχουν καταγραφεί 17 περιστατικά το 2009,
21 το 2010, 24 το 2011, 28 το 2012.
- Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κρήτης
έχουν καταγραφεί 42 περιστατικά το 2009, 41 το
2010, 68 το 2011, 48 το 2012.
- Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Βορείου
Αιγαίου  έχουν  καταγραφεί  22  περιστατικά  το
2009, 21 το 2010, 21 το 2011, 20 το 2012.
- Από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Νοτίου
Αιγαίου  έχουν  καταγραφεί  16  περιστατικά  το
2009, 21 το 2010, 25 το 2011, 27 το 2012.
Αναλυτικά  τα  στοιχεία  για  τους  νοµούς  της
Ηπείρου έχουν ως εξής:
- Στην Άρτα έχουν καταγραφεί 3 περιστατικά το
2009, 4 το 2010, 6 το 2011, 1 το 2012
- Στη Θεσπρωτία έχουν καταγραφεί 1 περιστατι-
κό το 2009, 3 το 2010, 4 το 2011, 5 το 2012.
- Στα Ιωάννινα έχουν καταγραφεί 13 περιστα-
τικά το 2009, 18 το 2010, 5 το 2011, 9 το 2012.
- Στην Πρέβεζα έχουν καταγραφεί 3 περιστα-
τικά το 2009, 4 το 2010, 4 το 2011, 1 το 2012. 
6   
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
 ×ÑÙÌÁÔÁ -   ÂÅÑÍÉÊÉÁ -  ÌÏÍÙÔÉÊÁ
Åñãï óôÜ óéï: 8  ï  ÷ëì.  Å.Ï. Éù  áí íß íùí - Áèç íþí
 Ôçë.: 2651092192,  fax: 2651092882
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης
Αύξηση αυτοκτονιών στα χρόνια της κρίσης
Το 2010 η χειρότερη χρονιά για την Ήπειρο
Στα  777.768  άτοµα  ανέρχονται  οι  εγγεγραµµένοι  άνεργοι  στα
µητρώα του ΟΑΕ∆ κατά το µήνα Οκτώβριο. Από αυτά 324.495 είναι
άνδρες  (ποσοστό  41,72%)  και  453.273  είναι  γυναίκες  (ποσοστό
58,28%).  Ο  αριθµός  αυτός  παρουσιάζει  αύξηση  κατά    0,67%  σε
σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. 
Στην Ήπειρο το σύνολο των ανέργων έφτασε τους 24.696 και είναι
µειωµένος κατά περίπου 300 άτοµα σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο. 
Στην ηλικιακή οµάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,77% των εγγε-
γραµµένων ανέργων, στην ηλικιακή οµάδα κάτω των 30 αναλογεί το
26,19%  και  στην  ηλικιακή  οµάδα  άνω  των  55  ετών  αναλογεί  το
10,04%.
Στο  εκπαιδευτικό  επίπεδο  δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης  αναλογεί
το  47,61%    των  εγγεγραµµένων  ανέργων,  στο  εκπαιδευτικό  επίπεδο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3
η
Γυµνασίου) αναλογεί το 35,07%,
στο  εκπαιδευτικό  επίπεδο  τριτοβάθµιας  εκπαίδευσης  το  16,17%  και
στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,14%.
Στους  Έλληνες  υπηκόους  αναλογεί  το  92,41%  των  εγγεγραµµένων
ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,90% και στους υπηκό-
ους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,69%.
Ο  αριθµός  των  επιδοτούµενων  ανέργων  ανέρχεται  σε  178.565
άτοµα  και  εµφανίζεται  µειωµένος  κατά  -7.305  άτοµα,  ποσοστό  -
3,93% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα Σεπτέµβριο. Από το σύνο-
λο των επιδοτούµενων ανέργων, το 86,19% είναι κοινοί επιδοτούµε-
νοι, το 5,02% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούµενοι, το 3,64% είναι επο-
χικοί τουριστικών επαγγελµάτων επιδοτούµενοι, το 2,56% είναι επι-
δοτούµενοι σε οικοδόµο-τεχνικά επαγγέλµατα, το 2,20% είναι  εποχι-
κοί λοιποί επιδοτούµενοι (αγροτικά) και το 0,39% είναι λοιποί επι-
δοτούµενοι.  
Οι  αναγγελίες  προσλήψεων  ανήλθαν  σε  92.007,  αυξηµένες  κατά
4,62% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα (87.941) και αυξηµένες
κατά 21,65% σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2011 (75.633). Οι απο-
λύσεις  (καταγγελίες  συµβάσεων  αορίστου  χρόνου)  έφθασαν  τις
38.464 (αυξηµένες κατά 49,57% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα
και αυξηµένες κατά 14,46% σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2011), οι
λήξεις  συµβάσεων  ορισµένου  χρόνου  τις  79.110  (αυξηµένες    κατά
136,33%  σε  σχέση  µε  τον  προηγούµενο  µήνα  και  αυξηµένες  κατά
7,37% σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2011) και οι οικειοθελείς απο-
χωρήσεις τις 24.906 (µειωµένες κατά -5,54% σε σχέση µε τον προη-
γούµενο µήνα και αυξηµένες κατά 5,06% σε σχέση µε τον Οκτώβριο
του 2011). Το σύνολο των καταγγελιών συµβάσεων αορίστου χρόνου
και των λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου ανέρχεται σε 117.574,
το  67,29%  του  οποίου  οφείλεται  σε  αποχωρήσεις  από  την  αγορά
εργασίας  λόγω  λήξεων  συµβάσεων  ορισµένου  χρόνου.  Το  µέγεθος
αυτό  είναι  αυξηµένο  κατά  98,63%  από  τον  προηγούµενο  µήνα
Σεπτέµβριο  (59.191)  και  αυξηµένο  κατά  9,59%  σε  σχέση  µε  τον
Οκτώβριο του 2011 (107.287).
Από τις παραπάνω ροές της µισθωτής απασχόλησης προκύπτει µεί-
ωση της µισθωτής απασχόλησης κατά -50.473 θέσεις εργασίας, ένα-
ντι 2.384 τον Σεπτέµβριο  και -55.360 τον Οκτώβριο του 2011.
Στα ίδια επίπεδα οι εγγεγραµµένοι 
άνεργοι στον ΟΑΕ∆ για την Ήπειρο
EIΔΗΣΕΙΣ 7
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Περισσότεροι  από  είκοσι  παραγω-
γοί  κι  έµποροι  οπωροκηπευτικών
έδωσαν  το  παρόν,  ενώ  απόλυτα  ικα-
νοποιηµένοι  έµειναν  οι  κάτοικοι  της
περιοχής,  οι  οποίοι  εδώ  και  χρόνια
επιζητούσαν  τη  λειτουργία  της  Λαϊ-
κής στην συγκεκριµένη γειτονιά.
Ο  ∆ήµος  Ιωαννιτών,  µε  τις  υπηρε-
σίες  του,  όλο  το  προηγούµενο  διά-
στηµα  ολοκλήρωσε  τις  σχετικές  δια-
δικασίες  ώστε  να  διασφαλιστεί  η
άψογη  λειτουργία  της  αγοράς  και  η
καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  κατανα-
λωτών.
Η Λαική στη ∆ροσιά θα λειτουργεί
κάθε Πέµπτη.
Πολύ  σύντοµα  αναµένεται  να  ολο-
κληρωθούν  όλες  οι  διαδικασίες  και
να  ξεκινήσει  η  λειτουργία  της  δεύτε-
ρης  συνοικιακής  αγοράς,  αυτή  τη
φορά  στην  περιοχή  των  Σεισµοπλή-
κτων.
Προσπάθεια µηνών
Οι  συµµετοχές πάντως  που  κρίνο-
νται λίγες, δείχνουν και την απουσία
παραγωγών ντόπιων αγροτικών προϊ-
όντων ή την αδιαφορία τους να διαθέ-
σουν προϊόντα µέσω λαϊκών.
Μήπως  και  στην  λαϊκή  Αγίας
Μαρίνας οι παραγωγοί που µετέχουν
έχουν δουλειά;
Η  οικονοµική  κρίση  οδηγεί  πολ-
λούς στη λαϊκή, ωστόσο δεν υπάρχει
µεγάλη  αγοραστική  κίνηση,  όπως
λένε  οι  παραγωγοί  του  λεκανοπεδί-
ου.
Από  τα  τέλη  του  2011  επιχειρείται
από το δήµο να ικανοποιηθεί το αίτη-
µα για τις λαϊκές, όµως η αλλαγή της
νοµοθεσίας  καθυστέρησε  την  όλη
διαδικασία  και  χρειάστηκε  να  απο-
φασίσει  σχετικά  η  πενταµελής  επι-
τροπή  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Ιωαννίνων  και  στη  συνέχεια  η  Επι-
τροπή  Κοινωνικών Υποθέσεων  της
Περιφέρειας,  για  την  τοποθέτηση
πωλητών στις υπό ίδρυση λαϊκές.
Πρόβλεψη για 140 θέσεις
Σύµφωνα  µε  την  απόφαση  της
πενταµελούς  επιτροπής  της  Π.Ε.
Ιωαννίνων,  που  είχε  παρουσιάσει  ο
Γενικός  ∆ιευθυντής  Ανάπτυξης  της
Περιφέρειας Ευάγγελος Βαγενάς, για
τις  δύο  λαϊκές  αγορές  προβλέπονται
συνολικά  140  θέσεις  πωλητών  (80
για  τη  λαϊκή  αγορά
των  Σεισµοπλήκτων
και 60 για τη λαϊκή
της ∆ροσιάς).
Οι  θέσεις  µπο-
ρούν να καλυφθούν
τόσο  από  επαγγελ-
µατίες, όσο και από
παραγωγούς,  όπως
προβλέπεται από τη
σχετική νοµοθεσία.
Στις  αρχές  Ιουνί-
ου  ο  δήµος  κάλεσε
παραγωγούς  και
µικροπωλητές  να
υποβάλλουν  τα
δι κ αι ολ ογ ητ ι κ ά
τους  ώστε  να  τους
χορηγηθεί  η  σχετι-
κή άδεια για συµµε-
τοχή  στις  δύο  νέες
λαϊκές  αγορές.  Το
διάστηµα  των  15
ηµερών αν και ξεπε-
ράστηκε,  δεν  απέ-
δωσε τα αναµενόµε-
να.
Αν  τελικά  ευοδω-
θεί  η  προσπάθεια,
η λαϊκή στα Σεισµό-
πληκτα  θα  λειτουρ-
γεί  κάθε  ∆ευτέρα,
στη συµβολή των οδών Ευζώνων και
Σπύρου Λούη και στη ∆ροσιά- Πεντέ-
λη  ενώ  στη  ∆ροσιά  ξεκίνησε  και  θα
λειτουργεί  κάθε  Πέµπτη  στη  συµβο-
λή  των  οδών  Καπετάν  Λεπενιώτη-
Καπετάν Χασιώτη και Πεντέλης.
Οι  λαϊκές  δεν  θα  έχουν  µόνιµες
εγκαταστάσεις,  απλά  ο  δήµος  θα
µεριµνά  για  την  διαµόρφωση  του
χώρου,  την  καθαριότητα  και  οι  µετέ-
χοντες  θα  καταβάλλουν  ένα  µικρό
τέλος για την χρήση.
Προς  κατανάλωση  θα  διατίθενται
προϊόντα  αγροτικής  οικονοµίας,
όπως  οπωροκηπευτικά,  αλιευτικά,
µελισσοκοµικά, βότανα κι αρωµατικά
φυτά και είδη οικοτεχνίας και χειρο-
τεχνίας.
Mε είκοσι παραγωγούς
Ξεκίνησε η λειτουργία
της Λαϊκής στη ∆ροσιά
»
Πολύ σύντοµα
αναµένεται να
ολοκληρω-
θούν όλες οι
διαδικασίες
και να ξεκινή-
σει η λειτουρ-
γία της δεύτε-
ρης συνοικια-
κής αγοράς,
αυτή τη φορά
στην περιοχή
των Σεισµο-
πλήκτων
Είκοσι παραγωγοί εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συµµετέχουν στη Λαϊκή αγορά της ∆ροσιάς
Μετά από αρκετό καιρό και πολ-
λές καθυστερήσεις κυρίως λόγω
γραφειοκρατίας, η λαϊκή αγορά
στη ∆ροσιά, η οποία ήταν πάγιο
αίτηµα των κατοίκων της, έκανε
πρεµιέρα χθες, ενώ αυτή των Σει-
σµοπλήκτων θα καθυστερήσει
λίγο ακόµα, µιας και ακόµα βρί-
σκεται στη διαδικασία της πρό-
σκλησης ενδιαφέροντος στους
παραγωγούς για να συµµετέχουν
Eνοικιάζεται
γνωστός επαγγελµατικός χώρος
για cafe-bar στην περιοχή Σκάλας,
Αετοράχης και Γαριβάλδη γωνία, πρώην Must
Πληροφορίες 6979933824 - 6936643435
Από την µια τα µαχαίρια που
χουν βγει ανάµεσα σε Γερµανία/ΕΕ
και ∆ΝΤ/ΗΠΑ, από την άλλη η
βαθύτατη κρίση/ύφεση που απειλεί
ολάκαιρη την ευρωζώνη και εµείς
πάλι µείναµε µπουκάλα. ∆όση και
πάλι γιοκ, αναβάλλεται για τις 26
Νοέµβρη και βλέπουµε.
Μα δεν θα έπρεπε να είχαµε
δηλώσει πτώχευση από τις 16
Νοέµβρη, σύµφωνα και µε τον
Πρωθυπουργό µας; Τι διάβολο
συµβαίνει;;; Ή µας κοροϊδεύ-
ουν και η χρεοκοπία είναι ο φόβος
που πουλάνε για να πειθαρχούµε ή
έχουµε εδώ και καιρό χρεοκοπήσει
και δυστυχώς δεν έχουµε κανενός
είδους σωτηρία, όσες δόσεις και αν
πάρουµε. Και ταυτόχρονα βέβαια
µε την χρεοκοπία να µην µια κατα-
στροφή µεγαλύτερη των µνηµο-
νίων.
Η αλήθεια δεν είναι κάπου στην
µέση, η αλήθεια είναι πως σε ένα
βαθµό ισχύουν και τα δυο, όσο
αντιφατικό και αν ακούγεται. Ναι
έχουµε χρεοκοπήσει, τα δηµόσια
οικονοµικά σε µεγάλο βαθµό έχουν
χρεοκοπήσει. Εµείς και οι οικογέ-
νειες µας έχουν χρεοκοπήσει.
Φυσικά και κάποιοι έχουν σωθεί.
Είναι αυτοί που έβγαλαν έξω χρή-
µατα. Είναι αυτοί που τα έχουν σε
offshore εταιρείες. Είναι οι εφοπλι-
στές που κάνουν χρυσές δουλείες,
είναι τέλος οι τράπεζες που καρπώ-
νονται το χρήµα των δόσεων του
µνηµονίου. Είναι δεν είναι το 10%
του ενεργού και µη πληθυσµού
που όµως λόγω ισχύς και δύναµης
του επιβάλει τα συµφέροντα του
πάνω στην εργαζόµενη πλειοψη-
φία. Το τραγικό είναι πως όσο
αυτοί θα κάνουν γλέντι, εµείς θα
έχουµε κηδεία και το γλέντι τους
συνεχίζετε ακόµη.
Η απειλή τη χρεοκοπίας µέσα από
τα δικά τους µάτια- δια των πολιτι-
κών δυνάµεων που τους στηρί-
ζουν- λόγου χάρη ο τρικοµµατικής
συρφερτός των νενέκων, κρούει
το κίνδυνο της χρεοκοπίας- που
ήδη ζούµε- για να πειθαρχεί η
εργαζόµενη πλειοψηφία.
Όσο για αυτό το τµήµα του λαού
που µένει ανυπότακτο, υπάρχουν
οι εισαγγελείς και η αστυνοµία, για
να περιορίσουν την αντίσταση του.
Και να φοβίσουν την εργαζόµενη
λαϊκή πλειοψηφία. Όπως συνέβη
στην Θεσσαλονίκη µε τους συνδι-
καλιστές που διαµαρτύρονταν,
εντόνως και βιαίως σε ένα βαθµό,
είναι αλήθεια, στις απαράδεκτες
δηλώσεις του γερµανού υπουργού
εργασίας. Άλλα και στα Γιάννενα
µε τις διώξεις συνδικαλιστών του
συλλόγου των εργαζόµενων στο
πανεπιστηµίου και του συλλόγου
των καθηγητών στο πανεπιστήµιο
για το αγωνιστικό τους σθένος.
Η ίδια η µετατροπή της χώρας σε
µια αποικία χρέους αποτελεί µια
στρατηγική επιλογή πειθάρχησης
των λαϊκών-εργατικών µαζών. Μια
σωτήρια επιλογή φεδρείες να καί-
γονται η µια µετά την άλλη. Και να
της µένει µόνο ο φόβος, ο τρόµος,
η αστυνοµία και οι παρακρατικοί µε
τις σβάστικες για να επιβληθεί. Με
αποτέλεσµα να έχουµε τυπικά
ακόµη κοινοβουλευτική δηµοκρα-
τία, µα να οδηγούµαστε σε µια
ιδιότυπη κατάσταση εξαίρεσης και
έκτακτης ανάγκης.
Έτσι η οποιαδήποτε σκέψη πως
αυτή η κατάσταση θα ανατραπεί
σαν «ώριµο φρούτο» και σύντοµα
µάλλον αποτελεί αυταπάτη. Εκτός
και αν αυτοί που πιστεύουν στην
θεωρία του «ώριµου φρούτου»
είναι η επόµενη πολιτική εφεδρεία
του συστήµατος. Ούτε από την
άλλη µπορούµε να περιµένουµε
την σοσιαλιστική αφύπνιση των
λαϊκών µαζών που θα οδηγήσει το
λαό και τον τόπο σε µια κατάσταση
«λαϊκής οικονοµίας/εξουσίας».
Αυτό µπορεί να αργήσει πολύ και η
βαρβαρότητα να επικρατήσει… Επί-
σης αδυνατώ να κατανοήσω πως
µόνο κινηµατικά και κοινωνικά θα
ανατραπεί µια κατάσταση που επι-
βάλλεται από τα πάνω, πολιτικά,
θεσµικά και κατασταλτικά.
Η κατάσταση αλλάζει, η κατάστα-
ση µπορεί και αλλάξει και από «τα
κάτω» και από «τα πάνω». Από «τα
κάτω» µε την κοινή δράση όλων
των αγωνιστικών δυνάµεων, δράση
πολύµορφη, πολυεπίπεδη που θα
γενικευτεί σε µια πολιτική απεργία
διαρκείας- όταν και όποτε ωριµά-
σουν οι συνθήκες- που θα ανατρέ-
ψει την κατάσταση. Αυτό έχει γίνει
στο παρελθόν επιτυχηµένα ή µη
και δεν αποτελεί ελληνική πατέ-
ντα.
Και από «τα πάνω» µε µια πολιτι-
κή λύση αριστερής κατεύθυνσης.
Όχι αριστερούτσικης ή κεντροαρι-
στερής αλλά ξεκάθαρα αριστερής
κατεύθυνσης. Από ένα ενιαίο µέτω-
πο αριστερών, αγωνιστικών, λαϊ-
κών και εργατικών δυνάµεων. Προ-
σοχή η ιστορία έχει αποδείξει πως
για να νικήσει ένα αριστερό µέτω-
πο δυνάµεων είναι σχεδόν βέβαιο
πως πρέπει να ηγεµονεύει ο αντι-
καπιταλιστικός- κοµµουνισµός
πόλος. Όχι αυτός που ονοµατίζεται
έτσι, αλλά αυτός που είναι. Πόσο
µάλλον σήµερα που η κρίση είναι
τόσο βαθιά και πολύπλευρη που
µόνο η υπέρβαση του κ.τ.π σε
εθνική-περιφερειακή και παγκόσµια
κλίµακα µπορεί να σώσει τον
ανθρώπινο πολιτισµό από την
καταστροφή.
Βεβαία και πάλι η ιστορία
έχει δείξει πως καθαρές επαναστά-
σεις και λύσεις δεν υπάρχουν και
πως και µέσα στο µπλοκ των αρι-
στερών δυνάµεων η τάση της χει-
ραφέτησης µε την τάση της υποτα-
γής θα συγκρούονται για µακρόν.
Έτσι δεν θα πρέπει να αποτραβη-
χτούµε στις «καθαρότητες» µας,
αλλά να αλληλεπιδράσουµε µε ότι
συµβαίνει.
Ο δρόµος µακρύς και δύσβατος
ακόµη, µε ένα χειµώνα που θα είναι
ίσως ο δυσκολότερος µετά την
κατοχή. Οι συνειδητοποιηµένες
κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις
πρέπει να δείξουν πως κάνουν την
διάφορα. Πως είναι το διαφορετικό
που ψάχνει ο κόσµος. Το διαφορε-
τικό της ενότητας, της αλληλοβοη-
θείας, της αλληλεγγύης, της µαχη-
τικότητας και της µαχόµενης
καθολικότητας.
● ΜΠΟΡΕΙ ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης να
είναι ο πρώτος βουλευτής που πέρασε την
πόρτα της Κουµουνδούρου, όµως οι γνωρί-
ζοντες λένε πως σύντοµα θα βρεθούν ξανά
στην ίδια στέγη και οι άλλοι δυο διαφωνού-
ντες στη ∆ΗΜΑΡ, Οδ. Βουδούρης και Π.
Μουτσινάς.
●ΥΠΕΡ της άµεσης και οριστικής λύσης της
ελληνικής κρίσης χρέους τάχθηκε η Ντόρα
Μπακογιάννη, µιλώντας στο CNN. «Ό,τι
χρειάζεται πρέπει να γίνει και οι αποφάσεις
πρέπει να ληφθούν τώρα», είπε η πρώην
υπουργός, τονίζοντας εµφατικά ότι «οι
Έλληνες δεν µπορούν να περιµένουν άλλο».
● ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ στους µισθούς των δηµάρ-
χων έχει επιβάλλει το Μνηµόνιο 3, σύµφωνα
µε το οποίο 12 δήµαρχοι (στους µεγάλους
∆ήµους) θα έχουν µισθό 1900. Άλλοι 163 θα
εισπράττουν κάθε µήνα 1350 ευρώ, ενώ
άλλοι 150 θα παίρνουν 850 ευρώ ετησίως. Η
στήλη τι να πει τώρα: «Σε καλή µεριά» ή το
«πως καταντήσαµε λοχία», ή ότι «θα
ψάχνουµε υποψηφίους δηµάρχους µε το
µακαρόνι;».
● ΕΝΑΣ φίλος πριν λίγα χρόνια, πήγε στο
γιατρό να τον ρωτήσει γιατί του έπεφταν τα
µαλλιά. Γελώντας εκείνος του είπε: «∆υστυ-
χώς αρχίζει η εγκατάσταση της φαλάκρας».
Αν σήµερα δει κάποιος το φίλο µου θα σκε-
φθεί ότι ο γιατρός… έπεσε έξω. ∆ιότι πλέον
δεν πρόκειται περί εγκατάστασης, αλλά περί
απόλυτης επικυριαρχίας. Η κόµη νικήθηκε
κατά κράτος…  ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ 
Η βόµβα κι το φιτίλι
Eίναι κοινή η απαίτηση για
ένα σύγχρονο, δίκαιο και
απλό φορολογικό σύστηµα –
και η κυβέρνηση έχει αναλά-
βει σχετικές δεσµεύσεις µε
τον πλέον επίσηµο τρόπο.
Ωστόσο, τα συζητούµενα
σχέδιά της κινούνται προς την
αντίθετη κατεύθυνση πέραν
πάσης λογικής, όσο περισσό-
τερα παιδιά έχει µία οικογέ-
νεια τόσο περισσότερα θα
πληρώνει στην Εφορία. Ο
φόρος για ένα ετήσιο εισόδη-
µα 10.000 ευρώ θα αυξηθεί
κατά 50%!
Και δεν είναι µόνον αυτά:
θα ευνοηθούν οι µεγαλοϊδιο-
κτήτες ακινήτων εις βάρος
των µικροϊδιοκτητών. Θα
υπερφορολογηθούν τα επα-
νεπενδυόµενα κέρδη των επι-
χειρήσεων και θα υποφορο-
λογηθούν τα µερίσµατα!
Κυρίως δε, τίποτα δεν προ-
βλέπεται για την πάταξη της
φοροδιαφυγής: απλώς θα
πληρώσουν περισσότερα
εκείνοι που ήδη πληρώνουν
πολλά. Ας το ξανασκεφθούν
στην κυβέρνηση: η κρίση
είναι µία βόµβα – και η διαιώ-
νιση της φορολογικής αδικίας
µπορεί να είναι το φιτίλι!
Τα τζάκια ζεσταίνουν
τα ταµεία των καναλιών
Τα προϊόντα που κάνουν
θραύση και διαφηµίζονται
µανιωδώς σε όλα τα κανάλια,
ενώνοντας «µικρά» και
«µεγάλα» σε κοινό τόπο
(όπου δεν ψηλώνουν τα
«µικρά», αλλά χαµηλώνουν
τα «µεγάλα»), είναι οι θερµά-
στρες, τα ηλεκτρικά τζάκια
και άλλα πάσης φύσεως
µηχανήµατα που σκοπό
έχουν να µας ζεστάνουν στον
δύσκολο χειµώνα της κρίσης.
Επί της ουσίας, δηλαδή, οι
αυξηµένες ανάγκες του κοι-
νού για οικονοµική θέρµανση,
οδήγησαν σ τη διαµόρφωση
µιας φτηνής τηλεόρασης, που
οληµερίς κι ολονυχτίς µοιρά-
ζει θερµάστρες, ηλεκτρικά
τζάκια και κουβέρτες.
* * *
Πρόσκληση
Μήνυµα που θα µπορούσε
να έχει τον τίτλο «Τις ελληνι-
κές τράπεζες και τα µάτια
σας» απέστειλε στους Ευρω-
παίους ο διοικητής της Τράπε-
ζας της Ελλάδος κ. Γιώργος
Προβόπουλος, µε άρθρο του
στην εφηµερίδα «The Wall
Street Journal».
Σύµφωνα µε τον κεντρικό
τραπεζίτη, η διαδικασία της
ανακεφαλαιοποίησης αποτε-
λεί µεγάλη πρόκληση για τον
εγχώριο τραπεζικό κλάδο,
γεγονός το οποίο εκτιµά ότι
έχει τη σηµασία του όχι µόνο
για την Ελλάδα αλλά και για
τις αγορές της ΝΑ Ευρώπης,
όπου οι ελληνικοί όµιλοι ελέγ-
χουν το ένα τρίτο της τραπε-
ζικής αγοράς.
Με λίγα λόγια, ο κ. Προβό-
πουλος λέει στους Ευρωπαί-
ους να στηρίξουν τις ελληνι-
κές τράπεζες, ώστε και αυτές
µε τη σειρά τους να χρηµατο-
δοτήσουν επαρκώς την ευρύ-
τερη περιοχή της ΝΑ Ευρώ-
πης, συµβάλλοντας στην
προσπάθεια που γίνεται στη
Γηραιά Ηπειρο για επιστροφή
σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυ-
ξης.
Αναφερόµενος στις εξελί-
ξεις στον εγχώριο τραπεζικό
κλάδο, ο κ. Προβόπουλος
υπογράµµισε ότι σε λίγους
µήνες «η εικόνα θα διαφέρει
αισθητά από τις επτά µεσαίες
και µεγάλες και περισσότερες
από δέκα µικρές τράπεζες που
υφίσταντο µέχρι πρόσφατα».
Συγκεκριµένα, εκτιµά ότι
µετά τον κύκλο συγχωνεύσε-
ων που βρίσκεται σε εξέλιξη
θα δηµιουργηθούν τρεις
µεγάλοι και ισχυροί όµιλοι
µαζί µε µερικές ακόµη µικρό-
τερες τράπεζες.
«Τρύπια»
σύνορα
Τα τεράστια περι-
θώρια εξοικονόµησης
εσόδων που θα είχε
το κράτος αν αποφά-
σιζε να πατάξει το
λαθρεµπόριο διαπι-
στώνουν στο υπουρ-
γείο Οικονοµικών.
Την ίδια στιγµή ζάλη
προκαλεί ο χορός των
δισεκατοµµυρίων, τα
οποία λυµαίνονται
εγχώρια και ξένα
κυκλώµατα που
δρουν στις ανατολι-
κές πύλες εισόδου
προς την Ελλάδα.
Γραπτό υπόµνηµα
αποκαλύπτει το µέγε-
θος της ζηµίας,
καθώς κάθε χρόνο
εισέρχονται παράνο-
µα χιλιάδες φορτία,
προερχόµενα από την
Τουρκία, µε εισαγό-
µενα προϊόντα για τα
οποία το κράτος δεν
εισπράττει τα προ-
βλεπόµενα έσοδα. Οι
σχετικές εισηγήσεις
είναι σε γνώση των
ελεγκτών της τρόι-
κας και προβλέπουν
την άµεση ηλεκτρονι-
κή διασύνδεση των
τελωνείων µε το
Σ∆ΟΕ.
8   ΑΠΟΨΕΙΣ
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
 Ðá ñ á -   Ïé ê ï  í ï  ì ß á Ε π ί κ α ι ρ α
Η καταστροφή που ζούµε και η απάντηση
∆ηµήτρης Αργυρός
Την  αναµενόµενη  από  καιρό
υποστήριξη  της  Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων στην χρη-
µατοδότηση  των  εθνικών  αυτοκι-
νητοδρόµων,  επισφραγίζει  η
έγκριση  δανείου  συνολικού
ύψους 650 εκ. ευρώ. 
Πρόκειται  για  κονδύλι  που
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για
επανέναρξη  των  συγχρηµατοδο-
τούµενων  έργων  και  αποτελεί
τµήµα ενός συνολικού κουµπαρά
χρηµατοδότησης άνω του 1,5 δις.
ευρώ  που  υπολογίζεται  ότι  είναι
το χρηµατοδοτικό κενό των αυτο-
κινητοδρόµων. 
Τα  έργα  έχουν  παγώσει  εδώ
και  δύο  χρόνια,  προκαλώντας
έµφραγµα  στην  κατασκευαστική
αγορά  αλλά  και  στην  απασχόλη-
ση µε πάνω από 7.000 ανέργους.
Σύµφωνα µε το υπουργείο Ανά-
πτυξης,  το  δάνειο  θα  καλύψει
οικονοµικές  υποχρεώσεις  του
δηµοσίου για το οδικό δίκτυο της
ΠΑΘΕ  (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλο-
νίκη)  και  θα  ωφελήσει  και  τις
τέσσερις παραχωρήσεις.
Με εντολή του Πρωθυπουργού
από τα τέλη Αυγούστου έχει ξεκι-
νήσει  διαπραγµάτευση  µεταξύ
της  κυβέρνησης  και  των  εργολά-
βων µε σκοπό την επίλυση σοβα-
ρών  οικονοµικών  και  τεχνικών
διαφωνιών,  η  επίλυση  των  οποί-
ων  είναι  καθοριστική  για  την
επανεκκίνηση των έργων.
Η δυσκολία των διαπραγµατεύ-
σεων αποτυπώνεται στις καθυστε-
ρήσεις που εµφανίζει η οριστικο-
ποίηση  ενός  πλαισίου  συµφω-
νίας,  στο  οποίο  σηµειωτέον  δεν
έχουν  προσέλθει  ακόµη  οι  κύρι-
οι  αιµοδότες  των  συµβάσεων,  οι
εµπορικές τράπεζες, εξαιτίας των
οποίων  πάγωσε  η  ροή  χρηµατο-
δότησης. 
Σήµερα,  το  χρηµατοδοτικό
κενό για κάθε ένα από τα τέσσερα
έργα  των  παραχωρήσεων  (Ελευ-
σίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-
Τσακώνα,  Μαλιακός  –Κλειδί,
Άξονας  Κεντρικής  Ελλάδας,
Ιόνια  Οδός)  εκτιµάται  ότι  κυµαί-
νεται  από  400  έως  600  εκατ.
ευρώ. 
Το κλίµα δυναµιτίζει η δυσκο-
λία στην γεφύρωση των µεγάλων
οικονοµικών  απαιτήσεων  των
παραχωρησιούχων,  το  κόψιµο
των  έργων  που  διαµορφώνει  νέα
δεδοµένα  και  νέες  ισορροπίες
µεταξύ  των  εργολάβων  αλλά  και
η  πολιτική  των  διοδίων  από  την
οποία θα καθοριστεί το «ταµείο»
των παραχωρησιούχων. 
Για  παράδειγµα  αν  τελικά
κοπεί  το  τµήµα  του  αυτοκινητο-
δρόµου της Ολυµπίας Οδού µετά
την  Πάτρα,  που  κατασκεύαζε  η
ΓΕΚ  –Τέρνα  και  το  τµήµα  Πύρ-
γος Τσακώνα που κατασκεύαζε η
J&P Άβαξ τότε το έργο, στο οποίο
ο  κάθε  εταίρος  (συµπεριλαµβα-
νοµένων  των  Άκτωρα,  Vinci,
Hochtief) συµµετέχει µε 17%, θα
πρέπει  να  ξαναµοιραστεί  µε
βάση  τα  νέα  δεδοµένα,  όπως
αυτά  διαµορφώνονται  µε  την
περικοπή του τεχνικού αντικειµέ-
νου. 
Οριστικές  αποφάσεις  για  τον
Ε65 που το προηγούµενο διάστη-
µα  εµφανίστηκε  να  εξετάζεται
ακόµη  και  η  περικοπή  του  δεν
έχουν ληφθεί. Τα µηνύµατα όµως
των τελευταίων ηµερών δείχνουν
ότι  υπάρχει  έστω  και  υπό  προϋ-
ποθέσεις, σανίδα σωτηρίας. 
Στον τοµέα των διοδίων φαίνε-
ται  να  έχει  αποκρυσταλλωθεί  η
άποψη  για  µειώσεις  διοδίων  στα
υπό κατασκευή τµήµατα, γενναία
πολιτική  εκπτωτικών  προγραµ-
µάτων που θα ευνοεί τις αυξηµέ-
νες διελεύσεις αλλά και αυξήσεις
διοδίων  στα  έτοιµα  τµήµατα  των
οδικών αξόνων.
Στις  21/11/2012  λίγο  µετά  τα  µεσάνυκτα  στο
Νέο  Λιµένα  Ηγουµενίτσας,  συνελήφθησαν  από
αστυνοµικούς της Οµάδας ∆Ι.ΑΣ., σε συνεργασία
µε  αστυνοµικούς  του  Τµήµατος  Αλλοδαπών
Ηγουµενίτσας,  τρεις αλλοδαποί, Παλαιστινιακής
καταγωγής, ηλικίας 27, 18 και 26 ετών, οι οποίοι
κατά τον έλεγχο, κατείχαν και επέδειξαν πλαστές
ταυτότητες Σουηδίας.
Τα  πλαστά  ταξι-
διωτικά  έγγραφα
και ένα ακτοπλοϊκό
εισιτήριο  κατασχέ-
θηκαν. 
Εξιχνίαση κλοπής
∆ικογραφία σχηµατίστηκε από την Υποδιεύθυν-
ση Ασφάλειας Ηγουµενίτσας σε βάρος 35χρονου
υπηκόου Αλβανίας,  για κλοπή.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αστυνοµικής έρευ-
νας,    διαπιστώθηκε  ότι  ο  35χρονος  την  10-11-
2012  αφαίρεσε  από  αγροτεµάχιο  50χρονου  ηµε-
δαπού στο Βασιλικό Θεσπρωτίας, περίφραξη απο-
τελούµενη  από  σιδηροπασσάλους  και  συρµατό-
πλεγµα.
Σχηµατισµός δικογραφίας 
σε βάρος αλλοδαπού για κλοπή
Από το Τµήµα Ασφάλειας Άρτας σχηµατίσθηκε
δικογραφία  σε  βάρος  33χρονου  υπηκόου  Αλβα-
νίας,   για κλοπή.
Ειδικότερα,  οι  αστυνοµικοί  εντόπισαν  σε  αγρό-
κτηµά του στους Κωστακιούς Άρτας ένα σκαπτικό
µηχάνηµα,  το  οποίο  είχε  αφαιρεθεί  την  17-09-
2012 από αγρόκτηµα ιδιοκτησίας ηµεδαπού στην
Γαβριά Άρτας.
Σύλληψη αλλοδαπών, οι οποίοι επιχείρησαν να ταξιδέψουν 
στο εξωτερικό, µε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα
9
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
650 εκ. ευρώ από την ΕΤΕπ στη χώρα µας
∆άνειο ανάσα για τους αυτοκινητοδρόµους
Η Πανηπειρωτική 
στηρίζει το Ίδρυµα 
Ελένη Γύρα
Το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο
της  Πανηπειρωτικής  Συνο-
µοσπονδίας  Ελλάδος,  κατά
τη συνεδρίαση της 19/11/12
ασχολήθηκε  µετά  από
παράπονα  γονέων  αυτιστι-
κών ατόµων,  µε το θέµα της
εύρυθµης και συνεχούς λει-
τουργίας της Στέγης αυτιστι-
κών  ατόµων  ΕΛΕΝΗ  ΓΥΡΑ
που  βρίσκεται  στη  Ζίτσα
Ιωαννίνων.
Με  δεδοµένο  ότι  το
Υπουργείο Υγείας έχει περι-
κόψει ποσοστό 50% επί των
λειτουργικών  δαπανών  όχι
µόνο  του  συγκεκριµένου
ιδρύµατος,  αλλά  σε  όλο  το
πρόγραµµα  ψυχικής  υγείας,
µε αποτέλεσµα να κινδυνεύ-
ουν  τα  άτοµα  που  πάσχουν
από  νευροψυχιατρικές,  ανα-
πτυξιακές  διαταραχές  να
εγκαταλειφθούν  στο  έλεος
ή,  στη  λιγότερο  χειρότερη
των περιπτώσεων, να οδηγη-
θούν σε κλειστά ψυχιατρικά
νοσοκοµεία,  διαπιστώνουµε
ότι  η  κυβέρνηση  πρακτικά
αδιαφορεί  για  ένα  τόσο
σοβαρό και ευαίσθητο θέµα.
Φαίνεται  ότι  το  κόστος  των
ψυχικά  ασθενών,  η  εγκατά-
λειψη  των  οικογενειών  και
των  πολιτών    στην  ψυχική
οδύνη,  δεν  ευαισθητοποιεί
εκείνους  που  χωρίς  έλεος
περικόπτουν  λειτουργικές
δαπάνες  παντελώς  απαραί-
τητες για την ψυχική υγεία.
Γι’  αυτό  και  πιστεύουµε
ότι  τέτοια  ιδρύµατα  όπως
αυτό  της  Ζίτσας  πρέπει  να
περιβληθούν  τον  δηµόσιο
χαρακτήρα για να εξασφαλί-
ζεται  συνεχόµενη  και  επαρ-
κής χρηµατοδότηση.
Το  ∆.Σ.  συµπαραστέκεται
στον  αγώνα  της  διοίκησης
της  στέγης  αυτιστικών  ατό-
µων  Ζίτσας,  αλλά  και  στους
εργαζόµενους  στους  οποί-
ους  δεν  έχουν  καταβληθεί
δεδουλευµένες  αποδοχές
τους  από  τον  Ιούλιο  µέχρι
σήµερα και καλεί την κυβέρ-
νηση  να  χρηµατοδοτήσει
πάραυτα  το  εν  λόγω  ίδρυµα
για  να  αποκαταστήσει  το
κλίµα  γαλήνης  και  ηρεµίας
όχι  µόνο  στις  οικογένειες
των  αυτιστικών  ατόµων,
αλλά σε ολόκληρη την τοπι-
κή κοινωνία. 
10  MIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ­ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Ïé Ãéáôñïß ôçò ðüëçò ìáò
ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ
ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ
ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ
NEYÑÏËÏÃÏÉ
ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ
ÐÁÈÏËÏÃÏÉ
ÃÅÙÑÃÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ
Ãïýíáñç 1, Ê. Ðëáôåßá
Ôçë. éáôñåßïõ 26510125123, ïéêßáò
2651027126
ÌÉ×ÁËÇÓ ËÅ×ÏÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ðôõ÷éïý÷ïò Ìåèüäïõ MCKENZIE
(ìç÷áíéêÞ äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí
ðáèÞóåùí ôçò ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò
êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñèñþóåùí)
ÖõóéïèåñáðåõôÞñéï: Áñáâáíôéíïý 14,
ÉùÜííéíá
Ôçë. 2651033960
Kéí.: 6937184653
Ïéêßá: 2651030602
ÓÏÖÏÊËÇÓ ÊÁÌÇÍÁÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ôçë. 2651078852, 6993987222
ÊáèçìåñéíÜ 10.00 - 13.30
êáé 18.00 - 20.30
ÆõãïìÜëëç 1 - ÉùÜííéíá
(üðéóèåí Íïìáñ÷ßáò)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΡΑΚΚΑΣ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Συνεργασία µε όλα τα ταµεία
Καθηµερινά 9:00 µε 14:00
και 18:00 µε 21:00
Σαλαµάγκα 4, 1ος όροφος, Ιωάννινα
Ôçë. 2651026068, 6972356409
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ
Κέντρο κινητικής
και φυσικής αποκατάστασης
Συνεργασία µε όλα τα ταµεία
Γ’ Σεπτεµβρίου 25 - Ανατολή
Τηλ. 2651115015, 6945175739
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
ÅñãáóôÞñéï Çëåêôñïåãêåöáëïãñáößáò
êáé çëåêôñïìõïãñáößáò
Μιχ. Αγγέλου 53, Ôçë. 2651071221
Ù.Ñ.Ë.
ÃÊÏËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
ÊáëéÜöá 1á
ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý
Ôçë. éáôñåßïõ 2651049006-47804,
ïéêßáò 2651046817
ÐÁÐÐÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ
Äùäþíçò 44
Ôçë. éáôñåßïõ 2651045672,
Ìüíï ìå ñáíôåâïý
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ
ÓÏÕÆÁÍÁ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ðñþçí åðéìåëÞôñéá ÐáèïëïãéêÞò
ÊëéíéêÞò Íïóïêïìåßïõ ×áôæçêþóôá
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ
09.30-13.30 êáé 18.30-20.30
ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß
ìå ñáíôåâïý
28çò Ïêôùâñßïõ 49, 1ïò üñïöïò
Ôçë. 2651032800, 6944301801
ÓÉÏÕÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ
28çò Ïêôùâñßïõ 31
Ôçë. 2651032778
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ
ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏËÊÁÓ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ÐáðÜæïãëïõ 4, 2ïò üñïöïò
Ôçë. éáôñåßïõ 2651033330
ïéêßáò 2651048983
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ðñùÀ - áðüãåõìá
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πτυχιούχος ΑΠΘ
Οπλαρχηγού Πουτέτσου 22Β’ -
ισόγειο
Ôçë. 2651072422
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙ∆ΟΥ -
ΓΚΡΙΜΟΤΣΗ
Χειρούργος οδοντίατρος
Λεύκανση µε το σύστηµα ΖΟΟΜ 2 (usa)
Ψηφιακή ακτινογραφία
Αισθητική οδοντιατρική
∆αγκλή 7
Ôçë. 2651029328
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΚΗΣ
Χειρούργος οδοντίατρος
Κοραή 10-12
Ôçë. 2651033577, Κιν.: 6998436282
Οικία: 2651034002
ÌÐÅÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
Áñáâáíôéíïý 2 - Ôçë. 2651038797
ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ
ÌÐÅÓÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ
Μιχ. Αγγέλου 53
Ôçë. 2651064640
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ενοικιάζεται  κατάστηµα  145  τ.µ.
επί  της  οδού  Κενάν  Μεσαρέ  24.
Τηλ. 6972769665.     (6/11)
Ενοικιάζεται  ισόγειο  διαµέρισµα
στην  περιοχή  Ανατολή  µε  αυτό-
νοµη  θέρµανση  χωρίς  κοινόχρη-
στα. Τηλ. 697117721   (3/9)
Ενοικιάζεται  καινούριο  3αρι  µε
ανεξάρτητη  θέρµανση  85m2  για
φοιτητές-τριες στην περιοχή
Τζαµί  πάνω  από  Εθνική  Τράπε-
ζα. Πληρ. τηλ.: 6974111952
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  τριάρι  µε  αυτό-
νοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρη-
στα  στην  περιοχή  Γιαννιώτικο
Σαλόνι. Τηλ. 26510 47141, 6955
296285.
Στα  Ιωάννινα  στο  κέντρο,  απένα-
ντι  από  τη  Μητρόπολη,  οδός
Μητροπόλεως  και  ∆ηµάρχου
Ιωαννίδη  1,  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  για
φοιτητή  γκαρσονιέρα  3ου ορό-
φου,  40  τ.µ.  καθαρά,  µε  δύο
χώρους  (καθιστικό  –  κρεβατοκά-
µαρα και  κουζινοτραπεζαρία,  µε
µπάνιο) ανακαινισµένη (κουζίνα,
κουφώµατα  εσωτερικά  –  εξωτερι-
κά,  θωρακισµένη  εξώπορτα),
ήσυχη,  σε  οικογενειακή  οικοδο-
µή, µε θέµα στη λίµνη, δίπλα σε
στάση για το πανεπιστήµιο. Τηλ.
6932624885 κ. Γιάννη.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  στο  κέντρο  της
πόλης  ένα  δυάρι  και  ένα  τριάρι.
Αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ.
Τηλ.  26510  47141,  6955
296285.
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα απένα-
ντι  από  το  Γυµνάσιο  Ανατολής,
καινούρια,  µε  αυτόνοµη  θέρµαν-
ση,  χωρίς  κοινόχρηστα.  Τηλ.
2651045580,  6976890086
(19/9)
Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµα,
επιπλωµένο,  κατάλληλο για
συγκατοίκηση φοιτητών µε πρό-
σβαση στη λεωφόρο ∆ωδώνης και
στάση  αστικού  ΚΤΕΛ  για
παν/µιο - ΤΕΙ. Τηλ. 2651040906
(20/9)
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα απένα-
ντι  από  τις  σχολές  του  ΟΑΕ∆
χωρίς  κοινόχρηστα,  αυτόνοµη
θέρµανση.  Τηλ.  2651045580,
6976890086    (25/6)
Ενοικιάζεται καινούριο 3άρι
στην οδό Μιχαλακοπούλου 3  µε
αυτόνοµη θέρµανση,  χωρίς  κοι-
νόχρηστα.  Τηλ.  26510  45580,
6976890086   (25/6)
Ενοικιάζεται δυάρι 55 µ2 χωρίς
κοινόχρηστα µε αυτονοµία ηλιό-
λουστο,  2  µπαλκόνια,  άνετο
πάρκινγκ  στα  Καρδαµίτσια.
Τηλ.  26510  36816,  6945
150126 (14/5)
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην
Ανατολή 40  τ.µ.,  1ος όροφος
(σοφίτα)  µε αυτόνοµη θέρµαν-
ση.  Τηλ.  26510  47141,
6955296283 (28/2).
Eνοικιάζεται 3άρι διαµέρισµα
80  τ.µ.  µε αυτόνοµη θέρ  µανση,
αυλή, στην περιοχή Αγίου Ιωάν-
νη (αεροδρόµιο).  Τηλ.
2651061405   (12/10).
Ενοικιάζεται γραφείο  45  τ.µ.,
δύο χώρων, στο κέντρο της πόλε-
ως  (Ζυγοµάλλη  5,  1ος  όροφος),
τηλ. 6974 59 72 74  (3/1)
Στο  7ο  χλµ.  Ηγ.  -  Πλαταριάς
ενοικιάζεται  εστιατόριο  300
θέσεων  και  10  ενοικιαζόµενα
δωµάτια  πλήρως  εξοπλισµένα
µε ψύξη και θέρµανση.  (5/9)
Ενοικιάζεται 2άρι, 60 τ.µ., στην
Ανατολή,  τηλ.  68963,
6947569673  (31/8)
Åíïé êéÜ æå ôáé  éóü  ãåéïò   ÷þñïò  73
 m2 êáôÜë  ëç  ëïò   ãéá åðáã ãåë  ìá ôé  -
êÞ  óôÝãç   Þ ãñá öåßá  ìå áõôü  íï ìç
èÝñ ìáí  óç    óôçí   ïäü    Ë.   ÁÊÑÉÔÁ
57, ðëç  óß  ïí   ÉÊÁ Éù  Üí  íé íá.   Ôçë.
26510-37149.
Ενοικιάζεται  3άρι  διαµέρισµα
απέναντι  από  Σχολές  ΟΑΕ∆,
αυτ.  θέρµανση.  Τηλ.  26510
45580, 6987989623  (3/5)
Åíïé êéÜ  æå ôáé  êáôÜ óôç  ìá  80   ì2
 ìå áíôß óôïé ÷ï ðáôÜ ñé, êáé íïý  ñéï,
 ãéá åðáã ãåë ìá  ôé êÞ  óôÝãç, Ìðé æá  -
íßïõ  29,    ôçë.  26510  33757    êáé
38335.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Πωλείται  στην  Λυγιά  Πρεβέζης
µεζονέτα,  100  µέτρα  από  την
παραλία  Λυγιάς  µε  υπέροχη
θέα.  Νεόδµητη    ισόγειο  34µ2,
1ος  όροφος  34µ2  µε  υπόγειο
34µ2  πλήρως  εξοπλισµένη  µε
χώρο  για  πάρκινγκ,  κατασκευα-
σµένη  από  ιδιώτη.  Tηλ.
6973396665
Πωλείται  διαµέρισµα  λόγω  ανα-
χώρησης  για  επαρχία  στην
περιοχή  µεταξύ  Λ.  Αλεξάνδρας
και  Πεδίον  Άρεως,  50  τ.µ.  υπε-
ρηψωµένο  1ου  ορό φου-µε
πλήρη  επίπλωση  -επανδρωµένο
µε όλες τις ηλε  κτρικές συσκευές
και  κλιµατισµό.  το  διαµέρισµα
είναι  πρόσοψη,  φωτεινό,  µε
µπαλκόνι  µεγάλο  µπροστά  στο
δρόµο.  Τιµή  75.000  ευ  ρώ,  τηλ.
6944363614  (11/1)
Πωλείται  οικόπεδο  1300m2
στους  Τσουκαλάδες  Λευκάδας
εντός  σχεδίου  µε  νερό-∆ΕΗ  σε
εφαπτόµενο  κοινοτικό  δρόµο.
Τηλ. 26450 97490 (3/7)
Πωλείται οικόπεδο 760 τ.µ. στην
Κοσµηρά  60%  κάλυψη,  φως  -
νερό  -  τηλέφωνο.    Τηλ.
6943540029  (12/9)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ
Πωλείται οικόπεδο  µε  διώροφη
πέτρινη  παλιά  οικοδοµή,  1.100
τ.µ.  στην  Πλατανιά  Ιωαννίνων.
Τηλ. 6972769665   (13/11)
Πωλείται  οικόπεδο  800  τ.µ.  στα
Καρδαµίτσια  δίπλα  από  το
δηµοτικό  σχολείο.  Τηλ.  6948
380326, 6942019770  (16/11)
Πωλείται οικόπεδο 7.500 µ2 ή 3
τεµ. Χ 2.500 µ2 επί της εθνικής
οδού  Ιωαννίνων  -Κονίτσης  πλη-
σίον  εργοστασίου  «∆ωδώνη»,
τετραγωνισµένο - φάτσα περίπου
100  µ.  µε  αποθήκες  4.000  µ2
και γραφεία - οικία 200 µ2. Έχει
πρόσοψη  και  σε  πίσω  κοινοτικό
δρόµο.  Τιµή  300.000  ευρώ/
στρέµµα,  τηλ.  6932234304.
(12/1)
Πωλείται  αγρόκτηµα  8  στρεµ.
στην  περιοχή  Αργυρότοπος
(Φασκοµηλιά Σκορπιώνα) Ηγου-
µενίτσας.  Τηλ.  6974  228325.
(24/8)
∆ΙΑΦΟΡΑ
Επενδυτική  ευκαιρία.    Πληρο-
φορίες  6973806016,  6979
933824
Πωλείται σε τιµή εξαιρετικής
ευκαιρίας επιχείρηση  βιβλιοπω-
λείου - χαρτικών στο κέντρο της
πόλης  και  µε  εξασφαλισµένη
πελατεία λόγω συνταξιοδότησης.
Τηλ.  2651028024,  6932
656870   (15/3) 
Πωλείται ψησταριά  βαγόνια,
ενός  έτους  µε  12  σούβλες.  Τηλ.
6994206068  (8/9) 
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΥΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ  µαθήµατα
Ανάπτυξης  Εφαρµογών  σε  Προ-
γραµµατιστικό  Περιβάλλον,
Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και
Αρχές  Οργάνωσης  και  ∆ιοίκη-
σης Επιχειρήσεων σε µαθητές Γ’
Λυκείου. Πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα  6932379738  &  6977
297546
Πτυχιούχος  φιλόλογος  µε  πολ-
λές επιτυχίες στο ενεργητικό του
παραδίδει  ιδιαίτερα  µαθήµατα
σε µαθητές γυµνασίου - λυκείου.
Τιµές  προσιτές.  Τηλ.
6936526884  (5/9) 
Χηµικός  του  πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων,  µεταπυχτιακό  στο
πανεπιστήµιο  Ιωαννίνων,  παρα-
δίδει µαθήµατα χηµείας - βιολο-
γίας - φυσικής - µαθηµατικών σε
µαθητές  γυµνασίου  -  λυκείου.
Επίσης  αναλαµβάνει  παιδιά
δηµοτικού  για  µελέτη.  Τηλ.
6980797436 (31/8)
Ðôõ  ÷éïý ÷ïò  ïéêï íï ìï ëü ãïò   ìå
åìðåé  ñßá  ðáñá  äß äåé  éäéáß ôå  ñá
ìáèÞ ìá ôá.  Ôçë. 69745505999. 
 Πτυχιούχος  ΑΕΙ  µε  µεταπτ.
σπουδές  στη  δισλεξία  παρέχει
ενίσχυση  στη  µελέτη  όλων  των
µαθητών δηµοτικού - γυµνασίου.
Τηλ. 6936736684  (31/8)
Καθηγητής  χηµικός,  παραδίδει
µαθήµατα  σε  µαθητές  γυµνασί-
ου - λυκείου. Τηλ. 6958450482
(31/8)
ΖΗΤΟΥΝ
EΡΓΑΣΙΑ
Τελειόφοιτος του τµήµατος
Νηπιαγωγών αναλαµβάνει τη
φύλαξη  παιδιών  καθώς  και  την
προετοιµασία  µαθητών  δηµοτι-
κού.  Τιµή  συζητήσιµη.  Τηλ.
6984257980.    (1/11)
Mητέρα δύο παιδιών,  απόφοιτη
Ελληνικού Λυκείου,  47  ετών
αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών µε
φροντίδα και υπευθυνότητα,
πρωϊνές ώρες και εντός πόλεως
Ιωαννίνων άριστες συστάσεις
από προηγούµενες υπηρεσίες.
τηλ. 6978605852    (12/10)
Έµπειρη κύρια για φροντίδα ηλι-
κιωµένου  αναζητά  εργασία.
Άπταιστα  ελληνικά,  γνώσεις
νοσηλείας  και  φαρµακευτικής
φροντίδας,  άριστη  µαγειρική.
Συστάσεις  από  την  οικογένεια
Μαλτέζου.  Τηλέφωνο  6994
133372
ΖΗΤΟΥΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Zητούνται 2 άτοµα για µερική ή
ολική απασχόληση,  επιθυµητές
βασικές γνώσεις υπολογιστή.
Τηλ. 6972449116  (25/7)
Ζητείται  κοπέλα  για  εργασία  σε
καφετέρια  περιοχή Κατσικά
(Εθνικής  Αντιστάσεως  131).
Τηλ. 6946189576. (24/8)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Πωλείται  ΠΕΖΩ 206  special,
µοντέλο  2003-2004,  1100  κ.ε.
µε  84.000  χιλιόµετρα.  Full
extra. Άριστη κατάσταση, δεκτός
έλεγχος. Τιµή 3.480 µετρητοίες.
Τηλ.  6937989280
(30/7)
Πωλείται οικόπεδο 300 τ.µ.
στη θέση «Ζευγάρια»  οδός
Πανδοσίας  19,  ελεύθερο
από  κάθε  εµπόδιο  και
κώλυµα εντός σχεδίου (συν.
δοµ. 8) στην τιµή ευκαιρίας
των  100.000  ευρώ  µετρη-
τοίς. Τηλ. 2651022030.
Πωλείται  οικόπεδο  400m2
µε  υπάρχουσα  άδεια  οικο-
δοµής  και  σκελετό  στον
Αρχάγγελο  Πρέβεζας
(κοντά  στο  γήπεδο).  Τιµή
ευκαιρίας.  Τηλ.  6944-
371581   (15/6)
Καθηγητής  φυσικός  µε
εµπειρία παραδίδει ιδαί-
τερα  µαθήµατα.  Τηλ.
6946466072  –  26510  -
78961
Eνοικιάζεται περίπτερο  στα
Καρδαµίτσια,  οδός  Κοσµά
Αιτωλού  δίπλα  στο  δηµοτικό
σχολείο.  Τηλ.  6982702934,
6942664736.           (20/3)
Eνοικιάζεται κατάστηµα  40µ2
στην  οδό  Κοµνηµών  12  πλη-
σίον  Γηροκοµείου.  Πληροφο-
ρίες  στο  τηλ.  2651072910
(3/5)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 11
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ και ΑΘΛΗΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Αρ. Πρωτ. 1815 Ιωάννινα, 22/11/2012
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙ-
ΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ο Πρόεδρος ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού,
Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης ∆ήµου Ιωαννιτών προ-
κηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό. σύµφωνα µε την υπ. αριθµ.
369/21-11-2012 απόφαση του ∆.Σ., µε σφραγισµένες προσφο-
ρές, µε συµπλήρωση τιµολογίου, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για την ανάδειξη ανα-
δόχου µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για το έτος 2013.
Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η Τετάρ-
τη 5/12/2012, οδός Αγίας Μαρίνας 55, στα Ιωάννινα.
Ισχύουν ο Ν 3852/2010, ο Ν. 3463/2006. η απόφαση
11398/93 περί ΕΚΠΟΤΑ και οι λοιπές διατάξεις που αναγράφο-
νται στην απόφαση Προέδρου στην οποία καθορίζονται και οι
όροι του διαγωνισµού.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι ανάδοχοι
του αντικειµένου που δηµοπρατείται και που παρέχουν εχέγ-
γυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο
ή επαγγελµατική οργάνωση.
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων δεσµεύει αυτούς έως
31/12/2013. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατόν να παρατα-
θεί, εφόσον ζητηθεί από την επιχείρηση, κατ’ ανώτατο όριο για
χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο.
Για την παραλαβή αντιγράφων των τευχών δηµοπράτησης
και των εντύπων προσφοράς απαιτείται η κατάθεση 10€ στις
Οικονοµικές Υπηρεσίες της επιχείρησης.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες
της επιχείρησης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλέφω-
νο: 26510 83942).
Ο Πρόεδρος
Μωϋσής Ελισάφ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωστοποιείται στο κοινό ότι γιο να εκτελεστούν απαραίτη-
τες τεχνικές εργασίες του ∆Ε∆∆ΗΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρι-
κού ρεύµατος ως εξής: ο) την Κυριακή 25.11.2012, ως εξής:
Aπό ώρα 08:30 έως 11:30 στις περιοχές: Κουτσελιό, Χαρο-
κόπι, Μουζακαίοι, Πετροβούνι, οικισµοί Καραδήµα και Κοντινοί,
τµήµα Ηλιόκαλης, Χουλιαράδες, Βαπτιστή, Μιχαλίτσι, Προσή-
λιο, Παλιοχώρι Συρράκου, Συρράκο, Καλαρρύτες,
Από ώρα 08:30 έως 11:30 στις περιοχές: Τµήµα Αγ. Ιωάννη,
παλιά «∆ειλινό», περιοχή Αερολιµένα Ιωαννίνων, τµήµα Ν.
Ζωής, περιοχή πέριξ επιχείρησης Μεταλλοβιοµηχανίας Πετσι-
ού, LIDL, Τατσιράµου και παλιού εργοταξίου Καµοτάκη, περιο-
χή Παιδόπολης, περιοχή αντλιοστασίου ΠΑΚΣΕ.
Από ώρα 12:00 έως 14:00 στις περιοχές: στο ∆.∆. Ζίτσας,
στην Μαθητική Εστία, οινοποιείο Γκλίναβου, Πρόσσου, ποιµνιο-
οτάσια Ζυγούρη Στράτου, Μανούση, Κοντογιάννη και πτηνο-
τροφείο Πλιάκου και Κάµπο Ζϊτσος.
Από ώρα 12:00 έως 14:15 στις περιοχές: Πετράλωνα, Λοφί-
σκο, Ανάργυροι, Γραµµένο, Βαγενίτι, Λύγγο, Πολύλοφο, οικι-
σµοί Λυκοστάνη και Σπήλαιο, αντλιοστάσιο ΣΥ∆ΚΛΙ Πετραλώ-
νων και Ασβεστοχωρίου, Περάτη, Κόντσικα, Ασβεστοχώρι, βου-
στάσιο Ευαγγέλου Φωτίου.
β) Την ∆ευτέρα 26.11.2012 από ώρα 08:15 έως 10:15 στις
περιοχές: Βασιλική, στον δρόµο προς Σήραγγα, τµήµα Λογγα-
δων και Κήπων Μαζιας, ∆ροσοχώρι, Γερακάρι, οικισµό Πλατα-
νιά, Ηλιόκαλη έως ∆αφνούλα. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρί-
τερα το ρεύµα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης των διακο-
πών που αναφέρονται πιο πάνω.
Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ∆ΕΗ θα
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύµα. έτσι για
λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή
άλλα στοιχεία του δικτύου ακόµα κι αν βρίσκονται καταγής
γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχηµάτων. Ζητάµε την
κατανόηση των καταναλωτών µας για τις παραπάνω αναπό-
φευκτες διακοπές.
Από τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
∆ΙΑΧ/ΣΗ ΥΛΙΚΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
Αρ. πρωτ.: 8032/10/13 Ιωάννινα
22/11/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α.∆. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σας καλούµε να προσκοµίσετε προσφορά σχετική µε την
προµήθεια ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες των υπηρε-
σιακών οχηµάτων της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνοης Ιωαννίνων και
µέσα στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00).
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο την
10-12-2012, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 10,00’
στην Υπηρεσία µας Α.∆. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28ης Οκτωβρίου 11 -
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - 4ος ΟΡΟΦΟΣ (Γραφείο 403) τηλ. 2651065985.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέρχονται στην Υπηρε-
σία µας, στην ανωτέρω δ/νση, προκειµένου να εφοδιαστούν µε
τους όρους συµφωνιών όπου αναγράφονται οι εκτελούµενες
εργασίες και οι υποχρεώσεις του αναδόχου.
3. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου και του Αστυνοµικού Μεγάρου Ιωαννίνων.
Ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής
Παπιγκιώτης Ανδρέας
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ και ΑΘΛΗΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Αρ. Πρωτ. 1812 Ιωάννινα, 22/11/2012
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ –
ΜΕΛΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Ο Πρόεδρος ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού,
Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης ∆ήµου Ιωαννιτών προ-
κηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό. σύµφωνα µε την υπ. αριθµ.
368/21-11-2012 απόφαση του ∆.Σ., µε σφραγισµένες προσφο-
ρές, µε συµπλήρωση τιµολογίου, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑ-
ΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ: ΜΕΛΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ για την ανά-
δειξη αναδόχου µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος για
το έτος 2013.
Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η Τετάρ-
τη 5/12/2012 ώρα έναρξης 11.30 π.µ. ώρα λήξης 12.00 µ.µ.
στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης, οδός Αγίας Μαρίνας
55, στα Ιωάννινα.
Ισχύουν ο Ν 3852/2010, ο Ν. 3463/2006. η απόφαση
11398/93 περί ΕΚΠΟΤΑ και οι λοιπές διατάξεις που αναγράφο-
νται στην απόφαση Προέδρου στην οποία καθορίζονται και οι
όροι του διαγωνισµού.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι ανάδοχοι
του αντικειµένου που δηµοπρατείται και που παρέχουν εχέγ-
γυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο
ή επαγγελµατική οργάνωση.
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων δεσµεύει αυτούς για διά-
στηµα δώδεκα (12) µηνών από την επόµενη της διενέργειας
του διαγωνισµού. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατόν να
παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την επιχείρηση, κατ’ ανώτατο
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο.
Για την παραλαβή αντιγράφων των τευχών δηµοπράτησης
και των εντύπων προσφοράς απαιτείται η κατάθεση 10€ στις
Οικονοµικές Υπηρεσίες της επιχείρησης.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες
της επιχείρησης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλέφω-
νο: 26510 83942).
Ο πρόεδρος
Μωϋσής Ελισάφ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
∆ηµήτρης Μανωλίτσης
Πτυχιούχος Κινησιολογίας - Φυσικοθεραπευτής
Πτυχιούχος SEMMEL WEIS - UNIVERSITY
Human Kinesiology Specialization in Physiotherapy
Faculty of Physical Education & Sports Sciences
Γ’ Σεπτεµβρίου 25 - Ανατολή (Ιωάννινα), Τηλ. 26510115015, 6945175739
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ και ΑΘΛΗΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Αρ. Πρωτ. 1818 Ιωάννινα 22/11/2012
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ»
Ο Πρόεδρος ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτι-
σµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης ∆ήµου Ιωαννι-
τών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό. σύµφωνα µε την υπ.
αριθµ. 368/21-11-2012 απόφαση του ∆.Σ., µε σφραγισµένες
προσφορές, µε συµπλήρωση τιµολογίου, µε κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου µε
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος για το έτος 2013.
Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η Τετάρ-
τη 5/12/2012 ώρα έναρξης 12.00 µ.µ. ώρα λήξης 12.30 µ.µ. στα
γραφεία της έδρας της επιχείρησης, οδός Αγίας Μαρίνας 55,
στα Ιωάννινα.
Ισχύουν ο Ν 3852/2010, ο Ν. 3463/2006. η απόφαση
11398/93 περί ΕΚΠΟΤΑ και οι λοιπές διατάξεις που αναγράφο-
νται στην απόφαση Προέδρου στην οποία καθορίζονται και οι
όροι του διαγωνισµού.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι ανάδοχοι
του αντικειµένου που δηµοπρατείται και που παρέχουν εχέγ-
γυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο
ή επαγγελµατική οργάνωση.
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων δεσµεύει αυτούς για διά-
στηµα δώδεκα (12) µηνών από την επόµενη της διενέργειας
του διαγωνισµού. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατόν να
παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την επιχείρηση, κατ’ ανώτατο
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο.
Για την παραλαβή αντιγράφων των τευχών δηµοπράτησης
και των εντύπων προσφοράς απαιτείται η κατάθεση 10€ στις
Οικονοµικές Υπηρεσίες της επιχείρησης.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες
της επιχείρησης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλέφω-
νο: 26510 83942).
Ο πρόεδρος
Μωϋσής Ελισάφ
Το    Θέατρο  ∆ωµατίου:  An  Actor’s  Studio
«εισβάλλει»  µε  κέφι  στα  θεατρικά  δρώµενα  της
πόλης µε δύο µονόπρακτα. 
Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή, 30 Νοεµβρίου
και παραµένει ανοιχτή για τρία Παρασκευο-Σαββα-
τοκύριακα.  Ο  χώρος  των  παραστάσεων  είναι  η
Σχολή  Χορού  «Χοροκίνηση»,  Κουντουριώτου  28,
στα  Ιωάννινα.  Οι  ώρες  των  παραστάσεων  είναι:
Παρασκευή 9:30 µ.µ., Σάββατο: 7:30 µ.µ. και 9:30
µ.µ. και Κυριακή 9:30 µ.µ.
Η Πρόταση Γάµου είναι ένα από τα πιο φηµισµέ-
να  και  απολαυστικά  µονόπρακτα  του  Άντον  Τσέ-
χωφ. Οι ηθοποιοί που εµφανίζονται είναι ο Τάσος
Νάκης, η Ανθή Οικονόµου και ο Αχιλλέας Ράδης.
Η  Παγίδα  είναι  ένα  πρωτοεµφανιζόµενο  έργο.
Έχει γραφτεί από τα µέλη της οµάδας Βάσω Γκάστα-
ρη και Έλενα Ζιάβρα, οι οποίες και το ερµηνεύουν.
Με  αφορµή  το  «κόλληµα»  µιας  έφηβης  µε  το
Internet,  αναδιπλώνεται  η  σχέση  µάνας  -  κόρης…
Ποια είναι, όµως, η αιτία; 
Σκηνοθεσία:  Ισαάκ & Νταϊάνα Ντόστη
Μουσική:  Αχιλλέας Ράδης
Σκηνικά, Κοστούµια & Μακιγιάζ:  Μαρίνα Πλέσ-
σα
Σχεδιασµός αφίσας: Νέλλη Σαβράνη
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Γιάκης
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 30/11, 7/12, 14/12, 
Ώρα  9:30 µ.µ. 
ΣΑΒΒΑΤΟ: 1/12, 8/12, 15/12
Ώρες 7:30 µ.µ. και 9:30 µ.µ.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 2/12, 9/12, 16/12
Ώρα 9:30 µ.µ.
Στη  Σχολή  Χορού  ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ,  Κουντουριώ-
του 28, στα Ιωάννινα
Τιµή εισιτηρίου 8 € (5 € για φοιτητές & κάτω των
18)
Περιορισµένος  αριθµός  θέσεων.  Κρατήσεις  στο
τηλ.: 6978 662 112
Παρακαλούµε όπως το κοινό προσέλθει το αργό-
τερο  εντός  10  λεπτών  από  την  ώρα  έναρξης,  σε
ένδειξη σεβασµού προς τους ηθοποιούς.
12  EKΔΗΛΩΣΕΙΣ
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
(Πρώην Συµβουλευτικός Σταθµός Καταπολέµησης Ναρκωτικών Νοµού Ιωαννίνων)
Παπαδοπούλου 11
(Καµπέρειο Πνευµατικό Ίδρυµα)
45444 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 25595, Fax: 26510 33649
e-mail: sxedia@otenet.gr
Ευγενία Η. Πετρίδη
∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος Msc
Mεταπτυχιακές Σπουδές στο Μεταβολισµό
NUMESI - PARIS 7
l Φυσιολογικές
Παθολογικές
Καταστάσεις
l Παχυσαρκία
l Νευρική Ανορεξία
l Παιδική - Εφηβική
∆ιατροφή
l Εγκυµοσύνη
l Αθλητισµός
Φ. Τζαβέλλα 2 - Ιωάννινα
Τηλ. & Fax: 2651076211
Kιν.: 6984046488
e-mail: evipetridi@hotmail.com
Το Πνευµατικό Κέντρο
∆ήµου  Ιωαννιτών  σε
συνεργασία  µε  το
∆ΗΠΕΘΕ  Ιωαννίνων
παρουσιάζουν τη ∆ευτέ-
ρα  26  και  την  Τρίτη  27
Νοεµβρίου,  στις  9.30
µ.µ.,  στον  Πολιτιστικό
Πολυχώρο,  στα  Παλιά
Σφαγεία  το  STAND-UP
ECONOMY, Ο    Οικονο-
µο-(µονό)λογος.  Σύνθε-
ση- Σκηνοθεσία- Παρου-
σίαση: Νίκος Αρβανίτης
Ο  ηθοποιός  Νίκος
Αρβανίτης    συναντά,
συνθέτει  και  ανασυνθέ-
τει  τον  συναρπαστικό
λόγο  του  Αµερικάνου
οικονοµολόγου  Rick
Wolff  σε  µια  ιδιότροπη
αφήγηση για την οικονο-
µική  κρίση  στις  ΗΠΑ.
Γιατί,  πολλές    φορές,  η
απόλαυση  κρύβεται  όχι
µόνο  στην  συγκίνηση,
αλλά  και  στην  σκέψη!!
Άλλωστε  σκοπός  του
θεάτρου  ίσως  είναι,
τελικά,  να καταφέρουµε
να  διατυπώσουµε  το
βασικότερο  των  ερωτη-
µάτων:
«  Με  ποιο  τρόπο
ζούµε;»
…Τελικά  έγινε  αυτό
που  φοβόµασταν,  µας
έπεσε  ο  ουρανός  στο
κεφάλι. Αυτός ο περίφη-
µος  καταγάλανος  Ελλη-
νικός  ουρανός,  έσκασε
πάνω  µας  σαν  καρπούζι
κι έγινε συντρίµµια  κοµ-
µάτια…  κι  είν’  όλα
µαύρα…  και  τα’  χουµε
όλοι  χαµένα.  Και  µια
λέξη  σκεπάζει  τα
πάντα…  ΚΡΙΣΗ!!!...  Τι
συµβαίνει; Μας εκδικού-
νται οι θεοί; Μας ζηλεύ-
ουν  οι  ξένοι;  Μας  πού-
λησαν  οι  ντόπιοι;  Και
τώρα  τι;  Που  πάµε  πια
και  πόσο  θα  κρατήσει;
Πόσο  κοστίζει  ένα  κού-
ρεµα  και  ποιος  είναι  ο
κουρέας;  Ευρώ  ή  δραχ-
µή;  Ξευτίλα  ή  φτώχια;
Πόσες  φορές  πρέπει  να
σωθούµε για να ζήσουµε
µία;  Σε  ποια  πίστα  τερ-
µατίζουµε  γαµώτο;
Λεφτά υπάρχουν ή µαζί
τα φάγαµε;…. ΚΡΙΣΗ!!…
Μόνο  Ελληνική;  Ή
Ευρωπαϊκή;  Ή  παγκό-
σµια;  Τα  ερωτήµατα
πέφτουν  βροχή  κι  απά-
ντηση  καµία.  Μα  είναι
χώρα όµως αυτή εδώ για
να  βρεις  απαντήσεις!...
Και  ποιόν  να  ρωτή-
σεις!.......  Γι’  αυτό  ας
φύγουµε  από  δω  κι  ας
ταξιδέψουµε  αλλού,
µακριά από την Ελλάδα,
να  βρούµε  την  απάντη-
ση, σε µια χώρα που δεν
είναι  µπάχαλο,  σε  µια
χώρα  καθόλα  αξιόπιστη,
παραγωγική,  δουλευτα-
ρού, σε µια υπερδύναµη
βρε αδερφέ, που όµως τα
’κανε  κι  αυτή  “σκατά’’,
που  από  κει  αρχίσαν
όλα…  Ας  πάµε  στην
“ ε ξ α ί ρ ε τ η ’ ’
ΑΜΕΡΙΚΗ!!!...  Ίσως  έτσι
καταλάβουµε και ξετυλί-
ξουµε το κουβάρι.
Τιµές εισιτηρίων: 12€.
Μειωµένο: 10€. Προπώ-
ληση  εισιτηρίων  στο
Πνευµατικό  Κέντρο
∆ήµου  Ιωαννιτών,  11-1
το  πρωί  και  6-9  το  από-
γευµα. 
STAND-UP ECONOMY, Ο Οικονοµο-(µονό)λογος
Θέατρο ∆ωµατίου στα Γιάννινα
«Ηπειρωτική Λέσχη Πολιτισµού» 
θα λειτουργήσει από την Πανηπειρωτική
Συνοµοσπονδία Ελλάδας 
«Ηπειρωτική  Λέσχη  Πολιτισµού»  θα  λειτουργήσει  από  την
Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδας στο χώρο του Πνευµα-
τικού  Κέντρου  Ηπειρωτών  (Κλεισθένους  15,  7ος  Όροφος,  Πλα-
τεία Κοτζιά).
Η  «Ηπειρωτική  Λέσχη  Πολιτισµού»  θα  πραγµατοποιεί  εκδη-
λώσεις που θα αντλούν από την καλλιτεχνική δηµιουργία και τη
λαϊκή µας παράδοση σε όλες τις εκφάνσεις και τις αποτυπώσεις
της  (µουσική,  χορός,  κινηµατογράφος,  εικαστικά,  θέατρο)  και
θα  επεκτείνονται  σε  θέµατα  που  προσεγγίζουν  τον  πολιτισµό
στην  ευρύτερη  διάστασή  του,  αναφερόµενα  στην  ποιότητα  της
καθηµερινής ζωής, την ανάπτυξη και το περιβάλλον.
Η  «Ηπειρωτική  Λέσχη  Πολιτισµού»  προτάσσει  δύο  εκδηλώ-
σεις για δύο κύριες προτεραιότητες της Π.Σ.Ε. αυτό το διάστηµα:
∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου, 6:30 µ.µ.
Συνάντηση Ηπειρωτικής Νεολαίας. Ένα κάλεσµα σε κάθε νέο
Ηπειρώτη απόδηµο για για τη λειτουργία τµήµατος νεολαίας στο
πλαίσιο της Π.Σ.Ε., για τις δραστηριότητες που µπορούν να ανα-
πτυχθούν, για το πως η νεολαία θα µπολιάσει µε το σφρίγος της
κάθε πλευρά της ζωής της Πανηπειρωτικής και της Ηπειρώτικης
Αποδηµίας. Η συνάντηση θα καταλήξει σε γλέντι.
∆ευτέρα 17 ∆εκεµβρίου, 6:30 µ.µ.
Συνάντηση  συγκρότητης  του  ∆ικτύου  Πανηπειρωτικής  Αλλη-
λεγγύης. Ένα κάλεσµα στις Οµοσπονδίες, τις Αδελφότητες, τους
Συλλόγους και τις Ενώσεις Ηπειρωτών για να συναποφασιστούν
οι  δράσεις  και  οι  ενέργειες  κοινωνικής  αλληλοστήριξης  και
αλληλεγγύης που είναι τόσο απαραίτητες στους τόσο δύσκολους
καιρούς.
Και  στις  δύο  αυτές  εκδηλώσεις  υπάρχει  θέση  για  όλους!  Και
αξίζει  αυτές  οι  εκδηλώσεις  να  θεµελιώσουν  µε  τον  καλύτερο
τρόπο τη Λέσχη Πολιτισµού που από τις 14 Ιανουαρίου, µε εκδη-
λώσεις  κάθε  δεύτερη  ∆ευτέρα,  παρουσιάζει  µουσικές  βραδιές,
προβολές,  συζητήσεις,  διαλέξεις,  µέχρι  και  µικρές  θεατρικές
παραστάσεις.
7ο τουρνουά µπριτζ Ζαγοροχωρίων
Για  ένα  τριήµερο  θα  διεξαχθεί  στα  Άνω  Πεδινά  τουρνουά
Μπριτζ µε συµµετοχή αθλητών από όλη την Ελλάδα. Στους αγώ-
νες θα συµµετάσχουν µέλη της Εθνικής Οµάδας ΟΠΕΝ, που για
µια  ακόµη  φορά  µας  κάνουν  την  τιµή  να  παρευρίσκονται  στις
εκδηλώσεις του Σωµατείου µας.
Πρόγραµµα Αγώνων:
Παρασκευή  23/11: 20.00, 
Σάββατο  24/11: 18.00
Κυριακή  25/11: 11.00
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Συνεδριακό Κέντρο Άνω Πεδινών
και η είσοδος για τους θεατές θα είναι ελεύθερη.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Β’ Μέρος
………..
Κυρίες και κύριοι…
Μία  από  τις  Χάριτες,  δεν  σας
λέγω  πια  από  τις  τρεις,  µου  εκµυ-
στηρεύεται,  χαµηλοφώνως,  στ
αυτί,  πως  οι  ωραίες  τέχνες  πολε-
µούν  την  ιστορία,  δηλαδή,  τον
χρόνο, που αλλάζει, αλλά και, που,
πάντα,  µένει  ο  ίδιος.  Αν,  όντως,  τα
πράγµατα έχουν έτσι, τότε η ιστορία
της τέχνης δεν είναι παρά θυρίδες,
θήκες ή κυτία του χρόνου, κατηγο-
ρίες, κατασκευασµένες, εν πολλοίς,
από  τον  πεπερασµένο  άνθρωπο,
µέσα  στις  οποίες,  αυθαιρέτως,
τοποθετούνται  ή  κατατάσσονται  οι
καλλιτέχνες  και  τα  έργα  τους.  Με
άλλα λόγια, δικά µου λόγια, η ιστο-
ρία  της  τέχνης  δεν  είναι  παρά  µία
εγωιστική  προσέγγιση  της  καλλιτε-
χνικής  δηµιουργίας,  η  οποία,
ουσιαστικώς,  δεν  ικανοποιεί  παρά
την δική της αυταρέσκεια.
Αλλά,  ακόµη  κι  αν  όλα  τα  παρά
πάνω είναι µυθοπλασίες του νοσώ-
δους νου µου, θα έπρεπε, τουλάχι-
στον,  να  δεχθούµε,  πως  οι  ωραίες
τέχνες,  και  επί  του  προκειµένου,  η
ζωγραφική  της  Τίνας  ∆ογορίτη,
από  τη  φύση  της  και  µόνο,  θάλπει
την απειλή. Μία ιδιότητα, θα λέγα-
µε, προσηκόντως, η οποία συγκερά-
ζεται  µε  την  έννοια  της  ανατροπής
του  παλιού  και  της  καθεστηκυίας
τάξης.  Ιδού,  εποµένως,  µία  νέα
συναισθηµατική  υπόσειση,  η
οποία,  διαλογιζόµενη  µε  την  ελπί-
δα,  γεµίζει  τους  ασκούς  της  ζωής
µου  µε  καινούριες  ιδέες,  έννοιες,
σκέψεις,  αντιλήψεις,  απόψεις,
εκφράσεις και συµπεριφορές.
Κυρίες και κύριοι…
Μία  απόλυτη  αφαιρετική  έκφρα-
ση  της  ανατροπής,  πρώτα  του  γεω-
µετρικού  χώρου,  έπειτα  της  τεχνι-
κής  και  στο  τέλος  της  ίδιας  της
ζωγραφικής  στο  έργο  της  Τίνας
∆ογορίτη  είναι  το  άσπρο  και  το
µαύρο.  Η  πρόκληση  µια  τέτοιας
έκφρασης είναι θελκτική, αλλά και
ο  κίνδυνος  αποτυχίας  του  έργου
πάντα  παρόν.  Τα  περιθώρια  της
αφαίρεσης  είναι  τόσο  µικρά,  όσο
και  το  κενό  διάστηµα  ανάµεσα  στο
µαύρο και το άσπρο. Παρά ταύτα, η
ζωγράφος Τίνα ∆ογορίτη, µέσα από
την επίπονη επανάληψη, την επιµε-
ληµένη  λεπτοµέρεια  και  την  εκλε-
κτική  τελειότητα  του  σηµείου,  της
γραµµής  και  της  επιφάνειας,  όχι
µόνον  αποφεύγει  την  αποτυχία,
αλλά  και  προσθέτει  ένταση  στην,
απολύτως,  αφαιρετική  έκφρασή
της.
Αναφερόµενος, όµως, στην καλλι-
τεχνική αφαίρεση ή την αφαιρετική
έκφραση, η άυλη παρουσία µου στο
ζωγραφικό  έργο  της  Τίνας  ∆ογορί-
τη,  ενδύεται  τα  ιερά  άµφια  των
ωραίων  τεχνών.  Ενδεδυµένος,  τοι-
ουτοτρόπως,  οραµατίζοµαι  τους
αγιογράφους του άλλοτε, να αναπα-
ριστούν,  στους  αδρανείς  τοίχους
από  πέτρα,  τα  πρόσωπα  των  αγίων,
µετά από νηστεία, εξοµολόγηση και
προσευχή. Η στάση αυτή των αγιο-
γράφων του άλλοτε µε εισαγάγει σε
ακόµη  δυσκολότερες  έννοιες  των
ωραίων τεχνών, σε λέξεις σύµβολα,
όπως, µυστήριο, µύηση, έµπνευση,
φώτιση, πίστη, ευλάβεια, σεβασµός,
ιερότητα,  άβατο  και  µεταφυσικό,
ζωή  και  αναγέννηση,  θάνατος  και
ανάσταση.  Χαρακτηριστικά  και,
συγχρόνως,  χαρίσµατα,  που,  µε  τις
δικές  µου  πνευµατικές  αποσκευές,
προσλαµβάνω  από  το  ζωγραφικό
έργο της Τίνας ∆ογορίτη.
Κυρίες και κύριοι…
Υπό  µίαν  ιδιάζουσα  έννοια,  τα
έργα  τέχνης  οµοιάζουν  µε  τα  γεώ-
µηλα.  Όταν  είναι  ωµά  κανείς  δεν
θέλει,  ασφαλώς,  να  τα  φάγει.  Όταν
είναι καυτά κανείς δεν θέλει, ανοή-
τως,  να  τα  πιάσει  στα  χέρια  του.
Όταν,  όµως,  είναι  σωστά  ψηµένα,
ζεστά και, καταλλήλως, καρυκευµέ-
να,  τότε,  όλοι  µας  θέλουµε,  ακορέ-
στως, να τα απολαύσουµε. Τελικώς,
φαίνεται,  πως  τα  ζωγραφικά  έργα
της Τίνας ∆ογορίτη, δεν είναι µόνον
υλικά,  τεχνική,  έµπνευση,  αέρας
και σ  ό,τι άλλο αναφέρθηκα παρά
πάνω,  αλλά  και  χαρά  και  απόλαυ-
ση,  προερχόµενες  από  την  επικοι-
νωνία µαζί τους. Μάλιστα, χαρά και
απόλαυση,  πάνω  απ   όλα,  γιατί,
όταν  υπάρχει  χαρά  και  απόλαυση,
τότε υπάρχει και τέχνη. Μ  αυτά τα
λόγια,  επιλέγοντας,  αν  θέλετε,  το
δικό µου όχηµα κίνησης ή συγκίνη-
σης, κοινωνίας ή επικοινωνίας, σας
προσκαλώ,  θερµώς,  να  χαρείτε  και
να  απολαύσετε  τη  ζωγραφική  της
Τίνας ∆ογορίτη.
Έγραψα στα Ιωάννινα 
Νοέµβριος του 2012
Μιχαήλ Η. Αράπογλου 
αρχιτέκτονας
∆ογορίτη Τίνα
Άποψη έργων της Ζωγράφου κας Τίνας ∆ογορίτη, από την έκθεση της στην Ζωσιµαία Παιδαγωγική
Ακαδηµία Ιωαννίνων. (Φωτό: Κωνσταντίνος Σεραφήµ)
KÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ã. ÊÁÓÊÁÍÇ
ÉÁÔÑÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ
×ÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ 5 (çìéüñïöïò)
454 44 ÉÙÁÍÍÉÍÁ
ÔÇË.: 26510 36931
FAX: 26510 36743
ÊÉÍ.: 6944 444568
Ώρες λειτουργίας: 
∆ευτ.-Παρ.: 09:00-14:00
∆ευτ.-Τετ.: 18:00-20:00
Τρίτη-Πέµπτη-Παρασκευή: 18:00-21:00
Γεννήθηκε: 1957
Τόπος γέννησης: Ιωάννινα
Παρακολούθησε  ελεύθερα  µαθήµατα
ζωγραφικής στα Ιωάννινα και στην Αθήνα.
Ατοµικές εκθέσεις (εσωτερικού - εξωτερι-
κού) / Έργα:
Εργαστήρι 17 Ιωάννινα, 1982.
Γαλλικό  Μορφωτικό  Κέντρο,  Ιωάννινα
1987 κ.α.
Οµαδικές  εκθέσεις  (εσωτερικού  -  εξωτε-
ρικού) / Παραστάσεις / Συναυλίες:
2005 - Ένωση Ελλήνων Φυσικών, 1ο ∆ιε-
θνές Συνέδριο Επιστήµη και Τέχνη – Ανα-
ζητώντας τα κοινά σηµεία –Συζητώντας τις
∆ιαφορές  -  Οι  Καλλιτέχνες  Συναντούν  την
Επιστήµη. Έκθεση Ζωγραφικής. Αθήνα 16-
19 Ιουνίου 2005 Ίδρυµα Ευγενίδου.
2006  –  Ενωση  Ελλήνων  Φυσικών,  11ο
Πανελλήνιο  Συνέδριο  –  Έκθεση  Ζωγραφι-
κής, 30/31 Μαρτίου – 1/2 Απριλίου 2006
Λάρισα,Hotel Divani Palace.
2006 – Ένωση Ελλήνων Φυσικών – Τριή-
µερη Συνάντηση : Επιστήµη και Τέχνη. Οι
Επιστήµονες  Συναντούν  Καλλιτέχνες  ας
Εµπνευστούµε.  Έκθεση  Ζωγραφικής  .
Αθήνα 15-16-17 Ιουνίου 2006 Πολυχώρος
Αθηναίς.
2007 – Belle Arte Lamia 2007 – Ζωγρα-
φική . Λαµία 10/11-02/12 /07.
2008  –  Ένωση  Ελλήνων  Φυσικών,  2Ο
∆ιεθνές  ∆ιεπιστηµονικό  Συνέδριο  -  Επι-
στήµη  και  Τέχνη:  Κοινή  Πορεία  προς  το
Ωραίο  και  την  Αλήθεια.  Έκθεση  Ζωγραφι-
κής.  Τεχνόπολις  ∆ήµου  Αθηναίων  16-
19/Ο1/08
Π.Κ.∆. Ιωαννίνων 1977,1978,1983 κ.α.
2009  -  ∆ωδωναία  2009  -  Έκθεση  Εικα-
στικών Τεχνών , 29/07-02/08 / 2009
2009  -  Πολιτιστική  Εβδοµάδα  -  «Γύρος
Της Λίµνης - Ρυθµός Ζωής»  Έκθεση Εικα-
στικών Έργων - Ν.Α.Ι , Σεπτέµβριος 2009.
2010  -  Έκθεση  Εικαστικών  Τεχνών  -
∆ωδωναίος Λόγος. Έταιρεία Λογοτεχνών &
Συγγραφέων  Ηπείρου  -  ∆ήµος  ∆ωδώνης.
29-09  /  10-10-2010.  Πνευµατικό  Κέντρο
∆ήµου ∆ωδώνης.
2010 - Ιoannina - Art Festival. «11 Εικα-
στικοί  φιλοτεχνούν  τον  αύλειο  χώρο  των
εγκαταστάσεων  της  ΕΛΕΠΑΠ  Ιωαννίνων»
03-10-2010.
2010  -  Ιoannina  -  Art  Festival.  «Σπιτά-
κια». Ζωντανή συλλογική δηµιουργία εικα-
στικών καλλιτεχνών του Ιoannina - Art. 18-
10 / 24-10-2010 ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ.
2010  -  Ιoannina  -  Art  Festival.    Έκθεση
εικαστικών  καλλιτεχνών.  19-10/28-11-
2010. ∆ηµοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων.
2011  -  1η  Εικαστική  Έκθεση  «  Υγεία
Τέχνας  Συνεργάζεται»  Γενικό  Νοσοκοµείο
Ιωαννίνων  «Γ.Χατζηκώστα»  20-02  /  20-03
/ 2011.
2011 - Τέχνης Πετάγµατα 2. ∆ήµος Ρεθύ-
µνης  /  Κ.Ε.∆.Η.Ρ  Παραλία  Παλιάς  Πόλης
18-02 / 13-03 / 2011.
Άλλες δραστηριότητες:
2000  –  Φιλοτέχνηση,  εξωφύλλου,  σχε-
διασµός και επιµέλεια ποιητικής συλλογής
«Υδάτινες  Φλέβες»  της  ποιήτριας  Άννας
∆ερέκα - Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαν-
νίνων.
2001  –  Φιλοτέχνηση  σήµατος  της  Σχο-
λής  Κλασικού  και  Σύγχρονου  Χορού
∆ήµου Ιωαννιτών.
2001  –  Εικονογράφηση  ποιητικής  συλ-
λογής ΄΄ Ο Χρόνος Ανάµεσα στο Μαύρο και
το  Άσπρο  ΄΄ του  ποιητή  Μιχάλη  Αρρά.
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.
2001 – Σχεδιασµός , επιµέλεια , εξωφύλ-
λου και βιβλίου ΄΄ Πολυφωνικόν ΄΄ Ανθολό-
γιο  Ηπειρωτικής  Ποίησης  .Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.
2001  –  Τέσσερα  ζωγραφικά  έργα  µε
θέµα ; ‘’ Η Λίµνη Χθές – Σήµερα – Αύριο ΄΄
συµπεριλαµβάνονται στο βιβλίο του Στέφα-
νου  Παππά  ΄΄ Παµβώτις  η  Χιλιοτραγουδι-
σµένη Λίµνη των Ιωαννίνων ΄΄. Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.
2002 – Σχεδιασµός, επιµέλεια , εξωφύλ-
λου και βιβλίου ΄΄ Η Πόλις Άδουσα ΄΄ Ανθο-
λόγιο  Ηπειρωτικής  Πεζογραφίας.  Νοµαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.
2004  –  Χορογραφία  της  ∆ιονυσίας  Φει-
δοπούλου  χορογράφου,  χορεύτριας,  διευ-
θύντριας Σχολής Κλασικού και Σύγχρονου
Χορού του ∆ήµου Ιωαννιτών µε θέµα ΄΄ Τα
Πουλιά ΄΄ σε ζωγραφική της Τίνας ∆ογορί-
τη  .  Σειρά  ζωγραφικών  έργων  οπτικοποιη-
µένων  σε  video  σε  συνδιασµό  µε  ποίηση
Μιχάλη  Αρρά  ,σχεδιασµός,
επιµέλεια,παραγωγή του ιδίου.
2005  –  Φιλοτέχνηση  τριών  ζωγραφικών
έργων µε θέµα ΄΄ Χορεύτρια ΄΄ για την αίθου-
σα κλασσικού µπαλέτου της Σχολής Κλασι-
κού Χορού του Λυκείου Ελληνίδων Ιωαννί-
νων.
2005 – Φιλοτέχνηση σειράς εορταστικών
καρτών  µε  θέµα  ΄΄ Το  ∆έντρο  ΄΄ για  την
ΕΛΕΠΑΠ   Παράρτηµα Ιωαννίνων.
2007 - Φιλοτέχνηση σειράς εορταστικών
καρτών για την ΕΛΕΠΑΠ Παράρτηµα Ιωαν-
νίνων.
2009 - Φιλοτέχνηση σειράς εορταστικών
καρτών  σε  συνεργασία  µε  τον  «Χώρο
Τέχνης - Τατιάνα ∆ερδεµέζη».
Ζωγραφικά  Έργα  της  Τίνας  ∆ογορίτη
υπάρχουν  σε  ιδιωτικές  συλλογές,  στο
Πανεπιστήµιο  Ιωαννίνων  και  στο  Ίδρυµα
Ιωσήφ & Εσθήρ Γκανή.
Έχει επίσης ασχοληθεί µε  το σχεδιασµό
αντικειµένων / κόσµηµα, έπιπλο.
Μέλος άλλων οργανώσεων εθνικών ή διε-
θνών σχετικών µε τα εικαστικά:
Mέλος  του  Επιµελητηρίου  Εικαστικών
Τεχνών Έλλαδος.
Λοιπές πληροφορίες:
Λήµµα στο Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών
Εκδόσεις Μέλισσα.
Τίνα ∆ογορίτη: βιογραφία
14  EKΔΗΛΩΣΕΙΣ
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Ο ΕΟΣ Ιωαννίνων την Κυριακή
25  Νοεµβρίου  2012  θα  πραγµα-
τοποιήσει  δύο  πορείες  στην
περιοχή της Παρδαλίτσας.
Η πρώτη πορεία κατηγορίας Α’
και διάρκειας 4 ωρών ξεκινά από
την  Παρδαλίτσα,  περνά  από  το
Ζωτικό και καταλήγει στην Αρτο-
πούλα.  Στην  πορεία  µπορούν  να
συµµετέχουν  και  αρχάριοι  ορει-
βάτες  µε  τον  κατάλληλο  εξοπλι-
σµό.
Η  δεύτερη  πορεία  κατηγορίας
Β’  και  διάρκειας  6  ωρών  ξεκινά
από  την  Παρδαλίτσα,  περνά  από
το Ζωτικό και το Λιδιάχωβο (Αγ.
Ανδρέας)  και  καταλήγει  στην
Αρτοπούλα.  Στην  πορεία  µπο-
ρούν  να  συµµετέχουν  και  αρχά-
ριοι ορειβάτες µε τον κατάλληλο
εξοπλισµό. 
Αναχώρηση  7:30  πµ  από  την
Περιφέρεια Ηπείρου.
Αρχηγοί  πορείας:  Ξαξίρης
∆ηµήτρης, Μωραΐτης ∆ηµήτρης,
Μανώλης Κώστας.
Πληροφορίες  -  δηλώσεις  συµ-
µετοχής στα γραφεία του Ορειβα-
τικού  Συλλόγου,  Σµύρνης  15
καθηµερινά  7-9µµ.  Τηλ.  26510-
22138. 
http://www.orivatikos.gr.
Μία  ακόµη  πρεµιέρα  για  το
Politheatro  την  Παρασκευή  23
Νοεµβρίου ώρα 9.15 .
Η  παράσταση,  σε  µορφή
κόµικ, είναι βασισµένη σε κείµε-
να  του  Γιώργου  Τσαντίκου  µε  το
γενικό τίτλο «Μας Ψεκάζουν»
Τα  σενάρια  κοντεύουν  να
γίνουν η µισή µας ζωή. 
Η άλλη µισή, είναι η ανάλυσή
τους:  στη  δουλειά,  στο  σπίτι  στο
καφενείο,  στο  δρόµο,  στο  γήπε-
δο, παντού υπάρχουν σενάρια.
Τώρα  που  «κάνει  κρίση»,  τα
σενάρια  φουσκώνουν  όλο  και
περισσότερο  και  µοιάζουν  σαν
να τα τρέφουν οι ίδιοι άνθρωποι
που τα συζητούν και τα αναπαρά-
γουν.
Σε 13 τουλάχιστον περιπτώσεις
όµως,  τα  σενάρια  βρίσκουν  το
δάσκαλό τους. 
Κάπου  µεταξύ  πραγµατικότη-
τας,  κόµικ  και  φαντασίας,  13
επεισόδια που όλο και κάτι θυµί-
ζουν στον καθένα από την καθη-
µερινότητά  του,  µπαίνουν  στο
ψεκαστήρι  και  εξαπολύονται
ελεύθερα, από το Politheatro.
Μην έχετε αµφιβολία όµως: Το
«Μας  ψεκάζουν»  είναι  το  πιο
αληθοφανές  σενάριο  που  θα
συζητηθεί  στην  πόλη  αυτές  τις
µέρες. 
Κείµενα: Γιώργος Τσαντίκος 
Σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόγκος 
Μουσική: Pit Teilor 
Σκηνικά: ∆ήµητρα Γούση 
Φωτογραφία: Χρήστος Γκλίβας 
Video: Κωστής Εµµανουηλίδης 
Ζωγραφική  σκηνικού:  Σοφία
Στεφανίδη 
Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Θοδωρής Γκόγκος
Στέλλα Κατσαρού 
Χριστόδουλος Κωτσίνας 
Ράνια Λαγού 
Η  παραστάσεις    θα  δίνονται
κάθε  Παρασκευή,  Σάββατο  και
Κυριακή  ώρα  9.15 µµ  στην
αίθουσα  2  του
ΠΟΛΥΘΕΑΜΑΤΟΣ 
Τιµή εισιτηρίου 10 ευρώ και 5
ευρώ για φοιτητές και ανέργους.
Πληροφορίες  και  κρατήσεις
θέσεων  στα  τηλ.  2651003492  –
6955416236
e-mail : politheatro@yahoo.gr 
http://www.politheatro.blog-
spot.com 
Πρεµιέρα την Παρασκευή
«Μας  ψεκάζουν»  στο  Πολυθέατρο
∆ύο πορείες στην Παρδαλίτσα για τον Ορειβατικό
∆ιαγωνισµό συγγραφής µελέτης για τους Απόδηµους
Ηπειρώτες της Αµερικής προκηρύσσει 
το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ηπειρωτών  Εξωτερικού 
∆ιαγωνισµό  προκηρύσσει  το  Παγκόσµιο  Συµβούλιο  Ηπειρωτών
Εξωτερικού για τη συγγραφή  µελέτης που θα αναφέρεται στην Ιστο-
ρία, την Παιδεία και τον Πολιτισµό των Απόδηµων Ηπειρωτών στις
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
«Ο  διαγωνισµός  για  τη  συγγραφή  της  µελέτης  αυτής  γίνεται  σε
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων γι αυτό και γίνεται µε τους
όρους και τις διατάξεις που ισχύουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
µατα»  τόνισε  ο  πρόεδρος  του  Παγκοσµίου  Συµβουλίου  Ηπειρωτών
Εξωτερικού κ. Χρυσόστοµος ∆ήµου την ηµέρα που έδωσε στη δηµο-
σιότητα την προκήρυξη στο Κοννέκτικατ των ΗΠΑ. 
Και συνέχισε: «οι ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτο-
χοι  διδακτορικού  διπλώµατος  ή  πτυχιούχοι  Ανωτάτου  Ιδρύµατος
πρέπει  να  υποβάλουν  εντός  45  ηµερών,  από  σήµερα,  στο  Γραφείο
Τύπου του Συµβουλίου τη σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνά-
ψουν πλήρες βιογραφικό».
Σύµφωνα µε την προκήρυξη ο υποψήφιος ερευνητής θα πρέπει να
µεταβεί  για  ένα  εύλογο  χρονικό  διάστηµα  στις  ΗΠΑ  για  επιτόπια
έρευνα. Τέλος σε διάστηµα ενός έτους από την επιλογή του θα υπάρ-
ξει αξιολόγηση του έργου που επετέλεσε ο  ερευνητής, από ειδική
επιτροπή  του  Πανεπιστηµίου  ώστε  να  ακολουθήσει  ανανέωση  της
ερευνητικής συνεργασίας. 
Αναβολή ορκωµοσιών 
στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Από την Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ανακοινώνεται
ότι οι προγραµµατισµένες ορκωµοσίες των πτυχιούχων του Τµήµα-
τος Μηχανικών Επιστήµης Υλικών και των Παιδαγωγικών Τµηµάτων
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών, που είχαν προγραµµατι-
στεί για τη ∆ευτέρα 26 Νοεµβρίου 2012 και την Τρίτη 27 Νοεµβρί-
ου 2012 αντίστοιχα, δεν θα πραγµατοποιηθούν λόγω αντικειµενικών
δυσκολιών.
Οι νέες ηµεροµηνίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.
∆ιήµερες εκδηλώσεις 
από το Σύλλογο Κρητών Ηπείρου
Ο Σύλλογος Κρητών Ηπείρου και η Πανελλήνια οµοσπονδία Κρη-
τικών Σωµατείων σας προσκαλούν να τιµήσετε µε την παρουσία σας
τις  διήµερες  εορταστικές  εκδηλώσεις  µε  αφορµή  την  επέτειο  100
χρόνων από την αυτοθυσία των ηρώων Κρητών Αγωνιστών πεσόντων
κατά την απελευθέρωση της Ηπείρου, την Παρασκευή 23 Νοεµβρί-
ου και το Σάββατο 24 Νοεµβρίου 2012.
Φεστιβάλ Κοµµωτικής στη Θεσσαλονίκη
Η Συντεχνία Κουρέων - κοµµωτών ενηµερώνει τα µέλη της για την
πραγµατοποίηση  στις  24  &  25  Νοεµβρίου  του  17ου  Βαλκανικού
Φεστιβάλ  Κοµµωτικής  Τέχνης  και  Μακιγιάζ  που  πραγµατοποιείται
στη Θεσσαλονίκη στον Εκθεσιακό χώρο του Ο.Λ.Θ (Λιµάνι Θεσσαλο-
νίκης) Αποθήκη Γ.
25  και  26  Νοεµβρίου  οι  συνάδελφοι  θα  έχουν  την  ευκαιρία  να
παρακολουθήσουν  µεγάλο  διαγωνισµό  Κοµµωτικής,  Μακιγιάζ,
STYLING, καθώς επίσης και απονοµές βραβείων και επάθλων.
Στο τέλος κάθε βραδιάς θα πραγµατοποιούνται διάφορα events.
Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι συνάδελφοι να επικοι-
νωνήσουν µε τον πρόεδρο της συντεχνίας Καλαµπόκη Νικόλαο στο
τηλέφωνο 26510 36166.
Παρουσίαση βιβλίου για την αστρονοµία
Ανοιχτή συνάντηση των µελών της Οµάδας Ερασιτεχνικής Αστρο-
νοµίας Ιωαννίνων
το  Σάββατο  24  Νοεµβρίου  και  ώρα  18:30  στο  ξενοδοχείο
OLYMPIC, Μελανίδη 2 & Μιχ. Αγγέλου στα Ιωάννινα, στην Αίθου-
σα Συνεδριάσεων.
Παρουσίαση:  «Η  ζωή  και  ο  θάνατος  των  αστεριών»,  οµιλητής
Κώστας Σακκάς, Πολ. Μηχανικός.
Εκδήλωση για την
απελευθέρωση 
της πόλης
Ο Σύλλογος Παλιών Γιαν-
νιωτών  καλεί  τους  φίλους
και τα µέλη του σ’ ένα αφιέ-
ρωµα  για  τα  εκατό  χρόνια
από  την  απελευθέρωση
στης από της από τον Τούρ-
κικο  ζυγό,  την  Τετάρτη  28
Νοεµβρίου  και  ώρα  7  το
απόγευµα,  στην  αίθουσα
της  Περιφέρειας  (οδός  Ν.
Ζέρβα  28-30  εντός  στοάς
Σάρκα, 201 όροφος)
Ειδήσεις  έβγαλε  η  χθεσινή
συνέντευξη τύπου του Γιάννη Χρι-
στόπουλου,  µε  τη  σηµαντικότερη
ίσως, ότι έχει εισηγηθεί να ανανε-
ώσει το συµβόλαιό του ο Μιχαήλ
και να αποτελέσει έτσι τη µοναδι-
κή  κίνηση  άνω  των  24  ετών  που
έχει δικαίωµα η ΠΑΕ. Επίσης ο κ.
Χριστόπουλος  κάλεσε  τον  κόσµο
να  στηρίξει  σε  φίλαθλα  πλαίσια
την οµάδα, τόνισε ότι η οµάδα του
θα  είναι  σε  φουλ  φόρµα  ως  το
τέλος  του  α’  γύρου  και  σχολίασε
ότι  τα  όσα  ακολούθησαν  του
αγώνα  µε  τον  Άρη  έδωσε  στους
παίκτες του να καταλάβουν πόσο
περήφανο έκαναν τον κόσµο.
Αναλυτικότερα: 
Αρχικά  συνεχάρη  τον  Μπράνα
Ίλιτς  που  διακρίθηκε  ως  ο
πολυτιµότερος  παίκτης  της  11ης
αγωνιστικής: «Θα ήθελα να δώσω
συγχαρητήρια  στον  Μπράνα  γι’
αυτό το βραβείο που πήρε. Σίγου-
ρα τον βοήθησε όλη η οµάδα για
να  πάρει  αυτό  το  βραβείο,  αλλά
και  ο  Μπράνα  έχει  κάνει  µια
καλή δουλειά και σ’ αυτό το παι-
χνίδι αλλά και µέχρι σήµερα».
Στη  συνέχεια  είπε  για  το
παιχνίδι  του  Σαββάτου: «Όλοι
γνωρίζουµε ότι είναι ένα ντέρµπι.
Ξέρουµε τις δυσκολίες που υπάρ-
χουν.  Περιµένουµε  ότι  θα  είναι
ένα  δύσκολο  παιχνίδι  που  θα
πρέπει  να  δώσουµε  πάλι  τον
καλύτερο  µας  εαυτό  για  να  κατα-
φέρουµε να φτάσουµε στους τρεις
πόντους.  ∆εν  θα  υποτιµήσουµε
την  οµάδα  του  ΟΦΗ.  Είναι  µία
οµάδα πολύ σφιχτή που ξέρει να
παίρνει  αποτελέσµατα.  Σέβοµαι
τον  κύριο  Αναστόπουλο  για  τη
δουλειά που κάνει.
Από  την  άλλη  είµαι  σίγουρος
ότι  κι  εµείς  έχουµε  τις  δυνατότη-
τες, αν αγωνιστούµε µε τον τρόπο
και την ψυχή που αγωνιζόµασταν
και  στα  προηγούµενα  παιχνίδια,
να φτάσουµε στους τρεις πόντους.
Είναι ένα πολύ σηµαντικό βαθ-
µολογικά  παιχνίδι  για  µας,  γιατί
µ’  αυτούς  τους  3  πόντους,  αν
καταφέρουµε  να  τους  πάρουµε,
ξεπερνάµε  το  στόχο  που  είχαµε
βάλει  για  τον  πρώτο  γύρο,  αλλά
ακολουθούν µετά και δύο δύσκο-
λα εκτός έδρας µατς και ένα µατς
την  τελευταία  αγωνιστική  στην
έδρα  µας  µε  τον  ΠΑΟΚ.  Άρα  οι
τρεις πόντοι, αν τους φέρουµε στα
Γιάννινα το Σάββατο το βράδυ, θα
είναι πολύ σηµαντικοί για εµάς».
Για  το  µατς  µε  τον  ΟΦΗ  που
πάντα θα χαρακτηρίζεται ειδικών
συνθηκών  και  αν  επηρεάζει  η
«παραφιλολογία»  που
αναπτύσσεται  γύρω  απ’  αυτό:
«∆εν  έχω  ακούσει  µέχρι  τώρα
κάποια  παραφιλολογία  να  έχει
αναπτυχθεί.  Τα  παιδιά  έχουν
καταλάβει  τη  σηµασία  αυτού  του
ντέρµπι για τον κόσµο µας, αλλά
εµείς  πρέπει  να  έχουµε  καθαρό
µυαλό.  Θέλουµε  τη  συµπαράστα-
ση  των  φιλάθλων  µας.  Είµαι
σίγουρος  ότι  θα  είναι  σε  κόσµια
πλαίσια.  Και  είµαι  σίγουρος  ότι
θα µας στηρίξουν όπως πρέπει.
Για  τον  πολύ  καλό  ρυθµό  που
έχει  η  οµάδα  και  αν  µπορεί  να
συνεχίσει έτσι µέχρι το τέλος του
α’  γύρου: «Σίγουρα  πιστεύω  ότι
µπορεί  να  συνεχίσει  η  οµάδα  σ’
αυτόν το ρυθµό. Αλλά θα σας πω
και  κάτι.  Ένα  -  δυο  καλά  παιχνί-
δια  µπορεί  να  τα  κάνει  η  κάθε
οµάδα.  Το  σπουδαίο  είναι  η
διάρκεια  και  η  βελτίωση.  Βάσει
του  προγραµµατισµού  που  έχου-
µε  κάνει,  µέχρι  το  τέλος  του  Α’
γύρου η οµάδα µας θα βρίσκεται
σε  φουλ  φόρµα.  Αλλά  υπάρχουν
πολλά παιχνίδια, υπάρχει κούρα-
ση  και  αυτό  θα  δούµε  πως  θα  το
διαχειριστούµε. Πιστεύω όµως ότι
µπορούµε να πιάσουµε απόδοση
υψηλού  επιπέδου  σε  όλα  τα  επό-
µενα µατς».
Για  το  αν  η  νίκη  επί  του  Άρη
κάνει  πιο  υπολογίσιµο  αντίπαλο
τον  ΠΑΣ  Γιάννινα  από  εδώ  και
στο  εξής  κι  αν  αυτό  θα
δυσκολέψει τη δική του δουλειά:
«Σέβοµαι  αυτό  που  λέτε,  αλλά
πιστεύω  ότι  από  το  ξεκίνηµα  του
πρωταθλήµατος  και  ιδιαίτερα
µετά  τις  3-4  πρώτες  αγωνιστικές
δείξαµε  ένα  δυνατό  αγωνιστικό
πρόσωπο σαν οµάδα προς τα έξω
και πιστεύω ότι όλοι οι αντίπαλοι
µάς  υπολογίζουν,  τουλάχιστον
στα  τελευταία  6-7,  µε  πολλή
µεγάλη  σοβαρότητα.  Εµείς  µε  τη
σειρά  µας,  οι  παίκτες  µας,  όλοι
έχουν  καταλάβει  ότι  τίποτα  δεν
κατακτιέται  από  τη  µία  στιγµή
στην  άλλη.  Αυτή  την  εβδοµάδα
δουλέψαµε πάλι µε µεγάλη σοβα-
ρότητα  στις  προπονήσεις  κι  αυτό
είναι καλό για την οµάδα».
Για  το  πώς  θα  µπορούσε  να
αποτρέψει  µια  πιθανή  µεγάλη
ήττα  που  ακολουθείται  κάποιες
φορές  µετά  από  µια  µεγάλη
επιτυχία: «Όλα ξεκινάνε και τελει-
ώνουν  στο  µυαλό  µας.  Και  όλα
είναι  πως  θα  διαχειριστούµε  το
µυαλό  µας  και  τη  σκέψη  µας.
Αυτήν  την  εβδοµάδα  από  την
πρώτη στιγµή µετά το µατς µε τον
Άρη,  πιστεύω  ότι  δώσαµε  στους
παίκτες  να  καταλάβουν  ότι  ήταν
µία  νίκη,  ένα  «τρίποντο»  και  ότι
θα  πρέπει  να  συνεχίσουµε  στον
ίδιο  ρυθµό.  Για  µας  δεν  υπάρ-
χουν  εύκολα  παιχνίδια  και  δεν
θέλω  ποτέ  να  παρασυρθούµε  σε
ένα τέτοιο σφάλµα. Θα πρέπει να
δίνουµε  τον  καλύτερο  µας  εαυτό
σε κάθε παιχνίδι για να ελπίζου-
µε στο θετικό αποτέλεσµα».
Για  το  αν  ταιριάζει  το  στυλ  της
οµάδας  περισσότερο  στα  εκτός
απ’  ό,τι  στα  εντός  έδρας
παιχνίδια,  όπου  οι  αντίπαλοι
παίζουν  πιο  κλειστά: «Η  δικιά
µας  οµάδα,  όπως  έχω  ξαναπεί,
µπορεί  και  προσαρµόζει  το  στυλ
παιχνιδιού  της  και  µπορεί  να
εφαρµόσει  διάφορους  τρόπους
τακτικής  ή  στρατηγικής.  Μπορεί
να  παίξει  στην  κόντρα  επίθεση,
µπορεί  να  κάνει  οργανωµένη
άµυνα,  µπορεί  να  κάνει  καλό
αµυντικό  τρανζίσιον,  µπορεί  να
παίξει  απέναντι  σε  κλειστές  άµυ-
νες. Το ζητούµενο, όµως, είναι οι
συνθήκες  που  επικρατούν  σε
κάθε  παιχνίδι.  Σίγουρα  µεγάλο
ρόλο παίζει η δυναµική του αντι-
πάλου, σίγουρα µεγάλο ρόλο παί-
ζει ο αγωνιστικός χώρος και διά-
φοροι  άλλοι  εξωγενείς  παράγο-
ντες.
Πιστεύω  ότι  το  Σάββατο  το
γήπεδο  θα  είναι  σε  πολύ  καλή
κατάσταση  και  αυτό  θα  µας  βοη-
θήσει πάρα πολύ».
Για  το  αν  θα  εισηγηθεί
µεταγραφή  ή  ανανέωση: «Έχω
µιλήσει  µε  τον  πρόεδρο  εδώ  και
δέκα  µέρες,  έχω  εισηγηθεί  την
ανανέωση  του  συµβολαίου  του
Μιχαήλ  γιατί  λήγει  τώρα  και
έχουµε  δικαίωµα  για  µία  µόνο
µεταγραφή.  Θα  προσπαθήσουµε
η µία µεταγραφή που θα κάνουµε
να είναι ο Μιχαήλ.
Πιστεύω ότι την Κυριακή ο πρό-
εδρος  θα  είναι  σε  θέση  να  κάνει
µία συζήτηση µε τον Αλέξη».
Για την καλή ψυχολογία και την
προοπτική  της  οµάδας: «Όσον
αφορά  την  προοπτική  της  οµά-
δας,  η  βαθµολογία  είναι  έτσι
αυτή  την  Κυριακή  και  µετά  από
µία  ή  δύο  εβδοµάδες  µπορεί  να
είναι διαφορετική. Εµείς αυτή τη
στιγµή  πρέπει  να  βλέπουµε  το
κάθε  παιχνίδι  ξεχωριστά  και  να
µην  µένουµε  να  κοιτάµε  το  βαθ-
µολογικό  πίνακα,  ο  οποίος  και
βέβαια µας ενδιαφέρει.
Θα σας πως όµως δύο πράγµα-
τα που κρατάω από το παιχνίδι µε
τον  Άρη.  Το  πρώτο  που  κρατάω
είναι  µία  εικόνα  στη  φάση  του
γκολ που είναι αγκαλιασµένοι και
οι 10 ποδοσφαιριστές µας, λείπει
µόνο ο Καρίµ. Και αν µια κάµερα
γυρίσει  προς  τον  πάγκο,  θα  δει
και πάλι µία αγκαλιά. Αυτό είναι
πολύ σηµαντικό.
Επίσης  σηµαντικά  είναι  τα
περιστατικά που συνέβησαν µετά
από  αυτό  το  παιχνίδι,  όπου  οι
παίκτες  κατάλαβαν  πόσο  χαρού-
µενο  και  περήφανο  έκαναν  τον
κόσµο  µας.  Αυτό  µας  δίνει  ένα
µεγαλύτερο  κίνητρο,  µας  γεµίζει
µεγαλύτερες ευθύνες και θέλουµε
να  δώσουµε  ακόµη  µεγαλύτερες
και  πιο  ουσιαστικές  χαρές  στον
κόσµο µας».
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Βραβεύτηκε 
ο Ίλιτς
Tην ποδοσφαιρική
του συλλογή µε το
πρώτο βραβείο από
την Ελλάδα εµπλούτι-
σε ο Σέρβος επιθετικός
των Ιωαννίνων, Μπρά-
να Ίλιτς, ο οποίος
παρέλαβε τον τίτλο
του πολυτιµότερου
παίκτη της 11ης αγω-
νιστικής της Super
League από τον παλιό
ποδοσφαιριστή και
τεχνικό ηγέτη της
οµάδας, αλλά και νυν
προπονητή της οµάδας
Κ-17 του ΠΑΣ Γιάννι-
να, Γιώργο Λαδιά.
Στις σύντοµες δηλώ-
σεις τους οι δύο
άνδρες είπαν τα εξής:
Γιώργος Λαδιάς:
«Μέσα από συλλογική
προσπάθεια»
«Να συγχαρώ τον
Μπράνα. Πρόκειται για
συλλογική απόδοση
της οµάδας και µέσα
απ’ αυτήν φαίνεται και
ο κάθε ποδοσφαιρι-
στής ξεχωριστά. Είναι
πρώτη χρονιά στην
οµάδα, η απόδοσή του
είναι αξιέπαινη και
θεωρώ ότι στη συνέ-
χεια θα είναι καλύτερη
και η δική του, αλλά
και όλης της οµάδας».
Μπράνα Ίλιτς: «Όλοι
άξιζαν το βραβείο»
«Ευχαριστώ όλους
όσοι ψήφισαν για
µένα. Το αφιερώνω σε
όλους τους συµπαίκτες
µου, γιατί δούλεψαν
πολύ σ’ αυτό το παι-
χνίδι µε τον Άρη και ο
καθένας θα µπορούσε
να είχε πάρει ένα
τέτοιο βραβείο.
Αισιόδοξος όµως για το αποτέλεσµα ο Γ. Χριστόπουλος
Ντέρµπι το µατς µε τον ΟΦΗ
Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί
και ο τοµέας του αγροτουρισµού
που στην Ευρώπη γνωρίζει τεράστια
άνθηση αλλά στη χώρα µας δεν
υπάρχει ακόµα ένα θεσµικό πλαίσιο
λειτουργίας γεγονός που αποθαρρύ-
νει πολλούς νέους που θα ήθελαν
να επιστρέψουν στην ύπαιθρο λόγω
της οικονοµικής κρίσης και να
ασχοληθούν µε την συγκεκριµένη
δραστηριότητα καθώς συναντούν
συνεχώς εµπόδια πους σε ορισµένες
περιπτώσεις κάνουν απαγορευτική
την όποια επιχειρηµατική σκέψη.
▲ Και µετά µιλάµε για ανάπτυξη
Πρεµιέρα για τη λαϊκή
στη ∆ροσιά
Μετά από αρκετό καιρό και πολ-
λές καθυστερήσεις κυρίως λόγω
γραφειοκρατίας, η λαϊκή αγορά στη
∆ροσιά, η οποία ήταν πάγιο αίτηµα
των κατοίκων της, έκανε πρεµιέρα
χθες, ενώ αυτή των Σεισµοπλήκτων
θα καθυστερήσει λίγο ακόµα, µιας
και ακόµα βρίσκεται στη διαδικασία
της πρόσκλησης ενδιαφέροντος
στους παραγωγούς για να συµµετέ-
χουν. 
Περισσότεροι από είκοσι παραγω-
γοί κι έµποροι οπωροκηπευτικών
έδωσαν το παρόν, ενώ απόλυτα ικα-
νοποιηµένοι έµειναν οι κάτοικοι της
περιοχής, οι οποίοι εδώ και χρόνια
επιζητούσαν τη λειτουργία της Λαϊ-
κής στην συγκεκριµένη γειτονιά.
▲ Το ερώτηµα τώρα είναι αν οι
κάτοικοι θα στηρίξουν την πρωτο-
βουλία αυτή για να έχει νόηµα και
η ικανοποίηση του αιτήµατός τους.
Στα άκρα η κόντρα για
την διαθεσιµότητα
Σε Γενική Συνέλευση οδηγείται η
ΠΕ∆ Ηπείρου υπό το βάρος των
εξελίξεων που υπάρχουν γύρω από
το θέµα της διαθεσιµότητας των
υπαλλήλων στους ΟΤΑ και ενόψει
φυσικά του εκτάκτου συνεδρίου της
ΚΕ∆Ε που έχει οριστεί για τις 3
∆εκεµβρίου.
Οι εργαζόµενοι από την πλευρά
τους συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις
τους κι έτσι χθες στα Γιάννινα
υπάλληλοι από τον ∆ήµο, την
Περιφέρεια Ηπείρου, την Αποκε-
ντρωµένη ∆ιοίκηση και το Πανεπι-
στήµιο συγκεντρώθηκαν το πρωί
έξω από το υπό κατάληψη κτίριο
της Περιφέρειας και πραγµατοποίη-
σαν νέα πορεία.
▲ Σε πείσµα του Μανιτάκη ούτε
στοιχεία στέλνονται ούτε οι αγώνες
κάµπτονται .
∆ραµατική αύξηση 
των αυτοκτονιών
∆ραµατικές διαστάσεις έχει προ-
σλάβει το φαινόµενο των αυτοκτο-
νιών στην Ελλάδα της κρίσης, όπως
δείχνουν τα επικαιροποιηµένα
στοιχεία για τις περιπτώσεις αυτο-
κτονιών -τελεσθείσες ή και απόπει-
ρες- την περίοδο από το 2009 έως
το τέλος Αυγούστου του 2012 που
διαβιβάστηκαν στη Βουλή από το
υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη. Τα στοι-
χεία δείχνουν ότι οι τελεσθείσες
αυτοκτονίες ή απόπειρες ανήλθαν
το διάστηµα της κρίσης, δηλαδή
από 1/1/2009 έως 23/08/2012 σε
3.124 πανελλαδικά.
∆ηλαδή από το 2009 έως το 2011
τα περιστατικά σηµείωσαν αύξηση
της τάξης του 37%.
▲ Σε ότι αφορά την Ήπειρο τα
στοιχεία δείχνουν πως ο αριθµός
των αυτοκτονιών αυξήθηκε το 2010
ενώ την επόµενη χρονιά έπεσε στα
επίπεδα του 2009, ενώ µέχρι τον
Αύγουστου του τρέχοντος έτους
έχει ήδη πλησιάσει τα επίπεδα
αυτά.
Αύξηση 
και στις εξαγωγές
Ραγδαία αύξηση στις εξαγωγές
της σηµείωσε η Ήπειρος το πρώτο
εξάµηνο του 2012 σύµφωνα µε τα
στοιχεία ελληνικού εξωτερικού
εµπορίου ανά περιφέρεια και ανά
νοµό για το διάστηµα Ιαν-Ιούνιος
2008-2012 που ανέλυσε το
Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και
Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.
Παρόλα αυτά βρίσκεται στην
τελευταία θέση σε ότι αφορά τις
Περιφέρειες της χώρας, συνεισφέ-
ροντας µόλις στο 1,4 % του συνό-
λου των εξαγωγών της χώρας.
Κύρια εξαγωγικά προϊόντα για
την Περιφέρειά µας τα τρόφιµα,
ποτά και χηµικά – πλαστικά.
▲ Σιγά σιγά ανακαλύπτουµε τι θα
πει εξαγωγές αλλά ακόµα είµαστε
πίσω
Πως θα έρθει
η ανάπτυξη;
Το ελληνικό κράτος έχει αποδει-
χτεί πολλές φορές αντίπαλος σε
κάθε τι νέο που προσπαθεί να
δηµιουργηθεί και να αναπτυχθεί
στη χώρα µας, όντας γραφειοκρατι-
κό και δυσκίνητο.
Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí åðéêáéñüôçôá
Όταν η Ήπειρος έχει
τέτοια τοπία και
οµορφιές και δεν
µπορούν να αξιοποι-
ηθούν για ποια ανά-
πτυξη µιλάµε;
✔ «∆εν  έχω  άγχος  για  τη  δόση,  αλλά  κάθε
ηµέρα που περνά χωρίς τελική απόφαση επιβα-
ρύνει την οικονοµία, την ψυχολογία, τις αγορές
και πλήττει και το φιλότιµο του ελληνικού λαού»
δήλωσε  ο  πρωθυπουργός  Αντώνης  Σαµαράς,
προσερχόµενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυ-
ξέλλες.
✔ Πρόσεχε Αντώνη γιατί τον Γιώργο τον είδες
πως έγινε από το άγχος.
✔ Άσπρισε µέσα σε δύο χρόνια όλο το µαλλί.
Πρόσεχε.
✔ «Το  κλίµα  αισιοδοξίας  και  ευφορίας  που
επιµελώς  καλλιεργούσε  η  κυβέρνηση  όλο  το
προηγούµενο  διάστηµα  κατέρρευσε  σαν  χάρτι-
νος πύργος» επισηµαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοί-
νωσή του για τις τελευταίες εξελίξεις.
✔ Και τώρα τι πανηγυρίζουν στην Κουµουν-
δούρου µε την κατάσταση που βρέθηκε η χώρα;
✔ Κοινή  συνεδρίαση  της  Κοινοβουλευτικής
Οµάδας  και  της  Πολιτικής  και  Οργανωτικής
Γραµµατείας  του  ΠΑΣΟΚ  προγραµµατίζει  η
Ιπποκράτους για την ερχόµενη εβδοµάδα, προ-
κειµένου  να  γίνει  αποτίµηση  της  πορείας  του
κόµµατος αλλά και των πολιτικών εξελίξεων.
✔ Έχουν  µείνει  τέτοια  όργανα  στο  ΠΑΣΟΚ;
Εγώ νόµιζα πως την… έκαναν όλοι
✔ Με  αυξήσεις  -  φωτιά  στα  τιµολόγια  της
∆ΕΗ θα βρεθούν σύντοµα αντιµέτωπα τα νοικο-
κυριά  και  οι  µικρές  επιχειρήσεις.  Σύµφωνα  µε
τη  µνηµονιακή  υποχρέωση,  οι  αυξήσεις  στα
τιµολόγια  της  ∆ΕΗ  θα  γίνουν  σε  τρεις  δόσεις,
αρχής  γενοµένης  από  τον  Ιανουάριο.  Στο  θέµα
των τιµολογίων αναφέρθηκε χθες ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος - Ενέργειας Ασηµάκης Παπαγε-
ωργίου, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι
µπορεί  ώστε  οι  επιβαρύνσεις  των  καταναλωτών
να είναι περιορισµένες. 
✔ Άφησε ωστόσο να εννοηθεί ότι λόγω Μνη-
µονίου τα περιθώρια δεν είναι µεγάλα. 
✔ Κοινός το είπε απλά για να το πει.
Μικρά και ενδιαφέροντα
Οι ει δήσει ς πρώτες στο www. neoi agones. gr
ÍÝïé Áãþ íåò
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ìå ôïí Αλέξανδρο Θεµελή.
ÓÅ ÐÑÙÔÏ ÐËÁÍÏ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->