CAPITOLUL
Cap.3 HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI ªI A CÃILOR BILIARE Cristina VIDULESCU, Laurenþiu Mircea POPESCU

3

HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI ªI A CÃILOR BILIARE
Laurenþiu M. POPESCU, Cristina VIDULESCU
1. INTRODUCERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 2. ORGANIZAREA HISTOLOGICÃ A FICATULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 2.1. Structurã generalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 2.2. Tracturile portale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 2.3. Organizarea parenchimului hepatic: lobulul hepatic clasic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 2.4. Cãile biliare intrahepatice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 2.5. Vasele sanguine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 2.6. Limfaticele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 2.7. Nervii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 2.8. Modalitãþi alternative de interpretare a structurii histologice a ficatului . . . . . . . . . . .49 2.8.1. Lobulii clasici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 2.8.2. Lobulii portali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 2.8.3. Acinii hepatici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 2.9. Zonarea lobulilor ºi a acinilor hepatici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 3. CELULELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 3.1. Numãr ºi tipuri de celule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 3.2. Celulele sinusoidelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 3.3. Celulele din spaþiul perisinusoidal (Disse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 3.4. Celulele parenchimului hepatic - hepatocitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 3.5. Canaliculele biliare interhepatocitare, originea sistemului de cãi biliare . . . . . . . . . .67 3.6. Celulele ductelor biliare intrahepatice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 3.7. Celulele spaþiului portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 3.8. Celulele progenitoare: celule stem ºi celule ovale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 4. MATRICEA EXTRACELULARÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 5. CÃILE BILIARE EXTRAHEPATICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 5.1. Ductele biliare extrahepatice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 5.2. Vezica biliarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 5.3. Vasele, limfaticele ºi nervii vezicii biliare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 BIBLIOGRAFIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

Irinel POPESCU - CHIRURGIA FICATULUI

3

1. INTRODUCERE Structurã Ficatul este cea mai mare glandã (ºi cel mai mare organ) din organismul uman, cu greutatea de ~1500 g la adult, reprezentând ~2% din greutatea corpului. Unicitatea ficatului ca organ este datã de poziþia sa “strategicã” între cele douã teritorii majore ale sistemului vascular: sursa sanguinã aferentã majorã (75%) este vena portã, prin care primeºte sângele venos de la tubul digestiv subdiafragmatic, pancreas ºi splinã, iar artera hepaticã (25%) aduce din circulaþia generalã, sânge oxigenat. Sângele din aceste douã surse, cu un debit de 1 ml/min/g de þesut, se amestecã în sinusoidele hepatice, unde moleculele au acces direct la celulele hepatice. Sângele care pãrãseºte ficatul este vãrsat prin venele hepatice în vena cavã inferioarã. De la ficat la duoden pleacã sistemul de cãi biliare intrahepatice ºi extrahepatice, prin care se eliminã bila produsã (în cantitatea de cca 1 litru/zi) de celulele hepatice. Cea mai mare parte a bilei ajunge întâi în vezica biliarã, unde se concentreazã de cca 10 ori ºi este pãstratã pânã se descarcã în duoden, ca rãspuns la ingestia de alimente. Ficatul constã din miriade de unitãþi morfofuncþionale microscopice. Acestea au fost numite tradiþional lobuli hepatici, marcaþi de repere microvasculare - venule hepatice eferente centrale (vene centrolobulare) ºi triade portale periferice (spaþii Kiernan), între care se întind coloane radiare de celule hepatice (hepatocite), alternând cu sinusoide. Un concept mai funcþional este acela modern de acini hepatici, în care reperele sunt schimbate, punându-se în centru ramurile terminale arteriale hepatice nutritive, sursa de sânge oxigenat, situate alãturi de ramurile terminale portale ºi biliare. Fiecare acin este divizat în trei zone funcþionale, în funcþie de distanþa de la vasele nutritive.1,2,3 Funcþii Gândirea esotericã veche considera ficatul ca sediu al sufletului. Gândirea raþionalistã a acumulat dovezi experimentale pentru un numãr impresionant de funcþii hepatice interdependente, vitale pentru organism: • sinteza proteinelor proprii (hepatocitare): receptori, enzime, transportori, pompe, care îndeplinesc funcþiile hepatice; • prelucrarea moleculelor alimentare, absorbite din tubul digestiv, aduse la ficat de sângele portal: - metabolismul glucidelor, lipidelor, aminoacizilor; - detoxifierea ºi inactivarea substanþelor potenþial toxice prin oxidare sau conjugare, pentru a forma produºi inofensivi, care sunt excretaþi •

• •

prin bilã ºi ajung din nou în intestin, de unde se eliminã (sau se reabsorb); controlul homeostaziei: stocarea ºi/sau eliberarea în sânge a moleculelor prelucrate, ce sunt apoi transportate la celulele din organele ºi þesuturile organismului; un exemplu este menþinerea constantã a glicemiei, prin capacitatea de a prelua ºi depozita glucoza sub formã de glicogen ºi de a elibera glucoza - sursã importantã de energie când e necesar; ureogeneza: detoxifierea amoniacului rezultat din metabolismul aminoacizilor exogeni ºi endogeni printr-un ciclu de reacþii - ciclul ureei, cu formarea moleculelor hidrosolubile de uree ºi eliberarea lor în sânge pentru a fi excretate de rinichi; prelucrarea unor molecule endogene: glucide, lipide, aminoacizi, hormoni; de exemplu conversia tiroxinã (T4) - triiodotironinã (T3); secreþie endocrinã - sinteza ºi secreþia în sânge a majoritãþii proteinelor plasmatice; secreþie exocrinã - sinteza ºi secreþia de bilã: ca glandã exocrinã asociatã tractului digestiv, ficatul produce continuu bila, un fluid care este în final excretat în duoden, prin sistemul de cãi biliare; bila faciliteazã digestia, prin emulsionarea grãsimilor alimentare, cu formarea de micele, care sunt mai repede absorbite de cãtre epiteliul intestinal; de asemenea, prin bilã se realizeazã ºi: - eliminarea bilirubinei din sânge, - traficul de IgA: funcþie accesorie imunã, - eliminarea substanþelor detoxifiate; funcþie de apãrare imunologicã - filtrarea sângelui prin fagocitarea materialelor strãine de cãtre macrofagele ficatului; hematopoieza prenatalã ºi reglarea hematopoiezei în viaþa postnatalã.

2. ORGANIZAREA HISTOLOGICÃ A FICATULUI 2.1. Structurã generalã Ficatul este un organ parenchimatos, compus din urmãtoarele compartimente: • hepatocite, celule epiteliale majoritare, aºezate în cordoane radiare; • capilare sinusoide - calea finalã comunã pentru cele douã sisteme vasculare aferente - venos portal ºi arterial hepatic, ce se varsã într-o venã hepaticã eferentã centralã, origine a venelor hepatice eferente; • spaþiul perisinusoidal, spaþiu de schimb situat

43

3

Laurenþiu M. POPESCU, Cristina VIDULESCU - HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI

SINUSOID HEPATIC CELULA KUPPFER Spaþiu perisinusoidal Disse

CELULE ENDOTELIALE

HEPATOCIT
Nucleu Domeniu lateral

CORDON HEPATIC

MICROVILI în domeniul sinusoidal

CANALICUL BILIAR în domeniul biliar

LOBÚL HEPATIC CLASIC
Venula hepaticã eferentã centralã (centrolobularã)

Cordoane de hepatocite

Sinusoide hepatice

Ramuri terminale - portale - arteriolare - biliare

SPAÞIU PORTAL CU TRIADA PORTALÃ
Arterã hepaticã

Venã portã

Duct biliar interlobular

Fig.1 Componentele histologice ale ficatului.
44

2-4) poate fi privit ºi ca locul de întâlnire a trei unghiuri ale acestor prisme hexagonale.2 ± 0. Continuitatea lamelor de hepatocite este întreruptã doar de prezenþa din loc în loc a spaþiilor portale. nervii ºi ductele biliare. nervii. cu þesut conjunctiv. Tracturile portale • Capsula Glisson. stã la baza împãrþirii în lobi. El apare pe secþiune ca o zonã micã. creazã repere. vasele.3 7. • Spaþiul portal (Fig. în dreptul hilului. marcaþi la suprafaþã de inserþia ligamentului falciform pe faþa superioarã (vezi anatomia). Alternanþa venelor centrale ºi a spaþiilor portale triunghiulare. • Reperele lobulului clasic. 2.0 ± 0. este numit lobul clasic. printre spaþiile portale. iar la periferie câteva spaþii portale (de obicei douã trei) (Fig. alternând cu capilare sinusoide. limfaticele.3 ± 0. • La om. ambele cu caracter preterminal ºi o ramurã a sistemului de ducte biliare de acelaºi ordin de ramificare.6 ± 1. originea sistemului de limfatice.4 COMPARTIMENT SPAÞIUL INTRALOBULAR* Hepatocite Sinusoide SPAÞIUL EXTRALOBULAR Spaþiu portal .08 ± 0. descrise ca urmare a unor concepþii mai recente asupra arhitecturii ficatului (vide infra). un vas limfatic. ce se varsã în ductele biliare extrahepatice. numit ºi porta hepatis. • Lobulul hepatic a fost descris de Kiernan (1833)8 ca unitate structuralã ºi funcþionalã a ficatului. înglobate în þesut conjunctiv lax. ductele biliare.02 0. ºi pe unde pleacã ductele biliare hepatice drept ºi stâng.spaþii portale Kiernan (tracturi portale interlobulare) .1. pe unde intrã vasele sanguine ºi nervii. Tabel 1 Volumul relativ al componentelor parenchimului hepatic. Volumul relativ al componentelor ficatului este prezentat în Tabelul 1. *Se exclud reþeaua de reticulinã.þesut conjunctiv . • Forma ºi mãrimea.8 ± 0.2. canaliculele biliare intralobulare. reprezentând ramificaþii din eºafodajul de þesut conjunctiv. Organizarea parenchimului hepatic: lobulul hepatic clasic • Parenchimul hepatic uman apare continuu. fãrã limite clare între lobuli.7 mm ºi lungimea de 2 mm.1 1.2). nervos.limfatice Vene centrale Vene hepatice 70. Reconstrucþia spaþialã a secþiunilor sugereazã o unitate morfologicã cu formã spaþialã de prismã hexagonalã.ramuri venã portã .2 % din volumul ficatului 2.1 22. formatã din þesut conjunctiv dens. termenul de triadã ar trebui înlocuit cu acela de tetradã.2 1. cu diametrul de aproximativ 0. de acelaºi ordin de ramificare. gros de 70-100 µm. însoþind în traiectul lor vasele sanguine ºi limfatice. cu excepþia unei mici arii unde faþa superioarã vine în contact direct cu diafragma. • cãi biliare: canaliculele biliare interhepatocitare. De fapt.4 ± 0. se continuã cu ductele biliare intrahepatice.3 ± 0. Epiteliul sãu are un aspect uniform în toatã masa organului: hepatocite dispuse în cordoane (lame) radiare. Travee de þesut conjunctiv pleacã din capsulã ºi se ramificã în parenchimul hepatic. în raport cu care se pot trasa pe secþiuni arii poligonale repetitive.1 ± 0.3 ± 0. care înveleºte o 45 . deoarece în spaþiul portal se aflã ºi un al patrulea element. care acoperã ficatul ºi însoþesc în ramificarea lor. biliar.06 1. triunghiularã. lobuli. acoperã toatã suprafaþa ficatului ºi este acoperitã pe majoritatea suprafeþei de mezoteliul peritoneal. ce converg radiar spre o venã centralã. segmente. care au în centru câte o venã centralã. formate dintr-o ramurã a venei porte.5 4.în jurul unei triade portale. sectoare.ramuri arterã hepaticã . fiind concentrat în spaþii prismatice triunghiulare . dar distribuþia arborelui vascular ºi biliar.3. în care se aflã celule perisinusoidale. Ficatul are 2 lobi. De aceea.Irinel POPESCU . o ramurã a arterei hepatice. limfatic. þesutul conjunctiv este distribuit de-a lungul arborelui vascular ºi biliar.4 2. dependinþe ale hepatocitelor. pentru a-l distinge de alte unitãþi.4 0. • tracturi (spaþii) portale.CHIRURGIA FICATULUI 3 între hepatocite ºi sinusoide. aºa încât fiecare spaþiu portal conþine câte un element vascular. Ea este mai groasã pe faþa inferioarã.

aºezat pe o membranã bazalã. Fig. POPESCU. Conþine ºi un limfatic – origine a sistemului de vase limfatice. Peretele cãilor biliare este format din celule biliare turtite. 46 . cuprinse între lamele de celule hepatice ºi curge centrifug spre ducte terminale periferice. Cristina VIDULESCU . Peretele lor este format dintr-un epiteliu simplu cuboidal sau columnar. canaliculele biliare conflueazã în ductule terminale (Hering). Cãile biliare intrahepatice (Fig. alãturi de arteriola hepaticã ºi venula portalã din spaþiul portal. vide infra). progresiv mai mari. care ocupã spaþiile dintre lamele radiare de celule hepatice ºi se varsã în vena centralã (centrolobularã). care capãtã progresiv o tunicã fibroasã cu numeroase fibre elastice ºi o muscularã finã. 2) ºi apoi. Ele converg în porta hepatis în ductele hepatice drept ºi stâng. • Ramurile portale terminale apar lateral la scurte intervale de-a lungul ramurilor portale (v. capilare cu perete subþire. • Bila este secretatã continuu. Astfel. numite ºi colangiole.4. care se deschid în ductele biliare din spaþiile portale. ramurã a arterei hepatice. Ductele septale continuã ductele interlobulare.3) La periferia lobulului hepatic clasic (în axul acinului hepatic. o ramurã a venei porte.HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI LOBÚL HEPATIC Venulã hepaticã eferentã (centro-lobularã) Plex periductal TRACT PORTAL Duct biliar interlobular Arteriolã hepaticã terminalã Limfatic portal Venã portãram interlobular Arterã hepaticãram interlobular Venula de racord Venulã portalã terminalã perilobularã Duct biliar terminal Sinusoide Fig. ambele cu caracter preterminal ºi o ramurã a sistemului de ducte biliare cu acelaºi ordin de ramificare.2 Tractul portal (spaþiu portobiliar Kiernan) si ramificaþiile terminale ale elementelor vasculare ºi biliare. aºezate pe o membranã bazalã. conflueazã cu sinusoidele hepatice.3 Laurenþiu M. celulele hepatice sunt expuse unui volum mare de sânge care curge centripet în sistemul labirintic de sinusoide. 2. cãptuºite cu epiteliu cuboidal ºi columnar. care iniþiazã sistemul de ducte biliare extrahepatice (vide infra). prin mici venule de racord. Sângele ºi bila sunt în contracurent. Ductele biliare interlobulare (diametrul de 30-40 µm) fac parte din triada portalã. într-o reþea de canalicule biliare intercelulare.

care formeazã în lobuli un plex tridimensional complicat. Vascularizaþia bogatã a ductelor biliare sugereazã posibilitatea ca unii constituenþi ai bilei sã fie reabsorbiþi în trecerea lor prin ductele biliare intrahepatice. • Artera hepaticã. mai des.9. vena portã se divide în vene interlobare. venule portale. artera hepaticã se ramificã în artere interlobare ºi interlobulare.Sinusoidele hepatice sunt mai largi decât capilarele obiºnuite. care la rândul lor se divid în vene conductoare cu diametrul de cca 400 µm ºi pereþi foarte subþiri. ce emerg la mici intervale de-a lungul precedentelor.2). 47 .CHIRURGIA FICATULUI 3 Canalicule Celule endoteliale biliare sinusoidale intralobulare Arteriolã hepaticã s A V h D Venã portã Pasaje Hering Ducte biliare interlobulare Fig. care se varsã în sinusoide (vezi Fig. numite venule portale terminale sau venule perilobulare.2) . se adapteazã suprafeþei lamelor de hepatocite care le înconjoarã pe toate pãrþile.10. Coloraþie tricromã Masson. sângele ce vine la ficat aduce substanþele absorbite în intestin. formând triada portalã alãturi de o ramurã a arterei hepatice ºi un duct biliar (toate cu un traiect paralel cu cel al venei centrale).La intrarea prin porta hepatis.Acestea dau arteriole laterale terminale. 4 Spaþiu portal: V . 2.Dupã ce intrã prin porta hepatis. .hepatocite. . Vasele sanguine Ficatul are o circulaþie cu caracteristici speciale: e situat între sistemul portal ºi circulaþia generalã.Majoritatea sângelui arterial este distribuit prin capilare þesutului conjunctiv al ficatului. splinã ºi pancreas. iar un Fig. produsele distrugerii hematiilor în splinã ºi hormoni ai pancreasului endocrin. Vascularizaþia aferentã este dublã: venoasã ºi arterialã. sãgeatã . Fig. h . formaþi dintr-un singur rând de celule endoteliale turtite. nu în venulele portale. . cu diametrul de cca 280 µm ºi perete foarte fin. totalizând o suprafaþã de schimb enormã pentru schimbul metaboliþilor între sânge ºi hepatocite. s . iar pereþii lor. . Acesta din urmã se deschide direct în sinusoide. Ele se divid în vene interlobulare. la sângele care curge prin sinusoide. Ele merg de-a lungul limitelor lobulilor clasici ºi se ramificã în scurte venule de racord. astfel cã hepatocitele nu sunt niciodatã expuse unui sânge complet oxigenat.arteriolã hepaticã. .Din acestea se formeazã ramuri terminale laterale. pe douã. volum mai mic ajunge la arteriolele hepatice din triadele portale.Sângele arterial ºi cel venos se amestecã în sinusoide. prin plexul peribiliar.Sunt însã separate de hepatocite printr-un spaþiu îngust numit spaþiu perisinusoidal Disse.Funcþia primarã a circulaþiei hepatice (schimbul de molecule între sânge ºi hepatocite) este dusã la îndeplinire în sinusoidele hepatice. D . aduce restul (25%) sângelui aferent. . . • Vena portã este vasul aferent principal (75%) prin care vine sânge venos de la tubul digestiv.1.Irinel POPESCU . . formând plexul peribiliar sau periductal.13 Astfel.5. care se deschid în sinusoide ºi alte ramuri mici care se capilarizeazã în jurul ductului biliar al triadei. A .4).Acestea din urmã se ramificã în vene mai mici. comparativ cu vene de acelaºi calibru din alte localizãri.ducte bilare interlobulare. • Sinusoidele (v.venulã portalã. cum se credea înainte de studiul microvascularizaþiei la microscopie electronicã de scanning (SEM). o mare parte din sângele arterial ajunge la sinusoide indirect. ramurã din trunchiul celiac. pe care le gãsim în spaþiile portale (vezi Fig.spaþiul portal. Astfel.sinusoide. Fiecare celulã din cordoanele radiare de hepatocite este expusã pe un versant sau. .3 Tract portal ºi ramificaþiile intralobulare ale canaliculului biliar interlobular.

La ºoarece ºi ºobolan fibrele nervoase vin în contact numai cu celulele din regiunea periportalã a lobulului clasic. originea reþelei limfatice se aflã în capilarele limfatice din spaþiul portal. de unde trece apoi în venele sublobulare. parenchim hepatic uman. v p Vascularizaþia eferentã. • Venele sublobulare merg în unghi drept faþã de venele centrale. 1/4 pânã la 1/2 din limfa ce ajunge în canalul toracic. Ficatul produce o mare cantitate de limfã. merge prin spaþiile Disse. detritusuri celulare. bacterii. proteine plasmatice. Cristina VIDULESCU . Terminaþii simpatice adrenergice. Plasma.3 Laurenþiu M. iar restul dreneazã în reþeaua de limfatice care însoþeºte venele hepatice. Fibrele simpatice inerveazã vasele sanguine. De aici.20 • fibre parasimpatice din nervii vagi drept ºi stâng. Ele se deschid în venele colectoare. spre care curge fluidul ce rãmâne necaptat de hepatocite. • Sângele pãrãseºte sinusoidele prin vena centralã (venulã centrolobularã. Ele se varsã în vena cavã inferioarã. ce iese prin fenestraþiile sinusoidelor. 2. venulã hepaticã terminalã). Nervii eferenþi vegetativi se ramificã odatã cu arborele vascular ºi pot fi observaþi în þesutul conjunctiv din jurul “triadelor” portale.14 într-o direcþie contrarã curgerii sângelui. aºezatã direct sub endoteliu. se pot vedea în spaþiul perisinusoidal Disse.6. foarte aproape de hepatocite.spaþii portale Coloraþie HE. Limfaticele În interiorul lobulilor nu au fost descrise limfatice. strecurându-se în spaþiile Mall15 din jurul ramurilor terminale ale venei porte ºi ale arterei hepatice de la periferia lobulilor clasici (în axul acinilor hepatici). ceea ce joacã un rol în favorizarea ascitei. presiunea din sinusoide creºte. Limfa hepaticã colecteazã molecule mari ºi mici. care fac sinapsã în plexul celiac.venule centrale (centrolobulare) p. Lobulul “clasic”. Nervii 2. v . Când eferenþa venoasã este obstrucþionatã. substanþe strãine ºi fluid. Diferã de limfa formatã în alte regiuni prin conþinutul mare de proteine plasmatice. Conþinutul în electroliþi este asemãnãtor cu al plasmei. intrã în capilarele limfatice care însoþesc vasele sanguine ºi ductele din triada spaþiului portal. deoarece tunica medie lipseºte. Fibrele parasimpatice inerveazã ductele biliare. Ele au o adventiþie bine dezvoltatã formatã din fibre de colagen ºi elastice. Ele se continuã cu reþeaua de limfatice. POPESCU. dar raportul albumine/globuline este mai mare decât în plasmã.HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI p v Fig 5.19 La om ºi la alte specii fibrele nervoase se gãsesc peste tot în lobul. de la spaþiile portale interlobulare pânã la porta hepatis. Lobulii hepatici nu sunt clar delimitaþi prin þesut conjunctiv. producþia de limfã în spaþiul perisinusoidal creºte. • Venele hepatice nu au valvule. dar au o tunicã medie bine dezvoltatã. Conþine proteine (3-5%). albuminã în cea mai mare parte.7. Acestea din urmã converg pentru a da în final venele hepatice (douã sau mai multe). • fibre din nervul frenic drept.18 Plexul nervos hepatic conþine: • fibre simpatice din ganglionii simpatici T7-T10. axoni amielinici. care este paralelã cu ramurile venei porte. 80% din limfa hepaticã se varsã în canalul toracic. În final.21 48 .

aceastã unitate este clar demarcatã prin septuri aproape complete de þesut conjunctiv (v. Axul central este dat de venula hepaticã terminalã (vena centralã sau centrolobularã).5-8.8. iar bila curge centrifug prin canaliculele biliare intercelulare. Sângele curge centripet prin sinusoide.acin hepatic cu zonare.2. Delimitarea unitãþii morfofuncþionale de bazã poate fi fãcutã conform unor linii imaginare. care pot fi trasate în cel puþin 3 moduri (Fig. lobulul portal. v. Forma este de prismã hexagonalã. cãmilã).5) ºi prin poziþia sa unicã în raport cu sursele de sânge arterial ºi venos. ACIN 2. centrat de spaþiul portal. 2.6): 1. Lobulul clasic pare a fi adevãrata unitate anatomicã a parenchimului hepatic. centrat de vasele aferente cu caracter terminal. 2. acinul hepatic. Definiþie. 49 . Lobulii clasici (Fig. 2. Fig. 3.lobul portal . formând acini. Fig. lobulul portal. Lobulul portal este o masã de parenchim în jurul fiecãrui spaþiu portal.7).Irinel POPESCU . ci sunt moduri alternative de a defini unitãþile morfofuncþionale ale parenchimului hepatic.CHIRURGIA FICATULUI 3 LOBUL CLASIC LOBUL PORTAL Fig. Limitele sunt marcate de spaþii portale cu triade portale. Modalitãþi alternative de interpretare a structurii histologice a ficatului Majoritatea glandelor exocrine sunt compartimentate de þesut conjunctiv în lobi ºi lobuli. iar parenchimul lor este format din grupuri de celule epiteliale. Conceptul de lobul clasic permite înþelegerea clarã a raportului dintre morfologia ficatului ºi funcþiiile sale exo. ce se varsã la extremitãþile unui arbore de ducte excretorii. lobulul clasic.1.1) Definiþie.ºi endocrinã.lobul clasic .6 Interpretãri alternative ale structurii parenchimului hepatic: .8. mai ales din perspectiva histologiei comparate: la unele animale (porc. Lobulul clasic este definit prin localizarea centralã a venulei hepatice eferente (venei centrale sau centrolobulare) ºi localizarea perifericã a ramurilor vasculare preterminale din spaþiul portal ºi prin distribuþia radiarã a sinusoidelor. Lobulii portali (v. Semnificaþie. Fluxul sanguin ºi biliar. Ficatul este diferit. prin dispoziþia particularã a þesutului conjunctiv.8. Evident cã cele trei interpretãri nu intrã în conflict. urs. alternativ cu lamele de hepatocite. Fig.6) Pe la începutul secolului XX a fost propusã o altã interpretare a organizãrii ficatului. cuprinzând acele celule care secretã bila ce se varsã în ductul biliar al acelui spaþiu portal. centrat de venula centralã. care nu delimiteazã lobulii (Fig.

cele mijlocii mai puþin.M.8 Lobulul clasic. Semnificaþie.7 Lobulul clasic. reprezentând originea sistemului de vene hepatice. Semnificaþie. 2.24 ªtiind cã sângele intrã în lobulul clasic pe la periferie ºi iese prin vena centralã. Axul sãu mic este paralel cu ramurile laterale cu caracter terminal ale fiecãrei arteriole hepatice. Micrografie. S-a interpretat cã aceste variaþii reflectã gradul de activitate metabolicã a celulelor din aceste trei zone. Zonarea lobulilor ºi a acinilor hepatici Acum 70 de ani.8.3. ce aduce sânge oxigenat.9) Majoritatea cercetãtorilor preferã acinul hepatic (Rappaport. Microvascularizaþie. Acinul include câte un sector din doi lobuli clasici adiacenþi. Concepþia actualã este cã heterogenitatea citolo- . care apare dupã atacul hipoxic sau toxic asupra ficatului. Popescu et al. iar cele din jurul venei centrale ar fi expuse la sânge cu mai puþin oxigen ºi metaboliþi. 1995. situate la capetele axului.HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI Fig. Comparaþie cu lobulul clasic. Pe secþiune are formã triunghiularã.23 2. Axe. Se observã zonarea lobulului: zona 1 primeºte cea mai bogatã aferenþã arterialã. venule portale ºi duct biliar. Bucureºti. ca ºi a evoluþiei ulterioare: regenerare sau cirozã hepaticã. Acinul a devenit baza consideraþiilor actuale asupra funcþiei hepatice. Acinul constã dintr-o masã de celule. 50 Fig. Ficat uman. iar forma spaþialã se înscrie într-o prismã triunghiularã. Comparaþie cu lobulul clasic. Se argumenteazã cã aceastã împãrþire concordã cu cea a altor glande exocrine în care vascularizaþia lobulilor pleacã de la vase axiale. cu câte o venulã hepaticã terminalã (venã centralã) în fiecare din cele trei unghiuri. Ovoidã sau romboidã. Definiþie. la microscopul optic. El uneºte douã spaþii portale adiacente. iar produsul secretat se varsã într-un duct central colector. Celulele de la periferie ar fi situate mai “favorabil”.3 Laurenþiu M. Totuºi. în legãturã cu distanþa faþã de arteriola hepaticã terminalã nutritivã. . situate la fiecare extremitate a acestui romboid ºi acum numite venule hepatice terminale. au fost observate diferenþe în aspectul hepatocitelor. vascularizatã de ramuri terminale ale venei porte ºi arterei hepatice ºi drenatã de cea mai micã ramurã din sistemul de ducte biliare. în lobulul clasic.Atlas de Histologie. Formã. Coloraþie tricromã Masson. o zonã intermediarã ca “zonã cu funcþie variabilã”. în trei zone concentrice. Lobulii sunt delimitaþi complet prin þesut conjunctiv. Limitele periferice deseneazã un triunghi. s-a dedus cã activitatea hepatocitelor depinde de localizarea lor în raport cu concentraþia oxigenului de-a lungul traiectului sinusoidelor. Cristina VIDULESCU . Axul central trece prin ductul biliar al triadei dintr-un spaþiu portal. Include sectoare din trei lobuli clasici adiacenþi unui anume spaþiu portal. deoarece permite explicarea zonãrii parenchimului hepatic. POPESCU.9. ea nu este unanim acceptatã. Acinul a fost adoptat pentru cã a uºurat explicarea degenerãrii celulelor hepatice. Axul lung al acinului este o linie imaginarã care uneºte cele douã vene centrale din lobulul clasic. Formã. Editura Medicalã. 1958)22 ca unitate elementarã structuralã ºi funcþionalã a ficatului .27 Aceastã interpretare a fost sprijinitã de observaþiile patologilor asupra “necrozei centrolobulare” ce se instaleazã în stãrile patologice cu hipoxemie. O zonã la periferia lobulului a fost desemnatã ca “zonã cu funcþie permanentã”. Ficat de porc. iar zona din jurul venei centrale “zonã de repaus permanent”. Acinii hepatici (Fig. Injecþie intrarterialã cu tuº de China. Reprodus cu permisiune din: L. Micrografie x 100.

Toate hepatocitele au probabil aceleaºi potenþialitãþi. . De exemplu.sunt primele care primesc oxigenul ºi substanþele nutritive sau toxice din sânge. . ultrastructurã ºi activitate enzimaticã între hepatocitele din zone diferite: zona 1 . ci ºi de alþi factori mai puþin cunoscuþi.ARTERIALE .Irinel POPESCU .PORTALE . .9 Arhitectura acinului hepatic. . dar ele exprimã diferenþe în ultrastructurã ºi funcþie.sunt primele afectate în cazul ocluziei ºi stazei biliare.6-8).sunt ultimele care primesc ce a mai rãmas din oxigen ºi substanþele din sânge.celulele sunt foarte bogate în enzime implicate în glicolizã ºi în metabolizarea lipidelor ºi a medicamentelor.CHIRURGIA FICATULUI 3 TRIADA PORTALÃ RAMURI TERMINALE .sunt primele care aratã semne de necrozã ischemicã (necrozã centrolobularã).mor ultimele când circulaþia este afectatã ºi se regenereazã primele. .o zonã elipsoidalã. în relaþie cu concentraþia oxigenului ºi a altor molecule din zona lor acinarã. hipertrofia REN ºi.reacþioneazã ultimele la ocluzia ºi/sau staza biliarã. astfel: • zona 1 . care iniþial are loc numai în hepatocitele zonei 1. • zona 3 . dar împãrþirea în zone este justificatã. dar dacã ea este continuatã timp de 10 zile. De-a lungul cordoanelor de celule hepatice pot fi demonstrate diferenþele de comportament. Aceasta a fost aplicatã acinilor hepatici.celulele au o configuraþie funcþionalã intermediarã. . • zona 2 . Sângele curge strãbãtând pe rând aceste zone ºi pleacã prin ramurile terminale ale venei hepatice (venele centrale) pe la extremitãþile acinului. .BILIARE VENULÃ HEPATICÃ TERMINALÃ (CENTROLOBULARÃ) ACINUL HEPATIC Fig.celulele de la extremitãþile acinului (spre vena centralã) (v. 51 . zona 2 .sunt primele care se încarcã cu lipide. respectiv glicogenogenezei. gicã a hepatocitelor nu depinde în totalitate de gradientul oxigenului disponibil. în jurul arteriolei hepatice ºi venulei portale terminale. zona 3 . consecutiv atacului toxic sau hipoxic. administrarea de fenobarbital induce o hipertrofie a reticulului endoplasmic neted (REN).predominã enzimele metabolismului oxidativ ºi ale gluconeogenezei. Hepatocitele din orice zonã au capacitatea de a-ºi schimba structura ºi funcþia ca rãspuns la modificarea micromediului înconjurãtor.intermediarã. Prisma hexagonalã (în galben) ar corespunde lobulului hepatic clasic. Fig.

lipsite de diafragmã.celulã Ito. Aceste fenestrae apar adesea în grupuri care au aspect de sitã (engl. tipuri celulare distincte. cordoane de hepatocite alternând cu sinusoide. Cristina VIDULESCU . celule ale sinusoidelor ºi celule perisinusoidale (Fig. celulele din spaþiul portal5 precum ºi celulele progenitoare (stem).27 Deci. Numãr ºi tipuri de celule Existã aproximativ 202x103 celule/mg de þesut în ficatul uman normal.1.hepatocite. “sieve-plate”). sursa menþinerii ºi regenerãrii parenchimului hepatic. Celulele sinusoidelor (Fig. Ele sunt grupate.5 µm.11-14) 3.1-0. Celulele endoteliale sunt unite prin numeroase joncþiuni gap. în unele zone. k-celule Kupffer. cât ºi fenestrae transcelulare (Fig. Sinusoidele. în care se observã cã. CELULELE 3. Micrografie x 1000. Ito. în final.12).11).26 În plus porþiunile subþiri ale celulelor au fenestraþii cu mãrimi ºi forme variate. concomitent. Coloraþie HE.HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI h s k h li e Ito h Fig. Celulele endoteliale Morfologie: Celulele endoteliale formeazã peretele discontinuu ºi fenestrat al sinusoidelor (Fig. creºterea asociatã a enzimelor de metabolizare a medicamentului se produc ºi în zona 2 ºi. Acestea au fost confirmate de imaginile de microscopie electronicã (ME). La PROGENITOARE 0.28 Membrana bazalã. POPESCU. Între endoteliile sinusoidelor hepatice de la specii diferite sunt diferenþe. h. capilare de tip fenestrat. sunt mãrginite de celule endoteliale printre care se aflã celulele Kupffer.2. peretele sinusoidelor hepatice are atât discontinuitãþi între celule.3 Laurenþiu M. La acestea se adaugã: celule biliare care formeazã peretele cãilor biliare intrahepatice. considerate Tabelul 2 Volumul relativ ocupat de diferite tipuri celulare din ficat.10 Parenchim hepatic. care permit accesul direct al plasmei sanguine la celulele hepatice. în zona 3. pe criteriul localizãrii.10). e-celule endoteliale.58 (Vezi Tabelul 2) 3. Studiile asupra ratei de clearance a substanþelor dizolvate în sânge ºi asupra mãrimii particulelor care pot traversa peretele sinusoidelor sugereazã prezenþa discontinuitãþilor în perete.5-1 52 . cu origine ºi funcþie diferitã. extremitãþile efilate ale celulelor endoteliale pot fi separate de un spaþiu de 0. CELULE EPITELIALE HEPATOCITE CELULE BILIARE MEZENCHIMALE ENDOTELIALE KUPFFER STELATE (ITO) % 65 60 5 35 19 15 1 SINUSOIDE SPAÞIU PERISINUSOIDAL SPAÞIU PERISINUSOIDAL ? PARENCHIM DUCTE BILIARE INTRAHEPATICE COMPARTIMENT Tipuri de celule. în: hepatocite (celule hepatice parenchimatoase). li-limfocit.

ca ºi la ºobolan.31 Celulele endoteliale au gradiente zonale. trec în spaþiul Disse. care nu posedã aceastã enzimã (Fig. care se coloreazã selectiv prin aceastã metodã.microvili în spaþiul Disse. Celulele endoteliale acþioneazã ca “gunoieri”. Celulele Kupffer sunt situate pe suprafaþa celulelor endoteliale. celule stelate în peretele sinusoidelor. condroitin sulfat. ce conþin frecvent eritrocite (v. SEM aratã la bolnavii alcoolici o reducere evidentã a numãrului de fenestrae. În 30s dupã injecþia de dioxid de thoriu în vena portã. dar chilomicronii mai mici. fagozomi. Nu * Mi Fig. Fig. Von Kupffer observa în 1898 pe preparate colorate cu clorurã de aur. De asemenea. Membrana celularã.17) Citoplasma este încãrcatã cu vacuole electronotransparente. ceea ce sugereazã cã localizarea lor se poate schimba. astfel cã nu existã o barierã semnificativã în calea particulelor ce traverseazã peretele sinusoidelor. pentru a îndepãrta enzime ºi substanþe patogene. Sãgeþi . Celulele endoteliale sunt active în înglobarea unor particule ºi macromolecule din sânge. înghit colagenul denaturat din sânge. Invaginaþii înguste ale plasmalemei pãtrund adânc în citoplasmã ºi formeazã corpi vermiformi sinuoºi. localizare. Funcþii: • Endocitoza. Au fost descrise ca celule cu prelungiri.11-18) Morfologie. Funcþii: • Transcitozã . • Endocitozã mediatã de receptori (v. Celula Kupffer are un complex Golgi juxtanuclear ºi numeroase mitocondrii.31. cu o linie densã între ele ºi fine striaþii transversale.lamellipodia Electronomicrografie x 48000.33 Celulele Kupffer (Fig. iar prelungirile lor se extind în lumen ºi printre celulele endoteliale. cu colesterol ºi retinol. Celulele Kupffer sunt macrofage. derivate din monocitele circulante ºi fac parte din 53 . Are profile de reticul endoplasmic ce pot fi evidenþiate prin reacþia histochimicã pentru peroxidazã.32 De exemplu. La om. cu formarea unei lamine bazale. vitã.16) sau depozite de feritinã. * . ce constau din douã membrane paralele.16). 11 Endocitozã în celulã endotelialã ºi în celulã Kupffer din sinusoid hepatic. Aceastã structurã se vede uneori ºi în macrofagele din alte organe.CHIRURGIA FICATULUI 3 oaie. Mi . Chilomicronii mari. lizozomi. leagã ºi înglobeazã lipoproteine.29.11). lipopolysaccharide binding protein). Organite. dupã fixarea lor de receptori de suprafaþã.30 Totuºi.transport transcelular al substanþelor prin vezicule care traverseazã celula. Semnificaþia sa funcþionalã este deocamdatã necunoscutã. Aceastã reacþie serveºte la identificarea celulelor Kupffer în raport cu celulele endoteliale.Irinel POPESCU .16). glicoproteine cu manozã. veniþi de la alte þesuturi. depozite de pigment lipocrom. nu pot trece prin filtrul endoteliului. formeazã joncþiuni cu celulele înconjurãtoare ºi au o formã variabilã. endoteliul sinusoidelor are o laminã bazalã distinctã ºi puþine fenestraþii.. bogaþi în trigliceride. ca ºi pentru fragmentul Fc al IgG ºi pentru LBP (engl. alãturi de celulele Kupffer. nu existã laminã bazalã (vezi ºi matricea extracelularã). în special în zona 3. Fig.invaginare ºi veziculã de endocitozã. ME aratã cã au microvili lungi ºi lamellipodia care se proiecteazã de pe suprafaþa expusã curentului sanguin (v. particulele electronodense pot fi gãsite între peretele sinusoidelor ºi suprafaþa hepatocitelor. Ele prezintã receptori pentru hialuronan. • Fagocitozã. Fig. care sunt intercalate printre celulele endoteliale (Fig. caprã. veniþi de la intestin prin sângele portal. spaþiile ºi fenestrele impun o barierã dimensionalã în calea moleculelor.

Raporturile între hepatocite. celulele sinusoidale ºi perisinusoidale. POPESCU.3 Laurenþiu M. Cristina VIDULESCU .12 Sinusoid hepatic. 54 .HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI H E PAT O C I T SPAÞIU PERISINSOIDAL DISSE H E PAT O C I T CANALICULE BILIARE H E PAT O C I T H E PAT O C I T CELULA ITO H E PAT O C I T CELULA KUPPFER H E PAT O C I T CELULA ENDOTELIALÃ H E PAT O C I T H E PAT O C I T Fig.

2002. 55 . microscopie electronicã.CHIRURGIA FICATULUI 3 * N I K H H I Hepatocit * E Lumen K Fig. microvili (mv) ai membranei hepatocitului. Coloraþie albastru de toluidinã. Popescu et al.Hepatocite.. L.Celula Kupffer. 14 Sinusoid hepatic. Micrografie x 1500. Secþiune semifinã. * .Irinel POPESCU .M. Se remarcã o celulã Kupffer rezidentã în capilarul sinusoid. vizibilã aproape în totalitate. 15 Ficat uman. Din Dicþionar de Imunologie. sãgeatã roºie . Editura Universitarã “Carol Davila”. Spaþiu Disse (Disse). Electronomicrografie x 10000. mitocondrii (M). Fig.13 Sinusoid hepatic. Popescu et al.M. între hepatocite ºi endoteliul vascular. 2002. I . lizozomi (L). Bucureºti.Celula endotelialã.nucleu..spaþiu Disse. E . K . N . Din Dicþionar de Imunologie. sãgeatã neagrã . K . H . Editura Universitarã “Carol Davila”. L.Celula Ito.endoteliu.Picãturi lipidice în celula Ito. Hepatocit Fig. Bucureºti.celulã Kupffer în secþiune transversalã.

sãgeatã neagrã . fagocitozã). ele înglobeazã activ un colorant vital .endoteliu. pentru a împiedica diviziunea propriilor sale celule.16 Celulã Kupffer H . alta fagocitatã de celula Kupffer).spaþiu Disse. Experimental. Elelctronomicrografie x 45 000. Injecþia repetatã de substanþe particulate în sânge duce la creºterea numãrului de celule Kupffer. importante 56 . Electronomicrografie x 46000.HISTOLOGIA MOLECULARà A FICATULUI H N H * Sinusoid Hepatocit Fig.nucleu. sãgeatã . sãgeatã roºie . N . POPESCU. Institutul Naþional de Patologie “Victor Babeº”. Dacã celule din mãduva hematogenã a unui animal donator.3 Laurenþiu M.17 Sinusoid hepatic. a fost demonstratã prin evidenþierea capacitãþii lor de a îngloba timidina tritiatã.E. sunt injectate la un animal iradiat. Cristina VIDULESCU . Numãrul lor creºte în ficat ºi prin recrutarea de precursori (monocite) din sânge ºi diferenþierea lor în celule Kupffer. Celulele Kupffer prezintã pe suprafaþã receptori specifici pentru porþiunea Fc a imunoglobulinelor ºi componenta C3b a complementului.18). se poate vedea cã celulele Kupffer din ficatul primitorului prezintã marker-ul cromozomic. la fel ca macrofagele sesile din alte organe. Celula Kupffer. marcate cu un marker cromozomic.lamellipodia. Preparat ºi foto: Dr.reacþie pozitivã pentru peroxidazã în reticulul endoplasmic rugos ºi cisterna perinuclearã.nucleul celulei Kupffer. Capacitatea lor de a prolifera prin mitozã în aceste condiþii.albastrul tripan ºi alte particule injectate (Fig. ceea ce aratã cã s-au format din celulele medulare ale donatorului. Mandache. N . sistemul fagocitic mononuclear al organismului. N Fig. mediatã sau nu de receptori. Au o mare capacitate de endocitozã (pinocitozã.hematie (una în lumenul sinusoidului. * .

ca rãspuns. supracolorare hemalaun. manoza ºi galactozamina poate media endocitarea unor glicoproteine.liporoteinele de joasã densitate) în stare oxidatã. Preiau ºi prelucreazã LDL (engl. virusuri. endocitarea complexelor imune cu IgM.3. . În cazul infecþiilor generalizate sau în starea post-traumaticã celulele Kupffer se activeazã. Celulele Kupffer sunt capabile sã recunoascã ºi sã fagociteze resturi celulare ºi celule întregi.25). . secretã în cantitãþi mari TNF (engl. Editura Medicalã. existenþa unui spaþiu între sinusoid ºi celula hepaticã este acum ferm stabilitã prin studiile la ME. La rozãtoare s-au observat celulele cu “sâmburi” (engl. În ficatul fetal uman. inclusiv prostaglandine.24). Acestea altereazã starea generalã a bolnavilor. Receptorul pentru monozaharide care recunoaºte N-acetil glucozamina. Micrografie x 1500 Reprodus cu permisiune din: L. .19). colagenazã ºi hidrolaze lizozomale. . paraziþi ºi orice fel de particule strãine. de asemenea. Bucureºti. De notat cã Fig. prin sinteza unor factori ai complexului protrombinic participã la balanþa factorilor coagulãrii. unde se leagã de albumine.Irinel POPESCU . celule tumorale. glucagon ºi lipoproteine. La om aceste celule au fost observate în interiorul sinusoidelor hepatice. (Ito 57 . 3. în spaþiul perisinusoidal au fost descrise: celulele Ito (celule depozitare de lipide) (Fig. Atlas de Histologie. reprezentând totuºi un procent semnificativ (5%) din totalul proteinelor secretate de ficat. tumour necrosing factor factorul necrozei tumorale).imunoglobuline. în relaþie cu celulele endoteliale (Fig.20-22) ºi fibroblaºti tipici (rari). care sunt eliberaþi în plasmã. Ele endociteazã specific endotoxina bacterianã ºi.23.chilomicroni: celula Kupffer capteazã ºi endociteazã chilomicronii. între hepatocite ºi sinusoide se gãsesc celulele liniilor hematopoietice (Fig. Acest receptor mediazã. fibronectina plasmaticã.M. Ele sunt probabil douã fenotipuri ale aceleiaºi celule. Celulele din spaþiul perisinusoidal (Disse) Consideratã iniþial artefact. Prin sintetiza de transferinã participã la metabolismul ºi transportul Fe. Tipuri de celule. Endocitarea ºi metabolizarea moleculelor normale:34 . în special hidrolazele lizozomale. low density lipoproteins . de exemplu. Fagociteazã de asemenea bacterii patogene.. în cantitãþi mai mici. iar starea de rãu se datoreazã produºilor celulelor Kupffer. Popescu et al. Fagocitarea celulelor ºi moleculelor alterate.36 Endoteliul stã în apropiere de vârfurile microvililor hepatocitelor. la acizi graºi liberi. imunoglobulinele ºi tuftsina (un peptid imunomodulator natural) favorizeazã recunoaºterea antigenilor ºi grãbesc endocitoza de cãtre celulele Kupffer. care sunt degradaþi în lizozomi pânã la trigliceride. Opsoninele.complexe ligand-receptor: celula Kupffer are receptori pentru insulinã. apoi prin acþiunea lipazelor. citokine. Celula Kupffer sintetizeazã de asemenea complement ºi metaboliþi ai acidului arahidonic. Injectare cu carmin. proiectaþi în spaþiul îngust perisinusoidal (Fig. cãci endotoxina însãºi nu este toxicã. În condiþii de coagulare intravascularã diseminatã fagociteazã fibrina ºi proteinele denaturate din sânge. care altfel ar fi aterogene.steroizi: celula Kupffer capteazã steroizii ºi îi catabolizeazã în vederea detoxifierii lor de cãtre hepatocit.proteinele ce intervin în hemostazã sunt reciclate. • Sinteza ºi secreþia. formã în care sunt captaþi de hepatocite. aceste molecule sunt secretate ºi în condiþii “bazale”. 35 • Funcþia eritroblastoidã a celulei Kupffer a fost descrisã în ficatul fetal. “pit” cells) care sunt limfocite natural killer (NK) sau LGL (large granular lymphocytes). 1995. Celulele hepatice stelate sau celulele Ito. eritrocite lezate sau îmbãtrânite.CHIRURGIA FICATULUI 3 pentru prezentarea antigenului. 18 Celule Kupffer care au fagocitat carmin. La omul adult normal. orientaþi neregulat. Celulele Kupffer îndepãrteazã din sânge bacteriile care reuºesc sã ajungã din colon în sângele portal. Fagocitarea microorganismelor ºi a particulelor strãine. pe care le degradeazã la peptide. interleukinã-1.

mitocondrii (m). Hepatocite (H). celulã Kupffer (K). 58 Fig. Spaþiu Disse (Disse). ele conþinând în realitate vitamina A (A).21 Microscopie opticã. dar secþionat la ultramicrotom în secþiuni semifine. lizozomi (LI).HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI N Hepatocit Lumen capilar A A A N A Hepatocit T Fig. Editura Universitarã “Carol Davila”.picãturi lipidice care stocheazã vitamina A. Popescu et al. Electronomicrografie x 46 000. vizibilã aproape în totalitate.. Ficat preparat pentru microscopie electronicã (prefixare glutaraldehidã. Fig. Popescu et al. N . includere în Epon).M.spaþiu Disse. T . aparent goale. ele conþinând în realitate vitamina A (A). aparent goale. sinusoide (S). Editura Universitarã “Carol Davila”. Bucureºti.nucleu. Se remarcã o celulã Ito. Se remarcã spaþii rotund-ovalare în citoplasma celulelor Ito. “specialã”. A . Fig. L. 2002.trombocit în spaþiul Disse. x100. microscopie electronicã. care fiind liposolubilã se dizolvã în timpul manevrelor preparative în care se folosesc solvenþi organici. postfixare în OsO4.19 Spaþiul perisinusoidal Disse.20 Celulã Ito depozitarã de lipide în spaþiul perisinusoidal.22 Ficat uman.3 Laurenþiu M. rezidentã în capilarul sinusoid. Din Dicþionar de Imunologie. 2002. Bucureºti. Cristina VIDULESCU .M. Se remarcã spaþii rotund ovalare în citoplasma celulelor Ito. . care a fagocitat material dens (*). între hepatocite. colorat cu albastru de toluidinã ºi examinat la microscopul optic cu Ob. microvili (mv) ai membranei hepatocitului. L. sãgeatã . POPESCU. în vecinãtatea unei celule Kupffer (K).. nucleu (N). Din Dicþionar de Imunologie. Conturul trapezoidal delimiteazã o celulã Ito între douã sinusoide.

ea este stocatã în aceste celule. Hs . cã celulele stelate descrise iniþial de Von Kupffer dupã colorare cu clorurã de aur erau în realitate celule Ito. Secreþia matricei extracelulare.Irinel POPESCU . prin centrifugare în gradient de densitate. Celulele separate au morfologie de LGL. Frotiu. Când nu stocheazã picãturi lipidice au un aspect identic cu cel al fibroblaºtilor. Originea lor este puþin cunoscutã. localizare. coloraþie Giemsa x 1500. Este neclar dacã ele participã la secreþia matricei extracelulare în ficatul normal. Morfologie. Micrografie x600. Conþin actinã ºi miozinã ºi se contractã ca rãspuns la endotelinã-1 ºi substanþã P. celule interstiþiale. ºi Shibasaki. Limfocite (sãgeatã) în sinusoidele hepatice de om. Se crede cã ar putea fi celule asemãnãtoare cu pericitele care însoþesc diferite tipuri de capilare. R Hs 59 . Dupã unii autori ar secreta colagen III în spaþiul Disse.37 Funcþii: 38-40 • Stocare de vitaminã A Când este administratã vitamina A (vitaminã liposolubilã). dupã lezarea hepatocitelor. Probabil Fig. coloraþie HE. Coloraþie albastru de toluidinã. lipocite. Pot fi colorate selectiv cu clorurã de aur.celule de reticul.23 Sinusoid hepatic. cãci fagocitele intravasculare numite azi celule Kupffer nu se coloreazã cu clorurã de aur. apoi izolarea celulelor NK prin metoda cu anticorpi (ºoarece anti-om) monoclonali anti-CD16 ºi anti CD 56 ºi bile magnetice acoperite cu anticorpi anti-ºoarece. S.Hepatocite stelate. Micrografie x 1000. Izolarea mononuclearelor din sângele hepatic. ele îºi E S H Fig 25 Ficat fetal de om (12 sãptamâni) H .20).elemente ale seriei roºii (eritroblaºti). E . în picãturile lipidice.hepatocite. 1968) 35 au mai fost numite celule depozitare de lipide. Sunt mai frecvente spre centrul lobulului clasic decât la periferia acestuia.24 Limfocit cu granule mari (LGL) . • Regleazã fluxul sanguin prin sinusoide. Este însã sigur cã. Ele ocupã spaþii între celulele hepatice ºi au prelungiri care vin în contact cu celulele endoteliale (Fig.sinusoid. Secþiune semifinã.CHIRURGIA FICATULUI 3 Fig. R . Ceea ce le deosebeºte pe preparatele histologice de rutinã este prezenþa a numeroase picãturi lipidice în citoplasmã.celulã “pit”.

REN .canalicul biliar intercelular.peroxizomi.mitocondrii Electronomicrografie x 50000. Cristina VIDULESCU .mitocondrii.3 Laurenþiu M. 60 .poliribozomi liberi.HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI Fig. CB . M . POPESCU.reticul endoplasmic neted. N M H1 H2 SINUSOID CELULA ITO SPAÞIU DISSE Microvili CELULA ENDOTELIALÃ PR M G CB PL RER P J N REN CB L SPAÞIU DISSE CELULA KUPPFER Fig. RER . L . M . P . PR .reticul endoplasmic rugos.nucleu.picãturi lipidice.lizosomi. N .complexe joncþionale. PL . H2) delimitând un canalicul biliar(sãgeatã).Golgi. J . G .26 Hepatocite (H1.nucleu. 27 Schema organitelor celulei hepatice: N .

44 Celulele hematopoietice sunt în interdependenþã cu (pre)hepatocite stelate cu prelungiri care. hepatocitului i se atribuie o formã ce poate fi înscrisã într-un hexaedru. domenii. Celulele parenchimului hepatic . Se acumuleazã dovezi care lasã sã se întrevadã posibilitatea unei filiaþii directe celulã hematopoieticã . în jurul sinusoidelor ºi. Celule similare se gãsesc ºi în alte organe: plãmân. formeazã o reþea tridimensionalã asemãnãtoare cu cea formatã de celulele reticulare din þesuturile hematopoietice adulte (Fig. pe de altã parte. Date generale Numãr. 45 Recent a devenit evidentã înrudirea Fig. Hepatocitele sunt aranjate în cordoane sau lame. M . (unele hepatocite au suprafeþe care vin în contact cu þesutul conjunctiv al spaþiului portal.hepatocitele (Fig. Pr . Organite hepatocitare. analogie între domeniile hepatocitului ºi domeniile altor celule epiteliale. 41-43 Celulele liniilor hematopoietice se gãsesc în ficatul fetal uman din luna a doua pânã la naºtere ºi câteva sãptãmâni dupã aceea. Acestea pot fi ºi ele echivalate cu suprafeþele bazale ale altor celule epiteliale). în funcþie de vecinãtãþi: • domenii sinusoidale. delimiteazã între ele canalicule biliare minuscule.mitocondrii. cu un diametru mediu de 30 µm.24). un singur ax de polaritate. migreazã în zona 3 a acinului. cu un domeniu apical ºi latero-bazal. 29 Hepatocit. Convenþional.hepatocit. N.4.27) Hepatocitul este o celulã epitelialã multifuncþionalã. strânsã între hepatocite ºi celulele hematopoietice. alãturi de celulele perisinusoidale stelate. având receptori de adezivitate pe suprafaþa celulelor endoteliale. pot fi echivalate cu domeniile laterale ale altor celule 61 .26. La om. formã. pierd picãturile lipidice. limfocitele NK nu au fost descrise în spaþiul perisinusoidal. mari.25). ci în sângele sinusoidelor hepatice (Fig. asemãnãtoare cu cele mature. glanda mamarã. Hepatocitele reprezintã aproximativ 80% din populaþia celularã a ficatului. Alãturi de acestea coexistã cordoane de hepatocite poligonale. Ele conþin granule tipice.CHIRURGIA FICATULUI 3 Pr M N RER Fig. Cu toate acestea. 28 Hepatocit. epididim.Irinel POPESCU . Colagenizarea intensã a spaþiului Disse duce la îngreunarea accesului substratelor proteice la hepatocite. îºi schimbã fenotipul devenind asemãnãtoare cu miofibroblaºtii ºi secretã colagen I.23. de fapt.”pit” cells) sunt. cu nucleol vizibil. Polaritate. ci se pot descrie mai multe domenii ale hepatocitului. • Secretã citokine Celulele cu “sâmburi” (engl. ce apar electronodense la ME ºi vezicule cu o incluziune în formã de bastonaº. eucromatic.nucleu caracteristic. azurofile. spre hepatocitele adiacente. sunt echivalente cu domeniile bazale ale altor celule epiteliale. prin intermediul spaþiului perisinusoidal Disse.Reticul endoplasmic rugos. RER. existã dovezi indirecte cã pot penetra în spaþiul perisinusoidal. limfocite NK (engl. intestin subþire. III ºi IV ºi lamininã. 3. mãrime. Dispoziþie. Hepatocitele nu au. • domenii laterale. care vin în raport cu sinusoidele. prolifereazã.poliribozomi liberi. natural killer). ca multe celule epiteliale. De notat cã ele sunt numeroase în ficatul rozãtoarelor.

32). conþinând acum enzime care sã detoxifice celula de fenobarbital. ceruloplasminã. Constã dintr-o reþea de tubuli ramificaþi anastomozaþi. V. feritinã. REN este mai rar în celulele din zona 1 (periportalã) dar este foarte abundent în celulele zonei 3.29. Dupã proliferare. glicogenoliza în REN. Reticulul endoplasmic neted (Fig. domeniul biliar fiind o specializare centralã a fiecãrui domeniu lateral. de exemplu glucozo-6-fosfataza.30 Roluri cheie ale reticulului endoplasmic neted ºi rugos: 1. La ME se vede cã aceºtia sunt formaþi din agregate de cisterne de reticul endoplasmic rugos (RER).30). cãci funcþia de bazã a hepatocitului este sinteza ºi secreþia proteinelor plas62 Fig. Se observã adesea legãturi tubulare evidente între REN ºi RER. epiteliale. trecand prin Golgi. care sunt sintetizate de limfocitele B. hepatocitul are douã domenii sinusoidale ºi patru domenii laterale.46 Organitele celulare47-49 Nucleul (Fig. II. Cisterna perinuclearã are pe suprafaþa internã o laminã nuclearã finã. în canaliculele biliare. 8n). Fiind un hexaedru. cap. mãrimea fiind proporþionalã cu gradul de ploidie. dispuºi în rozete sau spirale. RER este abundent. Majoritatea hepatocitelor au un singur nucleu. Fac excepþie imunoglobulinele plasmatice (γ-globuline). POPESCU. cu unul sau doi nucleoli vizibili. transferinã. Funcþie. fibronectina plasmaticã. Injectarea de fenobarbital la animal produce o proliferare imediatã a RER în celulele hepatice. X). filamentoasã.30-32) Morfologie.28) Este rotund. Poliribozomii liberi Sunt numeroºi. Morfologie. Ficatul detoxificã organismul de “otrãvurile” ingerate ºi de aceea hepatocitul are mult RER / REN.3 Laurenþiu M.HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI PROTEINE PLASMATICE SINUSOID GOLGI HEPATOCIT REN RER GLICOGEN GOLGI REN Colesterol endogen Sinteza ºi conjugarea acidului colic COLESTEROL CIRCULANT ACIZI BILIARI REABSORBIÞI DIN INTESTIN GLUCOZÃ AMINOACIZI Fig. dar aproximativ 25% dintre ele sunt binucleate (v. Cristina VIDULESCU .31 Rolul cheie al reticulului endoplasmic neted: sinteza acizilor biliari ºi conjugarea lor cu glicina sau taurina. iar ribozomii ataºaþi sunt substratul bazofiliei observate la MO. Fig. Zonare. factorii plasmatici ai coagulãrii (cu excepþia factorului VIII ºi mai abundent factorii I. care sunt foarte active în metabolizarea lipidelor. • domenii biliare . Este prezent din abundenþã. Hepatocitele sintetizeazã ºi componentele proteice (apoproteinele) pentru lipoproteinele serice (v. format între membrana celulei în cauzã ºi membranele a patru hepatocite adiacente. sinteza proteinelor plasmatice în RER ºi Golgi 2.câte o porþiune a domeniului lateral. ºi -globulinele. Rezultã cã fiecare hepatocit este înconjurat de un canalicul biliar ca un inel. cu enzime de detoxifiere. La microscopul optic (MO) se observã în citoplasmã corpusculi bazofili cu denumirea tradiþionalã de ergastoplasmã. VII. fiind sediul sintezei proteinelor destinate propriei citoplasme. III. matice exportate în sânge: albumine. Nucleii variazã ca mãrime. care participã la formarea peretelui canaliculului biliar intercelular. pot fi echivalate cu domeniile apicale ale altor celule epiteliale. Geometrie. o enzimã ce funcþioneazã în REN. 3). care astfel e convertit în REN. RER poate fi convertit în REN. ribozomii se desprind de RER.50 . Acizii biliari conjugaþi sunt excretaþi. Reticulul endoplasmic rugos (Fig. 40-60% dintre ei sunt poliploizi (4n.

32 Rol cheie al reticulului endoplasmic neted: conjugarea bilirubinei: 1. intermediari în procesul de detoxifiere (de exemplu epoxizii) pot fi mai toxici sau mai intens carcinogeni decât compuºii iniþiali. Aceste complexe de lipoproteine serice sunt sintetizate în hepatocit ºi eliberate în sânge. ce produc reacþii de hidroxilare. Sinteza de acid mevalonic este etapa-cheie în sinteza colesterolului. acizi biliari. format din: NADHcitocrom b5-reductazã. • Detoxifiere prin conjugare.Irinel POPESCU . 33 Aparat Golgi (G) într-un hepatocit binucleat. au în componenþa lor colesterol. Squalen-sintetaza (converteºte farnezil pirofosfatul în squalen). Aceastã etapã are loc în mitocondrii. cu formarea sãrurilor biliare. • Sinteza de colesterol. Trebuie notat cã uneori metaboliþii SINUSOID HEPATOCIT 3 2 3 REN Glucuronil transferazã 1 BILIRUBINA BILIRUBINA HEMOGLOBINA CELULA KUPPFER HEM Fig. • Interconversia lipidelor prin enzime care opereazã la diverse niveluri: transacilaze care remaniazã compozoþia în acizi graºi a fosfolipidelor.transportor dependent de ATP. squalen-epoxidaza. Enzime: sistem de oxidaze cu funcþii multiple. insecticidele. sterolciclaza ºi alte enzime implicate în conversia squalenului în colesterol sunt constituente ale membranei REN. un sistem de enzime care desatureazã acizii graºi. Enzime: glucuronil transferaze . vide infra). implicate în: 1) sinteze (colesterol. Conjugarea bilirubinei cu acid glucuronic. cu formare de bilirubin glucuronid. carcinogenii. proteine integrale ale membranei REN. Produsele apar în spaþiul cisternal. desaturazã.nucleu. fiind astfel vehicule ale acestei molecule. În lumenul reticulului endoplasmic neted (REN) se observã un material globular cu diametrul de aproximativ 30-40 nm. Excreþie prin mecanism activ.enzime care conjugã glucuronatul fie cu bilirubina fie cu medicamentele ºi substanþele toxice pentru detoxifiere. citocrom b5. 3. Enzime: aminoacil-transferaze pentru taurinã ºi glicocol. HMG-CoA se gãseºte în mitocondrii ºi citosol.lipoproteine cu densitate foarte micã). Prima etapã este formarea de 3-hidroxi-3-metil-glutaril-coenzimã A (HMG-CoA) din aceto-acetil-CoA ºi acetil-CoA. N . pe care o transportã la toate celelalte celule. Biosinteza colesterolului are ca intermediari-cheie mevalonatul ºi squalen-ul. 2) catabolismul unor compuºi hidrofobi potenþial toxici ca medicamentele liposolubile (fenobarbital. morfinã. hidrosolubil . codeinã). 63 . dintre care citocrom-P450 ºi NADPH-citP450-reductaza. very low density lipoproteins . unde devin parte a particulelor de lipoproteine (VLDL).CHIRURGIA FICATULUI 3 Funcþii ºi componenþa enzimaticã • Sinteza trigliceridelor din acizi graºi ºi glicerol. 2. Electronomicrografie x 30000. prostaglandine). • Conjugarea acizilor biliari cu aminoacizi. G G N Fig. format din VLDL (eng. taurocolat ºi glicocolat. • Sinteza acizilor biliari. • Sinteza fosfolipidelor destinate pe de o parte secreþiei ca lipoproteine ºi pe de altã parte structurii mebranelor proprii. HMG-CoA. Enzime care sintetizeazã acizii biliari (acizi colici ºi chenocolici) din colesterol sunt constituente ale membranei REN (fac parte din sistemul de oxidaze cu funcþii multiple.reductaza din membrana REN converteºte HMG-CoA la acid mevalonic. Preluare prin transportor a bilirubinei insolubile. • Hidroxilare pentru sinteze ºi detoxifiere.

Hipertrofia REN Anumite medicamente ºi hormoni (compuºi aromatici hidrofobi) stimuleazã activitatea REN ca ºi sinteza de membrane REN. Semnificaþia funcþionalã a peroxizomilor hepatici la om este înþeleasã fragmentar. efectuatã de glicozil transferazele specifice. prin mecanismul peroxidativ. distruse parþial (feritinã. la nou-nãscuþi. ci constã din multe stive de cisterne (10-50). De altfel lizozomii participã la reciclarea unor componente ale bilei. enzima care scindeazã glicogenul pentru a forma glucozo-6-fosfat este localizatã în citosol. Aparatul Golgi este implicat în reciclarea membranelor ºi în formarea lizozomilor ºi peroxizomilor. Peroxizomii sunt vezicule sferice. De obicei apar în vecinãtatea veziculelor golgiene.20.distrugerea componentelor celulare uzate. Fiecare stivã are 5-9 cisterne. La rozãtoare. care prezintã o reacþie histochimicã pozitivã pentru hidrolaze acide. Elementele golgiene situate spre domeniul biliar sunt implicate în secreþia de bilã. Aceastã inducþie are unele consecinþe clinice. Nucleoidul lipseºte din peroxizomii ficatului uman. Prelucrarea purinelor. de exemplu: anestezia generalã la alcoolicii cronici necesitã doze periculos mai mari ca cele obiºnuite. deoarece ei conþin multe feluri de materiale fagocitate. anestezia generalã este dificilã. plasat excentric.51-53 Lizozomii Morfologie numãr ºi localizare Lizozomii. lângã granulele de glicogen. cu formarea de superoxid. Funcþii ºi componenþã enzimaticã. adicã spre canaliculele biliare. Peroxizomii pot realiza oxidarea acizilor graºi cuplaþi cu coenzima A. al cãror REN este stimulat de bilirubina rezultatã din prelucrarea hemoglobinei fetale. În mod normal. Tot în aparatul Golgi au loc stadiile finale ale sintezei VLDL ºi împachetarea lor în vezicule. dar mulþi lizozomi sunt situaþi ºi în apropierea canaliculelor biliare. sunt 800-1000 de lizozomi per celulã. Unele stive de cisterne sunt localizate în apropierea nucleului (Fig. Purinele sunt convertite în xantinã. Aparatul Golgi Morfologie ºi localizare.33). în matricea fin granularã a peroxizomilor se observã un “nucleoid” cristalin. Funcþii • Autofagia .8 µm. stazã biliarã ºi în hepatitele virale. cu diametrul de 0. proteinã integralã a membranei REN scindeazã glucozo-6-fosfatul cu eliberarea glucozei în sânge. Metabolizarea alcoolului e realizatã de cãtre alcool-dehidrogenazã. etanol. dar numãrul lor creºte în condiþii de hipoxie. O mare parte dintre ele sunt oxidaze producãtoare de peroxid de hidrogen (H2O2) ºi catalazã care reduce H2O2 la apã. împreunã cu enzimele asociate. progesteron ºi anumite medicamente anticanceroase. care sunt exocitate în domeniul sinusoidal. lipofuscinã. purinelor. prin domeniul biliar al membranei plasmatice.2-0. Reziduurile lizozomale din hepatocit sunt descãrcate în bilã. anemie. Funcþie. • Reciclare. Sunt dovezi cã lizozomii intervin ºi în recuperarea unor elemente ca fierul ºi cuprul ºi în reciclarea depozitelor de glicogen.5 µm. printr-un set de enzime comparabil cu cel din matricea mitocondrialã. delimitate de membrane. proces numit inducþie. β-oxidarea acizilor graºi. steroizi anabolici. POPESCU. lipidelor.3 Laurenþiu M. anestezicele). • Endocitoza mediatã de receptori a liganzilor macromoleculari. înainte de a fi secretate în spaþiul sinusoidal. dar cu diferenþa cã una dintre enzimele setului peroxizomal genereazã H2O2. 64 . Aparatul Golgi nu este într-un singur exemplar. radical convertit de cãtre superoxiddismutazã în peroxid de hidrogen. Enzime: glucozo-6-fosfataza. REN se hipertrofiazã dupã expunerea la fenobarbital. Numeroase vezicule golgiene din zona trans transportã constituenþi ai bilei spre canaliculul biliar apropiat. în care se produce disocierea complexelor ºi catabolismul macromoleculelor. pesticide sau carcinogeni. Enzime: glicozil transferaze • Deiodarea hormonului tiroidian tiroxinã (T4) pentru a forma triiodotironinã (T3). 200-300 per celulã.HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI • Metabolismul glicogenului ºi al glucozei. Stimularea repetatã a REN de cãtre o substanþã toxicã creºte capacitatea sa de a detoxifia alte substanþe cum ar fi: medicamente (de exemplu. cupru). Morfologia lizozomilor hepatici este foarte variatã. cu activitate crescutã. Fosforilaza. Cristina VIDULESCU . Peroxizomii Morfologie. rãspândite în citoplasmã. • Glicozilarea proximalã a proteinelor de export. Se ºtie cã ei conþin enzime care participã la gluconeogenezã ºi la metabolizarea alcoolului. cu diametrul de 0.pare a fi funcþia de bazã a lizozomilor. formându-se lizozomi secundari. Nucleoizii izolaþi din omogenatele de ficat au în componenþa lor enzima uricazã. ca în multe alte celule. iar altele lângã domeniile biliare ale membranei hepatocitului. vezicule electronodense. Aparatul Golgi prelucreazã ºi majoritatea proteinelor plasmatice de exemplu prin glicozilare terminalã. care este apoi oxidatã la acid uric. Complexele receptor-ligand endocitate sunt înglobate în endozomi care fuzioneazã cu lizozomii. pigmenþi biliari. numãr.

În ficatul normal sunt relativ puþine.Atlas de Histologie. Membrana celularã Morfologie. • Sinteza hemului. Reprodus cu permisiune din: L. • Lipide. cu diametrul de 20-30 nm. granule de pigment de culoare brun roºcatã. în funcþie de natura agentului hepatotoxic. 65 . Ele conþin glicogen.4). dar sunt diferenþe regionale izbitoare ca numãr ºi mãrime. În mitocondrii se produc primele etape ale sintezei colesterolului.particule β. iar în stãrile toxice severe celula poate fi sufocatã de o singurã picãturã lipidicã foarte mare. Fig. În zona 1 (periportalã) sunt mai puþine. Din categoria enzimelor ce metabolizeazã aminoacizii fac parte: aspartat-transaminaza (enzimã citosolicã ºi mitocondrialã) ºi alanin-transaminaza (enzimã citosolicã). Încãrcarea hepatocitelor cu lipide (steatoza) se produce în zona 1 sau în zona 3.Irinel POPESCU . Popescu et al. Sunt alungite. Incluziuni • Glicogen. La ME glicogenul apare sub forma unor particule cu diametrul de 0. carbamoilfosfat-sintetaza ºi ornitincarbamoil-transferaza. multe hepatocite au arii necolorate. proiectându-se spre o matrice mitocondrialã cu densitate relativ micã. Bucureºti. pornind de la succinilCoA ºi glicinã. dar este mai gros în domeniul biliar. prezentã în celula hepaticã ºi în seria roºie sub forma unor granule de culoare brun închis. formeazã (în matricea mitocondrialã) citrulinã. Se evidenþiazã glicogenul stocat în citoplasmã. cu cristae lamelare sau tubulare. Acest strat este prezent pe toatã suprafaþa internã a membranei. Pe preparatele colorate cu carmin Best (Fig. În secþiunile histologice standard (coloraþie HE). Hepatocitele conþin cantitãþi variabile de lipide sub forma unor picãturi electronodense. care. dar cresc foarte mult dupã ingestia de alcool sau alte substanþe hepatotoxice. Ultrastructura mitocondriilor hepatice nu este neobiºnuitã. ce intrã în ciclul ureei. ce dezamineazã glutamatul cu formare de α-cetoglutarat ºi amoniu (în matricea mitocondrialã). localizare. care mãresc suprafaþa de schimb de aproximativ 6 ori. • Lipofuscinã. dar de douã ori mai mari ca cele din zona 3 a acinului hepatic. care intrã în ciclul ureei.1 µm. conþinând câteva granule dense. reprezentând un procent important (20%) din volumul citoplasmei. În celelalte domenii membrana celularã este netedã. Conþin enzime ce catalizeazã reacþii de descompunere a aminoacizilor cu formare de cetoacizi care pot intra în ciclul Krebs ºi. glutamat-dehidrogenaza. • Sinteza de colesterol din acetat.CHIRURGIA FICATULUI 3 Mitocondriile Morfologie.Schiff) pentru zaharide. spre centrozom ºi spre complexele por ale înveliºului nuclear. intermediar utilizat apoi în etapele finale care au loc în REN. În ciclul ureei enzimele mitocondriale colaboreazã cu enzime citosolice. 1995. supracolorare hemalaun. Microtubulii ajutã la miºcarea veziculelor secretorii ºi eliberarea lor din celulã. din ornitinã ºi carbamoilfosfat. • Metabolismul aminoacizilor. aceste arii se coloreazã în roºu. numite particule α. Acestea sunt agregate ale unor particule mai mici . ca granule roºii. Micrografie x 400. Domeniul sinusoidal ºi cel biliar au microvili neregulaþi. grupãri amoniu. De multe ori glicogenul se gãseºte asociat cu REN.34) sau prin reacþia PAS (periodic acid . enzimã-cheie în deaminarea aminoacizilor în ficat. • Sinteza de ATP necesar activitãþii hepatocitului. numãr. este crescutã eficienþa schimbului între sinusoide ºi hepatocite. cu formarea acidului δ-aminolevulinic. Fiecare hepatocit are sute de mitocondrii distribuite relativ uniform în citoplasmã. . • Hemosiderinã. fãrã membranã. unde ajutã motilitatea canaliculului biliar ºi menþinerea lumenului sãu. Glicogenul este o formã de depozitare a glucozei care poate fi utilizatã pentru a menþine constantã concentraþia glucozei în sânge. Funcþii ºi componenþã enzimaticã. Prin existenþa microvililor. Editura Medicalã. respectiv. Citoscheletul Constã dintr-un strat subplasmalemal (cortex) de filamente intermediare de citocheratine ºi microfilamente subþiri de actinã. Acumularea lipidelor începe sub forma a multiple picãturi mici care apoi se unesc. cu mai multe etape succesive în care enzimele mitocondriale colaboreazã cu enzimele citosolice (vezi cap. cu formare de 3-hidroxi-3-metilglutaril CoA. formã de depozit a Fe.M. coloraþie carmin Best.34 Cordoane de hepatocite. Fascicule de filamente intermediare se extind de la cortex spre interiorul celulei.

cât ºi în domeniile laterale. m M M Domenii funcþionale deosebite pot fi identificate prin metode (imuno)citochimice. Enzime. Editura Medicalã.fascia adherens.zonula occludens.36 Canalicule biliare interhepatocitare fãrã perete propriu printre cordoanele de hepatocite. 1995. Cristina VIDULESCU . Fig. .mitocondrii. Totuºi. Concentraþia sericã de 5’-nucleotidazã creºte în bolile hepatobiliare. Adenilatciclaza ºi Na+/K+-ATP-aza (o fosfatazã alcalinã) se gãsesc atât în domeniul sinusoidal. manozo-6-fosfat. în jurul canaliculului biliar.3 Laurenþiu M. Receptori. Micrografie x 400. albã. m . care identificã receptori sau enzime cu localizare membranarã. 5’-Nucleotidaza catalizeazã hidroliza nucleotidelor (de exemplu. Receptorii pot fi identificaþi prin utilizarea de anticorpi antireceptor.joncþiune digitiformã. care se învecineazã cu cele ale hepatocitelor adiacente. neagrã . coroboratã cu dozarea fosfatazelor alcaline serice. Excitabilitatea hepatocitelor Hepatocitele apar ca celule excitabile. marcaþi prin diverse metode.microvili. Joncþiuni intercelulare. care cresc nespecific. comparativ cu alte celule. Reprodus cu permisiune din: L. Ea este abundentã în membrana hepatocitelor.macula adherens (desmozom). care stimuleazã fosforilaza pentru a scinda glicogenul. Domeniul biliar conþine aminopeptidaze. cu formare de AMPc. cu formare de glucozã. Membranele hepatocitelor adiacente prezintã joncþiuni intercelulare de tip occludens. Nu este încã elucidatã semnificaþia funcþionalã a tuturor proteinelor membranare ale hepatocitului. inervaþia vegetativã a ficatului joacã un rol important în reglarea imediatã (pe termen scurt) a metabolismului celular. 35 Canalicul biliar interhepatocitar Sãgeþile indicã: roºie . Receptorii sunt cuplaþi la diferite sisteme de transducþie a semnalului. influenþând eliberarea de glucozã ºi lactat. de aceea dozarea ei este folositã în diagnostic. fosfataze ºi trei glicoproteine specifice. 66 .HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI M M Fig. Metoda enzimaticã pentru ATP-azã. M . Popescu et al.35). hidrolizeazã adenozin-5’fosfatul) cu eliberarea fosfatului din poziþia 5’. cu automatism funcþional care se manifestã prin oscilaþii spontane ale Ca2+ intracelular. De exemplu. albastrã .Atlas de Histologie. POPESCU. Fig. atât în bolile hepatobiliare cât ºi osoase. Bucureºti. joncþiuni de tip adherens (desmozomi) ºi numeroase joncþiuni communicans (gap). de exemplu sialoglicoproteine. Inervaþia nu joacã probabil un rol determinant în inducþia enzimaticã pe termen lung. În domeniul sinusoidal sunt prezenþi receptori pentru substanþe care sunt internalizate prin endocitozã mediatã de receptori. dar nu ºi în cele osoase. receptorii pentru glucagon ºi adrenalinã funcþioneazã prin stimularea adenilatciclazei. care realizeazã cuplarea electrotonicã dintre celule (v.M. Conþine transportori pentru anionii organici complecºi.

opusã direcþiei fluxului sanguin. Fig.38 Duct biliar interlobular uman.3) pentru ca apoi colangiolele sã fie cãptuºite exclusiv de celule ductulare turtite 67 . Ele previn ieºirea bilei din canalicul ºi izoleazã canaliculul.CHIRURGIA FICATULUI 3 V H mb H Fig 37 Duct biliar interlobular în spaþiul portal V . existã desmozomi. care poartã denumirea de placã ductalã. sã ajungã în sânge sau printre hepatocite. Babeº”. Mandache. diverg pentru a forma un spaþiu intercelular mai larg care constituie lumenul unui canalicul biliar. De o parte ºi de alta a canaliculului. la o oarecare distanþã.5 µm. Canaliculele pot fi evidenþiate prin injectare cu coloranþi sau mase plastice. Celulele ductelor biliare intrahepatice Ductele biliare iau naºtere în timpul dezvoltãrii embrionare a ficatului din hepatoblaºtii periportali. Acestea se continuã cu ductule terminale sau colangiole. pentru a nu permite ca bila. prin abundenþa de acid sialic.5. ceea ce îi creºte rezistenþa la acþiunea detergentã a bilei. La mijlocul acestei interfeþe. Fig.55.56 Fluxul biliar. cu diametrul de 1-2 µm (v. Membrana conþine transportori pentru componentele secreþiei biliare. formate în segmentul iniþialdin hepatocite alãturi de celule ductulare (v. Câþiva microvili scurþi se proiecteazã în lumen.Irinel POPESCU . iar membrana ce mãrgineºte canaliculul este consolidatã de o îngroºare a stratului cortical de filamente citoscheletale. membranele în contact sunt quasi-paralele. Aceste canale minuscule. Histologia clasicã descria canaliculele biliare ca având un perete propriu. între hepatocitele adiacente. Histochimic dau o reacþie pozitivã pentru Na+/K+-ATP-azã.vena portã cu endoteliu (sãgeatã). Datoritã ramificãrii ºi anastomozei lamelor de celule reþeaua este continuã pe toatã întinderea unui lobul. ductele biliare rãmân în legãturã cu celulele parenchimului hepatic prin anastomozele complexe ale canaliculelor biliare interhepatocitare. Prezenþa Na+/K+-ATP-azei sugereazã cã secreþia bilei este un proces activ.membrana bazalã a ductului interlobular. Direcþia fluxului biliar este de la parenchim spre spaþiul portal. mb . Fig.5-1. membranele hepatocitelor formeazã joncþiuni strânse comparabile cu zonulae occludentes. La adult. ºi alte fosfataze alcaline (Fig. H-hepatocite. membranele. cu efect citolitic. Micrografie x 1000. În apropiere se pot vedea zonulae adherentes. Compoziþia membranei plasmatice hepatocitare este diferitã la nivelul canaliculului de cea din restul celulei. iar la unele specii se continuã între lobulii învecinaþi.36). E. Membrana domeniilor laterale ale celulelor adiacente este aproximativ planã. posibil celule ovale. ci peretele canaliculului este o specializare a membranei hepatocitelor adiacente.35). De asemenea. Preparat ºi foto: Dr. cu diametrul de 0. raportul colesterol/fosfolipide mai mare ºi raportul fosfolipide/sfingomielinã mai mic. Electronomicrografie x 8000. joncþiuni gap. originea sistemului de cãi biliare Un canalicul biliar este localizat la mijlocul interfeþei între celulele hepatice adiacente. iar spaþiul intercelular care le separã are aproximativ 15 nm.6. Canaliculele biliare interhepatocitare. cu ochiuri în care se gãseºte o singurã celulã. iar lumenul sãu este de fapt o dilatare a spaþiului intercelular. 3. fibroblaºti. Microscopia electronicã a relevat însã cã ele nu au perete propriu. formeazã o reþea cuprinsã în interiorul cordoanelor (lamelor) de hepatocite. Ductul este înconjurat de celulele din spaþiul portal: limfocite. Institutul Naþional de Patologie “V. Coloraþie HE. de regulã aparþinând a douã hepatocite. 3.

bila trece în ducte interlobulare mici (marginale) ºi apoi în ducte interlobulare mai mari. Colangiolele(ductule terminale.falduri ale membranei Preparat ºi foto: Dr. 39 Polul bazal al celulelor ductulare umane N. Mandache. care se continuã cu ductele extrahepatice.colagen. cu microvili apicali. Mb . ºi în ducte mari septale.mitocondrii.HISTOLOGIA MOLECULARà A FICATULUI N M Col Mb Fig. Mi J Fig. înalt columnare. Aceastã regiune de tranziþie a sistemului de ducte se vede clar la MO numai dacã ductulii sunt destinºi. drept ºi stâng.1-3.nucleu. secretoare de 68 .joncþiuni stânse. canale Hering) sunt mãrginite de celule ductulare sau colangiocite. Ramificarea ductelor însoþeºte ramificarea vaselor. Mi . 40 Polul apical al celulelor ductulare umane N. De aici. Col . care amintesc de celulele stem. Babeº”. pe mãsurã ce ductulii se apropie de ductele interlobulare. Membrana celularã prezintã numeroºi microvili în domeniul apical.nucleu. Citoplasma este rareori PASpozitivã. celulele sunt turtite. colangiolele apar ca duble coloane de celule alungite. POPESCU. E. pânã la ductele mari hepatice. Institutul Naþional de Patologie “V. M . Mandache. cu citoplasmã puþinã. turtite. E.57 Ductele interlobulare mici constau din celule ductale cuboidale sau columnare cu citoplasmã puþinã. apoi peretele se continuã cu celule cuboidale mici. ceea ce aratã cã nu secretã mucus decât rareori. eozinofilã (Fig. turtite. întotdeauna albastru alcian-negativã. J . M . în care se varsã. La începutul colangiolei.3 Laurenþiu M. Babeº”. Preparat ºi foto: Dr. elipsoidale. sãgeatã neagrã . Institutul Naþional de Patologie “V.5 Morfologia ºi histochimia celulelor epiteliale biliare se schimbã de la colangiole la ductele mari. Ductele mari sunt cãptuºite cu celule ductale mari. M N (scuamoase). Cristina VIDULESCU . cum se întâmplã în cazul ocluziei unui duct biliar. Secþionate longitudinal. cu caractere primitive.falduri ºi interdigitaþii ale membranei laterale. fãrã reacþii histochimice specifice.37-40).microvili sãgeatã neagrã .mitocondrii.membranã bazalã.

de la vena hepaticã terminalã la spaþiul portal). celule continuu reînnoite. numite corpi Councilman. unii fiind în favoarea. o membranã bazalã (v. de la colangiole pânã la ductele mari au. spre deosebire de hepatocite. nestimulat. rãspunsul la secretinã este foarte slab.39).7. deoarece celulele îºi schimbã funcþia ca rãspuns la schimbarea micromediului (conform experimentelor de perfuzie inversatã. Ele sunt prezentate în capitolul “Histofiziologia moleculara a ficatului ºi a cãilor biliare”. de-a lungul cãrora se produce un proces de diferenþiere lentã. S-a sugerat cã hepatocitele ar deveni mai diferenþiate funcþional pe mãsurã ce se miºcã spre zona perivenoasã.61 Noi celule hepatice se formeazã în special în zona periportalã. Secretina se leagã de receptorul sãu ºi prin aceasta duce la creºterea intracelularã de AMPc. • Modelul ficatului “curgãtor”60 considerã ficatul ca un sistem de linii celulare cu origine în celulele stem. La om. ficatul normal s-ar comporta asemãnãtor cu intestinul.59 3. Coloraþie albastru de toluidinã.41 Mastocit în spaþiul portal. Aceste hepatocite noi “curg” foarte încet de-a lungul lamelor de celule hepatice spre venele hepatice terminale. alþii contra acestei teorii. ca o linie de 69 . aflate în G0. situaþi bazal.41). La ME se observã cã toate ramurile arborelui biliar. Totuºi existã diferenþe de specie în secreþia ductularã indusã hormonal. Aceasta s-ar realiza prin declanºarea proliferãrii hepatocitelor “liniºtite”. Ductulele ºi ductele bilare servesc drept conducte pentru transportul bilei din spaþiile canaliculare la duoden. alãturi de limfocite. care sunt determinate sã reintre în ciclul celular. cu originea în celule stem. Acest model admite prezenþa de celule stem facultative localizate în sau lângã epiteliul biliar. dar numeroase în ficatul inflamat sau cirotic unde joacã un rol în favorizarea fibrogenezei: mononuclearele prin eliberarea de citokine ce stimuleazã celulele Ito sã sintetizeze matrice extracelularã. Ficatul sãnãtos are o populaþie celularã care se reînnoieºte încet. Celulele progenitoare: celule stem ºi celule ovale Ficatul adult normal nu este unanim considerat ca o ierarhie de celule originare din celula stem. permanentã. faþã de starea normalã. Mai mulþi transportori de ioni ºi canale ionice au fost identificate în epiteliul biliar. O caracteristicã importantã a transportului fluidului ºi electroliþilor este aceea cã ductulele bilare intrahepatice secretã în bilã un fluid bogat în bicarbonat. mastocitele prin activitatea de inhibiþie a proteazelor care lizeazã componentele matricei extracelulare. deºi existã receptori pentru secretinã pe celulele biliare. dar aceastã ipotezã pare improbabilã.62 3. ci ºi un compartiment celular care prolifereazã în condiþii adecvate pentru a da naºtere la hepatocite complet diferenþiate ºi la alte tipuri celulare.8. stimularea prin secretinã duce la un rãspuns dependent de dozã. rare în ficatul uman normal.58. Micrografie x 600. Bucureºti. UMF “Carol Davila”. • Un alt model porneºte de la recunoaºterea unanimã a capacitãþii ficatului de a se regenera ca rãspuns la pierderea hepatocitelor. cu nucleii mici. probabil din celule stem.Irinel POPESCU . Celulele spaþiului portal Sunt celulele care populeazã þesutul conjunctiv lax din spaþiile portale: în majoritate fibroblaºti ºi fibrocite. Funcþie. Acesta este un proces condiþionat care apare numai când capacitatea de regenerare a hepatocitelor este depãºitã. La ºobolan. cu hepatocite care trãiesc 200-450 de zile. cu citoplasmã PAS-pozitivã. ori de câte ori sunt stimulate de cãtre secretinã. Apoptoza este decelabilã pe secþiunile de ficat prin prezenþa unor formaþiuni acidofile. “liniºtitã”. cu dublarea sau triplarea fluxului biliar bazal. Volumul ºi compoziþia chimicã ale bilei sunt modificate în trecerea prin arborele biliar. eliminate apoi prin apoptozã.CHIRURGIA FICATULUI 3 mucus. Astfel. Fig. mastocite (Fig. Reþeaua biliarã este nu numai un conduct pentru bilã. cu creºterea HCO3-. Fig. terminalã. unidirecþionalã. albastru alcianpozitivã. Celulele “ovale” reprezintã progenitura acestor celule stem ºi funcþioneazã ca un compartiment de amplificare pentru generarea de noi hepatocite. Colecþia Catedrei de Medicinã Celularã ºi Molecularã. macrofage. Doar cinetica acestui proces variazã în starea regenerativã.

18. • printre hepatocitele periportale. 2001 D V V V Celulele stem Compartimentul celulelor stem este presupus a exista pe baza unor dovezi indirecte. puþin abundentã. • celule periductulare. Celulele ovale În cazurile de extremã hepatotoxicitate. Anticorpi anti-CD117 marcaþi cu ficoeritrinã x 400. Medical Update. C. Cristina VIDULESCU . aceste celule stem îºi semnaleazã prezenþa prin apariþia progeniturii lor.cheia regenerãrii ficatului. OC 2. 5:227-231. celule neparenchimatoase. OC 3 . Sãgeata mare indicã o celulã ce exprimã pe suprafaþã receptorul c-kit (CD 117) pentru SCF (stem cell factor) D . formate din celule ovale. au fost numite neoductuli sau neocolangiole. celule mici din jurul ductulilor (colangiolelor). la animal ºi la om. operat la Institutul Clinic Fundeni. fie în celule biliare ductale. Celulele ovale au suscitat mult interes. Celulele stem . bolnav cu hepatocarcinom. dar apoi capãtã trãsãturi de hepatocit ca sinteza de α-fetoproteinã ºi sinteza de 70 . Când regenerarea hepatocitelor este compromisã. cu expresia filamentelor intermediare (citokeratine) specifice. Celulele ovale ductulare migreazã în parenchimul periportal.HISTOLOGIA MOLECULARà A FICATULUI Tabelul 3 Markeri pentru celulele ovale. Ele exprimã pe membrana celularã sau în citoplasmã o combinaþie specificã de markeri moleculari (Tabelul 3). sugerând cã ele sunt progenitura unor celulele stem facultative.duct biliar interlobular. zonã paratumoralã. 1955).3 Laurenþiu M. V . dovezile experimentale indicã urmãtoarele posibilitãþi: • celule localizate în stroma spaþiului portal. Vidulescu. În privinþa localizãrii lor. Aceste celule se dispun iniþial sub forma unei arborizaþii de ductuli asemãnãtori cu ductulii terminali Hering. în continuarea arborelui biliar. de vreme ce celulele stem sunt greu de identificat cu precizie. 8. POPESCU. care avanseazã spre parenchim prin proliferare ºi migrare. formate din celule epiteliale biliare numite celule ovale ductulare. Citokeratinele 7. apoi sunt capabile sã se diferenþieze fie în hepatocite.63-65 În prezenþa unui stimul natural sau experimental adecvat. observate în bolile hepatice cronice ºi cancer. deoarece ele reprezintã celulele-þintã pentru carcinogenii hepatici. inclusiv extrahepatic. ªobolanii trataþi cu carcinogeni chimici prezintã o hiperplazie evidentã a ductulelor bilare. apar structuri ductulare. Observate iniþial la animalele de experienþã Fig. Imunofluorescenþã. • celule ductulare din chiar peretele ductulilor (colangiolelor) ºi al ductelor biliare interlobulare mici. a dus la ideea cã ele reprezintã o populaþie de celule progenitoare.42 Spaþiu portal. Iniþial aceste celule se comportã ca celule biliare autentice. Se crede cã celulele ovale preiau sarcina creºterii regenerative dupã pierderea substanþialã de celule din ficat. cu nucleu oval ºi citoplasmã bazofilã. proliferarea hepatocitelor este restrânsã sau chiar abolitã.antigene citoscheletale Gama-glutamil transpeptidaza CD 34 SCF (stem cell factor) c-kit (CD 117) . Centrul de Chirurgie Generalã ºi Transplant hepatic.vase pline cu hematii au o intensã fluorescenþã nespecificã. • localizare extrahepaticã: celule stem cu provenienþa în mãduva osoasã. Panã. aceste structuri ductulare. Asocierea proliferãrii celulelor ovale cu regenerarea deficientã. Ele au capacitatea de a se diferenþia în celule ce exprimã toate caracterele morfologice ale hepatocitelor mature. celulele ce prolifereazã formând expansiuni ale ductulelor (colangiolelor) spre parenchim au fost numite celule ovale (Farber. Secþiune de ficat uman. • celule localizate în orice regiune a epiteliului arborelui biliar. reprezentatã de celulele ovale.receptor pentru SCF Thy-1 (CD 90) Alfa-fetoproteina Reproducere cu permisiune din M. La om. ce vin la ficat prin curentul sanguin. 19 (expresie intensã) Citokeratina 14 (exprimatã de puþine celule) Vimentina OV 6.

gammaglutamil transpeptidaza (GGT). expresia filamentelor intermediare este restrânsã la citokeratina 8. atunci când regenerarea hepatocitelor este compromisã.CHIRURGIA FICATULUI 3 HEPATOBLAªTI fãrã contact mezenchimal HEPATOCITE PRIMITIVE = ? HEPATOCITE ? HEPATOBLAªTI PRIMITIVI HEPATOBLAªTI cu contact mezenchimal CELULE DUCTALE PRIMITIVE = CELULE TRANZIÞIONALE ~ CELULE OVALE) = CELULE DUCTALE HISTOGENEZA REGENERARE LA ADULT HEPATOCITE DE TRANZIÞIE HEPATOCITE CELULE STEM ? CELULE TRANZIÞIONALE (OVALE) CELULE DUCTALE Fig. iar în plus încep sã exprime marker-ul specific pentru ductele bilare.Irinel POPESCU . pancreas ºi vezica biliarã ºi constã din componente endodermale ºi respectiv mezodermale. celulele ovale constituie o rezervã pentru hepatocite. perisinusoidale ºi celulelor conjunctive din spaþiile portale. format de hepatocite. caudal de stomac.66 În acest context se considerã cã ele pot fi vehicule utile pentru terapia genicã ex vivo. Ulterior. albuminã. numit placã ductalã care se remodeleazã ºi migreazã în mezenchim pentru a forma ductele biliare intrahepatice. Celulele ovale apar ca progenitura unor celule stem pluripotente (facultative) care au potenþialul celulelor stem gastro-intestinale. Hepatoblaºtii exprimã proteinele specifice hepatocitare: α-fetoproteina (αFP) ºi albumina.4). 8. 18 ºi 19.42). Iniþial. Acestea dau naºtere hepatoblaºtilor ºi respectiv celulelor sinusoidale. Astfel. Geneza ºi filiaþia celulelor hepatice Ficatul vertebratelor îºi are originea într-o expansiune a peretelui intestinului primitiv. Hepatoblaºtii primitivi care înconjoarã mezenchimul portal formeazã un cilindru cu perete dublu. dar în timpul stadiilor ulterioare ale morfogenezei ductelor. aceste ducte dispar rapid ºi sunt înlocuite cu hepatocite mici sau chiar celule intestinale.43 Analogie între histogeneza ºi regenerarea hepatocitelor. 71 . deºi continuã sã exprime trãsãturi de hepatocit pânã la 7-14 zile dupã naºtere. Proliferarea ºi diferenþierea celulelor ovale este probabil influenþatã puternic de semnalizarea paracrinã de la celulele hepatice stelate (vezi cap. în timp ce migreazã spre stroma portalã. noile celule ductale încep sã exprime citokeratinele biliare caracteristice 7. Aceste celule stem par sã fie localizate în colangiole sau ductele biliare mici intelobulare sau în apropierea lor (Fig.

Culturã de celule hepatice dupã un pasaj. Citokeratinele hepatocitare sunt numai 8 ºi 18.3 a Laurenþiu M.HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI c N Ht b Fig. biotransformãrii. Celulele devin astfel hepatoblaºti. 72 .Culturã primarã de celule hepatice ce conflueazã în monostrat Ht -Celulã tetraploidã Coloraþie Giemsa x 600 b . deºi. Celulele ductelor biliare primitive intrahepatice exprimã. POPESCU. Un asemenea dispozitiv poate folosi celule hepatice încapsulate în mici bile construite din mase plastice speciale ºi cãptuºite cu colagen modificat. în consecinþã. Pe de altã parte se sperã construirea de dispozitive cu rolul de ficat artificial.nuclei mari cu nucleoli vizibili. la rândul lor.43). x 1000. Astfel. În timpul dezvoltãrii embrionare. dupã o zi. N .44) este intens studiat. Stãpânirea condiþiilor de supravieþiure a hepatocitelor umane ºi condiþionarea lor în culturi deschide perspectiva utilizãrii lor terapeutice prin transplant de celule. În acest timp are loc formarea cordoanelor hepatice. hepatoblaºtii care nu sunt în contact cu mezenchimul portal se diferenþiazã în hepatocite ce formeazã cordoane. printre care factorul celulelor stem (SCF) ºi receptorul sãu c-kit (CD117) de asemenea bcl-2 ºi citocheratine. Celulele ovale sunt progenitura unor celule stem facultative localizate în arborele biliar. destinaþia hepatoblaºtilor fetali poate fi schimbatã in vitro manipulând condiþiile specifice de culturã. Sãgeata aratã grupuri de mitocondrii Contrast de fazã. Celulele ovale reprezintã progenitura celulelor stem activate. cel puþin pânã la naºtere. concepþie sprijinitã de faptul cã ele exprimã markeri consideraþi caracteristici celulelor stem (Tabelul 3). Expresia în embriogenezã a genelor specifice ficatului este recapitulatã la adult prin reapariþia ºi proliferarea echivalenþilor celulelor tranziþionale reprezentate de celulele ovale (Fig. care sã suplineascã funcþiile hepatice la bolnavii cu insuficienþã hepaticã gravã. continuã sã exprime markerul biliar GGT pânã la naºtere. 44 Celule hepatice în culturã a . Experimental. Se observã o celulã tetraploidã ºi alta octoploidã Coloraþie Giemsa x 1000 c . au fost numite celule tranziþionale.14.67. în ficatul de om ºi de ºobolan. deoarece acestea pot constitui modele experimentale pentru studii ale metabolismului hepatic.68 Culturile de celule hepatice Comportamentul celulelor hepatice în culturã (Fig. markeri epiteliali biliari ºi. În contrast. de sinteza de albuminã. în plus faþã de aceste proteine hepatocitare. hepatoblaºtii ºi celulele bilare primitive sunt bipotenþiale pentru hepatocite ºi celule biliare. Cristina VIDULESCU . mutagenezei ºi pot oferi dovezi experimentale farmacologice pentru tratamentul insuficienþei hepatice ºi a bolilor genetice hepatice prin terapie genicã. transcripþia α-FP este marker-ul cel mai timpuriu al expresiei genelor specifice ficatului în anumite celule endodermale determinate ºi este urmatã. considerate a rãmâne în ficatul adult ca progenitoare bipotenþiale pentru hepatocite ºi celulele biliare.Culturã de celule hepatice.

UMF “Carol Davila”. Cum orice ficat disponibil este utilizat în general pentru transplant. • proteoglicani: predominã heparan sulfat. hialuronat. sunt folosite ca surse de celule segmente de ficat neadecvat pentru transplantare de organ precum ºi cele rezultate din reducþia grefelor. condro- Fig. celulele Ito. 73 . cu toate acestea. celulele endoteliale. Colecþia Catedrei de Medicinã Celularã ºi Molecularã. celulele Kupffer. Colecþia Catedrei de Medicinã Celularã ºi Molecularã. Plasma. UMF “Carol Davila”. Calitatea hepatocitelor folosite pentru transplant este extrem de importantã depinzând de natura þesutului de origine. III. O altã sursã poate fi ficatul fetal. este cert cã fibroblaºtii produc colagen. Colecþia Catedrei de Medicinã Celularã ºi Molecularã. itin sulfat.CHIRURGIA FICATULUI 3 Fig. În spaþiile portale ce conþin þesut conjunctiv. MATRICEA EXTRACELULARÃ Matricea extracelularã a ficatului este formatã din • colagen: predominã tipurile I. Micrografie x 200. cu consistenþa ei obiºnuitã de gel. Electronomicrografie x 50000. Bucureºti. în ficatul normal pot fi detectaþi. Nu poate fi observatã o membranã bazalã. care însã nu au o aparenþã morfologicã: colagen IV. Bucureºti. în spaþiul perisinusoidal. pare sã lipseascã în spaþiul perisinusoidal.45 Fibre de reticulinã (colagen III) printre cordoanele de hepatocite ºi în jurul venulei centrolobulare. De aceea studiile se concentreazã acum ºi pe perfecþionarea crioprezervãrii.46 Fibre de reticulinã (colagen III) în spaþiul port. Fig. Aceasta faciliteazã schimbul metaboliþilor între sânge ºi hepatocite. • glicoproteine: predominã fibronectina ºi laminina. Bucureºti.Irinel POPESCU . care iese prin fenestraþiile endoteliului sinusoidelor are acces direct la suprafaþa hepatocitelor. lamininã. dar ºi în parenchimul hepatic. UMF “Carol Davila”. dermatan sulfat. pot produce componente ale matricei. hepatocitele. Micrografie x 200. Impregnare argenticã.Impregnare argenticã. Substanþa fundamentalã. glicoproteine ºi proteoglicani. heparan sulfat ºi 4. IV. toþi constituenþii majori ai unei membrane bazale. 47 Colagen în spaþiul Disse.

prin producþia de inhibitor de colagenazã. celulele Ito. Toate cele 3 moduri pot fi implicate.HISTOLOGIA MOLECULARà A FICATULUI fibronectinã. afectând expresia genelor specifice. Radicalii liberi de 02 eliberaþi de celulele Kupffer activate ºi de alte macrofage au un efect similar. localizarea ºi extinderea lui determinã importanþa disfuncþiei hepatice. De aceea nu mai are rost perpetuarea ideii tradiþionale de deosebire între “fibrele reticulare” ºi fibrele de colagen. proteoglicanilor ºi al colagenului denaturat.70 Problema este importantã. de majoritatea producþiei colagenului. ºi de asemenea. Fibroza poate fi nu numai rezultatul fibrilogenezei active ci ºi al alterãrii mecanismului de degradare a colagenului normal sau anormal. rãspândit în þesutul 74 . În acest spaþiu existã fascicule subþiri de colagen. • fibroza spaþiului Disse împiedicã trecerea substanþelor din sânge în celule.45. Existã dovezi cã sunt implicate celulele Ito (depozitare de lipide). Astfel. Aceste procese sunt maximale în zona 3. puþin cunoscut. datoritã implicaþiilor pe care le are în stãrile patologice. ce formeazã o reþea laxã.46) ºi vizibilã pe preparatele de TEM (Fig. factorul necrozei tumorale (TNF-α). în culturã. cu greutate molecularã (GM) mare. ca ºi β-factorul de creºtere transformant (TGF-β) stimuleazã fibrilogeneza de cãtre celulele Ito. Cristina VIDULESCU . în special a colagenului. pare sã implice interacþiuni celulare între celulele sinusoidale ºi perisinusoidale. la alcoolici. care în anumite condiþii vireazã spre fenotipul de fibroblast. Aranjamentul tridimensional al fibrelor de colagen intralobulare se observã bine la SEM pe un preparat din care au fost îndepãrtate celulele hepatice prin macerare în baze tari. ºtiindu-se cã. Matricea din spaþiul Disse influenþeazã funcþia hepatocitelor. POPESCU. la tipul I. Leukotrienele secretate de macrofage atrag prin chimiotactism celule inflamatorii ce secretã factori promotori ai fibrozei.47). În fibroza hepaticã. Rezistenþa venoasã în ficat creºte de la ramurile venei porte la sinusoide ºi în final la venele hepatice. Vitamina A în doze mari. prezent în majoritatea formelor de cirozã. Benzile fibroase care leagã tracturile portale cu venulele centrale favorizeazã apariþia de canale anastomotice: sângele arterial ocoleºte hepatocitele normale ºi se varsã direct în venele hepatice eferente. care afecteazã funcþia hepaticã. ceea ce altereazã ºi mai mult funcþia hepatocelularã ºi duce la necrozã. trecând printre celule. Poate fi importantã în regenerarea hepaticã. Acidul hialuronic Acidul hialuronic (HYA) este un polizaharid ramificat. celulele Ito prolifereazã ºi se acumuleazã în exces matrice extracelularã. ca cea pentru albuminã. continuându-se cu o reþea de fascicule fine de fibrile ce înconjoarã sinusoidele. Colagenul Celulele Kupffer secretã un factor (necaracterizat) care poate stimula celulele Ito sã producã colagen. dar ºi celulele hepatice. Schimbarea în activitãþile acestor celule poate modifica extensia fibrozei. se produce colagenizarea spaþiului Disse. secretã mici cantitãþi de colagen. Controlul fibrilogenezei. IV. acum fiind clar cã “reticulina” din fibrele reticulare este de fapt unul dintre tipurile de colagen ºi anume colagen III. Cu toate acestea.69 Datã fiind raritatea fibroblaºtilor tipici în spaþiul Disse. Celulele endoteliale au fost ºi ele incriminate. Proliferarea excesivã a elementelor matriciale.3 Laurenþiu M. sinteza crescutã ºi/sau degradarea scãzutã a colagenului duc la depunerea excesivã a acestuia. Tipul de proces implicat. Creºterea fibroblaºtilor este favorizatã de factori eliberaþi de celula Kupffer de exemplu interleukina I (IL-I). nu se ºtie care este celula responsabilã. Când ficatul se regenereazã. în care fibroza este un element redutabil. celulele endoteliale. numãrul ºi porozitatea fenestraþiilor sinusoidelor. • fibroza în jurul spaþiilor portale ºi a venulelor hepatice obstrucþioneazã fluxul sanguin prin ficat. prin chimiotaxia monocitelor ºi fibroblaºtilor. ºi factorul de creºtere derivat din plachete (PDGF). În aceastã privinþã. originea reþelei de colagen din lobulii hepatici este un subiect de disputã. De exemplu. Fibrilele de colagen din spaþiile portale au acelaºi diametru cu cele din jurul sinusoidelor. demonstrabilã la MO prin impregnare argenticã (Fig. împiedicã curgerea sângelui ºi a bilei ºi interferã cu regenerarea celulelor hepatice: • fibroza pericelularã afecteazã hrãnirea celulelor cu producerea de atrofie hepatocelularã. Reþelele de fibrile ce înconjoarã sinusoidele adiacente sunt interconectate prin fascicule mai groase de colagen care traverseazã cordoanele de hepatocite. în condiþii normale. celulele Ito se transformã în miofibroblaºti ºi îºi modificã secreþia de colagen de la tipurile III. corespunzând reþelei argirofile de fibre reticulare sau de reticulinã (colagen III) din jurul sinusoidelor. Se vãd fascicule de fibrile de colagen de 60nm în þesutul conjunctiv al spaþiilor portale. ºi celulele Kupffer au roluri importante în clearance-ul colagenului tip I. TGF-β secretat de celulele hematopoietice poate regla fibrilogeneza la mai multe nivele: prin creºterea producþiei de ARNm pentru colagen ºi fibronectinã. formarea unei lamine bazale sub endoteliul sinusoidelor ºi scãderea numãrului fenestrelor.

HYA este sintetizat de celulele hepatice stelate (Ito). HYA din ser se poate mãsura prin RIA (“radioimmunoassay”). Ambele ducte traverseazã musculara duodenului. responsabile ºi de formarea de colagen.74-76 Structura histologicã. apoi au un traiect oblic prin submucoasa acestuia unde în final se unesc formând ampula hepato-pancreaticã (Vater) care se deschide în lumenul duodenului. numitã sfincterul Oddi. intrã în circulaþie prin limfã. Sfincterul are un tonus bazal de 10 mmHg ºi o activitate fazicã independentã de contracþia muºchiului neted duodenal. Ductul hepatic comun (ductus choledochus) este format prin unirea acestora. dreneazã bila din lobii corespunzãtori ai ficatului. la indivizii normali. Are dimensiunile 10/4 cm ºi o 75 .în jurul porþiunii terminale a ductului biliar. Ductul cistic (al vezicii biliare) are o mucoasã plicaturatã. în formã de parã. HYA aparþine unui grup de substanþe. Vezica biliarã Generalitãþi. epiteliul coledocului poate suplini în micã mãsurã funcþia de concentrare a bilei. Vezica biliarã este un organ cavitar. Acest fenomen de “capilarizare” a sinusoidelor e însoþit de producþia crescutã de HYA ºi de eliberarea lui în sânge. osteoartritã. cu pierderea fenestrelor ºi formarea unei membrane bazale. apropiindu-se de ductul pancreatic. glicozaminoglicani acizi. Uneori au în epiteliul lor grupuri de celule secretoare de mucus. unde producþia crescutã are loc în sinoviala inflamatã. în jos.2. cresc în ficat în cirozã. mai ales ciroza biliarã primarã.CHIRURGIA FICATULUI 3 conjunctiv. Rãspunde la doze foarte mici de hormoni enteroendocrini ºi la anticolinergice. acoperit de mezoteliul peritoneal. proporþional cu conþinutul în colagen.în spaþiul dintre ducte.77 În mod normal.. De aceea concentraþia sericã a HYA creºte la 200µg/l. cu creºterea producþiei de HYA ºi prin activarea celulelor reticulo-endoteliale ale ficatului. cu producerea de mediatori ce cauzeazã proliferarea celulelor stelate ºi sinteza crescutã de HYA. hepatita cronicã ºi boala hepaticã alcoolicã. componentã majorã. Ductul cistic are o lungime de 3-4 cm între gâtul vezicii ºi vãrsarea sa în ductul hepatic comun. probabil. iar concentraþia 300µg/l indicã ciroza. ca ºobolanul. Concentraþia crescutã de HYA poate apãrea ºi în artrita reumatoidã. La om. Colagenizarea spaþiului Disse duce la modificarea sinusoidelor hepatice. Semiviaþa lui în ser este de doar 2-5 min.71-73 5. prin activare celulelor stelate. CÃILE BILIARE EXTRAHEPATICE 5. Sunt învelite de un þesut conjunctiv dens. Celulele stelate Ito sunt. inclusiv HYA. ductul biliar ºi cel pancreatic sunt înconjurate de o bandã de muºchi neted. Când sfincterul ampulei este prea bine dezvoltat. ºi la animalele care nu au vezicã biliarã. ce ocupã o adânciturã de pe suprafaþa inferioarã a ficatului.1. • fascicule longitudinale de muºchi neted fasciculus longitudinalis . cu falduri spiralate. Acest complex de muºchi constã din patru pãrþi: • o bandã circularã de muºchi neted . cu o limitã superioarã de 100 µg/l la 60-70 de ani. care posedã un receptor de mare afinitate pentru HYA. Este produs mai ales de celulele mezenchimale. Gradul de dezvoltare al acestor componente ale sfincterului Oddi diferã între indivizi. fund ºi un gât care se continuã cu canalul cistic. a matricei extracelulare. fasciculele longitudinale scurteazã porþiunea intramuralã a ductelor ºi probabil faciliteazã scurgerea bilei în duoden. În peretele duodenului. Constã din corp. pânã la vãrsarea sa în duoden. în vârful unei mici papile. Ductele hepatice drept ºi stâng. ca ºi de un clearance redus al HYA aflat în circulaþie. pe o lungime de încã 7 cm. • o reþea de fibre musculare în jurul ampulei sphincter ampullae. sclerodermie. Ductele au un epiteliu simplu columnar. numite valvele lui Heister.sphincter choledochus . La 3 cm de la originea sa ductul hepatic comun primeºte afluenþa ductului cistic. ducând în timp la pancreatitã. prin spatele capului pancreasului. 5. dupã colecistectomie. • un sphincter pancreaticus. alãturi de colagen. Endotoxinemia ºi/sau septicemia cresc producþia HYA de cãtre un numãr crescut de celule stelate. contracþia sfincterului coledocului opreºte curgerea bilei. în jurul ductului pancreatic. Glicozaminoglicanii acizi.Irinel POPESCU . cu o concentraþie de 20-40 µg/l la 30-40 de ani. apoi se continuã. Ductele biliare extrahepatice Porþiunea extrahepaticã a sistemului de ducte conduce bila de la ficat la vezica biliarã ºi apoi în duoden. ºi este reciclat de cãtre celulele endoteliale ale sinusoidelor hepatice. contracþia sa poate avea nedoritul efect de reflux biliar în ductul pancreatic. În ficatul adult.

76 .HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI CANAL CISTIC VEZICA BILIARÃ DUCTE HEPATICE EPITELIUL VEZICII BILIARE COLEDOC MUCOASA CORION MUSCULARA ARTERE NERVI VENE ADVENTIÞIA ÞESUT CONJUNCTIV a SCHEMÃ MUCOASA MUSCULARA b MICROGRAFIE ADVENTIÞIA Fig. POPESCU.48 STRUCTURA HISTOLOGICÃ A PERETELUI VEZICII BILIARE. Coloraþie tricromã Masson.3 Laurenþiu M. Cristina VIDULESCU .

Epiteliul lor este cuboidal. datoritã acumulãrii de vezicule de secreþie ce conþin o formã specialã de mucus. Epiteliu simplu cilindric cu platou striat (microvili) din vezica biliarã. cu o regiune apicalã necoloratã. În interiorul faldurilor din aceastã zonã se aflã ºiruri de mitocondrii.49 Mucoasa vezicii biliare. Mucoasa este plicaturatã în falduri ramificate care delimiteazã cripte. cu nuclei ovali ºi citoplasmã slab eozinofilã. Conþine capilare fenestrate ºi mici venule.Irinel POPESCU . Nu are vase limfatice. În aceastã regiune se pot afla invaginãri profunde ale mucoasei (greºit interpretate ca fiind glande). macrofage ºi uneori 77 . Lãrgimea spaþiului intercelular în partea latero-bazalã depinde de starea funcþionalã a vezicii. Spaþiile dintre fascicule sunt ocupate de fibre elastice ºi de colagen ºi rar fibroblaºti. cu platou striat (la ME microvili mai scurþi decât în intestinul subþire. destins atunci când bila se concentreazã prin resorbþia apei ce traverseazã epiteliul. bogat în colagen ºi elastinã. Poate varia ca formã de la un individ la altul ºi este adesea sediul unor procese patologice care îi afecteazã capacitatea ºi grosimea peretelui. micrografie x 600. ATP-aza de Na+/K+ este localizatã în membrana plasmaticã lateralã. Se numesc sinusurile Rokitansky Aschoff ºi pot favoriza evaginarea patologicã a mucoasei printre fasciculele de muºchi neted din muscularã. • Epiteliul (Fig. b. Aceste diferenþe se vãd foarte bine la SEM.78-80 • Lamina propria are fibre de colagen ºi fibre elastice care asigurã flexibilitatea peretelui ºi acomodarea la schimbãrile de volum. Suprafaþa vezicii biliare este acoperitã cu mezoteliul seroasei peritoneale. Este îngust în inactivitate. cãptuºite de o mucoasã compusã din epiteliu ºi lamina propria foarte vascularizatã. a. columnare. Faldurile mucoasei sunt înalte ºi mai apropiate în vezica contractatã. situat la bazã. Peretele are un strat exterior de þesut conjunctiv ºi o muscularã formatã din muºchi neted. Nucleul este turtit.CHIRURGIA FICATULUI 3 COMPLEXE JONCÞIONALE APICALE Na+ H20 Cl Lumen vezical Lumen vezicular MEMBRANA BAZALÃ CAPILAR FENESTRAT FIBROBLAªTI Þesut conjunctiv lax SPAÞII INTERCELULARE LATERO-BAZALE a b Fig. Þesutul conjunctiv extern este dens. cu glicocalix la vârfurile lor). dar pot fi plicaturate ºi interdigitate în porþiunea latero-bazalã. coloraþie HE. Marginile laterale ale celulelor sunt drepte în porþiunea apicalã. Acestea se întind pânã la lamina propria ºi muscularã. dar sunt scurte ºi mai depãrtate în vezica destinsã. cu fibroblaºti. Structura histologicã (Fig.49) are un singur rând de celule înalte. Musculara peretelui vezical este formatã din fibre musculare netede aºezate neregulat în fascicule longitudinale. Spre gâtul vezicii se aflã glande tubuloalveolare simple care se întind din lamina propria pânã în muscularã. Spaþiul intercelular în jumãtatea apicalã este de 15-20 nm ºi e închis spre lumen de zonula occludens. oblice ºi transversale. Schemã dupã ME x 1800: sãgeþile roºii indicã direcþia de transport al apei ºi ionilor de cãtre celulele epiteliale biliare. cu excepþia feþei sale hepatice.48). capacitate de 40-70 ml.

Rappaport AM.V. 73:1163-1169. Biology and pathobiology. 29. Gastroenterology. Fourth edition. 5:227. 76:636-638.16 De la aceºtia. Schafritz DA. 1992. An electron microscopic study of the fenestrated 5. et al. An electron microscopic study of the fenestrated endothelial lining of rat liver sinusoids. Biology and pathobiology. 51:45. 78 . American Journal of Anatomy. se gãsesc în þesutul conjunctiv ducte relativ lungi. lângã gâtul ei. Vasele. 1966. 15. 1963. Hess FA. Raven Press. 3. eds. Schachter D. Studiile privind efectul stimulãrii acestor nervi sunt contradictorii. In: Shearman DJC. I. et al. Burt AD. Carter D. Gastroenterology. eds. Light and transmission electron microscopy of sinusoids in human liver In: Bioulac-Sage P. 30. 123:711-770. 1979. Mallet-Guy P. 1956. Dumont AE. Annals of the Royal College of Surgeons of England. 1988. Bioulac-Sage P. Journal of Hepatology. II. 9. Camilleri M. New York. cãci supradistensia vezicii sau spasmul tractului biliar extrahepatic poate iniþia tulburãri reflexe ale intestinului. limfa eferentã curge prin limfatice care însoþesc ductul cistic ºi ductul hepatic comun ºi. 17. Jakoby VB. Journal of Ultrastructural Research. 1995. 1977. eds. Diseases of the Gastrointestinal Tract and Liver. Lobinger A. eds. 6. Etude experimentale de la neurectomie periartere hepatique. Francis Glisson and his capsule. se varsã în cisterna chyli. 26. 27. The liver. 5. 28. 1993. Sinusoids in human liver:health and disease. 21:863. 7:57. 215:207-214. 12. Jakoby VB. Kiernan F. The structural and functional unit in the human liver (liver acinus). Biology and pathobiology. desfãºurate în douã plexuri. Balabaud C. New York. 1960. Archive Mikroscopie Anatomie. 10. The liver. et al. 14. 31:125-150. 1958. Nerves and perisinusoidal cells in human liver. Seminars in liver disease. Existã o bogãþie de limfatice. 38:71-91. Virchows Arch B Cell Pathol. Dordrecht. 10:105. Se numesc ductele Luschka. Arias IM. Dobbs BR. 1937. Fraser R. Preisig R. Grunholz D. Sângele venos este colectat de vene care se varsã în majoritate în vene mici hepatice. 1973. et al. 1997. Balabaud C. 707-733. POPESCU. Effets de la resection du “pedicule nerveux anterieure” sur le foie normale. Boyer JL. Influence of autolysis on the quantitative cytoarchitecture of rat hepatocytes. Lyon Chir. Boulard A. Rappaport AM.3 Laurenþiu M. în lamina propria ºi în þesutul conjunctiv extern. Biopathology of the liver. 1994. Capillarization of hepatic sinusoids in man. Flow rate and composition of thoracic duct lymph in patients with cirrhosis. 24. dupã ce traverseazã o serie de ganglioni limfatici de lângã duoden. Boyer JL. Existã ºi fibre nervoase senzitive. 263:471-474. 1994. 2. permiþând o cale ce explicã colecistita asociatã adesea cu hepatita. 1969. 21. Melinkoff SM. A scanning electron microscopic study of the liver of the monkey Macacca speciosa.81 BIBLIOGRAFIE 1. 2001. probabil cã fiecare are fibre atât excitatorii cât ºi inhibitorii. Les nerfs du foie. 1833. Jayle GE. Chisari F. 87-110. Kluver. Ultimul primeºte limfatice de la ficat. Some meanings of the liver. Finlayson N. Lautt WW. Au fost interpretate ca ducte biliare aberante. liver biopsy and congenital disorders. 12:303-317. In Arias IM. Intra. 36:203.and extrahepatic biliary system. Schaffner F. Hepatic vasculature: a conceptual review. Walker RM. Nutrition. Balabaud C. The anatomy and physiology of the liver. an ultrastructural approach. et al. 1963. 1981. Lafon ME. Disse J. Hepatology. 1970. Gastroenterology.. Cell Tissue Research. Beitragen Pathologie. Riede UN. eds. 1890. Uber die Lymphbahnen der Saugetierleber. Morphologic investigation of sinusoidal cells. Raven Press. 23. London. 190:201-209. Microscopic morphology and histotopography. etude anatomique et histologique.HISTOLOGIA MOLECULARà A FICATULUI grupuri de celule adipoase. Morphometry of dog liver: normal base-line data. 19. Popper H. 130:673-687. Boyer JL. 8. Lippincott Williams and Wilkins. Mall FP. The liver: anatomy. Mc Cuskey RS. Motta PM. Physiological reviews. Philosophical Transactions of the Royal Society.. The hepatic microvascular system. Vasele sanguine. 1976. A study of the structural unit of the liver. 6:262-274. Rijswijk: Kupffer Cell Foundation. 53:275-354. 1990. Unele pot fi în conexiune cu ductele biliare. ed. 4. 11. Saric J. Pharmacology and Therapeutics. 1994. Vonnahme FJ. Rogers GWT. 22. Lipoproteins and the liver sieve: the role of fenestrated sinusoidal endothelium in lipoprotein metabolism. 1089-1106. Anatomical Record. The microcirculatory acinar concept of normal and pathological hepatic structure. limfaticele ºi nervii vezicii biliare Vezica biliarã este vascularizatã de artera cisticã. 25. Angiologica. Wisse E. 13:21-38. Sasse D. Aceste plexuri limfatice dreneazã în limfatice mai mari care trec în ganglionii limfatici de la gâtul vezicii. Arias IM. Philadelphia. Nervii vezicii biliare sunt ramuri din simpaticul splanhnic ºi nervul vag. Liver circulation and function. Anatomy and Embryology. Churchill Livingstone. 7. Quinton A. Bioulac –Sage P. New York. Destul de frecvent. 157:215. 18. care nu au deschidere în lumen. 1988. Metabolic zonation of the liver: regulation and implications for liver function. The liver. et al. limfaticele vin prin acest strat ºi trimit ramuri mici spre muscularã ºi mucoasã. Comparini L. Le Bail B. 1976. 20. numai câteva se varsã în ramura cisticã a venei porte. Weibel ER. 16. Finlayson NDC. 43:115-213. Wisse E. 44:239-242. 13. The lymphatics of the liver. Trutmann M. Cristina VIDULESCU . (An ultrastructural morphometric study) Beitragen Pathologie 157:391-411. 1906. Lymph vessels of the liver in man. New England Journal of Medicine. Mulholland JH. physiology. Brauer RW. nervii. Gebhart R. atherosclerosis and cirrhosis. formate în viaþa embrionarã ºi persistând la adult.3. pe suprafaþa hepaticã a vezicii. Fausto N.

Raven Press. Liver and apoptosis. eds. Schafritz DA. 43. Anatomy of the normal liver. Laurent TC. laminin. 35. Electron microscopic study on the hepatic sinusoidal wall and fat. Valente M. 38. 1996. In Preiseg R. Larusso NF. et al. Fausto N. 79 . 116:392-400. Laboratory Investigation. What is actin doing in the liver cell? Hepatology. 373:699-702.E. Renston LH. Jakoby VB. 53. 65. Raven Press.. McGill JM. Growth and differentiation of cytoplasmic membranes in the course of lipoprotein granule synthesis in the hepatic cell. Bladt F.. Haar JL. Alison M. In Arias IM. 70. Renston R. 2002. Kuiper J. 3:433-436. 1996. Liver from bone marrow in humans. Knook DL. Roberts IS. 31. 9:154. 31:125-150. Editio Cantor. 26:1042-1054. Raven Press. 68. Journal of Cell Biology. 48. 35:1256-1268. The liver. 1985. 10:710-715. Biology and pathobiology. Ital J Gastroenterol Hepatol. 1979. Laboratory Investigation. Raven Press. Bone marrow as a potential source of hepatic oval cells. Boyer JL.. 1990.. 32. Polydispersity of acidic glycosaminoglycan components in human liver and the changes at different stages in liver cirrhosis. 1996. et al. Sigal SH. Pinzani M. 1983. Alterations in hepatic pericanalicular cytoplasm during enhanced bile secretory activity. De Bleser P. Deaciuc IV. Br J Haematol. 33. eds. 57. et al. Biology and pathobiology. 1982. 47. Mast cells: the forgotten cells of renal fibrosis. Pahal G. Bioulac-Sage P. 207:31-41. Geerts A. 37. et al. Akashio K. Austin:Medical Intelligence Unit. Loud AV. 40. Halliday J et al. 1968. Indications for mast cell participation in development of liver fibrosis. 3:259-266. P. Jones AL. Ahern M. Heterogeneity and plasticity of hepatocyte lineage cells. neonatal and adult liver. 34. Schmucker DL. A morphologic evaluation of the pericanalicular cytoplasm in the rat hepatocyte demonstrating possible components of the bile secretory apparatus. 36. Bethesda. Digestive Diseases and Sciences. 42. 56. 843-868. Hepato-Gastroenterology. Jones AL.D. Wisse E. Kuiper J. et al On the tumoricide function of the pit cells the NK cells of the liver. 204:261-269. Journal of Electron Microscopy techniques. Op. Experimental Cell Research. Hepatology 32:11-16. Journal of Ultrastructural Research... Weinreb M Jr. The liver. Hepatology. 1998.1983. functional heterogeneity of the liver tissue. 144:223-238. 1997.. Gumucio JJ. New York. 1994. Schmucker DL. In Arias IM. Philadelphia. 14:106. 1985. Niesman MR et al. 37:27. 59. Jakoby VB. The pathobiology of biliary epithelia. Boyer JL. Burwen SJ.. Science. Batusic D.. Phillips MJ. 1992 44. RG Landes Co. The architecture of bile secretion: A morphological perspective of physiology. et al. 60. The liver. Schmucker DL. et al. Fraser JRE. 1979.Hepatology. 1983. 1999. Schafritz DA.M. Jones AL. Bowen W. Boyer JL. Hepatology. Curr. 69. Nimmakayalu M. Ringe B. Oren R. Wisse ER. Amenta PS. 1994. Jones AL.B. eds. New York. 71. 207-235. 19:464. The gastrointestinal system III. 1994. Schmucker DL. The streaming liver.. Jones EA. eds. American Journal of Anatomy. Bilir BM.CHIRURGIA FICATULUI 3 endothelial lining of rat liver sinusoids.S. Fausto N. 2001.D.. 52. 2000. American Physiological Society. 25:609. 1999. Jakoby VB. Sigal S. 89:1248-1257. 1989.. 132:429-461. Liver stem cells: a two compartment system. 45. Liver. Brenchley PE. 1991. Hepatic stellate cell nomenclature. Scatter factor/hepatocyte growth factor is essential for liver development. 64. 20:607-614. 663. 50. Liver 12:3.. Rojkind M and Greenwl P. Martinez-Heranadez A. Brill S. New York. Biology and pathobiology. The liver. Kupffer and sinusoidal endothelial cells. 1994. 47:745. et al. 1970.. III. VanBerkel TJC. Bircher J. Patrene. Shibasaki S. Holst P. Medlock ES. Lymphocyte and macrophage populations in the liver. Schachter D. 1968. Goedecke S. Yong KL. Hepatology. Wake K. 1993... Jones AL. Journal of Hepatology. Fiorino AS. 49. 1996. New York. Sternzellen in the liver: perisinusoidal cells with special reference to storage of vitamin A. eds. Sell S.. Mooney JS... Hepatic progenitor populations in embryonic. 40:512.. Fetal haemopoietic cells display enhanced migration across endothelium. A quantitative stereological description of the ultrastructure of normal rat liver parenchymal cells. et al. Journal of Cell Biology. Hepatocyte fine structure during maturation and senescence. Delgado FM.Irinel POPESCU . 791-818. 55. 1143-1163. Hepatic stellate (Ito) cells: expanding role for a liver specific pericyte. 5:293-300. 17-21.. WB Saunders Co. Miyairi M. Mast cells distribution in human liver disease and experimental rat liver fibrosis. Aulendorf.. American Journal of Physiology (Gastrointest. 819-838.. The Liver – Quantitative aspects of structure and function. Bagby GJ. 61. 67. Alpini G.. Schachter D. 53:858-862. Jakoby VB. Zajicek G. Hepatology. Anat Rec. In Forte JG ed. Hautekeete ML. Pit cells in the liver. 1989. Gastroenterology. 54. In: Vidal Vanaclocha F ed. Moseley RH. et al. IV.C. In: Zakim D and Boyer TD. Hepatocyte heterogeneity: the coming of age from the description of a biological curiosity to a partial understanding of its physiological meaning and regulation. 41. 1995. 1995.. Brill S. Biology and pathobiology. et al. 46. MD. Bouwens L. Deaciuc IV. Boyer JL. Claude A. et al. Modulation of hepatic sinusoidal endothelial cell function by Kupffer cells: an example of intercellular communication in the liver.E. The biology of the liver cell plate. Fahey A. Hepatic sinusoidal cells: new insights and controversies. Schachter D. 1980. Calabrese F. Fausto N. Schmidt C. Petersen B. et al.. Ochiai I. Endothelial cells are the site of uptake and degradation of hyaluronic acid in the liver. Journal of Hepatology... 33:738-750. 2002. 284:1168-1170. 1970. Brouwer A. Theise N. and fibronectin. Schafritz DA. 2000. handbook of physiology.. Nature. Ito T. Fat storing (Ito) cell biology.. 1983. Alcohol Clin Exp Res. Hepatology. 51. Murata K. Schachter D. 26):G139-G148. et al. The extracellular matrix in hepatic regeneration: localization of collagen types I. 29:137-192. 39. 64:157-166. et al. 1971.. eds. 31:73-77. In Arias IM. 63. Hepatology. et al. Fausto N. Gumucio JJ.storing cells in normal human liver Archives of Histology and Cytology. 1992. Liver Physiol.. et al. 43:4-14. Armbrust T. 23:193. The liver hemopoietic environment: I. Schafritz DA. Journal of Clinical Pathology. 62. Developing hepatocytes and their role in fetal hemopoiesis. Pathways and functions of biliary protein secretion. 58. The extracellular matrix of the liver In Arias IM. 66. Oshio C. Spitzer JJ Hepatic sinusoidal endothelial cell in alcoholemia and endotoxemia. 63. Cell Biol. Gardner R. The liver as a stem cell and lineage system. Eriksson S. K. 1994. 22:700-706.

87:615. Niederau C.106(Suppl 1):371-378. et al.. 76. 43:44-55. 2002. Choun MO..151):1.. Shaffer EA. 2001. British Journal of Surgery. The role of extracellular matrix in normal liver. Govil H. 2000.3 Laurenþiu M. 2001. Cristina VIDULESCU . 26:273-277. Franchitto A. 1988. Comparison of the extrahepatic bile duct size measured by ultrasound and by different radiographic methods. Ital J Anat Embryol. Northover JMA. Diagn Cytopathol. Marucci L. Petty D. 80. Onori P. et al. Boyden EA. Elias H. Ital J Anat Embryol. POPESCU. Review article: control of gall-bladder motor function. 1:25. Mueller J. 14 Suppl 2:2-8. Kluskens L. Bissell DM. 1979. 81. Benedetti A.. 23(suppl. 73. 75. Terblanche J. Sonnenberg A. American Journal of Anatomy. 1984.106( Suppl 1):363-369. 1937. 79. A new look at the arterial supply of the bile duct in man and its surgical implications. 77. Scandinavian Journal of Gastroenterology. Jezequel AM. 1952. Reddy V. Hepato-Gastroenterology.HISTOLOGIA MOLECULARÃ A FICATULUI 72. Morphological features and modulation of the intrahepatic biliary epithelium. Immunohistochemical features of bile duct epithelial cells in normal and experimental liver conditions. Aliment Pharmacol Ther. et al. Gastroenterology. 1996. 66:379. 78. 90:59. Alvaro D. The sphincter of Oddi. 74. Extracellular matrix proteins and hepatic fibrosis. Johnson SJ. Surgery. Gross anatomy of blood vessels and ducts within the human liver. Brush cytology of the biliary tract: Retrospective study of 278 cases with histopathologic correlation. 80 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful