Vad har barnens rättigheter för status?

Vi bjuder in till en kväll i barnens tecken, med två viktiga böcker om barnens rättigheter samt en avslutande paneldebatt i ämnet. I e-boken Babo och sprickan belyser författaren Parul Sharma problematiken kring vattenbrist och alla barns lika rättigheter. Boken handlar också om hur lika barn faktiskt är, trots stora olikheter i vardagen. Illustrationer av Linnea Krylén. Alla intäkter från bokens försäljning går oavkortat till ECPAT Sverige. Dessutom är förordet skrivet av Lise Bergh, generalsekreterare på svenska Amnesty Med boken Sara och den andra mamman, vill författaren och upphovsmakaren Olivia Trygg, tillsammans med Viktoria Olesen och Betty Regnström Larsson belysa ett svårt ämne; vad gör man när någon i ens omedelbara närhet har beroendeproblem?

Medan vi inväntar paneldebatten minglar vi, diskuterar och äter mättande tilltugg. Vår panel består av Lise Bergh från Amnesty, Amanda Nilsson och Johanna Wester från ECPAT Sverige samt Agneta Trygg från Trygga Barnen. Kvällens moderator är författaren, MR-juristen och CSR-experten Parul Sharma. Varmt välkomna till Grev Turegatan 30 tisdagen den 27 november klockan 18.00– och vi hoppas att du tar dig tid för en viktig kväll. OSA senast 22 november till info@tryggabarnen.com Varma hälsningar från Trygga Barnen, Parul Sharma och Linnea Krylén.

Trygga Barnen är en stiftelse med vars syfte är att hjälpa barn, ungdomar, föräldrar och anhöriga till barn i familjer med beroendeproblematik. Vår vision är att kunna hjälpa alla barn och anhöriga och få dem att känna sig trygga. Vi ska nå fram och tvätta bort den skam och självanklagelse som finns hos barn med föräldrar med beroendeproblem. www.tryggabarnen.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful