P. 1
Azra [broj 821, 21.11.2012]

Azra [broj 821, 21.11.2012]

|Views: 242|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

BR. 821 // SARAJEVO // GODINA XVI // 21. NOVEMBAR/STUDENI 2012.

// 2 KM // IZLAZI SRIJEDOM

D 2,8 ½ A 2,80 ½ NL 2,80 ½ L 2,80 ½ BG 2,80 ½ S 40,00 SEK CH 4,00 CHF DK 27,00 DKK H 14 KN 100 DIN 2 8 ,80 2 0 00 E 00 F K

Hoće li zbog nje ostaviti suprugu

"EZELOVA EJŠAN" NOVA LJUBAV HALITA ERGENCA

AZRA

Magazin za cijelu porodicu

Iz sadržaja

Izdavaè: AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna urednica Elameri ŠKRGIÆ-MIKULIÆ Urednièki kolegij Lejla LOJO Amela KESEROVIÆ (OYHGLQD 'ç$.0,é Zana KOLOŠ-MULABDIÆ Novinari i saradnici Kenan BEŠLIJA Hedija MEHMEDIÆ Indira KUÈUK-SORGUÈ Emira GLUMAC Adnan DEDIÆ Aida BARUÈIJA Taib DELIÆ Jasmina DIZDAREVIÆ Lektorica ,QGLUD 3,1'ç2 Grafièka dizajnerica Sanja KULENOVIÆ )RWRVOXèED AVAZ-ROTO PRESS Grafièki urednik Fikret TIRO Direktor novinske djelatnosti Vlastimir MIJOVIÆ Direktorica Društva Hasena HAJRIÆ Fotoagencije: JLP i Shutterstock DTP studio AVAZ-ROTO PRESS Organizacija štampe RADIN PRINT d.o.o. Zmaja od Bosne 4 71000 Sarajevo Adresa redakcije TEŠANJSKA 24 b Telefoni 281-426 i 281-444 e-mail: azra@avaz.ba ZZZD]UDPDJED Marketing 281-356, fax:281-441 mail: marketing@avaz.ba Rukopisi i fotografije se ne vraæaju Transakcijski raèuni UNICREDIT ZAGREBAÈKA BANKA, TRN br.3383202266402293 DEV.RN.br.338320489324435 5 NLB TUZLANSKA BANKA TRN br.132731001313169 SWIFT CODE:TBTUBA22 HYPO ALPE ADRIA BANK TRN.br. 3060510000030742 DEV.RN.br. 71004200934630002 BBI Bosna Bank International TRN br. 1410010000001620 SWIFT CODE: BBIBBA22 Identifikacioni br. 4200934630002 PDV br.200934630002 Porezni broj: 01357333

28
Sheikha Mozah ELQW 1DVVHU DO Missned

Najdraža žena katarskog emira

Kornelije Kovaè

Nisam bio dovoljno loš da bi me spominjali s divljenjem
0LUHOD L .HQDQ $ODJLê

Za brak i samoubistvo nikada nije kasno

20

32
Maja ,]HWEHJRYLê

=ODWDQ ,EUDKLPRYLê

16
AZRA 2012. 3

Teže je ogoljeti dušu nego tijelo

Od njegovog gola ljepšeg nema

AZRA Nagrade

Poklone su dobili: ili:

+LPDOD\D +HUEDOV SRNORQH GRELOH VX ,QJD %LãüHYLü 6DUDMHYR L ,VPHWD 6WUXMLü 6DUDMHYR DMHYR $YRQ &LW\ 5XVK SDUIHPH RVYRMLOH VX $OPD /XJRQMD 7UDYQLN L 6HOPD 6SDKLü *RUDåGH H RQD 0ROLPR VUHWQH GRELWQLFH GD VH MDYH X UHGDNFLMX UDGL GDOMLK LQIRUPDFLMD R SUHX]LPDQMX SRNORQD

Odgovore šaljite na broj: 091 510 101, tako što æete prvo ukucati kljuènu rijeè: OK, zatim odgovor na pitanje, ime i prezime, te adresu.

LIJEPI I NEODOLJIVI UZ "CATRICE"
.R]PHWLþND NXüD &DWULFH L RYRJ SXWD GDUXMH SHW QDãLK þLWDWHOMNL VYRMLP SRNORQLPD XNROLNR WDþQR RGJRYRUH QD SLWDQMH ýLPH MH LQVSLULUDQD &DWULFH VSHFWDFXO$57 NROHNFLMD"

"APISIRUPI" ZA BOLJE ZDRAVLJE
$SLVLUXS QDPLMHQMHQ MH VXKRP L QDGUDåXMXüHP NDãOMX 6DGUåL PHG SURSROLV L PDMþLQX GXãLFX 6YL VDVWRMFL EODJRWYRUQR XWMHþX QD EURQKLMH WH EL VH ]ERJ WRJD $SLVLUXS REDYH]QR WUHEDR QDüL QD YDãHP QRüQRP VWROLüX )DUPDFHXWVND NXüD 0HGH[ QDJUDÿXMH SHW QDãLK þLWDWHOMD RYLP VLUXSRP 6YH ãWR WUHED GD XþLQLWH MHVWH GD RGJRYRULWH QD SLWDQMH Kakvom kašlju je namijenjen "Apisirup"?

OSVOJITE E 'HIMALAYA HERBALS' POKLONE
3URL]YRGL +LPDOD\D +HUEDOV VX QD ELOMQRM ED]L ]D YDãH ]GUDYOMH OMHSRWX L EROML NYDOLWHW åLYRWD +LPDOD\D +HUEDOV NR]PHWLNX PRåHWH NXSLWL X 0HUFDWRU L %LQJR FHQWULPD L DSRWHNDPD ãLURP %L+ *HQH]D +LPDOD\D SURL]YRGD MH $\XUYHGD KROLVWLþND L ERWDQLþND QDXND NRMD VH SUNDWLFLUD YLãH RG JRGLQD 'RVORYQR $\XUYHGD ]QDþL ]QDQRVW R åLYRWX %XGLWH QDMEUåL L GYD VUHWQD þLWDWHOMD GRELW üH YULMHGDQ SRNORQ V SURL]YRGLPD +LPDOD\D +HUEDOV NR]PHWLNRP NRML YDP GDUXMH 0HGLPSH[ GRR 6YH ãWR WUHED GD XþLQLWH MHVWH GD WDþQR RGJRYRULWH QD SLWDQMH Koliko dugo se prakticira "Ayurveda"?

BR. 821 // SARAJEVO // GODINA XVI // 21. NOVEMBAR/STUDENI 2012. // 2 KM // IZLAZI SRIJEDOM

Poštovani èitatelji, i dalje vam ostavljamo moguænost da se pretplatite na izdanje magazina “Azra”. Nove pretplatnike darivat æemo jednim od parfema s potpisom kuæa “Dior” i “Givenchy”. Godišnja pretplata na magazin “Azra” je 104 KM. Da biste postali naš godišnji pretplatnik, popunite kupon i pošaljite na adresu: Tešanjska 24b. )L]LìNLP OLFLPD NRMD QDw PDJD]LQ èHOH GRELYDWL na kuænu adresu cijena pretplate umanjena je za deset posto. Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem telefona: 033 281-364, 281-361

Kupon za pretplatu
Ime i prezime: .................................. Adresa stanovanja:............................. Br. LK: .............................................. Broj telefona: ....................................

D 2,8 ½ A 2 80 ½ NL 2,8 ½ L 2,80 ½ BG 2,80 ½ S 40,00 SEK CH 4,00 CHF DK 27 DKK H 14 KN 100 DIN 8 2,80 NL 2 80 2 B 40,0 S H K 27,00 K

Hoće li zbog nje ostaviti suprugu

"EZELOVA EJŠAN" NOVA LJUBAV HALITA ERGENCA
4 AZRA 2012.

6YH SRNORQH PRèHWH GRELWL VDPR X QDUHGQLK VHGDP GDQD RG L]ODVND EURMD

Pozivamo èitatelje koji su kupon za pretplatu poslali mailom da se jave na navedene brojeve telefona, radi daljih uputa.

8 VWLOX KROLYXGVNH GLYH SR]LUDOD MH &KULVWLQD Aquilera

-XVWLQ QD GRGMHOX VWLJDR V PDPRP 3DWWLH

Četrdeseta dodjela Američkih muzičkih nagrada, koja se tradicionalno održava u Los Angelesu, prošla je u znaku mlađahnog pjevača Justina Biebera, koji se na crvenom tepihu pojavio s majkom Pattie Mallete. Osvojio je nagradu za najboljeg pop/rock izvođača, album godine, a proglašen je i muzičarem godine. Osim Justina, najviše nagrada osvojila je Nicki Minaj, a Taylor Swift proglašena je najboljom country pjevačicom, dok je Carly Rae Jepsen proglašen nadom godine. No, na crvenom tepihu pažnju su privlačila nova lica, jednako kao i članovi stare grade poput Cyndi Lauper i Glorije Estefan.

0F +DPPHU L 3V\ ]DMHGQR SR]LUDOL

40.DODJELA AMERIČKIH MUZIČKIH NAGRADA U ZNAKU BIEBERA
KVARCANJE KOLARIJUM MASAŽA DEPILACIJA

Heidi Klum XYLMHN ]DQRVQD

&\QGL /DXSHU QH RGXVWDMH RG VWLOD LK

AKCIJE!!!
AKCIJA* na usluge kolarijuma 33% popust 20min - 10KM
radno vrijeme svakim danom i praznicima

33
ATI S

%

GR

10:00 - 22:00

*NOVEMBARSAKA VIKEND AKCIJA. ZA SVAKOG KORISNIKA NA USLUGU KVARCANJA JEDNA KREMA GRATIS.

AZRA Cafe

5DLI 'L]GDUHYLü L 0LNL 7ULIXQRY UD]JRYDUDMX R SROLWLFL LOL ¿OPX

0XKDUHP 2VPLü PHÿX âLãLüHYLP JRVWLPD

=LMDK 6RNRORYLü QLMH SURSXVWLR QRü ¿OPD

U okviru serijala naziva "Artizamdokumentarizam", u sarajevskom Ateljeu Figure, u prošlu srijedu su prikazani filmovi "Margina 88" i "Planeta Sarajevo", bosanskohercegovačkog reditelja, filmskog snimatelja i fotografa Šahina Šišića.

'MARGINA 88' I 'PLANETA SARAJEVO' U ATELJEU FIGURE

Aida 0XãDQRYLü 'LQR 0HUOLQ VD âDKLQRP âLãLüHP (OYLU /DNRYLü /DND PHÿX publikom

Specijalni gost večeri bio je Dino Merlin, koji je samo za ovu priliku došao iz Francuske, kako bi u Šišićevu čast publiku počastio s nekoliko svojih pjesama. Atmosferu je za klavirom pratila i upotpunjavala pijanistkinja Aida Mušanović, a publiku je ugostio bh. reditelj i domaćin Ateljea Slaviša Mašić. - Šahin je napravio jedan od mojih najljepših spotova za pjesmu "Smijehom strah pokrijem". Sve osim muzike je bila njegova ideja, i scenarij i režija. Na televizijama je već 15 godina i pogledali su ga milioni do sada kazao je Merlin.
6 AZRA 2012.

Jasmin 'XUDNRYLü X $WHOMHX )LJXUH

ALEKSANDAR PRVI PUT U

SARAJEVU
'RN VX ELOL X YH]L 0LODQ QLMH GR]YROMDYDR GD $OHNVDQGUD IRWRJUD¿UDMX

Najveća hrvatska pjevačka zvijezda Severina ovih dana stiže u Sarajevo. Povod njene posjete je učešće na velikom koncertu Kemala Montena - "Vratio sam se živote", ali lijepa Splićanka se namjerava malo i odmoriti u bh. prijestolnici. Naime, najavila je dolazak nekoliko dana prije koncerta, a povest će i svog sina Aleksandra. Devetomjesečni Aleksandar već je prava mala zvijezda. Prije nekoliko dana prvi put je poslovno angažiran na snimanju reklama

za dječiju multibrand prodavnicu "Children Salonn" u zagrebačkoj "Importanne Galeriji". Kako pišu hrvatski mediji, Severinini prijatelji su uvjereni da je pozirala sa sinom da bi iznervirala Milana Popovića. Navodno su je uznemirili medijski napisi da je poduzetnik u vezi s glumicom Marijom Karan. Pjevačica je privela kraju snimanje novog albuma radnog naziva "Dobrodošao u klub", čiji je izlazak predviđen sljedećeg mjeseca. 

DOL PDORJ $OHNVDQGUD NDPHUD YROL MHGQDNR NDR L QMHJRYX PDPX

PROMO UZ

OSJEĆAJTE INTIMO' SE UVIJEK KAO KOD

'EXTREME
"Extreme Intimo" predstavlja novu kolekciju za sve žene i djevojčice "Stay at Home". Kolekcija "Stay at Home " inspirirana je toplinom i ljubavlju koju nam pruža dom u kom živimo. Među raznobojnim kućicama najrazličitijih oblika, u purpurnom, roze ili petrolej ambijentu, upotpunjenim mnoštvom zvjezdica, svako će pronaći svoju kućicu iz snova. Od sada gdje god da krenete, možete ponijeti svoju kućicu sa sobom!

KUĆE

AZRA 2012. 7

AZRA Cafe

DOČEK NOVE GODINE U ISTANBULU ZA DVOJNIKE HUREM I SULEJMANA
Smatrate ili vam drugi kažu da ličite na jedno od glavnih protagonista serije "Sulejman Veličanstveni"?! Pošaljite fotografiju na mail dvojnici@obn.ba. Možda baš vi osvojite doček Nove godine u Istanbulu
Prošle su tek dvije sedmice otkako je OBN televizija objavila da traži dvojnike Sulejmana Veličanstvenog i Hurem, a na njihov mail dvojnici@obn.ba već je stiglo više od 100 prijava. Fotografije muškaraca i žena koji su ih sami poslali ili je to učinio neko od njihovih bližnjih, objavljujemo i u ovom broju našeg magazina. Na vama je da prosudite koliko liče na glavne protagoniste ove hit serije, te da lajkate njihove slike na Facebook stranici OBN televizije. Ipak, glavnu riječ dat će žiri, koji će 5. decembra odabrati polufinaliste ovog izbora. Zato, požurite s fotografijama. Možda ćete upravo vi dočekati veličanstvenu Novu godinu u Istanbulu s vama dragom osobom.

4. 5.

8.

8 AZRA 2012. 

0DULMDQ 5DMLü VRFLMDOQL UDGQLN 6DUDMHYR (GLQ 2VPDQRYLü .ULVWLQD 9DVLOLMHYLü %LMHOMLQD XþHQLFD UD]UHGD $MOD ,EUDKLPEHJRYLü UD]UHG JLPQD]LMH âYHGVND 9DKLGD %UþDQLQRYLü VWXGHQWLFD (PLQ 6DODQ WUJRYDF $QHV %HJOHUEHJRYLü 6UÿDQ *DUDFD %DQMD /XND ]XEQL WHKQLþDU 6DQHOD L 1HY]HW 3XULãLü $PLU .DUDGåD VWXGHQW 7UDYQLN

10.

3.

2. 6. 9.

7.

1.

AZRA 2012. 9

AZRA Lupus in fabula

BROJ U FOKUSU

1.5
Zatvori nisu nužno sobice veličine 2 puta 3 metra, mogu biti mnogo veći, tako veliki da u njih stane čitavih 1,5 milion ljudi. Toliko ljudskih sudbina živi u Gazi, najvećem zatvoru na svijetu. Zatvor zatvorom ne čini njegova veličina, čini ga željezo na njegovim granicima. To željezo nije uvijek hladno. Ovih dana vrele su cijevi izraelskih vojnika, zatvorskih čuvara stanovnika Gaze.

JELENA TRIKIĆ: CIJENA LJUBAVI
Ljudi zbog ljubavi čine mnogo toga, pišu pjesme, ponekad su ljubomorni, zaklinju se na vjernost, ali rijetko umiru zbog ljubavi. Banjalučanka Jelena Trikić napravila je izuzetak i svoj život podarila bebi, jednom novom životu koji je dobio svoju šansu u trenutku kada je životna priča Jelene Trikić, oboljele od tumora na mozgu, već bila ispričana. Imala je izbor: ili jaki lijekovi ili beba i bebin život. Jelena je izabrala ovo drugo i rodila Nikolu, koji je izgubio majku 39 dana nakon što je došao na svijet.

MARIJA KARAN: DOBAR IZBOR U 'LARINOM IZBORU'
Čudni su i jedinstveni prostori exjugoslavenski. Poslije godina ratova i gledanja preko nišana, balkanski narodi se gledaju drugačijim očima. Posluju, snimaju filmove i duete, te vode ljubav i brakorazvodne parnice, o čemu rado pišu novinari s oba krila bivše države. Tako je najpoznatija hrvatska pjevačica Severina bila u vezi s izvjesnim Milanom Popovićem, jednim od najbogatijih Srba, a danas najljepša srpska glumica Marija Karan glumi u najpopularnijoj hrvatskoj seriji "Larin izbor". Na Balkanu nije ništa slučajno.

PIŠE: KENAN BEŠLIJA

MIKE TYSON: KAD PORASTEM, BIT ĆU GLUMAC
U početku je bio niko i ništa. Uz pomoć vlastitih šaka i deset debelih prstiju, Mike Tyson je postao poznat, slavan, poštovan i bogat. Ipak, kako snaga njegovih mišića nije ekvivalentna snazi njegovog uma i pameti, Tyson je ponovo svoju životnu priču parkirao na marginu, odakle se sada pokušava vratiti. Svoju budućnost vidi u Hollywoodu, gdje kao glumac želi zamijeniti talentiranog Denzela Washingtona. Komentari na novu karijeru nekad uspješnog boksera su, manje-više, slični. Uglavnom mu predlažu da igra vanzemaljaca u "Zvjezdanim stazama".
10 AZRA 2012.

ŠKLJOC SEDMICE
3DUL] 3RVMHWLWHOML QD L]ORåELUHWURVSHNWLYL GMHOD 6DOYDGRUD 'DOLMD

LARISA CERIĆ: I MI DŽUDISTE ZA ŠAMPIONE IMAMO
Nema logičnog objašnjenja kako jedna zemlja koja ima igrače i trenere svjetskog nivoa, nema baš nikakav uspjeh u sportovima kao što su fudbal, košarka ili rukomet. "Željo" je nekada igrao s "Videotonom", "Bosna" je bila košarkaški šampion Evrope, Ivica Osim je lomio stative, a Ferhatović "tukao" Engleze, Švabe i Ruse, i sve su to lijepe uspomene od kojih se ne živi. Novo vrijeme traži nove i šampione i junakinje, nekoga poput Larise Cerić, evropske prvakinje u džudou. Za razliku od vječitih gubitnika iz "velikih sportova", koji se pravdaju "da je važno učestvovati" i "da smo dobro igrali, ali nismi imali sreće", Larisa oko svog vrata ima zlatnu medalju i cijelu naciju koja se mora njome ponositi.

"MLAĐI LJUDI SU U TOTALNOM STRESU SAKUPLJAJUĆI LAJKOVE
I TI LAJKOVI POSTAJU

REÈENICA SEDMICE

ŽIVOTU, NEKO BITNO MJERILO",
Edo Maajka - muzičar, o generacijama koje dolaze...

NEKI BITAN FAKTOR U NJIHOVOM

QUENTIN TARANTINO: UVIJEK SVOJ NA SVOJ NAČIN
Filmovi koji dolaze iz kalifornijske "tvornice iluzija" veoma su uznapredovali posljednjih dviju decenija. Tu je nova, digitalna tehnologija snimanja i s njom čitav svijet specijalnih efekata koji garantiraju spektakl. Što film ima više specijalnih efekata, vjerovatnije je da ćemo ga zaboraviti nakon što izađemo iz kina. Jedan čovjek, uprkos svemu, snima filmove koji se pamte. Quentin Tarantino, nekadašnji prodavač videokaseta iz Passadene, kasnije glumac i jedan od rijetkih filmadžija iz posljednje dvije dekade čiji se filmovi mogu nazvati kultnim, rekao je da je deset filmova koje je napravio sasvim dovoljno i da bolje ne može od onoga što je napravio do sada, te da ide u kreativnu penziju.
AZRA 2012. 11

AZRA Intervju

KORNELIJE KOVAÈ
RAZGOVARALA: LEJLA LOJO

DOVOLJNO LOŠ DA BI ME SPOMINJALI
S DIVLJENJEM
12 AZRA 2012.

NISAM BIO

Kad sam uhvatio sebe da razmišljam da bih možda mogao da proslavim i 100. godinu u muzici, nije mi smetalo da, ipak, objavim 50-godišnjicu profesionalne karijere. Ako izdržim još 30 lijepih godina sa 30 novih muzičkih ostvarenja, zahvalit ću se Bogu što mi je podario moć stvaranja, kreiranja, talent da čujem, vidim i osjećam

Kako mu je otac svirao violinu, a majka bila operska pjevačica, za Kornelija Kovača bavljenje muzikom bilo je poput genetskog naslijeđa. Muziku teško da je smatrao svojim poslom, ona je oduvijek bila njegov život. Biografski podaci kažu da je prvu pjesmu komponirao kada je imao samo 14 godina. Bio je to dobar uvod u ono što će se dešavati narednih 50 godina tokom kojih je Kornelije izgradio status jednog od najpoznatijih kompozitora na Balkanu. On nije obilježio, nego stvarao muzičku scenu Sarajeva, Zagreba, Beograda... Za ovo prvu vežu ga najljepše, mladalačke, studentske uspomene. U Sarajevu je završio Muzičku akademiju, te postao član legendarnih "Indexa". Ta vremena teško se zaboravljaju. I zato će, 25. novembra u bh. prijestolnici obilježiti 50. godina svog stvaralaštva. Uskoro ćete u Sarajevu obilježiti 50. godina svog umjetničkog djelovanja. Čestitamo! Šta nam pripremate? - U principu, nisam ljubitelj raznih jubileja. Ali, nekako, kad sam uhvatio sebe da razmišljam da bih možda mogao da proslavim i 100. godinu u muzici, nije mi smetalo da ipak objavim 50-godišnjicu profesionalne karijere. Ako izdržim još 30 lijepih godina sa 30 novih muzičkih ostvarenja, zahvalit ću se Bogu što mi je podario moć stvaranja, kreiranja, talent da čujem, vidim i osjećam. I što me je sačuvao od raznih zala koja napadaju ljudska stvorenja na zemljinoj kugli. U noći 25. novembra družit ćemo se u intimnoj atmosferi, pričajući, svirajući, pjevajući i prisjećajući se mojih studentskih dana u Sarajevu. Odlučili ste s prijateljima nastupiti u Kamernom tetaru 55. Ima li izbor ovog mjesta neku simboliku, nešto što Vas veže s prošlošću? - Početkom '60-ih sam došao u Sarajevo i upisao Muzičku akademiju. Svirajući na igrankama u SLOZI odškrinula su se velika vrata moje muzičke budućnosti, a ja sam u knjigu uspomena upisao dva imena zlatnim slovima Zlatko Danis i Nikša Dabović, tada urednici u redakciji zabavnog programa Radio Sarajeva. Rekli su mi: "Ako imaš šta da pokažeš svijetu u muzici, vrata naših studija će ti biti otvorena". Sada ću s mladim i talentovanim umjetnicima ovoga grada predstaviti sebe kao autora triju knjiga, kao autora instrumentalnih izdanja, a za koja se mnogo manje zna, kao autora novih kompozicija popularne muzike i kao inicijatora supersonične komunikacije među muzičarima. Nekada sam '60-ih godina tu gdje je sada Kamerni teatar nastupao sa džez muzičarima iz grada, zatim kao saradnik Malog pozorišta Jurislava Korenica I, na kraju, svirao sa svojim bendom u Omladinskom kabareu, gde je program vodio glumac Zvonko Zrnčić.

Kamerni teatar je prilično mali i skroman objekt za umjetnika Vašeg kalibra. Zašto ne nešto veće, spektakularnije za ovako značajan jubilej? - Ja nisam veliki pjevač, njihovo je mjesto u velikim halama, od ovakve multimedijalne promocije kao što će biti moja, nijedan menadžer neće zaraditi velike pare. Osim toga, recite mi koliko muzičkih autora drži ovakav vid prezentacija pred publikom? Mi, muzički autori, nismo zvijezde, naša se imena ne najavljuju ni na velikim koncertima, izostavljaju nas na špicama serija u kojima se koristi naša muzika, pjevači primaju nagrade za naše pjesme koje oni samo pjevaju. Prema tome, ja već četiri godine stvaram neku svoju publiku po upravo ovakvim promocijama kao što će biti ova 25. novembra. Zadovoljan sam sa skromnim objektom kako ste naveli u pitanju. Tvorac ste nekih od najvećih hitova bivše Jugoslavije, pjesama koje se i danas slušaju kao u vremenu kada su nastajale prije 30 ili 40 godina... pjesama koje, čini se, izumiru. U čemu to griješe današnji kompozitori, tekstopisci? Griješe li oni ili samo imaju "pogrešnu" publiku? - Hiperprodukcija jeftinih pesama, tekstovi ispod svake kritike, kompozitori razmišljaju o takvim pjesmama koje će u nekoliko emitovanja već biti hitovi, a novi pjevači su klonovi najuspješnijih pjevača muzičke estrade. Većina hitova preživi jedno godišnje doba, zatim dolaze novi i tome nema kraja. Kompozitori su bez iskustva, nespretni su s formama pjesama i nezgrapnim vođenjem melodijskih linija. Šta Vašem uhu godi posljednjih godina? Slušate li uopće novokomponovanu muziku, današnje autore? - Ne slušam novokomponovanu muziku i muziku koja se svira na splavovima, a ni muziku koju puštaju DJ-evi. U modi je beskrajno ponavljanje ritmičkih figura i monotono insistiranje na istim muzičkim modelima. Naravno, takva muzika odgovara onima koji konzumiraju drogu. Ali, to se podrazumijeva i o tome se ne priča. Savjetujem roditelje malo starije djece koja idu na takve partyje da se kamufliraju i nekako ubace u takav objekt da bi doživjeli stanje koje stvaraju ta muzika i droga. Sasvim se lijepo dopunjavaju te dvije stvari. Hoće li Vas 50. godišnjica Vašeg rada natjerati da razmislite o penziji ili je čovjeku koji živi muziku penzionisanje nemoguće? - Primam penziju, regularnu i nacionalnu, ali ne smatram da sam
AZRA 2012. 13

AZRA Intervju
u penziji. Živim svoj život tako da mi prija i ne pristajem da prihvatam neprijatne ljude i poslove koji vrijeđaju dostojanstvo iskrenih stvaralaca. Je li Vam se ikada desilo da se umorite od muzike? - Muzika je ogroman svemirski prostor bez kraja, za sto života ne možete je preslušati i istražiti. Kada sam bio 50-godišnjak, često sam sebi ponavljao: "Žao mi je što ne znam da li ću imati dovoljno vremena ispred sebe da naučim sve što još ne znam!?" Po čemu biste voljeli da Vas jednog dana najviše spominju? - Ne spadam u heroje savremenog života, nisu u modi ni pošteni ni dobri ljudi..., a nisam bio dovoljno loš da bi me spominjali s divljenjem. U jednom od Vaših intervjua kazali ste kako ste veliki kolekcionar knjiga. Imate li više knjiga ili ploča, odnosno CD-a? - Volim knjige. Imam ih toliko da ni moje kćerke neće uspjeti da ih dočitaju do kraja kada postanu vlasnice moje biblioteke. Specijalno sam vodio računa da imam što više romansiranih biografija velikih muzičara i kompozitora kao i stručne knjige o filmskoj i pozorišnoj muzici. I sami ste autor triju knjiga. Šta je Vas podstaklo da počnete pisati? - Prepuna glava životnih iskustava i želja da svoja iskustva prenesem na ljude željne muzike. Pisana riječ je novo iskustvo, novi izvor s koga osvježavam prepun kompjuter u glavi. Radite li, možda, na nekoj novoj knjizi? - Ne, sada se ponovo više posvećujem muzici, a možda počnem i da slikam. Naravno, to bi bilo malo previše. Kada sam napisao svoj prvi roman, "Tamne dirke" molio sam da prvo čitanje obavi Dragoslav Andrić, književnik, i da mi bez okolišanja kaže istinu: "Nemojte to objavljivati. Ukaljaćete svoje ime i svoj rad u muzici!". Srećom, nije to rekao. Podržao me je. Ko Vam je najdraži književnik, čijim knjigama se uvijek i iznova vraćate?
6YLUDR MH L QD LJUDQNDPD X VDUDMHYVNRM 6OR]L

8 %HRJUDGX MH 
LK RVQRYDR .RUQL JUXSX NRMD MH -XJRVODYLMX SUHGVWDYOMDOD L QD (YURYL]LML

- Sve knjige koje je napisao Herman Hesse i pripovijetke Ernesta Hemingveja. Prije nego održite svoj nastup u Sarajevu, pojavit ćete se na koncertu posvećenom "Indexima". No, ako posao ostavimo po strani - ko su ljudi s kojima se uvijek rado vidite, gdje najviše volite popiti kafu...? - Malo ili nikako nemam vremena za sjedenje, čavrljanje i bjesomučne razgovore. Najčešće pijem kafu s mojom budućom suprugom Snežanom. Za kraj nam kažite, kako izgleda jedan sasvim običan dan Kornelija Kovača? - Ustajanje u 6.30 svakog dana ili najkasnije u sedam sati, zatim gimnastika za razmrdavanje u trajanju od 45 minuta. Ispijanje šolje čaja bez šećera, zatim pregled dnevnih obaveza koji se nalazi na zidu. Onda sve što se tiče muzike ili ima uvjetno veze s muzikom. Možda nekad u pozorište, veoma rijetko u kino. Uvijek imam problem što iza mene, k'o za inat, sjednu oni što grickaju sjemenke ili kokice!

,QGH[LPD VH SULGUXåLR JRGLQH 14 AZRA 2012.

AZRA Zvjezdana prašina

OD NJEGOVOG GOLA LJEPŠEG NEMA
ZLATAN IBRAHIMOVIÆ

Život nikada nije bio pravedan prema dečku iz Rosengarda, ali je on sve njegove udarce stočki prihvatao. Tako je i s njegovim posljednjim maestralnim golom protiv Engleske, koji se, na žalost Ibrinih fanova, neće naći u konkurenciji za Najbolji gol 2012. FIFA je samo nekoliko minuta ranije objavila spisak 10 fudbalera koji se takmiče za ovu titulu i, kako kažu, Zlatan je zakasnio, a pravila se ne mijenjaju. Zar ni zbog ovakvog gola?
PRIREDILA: LEJLA LOJO
16 AZRA 2012.

- Moram biti ljut da bih dobro igrao - priznao je u svojoj autobiografskoj knjizi jedan od najboljh fudbalera našeg doba Zlatan Ibrahimović. Još se ne zna šta je Zlatana toliko razljutilo, pa je prošle sedmice, igrajući za švedsku reprezentaciju protiv Engleske, fudbalerima s Otoka zabio četiri gola. Zlatan je sijao punim sjajem, a vrhunac utakmice bio je njen četvrti gol, gol kakav historija nogometa nikada nije zapisala, gol koji je nemoguće ponoviti. S udaljenosti od 25 metara, iskosa je makazama zatresao protivničku mrežu.

HISTORIJSKE MAKAZE
Gol su nogometni stručnjaci već prozvali "historijske makaze", a mnoge od njih rastužila je vijest da se ovaj pogodak neće naći u konkurenciji za nagradu "Ferenc Puskas" - najbolji gol u godini 2012. Iako zvuči nevjerovatno, FIFA je samo nekoliko sati prije Zlatanovog gola objavila spisak fudbalera koji su se ove godine našli u toj konkurenciji. Zlatan je zakasnio... To je mnogo razljutilo njegove fanove. Zbog ovakvih golova pravila bi trebalo mijenjati, tim više što je postignut 2012. godine. Ovako, "historijske makaze" naći se u konkurenciji za gol 2013. - S obzirom na broj glasova koje su kandidati za ovogodišnju Nagradu Puskas već dobili, komisija više ne može u ovoj fazi uključiti novog kandidata - stoji u saopćenju Međunarodne nogometne federacije nakon što su je poklonici Ibrine majstorije zasuli zahtjevima da remek-djelo švedskog Balkanca naknadno uključi u uži izbor. Ibrahimoviću (31) se zbog njegovog posljednjeg umijeća ponajviše dive ljudi iz struke, oni koji znaju i razumiju kakvu je pobjedu donio svojim saigračima i zemlji. - Zlatan je izvanserijski igrač. Ja nikada nisam postigao četiri pogotka na jednoj utakmici. Sjajan je, a tek posljednji gol... Fantazija - iskreno je kazao čuveni Zinedine Zidane. Zlatanovu neobičnu životnu priču, koja bi mogla poslužiti i kao filmska inspiracija, do sada smo objavljivali više puta. Priča je o tome kako je jedan mali dječak iz, ne baš popularnog naselja - Rosengard, u švedskom Malmeu, gdje su živjeli najniži slojevi društva, dosljenici, izbjeglice, jugovići, Albanci, Turci - počeo igrati nogomet i postao najpopularniji fudbaler današnjice.

2WDF âH¿N MH VWUDVWYHQL NROHNFLRQDU VYLK þODQDND R =ODWDQX

KREVET IZ "IKEAE"
Njegova majka Jurka Gravić iz Hrvatske i otac Šefik Ibrahimović su se razveli kada je Zlatan bio još dijete. Zlatan je ostao živjeti s majkom, sestrom, bratom koji se drogirao. Nekada bi otišao kod oca, no ni tamo nije bila puno bolja situacija. Šefik je pio i u frižiferu nikada ne bi bilo hrane, samo piva. Noći u kojima bi lijegao bez večere i previjao se od bolova izazvanih glađu, kod Zlatana su postale uobičajene. Iako to nije znao pokazati, Šefik je volio Zlatana i brinuo se o njemu na svoj način. - Ako si dječak što liči na oca i krenulo ti je loše, sad je vrijeme da postaneš muškarac. Nikad neki slabić, nikad ne reci: "Boli me želudac danas. Ja sam malo neraspoložen". Nikad to! Naučio sam gristi i ići dalje, oca iz tog doba ne mogu zaboraviti. Od njega sam naučio mnoge stvari. Kad smo kupili novi krevet za mene u "Ikei", otac nije imao novca za transport. Prevoz do stana koštao je 500 kruna ili tako nešto. I šta smo mogli raditi? Bilo je tako jednostavno. Otac je nosio krevet na leđima cijelim putem od "Ikee" do stana. Kao kakav bolesnik, kilometar po kilometer, a ja sam išao iza njega s nogarima. Nisu bili teški, ali sam se brzo umorio.

6XSUXJD +HOHQD VD VLQRYLPD 0D[LPLOLDQRP L 9LQFHQWRP AZRA 2012. 17

AZRA Zvjezdana prašina
"Polako stari, uspori." Ali on je samo išao i išao. Imao je taj mačo stil, ponekad kaubojski, posebno na roditeljskim sastancima u školi. Svi su mislili: Ko je sad ovaj? Ljudi su ga se plašili. Time je zadobio poštovanje i nastavnici se nisu usuđivali žaliti na mene koliko su mislili - napisao je u svojoj knjizi Zlatan, koji na ono malo stvari što mu je otac priuštio nikada nije zaboravio, jednako kao što nije zaboravio ni ostale članove svoje porodice. Oca će kasnije sa sobom voditi na najvažnije pregovore i potpisivanje ugovora koji će mu promijeniti život. Bio je njegova najveća podrška. Ponosan na svog sina, Šefik mu je vraćao na svoj način, sakupljao je sve članke ikada napisane o Zlatanu. Snimci, članci, fotografije - napravio je mali muzej posvećen svom sinu.

TURISTIČKI VODIČ
Ostalim članovima porodice redovno je davao novac, a vodio ih je čak sa sobom na putovanje u Dubai. Bilo je to njegovo prvo dalje putovanje s nevjenčanom suprugom Helenom. S obzirom na to da je od njega starija 11 godina, te da dolazi iz viših slojeva društva, želio ju je impresionirati odmorom u Dubaiju. No, nije trebao povesti mamu, sestru, brata... Do incidenta je došlo odmah u avionu, kada je Zlatanov mlađi brat od stjuardese tražio da mu donese alkohol. To je naljutilo Zlatanovu mamu, pa je počela galamiti na njega. Ovaj joj je uzvratio, a onda se mama toliko uznemirila da je izula cipelu i gađala ga. Za samo nekoliko minuta, nastao je haos u avionu. - Helena je samo sjedila i šutjela. Nije joj bilo jasno šta se događa, a u mojoj porodici takve svađe bile su nešto najnormalnije - kazao je Zlatan. I Helena će se kasnije navići i prihvatiti Zlatanovu porodicu. Ipak, nakon incidenta u Njemačkoj, gdje ih je odveo na Svjetsko nogometno prvenstvo 2006. godine, odlučio da više ne bude toliko obziran prema svim njihovim zahtjevima. - Ovdje u Njemačkoj sam stalno brinuo o nečemu. Otac je odustao i njegove karte su bile neiskorištene, hotel je bio predaleko, ili moj stariji brat Sapko, kom je bio potreban novac i onda kad ga je i dobio, nije ga znao zamijeniti. Osim toga, Helena je bila u sedmom mjesecu trudnoće. Ona se dobro snalazila i sama, ali sve je bio haos i buka oko nje. Kad je izlazila iz autobusa na utakmicu protiv Paragvaja, svi naši navijači su navalili na nju kao budale. Osjećala se nesigurno, pa je otputovala kući već sljedećeg dana. Bio sam porodični turistički vodič na turneji u Njemačkoj i nisam se mogao koncentrisati na igru. Telefon je stalno zvonio. Bilo je pritužbi na sve i svašta. Njemačka nas je slomila u osmini finala, a ja sam igrao loše. Nemam šta da se pravdam. Preuzimam punu odgovornost za to. Porodica je porodica. Treba voditi brigu o njima. Ali im nisam trebao biti turistički vodič, tako da je to prvenstvo bila dobra lekcija za mene. Kasnije sam im sve objasnio. "Raduje me da me pratite na prvenstvima, družite se i uživate. Ja ću pokušati da vam rezervišem sve najbolje, ali, ubuduće morate sami voditi brigu o svojim problemima". Nega je život naučio da se uvijek mora boriti i da sam mora rješavati svoje probleme u koje je, uglavnom, sam i upadao. Do svoje 31. godine promijenio je sedam nogometnih klubova, počev od "Malmo FF" do posljednjeg ""PSG-a". Ako mu se nešto ne dopada, on ne čeka na promjene, nego ih pravi. Zbog toga je često pravio probleme svojim managerima, trenerima, kolegama. Poznat je po teškoj i hirovitoj naravi. Nije mu problem ni potući se na terenu, pa često završi na klupi, kažnjen s nekoliko utakmica neigranja. Zbog toga je i stekao nadimak "Bad Boy Ibra". Uprkos svemu, ovakvog igrača nogometni svijet ne pamti.
18 AZRA 2012.

AZRA Vjenčanja

ZA BRAK I

MIRELA I KENAN ALAGIÆ

SAMOUBISTVO
NIKADA NIJE KASNO
Zahvaljujući humorističkom showu "Cazinjani", Kenana je davno upoznala i zavoljela cijela BiH. A potom i Mirela. Zavolio je i on nju, da ne bude zabune. "Posljedica" te ljubavi je njihovo vjenčanje, kojem su 18. oktobra u Gradskoj vijećnici u Cazinu prisustvovali najbliži članovi porodice i prijatelji

3,j( (/9(',1$ 'ç$.0,é
20 AZRA 2012.

I, da. Rekli smo da nećemo nikakvu tortu da režemo pa se nešto dodajemo komadima torte i brljamo šlagom, ali niko nas nije poslušao. U neka doba su ugasili svjetlo, unijeli tortu i doveli nas pred svršen čin. Morali smo ispoštovati barem taj dio tradicije - priča Kenan. U većini krajeva naše zemlje poznat je i običaj "stajanja na nogu", tek da se zna ko je šef u kući. Ovo su, ističe Kenan, ipak preskočili. - Ne bi bilo zgodno da sa svojih stotinjak kila stanem Mireli na nogu. Iskreno, to sam i zaboravio, ali ima i suptilnijih načina da u braku bude kako ja hoću (smijeh). - Dok on ovako misli, ja sam njemu na nogu davno stala - smije se i Mirela. U vezi su bili pet godina. Bila je to, priča Kenan, veza kao i većina drugih: "protkana suncem i oblacima, ali suncem definitivno puno više". Onda se poklopilo dosta toga: proradio im je biološki sat, a i život udvoje im se činio mnogo ljepšim nego onaj samački.

već duže vremena zaposleni na RTV Cazin i imaju porodične kuće. Sada su, kaže Kenan, "podstanari" u njegovoj. Osnovne egzistencijalne probleme su riješili. Čisto radi familije, koja se ovih dana sprema mladencima u goste i u nedoumici su šta im pokloniti, pitali smo šta im nedostaje. - Uglavnom smo se skućili. Moja mama često kaže da je kuća rupa bez dna i nikad je natrpati. Mada, iskreno, uz nekoliko sitnica tehničke prirode, mislim da bi Mirelu najviše obradovala mašina za pranje suđa. - Ljudi nisu ni svjesni koliki bi to sevap bio dodaje Mirela uz smijeh. Kako bi imali što više slobodnog vremena, zajedno obavljaju kućne poslove. - Moram priznati da je Kenan divan muž. Zbilja, ništa mu nije teško, osim oprati suđe, (smijeh). Sve radimo zajedno, ljepše je i zabavnije, ali još važnije je saznanje da pored sebe imaš osobu na koju možeš uvijek računati u svim situacijama. To sam vidjela još dok smo se zabavljali. Jedan primjer stalno i svuda ističem. Imala sam vrlo težak period u životu, kad su mi u roku od samo četiri mjeseca umrli roditelji, a sve što je za njih, mene i moje dvije mlađe sestre trebalo, obavljao je Kenan. Radio je stvari koje čak ni neki sinovi nisu i ne bi. Muškarac kakvog možeš samo poželjeti. Tako i sada u braku uglavnom sve dijelimo, pa i taj ribolov. Odem i ja "zabaciti" ponekad - napominje Mirela. I, za kraj, pitanje koje svi obično postavljaju mladencima: kad stiže prinova? - Ne pitaju nas to baš često, ali vidim da bi pitali. Valjda je to logična, naredna faza braka. Dakle, poradit ćemo na tome i nadamo se da će rezultati uskoro biti vidljivi - kaže Kenan, a njegova supruga dodaje: - Imena smo već izabrali.

Lijepo je bilo, nakon dugo vremena, u moru priča s tužnim i/ili ružnim krajem čuti i jednu pozitivnu. I to ljubavnu. Nije sladunjava, začinjena je duhovitošću glavnih aktera, Mirele i Kenana Alagića. Zahvaljujući ovoj osobini i humorističkom showu "Cazinjani", Kenana je davno upoznala i zavoljela cijela BiH. A potom i Mirela. Zavolio je i on nju, da ne bude zabune. "Posljedica" te ljubavi je njihovo vjenčanje, kojem su 18. oktobra u Gradskoj vijećnici u Cazinu prisustvovali najbliži članovi porodice i prijatelji. Kum je bio Kenanov prijatelj Mursel Beganović, a kuma Mirelina prijateljica, Aiša Salihović. I Alagići su njima, nešto ranije, bili kumovi na njihovim vjenčanjima. A, kako je protekao njihov veliki dan?

RIBOLOV NA UNI
- Često se znam našaliti izrekom da za brak i samoubistvo nikada nije kasno. Mi muškarci ipak puno teže žrtvujemo svoju slobodu, u smislu da imamo svoj kutak i svoje rituale. Ali, ako nasuprot tebe stoji žena koja sve to razumije, može prihvatiti i ne smatra se oštećenom zbog kafe s prijateljima ili ribolova na Uni, onda takva žrtva nije uzaludna. A nasuprot mene stoji žena koja to iskreno shvata. Jednako kao što sam i ja svjestan da sam ja nju oženio, a ne zarobio. Baš kao i veza, i brak im je od prvog dana bio zanimljiv. Evo i zašto. - Da je Mirela kojim slučajem sa svijećom tražila muža kojem će odmah prvog dana bračnog života dotrčati u Dom zdravlja, ne bi ga našla. Naime, otišao sam s prijateljem na kafu ujutro. Kako zbog nepravilnog držanja leđa povremeno patim od bolova u kičmi, sjedeći na nekoj neudobnoj stolici malo me „uštaklo" pa su me odvezli u Dom zdravlja na injekciju. Mirela je dotrčala sva usplahirena, jer joj nisam htio javiti da se ne brine. Malo sam odležao, vratio se kući i sve je bilo OK. Ali, trebam li vam sad govoriti koliko sam tih dana bio predmet zafrkancije na temu "frišak" mladoženja pa u Hitnu (smijeh). Nezaposlenost, loša ekonomska situacija, nemogućnost rješavanja stambenog pitanja... najčešći su razlozi zbog kojih mladi odgađaju brak za neka bolja vremena. Mirela i Kenan se u tom smislu smatraju sretnicima. Oboje su

SVRŠEN ČIN
- Dok smo ulazili u Matični ured, mene su sve vrijeme upozoravali da ne žurim, da hodam sporije, da bih trebao sačekati mladu jer sporije korača zbog haljine... Ja sam, valjda, izgledao kao da sam došao da to obavim i da idemo dalje.

LEKCIJA O BRAKU 
%UDN MH QHãWR SRWSXQR GUXJDþLMH RG NODVLþQH YH]H 7R MH ]DMHGQLþNL åLYRW X NRMHP QHPD SDX]H SROXYUHPHQD NDR NDG VH ]DEDYOMDWH ,VSDGQH QHNL QHVSRUD]XP YHþHUDV VYDNR VYRMRM NXüL SD üHPR VXWUD R WRPH UD]JRYDUDWL 2YGMH VH VYH GREUH L ORãH VWYDUL QRVH VD VRERP ]D VWR X NUHYHW QD SRVDR 6 GUXJH VWUDQH ]DMHGQLþNL åLYRW MH SRGUãND L MHGQRP L GUXJRP SDUWQHUX X VYHPX QDUDYQR DNR JRYRULPR R ]GUDYRM L LVNUHQRM YH]L NRMD VH WHPHOML QD SRYMHUHQMX UD]XPLMHYDQMX L SRãWRYDQMX 6YH RVWDOR VH PRGL¿FLUD JRGLQDPD L OMXGL VH SULODJRGH QDYLNDPD VXSUXåQLND NDåH .HQDQ AZRA 2012. 21

DAN BEZ SMIJEHA 
1H SURÿH QDP GDQ EH] VPLMHKD L KYDOD %RJX QD WRPH .HQDQ MH GLYQR ELüH L QMHJRYD GXKRYLWRVW MH VDPR MHGDQ RG UD]ORJD ]ERJ NRMHJ VDP VH ]DOMXELOD 1H PRJX VH VMHWLWL NDGD MH WR ELOR NR WR PRåH ]QDWL" $OL VH VMHüDP WUHQXWND NDG VDP VDPD VHEL UHNOD %RåH NDNR JD YROLP $OL GD QH LVSDGQH NDNR JD SUHYLãH KYDOLP ]QD ELWL L ÄVWUDãDQ SD VH XPLULP N
R EXELFD NDåH 0LUHOD

AZRA O njima se priča

CANSU DERE I HALIT ERGENÇ

Bergüzar Korel je, navodno, poludjela na scene u kojima se njen suprug strastveno ljubi s Cansu. Brak turskog para, koji je u svojoj zemlji popularan kao Angelina Jolie i Brad Pitt u Americi, zbog toga je opet u krizi

NE SKRIVAJU

DA MEĐU NJIMA POSTOJI HEMIJA

Turski mediji ne ostavljaju na miru glavnog junaka serije "Sulejman Veličanstveni" Halita Ergença, te svaki čas plasiraju nove informacije o njegovom životu. Posljednja u nizu je ona kako je ponovo prevario svoju lijepu 30-godišnju suprugu Bergüzar Korel. Ovog puta prevario ju je s novom junakinjom "Sulejmana Veličanstvenog" Cansu Dere. Bergüzar Korel je, navodno, poludjela na scene u kojima se njen suprug strastveno ljubi s Cansu. Brak turskog para, koji je u svojoj zemlji popularan kao Angelina Jolie i Brad Pitt u Americi, zbog toga je opet u krizi. Kako pišu turski tabloidi, Korel se sa 12 godina starijim suprugom posvađala na setu "Sulejmana Veličanstvenog". Prekidala je snimanje i prijetila mu razvodom, jer misli da je vara s kolegicom. U trećoj sezoni serije, koja se trenutno emitira u Turskoj, glumačkoj ekipi pridružila se Cansu Dere. Riječ je o veoma popularnoj turskoj glumici, inače bivšoj manekenki i prvoj pratilji Miss Turske iz 2000. godine. Također je poznata kao velika zavodnica i lomiteljica muških srca. Odmah je "bacila oko" na Halita. Glumački par je, otkrili su kolege, nerazdvojan i vrijeme većinom provode zajedno u garderobi.

PRIREDILA: LEJLA LOJO
22 AZRA 2012.

- Ne skrivaju da među njima postoji hemija. Bergüzar svakog dana dolazi na set serije, kako bi kontrolirala svog supruga - rekle su kolege sa seta. Halitova supruga nedavno je kazala da na set dolazi jer joj je fatalna Cansu, zapravo, stara prijateljica. - Shvatam da joj je posao da se pred kamerama ljubi s mojim suprugom. S Cansu smo veoma bliski, ona nam je kao član porodice. Sve to što pišu o njoj i mom suprugu su velike laži izjavila je Korel, koja je i ranije suprugu pravila ljubomorne scene. No, njen strah sasvim je opravdan. Halit je zbog ljubavi prema njoj ostavio suprugu s kojom je bio u braku samo osam mjeseci. Riječ je o glumici Gizem Soysaldi. Iako je bio oženjen, Bergüzar je upoznao na setu serije "1001 noć" i toliko se zaljubio da je odlučio ostaviti Gizem. Zašto se, onda, isto ne bi moglo desiti i Bergüzar. Svjesna je da njen suprug teško odolijeva lijepim ženama. Ljetos je uveliko govoreno o njihovom razvodu. No, Halit je i to demantirao, ali je priznao da ima ljubomornu suprugu. - Razumijem da se mediji hrane događajima iz tuđih života, ali ta priča o razvodu bila je

potpuna glupost. Jednostavno, ljudi kojima smeta to što smo Bergüzar i ja sretni nisu mogli naći ništa neobično u našem odnosu pa su odlučili proširiti priču da imamo bračne probleme. Istina je da je moja supruga ljubomorna i da joj nije svejedno kad se ljubim s drugim ženama, što je sasvim normalno. Ona je i inače mnogo suzdržanija i zatvorenija od mene, teško prihvata segmente slave koji nas sve više opterećuju. Zajedno smo posjećivali terapeuta, jer Bergüzar smatra da glumcima nije lako održati brak s obzirom na to da njihovi partneri ljubavne scene ne gledaju onako kako to čine gledatelji - kazao je Halit. Osim na setu, Cansu i Halit često se poslije snimanja mogu vidjeti u klubovima i restoranima u Istanbulu. - Obožavam glumu, ali mrzim slavu, jer na javnome mjestu nemam ni pet sekundi mira. Fotografi me prate od jutra do mraka - požalila se nedavno Cansu, koja je našim gledateljima poznata kao junakinja serije "Ezel". S Halitom se upoznala prije tri godine. Tada su u filmu "Gorka ljubav" glumili zaljubljeni par. Prošle godine je okončala petogodišnju vezu s komičarem Cemom Yilmazom (37).

SVE HALITOVE ç(1(
8 VYRMRM ]HPOML +DOLW LPD UHSXWDFLMX YHOLNRJ ]DYRGQLND L WHãNR PX MH ELWL YMHUDQ ,DNR VH VDGD SLãH R QMHJRYRM DIHUL V &DQVX 'HUH SULMH WRJD QDYRGQR ]DEDYOMDR VH V NROHJLFRP 0HU\HP 8]HUOL 7DGD MH L SRVMHüLYDR EUDþQRJ VDYMHWQLND NDNR EL VSDVLR EUDN

*OXPLFX *L]HP 6R\VDOGL RVWDYLR MH QDNRQ RVDP PMHVHFL EUDND ]ERJ %HUJ]DU .RUHO

6 %HUJ]DU .RUHO LPD WURJRGLãQMHJ VLQD $OLMD

1DYRGQR MH LPDR DIHUX L V 0HU\HP 8]HUOL

&DQVX X 6XOHMPDQX 9HOLþDQVWYHQRP LJUD LUDQVNX URELQMX

&DQVX 'HUH SR]QDWD MH NDR YHOLND ]DYRGQLFD

AZRA Na kafi sa...

UMJETNIK KOJI SVIJET OBILAZI
AUTOSTOPOM

ŠAHIN ŠIŠIÆ

5$=*29$5$/$ $0(/$ .(6(529,é FOTO: FUAD FOÈO

Prve filmove pogledao je u višegradskom kraju. Uz Drinu. Kasnije je bilježio sudbinu ljudi istočne Bosne, Sarajeva, svijeta... Sve što je snimio fotoaparatom ili kamerom bilo je i nagrađeno. Ovo je priča o čovjeku koji je, prema ocjeni filmske kritike, napravio jedan od najboljih filmova o opsadi glavnog bh. grada i koji je gotovo cijeli svijet proputovao stopirajući
24 AZRA 2012.

Prošle sedmice u Sarajevu je prikazan film "Planeta Sarajevo", bosanskohercegovačkog reditelja, filmskog snimatelja i fotografa Šahina Šišića. U trideset minuta dokumentarca, Šišić kroz sliku, bez riječi, bilježi prve dvije godine opsade glavnog bh. grada. Nije ovaj film značajan samo zbog toga što ga je ugledni "Herald Tribune" okvalificirao istinskim "masterpieceom" i što je dobio brojna inozemna priznanja. Značajan je zbog činjenice da vječno podsjeća razum da se ubijanje čovjeka, grada, duha, kulture... više nikome i nigdje ne smije dozvoliti ni dogoditi. Kroz dokumentarac pokazujete i jednu ljudsku dimenziju koju to tragično, ratno vrijeme nije moglo ubiti. Ko je stari čovjek kojeg pratite u stopu i koji, umjesto da nahrani sebe, hrani životinje? - On se zove Šemsudin Harlač. Mislim da je predavao fiziku ili hemiju u nekoj od sarajevskih srednjih škola. Nakon bombardovanja sve ulice u Sarajevu bi utihnule. I u toj tišini jednog dana vidim čovjeka sa štapom kako vozi neka kolica. Kada sam ga vidio i drugi put, počeo sam mu se sve više približavati. Pokušao sam s njim pričati, na kraju sam mu išao i kući. Stanovao je na Marindvoru. O svemu je Šemsudin volio da govori, izuzev o ratu. U to vrijeme bilo je nestvarno da postoji takav jedan čovjek, humanist koji komunicira samo sa životinjama. Strašno su ga voljele mačke i cuke od Marindvora do Baščaršije. To se vidi i u filmu. Zašto nije želio govoriti o politici? - Pokušao sam barem 15 puta da ga otvorim za te teme, ali on bi samo zanijemio. Kada sve izanaliziram, mislim da je on preživio jednu drugu traumu prije rata, iz Titovog doba, od komunista, koji su ga iskasapili negdje u nekim zatvorima, informbiroima... To mu je sigurno ostalo urezano u pamćenju. Možda je i komunikacija s njim utjecala da ja u "Planeti Sarajevo" izbjegnem tu neku direktnu političku retoriku, da ne podlegnem nekoj dnevnoj politici, da ostanem okrenut čovjeku i opservaciji onoga što se dešava oko mene, jer i ja učestvujem tu, ja sam iza kamere. Šta je s njim na kraju bilo? - Umro je u vrijeme dok sam montirao film. Nisam uspio saznati kako, ali mislim da se radilo o prirodnoj smrti. Jedne prilike sam ga pitao da li se boji granatiranja, odgovorio je: "Ne. Samo se bojim snajpera". Poznavao je dobro Sarajevo. Tokom snimanja, nas dvojica smo išli istom rutom, znali smo gdje se smije i može, gdje treba

stati, gdje ne... Osjećali smo to nekako. Imate li još snimaka i fotografija o ratu? Zašto ih ne objavite? - Imam, trebam naći vremena da ih sve pronađem i montiram. "Planeta Sarajevo" dobila je brojna inozemna priznanja. Osim toga, Vi ste nedavno i za scenarij "Second Hand Life" u Bukureštu dobili jednu od četiri nagrade. Ako se dobro analizira Vaša biografija, da se zaključiti da ste praktično za sve što ste uradili, bili i nagrađeni. Zar i Cannes Film Festival niste iskusili prije rata, s dvadeset i nešto godina? Da li svjesno zanemarujete tu medijsku pozornicu ili jednostavno ne volite hvalisanje? - Kada sam došao u Cannes, više od Festivala su me zanimale njegove uličice. I tamo sam želio raditi svoj posao. Istraživati, razgledati, tražiti nešto novo, drugačije... Paradiranje po crvenim tepisima mi je uvijek bilo čudno. Ako nešto od tih protokolarnih aktivnosti volim, onda su to susreti s mojim kolegama. Volim da se sretnemo, da razmjenjujemo iskustva, ideje... A, kada je riječ o nagradama, meni je najveća ta da nešto što sam snimio, naprimjer, prije petnaest ili dvadeset godina, nije završilo u kanti za smeće. Da i dalje okupira pažnju ljudi, izaziva emociju u njima, dotiče ih... To je moja satisfakcija koja me ohrabruje da ostanem vjeran načinu na koji sam i do sada živio i radio. Osim što volite film i fotografiju, Vi ste i pasionirani putnik. Vaši prijatelji kažu da ste autostopom obišli cijeli svijet. - Nisam proputovao cijeli svijet. To je prosto nemoguće. Ali, znao sam imati turu od deset hiljada kilometara u cugu autostopom. Najbolje poznajem Rusiju, skoro cijelu Evropu, dio Azije i Amerike. Sjećate li se prvog putovanja? - Na prvo samostalno putovanje sam otišao s osam godina. Majka, sestra i ja smo vozom putovali kod nene. Neposredno pred dolazak na našu stanicu, majci sam rekao da moram u WC, ali umjesto da se vratim, sakrio sam se u zadnji kupe i nastavio put za Višegrad. Majka me je tražila, ali znajući koliko se volim šaliti, mislila je da sam prije njih izašao iz voza. Naravno, obavijestila je policiju, i na kraju su me prepoznali po gipsu na ruci i vratili kući. Otac je znao koliko volim vozove, pa me je s deset, jedanaest godina puštao da sam putujem od rodne Međeđe do Sarajeva. Vjerovatno je

sugerirao kondukterima da me paze. Otkud ljubav prema vozovima? - Kao dijete sam mogao nekoliko puta poginuti. Davio sam se jedne prilike u Drini, ali me je spasio čuvar pruge. Zato možda i volim vozove. Ko zna. Padao sam s drveća, lomio ruke, padao u vatru... sve do 12. godine života. Sjećam se i danas da je majka najviše para davala na sadaku, da me sačuva. Uz tu Drinu i rodni kraj sam zavolio i filmove. U kino-sali, koja me kasnije podsjetila na Kino 1. maj u Sarajevu, moj rođak Ramiz Šišić je vrtio filmove. Opsesivno sam gledao svaki. S godinama su lokalna putovanja prerasla u internacionalna. Ali, umjesto vozom, Evropu, Aziju i Ameriku obilazite stopirajući. Jeste li ikada doživjeli neku neprijatnost? Plašite li se da će Vam se nešto dogoditi?

SNIMIT ÆU FILM PREMA KADIROVOJ KNJIZI
8 GHFHPEUX üH X 6DUDMHYX SUHPLMHUQR ELWL SULND]DQ ¿OP %RG\ &RPSOHWH QD NRMHP VWH UDGLOL NDR GLUHNWRU IRWRJUD¿MH ]D DXVWULMVNX SURGXNFLMX ýLPH VWH MRã RNXSLUDQL NDGD MH ULMHþ R SRVOX" 3ULMH GYD PMHVHFD PL VH MDYLR .DGLU +DELERYLü þRYMHN L] 6UHEUHQLFH NRML GDQDV åLYL X âYHGVNRM 3RVODR PL MH VNURPQR SLVPR PDLORP X NRMHP PL VH SUHGVWDYLR L SLWDR PH GD OL ELK SURþLWDR QMHJRYX NQMLJX äLYRW SURWLY VPUWL 6UHEUHQLFD 2GJRYRULR VDP PX GD PL MH SRãDOMH ,] SRãWRYDQMD SUHPD WROLNRM NROLþLQL WUDJHGLMH NRMD VH GRJRGLOD QLVDP VH XVXGLR RGPDK MH X]HWL X UXNH 3URãOR MH þHWLUL SHW GDQD D RQGD VDP MH SRþHR þLWDWL .DGLU QLMH þRYMHN L] OLWHUDWXUH DOL LPD RJURPQX åHOMX GD QHãWR NDåH 7HN QDNRQ SURþLWDQLK VWUDQLFD NQMLJD PH SRþHOD X]LPDWL VHEL XOD]LWL PL SRG NRåX GR NUDMD 2YR MH QDMVQDåQLMH GMHOR NRMH VDP SURþLWDR R 6UHEUHQLFL 3RWRþDULPD MXOX .DGLU SLãH MHGQR þLVWR VYMHGRþDQVWYR -HGQX þLVWX LVWLQX R VYHPX ãWR MH SURåLYLR 8 UDQJX MH 'QHYQLND $QQH )UDQN 0QRJR UHVSHNWLUDP DQJDåLUDQRVW äLGRYD NDGD MH ULMHþ R GMHOLPD NRMD XND]XMX QD QMLKRYD VWUDGDQMD 1D QRJH VH GLåX GD SRPRJQX VYL QMLKRYL SURGXFHQWL UHGLWHOML $ .DGLU VDP VDNXSOMD QRYDF GD NRULþL NQMLJX 0LVOLP GD WUHEDPR ELWL RED]ULYLML SUHPD RYDNYLP OMXGLPD L QMLKRYRP VWUDGDQMX 3ODQLUDP UDGLWL VFHQDULM ]D ¿OP SUHPD .DGLURYRM NQML]L

AZRA 2012. 25

AZRA Na kafi sa...

DOŠAO U CANNES,
VIŠE OD FESTIVALA SU ME ZANIMALE NJEGOVE ULIČICE. PARADIRANJE PO CRVENIM TEPISIMA MI JE UVIJEK BILO

KADA SAM S DVADESET I NEŠTO

âLãLü 2VWDR MH RNUHQXW RELþQRP þRYMHNX L QMHJRYRM VXGELQL

ČUDNO

)272 j$+,1 j,j,é

- Pamtim dvije neprijatnosti. U Mongoliji i u Finskoj. Učestvovao sam na takmičenju stopera u Rusiji. Budući da sam u džepu imao samo deset njemačkih maraka, u Holandiju se nisam mogao vratiti brodom, pa sam odučio stopati. Krenuo sam preko Finske. A, kako je ta Finska dugačka zemlja! Bilo je vrijeme akšama. Iz daljine sam primijetio da mi se približava auto, odmah sam osjetio da nešto nije uredu. Stopersko oko prepozna da li se radi o jednoj ili više osoba u vozilu. Bacio sam ruksak u kanal, ali sam mahinalno, valjda sam se zamislio, podigao ruku. U autu su bila četverica muškaraca, kriminalnog izgleda, ni vrat čini mi se nisu imali. U tim trenucima neke druge vijuge u mozgu odlučuju, instinktivno sam znao da, ako se budem povlačio, da ću ih razjariti i podstaći da se iživljavaju, I Bog zna šta sve ne, i zato sam, nakon što su otvorili prozor i rekli da uđem, napravio polukorak prema njima, i počeo otkopčavati svoju kožnu jaknu. Vjerovatno su mislili da imam pištolj uza se, uostalom, bio sam u prednosti, ja sam vani, oni praktično u limenoj kutiji, ali zanimljivo, ja ni čakiju nisam imao. Zatvorili su prozor i nastavili put. Šta biste uradili da prozor nisu zatvorili? - Preskočio bih ogradu i ganjali bismo se po šumi.

3HW JRGLQD VH LQWHQ]LYQR EDYLR åLYRWRP 5RPD âHPVXGLQ +DUODþ -HGDQ RG MXQDND ¿OPD 3ODQHWD 6DUDMHYR

Ako Vas sada pitam kada ćete i čime krenuti kući za Holandiju, vjerovatno ćete mi odgovoriti da se to nikad ne zna. Ali, objasnite mi otkud Vam potreba za tom vrstom adrenalina, uzbuđenja? - Mi sad sjedimo u "Bečkoj kafani", međutim, već osjećam kako me ovaj plafon iznad glave pritišće i opterećuje. A, ja više od svega volim da iznad svoje glave vidim nebo. Vjerovatno se ovdje radi o osjećaju za slobodom. Jako volim da upoznajem ljude i nove svjetove. Znao sam zakasniti na avion u Zürichu, kaže mi službenica na aerodromu: "Ali, gospodine, Vi ste zakasnili na let, propala Vam je karta". Ja je samo pitam: "Da li biste mi mogli reći gdje je najliži izlaz za autoput?"

26 AZRA 2012.

Cocktail

AZRA

Udruženje altruista „DOBRO" šesti put organizira akciju „Paketići za SVE" koja ima cilj da barem na jedan dan usreći djecu iz socijalno ugroženih porodica s područja čitave BiH.

ZA SVE"

"PAKETIĆI

Akcija "Paketići za SVE" realizira se isključivo na bazi donacija pravnih i fizičkih lica. U prethodnim godinama su, zahvaljujući nesebičnoj podršci istih, u ovoj akciji pripremili i podijelili više od 7.000 novogodišnjih paketića za djecu iz gradova širom BiH. Pridružite se u realizaciji krajnjeg i jedinog cilja - da što više djece s osmijehom na licu i nadom u srcu dočeka 2013. godinu. Uplate u BiH se mogu vršiti na račun Udruženja „DOBRO":

Udruženje altruista „DOBRO" Broj računa: 1610000055480034, Raiffeisen bank dd BiH Svrha uplate (obavezno navesti): Humanitarna akcija: Paketići za SVE Uplate iz inozemstva mogu se vršiti direktno putem stranice www.dobro.ba (preko moneybookers servisa) ili na devizni račun Udruženja DOBRO: Raiffeisen Bank dd BiH, IBAN: BA391610600002202657, SWIFT: RZBABA2S

AZRA Moćne žene
8 GUXãWYX QHNDGDãQMH SUYH GDPH )UDQFXVNH &DUOH %UXQL

'REUD MH ELOD L VD 6DUNR]\MHYRP SUYRP VXSUXJRP &HFLOLMRP

SHEIKHA MOZAH BINT NASSER AL-MISSNED

28 AZRA 2012.

NAJDRAŽA EMIROVA ŽENA SNAGA KATARA
Šta je posebno u Mozah, pa joj jedan od najbogatijih vladara svijeta toliko vjeruje da je vodi na svako svoje službeno putovanje, da pod njenim utjecajem otvara i modernizira katarsko društvo, da joj kupuje modne kuće po Evropi, te uključuje u politički i društveni život zemlje i rad Vlade
Nije samo Sulejman Veličanstveni imao najdražu ženu, Hurem, i katarski emir šeik Hamad bin Khalifa al-Thani također ima miljenicu među svojim suprugama. Od njegove tri životne saputnice, jedino se druga po redu, Sheikha Mozah bint Nasser alMissned, izborila za dominantnu ulogu. Ostale dvije supruge katarskog vladara se nikad nisu pojavile u javnosti. Šta je posebno u Mozah, pa joj jedan od najbogatijih vladara svijeta toliko vjeruje da je vodi na gotovo svako svoje službeno putovanje, da pod njenim utjecajem otvara i modernizira katarsko društvo, da joj kupuje modne kuće po Evropi, te uključuje u politički i društveni život zemlje i rad Vlade? dama. Diplomirana je sociologinja, specijalna izaslanica UNESCO-a za obrazovanje, predsjednica katarskog kampusa i centra znanja Education City, koji raspolaže s više od petnaest milijardi dolara, a pokrenula je i dječiji program televizije "Al Jazeera". Zato i ne iznenađuje što ju je magazin "Forbes" 2007. godine pozicionirao na listu 100 najmoćnijih žena svijeta, dok je u britanskom "Timesu" ona na listi 25 najmoćnijih poduzetnika na Bliskom istoku. Mnogi tvrde da je pod njenim utjecajem katarski vladar shvatio da je vrijeme za promjene i modernizaciju zemlje, te je tu ulogu prepustio šarmantnoj supruzi. Za petnaestak godina vladavine emirskog para Katar se, kažu, znatno izmijenio. Lijepa šeika zalaže se za aktivnost dama u arapskom svijetu, pa je tako u konzervativnom islamskom društvu u Ustav zemlje upisana jednakost spolova. Žene su dobile pravo glasa, mogućnost obrazovanja i mnoge danas imaju odgovorna mjesta u bankama i naftnim kompanijama. - Ljudi imaju običaj vjerovati da se, da bi bili moderni, moraju razdvojiti od svoga naslijeđa, ali to nije istina. To je ono što mi nastojimo dokazati. Ne vidimo globalnog građanina kao nekoga ko nema identitet, nego kao nekoga ko ima samopouzdanje i ko je ponosan na svoju kulturu i historiju, te otvoren prema
AZRA 2012. 29

PROGRESIVNA JE

MOZAH TREBAJU VJENČATI. IZ INTERESA PRERASTA U VELIKU LJUBAV SEDMERO DJECE
IZ KOJE JE ROĐENO DVIJE PORODICE SE MIRE, A BRAK

ZBOG DOBROBITI DRŽAVE KATARSKI DVOR ZAKLJUČUJE DA SE EMIR I

MEĐU NAJMOĆNIJIM PODUZETNICIMA
Sheikha Mozah je izuzetno obrazovana žena. Jednostavna je i sofisticirana. Za Katarane je pustinjska kraljica, a za Zapadnjake istinska

AZRA Moćne žene

ONA HOÆE HALJINU, EMIR JOJ KUPI "VALENTINO"
6HLNKD 0R]DK MH LNRQD VWLOD L HOHJDQFLMH ]ERJ þHJD VX MH XJOHGQL 9RJXH L 9DQLW\ )DLU XYUVWLOL PHÿX SHW QDMEROMH RGMHYHQLK åHQD VYLMHWD 1RVL LVNOMXþLYR GL]DMQHUVNX RGMHüX D NDGD L]UD]L åHOMX ]D QHNRP KDOMLQRP RG VXSUXJD QD SRNORQ QH GRELMH KDOMLQX YHü PRGQX NXüX 7R SRWYUÿXMH SRGDWDN GD MH X MXOX RYH JRGLQH ]D PLOLRQD HXUD HPLU NXSLR MHGQX RG QDMSR]QDWLMLK LWDOLMDQVNLK PRGQLK NXüD 9DOHQWLQR 3RNORQLR MRM MH L XGLR RG SHW SRVWR X 7LIIDQ\MX NDR L X JUXSL /90+ NRMD SRVMHGXMH PDUNH &KULVWLDQ 'LRU *LYHQFK\ WH /RXLV 9XLWWRQ 

modernom svijetu - objasnila je svojevremeno Mozah. Uz sve poslovne obaveze uspjela je izbalansirati i porodične obaveze. Katarskom vladaru je rodila čak sedmero djece, dvije kćerke i petericu sinova.

BRAK IZ INTERESA
6 SULQFRP &KDUOHVRP

Bilježi se i da se ljubav između katarskog vladara i njegove najdraže supruge rodila iz jedne velike porodične svađe. Naime, otac današnjeg vladara šeika Hamada je svu zaradu od nafte, navodno, uzimao sebi, zbog čega ga je naročito kritizirao otac sheikhe Mozah, ugledni Abdullah bin Nasser al-Misnad. Međutim, kritike nisu urodile plodom, i njena porodica je protjerana iz Katara. Mozah je tako prvih sedamnaest godina života provela u azilu u Egiptu i Kuvajtu. Situacija se mijenja kada stari emir odlazi s vlasti, a katarski dvor zaključi da je veoma dobro za državu da se ove dvije porodice pomire. Stoga su predložili najpraktičniji način, da se novi emir, koji je u to vrijeme već bio oženjen i imao djecu, vjenča s 18-godišnjom Mozah. No, iako je ovaj brak sklopljen iz interesa, u njemu, tvrde poznavaoci katarskih prilika, cvjeta prava ljubav. Emir ne krije da ga je Mozah pri prvom susretu oborila s nogu i da je jedina osoba koja ga uvijek može nasmijati.

1D MHGQRP RG VDPLWD V WXUVNLP SUHPLMHURP 5HJHSRP 7DLERP (UGRJDQRP 30 AZRA 2012.

AZRA
3,j( =$1$ .2/2j08/$%',é

Lijepa glumica prije nekoliko dana dobila je nagradu za epizodnu ulogu u predstavi "Sumnja" na 17. Jugoslovenskom teatarskom festivalu u Užicu. Iako ima mnogo angažmana u Regionu, kao članica Udruženja "Kontakt" učestvovala je s kolegama i članovima Doma za zdravo starenje u performansu "Sedma soba", jer želi biti društveno odgovorna
32 AZRA 2012.

MAJA IZETBEGOVIÆ

E MAD IN BIH

TEŽE OGOLJETI DUŠU NEGO TIJELO
Maja Izetbegović jedna je od sretnih osoba koje su jednostavno rođene za posao kojim se bave. Lijepa je, talentirana, voli glumu, a gotovo svaki njen projekt je pun pogodak jer oduševi stručni žiri i publiku. Prije nekoliko dana dobila je nagradu za epizodnu ulogu u predstavi "Sumnja" na 17. Jugoslovenskom teatarskom festivalu u Užicu. Dvije sedmice ranije nagrađena je za ulogu u filmu "Lupus" na Međunarodnom festivalu studentskih filmova u Kazahstanu. Prošle godine zablistala je na daskama beogradskog JDP-a i dobila priznanje "glumica godine". Za nekog ko ima 27 godina i karijeru gradi u zemlji u kojoj je kultura na margini, to je izvrstan rezultat. Uz sve to, stalno je angažirana i van granica, u teatrima Srbije i Hrvatske, gdje cijene njen talent. - Izabrala sam posao koji volim i prema kojem imam veliko poštovanje i odgovornost. Nagrade mi donose potvrdu da je moj izbor ispravan i da je put kojim sam krenula dobar, ali i težak. To je velika motivacija za dalji rad i postavljanje novih ciljeva, koje želim dostići - kaže Maja na početku. u svijetu godina međugeneracijske saradnje. Prije samog preformansa radili smo istraživanja i došli do statističkih podataka, u kojima se procjenjuje da osobe starije od 65 godina u BiH čine 17 posto stanovništva. Ubrajaju se u najsiromašnije u društvu. Osobe treće dobi u velikom se procentu osjećaju društveno izolirano i usamljeno. Uz udruženja humanitarnog karaktera u našoj zemlji u posljednjih nekoliko godina pojavila su se brojna umjetničkog karaktera. Njihovi projekti bilježe veliku posjećenost, čak veću od predstava u "pravim" kućama kulture, a aplauzi pozdravljaju njihova djela. - Veliki je broj glumaca, a malo pozorišta. Mislim da je značajno da postoji nezavisna scena, koja bi trebala biti alternativa institucionalnim teatrima. Mali je broj onih koji su se odlučili baviti istraživačkim pozorištem. To su gotovo u pravilu populističke i zabavljačke predstave. Rad na sebi i stalno usavršavanje karakeriziraju ovu mladu glumicu. Za role u predstavama "Nora" i "Klasni neprijatelj" u Ohridu je prošle godine proglašena "kraljicom scene". Definirajući reakciju publike na njenu izvedbu kaže da osnov njenog rada podrazumijeva stalno istraživanje. - Svaka nova uloga za mene je veliki izazov. Ne mislim da postoji formula, postoji rad i istraživanje. Želim da u trenutku procesa rada na ulozi ona postane svakodnevni segment mog života. Za meni bliske ljude to ponekad djeluje naporno, ali već su se i navikli. Bitno je istražiti šta je ideja uloge koju tumačim u ovim društvenim okolnostima, zbog čega je važno da ona ovdje i sada zauzima prostor i vrijeme na sceni. Također, na taj način biram projekte u kojima radim. U jednom od razgovora za medije, definirajući svoj stav prema životu, istakla je kako je zaljubljena u slobodu i odgovornost prema njoj. - To je blagoslov koji uživam i za koji se borim. Mislim da se njene mogućnosti mogu beskrajno istraživati, a to donosi određenu vrstu opasnosti da je ne zloupotrijebimo. Zbog toga mislim da sloboda nosi i veliku odgovornost, koju ne smijemo ignorirati.

ZA GLUMCA JE

ŽUTA CRTA
A glumčeva istraživanja slobode uvijek mogu biti dvojako tumačena. Nedavno je, tako, na sceni Zagrebačkog kazališta mladih izvedena predstava "Žuta crta" Ivice Buljana u kojoj se Lucija Šerbedžija pojavljuje naga. Hrvatski mediji prenijeli su tu sliku sa znakovitim naslovom. Kad je 2009. godine izvedena "Nora" u režiji Harisa Pašovića, i pored nagog ljudskog tijela na sceni, kod nas je to sve prošlo dostojanstvenije. - Ponovit ću ono što sam izjavila nakon premijere „Nore". Za glumca je mnogo teže da obnaži unutrašnji svijet nego tijelo. Mislim da je pravljenje medijske atrakcije oko nagog tijela u pozorištu prevaziđeno. Našu publiku mnogo više zanima šta takav izbor suštinski znači i koliko doprinosi predstavi. Uz brojne angažmane u teatru Maja odvaja trenutke za sebe: šeta u Vilsonovom, nekad voli da se osami, a ponekad prakticira i kick boks. Naglašava kako, ipak, najviše uživa u druženju s porodicom i prijateljima. Razgovor završavamo pričom o Facebooku. Naime, prije nekoliko dana naša sagovornica pozvala je na svom profilu ljubitelje teatra da pogledaju predstavu "Bolest porodice M", komad koji na specifičan način govori o problemima u našem društvu. Činjenica je da su komedije danas, ipak, najviše posjećene, pa Maju pitamo zašto je to tako... - Mislim da u slučaju „Bolesti porodice M" nije problem u temi nego u žanru. Iako se tekst bavi ozbiljnim problemom, on je napisan na vrlo duhovit način. Mi smo mu tako i pristupili u realizaciji. Vrlo su rijetke pametne komedije, koje o ozbiljnim temama govore na duhovit način. Mi se bavimo savremenom komedijom, koja ne budi niske strasti i nije površna - kaže na kraju Maja Izetbegović.
AZRA 2012. 33

KRALJICA SCENE
Društveni angažman je ono što većini danas nedostaje, a očaj i letargija su reakcija na stanje u kojem živimo. No, i ovdje mlada glumica dokazuje da se svijet može mijenjati djelovanjem pojedinca. Zajedno s kolegama, glumcima u okviru Udruženja "Kontakt", Maja je u saradnji s članovima Doma za zdravo starenje prije nekoliko dana učestvovala u izložbeno-scenskom performansu "Sedma soba", koji je oduševio publiku. - Naše udruženje ima već tri realizirana projekta. Prvi je bio predstava "Sumnja", nastala u koprodukciji s Kamernim teatrom 55. Potom je uslijedila radionica u kojoj su sarađivali glumci i osobe s invaliditetom, „Ples na točkovima" u SARTR-u. Nakon toga desila se "Sedma soba" u Umjetničkoj galeriji BiH. Jedan od naših ciljeva je bavljenje marginaliziranim socijalnim grupama. Tako se i desila ideja o saradnji s članovima Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo. Ovo je, inače,

AZRA Kolumna

UŠLO I KOD NAS U MODU ŽIVJET' NEVJENČANO
Oženio se dva-tri dana pred njen porod. Mati ga natjerala, da se ne rađa dijete kopile. Ni odijelo nije obuk'o, tako da je matičar mislio da je kum mladoženja. Ona sa stomakom do zuba, što bi se reklo. Smješkala se milo dok je potpisiv'o i mislila: - E, sad ćeš za sve vidjet'. Nije isto s papirom i bez njega
3,j( ,1',5$ .8ë8.625*8ë
Ušlo i kod nas u modu živjet' nevjenčano. A mislili smo da neće nikad. - Je li ti se udala kćer? - Ma, eto, k'o da jeste. - Kako k'o da jeste? Ili jeste ili nije? - Ma živi skupa s momkom. - Aaa. Pa hoće li se vjenčavat'. - Ma ne znam, eto im tamo... Ovako otprilike zvuče roditelji čija su djeca odlučila živjet' nevjenčano, u vanbračnoj zajednici, tvrdeći da njima papir ništa ne znači, da je to papir k'o i svaki drugi. Ali, je li to baš tako, naročito u našoj sredini, pitanje je sad. Ova ista majka koju sam citirala, kaže: - Ma da mi je muško, pustila bih da živi nevjenčano. Nego žensko, jadi moji, pojest će me to gore nego kakva bolešćina. Al' ne sluša ništa, zaćorila i eto. Haj ti tu nešto interveniši, samo bi me sustig'o još veći belaj. Ne znam. Nisam pametna. Sigurno ima žena i muškaraca, više muškaraca, naravski, koji misle da je to papir jednake vrijednosti kao onaj toaletni. Ipak, kad je naš mentalitet u pitanju, tu ne treba zaobić' ni neke druge fenomene. Ne raspolažem statističkim podacima, a i sumnjam da ih kod nas ima. Gdje će kod nas ičega biti što se mjeri u postocima! Ali, ono što vidim jeste da u takve "nepapirnate" zajednice ulaze većinom djevojke koje su u dugim vezama. Dakle, predugo su skupa, splasnuo je onaj prvobitni zanos kad im je njihov dragi zvijezde s neba skid'o, njoj godine prohujale, a on neće da se ženi. E tad počinje ova igra mačke i miša, ili mačka i mišice, kako se već uzme. Tada se one nekako počnu uvaljivat', makar u ove veze bez potpisa.
34 AZRA 2012.

Smišljaju milion razloga, od zajedničkog kredita, do toga da mu se mic po mic uvuku u kuću preko veš mašine, šporeta i ostale bijele tehnike. I onda polako. Naizgled prihvate priču o braku kao još jednom papiru bez jamstva (više vrijedi usisivač, on bar ima garanciju!), a s obavezama, prihinje se i čekaju. Polahko pletu mrežu. Dok roditelji, jadni, ne znaju bi li živjeli uopće od muke. Nezgodacija im i čaršijom proć'. Nije obraz maska od mrskog avokada pa je možeš začas skinut' toplom vodom. Jok. Ali, eto, pred drugima kuliraju i vade se na onu da je to danas normalno. Dvoje iz ove priče su skupa studirali. Neki težak fakultet. Uglavnom trideseta ih snašla kad su diplomirali. On naš'o dobar pos'o i parali. I ona, ne baš tako plaćen, ali siguran i solidan. Nekako ga je prevarila da skupa uzmu kredit za neku garsonjericu. Kuhala je u sebi sjećajući se onih dana kad su skupa spremali ispite, preživljavali, voljeli se, kad je sve bio spreman za nju učinit'. A sad... Vidi ga. Sve mu jedno. Otišla ili ne. Samo stara navika je ostala. Kuhala tako u sebi, a kuhala i njemu s osmijehom - supice, na kašiku, ma razvijale se pite što se nikad nisu razvijale! K'o da ga je kašikom htjela podmitit' i osigurat' samo za sebe. Tetke i njegovu majku počela okupljat' u toj garsonjerici i svrstavat' na svoju stranu. Lagano plesti mreže onako kako to znaju žene koje imaju cilj. Nije prošlo puno, a mati sina počela gurkati u brak: - Eto fina ti je. Ne valja ti držat curu nevjenčanu. Grehota je. Ko zna na kakvu bi sutra naletio. Da ne poštuje ni tebe, ni mater ti. A i kuha. Koliko to žena danas kuha?! Sin malo zaklima glavom i po svom. Jer su se uz njegov novi status i visoku plaću pojavile nove pripravnice, kolegice, sponzoruše i druge pretendentice. Nije mu loše ovako. Šta loše?! K'o bubregu u loju mu je. Njoj sve safra udara. Sve se pravi da ne vidi, ne primjećuje. Misli: - E, neće mu se, vala, uvalit' nijedna nakon što sam ja bila s njim kad je bio goljo.

Niko i ništa. Pomnožen s nulom. A trudnoća, po belaju, neće pa neće. Kao i kod mnogih današnjih parova. Kažu da je zbog ove hrane koju jedemo, ali ko će mu ga znati. Prije da je od emancipacije. Obigrala ona doktore, travare, homeopate, sve što god joj je ko rekao. Od medova, do macinih trava, raznih kupki, kapi, hrana i čajeva. I onda, u jeku njegove afere za koju je znao čitav grad s poznatom šmizlom i šminkericom, desilo se i to. Zakasnila tetka u crvenom. Trk po test. Pozitivan. Trudna. Da nije greška. Trk po drugi. Nije! Trudna. Yes, yes, yes... (sad se tako govori). Ja ću reći mašala. Uveče se desila situacija kao s neke stupidne karikature iz križaljki koja na jednoj strani prikazuje kako muškarac prosi ženu: na koljenima s otvorenom kutijicom u kojoj je prsten, a na drugoj kako žena prosi muškarca: s uzdignutom šakom poput Kipa Slobode i riječima: - Trudna sam. Uglavnom, oženio se dva-tri dana pred njen porod. Mati ga natjerala da se ne rađa dijete kopile. Ni odijelo nije obuk'o, tako da je matičar mislio da je kum mladoženja. Ona sa stomakom do zuba, što bi se reklo. Smješkala se milo dok je potpisiv'o i mislila: - E, sad ćeš za sve vidjet'. Sad dolazi mojih pet minuta. Nije isto s papirom i bez njega. Samo je jedna razlika po mom: s papirom te zakolje svadba, a onda kad se hoćeš rastavit' zakolje te i razvod. Nepotreban trošak u ova šugava vremena. I tako je ova naša junakinja tek na kraju skontala pravi smisao one "ljubav ulazi kroz stomak" - i zatrudnjela je. Ali s djetetom i izlazi iz stomaka. Uglavnom. Ne znam je l' o tome mislila. I ne znam da l' ona zna da se njen nazor mladoženja ne odvaja od poznate gradske šmizle što i po danu nosi večernje haljine slavnih dizajnera. Daj Bože da ne zna.

GD VH VPLMHÈWL RVWDW FH VDPR VX]H

$NR SUHVWDQHÈ

I još: =D ÞLYRW QD YLVRNRM QR]L QRYLWHWL L] $OGD )DVKLRQ HUD ÇWD VYH WUHED XUEDQRM jahacici %HDXW\ 1LVL JD\ DNR NRULVWLÈ NUHPX /LMHSD L RGPMHUHQD NURPSLUXÈD

Stylissimo

Stylissimo
Moda

ELEGANTNA KAO JAHAÈICA

Eleganciju koju imaju jahačice svi primjećuju. Stav, način na koji se kreću u čizmama visokih

sara, istaknuta silueta,

Yorka, Pariza i Milana
ETRO
koji nose upravo ovaj štih. Ne tražite u ovim modelima tenisice ili mrežu, nećete ih naći, ali sportska elegancija

sve je to ono što su modni dizajneri vidjeli i što ih je inspiriralo. Stilisti "Voguea" izdvojili su modele s pista Londona, New

RALPH LAURENT

postoji i povezuje ih,
pogledajte pažljivije.

ALEXANDER WANG

36 AZRA 2012.

TOMMY HILFIGER

GIVENCHY JASON WU

SALVATORE FERRAGAMO GUCCI

ALTUZARRA

AZRA 2012. 37

Stylissimo
Moda

MILA SCHON

ŠARENO

OD GLAVE DO PETE
FASHION BLOGER
S IN THE WONDERLAND Sandra Jamaković

Stari military džemper
Kada iz ormara izvučete džemper koji je star više od 20 godina i zateknete ga u odličnom stanju, o samoj kvaliteti nema ni potrebe da vam pišem. Pošto je military style ove jeseni došao na velika vrata i uvukao se u gotovo sve kolekcije velikih svjetskih dizajnera, jednostavno nisam mogla odoljeti, a da ga ne uvrstim u svoj današnji outfit. Nisam osoba koja mora imati sve što je IN određene sezone i zaista ne pratim slijepo trendove. Međutim, ponekad uzmem sebi ono što mi najviše odgovara, odnosno ono za što sam sigurna da mogu da nosim na neki svoj način. Sandra, uz stari džemper, nosi hlače i majicu "Zara", čizme "Vintage", tašnu "COCO", ogrlicu "SJ Juvelarto"
38 AZRA 2012.

EMMANO SCERVINO

AQUILANO RIMONDI

ROBERTO CAVALLI

MOSCHINO

Uzorci, jedan od vodećih trendova, ove sezone, ne pojavljuju se samo pojedinačno uz dijelove jednobojne odjeće nego su posebno šik ako se nose doslovno od glave do pete. Najbolje je kad je svaki komad odjeće s istim uzrokom, no možete kombinirati i različite boje. Ali tu morate biti oprezni te postići dojam usklađenosti.Veseli i šareni hrabro
zakoračite na ulicu i svi će vas primijetiti.

ANTONIO MARRAS

PRADA

SERGIO ZAMBON ICEBERG

ANTEPRIMA

Stylissimo
Promo

Pravi trendseteri imaju Sony Vaio
6RQ\ 9DLR VHULMH ( RGOLNXMH VH MHGQRVWDYQRãüX NRULãWHQMD WH VYMHåLP SRVHEQLP L]JOHGRP NRML JD þLQL SUHSR]QDWOMLYLP NDR L LGHDOQLP ]D SRURGLFH VWXGHQWH L VYH RQH NRML åHOH XåLYDWL X PXOWLPHGLML QD UDþXQDUX X] MHGQRVWDYQRVW NRULãWHQMD 2VQRYQH NDUDNWHULVWLNH RYH VHULMH ODSWRSD VX QRYL L]JOHG 
ZUDSDURXQG
GL]DMQ EU]R SRGL]DQMH VLVWHPD L] VWDQMD PLURYDQMD X] 5DSLG :DNH (FR YHOLND GRGLUQD SORþLFD WRXFKSDG NRMD VH PRåH NOLNDWL ]D LQWXLWLYQX NRQWUROX EH] WLSNL NDR L ERJDW L PRüDQ ]YXN X] [/28' L &OHDU 3KDVH WHKQRORJLMX 6 GUXJH VWUDQH 6RQ\ 9DLR VHULMH 6 QDPLMHQMHQ MH SRVORYQLP OMXGLPD NRML VX X SRWUD]L ]D ODSWRSRP NRML SUHGVWDYOMD RGOLþQX NRPELQDFLMX VQDJH L SUHQRVLYRVWL L NRML PRåH VDYODGDWL ]DKWMHYH L QDMWHåHJ UDGQRJ GDQD 9$,2 6HULMX 6 NDUDNWHUL]LUD WDQDN GL]DMQ SD VYL PRGHOL MHGQRVWDYQR VWDQX X SXWQX WRUEX L XYLMHN VX SUL UXFL NDGD LK ]DWUHEDWH 0RGHOL VX HOHJDQWQR REOLNRYDQL RG þYUVWLK DOL L ODJDQLK PDWHULMDOD NDR ãWR VX PDJQH]LM LOL DOXPLQLM SD VX PRGHOL 6HULMH 6 MDNR ODJDQL 6YL PRGHOL 6 6HULMH LPDMX VORWLQ RSWLþNL SRJRQ SD MH ODSWRS WDQDN D PDNVLPDOQR VH SRYHüDYD þYUVWRüD NXüLãWD

SVI KORACI VODE U
Dame, ali i gospoda, s velikim nestrpljenjem su iščekivali novu kolekciju obuće jesen/zima kanadskog brenda "Aldo". Neke od noviteta, koje možete potražiti u njihovim radnjama u Banjoj Luci (ul.Veselina Masleše 28) i u Sarajevu (ul.Maršala Tita 34), predstavljamo u ovom broju našeg magazina. Osim povoljnih cijena, "Aldo" obuću karakterizira ono najvažnije - kvalitetna i moderna izrada. Stoga ako još niste pronašli svoj savršeni par cipela, čizmica, gležnjača, znate šta vam je činiti

179 KM &UQD SODYD L WLUNL] 6DYUwHQL VSRM V YLVRNRP SHWRP

85 KM 8GREQH SDWLNH ERMH VORQRYH NRVWL V QLWQDPD

229 KM Smeðe NRèQH JOHwQMDìH V UDMIHwOXVRP

159 KM 6DYUwHQH FLSHOH V PHWDOQLP YUKRP ]D VYDNX HOHJDQWQX GDPX

149 KM &UQH DQWLORSQH JOHèQMDìH V QLWQDPD

279 KM 7UHQG\ wDUHQH FLSHOH V SODWIRUPRP L YLVRNRP SHWRP 119 KM 0RGHUQH L XGREQH FLSHOH V DWUDNWLYQLP YH]DQMHP 199 KM Smeðe NRèQH FLSHOH ]D QMHJD 299 KM Smeðe, NRèQH ìL]PH V NDLwHP 319 KM Smeðe, NRèQH ìL]PH V SHWRP 239 KM 6LYH DQWLORSQH FLSHOH VDYUwHQH ]D VXKX MHVHQ

159 KM Smeðe JOHèQMDìH QD YH]DQMH

Stylissimo
Moj neseser

MLJEVENE KAFE
Belma Mujezinović-Pribilović
Direktorica "Bela Vida" galerije iz Sarajeva s našim čitateljkama podijelila je najbolji prirodni recept za piling tijela, te otkrila koji beauty tretmani joj uvijek poprave raspoloženje
Koliko puta dnevno se šminkate ili to činite jednom, a onda do kraja dana samo osvježavate make-up? - Jednom. Prebrz životni tempo mi ne dozvoljava šminkanje više puta dnevno. Sretna sam kada imam vremena skinuti šminku koju sam nosila tokom dana i nanijeti novu za večernji izlazak. Međutim, vrlo često, pogotovo kada otvaramo nove izložbe u "Bela Vida" galeriji, losionom skinem puder i nanesem novi, a ostalo samo osvježim. Volite li se šminkati i sjećate li se svog prvog šminkanja? - Volim, ali ne toliko da u jutarnju kupovinu moram otići našminkana. Nažalost, ne sjećam se baš prvog šminkanja, ali se sjećam početaka s crnim kreonom koji je primjenjivan i na očima i na obrvama, pa čak i na usnama. Ali uz neki svjetliji karmin, koji bi donekle ublažio ivice. Znam da zvuči strašno, ali u to vrijeme bjesnio je rat, tako da nije bilo baš puno izbora. Kad sam se prvi put dočepala kamenog pudera, nisam mogla vjerovati kako mi je lice bilo lijepo. Od koga ste se učili vještinama nanošenja make-upa? - Svemu sam se u životu učila sama, pa tako i šminkanju. Nažalost, još mi nije pošlo za rukom da napravim smokey eyes, pa sam sebe ubijedila da je to zato
42 AZRA 2012.

PILING ZA TIJELO OD MASLINOVOG ULJA I

što nemam odgovarajući oblik očiju. Šta je od kozmetičkih preparata obavezno u Vašem neseseru? - Maskara i sjaj za usne. Koji kozmetički preparat biste rado preporučili svakoj dami u '30-im? - Piling za tijelo od domaćeg maslinovog ulja i mljevene kafe. Niti jedan kozmetički preparat ne može učiniti kožu tako mekanom i glatkom kao ova prirodna kombinacija. Ove godine na beauty tržištu aktuelne su BB kreme - jeste li ih probali? - Na prvu sam pomislila da prvi put čujem za takve kreme, ali se sjetih da mi je nedavno moja 19-godišnja rodica Arnela, koja prati sve trendove u kozmetici, dala da probam takvu kremu i moram priznati da sam se oduševila. Taman ste me podsjetili da kupim jednu čim pronađem vremena za shopping. Uvijek volite mirisati na....? - Suprugov parfem. Beauty tretman koji Vam uvijek popravi raspoloženje je...? - Odlazak u prirodu. Bilo da je to planinarenje, kampovanje, vožnja bicikla ili samo izležavanje na travi. Zimi, osim skijanja, volim otići na bazen i u saunu.

8,35 KM &DWULFH 3XUH &KURPH VMHQLOR

11,45 KM &DWULFH 8OWLPDWH WHìQL SXGHU

8,35 KM &DWULFH 0XOWL &RORXU UXPHQLOR 5,55 KM &DWULFH 8OWLPDWH ODN ]D QRNWH 9,35 KM &DWULFH 3URIHVVLRQDO ìHWND ]D SXGHU

4,75 KM &DWULFH 3UHFLVLRQ RORYND ]D XVQH

8,35 KM &DWULFH *ODPRXU 'ROO 9ROXPH PDVNDUD

9,35 KM &DWULFH 6KHHU UXè ]D XVQH

9,35 KM &DWULFH NRPSDNWQL VYMHWOXFDYL SXGHU

8,35 KM &DWULFH 6SHFWDFXO$57 SRMHGLQDìQH WUHSDYLFH

6,45 KM &DWULFH *ROG QDGODN ]D QRNWH

Poklon za čitatelja
8,35 KM &DWULFH 0RXVVH NUHPQR UXPHQLOR "Catrice spectaculArt" kolekcija predstavlja uzbudljiv, umjetnički look inspiriran raskošnim "bindi" izgledom koji dolazi iz Indije. Akcenat je na predivnom i spektakularnom izgledu očiju. Sjenila iz ove kolekcije pružit će vam dramatičan izgled očiju u metalik tonovima. Kozmetička kuća "Catrice" i ovog puta daruje pet naših čitateljki svojim poklonima ukoliko tačno odgovore na pitanje: Čime je inspirirana "Catrice spectaculART" kolekcija? Odgovor šaljite na broj: 091 510 101, tako što ćete prvo ukucati ključnu riječ: OK, zatim odgovor na pitanje, ime i prezime, te adresu. r
AZRA 2012. 43

Stylissimo

NISI GAY ako koristiš
Nakon što je jedan od najpoznatijih nogometaša/ ljepotana David Beckham prilikom intervjua sam sebi dao titulu metroseksualca, jer najmanje jednom mjesečno depilira voskom prsa i noge, svijetom se brzinom munje proširio "metro" trend. No, njegovan muškarac, onaj koji odlazi na kozmetičke tretmane, manikure, pedikure, koristi anti-aging preparate, nije, zapravo, ništa novo. Muškarci su se još od davnina voljeli lickati i pridavati pažnju svom izgledu. Naprimjer, stari Egipćani nisu voljeli suhu kožu i hidrataciju su smatrali ključnom. I dok je većina ljudi koristila jeftinija ulja za hidrataciju kože, poput ricinusovog, bogati su mogli birati između velikog broja finih ulja, s cvjetnim mirisom, mirisom biljaka ili aromatičnog drva. Imali su sofisticirani pristup njezi kože i rituale koji su preživjeli do danas. Njega kože lica odavno je prestala da interesira samo žene. Upravo zbog toga, evo savjeta za njegu lica svakog muškarca, koju možete slobodno prakticirati bez straha da ćete ujutru poželjeti da izdepilirate bikini zonu...

kremu za lice
Njega kože lica odavno je prestala da interesira samo žene. Upravo zbog toga, evo savjeta za njegu lica svakog muškarca koju možete slobodno prakticirati bez straha da ćete ujutru poželjeti da izdepilirate bikini zonu
koja postiže najbolje rezultate. Umivanje treba da postane dio vaše svakodnevne rutine - nakon svakog ulaska u kuću umivanje. Međutim, samo sapun i voda nisu dovoljni. Koža lica muškaraca ima veće pore koje ponekad stvaraju suviše masti, zbog čega može doći do problema sjajne, masne kože, koja je osnovni preduvjet zadržavanja prljavštine na licu i bubuljica. Barem jednom dnevno koristite neki gel za umivanje lica koji će vam pružiti temeljnije čišćenje lica i omogućiti porama lica da dišu. prehraniti vaše lice i snabdjeti ga neophodnom vlagom, a pritom ga neće zamastiti. Muškom licu nisu neophodne agresivne kreme kao ženama. Dovoljna je najobičnija hidratizirajuća krema obogaćena vitaminima E i B, uz dodatak nekog hranjivog ulja. Ono što je važno jeste da je efekt hidratizirajućih preparata maksimalan jedino tokom tri minuta nakon umivanja.

Oči
Iako zaštita kože oko očiju, možda za trunku, prelazi granicu „previše njege", važno je preduhitriti starenje lica, a ono se kod muškaraca najprije vidi po očima - brže nego kod žena. Kreme za oči nanose se na dva do tri dana, po ivici kosti oko oka, kako bi utjecaj kreme bio najefikasniji.

Piling
Osim umivanja, barem jednom nedjeljno poželjno je dubinsko čišćenje kože lica. Najbolja za to su sredstva za piling lica. Osim preparata koje možete pronaći u svakoj drogeriji, piling lica možete pripremiti i u kućnoj „radinosti". Jednostavno, isparite lice nad vrelim čajem oslobodite lice toksina. Na ovaj način ćete olakšati nesmetani rast dlake i izbjeći upale koje nastaju gomilanjem štetnih materija oko njenog korijena, zbog čega i nastaju bubuljice.

Usne
Labelo i balzami za usne donedavno su bili rezervirani isključivo za žene, međutim, revolucija njege lica za muškarce obuhvatila je i ovu grupu proizvoda. Lijepe usne za ljubljenje uvijek su poželjne... Izbor balzama za usne „specijalno" pravljenih za muškarce je velik. Ono na šta treba obratiti pažnju jeste da imaju i određen stepen zaštite od štetnog UV zračenja.

Umivanje
Prvi korak do čistog lica i zdrave kože jeste umivanje. Sapun i voda su oprobana tehnika
44 AZRA 2012.

Hidratiziranje lica
Za zdravu kožu i prirodan sjaj lica važno je upotrebljavati blage hidratirajuće kreme koje će

"NIVEA SENSITIVE" HIDRATANTNA KREMA
1LYHD IRU 0HQ 6HQVLWLYH KLGUDWDQWQD NUHPD ]D RVMHWOMLYX NRåX OLFD V HNVWUDNWRP VODGLüD VDGUåL IRUPXOX RERJDüHQX NDPLOLFRP L YLWDPLQRP ( NRMD LQWHQ]LYQR KLGUDWL]LUD L XPDQMXMH RVMHWOMLYRVW NRåH

"AVON FOR MEN" F HIDRATA HIDRATANTNA KREMA
3RVHEQR GL]DMQLUDQD ]D PXãNDUFH ODJDQD GL]DMQLUD QHPDVQD $YRQ I 0HQ KLGUDWDQWQD NUHPD IRU SUXåD GXJRWUDMQX YODåQRVW 6DGUåL WHD WUHH HNVWUDNWH EU]R XS XSLMD RPHNãDYD L ]DJODÿXMH NRåX 3RJRGQR ]D VYH WLSRYH NRåH

"AVON MEN EN QUADRA FX" KREMA ZA A PODRUÈJE E OKO OÈIJU U
)RU 0HQ 4XDGUD ); UHYLWDOL]LUDMXüD NUHPD ]D SRGUXþMH RNR RþLMX SRPDåH X XNODQMDQMX MDQMX WDPQLK NUXJRYD L ERUD RNR RþLMX R 3RPDåH L VPDQMXMH QDWHþHQRVW L HQRVW GRSULQRVL EROMHP L]JOHG OLFD D

"NIVEA SENSITIVE" BALZAM
1LYHD IRU 0HQ 6HQVLWLYH EDO]DP ]D QMHJX RVMHWOMLYH NRåH RG VDGD LPD QRYX ODJDQX IRUPXOX SULURGQD NDPLOLFD YLWDPLQ ( L SURYLWDPLQ % WUHQXWQR XPLUXMX NRåX L VPDQMXMX FUYHQLOR L LULWDFLMX

KON KONCENTRAT NCENTRAT MLADOSTI IZ ML "L'OCCITANEA" "L'O
/
2FFLWDQH MH UD]YLR SDWHQWLUDQ /
2FFLWD NRPSOHNV Q ED]L HWHULþQRJ XOMD GLYOMH QD VPUHNH ]D VSHFL¿þQH SRWUHEH PXãNH NRåH ý,67, UHJXOLUD L]OXþLYDQMH VHý,67 EXPD L ãWLWL R ãLUHQMD EDNWHULMD 67,08RG / /,5$ NULMHSL /,5$ NULMH NRåX WH MH ãWLWL RG ãWHWQLK Y YDQMVNLK XWMHFDMD

"GILLETTE FUSION PROGLIDE"
*LOOHWWH 352 XQDSULMHÿHQRP OLQLMRP SURL]YRGD SUXåD VDYUãHQR EULMDQMH L QMH L]YDQUHGDQ RVMHüDM XJRGH SULMH WRNRP L QDNRQ EULMDQMD *LOOHWWH )XVLRQ 3UR*OLGH JHO ]D EULMDQMH V YLãH OXEULNDQDWD NRML SUXåDMX MX PDQML RWSRU L QDMEROMH *LOHWWH EULMDQMH 'RVWXSDQ MH NDR KLGUDWL]LUDMXüL L FRROLQJ *LOOHWWH 352 X ,QVWDQW EDO]DP ]D KLGUDWDFLMX RVLJXUDYD LQVWDQWQR KLGUDWL]LUDQMH ODJDQ RVMHüDM QD NRåL L EH] XOMD 6DGUåL YLWDPLQH % ( SURYLWDPLQ % NRML KUDQL NRåX L ]DãWLWQL IDNWRU 63) *LOOHWWH 352 ORVLRQ SRVOLMH EULMDQMD RVYMHåDYDMXüL ORVLRQ V PLULVRP FLWUXVD GL]DMQLUDQ GD SUXåL RVMHüDM þLVWRüH L RVWDYL VQDåQL PLULV QD NRåL L

"L'OCCITANE VERDON" HIDRATANTNI GEL
/
2FFLWDQH 9HUGRQ KLGUDWDQWQL JHO V HWHULþQLP XOMHP SDSUHQH PHWYLFH KLGUDWDFLMVNRP YRGLFRP WH HQHUJL]LUDMXüLP KUDQMLYLP XOMHP YXþLMHJ WUQD L ]DãWLWQLP HNVWUDNWRP DUWHPL]LMH 7UHQXWQR YUDüD L ]DGUåDYD YRGX X NRåL WH SRWLþH PLNURFLUNXODFLMX þLQHüL NRåX VYMHåLMRP L ]GUDYLMRP AZRA 2012. 45

Stylissimo

VJEÈNA IGRA SVJETLA I TAME
Svestrane kuhinje
Crno-bijele kuhinje veoma su svestrane. Ukoliko crno-bijelu kombinaciju osvježite crvenom ili žutom bojom, dobit ćete retro izgled. S druge strane, moderni izgled stvorit ćete postavljanjem elemenata u srebrenoj boji. Ovo vam djeluje hladno? Unesite saksije sa začinima i cvijećem ili dodajte frižider u, recimo, plavoj ili zelenoj boji.

Moja4zida

Nije problem unijeti toplinu u kućnu atmosferu, koristeći tople boje i veseli namještaj, ali zato je sigurno potrebno mnogo više umijeća ako koristite crnu i bijelu. Za dom u kojem prevladava kombinacija ovih dviju boja potrebna je velika hrabrost kao i nešto "umjetničkog štiha". Čiste i jasne linije, konkretnost, realnost koja graniči s apstraktnim u prostoru znaju oduševiti, ali i uplašiti. Jer, neće se svi osjećati udobno i opušteno u takvom ambijentu. Naprotiv, nedostajat će im toplina doma, koja je većini ljudi cilj uređenja životnog prostora. Ipak, uz malo pažnje i umijeća vaš crno-bijeli dom može biti vrlo ugodan i sofisticiran

46 AZRA 2012.

Idealno za detalje
Crna boja idealna je za detalje kao što su crni okviri za slike, poneki crni jastučić, vaze ili staklene posudice za svijeće. Izuzetno glamurozno će izgledati ako na bijeli zid postavite crno-bijelu fotografiju velikog formata.

Začin u boji
Poseban začin crno-bijeloj kompoziciji dat će detalj u nekoj boji. Tako crno-bijela kombinacija postaje pozornica, fina pozadina za priču neke boje, stvarajući prostor u kojem ćemo rado boraviti.

Šah u kupaonici
Kupatilo je savršeno mjesto za crno-bijelu temu. Dovoljno je postaviti crnobijele pločice, po sistemu šahovske table, i dobit ćete šik izgled kupatila. Nešto skuplji i kompliciraniji način je mozaik od crnih i bijelih pločica. Crni mermer je, također, veoma popularan, umivaonik i kada sa sjajnom ili keramikom boje zlata izgledat će glamurozno. Ukoliko vam je ovo ipak previše, svoj kreativni duh zadovoljite unošenjem detalja poput crnih tepiha, polica, peškira...

U crnom krevetu
Ako želite naglasiti "prisustvo" crne boje u spavaćoj sobi, onda to učinite namještajem. Crni krevet predstavljat će centralno mjesto vaše spavaće sobe. Željezo je sofisticiran materijal koji možete upotrijebiti za uzglavlje kreveta, svijećnjake ili okvir za ogledala, u crnoj boji naravno.

Podovi i zidovi
Vodite računa i o bojama podova i zidova. Svijetli namještaj na tamnom podu i obrnuto svojim će se kontrastom međusobno naglašavati. Potpuno "dramatičan" izgled možete postići kroz boju ili crno-bijele tapete na zidovima. Bijeli namještaj i crni zid bit će prava kombinacija, bez obzira na izvor svjetlosti (prirodni ili vještački). Ukoliko se odlučite za crni namještaj i crni zid, onda ga postavite uzduž kraćeg zida u prostoriji ili jednog dijela zida.
AZRA 2012. 47

Stylissimo
Djeca

POMOZITE SVOM ŠKOLARCU NA PRAVI NAÈIN

48 AZRA 2012.

tako što mu objasnite ono što mu nije jasno, Da bi dijete kvalitetno radilo domaću Nije dobro neprekidno pomognete da uoči greške i samo ih ispravi. zadaću ili učilo, mora se dobro osjećati i biti Nije dobro ni neprekidno sjediti uz dijete dok sjediti uz dijete dok uči ili odmorno. uči ili piše zadaću. Važno je da ono zna da ste piše zadaću. Važno je Ako je dijete došlo iz škole žalosno ili ljuto, mu na raspolaganju i da vam se može obratiti prvo popričajte s njim i pomozite mu da za pomoć. da ono zna da ste mu na se oslobodi neugodnih osjećaja, te onda raspolaganju i da vam se može insistirajte da se prihvati posla. Osjećaj sigurnosti Dopustite mu da se odmori, jer odmoran obratiti za pomoć. Djetetu mozak bolje i brže razumije, a umorno tijelo Također se nije dobro nametati u onim je ponekad potrebno samo ometa mozak u njegovu radu. zadacima u kojima to nije potrebno. pregledati zadaću, Djetetu je ponekad potrebno samo pregledati TEHNIKE KOJE zadaću, kako biste mu pružili osjećaj kako biste mu pružili osjećaj sigurnosti. 320$ç8 8 sigurnosti. Neka vaša djetetu protumačiti, očekivanja budu dovoljno Ako već želiteseneštoučitelja/učiteljice kako UÈENJU informirajte kod visoka, ali i realna to učiniti, jer ćete tako izbjeći nesporazum - Podjela lekcije do kojeg može doći ako isti sadržaj vi i on objašnjavate na dva različita načina. Kako biste izbjegli nesporazume s djetetom, dobro je dogovoriti se s njim kad će se pisati domaća zadaća, da li će to biti po dolasku iz škole, nakon ručka, odmora ili poslije slobodnih aktivnosti i slično. Onda budite uporni u provođenju tog dogovora. Također ga savjetujte da prvo rješava zadaću koja je najteža i najopsežnija. Nabavite mu malu bilježnicu u koju će, pogotovo u prvom razredu, zapisivati ono što ima za zadaću. Dobro je biti u kontaktu s drugom djecom iz razreda i s njihovim roditeljima. Tako ćete moći povremeno provjeriti šta ima za zadaću. Svaku lekciju iz društvenih predmeta trebalo bi najprije podijeliti od jednog do drugog naslova ili po pasusima, jer je time olakšano razumijevanje lekcije u cjelini. - Čitanje teksta Kao cilj učenja nametnite da ono što dijete uči i razumije. To je jedini način da gradivo usvoji "na duže staze", odnosno da ga ne zaboravi brzo. Poslije jednog intervala ili prije početka učenja sljedećeg predmeta, obavezna je pauza. - Podvlačenje teksta Odvajanje bitnog od manje važnog omogućava djetetu da prilikom ponavljanja može da se vrati samo na one podvučene riječi ili pojmove. Ponekad su u lekcijama te riječi već unaprijed naglašene kurzivom, debljim slovima i slično. - Ponavljanje naglas Samo ukoliko dijete ponavlja naglas, može steći pravu sliku o svom znanju. Bolji rezultati se postižu ukoliko reproducira gradivo svojim riječima, pri čemu i organizacija izlaganja može da bude drugačija nego što je u knjizi. Ukoliko ponavlja u sebi, činit će mu se da je naučio mnogo više nego što objektivno jeste. - Preslušavanje Postavljajte pitanja, kako biste provjerili koliko je dijete neku lekciju razumjelo, kad god je moguće. Vaša pitanja treba da budu što raznovrsnija, da bi tekst mogao da bude sagledan iz različitih uglova.
AZRA 2012. 49

i učenje i djeca će usvojiti takvo ponašanje.

Pohvala za trud
Važno je da svom mališanu objasnite šta tačno očekujete od njega u vezi s učenjem. Neka vaša očekivanja budu dovoljno visoka, ali i realna s obzirom na djetetove mogućnosti. Objasnite mu i zašto je to važno za njega i zašto je učenje korisno. Kao i kod pisanja domaće zadaće, i u učenju je potrebna dnevna rutina. Dakle, dijete treba učiti uvijek u otprilike isto doba dana. Svaki dan s njim pregledajte bilježnice, kako biste dobili uvid šta je rađeno u školi. Veoma važan segment predstavlja i to da pohvalite trud i napredak. Važnije je da je dijete spremno uložiti napor, da bi riješilo zadatak i da je napredovalo, nego kakvu je ocjenu dobilo. Ne zaboravite da djeca uče oponašanjem sebi bliskih ljudi koji su im važni, najčešće roditelja. Ako roditelji čitaju, pristojno komuniciraju s drugima, tolerantno raspravljaju o raznim idejama, dogovaraju se i pokazuju da cijene školu

Jedan od najčešćih uzroka sukoba između roditelja i djece je pisanje domaće zadaće. Svaki roditelj se barem jednom zapitao treba li uopće pomagati djetetu u pisanju zadaće?! Naravno, djetetu kojem je to potrebno, svakako treba pomoći. To nikako ne znači da vi trebate napisati zadaću umjesto njega. Dijete će to shvatiti kao vlastitu nesposobnost i neće mu biti jasno da je to njegova obaveza, koju mora redovno i kvalitetno izvršavati. Vaš zadatak je da kod djeteta razvijete stav da je ono odgovorno za izvršavanje svojih obaveza. Odgovorni ste da mu u tome, prema potrebi, pomognete, ne i da to činite umjesto njega. Najprije je važno da shvatite da pomažete

Stylissimo
Recepti

Lijepa i odmjerena krompiruša

Krompiruša! Ima li ko da je ne voli?! Još kad zamiriše na stolu, onako vruća, poljevena kajmakom... Mmmmmm, da prste poližeš. Recepti za ovu pitu su širom Bosne i Hercegovine prenošeni s generacije na generaciju. Ovo su neki od njih mada je, priznajemo, najbolja ona od domaćih jufki
50 AZRA 2012.

Prava, bosanska krompiruša
Sastojci za tijesto: 500 g brašna, malo soli, 2-3 kašike ulja, voda. Za fil: 1000 g krompira, malo bibera, malo soli, glavica crvenog luka; Preljev: ulje, jedna kašika masla, vrhnje za kuhanje ili kajmak Priprema: U brašno staviti so i ulje pa vodom zakuhati dvije jufke za pitu. Staviti ih malo da odstoje. Nakon dvadesetak minuta jufku razviti, namazati je uljem, razvući, na dvije strane dužinom jufke staviti isjeckan krompir, isjeckan crveni luk u koji ste dodali so i biber. Jufku zarolati s jedne i druge strane, razdvojiti ih nožem i složiti u tepsiju u krug. Isto ponoviti i sa drugom jufkom. Kad ste složili pitu, pomastiti je i peći. Pečenu pitu zaliti sa 100 ml tople vode u kojoj ste otopili jednu kašiku masla i malo soli i još malo vratiti u rernu. Izvaditi je iz rerne i zaliti vrhnjem za kuhanje ili kajmakom.

Razljevena krompiruša
Sastojci: 1 praziluk (prasa), 300 g sjeckanog suhog mesa, 1 kg krompira, so, biber, 2dl kisele pavlake, 3 jaja, 1 dl mlijeka, 2 kašike brašna, 3 kašike ulja Priprema: Izdinstati praziluk i suho meso. Krompir oguliti i kuhati u posoljenoj vodi 15-ak minuta, izvaditi i kada se ohladi izrendati. Spojiti praziluk, meso i krompir. Umutiti pavlaku, jaja, brašno, mlijeko, so, biber i ulje. Sve pomiješati i razliti u vatrostalni pleh. Peći otprilike 30 minuta na 200 stepeni Celzija, dok gornji sloj ne porumeni. Služiti uz kiselo mlijeko ili jogurt.

Polagana krompiruša
Sastojci: 500 g gotovih kora za pitu, 200 g crvenog luka, 2000 g krompira, malo soli, malo bibera, ulje Priprema: Sitno isjeckan crveni luk dobro izdinstajte na ulju, krompir izrendajte i dodajte već prženom luku. Dobro izmiješajte, posolite i pobiberite. Svaku koru poprskajte uljem pa stavite red krompira i luka, pa kora i ulje i tako dok se sva količina ne potroši. Gornju jufku navlažite malo vodom i pecite u zagrijanoj rerni na temperaturi 220 stepeni. Služite s kajmakom i kiselim mlijekom.

Kuhana krompiruša
Sastojci za tijesto: 500 g brašna, malo soli, 2-3 kašike ulja, voda. Za fil: 1000 g krompira, malo bibera, malo soli, glavica crvenog luka; Priprema: Recept za ovu pitu je isti kao i za običnu krompirušu, razlika je samo u tome što je pita krompiruša od kuhanog krompira. Znači, pripremite prvo tijesto, skuhate krompir, ispasirate ga, dodate malo soli i masla. U tavi posebno propržite 2-3 glavice luka i kad bude gotovo pomiješate s krompirom i dodate malo bibera. Zatim filujete pitu i pravite zvrkove.

AZRA 2012. 51

Stylissimo
Gastro ćoše

više am oduzme "Stol n nego lopov"

"Usta su mala, ali gutaju brda" Italijansk a izreka

Herbert

"Naučil a sam ne stavljati usta stva u ri koje su loše za mene " Monica Lewinsk y

Užitak u kuhanju počinje u... prodavnici
Još jučer ujutro sam znao šta ću za ručak/ večeru praviti. Naime, kod nas je ručak oko 18 sati, a tada pametni večeraju. Pola namirnica sam imao u frižideru, a drugu polovicu sam planirao kupiti u DP-u nakon posla. U DP-u imaju akcije utorkom, a ako imaš njihovu karticu, može se i koja markica uštedjeti u ovim skupim vremenima. I tako ja nakon posla , krenem u DP koji se nalazi u blizini mog stana. Delikatesni dio prodavnice je u najmanju ruku katastrofalan, priznajem, čistoća je koliko-toliko na nivou, ali dajte te ljude koji režu salamu i sir na mašini naučite da se sir i salama ne režu na istu debljinu. Također, kada se sir nareže na kriške, nije fol što više sira u što manje papira zamotati, jer se tako stisne da ga nema potrebe ni rezati. Uredu je s kupcem porazgovarati, ali zašto ja moram čekati u redu dok prodavačica dijeli savjete kupcu o odgoju djece i vezi s roditeljima. Zašto utorkom od 17 do 19 sati, kada se većina ljudi vraća s posla, radi samo jedna kasa, a imate akciju i ljudi kupuju više namirnica nego drugim danima. Najveća greška, koju jedan supermarket može raditi, jeste konstantno mijenjanje rasporeda artikala na policama. Jedan dan na jednoj strani stoji šećer, već
52 AZRA 2012.

drugi dan je šećer na drugom kraju prodavnice. Također, cijene ispod artikala neka pripadaju artiklu iznad, a ne artiklu dva mjesta desno ili lijevo na polici. PEČENE KORE S PILETINOM I GLJIVAMA Potrebne su vam: pečene kore, pileća prsa, šampinjoni, topsi od kravljeg mlijeka (svi „Poljoradovi" proizvodi su fenomenalni), sir ribanac, jaje, so, biber, maslinovo ulje, vlasac, čurekot i vrhnje za kuhanje. Na malo maslinovog ulja propržite pileća prsa isjeckana na komadiće, odmah posolite i pobiberite. Kada pileća prsa malo omekšaju dodajte gljive, koje će pustiti vodu. Pustite sve neka se dinsta, dok tekućina ne ispari. Uzmite tepsiju i namastite je uljem, nemojte previše ulja stavljati, tek toliko da se kore ne zalijepe. Kore kako uzimate iz pakovanja, tako ih umačite u mlaku vodu ili mlijeko, i počnite redati u tepsiju. Na kore stavite piletinu i gljive, topsi izrežite na kockice pa njime to pospite, sve odozgo prelijte s malo vrhnja za kuhanje. Opet stavite kore, pa piletinu i gljivice, pospite kockicama topsija i zalijte vrhnjem za kuhanje, i tako naizmjenično dok ne potrošite piletinu i gljive. U posebnoj zdjeli zamutite jedno jaje s pavlakom, vrhnjem za kuhanje i naribanim ribancem (može i kesica parmezana), ovom mješavinom zalijte kore i pospite čurekotom. Stavite u zagrijanu rernu na 200 stepeni otprilike 40 minuta. I to je to!

BLOGER: Gastroseksualac

GOVOR RAZ GAJ
Z ZALO U

Stylissimo
Horoskop
Pripremila: HEDIJA MEHMEDIĆ

Ovan 21.III - 20.IV
Ljubav: 2YR MH XJRGQD VHGPLFD 5DVSRORèHQL VWH ]D OMXEDY DOL L IOHUW çHOLWH MHGDQ RGQRV SULYHVWL NUDMX L SRìHWL QHwWR VDVYLP QRYR Posao: 'ROD]H YHRPD SR]LWLYQH SULOLNH NRMH YDP RPRJXêDYDMX GD ULMHwLWH L QRYìDQH QHYROMH 8 QD]QDNDPD MH MRw SRYROMQLML SRVORYQL SHULRG Zdravlje: 2SXVWLWH VH L XèLYDMWH

Vaga 23.IX - 22.X
Ljubav: 8 VYRP VWH VYLMHWX PDwWH 5DGLMH EMHèLWH RG SUREOHPD QHJR GD LK UMHwDYDWH 1D VYRM QDìLQ ]DGRYROMQL VWH DOL GD OL MH L SDUWQHU" Posao: 2NROQRVWL XSR]RUDYDMX QD YHêX RGJRYRUQRVW L SRUDVW REDYH]D 1DMEROMD YDULMDQWD MH DNR UDGLWH SRVDR X NRMHP VWH VDPL VYRM wHI Zdravlje: ,]EMHJDYDMWH VDPRêX WR QLMH GREUR

Vrijeme je za Strijelce
Miljenici sreće
Strijelac je osmi po redu, a treći, posljednji vatreni znak Zodijaka. Njegova vladavina traje, orijentaciono, od 23. novembra do 22. decembra. Pun je optimizma, miljenik sreće. Simbol mu je strelica uperena u nebo. Iako Strijelac ne mora znati gdje će ona pogoditi, uvijek postoji zadovoljstvo samog leta i očekivanja da neće završiti u blatu. Dijelovi tijela na koje se ovaj znak odnosi jesu bedra, bokovi i jetra. Osobe rođene u ovom humanom znaku sve što rade, rade u velikom stilu. Svijet je izazovno i uzbudljivo mjesto za Strijelca, a s velikim obećanjima sutrašnjice, nema vremena za dosadu. Vatreni je, muški, vladajući i promjenjivi znak. Njime vlada planeta Jupiter, koja važi za najsretniju planetu Sunčevog sistema. Jupiter označava širenje, ekspanziju i donosi sretne trenutke, ljubav prema putovanjima, zabavama i gurmanluku. Strijelci imaju vrlo dobru moralnu i duhovnu osnovu. Sposobni su za akciju, njihovi vidici su široki i teško im je smiriti se na jednom mjestu. "Ravno u metu", moto je Strijelca, jer ne voli lažno i iskrivljeno ponašanje. Vrlo su samosvjesni i uvijek misle daleko unaprijed. U odnosima s drugim ljudima Strijelci su vrlo korektni i pravedni. Zahvalni su za svaku pomoć, a i sami rado pomažu drugima. Ambiciozni su i sposobni, ne plaše se ničega, nikakvih promjena, čak u tome i uživaju. Vole prirodu, maštaju o tome da proputuju cijeli svijet. Mogu se istaći, i tada su u svom pravom elementu, u svim poslovima povezanim s putovanjima i organiziranjem. Veliki su radnici, optimisti, spremni i na napore. Zbog svoje iskrenosti često dovode sebe u neugodne situacije, te postaju žrtve afera i iznenadnih obrta. Ipak, uvijek su puni entuzijazma i energije. Kuda god pošli, oni polaze razigrano i veselo. Od partnera očekuju da im bude prvenstveno prijatelj, pa tek onda sve ostalo. Privlače ih iskusni ljudi, oni od kojih mogu nešto naučiti...

Bik 21.IV - 22.V
Ljubav: 3RPDOR PLMHQMDWH VWDY L QDìLQ UD]PLwOMDQMD R OMXEDYL L YH]L 3RVWDMHWH QHVSXWDQLML 1H èHOLWH VH REX]GDWL NDGD MH ULMHì R SURYRGX Posao: 1DJODwHQD MH YDèQRVW KRQRUDUQRJ SRVOD LOL XJRYRUD $NR WR èHOLWH LPDWH SULOLNX ]D NXSRSURGDMX QHNUHWQLQD LOL RGOD]DN QD SXW Zdravlje: 2SUH] SRYHêDYD VH DSHWLW

Škorpija 23.X - 22.XI
Ljubav: /MXEDY ]DX]LPD YHRPD YDèQR PMHVWR X YDwHP èLYRWX 0RJXêH MH GD VWH QD SUHNUHWQLFL çHOLWH QHwWR QRYR PRèGD L X SRVWRMHêRM YH]L Posao: ,VWDNQXWH VX DPELFLMH NDULMHUD QRYL SRìHWDN 1D SRVHEQRP VWH LVNXwHQMX 'RELW êHWH ILQDQVLMVNL YHRPD SULPDPOMLYX SRQXGX Zdravlje: 0XìL YDV SRMDìDQ DSHWLW

Blizanci 23.V - 22.VI
Ljubav: 8 MHGQRM GHOLNDWQRM VLWXDFLML SDUWQHU YDP QHêH RNUHQXWL OHíD 1DSURWLY X] YDV MH FLMHOLP VYRMLP ELêHP 9ROL YDV L SRGUèDYD X VYHPX Posao: %RUEHQL VWH SRVHEQR YDP MH VWDOR GR QRYRJ VWDWXVD ,SDN QH WUHED GD WURwLWH SUHYLwH HQHUJLMH XPLMHWH X]YUDWLWL VYDNL XGDUDF Zdravlje: 3UHSRUXìXMH VH YLwH NUHWDQMD

Strijelac 23.XI-22.XII
Ljubav: 2ìHNXMHWH YLwH QHJR wWR YDP SDUWQHU WUHQXWQR SUXèD ,SDN GROD]H X]EXíHQMD %XGLWH VWUSOMLYLML X VYHPX SRGUèLWH YROMHQX RVREX Posao: 8VSMHwQL VWH X EDUDWDQMX LPRYLQRP L QRYFHP 0RJXê MH PDQMDN VNODGD X NROHJLMDOQLP RGQRVLPD SD RSUH]QLMH ELUDMWH VXUDGQLNH Zdravlje: 2VMHêDWH VH ]GUDYR QHRGROMLYR

Rak 23.VI - 22.VII
Ljubav: jLULWH VYRM XWMHFDM , ]YLMH]GH YDV PD]H SD PRèHWH VHEL GRSXVWLWL UL]LN ìDN L ]DEUDQMHQR YRêH 8 YH]L LVSRWLKD YRGLWH JODYQX ULMHì Posao: 9DwH SRVORYDQMH MH SRG SRVHEQRP ]DwWLWRP 9ULMHPH MH ]D SUDYL SRVDR SULGRELMDQMH XWMHFDMQLK RVRED ]D VYRMH LGHMH L FLOMHYH Zdravlje: Sedmica je povoljna i na ovom planu.

Jarac 23.XII-21.I
Ljubav: 9DèQR YDP MH wWD OMXGL PLVOH R YDwRM YH]L 9LwH VH EDYLWH LVSXQMDYDQMHP SURKWMHYD YROMHQH RVREH QHJR ]DGRYROMHQMHP OLìQLK èHOMD Posao: =DRNXSOMHQL VWH ILQDQVLMDPD 3ULOLìQR VH PXìLWH GD SRGPLULWH SRWUDèLYDQMD L VWDUH GXJRYH %LW êH YDP SRQXíHQ GREUR SODêHQ SRVDR Zdravlje: 3RWUHEDQ YDP MH PDOL RGPRU

Lav 23.VII - 22.VIII
Ljubav: 2YR MH VHGPLFD ìDUREQLK ]ELYDQMD 'RELYDWH wWR SRèHOLWH RVWYDUXMHWH OMXEDYQH VQRYH 0RèHWH VH RSHW ]DOMXELWL SURFYMHWDWL Posao: , ]YLMH]GH VX QD YDwRM VWUDQL 5DGXMH YDV QRYìDQL GRELWDN LOL SRVORYQH SULOLNH NRMH VX VYH EROMH 6NORQH VX YDP YDèQH RVREH Zdravlje: 6MDMQR PDGD MH QD UHGX L GLMHWD

Vodolija 22.I-19.II
Ljubav: =DYODGDR MH VODWNL QHPLU X YDwRM LQWLPL 3DUWQHU SRND]XMH YLwH ]DQLPDQMD ]D YH]X DOL QH RGULìH VH VDPRVWDOQLK L]OD]DND L IOHUWD Posao: %RULWH VH ]D ILQDQVLMVNX VDPRVWDOQRVW 3ULMHWH QHSUHGYLíHQL UDVKRGL LOL SUHSLUND ]ERJ QRYFD 2ìHNXMH YDV SXWRYDQMH LOL YDèDQ VDVWDQDN Zdravlje: 3UHYHQLUDMWH SUHKODGX

Djevica 23.VIII - 22.IX
Ljubav: 6XYLwH VWH QHUYR]QL SD QH SULPMHêXMHWH L QH NRULVWLWH HPRWLYQH SULOLNH 3DUWQHU SRVWDMH ]DKWMHYQLML RìHNXMH GD PX OMXEDY X]YUDWLWH Posao: ,PDWH GRYROMQR HQHUJLMH DOL VH VXìHOMDYDWH V SUHSUHNDPD X RVWYDUHQMX VYRMLK DPELFLMD ëLQL VH GD YDP QHNL OMXGL EDw L QLVX VNORQL Zdravlje: %RULWH VH SURWLY QHUYR]H L XPRUD

Ribe 20.II-20.III
Ljubav: 3UHRVMHWOMLYL VWH DOL QH LVNXwDYDMWH VWUSOMHQMH YROMHQH RVREH ,VNOMXìLYL VWH QHVSUHPQL QD NRPSURPLV 6UHWQL VWH MHU YDV SDUWQHU YROL 3RVDR ,]YUVQL VWH X SRVORYLPD NRML ]DKWLMHYDMX L]GUèOMLYRVW L VWUSOMHQMH 3RND]DW êHWH NROLNR ]QDWH ELWL SHGDQWQL L SUHFL]QL 3ULKYDWLWH SRPRê SULMDWHOMD Zdravlje: 3REULQLWH VH ]D EROMH UDVSRORèHQMH

Stylissimo
Zdravlje )272 %(5-$0,1 1,=,é

ONO ŠTO UM PRIHVATI,
3,j( =$1$ .2/2j08/$%',é

ASJA DUPANOVIÆ

tijelo će da slijedi

Lijepa Sarajka, psiholog po profesiji, refleksoterapiju je otkrila kad joj je prije nekoliko godina

greškom dijagnosticirana

multipla skleroza. I zaljubila se. Nakon završenih edukacija danas upravo ona pomaže drugima da žive kvalitetniji život, aplicirajući svoje znanje na stopalima, dlanovima ili licu osoba koje imaju neke zdravstvene tegobe
54 AZRA 2012.

Profesionalni izbori, sudbina i različita iskustva oblikuju naš životni put. Asja Dupanović kao svoje profesionalno opredjeljenje izabrala je psihologiju. Nakon završetka studija radila je jedno vrijeme veoma uspješno kao lider marketinške agencije. Nakon što joj je greškom dijagnosticirana multipla skleroza, brojnih testova i posjeta ljekarima koji joj nisu ponudili pravi odgovor i ozdravljenje, okrenula se alternativnom načinu liječenja. I otkrila jedan novi svijet, kojem u potpunosti pripada. Danas ona pomaže drugima. Rukama i riječima u njihove umove donosi sreću, a u tijela mir i spokojstvo. Sretna je i zadovoljna u moru nesretnih. Rijetkost, sreća, ali i predan rad zaslužni su za njen osmijeh. - Sve je počelo tako što sam imala ozbiljnih zdravstvenih problema. Danas se bavim stvarima koje su mi najviše pomogle na putu ozdravljenja - refleksologijom, rekonektivnim iscjeljivanjem, jogom i makrobiotikom - kaže Asja. Ono o čemu je prošle sedmice održala predavanje za grupu zainteresiranih u centru "Familija Makrobiotika" u Sarajevu je refleksoterapija. Naglašava kako ovaj postupak stimulacije refleksnih tačaka donosi odlične rezultate. - Refleksoterapija se aplicira na stopalima, dlanovima ili licu, gdje se nalaze deseci hiljada nervnih završetaka. Refleksne tačke postoje za svaki organ, žlijezdu, dio tijela te meridijane, kojima našim tijelom protiče vitalna energija. Onog trena kada počnemo dodirivati refleksne tačke na stopalima i dlanovima, dešavaju se tri ključne stvari - poboljšava se cirkulacija krvi, limfe, te napajanje centralnog nervnog sistema - priča Asja i dodaje kako je rad na licu posebno zanimljiv.

dlanovima, licu ili ušima postaje osjetljiva. Koristeći specifičnu tehniku primjene pritiska na spomenutu tačku, refleksolog otklanja bol i liječi dio tijela kojem ona odgovara. Asja je, želeći da najprije pomogne sebi, u New Delhiju od dr. Sooryje Kaur učila o kundalini jogi i čudotvornoj ishrani sirovim namirnicama, a o refleksologiji, anatomiji, fiziologiji i patologiji od vrsnih refleksologinja Namite Unnikrishnan i Namite Arora. Kod dr. Erica Pearla educirala se u oblasti rekonektivnog iscjeljivanja. - U septembru mi se ispunila najveća želja u vezi s obrazovanjem iz refleksoterapije. Pri najvećem institutu refleksologije na svijetu, postala sam učenica Lone Sorensen (www.reflexologiafacial. es). Njena refleksna terapija u svijetu je popularna i priznata, jer pomaže i pri oštećenjima mozga. Učila sam da bih znala na ovaj način pomoći drugima, koristeći deset prstiju svojih dviju ruku i u refleksologiju se zaljubila zato što je potpuno bezbjedna, neinvazivna, holistička terapija, koja teži uklanjanju uzroka, a ne simptoma. Naša sagovornica naglašava da je cijeli tjelesni sistem baziran na jednostavnom pravilu - što um prihvati, tijelo slijedi. - Dakle, mi imamo fizičko, ali i nešto što se zove energetsko tijelo, koje čine naše misli i emocije. Nikada ništa ne postoji na nivou fizičkog tijela, a da nije nastalo na nivou naših misli i emocija, kojima taj problem (cistu, čir, tumor) i hranimo. Kako? Pa, sve ćelije tijela imaju vlastitu inteligenciju. Sve one reagiraju na specifičnu frekvenciju, određene misli i emocije. Tačno se zna koja emocija, misao, stav prema sebi, životu, prema drugima, djeluje na ćelije svakog pojedinog organa, organskog sistema i žlijezde. Naš um je u potpunosti nadređen našem fizičkom tijelu.

možemo iscjeljujuće djelovati na svoje tijelo je za mene bila najbolja vijest na svijetu. Primijenila sam je i svjedočim da je ovaj mehanizam nepogrešiv. A prva stvar koju nauka priznaje refleksoterapiji je njen de-stress efekt, gdje ova tehnika ima čaroban učinak. - Također, pospješuje krvotok i poboljšava prokrvljenost organa, pospješuje cirkulaciju limfe, te time podstiče čišćenje organizma i djelovanje imunog sistema. Usklađuje hormonalni disbalans, ublažava bolove, povećava sposobnost koncentracije, kreativnost i produktivnost, umiruje hiperaktivnost i psihičku napetost, blagotvorno djelujući na naše odnose, te dovodi u red probavu i blagotvorno djeluje na krvni pritisak.

Dobra i za bebe
Refleksologija stimulira glavne organe u našem tijelu, a to zauzvrat ima domino efekt na emotivni i mentalni nivo našeg bića. Radeći na povratu ravnoteže u jednom od njih, neizbježno se utječe na duhovnu suštinu pojedinca. - Tu leži dodatno objašnjenje veze između fizičkog i emotivnog zdravlja. Bolest može biti uzrokovana neravnotežom na emotivnom/mentalnom nivou, koja oslabi funkciju nekog organa. Upravo tako stres oslabljuje imuni sistem. Primjena pritiska na refleksne tačke na stopalima pokazala se izvanredno efikasnom u rješavanju problema među kojima su astma, anksioznost, kolitis, sindrom hroničnog umora, alergije, probavni poremećaji, hemoroidi, glavobolje/migrene, hormonalni poremećaji, hipertenzija, menstrualni i problemi menopauze, bolovi u ramenima, rukama i nogama, spondiloza, išijas, poremećaj urinarnog trakta i mnogi drugi. Refleksologija lica, opet, uspješno se koristi u tretiranju oštećenja mozga i stanja izazvanih takvim oštećenjima. Refleksologija je primjenjiva na bebama i djeci, samo je pritisak izuzetno blag jer su njihove refleksne tačke osjetljivije. Značajno je i to da ne postoje rizične grupe koje ne smiju koristiti ovu tehniku, a osnove možete i sami savladati uz educiranu osobu. - Sami možemo puno toga. Refleksologija je potpuno bezbjedna, pa svi bez brige mogu masirati stopala, dlanove i lice, sebi ili drugome. Naškoditi ne možete, možete samo pomoći - kaže na kraju Asja Dupanović.
AZRA 2012. 55

Ono što on prihvati, tijelo samo slijedi u smislu da, zahvaljujući ovom jednostavnom mehanizmu nastanka bolesti, na nivou fizičkog tijela možemo, - Pored svih navedenih efekata, stimulacijom svake kako kreirati, tako i iscijeliti sve što želimo. Ako pojedine tačke na licu istovremeno djelujemo i na vjerujemo da bolujemo od neke bolesti, ona će se jedan dio mozga, te neki od meridijana. Pritiskom na nivou fizičkog tijela kad-tad materijalizirati i bit na pojedinu tačku mozgu, ustvari, šaljemo poruku ćemo u pravu. Ako vjerujemo da nam nije ništa, i da obrati pažnju na taj dio tijela. On djeluje tako u tom slučaju smo u pravu - priča Asja, dodajući što mobilizira sve neophodne snage i procese, čiji da među onima koje sreće svakog dana i koji je cilj djelovanje u pravcu ponovnog uspostavljanja dolaze kod nje ima mnogo straha od bolesti. ravnoteže. Ona je važna za pravilno funkcioniranje našeg tijela. Onaj organ, organski sistem, žlijezda - Zbog vjerovanja u nasljedni tok bolesti u ili dio tijela u kojem je dovoljno dugo narušena, porodici, mnogi žive svaki svoj dan u iščekivanju postaje disfunkcionalan i, u konačnici, oboli. momenta kada će se neki zdravstveni problem

Pritisak na tačke

Kada se u bilo kojem dijelu tijela pojavi poremećaj, njegova refleksna tačka na stopalima,

i kod njih početi manifestirati. To i dočekaju, jer su godinama živjeli u ubjeđenju da će se to zaista desiti. Činjenica da samo snagom svog uma

Stylissimo

Dr.

Adnan Dediæ,
stomatolog

Dr.

Taib Deliæ,
ginekolog

Trebam stare navlake zamijeniti novim. Inače, imam strah od tih stomatoloških intervencija pa me zanima je li to bolno? Kako se skidaju stare navlake? Je li glupo da tražim anesteziju? Skidanje starih navlaka može se uraditi na dva načina. Jedan je da se navlaka, pomoću odgovarajućeg instrumenta, pokuša svući sa svog nosača. Taj način uspijeva u slučajevima kada su navlake već dijelom rasklimane. Drugi i češći način skidanja starih navlaka je da se navlaka presiječe uzdužno po sredini s prednje strane, pomoću turbine i odgovarajućeg borera, i na taj način odvoji od svog nosača. Skidanje starih navlaka u pravilu nije bolno, ali je neugodno zbog vibracija koje se s navlake prenose na zub, naročito ako je nosač navlake vitalan (živ) zub. Možete slobodno tražiti anesteziju, jer ćete tako lakše podnijeti ovaj postupak. Čula sam da postoji neki aparatić koji sprečava škripanje zubima noću. Kako on izgleda i gdje ga mogu nabaviti? Za sprečavanje škripanja zubima noću (bruksizma) koristi se odgovarajuća udlaga. Udlaga se izrađuje na taj način da se najprije uzme otisak u stomatološkoj ordinaciji, na osnovu koga će se u zubotehničkom laboratoriju izraditi udlaga. Udlaga amortizira (ublažava) sile koje nastaju stiskanjem žvačnih mišića i sprečava struganje zuba jednih od druge. Međutim, terapija bruksizma je kompleksnija i višeslojna. Osnovni uzrok škripanja zubima noću je stres, odnosno psihička napetost, pa je potrebno primjenjivati odgovarajuće tehnike opuštanja, da se umanji psihička napetost i eliminira taj uzrok bruksizma. Također, nepravilan položaj zuba može biti uzrok bruksizma, pa je potrebno uraditi korekciju zagriza, selektivnim ubrušavanjem zuba i izradom odgovarajućih protetskih nadomjestaka.

Od kojeg do kojeg perioda trudnoće trebam uzimati folnu kiselinu? Folna kiselina, folacin, pripada skupini B vitamina (B9) i sudjeluje u sintezi crvenih krvnih zrnaca i hemijskih komponenti živčanog sistema. Uzimanje folne kiseline u trudnoći je bitno, jer se zna da spada u tvari koje sprečavaju defekte neurane cijevi, odnosno oboljenje poznato kao spina bifida. Preporučuje se korištenje 400800 mcg (mikrograma) ili 0,4-0,8 mg (miligrama) dva-tri mjeseca prije trudnoće, te 400 mcg (0,4 mg ) do 12. sedmice trudnoće. Kod trudnica s povećanim rizikom (pozitivna porodična anamneza oštećenja neuralne cijevi, šećerna bolest) potrebna doza se povećava na pet miligrama dnevno. Prije pet mjeseci spaljena mi je ranica pored grlića materice. Da li i kad mogu planirati trudnoću? Ne znam iz kojih razloga Vam je „spaljivana ranica", jer je u pitanju normalan zdrav epitel koji se nalazi na površini grlića materice (ektopija). Te metode su napuštene (nepotrebne i agresivne) u svijetu prije 20 i više godina, jer je potvrđeno da ektopija i pojava karcinoma grlića materice nisu u uzročno-posljedičnoj vezi. Uradite PAPA test i potrebne preglede tzv. prekoncepcijske pripreme i bezbrižno planirajte trudnoću.

Naša ord
3LWDQMD OMHNDULPD L] QDãH RUGLQDFLMH PRåHWH SRVODWL QD HPDLO D]UD#DYD]ED LOL 606RP QD EURM WHOHIRQD X SRUXFL XSLãLWH 56 AZRA 2012.

Stylissimo

Dr.

Jasmina Dizdareviæ,
klinièki psiholog

psihologinja, geštalt psihoterapeutkinja
Kako odvići dijete od grickanja noktiju? Kćerka ih je počela grickati kada je imala dvije godine, pa je prestala oko pete i ponovo nedavno počela. Sada je već drugi razred osnovne škole. Grickanje noktiju često je način na koji se neka djeca nose sa stresom. Uzroci mogu biti mnogobrojni: neslaganje s vršnjacima, strah od neuspjeha, loši odnosi unutar porodice, strogi roditelji, visoka očekivanja od djeteta i brojni drugi. Važno je otkriti šta je uzrok zbog kojeg dijete grize nokte, šta je to što ga muči i šta se događa u njegovom životu. Objasnite joj da se grickanjem noktiju u organizam mogu unijeti bakterije, te da se može razboljeti i da zbog toga neće moći raditi stvari koje voli. Možete koristiti i metodu nagrađivanja, svaki dan koji prođe bez grickanja noktiju nagradite i pohvalite. Potrebno je mnogo strpljenja prilikom otklanjanja ove navike, jer ona nije nastala preko noći, pa tako neće i nestati. Ukoliko ne primijetite promjene nakon izvjesnog perioda ne ustručavajte se potražiti pomoć stručnjaka

Aida Baruèija, školska

Imam 28 godina i braku sam tri mjeseca, zabavljali smo se skoro tri godine. Tokom zabavljanja bio je najromantičniji muškarac na svijetu i volio me beskrajno. Mislila sam da ćemo imati u najmanju ruku brak s puno ljubavi i razumijevanja. Međutim, od prvog dana sve se odjednom promijenilo. U suštini, moj muž nije nikada kod kuće. Stalno traži izgovore da ide vani. Ispočetka sam to tolerirala, ali sam mu nakon dva mjeseca rekla da to nije uredu. Osim toga, ja sam nezaposlena i cijeli dan provodim u kući aplicirajući za poslove. Postala sam očajna i danima plačem i mislim da sam depresivna. On je nastavio po starom, a ja ne znam šta da radim. Brak se od zabavljanja razlikuje po tome što u braku živimo zajedno, spavamo zajedno, ali zajedno i planiramo naše radno i slobodno vrijeme, što znači dogovorite se kako će, dok ste Vi u kući i obavljate kućne poslove, on izlaziti i zarađivati, a onda kako ćete svoje zajedničko vrijeme provoditi zajedno u kući ili van nje. Svako u braku treba imati pravo na izbor, intimu i svoju individualnost, ali i na bračne obaveze koje podrazumijevaju život udvoje. Ljubav, sloga, razumijevanje, povjerenje su znak stabilnog i dobrog braka. Tri godine zabavljanja podrazumijeva da ste se dobro. Dopuna jednog i drugog, omogućava da bračni život bude "savršen".

dinacija
NRPH MH SLWDQMH QDPLMHQMHQR JLQHNRORJ VWRPDWRORJ SVLKRORJ GM SVLKRORJ RVWDYLWH MHGQR SUD]QR PMHVWR UD]PDN SD SRWRP QDSLãLWH SLWDQMH ]PDN AZRA 2012. 57

Stylissimo

KOMIKOTERAPIJA

Stres uništite smijehom
5$=*29$5$/$ (/9(',1$ 'ç$.0,é

Terapije smijehom postoje i u mnogim bolnicama, domovima za stare i osobe s posebnim potrebama, rehabilitacionim i antistres centrima. Zahvaljujući upornosti Hajre Kadić, dipl. defektologa-somatopeda, ovu vrstu terapije možete dobiti i u Centru za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu s posebnim potrebama u Zenici
Otkako je svijeta postoji i izreka da je smijeh lijek. Međutim, smijeh se u svrhu liječenja počeo primjenjivati tek prije četiri decenije u Zapadnoj Virdžiniji, a njen idejni tvorac i zagovornik je doktor/klovn Peč Adams, osnivač Gesudheit Instituta. Uz pomoć humora i smijeha on je liječio pacijente oboljele od raka. Blagotvorno djejstvo smijeha koristili su i stari Grci, koji su bolnice gradili u blizini pozorišta, jer su smijeh i veseli povici publike pomagali u njihovom oporavku. Godine 1995. dr. Madan Kataria, ljekar iz Bombaja, osnovao je Klub smijeha. Njegove vježbe za izazivanje smijeha, koje su, ustvari, kombinacija vježbi disanja iz Yoge, vježbe istezanja i tehnike za stimuliranje smijeha pokazale su se vrlo djelotvornim, pa je nakon njegovog u svijetu otvoreno gotovo 6.000 klubova smijeha u 60 zemalja. Terapije smijehom (komikoterapije) postoje i u mnogim bolnicama, domovima za stare i osobe s posebnim potrebama, rehabilitacionim i antistres centrima. Zahvaljujući upornosti Hajre Kadić, dipl. defektologa-somatopeda, ovu vrstu terapije možete isprobati i u Centra za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu s posebnim potrebama u Zenici. Kako izgleda terapija smijehom? - Trening počinje laganim tehnikama zagrijavanja, koje uključuju istezanje, vježbe disanja, pjevanje (chanting), pljeskanje i pokret. Na taj način potičemo oslobađanje od ukočenosti, inhibicija i pomažemo poticanju dječije razigranosti u sebi. Šta se dešava u našem tijelu i umu dok se smijemo? - Kombinacijom vježbi smijeha i vježbi disanja dovodimo više kiseonika u tijelo i mozak, što nas čini zdravijima. Svrha vježbi disanja koje se primjenjuju u ovoj terapiji je stimuliranje pokreta dijafragme i abdominalnih mišića, koji pomažu pri aktiviranju parasimpatičkog sistema, koji je ujedno smirujuća grana autonomnog nervnog sistema. Duboko disanje iz dijafragme stimulira čišćenje limfnog sistema putem efekta vakuma koji vuče limfu

SMIJEH ISMIJAVA BOLEST. POTPUNO JE BESPLATAN

I DOSTUPAN

SKORO UVIJEK I NA SVAKOM MJESTU
kroz krvotok. Terapija smijehom može dovesti do općeg poboljšanja zdravlja, oslobađanja negativnih misli i emocija. Šta sve možemo (iz)liječiti smijehom? - Stres i povećana napetost, depresija i usamljenost, bolesti srca i krvnih sudova, smanjen imunitet, povišen krvni pritisak, bakterijske i virusne infekcije, neke vrste karcinoma, dijabetes, neke genetske bolesti... Smijeh kod djece snižava tjelesnu temperaturu, pa se na taj način za 20 posto smanjuje upotreba analgetika. Djeca koja su tokom boravka u bolnici dodatno tretirana ovom terapijom, ranije su otpuštana kući i njihov oporavak je znatno kraći. Smijeh poboljšava krvotok i povoljno djeluje na disajne organe i pluća uopće. Ko je sve uključen u Vaše terapije smijehom? - Za sada sam jedini terapuet u Federaciji, a moglo bi se reći i među prvima u BiH, tako da ću za početak sama raditi primjenu terapije smijehom kod žena koje su oboljele od karcinoma dojke, zatim kod naših mališana predškolske dobi, koji dolaze u Centar za ranu intervenciju u kojem imaju besplatne sve stručne usluge. Kome preporučujete terapije, a kome ne? - Preporučujem ih svima. Posebna pažnja treba se obratiti i prilagoditi terapiju ukoliko se radi o osobama koje imaju: teži slučaj hemoroida koji krvare, bilo kakvu herniju (kila), hronični kašalj koji ne popušta, epilepsiju, bolesti srca, visoki krvni tlak, inkontinenciju urina, značajni psihijatrijski poremećaj, teške bolove u leđima, ili su operisani u zadnja tri mjeseca. Posebno se pravi plan i program za terapiju smijehom namijenjenu djeci, posebno za odrasle, te za stara i iznemogla lica. Šta se dešava u organizmu nakon terapije smijehom? Je li se pokazalo tačnim da je smijeh najbolji lijek, barem za ove svakodnevne probleme?

- Nema sumnje da živimo u vremenu u kojem je sve manje razloga za smijanje. Ne smijemo zaboraviti da smijeh ismijava bolest. Potpuno je besplatan i dostupan gotovo uvijek i na svakom mjestu. Nakon terapije smijehom možemo osjetiti da je smijeh najmoćniji uništivač stresa i najbolji lijek za oslabljeni imuni sistem, a pri tome nema nikakvih negativnih popratnih pojava. Odlična je vježba za srce, nezamjenjiv je za opuštanje napetih mišića, za snižavanje povišena krvnog pritisaka, te za aktiviranje pluća. Naročito je ljekovit za dijabetičare, osobe oboljele od karcinoma, a onima koji pate od hroničnih bolova ublažit će patnje. Nije riječ ni o kakvu medikamentu u klasičnu smislu te riječi, već o najobičnijem iskrenu smijehu. Da li se Bosanci i Hercegovci dovoljno smiju? - Treba nam svima biti jasno da su se ljudi u BiH nekada mnogo više i češće smijali. Prema ispitivanjima francuskih psihologa, ljudi su se 1939. godine smijali prosječno 19 minuta na dan, a 1980. godine to se vrijeme smanjilo na samo šest minuta. Ne možemo, a da sebi ne postavimo pitanje: Pa ako su se smijali šest minuta dnevno prije 22 godine, koliko je to vrijeme sada? Naravno, vremena su se promijenila, uvela su se nova pravila života: stalna jurnjava za poslom i novcem rezultirala je stres, strah, tjeskobu i nezadovoljstvo. Ovo posljednje stanje duha je upravo i jedan od razloga zbog kojeg se danas ljudi sve rjeđe smiju. Naravno da nam nedostaje smijeha i nastavimo li širiti negativnu energiju, naviknut ćemo živjeti u svijetu namrgođenih faca. Je li lakše nasmijati muškarce ili žene? - To zavisi isključivo od karaktera osobe. Žene se prije opuste nego muškarci i samim tim malo ih je lakše pridobiti na smijanje. Ženama su privlačniji oni muškarci koji imaju više smisla za humor, s tim da one teže ka tome da kada on nešto ispriča, nasmije ih oboje. Muškarci žele ženu sa dobrim smislom za humor, ali misle isključivo na žene koje će se smijati njihovim šalama. Naglasila bih da u BiH nemamo podataka o tome ko se više smije, muškarci ili žene, i da to u velikoj mjeri zavisi od sredine u kojoj živimo i okruženja u kojem radimo. Je li smijeh "zarazan"? Zašto nam je teško odoljeti da se ne smijemo ako to neko u našoj blizini čini? - Slušanjem smijeha dolazi do povećane moždane aktivnosti u oblastima i centrima odgovornim za kontrolu mišića lica, koji

aktivno učestvuju u nastanku smijeha. Ukratko, sam prizvuk smijeha služi kao svojevrsni stimulans za mozak koji ga na neki način upozorava da je vrijeme da se pripremi za smijeh. Ova konstatacija nudi veoma dobro moguće objašnjenje za način na koji sam naš mozak zapravo oslikava pozitivne emocije drugih ljudi oko nas i prenosi ih na nas same. Koja vrsta smijeha je najzdravija? - To je ona u kojoj učestvuju trbušni mišići, stimulacija dijafragme, pravilno disanje, i na kraju istezanje, nakon ovoga pozitivan učinak smijanja na cjelokupan psihofizički sistem organizma je zagarantovan. Za kraj, postoji li nešto čime biste mogli nasmijati naše čitateljke? - Naravno, ideja za društvenu igru, koja će vas dovesti do suza. Sjednete u krug, izgovarate svi istu rečenicu, ali određenim redoslijedom. Prva osoba treba da usnama skrije zube, ne smiju se nikako vidjeti, pogleda osobu koja joj se nalazi sa desne strane i kaže: "Komšija, ima li memle u tvojoj muštikli?" Osoba koja je upitana odgovara isto s prekrivenim zubima: "Nema, ali pitat ću komšiju", i isto pita prvu osobu sa svoje desne strane. Pokušajte, nećete se pokajati.

+DMUD .DGLü -HGLQL WHUDSHXW VPLMHKRP X )%L+ AZRA 2012. 59

Stylissimo

KONJIÈKO-REKREATIVNI CENTAR "PEGASOS"

POVRATAK PRIRODI... LAGANIM KASOM

Cilj Centra jeste pružiti mogućnost amaterskog i profesionalnog bavljenja konjičkim i ostalim sportskim aktivnostima za sve uzraste. Vraćamo šarm djetinstva 20. stoljeća, kada su vladale avanture izviđača, najljepše priče bile u vezi sa

životinjama, solidarnosti, prirodom, otkrićima...
jahanja, opće konjičko znanje izučila je radom i stažom u vrhunskim jahačkim centrima u Pensilvaniji. U Americi je s prijateljicom Majom Hadžiomerović osnovala i udruženje „Jahači nade", a pokrenuto je s ciljem kreiranja terapijskih programa za djecu i odrasle u BiH. Danas su „Jahači nade" jedini profesionalni program terapija jahanjem u našoj državi, a djeluju u sklopu centra „Pegasos". Ljubav prema konjima i jahanju uveliko je obilježila Vaš život i dovela Vas do osnivanja Konjičko-rekreativnog centra „Pegasos". Kako je sve počelo? - Još 2004. godine moj suprug Emin Muratović, koji je u Francuskoj stekao jahačko i trenersko znanje u oblastima više olimpijskih konjičkih disciplina, i još dva-tri prijatelja osnovali smo konjički klub "Pegasos", koji je djelovao na sarajevskom hipodromu Butmir u veoma lošim uslovima. Tokom mog profesionalnog usavršavanja u Americi rodila

Konjičko-rekreativni centar "Pegasos" je oaza u kojoj možete osjetiti, isprobati ili usavršiti neke od najljepših aktivnosti u kojima čovjek može uživati. Konji, jahanje, alpinizam, planinarenje ili neodoljivi spoj svega navedenog ponuđeni su kroz niz aranžmana kreiranih tako da ima mjesta za svakoga. Centar "Pegasos" je najpoznatiji po konjičkim aktivnostima - rekreativnom, sportskom i terapijskom jahanju. Smješten u Ahatovićima, na 14 dunuma zemlje, okružen prelijepim krajolikom i s pogledom na Sarajevo, Centar nudi poseban doživljaj uživanja u prirodi i druženju s konjima, plemenitim životinjama koje osvajaju na prvi pogled. Senada Muratović jedna je od osnivačica Centra. Ova 30-godišnja Sarajka, koja je u Americi stekla licencu za trenera konjičkih paraolimpijskih igara, te premium certifikat za registriranog instruktora terapijskog
60 AZRA 2012.

se ideja za pokretanjem udruženja "Jahači nade". Ono je, zahvaljujući brojnim ljudima koji su imali iste želje kao i ja, nakon mog povratka iz Amerike 2009. godine počelo djelovati i u Sarajevu. Klub "Pegasos" služio je kao resursna i trenažna potpora "Jahačima nade". Istovremeno sam upoznala Tanju Đozo, koja je bila predsjednica Sportskog planinarskog društva "No limit". Spojila nas je želja da kroz zajedničke aktivnosti pomognemo drugima, pa smo odlučili da se udružimo i osnujemo dječije "Unlimited" kampove. Kada i kako je osnovan Konjičko-rekreativni centar „Pegasos"? Otkud potreba za osnivanjem takvog centra? - Potreba za osnivanjem Centra, kao krovne organizacije više udruženja, ukazala se nakon velikog širenja i napretka pojedinačnih programa. Udruženje Jahači nade, Konjički klub "Pegasos", Sportsko planinarsko društvo

3,j( 0,5(/$ é$7,é

"No limit" i kampovi za djecu "Unlimited", više godina su djelovali zasebno i zbog pravila, korespondencije s korisnicima, ali i kvalitetnije ponude, odlučili smo se djelovati pod jedinstvenim imenom Konjičko-rekreativnog centra "Pegasos". Centar je nastao prošle godine u julu, kada smo se smjestili na ovoj predivnoj lokaciji u Ahatovićima. Cilj Centra jeste pružiti mogućnost amaterskog i profesionalnog bavljenja konjičkim i ostalim sportskim aktivnostima za sve uzraste. Vraćamo šarm djetinstva 20. stoljeća, kada su vladale avanture izviđača, najljepše priče bile u vezi sa životinjama, solidarnosti, prirodom, otkrićima... Vrijeme kada je snažno vjerovano u onu poznatu "u zdravom tijelu zdrav duh". Aktivno djelujemo na širenju ljubavi djece prema planini, životinjama, sportu, ali i edukaciji kroz naše programe. Onim malo starijim pružamo mogućnost da na siguran i zabavan način produže djetinstvo ili da se bar podsjete na njega. Osim toga, jahanje i ostali programi koje nudimo imaju poseban specifikum koji je teško naći u drugim sportskim aktivnostima. Naime, u većini naših aktivnosti dobna ograničenja ne postoje. Svi uzrasti imaju jednake šanse za napredak pa, iako su podijeljeni po starosnim skupinama, vrlo često će svi biti na istom jahačkom nivou. Koje sve usluge i aktivnosti Centar pruža? - U Centru nudimo profesionalnu obuku u rekreativnom i terapijskom jahanju, te sportskom penjanju. Naši kampovi za djecu se održavaju više puta godišnje i tokom njih se djeca, osim jahanjem, planinarenjem i sportskim penjanjem, upoznaju i s aktivnostima kao što su orijentiring, skijoring, spašavanje i preživljavanje u prirodi. Ova sezona je obilježena izgradnjom smještajnog i ugostiteljskog objekta, pa tako ljudi kod nas sve više organizuju i rođendane, team buildinge i proslave. Moram naglasiti da su konji, ipak, svima centralna aktivnost. S koliko grla Centar raspolaže? Jesu li u pitanju rasni konji? - Trenutno imamo pet kobila i dva konja. Dvije kobilice su, nadamo se, ždrjebne pa na proljeće očekujemo i prinove. Svi naši konji, osim jednog, autohtonih su pasmina boričkog arapskog konja i bosanskog brdskog ponija. Ono što je karakteristično za obje pasmine jeste jako dobro zdravlje, radne sposobnosti, divan karakter i plemenitost. Veoma dobro podnose našu klimu i s lakoćom savladavaju zahtjevne brdske terene. Različiti su po svojoj vatrenosti. Arapski konj važi za najlojalniju, najsenzitivniju i najvatreniju rasu konja koja

voli "svoje ljude" i prema njima se morate ponašati kao da su dio porodice. Bosanski brdski konj je puno sporiji, mirniji, stabilniji i manje ovisan o čovjeku. Danas se, nasreću, povećava broj ljudi svjesnih kvaliteta naših konja. To povećanje svijesti posebno treba zahvaliti ličnom doprinosu gospodina Envera Žige, kao autora više knjiga o boričkom arapskom i bosanskom brdskom konju i posvećenosti njegove supruge i njega osnivanju ergele za uzgoj ovih dviju pasmina. Udruženje "Jahači nade", koje djeluje u sklopu Centra, jedini je profesionalni program terapija jahanjem u našoj državi. Kome je to namijenjeno? - Kod nas se terapijsko jahanje veže samo za osobe s poteškoćama u razvoju, ali to ne mora biti i nije slučaj. Terapijsko jahanje namijenjeno je svima koji osjećaju da imaju određene poteškoće, a sami smo svjedoci da nas u ovakvim životnim okolnostima, ima jako mnogo. Osjećaji zadovoljstva i kontrole koji proizlaze iz jahanja i upravljanja životinjom od pet stotina kilograma jesu snažan lijek koji jača samopouzdanje. Jahanje daje iskustvo slobode i pokretljivosti koji su nepoznati osobama s poteškoćama u razvoju. Dodir sa životinjom koja nema predrasuda rađa posebnu ljubav. Ljepota i plemenitost konja, njegova toplina i ritam pokreta predstavljaju kombinaciju s jedinstvenim terapijskim učinkom. Certificirani instruktor terapijskog jahanja i obučeni asistenti u našem Centru rade i s djecom i s odraslima, a program se prilagođava svakoj osobi pojedinačno, kako bi bile zadovoljene sve potrebe onih kojima je ova vrsta terapije potrebna. Kao sportska disciplina, jahanje ima mnogo zanimljivosti, iako se možda na prvi pogled i ne čini tako. Koje su to zanimljivosti? - Jahanje je jedina sportska disciplina u kojoj se muškarci i žene takmiče u istoj kategoriji i jedina u kojoj je sportski rekvizit - živo biće. Za razliku od drugih sportova, vrhunac karijere jahača sportiste je relativno kasno i nerijetko tek u 60-oj godini, a idealne godine za početak treniranja su atipične. Neki od najboljih svjetskih jahača počeli su jahati u srednjim dvadesetim godinama i zapravo je samo mali postotak vrhunskih jahača koji jašu od djetinjstva. Nadalje, ne mogu da ne kažem da je jahanje definitvno sport u kojemu vladaju žene, ali na visoko rangiranim takmičenjima ipak većinom viđamo muškarce. Žene nakon osnivanja porodice jednostavno teško nalaze vremena za svakodnevne trenige, putovanja, odricanja... Ipak, da nije uvijek

tako, pokazala nam je Maria Alvarez, koja se prije nekoliko godina upisala u historiju, osvojivši dvije najprestižnije titule, bila je u isto vrijeme i evropski i svjetski šampion u trkama na najtežim daljinskim utrkama na svijetu dugim 120 km, samo sedam dana nakon poroda! Naš bosanski svijetao primjer je Emina Kazazović, koja se takmiči i putuje s malom Ajsom starom samo četiri mjeseca. Kako izgledaju aktivnosti Centra zimi? - Zimu koristimo za zimske kampove na kojima djeca jašu, skijaju i planinare. Bave se orijentiringom, preživljavanjem u prirodi i svim onim što nemaju priliku saznati u školama ili običnim školama skijanja. Ove godine planiramo posebne programe u koje je uključen i skijorning, sportska disciplina koja povezuje konja i skijaša. Skijorning je zanimljiv svim uzrastima i prilagođen početnicima, ali i onim naprednim skijašima. Iako smo Centar otvorenog tipa, sva jahanja se odvijaju po sistemu rezervacije. Svi koji žele upoznati konje, jahati ili provesti vrijeme s njima, mogu nam se javiti putem kontakta na www.jahanje.ba
6HQDGD L (PLQ 0XUDWRYLü 1D MHGQRP RG WDNPLþHQMD

6 7DQMRP R]R 6HQDGD MH RVQRYDOD GMHþLMH 8QOLPLWHG NDPSRYH

AZRA Vječnici

ZAIM MUZAFERIJA

ČAROBNJAK
MALE ULOGE
Imao je više od stotinu različitih uloga. Kritika i publika danas rado gleda filmove i TV drame u kojima je glumio. Pamtimo ga kao majstora male uloge, najboljeg epizodistu ovdašnje kinematografije
3,j( .(1$1 %(j/,-$
62 AZRA 2012.

FILMSKI

Scenarij filma „Pismo" bio je posljednji u kojem je spominjano ime Zaima Muzaferije. Film o bosanskoj sudbini imao je baš takvu sudbinu. Mada debitantsko ostvarenje, u Evropi je dobio brojna priznanja i pohvale, da bi u BiH bio prikazan samo jednom, na poluprivatnoj projekciji u bivšem kinu "Tesla". Posljednji film Zaima Muzaferije navodno je u „filmskom bunkeru" u sarajevskom Sivom domu. U filmu je bio epizodist i glumio je ulogu koja je u scenariju bila naznačena kao „djed". Jahao je konja i savršeno se uklopio u ambijent pod kojim je nastala. Muzaferija je bio i ostao najpoznatiji filmski epizodist nekadašnjeg jugoslavenskog filma, i čovjek čije bi se lice na filmskom platnu pojavilo tek nekoliko trenutaka sa svega nekoliko riječi. Ali sasvim dovoljno. - Gluma je kada ništa ne glumiš - govorio je u svojim rijetkim intervjuima i izjavama za medije, objašnjavajući fenomen samog sebe, kao majstora uloge malog bosanskog čovjeka.

KOMUNISTIÈKI ILEGALAC
7RNRP 'UXJRJ VYMHWVNRJ UDWD ELR MH NRPXQLVWLþNL LOHJDODF L NDR WDNDY QD PHWL WDGDãQMH 1'+ NRMD JD MH SURJDQMDOD .DR L PQRJL ERVDQVNL PODGLüL X WR YULMHPH ELR MH XKDSãHQ L SULVLOQR PRELOL]LUDQ X QMHPDþNX YRMVNX 1DNRQ UDWD JRGLQH RåHQLR VH 'DQLFRP V NRMRP MH RVWDR GR QMHQH VPUWL %UDþQL SDU 0X]DIHULMD LPDR MH WURMH GMHFH *RUGDQX $PLUX L -HVHQND WURMH SURIHVRUD L WURMH ]DOMXEOMHQLND X WHDWDU

pogodnim za pozornicu u vlastitoj teatarskoj kući, bavio se režijom. Iz Visokog će se porodica Muzaferija nakratko preseliti u Travnik, kako zbog posla, tako i zbog smještaja. - U to vrijeme, '59. je bila , u Visokom sam stanovao u jednoj staroj kući, s ocem, majkom, bratom, sestrama, oženjen, dvoje djece već tu, troje, postalo tijesno, a u Travniku mi ponudiše nakon festivala da dođem da preuzmem njihovo Amatersko pozorište, i stan u samoj zgradi pozorišta. To je bilo jako zgodno i ja ti pređem u Travnik. Bilo mi je drago, i mojoj djeci, a naročito mojoj pokojnoj Danici, ona je za godinu tamo stekla, da kažemo, jaranice, drugarice, prijateljice, i, nakon jedne godine u Travniku, zovu mene u Brezu, nude mi sve bolje uslove, i finansijske i stambene, a, osim toga, ja sam htio da sam bliže fakultetu, tada sam još studirao, pa vozio se, vozario, a iz Travnika je podaleko pa mi je i to bila jedna od okolnosti koja bi prevagnula u odluci da napustim Travnik, u kojem mi je bilo jako dobro. Međutim, kada smo mi spakovali sve stvari i čekali kamion, a kamion ne dolazi, čekamo, šta li je, kako li je, a ovi Travničani navale nas zaustavljati. Tu odlučimo da ostanemo još jednu sezonu u Travniku - pričao je prije desetak godina Zaim Muzaferija u intervjuu Nisvetu Džanki. Travnik će biti sudbonosan za Zaima Muzaferiju, ali i za cjelokupan bh. film. Naime, u Amaterskom

ODLAZAK U TRAVNIK
Upoznao sam ga naljeto 2000. godine, negdje u okolici Zenice. Igrom sudbine našao sam se na snimanju filma „Pismo", tužne filmske, bosanske izbjegličke priče, koju je snimala poljska ekipa pod režiserskom palicom talentiranog Bosanca Denijala Hasanovića, Tuzlaka koji je filmski kruh potražio i našao u dalekoj Poljskoj. Vidjeti Zaima Muzaferiju u bosanskom filmu bilo je nešto sasvim prirodno, logično i očekivano. On je bio neodvojiv od pojma filma, kao što su to bili i kamera, filmska traka i scenarij. U pauzama snimanja okupljao je svoj kružok znatiželjnika i pričao neke divne priče i dogodovštine. Pričao je tako o dami iz Londona u koju se zaljubio i recitirao nam je pjesme koje je toj dalekoj, njemu dragoj duši pisao. Pričao je i dogodovštine iz svoje decenijama duge pozorišne i filmske karijere, te najavljivao veliki povratak u teatar. Nisam bio jedini koji se u toj situaciji pomalo iznenadio vlastitim stereotipima. Za razliku od likova koje je tumačio, Zaim koji je sjedio sa druge strane stola u zeničkom hotelu, gdje je bila smještena ekipa filma, bio je vrlo elegantan, prijatan, obrazovan čovjek, spreman da se pozdravi s bilo kim, da odgovori, mudro, polako i inteligentno na svako upućeno pitanje. Gospodin u svakom smislu riječi. Životna priča Zaima Muzaferije počet će 1923. godine u Visokom, gradiću koji je u to vrijeme bio upravno i trgovačko središte ovog dijela Bosne, u nekakvom trouglu između Zenice, Travnika i Sarajeva. I porodica Muzaferija bavila se trgovinom, te je mladi Zaim pomagao ocu u porodičnoj trgovačkoj radnji. U pauzama, kada u radnji nije bilo kupaca, učio je i čitao. Pohađao je i završio Klasičnu katoličku franjevačku gimanziju u Visokom, kao jedan od rijetkih Bošnjaka u to doba. Sa Zaimovim gimnazijskim danima došlo je i njegovo zanimanje za pozornicu. Uključio se u lokalno društvo „Eksternist", koje je građanima Visokog pružalo razne vrste zabave, da bi se kasnije priključio dramskoj sekciji Visočkog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Tu je dobio ulogu suflera - šaptača. Naime, ljudima koji su vodili ovu pozorišnu trupu nije izgledao pogodan za pozornicu, jer bio previše visok i štrkljav. - Počeo je „profesionalno" šaptati , ali se s vremenom počeo uživljavati u ono što je radio. Glumio je tekst koji šapće i interpretirao ga. Tad ga je režiser upozorio da ništa ne glumi, već samo da ravno šapće, priča nam Zaimov sin Jesenko Muzaferija, profesor, glumac i režiser. Jesenko Muzaferija danas je šef visočkog "Teatra Total", koje je Zaim osnovao sredinom pedesetih godina prošlog stoljeća. Kako se nije smatrao

UMJETNOST JE LIJEPA STVAR 
8PMHWQRVW MH OLMHSD VWYDU .DåX WR MH SRWUHED GXKD þRYMHþLMHJ L GXãH DO %RJD PL SDUD MH SXQR SRWUHEQLMD -D WR NRQGHQ]XMHP X QRYDF MHU EH] PDWHULMDOQRJ QHPD QL GXKRYQRJ 1HNR NDåH L REUQXWR DO
ãWR ELK VH MD VDG ]DPDUR L UD]ELMR JODYX ãWD MH VWDULMH NRNRã LOL MDMH GDR MH VYRMHYUHPHQR =DLP 0X]DIHULMD L]MDYX YLVRþNLP PHGLMLPD AZRA 2012. 63

AZRA Vječnici

6 5DGHWRP âHUEHGåLMRP

,PDR MH GREUR OLFH %RVQH

=DLPRY VLQ -HVHQNR GDQDV VH EDYL UHåLMRP

6D VYRMRP SR]RULãQRP JUXSRP QHNDG 64 AZRA 2012. 

L VDG

7XPDþLR MH XORJH RELþQLK PDOLK OMXGL

pozorištu Travnik, u kojem je bio stalno zaposlen, pojavio se Krsto Papić, asistent čuvenog Veljka Bulajića, koji je u susjednoj Zenici snimao film „Uzavreli grad", priču o nastanku moderne, socijalističke Zenice. Papić je tražio statiste i obilazio lokalna amaterska pozorišta, pa i ono koje je vodio Zaim. Ipak, Muzaferijini travnički glumci nisu impresionirali Bulajićevog pomoćnika. Impresionirao ga je samo on. Odveo ga je na probno snimanje u Zenicu, gde je Zaim sreo nekoliko kršnih, visokih ljudi, također kandidata za ulogu Jefte Karanfila. Ulogu je, ipak, dobio Muzaferija.

FILM "KAJA, UBIÆU TE", NEUSPJEH KOJI TO NIJE BIO
2VLP YLãH GHVHWDND HSL]RGQLK XORJD 0X]DIHULMD MH LPDR L þHWLUL JODYQH PHÿX NRMLPD VH LVWLüH XORJD X ¿OPX Ä.DMD XELüX WH NRML MH QD VDPRM SUHPLMHUL X 3XOL ELR KODGQR GRþHNDQ WH LVPLMDQ RG SXEOLNH L QDSDGQXW RG NULWLNH ,DNR MH ¿OP ÄQD SUYX ELR GRþHNDQ ÄQD QRå 0X]DIHULMD MH ]D XORJX GRELR SRKYDOH 'DQDV VH Ä.DMD XELüX WH VPDWUD NXOWQLP ¿OPRP

kao što su Ljuba Tadić, Milan Gutović, Adem Čejvan, koji je bio veliki prijatelj našeg oca - priča Zaimov sin. Zaim Muzaferija nije bio profesionalni glumac, nije završio glumačku akademiju ili neku sličnu školu. Cijeli svoj radni vijek radio je kao profesor njemačkog i francuskog jezika u Visočkoj gimnaziji, gdje je 1989. dočekao i penziju. Među svojim sugrađanima bio je poznat kao izuzetano jednostavan i prijatan čovjek, uvijek spreman za druženje i šalu. Prema riječima njegovog sina, na posljednji dan rada, njegove kolege su u njegovu čast priredile malu zabavu, da bi im on šaljivo rekao: „Sve je to lijepo, ali bilo bi mi draže da ste sve ovo pripremili za prvi dan mog rada. Ne i posljednji." Zaim Muzaferija umro je prije devet godina, petog novembra 2003. godine, u svom domu u Visokom. Njegove uloge i dalje žive, rado se gledaju i prepričavaju, a sugrađani čuvaju sjećanje na ovog velikog čovjeka kulturnom manifestacijom „Dani Zaima Muzaferije".

DRUŽENJE S BORISOM
- Na kraju izuzetno napornog probnog snimanja mom ocu prišao je Veljko Bulajić i rekao mu: „Stari, oči te spašavaju". Imao je to nešto, dobro, iskreno, izražajno u svojim očima, što je bila uloga Jefte Karanfila za koju je odmah na Festivalu u Puli dobio Specijalnu nagradu za glumu. To što je vidio Bulajić, vidjeli su i mnogi drugi reditelji. U tom licu, za koje je neko rekao da je to „dobro lice Bosne". Bio je pogodan za te naše ruralne likove, za te naše obične ljude iz naroda. Tako je uradio nekih stotinjak uloga. Najviše filmskih, a dijelom i televizijskih i pozorišnih - priča nam Jesenko Muzaferija. Za neobičnog glumca iz bosanske provincije vrlo brzo se pročulo širom bivše države, te su se redale uloge za ulogom. Zaim Muzaferija je najviše snimao tokom šezdesetih, kada je za dvije godine snimio desetak filmova. Imao je brojne ponude da se preseli u Beograd ili Zagreb, ali je on to uvijek odbijao. Volio je svoje Visoko i svoje imanje i nije mu se išlo bilo gdje iz vlastitog dvorišta. To je dvorište u visočkom predgrađu Ševulje često bilo mjesto susreta brojnih uglednih gostiju. - Prvi koji mi dolazi u sjećanje je Boris Dvornik. Sjećanje me veže za dud star 150 godina ispred naše kuće. Snimali su negdje u okolici Sarajeva

film „Diverzanti" i Dvornik je došao sa suprugom i sinovima Dejanom i Dinom, koji je, nažalost, već pokojni. Bilo je to vrijeme kada dud prispijeva. Dino i Dejan su bili mali dječaci koji su se odmah zaletjeli u te dudove, a njihova majka i Boris su na njih vikali: „Dico, ostavite to. Ušporak ćete se s murvama" ... Murve su kod Dalmatinaca dudovi. Kao uprljat će se dudovima. Mnogi su još dolazili,

FILMOGRAFIJA ZAIMA MUZAFERIJE
/LVWD 79 5DWQLFL 79 6DYUãHQL NUXJ 3URNOHWD MH $PHULND 7HWRYLUDQMH %UDþQD SXWRYDQMD XND %HJRYLü 2YR PDOR GXãH 6D  79 6DUDMHYVNH SULþH 79 *OXYL EDUXW $GDP OHGRORPDN $OHNVD âDQWLü ¿OP PLQL 79 VHULMD *DYUH 3ULQFLS +LPPHO XQWHU 6WHLQHQ 6WDQLFD RELþQLK YR]RYD .XGX] äHQD V NUDMROLNRP .XüD SRUHG SUXJH 6WUDWHJLMD VYUDNH 2YR PDOR GXãH 79 8þLQL WR VYRMVNL 79 2WDF QD VOXåEHQRP SXWX %ULVDQL SURVWRU 79 VHULMD 3LVPR *ODYD ,JPDQVNL PDUã  MXOL 0LULV GXQMD 2GXPLUDQMH PHGMHGD 79 6PUW JRVSRGLQD *ROXåH *D]LMD 3DG ,WDOLMH äLYRW SLãH URPDQH DOL QHPD NR GD LK þLWD +XVLQVND EXQD 79 ,]JXEOMHQL ]DYLþDM 7UHQ PLQL 79 VHULMD %LIH
7LWDQLN
 79 ýRYMHN X QHLVSUDYQRP VWDQMX 1HYMHVWH GROD]H 79 3RJOHG X QRü 7UHQ +DMGXþND YUHPHQD +DMND *RVWL L UDGQLFL 79 -DJRã L 8JOMHãD 79 'RNWRU 0ODGHQ  äHQD V NUDMROLNRP 79 6OLNH L] åLYRWD XGDUQLND 'DQ GXåL RG JRGLQH .ORSND ]D JHQHUDOD 2YþDU /LVLFH .DUDÿR] 79 VHULMD %LWND QD 1HUHWYL *UDYLWDFLMD LOL IDQWDVWLþQD PODGRVW þLQRYQLND %RULVD +RUYDWD 2SDWLFD L NRPHVDU 3RKRG 5DP ]D VOLNX PRMH GUDJH 'HFD YRMYRGH 6PLWD 'LYHU]DQWL .DMD XELW üX WH 0DOL YRMQLFL 3UD]QLN *OLQHQL JROXE 1LNROHWLQD %XUVDü 0DþDN SRG ãOMHPRP 8]DYUHOL JUDG AZRA 2012. 65

PORIJEKLO PORODICE MUZAFERIJA
0X]DIHULMH VX X 9LVRNR GRãOH L] 6DUDMHYD 8 6DUDMHYR VX GRãOL L] &DULJUDGD JGMH MH QMLKRY SUHGDN UDGLR NDR DVWURORJ QD &DUVNRP GYRUX 1DNRQ ãWR MH VXOWDQX SURUHNDR QHXJRGQR SURURþDQVWYR VXOWDQ JD MH SURWMHUDR X %RVQX

AZRA Explorer

DDR - JEDINA DRŽAVA KOJA JE STVORENA

DA BI NJENI STANOVNICI PATILI
3,j( .(1$1 %(j/,-$

66 AZRA 2012.

Prije desetak dana navršile su se 22 godine od ponovnog ujedinjenja Njemačke u jednu, jedinstvenu zemlju. Prije toga, skoro pola stoljeća postojala je jedna druga, nešto manja Njemačka, s nešto drugačijim životnim stilom...

Mediji su nedavno objavili vijest da VW odlučio oživjeti proizvodnju "wartburga", živopisne limene kutije na četiri točka koja je proizvođena za građane Demokratske Republike Njemačke. Novi "wartburg" je jeftini automobil koji bi bio proizvođen u Indiji, a prodavan u zemljama Istočne Evrope, Bliskog Istoka ili Južne Amerike. Originalni "wartburg" je proizvođen od 1953. do 1991. te je trajao otprilike kao i država u kojoj je nastao. DDR, kako je skraćeno nazivana država poznata po "trabantu", "wartburgu" i Berlinskom zidu, bila je jedinstvena zemlja u svjetskoj historiji. To je bila jedina država koja je stvorena da bi njeni stanovnici jednostavno patili. Naime, pobjednički sovjeti su krajem Drugog svjetskog rata razbijali glavu tražeći način kako da kazne i ponize Nijemce za sve ono što su Hitlerovi podanici uradili tokom rata. Tako su Rusi stvorili vazalsku državu u kojoj su radili šta su htjeli. Sarkastični Nijemci vole reći da je DDR Rusima služio kao samoposluga apsolutno svega, osim tropskog voća. Rusi su odnijeli kompletne pruge sa željezničkim kompozicijama koje su zatekli na njima, kompletne tvornice, rudnička postrojenja, mostove, tramvaje, elektrane... Malo toga je ostajalo građanima DDR-a, ali moralo se živjeti. Kako su Rusi uzimali gotovo sve sirovine do kojih su mogli doći, posebno metale, "istočni" Nijemci su se morali snaći na bilo koji način. Tako je nastao "trabant", automobil koji je postao simbol čitave jedne ere, njenih ideala i propasti. Kako DDR nije imao dovoljno lima, "trabant" je proizvođen od materijala zvanog "duroplast", neke vrste

polikarbona, od kojeg je u DDR-u pravljena tkanina, ali i papir. Automobilčić je imao motor sličan onom u motokultivatora, a kako u DDR-u nije bilo ni dovoljno goriva, išao je na mješavinu benzina i lož ulja, što je kao posljedicu imalo oblak dima iza malog "trabija". "Trabant" je išao sporo i bučno, trošio je mnogo goriva, ali je nekako išao, dok je kočio vrlo loše. I kada bi vozač stavio nogu na kočnicu, "trabant" bi nastavio kretanje nekoliko metara naprijed, često s fatalnim posljedicima i po vozača i po samog "trabija", koji bi se pri malo jačem sudaru potpuno raspao.

TRABANT: AUTO OD PLASTIKE
I pored svega nabrojanog, "trabant" je bio najpopularnije vozilo DDR-a, s milionima prodatih primjeraka. Za tanak životni standard građana DDR-a i "trabant" je često bio previše. Koštao je približno 6.500 njemačkih maraka, odnosno gotovo kompletnu godišnju plaću jednog tamošnjeg radnika. S obzirom na to da je DDR bila socijalistička, planska ekonomija, "trabant" se nije mogao kupiti tako što bi se otišlo do autosalona i položio novac na stol trgovca. Radni čovjek Njemačke Demokratske Republike novac bi uplatio, ali bi na isporuku čekao godinama, neki čak i po trinaest godina. Zanimljivo je i to da je "trabant" sklapan u pogonima i na mašinama na kojima je prije rata pravljen BMW. Za građane DDR-a koji su željeli osjetiti dašak socijalističkog luksuza, tu je bio spomenuti "wartburg", koji je imao čak i svoju sportsku,

trkaću verziju naziva "melkus", koja je proizvedena u "čitavih" 101 primjerak. Regionalne njemačke TV stanice danas programske sheme poslije ponoći često popunjavaju televizijskom produkcijom iz vremena DDR-a. Te TV serije, od kojih je najpoznatiji "Tatort", odnosno "Mjesto zločina", daju dobar uvid u životni stil tog vremena. U jednoj od epizoda ove serije, koja se snima i danas, pratimo priču jednog berlinskog bonvivana koji vozi sportski auto, i to "škodu kabriolet", nosi jeans i sunčane naočale, te posjećuje djevojku u jednom tipičnom socijalističkom neboderu. Mladić je, naime, bio krijumčar robe sa Zapada, a ulovila ga je filmska potjera sastavljena od policijskih "lada" i "wartburga". Jeans i sunčane naočale bili su nepoželjni u "zemlji radnika i seljaka", kako su vladajući komunisti titulirali svoju tvorevinu. Režim koji je upravljao istočnim dijelom Njemačke

"DRŽAVLJANIN DDR-a NEMA POTREBE PUTOVATI IZVAN SVOJE DOMOVINE", STOJI NA JEDNOM OD AGITPROPOVSKIH PLAKATA, KOJI SE MOŽE VIDJETI U

MUZEJU DDR-a
U LEIPZIGU

AZRA 2012. 67

AZRA Explorer

8QXWUDãQMRVW QMLKRYLK GRPRYD QDOLNRYDOD MH QDãLP VWDQRYLPD L] YUHPHQD VRFLMDOL]PD

6YMHWVNL SR]QDWD NOL]DþLFD .DWDULQD :LWW QLNDG QLMH GHPDQWLUDOD GD MH ELOD GLMHORP ]ORJODVQRJ 67$6,D

7UDEDQW

=DWYRUVND MHGLQLFD X NRMX MH VOXåED 67$6, VPMHãWDOD QHSRGREQH 68 AZRA 2012.

:DUWEXUJX üH åLYRW YUDWLWL 9:

bio je jedan od najrigidnijih u takozvanom Istočnom bloku i na svaki način je stopirao bilo šta što bi na mala vrata značilo nekakav luksuz i hedonizam. Pojedini šefovi vladajuće SED partije su čak i smatrali da je u nekim stvarima i jedan "trabant" više od onoga što običan građanin trebao. Partijski vrh je određivao gotovo sve, od toga koliko će se proizvesti litara mlijeka, koliko cipela, koliko košulja, koliko radioaparata. U praksi je to značilo ništa drugo do prazne police trgovina, jedan par obuće godišnje, te nove hlače svake dvije godine. - Često bih stajao ispred zatvorenih radnji. U pola dana bi prodavačica na izlog okačila natpis: "Zbog trgovačko-političke edukacije zatvoreno". Nekad bi natpis ulivao nadu: "Zatvoreno zbog preuzimanja robe". Jedino što bi bilo sigurno jeste da bi se ispred radnje vrlo brzo formirao dugački red u najkraćem mogućem roku. Svi su se nadali da će moći kupiti nešto čega nije bilo dugo vremena. Same prodavačice su organizirale ovakva zatvaranja, kako bi na stranu odvojile najbolju robu za svoju rodbinu i prijatelje. Često se nešto moglo dobiti samo na takav način. Platiš, nešto dobiješ zapakovano i to otvoriš kući. Baš kao za Božić, pričaju svjedoci života u DDR-u. Prema prepisanom sovjetskom modelu, vlasti DDR-a su za smještaj radnika i njihovih porodica gradile naselja ogromnih sivih zgrada (njemački - Plattenbau), koja su vlastitoj javnosti predstavljana kao pojam stambenog komfora. Na drugog strani, građevine iz drugih, historijskih epoha prepuštane su zubu vremena, uz ciničnu opasku da su to spomenici prošlih vremena i da ih treba ostaviti onakve kakvi jesu. U gradovima poput Leipziga ili Dresdena građevine oštećene tokom Drugog svjetskog rata nisu popravljane i prema uputama sovjeta, trebale su biti svjedok herojstva i presudnih bitaka koje su donijele "slobodu".

SAMOPOSLUGA APSOLUTNO SVEGA,
OSIM TROPSKOG

SARKASTIČNI NIJEMCI TAKO VOLE REĆI DA JE DDR RUSIMA SLUŽIO KAO

STASI: OKO I UHO 5(ç,0$
6XRþHQ V PQRJR GRPDüLK L VWUDQLK L]D]RYD ]D NRMH QLMH LPDR RGJRYDUDMXüD UMHãHQMD NRPXQLVWLþNL ''5 UHåLP YHRPD VH RVODQMDR QD WDMQX VOXåEX 67$6, NRMD MH LPDOD ]DGDWDN GD XKRGL XKDSVL L SURFHVXLUD VYDNRJ ]D NRJD VH VXPQMD GD UDGL LOL JRYRUL SURWLY UHåLPD .DGD MH 6$6, RVQRYDQD QDNRQ UDWD QMHQX NDGURYVNX ED]X þLQLOL VX XJODYQRP ELYãL þODQRYL *(67$32D 0HWRGH NRMH MH NRULVWLOD 67$6, ELOH VX VOLþQH RQLPD NRMH MH NRULVWLOD +LWOHURYD WDMQD VOXåEH D XNOMXþLYDOH VX SVLKLþNL WHURU L ¿]LþNR PDOWHWLUDQMH 7DNR QDSULPMHU X EURMQLP 67$6, ]DWYRULPD QLVX SRVWRMDOD YUDWD QD WRDOHWLPD ãWR MH ELR VDPR QDþLQ GD VH RVXPQMLþHQL QHSULMDWHOML GUåDYH L UHåLPD MRã YLãH SRQL]H

VOĆA

organizacije žena, omladine i pionira, sve sa zadatkom izgradnje socijalističkog društva i njegovanjem tradicije "revolucije". Ipak, sva velika i pompezna priča o "državi radnika i seljaka", često nije bila dobro prihvaćena kod stanovništva DDR-a koje je gledalo preko zida, prema sunarodnjacima iz Zapadne Njemačke, koja je pod vladom Willija Brandta od šezdesetih godina postala najveća ekonomija Evrope. Režim DDR-a imao je težak zadatak ubijediti vlastite građane da je u DDR-u bolje živjeti nego u SR Njemačkoj. U školama, na javnim zgradama, u preduzećima i na drugim mjestima postavljani su plakati koji bi pokazivali podijeljenu Njemačku, gdje bi iznad DDR-a sijalo sunce, dok bi iznad glava njihovih zapadnih komšija stajali crni oblaci. Građani SR Njemačke bili bi portretirani kao lopovi, ili vampiri, dok bi građanin DDR-a bivali predstavljani kao dobroćudna stvorenja koja oplemenjuju svijet svojim radom. I pored Berlinskog zida, stotina puškarnica, na granici sa SR Njemačkom stotina kilometara minskih polja i bodljikave žice, postavljenih sa zadatkom ne da štiite DDR od invazije, nego da spriječe bijeg vlastitih građana, stanovnici DDR-a pronalazili su način da pobjegnu. Treba istaći da su procedure izlaska iz DRR-a, makar i na na kratak period, bile ekstremno naporne i birokratizirane. Pravo na slobodan izlazak imali su samo starci i vrhunski sportisti. "Državljanin DDR-a nema potrebe putovati izvan svoje domovine", stoji na jednom od agitpropovskih plakata, koji se može vidjeti u Muzeju DDR-a u Leipzigu. Upravo će iz Leipziga početi kraj DDR-a. Leipzig je do Drugog svjetskog rata bio napredan grad u kojem su cvjetali industrija i kultura. Mnogo oštećen u bombardiranjima, Leipzig je pod vlašću DDR-a potpuno oronuo. Od prijeratnih 1,5 miliona stanovnika, danas Leipzig broji jedva 500.000. Nekadašanje

palače, kao i čitavi bulevari danas stoje napušteni, za nizovima zgrada čiji su prozori zakovani daskama. Upravo će iz Leipziga početi kraj DDR-a. Nemiri koji će krajem 1989. eskalirati u ovom gradu proširit će se na cijeli DDR. Demonstranti će tražiti više prava, više hrane, a manje terora i ograničenja. Režim u Berlinu, snažno uzdrman ekonomskom krizom, neće moći zaustaviti vlastito urušavanje, te će se dvije Njemačke ujediniti devetog novembra 1990. godine. Od DRR-a će ostati samo uspomena i poneka turistička atrakcija koja svjedoči da ništa što je stvoreno silom ne traje vječno.

SPORT U DDR-u: '5ç$91, 352-(.7 BROJ JEDAN
6XRþHQ V PDQMNRP SROLWLþNRJ OHJLWLPLWHWD DOL L LGHQWLWHWD GD QLVX SUDYD 1MHPDþND ''5 UHåLP VH VQDåQR ]DODJDR ]D MDþDQMH GUåDYQRJ VSRUWD $WOHWH L] ''5D SRSXW +HLNH 'UHFNOVOHU ELOL VX VSRUWLVWL VYMHWVNRJ UDQJD ,SDN PHGDOMH VSRUWLVWD ''5D LPDOH VX L VYRMX WDPQLMX VWUDQX 1DLPH SRãWR MH VSRUW X ''5X LPDR SRVHEQD ]QDþDM WDOHQWLUDQD GMHFD VX þHVWR RGYRÿHQD RG URGLWHOMD X SRVHEQH NDPSRYH JGMH VX L]ODJDQD QDGOMXGVNLP QDSRULPD L PHGLFLQVNLP WUHWPDQLPD NDNR EL VH RG QMLK VWYRULOL VSRUWVNL QDGOMXGL +LOMDGDPD GMHFH L] ''5 D QD RYDM QDþLQ MH XQLãWHQR GMHWLQMVWYR =D PQRJH YUKXQVNH VSRUWLVWH L] ''5D VH VXPQMD GD VX ELOL VDUDGQLFL ]ORJODVQH VOXåEH 67$6, ýXYHQD NOL]DþLFD .DWDULQD :LWW NRMD VH VSRPLQMH X RYRP NRQWHNVWX QLNDGD VH QLMH L]MDVQLOD R RYLP RSWXåEDPD AZRA 2012. 69

PUNA DRŽAVA ĐAKA, NIOTKUDA VRATA
Sloboda je u DDR-u bila rastegljiv pojam i tumačen je na način kako je to vlastima odgovaralo. Načelno, prema Ustavu DDR-a, svi građanima bila je osigurana sloboda mišljenja i govora. Ipak, praksa je govorila drugačije. Država je bila socijalistička, ali formalno višestranačka s vladajućom Partijom njemačkog jedinstva, koja je kontrolirala cjelokupni politički, kulturni i ekonomski život pojedinca i zajednice. Slično kao i kod nas u bivšoj Jugoslaviji, postojale su društveno-političke

AZRA Kuće poznatih

6SDYDüH VREH

$QJHOLQD L %UDG XåLYDOL RELOD]HüL /RQGRQ V GMHFRP

.XKLQMD YLOH X .HQWX

'QHYQD VRED

3URVWRU ]D ]DMHGQLþNL UXþDN

BRAD I ANGELINA OPUŠTALI SE U LUKSUZNOJ
Najslavniji, a možda i najljepši holivudski par ikad Brad Pitt i Angelina Jolie, nisu od onih glumaca koji se razdvajaju od porodice kad odlaze na snimanja. Trude se da sa svoje šestoro djece zajedno provode što više vremena. Dok je Brad snimao pojedine dijelove za horor film "World War Z", koji će promovirati u junu naredne godine, cijela porodica bila je udobno smještena u vili u Kentu u Engleskoj. Kuću su birali želeći svima obezbijediti dovoljno prostora, a u vrtu je bilo mjesta i da se šestero djece igra bez prestanka. Par, inače, uvijek bira mirna mjesta u kojima će odsjedati želeći da svima obezbijedi tako dragocjenu intimu. Brad je, u pauzama snimanja u Londonu, našao dovoljno vremena da s Maddoxom i Paxom pogleda novi film o James Bondu "Skyfall", dok ih je Angelina nedavno vodila u jedan od centara, gdje su mališani napisali pismo sa željama Djedu Mrazu. Brad se trudi biti posvećen najbližim kao lik kojeg igra u filmu u kojem se bori protiv zombija. Nedavno je, prema pisanju magazina "Us Weekly", odveo cijelu porodicu na picu. Lokal je bio zatvoren cijelu noć i dok su njih dvoje tiho razgovarali, djeca su se igrala i trčala. Iako su mnogi mediji proteklih dana pisali o tome da se slavni par svađa zbog Bradove ljubomore, kad je otkrio da Angelina prati televizijsku seriju u kojoj glumi njen bivši Jonny Lee Miller, njegovi postupci u

VILI U KENTU

svakodnevici sve razoružavaju. No, stoji činjenica da mu je teže zaštititi pravu porodicu od novinara nego filmsku od zombija. Na filmu to nekako lakše ide.

9HOLND EDãWD SUXåD GRYROMQR PMHVWD ]D LJUX

AZRA

Plava krv

BELGIJA PRINCEZA MATHILDE Crveno za Dan kralja
Petnaesti novembar se u Belgiji obilježava kao Dan kralja i ovaj nacionalni praznik s posebnom radošću dočekuju članovi kraljevske porodice. I ove godine, kako bi ispoštovali tradiciju, svi su se okupili u Saint-Gudule katedrali u Bruxellesu. Ispred su ih s cvijećem čekali brojni građani. Najviše simpatija pokupila je omiljena princeza Mathilde, koja je blistala u crvenoj haljini i crvenom kaputiću. Iako je novembar, Mathilde je na nogama imala crvene sandale, no to joj nije smetalo.

.UDOMHYVND SRURGLFD QD RNXSX

0DWKLOGH L VXSUXJ 3KLOLSSH 6ODWNL ]DORJDML

0DWKLOGH X FUYHQLP VDQGDODPD

VELIKA BRITANIJA PRINCEZA BEATRICE S drugaricama na pauzi za ruèak
Britanska princeza Beatrice nikada nije bila tipična princeza. Tako je, nakon završenog školovanja, insistirala da nađe posao i počne raditi kao i sve njene "obične" prijateljice. Mama joj je želju ispunila. Beatrice se zaposlila u jednu londonsku kompaniju koja se bavi finansijama i nema nikakav privilegiran položaj. Radi kao i svaka druga uposlenica, ali koristi i pauze za ručak, na koje obično ide sa svojim kolegicama.
72 AZRA 2012.

DANSKA PRINCEZA MARY U humanitarnoj misiji X 0R]DPELTXHX
Danska princeza Mary ozbiljno je shvatila svoju ulogu patrona „United Nations Population" fonda, pa je prošle sedmice nekoliko dana, s tim ciljem, boravila u Mozambiqueu. Otkako je sletjela u prijestolnicu Maputo, Mary se prihvatila posla i nije gubila vrijeme.U Mozambiqueu, zemlji koja je u razvoju, došla je promovirati prava žena, te istaći značaj uloge majke u društvu. Lokalno stanovništvo ju je dočekalo sa skromnim poklonima, ali širokim osmijesima. Mary nije mogla odoljeti malom dječaku, kojeg je upoznala u Pedagoškom centru u Beirai, pa mu je posvetila najveći dio svog vremena.

AZRA 2012. 73

AZRA Metro

Zašto su Hollywood i 7XUVND OXGL ]D EUNRvima
Sviđaju li se vama brkovi Bali-bega Malkočoglua? Zgodnom Buraku Ozcivitu, koji ga igra u "Sulejmanu Veličanstvenom", itekako se sviđaju, te ih je odlučio zadržati i u privatnom životu. Brkati imidž postao je sve popularniji kod mlađe generacije u Turskoj. U ovoj zemlji brkovi predstavljaju simbol muškosti i odrastanja. No, brkove, koji su znak muževnosti i neprikosnovenog autoriteta, a kažu i duhovne i tjelesne zrelosti, zavoljele su i žene, koje su ih počele nositi na ogrlicama, naušnicama, prstenjima, noktima, kosi, cipelama i majicama. Brkove ne nose samo turske već i holivudske

zvijezde, kao što su Brad Pitt, George Clooney, Jude Law, Johnny Depp, Al Pacio, Eddie Murphy... - Moj cilj je vratiti brkove u modu. Mislim da se brkovi ne poštuju dovoljno - kazao je Brad Pitt. Britanski šarmer Jude Law pustio je brkove za ulogu u filmu o Sherlocku Holmesu u kojem je glumio pomoćnika Roberta Downeya Juniora, kojeg, također, nerijetko možemo vidjeti u brkatom izdanju. Posljednji koji je podlegao brkatom trendu je turski glumac Kenan Imirzaioglu iz "Ezela". Sviđali vam se brkovi ili ne, uvijek imajte na umu da su ih nosili i legendarni Clark Gable, kao i Friedrich Nietzsche, Mark Twain, Genghis Khan, Martin Luther King Jr.

%UDG 3LWW EUNRYH åHOL YUDWLWL X PRGX

7XUVND ]YLMH]GD .HQDQ ,PLU]DLRJOX V QRYLP LPLGåRP

=D EUNRYLPD mladog Buraka 2]FLYLWD SROXGMHOH VX åHQH D PRåGD L PXãNDUFL"

74 AZRA 2012.

0HÿX RQLPD NRML LPDMX QDMGXåL VWDå QRãHQMD EUNRYD MH JOXPDF (GGLH 0XUSK\ 1RYL WUHQG prigrlio MH L &OLYH 2ZHQ NDR L EULWDQVNL ]DYRGQLN -XGH /DZ

âWD EL EUNRYL EH] -RKQQ\MD 'HSSD

%UNRYH 7RPD +DQNVD YROL L QMHJRYD VXSUXJD 5LWD :LVRQ

NJEMA^KI FILOZOF, FRIDRIH

IZUZETNO NAKO[ENI, STRMOVITI

AUTOOZN. KARLOVCA

ST. GR^KI BOG RATA

MITOLO[KO PI]E ST. GR^KIH BOGOVA

PONOVO MAMA
POKAZNA ZAMJENICA ^OVJEK (TURC. - MN.) FJORD U NORVE[KOJ STARIJI MODEL „CITROENA“ HEMIJSKI ELEMENT, RN VRSTA [TAMPARSKIH SLOVA

ASIM, ASKO ODMILJA

SAKUPLJA^I STARIH STVARI STARE@ARI

AUTOOZN. TURSKE

URED EKONOMA REST, RESTL ]UPRIJA VEZICA ZA CIPELE (NJEM.)
ST. OBLAST U AZIJI, AKADIJA (KRA}E) ST. IME GRADA NINA VRSTA ISTARSKOG VINA MJE[OVITI ARTILJERIJ. BATALJON (SKR.) POGODAK U SREDINU U „ SINJSKOJ ALCI“ MEDICINSKA CJEV^ICA (FRANC.)

UZVIK TJERANJA MA^KE TE[KO PSIHI^KO STANJE KO[MAR (POKR.) OZNAKA ENERGIJE DESNA PRITOKA UNE

OMER LIVNJAK VRSTA BOJNOG OTROVA SANJE, SNOVI MASKOTA ZAGREBA^KE UNIVERZIJADE NISKA, OGRLICA RONALD ODMILJA [ARENA PAPIGA OLIVER RID SIMBOL KALIJA SVETA (TURC.)

BLAGI OBLIK KAZNE, PRIJEKOR

ST. EGIPAT. BO@ANSTVO (RA)

SIMBOL TELURA

GLUMICA SA SLIKE

DAVAOCI KOMENTARA
ZNANOST O ALBANSKOM JEZIKU I KULTURI ITALIJA

SIMBOL AKTINIJA

MAKEDON. NARODNO KOLO

OZLJEDA, POVREDA (UMANJENO)

PTICA PJEVICA SA KANARA

NAKNADA ZA PRELAZ MOSTA

RASPORED SATI, ORARIJ (LAT.)

STARINSKA PE] ZA GRIJANJE, MANGAL (TURC.)

CENTRAL ORDINACE DEPOT (SKR.)

SASTAVNI VEZNIK

IME ST. SLOVENSKOG POLITI^ARA DOLANCA

SIMBOL MOLIBDENA

GRE[KA POGRE[KA (LAT.)

NAREDBA VI[EG ORGANA (LAT.)

DRUGA, OSTALA

VRSTA PODVODNOG RADARA

TV SERIJA GLUMICE SA SLIKE GRAD U ITALIJI ZNAK TRUBE ZA POVLA^ENJE (FRANC.) GRAD I LUKA U AL@IRU AKADIJA (KRAÆE)
JEZERO U FINSKOJ, INARI KUTIJA, [KRINJA (TURC.) PRIAPDNIK ST. INDIJAN. PLEMENA U MEKSIKU IME PISCA BALZAKA KOLA ZA SPAVANJE I RU^AVANJE (SKR.) SAJD@IJE AUTOMOBIL (KRAÆE) FILMSKA ULOGA STIVENA SEGALA

VRSTA PTICE GRABLJIVICE

IME GLUMICE BULOK

SLOBODAN GRADSKI PROSTOR

AMPER ULICE (TURC.)

AUSTRIJA

PRIPADNIK NARODA NA JI AZIJE

VRSTA KANARINCA

RIJEKA U FRANCUSKOJ

[PANSKO @. IME

AUTOOZN. SPLITA

[KOLSKA BILJE@NICA, SVESKA

PORJE^JE

GLUMICA SA SLIKE KONJI U NARODNIM PJESMAMA SIMBOL ASTATINA STALNOST, TRAJNOST (TURC.) SIMBOL KALIJA DIO KRETANJA, HODA (MN.) LUMEN MJENI^NO JAMSTVO (FRANC.) LI^NA ZAMJENICA

NA[ PJEVA^, KANTAUTOR, KEMAL

EAST NORTH EAST (SKR.)

RIMSKI: 4

76 AZRA 2012.

MIROSLAV MARKOVINOVI]

RASIMA ODMILJA

UZORCI PRAMJERE

AZRA 2012. 77

AZRA Arte(i)fakti

KNJIGA

"ŠTA SMO TO UČINILI" ZA OČUVANJE BH. PORODICE
Na sceni Kamernog teatra 55 prošlog petka izvedena je predstava „Šta smo to učinili". Tekst autora Joëla Pommerata, u režiji Dine Mustafića, govori o odnosima između roditelja i djece na prilično direktan i bolan način. Prikazana iz ugla savremene perspektive, gdje porodični odnosi trpe zbog nedostatka vremena jednih za druge i generacijskog jaza između djece i roditelja, predstava dobija još jači pečat ugrađivanjem ličnih iskustava glumačkog ansambla, a postavlja pitanje odgovornosti - šta smo to učinili? Istovremeno, podsjeća na važnost porodice u životu društvene zajednice. U predstavi igraju: Jasna Diklić, Tatjana Šojić, Sadžida Šetić, Gordana Boban, Maja Izetbegović, Senad Bašić, Amar Selimović, Mirsad Tuka, Boris Ler, Muhamed Hadžović i violončelistica Belma Alić.

DIANE SETTERFIELD "TRINAESTA PRIČA"
Roman prvjenac britanske autorice Diane Setterfield govori o otkrivanju tajni, putovanju u prošlost i istini koja preobražava glavne junakinje knjige. Glavni lik romana je Margaret Lea, povučena i osamljena mlada djevojka, zaposlena u antikvarijatu svog oca, čiji se ustaljeni način života promijeni kada joj se pismom obrati čuvena spisateljica Vida Winter, koja je na samrti. Vida Winter od nje zahtijeva da napiše njenu biografiju. Margaret prihvata posao, iako smatra da njih dvije nemaju ništa zajedničko, ali u tome se vara jer su rođene kao blizanke. I tako krug otkrivanja tajni...
78 AZRA 2012.

SVIJET

"AKADEMIJA U VREMENU"
Izložbom „Akademija u vremenu", postavljenom u Collegiumu Artisticumu, obilježena je četrdesetogodišnjica osnivanja ALU u Sarajevu. Na izložbi su prikazani radovi nastali u posljednjih deset godina studenata svih odsjeka Akademije, njihovih profesora i saradnika. Posjetioci su tako imali priliku pogledati najbolja ostvarenja iz oblasti slikarstva, kiparstva, grafičkog dizajna, produkt-dizajna, ali i vidjeti ulogu ALU kao mjesta društvene kritike.

ERNESTOVO "LUDILO" U TOKIJU
"Madness is part of life" (Ludilo je dio života op.a.) naziv je instalacije brazilskog umjetnika Ernesta Neta i njegovog asistenta Evanda Machadoa u prostoru Espace Louis Vuitton u Tokiju. Mreže ispunjene hiljadama plastičnih loptica svakako se mogu opisati kao opipljiv izraz ludila kojeg, barem djelić, svi nose u sebi kao odraz konstantne sputanosti i kontrole koju društvo nameće kroz norme i standarde. Ovaj rad briše granice i slavi ludilo na najočigledniji mogući način, nudeći publici priliku da šetajući tom mrežom gledaju postavke. U šetnji instalacijom najviše su uživali najmlađi posjetitelji, koji su se odlično zabavljali i smijali.

"U ZVORNIKU JA SAM OSTAVIO SVOJE SRCE" U KAMERNOM TEATRU 55
Tekst jednog od najpoznatijih bh. pisaca Abdulaha Sidrana „U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce" u režiji Sulejmana Kupusovića na sceni Kamernog teatra 55 konačno će doživjeti premijeru 21. novembra i reprize u naredna dva dana. Tekst koji govori o samom početku rata u BiH, o mučnoj golgoti koju su ljudi iz istočne Bosne prolazili samo radi razlike u imenu i prezimenu, privukao je veliku pažnju publike prije nešto više do mjesec, ali se glavni glumac Emir Hadžihafizbegović povrijedio. Sad je jedan od najboljih glumaca u Regiji ponovo na sceni, a uz njega glume i Admir Glamočak, Sabina Bambur, Amar Selimović, Feđa Štukan, Sabit Sejdinović, Dragan Jovičić te Sadžida Šetić.
AZRA 2012. 79

AZRA

(OYLUD 5DKLü L $GR .DULãLN 3MHYDþLFD MH SXEOLNX X 0HMGDQX RGXãHYLOD SMHVPRP DOL L L]JOHGRP

'MHYRMNH VX RGXãHYOMHQR GRþHNDOH PODGX ]YLMH]GX 'DYRUD %DGURYD

TUZLA
Raspjevani 'Mejdan' 11. 'Bh. muzičkog oskara'
Halid Bešlić, Enes Begović, Jovan Perišić, Nihad Alibegović, Saša Matić, Davor Badrov, Radmila Manojlović, Kemal Malovčić, Viki Miljković, Adil, Merima Džafić... samo su neki od ovogodišnjih dobitnika "Bh. muzičkog oskara", održanog u prošlog četvrtka u tuzlanskoj dvorani "Mejdan". Nakon Sarajeva, Tuzla je ponovo bila domaćin dobroj pjesmi i vrhunskoj zabavi koja u kontinuitetu, poput nijedne druge manifestacije ovakvog tipa, živi već jedanaest godina. Osim spomenutih imena, "Bh. muzički oskar" je prošle sedmice okupio publiku iz cijele BiH, ali i Regije. Njegov osnivač i organizator Nazif Gljiva ne krije zadovoljstvo što muzički događaj baštini i povezivanje publike s prostora nekadašnje Jugoslavije, te već najavljuje nove radne zadatke. Vrijeme je, kaže, da se misli o 12. Oskaru.
(QHV %HJRYLü MH publiku podigao na noge $PLO /RMR i Šekib 0XMDQRYLü -H li na pomolu QRYD VDUDGQMD

PARTY zonE

1D]LI *OMLYD V 'UDJDQRP .RMLüHP .HERP L 5DGRP 0DQRMORYLü 9Hü VH SULSUHPD ]D 2VNDU %URMQD SXEOLND X GYRUDQL 0HMGDQ 1DMYHüD ]YLMH]GD MH RþHNLYDQR ELR +DOLG %HãOLü

SARAJEVO
Hari prekinuo koncertnu pauzu
Hari Varešanović sa svojim bendom već duže vremena priprema nove pjesme, tako da se posljednjih mjeseci nije družio s publikom. Međutim, odličnim koncertom u klubu „Coloseum" ova višemjesečna pauza je prekinuta. Publika je imala priliku da čuje pažljivo odabran repertoar iz svih perioda dugogodišnje karijere popularne grupe „Hari Mata Hari". Na samom početku koncerta pjevač se našalio s publikom da je zaboravio pjevati, a očekivanja svih koji su strpljivo čekali koncert su opravdana.
1DÿD 9DUHãDQRYLü2PDQRYLü VD VXSUXJRP $PDURP 3RGUãND ]D WDWX L SXQFD 8 KLWRYLPD JUXSH +DUL 0DWD +DUL XåLYDR MH L 'HQLV +XVHLQEHJRYLü

8 &RORVHXPX MH WH QRüL ELR L (OYLU %ROLü

Amar Osim X åHQVNRP GUXãWYX

ja je zadnj a ad j dn d A AZRA Moja je zadnja

TORZO

RADIJE BIH ZLATANOV
Nekidan sjedim s novim drugaricama. To vam je ona situacija kada sigurno uđete u tridesete, pa umjesto s curama s kojima ste odrasle, završile gimnaziju i našli prvo zaposlenje, kafu s vremena na vrijeme pijete i s novim prijateljicama. Za stare vi tobože nemate vremena, niti one imaju vremena za vas. A, istina je drugačija. Niti one više razumiju vas, niti vi razumijete njih. One bi da govore o suprugu, svekrvi, prvim zubićima, zdravoj "Hipo hrani"..., a vi o tom čudnovatom, snažnom i srčanom Zlatanu Ibrahimoviću, njegovom torzu, neobjašnjivom golu, o tome da više na TV ekranu ne možete gledati Sarah Jessicu Parker, o propuštenoj novoj epizodi "Sulejmana Veličanstvenog", nepravdi u svijetu, globalnom zagrijavanju, reizboru Baracka Obame, o "Pedeset nijansi sive"... Dakle, o svemu samo ne o pelenama i novom receptu za piletinu! I, tako završite u krugu novih, single cura. U tih sat, dva, oprezno se dotičete važnih stvari, tajni nikako... To vam je kao kod. A, on se poštuje. još i izvinjavati moramo što s 30 i kojom imamo vlasitit stan u kojem, molim vas lijepo, živimo same, same plaćamo režije, ljetovanja, haljine (barem u slučajevima koje lično poznajem) i same odučujemo do kada će ta dječija soba u stanu biti samo prostrani garderober. Nemam ja ništa protiv braka. Nataliteta. Naprotiv! Ali, imam svašta protiv svakakvog braka. Naročito onog nekvalitetnog, nametnutog i fiktivnog, a takvih, by the way, gledam mnogo oko sebe. Baš kao što, nasreću, gledam i mnogo žena koje muškarcu s kojim planiraju živjeti neće reći: „Hvala ti što si me zbrinuo". Tridesete godine u životu jedne žene, bila ona u braku ili ne, osuđene su na svašta, na prve bore, na dosadni sastanak s poslovnim partnerima, na 24-satni servis dječijim potrebama, kućnim poslovima, težnjama da još budu lijepe, makar na sat, na ispraznu priču i kurtoazne kafe s jaranicama, na rutinski seks s mužem, na traženje gospodina pravog na krivim mjestima, na onu zluradu rečenicu kasirke koja vam umjesto gospođice kaže: Izvolite, GOSPOĐO... Zašto onda ne bi bile osuđene i na porez? Ali, kao što mudri Meša zabilježi u svojoj knjizi: "...trideset godina je mladost, to sad mislim, kad sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe..." A, bit će da se ne boji ni poreza!

MAKE UP "DEBORAH"

Makedonski političar koji se prije nekoliko dana sjetio da predloži uvođenje harača na bezbračni život, dođe vam kao poslastica. Država, smatra on, ima da naplati svima onima koji se ne udaju, ne žene i ne povećavaju stopu nataliteta! Mislila sam da je svijet danas blagonakloniji prema single ženama. Ali s ovim haračem mi se čini da se

PIŠE: AMELA KESEROVIÆ

PREPORUČUJEM 29/$ç,9$ë =5$.$
Zima je neprijatelj lijepog tena. Ukoliko puno vremena provodite u zatvorenom JULMDQRP SURVWRUX GR PDUWD üHWH JDUDQW primijetiti boru više, što nije posljedica URGQRJ OLVWD YHü VXKRJ ]UDND (YR UMHãHQMD SUHGORåLWH NROHJLFDPD GD ]DMHGQR NXSLWH RYODåLYDþ ]UDND ]D YDã UDGQL SURVWU L NRåD D L SULMDWHOMLFH X SUROMHüH üH YDP ELWL ]DKYDOQL

)$&,/,7$6
,/, 35(67$1,7( 38j,7,
1H WUHEDP YDP SULþDWL R WRPH NRMH VYH UDNRYH PRåHWH GRELWL DNR QDVWYLWH SXãLWL DOL MH YLMHVW GD üH VYH FLJDUHWH XVNRUR koštati sedam KM. Nema druge - postanite QHSXãDþ )DFLOLWDV FHQWDU L] 6DUDMHYD NDåH GD WR PRåHWH ]D VYHJD PLQXWD )DFLOLtas" je, naime, prvi centar u BiH za lasersku terapiju odvikavanja od pušenja. Telefon za RVWDOH LQIRUPDFLMH MH  82 AZRA 2012.

/$ 9,( (67 %(//(
1LMH YDåQR GD OL LPDWH  LOL JRGLQD "Lancomov" novi parfem "La vie est belle" stvoren je za svaku od vas ove zime. Od QDMåHQVWYHQLMHJ QDMUMHÿHJ L QDMVNXSOMHJ HNVWUDNWD ¿UHQWLQVNRJ LULVD VDWNDQD MH PLULVQD RGD UDGRVWL äLYRW MH OLMHS XYLMHN WR LPDMWH QD umu!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->