You are on page 1of 5

‫סייג לזכויות האדם‬

‫)‪Human Rights Alert (NGO‬‬

‫ת"ד ‪ 3144‬ירושלים ‪91313‬‬

‫‪Joseph Zernik, PhD‬‬
‫; ‪PO Box 31440, Jerusalem 91313, Israel; josephzernik@humanrightsalertngo.org‬‬

‫דר' יוסף צרניק‬

‫‪ 12-05-10‬דו"ח סייג לזכויות האדם )‪ (NGO‬לבדיקה העולמית התקופתית של זכויות‬
‫האדם ב‪ - 2013-‬מדינת ישראל )‪(Hebrew short report‬‬
‫אמינותם‪ ,‬או חוסר אמינותם של הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט של מדינת ישראל‬
‫~ בית משפט המסרב לאשר את כתביו הוא ‪ -‬הריהו מאושר כמושחת ~‬
‫תקציר מנהלים‬
‫דו"ח סייג לזכויות האדם ממוקד על אמינותן‪ ,‬או חוסר אמינותן של מערכות הכתבים‬
‫האלקטרוניים של בית המשפט העליון‪ ,‬בתי המשפט המחוזיים‪ ,‬ובתי הדין למוחזקי משמורת‬
‫במדינת ישראל‪.‬‬

‫הטענות‬
‫התנאים השוררים היום במערכות הכתבים האלקטרוניים בבתי המשפט הלאומיים במדינת‬
‫ישראל עומדים בסתירה לכל סעיף של ההצהרה העולמית בדבר זכויות האדם‪ ,‬בו נזקקים‬
‫לאמינותם של בתי המשפט ומערכת המשפט‪ ,‬ומתוך כך ‪ -‬לשלטון החוק‪ .‬התנאים שהושררו‬
‫בעשור האחרון‪ ,‬מן הראוי שייחשבו כהנהגת מערכת משפט למראית עין‪ ,‬המשקפת את השחתתם‬
‫של בתי המשפט‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬ומקצוע עריכת הדין‪.‬‬

‫הראיות‬
‫חומר המחקר התומך מושפע מ"כריית נתונים" ו"הוכחות ללא ידיעה"‪ .‬פגמים חמורים נמצאו‬
‫בכל המערכות שנבדקו‪ .‬שלשה מומחים ישראלים למחשוב‪/‬קריפטולוגיה‪ ,‬הביעו את דאגתם‬
‫בעניין‪ .‬בית המשפט העליון‪ :‬בסביבות ה‪ 7-‬במרץ‪ ,2002 ,‬בסמוך למותו ללא עת של המזכיר הראשי‬
‫שמריהו כהן‪ ,‬הושחתה אמינותם של הכתבים האלקטרוניים‪ .‬י‪-‬ב‪-‬מ ואי‪-‬די‪-‬אס‪ ,‬שתי חברות‬
‫אמריקאיות גדולות היו מעורבות‪ .‬בסביבות זמן זה‪ ,‬גובר חוסר תקינותם של הגורמים המאשרים‬
‫ונמצאים כתבים מכוזבים רבים‪ .‬היום‪ ,‬כלל הכתבים האלקטרוניים מתפרסמים ללא כל חתימה‪,‬‬
‫ללא כל אישור‪ ,‬וב"כפוף לשינויי עריכה ונוסח"‪ .‬כחלק מן המחקר התומך נתגלו אישורים כוזבים‬
‫ומטעים על החלטות בית המשפט העליון מאת המזכירה הראשית הנוכחית שרה ליפשיץ‪ .‬בזמן‬
‫חתימת דו"ח זה‪ ,‬חל משבר‪ ,‬הנובע מסירובה של הרשות המבצעת לציית להחלטה "סופית" של‬
‫בית המשפט העליון‪ ,‬שנרשמה כביכול לפני שנה‪ ,‬לגבי הריסת מבנים‪ ,‬שנבנו על אדמה פלשתינאית‪.‬‬

‫מסקנות‬
‫לממצאים שבדו"ח השלכות חמורות לגבי התנאים הסוציואקונומיים‪ ,‬הפיקוח על הבנקים‪,‬‬
‫והסכסוך הישראלי‪-‬פלשתינאי‪:‬‬
‫‪ .1‬מן הראוי שתיבדק תקפותם של כל כתבים ציבוריים חוקיים‪ ,‬שמקורם בבתי המשפט של‬
‫מדינת ישראל‪.‬‬
‫‪ .2‬מן הראוי שאומות‪ ,‬ובכללן אלה החתומות על אמנת האג לאפוסטילים )‪ ,(1961‬יבדקו כל אמון‬
‫ואשראי הניתנים למסמכים ציבוריים חוקיים‪ ,‬שמקורם בבתי המשפט של מדינת ישראל‪.‬‬
‫‪ .3‬כל ניסיון לתקן מצב זה ייתקל בקשיים הנובעים מענייניהם של קבוצות בטחוניות‪ ,‬חוקיות‪,‬‬
‫ופיננסיות במדינת ישראל‪.‬‬

‫המלצות‬
‫מאמצים ניכרים מן הראוי שייעשו לתיקון משבר חוקתי באומה ללא חוקה‪:‬‬
‫‪ .1‬מן הראוי שמערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט ייבדקו ויתוקנו על ידי מומחים‬
‫ישראליים למחשוב ו‪/‬או משפטים‪ ,‬תחת סמכותה של הרשות המחוקקת של מדינת ישראל‪.‬‬
‫‪ .2‬מן הראוי להתקין ועדה לאמת ופיוס‪ ,‬בהקשר לאירועים הסובבים את מותו של המזכיר‬
‫הראשי שמריהו כהן ב‪ ,2002-‬וחלקם של שופטים בהנהגת מערכות כתבים אלקטרוניים שקריות‬
‫ומטעות בבתי המשפט במדינת ישראל‪.‬‬
‫‪ .3‬מן הראוי שיהא אסור על בתי המשפט של כל אומה שהיא לפתח ולהתקין את מערכות הכתבים‬
‫האלקטרוניים שלהם עצמם‪.‬‬
‫נספח מקוון דו"ח מורחב‪ ,‬תמונות מוגדלות ונוספות‪ ,‬קישורים למסמכים תומכים‪ ,‬תגובות מפי הרשויות‪,‬‬
‫עדכונים‪:‬‬
‫‪https://docs.google.com/open?id=0B8Aa2xQGbmk5cjNxd2szX05oMkU‬‬
‫על מנת להקל על המעיין‪ ,‬מספרי הקטעים והתמונות נשמרו בהתאמה בין הדו"ח המקוצר והנספח‪ ,‬לכן אין‬
‫מספרי התמונות עקביים בדו"ח מקוצר זה‪.‬‬

‫א‪ .‬סייג לזכויות האדם דו"ח סייג לזכויות האדם לשנת ‪ ,2010‬לבדיקה התקופתית העולמית‬
‫של ארצות הברית התמקד בתנאים במחוז לוס אנג'לס‪ ,‬קליפורניה‪ .‬הדו"ח הציג ראיות למאסרי‬
‫שווא המוניים ומרמה בענייני נדל"ן ובנקאות על ידי שופטים של בתי המשפט של קליפורניה‪,‬‬
‫וסירובה של ממשלת ארצות הברית לאחוז בצעדים מתקנים‪ .‬הדו"ח נכלל בהפניה אל תוך הדו"ח‬
‫הסופי של הצוות המקצועי של המועצה לזכויות האדם עם הערה המתייחסת ל"שחיתות בתי‬
‫המשפט ומקצוע עריכת הדין‪ ,‬ואפליה בידי מערכת אכיפת החוק בקליפורניה‪ ".‬דר' יוסף צרניק‪,‬‬
‫המחבר הראשי של המסמך הנוכחי‪ ,‬התמחה בעשור האחרון בניתוח מערכות מסמכים ממוחשבות‬
‫בבתי משפט‪ ,‬בבתי סוהר‪ ,‬ובבנקים‪ .‬מחקריו בנושאים אלה נבדקו על ידי מומחים והתפרסמו‬
‫והוצגו בכנסים בינלאומיים למחשוב ולקרימינולוגיה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הטענות התנאים השוררים היום במערכות הכתבים האלקטרוניים בבתי המשפט‬
‫הלאומיים במדינת ישראל מהווים עבירה על כל סעיף של ההצהרה העולמית בדבר זכויות האדם‪,‬‬
‫בו נזקקים לאמינותם של בתי המשפט ומערכת המשפט‪ ,‬ומתוך כך ‪ -‬לשלטון החוק‪ .‬בדומה לכך‪,‬‬
‫תנאים אלה מפירים הסכמים בינלאומיים להם שותפה מדינת ישראל‪ ,‬ובכללם אמנת האפוסטיל‪,‬‬
‫האג )‪ .(1961‬התנאים שהושררו בעשור האחרון‪ ,‬מן הראוי שייחשבו כהנהגת מערכת משפט‬
‫למראית עין‪ ,‬המשקפת את השחתתם של בתי המשפט‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬ומקצוע עריכת הדין‪.‬‬
‫ג‪ .‬הראיות הדו"ח הנוכחי ממוקד על ניתוח מערכות המסמכים האלקטרוניים בבתי המשפט‬
‫הלאומיים )בית המשפט העליון‪ ,‬בתי המשפט המחוזיים‪ ,‬בתי הדין למוחזקי משמורת(‪ ,‬במיוחד –‬
‫גישת הציבור לכתבי בתי המשפט ואמינותם של הכתבים‪ ,‬אליהם מותרת גישת הציבור‪ .‬המחקר‬
‫התומך מושפע מ"כריית נתונים" ו"הוכחות ללא ידיעה"‪ ,‬על התייעצויות עם מומחי מחשוב‬
‫ומשפטים ישראליים‪ ,‬ועל ניסיונות לקבל מידע ציבורי מתאים‪ ,‬או להביא לידי בדיקה ונקיטת‬
‫צעדים מתקנים על ידי הרשויות הלאומיות המתאימות‪.‬‬

‫‪ .1‬הבסיס החוקי להתנהלותן של מזכירויות בתי המשפט‬
‫בשעה שתפקידה הראשי של הזרוע השיפוטית של בתי המשפט היא לשפוט‪ ,‬תפקידה הראשי של‬
‫הזרוע המזכירותית הוא בשמירה על אמינותם של כתבי בי דין‪ ,‬המצאה והודעה על רישומם של‬
‫כתבים שיפוטיים‪ ,‬ואישורם של כתבים אלה‪ .‬סמכויותיהם וחובותיהם של המזכירים והרשמים‬
‫במדינת ישראל מוגדרות בסדרת חוקים ותקנות‪ .‬התקנות שנתקנו בשנים ‪ ,2003-5‬בזמן הנהגתן‬
‫של מערכות מחשבים חדשות בבתי המשפט של מדינת ישראל‪ ,‬מעניינות במיוחד‪ .‬חוקי היסוד‬
‫והתקנות המתאימות לעיתים אינם נוקטים באותם מושגי יסוד‪ ,‬ומשאירים מידה רבה של‬
‫עמימות לגבי נוהלי המזכירויות ולגבי סמכויותיו וחובותיו של המזכיר הראשי‪/‬רשם בית המשפט‪.‬‬
‫על רקע מצב זה‪ ,‬ברור שבשעת פיתוחן והנהגתן של מערכות כתבים אלקטרוניים בבתי המשפט‪,‬‬
‫הצעד הראשון‪ ,‬כלומר הגדרת הספציפיקציות של המערכות‪ ,‬היה רגיש במיוחד‪ .‬היה מחויב‬
‫המציאות להגדיר את סמכויותיו וחובותיו של המזכיר הראשי‪/‬רשם‪ ,‬וכמותן גם נוהלי המזכירות‪,‬‬
‫ולא ‪ -‬מערכות בלתי אמינות פותחו והוטמעו בבתי המשפט‪.‬‬

‫‪ .2‬בית המשפט העליון‬
‫א( ב‪ 7-‬למרץ‪ ,2002 ,‬מותו ללא עת של המזכיר הראשי של בית המשפט העליון‪ ,‬שמריהו כהן‪,‬‬
‫סמוכה להשחתה מואצת של הכתבי ם האלקטרוניים של בית המשפט העליון‪) .‬תמונה ‪(2‬‬
‫ב( היום‪ ,‬זהותם של שרתי בית המשפט העליון אינה מאושרת‪) .‬תמונה ‪(1‬‬
‫ג( היום‪ ,‬החלטות בית המשפט העליון מתפרסמות בלתי מאושרות‪ ,‬וב"כפוף לשינויי עריכה‬
‫ונוסח"‪) .‬תמונה ‪(2‬‬
‫ד( בתקופת המעבר )‪ (2001-3‬כוזבו רבים מכתבי בית המשפט העליון‪) .‬תמונה ‪(3‬‬
‫תמונה מס' ‪ 2‬שינויים באישור המזכירות על כתבים אלקטרוניים של ההחלטות ‪2001-2003‬‬

‫משמאל – עד לתחילת ‪ ,2002‬כל הכתבים האלקטרוניים של ההחלטות נשאו אישור בידי המזכיר הראשי‬
‫שמריהו כהן‪ ,‬ז"ל‪ .‬מימין – מאז ‪ ,2003‬אין הכתבים האלקטרוניים של ההחלטות נושאים כל אישור‪ ,‬או כל אזכור‬
‫של מזכירות בית המשפט‪ .‬במקום זאת‪ ,‬הם נושאים הסתייגות ב"כפוף לשינויי עריכה ונוסח"‪ ,‬והפנייה ל"מרכז‬
‫מידע"‪ ,‬שאינו מעוגן בחוק‪ .‬הנהלת בתי המשפט מסרבת לגלות את הבסיס המשפטי לשינויים מפליגים אלה‬
‫בכתבי בית המשפט העליון בשנים ‪.2001-2003‬‬
‫תמונה מס' ‪ 3‬כתב אלקטרוני מכוזב של החלטה של בית המשפט העליון של מדינת ישראל‬

‫ההחלטה ב‪-‬יהודית פרנקו‪-‬סידי ואח' נ הרשות בכפוף לחוק נפגעי רדיפות הנאצים )‪ (1582/02‬בחלקה אומרת‪:‬‬
‫ניתנה היום‪ ,‬כ"ו שבט‪ ,‬תשס"ז )‪.(14/02/2007‬‬
‫בועז אוקון‬
‫רשם‬
‫___‬
‫נוסח כפוף לשינויי עריכה וניסוח‬
‫שמריהו כהן – מזכיר ראשי‬
‫בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע‪ ,‬טל ‪02-670444‬‬
‫בית המשפט פתוח להערות והצעות‪pniot@supreme.court.gov.il :‬‬
‫לבתי המשפט אתר באינטרנט‪www.court.gov.il :‬‬
‫בפברואר ‪ ,2007‬בועז אוקון לא החזיק במשרת רשם בית המשפט בעליון‪ ,‬ושמריהו כהן לא‬
‫היה בין החיים כחמש שנים‪ .‬כתבים רבים נתגלו בעלי אותו אופי‪.‬‬

‫א(‬
‫ב(‬
‫ג(‬
‫ד(‬

‫היום‪ ,‬בית המשפט העליון מסרב לציית לחוק בנוגע להמצאת החלטותיו הוא על ידי‬
‫המזכירות‪ ,‬ומונע את גישת הציבור לאישורי ההמצאה והמסירה – מסמכי האוטנטיקציה‬
‫– אפילו לצד בתיק עצמו‪.‬‬
‫אישורים שקריים ומטעים על החלטות בית המשפט העליון הונפקו על ידי המזכירה‬
‫הראשית הנוכחית שרה ליפשיץ‪ ,‬והיוו בסיס לתלונה על מרמה שהוגשה למשטרת ישראל‬
‫)תמונות ‪(5,6‬‬
‫בית המשפט העליון הנהיג מערכת של ספרים כפולים ומשולשים‪ ,‬בה הציבור והצדדים‬
‫להליכים אינם מורשים להבחין בית כתבי בי דין בני תוקף‪ ,‬וכתבי בין דין מדומים‪.‬‬
‫סירובה המתמשך של הרשות המבצעת לציית להחלטה "סופית"‪ ,‬או "חלוטה" של בית‬
‫המשפט העליון‪ ,‬לעיין אדמות פלשתינאיות‪ ,‬מהווה משבר חוקתי באומה ללא חוקה‪.‬‬
‫תמונה מס' ‪ 6‬מרמה באישור כתב החלטה של בית המשפט העליון‬

‫מובאה מתוך אחד משלושה כתבים‪ ,‬שהונפקו על ידי המזכירה הראשית של בית המשפט העליון של מדינת‬
‫ישראל‪ ,‬שרה ליפשיץ‪ .‬החלק המובא בתמונה אומר‪" :‬ניתנה היום‪ ,‬כ"ב אלול‪ ,‬תשע"א )‪ ,"(21.9.2011‬ואז מראה‬
‫מקום המיועד לחתימותיהם של שלושה שופטי בית המשפט העליון‪ .‬ההערה למטה אומרת‪" ,‬העותק כפוף‬
‫לשינויי עריכה וניסוח"‪ ,‬ומתחתיה חותם בית המשפט העליון‪ ,‬וחותמת בלתי תקינה של המזכירה הראשית‬
‫"העתקה מתאימה למקור"‪ ,‬חתימת ידה של המזכירה‪ ,‬והתאריך‪.‬‬

‫‪ .3‬בתי המשפט המחוזיים‬
‫הממצאים מראים שהנהגת מערכת הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט המחוזיים ‪ -‬נט‬
‫המשפט – ערערה את אמינות הכתבים בבתי המשפט המחוזיים‪ ,‬ובמיוחד את אחריותו של‬
‫המזכיר הראשי לאמינות הכתבים‪.‬‬

‫‪ .4‬בתי הדין למוחזקי משמורת‬

‫סירובו של משרד המשפטים לגלות את מספרם ומקומם של בתי הדין למוחזקי משמורת‪ ,‬וחוסר‬
‫אמינותם של מספרי המוחזקים‪ ,‬מעלים חשש שבתי כלא מסוג "החור השחור" ובתי משפט‬
‫מאולתרים הונהגו במדינת ישראל‪) .‬טבלה ‪(1‬‬
‫טבלה ‪ :1‬חוסר אמינות במספרי מוחזקי המשמורת‬
‫‪December 27, 2014‬‬
‫‪April 1, 2012‬‬
‫‪July 6, 2009‬‬
‫‪October 10, 2006‬‬
‫‪January 14, 2004‬‬
‫‪April 19, 2001‬‬
‫‪July 24, 1998‬‬
‫‪500000 1000000 1500000‬‬

‫‪0‬‬

‫חוסר ההתאמה בין יום ההנפקה ובין מספרי מוחזקי המשמורת‪ ,‬וחוסר ההמשכיות הברור‬
‫במספרי המסמכים‪ ,‬מן הראוי שייחשבו לכשל בסיסי באמינות המערכת האלקטרונית לניהול בתי‬
‫הדין למוחזקי משמורת‪) .‬וראה את הנתונים המקוריים בטבלה מס ‪ 3‬בדו"ח המלא על בתי הדין‬
‫למוחזקי משמורת( רק מבחר מכתבי בתי הדין למוחזקי משמורת מתפרסמים באתר המקוון‪,‬‬
‫כתיקיות ‪ Word‬שרובם נוצרו זמן רב לאחר מעשה )לעיתים – שנים לאחר מעשה(‪ .‬משרד‬
‫המשפטים סירב לגלות‪ ,‬מה מספרם של בתי הדין למוחזקי משמורת‪ ,‬שמותיהם ומקומם‪ ,‬ושם‬
‫המזכיר הראשי‪ .‬יחדיו‪ ,‬הממצאים מעלים חשש שבתי כלא מסוג "החור השחור" ובתי דין‬
‫מאולתרים הונהגו במדינת ישראל‪.‬‬

‫‪ .5‬הנהלת בתי המשפט; ‪ .6‬משרד המשפטים; ‪ .7‬הכנסת; ‪ .8‬מקצוע עריכת הדין;‬
‫‪ .9‬ציות לחוקי המדינה; ‪ .10‬ציות לאמנות והסכמים בינלאומיים הקשורים לעניין‬
‫תמונה מס' ‪ 8‬מרמה בנוסח האפוסטיל‪ ,‬כפי שפורסם באתר "הרשות השופטת"‬

‫משמאל – טופס אפוסטיל אמיתי‪ ,‬כפי שהונהג על ידי אמנת האג )‪ ;(1961‬מימין – טופס אפוסטיל‪ ,‬כפי שפורסם‬
‫באתר המקוון של "הרשות השופטת" של מדינת ישראל‪ ,‬המוצג במרמה כטופס אפוסטיל‪ ,‬כפי שאושר באמנה‪.‬‬
‫הטופס‪ ,‬שפורסם על ידי "הרשות השופטת"‪ ,‬מסמיך "עורך דין"‪ ,‬הפועל כנוטריון‪ ,‬לאשר את כתבי בתי המשפט‪,‬‬
‫בשעה שתקנות בתי המשפט )‪ (2004‬הקנו סמכות זאת למזכירים הראשיים‪ .‬בנוסף‪ ,‬הטופס שפורסם‪ ,‬מתיר‬
‫לאנשי סגל המזכירות לאשר את חתימת הנוטריון תחת חותמת בית המשפט‪ ,‬בצורה הנראית כאישור המסמך‬
‫בית המשפט המצורף‪ .‬למעשה‪ ,‬הנוהל שפורסם באתר המקוון מבאר שבביצוע האפוסטיל‪ ,‬מזכירות בית‬
‫המשפט אינה מעידה על כתב בית המשפט עצמו‪ ,‬רק על אמיתות חתימתו של הנוטריון‪ .‬נוהל זה מן הראוי‬
‫שייחשב כמרמה על תושבי מדינת ישראל ובתי המשפט של אומות אחרות החתומות על האמנה‪ .‬נוהל זה הוא‬
‫חלק מנוהלי אישור שקריים על כתבי בתי המשפט בישראל‪ .‬הנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים‪ ,‬שניהם‬
‫סרבו לגלות מי הנפיק את הנוהל המתואר לעיל‪ ,‬ומי אישר את פרסומו באתר המקוון של "הרשות השופטת"‪.‬‬
‫המזכירה הראשית של בית המשפט העליון של מדינת ישראל מסרבת להמציא אישורי אפוסטיל על החלטות‬
‫בית המשפט העליון‪.‬‬

‫‪ .11‬אכיפת החוק; ‪ .12‬תגובות רשויות לאומיות ומומחים‬
‫‪.‬ד‪ .‬מסקנות‬
‫לממצאים שבדו"ח השלכות חמורות לגבי התנאים הסוציואקונומיים‪ ,‬הפיקוח על הבנקים‪,‬‬
‫והסכסוך הישראלי‪-‬פלשתינאי‪:‬‬

‫ שמקורם בבתי המשפט של‬,‫ מן הראוי שתיבדק תקפותם של כל כתבים ציבוריים חוקיים‬.1
.‫מדינת ישראל‬
‫ יבדקו כל‬,(1961) ‫ ובכללן אלה החתומות על אמנת האג לאפוסטילים‬,‫ מן הראוי שאומות‬.2
‫ שמקורם בבתי המשפט של מדינת‬,‫אמון ואשראי הניתנים למסמכים ציבוריים חוקיים‬
.‫ישראל‬
,‫ כל ניסיון לתקן מצב זה ייתקל בקשיים הנובעים מענייניהם של קבוצות ביטחוניות‬.3
.‫ ופיננסיות במדינת ישראל‬,‫חוקיות‬

‫ המלצות‬.‫ה‬
:‫מאמצים ניכרים מן הראוי שייעשו לתיקון משבר חוקתי באומה ללא חוקה‬
‫ מן הראוי שמערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט ייבדקו ויתוקנו על ידי‬.1
‫ תחת סמכותה של הרשות המחוקקת של מדינת‬,‫או משפטים‬/‫מומחים ישראליים למחשוב ו‬
.‫ישראל‬
‫ בהקשר לאירועים הסובבים את מותו של המזכיר‬,‫ מן הראוי להתקין ועדה לאמת ופיוס‬.2
‫ וחלקם של שופטים בהנהגת מערכות כתבים אלקטרוניים‬,2002-‫הראשי שמריהו כהן ב‬
.‫שקריות ומטעות בבתי המשפט במדינת ישראל‬
‫ מן הראוי שיהא אסור על בתי המשפט של כל אומה שהיא לפתח ולהתקין את מערכות‬.3
.‫הכתבים האלקטרוניים שלהם עצמם‬
2012 ,‫ למאי‬10-‫ה‬
[‫]חתימה‬
‫דר' יוסף צרניק‬
(NGO) ‫סייג לזכויות האדם‬
:‫נספחים וכתבים נוספים‬
[1] 12-06-04 Human Right Alert, Submission; 2013 UPR of the State of Israel - "Integrity, or
lack thereof, of the electronic record systems of the courts of the State of Israel"
https://docs.google.com/open?id=0B8Aa2xQGbmk5QWtZcjVQLWVFZ0k
[2] 12-05-10 Human Right Alert, Appendix I to Submission; 15th UPR - State of Israel "Integrity, or lack thereof, of the electronic record systems of the courts of the State of Israel"
https://docs.google.com/open?id=0B8Aa2xQGbmk5cjNxd2szX05oMkU
[3] 12-07-18 Human Right Alert, Appendix II to Submission; 2013 UPR of the State of Israel "Additional Responses by National Authorities/Experts, Re: ComSign, LTD - sole certifier and
hacker of the digital signatures of the State of Israel".pdf
https://docs.google.com/open?id=0B8Aa2xQGbmk5bjBUY0FVNGR3eXc
[4] 12-10-10 Human Right Alert, Appendix III to Submission; 2013 UPR of the State of Israel "Integrity, or lack thereof, in the electronic record systems in the courts of the State of Israel peer-reviewed and published in Data Analytics 2012"
https://docs.google.com/open?id=0B8Aa2xQGbmk5MFV3dnJMdzN0VVk
[5] 12-10-11 Human Right Alert, Appendix IV to Submission; 2013 UPR of the State of Israel "The case of Moshe Silman"
https://docs.google.com/open?id=0B8Aa2xQGbmk5Q3loSEprNVNPVm8
[6] 12-10-15 Human Right Alert, Appendix V to Submission; 2013 UPR of the State of Israel "Integrity, or lack thereof, in the electronic records of the Bank of Israel-Banking Regulation
Consumer Complaint procedures"
https://docs.google.com/open?id=0B8Aa2xQGbmk5b2FqQ2k3MVRwUWs