Projek Perkhidmatan 1BestariNet

oleh:
Programme Management Office Initiative ICT Kementerian Pelajaran Malaysia

Institusi Pendidikan :

Pengurusan Maklumat
Maklumat

kumpul + urus + tadbir + proses + analisa

keputusan perancangan tindakan penilaian pelaporan

Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK/ICT) sebagai “enabler”
e-readiness e-intensity e-impact

2003-2011

: SchoolNet

P&P P&T
institusi pendidikan

Internet

2003-2010:SchoolNet
Community 26.3.2003: Kerajaan setuju dengan Students Teachers Kajian Administrators pelaksanaan SchoolNet EPU di semua sekolah Software Hardware seluruh negara

2011

Interim

Network

Network

Support services
Change management / Usage programme

e-readiness

e-intensity

e-impact
Disember 2010: Perkhidmatan SchoolNet tamat

SchoolNet :

Laporan EPU-BCG

• 9,889 lokasi SchoolNet • Prestasi : 40% baik, 40% tidak stabil, 20% buruk • VSAT/ADSL : masalah capaian internet & bahan P&P • Tiada Platform tunggal • Tiada visibility sepenuhnya kepada perkhidmatan yang diberikan

e-readiness

SchoolNet :

Laporan EPU-BCG

P&P P&T
Institusi Pendidikan
Change management 1. Communicate change agenda from Ministry state, district and schools to create ownership 2. Create expectations and accountability of change agenda 3. Ensure that Principals are minimally ICT literate and users of ICT 4 . Establish lead user programme to cascade change Kajian culture and competency development at schools EPU Software/applications 5. Improve user-friendliness of existing portals 6. Vet and distribute sites which are useful 7. Install relevant teaching and learning applications for all hardware 8. Develop a single portal for all education-related materials Hardware e-readiness 9. Increase formats for access to ICT in schools 10. Provide necessary ICT facilities and hardware upgrades to schools 11. Provide schools the autonomy to manage ICT hardware needs

Internet

Recommends 22 initiatives for implementation
Network 12. Upgrade to 2 and 4Mbps at base level 13. Convert and upgrade bandwidth of VSAT schools where possible 14. Apply additional network management techniques 15. Provide schools the autonomy to manage bandwidth requirements Support services 16. Establish regular maintenance schedule, adopting preventive strategy 17. Set-up a single support management entity to own end-toend support process 18. Define and implement comprehensive SLAs 19. Design and implement close-loop users feedback Governance 20. Assign MoE as single owner of all ICT initiatives to coordinate end-to-end ICT initiatives in education 21. Streamline roles and responsibilities of each implementing division 22. Enhance SSQS star-ranking

NKEA EPP6 :

e-Learning

P&P P&T
Institusi Pendidikan

Internet

Manufacturing Businesses Homes
Apps Content

Fibre
Hosting

Relevant Technology

School

Financial facilities

1BestariNet Data Center

Healthcare Facilities Community Centers Wireless Base Station Government Offices

School & Communities

Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning

SchoolNet

1BestariNet

Penamatan SchoolNet

Laporan BCG :EPU

17 Januari & 28 Mac 2011

Capaian Lebar Jalur 4 sehingga 10Mbps

Capaian Lebar Jalur 2 sehingga 4Mbps

Capaian Lebar Jalur sehingga 50Mbps

EC

Perkhidmatan Keselamatan Terurus

Perkhidmatan Hosting Terurus

Persekitaran Pembelajaran Maya

8
Perkhidmatan 1BestariNet

Project Management Office

Penyenggaraan Persekitaran Pembelajaran Maya

Kandungan Taklimat 1. Tujuan 2. Latar Belakang 3. Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kronologi Skop Konsep Reka Bentuk Infrastruktur Hosting & Pangkalan Data Integrasi 1BestariNet – 1GovNet Perbandingan Kaedah Sedia Ada Faedah Pelaksanaan Perancangan Pelaksanaan Pelaksanaan POC

4. Peranan JPN/PPD/BTPN/Sekolah

Tujuan

Latar Belakang
• Projek SchoolNet bermula 2005 dan tamat 31 Disember 2010 • Projek 1BestariNet merupakan pembaharuan & penambahbaikan antaranya adalah:
o o o o o o o

Sambungan WAN & LAN sekolah Hosting terurus Centralize monitoring Tapisan kandungan Sekuriti tanpa had bagi devices di sekolah Penambahbaikan dalam sistem tampalan pengurusan Virtual Learning Enviroment

• Fokus utama adalah kepada end to end solution dengan komponen utama adalah capaian internet dan perkhidmatan VLE untuk warga sekolah

Latar Belakang
• E-Learning : komponen utama dalam Program Transformasi Ekonomi, NKEA (CCI) EPP:6 E-Learning dan Projek BestariNet adalah platform utama kepada konsep E-Learning. • Kajian Impak Projek SchoolNet dan Peranan ICT Dalam Pendidikan 2010 memberi fokus kepada capaian Internet dalam persekitaran sekolah. • Keputusan mesyuarat Majlis Ekonomi1 (7 Januari 2011 dan 28 Mac 2011) - bersetuju supaya: o Projek 1BestariNet dilaksanakan segera secara tender terbuka o Kontrak 15 tahun (5+5+5), semakan setiap 5 tahun o Memasukan Komponen Virtual Learning Environment (VLE)

Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Kronologi Berkaitan Pelaksanaan Projek 1BestariNet • Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu NKEA CCI Bil.3/2010: 16 Disember 2010 • Mesyuarat Majlis Ekonomi: 17 Januari 2011 & 28 Mac 2011 • Jawatankuasa Pemandu ICT Khas KPM: 21 Februari 2011 • Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Berkaitan dengan Jalur Lebar: 4 Mac 2010 • Mesyuarat Penyelarasan 1BestariNet KPM & 1GovNet: 21 Mac 2011 • Mesyuarat Penyelarasan 1BestariNet MAMPU: 5 April 2011 • Mesyuarat JTICT: 21 Oktober 2011 • Mesyuarat JPMK1: 21 Nevember 2011 • Penyerahan LOA Kepada Syarikat Yang Berjaya: 24 November 2011

Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Skop Pelaksanaan Perkhidmatan 1BestariNet
• Lebar Jalur o 2Mbps - 4Mbps (3,324 sekolah), 4Mbps - 10Mbps (6,619 sekolah) o 99% service availability o Capaian ke kawasan sekolah meliputi makmal komputer, pusat sumber, bilik guru, pejabat pentadbiran, common area o Managed and secured network o Keutamaan aplikasi ikut keperluan • LAN – skop juga meliputi penyelesaian kepada LAN sekolah • Hosting Terurus o Ruang aplikasi KPM sedia ada melalui Single Sign On o Storage dan kapasiti pemprosesan o Firewall, Anti Virus, Anti Spam o Konsep Terbuka (Open Peering)

Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Skop Pelaksanaan Perkhidmatan 1BestariNet
• Pengurusan Keselamatan Terurus o Anti Virus with auto update o Content Filtering o Patch Management • Pengurusan dan Penyenggaraan Rangkaian Setempat o Penyelesaian dalam mengurus rangkaian setempat o Preventive Maintenance o Corrective Maintenance • Pengurusan Perubahan dan Sokongan ICT o Meja Bantuan Setempat untuk semua Perkhidmatan o Program pengurusan perubahan (Program Kesedaran/Latihan) o Program Management Office (PMO)

Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Skop Pelaksanaan Perkhidmatan 1BestariNet
• Penyediaan Perkakasan dan Aplikasi Pemantauan o Extended Network Monitoring System atau Mini Network Operation Centre • Persekitaran Pembelajaran Maya o Kerangka untuk mengurus & menyimpan objek o Capaian bila-bila masa dan di mana sahaja o Antaramuka mengikut trend pengguna semasa o Personalised Dashboard dan Student Profiling o Persekitaran Kemudahan Pembelajaran Kolobratif o Pembangunan objek pembelajaran interaktif o Integrasi sistem sedia ada

Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Skop Pelaksanaan Perkhidmatan 1BestariNet Disember 2011
Pelaksanaan WAN dan LAN bagi 590 sekolah

Kelajuan jalur lebar adalah antara 4-10Mbps
Sekolah-sekolah dibawah pentadbiran Kuala Lumpur 228 Sekolah Sekolah Rendah 157 Sekolah Menengah 71 VLE boleh diakses mulai 2 Januari 2012 Pihak Pembekal akan menyediakan akaun kepada semua pelajar

KPM melalui Mesyuarat JK Pelaksana 1BestariNet 2/2011 (20 Disember 2012 telah bersetuju untuk memanjangkan tempoh interim capaian internet hingga 31 Disember 2012sambunhgan

Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Konsep Perkhidmatan 1BestariNet

Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Rekabentuk infrastruktur 1BestariNet

Fiber

Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Hosting & Pangkalan Data Perpusat

Kementerian Pelajaran Malaysia

Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Integrasi Rangkaian 1BestariNet Dengan 1GovNet
Internet

1 Gov*Net
Integration Line 2012

1 BestariNet

Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Perbandingan Kaedah Sedia Ada Dengan 1BestariNet
Kaedah Sedia ada Pengunaan aplikasi secara berasingan Risiko Tinggi (tiada SLA, SLG, Helpdesk) Pelbagai ISP (Internet Service Provider) Aplikasi dan Sistem tidak 100% mencapai outcome yang dikehendaki Kos yang tinggi (ambil kira peralatan dan perkhidmatan) Pengurusan berisiko kerana banyak aplikasi dan sistem yang perlu diuruskan Tiada Khidmat Sokongan yang kuat Tidak dapat menampung keperluan KSSR dan KSSM 1BestariNet Satu Platform VLE Hosting Terurus (Helpdesk, SLA, SLG, MNOC) Internet Service Provider terurus Integrasi aplikasi dan Single Sign On Kos yang rendah (membeli perkhidmatan dan menjamin ia diperoleh) Pengurusan terurus kerana hanya satu sistem untuk diselaras dan dipantau Khidmat Sokongan pelbagai peringkat (Helpdesk Setiap Zon, MNOC, PMO) Mengambil kira pelaksanaan KSSR dan KSSM

Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Faedah Pelaksanaan 1BestariNet
• Akses rangkaian stabil • Bahan pembelajaran melalui platform tunggal menggunakan VLE • Guru fokus kepada integrasi ICT dalam P&P dan bukan mengurus penyelenggaraan • Mengintegrasikan bahan P&P dan aplikasi P&T dalam satu platform yang terurus • Memberi autonomi kepada sekolah dalam pengurusan ICT • Menyediakan pengurusan keselamatan terurus, mantap dan berkesan • Menampung keperluan KSSR dan KSSM serta keperluan Native Speakers • Help Desk tunggal untuk seluruh perkhidmatan

Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Perancangan Pelaksanaan 1BestariNet (2011-2012)

Sept 2011 Okt 2011 Surat KPM kepada Perbendaharaan Julai 2011 • Surat susulan Ogos 2011 • .Kelulusan JPMK1 Okt 2011

Okt-Nov2011 Pelaksanaan di sekolah terpilih mengikut kriteria yang ditetapkan

Nov-Dis 2011 Pra Pelaksanaan Projek: 590 sekolah akses Internet 10Mbps Aplikasi sedia ada diintegrasi dalam VLE (SMM, SPS, EMIS, SSDM dsb)

Jan 2012

Jan – Mei 2012 Akses Internet di 80% sekolah di Malaysia

Dis 2012 Akses Internet dan VLE di 100% sekolah di Malaysia

Pelaksanaan pangkalan data tunggal di semua sekolah

Konsep 1BestariNet

1BestariNet merupakan perkhidmatan rangkaian “End To End”(E2E) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran bagi 10,000 sekolah bagi tempoh 2 tahun 6 bulan

Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning Penamatan SchoolNet

SchoolNet

1BestariNet

Laporan BCG :EPU

Capaian Lebar Jalur 4 sehingga 10Mbps

Capaian Lebar Jalur 2 sehingga Capaian Lebar Jalur sehingga 4Mbps 50Mbps

Perkhidmatan Keselamatan Terurus

LEBAR JALUR

Perkhidmatan Hosting Terurus

• • • • • • •

Lebar Jalur : Baseline 2 Mbps Atau 4 Mbps; Keupayaan : Burstable Apabila Perlu; Kesediaan Perkhidmatan : 99.9 % Throughput : 100% Yang Dijanjikan; Capaian : Diseluruh Kawasan Sekolah + Optimum LAN Ciri Rangkaian : Selamat Dan Terurus; Opsyen : Pengurusan Lebar Jalur Mengikut Keutamaan KPM

Persekitaran Pembelajaran Maya

8
Perkhidmatan 1BestariNet

Project Management Office

Penyenggaraan Persekitaran Pembelajaran Maya

Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning Penamatan SchoolNet

SchoolNet

1BestariNet

Laporan BCG :EPU

Capaian Lebar Jalur 4 sehingga 10Mbps

Capaian Lebar Jalur 2 sehingga 4Mbps

Capaian Lebar lur sehingga 50Mbps

PERKHIDMATAN KESELAMATAN TERURUS • •
Perkhidmatan Hosting Terurus

EC

Perkhidmatan Keselamatan Terurus

Antivirus : Lesen yang mencukupi Perkhidmatan : o Tapisan Kandungan o Pengurusan Kandungan o Pengurusan & pemantauan rangkaian semua di sekolahsekolah KPM o Penyenggaraan pencegahan + penyenggaraan pembaikan rangkaian o Meja bantuan dan khidmat sokongan

Persekitaran Pembelajaran Maya

8
Perkhidmatan 1BestariNet

Project Management Office

Penyenggaraan Persekitaran Pembelajaran Maya

Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning Penamatan SchoolNet

SchoolNet

1BestariNet

Laporan BCG :EPU

17 Januari & 28 Mac 2011

Capaian Lebar Jalur 4 sehingga Capaian Lebar Jalur 2 sehingga 10Mbps 4Mbps

Capaian Lebar Jalur sehingga 50Mbps

PERKHIDMATAN HOSTING TERURUS • • Ruang : Hosting EduWeb TV Keupayaan : o 800 core dan 200 TB storan untuk hosting aplikasi KPM + Load Balancer dan Global Load Balancer o Single Sign On and Identity Management untuk capaian kepada semua aplikasi KPM di Pusat Data 1BestariNet o Open peering o Gateway ke internet sebesar 2 Gbps(min)
Perkhidmatan Hosting Terurus

EC

Perkhidmatan Keselamatan Terurus

Persekitaran Pembelajaran Maya

8
Perkhidmatan 1BestariNet

Project Management Office

Penyenggaraan Persekitaran Pembelajaran Maya

Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning Penamatan SchoolNet

SchoolNet

1BestariNet

Laporan BCG :EPU

17 Januari & 28 Mac 2011

Capaian Lebar Jalur 4 sehingga Capaian Lebar Jalur 2 sehingga 10Mbps 4Mbps

Capaian Lebar Jalur sehingga 50Mbps

PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MAYA (VLE/LMS)

• • •

Persekitaran : o Maya o P&P di mana-mana dan pada bila-bila masa o antaramuka mudah dikonfigurasi pengguna dengan Personalised Dashboard o membolehkan student profiling bagi tujuan psikometrik o menjadi pelantar perkongsian dan kolaborasi P&P Membolehkan pengguna membangun objek pembelajaran (LO) yang interaktif Mempunyai APIs bagi pengintegrasian dengan aplikasi KPM sedia ada Mematuhi piawaian teknologi e-pembelajaran

EC

Perkhidmatan Keselamatan Terurus

Perkhidmatan Hosting Terurus

Persekitaran Pembelajaran Maya

8
Perkhidmatan 1BestariNet

Project Management Office

Penyenggaraan Persekitaran Pembelajaran M

Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning Penamatan SchoolNet

SchoolNet

1BestariNet

Laporan BCG :EPU

Capaian Lebar Jalur 4 sehingga Capaian Lebar Jalur 2 10Mbps sehingga 4Mbps

Capaian Lebar Jalur sehingga 50Mbps

Perkhidmatan Keselamatan Terurus

PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO) • • • Badan Penyelaras, Pengurus Dan Pemantau Semua Projek ICT Dalam Pendidikan KPM Extended Network Monitoring System (NMS) / Mini Network Operation Centre(noc)

Perkhidmatan Hosting Terurus

Persekitaran Pembelajaran Maya

8
Perkhidmatan 1BestariNet

Project Management Office

Penyenggaraan Persekitaran Pembelajaran Maya

Asas Pelaksanaan :1BestariNet

Januari 2012- September 2012
Akses WAN
o o o o o o o o o o o

100% sekolah diLembah Kelang 100% sekolah Kuala Lumpur 100% sekolah Perlis 50% sekolah Kedah 100% sekolah P.Pinang 60% sekolah Perak 80% sekolah Selangor 80% sekolah N.Sembilan 95% sekolah Melaka 75% sekolah Johor 65% sekolah Pahang

• • • • • • •

70% Sekolah Terenggan 60% Sekolah Kelantan 40% Sekolah Sarawak 40% Sekolah Sabah 100% Labuan 100% Putrajaya 100% SBP, SMT/SMV, SBT, SMKA • 100% Sekolah berstatus bandar

Asas Pelaksanaan :1BestariNet Januari 2012-Disember 2012 Justifikasi • Berdasarkan kemudahan infrastruktur internet sedia ada • Tahap penggunaan internet sedia ada • Kesediaan sekolah berdasarkan kepada juruteknik sedia ada, makmal komputer sekolah, peralatan komputer, penerimaan ICT disekolah • Subjek ICT di sekolah

Komponen VLE • Profile Semua Sekolah • Pangkalan data murid menggunakan SMM sebagai asas • Pangkalan data guru menggunakan EMIS sebagai asas

Konsep POC
• Proof of Concept 1Bestarinet adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan tawaran yang diberikan oleh syarikat memenuhi keperluan kementerian. • Persekitaran dan keperluan sekolah adalah berbeza maka penyelesaian yang dicadangkan hendaklah mengambil kira keadaan sebenar • Mengukur kemampuan memberikan capaian jalur lebar dan kesesuaian konsep VLE dengan aplikasi-aplikasi sedia ada disekolah. • Konsep ini juga bertujuan untuk memastikan kepentingan kedua-dua pihak terpelihara.

Objektif POC
• Membukti cadangan penender • Menyesuaikan cadangan penyelesaian dengan keperluan sekolah • Menentukan kepelbagaian rekabentuk penyelesaian dengan kategori sekolah

Skop pelaksanaan POC adalah meliputi 2 komponen utama iaitu:
o o

Connectivity WAN dan LAN Konsep VLE

Tujuh Kategori Pemilihan Sekolah
1. Tahap penggunaan internet yang tinggi melebihi 80% - mengambil kira pelaksanaan aplikasi online, perkongsian bahan atas talian, capaian internet, video streaming dan bilangan komputer yang akses internet. 2. Sekolah dilengkapi dengan infrastruktur teknologi, bahan pengajaran dan pembelajaran, sistem pengurusan sekolah dan juga sistem penilaian. 3. Struktur bangunan bagi pemasangan LAN dan WAN ini termasuk sekolah-sekolah yang mempunyai bangunan asrama dalam kawasan sekolah. 4. Kemahiran guru dan murid yang baik dalam menguasai ICT dan akses ke internet. Budaya sekolah dalam penggunaan aplikasi internet sama ada aplikasi web, elearning, sistem dan sebagainya. 5. Sekolah Kurang Murid - Tahap penggunaan ICT bagi sekolah ini adalah rendah bilangan pengguna yang sedikit, bilangan peralatan yang rendah, capaian ke internet lebih kepada penggunaan aplikasi online. 6. Sokongan dan komitmen agensi luar dalam penggunaan ICT termasuk peranan PIBG dalam memberi sumbangan kepada sekolah 7. Keutamaan lebar jalur kepada aplikasi yang digunakan pada waktu-waktu tertentu/waktu puncak dijalankan secara otomatik atau berjadual/berkala.

Jangkamasa Pelaksanaan POC
• Perbincangan dan persetujuan pihak kerajaan dan pembekal memerlukan masa 1 minggu • Pelaksanaan POC adalah pada Oktober/November (antara sebulan – dua bulan) • Pre implementation adalah pada November /Disember 2011 dan • Januari 2011 pelaksanaan sepenuhnya 1Bestarinet secara berperingkat

Kos Pelaksanaan POC
• Semua kos pelaksanaan POC adalah termasuk dalam kos tender 1Bestarinet.

Komputer, notebook atau peranti persendirian boleh akses ke 1Bestarinet

PERANAN JPN/PPD/ BTPN /SEKOLAH DALAM PERLAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET
1. Memahami skop kerja, kontrak, SLA dan SLG 1BestariNet bagi memastikan pembekal melaksanakan kerja 2. Menubuhkan JK Pelaksana di peringkat negeri.

• Mempengerusikan mesyuarat peringkat Negeri
• Menyediakan maklumat dan status pelaksanaan 3. Menyediakan maklumat berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang diguna, status penggunaan, status perkakasan dan hal-hal berkaitan dengan inisiatif disekolah.

4. Mendapatkan bahan dan maklumat dari KPM mengenai konsep, peranan agensi, skop kerja, kontrak dan jadual pelaksanaan 1BestariNet
5. Mengeluarkan surat makluman dan surat arahan ke Sekolah mengenai perlaksanaan projek 1BestariNet 6. Mengadakan sessi taklimat atau program kesedaran mengenai perlaksanaan projek ini. 7. Mengesahkan kerja-kerja yang dilaksanakan pada perkara 4 bagi tujuan pembayaran - (sekolah)

PERANAN JPN/PPD/ BTPN /SEKOLAH DALAM PERLAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET
8. Memastikan/Memantau kerja-kerja yang dilakukan oleh kontraktor mengikut skop yang telah ditetapkan A. WIDE AREA NETWORK a) Memastikan capaian ke Internet dan capaian ke pusat data boleh diakses b) Memastikan lebarjalur yang dibekalkan adalah seperti yang termaktub kontrak  Baseline bandwidth mengikut ciri fizikal sekolah  Keupayaan burstable  Pemilihan teknologi terbaik  Meja bantuan dan khidmat sokongan disediakan

PERANAN JPN/PPD/ BTPN /SEKOLAH DALAM PERLAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET
B. LOCAL AREA NETWORK

a. Memastikan LAN yang dipasang boleh diakses dan merangkumi keseluruhan kawasan sekolah
b. Jika kontraktor menggunakan LAN sedia ada, pihak JPN dikehendaki memastikan bahawa integrasi LAN sedia ada dengan rangkaian baru dapat berfungsi c. Memastikan infrastruktur LAN sedia ada direkodkan secara terperinci d. Memastikan rangkaian yang selamat dan terurus

PERANAN JPN/PPD/ BTPN /SEKOLAH DALAM PERLAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET
C. VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT a. Memastikan VLE dapat diakses bila-bila masa samada di kawasan sekolah mahupun dari rumah b. Memastikan ciri-ciri VLE seperti yang termaktub dalam kontrak c. Berupaya mengurus dan menyimpan objek pembelajaran yang dibangunkan KPM
o o o

Antaramuka sesuai dengan trend pengguna semasa Personalised Dashboard yang mudah diubahsuai Laporan aktiviti pembelajaran

o
o

Pelantar pembangunan dan perkongsian objek pembelajaran
Memastikan aplikasi sedia ada di sekolah dapat diintegrasikan dalam VLE

FUGSI UTAMA JPN dan BTPN DALAM PERLAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET

JPN/PPD memfokus kepada kemudahan infrastruktur capaian internet

BTPN/PKG memberi penumpuan kepada VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT
Sekolah berperanan dalam membuat pengesahan perkhidmatan internet dan VLE dapat dicapai melalui kemudahan internet.

Harapan KPM terhadap Projek Perkhidmatan 1Bestarinet
1. Mendapat sepenuhnya kerjasama dengan semua agensi pendidikan di peringkat negeri agar projek ini dapat dilaksana dengan baik dan pelaburan yang dibuat oleh kerajaan dapat memberikan manfaat kepada semua sekolah
2. Kerjasama semua pihak adalah sangat penting dan perlu memaklum dengan segera kepada KPM sebarang masalah berkaitan yang tidak boleh diselesai diperingkat negeri

Terima Kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful