You are on page 1of 267

Tekst: Arteuza (Kiedy wybuchnie III wojna wiatowa?) http://www.gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=47796&st=0&sk=t&sd=a Monta i poprawki: chomikuj.pl/TheNWOChannel NWO150@wp.

pl

Nostradamus: Kiedy wybuchnie III wojna wiatowa? (interpretacja)

"Arteuza - Centurion"
5 padziernika 2009 12 lutego 2010

* Jestem autorem pewnej publikacji na ten temat, ale na razie czekam na wypowiedzi innych. Nie bd niczego Wam narzuca tylko z Wami dyskutowa. Na razie powiem jedno: zgodnie z przepowiedniami - centuriami Nostradamusa, listu do swojego syna Cezara, a take do Henryka V (krla Francji) zwanego przez Nostradamusa - "Szczliwym" (pniej bd przytacza konkretne ponumerowane przez autora centurie i fragmenty jego i innych autorw rnych proroctw i przepowiedni, w tym proroctwa religijne) - ta wojna ma wybuchn w XXI wieku, w roku, w ktrym suma cyfr=3, a kada z dat podzielona przez 3 daje liczb cakowit - takimi datami w XXI wieku s: rok 2001, rok 2010, rok 2012, rok 2021 i rok 2100. Pisze on te - pniej podam numery centurii - e wojna bdzie trwaa 27 lat, e bdzie poprzedzona 10-letnim superterroryzmem pksiyca (islamskim), i e wybuchnie w kraju Tamerlana (redniowieczny muzumaski wadca m.innymi obecnego: Afganistanu, Pakistanu, Iranu i byej radzieckiej Azji rodkowej). A wic zapraszam wszystkich chtnych do dyskusji. * Michel de Nostre-Dame (Nostradamus) pochodzi z biednej ydowsko-francuskiej rodziny. Urodzi si 14 grudnia 1503 roku w Saint-Remy-de-Prowence jako syn drobnego kupca i zosta wychowany w wierze katolickiej, na ktr jego dziad ze strony ojca nawrci si okoo 40 lat wczeniej. Bezporedni konsekwencj przyjcia nowej wiary byo dziwaczne nazwisko rodowe: NostreDame (Nostradamus) nawizujce do wita celebrowanego w dniu nawrcenia. Nostradamus by autorem wielu publikacji, m.innymi synnej medycznej ksiki kucharskiej z 1552 roku (Traite des fardements et confitures), ostatecznie wydanej drukiem w 1555 roku. Kiedy w roku 1530 w dotknitym zaraz czarnej ospy miecie Axin-en-Prowence, wszyscy wczeni medycy w przeraeniu opucili miasto i nakazali zrobi to wszystkim zdrowym mieszkacom - chorych zostawiajc samych na "pastw losu". Nostradamus dowiedziawszy si o tym przyby do miasta z zaoon na twarz higieniczn opask i zacz walczy z chorob mwic, e mia wizje, ktre powiedziay mu, e z "morowym powietrzem" naley walczy: czystoci, higien osobist i ogniem - nakaza wywozi wszelkie nieczystoci i mieci za miasto (w jednym miejscu) i tam je pali, a ludziom my czsto rce - na jego polecenie wszyscy zaoyli opaski na twarz chronic je przed "stchym" - jak mwi Nostradamus - powietrzem. Dziki niemu choroba zostaa szybko opanowana i po raz pierwszy uratowano wikszo mieszkacw. Jego osignicie (wieci) dotaro na krlewski dwr francuski i tam zosta wezwany. Na dworze krlewskim pozna najwybitniejszego lekarza wczesnej Europy Julesa Scalgiera. Nie bd tu na razie opisywa jego dalszego yciorysu (rwnie z ycia osobistego) penego wzlotw i upadkw, a take ukrywaniem si przed wit Inkwizycj na zlecenie papiea i hierarchw kocioa katolickiego - te czci yciorysu opisz pniej. Nostradamus zmar w wieku 62 lat w nocy z 1 na 2 lipca 1566 roku. Jego mier nastpia zgodnie z proroctwem zapisanym w Persage 141(?), cyt.: "Kiedy wrci z poselstwa, obdarzony krlewskim darem, nadejdzie koniec: dusza uleci Najdroszy powiernik Stanie u wezgowia i ujrzy go martwego w ostatnich dla niego witych liczbach: 1, 2, 5, 6." Ze wzgldu na przeladowania ze strony kocioa wszystkich, ktrzy "zakaali spoeczestwo" wszelkimi naukowymi nowinkami i przepowiedniami, a nawet skazywaniem ich na mier przez wit Inkwizycj (m.innymi na stosie zosta spalony Giordano Bruno - mwi, e Ziemia obraca si wok Soca i wasnej osi), Nostradamus napisa swoje przepowiednie i proroctwa, m.innymi Almanach i Centurie, w sposb zakamuflowany (pniej bd to wyjania). Aby utrudni rozpoznanie ich przez kocielnych inkwizytorw rozrzuci je na ziemi, aby trudno byo odczyta historyczn kolejno zdarze. Pisa je te w rnych jzykach, w tym martwych, aby w razie postawienia go przed sdem witej Inkwizycji mg si wybroni. Koci faktycznie prowadzc cay czas ledztwo przeciwko niemu, mia kopot w sprecyzowaniu przeciwko niemu zarzutw i postawieniu go przed sdem. Pomimo to po ukazaniu si drukiem jego przepowiedni i proroctw, Koci zakaza (pod kar mierci) wydawania jego proroczych wizji jak i te ich czytania. Nostradamus poda tylko par dat niezakamuflowanych. Jedna z nich dotyczy koca jego

przepowiedni, a mianowicie roku 3797. Oto przepowiednia dotyczca tego roku: Persage II 13 Dusza bez ciaa nie bdzie duej cierpie, Przywdzieje ona swoje nowe odzienie, Dzie mierci stanie si dniem Narodzenia, Duch wity znw si w nim rozraduje, Kiedy dusza z nowego ciaa ujrzy wiat, Dla niej wieczny w caej swej okazaoci. a take Persage III 2 Sowo Boe obrci w czyst substancj Niebiosa, Ziemi i gwiazdy, A wszelkie zo tajemne zostanie zniszczone, kiedy mier zostanie powalona, Dusze z otchani mrocznej obleczone w nowe ciaa przywitaj ywych, I zaludni nieskoczone Niebiosa na wietlistych aglowcach mrocznego Oceanu na chwa Swojego Stwrcy, Pan poczy wszystkie jego dusze obleczone w nieznane ciaa nad niebem i Ziemi, Taki bdzie ostateczny rezultat! * Oto co napisa Nostradamus - najprawdopodobniej o ataku terrorystycznym na wiee nowojorskie "World Trade Center" i ewentualnym wybuchu III wojny wiatowej: Almanach III 1 Za wielk wod oceanu, gdzie Atlantyk ma swj drugi brzeg, W wielkim miecie pienidza bdzie sycha wielki grzmot, Dwaj wielcy szklani bracia upadn pogreni w chaosie, Kiedy elazne ptaki zniszcz ich swoimi dziobami, Ale forteca przetrwa cho bdzie opakiwaa ciaa niewinnych, Ich zaskoczony przywdca nie ulegnie i wyda nieprzemylane rozkazy. ) Trzecia Wojna si rozpocznie w 10 lat, nim jego wojska zgin w azjatyckim kraju Tamerlana. Niespodziewanie i nagle Wielki Grzyb ognia w sidmym miesicu zniszczy armie sprzymierzonych, A pacz i aoba bdzie oglna, bo trumny bd puste. Odtd powoli pod zielonymi sztandarami Mahometa, Pksiyc rozpocznie swj zwyciski marsz na ziemie chrzecijaskiej Europy, Jednooki Talib ogosi si kalifem zjednoczonego imperium Allaha. Dalej bd podawa przepowiednie nie tylko Nostradamusa, ale rwnie Maryjne i innych prorokw, a take tzw. Sybilliskie - gwnie Pytii. * Z przepowiedni Nostradamusa dla naszych czasw (poprzednie si speniy - te przepowiednie dla wiekw od XVI do XX podam pniej, bo jest to ciekawe skd Nostradamus zna, a poda takie nazwiska, jak np.: Franko i Riwiera w Hiszpanii, Napoleon, czy uczony Pasteur - napisa te

prawidowo co zrobili! - to nie bywae!!!) wynika, e III wojna wiatowa (napisa te prawidowo o I i II - i tak je nazwa!!!) bdzie poprzedzona n/w wydarzeniami: 1. Dekad superterroryzmu pksiyca i zielonego sztandaru oraz olbrzymich katastrof naturalnych wywoanymi - uwaga - dziaalnoci gospodarcz czowieka! 2. Rewolucj we Woszech spowodowan przez rzdzenie Wielkiego Amanta i Rozpustnika. 3. Wojn domow we Francji spowodowan przez osiadych przybyszy proroka Mahometa. 4. Wielkim nowym oszustwem na Rusi i bratobjczymi walkami spowodowanymi przez dwch modych wsprzdcw, tj. wojn modego niedwiedzia z modym tygrysem. 5. Zamieszki w Anglii po wejciu na tron nowego krla chccego wzmocni sw wadz. 6. Zajcie przez Chiny Tajwanu (w wyniku porozumienia z Afrykaninem) i wysanie wojsk chiskich na Ru w celu pomocy modemu niedwiedziowi. 7. Wojna Talibanu (skd wiedzia) z Persj (obecny Iran) i stopniowe zajcie krajw arabskich na Bliskim Wschodzie i w Pnocnej Afryce. 8. II wojna domowa w Ameryce, ktr Nostradamus nazywa powszechn i obywatelsk (ma rozpocz si na kilka miesicy przed wybuchem III wojny wiatowej po kilkunastoletnim kryzysie gospodarczym). 9. Nagy wybuch III wojny rozpoczty uderzeniem Talibanu na Egipt i Turcj, a Chin na Rosj. Persage II 3, 14 Kiedy bdzie ogoszony i zawarty wielki pokj i ludzie bd si bawi, W nocy jak zodziej przyjdzie III wojna i wszystkie traktaty bd rzucone na mieci, Wielki Smok Azjatycki zawrze tajny ukad z Wielbdem Pksiyca, Jeden ruszy na Ru zajmujc ogromne przestrzenie, a zociste strzay i pomienne grzyby bd burzyy jego miasta, Drugi wrzuci do morza niepodn Synagog i poprzez wewntrzne morze i kraj Osmanw ruszy na Europ, A jego pobratymcy tam mu pomog i wita ich bd zielonymi sztandarami. * Oto centurie Nostradamusa, ktre mog wiadczy o wybuchu III wojny wiatowej - bd je przekazywa Pastwu sukcesywnie. WIELKA INWAZJA!!! Persage I 13 Twrca za wszelkiego poczwszy od roku witej Liturgii, Ukryje swoj posta w grach nienej Azji, Potwr okrutny i bezlitosny mody bdzie odprawia w nocy przy wietle pksiyca, A wszystkich wrogw swoich wytraci od broni zdobycznej na swoich wspbraciach. ) Obali sabego wadc w pastwie nad Indusem, gdzie kiedy Macedoczyk ustali swoje granice, A jej mieszkacy ogosz go kalifem pastwa Wielkiego Talibanu, Wielk armi utworzy o 5 milionach gw, a znakiem onierzy bdzie czerwony turban Mahometa, Poczwszy od roku '607 liturgii jego nowej ery. ) W zotym paacu u stp niebotycznej gry ogosz go Wielkim Mahdim i Nowym Mesjaszem, W czasie wielkich uczt przeamie nog w p przyniesiony mu krzy, a w doniach zgniecie gwiazd Dawida,

Wielkie ogniste zdobyczne grzyby i wietliste strzay spadajc z nieba bd towarzyszyy jego zwyciskiemu pochodowi, Wojna! Wojna! przybdzie do dumnych i chorych republik Zachodu. ) Trwcie si bo zodziej Wojny w nocy Was zaskoczy, a u wszystkich bdzie biaa krew i czyraki, Zawrze tajny ukad ze Smokiem Azji, a obok niego bdzie widoczny znak Wielkiego Wielbda. Ostrzegam ci wieki kraju Sowianina, bo ciebie pierwszy wysmaga ciki bicz Mahometa, A nim co poczn twoi osabieni przywdcy w 3 tygodnie wasz kraj bdzie liza stopy przywdcy. *4 A teraz wyjaniam sowa-wyrazy: 1. ARTEUZA to z jzyka starohebrajskiego - odmiana, zasadnicza zmiana dotychczasowego ycia: czowieka, grupy ludzkiej - w szerszym kontekcie narodu, narodw lub caej ludzkoci na skutek bardzo wanych wydarze na gorsze, czyli w sensie negatywnym - cofnicie w rozwoju, drastyczne pogorszenie warunkw ycia: czste choroby, gd itd. 2. CENTURION podpisuj si tak z uwagi na moje aktywne wieloletnie zainteresowanie wszelkimi przepowiedniami i proroctwami, gwnie CENTURIAMI Nostradamusa. * A oto inne centurie w/g mnie dotyczce wybuchu i przebiegu III Wojny wiatowej: Persage I 51 Saturn i Jowisz spotkaj si w znaku Barana: (2024?-2025?) O Wieczny Boe, jakie przyjd zmiany! Jakie wzburzenia w Italii, Hiszpanii, Brytanii i Francji, Gdy powolny obrt historii znw niesie cikie czasy. ) Afrykaczyk zza wielkiej wody jzykiem gadkim, Rozbudzi ukryte wewntrz demony. Wpywowi biali mu tego nie daruj! Nie on bdzie rzdzi, lecz sowa jego generaw! ) W poowie ksiyca w Szczliwej Arabii przyjdzie na wiat dzieci, Twrca za wszelkiego, '600 rok liturgii bdzie rokiem chway. W wielkim miecie, gdzie dwie rzeki przepywaj spotka si z kalifem Wielkiego Talibanu, Uznajc jego wyszo i sojusz wojsk czarnego i czerwonego Turbanu. ) Niech wielki kraj Sowianina si szykuje, bo pierwszy bdzie cierpia, Kiedy knuty islamskie biczowa bd jego ciao, Wszdzie w Azji zapanuje duch walki, by zemci si na biaych, Gryfonie, wzmacniaj swoje armie nim So i Wielbd przekrocz i twj rubikon! ) Germanio przeklta i znw zdradzia Francj! - podziw caej Europy! Bo pod twoim wpywem przywdcy gadaj, gdy wal si wewntrz mury chrzecijastwa, Po wielkim grzybie, w jego strasznym ogniu, gdy spali si caa jej armia, Haniebny pakt w miecie Mahometa bdzie podpisany za namow twoj.

) W Jerozolimie wieczny pokj zawr synowie Izmaela i Izaaka, Odtd w jednym kraju maj y i Arab i yd dla wiecznej chway i pokoju. Nastpnego dnia o wczesnym poranku wielkie armie wkrocz na ziemie Tamerlana, Po ich zdobyciu otworz si bramy Europy. ) Tu przed tym nim los republik si wypeni, Z Persji przybdzie posaniec, niosc do Francji swe sowo, Prne nadzieje: odrzuc go, przeciw Allahowi on bluni, Gotw na niby odrzuci jego sowo! ) Po zjednoczeniu muzumaskiej Azji, Czerwony Turban u wrt Turcji stanie i znajdzie tam wielu swoich zwolennikw. Egipcie po krtkiej wojnie bdziesz przyczony, A twoi ludzie wzmocni armie Talibanu! * Persage XIII 44 W Maroku Krl zostanie obalony, Afryka pnocna w granicach Talibanu, Wielka armia od Nilu po Atlas w 14 dni zajta, W '607 z Buchary do Kairu rzd Antychrysta bdzie przeniesiony. ) Jednooki Potwr z pitnem na twarzy zrodzony z matki ladacznicy, Nastpc Mahometa i Jezusa zostanie ogoszony, a wielki harem suy mu bdzie. 20 i 7 lat bdzie trwaa jego wojna, ktra pniej trzeci bdzie nazwana, Dwaj przywdcy czerwonego i czarnego Turbanu na krew wylan posuszestwo mu zo. ) Po Ramadanie w Wielkim paacu hucznie bawi si bd, A na gow Antychrysta zot koron z diamentami nao. Za dnia w wyniku zdrady Armia Turecka si podda, Otworz si bramy Stambuu dla zielonych flag z portretem Potwora. ) Oj! Wielki ywicielu z za Oceanu pogrony w wieloletnim chaosie, Nosiciele broni wojn tam wywoaj, ile krwi swojej wytocz nim pokj nastanie, Dopiero Gruby Dyktator porzdek tam ustanowi i przywrci warto pienidza, Opuszczona Europo, szykuj si na inwazj hord z pod znaku pksiyca! * Na wstpie chciaem wyjani, e niektrzy badacze Nostradamusa wysnuwaj hipotez, e rok 395 n.e., w ktrym przyjto kanon liturgiczny kocioa katolickiego, jest pierwszym rokiem liturgii liczonym przez niego, aby zmyli cigajc go wit Inkwizycj. Inna cz badaczy uznaje, e takim 1 rokiem liturgii jest rok 431 n.e., czyli ustalenia soboru Nicejskiego, bo dopiero na nim koci ustali dwie bardzo wane zasady: 1. e Jezus Chrystus jest Bogiem (Synem) i czowiekiem - dwie postacie.

2. Maryja - matka Chrystusa zostaa uznana za niepokalan i wit, odtd faktycznie rozpocz si w chrzecijastwie jej kult. Jeszcze inni uwaaj, w tym Ja, e nie dotyczy to liturgii chrzecijaskiej, a religii muzumaskiej. W pierwszym przypadku proces tzw. superterroryzmu ju by trwa. W redniowieczu, kiedy y Nostradamus opuszczano nagminnie pierwsz liter daty, np. zamiast rok 1550 pisano '550, tak wic 395+600=1995 rok, a wic praktycznie wojna musiaa by ju trwa! Czyli badacze ci si mylili. W drugim przypadku 431+600 (pierwsza data wydarze w/g Nostradamusa dotyczca tzw. roku liturgii) =2031 i jest to oczywicie moliwe, gdyby Nostradamus nie napisa w jednej z centurii (ktr ju tu przytaczaem), e III wojna wybuchnie - tu ju napisa o roku - od urodzenia Chrystusa, w ktrym suma cyfr=3, a po dodaniu liczb i podzieleniu ich przez 3 (Nostradamus jako rwnie matematyk lubowa si w zagadkach liczbowych) suma ta daje liczb cakowit. Rwnoczenie napisa, e bdzie to w wieku XXI. A wic zobaczmy - takich dat w wieku obecnym jest trzy. Pierwszy to rok 2001 dodajemy cyfry: 2+0+0+1=3/rok 2001:3=667, drugi rok 2010 dodajemy cyfry: 2+0+1+0=3/2010:3=670 i wreszcie ostatnia moliwo rok 2100 dodajemy cyfry: 2+1+0+0=3 rok/2100:3=700. Ja opowiadam si za trzecim rozwizaniem, a mianowicie, e lata liturgii to data nowej ery, ktr ustali zdobywca muzumaski, zwanym rnie przez Nostradamusa, ale gwnie biblijnym imieniem Antychrysta - wtedy wszelkie wydarzenia, ktre byy by zapowiedzi wielkiego wiatowego kryzysu i pocztkiem wielu wojen, rewolucji, katastrof naturalnych itd. byby rok 2010. Czy tak bdzie? Zobaczymy! Niemniej wiele jego centurii jest bardzo trafnych, tym bardziej, e wymieniane w nich postacie i miejsca wydarze mona atwo zidentyfikowa. Najwaniejsze jest to, e Nostradamus wyranie daje nam zna, e prawdziwa wojna wybuchnie po zrzuceniu bomby atomowej lub atomowych zdobytych na pobratymcach muzumaskich (Pakistanie?), kiedy to Taliban w wyniku przewrotu i wojny opanuje ten kraj. Wynika z tego, e wojska NATO (sprzymierzonych) zgin od wybuchw nuklearnych. Kraj Tamerlana (wadca redniowieczny) to obecny teren Bliskiego i rodkowego Wschdu Azji, w tym Iranu, stepw Kazachstanu i Uzbekistanu, a take tereny poudniowej Rosji (obecnej), Kaukazu i Turcji. Wielki Smok to okrelenie Chin, a Wielki Wielbd to redniowieczne okrelenie krajw proroka Mahometa. * Persage XI 27 Wszystkie porty poudniowego wybrzea bd wypenione, W '605 Dwie armie wezm ld w objcia, Trw si Hellado, Italio i Hiszpanio, Wielka szura z Kairu wzia Was w objcia. ) Sinobrody wdz najeda Kret i Ateny, W Hiszpanii lduj armie Jednookiego, Na morzu rdziemnym krew si leje, Arab zwycia moc nowej broni. ) Na Malcie desant zostaje zrzucony, We Francji rewolta wyznawcw Mahometa, Ach Europo wierzya w pakt haniebny, Ufajc sowom pokrtnego Imama. * Zwracam uwag, e bardzo trudno jest uporzdkowa centurie Nostradamusa - czsto powtarzaj si zdarzenia i daty, ktre s rnie uoone, czasami trudno zrozumie, dlaczego najpierw

wymienia pniejsze, a pniej wczeniejsze wydarzenia, ale nie chc nic zmienia. Ukadam tak centurie, eby moliwie dotyczyy czasw ewentualnej III wojny wiatowej, np. po wierszu dotyczcym powstania Wielkiego Talibanu Nostradamus pisze o wydarzeniu zwizanym z wojn o niepodlego Meksyku, ktre miao miejsce w XIX wieku. Ps. nie widz, eby kto by zainteresowany moimi przekazami wizji Nostradamusa, nie wiem wic czy mam pisa dalej czy nie, bo jeeli nie ma adnego zainteresowania, to uwaam, e naley da sobie spokj. * Bardzo si ciesz, e zaczyna by dyskusja w tym temacie, rwnie krytykujca przedstawiane tu przeze mnie tumaczenia. Powtarzam, e nie jestem jasnowidzem - jestem tylko mionikiem i badaczem przepowiedni, rwnie innych jasnowidzw, w tym polskich, take synnych u nas: Wernyhory, czy ksidza biskupa Cieplaka, ciekawe s te przepowiednie przekazane dzieciom w Fatimie, Medjugorie, przepowiednie w La Salette w Akicie (Japonia) itd. Przypominam rwnie, e jedne centurie Nostradamusa s stosunkowo jasne i ich interpretacja jest waciwie zgodna. Ale oczywicie wikszo ok. 3/4 jest rnie interpretowana. Na chwil odejd od wizji Nostradamusa, a przytocz obszerny wierszowany fragment biskupa Jana Cieplaka (1857-1926) dotyczcy losw Polski, w ktrej mowa jest o wydarzeniach, jakie miay ju miejsce w naszej historii. Zawiera ona take wizje potgi POLSKI (po III wojnie wiatowej), ktr przewiduje i Nostradamus i inni prorocy - praktycznie wszyscy. Rwnie przepowiednie innych wizjonerw (o nich te bd pisa), jak np. nieyjcego ju Edgara Cayce'a (Amerykanina), przewiduj potg Polski. Bd te wspomina o przepowiedniach witego Malachiasza dotyczcego papiey, Sybillach, Ksidze Daniela, Biblii i innych witych ksigach itd. :) * A oto wierszowana wizja przepowiedni biskupa Jana Cieplaka - jej fragment dotyczcy Polski: Anio na gwiazdy pokaza i rzecze: "Patrz to wszechwiata pisane s losy I rk Bo rzucone w kolei Tak, jak Bg losy uoy czowiecze. A tej, o ktr si modli i paka, Ojczynie twojej, Bg wyznaczy dzieje, Lecz patrz, ju dla niej lepsze jutro dnieje, Niedugo bdzie jcze pod przemoc. Gdy od tej chwili wier wieku przeminie, wiat si poog zrumieni i rzeka krwi si przeleje, A z un tych poarw Polska wyjdzie wolna. M j wywiedzie, pomazaniec Boy, Na stray ziem tych swe serce pooy. Lecz odrzu rado i mdl si w pokorze, Ciko dowiadcz was wyroki Boe, Nim si nastpne wierwiecze przechyli. Wilk z krwaw paszcz, wiecznie mordu godny, Co si pod znakiem krzya zawsze chowa, Krzy splugawiony znw wemie za godo, Pocznie narody poera dokoa, Krwawe swe lepia ku wschodowi zwrci. Zastp pancerny, na ksztat chmury ptactwa, Ca potg sw na kraj twj rzuci. A drugi niedwied zdradziecki, co motem

Kocioy wali, ktry prawo Boe Wokoo depta, n wam w plecy wrazi. Prno dobywa bdziecie ora, Na ten raz w walce on jednak zwycia! Lecz zginie wasnym swym jadem zatruty. Wicher z poudnia zawieje na pastwa, Runie najedca i przemoc tyraska! Wilk z krwaw paszcz, zewszd osaczony, Co wszystkim grozi, dokoa cinity, Prno si miota bdzie jak szalony, W bitwie nad rzek w pie bdzie wycity! Niedwied ,co dotd zera wasne dzieci, Krwi si zachynie wasn i upadnie, Ten niby "olbrzym" przed karem z pnocy Drugi cios straszny z Poudnia otrzyma, A SMOK ze Wschodu dobije olbrzyma Wszechmocny Pan Bg kart dziejw zmieni, W stolicy paskiej tajne DOKUMENTA Ze 113-tej Papie wyjmie szafy. W Rzymie si pocznie odrodzenie wiata, Bg wstrznie ziemi, powal si domy, Gdy zacznie mija w wojnie sroga zima, Od Boga danym bdzie znak widomy, Od gr i stepw idzie wybawienie. POKJ si Boy ustali w WARSZAWIE, Wielka w przymierzach, bogactwie i sawie Polska ku morzom granicami signie, Dla tych, co wtpi, dzie sdu i kary." Tak mwi Anio i ulecia w gwiazdy, A jam si ockn na swoim klczniku I jeszczem sysza, jak mwi z daleka: "Niech si twj nard burzy nie ulknie, Gdy Bogu ufa, to w gromach nie pknie, Rka go Boa przywiedzie wrd nocy I nim nadejd dni lata gorce, W proch zetrze wrogw i wynijdzie soce!" Przypominam, e biskup Cieplak zmar w 1926 roku, a wic przed II wojn wiatow. Jest to fragment dotyczcy Polski - jego ojczyzny. Z licznych jego proroctw wynika (pisa w prost), e bdzie II wojna wiatowa, ktr znowu wywoaj Niemcy i to nie dugo po I-ej, i e niedugo po mierci papiea Polaka wybuchnie III wojna wiatowa, ktr wywoa nowe Imperium Muzumaskie sprzymierzone z komunistycznymi Chinami (przewidzia zwycistwo komuny w Chinach). Mwi te, e niestety, ale po zgonie polskiego papiea koci polski zapomni o przykazaniach pokory i yciu w ubstwie, e z tego powodu si podzieli, a nawet bdzie przeladowany. Ale po wojnie Polska, ktra tym razem nie bdzie okupowana, zawrze na jaki czas sojusz taktyczny (uwaga!) z islamem?! - co j uratuje. Wyjdzie wic bardzo silna i bdzie dyktowa swoje warunki po tym jak zerwie z islamem po jego klsce w wielkiej bitwie nad Renem pod Ulm. Przewidzieli to o wiele wczeniej i Nostradamus i Wernyhora, i wielu innych jasnowidzw. Ale o tym pniej. * A oto wyrywki przepowiedni sawnego polskiego jasnowidza ksidza Andrzeja Klimuszki, cyt.: "III Wojna wybuchnie na islamskim poudniu i Dalekim Wschodzie, wtedy kiedy zawarte bd wszystkie traktaty i bdzie odtrbiony trway pokj". Inna jego wypowied, cyt.: "Rosj zdradz jej ssiedzi. Nie nie My (...) Ogniste wcznie uderz w

zdrajcw. Zapon cae miasta. Rosja po tej wojnie bdzie maym tylko europejskim krajem". * Wstaj dzisiaj rano, nastawiam radio i c przeywam... szok i to Wielki! - od razu bior si do swojej lektury, przegldam literatur swojego ulubionego Nostradamusa i c widz: Persage III 10 Wielki niady dostanie nagrod, Pniej zobacz jak si pomylili, Jego pokj bdzie Wielkim zudzeniem, Kiedy uparty pksiyc wysczy wiele krwi. Nie wiem, ale jestem prawie pewien, e chodzi tu o Obam i nagrod Nobla, ktr dzisiaj otrzyma. A teraz par wersetw z Centurii Nostradamusa, ktre w/g jego badaczy ju si wypeniy: Persage III 1, 60 Na Korsyce w pobliu Italii urodzi si Cesarz, Za ktrego krlestwo drogo zapaci. Narody, z ktrymi zawrze przymierze powiedz, Jest bardziej rzenikiem ni ksiciem. ) Ze zwyczajnego onierz stanie si cesarzem, Od krtkiego munduru przejdzie do krtkiej szaty, Dzielny pod broni; w kociele gdzie silniej ponie ogie, Wysysa bdzie krlw i ksiy, tak jak gbka czyni to z wod. ) Przedsiwzicie do kraju Sowianina, Zakoczy si wielkim zamtem: Sroga zima przetrzebi jego onierzy, Nad ab dozna drugiej klski. ) Internowany na Elbie i pokonany cesarz, Przeprawi si koo Genui przez morze i dotrze a do Marsylii, Dziki wielkim wysikom obcych narodw w wielkiej bitwie zostanie pokonany, Nie trafi go kula, beczka z miodem, lecz za morza na ma wysp bdzie zesany. Wybraem na temat Napoleona Bonaparte tylko kilka wersetw z okoo 40 - w jednej tu nie podanej uywa nawet nazwiska cesarza tak zapisanego, cyt.: "N'Polleon" - ciekawe - tak si pisze jego (Napoleona) nazwisko po starogrecku oraz - uwaga - nazywa go I Antychrystem. Drugim ma by Hister (czyby Hitler, ktry pochodzi znad Dunaju z Austrii - po acinie Dunaj nazywa si Histerium). Trzecim ma by? - dowiecie si pniej - i wreszcie Czwartym - ten ostateczny Antychryst (w odniesieniu do czterech wojen wiatowych, bo razem ma by szeciu Antychrystw ten ostatni przewidywany jest na rok 3797), ale on nie jest ju naszym tematem, bo nie dotyczy III wojny wiatowej. A oto jak Nostradamus opisuje wybuch I wojny wiatowej:

Persage IV 10, 8 Na Bakanach szaleniec przez Ferdynanda wywoa Wielk Wojn, Po wybuchu Drugiej, Pierwsz j bd nazywa. Gupi Serb zabije ksicia co wywoa w Austrii wielkie wzburzenie, Pochopna Germania wypowie wszystkim wojn! Oto wersety dotyczcy Rewolucji Padziernikowej w Rosji: Persage II 13, 4 Z nad rzeki Leny, gdzie by wiziony pojawi si wadca z krasomwczym jzykiem, W czasie Wielkiej wojny wywoa na Rusi wielk Rewolt, W jego imieniu zesacy awansuj do partii panujcych, A ich sowa bd rozumiane jak boskie objawienie. ) Od strony gdzie nard sowiaski sycha piewy, pieni i proby, Tak dugo jak ksita i wielcy panowie wtrcali do wizie ludzi, W przyszoci robi to bd gupcy bez rozumu, Ktrym nienawi ich przywdcw zgotuje mier i wizienie. Jest ich wicej - dalej s te te dotyczce rzdw Stalina itd. A teraz o wojnie domowej w Hiszpanii w 1936 roku: Persage IV 15, 1 FRANCO wyprowadzi swoich zwolennikw z twierdzy, Jest posacem, ktry nie artuje i przynosi schizm: Ci wok RIVERY wdali si w bijatyk, Wstpujc do wielkiej topieli, to jest rozstrzygajcej walki. Tu nie ma wtpliwoci nikt! - Nostradamus uy dwch autentycznych nazwisk generaw hiszpaskich. W dalszym cigu bd podawa dalsze wersety z centurii, ktre dotycz: II wojny wiatowej, wojny 30-letniej w Europie, wojny o niepodlego USA itd. itp. Bd podawa te rne tragiczne wydarzenia zwizane z katastrofami naturalnymi i wynalazkami technicznymi, i odkryciami geograficznymi, a take - uwaga! - zwizane z podbojem kosmosu. Aha i jeszcze jedna sprawa, jeli Was to interesuje, to podam kilka centurii dotyczcych IV wojny wiatowej, ktra ma by w XXII wieku, ok. 2150 roku i trwa tylko 3 lata (ta III jak ju pisaem ma trwa 27 lat), wywoana przez "Wielkiego Mastina" - tak go nazywa Nostradamus, ktry urodzi si w Szkocji. Inne wielkie wojny na Ziemi i w kosmosie, tak s wielkie, dziwne i niezrozumiae (dziwnie opisane w centuriach) - to wojny ju nie numerowane, a nazwane przez niego tak: - Wojna Globalna - 1 miesic (XXIII w.), - Wojna z Maszynami - 2 lata (XXIV w.), - Wojna z Obcymi - 10 lat, - Wojna Myli - 13 miesicy, - Wojna z Kolonistami - 40 lat, - Wojna w Niebiosach - 100 lat,

- Wojna z Upiorami - 14 dni, - Wojna z Duchami, - i ostatnia Wojna ze mierci? Szczeglnie ta ostatnia to dziwna i idiotyczna w/g mnie, i nazwa i przebieg - trudno poj o co chodzi Nostradamusowi w tych wersetach, wic zostawmy to, niech si nasi potomni o to martwi! Ale podaem to ebycie o tym wiedzieli - po prostu ludzko si bdzie dalej rozwija, oczywicie po pewnych zastojach, nawet cofniciach cywilizacyjnych, bo przecie miao ju to miejsce w historii ludzkoci niejednokrotnie. Bo tak jak czowiekowi yjcemu jeszcze 100 lat temu trudno zrozumie dziaanie telewizji, to pewno ten yjcy w czasach Nostradamusa przestraszyby si niele ogldajc przekaz radiowy i telewizyjny, nie mwic o samochodach, czy samolotach. W takiej sytuacji jestemy my - gdybymy raptownie zostali przeniesieni za 100, 200, czy 1000 lat na pewno bymy si wielu rzeczy przestraszyli, bo byyby to dla nas rzeczy niepojte! Oczywicie skupi si gwnie na temacie tej strony, to jest III wojnie wiatowej - jej przebiegu - UWAGA! Nostradamus poda tu kilka nazwisk i miejsca bitew, a wic jak doyjemy to go sprawdzimy! Oczywicie przepowiednie Nostradamusa bd przeplata innymi tekstami jasnowidzw, opisami w witych ksigach rnych religii i tak jak ju pisaem wizjami z miejsc witych, czyli tzw. "Maryjnych". Aha! - kto napisa, e gdyby na Rosj jaki kraj zrzuci bomb atomow, to by go Rosja (kontruderzenie nuklearne) rozniosa w py. Ot tak si nie stanie i to z wielu powodw, o ktrych napisz pniej i oczywicie podam odpowiednie teksty - rwnie USA pocztkowo nie bdzie moga pomc nikomu, w tym Europie - zobaczycie dlaczego! Wszystko postaram si wyjani - podawaem przykady centurii i innych tekstw na og bez komentarzy, ale teraz bd je komentowa - moe mylnie, moe niewaciwie, ale przecie pisz po to do tych, ktrych ta tematyka interesuje, eby zabierali gos - moe inaczej te teksty interpretujecie? - I TO WY MACIE RACJ! Powiem Wam, e jak ogldam rne filmy fabularne o tematyce fantastycznej, to widz, e chyba reyserzy zagldaj do tekstw Nostradamusa. CZEKAM NA INFORMACJE - CZY MAM SI MCZY I PISA DALEJ, CZY DA SOBIE I WSZYSTKIM WAM SPOKJ? Ps: Jak widzicie zaczynam nabiera wprawy w obsudze komputera - Laptopa. Aha jeszcze jedno wasze uwagi bd mi pomocne w ksice, ktr zamierzam opracowa i wyda, a jej tematyk ma by wanie przysza III wojna wiatowa - nie myl, eby XXI wiek by jakim wyjtkiem w historii ludzkoci, to znaczy nie byo wojen! * IV 3-letnia wojna wiatowa ma wybuchn w XXII wieku, okoo 2150 roku - w poowie wieku, jak pisze Nostradamus. Wywoa ma j Dyktator Szkocji - "Wielki Mastin" (wczeniej rozpadnie si Wielka Brytania) za pomoc wynalezionej tam tajnej broni, o ktrej Nostradamus pisze tak: Persage I 12 May Szkocki kraj zrodzi Wielkiego Uczonego, Wielki Mastin wykorzysta jego now bro, Bdzie zatrzymywa wszystkie armie jak kuky w muzeum, Czas zatrzyma na krtko tak jak zegar nienakrcony. Ale ewentualna IV wojna nie jest naszym tematem, wic nie bd go kontynuowa - przepraszam za pomyki. Cay czas ucz si pracy na komputerze, przeszkadza mi take saby wzrok, ale jest coraz lepiej. * Dlaczego w III wojnie wiatowej nie bdzie cakowitej zagady ludzkoci? - ot postaram si Wam

to wyjani na podstawie rnych: przepowiedni, proroctw (rwnie religijnych) i wyroczni (rwnie sybiliskich), i tych zakodowanych w napisach skalnych wielkiej piramidy Cheopsa w Egipcie w Gizie pod Kairem. Oto prawdopodobny SCENARIUSZ wydarze poprzedzajcych III wojn wiatow, jej przebieg i zakoczenie. Przypominam, e wszyscy badacze zgodni s w dwch sprawach, to jest: po 1. Wojna wybuchnie na pewno w obecnym XXI wieku i bdzie trwaa 27 lat. Po 2. Wojn wywoaj wsplnie: tworzce si Imperium Muzumaskie (tzw. Wielkiego Talibanu) i komunistycznych Chin - wybuchnie po podpisaniu tajnego paktu midzy nimi - wiat o nim si dowie dopiero po wybuchu wojny, oraz e Wojna wybuchnie w nocy, kiedy w Europie i Ameryce bd wszyscy na dobre spali, bo poprzedniego dnia bdzie odtrbiony, tj. podpisany i ogoszony wielki wiatowy pokj - midzy innymi Izrael z Palestyczykami zawr pokj we wsplnym pastwie, ktre w wyniku negocjacji dopiero co powstanie - wiatowy pokj zostanie ogoszony i podpisany w Jerozolimie w obecnoci wielu przywdcw najwaniejszych pastw wiata odbdzie si tzw. Kongres Jerozolimski. Spornymi s: konkretna data wybuchu wojny i pozostae datowania wanych politycznych wydarze - a oto SCENARIUSZ: - Talibowie wygrywaj w Pakistanie wojn z rzdem, opanowuj jego stolic Islamabad i utworz nowe pastwo Wielki Taliban, na ktrego czele staje mianowany Kalif (krl-wadca Mahdi). - Talibowie przejmuj bro nuklearn Pakistanu i jego rakiety - tworz teraz 5-milionow armi rozdajc wszystkim swoim fanatykom zmagazynowan w arsenaach pastwowych bro. - Wielka szura w Islamabadzie (parlament plemienny) ogasza Koran konstytucj i najwyszym prawem nowego pastwa Kalifatu Wielkiego Talibanu, ktre powstao na terytorium dawnego Pakistanu. - Pastwo Talibanu przyjmuje za swoj flag zielony sztandar z napisem koranicznym, cyt.: "AKBAR ALLAH" (Allah jest Wielki) pisanym klasycznym arabskim alfabetem i pismem, oraz godo pastwa Glob ziemski, nad ktrym widnieje Zoty pksiyc i zota picioramienna gwiazda. - Muzumanie w Talibanie na rozkaz Mahdiego-Kalifa pozoruj wewntrzny bunt w jego wojsku. Buntownicy zrzucaj bomb lub bomby atomowe na wojska NATO. Na zachodzie zamieszki ludnoci, protesty i groby nuklearnego odwetu. Kalif si kaja przed wiatem w gorcym przemwieniu proszc o pokj, krwawo rozprawia si z buntownikami, a jego przywdcw wydaje Zachodowi - tzw. Wielkie Oszustwo Islamu zaznaczone w przepowiedni Nostradamusa. - Kalif podpisuje "wieczysty" pokj z zachodem, ktry oddaje mu Afganistan. Zrzeka si uywania broni nuklearnej w przyszoci trzymajc rk na Koranie - transmituje to caa wiatowa telewizja. Na podstawie podpisanego porozumienia z Zachodem w Afganistanie odbywa si referendum pod kontrol zachodu - wikszo mieszkacw jest za przyczeniem Afganistanu do Wielkiego Talibanu. * Ot, aby zrozumie zachowania Mahdiego, jak go nazywa Nostradamus, przytocz taki oto czterowiersz z centurii: Persage I 11, 2 U dwch jest tylko jeden jzyk, Ich sowa upi przeciwnikw, Hister i Mahdi, cho w rnym czasie, Bd ich biczowa: sowem, ogniem i elazem.

Badacze Nostradamusa twierdz, e stosuje on tak zwan "historiografi Janusow" - polega ona na tym, e autor dwm postaci, z rnych okresw historycznych, w zalenoci od zdarze przypisuje podobne dziaania, ktre"uwicajc rodki" d do tego samego celu, to jest w tym wypadku zwycistwa, ktrego skutkiem ma by panowanie nad wiatem. Jak wczeniej pisaem Hitler nazywany by przez Nostradamusa Histerem. W myl zasady Janusowej autor centurii pisze, e obaj pomimo, e dziaaj w rnych okresach historycznych dla osignicia zwycistwa bd si posugiwali takimi samymi zasadami, to jest: kamstwem, hipokryzj, brutalnoci i wielkim tupetem. Ot z jednej strony bd mwi krajom zachodu o tym jaka ich polityka jest pokojowa ba! - bd zawiera z nimi rne wieloletnie i wieczyste traktaty, po to eby je pniej brutalnie ama i mwi: "To ju ostatni raz musielimy interweniowa, zaj te ziemie, ale przyrzekam, e to ostatni raz, a teraz zawrzemy nowy traktat i bdzie pokj!", a Zachd jak zwykle bdzie ustpowa, zadowolony z siebie i upiony swoj potg oraz zainteresowany swoimi wewntrznymi sprawami. Interwencji pastw zachodnich w sprawy azjatyckich wydarze, bdzie te stawiaa opr wielomilionowa rzesza imigrantw muzumaskich w Europie, wsplnie z lewic, anarchistami i rnymi przeciwnikami wojen. Majc pienidze z ropy i gazu wzmacniajcy si Talibowie, szczeglnie po wczeniu bogatych krajw Zatoki Perskiej, utworz w Europie Zachodniej i USA ca powizan ze sob sie organizacji destrukcyjnych. Ta przysowiowa "5 kolumna" muzumaska bdzie prowadzia do wybuchu w tych krajach szeregu buntw i rewolucji, a take zamachw terrorystycznych i w kocu sabotay gospodarczych - awarie w elektrowniach, w tym atomowych, kopalniach, fabrykach itd. Wszystko to przyczyni si do wybuchu ogromnego kryzysu polityczno-gospodarczego, ktry bdzie sterowany przez Mahdiego i jego ludzi. Mahdi bdzie masowo przekupywa w krajach zachodu: wielu rzdzcych, urzdnikw pastwowych - ba! nawet ministrw i premierw, prezesw bogatych firm itd. Nowe technologie bd z zachodu wykupywane (m.innymi due fabryki zbrojeniowe) lub wykradane. Tak oto - jak pisze w swoich centuriach Nostradamus - zachd bdzie po trochu osabiany i po kolei niszczony. Do Zwycistwa Islamu w pocztkowym okresie wojny przyczyni si take, w duym stopniu, upadek meteorytu lub odamka komety na Atlantyk, co spowoduje ogromne zniszczenia, przede wszystkim wybrzey Ameryki Pnocnej i Zachodniej Europy - ogromne fale morskie i tsunami przyczyni si do ogromnego dodatkowego osabienia pastw zachodnich, ktre przez dugi czas nie bd mogy powstrzyma hord muzumaskich podbijajcych ich terytoria. Ale o tym wszystkim pniej - za chwil dalszy cig prawdopodobnego SCENARIUSZA WYDARZE. * Wielki Taliban, po zjednoczeniu Pakistanu z Afganistanem, bdzie pomau, ale stanowczo dy do powikszenia swojego terytorium i wpyww w regionie. Aby zabezpieczy si od strony wschodniej zawrze w Delhi, stolicy Indii nastpny wieczysty i przyjazny traktat o pokoju i przyjani z tym krajem. Aby udowodni wci wtpicemu zachodowi, e Taliban ma przyjazne zamiary, to - UWAGA! - UZNA pastwo Izrael i nawie z nim stosunki dyplomatyczne. Persage II 88 Mahdi Indusw udobrucha paktem, Z synami Izraela zawrze pokj, Zachd bdzie zadowolony, I wszem i wobec bdzie chwali Taliba. W tym samym czasie rzdzony przez Ajatollahw szyickich Iran bdzie cigle wrogo nastawiony do USA i UE, i w kocu dokona prbnego wybuchu jdrowego. Natychmiast spotka si to z kontrakcj wojskow USA i Izraela, ktre rozpoczn bombardowania tego kraju. Wwczas w sukurs krajom zachodu przyjdzie Mahdi, ktry rozkae swojej 5-milionowej armii wkroczenie do tego kraju, tym bardziej, e Talibowie - sunnici s wrogami szyickich Iraczykw (waciwie Persw). Pod hasem jednoci islamu (zjednoczy dwa odamy: sunnitw i szyitw) wojska te w

krtkim czasie, po bardzo krwawej wojnie opanuj Iran i wcz go do pastwa Wielkiego Talibanu, ktre stanie si ju bardzo gronym Imperium Islamskim. Persage IV 45, 2 Gdy elazne ory bd niszczy z zachodu, Mahdi zdradzi wiernego ssiada, 5-milionowa Armia stanie u wrt Persji, Po krwawym marszu bojownikw zjednoczy dwa odamy. Po przyczeniu Iranu (zachd bdzie zadowolony) Mahdi zacznie si interesowa aktywnie "podbrzuszem Rosji", czyli byymi radzieckimi, ale muzumaskimi republikami Azji rodkowej, to jest: Turkmenistanem, Tadykistanem, Uzbekistanem, Kirgistanem i Kazachstanem, a take uwaga Kaukazem i yjcymi tam muzumanami, czyli Czeczenami, Inguszami, Azerami itd. Taliban liczcy ju 4 miliony km kwadratowych powierzchni (p Europy) i ponad 300 milionw ludzi, tyle co USA i Dwa razy wicej jak Rosja - 140 milionw, zacznie prowadzi destrukcyjn dziaalno w tych bogatych republikach (ropa i gaz), i wkrtce doprowadzi do rewolt i przejcia wadzy w tych republikach przez zwolennikw Talibw, ktrzy ogosz w tych krajach referenda i przyczenie do Wielkiego Talibanu. A Rosja, c, bdzie zajta krwaw wojn na Kaukazie wspieran przez miejscowych partyzantw muzumaskich i ochotnikw Talibskich, ktrym bro bdzie dostarcza Mahdi. Aby osabi Rosj Mahdi doprowadzi tam do uaktywnienia si muzumaskiej "5 kolumny". Bd w Rosji wybuchy bombowe w miastach (metro), elektrowniach, fabrykach. Rosji uda si czciowo i na razie uspokoi sytuacj - m.innymi armia Rosyjska zajmie pnocny Kazachstan, co uchroni przed Talibanem zamieszkujc pnoc tego kraju mniejszo rosyjsk. Ale rozgrywajce si w Azji Wschodniej, w tym samym czasie, bardzo wane wydarzenia doprowadz do generalnego i cakowitego ju osabienia Rosji. O tym pniej. * W czasie, kiedy Wielki Taliban bdzie si wzmacnia w Zachodniej Azji, czyli na Bliskim i rodkowym Wschodzie w krajach muzumaskich, to do aktywnej polityki militarnej na Dalekim Wschodzie Azji wcz si przede wszystkim Chiny. Konflikt, ktry tam wybuchnie w/g mnie bdzie dotyczy gwnie Korei Pnocnej, ktr popieraj Chiny. Persage XI 45, 3 Na podzielonym pwyspie Azji, Czerwona Pnoc zagrozi Neptunowi. Bdzie j chcia zniszczy Wielkim ogniem, Ale Smok swoim traktatem j uratuje. W/g mnie dotyczy to Korei Pnocnej, ktra jak wiemy posiada bro nuklearn i buduje rakiety dalekiego zasigu. USA czujc si zagroone bd chcieli zbombardowa Kore Pnocn, to znaczy jej instalacje rakietowe. W trc si Chiny i sytuacja bdzie niebezpieczna, a dwa pastwa USA i Chiny podziel si wpywami w tym rejonie Azji podpisujc traktat pokojowy. Persage XI 45, 8 Wielki Neptun odda Smokowi Formoz, Pwysep zostanie zjednoczony, ale bez armii, Bdzie pod kontrol mocarstw sprzymierzonych, Pniej oko Smoka zwrci si na puste ziemie pnocy.

Ile w tym czterowierszu jest zapisanych informacji!!! Nie dziwcie si, e jeszcze 50 lat temu, nie mwic o latach wczeniejszych, ten czterowiersz centurii i wiele innych, rwnie tu przytaczanych, nie byo w ogle rozumianych. miem twierdzi, e czym bliej do III wojny tym staj si one praktycznie rozumiane nawet przez laikw, a nie tyko badaczy, fachowcw tumaczcych zagmatwane centurie Nostradamusa. Wida, e Wielki Neptun, ktry jest bogiem, czyli Panem mrz i oceanw z mitologii rzymskiej, to USA, a Smok od zawsze by interpretowany jako Chiny - tak jak Wielbd czy pksiyc jako potgi muzumaskie - podpisuj porozumienie. USA zaczynaj sobie zdawa spraw, e osabione kryzysem gospodarczym nie mog ju sami dyktowa caemu wiatu swoje warunki. Chiny z kolei jako nowa potga gospodarcza zaczyna z nimi rywalizowa i coraz bardziej widzi swoj wielk si. Chiny chc tylko Tajwanu (W. Brytania jak wiemy oddaa ju wczeniej im Hongkong, a Portugalia Macao), rwnie d do pokoju, bo nie ley w ich interesie konflikt z dalekimi zaoceanicznymi Stanami - Oni po prostu, cyt.: "...oko Smoka zwrci si na puste ziemie pnocy", widz swoj przyszo i misj kolonizacyjn w zaludnieniu olbrzymich bezludnych terytoriw rosyjskiego Dalekiego Wschodu i Syberii - 1,5 miliarda ludzi to 1/4 ludnoci wiata - w XVIII wieku cz tych ziem naleaa przecie do Chin! USA oddadz wic na podobnych zasadach (jak Hongkong) Tajwan, ktry za Nostradamusa by koloni Portugalii i nazywa si Formoz. Korea zostanie zjednoczona, ale rwnie rozbrojona i bdzie pod kontrol Chin i USA, a z czasem tylko Chin. Wzmocni si te Japonia, ktra zmieni konstytucj i zbuduje siln armi dysponujc olbrzymim potencjaem wojskowym. Persage V 11, 1 Bogate Wyspy przywrc dawne prawo, I znowu jak kiedy zagro Azji, Ze Smokiem podpisz tajny pakt, Dzielc dalek pnoc pomidzy nienasyconymi. A jaka jest w tym czasie sytuacja w Rosji? Persage X 4, 74 Niedwied pnocy pewny ostrych zbw, pi w swojej wielkiej jaskini, Gdy si przebudzi zobaczy obok siebie wielki zamt, Dwch rzdzcych - dwch wojujcych. Nic doda nic uj - czyby chodzio o Miedwiediewa i Putina? * Chc podkreli, e jeszcze 30 lat temu, kiedy byem na zjedzie mionikw twrczoci Nostradamusa, to jest w roku 1979, kiedy to w Polsce rzdzi Gierek, istnia ZSRR, w biednych Chinach trwaa rewolucja kulturalna, w Korei Pnocnej (biednej jak mysz kocielna) trwaa dyktatura wojskowa, a sabe pastwa arabskie bite przez Izrael liczyy na wsparcie mocarstw. Niektrzy te centurie, ktre wam tu cytuj po prostu omieszali. Mwili - jaki Wielki Taliban - skd on si bierze? - uyje broni atomowej - skd bdzie j mia ten zacofany Pakistan zdruzgotany po klsce z Indiami? Przecie dwa nuklearne supermocarstwa USA i ZSRR jeszcze przynajmniej przez 100-lecie lub dwa bd ze sob rywalizoway - CO TEN NOSTRADAMUS MAJACZY O JAKIM TALIBANIE, POTNYCH gospodarczo i militarnie CHINACH, UPADKU ZSRR itp. itd.? Ale historia lubi przynosi niespodzianki. Teraz pisz do mnie jak si mylili. NOSTRADAMUS ZNOWU POKAZUJE SI SWOICH PROROCTW!!! A wic kontynuujmy!

Persage X 14, 1 Wielki Sowianin na zachd zapatrzony, Zbytnio zawierzy tym na Wschodzie, Gdy wystpi o nowe traktaty w Azji, Zosta przez nich zlekcewaony. Wida, e Rosja zorientowawszy si w niekorzystnej sytuacji geopolitycznej, ktra nastpia w wyniku jej bdnej polityki, ktra za gwnych wrogw uwaaa USA i kraje NATO, a nie Imperium Islamskie i Chiny, wystpia do potg azjatyckich o zawarcie pokoju, ale kraje te odmwiy podpisania z ni traktatw, dobrze wiedzc, e Kalifat Wielkiego Talibanu i Chiny s zabezpieczone korzystnymi traktatami o nieagresji z USA i UE. cd. Persage jw. Niedwied rozbrojony przez Neptuna, Zacz si asi o cise przymierze. Ameryka i Unia nie interwenioway, Ru zdradliwa zostaa sama zdradzona. Za Nostradamusa Magellan w roku 1522 okry Ziemi, Amerigo Wespucci opisa brzegi nowego kontynentu - wiedziano ju, e nowo odkryte przez Kolumba Indie Zachodnie to nowy kontynent, ktry za ycia autora centurii zacz by nazywany Ameryk na cze Wespucciego. Odkryto wwczas te wybrzea Chin, Japoni i Kore, take Nostradamus mia ju spore pojcie o geografii Ziemi. W tym czterowierszu wida wyranie, e USA i kraje zachodnie zabezpieczone traktatami z Talibanem i Chinami zostawiy sabnc coraz bardziej Rosj samej sobie. W/g mnie z czterowiersza wynika, e Amerykasko-Rosyjskie traktaty rozbrojeniowe, redukujce bro nuklearn, bardziej zaszkodziy Rosji (bliscy przeciwnicy: Taliban i Chiny) ni lecym daleko za oceanami USA, ktre miay czas na ewentualn odbudow arsenau. Wida, e teraz Rosja znalaza si w strasznym niebezpieczestwie - osabiona zbrojnie, inwigilowana od wewntrz przez muzumanw, wymierajca ludnociowo i saba gospodarczo. Jak pniej si dowiemy to dopiero bezporedni atak na Rosj, najpierw ze strony Chin, a pniej Talibanu bdzie faktycznym pocztkiem III wojny wiatowej, ktra zawlecze si z czasem do samej Europy. Ale przedtem Taliban podbije: Syri, Irak, Arabi Saudyjsk, Jordani, Jemen i przyczy te kraje do swojego terytorium - przed nim stanie ju Izrael, Afryka Pnocna i wreszcie Europa. A w krajach tych wielkie zamieszanie, ale o tym pniej. * Wydarzenia, o ktrych piszesz miay miejsce w Portugalii w 1917 roku podczas I wojny wiatowej. Fatima to wie naleca do gminy Vila Nova de Ourem, otoczona m.innymi niewielkimi skupiskami zabudowa rozproszonymi na caym wzgrzu, pomidzy skaami, gajami oliwnymi i dbowymi, oraz polanami sucymi jako pastwiska. Nazwa Fatima jest pochodzenia arabskiego i pochodzi od imienia najmodszej i najukochaszej crki proroka Mahometa (twrcy islamu) i jego pierwszej ony (mia 4 ony) Chadidy. Fatima Zahra ya w latach 605-632, w roku 625 zostaa on kuzyna swego ojca Alego. Miaa dwch synw Husajna i Hasana - wywodz si od nich potomkowie Mahometa. Ali by kalifem i zaoycielem potnej egipsko-arabskiej dynastii Fatymidw. Fatima jest uwaana za najdoskonalsz kobiet w Islamie i jako przywdczyni (sajjida) kobiet w raju. Kult jej w islamie jest podobny do kultu Maryi w chrzecijastwie, szczeglnie wrd muzumaskich szyitw. 20 dnia witego miesica ksiycowego Ramadanu obchodzone jest przez muzumanw wito jej narodzin. Jej syn, Husajn ibn Ali, by 3 imamem, twrc odamu szyizmu - drugiego po sunnimie wielkiego odamu wyznawcw Mahometa i zgin mierci mczesk - Karbala w obecnym Iraku. Iran jest jedynym pastwem muzumaskim, w ktrym

rzdzi duchowiestwo szyickie - jego przywdcy Ajatollahowie. Nazwy arabskie na Pwyspie Iberyjskim (Hiszpania i Portugalia) s bardzo rozpowszechnione - samych miejscowoci i wiosek o nazwie np. Fatima jest tam ok. 3000 - jest to pozostao dugiego pobytu Arabw (Maurw) i Berberw na tych ziemiach. W roku 711 Tarik ibn Ziyad po bitwie pod Gaudamel (rzeka) zdoby cay Pwysep Iberyjski pokonujc germaskich Wizygotw - wybronia si tylko maa cz na pnocy, gwnie przy pomocy Baskw, zwana Asturi, skd pniej rozpocza si konkwista. Od imienia Tarika pochodzi arabska nazwa cieniny gibraltarskiej jako: "Debel al Tarik" (Supy Tarika). Arabowie - Maurowie zostali cakowicie usunici z tych ziem dopiero w roku 1492, to jest w roku odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Przez 500 lat Arabowie panowali nad Hiszpani i Portugali - najpierw byli czci jako emirat Kordowy wielkiego Imperium Arabskiego, a pniej jako oddzielne pastwo zwane Kalifatem Kordowy i stanowili 90% mieszkacw Pwyspu Iberyjskiego. Przez ok. nastpne 200 lat zamieszkiwali skrawek obecnej Hiszpanii jako Emirat Grenady. Swj kraj Hiszpani cznie z Portugali nazywali potocznie Al Wandaluz - nazwa od germaskiego plemienia Wandalw, ktrzy zamieszkiwali poudnie Hiszpanii i Pnocn Afryk, i zostali podbici przez inne plemi germaskie Wizygotw i Arabw. Od 1492 roku muzumanie d do odbicia Pwyspu Iberyjskiego, a od 1948 roku Palestyny, zgodnie z Koraniczn Doktryn Wiary Islamskiej (nakazujcej, e wszystkie bye ziemie muzumaskie naley odbi z rk innowiercw). Zgodnie z Koranem radykalni islamici nakazuj siowe (dihad) wyrzucanie lub nawracanie chrzecijan, midzy innymi z Hiszpanii i Portugalii, i przywrcenie tam Kalifatu Kordoby, czyli Al Wandaluz. Pisz tu troch o historii, bo bez niej nie mona by byo zrozumie zachowania si muzumanw, co do objawie Fatimskich. Ot ostrzegam wszystkich tych, ktrzy z muzumanami, szczeglnie w krajach islamskich rozmawiaj na temat Fatimy i objawie Maryjnych. Ot muzumanie uwaaj, e to Fatima - crka Mahometa objawia si w wiosce o tej-swojej nazwie, a nie Maryja matka Jezusa Chrystusa. Nie mona wic tam mwi o objawieniach "Maryjnych", bo byy to w Fatimie objawienia "Fatimskie". Goszenie czego innego moe kosztowa aresztowaniem, sdem i mierci (szczeglnie Arabia Saudyjska, Jemen, Iran, Pakistan, Malezja, Indonezja itp.), a w niektrych miejscach (zapadych wioskach) muzumaskich mona zosta z tego powodu nawet zlinczowanym - byy takie przypadki. A teraz wracam do objawie. Atmosfera polityczna tamtego czasu bya przytaczajca, zdominowana przez siln reakcj antyklerykalno-socjalistyczn. Na wsiach jednak ycie nadal upywao pod znakiem kultu rodziny i religii. Aljustreal jest niewielk osad, w ktrej urodzia si i mieszkaa trjka maych bohaterw: 10-letnia Lucja dos Santos (ur. 22 marca 1907 roku), 9-letni Franciszek Marto (ur. 11 czerwca 1908 roku) i jego siostra 7-letnia Hiacynta (ur. 10 marca 1910 roku). Pochodzili z rodzin wielodzietnych, religijnych, trudnicych si pasterstwem. Dzieci spdzay swoje cae ycie na pastwiskach, wypasajc nieliczne stado owiec nalece do rodziny. Wychodz rano w poudnie po modlitwie, jedz przyniesione ze sob nie due niadanie, wracaj o zachodzie soca. ucja jest kuzynk Franciszka i Hiacynty. Caa trjka przyjani si ze sob - spdzaj razem cae dnie dogldajc trzody. * Dalszy cig objawie fatimskich, oczywicie w wersji chrzecijaskiej (rzymsko-katolickiej), a nie w wersji muzumaskiej - obie pokrywaj si gdzie w okoo 80%, gwnie w ich

INTERPRETACJI, ale o tym powiem na samym kocu. Jeszcze raz OSTRZEGAM katolikw w rozmowach na temat tych objawie, szczeglnie w krajach muzumaskich. A wic do rzeczy: Byo to pewnego wiosennego dnia i troje pastuszkw znajdowao si na pastwisku na skaach Loca de Cabeco. Oto jak ucja wspomina tamte chwile: "Wspinalimy si ze stadem na wzgrze szukajc cienia, kiedy po zjedzeniu obiadu i po modlitwie, zobaczylimy w pewnej odlegoci ponad drzewami, w kierunku wschodnim wiato bielsze ni nieg, w ktrym wida byo posta modzieca przezroczyst i byszczc bardziej ni kryszta w blasku sonecznych promieni. Gdy si zbliy, moglimy lepiej mu si przyjrze. Bylimy zdumieni i zamilkymy z wraenia. Zbliywszy si do nas powiedzia: "Nie bjcie si. Jestem Anioem pokoju. Mdlcie si ze mn". I uklkszy, pochyli twarz a do ziemi. Wiedzeni tym samym nadprzyrodzonym impulsem uczynilimy to samo i powtarzalimy dwa sowa przez Niego wypowiadane: "Mj Boe wierz w Ciebie, wielbi Ciebie, ufam Tobie i kocham Ci. Prosz Ci o przebaczenie dla tych, ktrzy w Ciebie nie wierz, nie ufaj Ci i Ci nie kochaj". Gdy powtrzy te sowa trzy razy, powsta i powiedzia: "W ten sposb si mdlcie. Serca Jezusa i Maryi z uwag suchaj waszych prb". Potem znikn. Drugie objawienie byo w poowie lata, kiedy z powodu zbyt silnych upaw rano prowadzilimy trzod do domu, a wracalimy pnym popoudniem. Godziny najwikszego upau spdzilimy w cieniu drzew otaczajcych studnie nad moim domem (ucji). Nagle zjawi si przed nami ten sam Anio. - Co robicie? - zapyta - Mdlcie si, duo si mdlcie! Serca Jezusa i Maryi chc okaza wam wiele ask. Ofiarujcie Najwyszemu modlitwy i umartwienia. - W jaki sposb moemy si umartwia? - zapytaam. - Umartwiajcie si we wszystkim, co robicie i ofiarujcie to jako wynagrodzenie za grzechy, ktrymi jest On obraany i aby wyprosi nawrcenie grzesznikw. W ten sposb sprowadzicie pokj na wasz ojczyzn. Jestem Anioem Strem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie mi, znocie z poddaniem cierpienia, ktre nasz Pan wam zele. Od tego momentu zaczlimy ofiarowywa wszystko, co byo dla nas udrk, nie szukajc innych sposobw umartwiania si i pokuty, poza pozostawaniem caymi godzinami z twarz na ziemi i powtarzaniem modlitwy Anioa" - na tym koniec jednego z licznych zwierze ucji. W pierwszych dniach padziernika nastpuje trzecie zjawienie si Anioa - cigle jeszcze w Loca do Cabeco. Nie bd tu opowiada o tym spotkaniu, bo opisywanie wszystkich spotka i tych z Maryj to jest bardzo szeroki opis - zrobia by si z tego opisu caa internetowa ksika mojego autorstwa. Ale bd podawa te spotkania (w opisie skrconym) w kontekcie przepowiedni fatimskich, a byo ich 6 (sownie: sze). Oczywicie nie o wszystkich wspomn, chyba, e kto bdzie bardzo chcia przecie nie opisuj te wszystkich przepowiedni Nostradamusa. PIERWSZE OBJAWIENIE Nastpio po Mszy witej w kociele parafialnym w Fatimie, kiedy kuzyni (dzieci) poszy na pastwisko. "Par krokw przed sob ponad dbem ujrzelimy pikn Pani w biaych szatach. Bya janiejsza ni soce i wiecia olniewajcym blaskiem. Zdumieni tym widzeniem zatrzymalimy si. Stalimy tak blisko, e znajdowalimy si w obrbie wiata, ktre promieniowao z Jej Osoby na odlego okoo metra. Potem Pani powiedziaa: - Nie bjcie si niczego zego wam nie zrobi. - Skd Pani jest? - zapytaam.

- Jestem z Nieba. - Czego chce Pani ode mnie? - Przyszam prosi was, abycie przychodzili tu przez sze kolejnych miesicy, dnia trzynastego, o tej samej godzinie. Potem powiem wam, czego od was chc. Powrc tu take po raz sidmy. - A czy ja pjd do nieba? - Pjdziesz. - A Hiacynta? - Pjdzie. - A Franciszek? - On te pjdzie do nieba, ale najpierw musi modli si na swoim Racu. Nastpnie Fatimska Pani zapytaa: - Czy chcecie ofiarowa Bogu wszystkie cierpienia, ktre zechce On na was zesa jako zadouczynienie za grzech, ktrymi jest On obraany, i aby wyprowadzi nawrcenie grzesznikw? - Tak chcemy. - Idcie wic, wiele wycierpcie, ale aska Boa bdzie was pociesza. Podczas gdy wypowiadaa te sowa (aska Boa), otworzya po raz pierwszy rce i rozlaa nad nami silne wiato. Po chwili powiedziaa jeszcze: "Odmawiajcie codziennie Raniec, by wyprosi pokj dla wiata i koniec wojny" (trwaa wwczas I wojna wiatowa - moja uwaga do tekstu ucji). Potem zacza si powoli wznosi w kierunku wschodnim. Otaczajce J wiato zdawao si torowa jej drog, a znikna zupenie." Jedynie ucja rozmawiaa, Hiacynta suchaa, Franciszek widzia, ale nie sysza. Wszyscy pozostali pod silnym wraeniem, wypenieni wewntrzn radoci. Oczywicie Hiacynta, najmodsza z caej trjki nie umiaa zachowa tajemnicy (o co prosia Pani) i powiedziaa o tym wydarzeniu w domu. Wszystko si wydao. Matka ucji oskarya crk o kamstwo i zbia j. Proboszcz, do ktrego zwrcono si o pomoc, powiedzia, e najlepiej puci ca rzecz w niepami. Pierwsze objawienie Maryi nastpio w niedziel 13 maja 1917 roku, a nastpne: Drugie - 13 czerwca 1917 roku Trzecie - 13 lipca 1917 roku Czwarte - 19 sierpnia 1917 roku Pite - 13 wrzenia 1917 roku Szste - 13 padziernika 1917 roku Do niektrych wrc w kontekcie tematu III wojny wiatowej. Tajemnice Fatimskie - Przepowiednie, czyli wyrocznie. Pierwsza tajemnica Jak stwierdzia ucja w swoim sprawozdaniu: pierwsza tajemnica zostaa przekazana podczas drugiego objawienia i dotyczya jedynie trojga pastuszkw. Na pytanie ucji Matka Boska odpowiedziaa, e dwoje z nich spotka si z ni w niebie. I rzeczywicie, Franciszek zmar w roku 1919 na gryp hiszpank, a Hiacynta rok pniej na zapalenie puc. Ta tajemnica z uwagi na temat (III wojna wiatowa) nas nie interesuje, ale jest bardzo ciekawa. Druga tajemnica Tematem objawienia s wojny i katastrofy. W 1941 roku ucja zinterpretowaa je jako odnoszce si do II wojny wiatowej i Rosji, i do wydarze w Rosji. Wrcimy do jej treci i przedstawi nieco inne interpretacje tej Tajemnicy - przepowiedni.

Trzecia tajemnica Trzecia tajemnica nie zostaa ujawniona (nastpio to niedawno) - spisaa j razem z poprzednimi pozostawiajc kwesti jej upublicznienia do uznania papiea. Jak wiemy zostaa ujawniona i powrc do tego tematu, a take do dwch: 1-ej i 2-ej tajemnicy fatimskiej te. Na dzisiaj kocz - cig dalszy nastpi. W zwizku z prob jednego z internautw o poruszenie tematyki fatimskiej, przerwaem chwilowo scenariusz przepowiedni Nostradamusa odnonie wybuchu i przebiegu III wojny wiatowej. Ale jak si pniej przekonacie tajemnice fatimskie, chocia nie tak dokadne i szczegowe jak centurie Nostradamusa, to jednak s one zbiene z nimi i potwierdzaj GENIUSZ AUTORA CENTURII, ALMANACHU i dwch Listw: do Syna Cezara i przyszego krla Francji Henryka Szczliwego (SELINA), czyli Wielkiego pogromc muzumanw w III wojnie wiatowej - bowiem Francja, tak Francja stanie si z powrotem krlestwem i razem z Polsk ma decydowa o losach Europy. * "Atyllo" chcesz wierzy czy nie wierzy, to Twoja, tylko Twoja sprawa. Ale niestety w wikszoci katolikom jest trudno uwierzy w wiele rzeczy, rwnie w to (ja te jestem katolikiem), e twierdzenie, e Jezus umar na krzyu zmartwychwsta i 3-go dnia powsta z zmarych, i jest Synem Boym jest u muzumanw uwaane za blunierstwo i w skrajnych przypadkach moe si skoczy mierci (np. Arabia Saudyjska - posiadanie Biblii, noszenie krzya na szyi, to mier zgodnie z obowizujcym prawem). Koran mwi, e Jezus syn Maryi by prorokiem mniej wanym od Mahometa, i e Jezus zmar mierci naturaln. Jest powaany, ale prawo koraniczne zabrania, cyt.: "krzewienia kamstw uczniw" (apostow Jezusa). O tym ju pisaem - radz jednak z Fatim i Jezusem w krajach islamskich bardzo uwaa podobne s zatargi o prawdy religijne z ydami, tam np. nie IZAAK chcia powici syna Bogu, a IZMAEL, od ktrego pochodz w/g Biblii, Tory i Koranu - Arabowie. Z tym te trzeba uwaa. Pamitaj rozmowy na tematy religijne z ydami, a szczeglnie z muzumanami s zawsze bardzo konfliktowe i w skrajnych wypadkach mog by niebezpieczne! * Masz racj - Cud Soca to ostatnie 6 objawienie Maryi, bardzo dobrze udokumentowane, bo zapowiedziane wczeniej i oprcz niesamowitej rzeszy ludzi - ponad 70 tysicy, byli tam oficjalni przedstawiciele wadz kocioa portugalskiego i rzdu. Mog ten cud dokadnie opisa - JEST BARDZO PIKNY, WPROST FANTASTYCZNY i ZACHWYCAJCY. Ale nie religia lub religie s tematem naszych rozwaa, a wic i cuda - objawienia w miejscach witych, a potencjalny wybuch III wojny wiatowej. * Odp.: "Atylla" - Masz racj to co napisae o Kalendarzu Majw. W roku 2012 adnego koca wiata nie bdzie. Na ten rok 2012 niektrzy badacze Nostradamusa przewiduj zniszczenie wojsk NATO w Afganistanie przez Talibw. Oprcz 6-ciu objawie Maryjnych w Fatimie, ktre wymieniem (wszystkie s dokadnie udokumentowane i mgbym je opisa), byy poprzedzajce je 3 objawienia Anioa Portugalii, ktry kaza im, to jest dzieciom poprzez pokut i modlitwy oraz cierpienia, przygotowa si na spotkanie z Matk Bosk - Pikn Pani. Wszystkie trzy tajemnice, czyli przepowiednie fatimskie zostay przekazane dzieciom (ucji) w czasie trzeciego objawienia Maryi.

O pierwszej tajemnicy pisaem - dotyczya przyszoci, czyli osobistych losw dzieci fatimskich Druga - jak te pisaem - dotyczy koca I wojny wiatowej oraz nadejcia drugiej w czasie pontyfikatu papiea Piusa XII (1939-1958), z drugiej za "now, jeszcze gorsz wojn", gdyby ludzie obraali Boga i nie nawrcili si. Ponadto obarczaa Rosj odpowiedzialnoci za podziay na wiecie. * TRZECIA TAJEMNICA FATIMSKA Oryginalny Tekst J.M.J. Trzecia cz tajemnicy wyjawionej 13 lipca 1917 roku w Cova da Iria - Fatima. Pisz w duchu posuszestwa Tobie, mj Boe, ktry mi to nakazujesz poprzez Jego Ekscelencj Czcigodnego Biskupa Leirii i Twoj i Moj Najwitsz Matk. Po dwch czciach, ktre ju przedstawiam, zobaczylimy po lewej stronie Naszej Pani nieco wyej Anioa trzymajcego w lewej rce miecz, iskrzc si wyrzuca jzyki ognia, ktre zdawao si, e podpal wiat, ale gasy one w zetkniciu z blaskiem, jaki promieniowa z prawej rki Naszej Pani w jego kierunku. Anio wskazujc praw rk ziemi, powiedzia mocnym gosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta! I zobaczylimy w nieogarnionym wietle, ktrym jest Bg: "co podobnego do tego, jak widzi si osoby w zwierciadle, kiedy przechodz przed nim", Biskupa odzianego w Biel, "mielimy przeczucie, e to jest Ojciec wity". Wielu innych Biskupw, Kapanw, zakonnikw i zakonnic wchodzcych na strom gr, na ktrej szczycie znajdowa si wielki Krzy zbity z nieociosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego kor. Ojciec wity, zanim tam dotar, przeszed przez wielkie miasto w poowie zrujnowane i na poy drcy, chwiejnym krokiem, udrczony blem i cierpieniem, szed modlc si za dusze martwych ludzi, ktrych ciaa napotyka na swojej drodze, doszedszy do szczytu gry, klczc u stp wielkiego Krzya, zosta zabity przez grup onierzy, ktrzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzaami z uku, i w ten sam sposb zginli jeden po drugim inni Biskupi, Kapani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osb wieckich, mczyzn i kobiet rnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzya byy dwa Anioy, kady trzymajcy w rce konewk krysztau, do ktrych zbierali krew Mczennikw i ni skrapiali dusze zbliajce si do Boga. Tuy - 3-1-1944 Ot oficjalny komentarz do tej tajemnicy kocioa rzymskokatolickiego jest taki - przedstawiam w skrcie: II wojna wiatowa, cierpienie kocioa spowodowane faszyzmem i komunizmem, zamach na papiea Jana Pawa II. Ot ja i wielu badaczy Nostradamusa uwaamy inaczej, zreszt koci rzymskokatolicki wielokrotnie zmienia ju swoje interpretacje tajemnic w objawieniach Maryjnych, ktre miay miejsce w rnych miejscach wiata. Oto czterowiersze centurii dotyczcych III wojny wiatowej - momentu zajcia, tak ZAJCIA RZYMU przez wojska Mahdiego: Persage XII 44, 66 Miasto Romulusa zostanie oblone, Za Jego rozkazem muzumanie wewntrz si zbuntuj,

Od kul z muszkietw zginie wielu duchownych, A Biskup Wielkiej Arki ucieknie ze swojej wityni. ) Uciekajc bdzie stpa po trupach swoich Kardynaw, Gdy stanie na wzgrzu przy wielkim Krzyu, Ostatni Piotr Rzymianin zginie od kul i strza szahidw, Tak bd zabijani oporni chrzecijanie. Nic doda nic uj. Koci niestety nie uznaje Nostradamusa, jest mu dalej wrogi, ale pono w 113 szafie (w Bibliotece Watykaskiej szafy s numerowane - jest ich bardzo duo) trzyma proroctwa Nostradamusa, nawet te zaginione. Dla wyjanienia - w swoich przepowiedniach Nostradamus pisze, e Mahdi utworzy specjalne oddziay szahidw (mcicieli), ktrzy dla oszczdzania broni palnej byli wyposaeni w specjalne metalowe uki ze strzaami powodujcymi nag mier - byy one zatrute. Wybijali nimi gownie ludno cywiln, ktra nie chciaa przej na Islam. * Zanim przejd do kontynuowania SCENARIUSZA wydarze dotyczcych III wojny wiatowej porusz spraw papiestwa, a tutaj bardzo wiarygodnym rdem jest kronika 112 papiey (przyszych od czasw Malachiasza do ostatecznych dla wiary katolickiej - tej obecnej! - zmieni si po III wojnie ten koci - bdzie jeden koci chrzecijaski na wiecie - zgin odamy!!!) podanych przez osob wit w kociele katolickim, a mianowicie witego Malachiasza. Powrc te (po scenariuszu) do objawie Maryjnych, m.innymi - szeciu tajemnic z Medugorie (Medjugorie), ktrych jak do tej pory koci nie uzna, a dlaczego? - napisz! Ot krtki yciorys Malachiasza: Malachiasz O'Morgair, irlandzki mnich i pustelnik urodzi si w 1094 roku, zosta powoany na tron Biskupa miasta Armagh, ale w roku 1137 z powodu wizji porzuci dostojestwo kocielne (zrzek si godnoci Biskupa), by zosta umartwiajcym si pustelnikiem i powici si kompletacji. Ju za ycia wsawi si jako uzdrowiciel i niebywale jasnowidzcy prorok. Zmar w Clairvaux w roku 1148 w ramionach swojego serdecznego przyjaciela witego Bernarda. Tradycja mwi, e w czasie uprzedniej wizyty w tamtejszym klasztorze (Clairvaux) w roku 1139 uoy symboliczn liczb kolejnych 112 papiey, ktrzy mieli panowa nad kocioem po jego mierci. Na swojej licie nie podawa imion papieskich i dat panowania, ale okreli ich symbolami zgodnymi z ich rodowymi herbami, jeeli pochodzili z rodw arystokratycznych lub z ich prac jak wykonywali za swojego pontyfikatu. Oczywicie nie bd przedstawia caej listy (112 papiey), ale dla naszych potrzeb przedstawi kilku ostatnich, omwi ich i porwnam do czterowierszy w centuriach Nostradamusa, ktre s cakowicie zgodne. * OSTATNI PAPIEE!!! Zgodnie z list witego Malachiasza: 106. PASTOR ANGELICUS (pasterz anielski) to Pius XII (1939-1958) - by pasterzem o anielskiej cierpliwoci, dzielcym cierpienia ze swoj trzod podczas II wojny wiatowej. Malachiasz o nim te tak mwi - bardzo trafna nazwa.

107. PASTOR ET NAUTA (pasterz i eglarz) to Jan XXIII (1958-1963) - by patriarch Wenecji. W godle mia statek z rozwinitym aglem. Zainaugurowa po raz pierwszy zwyczaj dalekich podry pasterskich. Zwoa Sobr Watykaski. 108. FLOS FLORUM (kwiat kwiatw) to Pawe VI (1963-1978) - mia w herbie rodowym same kwiaty-lilijki. Mia te niezwykle agodne usposobienie. Lubi duo sucha, a mao mwi. 109. DE MEDIETATE LUNAE (w poowie ksiyca) to Jan Pawe I (1978) - by papieem przez tylko 33 dni, a jest to poowa miesica ksiycowego. 110. DE LABORE SOLIS (w trudzie soca) to Jan Pawe II (1978-2005) - by papieem cigle podrujcym jak nikt przed nim, wok caej Ziemi wraz z ruchem soca na nieboskonie, ciko pracujc i nawracajc dla chway Boga. 111. DE GLORIA OLIWAE (o chwale oliwki) to Benedykt XVI (2005-2022?) - dawniej uwaano, e tym papieem bdzie czarnoskry Biskup lub Biskup o niadej cerze. Ale nigdy nie potwierdzay tego przepowiednie Nostradamusa, ani innych prorokw. Myl, e ta popularna plotka o PapierzuMurzynie lub Mulacie wzia si std, e lista papiey witego Malachiasza jest bardzo popularna i dostpna - rwnie w rodowiskach kocielnych. Centurie Nostradamusa ze wzgldu na skomplikowan tre, a take w niektrych krajach wprost tpione, nie s powszechnie znane. Obecnie jest inna interpretacja potwierdzona tak o to przepowiedni Nostradamusa: Persage XII 44, 7 Za Starego Papiea pksiyc wkroczy do Italii, Oliwne i winne gaje bd wypalone, Przewodnik Arki za namow Germanii, Wystpi o haniebny rozejm. Tak wic Malachiasz i Nostradamus w gruncie rzeczy mieli na myli wkroczenie wojsk muzumaskich (oliwkowa - niada rasa najedcw - niszczenie rozpowszechnionych na poudniu Woch gajw oliwnych) do Italii w trakcie dziaa III wojny wiatowej. Pniej si dowiemy, e niestety potwierdza si to w innych pismach (witych) i przepowiedniach. 112. PETRUS ROMANUS (Piotr Rzymski) to ostatni lub przedostatni papie, ktry bdzie panowa w Rzymie. Czytamy w tej przepowiedni, e bdzie on panowa bardzo krtko w okresie najwikszych przeladowa kocioa katolickiego i w ogle chrzecijan. Jego wybr bdzie nieudany, bdzie pochodzi z poudniowych Woch. Wszyscy bd nim zawiedzeni, zostanie w kocu zamordowany. Poza tekstem (list) Malachiasz w opisie przedstawia jeszcze Piotra Rzymskiego II, ale nie wiadomo jak do tej pory, czy naley uzna, e jest to 113 papie czy ten sam, czyli 112, bo pierwszym by Aposto Piotr - dotychczas szanujc tego Apostoa aden z papiey nie zdecydowa si przybra imienia Piotr. Zdaje si jednak (Nostradamus), e Piotr Rzymski bdzie ostatnim papieem rezydujcym w Rzymie i stojcym na czele obecnego kocioa katolickiego. Wszyscy jasnowidze o uznanej marce mwi, e papiestwo zostanie odtworzone, ale na innych zasadach, bo inny te bdzie zjednoczony koci chrzecijaski. Siedzib tych papiey po 22-letniej przerwie po zamordowaniu Piotra Rzymskiego bdzie Awinion we Francji (kiedy niewola awinioska - papiee tam rezydowali). Z proroctw mona si dowiedzie, e zlikwidowane zostan wszystkie zakony i mskie i eskie. Zostanie zniesiona rozbudowana hierarchia kocielna. Zostanie zlikwidowany przepych ceremonialny w czasie mszy. Wiara zostanie oparta Tylko na Biblii. Zostanie z wyjtkiem Apostow zlikwidowany kult witych itd. itp. Koci stanie si po prostu skromny, to znaczy taki jak we wczesnym chrzecijastwie. Ale to ju inna sprawa.

*9 Ja mam taki charakter i postpuj tak: jeeli mnie co nie interesuje, bo uwaam to za bzdury to nie przeszkadzam innym (tym ktrych to interesuje), np. w dyskusji. Jeeli nie lubi zabaw i restauracji to tam nie chodz i si nie bawi, jeeli uwaam, e bajki s gupie to ich nie sucham i nie przeszkadzam dzieciom itd. Prace wielu uczonych m.innymi Alberta Einsteina uwaano za bzdury - nie wiem czy wiesz, e ten naukowiec bardzo powanie traktowa przepowiednie Nostradamusa, by wrcz ich mionikiem uciek z Niemiec do USA przed II wojn wiatow (by te ydem jak Nostradamus), ostrzega oficjalnie przed Hitlerem powoujc si wanie na te przepowiednie. Dzieo Mikoaja Kopernika: "O obrotach sfer niebieskich" byo przez Koci i wiele wczesnych osb traktowane jako idiotyzm i to przez 200 lat. Kopernik zna przepowiednie m.innymi witego Malachiasza o przyszych papieach i powanie je traktowa. Nostradamusa oczywicie nie zna, bo Nostradamus y 100 lat pniej. W Gazecie Prawnej jest wiele stron, ktre mog Ciebie i innych zainteresowa. W ostatecznoci moesz tak jak ja utworzy swoj stron na interesujcy Ci temat. Obiecuj, e nie bd przeszkadza. Podstawowa zasada CZOWIEKA Z KLAS JEST TAKA, E NIE WCHODZI ON W BUTACH DO NIE SWOJEGO MIESZKANIA I DO TEGO NIEPROSZONY, EBY PO PROSTU NIE PRZESZKADZA! * Jeszcze jedno do tych, ktrzy tak atwo si wymiewaj z innych i ich przekona. Oto przykady wszechrzeczy, z ktrych wiele osb si wymiewa i traktuje je jako BZDURY Bzdurami u nich s np.: - wszystkie religie (bo to dla nich bajki) lub jedna z nich - budowa atomu, bo go nie wida, cho faktycznie jest ona inna ni go si jeszcze pokazuje w szkoach (ma by to zmienione) - s tacy co nie wierz w duchy, bo ich nie wida, ale wierz w atomy, cho te ich nie wida (przez mikroskop elektronowy wida tylko czsteczki chemiczne, a nie atomy) - s tacy co dalej nie wierz w prawa fizyki, cho ogldaj telewizj, suchaj radia, graj na komputerach, zamiast przy ich pomocy, np. pracowa lub wanie dyskutowa, et cetera. - s tacy co nie wierz w odkrycia kosmologiczne, np. "czarne dziury", czyli zachowuj si jak ci kiedy w stosunku do np. M. Kopernika. To tak do zastanowienia dla tych co szafuj sowem - BZDURA - bez merytorycznej dyskusji najatwiej jest powiedzie, e co jest bzdur. PO CO MYLE I DYSKUTOWA, DO TEGO JEST PRZECIE POTRZEBNY WYSIEK UMYSOWY! Znam takich co naukowcw nazywaj idiotami, ale pniej w yciu z ich wynalazkw korzystaj. Najlepiej i najprociej powiedzie sowo - BZDURA! - A moe ycie jest bzdur i nie trzeba nad tym si duej zastanawia - CO? Nostradamus w swoich centuriach pisa te (a y w XVI wieku), e kiedy w przyszoci na Ziemi bdzie tak, e: - ludzie bd ze sob rozmawia, chocia nie bd si widzie, bo bd od siebie oddaleni nawet o setki kilometrw. - nie bd potrzebni malarze portrecici, bo obraz ludzi bdzie przy pomocy specjalnych maych pudeek uwidoczniony na kartce papieru. - ludzie bd sami siebie widzieli w specjalnych pudekach, ktrych przd bdzie podobny do lustra, bd tam si poruszali i mwili do siebie, to wszystko bd caymi dniami ogldali zapominajc o spacerach, bd tam przekazywane wiadomoci z caego wiata, bo wiat stanie si dla nich may. - bd jedzili w karetach nie cignitych przez zwierzta, bo te bd same jedziy. - statki morskie i rzeczne nie bd miay agli ani wiose, bd za to szybko pyway, bd to cae

miasta na wodzie, niektre bd pyway pod wod. - w powietrzu bd latay podniebne statki, tak jak ory i inne ptaki - jedne bd due, drugie mniejsze lub mae. - kobiety bd si ubieray tak jak mczyni i obie pcie czasami bdzie trudno rozpozna. Nostradamus nie zna takich sw jak: samolot, samochd, telewizor, telefon, komputer, satelita, pocig, metro itd. itp. - musia to jako opisa!!! Co bycie o nim powiedzieli, gdybycie tak jak on yli w XVI wieku - na pewno, e gada BZDURY I ZBZIKOWA! I tak o nim mwili mu wspczeni, duchowni okrelali go wariatem opanowanym przez SZATANA i ostrzegali przed nim wiernych w czasie mszy w. Musia wic zmienia miejsce swojego zamieszkania i kamuflowa swoje przepowiednie. Nie wiem czy wiecie, ale zdecydowana ich wikszo ukazaa si dopiero po jego mierci - za ycia ba si ich wyda! A teraz niektrzy (niedowiarki) bd mogli Nostradamusa nazwa WARIATEM I PSYCHOLEM, i sobie uly! - bo podam kilka przykadw o yciu ludzi w pniejszych czasach, to jest do roku 3797 (chocia pniej lata bd inaczej liczone - po kontaktach z cywilizacjami pozaziemskimi). Przykady postpu technicznego ludnoci z centurii Nostradamusa: - ludzie bd si przemieszcza na Ziemi i poza Ziemi w czasie krtszym ni mrugnicie oka, nie bd do tego potrzebne adne pojazdy: na Ziemi; na wodzie, pod ni; w powietrzu, w niebie; na Ksiycu i planetach. - bd latali do gwiazd wieccych na niebie, ktre si oka takie jak nasze Soce, tam odkryj nowe ziemie i bd je kolonizowa. - ludzie bd mieli takie statki niebieskie, e po ich starcie z Ziemi na du odlego od niej, eby nie byo na niej katastrofy wystrzel jak z muszkietu kula, a przed nimi niebo si zmarszczy i znikn przy pomocy tajemnej, eby nagle znale si przy wybranej gwiedzie na niebie. - po Ziemi i poza ni, na Ksiycu i innych ciaach niebieskich bd chodziy istoty wytworzone sztucznie przez ludzi i tak bd do nich podobne, e trudno bdzie je mona od ludzi rozrni. i tak dalej. * Nostradamus pisze, e te sztuczne istoty stworzone przez czowieka bd najpierw go nie przypominay w wygldzie, bd - uwaga! - drogie i trudno dostpne, pniej za bd prawie tacy jak ludzie (trudno bdzie je rozpozna po wygldzie), bd mwiy, widziay i suchay polece, bd zamiast ludzi ciko pracowali. Bd wytwarzane jako: mczyni, kobiety i dzieci - bd robotnikami, gospodyniami domowymi, opiekunkami, sanitariuszkami, nauczycielami, nawet niektre lekarzami - ba! - bd nawet suy ludziom jako kochankowie, z czego Nostradamus by bardzo oburzony! - dzieci-roboty bd umilay ycie samotnym dzieciom i dorosym. To oni nibyludzie (jak ich nazywa Nostradamus) najpierw maj przygotowa inne ziemie, czyli planety do skolonizowania przez ludzi, bd forpoczt w badaniach kosmosu tak jak teraz sztuczne prbniki, o ktrych Nostradamus te zreszt pisa. W jednym z czterowierszy napisa o zdobyciu Ksiyca i wyldowaniu na nim w roku 1969 tak: Persage XI 28, 3 W erze podboju Saturn wystartuje, Jak kula armatnia wyleci poza Ziemi. Trzech z Ameryki odczy si na niebie, I ich Orze wylduje na Ksiycu.

UWAGA! C za wizja: Rakieta wystrzelona na Ksiyc nazywaa si Saturn, a pierwszy pojazd Armstronga Orze. Cho nigdzie w znanych centuriach nie napisa Nostradamus jego nazwiska, to tak opisa pobyt na Ksiycu: c.d. Jeden z nich postawi stop, Pniej bdzie to powtarzane. Nie znajd tam niczego co by byo pomocne, Po wielu latach powrc i pozostan na zawsze. Dla przykadu, jakim geniuszem-wizjonerem by Nostradamus, podam czterowiersz z centurii o odkryciu radu przez Skodowsk: Persage 10 1, 22 Kobieta ze wschodu Europy, Odkryje to co zawsze yje. Cho rad jest bez duszy to powoduje zranienia, A zostanie sztucznie wytrzebiony. Na koniec rozwaa o przyszoci ludzkoci (bo nie jest to tematem tej strony) podkrelam, e Nostradamus nigdy nie pisa o kocu ycia na Ziemi, Apokalipsie i Armagedonie, tak jak to czsto przepowiadaj lub przypisuj mu ludzie nieznajcy jego twrczoci! Nostradamus opisa dzieje ludzkoci (poda sam dat w/g kalendarza gregoriaskiego) do roku 3797. Po tej dacie, jak napisa, ludzie bd bytami bardziej duchowymi ni cielesnymi, bd mogli przybiera rne formy cielesne, rwnie nieznane na Ziemi. Waciwie osign niemiertelno i bd tak jak inne rozumne istoty w kosmosie (w niebie jak pisze Nostradamus) Anioami - dziemi wszechwiata i gwiazd. Spotkaj si, jak pisze Nostradamus, ze zmarymi duchami swoich przodkw, ktre po mierci na Ziemi zostay przeniesione - UWAGA! - przez Stwrc "korytarzami niebieskimi" do innych obszarw nieba, aby na innych ziemiach-planetach si rozwija technologicznie i zrozumie sens istnienia kosmosu i Pana Boga. Ale uwaga niektrzy zmarli za grzechy przestan istnie przestan by bytami. Kady moe sam zniszczy swoj przysz NIEMIERTELNO! CAKOWITE POZNANIE BOGA, NIEMIERTELNO, SPOTKANIE ZE ZMARYMI, ktrzy sobie na wieczno zasuyli, Nostradamus przewidzia na 4-te tysiclecie - na 3797 rok przewidzia spenienie si Ksigi Daniela ze Starego Testamentu, Apokalipsy w. Jana z Nowego Testamentu i innych witych ksig, Armagedonu jako ostatecznej bitwy z 6-tym Antychrystem (ju pisaem o tym - czyli, e ostatni bdzie dziwna i niezrozumiaa Wojna ze mierci). W/g niego III wojna wiatowa nie bdzie zapowiadanym przyjciem Chrystusa, a bdzie ni ostatni etap cielesnego i miertelnego ycia ludzkoci po ostatniej wojnie ludzkoci, to jest ze mierci tak j nazwa. Nostradamus by bardzo wierzcym katolikiem, cho pochodzenia ydowskiego. * A teraz wracam do SCENARIUSZA wydarze zwizanych z III wojn wiatow wynikajc z przepowiedni Nostradamusa. Ot chc zwrci uwag, e Nostradamus nie wymienia Bin Ladena z nazwiska. Wydaje si te (na pewno), e to nie on bdzie "twrc" potgi Islamskiej. Bdzie ni osoba - Arab - nazywany przez Nostradamusa kilkoma nazwami: Antychryst III, Antychryst, Mahdi, Wielki Pogromca Krzya, Mahdi Zdobywca, Jednooki, Jednooki Bandyta, Mesjasz Arabw, Omar Zdobywca,

Mehmed Wielki. Ale Napoleona I Bonaparte te rnie nazywa: N'Polleon, Cesarz Francuzw, Rozbjnik z Korsyki, Antychryst I, Podpalacz Moskwy, Wielki Korsykanin, Wielki Oszust, Wielki Karierowicz. Tak byo z innymi, np.: Hitlera nazywa w centuriach: Hister, Wielki Hister, Wielki Morderca, II Antychryst, Wcielenie Diaba, Wielki Austriak, Podegacz Wojenny, Gupi Aryjczyk, ydowski Aryjczyk, Krwiopijca. Stalina nazywa tak: Wielki Mciciel, Lewa rka II Antychrysta, Wielki Oszust, Stalin, Gupi Gruzin, Ucze Morusa, Zabjca Niewinnych, Wielki Tchrz, Wielki Pogromca Kocioa. Lenina nazywa tak: Urzdnik Robotnikw, Wizie znad Leny, Bg Gupich, Mdry Idiota, ydowski Rusin, Zboczony Rozum. Prezydenta Lincolna: Lincoln, Ulubieniec Niewolnikw, Wybawca Czarnych, Inteligent, Samobjca. Prezydenta Roosevelta: Wielki Amerykanin, Krl bez Korony, Wielki Kaleka, Krzewiciel Pokoju, Kochajcy Lud, Przyjaciel Rusina. I mog tak podawa wielu przywdcw pastw byych, obecnych i przyszych. Co do obecnych czasw to myl, e czterowiersze centurii dotyczce Prezydenta Obamy, to nastpujce odniesienia do jego osoby: Afrykanin, niady, Wielki niady, Oliwkowy M, Wielki Sabeusz, Przywdca Przybysz, Wielki Naiwny, Wielbiciel Niedwiedzia, Czowiek bez rozumu. Oczywicie, e jest te do sporo czterowierszy powiconych POLSCE i jej przywdcom, ale gwnie po III wojnie wiatowej, kiedy stanie si tak NAPRAWD POLSKA WIELKIM MOCARSTWEM, A NASZEGO JZYKA BD SI UCZY WSZYSCY, jak obecnie angielskiego - przedtem jednak bdzie przyja z Arabami - nieprzyjemne, a nawet krwawe (wewntrznie) przejcie Polski na Islam!!! Przeladowanie Kociow chrzecijaskich i w kocu TRYUMFALNY POWRT POLSKI NA ONO JEZUSA CHRYSTUSA. O TYM PISZE NOSTRADAMUS!!! FRANCJA I POLSKA BD RZDZIY EUROP I MIAY OGROMNY WPYW NA DALSZE LOSY WIATA. POLSKA BDZIE PODBIJA KOSMOS I GO KOLONIZOWA. TAK O TO PISZE NOSTRADAMUS: Persage IX 44, 88 Po 500 kraj Jagiellonw powstanie z kolan, Zastpi na wschodzie Wielkiego Rusa. Razem z Francj w wielkim przymierzu, Po III wojnie rzdzi bd Europ. ) To co Wielkiemu Sowianinowi si nie udao, To jego mierny may brat dokoczy, Nie si a sowem przekonywania, Mae Kraje Wschodu zrobi z nim konfederacj. ) Po nowym odrodzeniu nowy koci powstanie, Przyjmie imi Paulistw po Wielkim Rodaku. Cud Maryi pomimo straty obrazu, Bdzie czuwa nad jego wielkoci.

) Francja i Polska zdobywcy Nieba, Wraz z Nowym Neptunem, Smokiem i Braz, Bd dawali wszystkim wybawienie, I mio do gwiazd, ktra wszem zapanuje. Czy nie s to pikne prorocze sowa dotyczce naszej ojczyzny, jej przyszoci i wielkoci. Ale pamitajcie, w Polsce jak w caej Europie ma by krzewiony Islam, ktry pocztkowo bdzie zwycia i podbije prawie ca Europ. A teraz powiem jedno: patrz si na to, co dzieje si obecnie w Polsce i przytocz nastpujce czterowiersze Nostradamusa - nie bd ich komentowa, bo po co! - mnie nie interesuj obecne pogldy i mioci polityczne! Ja patrz w przyszo przede wszystkim POLSKI i NARODU POLSKIEGO, I TO BEZ UPRZEDZE I NIENAWICI, KTREJ NAJWIKSZYM WROGIEM JEST PAN BG - STWRCA NIEBA I ZIEMI! A wic: Persage X 33, 66 Kraj nad Wis podzielony na p, Bliniacy lubi wadz i rewolty. Krasomwczy Kaszub o jzyku wa, Ochroni kraj mimo wielu wrogw. ) Po wielkiej burzy wielkie opamitanie, Nastpi przeom i zmiana wadzy. Koci Jezusa nie osignie celu, Bo przepych i bogactwo bd mu przeszkod. ) Nowe prawo po wielkim wzburzeniu, Bdzie biczem dla starego kocioa. Biskup z Krakowa ogosi secesj, Co bdzie pocztkiem jego odnowienia. ) Wyznawcy Chrystusa bd wrogami, Za spraw zakonnika dnego sawy. Prawda i kamstwo bd wymieszane, Tak, e nikt nie pojmie co jest ich rnic. Nic doda nic uj! - przekonamy si chyba niedugo, czy to si speni? * SCENARIUSZ nastpnych zdarze: Persage II 66, 1 U Taliba brak pienidzy i broni, Nie ten co zacz to skoczy, Przybdzie bogaty z Arabii Mahometa, I klski w Wielkie zwycistwa przemieni.

) Jednooki i namaszczony zostanie Wielkim Mahdim, Przedtem wybije wszystkich przywdcw, Ciao szukanego przez sprzymierzonych, Zawinie po wybuchu wielkiego grzyba. Przypuszczam, e Bin Laden nie bdzie pojmany przez Amerykanw, a po zdobyciu Pakistanu przez Talibw i zniszczeniu aliantw (NATO) broni jdrow zostanie ukarany (powicony przez jeszcze bardziej bezwzgldnego i krwioerczego Mahdiego) - zabity i powieszony za nogi (jak przedtem Mussolini), eby odegna zachd od kontrataku jdrowego. Po przerywniku, e Mahdi to nie Bin Laden - przedstawiam dalsze wydarzenia: Rosja otoczona przez Chiny (Smoka) i Taliban (Wielbda) wije si jak w, ale nikt nie chce jej pomc. Oba kraje: Chiny i Imperium Wielkiego Talibanu okraj j i obraaj coraz bardziej i bezlitonie, oraz wysyaj tam swoje: kapitay robotnikw itd., a Chiny rolnikw - przeprowadzaj akcje dywersyjne (po prostu j osabiaj od wewntrz). Rosja osabiona traktatem rozbrojeniowym z USA traci jeszcze jeden argument - ARGUMENT SIY: Persage XI 33, 7 Smok i Wielbd wykupili ukradkiem tajemnice, Niszczycielska bro Sowianina nie wystartuje, Niebo nad Rusi bdzie we wadzy wrogw, Kres Wielkiego Pastwa i Narodu stanie si faktem. Wida, e inwigilacja Rosji przyniesie skutek - kraj stanie si bezbronny wobec agresji ze wszystkich stron - pniej zreszt zdobywcy muzumascy bd w podobny sposb zdobywa atwowiern, jak nazywa Nostradamus Europ. Zniszczenie Rosji bdzie tylko pocztkiem niszczenia Europy, ktra niestety nie bdzie chciaa Rosji pomc i si wtrca, bo po co! - Wane eby u nas by spokj. * Jak ju pisaem uprzednio, III Wojna wiatowa wybuchnie nastpnego dnia w nocy zaraz po zawarciu na Kongresie Jerozolimskim traktatu pokojowego i ogoszenia wieczystego pokoju na cay wiat. Nostradamus SUPERTERRORYZM ISLAMSKI (10 lat dekada) liczony od zniszczenia w wielkim miecie, cyt.: "dwch szklanych braci", czyli od 2001 roku, nie uwaa za pocztek wielkiej III wojny. Rwnie wydarzenia zwizane ze zniszczeniem przez Talibw wojsk NATO, powstanie Wielkiego Talibanu, przyczenie do niego: Afganistanu, Iranu i byych azjatyckich muzumaskich republik radzieckich, nie uwaa On (Nostradamus) za pocztek III wojny. Jest to tak zwane PRELUDIUM wydarze doprowadzajce do jej wybuchu. Takie samo preludium dziaa byo przed wybuchem II wojny wiatowej. Ot w latach 30-tych ubiegego wieku przed wybuchem II wojny Japonia napada na Chiny i zajmuje du cz ich terytorium. Wochy napadaj w Afryce na Etiopi (Abisyni) i j okupuj, Niemcy Hitlera wprowadzaj swoje wojska do zmilitaryzowanej Nadrenii i Okrgu Wglowego Saary, nastpnie dokonuj tzw. Anschlussu (przyczenia) Austrii do III Rzeszy. Przedtem wraz z Wochami przy biernym stanowisku: W. Brytanii i Francji uczestnicz w krwawej wojnie domowej po stronie wojsk generaa Franko. Zachd wci ustpuje i zawiera niemdre (jak pisze Nostradamus) traktaty. W roku 1938 podpisany zosta sawny traktat (pakt) Monachijski, ktry najpierw doprowadzi do zajcia przez Niemcy czeskich Sudetw, a nastpnie rozbioru Czechosowacji (w ktrym niestety uczestniczya te Polska - zajcie Zaolzia) i

przeksztacenia tego kraju w koloni niemieck tzw. Protektorat Czech i Moraw. Zaraz potem Niemcy wtrcaj si w spr graniczny Wgier z Rumuni o Siedmiogrd (Transylwani), ktr zamieszkiwaa 3-milionowa rzesza Wgrw i Niemcw popierajc roszczenia terytorialne Wgier. Pod wpywem nacisku Hitlera prawie cae sporne terytorium wielkoci Sowacji zostao przyczone do Wgier. A ZACHD C, przyglda si tylko i nie interweniowa. Dopiero 1 wrzenia 1939 roku, kiedy Hitler napad na Polsk, W. Brytania i Francja wypowiedziay 3 wrzenia wojn. Ale z treci centurii Nostradamusa dotyczcych II wojny wiatowej wynika, e powodem wypowiedzenia przez Angli i Francj wojny Niemcom nie bya ch pomocy Polsce (co we wrzeniu 1939 roku okazao si faktem), a strach przed PAKTEM RIBBENTROP-MOOTOW podpisanym w Moskwie, ktry z Niemiec i Rosji uczyni przyjaci i sojusznikw, co w niecae 2 lata pniej nie przeszkodzio Hitlerowi oszuka Stalina i napa na ZSRR. Stalin nie mg sobie darowa zdrady Hitlera - oczekiwa buntu swoich kolegw w Biurze Politycznym Kompartii i obalenia go. Jak mwi Beria mia tak zwan 3-dniwk - upija si do nieprzytomnoci. Dopiero wystraszeni ewentualn klsk, kompani zamiast go obali - czego si panicznie ba - ocucili go i przyrzekli mu dozgonn wierno, posuszestwo i sub. Jak napisa Nostradamus: KRAJE ZACHODU NICZEGO SI NIE NAUCZYLI PO LEKCJI II WOJNY WIATOWEJ ZGOTOWANEJ IM PRZEZ PRZYSZYCH WROGW - PO PROSTU BD PODPISYWA NIEKORZYSTNE DLA NICH I NIC NIE ZNACZCE TRAKTATY POKOJOWE I ROZBROJENIOWE, I OBSERWOWA WZRASTAJC WCIRZ EKSPANSJ WOJUJACEGO TALIBANU I CHIN: gospodarcz, polityczn i terytorialn. A JAK ZACHD SI JU OBUDZI, TO BDZIE ZA PNO - WIELKI TALIBAN I CHINY STAN U WRT EUROPY. WIELKI TALIBAN ZNAJDZIE SI NA GRANICACH TURCJI I HISZPANII (od niej bdzie go tylko odgradzaa cienina gibraltarska), a CZERWONE CHINY dojd A DO URALU, w niektrych miejscach go przekraczajc. Na wezwanie Wielkiego "CZI", jak go nazywa Nostradamus, bd za wojskami chiskimi maszeroway wielkie "rzesze" chiczykw i natychmiast zasiedlay tereny Syberii i Dalekiego Wschodu - jak podaje autor Centurii - 300 milionw gw. Jak pisze Nostradamus, i Taliban i Chiny bd podpisyway rne korzystne dla siebie umowy i traktaty z USA, Europ Zachodni i Rosj, eby po prostu oszuka i UPI czujno tych pastw. Pniej z osabion wewntrznie Rosj (rywalizacja przywdcw i rewolta armii) nie bd chciay w ogle podpisywa adnych ukadw i umw. Inwazj na Europ Wielkiego Talibanu uatwi te (jak pisze Nostradamus) wielka katastrofa kosmiczna spowodowana upadkiem wielkiego meteorytu lub odamka komety na rodkowy pnocny Atlantyk, jego skutki bd TRAGICZNE dla krajw Pnocnej Ameryki i Europy - o tym te napisz. Katastrofa ta spowoduje cakowite odcicie przebiegu informacji (na wiele lat), co dzieje si na innych kontynentach, a po upadku nastpi zwizane z t katastrof inne tragiczne wydarzenia. Ale o tym pniej. * Sytuacja geopolityczna wiata w przeddzie wybuchu III wojny wiatowej. ONZ (Organizacja Narodw Zjednoczonych) liczy 10, a nie jak obecnie 5 czonkw staych z prawem veta. Do takich pastw jak: USA, Rosja, Chiny, W. Brytania i Francja doczone s najprawdopodobniej: Indie, Japonia, Niemcy, Brazylia i Wielki Taliban lub RPA (Republika Poudniowej Afryki) - niektrzy badacze twierdz, e Unia Europejska (UE) - trudno to stwierdzi, z tym e pierwsze cztery nowe kraje s raczej pewne - jasno to nie wynika. Zostaj wczone kraje, ktre zostay nowymi potgami gospodarczymi i wojskowymi lub silne od zawsze, ale te, ktre

przegray II wojn wiatow (Niemcy i Japonia). Powikszenie Rady Bezpieczestwa z 5 do 10 czonkw z prawem veta jeszcze bardziej sparaliuje dziaalno ONZ w nadzwyczajnych sytuacjach midzynarodowych, to jest konfliktach. Persage I 64, 1 Dziesiciu bdzie sparaliowanych w dziaaniach, Wielka Rada bdzie bezwolna przez prawo veta, Kade z mocnych bdzie blokowao prawie wszystko, Piciu starych pniej dojrzy swj bd. Jak wic wida dotychczasowi czonkowie stali RB zaczn pniej aowa, e zgodzili si na rozszerzenie Rady. Unia Europejska si wzmocni, ale rozszerzenie jej si zatrzyma na dugie lata. Nostradamus wspomina, e do Unii bd wczone prawie wszystkie pastwa europejskie z wyjtkiem Turcji i Ukrainy - rozmowy z nimi bd trway a do wybuchu wojny. Bd opory przed jej (UE) dalsz integracj, co w/g Nostradamusa jest bdem, tak samo jak nie przeciwstawienie si pastw Europy Zachodniej przed masow imigracj muzumask. Nostradamus wyranie potpia te laicyzacj Europy i jej islamizacj. Persage II 12, 34 Unia przez opory nie bdzie dziaa, Wszyscy zobacz jaka jest saba. Taliban bdzie si cieszy i zbroi swoich, A wyda rozkaz do wybuchu rebelii. ) Europo bez JEZUSA ju nie jeste sob. I ci bez wiary i ci od Mahometa, Przez dugie lata bd ci opluwa, I od wewntrz niszczy a do samych koci. Jest jeden czterowiersz, ktry mwi dokadnie (co prawda bez daty, ale mona przewidzie), prcz oczywicie tzw. Traktatu Jerozolimskiego, kiedy znajdziemy si w przededniu III wony wiatowej. A oto ten czterowiersz. Persage II 23, 1 Stary Kanclerz Wou ostatni raz, Odwiedzi Francj i Elizejskie Pola. Na miesic przed III wojn, Podpisze przymierze w Paacu Krlw. Midzy innymi Woem Nostradamus okrela Niemcy - Germani. Wida wic, e III wojna wybuchnie jak Kanclerzem Niemiec bdzie stary czowiek - sdziwy. W dalszych (rozrzuconych) czterowierszach pisze, e tym przymierzem bdzie nowy traktat wojskowy Francusko-Niemiecki (NATO bdzie bardzo osabione, o czym pniej), ktry zosta zawarty dla obrony przed Talibanem. Ale po kilku klskach NIEMCY zdradz Europ i Francj jeszcze o tym napisz.

Na dzisiaj kocz - dalsza cz w poniedziaek. Przejd ju do wybuchu III wojny i katastrofy kosmicznej, ktra po trzech latach jej trwania nastpi. Bd to niestety rzeczy BARDZO STRASZNE - w/g Nostradamusa w wyniku wojny i katastrofy, to jest ich skutkw, przede wszystkim: masowych zniszcze (m.in. od wybuchw bomb jdrowych), mrozw, upaw, suszy, godu, chorb, plag (m.in. szczurw i szaraczy) itd. itp., zginie ponad poowa ludnoci wiata, czyli ponad 3 miliardy. No c - pisaem ju, e na okres 50 lat po samej wojnie wiat si cofnie, np. w wyniku zakce klimatycznych i magnetycznych spowodowanych skutkami wojny i katastrofy, nie bdzie mona korzysta z telewizji, komputerw itd., wrc po wojnie kartki na ywno, limitowana bdzie dostawa prdu, paliw, benzyny itd. itp. *11 Na chwil zajrzaem na stron, ktr zaoyem i zobaczyem, e znalaz si "Go" bardzo dobrze poinformowany. Jego Przekaz jest bardzo dobry. Ciesz si, e Pan(i) mi pomaga, bo materia jest bardzo obszerny i oczywicie rnie, ale co najwaniejsze na og w podstawowym zakresie zgodnie interpretowany. Przytoczy Pan(i) sporo czterowierszy Nostradamusa z czego si te ciesz (chocia czonych w/g mnie nie bardzo trafnie), ale co mnie cieszy nie bd musia ich powtrnie przytacza. JESZCZE RAZ BARDZO DZIKUJ, rwnie za Pana(i) opinie, chocia oczywicie w szczegach s nieco inne od moich. Co do przepowiedni o kocu wiata, to uwaam tak jak wielu badaczy, e po roku 3792 zamiast wiata cielesnego (obecnego) ma nastpi wiat Ducha i oto (w/g mnie) chodzio Nostradamusowi. Tak te wyraa to Ksiga Daniela - St. Testament, Apokalipsa w. Jana - N. Testament i wiele Apokalips niekanonicznych, czyli apokryficznych nieuznawanych przez koci katolicki. Przepowiednie Nostradamusa s w/g mnie zgodne te z Ksig Zohar, Wedami, Ramajan itd. Nostradamus wyranie (czterowiersze centurii) zaznacza, e nauka i technologia (stworzenie wszystkich biologicznie niezbdnych organw biakowych) oraz technika doprowadz czowieka do tego, e bdzie mg (jego duch-wiadomo) po roku 3792 wnika w nowe stworzone (wyprodukowane) dla niego biologiczne ciao. Jego wiadomo do czasu stworzenia nowego ciaa bdzie moga by "zmagazynowana w komputerze czy w czym podobnym". Nostradamus napisa, e koczy w roku 3792 opisywanie tego wiata i ycia czowieka (cielesnego), ale nie naley miesza tego z kocem wiata, bo w/g Nostradamusa za kilka tysicy lat (nie pisze ile), tj. po roku 3792 ludzie na stae opuszcz Ziemi, poniewa nasze Soce i cay Ukad Soneczny pochonie, jak pisa Nostradamus - "czarna gwiazda", ktra zbliy si z otchani kosmosu do naszego Ukadu Planetarnego i go "pore". O tym pisa te wizjoner i astronom woski Giordano Bruno, ktry wyrokiem witej Inkwizycji zosta spalony na stosie - nie chcia si wyrzec swoich pogldw i proroctw. I co si okazao w kocu XX wieku? - astronomowie wykryli takie czarne niewidoczne gwiazdy, z ktrych wiato nie moe uciec, bo jest zawracane si grawitacji do jej rodka. Te masywne Gwiazdy (od milionw do kilku miliardw lat) o masie wikszej od naszego Soca nazwano Czarnymi Dziurami, ktre faktycznie poeraj-wchaniaj do swojego rodka wszystko co stanie na ich drodze i do nich si zbliy - zapada si tam wszystko, rwnie przestrze i czas. Bardzo dzikuj za pomoc i prosz o dyskusj! *11 Dzikuj rwnie "Atylli" za podanie trafnych przykadw. Ciesz si, e podajecie przykady z centurii Nostradamusa i interpretujecie je bardzo trafnie. Prosz o dyskusj i swoje opinie. Tu chc zaznaczy, e niestety, ale dotychczas w Polsce nie podano, tj. nie przytoczono i nie przetumaczono na nasz jzyk wszystkich znanych centurii Nostradamusa, a take jego innych dzie, jak np.: Almanachu, ktry jest bardziej jasnym, obszernym materiaem prorokujcym przyszo. Rnie jest te interpretowany list do Henryka Szczliwego krla Francji. W Polsce

jest wiele opracowa, ktre mwi o tym, e adresatem tego listu jest panujcy w czasach Nostradamusa krl Francji Henryk II z dynastii Walezjuszy. Ale pisz to autorzy, ktrzy nie znaj wszystkich centurii Nostradamusa, a szczeglnie Almanachu. Ot jego (Nostradamusa) najwybitniejsi badacze s na 100% przekonani, e list do Henryka Szczliwego (jak go nazywa Nostradamus) jest listem do Wielkiego Krla Francji, ktry odegra gwn rol w wyzwoleniu Francji i Europy od wojsk Wielkiego Talibanu w III Wojnie wiatowej. Niektrzy te pisz, e list jest adresowany do Henryka IV, bo tak pisze Nostradamus, ale tutaj Nostradamus si w/g mnie i innych badaczy pomyli, bo Henryk IV z dynastii Burbonw nie okaza si zbawc, czyli wyzwolicielem Francji od muzumanw, tak jak pisa o nim (Henryku Szczliwym) Nostradamus. Bardzo ciekawy jest te list Nostradamusa do swojego syna Cezara, ktry w/g mnie i ten problem wyjania. Chc tu jednoznacznie zaznaczy, e moje przewidywania, co do przyczyn wybuchu III wojny wiatowej, jej przebiegu oraz zakoczenia, opieraj si, jak ju pisaem, nie tylko na pracach Nostradamusa, poniewa jego prace dotycz gwnie przyszoci Europy, w tym Francji, ale te z prac (proroctw) okoo 30 wizjonerw, wielu witych pism, objawie-tajemnic (nie tylko zreszt chrzecijaskich), zapisw naskalnych w piramidach egipskich - gwnie Cheopsa, czy piramid: Soca i Ksiyca Majw w Ameryce rodkowej, a take zapisw na tabliczkach glinianych, szczeglnie: sumeryjskich, akadyjskich, czy asyryjskich, rwnie iraskich (medyjskich i staroperskich - Persepolis), ktre bardzo czsto prorokoway przyszo. Ot staram si analizowa te proroctwa, ale oczywicie ze wzgldu na obszerno materiau i popularno Nostradamusa, a take przejrzysto jego dzie, staram si cytowa gwnie jego wizje, a tam gdzie ich brak, to uzupeniam swoje przewidywania innymi wizjami-proroctwami. Jasno te chce powiedzie (przypomnie) o czym pisaem, e III wojna - niestety - na pewno wybuchnie, bdzie dugotrwaa, tragiczna i fatalna w skutkach. Pniej bdzie to ju cakiem inny wiat ni obecnie - zmiany bd tak wielkie (jak pisze Nostradamus i inni wizjonerzy), e praktycznie wszystko si zmieni. Zaznaczam te, e trudno okreli dokadn dat wybuchu III wojny wiatowej. Rwnie przedstawiane przeze mnie fakty i kolejno ich zdarze mog si od tych realnych rni lub mog by nieco inne, ale sam pocztek, przebieg wojny i jej zakoczenie s wicej ni prawdopodobne. * Cig dalszy - SCENARIUSZ - III Wojny wiatowej. Jak ju pisaem - nastpnego dnia po ogoszeniu w Jerozolimie powszechnego pokoju, w nocy komunistyczne Chiny uderz na osabion wewntrznie Rosj. Bdzie to tym atwiejsze, e Rosja przeyje wielki zamt i nastpn krwaw rewolucj i wojn domow. Oto co pisze jej prorok Rasputin (nazywany przez niektrych wcieleniem szatana), cyt.: "Niestety w XXI wieku bdzie nowe sprytne oszustwo i nowe rzezie dla Rosji, ale tak straszne, e nie wystarczy ziemi by grzeba umarych. Najpierw bdzie u wadzy dwch modych, ktrzy rozerw wrota Rusi przez wzajemne ktnie i walki, a pniej przyjdzie Wielki Bunt - przyjd iskry ognia i lnienie mierci." Poprzednio (prosz wrci do tekstu) przytoczyem o "dwch w Rosji" czterowiersz Nostradamusa. Przepowiednia Rasputina pochodzi z jego listu do cara napisanego 18 kwietnia 1916 roku. Zmar on (zosta zamordowany) 18 grudnia 1916 roku. Okolicznoci jego mierci potwierdziy tajemnicz si wewntrzn tego czowieka. Zabjcy najpierw zaplanowali otrucie go podczas wczeniej przygotowanej przez nich uczty. Rasputin zjad wtedy wielkie iloci zatrutej ywnoci, wypi bardzo duo zatrutego alkoholu, ale bez wikszej szkody! Wtedy spiskowcy postanowili go zastrzeli. Mimo, e zosta przeszyty kilkoma rewolwerowymi kulami, nadal walczy z zabjcami, prawie duszc jednego z nich. To wszystko sprawio, e do dzi jest on jedn z najbardziej

tajemniczych i fascynujcych postaci w historii. Rasputin w swoim licie do cara przewidzia swoj mier. Napisa tak, cyt.: "Umr zanim rozpocznie si nowy rok (1917), jeli zabij mnie rosyjscy chopi, to rodzina carska bdzie panowa przez nastpne 100 lat, jeli jednak zabije mnie szlachta rosyjska zwyci bolszewicy, a N. Pan car i Imperator Wszechrusi i jego rodzina si nie uratuj". A oto przepowiednia Nostradamusa z Almanachu I 13: Cztery Wielkie Wojny wiatowe oczekuj wiat. I i II nalee bd do krwioerczej Germanii, Ktre zakocz si jej klsk. Nastpnie rozbudzone ludy Azji: Smoka i Pksiyca powstan przeciw Sowianinowi i Europie. IV krtk, cho okrutn wojn, wywoa zawistny Szkot. Nie jest to jak w centurii czterowiersz. Przepowiednia ta konkretnie mwi nam o tym, e czekaj nas jeszcze 2 wojny, ktre bd si nazywa wiatowymi. w. ucja z Fatimy podczas swojej rozmowy (zapisanej - znajduje si w Bibliotece Watykaskiej) z Ojcem Augustynem mwia tak, cyt.: "Zaraz po pokoju (jego zawarciu) bdzie Wojna! Wszystkich zaskoczy jak nocny zodziej, kiedy ludzie bd gboko i spokojnie spali! Nage natarcie Chin na Rosj bdzie SZOKIEM dla caego wiata. Chiny uyj w tym ataku broni rakietowej i nuklearnej, przy czym bro rosyjska bdzie przez uczonych chiskich elektronicznie zablokowana, to jest unieruchomiona i nie wystartuje. Ta chiska bro spowoduje potworne zniszczenia. Miliony Rosjan zgin od broni przeciwnika. Wojska tej rasy bd niszczyy i rwnay z ziemi wszystkie miasta i wsie ludnoci biaej. Oszczdz jedynie bye republiki azjatyckie, ktre bd ju pod panowaniem muzumanw, ktrzy w tym ataku sprzymierz si z Chinami. Wojna z Rosj zostanie przerwana, kiedy 100-milionowa armia chiska (iloci jakiej nie widzia wiat) dotrze do Uralu. Chiny i wiat zostan zaskoczeni przez Wielk Katastrof Kosmiczn, ktra ich i wszystkich innych zaskoczy. Zjawiska spowodowane t katastrof wywoaj wielk panik i przerw dziaania wojenne na 2 lata, bo prowadzenie wojny stanie si przez ten czas niemoliwe, a w tym czasie wojska chiskie okopi si na Uralu, a miliony Chiczykw na rozkaz wadz zaczn kolonizowa byy Rosyjski Daleki Wschd i Syberi." O tym najedzie i kolonizacji ziem rosyjskich mwi wielu jasnowidzw, w tym Edgar Cayce amerykaski wizjoner i prorok. Rwnie po kilkunastu dniach Japonia przyczy si do wojny z Rosj i w porozumieniu z Chinami otrzyma sporne z Rosj wyspy Kurylskie, a take zajmie: Sachalin, Kamczatk i niektre inne czci Rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Najazd na Rosj bdzie traktowany jako zemsta na rasie biaej za jej polityk kolonizacji Azji i innych kontynentw. Do wojny z Rosj rwnie po kilkunastu dniach przyczy si Wielki Taliban, ktry zajmie reszt muzumaskich ziem rosyjskiej Azji rodkowej i cae Zakaukazie razem z chrzecijaskimi pastwami: Gruzj i Armeni. Wielki Taliban nie bdzie czeka na pobicie Rosji i jeszcze przed wojn jego armie po WIELKIEJ BITWIE nad Jordanem opanuj: Irak, Syri i cay Pwysep Arabski z Arabi Saudyjsk i lecymi tam witymi miastami muzumanw, tj. Mekk i Medyn wcznie. * Cig dalszy SCENARIUSZA III Wojny wiatowej: Kiedy bd trway walki osamotnionej Rosji z Chinami i Wielkim Talibanem, ten ostatni rozpocznie inwazj na Egipt i Turcj. Wczeniej (przed wojn) dwie armie - Talibanu (Czarnego

Turbanu) i Zjednoczonych Wojsk Arabskich Pwyspu (Czerwonego Turbanu) spotkaj si na przedpolach Bagdadu. Po krtkiej nierozstrzygnitej walce nastpi rozejm, a nastpnie po podpisaniu traktatu sojusz i zjednoczenie muzumanw. Persage IV 3, 13 Pod miastem Mezopotamii, Ktre ley midzy dwiema rzekami, Spotkaj si dwie armie: Czarnego i Czerwonego Turbanu, Bitwa bdzie krtka, ale nierozstrzygnita. ) Mahdi i Arabski Mesjasz zawr sojusz, Pniej ten pierwszy bdzie przewodzi, Rop i krwi spyn kraje pksiyca, Taki bdzie los tych ktrzy go nie uznaj. ) Obie armie pjd nad brzegi Jordanu, Tam dojdzie do wielkiej straszliwej bitwy, Wojska Saudw i sprzymierzonych Emirw, Bd pokonane i wyrnite co do jednego. ) Stolica Talibanu przeniesiona do miasta Mahometa, Mahdi ogoszony namiestnikiem Allaha, Po wielkich modlitwach Ramadanu, Masowy pobr wiernych do jego wielkiej armii. Dalej dwie armie (przytaczaem ju fragmenty centurii) rusz na podbj muzumaskiej Turcji jeden front i Egiptu oraz caej muzumaskiej Afryki Pnocnej - drugi front. Na razie Izrael nie bdzie atakowany, a to ze wzgldu na poparcie USA, mimo trwajcego w tym kraju kryzysu gospodarczo-spoecznego i upadku autorytetu tego pastwa. ucja z Fatimy tak oto m.innymi napisaa w swoim pamitniku, cyt.: "Zobaczycie jak nie dugo tu przed wojn i w czasie wojny dolar USA bdzie wart tyle, co srebrny papierek od czekolady". Trzeba pamita o tym, e zarwno Chiny jak i Wielki Taliban, szczeglnie po zdobyciu bogatych emiratw arabskich: Kuwejtu, Kataru, Bahrajnu, Abu Zabi, Dubaju itd., bdzie dysponowa ogromnymi rodkami finansowymi, ktre oczywicie wykorzysta w toczcej si wojnie. Wielki Taliban zdoby ca Afryk Pnocn, jak ju uprzednio pisaem i przenis stolic do Kairu, ale walki w Turcji dalej bd trway i nie wiadomo jak by si skoczyy, gdyby wiat nie zosta zaskoczony przez Wielk Katastrof Kosmiczn, ktra jak pisaem przerwaa walki i uniemoliwia pomoc osabionych, ale wci potnych Amerykanw. Sytuacja geopolityczna przed katastrof. Wojska chiskie znajduj si nad Uralem - cz byego rosyjskiego Dalekiego Wschodu zajmuje sprzymierzona z nimi Japonia jako ich sabszy partner. Wojska Wielkiego Talibanu zajmuj

poudniow Rosj: Azj rodkow, Zakaukazie - tu Taliban graniczy z Ukrain odcinajc Rosj od Morza Czarnego. W rkach Talibanu jest te caa Afryka Pnocna - od Egiptu po Maroko. Oczywicie najprawdopodobniej trwaj te walki na innych kontynentach, o ktrych Nostradamus nie pisa, ale pisali o nich inni prorocy i jasnowidze. Wolnoci cieszy si jeszcze Europa i Turcja - NATO i UE stosujc polityk pasywn w stosunku do Chin i Talibanu s coraz bardziej okrane i osabiane. W Europie cay czas wybuchaj zamieszki prowokowane gwnie przez mieszkajcych tam masowo imigrantw islamskich, zamieszki te s podatne ze wzgldu na coraz bardziej wzmagajcy si kryzys gospodarczy (m.innymi ogromne bezrobocie i zuboenie ludnoci) i polityczny. W USA dzieje si oczywicie podobnie. Cdn: bdzie dotyczy WIELKIEJ KATASTROFY KOSMICZNEJ, ktra przerwaa na 2 lata dziaania zbrojne. * WIELKA KATASTROFA KOSMICZNA W TRAKCIE III WOJNY WIATOWEJ. Persage V 32, 2 Gdzie cae niebo ze Socem i Ksiycem jest dobrze uoone, To w czasie wielkiej trwogi nadejdzie z niego upadek: Przez siedem dni bdzie pon, aby odmieni twj los, A pniej nagle spadnie jak wielka kulista skaa. Persage II 46, 3 Po wielkich trudach ludzkoci nadejdzie wikszy, Wielki sprawca odmieni wieki. Deszcz, krew, mleko, gd, elazo i zaraza, Ogie widziany na niebie, pdzca duga iskra. Persage III 34, 2 Sycha bdzie straszny szum i huk, Potem wielki bysk rozwietli cay nieboskon. Dwa lata zima bdzie duga i sroga, I przerwie dziaania Smoka i Pksiyca. Persage III 34, 4 Po wielkiej jasnoci, duga ciemno, Take dnia od nocy trudno bdzie rozrni. Zanim powietrze si cakiem oczyci, Los czowieka bdzie w rkach Boga. Persage I 67, 5 Wielki gd, ktrego czuj nadejcie, Na pocztku zmienny, pniej powszechny, Tak wielki i dugi, e wyrusz do lasw, Po korzenie, a niemowlta odstawione bd od piersi.

Persage II 75, 1 Gos rzadkiego ptaka, U podstawy komina zasyszany. Tak drogi buszel pszenicy, e czowiek czowieka poera bdzie. Persage III 42, 2 Niemowl urodzone z dwoma zbami w ustach, Skay jak deszcz bd spada w caej Galii i Toskanii. Kilka lat potem nie bdzie ani pszenicy, ani jczmienia, Aby uszczliwi tych z godu mdlejcych. Persage IV 48, 3 Dolina Ausonii yzna, ogromna, Urodzi tak wiele owadw i szaraczy: e jasno Soca zostanie zamiona, Wszystko zjedzone, a od nich wielka zaraza. Persage IX 33, 7 Nowy wiat widz od Europy odcity, Wielkie Fale, ciemnoci i huragany, Bd w cznoci przeszkod, Ich i nasz los nie bdzie nawzajem znany. Jest to kilka przykadw czterowierszy Nostradamusa (z bardzo wielu) ukazujcych katastrof kosmiczn w czasie III Wojny wiatowej, jej skutki, ktre dla ludzkoci bd tragiczne. Jednak wojna (po 2-letniej) przerwie bdzie dalej trwa. Poniej opisz skutki katastrofy z wypowiedzi amerykaskiego jasnowidza i proroka, Edgara Cayce'a (1877-1945). * Omwienie katastrofy na podstawie przepowiedni Edgara Cayce'a. Kiedy Wojska chiskie stan nad Uralem, a wojska Wielkiego Talibanu po zajciu Afryki na granicach Turcji i Europy - od jej brzegw Taliban bdzie oddzielao tylko Morze rdziemne, nastpi upadek meteorytu lub komety, lub jej odamka. Zblienie si do Ziemi tego ciaa kosmicznego bdzie na tyle bliskie, e wywoa wraenie drugiego soca na niebie. Spowodowane to bdzie odbiciem wiata sonecznego od meteorytu lub jdra komety. Jeeli to bdzie kometa to w jej warkoczu bdzie wiele odamkw skalnych - niektre bardzo due. Jeden z nich, w przyblieniu o rednicy okoo 400 metrw i obwodzie 1300 metrw ("sidma skaa"), uderzy w Ziemi prawdopodobnie w czwartek, z przypuszczaln prdkoci wynoszc 60 kilometrw na sekund. Przewidywanym miejscem upadku jest Ocean Atlantycki, w pobliu styku afrykaskiej i europejskiej pyty tektonicznej, na wschd od Azorw. Ognista kula, ktra powstanie od uderzenia meteorytu, szybko przedostanie si do grnych warstw atmosfery i tam ulegnie rozprzestrzenieniu. Bdzie mie rednic od 80-160 kilometrw. Eksplozja o sile jednej megatony trotylu tworzy temperatur 100.000 stopni Celsjusza w centrum detonacji i

takiej minimalnej temperatury naley si spodziewa. Wszystko w zasigu setek kilometrw ulegnie natychmiastowemu spaleniu wskutek podmuchu wywoanego eksplozj, a satelity obserwujce ten rejon zostan zniszczone. Fala uderzeniowa zniszczy te kady samolot bdcy w powietrzu w odlegoci tysica kilometrw od centrum. Pierwsza fala trzsienia ziemi bdzie przemieszcza si z prdkoci sigajc 1600 km/h. Kiedy taka fala drga przebiegnie pod nadbrzenymi miastami, budowle spitrz si, a nastpnie opadn jak pudeka zapaek na poderwanym do gry przecieradle. Regiony u wybrzey Atlantyku caej Zachodniej Europy, Afryki i wschodnie wybrzea Ameryki Pnocnej i Poudniowej bd zniszczone przez najtragiczniejsze trzsienia ziemi, jakie kiedykolwiek miao miejsce w naszych dziejach. Wkrtce po uderzeniu pojawi si tsunami. *13 "Go" nie zrozumia, e nie pisz o kocu wiata, tylko o III wojnie wiatowej. Biblia "gociu" jest pisana czciowo po starohebrajsku, a czciowo po aramejsku (autentyk) - s to jzyki semickie. Nie wiem czy wiesz, e w jzyku starohebrajskim poszczeglne litery alfabetu s rwnoczenie oznaczeniami liczb, np.: litera B oznacza te 1 (jedynk). Std istnieje tzw. kod liczbowy Biblii, ktry suy do odczytywania wielu zdarze i dat. Sowo: Hewe (po polsku: Ewa) nie jest imieniem, a oznacza niewiast, a sowo: Adamu (Adam) nie jest imieniem, a oznacza mczyzn, a w oznacza te szatana, tak jak w jzyku polskim jest wiele sw majcych wiele znacze, np.: zamek (moe by do drzwi i murowany redniowieczny) itd. Jabko te w starohebrajskim oznacza nie tylko owoc (jabko), ale grzech. eby zrozumie Bibli, jej autentyzm, trzeba si nauczy starohebrajskiego i aramejskiego. Dlatego uczeni-jzykoznawcy nie badaj Biblii tumaczonych z tych jzykw, poniewa tumaczenia te s bardzo rne. Biblie: katolickie, prawosawne i protestanckie posiadaj nie tylko rn zawarto ksig, ale rwnie rne tumaczenia, ktre w/g uczonych, znajcych te staroytne jzyki, w wielu przypadkach daleko odbiegaj od pierwotnych i autentycznych zapisw Tory i innych ksig biblijnych. "Gociu", jeeli ci to nie interesuje i uwaasz, e jest to gupie (tak najatwiej), to nie czytaj - ju o tym pisaem, e niektrzy uwaaj, e religie s te gupie, bo to bajki. Ja tak nie uwaam. * Miasta pooone w promieniu 1600 km od epicentrum upadku bd wiadkami ogromnych fal morskich ju w godzin po trzsieniu. Zniszczenie zbiornikw wodnych zniweczy, a przynajmniej bardzo utrudni gaszenie poarw. Wszystkie rda i zbiorniki paliw bd pon a do cakowitego wypalenia si. Pierwsze tsunami bd najsilniejsze, po kilku dniach lub tygodniach pojawi si kolejne. Poudniowa cz tsunami naruszy antarktyczn cz lodowca. Uderzenie fal spowoduje oderwanie si sporej czci lodowca i nastpi stay wzrost poziomu morza o co najmniej kilka metrw. Wystpujce huragany bd nka tych, ktrzy przetrwaj. W miejscu, w ktrym nastpi uderzenie, gorce wody oceanu spowoduj powstanie hiperhuraganu. Jego prdko moe wynosi nawet 800 km/h!!! Zaraz po utworzeniu si wiatru zacznie on przesuwa si na zachd od rozgrzanego miejsca na oceanie i stopniowo utworzy potny huragan. W cigu dnia lub dwch kolejny hiperhuragan powstanie w tym samym miejscu. Proces ten bdzie trwa a do czasu, gdy woda ochodzi si do normalnej temperatury. Dodatkowym problemem z pojawieniem si hiperhuraganw bdzie ich wysoko. Mog sign nawet stratosfery, niosc par wodn i sl morsk. Sl morska przyczyni si do zablokowania wiata sonecznego, a chlor zawarty w niej zniszczy lub uszkodzi warstw ozonow. Nawet gdyby hiperhuragany szybko przeksztaciy si w zwyke huragany, to i tak pojawi si burze o ogromnej sile. Zarwno intensywno i czstotliwo tych burz na caym wiecie bdzie ogromna. "Deszcz", o ktrym bya mowa w Centurii-Persage II Czterowiersz 46, odnosi si do do okresu po uderzeniu meteoru, kiedy burze i opady bd trwa przez cay czas. "Mleko" z tego samego czterowiersza moe oznacza biay odcie soli wytrconej podczas osadzania si "na niebie", czyli w grnych warstwach atmosfery.

* Po okresie silnych i czstych burz wystpi zjawisko tzw. zimy nuklearnej, kiedy py powstay przy eksplozji przedostanie si do atmosfery, i ograniczy dopyw wiata sonecznego i ciepa docierajcego na Ziemi. Bdzie to miao katastrofalny wpyw na plony w rolnictwie. Po uderzeniu meteoru (lub odamku komety) i zniszczeniu urzdze portowych na caym Atlantyku, i czciowo Oceanie Indyjskim i Pacyfiku, wiatowy handel ustanie. Trzsienia ziemi zablokuj Kana Sueski i Panamski. Z powodu braku paliw i trudnoci w sprowadzaniu go z dalszych odlegoci sparaliowane zostan: transport, komunikacja i czno. Unieruchomione zostanie lotnictwo z powodu unoszcego si w powietrzu pyu i skalnych drobin. Miliardy drobnych ska wyrzucone na orbit planety zniszcz kadego satelit w przestrzeni kosmicznej. Resztki te pozostan przez wiele lat. Realizacja marze kosmicznych ulegnie zahamowaniu na sto lat. Persage II 22, 1 W dwudziestym i pierwszym nowe redniowiecze, Tak jak w pitym do trzynastego. Pidziesit bdzie trwaa odbudowa, A po stu bd si znowu komunikowa. Z utrat satelitw komunikacyjnych i przeciciem transoceanicznych kabli przez tsunami, era komunikacji zakoczy si wraz z er transportu. Gospodarka wiatowa poniesie dotkliwe straty, co cofnie j do czasw sprzed rewolucji przemysowej. Upadek ekonomiczny pocignie za sob kryzys polityczny we wszystkich krajach. Spowoduje to: Now fal tzw. SUPERTOTALITARYZMU w XXI wieku: Persage XI 22, 3 W czasie i po trzeciej wojnie, Niewierne republiki przez rewolty upadn. Nowy Absolutyzm rzdzeniem i prawem, Bdzie tak okrutny jak nigdy przedtem. * Cig dalszy Wielkiej Katastrofy Kosmicznej w czasie III Wojny wiatowej w/g Edgara Cayce'a. Skutki ekologiczne bd take niesamowite. Raczej nie nastpi wyginicie gatunkw rolin i zwierzt na caym wiecie, lecz dojdzie do zagady gatunkw w Oceanie Atlantyckim i czciowo na Morzu rdziemnym. Tsunami nie s tylko falami powierzchniowymi. Cign si przez ca gboko oceanu przechodzc po jego dnie. Cae ycie oceaniczne w obrbie tysicy kilometrw od epicentrum zostanie zniszczone przez fale wstrzsu. Zanieczyszczenie, jakie powstanie po spaleniu wybrzey, zatruje wody nadbrzene, w ktrych yje wikszo istot morskich. Poza tym sama kula ognia wytworzy ogromne iloci azotanw, ktre pniej spadn na Ziemi w postaci kwanych deszczy, przyczyniajc si do zatrucia oceanw, mrz, jezior i rzek. Stefan Paulus, roztaczajc przed ludzkoci tak czarn wizj, wyraa nadziej, e Nostradamus mg si myli lub on sam nadinterpretuje jego proroctwa. Tak nadziej pomniejsza fakt, e wiele Centurii i Almanach Jasnowidza z Salon jest odczytywanych podobnie przez wielu badaczy. W wielu przypadkach zastosowane okrelenia i symbole s, jak ju pisaem, jednoznaczne.

Na przykad: Nazwa faktyczna postaci historycznych - nazwa podana w centuriach Nostradamusa, taka sama! lub najbardziej zbliona. Napoleon I Bonaparte - N'Polleon Lenin - czowiek z nad Leny Franco - Franco Riwiera - Riwiera Pasteur - Pasteur Einstein - Wielki Albert Hitler - Hister Stalin - Stalin Gorbaczow - czowiek z blizn Obama - Afrykanin wadca Neptuna Takich przykadw jest wiele, rwnie co do poszczeglnych wynalazkw. Nostradamus uy takich sw jak: Saturn wyleci na Ksiyc, Rad (pierwiastek promieniotwrczy) i wiele innych. On pierwszy napisa i ponumerowa cztery wojny wiatowe przypisujc je poszczeglnym pastwom i osobom. W latach 20-tych i 30-tych XX wieku pierwsz wojn wiatow nazywano po prostu (bez numeru), cytuj: "Wielk Wojn wiatow". A z numeracji Nostradamusa si wymiewano. Niektrzy uwaaj, tak jak tu pisze jeden "Go", e ludzko bdzie si stale rozwija, i e nie bdzie adnych katastrof ani wojen, bo Pan Bg nie zniszczy swoich dzieci, czyli ludzi. Ale ten czowiek piszc tak nie zna ani Historii ani Biblii. Rozumiem, e jego wiara jest optymistyczna, bo osobisty strach nie dopuszcza do tak pesymistycznego rozwoju sytuacji za jego ycia, ale naley dokadnie przeanalizowa dzieje (histori) ludzkoci i Pismo wite - Bibli. Po 1. W Historii ludzkoci wiele byo okresw zahamowa w rozwoju technicznym, spadku populacji (liczby ludnoci) w poszczeglnych krajach i na caym wiecie, a take wyludniania (wrcz upadku wielkich miast), oglnej barbaryzacji ycia ludzkiego, upadku roli pienidza w gospodarce - powrt do barteru, czyli handlu wymiennego itd. Takich przykadw byo wiele, podam jeden powszechnie chyba znany, to jest upadek Cesarstwa Rzymskiego (Zachodniego) w 476 roku, czyli upadek cywilizacji staroytnej bardzo rozwinitej i powstanie redniowiecza. Ju ludzie w miar wyksztaceni yjcy w redniowieczu nadali wspczesnemu sobie okresowi Historii nazw redniowiecza. Zdali sobie bowiem z tego spraw, e ich ycie: kultura, technika itd. bya na o wiele niszym poziomie ni w byym Cesarstwie Rzymskim. Niszczc Staroytny Rzym plemiona barbarzyskie: ludw germaskich, sowiaskich i tureckich zniszczyy dotychczasowe osignicia cywilizacji Rzymskiej. Oto przykady. Miasto Rzym liczce ok. 1 miliona mieszkacw po niecaych 100 latach liczyo 5 tysicy mieszkacw, to samo stao si z wieloma innymi wielkimi miastami w Europie, a niektre zupenie znikny z mapy. Wraz ze zniszczeniem miast zniszczeniu ulego bardzo liczne w staroytnoci mieszczastwo i tzw. dobra miejskie jak: przemys, rzemioso, biblioteki, anie, amfiteatry, wielopitrowe kamienice, akwedukty, mosty kamienne itd. ycie przenioso si na wie: do warowni i zamkw budowanych z rozbieranych staroytnych obronnych murw miejskich i domw mieszkalnych - midzy innymi rozbierano wtedy w Rzymie synne Koloseum. Zakazano organizowania igrzysk olimpijskich i masowych przedstawie teatralnych. Ludno Europy w roku 400 oceniano na 60 milionw, a w roku 500 na 20 milionw. Podobnie prawie w tym samym czasie stao si na wschodzie z potnymi Chinami - Cesarstwo Han. Pastwo to ulego wschodniemu odamowi tureckich Hunw, ktre go podbio. Ludno Cesarstwa spada z 68 milionw (byy tam co kilka lat organizowane, jako pierwsze i jedyne wwczas na wiecie, spisy ludnoci) w roku 328 do 32 milionw w roku

384. O wielu wynalazkach technicznych Staroytnoci w ogle zapomniano i odkrywano je ponownie w kocu redniowiecza (kilka stuleci pniej) w okresie tak zwanego Odrodzenia!!! Jak wic mona pisa takie bzdury, e rozwj ludzkoci musi by stay. Optymizm to pozytywna rzecz, ale musi by on realny, bo wtedy zamienia si w fikcj. Historycy porwnuj dzieje ludzkoci do ycia czowieka. Mwi oni, e ycie czowieka skada si z wielu etapw - raz mu si powodzi materialnie lepiej, a raz gorzej z rnych przyczyn: utrata pracy, poar domu, choroby u czowieka, a to wojny - a rekonwalescencja po chorobie to odbudowa i odnowa. Po 2. Ksigi Biblii mwi wyranie o karach Boych zsyanych na nie pokorn grzeszn ludzko w postaci katastrof naturalnych, wojen, epidemii chorobotwrczych, wyniszczaniu miast i caych narodw, cofniciach w ich wyniku na wiele lat w cywilizacyjnym rozwoju itd. Ba! w niektrych wydaniach Biblii, ale nie rzymskokatolickich (tumaczeniach) jest wrcz napisane tak, cyt.: "Pan mwi do swojego ludu, jeeli bdziecie nie pokorni i grzeszni zniszcz was i oddam Ziemi innym, ktrych stworz". Take nie traktuj takich wypowiedzi powanie Rzymskokatolickiego i to praktykujcym na co dzie. * Odpowiedzi - gos w dyskusji: Zanim przystpi do gwnego tematu to wypowiem si o ostatnim wpisie jednego z "Goci", e na podstawie kalendarza Majw wynika z tego, e niedugo, bo w roku 2013 nastpi nowa pikna era ludzkoci. No c. Nie bd teraz pisa o kalendarzu Majw, bo musiabym odej od podstawowego tematu III Wony wiatowej, ktra w/g mnie i innych badaczy zblia si nieuchronnie. Pisaem - Bacznie obserwujmy biece zdarzenia polityczno-spoeczne na wiecie! Napisz tylko, e kalendarz Majw jest zwizany z ich religi i astrologi (nie myli z astronomi). Z napisw przez nich pozostawionych wynika, e kalendarz ten by cyklicznie, tj. parokrotnie zmieniany. Powtarzam: Po 1. W roku 2012 nie bdzie koca wiata. Po 2. W roku 2013 nie bdzie adnej nowej ery astrologicznie z ery Ryb do ery Wodnika wejdziemy dopiero w kocu XXI wieku, czyli ju po III wojnie wiatowej. Po 3. Nostradamus przejcie do nowej ery ludzkoci tzw. uduchowionej umieci dopiero w roku 3792 (napisa, cyt.: "poza ten rok Pan nie pozwala mi ujrze wiata"), przy czym wyranie zaznaczy w jednej ze swoich Centurii, e nie wie kiedy bdzie koniec wiata, w postaci takiej jak zniszczenie caej Ziemi jako planety i caego Ukadu Sonecznego (Solarnego). Napisa tylko, co ju cytowaem, e za wiele, bardzo wiele tysicy lat cay Ukad Soneczny wraz z Ziemi pochonie "Czarna Gwiazda", ktra nadejdzie z kosmosu (przed mierci napisa to samo Giordano Bruno skazany wyrokiem w. Inkwizycji) - obecnie rozpoznajemy t gwiazd jako astronomiczne ciao zwane: "Czarn Dziur". Nostradamus napisa, e dokadnie nie wie, kiedy ta katastrofa (koniec wiata) nastpi, bo tylko, cytuj.: "Pan Bg zna dokadn dat, kiedy to si stanie". Niemniej napisa, e ludzie (ju o tym pisaem) bd bytami bardziej duchowymi ni cielesnymi, opuszcz dawno Ziemi i zostan dziemi gwiazd i Boga, i za jego zgod, cyt.: "bd badali i zaludniali niebiosa". Mwienie o kocu wiata jest w/g mnie blunierstwem. Jezus Chrystus te mwi, cytuj: "Tylko Sam Bg Ojciec zna dat dni ostatecznych". Kto napisa, e jeden z czterowierszy odczyta jako informacj o Tusku i Kaczyskich, i uwaa to za mieszne - ma do tego prawo. Ale odpowiem mu tak: Nostradamus powici troch (ale nie znaczy to, e mao) czterowierszy Polsce (cho nie tyle, co np. Francji - najwicej). Z nich moemy wywnioskowa, e pisze midzy innymi o dynastii krlewskiej (jej wadcach) Jagiellonw, niektrych krlach elekcyjnych, upadku Polski, powstaniach narodowych i w kocu o trzech Wielkich Polakach: II Naczelnik interpretowany jako J. Pisudski, I Naczelnik interpretowany jako T. Kociuszko, Wadca Dusz bez Korony, ktry interpretowany jest jako papie Polak - Jan Pawe II bdc sam wyznawc Kocioa

i wreszcie ten Najwikszy, ktry ma nadej w czasie III wojny wiatowej - Polski Krl Krlw. Nostradamus uwaa bowiem, e Wielka Polska bdzie (po upadku republiki) monarchi krlestwem, tak jak prawie wszystkie kraje w Europie. Z szeregu czterowierszy dotyczcych Polski mona odczyta i zinterpretowa takich wadcw jak: Mocicki, Sikorski, Bierut, Gomuka, Gierek itd. Take dla mnie taka interpretacja nie jest ani zaskakujca ani dziwna. Natomiast "ciekawemu" odpowiem tak: Nie moe Pan znale wszystkich proroctw Nostradamusa, bo w Polsce nie wszystko zostao przetumaczone i wydane (zostao wydane i opublikowane w jzyku polskim okoo 12-15% tych powszechnie znanych). Wiele przepowiedni Nostradamusa, ktre zostay wydane (cho nie wszystkie) w/g mnie (i nie tylko) nie s poprawnie przetumaczone. Pisaem ju, e jestem badaczem interesujcym si od wielu lat Nostradamusem i innymi autorami przepowiedni. Publikacje, ktre pisz chc wzbogaci o opinie osb, ale tylko tych, ktre si te tymi sprawami zainteresowani i nie podchodz do nich wrogo nastawieni. Swoj krytyk nie opieraj na inwektywach i omieszaniu. Jestem czowiekiem wyksztaconym, mam swj dorobek i nie interesuj mnie idiotyczne zoliwoci. Nazwiska nie ujawni, bo nie jest mi to potrzebne do mojej pracy. Przepowiednie i proroctwa to wiara w co do czego jeszcze, powtarzam jeszcze nie podchodzi si powanie, ale kiedy, wanie dopiero po III Wojnie wiatowej to si zmieni - o, to te przepowiedzia Nostradamus, i wielu innych jasnowidzw i prorokw. Chc eby dyskutowano na temat przepowiedni, ale rozsdnie, kulturalnie, po prostu z klas. Jeeli zobacz w pewnej chwili brak zainteresowania tematyk (albo jej "wulgaryzacj"), to po prostu opuszcz stron - nie bd pisa. Tym, ktrzy uwaaj ten temat za mieszny to proponuj, eby utworzyli takie tematyczne strony, jakie ich interesuj. Jeeli kto w co nie wierzy, np. w Pana Boga, przepowiednie lub proroctwa, czarne dziury, teori superstrun, duchy, czstki elementarne, bo te "rzeczy" nie widzi i nie moe "dotkn" rk lub rozumem, to trudno go przekona. Uspakajam: Ja nie chc nikogo przekonywa, bo nie przekonam i zreszt nie mam takiego zamiaru. Ja chc dyskutowa tylko z tymi, ktrzy wierz w proroctwa i przepowiednie, i chc si o nich co dowiedzie. A tematem jest III wojna wiatowa, ktra w/g mnie jest ju nieuchronna. *14 Prosz Pana ("ciekawy"): Persage oznacza tumaczenie jakiego tekstu lub strony, pochodzi ze sownictwa starogreckiego i zostao przyjte w krajach anglosaskich. Sowem tym okrela si na og wasne lub innych badaczy tumaczenia tekstw (jeszcze nie uznane przez og zainteresowanych znajcych odpowiednie jzyki). Jeeli nie pisz centuria nr. taki a taki i czterowiersz taki a taki, tylko podaj nr-y Persage, to maj one znaczenie takie, e pierwsza liczba rzymska oznacza faktycznie (dla informacji ogu) centuri, druga liczba arabska konkretny czterowiersz lub szeciowiersz, bo takie Nostradamus te pisa w centuriach, o ktrych ja jeszcze tu w internecie nie wspominaem i nie przytaczaem lub sam nie tumaczyem, a liczba po przecinku oznacza znan liczb tumacze. Przecie jak zakadaem t stron to mwiem, e podawane przeze mnie teksty Nostradamusa, w tym centurie, bd to przede wszystkim tumaczenia wasne jako badacza. Jak napisz ksik to ujawni autora, czyli siebie i jej tytu. Trudno by mi byo przytacza twrczo Nostradamusa w oryginale, bo nic bycie nie zrozumieli. W jednym tekcie uywa on rnych jzykw (w tym ju martwych), przestawia sowa itd. Niektre ksiki ju opublikowane tumacz teksty rnie, ale nie zaznaczaj ich wyrazem: Persage (tumaczenie), e to jest tylko ich lub przepisane to tumaczenie od kogo innego. Ja pisz Persage, czyli zaznaczam, e jest to tumaczenie moje lub kogo jeszcze nieomwione i nieprzyjte przez wikszo, i to wszystko. Take tylko osobist spraw Pana i innych bywalcw strony jest to, czy

Pan moje teksty potraktuje powanie czy nie!? Nic ju wicej nie mam do powiedzenia. Myl, e czas pokae (ju niedugo), czy moje lub moich znajomych tumaczenia tekstw si sprawdz, przy najmniej czciowo, a moe w wikszoci. Tak wic czas i tylko to czas pokae ca prawd o czekajcej nas i potomnych przyszoci. Oczywicie moe Pan moj twrczo traktowa te jako tzw. Science Fiction, mnie to nie przeszkadza. *14 Odpisaem ju Panu "ciekawemu" o tym skd si bior niektre moje teksty. Wanie moim zadaniem jest opublikowanie i wydanie swoich tekstw. Uznanego tumaczenia tego tekstu jeszcze nie ma. Inne znane mi brzmi tak: ) W dolinie Wisy podwoje zapanuje, Dwch z wiar niepokj zasieje, Mwca z Bastranu jzykiem wa, Ziemi od obcych ochroni. I teraz tak - czterowiersz zosta napisany: pierwsza linijka po starofrankijsku (z ktrego uformowa si wczesny jzyk francuski), druga platosk grek z jednym sowem (odnonikiem) staroaciskim uywanym za czasw republiki rzymskiej (przed cesarstwem), trzecia po staroaramejsku z odnonikiem sownym starohebrajskim. A ostatnia linijka bya napisana jeszcze bardziej archaicznym jzykiem frankijskim, ktry zaliczany jest do jzykw germaskich, ale ju wymarych, a nie jak obecny francuski, ktry jest zaliczany do jzykw romaskich. Tak Nostradamus broni si przed wyksztaconymi sdziami witej Inkwizycji, i w wczesnych czasach nie on jeden. Germaskie plemi Bastranw yo na obecnych Kaszubach przed przybyciem Sowian na te ziemie, czyli do 600 roku naszej ery. Aby przepowiednia bya bardziej zrozumiaa, to ziemi Bastranw potraktowaem i przetumaczyem jako ziemie pniejszych Kaszubw (Sowian), a mwc jako Kaszuba. Francuski badacz przetumaczy dosownie: "mwca z Bastranu". Ale mam pytanie, czy og Polakw a tak zna histori, e wie, e przed wiekami yli tam jacy Bastranowie? Jako Polak musz zwraca na takie rzeczy uwag. Take jest to tylko jeden z przykadw, jak trudno jest tumaczy twrczo Nostradamusa. Oryginalne teksty Nostradamusa, oczywicie we wszystkich starodawnych jzykach mona dosta w niektrych ksigarniach na zachodzie, prosz si pyta. *14 Na nikogo si nie obraam, nie mam takiego zamiaru. Nie jestem te adnym klonem nikogo. Nie musicie tego czyta, co pisz i w to wierzy. Przepowiednie i proroctwa to pasja mojego do dugiego ycia. Wiele na ten temat pisaem, teraz chc opracowa now ksik i j wyda, rwnie za granic. Zastanawiam si, czy pisa dalej? - zobacz jakie bd dalsze wypowiedzi. Czy jest wiksze zainteresowanie, czy jest to tylko ten ograniczony kilkuosobowy krg osb, i to niezbyt przychylnie nastawionych, nierozumiejcych problemw i trudnoci zwizanych z tumaczeniem i interpretacj wszelkich proroctw i przepowiedni. Mimo wszystko swoj ksik opracuj (moe nawet szybciej) i wydam.

Podam taki wymylony przeze mnie tekst, ktry czciowo przynajmniej odda problemy z tumaczeniem tekstw Nostradamusa. Ja tekst napisz w jzyku polskim, ale on pisa kilkoma jzykami, opuszcza niektre czci zdania (dla utrudnienia interpretacji) itd. Waszym zadaniem bdzie zinterpretowanie mojego tekstu, to znaczy napiszcie jak go rozumiecie i o co mi chodzio. *15 Oto wymylony przeze mnie tajemniczy tekst, o tym gdzie mieszkam i jak yj, napisany metod janusow Nostradamusa, tak aby utrudni wszystkim zlokalizowanie mojego miejsca pobytu oraz tego, co posiadam i czym si zajmuj. Oczywicie nie tylko utrudni, ale i zamiesza, bo Nostradamus ba si witej Inkwizycji i dlatego kamuflowa swoje teksty w bardzo rny sposb, np. podobne wyrazy o rnym znaczeniu, tak jak w jzyku polskim wyraz morze lub moe pisa tak: mo(..)e. Kto napisa o dolinie, ale jak mam przekona tego "ktosia", e w jzyku staroaramejskim (Nostradamus lubowa si w starych wymarych jzykach i je zna) dolina, kotlina, ziemia jest okrelana sowem: "dehsze" - pisownia bya (oczywicie w alfabecie semickim-aramejskim, a nie aciskim) taka sama, natomiast wymowa bya rna (uoenie akcentu, i to od wymowy tego sowa, zaley czy ono oznacza dolin, kotlin czy ziemi). Poza tym w niektrych jzykach, szczeglnie semickich wystpuj takie sowa, ktrych jednoznacznie praktycznie nie da si przetumaczy na jzyk polski. Take eby np. przetumaczy jaki czterowiersz lub szeciowiersz trzeba by nie lada znawc i przede wszystkim umie porwnywa teksty, stara si je uporzdkowa w czasie i miejscach zdarze, dlatego s due rnice w ich tumaczeniach. Nie wiem czy bycie co zrozumieli, gdybycie weszli w posiadanie skopiowanych (nieprzetumaczonych) oryginalnych Centurii Nostradamusa. Musicie wiedzie, e np. Biblie przetumaczone, np. na jzyk polski z tego samego oryginau: hebrajsko-aramejskiego rni si od siebie bardzo zasadniczo. Dlatego te Koran napisany klasycznym ju w praktyce nieuywanym jzykiem arabskim (nowy arabski jest inny, ma wiele dialektw - praktycznie s to rne jzyki) jest jedynie prawdziwy. Wszelkie tumaczenia Koranu na inne jzyki, w tym wspczesne arabskie nie s przez Islam uznawane. Aha, np.: liczba 2 w starohebrajskim jest to sama co bliniaki takich przykadw jest bardzo duo. A oto mj tekst napisany mniej wicej metod Nostradamusa: 40, 100 i 80 Kolej jest rna Mo(..)e to... Nie zawsze mi si podoba Mieszkam ... w pobliu miasto jest stare te nowe, due Rzeka, jezioro, dojazd - dobre Lubi pola, pokj Mam fajny zamek Ale nie tylko ...takie rzeczy Pierwsze okrela odlego Pnoc Wielki znany las... w krainie S - zawsze lubiem t liter Mam te ...komrki, jeden pojazd, cho dwa Aha! mam te w ...owoce sodkie te, cierpkie, niby drzewa Lubi bo s z pestkami, to wane Jeden duy, drugi may Aha sucham dobrej muzyki ...tak lubi W uyciu rne pyty No i mam aparaty

S interesujce, bo duo mog Jestem z rodzin 2, 4, 3, 2 Z takich osb si skada W ogle jest wszdzie blisko A zarazem daleko, to zaley. Tak w wielkim uproszczeniu mona przedstawi tekst Nostradamusa, take czciowo te innych wizjonerw i jasnowidzw. Przypominam, e tekst ten napisaem tylko w jzyku polskim, sprbujcie przetumaczy sensownie, np. na angielski, ale przedtem sprbujcie okreli, co miaem na myli piszc takie wieloznaczne liczby, wyrazy lub ich zbir, jak: 40, 100, 80, Kolej, Mo(..)e, zamek, pojazd, komrki, owoce z pestkami itd. itp. To nie jest takie proste, ale ma sens - zapewniam. *15 (1999) Maa poprawka do poprzedniego tekstu: oczywicie Nostradamus nie pisa po polsku (cho zna wiele jzykw, ale lubowa si w tych archaicznych - wymarych), bo nie zna naszego jzyka, ale chodzio mi o przykad, e gdyby zna jzyk polski to wyraz: morze lub moe, wiedzc, e w wymowie sowo to brzmi tak samo, pisaby go tak: mo(...)e. W ten sposb ukrywa swoje myli traktujc je jako rebusy i szarady dla wspczesnych i przyszych pokole. Dla utrudnienia tekstw pomija te czasami: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, zaimki, znaki interpunkcyjne (cho oczywicie nie zawsze w zalenoci od okolicznoci) itd. itp. I jeszcze jedno w jzyku aramejskim sowo "dwa" oznacz to samo co "bliniaki" - w tym jzyku mwi si urodziam dwch, to znaczy bliniakw. Musimy te wiedzie, e w niektrych jzykach, szczeglnie semickich, ktre maj cakiem inn budow gramatyczn i znaczeniow ni polski, niemiecki czy woski, a nawet perski czy hinduski, ktre s jzykami indoeuropejskimi, niektrych wyrazw nie da si jednoznacznie z odpowiednikiem polskim przetumaczy. Stosuje si wtedy tak zwane podobiestwo przyczynowe. eby zrozumie jeden czterowiersz lub szeciowiersz, czyta si inne podobne, kompletuje i odpowiednio dzieli tematycznie oraz czasowo. I jeszcze jedno, np. tumacze francuscy - badacze twrczoci Nostradamusa uywaj w swoich tumaczonych tekstach dla okrelenia swojej ojczyzny: Francja, chocia Nostradamus uy go tylko chyba osiem razy - o Francji pisa: Galia, Kogut, Wielka siostra Italii itd. Dlaczego wic Ja bdc Polakiem mam pisa, e cyt.: "Mwca z Bastranu" (tak jak to pisz francuscy badacze), a nie z Kaszub albo po prostu Kaszub. A dlaczego zamiast Polska mam pisa tumaczc tekst: Wielka Sarmatia, Sarmacja, Zachodni Sowianin, Nadbatycka lub Stara Wandalia itd. Przecie Nostradamus by te historykiem, nie tylko astrologiem, lekarzem i jzykoznawc. Kto w Polsce wie, e Bastranowie to jedno z germaskich plemion nalecych do Wandali, ktrzy yli na terenie dzisiejszych Kaszub. Polska przez jaki czas bya nazywana przecie Star Wandali (od nich pochodzi imi eskie Wanda - ona Kraka). Wandalowie w V wieku opucili obecn Polsk robic miejsce Sowianom zupili Rzym (std wandalizm), opanowali Pnocn Afryk i Hiszpani - Nowa Wandalia. Nastpnie z pnocy ulegli swoim pobratymcom germaskim Wizygotom, ktrzy opanowali Hiszpani oraz Bizancjum, ktre opanowao Afryk Pnocn. Arabowie (Maurowie i Berberzy) opanowali pniej i Pnocn Afryk i prawie ca Hiszpani z Portugali. Hiszpani z powodu duej liczby mieszkajcych tam Wandalw nazwali Emiratem, a nastpnie Kalifatem Al Wandaluz. Obecnie od Wandalw nosi nazw poudniowa prowincja Hiszpanii - Andaluzja. Jeszcze jedno - w jzyku aramejskim wyraz, cyt.: "dahsze" (oczywicie pisany alfabetem semickim - konkretnie aramejskim, a nie aciskim) jest zawsze tak samo pisany i oznacza: dolin, kotlin i ziemi oraz czasami kraj. eby wyrazi o co chodzi trzeba ten wyraz inaczej wymwi, to znaczy rozoy inaczej akcent wymowy. Oj!!! - trudno jest rozmawia z laikami, ktrzy wszystko rozumiej prosto

i po polsku. Przedstawiam rne tumaczenia znanego czterowiersza Nostradamusa dotyczcego szczeglnego wydarzenia w roku 1999 zgodnie z obowizujcym kalendarzem juliaskim (Juliusza Cezara) obecny gregoriaski jest przesunity o okoo miesic zgodnie z papiesk reform Grzegorza. Autor Aleksander N Centurio - tumaczenie z jzyka niemieckiego Ewa Jurczyk. Wydano w jzyku niemieckim w roku 1973 - numeracja tumacza Alexandra N. Centurio: 10, 76 W roku 1999 w sidmym miesicu, Na niebie pojawi si krl przestrachu, Wskrzesi wielkiego krla z Angouleme, Przed i po wojnie wiatowej panowa bdzie, zgodnie ze swoim korzystnym horoskopem. Uwaga! W 1999 roku w miesicu smym (kalendarza gregoriaskiego), czyli w sierpniu nad Francj i Poudniow Europ byo pene zamienie Soca, w Polsce byo czciowe, a Angouleme to miasto, w ktrym koronowali si krlowie Francji. Centurio uwaa, e w tym dniu urodzi si Henryk V Szczliwy (wielki Selin - Pogromca pksiyca), ktry odmieni losy III wojny i pokona muzumanw. Po wojnie bdzie panowa jako Krl i Wadca absolutny nad Zachodni Europ. Prosz te zwrci uwag na do dugi tekst (ale w polskim jzyku) ostatniej linijki czterowiersza. Autor Andy Collins - tumaczenie z jzyka angielskiego - tumaczenie oficyna wydawnicza Rytm. Pierwsze dostpne wydanie rok 1997: Centuria X 72 Rok 1999 sidmy miesic, Z nieba nadejdzie wielki Wadca Terroru, Wskrzesi wielkiego Krla mongow, Przed i po Marsie by panowa szczliwie. A wic uwaga: temu tumaczowi chodzi o to, e narodzi si nie krl Francji, a wadca Mongow, ktry od tego roku wprowadzi terror, a Angouleme w starofrancuskim odpowiednio zapisanym oznacza te Mongoli - s te inne rnice. Jest w sumie 14 rnych tumacze (znanych mi) tego czterowiersza - w tym moje z roku 1984: Persage X 72, 12 W roku 1999 w smym miesicu, Zamienie spowoduje przyjcie nowych czasw, W dawnym krlestwie Mongow, Bdzie rzdzi potwr przed i po III wojnie.

Uwaga! Za czasw Nostradamusa do Mongow naleay dzisiejsze: Pakistan, Afganistan, Irak, Iran, caa Syberia itd. *16 (go) - Czy widzia Pan filmy Waltera Veith'a - "Wino Babilonu" itp.?? Bardzo dobitnie pokazuje na przykadach jak koci (rzymskokatolicki), nie myli z chrzecijanami, jest zlepkiem obrzdw pogaskich i bardziej satanistycznych ni chrzecijaskich. Jestem ciekaw Paskiego zdania na ten temat, bd co bd draliwy i pokazujcy rne dziwne powizania Watykanu z kultem Soca... Arteuza: Odpowiadam - Nie, nie widziaem tych filmw. Domylam si jednak o co moe w nich chodzi. Radzibym, tak jak ja, nie bra wszystkich fantastycznych pseudo-naukowych filmw na powanie. S ludzie o rnych pogldach (i to wyksztaceni), ktrzy nie maj pozytywnego stosunku do religii, s nawet wrogo do niej (nich) nastawieni. Ja ju pisaem, e jestem czowiekiem wierzcym, tj. praktykujcym rzymsko-katolikiem. Nostradamus by te czowiekiem wierzcym i praktykujcym. S sawni uczeni, ktrzy s ateistami i s tacy, ktrzy s gorliwymi wyznawcami swoich religii. Albert Einstein (sam wierzcy) mwi tak, cyt.: "Religia, czyli wiara jest do ycia potrzebna czowiekowi jak woda, a czy bez niej moliwe jest ycie?". Ten, kto naprawd zna Bibli, przede wszystkim w oryginale aramejsko-hebrajskim, dobrze wie, e akt stworzenia wiata (wszechwiata) przez Stwrc jest zgodny z dzisiejsz teori kosmologiczn powstania kosmosu zwan Wielkim Wybuchem, czyli powstaniem wszechwiata z punktu (mniejszego od obecnego jednego atomu), ktry fizycy nazywaj "wielk osobliwoci" - dokadnie okrelaj je matematyczne rwnania Friedmana. Wwczas to powstao (przed okoo 13 miliardami lat) wszystko: przestrze, czas, materia i energia (4 siy: grawitacyjna, elektromagnetyczna, saba i silna). A przecie we wszechwiecie istnieje jeszcze ciemna: materia i energia zupenie jeszcze nieznane i niewidoczne, ktre stanowi prawie 80% naszego Wszechwiata. wity Piotr powiedzia, e u Pana Boga jeden dzie to tak jak u czowieka tysic dni. Same Pismo wite (Biblia) w oryginale mwi, e dzie Pana Boga trwa tysic tysicy lat. W oryginale aramejsko-hebrajskim Biblii Pan Bg mwi, e stworzy wszystko (u nas si tumaczy wiat) pierwszego dnia, ale - uwaga - Paskiego, czyli kosmicznego, a nie ludzkiego, tj. ziemskiego. Pan Bg mwi te na przykad, e "powstaa jasno, i ciemno jej nie ogarna". Zaraz po stworzeniu (zgodnie z najnowsz teori kosmologiczn) wszechwiat by czarny i dopiero potem zaczy si formowa galaktyki i gwiazdy. Mog tu podawa wiele przykadw z Biblii i z Kosmologi - Teorii Wielkiego Wybuchu, eby pokaza jak zadziwiajco s zgodne. S to bardzo pasjonujce tematy. Dla ciekawoci czytelnikw powiem, e XIX wiek by wysypem odkry naukowych - w tamtych czasach byo tak wielkie zafascynowanie nauk, e 90% uczonych uwaao si za materialistw i ateistw. Ale znowu Pan Bg pokaza przemdrzaym ludziom, gdzie jest ich miejsce - teraz 90% uczonych jest ludmi niezomnie wierzcymi, szczeglnie wanie po ostatnich odkryciach kosmologicznych, astronomicznych, fizycznych i innych. Pan Bg (Pismo wite) na pytanie Mojesza - jak go nazywa - odpowiedzia: "Jestem, ktry Jestem" - jak czytamy Bibli w oryginale, to moemy si przekona, e Pan jest wszdzie i o kadym czasie, a nawet jest bezczasowy, e praktycznie nie liczy si dla niego ani czas, ani przestrze, ani pe. W jzyku hebrajskim Pana Boga mona rozumie w liczbie mnogiej jako Bogowie, wrcz jako chrzecijask Trjc wit. Jeeli Biblia mwi, e Pan Bg stworzy czowieka na swj obraz i podobiestwo, to ma na myli nie ciao, ktre jest bytem czasowym (przemija), lecz rozum i mio. PAN BG - TRJCA WITA kieruje si w olbrzymich aktach stwarzania we Wszechwiecie ROZUMEM I MIOCI, i chce eby czowiek w swoim yciu na Ziemi (ktr mu podarowa), w swoich

maych aktach stwarzania, kierowa si tym samym!!! Nostradamus w jednej ze swoich centurii napisa o tym, jak ludzie stan si istotami bardziej duchowymi ni fizycznymi i w przymierzu z Panem Bogiem bd zaludnia kosmos, cyt.: "Za przyczyn Pana bd lata do gwiazd". Na tematy TEOLOGI mona pisa wiele, ale naszym tematem jest III Wojna wiatowa. Co do kultu Soca to wszystkie religie si na nim opieraj. Soce jako ciao astronomiczne Gwiazda (wielki reaktor termojdrowy - zamiana atomw wodoru w hel, a nastpnie w inne cisze pierwiastki) daje ycie na Ziemi - bez jego wiata i ciepa ycie na naszej planecie byoby niemoliwe. W religiach chrzecijaskich, jak w kadych, jest wiele wit i zwyczajw przyjtych z pogastwa, np. ubieranie choinki przyjo si z Niemiec i Austrii, byo praktykowane w okresie przedchrzecijaskim u plemion germaskich, a np. we Woszech praktycznie nie ubiera si w domach choinek, a gwnym motywem s szopki. Ze sowiaskiego pogastwa przyjto wicenia pokarmw zwierzcych i rolinnych. Po prostu kocioowi rzymskokatolickiemu (innym te) nie udao si zwalczy dawnych praktyk kulturowych i po prostu je zaakceptowano - w/g mnie nie ma nic w tym zego. Nigdy nie pisz w niedziel, a take w sobot. Dzisiaj zrobiem wyjtek po przeczytaniu tekstu. Z braku czasu nie bd pisa codziennie, ale chciaem skoczy gwny temat, to znaczy dalszy przebieg III wojny wiatowej i krtki opis wiata, ktry nastpi po niej. Oczywicie, jeeli Was to interesuje. Kto napisa, ebym zaoy swj Blog. Nie zrobi tego z wielu wzgldw - musiabym go bez przerwy prowadzi, ujawni swoje dane osobowe itd. Tematyka proroctw i przepowiedni jest tematyk do niezwyk i oryginaln, ma te duo wrogw rwnie w obecnych czasach. Nie jestem czowiekiem modym i w peni si, eby si zdecydowa na stawienie czoa wielu nieprzychylnym lub nawet wrcz wrogim osobom i instytucjom. Czas pokae: po 1. Czy Nostradamus mia racj? i po 2. Czy dobrze lub w miar dobrze przetumaczyem jego teksty? Prawd mwic wolabym przegra z kretesem, eby tylko nie doszo do takich tragicznych wydarze w historii ludzkoci, nie ycz tego ani sobie, ani nikomu, ale myl, e rnice mog by tylko w szczegach, natomiast w zasadniczych sprawach raczej nie. Jeszcze jedno, co do mojej zagadki. Na razie nikt nie zgad. Pamitajcie, w wyrazach i linijkach jest zapisany specjalny kod, linijki nie musz by uoone w kolejnoci przeze mnie napisanej, zwrcie te uwag, co jest dla mnie wane i co lubi! * SYTUACJA NA WIECIE PO WIELKIEJ KATASTROFIE KOSMICZNEJ W CZASIE TRWANIA III WOJNY WIATOWEJ. Po dotychczasowych analizach przepowiedni Nostradamusa, majcych zwizek z uderzeniem odamka komety lub meteorytu, sprbujmy sobie wyobrazi obraz zniszcze w poszczeglnych czciach wiata. Oto najwaniejsze fragmenty prognozy S. Paulusa, dokonane na podstawie odszyfrowania i przyjtego KODU PROROCTW NOSTRADAMUSA, stanu nauki na ten temat i SYMULACJI KOMPUTEROWEJ. AMERYKA PNOCNA Cae wschodnie wybrzee USA, a take wybrzee Zatoki Meksykaskiej zostanie zniszczone. Trzsienia ziemi, tsunami i poary spowoduj niewyobraalne straty. Pocztkowo straty w ludziach

bd stosunkowo niedue dziki doskonaemu systemowi autostrad i duej liczbie samochodw. Ewakuacja ludnoci o 150 km w gb ldu powinna umoliwi uniknicie bezporedniego zagroenia. Nawet jeli nastpi korki, to stosunkowo dugi okres widocznoci komety - 7dni, Wadca Terroru w/g niektrych interpretacji, pozwoli ewakuowa tych, ktrzy si na to zdecyduj. Powstanie natychmiast nowy problem - umoliwienia egzystencji dziesitkom milionom bezdomnych. Huragany wiejce z prdkoci 750 km/h nad stref uderzenia meteoru, skieruj si ku Zachodniemu Atlantykowi i Zatoce Meksykaskiej. Tam rozdziel si na mniejsze wiatry nie przekraczajce 250 km/h. Powstan olbrzymie burze z niezliczon liczb piorunw, gdy atmosfera bdzie w ten sposb wyadowywa ciepo pochodzce z gorcego Oceanu Atlantyckiego. Nastpi liczne powodzie, tornada, ktre zniszcz w znacznym stopniu sie energetyczn w caym kraju. Klimat zacznie si stopniowo ochadza. Nuklearna zima, ktra nadejdzie kilkanacie miesicy po katastrofie kosmicznej, zamrozi ziemi a do poziomu poniej warstwy wodononej. Pkajce rury wodocigowe i kanalizacyjne utrudni dopyw wody i odprowadzenie ciekw w caym kraju, a szczeglnie na rodkowym zachodzie. Jeli nawet zachowaj si linie gazocigowe, to gwatowny wzrost zuycia gazu spowoduje spadek cinienia w sieci, co uniemoliwi choby dostateczne funkcjonowanie systemw ogrzewczych w miastach. USA najwikszy producent ziarna na wiecie, posiada jego znaczne zapasy, jednak dugotrway kryzys spowoduje wyczerpanie tych zapasw i wprowadzenie systemu kartkowego na ywno. Siy zbrojne USA utrac swoje porty na Atlantyku i w Zatoce Meksykaskiej, pozostawiajc tylko te na Wschodnim Wybrzeu, czyli na Pacyfiku. Zniszczeniu wskutek trzsie ziemi ulegnie kana i przesmyk Panamski. USA nie bd w stanie wysa swych si za granic, ani nie bd do tego dy z powodu zamieszek wewntrz krajowych (tzw. 14-letnia II Wojna Domowa w USA - po niej zostanie wprowadzony cakowity zakaz posiadania i noszenia przez obywateli broni palnej), a do czasu ustabilizowania wasnej gospodarki. Uwzgldniajc skal zniszcze - potrwa to okoo 20 lat USA spadn do rangi MOCARSTWA REGIONALNEGO bez wywierania wpywu na wydarzenia w Europie, Azji i Afryce. Ingerencja w wydarzenia innych krajw ograniczy si do Kanady i Meksyku. Najwaniejsz rol militarn przejm: Stra Wybrzea i Stra Graniczna. Powstay kryzys spowoduje krwaw II Wojn Domow i upadek rzdw demokratycznych. W USA dokona si wojskowy zamach stanu. Ogoszona zostanie bezterminowo dyktatura, tzw. "Rzdy Prezydenta Generaa - I Dyktatora Stanw Zjednoczonych Ameryki (bdzie ich trzech - ostatni zostanie obalony kilkanacie lat po III Wojnie wiatowej). Persage IX 68, 4 W Ameryce Pierwszy Genera Dyktator, Uspokoi Kraj i zakae noszenia broni. Krwawe i bezwzgldne bd jego rzdy, Wprowadzi racjonowanie i przymus pracy. Ogoszony zostanie stan wojenny w caym kraju. Amerykanie bd wwczas yli w myl hasa, cyt.: "TYLKO AMERYKA". Odcicie si od pomocy innym bdzie podyktowane, w wietle olbrzymiego kryzysu, instynktem samozachowawczym. Wskutek huraganw i tsunami zniszczeniu ulegn wyspy Morza Karaibskiego. Cz z nich zostanie na zawsze zalana wodami oceanu, a druga cz stanie si cakowicie bezludna. Po stabilizacji wewntrznej zostan wczone do terytorium USA: Kuba, Haiti, Jamajka, Puerto Rico i inne, i zostan zasiedlone bezdomnymi z okresu Wielkiej Ewakuacji po katastrofie kosmicznej.

Persage j.w. 68, 5 Wyspy Indii Zachodnich czciowo zalane i bezludne, Atlantydzi je pniej zasiedl bezdomnymi. Tylko Ameryka, taka bdzie filozofia, A Kraj Neptuna znowu stanie na nogach. A co z Kanad i Meksykiem? Wszystkie problemy, tak jak w USA, pojawi si rwnie tam. W Kanadzie ze wzgldu na ostrzejsze zimy wielu ludzi umrze z zimna. Meksyk lecy bardziej na poudnie przeyje zamiast zimy Wielk Susz, epidemi i niewyobraalny gd. Populacja tego kraju spadnie nawet o 2/3 liczby mieszkacw. Persage j.w. 68, 6 Na pnocy od Atlantydw niewyobraalny mrz, Wielu zamarznie do koci, znikd pomocy i ratunku. Na poudniowej granicy Wielka Susza, epidemie i gd, Tak straszny, e mieszkacy krainy bd si zjada nawzajem. * AMERYKA POUDNIOWA Trzeba powiedzie, e temu rejonowi wiata Nostradamus powici niewiele uwagi. Persage IX 4, 2 Tam gdzie Braza i Inca walka o ywno, Wybrzea Atlantyku mniej zniszczone, Olbrzymie trzsienia i huragany zmniejsz populacj, Wskutek podniesienia w cieninie olbrzymi wodospad. Jest to waciwie jeden z nielicznych czterowierszy i szeciowierszy dotyczcy tego kontynentu. Wynika z niego, e w Ameryce Poudniowej bd olbrzymie trzsienia ziemi, huragany i ruchy grotwrcze. W cieninie Magellana, ktra si wzniesie, powstanie olbrzymi - jak twierdzi Edgar Cayce - Wodospad o wysokoci ponad 3 kilometrw, gdzie bd si przeleway wody z Pacyfiku do Atlantyku - pono takiego w historii geologicznej naszej Ziemi jako planety jeszcze nie byo! Na kontynencie tym bd lokalne konflikty Brazylii - kraju jzyka portugalskiego - z dziewicioma pastwami jzyka hiszpaskiego, ktre zjednocz si wok Argentyny. Wojna ta ma trwa (w tym czasie jak III wojna wiatowa) w sumie z przerwami 25 lat i praktycznie adne z tych krajw nie zwyciy. Zakoczy si ona wielk tragedi w postaci zuboenia i wzajemnego wyniszczenia. Pozostawi negatywny wpyw na wzajemne stosunki w przyszoci. C.D.N. - opisz sytuacj po katastrofie na pozostaych kontynentach, w tym oczywicie w Europie tu Nostradamus si bardzo rozpisa, szczeglnie odnonie swojej ojczyzny Francji (przepowiednie Nostradamusa najbardziej dokadnie opisuj Europ, a w niej Francj). * Chc tylko, ebycie wiedzieli o czym faktycznie pisa Nostradamus - oto przykad znanej centurii III 49 dot. wybuchu II wojny wiatowej:

Wcieky Germaski Wdz Hister, Wywoa wojn, ktr pniej nazw drug. Jego plugawy i ostry jzyk bdzie tylko pocztkiem, Synagoga najbardziej ucierpi od jego przeladowa. A teraz, jak bdzie po Wielkiej Katastrofie Kosmicznej w czasie III Wojny wiatowej wygldaa Australia. Persage II 78, 3 Ziemia Poudniowa i wyspy Wielkiego Oceanu, Zaznaj huraganw i licznych powodzi, Wiele maych wysp zniknie pod wodami na zawsze, Suchy kontynent zmieni swj klimat, Zazdrosne oko niewiernych rozpocznie inwazj, Ten kraj opanuj przybysze z Azji. I dalej nastpny szeciowiersz: 78, 4 ci od wysp rwnikowych Mahometa, Bd panowa tylko trzy lata, Wielkie przeladowania Biaych, Take nieliczni zostan na wiadectwo Europy, Wielki Wyzwoliciel nie zmieni ju przeznaczenia. Tak wic pomimo, e katastrofa bdzie na Atlantyku, to wpyw jej bdzie wikszy lub mniejszy na pozostae kontynenty i wyspy oceaniczne w zalenoci od epicentrum uderzenia meteoru. W zwizku z czciowym roztopieniem czap lodowych Antarktydy i Arktyki, w oceanach i morzach momentalnie (w cigu 2-3 lat) podniesie si poziom wd na caym globie o 5 metrw. Szereg maych wysp Pacyfiku - atoli (pastewek) ulegnie zatopieniu i naturalnej likwidacji. Australia obecnie prawie suchy kontynent, wskutek cigych trwajcych caymi tygodniami olbrzymich wichur i deszczw, stanie si bujnym i yznym ldem. Ten sabo zaludniony kraj wielkoci USA, w ktrym yje ledwie ponad 20 milionw ludzi, wskutek osabienia USA stanie si akomym kskiem dla ludw przeludnionej Azji. Z drugiego szeciowiersza wynika, e muzumaska przeludniona Indonezja w sojuszu z Wielkim Talibanem rozpocznie wojn przeciwko Australii i j zdobdzie. Nastpi okrutne rzezie mieszkajcej tam ludnoci biaej (gwnie anglosaskiej), po 3-letniej okupacji wyzwolenie jej przez Amerykanw nic nie da. Kraj ten stanie si cakowicie inny, opanowany przez masowo napywajcych muzumaskich przybyszy. Persage XI 12, 7 Kraj dwunonych zwierzt cakiem si odmieni, Kuzyni Mongow zasiej na stae wiar pksiyca, W cigu trzech przybdzie za chlebem ponad 60 milionw, Chmary statkw i odzi a po horyzont bd zasaniay wody, Nowe czasy - Nowa historia taka spotka kara potomkw przestpcw, Tylko nieliczni uciekn na dwie spokojne wyspy poudnia.

To wszystkie znane, tym razem szeciowiersze dotyczce losw Australii i Pacyfiku. Uwaga! Z ostatniej linijki szeciowiersza wynika, e najprawdopodobniej najbezpieczniejszym krajem (spokojnym) bdzie Nowa Zelandia - tam te uciekn przed muzumask - Indonezyjsk nawanic ostatnie ocalae resztki biaej europejskiej ludnoci. Naley pamita, pisaem ju uprzednio, e w wyniku II wojny domowej od USA oddziel si niektre stany poudniowe zamieszkae przez ludno latynosk (a wic kraj ten si podzieli), take po III wojnie ten kraj nie bdzie ju takim supermocarstwem wiatowym jak obecnie, chocia w polityce wiatowej bdzie dalej odgrywa znaczn rol. Przyjmie on pniej spor cz emigrantw z Nowej Australii ju cakowicie opanowanej przez Azjatw: Indonezyjczykw, Malajw, Chiczykw i innych. * III Wojna wiatowa ma si rozpocz w XXI wieku, po 10 latach (dekadzie) superterroryzmu muzumaskiego, w roku w ktrym suma cyfr daje liczb 3, a rok ten dzielony przez 3 daje liczb cakowit. W wieku XXI s trzy takie daty: Rok 2001 to 2+0+0+1=3 i Rok 2001:3=667 Rok 2010 to 2+0+1+0 =3 i Rok 2010:3=670 Rok 2100 to 2+1+0+0 =3 i Rok 2100:3=700 Nostradamus by rwnie matematykiem i lubowa si w tego rodzaju zagadkach, jak te szaradach i rebusach. Ostatnio niektrzy znawcy Nostradamusa przychylaj si do 2010 roku jako terminu ewentualnej daty wybuchu III wojny wiatowej, ktry poprzedzony by zosta 10 latami superterroryzmu, to jest od ataku na wiee nowojorskie w 2001. W takim wypadku jakie wane wydarzenie mogoby by pniej uznane za wybuch tej wojny. Istniej jeszcze dwie moliwoci datowe wybuchu III Wojny wiatowej - ot w redniowieczu by zwyczaj opuszczania jedynki przy wypowiadaniu daty, np. zamiast rok 1546 mwiono i pisano rok 546. Tak wic mwic o XXI wieku - Nostradamus Jasno napisa w Almanachu, e w tym roku bdzie III Wojna wiatowa, to wwczas: Rok 2012 po opuszczeniu 2 i 0 na przedzie - cyfra ta nie ma znaczenia - mamy Rok 12, wic 1+2=3 i 12:3=4. Moliwe, e ten rok mia na myli Nostradamus lub Rok 2021, wwczas po opuszczeniu cyfr 2 i 0 mamy Rok 21, wic 2+1=3 i 21:3=7. *** Od siebie (nwo150@wp.pl) bym doda, e moliwymi datami wybuchu III wojny wiatowej mog by jeszcze: 2028 = 2+0+2+8 = 12 = 1+2 = 3 i 2028:3 = 676 2030 = 3+0 = 3 i 30:3 = 10 2037 = 2+0+3+7 = 12 = 1+2 = 3 i 2037:3 = 679 2039 = 3+9 = 12 = 1+2 = 3 i 39:3 = 13 itd. - przy zaoeniu, e suma daty musi wynie numerologiczne 3, a nie "zwyke" 3. ***

Trudno mi powiedzie, ktry to bdzie rok. Ale jak wiemy pocztek wojny ma si zacz w nocy (czas europejski) nastpnego dnia po zawarciu wieczystego pokoju na Bliskim Wschodzie. Almanach cz III 666, 1 W dwudziestym pierwszym Wielki Pokj, Zaraz w nocy pksiyca przyjdzie trzecia jak zodziej. Suma liczb bdzie trjk, a przez ni dzielona da cakowit, Pierwsza i Druga byy tylko dziecinn zabaw, Wielki Mahdi - Wielki Potwr odmieni wiat w pieko, Europo szykuj si do walki nim rozlegnie si gos Muezzina. Innym przypomn (po przeczytaniu tekstw), Nostradamus nie przewiduje koca wiata - jest po prostu niewaciwie interpretowany. Robi to Ci, ktrzy nie znaj jego caej twrczoci, a tylko niektre czsto le tumaczone fragmenty. O kocu wiata, jego terminie wie tylko Pan Bg - tak pisa Nostradamus, tak przecie te twierdzi Jezus Chrystus w Ewangelii, czyli w Nowym Testamencie - Nowym Przymierzu. * Zanim przejd do opisu skutkw katastrofy kosmicznej na pozostaych kontynentach przypomn, e zachodnie brzegi Australii odkryli za czasw Nostradamusa Portugalczycy. Oni to nazwali nowy kontynent, cyt.: "Terra Australis", to jest Ziemia Poudniowa. Nazw t pniej przejli Holendrzy, a nastpnie Anglicy. A oto szeciowiersz z Almanachu dotyczcy Australii, to jest jak bdzie po III wojnie: Tam gdzie wieci Krzy Poudnia bdzie odnowa, Kraj yzny gsto zaludniony ludami Azji, Nowa nazwa, nowa wiara i nowy jzyk, Bogactwo i przepych bd szeroko znane, Poprzednikw spotka mizerny los tubylcw, Europo stracisz na zawsze swj daleki przyczek. Krzy Poudnia to jeden z gwiazdozbiorw (ukadw gwiazd) wieccych na poudniowej pkuli Ziemi - wystpuje na fladze Australii. Nazw nadali mu te Portugalczycy. Z innych szeciowierszy mona si domyle, e z czasem najwiksz grup osadnicz Australii bd Japoczycy (po zatopieniu znacznej czci Japonii) wyprzedzajc ludy muzumaskie Azji. * AFRYKA po Wielkiej Katastrofie Kosmicznej w czasie III Wojny wiatowej. Zachodnie wybrzea Afryki przejd podobne nieszczcia, co Poudniowa Ameryka, to jest: tsunami, pniej silne wiatry, ochodzenie klimatu, susze i powodzie w zalenoci od rejonu. Wschodnia Afryka, to jest ta, ktr otacza Ocean Indyjski bdzie mniej naraona na silne tsunami, ale wystpi tam silne trzsienia ziemi. Najwicej ucierpi Pnocna Afryka, to jest ta przylegajca bezporednio do Morza rdziemnego. Ale sytuacj w tej czci Afryki opisz przy opisie sytuacji po katastrofie w Europie. Z powodu mao wydajnej gospodarki rolnej i niemonoci importu ziarna z USA i Europy zapanuje tam straszny niewyobraalny gd. Najprawdopodobniej wyginie tam 80% ludnoci lub 80 milionw, ale poniewa Nostradamus podaje drug liczb 60 od dziaa wojennych, wic wydaje si, e chodzi mu raczej o "%". Pisze te, e kontynent po wojnie stanie si bardzo sabo

zaludniony. Szeciowiersz z Almanachu cz II 664, 3 Czarna Afryka w wyniku upadku skay straci 80, W wyniku rewolt godu i wojny zginie 60. Po trzeciej wojnie stanie si prawie bezludna, Trudno tam bdzie zobaczy lwa albo sonia. Ze wszystkich stron bd przybywa osadnicy, Ludy Azji bd zaludnia rodek kontynentu. I dalej 664, 4 Poudniowy rg Afryki pozostanie czarny, Przy przyldku nadziei powstanie mocarstwo Murzynw. W czasie upadku bdzie to w miar bezpieczne miejsce, W czasie trwania trzeciej wojny pomorze Europie. Jej wojska pod czarn omioramienn gwiazd, Pierwsze wspomog Armie Francuzw, Anglikw i Polakw. Najprawdopodobniej chodzi o RPA, ktre wyronie na wielkie mocarstwo nie tylko afrykaskie, ale i wiatowe. Z szeciowiersza wynika, e pooenie tego kraju bdzie stosunkowo bezpieczne. Przyjmie ono wielu uciekinierw murzyskich z Centralnej Afryki - pewno przyczy do siebie wiele sabych pastw na poudniu Afryki. Jeden z szeciowierszy mwi, e w Afryce podzieli si wpywami najpierw z Talibanem, a po III wojnie wiatowej ze Zjednoczon (na nowo) Europ. Rwnie najprawdopodobniej z tego szeciowiersza bierze si taka "obiegowa fama" wrd wielu "przepowiadaczy", e w czasie III wojny wiatowej Polsce pomoe czarna rasa. Z ostatniego szeciowiersza wynika jeszcze raz, e z przeludnionej tej Azji ruszy wielomilionowa fala nowego osadnictwa na cay wiat. Pisaem ju, e ta rasa jak i te niadzi Hindusi zaludni: rosyjsk Syberi i Daleki Wschd, oraz Australi - teraz wida, e i Centraln Afryk, pniej si dowiemy, e wielomilionowe masy ludnoci azjatyckiej zaludni te Europ, ktra po wojnie rwnie bdzie czciowo wyludniona. Waciwie najbardziej "biaymi krajami" bdzie pkula zachodnia, czyli obie Ameryki oraz nieliczne kraje europejskie, gwnie Polska, na ktrej terytorium dziaa wojennych praktycznie nie bdzie, i ktra tak jak RPA czy Nowa Zelandia oraz Skandynawia wyjd z tych tragicznych wydarze bardziej wzmocnione. Ale o tym pniej. Nastpnie opisz skutki katastrofy w Azji i Europie, pniej wrc do przebiegu III Wojny wiatowej - tutaj Nostradamus opisa bardzo dokadnie przebieg dziaa zbrojnych i okres Supertotalitaryzmu, ktry bdzie mia miejsce w czasie wojny i po niej. O DEMOKRACJI ludno bdzie musiaa zapomnie na wiele, bardzo wiele lat. Almanach cz I 663, 1 Dwudziesty bdzie nazywany okresem dyktatur, Z lewa i sprawa bd przelewali krew wrogw i przyjaci, Ich rzdy bd przez niektrych chwalone. Dawne bdy narodw powrc z jeszcze wiksz si, Gdy ich ze wybory oka si dla nich zgubnymi i ostatnimi, Nigdy wiat nie mia takich tyranw jak w dwudziestym pierwszym! * AZJA po katastrofie kosmicznej w czasie III Wojny wiatowej.

W XX wieku kontynent azjatycki dowiadczy nagego wzrostu populacji - co trzeci mieszkaniec wiata zamieszkuje Chiny lub Indie. Azja ma najbardziej zagroone ekologicznie ziemie ze wszystkich kontynentw, wskutek ich nadmiernego wykorzystania w wyniku coraz wyraniejszego przeludnienia najbardziej przydatnych dla rolnictwa obszarw. Wyniszczenie pierwotnej flory i fauny jest tam najwiksze. Mimo, e kontynent ten nie odczuje w sposb bezporedni tak tragicznych skutkw katastrofy kosmicznej, jak pozostae kontynenty, to efekty porednie, szczeglnie gd, wywr ogromny nacisk na wszystkie rzdy krajw azjatyckich. Najbardziej ucierpi tereny Wschodniej Azji: Japonii, Korei, Chin, Filipin, Wietnamu, Indonezji i Rosyjskiego Dalekiego Wschodu. W wyniku katastrofy cz wysp japoskich, a take wchodzcych w skad pozostaych pastw ulegnie ju na stae zalaniu wodami Pacyfiku. Powd bdzie tak wielka, e zgin miliony mieszkacw. Almanach cz VIII 442 U wschodnich bram Azji wielkie wody zalej wiele wysp, Kraj bardzo bogaty i bitny zmniejszy si o poow, Wiele milionw utonie i zginie w olbrzymich trzsieniach, W przymierzu ze Smokiem bdzie szuka nowych siedzib, Pnocna lodowa cienina midzy ldami si zamknie, Pniej ludy Azji pomaszeruj przez ni do Kraju Neptuna. Prosz zauway, jak duo mona si dowiedzie z tego szeciowiersza. A wic, e w wyniku podniesienia si wd oceanicznych na caej Ziemi, wskutek stopienia si czci lodowcw: Antarktyki i Arktyki (o czym pisaem) wiele wysp: Japonii, Filipin, Indonezji zostanie cakowicie zalanych. Ludno tych krajw (ta ktra ocaleje) bdzie szukaa nowych terenw do zamieszkania. Z tego przekazu wynika te, e Wschodni Azj nawiedz straszne trzsienia ziemi, ktre spowoduj zamknicie si cieniny Beringa oddzielajcej Azj od Ameryki Pnocnej. Pniej, o czym jeszcze napisz, wojska chiskie i sprzymierzone z nimi wojska japoskie wedr si na tereny Alaski i Kanady, i stocz tam z USA i Kanad wielkie bitwy, ktre zakocz si zwycistwem Amerykanw i Kanadyjczykw. W tym czasie, kiedy Wielki Taliban bdzie toczy wojn z Europ, to Chiny i Japonia bdzie toczya wielk wojn z USA i Kanad. O tym oczywicie te pniej napisz. Tak wic powszechne bd wojny o ziemie uprawne. W Rosji zima nuklearna bdzie tak samo straszna i uciliwa jak w Kanadzie. W poczeniu z innymi problemami Rosja nie ma adnych szans na przetrwanie jako wielki kraj. Sytuacja w Azji i Europie stanie si podobna do tej, jak w XIII wieku spowodowa Wielki Chan (Wadca Oceanu) Mongow, czyli Czyngis Chan - imi wasne Temudyn, ktry podbi prawie ca Azj i Ru. A jak wiemy cho w innych warunkach, to "Historia si koem toczy", czyli zawraca si do przeszych czasw. A oto jeden z bardzo ciekawych czterowierszy Nostradamusa: Persage XII 33, 1 W dwudziestym pierwszym tak jak w trzynastym, Ludy Mongolskie Poprzez Ru wejd do Europy. Wielki Mahdi bdzie ich sprzymierzecem, Chocia go zawiod, bo rusz przez cienin. Jak wida po rozbiciu Rosji Chiny i sprzymierzona z nimi Japonia nie pjd dalej do Europy, tylko skieruj si w stron Ameryki przez cienin Beringa. Przed inwazj na Europ i Ameryk Chiny i Wielki Taliban sprbuj rozbi Indie, co jednak, jak

wynika z jednego z szeciowierszy Almanachu, nie bardzo im si uda ze wzgldu na ogromn populacj tego kraju. Indie co prawda si uratuj, po podpisaniu rozejmu z Chinami i Talibanem, ale po III Wojnie wiatowej rozpadn si na co najmniej kilka pastw. Jest to kraj o wielu jzykach i kulturach. Chc zwrci Wasz uwag na to, co robi na wiecie i w Polsce tak zwane "media", i to wszystkie, i te wieckie i te religijne. Przed olbrzymi fal nienawici i podjudzaniem ludzi przeciwko sobie ostrzega w Almanachu Nostradamus: Almanach cz III 312 Czwarta wadza w dwudziestym pierwszym bdzie wrogiem, I kada i kocielna bdzie sowem szatana i mamony. Nie suchajcie jej sw i nie dajcie si zwie, Bo przed trzeci nie wiadomo bdzie co jest prawd, a co kamstwem. Antychryst wszystkich omota i naznaczy swoim pitnem patnika, Najobrzydliwsze sowa bd paday z ust przewrotnych wadcw i kapanw. A oto jeszcze jeden charakterystyczny szeciowiersz, tym razem ostrzegajcy przed tym, e tzw. III Antychryst "zadomowi" si przede wszystkim w kociele, aby jak najwicej omota ludzi przede wszystkim wierzcych i praktykujcych!!! Prosi wrcz on o to, aby ludzie przede wszystkim przestrzegali na co dzie prawo Pana Boga zapisane w 10 przykazaniach (w Biblii) wrczonych Mojeszowi na grze Synaj i nimi si w yciu kierowali, a nie sowami wielu kapanw, ktrzy mwic o Bogu kieruj si w stosunku do swoich przeciwnikw nienawici, a ich deniem w yciu codziennym s rnorakie dobra materialne i zachanno na pienidze. 313 Przed trzeci bdzie tak jak w szesnastym, Wadza, pycha i mamona rozbij jedno Kocioa. Mimo stara Arki nie wielu przejrzy na oczy, e czyny i sowa si nawzajem rozmijaj. Nie wiara i modlitwy prowadz do Boga, a prawo Mojesza, O czym najlepiej wie Szatan wrg Boskich przykaza. Nostradamus tu pisze te, e mimo prb Arki (Papiea), zamiast jednoczenia si wszystkich chrzecijan, bd nastpoway dalsze rozbicia w kociele rzymskokatolickim, tak jak to byo w wieku szesnastym, kiedy powstay kocioy protestanckie. Pisze on, e sytuacja si powtrzy i koci papieski ulegnie dalszemu wielkiemu osabieniu, a to poprzez swoj polityk, ktra nie bdzie odpowiadaa wszystkim wiernym tego kocioa. * III Wojna wiatowa ma by, jak pisa, przeomowym momentem ludzkoci. Nie dziwne to jest, e tej wanie XXI-wiecznej wojnie powici prawie poow swoich przepowiedni? A jego wizje, jak ju przytaczaem, s do roku 3797, czyli roku, w ktrym czowiek zawrze nowe przymierze z Bogiem (tak napisa) i stanie si niemiertelnym, czyli ywym rozpoznawalnym duchem - bdzie mg zmienia ciao jak ubranie i stanie si dzieckiem gwiazd i kosmosu. "Bo nie tylko Ziemi, ale i Niebo odda Pan czowiekowi w posiadanie, a On (czowiek) bdzie chwali imi jego (Pana Boga)" - tak opisa to Nostradamus. Za rok 3797, cyt.: "Pan nie pozwoli mi zajrze" - napisa Nostradamus na kocu. *

EUROPA po katastrofie kosmicznej w czasie III Wojny wiatowej. Europa to kontynent, ktry obok Ameryki Pnocnej najbardziej odczuje si uderzenia, trzsie ziemi i tsunami. W czterowierszu 31 Centurii 9 Nostradamus przepowiedzia, e Wielka Brytania zostanie w poowie zatopiona. Londyn ma by prawie cakowicie zniszczony. Zniszczenie nizinnej Anglii wykorzysta grzysta Szkocja (gry Kaledoskie), ktra si od niej oderwie i ogosi niepodlego. Od uderzenia bardzo ucierpi te: Portugalia, Hiszpania, a take Francja. Nostradamus napisa, e Lizbona zostanie pochonita przez wody Atlantyku. Olbrzymie fale morskie (niespotykane dotychczas) po upadku meteoru bd miay do 300 metrw wysokoci, a nawet wicej, dotr te na przedmiecia Parya oraz zalej prawie ca Holandi i cz Belgii. Fala oceaniczna przez cieniny duskie przeleje si na Batyk, jednak zniszczenia bd tutaj niezbyt due. W Skandynawii i pnocnych Niemczech oraz pnocnej Polsce maj by silne trzsienia ziemi, ktre zmieni lini brzegowe tych pastw. Cieniny duskie stan si szersze wskutek zalania i zniszczenia wysp: Zelandii i Fionii. Kopenhaga przestanie istnie. Batyk uzyska te drugie poczenie, a mianowicie Zatoka Botnicka rozerwie Szwecj i Norwegi z Finlandi i wpynie do Morza Arktycznego. Skandynawia stanie si wic wysp. W Polsce zniknie Hel, Mierzeja Wilana i uawy, niestety rwnie Gdask zostanie czciowo zalany. Najtragiczniejszy jednak los spotka kraje rdziemnomorskie. Ogromna Fala o wysokoci ponad 1 kilometra (spitrzy j wska cienina gibraltarska) przeleje si z Atlantyku z wielkim hukiem na Morze rdziemne. Cz wielkiej wody wyleje si na Pnocn Afryk - na Sahar, reszta na Poudniow Europ. Zniszczeniu ulegn takie miasta jak: Algier, Tunis, Oran, Konstantyna, Trypolis, a take Aleksandria. Najtragiczniejszy los spotka wyspy greckie i poudniowe Wochy. Prawie wszystkie Cyklady i Sporady zostan na zawsze zalane. Bardzo ucierpi Sycylia, Sardynia i Korsyka. Wezuwiusz i Etna, tak jak Hekla na Islandii wybuchn. Na jednej z wysp Balearskich (Minorka) wskutek olbrzymiego niespotykanego dotd trzsienia ziemi powstanie "w mgnieniu oka" olbrzymi nowy wulkan o wysokoci ponad 4 kilometrw. W wyniku III Wojny wiatowej i Wielkiej Katastrofy Kosmicznej zgin na zawsze ju staroytne zabytki wielu pastw pooonych nad Morzem rdziemnym, zarwno Europy jak i Afryki. A oto wybrane czterowiersze i szeciowiersze z Almanachu i Centurii Nostradamusa: Persage III 69, 7 Wielka Woda przeleje si przez Supy Herkulesa, Z wielkim hukiem osignie nawet ponad 300. Mieszkacy miast i osad nadmorskich uciekajcie jak najdalej w gb, A nie patrzcie si za siebie i nic nie zabierajcie, bo szybko nadchodzi. Almanach cz 2 124, 8 Niezrwnana i pewna Anglia zostanie zalana, Tylko poowa si uratuje, a Szkoci si wyzwol. Dugo Morski Lew potny i niezatapialny, Z pogard panowa nad wszelkimi wodami i narodami, A przyszed w kocu dzie sdny i sprawiedliwy, Z Wielkiego Krlestwa Brytanii pozosta marny strzpek.

cz 2 236, 9 Wody Batyku rozlej si na pnoc, Skandynawia zostanie Wielk Wysp, A Miasto Wielkiego Piotra pogry otcha. Wielkie rzeki Europy nabior tyle wody, e ich odwrotny bieg spowoduje wiele ofiar, W wyniku zmiany linii Europa zmieni swj ksztat. *20 Bardzo Dzikuj wszystkim za przedstawianie rnych proroctw, wizji i przepowiedni. Oczywicie s one bardzo rne. Mam jednak zasadnicz uwag - ot nie wszystkie one s prawidowo tumaczone lub przekazywane ogowi. Daem ju jeden przykad rnych tumacze czterowiersza Nostradamusa dot. roku 1999 - jest ich kilkanacie i zasadniczo si od siebie rni, a DLACZEGO? A DLATEGO, e byli to autorzy ksiek, ktrym zaleao na ZAROBIENIU PIENIDZY, a nie RZETELNYM przekadzie tumacze twrczoci Nostradamusa. Czsto Ci autorzy nie tumaczyli wybranych tekstw sami, a zlecali ich jzykoznawcom (nie fachowcom-badaczom), ktrzy nie byli specjalistami w tumaczeniu skomplikowanych wielojzycznych tekstw Nostradamusa. Podobnie jest z innymi proroctwami, wizjami, przepowiedniami i tajemnicami Maryjnymi. Po opisie, tj. zakoczeniu tematu III wojny wiatowej, przedstawi te rnice interpretacyjne w wielu wydaniach rnych autorw. I jeszcze jedno - rzecz najwaniejsza!!! Dawne rzdy rnych pastw, jak te i obecne, do rnych proroctw, przepowiedni, wizji i tajemnic maryjnych - WBREW POZOROM! - podchodz bardzo POWANIE!, ale nie mwi si o tym publicznie!!! - WIADOMO Z JAKIEGO POWODU. W niektrych krajach tego typu strony s w internecie kontrolowane, a nawet znikaj, i to nawet w krajach demokratycznych! Nostradamus do swojego Syna Cezara napisa midzy innymi, e przed sam III wojn wiatow i w czasie jej trwania rozpowszechnianie wszelkiego typu proroctw, przepowiedni, wizji itd. bdzie surowo karane. Za to bdzie grozia nawet mier. Niektre przepowiednie Nostradamusa i innych wizjonerw nie s w ogle publikowane, a bardzo skrztnie ukrywane. Midzy innymi wielkie tajemnice skrywa Biblioteka Watykaska, ale nie tylko. Musicie pamita, e nie wszystko jest i moe by ujawniane spoeczestwu. Dam przykad szeciowiersza Nostradamusa z Almanachu, na ktrego trafiem bardzo przypadkowo w jednej z bibliotek archiwalnych w maym miasteczku we Francji. Tu nie podam oznaczenia, bo jest to mj jeden z rodzynkw twrczoci Nostradamusa: ) Przez wieki na niebie niektrzy widzie bd moce tajemne, Byszczce obracajce si okrge okna, cicho snujce talerze, Bd miga rnymi kolorami wiate jak z krainy bani. Nikt nie bdzie zna tajemnicy, bo nie bdzie szeroko uznawana, Tylko w ukryciu przed narodami rzdy ich mocarstw wiedz o ich istnieniu, Ale nie wiedz, e Boskie statki z przyszoci bd bada histori czowieka. Nic wic dziwnego, e za takie i inne przepowiednie uwaano w XVI wieku i pniej Nostradamusa za przysowiowego "PSYCHOLA". Dzisiaj zapewne te wielu za takie i inne rzeczy uwaaoby go za co najmniej wariata.

Wiem jedno, e zawsze tak i teraz wiele rzeczy po prostu si przed ludmi ukrywa, po prostu z wielu wzgldw, w tym gwnie politycznych. * A oto dalszy cig sytuacji EUROPY po kilku latach trwania III wojny wiatowej. Persage I czterowiersz 69 Wielka gra okrga na siedem stadionw uderzy w ocean, Potem wymuszony pokj, gd, powodzie, trzsienia i powracajca wojna, Wszystko to przetoczy si dalej niszczc i zatapiajc wiele krajw, Nawet te o staroytnych zabytkach historii i wspaniale uoone. "Wielka okrga gra" to ogromna skaa, meteor lub cz komety, ktra w wielkim ogniu z olbrzymim hukiem przeszywajcym ca atmosfer ziemsk, na tysice kilometrw spowoduje olbrzymi tragedi, szczeglnie w Europie i Ameryce Pnocnej. Nostradamus podaje nawet jej obwd - siedem stadionw. Stadion to dawna staroytna miara dugoci uywana pospolicie w niektrych krajach redniowiecznej Europy, gwnie w wczesnej Francji, zamiast obecnego metra czy kilometra. W/g legendy redniowiecznej Frankowie wywodz si od staroytnych Grekw, chocia historia temu zaprzecza, bo byo to najwiksze plemi germaskie - zwizek plemion, do ktrych przez jaki czas naleeli Anglowie (podbili Brytani) mieszkajcy kiedy na pwyspie Jutlandzkim (Dania), ktrzy zostali z niego wyparci przez Danw - jedno z plemion Normaskich, to jest tzw. Wikingw. Frankowie byli bliscy Alemanom - Alemannia to francuska nazwa Niemiec, mimo wszystko tradycyjnie Francuzi czuli si i dalej czuj si bardzo blisko zwizani z Grecj, tak jak Wosi (Eneida - Eneasz). Jeden Stadion to dawna grecka miara dugoci - 199,7 m, czyli prawie 200 metrw dugoci. Tak wic "okrga gra" bdzie miaa okoo 1300 metrw dugoci i 400 metrw rednicy. Po uderzeniu meteoru nastpi krtkotrway okres "pokoju", a wkrtce czas wojny i godu. Sowo "pokj" jest wielce mylce. Po prostu wiele pastw, gwnie europejskich i pnocnoamerykaskich, bdzie walczy ze skutkami olbrzymiej katastrofy. Mowa te jest o trzsieniach ziemi i powodzi, ale rozmawiajc ze znawcami - geologami, przekonali mnie oni, e pod wpywem tak silnego uderzenia nie tylko woda, ale grunt stay, szczeglnie wierzchni tzw. "paszcz Ziemi" potrafi si zachowywa falowo jak woda - po prostu "fala ruchomej ziemi" falujc pokrywa i "zatapia" wszystkie napotkane przeszkody - zjawisko jest podobne do saharyjskiej burzy piaskowej, ale o wiele tragiczniejsze w skutkach. Ot nie powinno to dziwi (powiedzieli mi oni), e meteor o takiej wielkoci uderzajc w ocean na styku pyt kontynentalnych spowoduje ogromn wodn i "ziemn" ("gruntow") fal tektoniczn!!! Jak mi powiedzieli dalej, upadek takiego meteorytu mona porwna z uderzeniem dwch olbrzymich 500 metrowych wieowcw pdzcych w kierunku Ziemi z prdkoci 60 kilometrw w cigu sekundy, co odpowiadaoby sile wybuchu 130.000 bomb zrzuconych na Hiroszim. Eksplozja ta miaaby mie miejsce na dnie Atlantyku (okoo 4 kilometrw pod poziomem oceanu), co wytworzyoby ow gigantyczn i niszczycielsk fal tektoniczn, jak pisze Nostradamus. Czy mona rozbi meteor na mniejsze czci daleko od Ziemi lub zmieni jego trajektori ruchu i unikn katastrofy? Odpowied nie jest zbyt optymistyczna - wybuch na powierzchni meteoru o tej wielkoci co prawda moe, ale nie musi jego rozbi, ani zmieni kierunku ruchu - zaley to od jego skadu chemicznego i prdkoci ruchu. I co najwaniejsze, ze wzgldu na jego olbrzymi szybko w kierunku Ziemi, uderze nuklearnych o olbrzymiej sile musiaoby by okoo kilku tysicy w cigu jednej sekundy,

co technicznie nie jest moliwe i chyba na przestrzeni nastpnych kilkudziesiciu lat te nie bdzie to moliwe. * A oto dalsze Czterowiersze i Szeciowiersze - te dobrze, mniej lub bardzo mao znane dotyczce Europy po katastrofie kosmicznej: Persage - Centuria IX 31, 1 Drgania ldu w Mortarze, Tin witego Grzegorza w p zalany, Senny pokj, wojna powstanie, W wityni Wielkanocy otworzy si otcha. Mortara to maa miejscowo znajdujca si w Lombardii w pnocnych Woszech u podna Alp, ma by tam silne trzsienie ziemi odczuwalne w caej Europie, w innym czterowierszu Nostradamus te pisa o wielkim trzsieniu w Mortarze (dalej go podam). "Tin witego Grzegorza" oznacza brytyjsk wysp Scilly, zwan te TIN ISLAND, znajdujc si opodal Anglii. Wedug Nostradamusa meteor spadnie w pobliu znanych mu portugalskich wysp Azorw, ktre wraz z hiszpaskimi, te mu znanymi wyspami Kanaryjskimi, cakowicie zaton! A oto wybrane przeze mnie czterowiersze i szeciowiersze: Almanach cz IX 393 Mortara opadnie, a nastpnie si podniesie na jeden stadion, Wszystko zostanie przykryte ziemi jak ciaa umarych, Po krtkiej chwili ziemia si rozstpi na trzy stadiony, Z piekielnego koryta wyskocz denne skay i buchnie wielki ogie, Na wiele tygodni czerwie pokryje niebo pnocnej Italii, Powietrze za spraw szatana zbierze olbrzymie niwa. Persage I 47, 3 Azory znikn jak by ich nie byo, Cika kleista woda bdzie po nich wiadkiem. Nim minie noc jednego dnia taki sam los spotka Kanary, Jczce dusze bd wiadkiem pocztku nieszcz. Persage X 71, 3 W Miesic po Wielkim Wybuchu Ziemia i Powietrze zamro wiele wd, Kiedy nadejd by czci tragiczny dzie Czwartek, To co byo przedtem nie bdzie ju takie dobre, Na caym wiecie bd mu potem oddawa tragiczn cze. Uwaga! Najprawdopodobniej meteoryt spadnie w czwartek te w czasie nocy europejskiej, tj. ze rody na czwartek. Dziwne! - III Wona wiatowa ma wybuchn w nocy i meteor te ma spa na Atlantyk w nocy!!!

Almanach cz I 124, 2 tzw. Zapowied! Ziarno nie bdzie rodzi ju wiele, take wiele owocw, Lato, Wiosna mokre zgnie pory, Zima duga i ostra, Wielki Mrz, nieg i Ld oraz Jesie gradobicia, Uzbrojony Talib, Francjo wzmocnij si szybko, mier byda, zatrutego miodu, oblegane magazyny, Pksiyc uderzy z czterech stron szukajc u dawnych bogatych ziemi i poywienia. Amerykaski uczony - wielki badacz i znawca Nostradamusa S. Paulus napisa tak, cyt.: "Wielu ludzi na pocztku XXI wieku nie bdzie sobie zdawa sprawy z tego jak bardzo powoli, ale nieuchronnie wiat bdzie si zblia do ogromnych zmian. Po III wojnie wiatowej wiat si cofnie w rozwoju, nastpi ogromne przemieszczenia ludnoci oraz wymieszanie ras i kultur, bdzie to wielka, prawdziwa wdrwka ludw, tak jak po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Cywilizacja, ktra powstanie na gruzach obecnej bdzie cakiem inna. Pniej nasze czasy zostan nazwane Staroytnoci, a te uprzednie: Staroytno, redniowiecze i Nowoytno zostan nazwane czasami archaicznymi - Histori Archaiczn. Po okoo stuletnim okresie Supertotalitaryzmu, nowa Wielka i o wiele bardziej rozwinita cywilizacja ogarnie ca Ziemi, i wwczas nastpi przeom - dugo oczekiwane spotkanie z obcymi, innymi istotami inteligentnymi z kosmosu." * W przyszym tygodniu opisz inwazj Wielkiego Talibanu na Europ i jej prawie cakowite zajcie przez wojska muzumaskie, a take cakowite zniszczenie Izraela. Wojna ta zreszt zamieni si w okrutn wojn chrzecijasko-muzumask. Po tym opisz kontrofensyw i wyzwalanie Europy, a take Suprtotalitaryzm, drugie wane wydarzenie wiatowe po Superterroryzmie. Jak ju wiemy w czasie wielkiej III wojny wiatowej, na jej pocztku ma mie miejsce I wielka katastrofa kosmiczna, to jest uderzenie meteoru lub czci komety, po ktrym nastpi ochodzenie klimatu. Przy kocu III wojny wiatowej bdzie II katastrofa kosmiczna, tak zwane przebiegunowanie Ziemi, o ktrym te pisze Wielki Nostradamus. Po tym przebiegunowaniu nastpi tym razem ocieplenie klimatu. Z tym wydarzeniem bd zwizane tak zwane trzy dni ciemnoci. * Odpowiadam - prosz uwanie czyta moje teksty: Nie napisaem, e III wojna wiatowa ma si rozpocz 10 lat po zniszczeniu dwch wieowcw w Nowym Jorku w roku 2001. Nostradamus nigdzie dokadnie nie okreli, od kiedy zaczyna si ta islamska superterrorystyczna dekada, napisa tylko o 13 wielkich zamach terrorystycznych, dajc do zrozumienia, e jeden z nich bdzie tym "falowym-cigym" pocztkiem. Przy czym da wyranie te do zrozumienia, e kilka z tych zamachw bdzie przeprowadzonych przed t dekad. Najbardziej niszczycielskim zamachem ma by wybuch adunku nuklearnego w Nowym Jorku i moliwe, e od tej daty naley liczy t dekad. Napisaem, e III wojna wiatowa ma si rozpocz po 10 latach (dekada) od rozpoczcia tzw. Superterroryzmu Islamskiego. Ot III wojna wiatowa ma si rozpocz, jak ju pisaem, w latach: 2001, 2010, 2012, 2021 lub 2100. W roku 2001, jak wiemy, III wojna wiatowa nie wybucha, choby dlatego, e Nostradamus wyranie napisa (co ju pisaem), e ma si ona rozpocz nastpnego dnia w nocy po zawarciu w Jerozolimie wiatowego Pokoju na Bliskim Wschodzie, a to si dotychczas nie stao. Wydaje mi si, e rok 2010 te ju raczej nie wchodzi w rachub, jak te rok 2100. Rok 2100 to ostatni rok XXI wieku, a Nostradamus wyranie napisa, e III wojna wiatowa bdzie trwaa 27 lat (pisaem ju o tym) i skoczy si w tym samym wieku, okoo 2050 roku. Ja zawsze uwaaem (nie wiem,

czy mam racj?), e III wojna wybuchnie albo w roku 2012 albo w roku 2021, przy czym przychylam si do roku 2021. Jeeli w roku 2021 wybuchnie zapowiadana przez Nostradamusa i innych jasnowidzw III wojna wiatowa, to superterroryzm islamski (na ogromn skal) rozpoczby si w roku 2011 lub 2012. Nostradamus podkrela dany okres specjalnym semickim przedrostkiem, ktry mona przetumaczy na jzyk polski - okoo. Na przykad napisa, e prawo Tomasza Morusa (twrca utopijnego Komunizmu) bdzie trwao w Rosji 73 lata, ale doda przedrostek odpowiadajcy polskiemu - okoo. Komunizm w ZSRR (kraj ten zosta w Biaowiey w 1991 roku rozwizany) trwa: 1991-1917 (przewrt padziernikowy, tzw. rewolucja) =74 lata, czyli prawie si zgadza. W innych krajach europejskich upad 1 rok czy 2 lata wczeniej. Co do powstania tzw. Wielkiego Talibanu, to Nostradamus wyranie napisa, e powstanie on na 12 lat przed wybuchem III wojny wiatowej - to ten kraj (TALIBAN) bdzie potajemnie twrc i fundatorem superterroryzmu islamskiego. Zniszczenie wojsk NATO = powstanie Wielkiego Talibanu i opanowanie wszystkich terenw Azji rodkowej i Bliskiego Wschodu, a do granic Izraela, Turcji i Egiptu ma si to odby w cigu tych 12 lub 10 lat przed wybuchem III wojny wiatowej. Wielki Taliban bdzie zdobywa (przycza) niektre kraje do swojego pastwa metod stosowan poprzednio przed II wojn wiatow przez Hitlera: Nadrenia, Austria, Czechosowacja tylko na o wiele wiksz skal, niestety ZA CICHYM PRZYZWOLENIEM ZACHODU!!! Tak wic III Wojna wiatowa si rozpocznie i bdzie trwaa 27 lat, jak Wielki Taliban bdzie ju istnia od okoo 10-12 lat i obejmowa obecne pastwa: Pakistan, Afganistan, Iran, Irak, Kuwejt, Arabi Saudyjsk, Oman, Jemen, Emiraty Arabskie, Katar, Bahrajn, Jordani, Syri, Azerbejdan, Dagestan, Czeczeni, Turkmenistan, Tadykistan, Uzbekistan i wikszo Kazachstanu. A zachd, po zniszczeniu wojsk NATO w Afganistanie, w ogle si z tego rejonu wycofa po podpisaniu z Talibanem traktatu pokojowego, co na wzr traktatu Monachijskiego podpisanego przed II wojn wiatow z Hitlerem. Na reszt pyta i wtpliwoci rwnie innych osb odpowiem jutro i moe zaczn pisa dalej w temacie III wojny wiatowej. *21 Dla potrzeb opisu niniejszego tematu korzystam z wyda z roku 1555, z roku 1557, z roku 1568 m.innymi: "Almanachw i Prognostykw" zawierajcych take Sixains (szeciowiersze), a take z wydania z roku 1605 Presage (pisze si z przecinkiem nad liter "e") i Sixains z roku 1605. Oznaczenie Persage jest najnowoczeniejszym oznaczeniem tylko czterowierszy Nostradamusa stosowanym po roku 2000 i nie jest jeszcze zapisywane we wszystkich wspczesnych wydawnictwach encyklopedycznych. Oznaczenie Persage (napisaem poprzednio skd si bierze) zostao rwnie przyjte dlatego, e pocztek oznaczenia Persage, to znaczy Pers, dotyczy Persji, to jest obecnego Iranu. A kraj ten bdzie jednym z gwnych uczestnikw rozgrywajcego si teatru wojennego, to jest III wojny wiatowej. Bernard Chevignard, profesor jzykoznawstwa na Uniwersytecie w Dijon, w 1999 roku opracowa reprint wieo odrestaurowanego dwunastoksigu M. Nostradamusa, wiele z tych przepowiedni nie bya dotychczas znana nawet wrd specjalistw badaczy. Obejmuje on 6338 datowanych przepowiedni Nostradamusa (istnieje jeszcze wicej znanych, nie przetumaczonych m.innymi na jzyk polski i nieznanych, np. skrywanych najprawdopodobniej przez Bibliotek Watykask). Co jaki czas odnajdywane s rne fragmenty twrczoci Nostradamusa, szczeglnie na zachodzie, gwnie w jego ojczynie Francji, w rnych archiwach (take kocielnych) i maych starych bibliotekach. S one w rny sposb analizowane i tumaczone, a take rnie OZNACZANE! Nie wszystkie czterowiersze czy szeciowiersze Nostradamus w swoich centuriach oznacza. Robi to te osobisty sekretarz Nostradamusa Jean de Chavigny - czsto zmienia oznaczenia M.

Nostradamusa i w rnych wydaniach redniowiecza te s rne. Rnice w tumaczeniach wielu czterowierszy i szeciowierszy s bardzo rne - pisaem ju o tym, np.: synny czterowiersz dotyczcy roku 1999, wielu badaczy interpretuje go bardzo rnie - jest znanych kilkanacie interpretacji tego czterowiersza, oczywicie jest on przez rnych badaczy interpretatorw rnie oznaczany. S te czterowiersze i szeciowiersze, ktre maj jedn przyjt powszechnie interpretacj, a to gwnie dlatego, e Nostradamus pisa je gwnie klasyczn acin i nie stosowa adnych wymylnych zagadek. A oto przykad: Centuria I 1 Studiujc noc potajemnie Milczcy pustelnik, zasiadszy na mosinym trjnogu: Saby pomyk pord samotnej nocy Zdaje si odsania, to w co nikt nie powinien wtpi. I jeszcze jeden czterowiersz, szczeglnie dla mnie jako badacza twrczoci M. Nostradamusa wany, obym nie by przez niego przeklty! Centuria VI 100 (oczywicie czterowiersz aciski, pisany tylko jednym zrozumiaym jzykiem) Przemyl to czytelniku, najroztropniej, jak moesz, Wara jednak od moich wierszy, motochu tpy i bezbony. Precz od nich, astrologowie, barbarzycy i gupcy! Albo was wydam czcicielom szatana. Nic doda nic uj! Nostradamus naprawd nie mia wyboru. Musia rozmylnie zakamuflowa swoje przesanie wizjonerskie, a przynajmniej sprawi, eby byo dwuznaczne, zagadkowe i tajemnicze. Proroctwo naleao spisa "w mglistej, nie za jednoznacznej proroczej manierze", aby jeszcze raz zacytowa Mistrza Nostradamusa. Trzeba pamita, e Nostradamus (o czym ju pisaem) znajdowa si pod ostrym, nieustannym obstrzaem witej Inkwizycji, innych astrologw, ktrzy zarzucali mu bdne interpretacje ukadu gwiazd, std powysza riposta, baamutnie zapoyczona z pamfletu na prawnikw autorstwa Petrusa Crinitus'a (ur. 1465), wznowionego w Lyonie w 1543 roku. Atakowali go te poeci i uczeni za nieudolno, katolicy za konszachty z protestantami, oraz protestanci za konszachty z diabem. A wspomniana powyej wita Inkwizycja papieska grozia sdem kocielnym i spaleniem na stosie, co w wczesnych czasach byo bardzo rozpowszechnionym, szczeglnie na zachodzie Europy postpowaniem wobec tzw. "szarlatanw". Co do oznacze czterowierszy i szeciowierszy, to niektrzy obecni autorzy rnych wyda twrczoci Nostradamusa nie stosuj nawet oznacze centurii, np. jeeli w jakiej centurii jest czterowiersz numerowany liczb 83, a w pozostaych centuriach nie ma takiego numeru, to zapisuj ten czterowiersz bez numeru centurii itd. itp. Czasami si zdarza, e czterowiersz, np: 54 ma 14 tekstw - tumacze stosunkowo rnych, wtedy powinno si pisa tak: 54, 1; 54, 2 a do 54, 14. Ale niestety autorzy niektrych wyda ksikowych (jak ju pisaem tego nie stosuj), chodzi im bowiem w/g mnie tylko o czysty zarobek - pienidze. Nawet sami nie tumacz tekstw, a zlecaj to innym na og niezbyt do tego dobrze przygotowanym osobom.

Caa sie prdw atlantyckich, o zbiorczej nazwie GOLFSZTROM, jest czsto zmienna w czasie (wystpuj wieloletnie i miesiczne cykle w zalenoci od rnych uwarunkowa), zarwno w kierunkach przepyww i obrotw poszczeglnych prdw, z miejsc, w ktrych si tworz. Na t sie skadaj si prdy chodniejsze i cieplejsze, szczeglne znaczenie maj: prd pnocnoatlantycki i azorski, ale nie tylko. Niestety wida, e nie wszyscy zdaj sobie sprawy ze skutkw olbrzymiej czekajcej nas katastrofy! - naley wic dokadnie czyta i analizowa moje uprzednie wypowiedzi. Podstawowymi czynnikami decydujcymi o klimacie na planecie Ziemia i innych planetach, np. nam najbliszych: na Wenus i Marsie, s: 1. Od odlegoci od Soca - Ziemia ley w tzw. ekosferze. 2. Od cinienia atmosferycznego przy powierzchni gruntu: - Wenus rednio 100 atmosfer, tj. 100.000 milibarw (to cinienie rozgniotoby od razu czowieka na placek razem ze skafandrem, dlatego ldowanie czowieka na tej planecie jest raczej niemoliwe, chyba, e w specjalnym kosmicznym batyskafie) - takie cinienie znajduje si ok. 1000 metrw pod powierzchni oceanw - 1 atmosfera przybywa co 10 metrw w gb. - Ziemia rednio 1 atmosfera, tj. 1000 milibarw. - Mars rednio 6 milibarw - takie cinienie jest na wysokoci okoo 20 kilometrw nad Ziemi w tzw. stratosferze. 3. Od tego, jaki jest skad chemiczny atmosfery - czy jest ona przezroczysta czy nie. Na Wenus gwnym skadnikiem atmosfery (95%) jest dwutlenek wgla, ktry powoduje to, e wiato soneczne jest absorbowane i niewypuszczane na zewntrz w okoo 80% - powoduje to, e atmosfera na Wenus zachowuje si jak szklarnia. Gdyby atmosfera tej planety bya taka jak na Ziemi, to jest azotowo-tlenowa, a chmury byyby z pary wodnej, a nie z kwasu siarkowego, to temperatura na powierzchni tej planety, lecej bliej Soca ni Ziemia (tarcza soneczna widziana z powierzchni Wenus jest o okoo 50% wiksza ni widziana z Ziemi), wynosiaby rednio +60 stopni Celsjusza, a nie +400 stopni Celsjusza. Na Marsie jest z kolei duo chodniej ni na Ziemi, bo znajduje si on dalej od Soca ni Ziemia, a cinienie atmosferyczne jest ponad 100 razy mniejsze. Naley te pamita, e ogromne znaczenie ma zapylenie atmosfery, to znaczy czy jest przejrzystaprzezroczysta, czy nie. Ukad Soneczny wraz z Ziemi okra nasz Galaktyk, ktra nosi nazw "Droga Mleczna" i jest galaktyk spiraln z poprzeczk, w okresie okoo 190 milionw lat ziemskich. Przez ten okres Soce wraz ze wszystkimi swoimi planetami przechodzi kilkanacie razy przez galaktyczne rami Strzelca (znajdujemy si w jego pobliu - wystpuj jeszcze inne ramiona galaktyczne, np. Oriona), a w tym ramieniu znajduj si ogromne chmury (oboki ciemnej materii, ktr wchania atmosfera ziemska) - po prostu atmosfera zanieczyszcza si rnymi drobinami skalnymi i pyowymi, ktre wchodz w skad tych obokw, staje si ona po prostu mtna - nie przepuszcza caego wiata sonecznego. Temperatura na Ziemi z powodu zmniejszenia dopywu wiata od Soca spada i wwczas nastpuje epoka lodowcowa. Takich epok lodowcowych Ziemia przeya ju wiele na przestrzeni 4 miliardw lat swego istnienia. Po opuszczeniu ramienia Strzelca klimat Ziemi i pozostaych planet obiegajcych Soce si ociepla. System prdw morskich Golfsztrom ma tylko wtrne znaczenie. W wyniku upadku na Ziemi odamka komety lub meteoru w atmosferze ziemskiej zostan rozpylone olbrzymie iloci drobin skalnych i pyw, a take kwasw i zasad. Ogromna cz promieni sonecznych nie dotrze na Ziemi do powierzchni gruntu oraz mrz i oceanw. Nostradamus pisze, e przez kilka lat nie bdzie w ogle dni sonecznych w cigu dnia, a bdzie panowa pmrok. Ludzie bd mieli trudnoci w oddychaniu - bd im podawane specjalne maski. W niektrych miejscach powietrze bdzie pachniao kwasem i stchlizn. Bd szeroko rozpowszechnione choroby ukadu oddechowego i puc. Na ziemi bd paday kwane deszcze - niektre bd niszczyy naskrek (bdzie wyglda jak po oparzeniach). Klimat na Ziemi, wobec rozpylenia w atmosferze pyw i gazw (rwnie siarkowego) po odamku

komety lub meteoru, ochodzi si do tego stopnia, jak to miao miejsce w epoce lodowcowej. W Kanadzie bd mrozy nie -30 czy -40 stopni Celsjusza, a -90 a nawet -110 stopni Celsjusza. Takie mrozy, jak dotychczas s w Kanadzie czy na Syberii, bd w Europie. Nostradamus pisze, e w lecie w Europie przez kilka lat po katastrofie temperatura nie bdzie przekraczaa +5 stopni Celsjusza. Zamarzn wody gruntowe i studnie. Wody gruntowe bd mtne, zanieczyszczone rnymi pyami i zwizkami chemicznymi - zakaone przez wsikajce do gruntu z opadw atmosferycznych brudne i kwane deszcze. Na Ziemi pojawi si drastyczny brak sodkiej wody niezbdnej do przygotowywania posikw i utrzymania codziennej osobistej higieny. Upadek meteoru na Ziemi sprzed 70 milionami lat spowodowa zatrucie atmosfery, generalne ochodzenie klimatu i wyginicie znacznej iloci gatunkw flory i fauny, w tym wyginicie dinozaurw, a przecie klimat by cieplejszy ni teraz i ciepe prdy morskie nie uratoway gorcego klimatu na Ziemi! By to moment zakoczenia ery mezozoicznej, czyli redniowiecznej w geologicznej historii ycia na Ziemi, a powstaniem ery kenozoicznej - nowoytnej - to jest ery rolin liciastych i kwiatowych, ssakw i wreszcie czowieka, a okoo 100.000 lat temu czowieka uduchowionego przez Stwrc, czowieka z Cro Manion`s, od ktrego zasadniczo si nie rnimy. Czytaj po hebrajsku Adamu (nasz Adam) to mczyzna, a Hewe (nasza Ewa) to kobieta - pisaem ju o tym. Dlaczego tak si stao?! Na rwniku te bdzie pmrok co najmniej dwuletni - temperatura kadego dnia w poudnie nie bdzie przekraczaa +10 stopni Celsjusza, a w nocy na rwniku bdzie opadaa nawet do -20 stopni Celsjusza. Bd tam brudne opady niegu (na rwniku!!!) w nocy, a w dzie kwany czarny deszcz! Almanach cz 3 611, 1 Na rwniku minus 20, czarny obrzydliwy nieg, W dzie wodnista kwana ma spada z nieba, Wiele zdechego ptactwa i innego zwierza pada z morowego powietrza, Niebo wci ciemne jakby soce zachodzio bez przerwy, Chmury cikie, czarne i ogromne, nigdzie adnych przerw, Zesche brudne oszronione stepy, obok gste jak ropa wody oceanu. Tak Nostradamus pisze pewnie o rwnikowej Afryce. Golfsztrom ociepla si na rwniku i jako ciepy zesp prdw kieruje si w stron Europy. Po takim ochodzeniu klimatu (rwnie na rwniku), spowodowanym I Wielk Katastrof Kosmiczn (II Katastrofa to przebiegunowanie Ziemi, o ktrej pniej te napisz), ktra bdzie miaa miejsce w historycznych czasach ludzkoci, te prdy nie bd miay szans na ocieplenie na rwniku! - ONE SI PO PROSTU TE OCHODZ!!! Moi drodzy musicie si zastanowi, czy mam odpowiada na do dla mnie dziwne, szkolne pytania, czy pisa na temat, a naszym tematem jest III Wojna wiatowa!!! Na temat oznacze centurii i innej twrczoci Nostradamusa mgbym powici przynajmniej z kilkadziesit stron, ale chyba nie jest to gwnym tematem tej strony? - ju o tym pisaem nie raz. * Sowo TALIB w jzyku arabskim oznacza ucznia lub studenta, ale z przedrostkiem El Talib. Kiedy Talibowie nie byli jeszcze znani w historii, a pojawili si dopiero w kocu lat 90-tych XX wieku po pokonaniu mudahedinw w Afganistanie, badacze Nostradamusa zamiast sowa Talib

lub Wielki Taliban uywali po prostu nastpujcych tumacze: - jeeli Nostradamus pisa TALIB LUB EL TALIB, to badacze tumaczyli te sowa na: Ucze Mahometa lub uczniowie Mahometa, albo studiujcy nauki Mahometa. - jeeli Nostradamus pisa po arabsku dosownie Wielki TALIBAN jako pastwo, to badacze jego twrczoci tumaczyli to na: Imperium Arabskie lub Muzumaskie, albo Islamskie, czy wrcz Pksiyca albo Wielbda, lub zamiast Wielki Taliban po prostu Wielki Pksiyc lub Wielki Wielbd - oczywicie w niektrych przepowiedniach M. Nostradamus uywa rwnie takich zwrotw i dlatego rni tumacze, rwnie ja szlimy na tzw. atwizn nie wiedzc o tym - przez myl nam nawet nie przeszo, e TALIB, TALIBOWIE i TALIBAN Trzeba tumaczy dosownie!!! - e to bd w przyszoci na pocztku XXI wieku AUTENTYCZNE NAZWY uywane powszechnie!!! I TO JEST TA NIEZNANA WIELKO NOSTRADAMUSA!!! A ile jest jeszcze nie odkrytych takich niespodzianek w jego bujnej twrczoci? Na przykad nikt nie wie dotychczas (aden badacz jego twrczoci) - ja te nie wiem! - co oznacza uywane niejednokrotnie przez Nostradamusa sowo: TORRENT, bowiem w adnym jzyku ono nie wystpuje, rwnie w znanych martwych jzykach. Bd wic o nim pisa: TORRENT, przytaczajc czterowiersze lub szeciowiersze Nostradamusa, nie wiedzc co to sowo oznacza? Takich sw jest jednak sporo! Sowo TORRENT wystpuje w opisach III wojny wiatowej w czasie inwazji Mahdiego na Europ - nie ma te takiej miejscowoci (zostao to dokadnie zbadane i przewietlone). Myl, e za kilka lub kilkanacie lat to sowo (TORRENT) te bdzie powszechnie znane, tak jak po roku 2000 sowo TALIBAN, ktre Nostradamus uy w swojej XVI wiecznej twrczoci! Niestety musz Pana zmartwi, Nostradamus uywa nazw: Talibowie, Taliban lub Wielki Taliban dosownie przeplatajc je nazwami podanymi wyej, np.: uczniowie Mahometa lub Imperium Islamskie itd. itp. Skd Nostradamus wiedzia o tym? A skd Nostradamus zna nazwiska na przykad: profesora Pasteura, czy generaa Franco albo Napoleona itd. itp. Ja nie wiem - po prostu zna!!! * Zanim przedstawi opis inwazji Mahdiego na Europ w czasie III wojny wiatowej, ktra jest bardzo dokadnie i szczegowo opisana, tak jak by M. Nostradamus by KORESPONDENTEM WOJENNYM w trakcie tych wydarze, przedstawi krtkie kalendarium dotyczce gwnych wydarze sprzed III wojny, okresu III wojny wiatowej i dotyczcej okresu po III wojnie wiatowej, ale bardzo oglnie i skrtowo. Wzoruj si tu m.innymi na synnym badaczu twrczoci Nostradamusa, synnym francuskim badaczu Peter'e Lemesurier, ale nie tylko. Rok 1999 Rozpoczcie dziaalnoci (potwora islamskiego) przywdcy Al Kaidy i Talibanu w Azji rodkowej - Afganistan i Pakistan. Rok 2001 Rozpoczcie dziaalnoci zwizanej z tzw. "wstpnym terroryzmem islamskim" zapocztkowanym atakiem na dwie wiee nowojorskie (11 wrzenia).

Rok 2010? Przybycie do Pakistanu z Arabii Saudyjskiej przyszego Mahdiego-sunnity (urodzi si w Iraku w roku 1969? z matki prostytutki noszcej arabskie imi Fatima i ojca zodzieja noszcego arabskie imi Mahomet) - przybdzie z wielkimi pienidzmi odziedziczonymi po piknej urodziwej matce kochance bogatych szejkw arabskich - rozpoczcie jego dziaalnoci zbrojnej, ktra doprowadzi do opanowania Pakistanu, a pniej Afganistanu i innych krajw muzumaskiej Azji przez Talibw. Obwieci si jako potomek Ismaela - ojca wszystkich Arabw i innych muzumanw. Rok 2011?-2012? Rozpoczcie przez Mahdiego (przed tym m.innymi zamordowanie Osamy bin Ladena i Muy Omara) NOWEJ ERY Terroryzmu Islamskiego, tzw. DEKADY (10 lat) Superterroryzmu islamskiego - moliwy wybuch brudnej bomby atomowej nad Nowym Jorkiem, to jest poprzez wystrzelenie z Atlantyku rakiety redniego zasigu z bomb nuklearn z podwodnej odzi zdobytej na Pakistanie - d Mahdiego. Rok 2012?-2013? Zniszczenie wszystkich wojsk NATO bomb lub bombami atomowymi zdobytymi na armii zniszczonego Pakistanu. Zdobycie stolicy Pakistanu Islamabadu przez Talibw Mahdiego. Zmiana nazwy Pakistanu na Kalifat Wielkiego Talibanu. Nadanie goda i flagi nowego pastwa. Pierwsza stolica w Peszawarze, nastpna w Islamabadzie. Rok 2013? Wyraenie publicznej skruchy przez Mahdiego w telewizjach caego wiata - przeproszenie pastw "Zachodu" i ukaranie publiczne wielu swoich generaw, ktrzy nawiasem mwic zrobili to na jego (Mahdiego) rozkaz. Podpisanie "wieczystego" traktatu pokojowego z USA i UE - uznanie przez zachd Kalifatu Wielkiego Talibanu i cakowite wycofanie wojsk USA i NATO z Azji rodkowej i Bliskiego Wschodu. USA rezygnuj z kontruderzenia nuklearnego! - rwnie w wyniku protestw diaspory muzumaskiej (tzw. 5-ej kolumny) na zachodzie oraz lewicowcw i pacyfistw. Rok 2014? do 2016? Krwawa zwyciska wojna z Iranem, tj. jego przywdcami szyickimi ajatollahami. Zachd popiera nowego przyjaciela - Wielki Taliban. Przeladowania szyitw przez sunnitw. Rok 2017? W Korei niemal dochodzi do konfrontacji nuklearnej pomidzy USA, a Chinami. Opuszczenie Japonii przez wojska USA na jej danie. Japonia podpisuje z Chinami i Wielkim Talibanem tajny ukad w Harbinie-Manduria skierowany przeciwko "Biaej Rosji". Rok 2018? Wielki Taliban po zajciu Iranu dokonuje rewolt muzumaskich w krajach Azji rodkowej nalecych kiedy do ZSRR (Turkmenistan, Tadykistan, Uzbekistan, Kirgistan i Kazachstan). Sytuacja staje si niebezpieczna - Rosja i Wielki Taliban s w przededniu wojny. Rada Bezpieczestwa ONZ za zgod swoich staych czonkw z prawem veta - jest ich 10 (zostaa przedtem powikszona z 5-ciu o Indie, Brazyli, Niemcy, Japoni i jeszcze jedno pastwo - albo RPA albo Wielki Taliban) - decyduje si za zgod wszystkich przeprowadzi oglnonarodowe referenda mieszkacw. Zdecydowana wikszo mieszkajcej tam sunnickiej ludnoci jest za przyczeniem tych pastw do Wielkiego Talibanu. Rosja zajmuje zbrojnie pnocn cz Kazachstanu, ktr w wikszoci zamieszkuje ludno rosyjskojzyczna. Wielki Taliban nie interweniuje, ale stosunki midzy nim, a Rosj s napite.

Na razie kocz - jutro opisz dalsz cz kalendarium, to jest do wybuchu III wojny wiatowej w roku 2021? - tak przewiduj, a do jej zakoczenia po 27 latach w roku 2048?. Nastpnie opisz skrcone kalendarium do roku 3792 (dalej Pan Bg nie da Nostradamusowi zajrze - tak napisa), okres Supertotalitaryzmu, w tym sylwetki Mahdiego, Henryka Szczliwego i innych (midzy innymi Krla Polski), podboje Mahdiego w Europie i wiele innych wydarze. * A oto szeciowiersz dotyczcy urodzin Mahdiego: Almanach cz V 666, 6 W dwudziestym 6, 8 i 9 to liczby trzeciego Antychrysta, Mahdi muzumaski potwr otworzy na Ziemi bramy piekie. Syn Mahometa zodzieja i piknej Fatimy ladacznicy, Przyprawi miliony do ndzy, chorb i mierci. Urodzony w pobliu Babilonu pomidzy dwiema rzekami, Oko straci w modzieczej bjce z rwienikami. Bd jeszcze pisa o nim, tak jak i o innych dyktatorach. Tak wic Mahdi urodzi si najprawdopodobniej w 1969 roku - mamy tu dwie liczby wymienione przez Nostradamusa, to jest dwie dziewitki i jedn szstk. Nie mamy natomiast semki, ale 9-ty miesic ksiycowego kalendarza muzumaskiego to Ramadan, w ktrym to miesicu (jak ju pisaem uprzednio) narodzi si III Antychryst, ktrego Nostradamus nazywa Mahdim. W roku 1969 muzumaski miesic Ramadan zacz si w/g naszego chrzecijaskiego sonecznego kalendarza w sierpniu, a jest to u nas smy miesic, a wic mamy i semk(8). Prosz zwrci uwag, e Nostradamus podaje liczb 9 na kocu jako najwaniejsz, czyli najliczniejsz. Dawniej bya taka tradycja, e najwaniejsze osoby i fakty podawano na kocu, a nie na pocztku, dlatego m.innymi do naszych czasw przeszed zwyczaj przedstawiania kobiet na pierwszym miejscu, co w dawnych czasach nie byo przywilejem. Prosz zwrci te uwag na to, e liczba 6 zgodnie z alfabetem hebrajskim oznacza siy nieczyste (szatana), a liczba 9 (jako odwrcona 6-ka) przewrotno i kamstwa, liczba 8 oznacza zwycistwa, ale podana przed liczbami 6 i 9 mwi nam o tym, e Mahdi poniesie pomimo pocztkowych wielkich tryumfalnych zwycistw wielk klsk i osobist tragedi (zostanie zamordowany przez muzumaskich wspbraci). Gdyby liczba 8 jako najwaniejsza zostaa podana na kocu (w w/w szeciowierszu Nostradamusa), to Mahdi osignby ostateczne zwycistwo w III Wojnie wiatowej. Tak wic, jak ju uprzednio wspomniaem przytaczajc rne warianty czterowiersza Nostradamusa o roku 1999, Mahdi majc w 1999 roku 30 lat przyby do Afganistanu lub Pakistanu, aby w ukryciu dziaa przy boku "chorego Mistrza", jak najprawdopodobniej nazywa Nostradamus Osam bin Ladena. Mahdi ma si ujawni dopiero pniej jako przywdca, to jest Kalif Wielkiego Talibanu. Ja tak jak Wy zastanawiam si nad tym, kto nim jest, jak mylicie? - piszcie. Moe moje informacje Wam pomog w jego identyfikacji? I druga sprawa - podam jeden z czterowierszy o TORRENT-cie, moe on pomoe Wam w identyfikacji tego sowa? Tego wyrazu (TORRENT) bd czciej uywa w opisie inwazji wojsk Mahdiego (czerwonego, czarnego i biaego - turbanw, tak te armie nazywa Nostradamus) na Europ.

Persage II 37, 2 Biay Turban w wielkiej sile obleg Trabizont, Wrd Turkw i sojusznikw wielka niezgoda, TORRENT jest przyczyn ogromnego zamieszania, Rozkazy i dziaania pomylone, a ruchy nieskoordynowane. Teraz, jak ecie mi podpowiedzieli, to jest cakiem moliwe, e chodzi o jak wojn komputerow. Oczywicie, e TORRENT po angielsku, jak kto napisa, to "potok", ale mylaem dotychczas, e to jaki potok wojska. Moliwe, e Nostradamusowi chodzio o jaki potok-plikw, to jest mylnych, faszywych informacji komputerowych powodujcych zamieszanie w bazach danych przeciwnika. Nie wiem, nie jestem w tej dziedzinie mocny, ale piszcie co Wy na to? Aha! - w/w czterowierszu Nostradamus wyraz TORRENT pisa tak jak napisaem, czyli z samych duych liter, musi to by dla niego (Nostradamusa) wyraz bardzo wany - pamitajcie o tym! *24 Drogi "Gociu", znam bardzo dobrze jzyk angielski i to nie tylko w wersjach (gwarach i odmianach) brytyjskich, ale take w innych wersjach, rwnie kreolskich. Znam te jzyk anglosaski - redniowieczny przodek jzyka nowo-angielskiego. Sowo TORRENT w tym jzyku i wielu innych! - nie jest mi obce. Chodzi mi tylko o to, CO TE SOWO MOE OZNACZA w wizjach i przepowiedniach Wielkiego Mistrza Nostradamusa! I to wszystko! - o to prosz, o poczenie tego tak wanego dla Nostradamusa sowa. Oto inny przykad: Sixain 9 14, 1 TORRENT to czyny i diabelskie i Boskie zarazem, Europo! - Bro si i patrz: ani w przd ani w ty, a na swoje skrzyda! Ta niezwyciona armia ducha rozkrusza twoje chrzecijaskie mury! Przekaz Mahdiego jak sie PAJKA gmatwa i zaplata WSZYSTKO! Ta Bro i Armia TALIBANU unicestwia to co dotychczas stworzya, Na nic twoje wysiki, bdziesz niszczona wasn broni za rozkazem Wielbda! * OTO DALSZA CZ KALENDARIUM WYDARZE ! Rok 2019? Podpisanie Nowego II tajnego Ukadu pomidzy: Wielkim Talibanem, Chinami i Japoni w sprawie wsplnych dziaa majcych na celu osabienie pastw zachodnich i nowego PODZIAU WIATA (sfer wpyww), tzw. ukad "sieciowy" lub "pajczy", jak go nazywa Nostradamus. Rok 2020?-2021? Najprawdopodobniej jedna z ostatnich wizyt (ostatnia bdzie miaa miejsce na 1 miesic przed wybuchem wojny) kanclerza Niemiec we Francji, dotyczca wystpienia obu krajw z Unii Europejskiej obcionej 50-letnim "falujcym" kryzysem gospodarczym zapocztkowanym "upadkiem bankw". Po 3 miesicach: Francja, RFN i 3 kraje Beneluksu tworz cisy zwizek 5ciu pod nazw Stany Zjednoczone Europy ze stolic w Paryu i zamykaj swoje granice z reszt Europy. Tylko te pi krajw przyjmuje now konstytucj zaproponowan w roku 2017 - nowej konstytucji nie musz przyj wszystkie kraje, wobec czego te ktre jej nie przyjy, pozostaj poza nowymi Stanami Zjednoczonymi Europy. W zwizku z wystpieniem Francji, Niemiec, Belgii,

Holandii i Luksemburga Unia Europejska po 4 miesicach zostaje rozwizana. Nowe Stany Zjednoczone Europy wystpuj z NATO, a na ich danie dochodzi do wycofania wojsk USA z obszaru Europy - te danie popieraj: Wielki Taliban, Chiny i Japonia. Wybuch II Wojny Domowej w USA z powodu wieloletniego kryzysu gospodarczego: powikszajcego si wielomilionowego bezrobocia i ndzy - krwawe starcia rasowe i narodowociowe w miastach. 2 i 3 Armia Obywatelska zdobywa wiele koszar armii rzdowej i przejmuj jej ciki sprzt. Buntownicy pod wodz Merlina? zdobywaj zdobycznymi czogami Chicago i zakadaj tam swoj sta siedzib. Rok 2021? PODPISANIE TRAKTATU O WIECZYSTYM POWSZECHNYM POKOJU I OGLNOWIATOWYM ROZBROJENIU W JEROZOLIMIE, TAK ZWANY TRAKTAT O WSZECH POKOJU WIATOWYM W JEROZOLIMIE!!! NA KONGRESIE JEROZOLIMSKIM s obecni: Prezydenci, Premierzy i Monarchowie, a take przywdcy duchowni wielu religii, w tym papie - z rnych stron wiata reprezentujcych ponad 150 pastw. Podpisanie TRAKTATU, a waciwie kilkunastu traktatw pokojowych jest bezporednio i na ywo transmitowane przez wszystkie wiatowe telewizje. Nastpnego dnia w noc europejsk o godz. 3:00 ROZPOCZYNA SI III WOJNA WIATOWA!!! Jeden z wierszy mwi o tym, e III wojna wybuchnie w nocy, tak jak do domu na og przychodzi zodziej - ju podawaem, a teraz drugi wiersz z ponad 10.000, jakie Wielki Nostradamus napisa wieszczc przyszo od wspczesnych sobie wiekw, a do roku 3792! Almanach IV 211, 1 W noc Europy o trzeciej, po hucznym Jerozolimskim chrzcie pokoju, Wielki Smok i Wielki Wielbd rozpoczn krwaw jatk, jakiej WIAT nie widzia! Pierwsza i Druga bya tylko dziecinn igraszk, Trzecia pokae dopiero ca moc SZATANA! Siwy ty - Wielki Wadca Smoka w sojuszu z krajem Wini zaczerwieni niebo i ziemi Sowianina! Jednooki Mahdi z Wielkim Krwawym Biczem wkroczy na ziemie Turkw i Egipcjan, Europo pom tym niewiernym, nie wierz sowom przekltego Antychrysta! Po kilkumiesicznej ofensywie, rwnie z ograniczonym uyciem przez Chiny i Taliban broni nuklearnej, chemicznej i bakteriologicznej, Chiny i Japonia opanowuj rosyjski Daleki Wschd i Syberi a do Uralu, a Taliban Egipt i ca Afryk Pnocn cznie z Marokiem, oraz azjatyck Turcj z wyjtkiem Stambuu (Konstantynopola), ktry bdzie oblegany a do roku 2022? Rok 2022? mier bardzo starego, jak pisze Nostradamus ponad 90-letniego papiea po siedemnastu latach pontyfikatu - tu wszystko si zgadza: Benedykt XVI urodzi si w roku 1927, bdzie wic mia 95 lat - pontyfikat rozpocz On bowiem w roku 2005!!! Centuria V 92, 1 Gdy bdzie ju zarzdza lat siedemnacie, Wybior nowego, ale ustanowi kadencj do lat piciu. Ponad 90 bdzie mia stary Pasterz nim zostanie wybrany NOWY, Lecz Rzymianin Piotr nie przypadnie do gustu mieszczanom!

I jeszcze jeden czterowiersz chyba o Benedykcie XVI: ) Stary Pasterz po Socu wybrany sug oliwki, W kraju Izraela podpisze haniebny pakt pokoju. Wszyscy bd myleli, e krtkie jego panowanie, Pocaunek Mahdiego okae si jego omeg! * ROK 2023? Rozpoczcie przez Wielki Taliban zmasowanej ofensywy na Europ POUDNIOW z trzech stron (na wstpie Wielka Bitwa Morska na Morzu rdziemnym, tzw. Wielka Bitwa Maltaska i zniszczenie floty Europejskiej przez flot "Czarnej Bandery Mahdiego"): 1. Armia "Czarnego Turbanu" rusza poprzez cienin Gibraltarsk (cienin Debel al Tarik - Supy Herkulesa) na Hiszpani i Portugali. 2. Armia "Biaego Turbanu" rusza na Stambu - Konstantynopol, Grecj i kraje Bakaskie. 3. Armia "Czerwonego Turbanu" z Libii i Tunisu zdobywa Malt i lduje na Sycylii w poudniowych Woszech. Rwnoczenie wybuch wojny Chisko-Indyjskiej (po I katastrofie kosmicznej) - pierwsze uderzenia nuklearne i olbrzymie ofiary. W kocu roku przerwanie ofensywy wojsk muzumaskich na skutek upadku do Atlantyku odamka komety lub meteoru. ROK 2025? Wznowienie Inwazji Wojsk muzumaskich. ROK 2026? do 2028? Opanowanie przez Pksiyc Hiszpanii, Portugalii, Woch, Turcji, Grecji, Bugarii, Macedonii, Boni z Hercegowin, Chorwacji i Czarnogry. Akces muzumaskiej Albanii do Talibanu. Rumunia przyjmuje Islam i wspomaga zbrojnie Taliban. Rzym zostaje przemianowany na ISLAMADABAD - ostatni papie Piotr Rzymianin ucieka z miasta, ale na grze niedaleko rzeki Rubikon pod Wielkim Krzyem zostaje zamordowany. Bazylika witego Piotra zostaje przemianowana na WIELKI MECZET PROROKA MAHOMETA i staje si siedzib imama, to jest WIELKIEGO MUFTIEGO Islamadabadu i wiata. W cigu 10 miesicy do Bazyliki dobudowane zostan cztery 250 metrowe owietlone supy - minarety. O godz. 6-ej rano kadego dnia rozlega si z olbrzymich megafonw gos muezzina na cze i chwa Mahdiego i muzumanw, wzywajcy wszystkich mieszkacw do modlitwy. Wszdzie wisz muzumaskie zielone sztandary ze sowami, cyt.: "ALLAH AL AKBAR" - Allah jest Wielki. Stolica Wielkiego Talibanu zostaje przeniesiona z Kairu do Rzymu. Mahdi, dowdztwo Armii, jego rzd i wielki paacowy harem zostaj przeniesione do Rzymu - Islamadabadu. Rok 2029? Mahdi wydaje synnych 21 dekretw, tzw. praw koranicznych, m innymi: - Rzym-Islamadabad zostaje zamknity dla chrzecijan. - Na terenach zdobytych trwa przymusowa islamizacja. - Wszdzie jako prawo zostaje ogoszony szariat i wieloestwo. - Kady muzumanin moe mie do 4 on, a zasueni jeszcze wicej. - Ksia, biskupi, kardynaowie i zakonnicy chrzecijascy maj by obowizkowo krzyowani. - Wszdzie zostaje wprowadzony przymus nauki jzyka arabskiego - tylko w nim mona pisa,

oficjalnie mwi itd. - Zostaje przywrcone niewolnictwo - unikniciem lub wyzwoleniem z niego jest przejcie na Islam. - Mahdi "piecztuje" wszystkich ludzi, i wolnych muzumanw i niewolnikw - do nadgarstka kademu (noworodkom po urodzeniu) wszczepiany jest "czip", ktry umoliwia odnalezienie kadej osoby. "Czip" suy do wszystkiego, rwnie do pacenia w sklepach, operacji bankowych, suy jako dowd osobisty itd. Ludzie nie "oczipowani" s natychmiast umiercani. W w/w roku armia muzumaska toczy krwawe dziaania zbrojne na Wgrzech, zdobywa Bud, w rkach Wgrw i sojusznikw pozostaje Peszt. Po zdobyciu Bratysawy i Sowacji oraz cakowitym zniszczeniu Pragi i zajciu Czech, Niemcy i Polska podpisuj traktat z Talibanem: wprowadzaj islam i udzielaj mu pomocy wojskowej. Rok 2030? Wielki Taliban zdobywa neutraln Szwajcari i Austri oraz z trzech stron uderza na Francj (od Hiszpanii, od Morza rdziemnego i Woch oraz Szwajcarii). W Niemczech wybuchaj krwawe bratobjcze walki. Zostaje przywrcone Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Cesarz Niemiecki proponuje Polsce przyczenie do Niemiec i pomaga Mahdiemu w podboju Francji. Polska odmawia i Niemcy atakuj Polsk, ale po grobach Mahdiego i klsce desantu pod Koobrzegiem oraz w walkach granicznych nad Odr, po 7 dniach odstpuj od ataku. Za napad na Polsk Mahdi wkracza do poudniowych Niemiec, ktre wraz z Bawari przycza do swojego pastwa. Osabiona Rosja sigajca tyko do Uralu z namowy Niemiec, w tym samym czasie, kiedy zaatakoway Polsk, wkracza na Ukrain, pastwa nadbatyckie i Biaoru. Najwikszych rzezi dokonuje na Ukrainie. Mahdi ostrzega Rosj i nakazuje wycofa si jej ze zdobytych ziem. Do wszystkich tych krajw na polecenie Mahdiego wkraczaj przyjmowane przyjanie oddziay polskie. Rok 2030?-2034? Cikie walki we Francji wojsk Talibanu koczce si zdobyciem caej Francji oprcz pwyspu Bretanii. Rok 2035? Wybuch Wielkiej rewolty szyitw w byym Iranie (Persji) i Iraku przeciwko Mahdiemu i sunnitom. Mahdi odkada wojn z Wielk Brytani, ktra przyjmuje 3-letni traktat rozjemczy z Talibanem, ktry nie przewiduje przymusowego wprowadzenia Islamu. Rok 2037? Wojna z Wielk Brytani i Wielki PRZEOM!!! Tu przerw opis KALENDARIUM i opisz dziaania zbrojne na podstawie twrczoci Nostradamusa, ktre miay miejsce w I etapie III wojny wiatowej, to jest latach 2021?-2037? * ZNISZCZENIE IZRAELA I WIELKA INWAZJA MAHDIEGO NA EUROP w latach 2021?2037? GWNI BOHATEROWIE WYDARZE: 1. Pochodzenie Mahdiego

Zarwno pochodzenie, rodowd jak i inne atrybuty Mahdiego s licznie opisane w witych ksigach Islamu. Muzumanie cz z nim nie mniejsze nadzieje ni chrzecijanie z powtrnym przyjciem Mesjasza. Wedug tradycji Mahdi musi pochodzi od Mahometa poprzez jego crk Fatim, podobnie jak w chrzecijastwie Jezus i Matka Boska, a take wychowawca i opiekun w. Jzef pochodzili z krlewskiego rodu Dawida. Nostradamus potwierdza pochodzenie Mahdiego od proroka Mahometa: Persage IV 99, 3 Starszy Mny Syn Crki Proroka Mahometa, Odrzuci tak daleko armie Francuzw, Na ktre cinie ogniste pioruny, e strac szyki bojowe, Niewielu ucieknie wwczas daleko w gb Hesperii. Jak wiemy Nostradamus nazywa Mahdiego w rny sposb, ale przewanie bardzo negatywny: III Antychryst, Wielki Morderca, Wielki Krtacz, Jednooki, Jednooki Potwr, Jednooki Mahdi itd. Ale te nazywa go tak: Zdobywca Muzumaski, Kalif Talibanu, Wielki Pogromca Chrzecijan itd. 2. Muzumaski Jezus Wedug wierze islamskich, po nadejciu Mahdiego ponownie powinien powrci na Ziemi Jezus, ktry uwaany jest za drugiego pod wzgldem znaczenia proroka po proroku Mahomecie. Obaj przywdcy pokonaj III Antychrysta, ktrym w/g Koranu s zbiorowo pastwa chrzecijaskie, gwnie: USA, Izrael i Europa Zachodnia. Zgodnie z ich nauk II Antychrystem byo w redniowieczu Cesarstwo Bizantyjskie, a I Antychrystem przeciwnicy proroka Mahometa. I pierwsi i drudzy zostali pokonani przez przywdcw Islamu i przeszli do historii. Dlatego prorok Mahomet by te wielkim zdobywc - zbrojnie zjednoczy wszystkie plemiona arabskie i na danie Boga (Allaha) mieczem walczy o nawracanie niewiernych ludw niearabskich. Kontynuujc t myl i ideologi: Mahdi i Muzumaski Jezus maj wsplnie - w sojuszu ostatecznie i raz na zawsze dokona nawrcenia caej ludnoci Ziemi na jedynie prawdziw religi ISLAM (WIARA). Czyli dokona wiatowego Dihadu, a na wszystkich opornych rzuci Fatw, czyli kltw, co jest rwnoznaczne z wyrokiem mierci (przykad Salmana Rushdie i innych). Muzumanie twierdz (KORAN), e Jezus nie zgin na krzyu, a zmar mierci naturaln. Twierdzenie chrzecijan o mierci Jezusa na krzyu (zncanie si nad nim) uwaaj za witokradztwo i obraanie przez ludzi Boga (Allaha). Nie uwaaj te Jezusa za Syna Boego, tylko za proroka zapowiadajcego przyjcie Wielkiego Proroka Mahometa. Do dzisiaj w niektrych krajach muzumaskich za goszenie tez, e Jezus by Synem Boym i zosta ukrzyowany oraz 3go dnia powsta z martwych, mona trafi do wizienia, a nawet straci ycie. Prawda muzumaska o Jezusie jest bowiem inna ni chrzecijaska. A oto pochodzenie Jezusa Muzumaskiego: Persage V 55, 3 Z Kraju Arabii Szczliwej narodzi si faszywy Jezus, Bdzie potny w prawie Mahometa, Aby podbi Hiszpani i Grenad, I dalej przez morze ludy Ligurii i Romanii. Arabia Szczliwa to dzisiejszy Jemen - w staroytnoci Arabskie Krlestwo Saba. Liguria i Romania to pnocne Wochy, do ktrych z poudnia wkrocz wojska Jezusa

Muzumaskiego. Przed tym na czele swych wojsk Sinobrody (Muzumaski Jezus) podbije Hiszpani, w tym dawn Grenad i Portugali. Najprawdopodobniej w roku 2022? ogosi si w Kordowie (Kordobie) Emirem odtworzonego Al Wandaluz - tak do 1492 roku Arabowie przez okoo 800 lat nazywali obecn Hiszpani i Portugali i byli jej gwnymi mieszkacami. Nowy Emirat Al Wandaluz wejdzie w skad Wielkiego Talibanu, a jego stolic zostanie Kordowa. Wielka Katedra Kordowaska (Kordobaska) stanie si powtrnie Wielkim Meczetem Muzumaskim, a miasto Kordoba (Kordowa) stolic Emiratu Al Wandaluz (Wandaluzji) - poczonej Hiszpanii i Portugalii. Z tych podbojw wynika jednoznacznie, e nie mona utosamia muzumaskiego Jezusa z chrzecijaskim Jezusem Chrystusem, ktry ideowo stawiany jest na przeciwnym biegunie. Stroni bowiem od siy i przemocy, a nawouje do mioci i braterstwa. Jezus Muzumaski jest rnie nazywany przez Nostradamusa: Jezus Muzumaski, Sinobrody, Faszywy Jezus, Zwycizca chrzecijan, Pogromca Krzyowcw itd. Jak ju pisaem - przed ewentualn III wojn wiatow (2021?) Kalif Wielkiego Talibanu Mahdi, uderzajc w roku 2020? na Zjednoczone Pastwa Pwyspu Arabskiego tzw. VAR z podbitego ju szyickiego Iranu (VAR - to ma by co podobnego do obecnej Unii Europejskiej), spotka si z dowdc pastw arabskich z VAR-u - wanie z Sinobrodym, czyli Jezusem Muzumaskim w zakolu dwch wielkich rzek (Tygrysu i Eufratu) i na przedmieciach Bagdadu dojdzie tam do krtkiej 3-dniowej potyczki. Po trzech dniach obaj dowdcy Kalif Talibanu - Mahdi i dowdca armii VAR - Sinobrody (Jezus Muzumaski) spotkaj si w olbrzymim zielonym namiocie przyozdobionymi biaymi pksiycami i gwiazdami (jak pisze Nostradamus) i podpisz braterstwo broni oraz zawr Wielki sojusz dwch prorokw ALLAHA! W Bagdadzie Mahdi ogosi publicznie Sinobrodego swoim I Zastpc, Wielkim Bratem i Jezusem Mesjaszem Wyzwolicielem wszystkich byych ziem muzumaskich. Almanach cz III 996, 6 W Bagdadzie Mahdi Sinobrodego ogosi Bratem i Jezusem, Jako Mesjasz ma nawraca niewiernych, odbija wszystkie bye ziemie ISLAMU! Trwcie si ludy Palestyny, Hiszpanii, poudniowej Italii i Bakanw, To mwi Jezus muzumanw: Tam gdzie kiedy stana cho jedna stopa muzumanina, Tam jest wita Ziemia Allaha i jego Proroka Mahometa! Budowle i Koci muzumanw nie mog by pod panowaniem niewiernych! Nic doda nic uj! Rzd VAR - Zjednoczonych w Unii Arabskiej ogosi swojego dowdc - Sinobrodego WIELKIM ZDRAJC pastw arabskich i wyle w stron Iraku swoje nowe wojska pod nowym dowdc tzw. Chwiejnego Szejka. Obie armie wyrusz do boju i spotkaj si przy granicy Izraela nad rzek Jordan. Bitwa nad JORDANEM (jedna z najwikszych przed III wojn wiatow) zakoczy si zwycistwem Wielkiego Talibanu, tj. Kalifa Mahdiego i jego brata i pomocnika Emira Wielkiej Arabii (pniej zostanie te Emirem Egiptu i Al Wandaluz), czyli Sinobrodego (Jezusa Muzumaskiego). Po tym zwycistwie Taliban opanuje cay pwysep i wczy go do Wielkiego Talibanu, a VAR zostanie przeksztacony w Emirat Arabii. W trakcie tych walk Mahdi ogosi si przyjacielem Izraela, USA i Europy Zachodniej, wyle te wiele depesz, w ktrych bdzie pisa o dozgonnej przyjani i o tym, e chodzi mu tylko o poczenie - zjednoczenie na bazie KORANU wszystkich pastw islamskich. Mahdi rozporzdzajc wielkimi bogactwami naturalnymi - wielkimi zasobami ropy i gazu bdzie na lewo i prawo udziela

wielomiliardowych kredytw pogronym w kryzysie pastwom Zachodu, w tym USA i Izraelowi. Bagdad stanie si NOWYM FINANSOWYM BABILONEM. Persage III 84, 2 Nigdzie nie ma tyle zota i pienidza co w Nowym Babilonie, Tak nazwany zostanie Bagdad - Nowa Stolica Talibanu, Po zdobyciu Persji, Mezopotamii i VAR nie bdzie kraju bogatszego, Przepych Arabskiej Zatoki bdzie zazdroci mocarstw wiata! Ogosi te rwnoprawno ydw i Chrzecijan w swoim pastwie - przeladowania zaczn si dopiero po rozpoczciu III wojny wiatowej. Mahdi i Sinobrody w roku 2021? podpisz traktat pokojowy dla caego wiata. Bd si tam wita i obciskiwa ze wszystkimi. Wieczorem pn por wraz z przywdc Chin nazywanym przez Nostradamusa, cyt.: Krwawym MA GOLING-em lub po prostu Liangiem opuszcz samolotami Jerozolim, aby w nocy zdradziecko uderzy: Chiny z Japoni na Rosj, a Wielki Taliban na Egipt i Turcj. Od tych uderze w nocy, cyt. Nostradamusa: "jak zodziej nadejdzie III Wojna". W USA i Europie pita kolumna muzumaska rozpoczyna zbrojne rewolty i rewolucje, i zaczyna dziaa, jak pisze M. Nostradamus, cyt.: haniebny TORRENT!!! * 3. Ostatni Papie majcy siedzib w Rzymie, to jest ostatni papie Rzymski w/g listy w. Malachiasza. Do grona gwnych aktorw dramatu pod tytuem: III Wojna wiatowa naley zaliczy take namiestnika na stolicy Piotrowej. Piotr Rzymski zasidzie najprawdopodobniej na tronie papieskim po Benedykcie XVI w roku 2022 jako wybrany decyzj konklawe kardynalskiego po raz pierwszy i ostatni na picioletni kadencj i po ucieczce (w przebraniu) z Rzymu zostanie zamordowany na wzgrzu niedaleko Rubikonu pod wielkim klasztornym drewnianym krzyem. Przytaczaem ju teksty na ten temat. 4. Wielki Francuski Papie Awinioski Po mierci Papiea (Piotra Rzymskiego) i zajciu Rzymu przez muzumanw pastwo Watykaskie zostanie zlikwidowane dekretem Mahdiego, a Bazylika w. Piotra przeksztacona w Meczet. Miasto, jak ju pisaem, otrzyma now nazw: ISLAMADABAD, a wszyscy chrzecijanie i ydzi zostan wypdzeni z miasta, a duchowiestwo chrzecijaskie i ateici wymordowani. Specjalnym dekretem Mahdiego wszyscy duchowni innych wyzna ni religia muzumaska oraz ateici, marksici, homoseksualici i pacyfici (przeciwnicy wojen) zostan objci fatw, co bdzie dla nich po zapaniu oznaczao wyrok mierci! ISLAMADABAD (Rzym) stanie si 6-t stolic Wielkiego TALIBANU po: Peszawarze (w Wazaristanie - Pakistan), Islamabadzie (byej stolicy Pakistanu), Bucharze (miasto w Uzbekistanie), po Nowym Babilonie (dawnym Bagdadzie - Irak) i po Kairze w Egipcie. Wielki francuski Papie, ale Nowego APOSTOLSKIEGO Zjednoczonego ju i jedynego Kocioa Chrzecijaskiego, zostanie mianowany w porozumieniu z duchowiestwem przez Henryka V Szczliwego Krla Francji i Zachodniej Europy okoo roku 2044? Tak wic w latach 2022?-2041? nie bdzie adnego papiea. A inni wybierani poza Rzymem przez rnych duchownych (czasami bdzie 2, 3 lub jednoczenie nawet 4 papiey) nie bdzie akceptowana i uznawana. Wielu z tych samozwaczych papiey zostanie zamordowanych przez przeciwnikw z wasnego obozu. Rwnie

Mahdi powoa Nowego Papiea, ktry klczc przed nim i Jezusem Muzumaskim - Sinobrodym uzna ich wyszo. Nowy Papie (podlegy muzumanom) bdzie rezydowa w katedrze Mediolaskiej i najprawdopodobniej przyjmie imi Piotra III. Po wielkim wieloletnim bezkrlewiu na stolicy Piotrowej i rozbiciu Kocioa katolickiego Wielki Papie (jak go pniej bed nazywa) przeprowadzi z udziaem Wielkiego Chirena (Henryka Szczliwego) wiele reform w kociele, m.innymi zlikwiduje wyszukan i bogat celebr naboestw, celibat duchowiestwa, spowied przed konfesjonaami, modlitwy wiernych do wietych itp. itd. Chrzecijastwo powrci do skromnoci i pokory, jak w pierwszych wiekach jego istnienia. Nowy Papie zasidzie na stae w zamku dawnych papiey w Awinionie nad Rodanem w tzw. Mezopotamii francuskiej. AWINION zostanie Now stolic Krlestwa Francji i Zachodniej Europy (tak si bdzie nazywao nowe pastwo), i sta siedzib nowych papiey. Wedug Amadeusa Voldbena bdzie On (nowy papie) pochodzi z jedynego nieskasowanego przez tego Papiea - Zakonu Braci Mniejszych - inne ulegn kasacji lub zostan rozproszone wskutek nawanicy islamskiej. Persage VI 88, 4 Wielki Pasterz Nowego Kocioa z dynastii Burbon, Bdzie wybrany z mniejszych i zasidzie w Awinion, Henryk Szczliwy woy mu na gow krlewsk tiar, Odtd w reformach bdzie panowa nad caym ludem Chrystusowym! Jak pisze A. Centurio, cyt.: "Obaj bd z dynastii Burboskiej, i Henryk Szczliwy i Nowy Wielki Papie. Papie nie bdzie chcia uwierzy, e pochodzi z tej samej dynastii co Henryk, jednak ten przekae mu dokumenty, ktre bd dowodzi prawa do tronu. Dwaj Burbonie - krl i papie bd rzdzili dugo w braterskiej zgodzie w nowo rozbudowywanej na wielk skal stolicy, tj. Awinionie". Pary bowiem bdzie w gruzach i wyludniony. O to co pisze Nostradamus o Awinionie roku 2100 - to jest ju za panowania syna Henryka Szczliwego: Persage II 24, 8 AVINION Wielka Sawa, szklane i niebotyczne gry-domy, Widz ogrody rajskie na tarasach i dachach tych budowli, Jak okiem sign wiecce si w rnych kolorach powietrzne pojazdy, Podniebne, naziemne i podziemne, wielopitrowe poruszajce si drogi i szlaki. * 5. HENRYK V Szczliwy - Krl: Francji, Hiszpanii i Italii (Francji i Zachodniej Europy) Czy Henryk Szczliwy si ju narodzi, tak jak przewiduje si, e narodzi si ju Mahdi i tzw. Jezus Muzumaski, czyli Sinobrody? Centuria I czterowiersz 71 (jednoznacznie tumaczona przez wszystkich - napisana po starofrancusku) - tum. I-wsze Alexander N. Centurio Ziemia i Powietrze bardzo mocno zamro wod, Podczas gdy bd trwa przygotowania do uczczenia czwartku. Nigdy nowo narodzony nie bdzie tak potny i adny, Pniej ze Wszystkich stron wiata bd nadchodzi by go uczci.

Z powyszego wynika, e 21 stycznia 1981 roku by w Pnocnej Francji dzie wyjtkowo mrony i wypada w rod ("przygotowania do uczczenia czwartku"). Natomiast brak jest zdecydowanych dowodw, e chodzi o rok 1981. W. Kestranek opiera si na dobrze znanym fragmencie Almanachu cz V 411, 1: Na ziemi armorykaskiej w pnocnej Francji, Wielki Wyzwoliciel Chiren i Selin - Pogromca muzumanw, Niezrwnany wadca, ktry uwietni stulecie Wodnika, A ktry narodzi si w tajemniczej nocnej godzinie, Bdzie przez wszystkich ceniony, uwielbiany, Przez swoje dugie ycie, a do koca swoich dni! Ot dzie, kiedy Soce stoi na granicy midzy znakami ziemi i powietrza (midzy Koziorocem, a Wodnikiem) wskazuje na 21 stycznia. Poniewa z caoci przepowiedni Nostradamusa (jasnowidza z Salon) wynika, e Wielki Monarcha - Henryk V Szczliwy (Pogromca muzumanw - SELIN! - Selene-Ksiyc) pojawi si na arenie dziejw na przeomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku - pocztkowo jako osoba mao znana i nieistotna, wic powinien si On urodzi przed kocem drugiego tysiclecia, czyli najprawdopodobniej ju yje! W tym czasie rokiem, w ktrym dzie 21 stycznia wypada w rod, jest tylko rok 1981! W tym te roku w znaku Wagi miaa miejsce koniunkcja Jupitera (Jowisza) i Saturna. A Henryk (Wielki Chiren) uwaany jest za czowieka Jupitera. Potwierdza to fragment Centurii X - Presage 10 - Persage X czterowiersz 73: Teraniejszo bdzie razem z przeszoci, Sterowana przez Wielkiego Jowialist... Jowialist nazywano dawniej wanie czowieka z pod znaku Jupitera (Jowisza). A oto jeszcze jeden tekst dotyczcy narodzin i dziaalnoci Henryka Szczliwego - JEST ICH BARDZO WIELE - nie ma tu sensu ich wszystkich przytacza, ale do niego i innych gwnych bohaterw wydarze zwizanych z III wojn wiatow bd jeszcze wraca. Almanach cz III 451, 14 Z Kuli i Lilii zrodzony Wielki Monarcha, Wczeniej czy pniej dane mu bdzie wyniesienie, (Saturn gruje nad Wag, Powoli przemija kurs Wenus urodziwej), Lico gadkie jak u niewiasty, lecz wewntrz mczyzna, Bdzie w XXI z przeduenia bogosawionej linii Burbonw. * Na pocztku chc zaznaczy jedn rzecz, ot dla Nostradamusa wanym dniem jest CZWARTEK o nim mwi przy takich wydarzeniach: - Uderzenie meteoru lub odamka komety w przeddzie czwartku, - Narodziny Henryka V Szczliwego w przeddzie czwartku, - Mahdi zostaje Kalifem Wielkiego Talibanu w przeddzie czwartku, - Koronacja Krla Polski i 12 narodw w Krakowie w przeddzie czwartku. A take wiele innych wydarze, dlatego nie wiadomo dokadnie, dlaczego bdzie witowany

czwartek - czy ze wszystkich powodw, czy tylko z jednego? A teraz dalej - przedstawi jeszcze tylko 2 postaci: Herkulesa (Kulawego) i Wielkiego Krla Polski przyjaciela Henryka V Szczliwego. Oczywicie tych postaci jest duo wicej, choby przywdcy: Chin, Rosji, Indii, rni generaowie itp., ale w tej chwili nie s oni najwaniejsi, cho oczywicie bd o nich wspomina przy okazji opisw dot. zniszczenia Izraela i inwazji Mahdiego na Europ. 6. HERKULES (KULAWY) Herkules lub Kulawy - tylko tak go nazywa Nostradamus - jest dowdc armii francuskiej od momentu wyzwalania jej z okupacji muzumaskiej. Jest on o wiele starszy od Henryka Szczliwego, faktycznie mgby by jego ojcem. Pocztkowo Henryk mu podlega i wykonuje jego rozkazy. Herkules jest bardzo odwany, ale zarazem bardzo okrutny i mciwy. W okropnociach i rzeziach dokonywanych na muzumanach, rwnie na wrogach politycznych we wasnym obozie, dorwnuje nawet Mahdiemu i Sinobrodemu. Zazdrosny o dorwnujce mu, a nawet przewyszajce jego sukcesy wojskowe i administracyjne, ktrych dokonuje Henryk, Herkules knuje spisek i postanawia go zgadzi. Dochodzi do okrutnej kilkumiesicznej wojny domowej midzy dwoma przywdcami (mniejsza cz wojsk opowiada si za Henrykiem). Henryk Szczliwy zwycia, a Herkules popenia samobjstwo. Henryk Szczliwy nie jest mniej okrutny od Herkulesa w stosunku do muzumanw, ale ma jedn zalet, ktrej brak jest Herkulesowi. Herkules - Kulawy jest bowiem apwkarzem (za pienidze sprzedaje muzumanom ziemie, nawet ju na nich zdobyte, po to eby pniej je odbi!). Wszdzie w czasie jego rzdw panuje korupcja i nepotyzm. Jest w spoeczestwie jako Wysoki Dyktator (nim si ogasza, cho jest bardzo niskiego wzrostu) bardzo niepopularny!!! Almanach cz II 333, 1 Maemu, Kulawemu Herkulesowi przypadnie Bretania, Z jej terytorium przy pomocy pijawek i Wielkiego ywiciela, Bdzie druzgota krgosup Mahdiemu i Sinobrodemu, Rzdy jego to: korupcja, apownictwo i wielka rozpusta, U jego boku mocarny Chiren wielce niezadowolony, W dwa lata dojdzie midzy nimi do okrutnej bratobjczej wojny! Uwaga! Bretania to pwysep w pnocnej Francji, ktrego po opanowaniu caej Francji wcznie z Paryem nie zdobyli muzumanie. Std, a take od strony Belgii (czciowo wolnej) rozpocza si kontrofensywa pastw chrzecijaskich przy pomocy USA, a take Meksyku, ktre w nowych granicach zdoay ju si otrzsn ze swoich problemw. Pijawki to pogardliwa nazwa Anglikw przez Francuzw, ktra w redniowieczu bya bardzo rozpowszechniona. Nostradamus nie paa sympati do tego kraju. Trzeba wiedzie, e po wojnie domowej pomidzy Herkulesem i Henrykiem wybuchnie pomidzy aliantami, to jest Francj z jednej strony, a Angli z drugiej strony tzw. WIELKA WOJNA BRATERSKA, ktra bdzie czci III wojny wiatowej. Na wezwanie Henryka Szczliwego Anglicy nie bd chcieli opuci Francji - wojska angielskie, co spowoduje silne bombardowania rakietami Londynu (ju bardzo zniszczonego i czciowo zalanego przez uderzenie meteoru Londyn ju nie bdzie i tak stolic Anglii) przez armi francusk. Ale o tym pniej. Jedno jest pewne, gdyby nie ta wojna Anglii z Francj, to III wojna wiatowa bya by o kilka lat krtsza, jak twierdzi M. Nostradamus (nie trwaa by 27 lat). Natomiast wielki ywiciel to USA, ktre w czasie wojny braterskiej (miay jednak mimo udzielanej pomocy ograniczone moliwoci

wsparcia Anglii) ogosiy one neutralno, chocia bya ona bardzo iluzoryczna. USA obawiay si oficjalnie pomc Anglii ze wzgldu na poparcie Francji przez wiele krajw Ameryki aciskiej, jak: Meksyku czy Brazylii, a take innych krajw, w tym Polski. * 7. WIELKI KRL POLSKI I DWUNASTU NARODW (Polski i Zjednoczonej Europy Wschodniej) Almanach cz III 444, 8 W kocu dwudziestego przed Boym ciaem, Narodzi si biednemu Sowianinowi Trzeci Krak, Potomek Wielkiego Krlewskiego Rodu Jagiellonw, Bdzie najwikszy z dwch przed nim i dwch po nim, Niezwyciony dowdca, wyzwoli kraj od wpywu muzumanw, Zostanie Krlem Polski i dwunastu Narodw Europy jako przyjaciel Henryka! Niestety Jasnowidz z Salon (M. Nostradamus) jako Francuz - katolik ydowskiego pochodzenia nie powici zbyt wiele przepowiedni Polsce i Niezwycionemu Krlowi Polski i 12 Narodw. Ale z tego co napisa mona wywnioskowa, e Francja i Polska, dwa niezalene mocarstwa bd przez dugi czas ze sob wsppracowa, zarwno politycznie, gospodarczo i religijnie. Trzeba bowiem pamita, e Religia chrzecijaska (nie katolicka - kocioy Chrystusa zostan poczone, wiele z nich si) bdzie po III wojnie wiatowej odgrywaa wielk rol - Polska uzna Nowego Wielkiego Papiea i jego siedzib w Awinion. Po rozmowach Henryka z krlem Polski w Awinionie, Warszawa zostanie siedzib (stolic) Skonfederowanych Wolnych Pastw Europy - Prezydenci co pi lat bd si zmienia przedstawiciel krla Francji z przedstawicielem krla Polski. Do tej gospodarczej i rwnie wojskowej Organizacji bd naleay pozostae po III wojnie wiatowej pastwa z wyjtkiem jednego - Anglii. A oto ta najprawdopodobniejsza 16? (prcz Anglii - kraj 17): Francja, Polska, Szkocja (niepodlega), Irlandia, Islandia, Skandynawia, Finlandia, Niderlandy, Saksonia (nowe pastwo), Austria, Bawaria (nowe pastwo), Grecja, Rosja, a take zaliczane do Europy: Turcja i Judeo-Palestyna (nowy kraj obejmujcy mniej wicej dzisiejsze: Izrael, Jordani, Syri, cz Iraku i Arabii Saudyjskiej), a take Egipt. Do pastwa Henryka - Francji zostan chrystianizowana cakowicie) z wyjtkiem Francji), a take: Portugalia, Hiszpania, wyjtkiem wyej wymienionych landw przestanie istnie) i Szwajcaria. wczone: Pnocna Afryka (zostanie powtrnie z z chrystianizowanego Egiptu (nie bdzie wczony do Wochy, poudniowa Belgia, Zachodnie Niemcy z Niemiec, ktre stan si nowymi pastwami (RFN

Do Polski najprawdopodobniej bd przyczone: caa Ukraina z Krymem, cz Zakaukazia: Gruzja i poudniowa Rosja, jak: Kuba i Rostw nad Donem, a take Kraje nadbatyckie: Litwa, otwa i Estonia, Obwd Kaliningradzki (przywrcona bdzie nazwa miasta Krlewiec, a take inne: Tyla, Pilawa itd., np. Tallinn bdzie nazywany Rewel), przyczona te bdzie Biaoru i ziemie nieco dalej od niej pooone prawie pod m. Smolesk, a take: Rumunia, Modawia, cz Bugarii z Warn (Bugarzy w III wojnie wygin cakowicie jako nard - o tym pisze Nostradamus), Serbia, Bonia, Chorwacja, Sowenia, Wgry, Czechy, Sowacja i - UWAGA! - tereny Niemiec a po ab, czyli mniej wicej bye NRD! Berlin cakowicie bdzie zniszczony i wyludniony, najpierw przez muzumanw i bdcych z nimi pocztkowo w sojuszu Polakw, a pniej po zmianie volty przez Polsk (przynajmniej raz Polacy si zachowali sprytnie) - przez Francuzw Henryka Szczliwego i Polakw Naszego Wielkiego Krla.

* (go) Kiedy ksika? Poinformuj, ale nie wczeniej jak za rok, musz j dobrze opracowa i skonsultowa z fachowcami z rnych dziedzin, a to wymaga i cierpliwoci i czasu. Chc za wzgldu na mj wiek, aby bya ona zwieczeniem mojej pracy. A przecie jest tyle do zrobienia! Chc eby to bya porzdna praca, taka jakiej jeszcze nie byo przede wszystkim o M. Nostradamusie - Wielkim Jasnowidzu z Salon. Moliwe, e bdzie to zbir zoony z dwch lub trzech czci, tj. tomw opisujcych przepowiednie z rnych okresw i jego ycia i Historii ludzkoci. Myl, e wiele jego (Nostradamusa) przepowiedni przedostao si w sposb nie zawsze trafny z jego faktyczn treci do szerokiego ogu spoeczestwa. Wiem te, e wielu jasnowidzw (i nie tylko) korzysta z jego wizji przypisujc je sobie, oczywicie tych yjcych po nim. Mwic szczerze nie bardzo mi si to podoba. Niektrzy (jest ich wielu), rwnie autorzy ksiek przypisuj Nostradamusowi to, e przepowiedzia koniec wiata, a to jest oczywist NIEPRAWD!!! Wielokrotnie tu o tym ju pisaem! U prawdziwego Katolika koniec wiata to nie koniec rzeczywisty, a koniec wiata skconego z Bogiem i grzesznego. O tym wiedzia i pisa M. Nostradamus: "Po tym kocu bdzie inny wiat i nastan inne czasy, czasy Boga i Ducha". Czowiek z imieniem Boga, a nie bez niego opuci Ziemi, aby kolonizowa stworzony dla niego kosmos i y w przyjani z innymi napotkanymi dziemi Boga. I o tym te pisa Nostradamus!!! Ja jako rzymski-katolik, tak jak Nostradamus nie boj si mierci, bo wiem, e Bg o nas wszystkich nie zapomnia. Da nam nie tylko Ziemi, ale w przyszoci da nam stworzony dla nas cay Wszechwiat. Jeszcze raz przypominam sowa M. Nostradamusa z Centurii, cytuj: "Pan Bg poza rok 3792 nie da mi zajrze" - jest to jak gdyby skarga, ale przecie Nostradamus pisze te, cyt.: "Ciao czowieka bdzie ubraniem jego Ducha, a Duch bdzie mg bez niego istnie i dziaa", jeszcze w innym miejscu pisze: "Nie bdzie rnicy midzy wiecznoci zmarych i ywych, bd dziemi gwiazd i Boga". Czy to nie pikne wizje wanie czowieka gorco wierzcego, jakim by Nostradamus. Gdzie tu jest mowa o kocu wiata i istnieniu czowieka. Jest wiele takich piknych wizji Nostradamusa pokazujcych wspprac czowieka z Bogiem w przyszoci, np.: ) Bg, Stwrca Wszystkiego da czowiekowi swojego Ducha, eby myla i tworzy podobnie jak On, I zmaremu i ywemu nieskoczone Niebo i na nim gwiazdy, Przez niego zmarli przyjm ciaa i oyj, a ywi bd si radowa bliskimi, A Wszystko to jest tak przeogromne, ciekawe i pikne, e starczy ludziom miejsca ze wszystkich pokole Adama i Ewy! Po co pisa w tak ateistycznym wiecie, jaki istnieje obecnie o takich piknych religijnokosmologicznych tekstach Nostradamusa. Lepiej straszy ludzi kocem wiata i nieodwracaln mierci. My w XXI wieku chyba to rozumiemy. Nostradamus mwi o ostatniej wojnie czowieka ze mierci, ktra ma si zakoczy w roku 3792. Moliwe, e wtedy, cyt.: "bd sdzeni ywi i umarli" - Nostradamus pisze, cyt.: "Stwrca pomoe czowiekowi i pokona Szatana i mier". Moe to te czasy bd zwizane z Apokalips w. Jana, mierci jako ostatnim Antychrystem i "Jerozolim w gwiazdach" - jak pisze jasnowidz z Salon?! * Almanach cz IV 701, 1 W czasie trwania trzeciej Polska rozszerzy granice, Czciowo pokojowo, a czciowo zbrojnie,

Od Skandynawii, krajw Batyckich i Prus, a po Krym i czarne morze, Ziemi Sowian, poudniowych, Wgrw i Rumunw, Zajmie zniszczone ziemie po ab, a Francja si zgodzi. Pod Moskw i na Kaukazie bdzie byszcza jej Orze. i dalej 702, 1 Po trzydziestu latach od koca trzeciej, Caa Biedna Ru zostanie przyczona. Na Uralu uronie grony przeciwnik bliski Turkom i Tatarom, Tylko Polska bdzie w stanie broni tam bram Europy, Anglo-Amerykanie i Turcy bd przeciwnikami jej i Francji, W Warnie Krl Polski wzniesie Wielki Obelisk ku chwale i przestrodze przeciwnikw. Niestety, ale Nostradamus nie poda imienia polskiego Krla - napisa tylko o trzech wanych Polakach w polskiej Historii jeszcze tak: Orze Biay na jego piersi, zote bero i korona, Najwikszy z dwch przed nim: Wyzwolicielem i Papieem, W miecie Maryi po zwycistwach i trudach padnie na kolana, Bdzie si modli i lea na marmurze ca noc, Pniej ucauje obraz Maryi i witego Papiea, na koniec W Warszawie na placu Zbawiciela zbuduje Jego Wielk Statu! Wida, e naprawd Polska od Pana Boga otrzyma w darze jeszcze jedn Wielk OSOBOWO!!! * ZNISZCZENIE IZRAELA!!! Teraz przejd ju do upadku Izraela, a nastpnie ju w przyszym tygodniu (w dni witeczne nie pisz) napisz o inwazji Mahdiego na Europ, przed tym opisz Armie Mahdiego i Sinobrodego, tzw. Turbany i dlaczego Nostradamus je tak nazwa? W KALENDARIUM nie napisaem o zniszczeniu Izraela, bo bdzie to krtki 14-dniowy epizod III wojny, cho straszny, okrutny i bardzo tragiczny. Zacznie si w nastpnym, to jest w 2022 roku? po rozpoczciu III wojny wiatowej, kiedy Wielki Taliban opanowa ju Egipt i prawie ca Pnocn Afryk oraz Turcj ze Stambuem (Konstantynopolem), a Chiny z Japoni prawie ca Rosj. Co czeka Izrael? - starcie z mapy wiata! Z 10 milionw, jak pisze Nostradamus: - okoo 1 milion zginie od uderze i rzezi Talibanu, a take w wyniku zatapiania statkw i odzi uciekajcych z Palestyny ydw. - okoo 1 milion utonie na rnych statkach i odziach prbujc przez morze uciec do Europy, w wyniku paniki i toczcej si wojny. - z okoo 1 miliona, ktrym udao si uciec, poowa zginie przed ldowaniem na wybrzeach europejskich w wyniku atakw i polowa muzumanw (na ydw) europejskich, ktrzy zachowaj si jak tzw. "5 kolumna muzumaska", wywoujc w tych krajach powstania, rewolty i rewolucje. - okoo 1 miliona ocaleje przyjmujc Islam. - okoo 6 milionw (pozostaa) zostanie wywieziona do obozw kani (koncentracyjnych) na pustynie w byej Arabii Saudyjskiej i tam zgadzona: zabita prdem lub gazem, nawet koci nie pozostan - bd zalewane specjalnym kwasem.

BDZIE TO TAK ZWANY II HOLOCAUST!!! Mahdi przez wiele lat szmuglowa potajemnie do diaspory muzumaskiej w krajach europejskich bro, ktra pniej zostaa przez islamistw w bezwzgldny sposb wykorzystana. A oto kilka tekstw Nostradamusa ktrych w/g mnie nie trzeba komentowa: Almanach cz II 223, 7 Nagle Dumna Synagoga zaponie Ogromnym Ogniem, Rozwieci On niebo pobliskich krajw na wiele mil, Po krtkich jkach i paczu zalegnie Wielka Cisza! Jak by cae ycie nagle wymaro i przestao istnie, Po trzech dniach ISLAM wkracza, aby dokoczy dziea mierci! Okrutna rze i gwaty, noe, szable i sztylety krwawi w rkach rzenikw! Persage III 28, 4 Na statkach i skleconych odziach bd ucieka tysice, Wielka Trwoga Wielka Panika w oczach synw Izaaka! Pksiyc i z gry i z dou bdzie wszystkich rn i biczowa, Izraelu jeszcze nigdy SZATAN nie zgotowa Tobie takiego losu. c.d.n. o Izraelu i inwazji na Europ. * Cig dalszy... A oto jeszcze kilka przepowiedni odnonie Pastwa ydowskiego: Persage VIII 96 Synagoga niepodna i bez zysku, Znajdzie przyjcie wrd niewiernych, Ze strony crki Babilonu bdzie przeladowanie, Biedna i Smutna obetnie jej skrzyda. Persage IV 77, 4 Wielu z Judy w okrutnych mkach zginie po drodze, Gdy bd gonieni w socu na pustynie Arabii, W wielkich obozach p narodu zostanie stracona, Gazem i kwasem, e nie bdzie wida koci. Persage V 53, 2 Hannibal Palestyn zamieni w kraj meczetw, Grb narodzenia Pana zostanie przemieniony, Synagogi i kocioy nie bd mie tam miejsca, Odkd Sinobrody ustanowi tam rzdy Islamu.

Uwaga! Hannibal - tak Nostradamus nazywa jednego z dowdcw muzumaskich, tj. dowdc Armii "Biaego Turbanu". Persage IX 17, 3 Po trzeciej wojnie z tych co si uratuj, Nowy nard powstanie: Judeo-Syria, Wszyscy z wol Henryka zostan ochrzczeni, Nauka Chrystusa bdzie ich now drog. Tu zakocz opis zniszczenia Izraela, ktry w/g Nostradamusa niechybnie nastpi. Z tych przepowiedni wynika, e nard ydowski czeka jeszcze wiksza tragedia zagady (II Holocaust) ni to miao miejsce w czasie II wojny wiatowej (I Holocaust) spowodowanej nazistowsk i rasistowsk polityk Hitlera. Z ostatniego czterowiersza wynika, e po III wojnie powstanie na Bliskim Wschodzie nowe zjednoczone pastwo: Judeo-Syria, gdzie wszyscy mieszkacy i ydzi i Arabowie przyjm nowe chrzecijastwo propagowane przez Henryka Szczliwego i Nowego Awinioskiego Papiea, tak jak zreszt caa Afryka Pnocna, oczywicie Bliski Wschd, a nawet Turcja, o czym dowiemy si pniej. * INWAZJA WIELKIEGO OPANOWANIE!!! ARMIA MUZUMASKA: 1. Armia "Czarnego Turbanu" - Pierwsza Armia Mahdiego zaoona w Pakistanie i Afganistanie. 2. Armia "Czerwonego Turbanu" - Armia Sinobrodego (Jezusa Muzumaskiego) zaoona w VAR (Zjednoczone Pastwa Pwyspu Arabskiego na czele z Arabi Saudyjsk). Obie armie (Czarny i Czerwony - Turbany) spotkay si pod Bagdadem - miasto to zostao pniej rozbudowane i nazwane przez Mahdiego "NOWYM BABILONEM". Jak wspomniaem po 3 dniach Sinobrody zdradzi VAR i przeszed na stron TALIBANU - dziao si to jeszcze przed wybuchem III Wojny wiatowej. 3. Armia "Biaego Turbanu" - Armia tworzona ma by na wzr tureckiej piechoty "Janczarw", to jest z branych do niewoli chopcw i mczyzn krajw chrzecijaskich, ktrzy aby unikn RESTYTUOWANEGO w TALIBANIE przez Mahdiego NIEWOLNICTWA przyjmowali ISLAM! Dowdc tej armii ma by zislamizowany yd nazwany przez Nostradamusa Hannibalem lub II Hannibalem (tj. nazwiskiem staroytnego wodza Kartagiskiego). 4. Armia "Niebieskiego" lub te czsto nazywana "Bkitnego Turbanu" - Armia ta powstaa po rozpoczciu III Wojny wiatowej jako wojska: Strategiczne, Morskie i Lotnicze. Dysponowaa przejt od Pakistanu i Iranu broni nuklearn, wszelkiego typu rakietami, samolotami, okrtami, w tym podwodnymi, a take broni chemiczn i biologiczn, ktre w swoich dziaaniach Taliban najczciej uywa. Pniej od Chin i Japonii armia ta otrzymaa nowe typy broni: elektroniczn bro zakcajc oraz uwaga! - bro grawitacyjn i prniow (tak chyba mona to zrozumie z tekstw Nostradamusa?!) - jak wynika to te z jego z tekstw bronie te uyte w sposb waciwy powodoway bezuyteczno adunkw jdrowych. Zreszt Taliban uywa najprawdopodobniej je tylko na TALIBANU NA EUROP I JEJ PRAWIE CAKOWITE

pocztku wojny i to gwnie broni neutronowej, ktrej tajemnice szpiedzy muzumascy wykradli z USA, cyt.: "Ognisty Grzyb niszczy ycie, tylko drogi i budowle byy nienaruszone". Jedynie ten rodzaj broni (o maej sile raenia - niszczcej tylko organizmy ywe) by stosunkowo odporny na bomby prniowe lub grawitacyjne. Jak wynika z tekstw Nostradamusa w kocowym etapie wojny pastwa Zachodu, a take Talibanu zamiast broni palnej uyway karabinw i pistoletw, najprawdopodobniej laserowych o rnym stopniu raenia. Bya to najnowoczeniejsza Armia Wielkiego Talibanu. 5. Armia "Zielonego Turbanu" - to armia, ktra charakteryzowa si ma tym, e wkracza na zdobyte ju tereny przez inne w/w armie i wprowadza rzdy muzumaskie. Wkraczajc wywiesza wszdzie zielone flagi muzumaskie z napisem: "ALLAH AKBAR". Jednym z ich dowdcw jest tajemniczy Mciciel lub Wielki Mciciel. Skd bior si nazwy armii, cyt.: "TURBAN"? Z tekstw Nostradamusa wynika, e od charakterystycznych nakry gowy, w tym hemw przypominajcych hinduskie turbany. Armie te zreszt nazyway si tak oficjalnie, tak jak na przykad nazwy frontw (armii) w II wojnie wiatowej, np.: Front Grupy Armii rodek (niemiecki), czy fronty Ukraiski lub Biaoruski (sowieckie). Ciekawe? - ma istnie pi armii - przypominam, e muzumanie czcz pitek, a niedziela jest tam normalnym dniem pracy. * Co prawda Nostradamus jeszcze uywa jednej nazwy, to znaczy: "ty Turban", ale jak si wydaje chodzi tu raczej o armi obecnej muzumaskiej Indonezji (najprawdopodobniej tak zostaa nazwana przez Indonezyjczykw ich armia na wzr armii Talibaskich). Jak pisaem poprzednio Wielki Taliban ma wspomaga armi Indonezyjsk w inwazji na m.innymi Australi. Zanim zaczn pisa o inwazji na Europ musz wyjani jeszcze jedn rzecz, o ktrej ju czciowo pisaem. Ot Nostradamus bardzo czsto uywa w swoich przepowiedniach odnonie wydarze zwizanych z III wojn wiatow nastpujcych dat, na przykad cytuj: "w '607 roku Liturgii" lub "w '603" itd. itp. Gdybymy jako badacze tekstw Nostradamusa wiedzieli o co mu chodzi? - z czym si wi te tzw. lata Liturgii? - wszyscy bymy dokadnie wiedzieli, kiedy co nastpi!!!, a tak moemy si tylko domyla lub przypuszcza. W/g Petera Lemesurier'a 1 rokiem liturgii jest rok 395, to jest rok, w ktrym po Soborze Konstantynopolitaskim (381 rok - rozpoczty) zostay odrzucone wszelkie herezje i przyjto ustalone dla wszystkich wierzcych zasady wiary. Gdyby przyj t zasad, to III wojna wiatowa musiaa by ju trwa, w tym inwazja na Europ. Niektrzy uwaaj za dat tzw. lat liturgii lata muzumaskie, ale opierajc si na obecnym kalendarzu muzumaskim wydarzenia III wojny wiatowej miay by miejsce dopiero w XXII wieku, czemu zaprzecza sam Nostradamus! Ci badacze uwaaj, e muzumanie pod wpywem jakich nieznanych nam jeszcze wydarze mog zmieni swj kalendarz, a wic datowanie? Ja i niektrzy inni uwaamy natomiast, e M. Nostradamus za 1 rok liturgii przyj rozpoczcie Soboru Nicejskiego (Azja Mniejsza - obecna Turcja) w roku 431. Pisaem ju, e w czasach Nostradamusa piszc np. rok 1554 opuszczano tysic, piszc po prostu 554. Tak wic rok 1600 (w/g Nostradamusa rok 600 liturgii) +431=rok 2031 - krwawe walki w Europie w tym roku i latach nastpnych.

Na Soborze Nicejskim (431-433) uznano: po 1. Jezus Chrystus przedstawia dwie osoby, to jest Syna Boego i Czowieka - nie jak dotychczas jedn osob. po 2. Maryja matka Jezusa uznana zostaa oficjalnie za Matk Bo i wprowadzono jej kult (Kult Maryi). po 3. Krytyka Nestoriusza i jego nauki, tzw. nestorianizmu rozpowszechnionego wwczas, szczeglnie w AFRYCE I NA BLISKIM WSCHODZIE!!! po 4. Potwierdzenie liturgii Chrystusowej z roku 395 i jeszcze jej uzupenienie, tzw. "Kanon Wiary". Przed opisem inwazji Talibanu na Europ przytocz jeszcze jeden szeciowiersz z Almanachu dot. ucieczki ydw z Izraela, ktry stawia Europejczykw w bardzo zym wietle - POPIERAJ MUZUMANW!!! Wzburzony Nostradamus mwi jeszcze raz o wielkiej trwodze, panice, ucieczce... i zdradzie!!! Almanach cz III 456, 11 O! Synowie i Crki: Mojesza, Izaaka i Abrahama, Wielka Trwoga, Wielka Panika i Wielka Ucieczka, Przez rdziemne Morze przy brzegach Europy, Nie spotka Ci od islamu i chrzecijastwa dobre przyjcie, Twoje statki i odzie bd ostrzelane i zatapiane, Od wyznawcw Wielkiej Arki przyjdzie Wielka Zdrada! * Jak ju pisaem uprzednio, najprawdopodobniej przed rokiem 2021, wskutek konfliktw wewntrz europejskich, Unia Europejska si rozpadnie albo straci zupenie swoje znaczenie. Niemcy i Francja niezadowolone z niektrych pastw, szczeglnie Wielkiej Brytanii, Polski i innych przeciwnych utworzeniu silnego Zjednoczonego pastwa Europejskiego, dcych do tzw. Europy niezalenych pastw, postanowi po wizycie we Francji na polach Elizejskich w Paryu utworzy nowe pastwo na wzr USA, czyli tak zwane Stany Zjednoczone Europy, do ktrych prcz Francji i RFN wejd jeszcze tylko pastwa Beneluksu: Belgia, Holandia (tzw. Niderlandy) i Luksemburg. Nowe pastwo nie zdy si zorganizowa, bo wybuchnie III wojna wiatowa. Persage III 18, 8 Stara Unia osabnie i rycho upadnie, Kady z nich pjdzie w swoj stron, Francja, Germania i rodek chc tworzy Stany piciu, Italia, Brytania, Hiszpania i Wschd si nie zgodz. A co z NATO? Chyba ten szeciowiersz dotyczy m.innymi tego Sojuszu? Wielu z mocnym bdzie wizao nadziej, Po wielkiej klsce z Talibami w grach Azji przedniej, Sojusz w wyniku pomieszania jzykw,

Stanie si zbrojn atrap Atlantydw, Muzumanie i Ru bd go osabia, Europo nie am swojego silnego ramienia! Raczej chodzi tu wyranie o pakt pnocnoatlantycki. Wida wic, e zostanie on w przededniu wojny bardzo osabiony. Poza tym, jak ju pisaem, przed rwnoczesn inwazj poczonych si Talibanu na Europ, Chin i Japonii na Rosj, oraz muzumaskiej Indonezji na Australi, w krajach Europy Zachodniej wybuchn lewicowe i muzumaskie (tzw. muzumaska pita kolumna) rewolucje. Cz oficerw muzumaskich w Europie Zachodniej wraz z podlegymi im jednostkami zbuntuje si przeciw prawowitym rzdom. W USA za wybuchnie z powodu nasilajcego si kryzysu finansowego i gospodarczego Wielka i krwawa Wojna Domowa, ktra pniej zostanie nazwana Drug (II-g) - pierwsza bya w XIX wieku. Napastnicy wykorzystaj atwowierno rzdw zachodnich i osabienie swych krajw w wyniku buntw lewicowych i rewolt 5-ej kolumny muzumaskiej! Persage I 78, 4 Wszystkie dziaania Antychrysta dobrze wymierzone, I czas i miejsca rozpoznane i uznane przez Wielk Szur, Pksiyc bdzie mia w Europie swoich sprzymierzecw, Przywitaj jego armie wielkimi wiecami i gorliwymi modami. * Trudno znale taki wzr, ale prosz prbowa! - po to m.innymi pisz! Nostradamus, jak ju pisaem, stosowa rne sztuczki z datami, by te nie tylko astrologiem i lekarzem, ale teologiem, matematykiem, historykiem, jzykoznawc, astronomem. By czowiekiem wszechstronnym, jak to czsto bywao w tamtych czasach, tak jak np. Leonardo da Vinci. M. Nostradamus stosowa lata liturgii faktycznie gwnie do wydarze zwizanych z III Wojn wiatow, ale nie tylko. On t III wojn traktowa jako najwiksz i najtragiczniejsz!!! Opisa jeszcze IV wojn wiatow (WIELKI MASTIN) i wiele innych, a do WOJNY ZE MIERCI! O III pisa m.in. tak: Almanach cz III 457, 12 W trzeciej wiatowej, zostanie pniej tak nazwana, Zginie od: ognia, mrozu, wojen, godu i czyrakw prawie dwie trzecie. Zarysy linii ldw si zmieni, szereg wysp i brzegw zalana, Trzeba bdzie rysowa nowe mapy, bo jedne si wyoni, a inne zaton. Nigdy nie bdzie tak strasznych wydarze, nawet w dwch pierwszych, czwartej i dalszych, Na Ziemi urodzi si inna cywilizacja najpierw gorsza, pniej lepsza. Nostradamus stosowa rne kalendarze zarwno soneczne jak i ksiycowe. Jako ciekawostk podam, e jeden z wierszy Nostradamusa wspomina o tzw. "Zimnej Wojnie" (chocia nigdy On jej tak nie nazywa) pomidzy USA i ZSRR - Nostradamus pisze tak:

Almanach cz III 612, 8 Ameryka i Rus bd si straszy wielk wojn, A do czasu, kiedy w kraju Niedwiedzia obejmie rzdy ten z pitnem. Po siedemdziesiciu trzech prawo Morusa na wschodzie upadnie, Pkn mury i bezwzgldna wadza czerwonych partii. Najpierw dziki Wielkiej Arce wyzwoli si kraj mniejszego Sowianina, A pniej pjd inni na chwa Sternika wiata i dumnych republik. Ja wiem, e trudno sobie wyobrazi, e ten wspaniay dla nas wiat (przynajmniej dla ludzi cywilizacji zachodniej) moe upa! Ale w historii tak jak w yciu nie ma nic staego. Ju te o tym pisaem. Nie trzeba by Nostradamusem. Obserwujcie uwanie wiat. Uwaam, e jego przepowiednie zaczn si szybko spenia, jak Talibowie zniszcz wojska NATO i w krajach Azji rodkowej zaczn budowa swoje wielkie muzumaskie pastwo. * Na wstpie chc zaznaczy, e w Polsce, ale i nie tylko twrczo EZOTERYCZNA Nostradamusa (bardzo podna - cigle odkrywa si jego nowe teksty - ostatnio w latach 90-tych ubiegego wieku) JEST NA OG ZNANA TYLKO POBIENIE I WYRYWKOWO, I Z TEGO POWODU LE JEST TUMACZONA!!! - dlatego uwaam, e niezbdne jest ju opracowanie solidnej pracy na jego temat. Oczywicie, e niektre tu opisane procesy mog przebiega nieco inaczej lub w innych terminach, ale powani badacze jego twrczoci uznaj, e III wojna wiatowa w wyniku agresji muzumaskiej jest nie do uniknicia!!! Prosz przeczyta ksiki opisujce twrczo M. Nostradamusa wydane na Zachodzie w latach: 50, 60, 80 czy 90 ubiegego wieku, a w Polsce w latach 90-tych (za socjalizmu nie byo moliwoci ich wydawania - cenzura!). Ot nie pisano tam o III wojnie wiatowej jako wojnie dwch obozw: komunistycznego pod przewodem ZSRR i Demokracji zachodnich pod przewodem USA - NATOMIAST ju wwczas pisano o wiatowej INWAZJI ISLAMU!!! Temat jest tak szeroki, e zapomniaem opisa jeszcze jednej wanej postaci dotyczcej przyszych wydarze w Europie, oczywicie tych dotyczcych III Wojny wiatowej. T postaci jest tzw. CESARZ ALEMASKI, jak go nazywa Nostradamus, czyli NIEMIECKI. Alemannia (nazwa przyjta z germaskiego plemienia: Alemanw) oznacza z jzyka francuskiego NIEMCY. W latach chaosu, kiedy "nie wypali" idea utworzenia przez Francj, Niemcy i trzy kraje tzw. Beneluksu Stanw Zjednoczonych Europy, na gruzach obecnej Unii Europejskiej powstanie, a waciwie zostanie restytuowane w Niemczech: Cesarstwo Rzymskie, w ktrym gwn i zasadnicz rol bd odgryway NIEMCY! A. Voldben uwaa, e cesarz niemiecko-rzymski OTWORZY ARMII ISLAMSKIEJ WROTA DO INWAZJI NA WOCHY!!! UWAGA! Jego pomocnikiem w tej sprawie ma by obecny papie (CHWAA OLIWKI!) - Benedykt XVI!? Ten papie ma y, jak pisze Nostradamus, grubo ponad 90 lat! Nostradamus w swoich tekstach (jak si przekonamy) nazywa czsto wojska muzumaskie, cyt.: "OLIWKOWI" - moliwe, e od ich ciemniejszej (ni posiadaj europejczycy) karnacji skry. Nazwa "oliwkowi" najprawdopodobniej zmylia tych, ktrzy pobienie znaj teksty Nostradamusa i dlatego (co jest bardzo rozpowszechnione) przypisali przedostatniemu papieowi rzymskiemu ciemny kolor skry!? Ja i inni badacze zawsze temu zaprzeczalimy. Czsto te teksty

Nostradamusa dotyczce czarnego prezydenta USA, tj. obecnego Prezydenta Obamy (jak ju wiemy) przypisywali Papieowi! Po jego mierci (Benedykta XVI) - jak ju pisaem - ostatni papie rzymski bdzie wybrany na kadencj 5-letni - Petrus Romanus (Piotr Rzymski). Jak ju pisaem uprzednio obecny papie (Niemiec) bdzie niestety wsppracowa z Cesarzem rzymsko-niemieckim. Nostradamus Cesarza Alemaskiego nazywa: Wielkim Kamc i Wielkim Zdrajc!!! Oto przykad: ) Le sainct empire viendra en Germanie, Ismaelites trouveront lieux ouverts, Ames voudront aussi la Carmanie, Les soustenans de terre tous couverts. Tu Nostradamus (nieliczne teksty) nie zastosowa swoich rnych sztuczek i zagadek, wic podaem ten tekst w oryginale. Tumaczenie: ) wite Cesarstwo powstanie w Niemczech, Arabowie zastan otwarte miejsca, Rwnie dusze pragn odrodzenia, Wszystkie podpory ziemi bd pokryte. (mona te tumaczy - zamieszkae) A oto jeszcze jeden czterowiersz dotyczcy Cesarza Alemaskiego: Persage IV 33, 7 Ten urodzony w grach z linii bawarskiej, W otoczeniu ludzi niby bogobojnych, ale przewrotnych i zych, Nigdy nie nasyci si wadz tyrana, bdzie najgorszy! Rzym i Francja zostan zdradzone przy udziale niemieckiego papiea. Jego wadza bdzie jednak krtka - trwa bdzie okoo 8 lat, zostanie on zamordowany przez samych Niemcw, a wraz z jego mierci upadnie pseudo-cesarstwo rzymskie! * eby troch "wzmocni" przepowiednie Nostradamusa o inwazji Mahdiego na Europ - oto kilka przepowiedni o czasach wspczesnych lub nam bliskich. Powstanie silnej diaspory muzumaskiej w Europie: Persage IX 14, 6 Bezpodne kraje Europy stan si ojczyzn muzumanw, U progu XXI stanie si modna ich: religia, kultura i muzyka, Miliony Maurw i Turkw najpierw bd ich Wielk UCIECH, A pniej Wielk kolumn i UCIECH III Antychrysta!

Persage VIII 49, 7 Oliwkowy Wadca Wielkiego Sternika, Ulubiecem tych z lewa i tych z posplstwa, Pniej przyjdzie im srogo zapaci za swoje poparcie, Kiedy ISLAM wyda przeciwko nim swoje miertelne dekrety. Persage I 70, 3 Dwch modych na ziemi Wielkiej Rusi, Bd przez czas jaki yli w pozornej zgodzie, Saba Ru bdzie udawaa potn, Kilka przed Marsem swojej ziemi sprawi krwaw ani. Persage III 81, 5 Stary niemiecki Papie bdzie y tradycj, Spowoduje to niezadowolenie modych gniewnych, Od tych skrytych ktni Arka rzymska si wywrci, Skoczy si to pniej pozornymi rzdami STARCA! Persage IX 67, 4 Mody Li pokona starego czerwonego partii, Wielki Smok stanie si jeszcze bardziej czerwony, bo krwawy, Najpierw na zachodniej granicy wykosi duo zielonej trawy, Potem w przymierzu z zielonymi dojdzie do granic Europy. Persage II 22, 9 Przed XXI Zjednoczony Kraj Sowian przy Adriatyku, W wielkich ktniach i wojnie z pobratymcami, Ulegnie rozpadowi i pogry si w ruinie, Tylko w Niedwiedziu znajd przyjaciela. Persage II 73, 2 Atlantydzi przedwczenie ogosz Wielkie Zwycistwo, Ich Afrykaczyk zostawi tam tysice grobw, Muzumanie ten dzie ogosz pniej witym, niady zakoczy rzdy w wielkiej niesawie! I wreszcie o Polsce: Persage I 28, 6 Biedna i Bogobojna ziemia upadych Jagiellonw, Powstanie po pierwszej za przyczyn jej Komendanta i Maryi, Z pocztku saba po drugiej bdzie podnkiem Niedwiedzia, Ich Wielka Arka, Wielki Zwizek i Wielki Krl to pocztek sukcesw! Uwaga!

Wielk Ark - Nostradamus m.innymi nazywa papiey (Arka Przymierza). A teraz przedsmak inwazji, do ktrej przejd pojutrze: Persage II 53, 4 Wadcy Poudnia i Zachodu Europy, Wszyscy w wielkiej trwodze bd ucieka, Gdy Wielki Mahdi rzuci 20 milionw nienawistnych, Ze wszystkich skrzyde i z pajczyn TORRENTU! *31 (go) - A ja mam takie pytanko techniczne do Pana Centuriona. Wiem, e ju byo, ale chc mie pewno, e dobrze zrozumiaem... Co takiego: "Persage IV 33, 7" oznacza sidm wersj tumaczenia trzydziestego trzeciego czterowiersza czwartej Centurii? Arteuza: Tak zgadza si - przedstawiam pierwsze tumaczenie z XVII wieku - oznaczone jest Centuria 4 czterowiersz 33 przez nieznanego tumacza: Bawaria wyda w rodku tam urodzonego, Uczony w pimie wiary jest zym szkodnikiem, Tyran witej Germanii najgorszy, Romania, Galia przez Ark Teutonw wywiedziona. Teutonowie to plemi germaskie obok innych plemion zamieszkujcych w staroytnoci obecne Niemcy, takich jak: Alemanowie, Falowie (obecna Westfalia), Sasi, Saksonowie, Frankowie, Markomanie, Fryzowie, Szwabi, Bawarowie, Badeni i Anglowie (podbili z czci Sasw i Fryzw Bretani - std obecna nazwa Anglia). Oczywicie te plemiona si mieszay - jedne opuszczay swoje tereny, inne te opuszczone zasiedlay. Teutonowie zamieszkiwali do dugo obecn pnocn Bawari, ale zamiast sowa teutoski papie uyem sowa germaski papie (bardziej zrozumiaego), a po to eby wikszo ludzi nie bdcych historykami zrozumiaa, e tu chodzi o niemieckiego papiea, cho przyznaj, e w oryginale Nostradamusa jest sowo: TEUTONI. Takie same tumaczenie zastosowaem przy sowie: Bastran, piszc Kaszub. Kto bowiem wie prcz historykw, e germaskie plemi Bastranw zamieszkiwao, obok swoich pobratymcw: Wandalw i Gotw (Bismarck i Hitler stosujc swoj germanizacyjn polityk powoywali si zreszt na to, e przed Sowianami germanie zasiedlali obecn Polsk), ziemie polskie na dugo przed przybyciem Sowian z terenw dzisiejszej poudniowej Rosji! Chyba sens tumaczenia tego tekstu jest podobny, ale ja nie uwaam, eby to byo najlepsze tumaczenie, np. sowo staroaramejskie: E`liszhe ma 6 oznacze, tak samo pisanych jak i mwionych. eby to Panu(i) udowodni musiabym nad t jedn spraw napisa elaborat przynajmniej z kilkunastu stron, a to jest niepotrzebne. Chyba nie zna Pan(i) jzykw semickich one bowiem swoj budow s zasadniczo rne od jzykw indoeuropejskich. Powiem tak: jzyk hinduski, perski (farsi), czy cygaski itp. jako indoeuropejskie s najbardziej zblione do jzykw sowiaskich (po-batyckich), w tym polskiego; nastpne to jzyki: grecki, ormiaski, a pniej jzyki germaskie i romaskie, a przed tym jeszcze oczywicie celtyckie. Powiem jeszcze tak: jzyki Atajskie, to znaczy np.: turecki, azerski i tatarski s blisze polskiemu ni jzyki semickie, do ktrych zaliczaj si jzyki arabskie (nie ma jednego mwionego jzyka arabskiego, cho pisany jeden), aramejskie, czy jzyk hebrajski, w tym nowo-hebrajski; a take jzyki etiopskie, w tym np. amharski.

Nie wiem, czy przecitni ludzie wiedz, e jzyk ydowski tzw. jidysz, ktrym mwili ydzi europejscy jest jzykiem germaskim (powstaym na bazie niemieckiego), a ydowski jzyk ladino (powstay na bazie jzyka hiszpaskiego) zalicza si do jzykw aciskich. ydzi wic nie maj jednej literatury i nie mwi jednym jzykiem ojczystym, jak np. Polacy. yd jest odpowiednikiem sowa: chrzecijanin lub muzumanin. A wic sowo: yd oznacza bardziej wiar (ydowsk) ni jeden nard!!! Ale tak samo jak nie ma jednego narodu arabskiego, tak samo nie ma jednego narodu ydowskiego, chocia wszystkie mwione jzyki arabskie s semickie, a ydowskie nie - bowiem semickimi s tylko: hebrajski i jzyki aramejskie, natomiast jidysz to ydowski jzyk germaski (jak angielski czy niemiecki), a ladino to ydowski jzyk romaski jak: hiszpaski, francuski czy woski. Jeden wyraz w jzykach semickich moe by i rzeczownikiem i orzeczeniem i przymiotnikiem - zaley to od wymowy (akcentu) i np. od oglnego zrozumienia tekstu. Rwnie obecnie s jzyki gramatycznie i w wymowie bardziej proste i o wiele bardziej skomplikowane. Jest to bardzo frapujcy (jzykoznawstwo), szeroki i ciekawy temat do dyskusji, ale chyba raczej dla znawcw jzykw, w tym gwnie redniowiecznych i staroytnych. Ja uwaam (i chyba jako autor tej strony mam do tego prawo), e przedstawione przeze mnie tumaczenia tekstw s najlepsze, a co najwaniejsze zrozumiae przez odbiorcw, bo oto mi przecie chodzi! * Dzisiaj w dniu witecznym (szczeglnie wielkim dla Polski) miaem i na dugi spacer - takie spacery czowiekowi, ktry ma 78 lat s bardzo potrzebne - chyba to jest najlepsze lekarstwo. Kiedy czowiek cieszy si piknem ycia, czyli przyrody, a teraz kolorami jesieni - tym wszystkim, co widz oczy i sysz uszy oraz co czuj nozdrza i serce - to ma czas, aby pomyle nad tym, kim jest i po co si urodzi? Czym bya przeszo, czym jest teraniejszo, a czym bdzie przyszo czy to ma wszystko sens, czy ulegnie zapomnieniu na wieki? Czym jest ycia czowieka dla Pana Boga - jego Stwrcy? Miaem pisa jutro, ale deszczowa i wietrzna pogoda spowodowaa to, e zasiadem do komputera i pisz. Na wstpie dzikuj wszystkim za rne wpisy - wszystkie je czytam z najwysz uwag zapewniam! "Tyle wiadomo, e w pewnych stanach macki naszej duszy mog wysun si poza granice ciaa i umoliwi jej przeczucia, a nawet realne spojrzenie w najblisz PRZYSZO!" Johann Wolfgang Goethe do Johanna Eckermanna. A teraz cig dalszy dotyczcy III Wojny wiatowej... WIELKA INWAZJA ISLAMU NA EUROP!!! Centuria IX 52 (wstp) Z jednej strony zblia si POKJ, a z drugiej WOJNA! Nigdy nie byo jeszcze tak zakrojonej nagonki: Opakujcie mczyzn i kobiety oraz niewinnie rozlan krew na caej ZIEMI! Tak, stanie si tak, e Europa i Francja stanie si atwym upem dla KADEGO!

Z centurii 4 (wstp) wiersz 5: KRZY OZNACZA POKJ, JEELI WYPENIA SI... PRZYKAZANIA BOGA! Wszyscy autorzy jakichkolwiek tekstw i twrczoci powinni sobie wzi do serca sowa poety Conrada Ferdinanda Meyera, cyt.: "Nie jestem ksik pen mdroci Jestem czowiekiem penym sprzecznoci!" Nostradamus powiedzia kiedy w paacu krlewskim podobnie - ja myl, e by skromnym i odpowiedzialnym czowiekiem! Persage II 46, 1; Presage 2 46; Centuria II czterowiersz 46 (jednoznaczno) Apres grand troche humain plus grand s`appreste, Le grand moteur les sciecles renouvelle: Pluye, sang, laict, fer & peste, Au ciel veu feu, courant longue estincelle. tumaczenie: Po wielkim eonie rodu ludzkiego nadchodzi jeszcze wikszy, Wielki sprawca odnowi stulecia: Deszcze, mleczna krew, gd, miecz i zarazy, Na niebie widoczny bdzie ogie w dugich iskrach. Persage I 77, 1 Mars, Jowisz i Uran Wielkimi Panami Nieba! W '600 z poudnia Afryki i Bliskiej Azji - Antychryst Mahdi! Z ogniem, rop, zarazkami i TORRENTEM, Rozbija chrzecijaskie mury starej Europy. 89, 4 Wielkie ogniste grzyby rozwietlaj wybrzea: Hiszpanii, Sycylii, Hellady jej wysp i Anatolii, Noc staje si dniem nagej mierci dla wielu, Deszcz elaznych wietlistych strza nagrod Antychrysta! 66, 7 Cztery Turbany rozjuszonych lduj na wybrzeach, Pity zielony czeka by zrobi Wielki Porzdek! U wybrzey Malty Wielka Bitwa morska - pijawki si spniaj, elazne ptaki, okrty i wietliste strzay przynosz szatask mier!

84, 11 Wielki Taliban Antychrysta rozerwa niebo nad Kalabri, OKO bez powietrza rozerwao WSZYSTKO na 20 mil! Powstay wielki lej wcign resztki do bram PIEKIE, Nowa bro pksiyca postrachem republik! 88, 3 Nad Andaluzj wielki huk i wielka sia zagszcz powietrze, Z czarnych zgromadzonych chmur spadnie ty trujcy nieg, Ci ktrzy si nie podusili strac odzienie i swoj powok, Potem wejdzie Biay Turban z dwikami niszczcymi such! Po tych kilku przykadach wida, e Wielki Taliban zastosowa w inwazji na Europ szereg nieznanych Zachodowi broni. Faktycznie przeprowadzi zmasowane uderzenie testujc je w praktyce. Przypominam o tym, e Nostradamus napisa, e po zdobyciu bogatych krajw zatoki arabskiej (perskiej), Mahdi prawie wszystkie pienidze wydawa na nowoczesne zbrojenia - ciga te najwikszych uczonych z caego wiata. Tak zwane "petrodolary" stay si zacztkiem potgi technologicznej jego armii - do tego stopnia, e rakietami niszczy satelity przeciwnika!!! * Wrd wszystkich materiaw rdowych relacja M. Nostradamusa podaje najbardziej szczegowy opis nadchodzcej inwazji. Narracja tchnie yciem, jest pena dramaturgii, przeraa mona by j przyrwna do pospnych wizerunkw przyszoci, jakie rodz si w bujnej wyobrani religijnych katastrofistw, czy niektrych twrcw science fiction, ktrzy niewtpliwie scenariusze do swoich filmw ukadaj z rnie, czsto mylnie tumaczonych i nie zawsze dobrze wybranych i dobranych: Centurii, Almanachu i innych tekstw Mistrza przepowiedni - M. Nostradamusa. Wizja wieszcza obfituje rwnie w detale, co jest wyjtkiem JEDYNYM pord wszystkich wizjonerw! aden inny jasnowidz nie podaje tylu nazwisk, nie wymienia tylu miejsc - i to ju przeszych, sprawdzonych przez histori!!! Czasami okrela on dokadnie, albo w duym przyblieniu (chocia czasami stosuje liczne "amigwki") - wiek, rok wydarzenia, a nawet miesic i dzie. Jest ju bardzo bogata literatura na temat jego twrczoci - zarwno ta powana, jak i niestety ta banalna. Polecam kilka (godnych uwagi) powanych opracowa, chocia nie wszystkie s ju aktualne: 1. Nostradamus - The Nest 50 Years. 2. The Prophecies of Nostradamus. 3. The Complete Prophecies III of Nostradamus. W jzyku angielskim jest ich najwicej - chocia nieliczne s dobre i pene. Prace nad twrczoci Mistrza dalej trwaj i s na nowo odkrywane. Mam nadziej, e cenzura (a kada wadza boi si jakichkolwiek przepowiedni!) nie bdzie w tych pracach mionikom i badaczom jego twrczoci przeszkadzaa!!! Niestety sam Nostradamus napisa, e przed rozpoczciem III wojny wiatowej jego twrczo, a take inne proroctwa bd zakazane przez wszystkie pastwa! Zobaczymy! Nostradamus wyranie pisze, e hordy muzumaskie zniszcz wszystko co stare. Na ruinach i zgliszczach, po okoo 50 latach cofnicia ludzkoci w jej rozwoju liczonym od zakoczenia wojny, powstanie inny wiat i inna cywilizacja. Bdzie on duo lepszy i bardziej nowoczesny od obecnego.

A po 500 latach zanikn pastwa i narody - ludzie si zjednocz, chocia konflikty jak to u ludzi dalej pozostan. Nostradamus III Wojn wiatow nazwa OCZYSZCZENIEM (CATARSIS) WIATA!!! * Almanach cz II 459, 2 Krwioerczy Allahim bije Turkw bo nie chc zgody, Turcjo nie wierna po co opucia sojusz, Zawsze najbardziej przelewana jest bratnia krew! Po trzech miesicach miasto nad Bosforem padnie, Dziki wielkiej zdradzie w Osmaskich szeregach, Arabowie i Persowie odnios szybki sukces. 460, 4 Patriarcha Wschodu uduszony na klczkach, Potem na wielkim krzyu przez trzy dni bdzie wisia, Afrykaski Wielbd czyci przedpola Europy, Stara znkana Grecjo nie otrzymasz niczyjej pomocy, Kiedy wszystkie republiki jej potrzebuj, Ju Wielki Taliban szykuje swoje knuty! *32 Pisaem na pocztku, e moim zadaniem jest opisanie tylko jednego wtku zatytuowanego, cyt.: "Kiedy wybuchnie III wojna wiatowa?" oraz dyskusja nad tym wtkiem - taki jest przecie temat tej strony. Napisaem te, e swoje zdanie na ten temat, powtarzam SWOJE ZDANIE, a mog si w rnych sprawach myli, chocia nie zasadniczych, bd opiera gwnie na prawie 10.000 bardzo znanych, mao znanych i tych prawie w ogle nieznanych jeszcze tekstw: czterowierszy i szeciowierszy M. Nostradamusa. Trzeba bowiem pamita, e od XVI wieku do czasw obecnych miao miejsce szereg wyda twrczoci mistrza, w tym te zdarzao si wiele faszywych lub tzw. niepewnych, to jest wtpliwych - zaczy si one ukazywa rwnie zaraz po jego mierci. Prawd mwic wielu badaczy napotyka wiele trudnoci w rozpoznawaniu i waciwym tumaczeniu oraz interpretacji twrczoci Nostradamusa. Jeeli poruszaem inne sprawy, to znaczy dotyczce nie tylko III wojny wiatowej, to byo to podyktowane gwnie dyskusj na tej stronie i zadanymi pytaniami. Jeli chodzi o tzw. proroctwa biblijne, czyli tzw. "Kod Biblii", to ze zrozumiaych chyba wzgldw porusz je na samym kocu. Polska jest krajem w zdecydowanej wikszoci rzymskokatolickim, a Koci ten odgrywa w Polsce du rol, jakakolwiek wic poza kocielna interpretacja Biblii nie byaby dobrze przyjta. Nie znam interpretacji Biblii w jzyku polskim, ktr mgbym Panu poleci. *33 (go) Czterowiersz 97 z Centurii VI Niebiosa bd si piec przy czterdziestu piciu stopniach, Ogie zblia si do wielkiego nowego miasta, Ogromny pomie wzbije si w gr, Kiedy chc otrzyma dowd od Normanw. Arteuza:

Jest to jedno z tumacze tego tekstu - ja opowiadam si za innym: ) Przy czterdziestym pitym na niebiosach pojawi si wielki bysk, Potworny pomie zbliy si do bram Nowego Miasta, Po krtkiej chwili nagle wzbije si wysoko w gr, Aby pognbi tym dowodem pych Normanw (lub Amerykanw). Nostradamus do czsto w swoich tekstach Normanami nazywa m.innymi Amerykanw - po prostu do wielu krajw stosowa rne nazwy, np. Francj nazywa: Francj, Gali, Kogutem, Starsz Siostr itp. Nostradamus wiedzia, e Wikingowie, czyli Normanowie jako pierwsi, to jest przed Kolumbem przybyli do Ameryki, ktr nazywa, np.: Ameryk, Atlantydami, Sternikiem wiata, Wielkim Neptunem itd. itp. Znam to tumaczenie, ktre Pan napisa, ale nie uwaam go za udane, szczeglnie w tumaczeniu na jzyk polski. Znam jeszcze 4 inne rnice si nawet bardzo tumaczenia tego czterowiersza - tak to ju jest z wielu (chocia nie wszystkimi tekstami) M. Nostradamusa. Podawaem ju przykad wielu tumacze czterowiersza dotyczcego roku 1999 (prosz go odnale na tej stronie). Nawet bardzo powani badacze tumacz go i interpretuj go w cakiem odmienny sposb!!! Ja jestem zwolennikiem tumaczenia tekstw Nostradamusa na jzyk polski w sposb zrozumiay dla odbiorcy, ale nie pozbawiajcy ich tajemniczoci, w czym tkwi caa ich uroda!!! Czterowiersz ktrego przytoczyem (tumaczenie) w odpowiedzi na Pana pytanie interpretuj dwojako: 1. Jako akt terrorystyczny muzumanw na Nowy Jork w postaci zrzucenia tzw. "brudnej bomby" atomowej, np. z odzi podwodnej - prosz zwrci uwag na niezbyt du celno adunku (sowa: przy, w pobliu 45 stopnia) lub 2. Zrzucenia bomby nuklearnej przez Chiczykw w czasie trwania wojny amerykaskochiskiej (po zniszczeniu Rosji) na Nowe Miasto, czyli Nowy Jork, ktry ley faktycznie przy 45 stopniu szerokoci geograficznej. O wojnie amerykasko-chiskiej, ktra ma by jednym z wielu tragicznych elementw zwizanych z III wojn wiatow te mam zamiar napisa. *33 Jeeli chce Pan mi pomc, to prosz nie zaczyna z pras. Media, zapewniam Pana, to nie najlepsza droga do poruszania tematw dotyczcych przepowiedni. My badacze Nostradamusa i w ogle twrczoci rnych jasnowidzw wiemy o tym dobrze. Zapewniam Pana, e moja ksika albo zostanie przemilczana przez krytyk, albo bdzie si wszystko robi, eby j zdyskredytowa. Pana planowane dziaania mog mie skutek odwrotny od zamierzonego, to jest mog w ogle uniemoliwi wydanie mojej ksiki. Moe oczywicie rwnie ta strona znikn z forum "GP" lub waciciel moe uniemoliwi mi dokonywania dalszych wpisw. PRZEPOWIEDNIE i ich INTERPRETACJE! to temat wraliwy, niejednoznaczny, a nawet bywa grony dla niektrych rodowisk, ktre czsto traktuj je tak samo, jak np. rnego rodzaju schizmy - PROSZ O TYM PAMITA I BY OSTRONYM!!! Czasami w dobrych intencjach mona nieumylnie komu zaszkodzi, a nie pomc! Dzikuj za dobre chci, ale Prosz te sprawy pozostawi mnie! *33 (go) - Panie Centurionie, dzikuj za odpowied. Zgadzam si z Panem, e Paska wersja brzmi znacznie lepiej i jest o wiele czytelniejsza od tumaczenia owego nieznanego autora. Spokoju nie

daje mi jednak fakt, e gdzie bym nie szuka wspomnianego czterowiersza, zawsze brzmi on zupenie inaczej ni przedstawione przez Pana tumaczenie. Pisa Pan wczeniej, e w rnych wydaniach czterowiersze byy przestawiane i rnie numerowane, ale to najwyraniej nie dotyczy tego, o ktrym mowa... Oto Centuria IV czterowiersz 33 z poszczeglnych wyda Les Propheties: - 1555 - 1557 Utrecht - 1557 Lyon - 1568 - oraz co od Jean-Aim de Chavigny - asystenta Nostradamusa: 1597 La premiere face du Ianus Jak wida czterowiersz jest niemal identyczny w rdach, ktre wczeniej podawa Pan jako te, z ktrych korzysta Pan przy okazji tworzenia niniejszego wtku. Jest w nim mowa o Jowiszu, ktremu bliej do Wenus ni jawicego si w peni Ksiyca, Wenus ukrytej w bieli Neptuna i tak dalej. Spotkaem si z opini, e w czterowiersz jest przepowiedni odkrycia Neptuna, tak jak VIII 69 przepowiada odkrycie Urana, a I 84 odkrycie Plutona. Tak czy siak, nie ma ani sowa o urodzonym w Bawarii, czy te Romanii/Rzymie i Galii/Francji zdradzonych przez niemieckiego papiea. Z czego wynikaj takie rozbienoci? Dodam tylko, e w przypadku innych przedstawionych przez Pana tumacze sytuacja jest podobna: spora cz nie odpowiada pod wzgldem treci wskazanym przez Pana oryginalnym czterowierszom. Inne natomiast pasuj jak ula. Licz, e rozwieje Pan moje wtpliwoci. Arteuza: Szanowny Panie "Nathanie", bardzo si ciesz, e zwracacie (m.innymi Pan) uwag na poprawno tekstw. Jak ju wspomniaem wczeniej: ja troch niedowidz - mam bardzo saby wzrok. Na komputerze te nie bardzo biegle pisz - JEST TO DLA MNIE PROBLEM NIE LADA. C mam powiedzie... przepraszam, ale si po prostu pomyliem. Czterowiersz, ktry napisaem pod numerem centuria 4 czterowiersz 33 (Persage IV 33) powinien by zapisany jako czterowiersz 133 (Persage IV 133). Po prostu nie mam czasu (teksty tu pisane to nie wydanie ksikowe, a w ksikach te bywaj niezamierzone przez autorw bdy, do ktrych s doczane tzw. erraty). Czterowiersz ten zreszt nie pochodzi z tych przedstawionych przez Pana wyda. Niektrzy (wyjtki) uwaaj (w odrnieniu ode mnie), e Nostradamus nie jest jego autorem. PRZYPOMINAM!!! - TO BARDZO WANE CO NIEJ NAPISZ: Z twrczoci Nostradamusa jest podobnie, jak z tzw. APOKRYFAMI BIBLIJNYMI!!! Nie wszystkie jego teksty i wydania tych tekstw s uznawane przez badaczy. BADACZE TE MAJ ODRBNE ZDANIA, I O TYM NALEY PAMITA!!! Nie wszystkie Ksigi staroytne s uznane przez poszczeglne kocioy chrzecijaskie - dotyczy to zarwno Starego Testamentu, np. Apokalipsy: Mojesza czy Eliasza, 3 Ksiga Machabejska, ycie Adama i Ewy i wiele, wiele innych. Niektre z tych ksig uznaj inne kocioy chrzecijaskie, np. prawosawie. Nowy Testament (kanon) nie zawiera np.: Ewangelii w. Piotra, Ewangelii w. Tomasza, Ewangelii w. Pawa, w. Marii Magdaleny itd. Ale znowu niektre z nich s uznawane przez inne wyznania chrzecijaskie, chocia nie koci rzymskokatolicki. Czterowiersz, o ktrym pan wspomnia (IV 33) ma kilka tumacze. Te na og powszechnie przyjmowane brzmi:

Jupiter bardziej zwizany z Wenus ni z Ksiycem, Ktry lni swym penym blaskiem: Wenus niewidoczna; pod wiatem Ksiyca Neptun, Ktry potn lanc trafiony zostanie przez Marsa. Ale s te podobne, cho inne wersje tumacze. JU PISAEM, E TEKSTY (czterowiersze i szeciowiersze) NOSTRADAMUSA dziel si na dwie kategorie: 1. Jednoznaczne 2. Wieloznaczne, czyli tzw. JANUSOWE! Te pierwsze dotycz jednego zagadnienia, a te drugie - JANUSOWE - mog dotyczy: 2, 3 lub 4 wydarze historycznych w rnych wiekach dziejw ludzkich obejmujcych okres do roku 3792. W/w czterowiersz jest wanie takim JANUSOWYM CZTEROWIERSZEM! Interpretacja tego czterowiersza dotyczca odkrycia planety Neptun jest w/g mnie poprawna. Ot na nocnym niebie latem istniej najlepsze moliwoci obserwacji w czasie najniszego pooenia soca pod horyzontem. Kiedy zaznaczymy dokadnie zenit (meridian - punkt kulminacyjny) i wschd (ascendent), wtedy koncepcja Nostradamusa pokrywa si wic cakowicie z moliw do stwierdzenia konstelacj: jest czas peni Ksiyca (wiersz 2); w wietle peni Ksiyca ginie wiato Neptuna (ostatnia poowa 3 wiersza); podczas pierwszej obserwacji Neptuna odlego pomidzy Jupiterem bya mniejsza ni odlego pomidzy Jupiterem (Jowiszem), a Ksiycem (wiersz 1); Wenus jest niewidoczna, tzn. znajduje si pod horyzontem - ten fakt ustala czas na "okoo pnocy"! (pierwsza poowa 3 wiersza); Mars znajduje si w opozycji do Neptuna (wiersz 4) - naley tu wspomnie, e w jzyku astrologw sowa "z trudnoci namierzony" jednoznacznie oznaczaj opozycj, a w tym wypadku tym bardziej, poniewa Mars jednoczenie z planet Saturn znajduje si w opozycji, czyli w pewnym sensie podwjnie way ("gravee branche" w 4 wierszu). Ale jak zaznaczyem powyej czterowiersz 4, 33 jest Janusowy. Pisaem poprzednio o licznych wojnach, ktre przewidzia do roku 3792 M. Nostradamus. Ten czterowiersz dotyczy te wojny, tzw. Wojny Globalnej, czyli rwnoczenie dwch wydarze w historii ludzkoci. Zaznacz tylko krtko i pobienie: Mars - bg wojny. Jupiter - jowialista - mdro ponad przecitna (Jowialist Nostradamus nazywa te Henryka Szczliwego - jednego z bohaterw III wojny wiatowej). Ksiyc - zo tak jak pksiyc - z trudnoci namierzone rakiety z Ksiyca. Wenus - bogini piknoci (pikna Ziemia), ale i zdrady itd. Mgbym to dokadniej opisa, ale nie wojna globalna stanowi przedmiot naszego zainteresowania. Prosz mi wybaczy niezamierzone pomyki, ale przecie nikt nie jest doskonay. Moliwe, e ze wzgldu na ogrom materiau, brak czasu i moj (niestety) wzrokow uomno popeniem wicej bdw, za co oczywicie przepraszam. W zwizku z powyszym nie bd ju oznacza (numerycznie) przytaczanych tekstw, a wiar i przekonanie do nich pozostawi pastwu. Podany tekst oznacz tylko na ewentualne yczenie czytelnika, w ten sposb unikniemy moe wikszych nieporozumie. *34 Ma Pan oczywicie racj: na I Soborze w Nicei (Azja Mniejsza po grecku: Nikaja) doszo do pewnych ustale kanonicznych. Natomiast zostay one cakowicie uzgodnione i potwierdzone na Soborze w Efezie (te Azja Mniejsza), a odbytym w latach 431-433. Oczywicie Bardzo dzikuj za

zwrcenie uwagi i Przepraszam Pana i czytelnikw. Oczywicie kady ma prawo wiarygodno moich wypowiedzi (ale nie pracy, bo to nie jest jeszcze praca) ocenia w/g wasnych przemyle. Natomiast Ja te mam wgld do Wikipedii i oczywicie gdybym wszystko co pisz dokadnie sprawdza, to bym takiego bdu (do prostego) na pewno nie popeni. Robi bdy, bo nawet nie wszystko dokadnie czytam i sprawdzam, co napisaem - po prostu nie mam na to czasu. Nie traktuj swoich wypowiedzi na stronach internetowych jako swojej pracy, gdzie wszystko musi by dokadnie sprawdzone. Mam do wyboru dwa wyjcia: 1. Pisa duo mniej zwracajc uwag na wszystko - sprawdza kilkakrotnie i dokadnie wszystkie moje wypowiedzi, wanie pod wzgldem wiarygodnoci. Ale pewno tematu bym nie skoczy, bo przecie staram si te odpowiada na Wasze pytania. 2. Pisa moliwie jak najwicej i popenia bdy przede wszystkim oczywicie te PROSTE, ktre w popiechu pisane i przy moim stanie zdrowia s nie do uniknicia. Nie zamierzam pisa tutaj w nieskoczono - zaoyem sobie ostateczny termin do najwyej 20 grudnia biecego roku (2009). Pniej na t stron, jeeli bdzie jeszcze istniaa, bd moe wchodzi (z braku czasu - pisanie ksiki) ju bardzo rzadko. Nostradamus zawsze za pocztek liczenia rachuby czasu uwaa pierwsz, a nie ostatni dat wydarzenia, dlatego rok 431, a nie rok 433, uwaam za rok rozpoczcia datowania tzw. dat liturgicznych. Oczywicie (o czym ju pisaem) kady, rwnie i Pan, moe mie swoje zdanie w tym i w innych tematach przeze mnie przedstawianych. * Cig dalszy... INWAZJI MAHDIEGO NA EUROP W CZASIE III WOJNY WIATOWEJ - LATA 2021?-2023? Tym razem bez numeracji tekstw, jak ju wyjaniaem i podawania rde: ) Od Supw Herkulesa po Zoty Rg Bosforu, rdmorze ogarna przeraajca una Ognia, Hiszpania, Italia, Hellada i Wyspy w pomieniach, Biay, Czerwony, Czarny i wspomagajcy Bkitny, Uderzaj ze wszystkich stron afro-azjatyckiego wybrzea. ) Zielony Turban potomka Wielkiego Saladyna czeka, Aby na witej Ziemii chrzecijan zrobi Wielki Porzdek, Wszdzie sycha pacz, lamenty i proby bagalne do Pana, Ci co nie wierzyli to uwierz, widzc wszdzie ruiny i okrutn mier bliskich! ) Statki i okrty, zielone flagi niosce w grze, Przedostan si blisko Gibraltaru, By przynie Pampelunie smutne swoje zbrodnie. Tysice trosk miertelnych spadnie na to miasto, Co wiele razy pod nowym atakiem upadnie, By przypa ostatecznie obcemu Imperium.

) Widok jego armii niebiosa do paczu pobudzi, Hannibal uoy ju wczeniej swe plany. Szykuj si jego floty. Obfita, gsta mga w witego Denisa. Statki zwlekaj, Ale nie przestrzegaj ciszy ani o przyszo nie dbaj. ) Zobaczcie jakie sztandary maszeruj w gb Hiszpanii! Od najdalszych kracw Europy pr naprzd elazne rumaki. Bd mieli problemy z przekroczeniem wskiego morza: Partyzanckie podjazdy opni ich pochd. ) Wojna grzmi wielu opuszcza swe farmy. Granice pady krzyuj si groby i pogoski. Wdz zdradza wodza. Hiszpania i Niemcy schron daj Uciekinierom. Zblia si niechybnie wielka flota muzumanw. ) Sinobrody w Kordobie i Grenadzie zapuci korzenie, Krew jak z beczek rozlane wino pynie wszdzie strugami! Zapanych ksiy wieszaj na krzyach wzdu szerokich drg, Starcy zabijani, kobiety i dzieci skuci acuchami poganiani do portw. ) Pada Barcelona i Walencja pod naporem floty pksiyca, Wcieky Lis ze szram na skroni rozkazuje wywiesza flagi Mahometa, Ludno miejscowa dziesitkowana dla przestrogi, Miejscowa kolumna pomaga zdobywcom w ich rzdach i dziaaniach. ) Saragossa broni si dugo, ale ulega hukowi i trzsieniu, W wielkim ogniu grzyba ciaa i dusze wszystkich zginy, Do strasznego miasta zmarych nikt nie ma wstpu, Jeszcze kilka w Iberii spotka od przeladowcy zowrogi los! ) Lizbona i Porto zdobyte od ldu, a od wody wielka blokada, Dziki Allahowi za Wielki powrt Maurw i Berberw. Nad krajem krla eglarza powiewaj sztandary zdobywcy, Islam i jego kultura wkracza wszdzie za spraw Sinobrodego! ) liczna stolica zniszczona ognistymi strzaami, Wkrtce Biay Turban Panem caej Hiszpanii, Wandaluzja odya! W Kordobie go muezzina, Obwieszcza wiatu odrodzenie i chwa Islamu! Oto kilka tekstw dotyczcych zajcia przez wojska Mahdiego i Sinobrodego: Hiszpanii i Portugalii (odbicia).

* Pierwszy czterowiersz, cyt.: "Od Supw Herkulesa do Zotego Rogu Bosforu" itd. dotyczy oczywicie ataku wielomilionowych zmasowanych rzesz muzumanw na wszystkie kraje Europy lece w basenie Morza rdziemnego, z wyjtkiem jak si wydaje Francji, gdzie zaatakowane zostao tylko wybrzee lazurowe, aby zdoby przyczki do dalszej agresji. Supy Herkulesa to cienina gibraltarska przy wejciu do Atlantyku. Za zatoka Zoty Rg wchodzi w miasto Stambu (Konstantynopol) z cieniny Bosfor, ktra Morze Egejskie i Morze Marmara (czci Morza rdziemnego) czy z Morzem Czarnym. Wida, e muzumaskie Turbany podzieliy si rolami - Biay Turban, pod wodz Sinobrodego (Jezusa Muzumaskiego) i tajemniczego (z blizn na skroni) Hannibala, atakuje Hiszpani i Portugali pozostawiajc za sob spalone i wyludnione Baleary: ) Minorka i Majorka od rdzawej chmury spalona i wyjaowiona, Wszdzie na wyspach zalega popi i czarny piach! Po zwycistwie bd tam obozy wrogw Allaha, Zielony bdzie tam dugo si mci. ) Przez kraj wielkiej rzeki Gwadalkiwir, Daleko od Iberii do krlestwa Grenady, Krzye odepchnite przez ludzi Mahometa, Dowdca z Kordowy zdradzi swj kraj. ) Wielka posiado zostaje opuszczona, Koo Ebro uformuj si zebrane oddziay, Gry Pireneje przynios krtk pociech, W maju ziemia ogniem znw zadry. ) Sinobrody nie jest zadowolony, Hannibal piecztuje, Przez kraj maszeruj szahidzi zielonych, na ramieniu... Kademu, ktry przey, wypalaj znak krzya! Tylko nieliczni za spraw przysigi staj si niezbdni. ) Niedaleko Duero przez Morze Tyrreskie zamknity, Przyjdzie pokona wielkie Gry Pireneje. Rzek krtsz w ukryciu, Do Carcasonne poprowadzi ludzi. ) W niecay rok Hiszpania poddana, W Toledo Sinobrody przyjmuje koron Al Wandaluz, Za spraw Kalifa Wielkiego Talibanu, Wielki Mufti zakada na nim zote szaty Emira Kordoby! Nostradamus wielokrotnie zapowiada zdobycie Hiszpanii i Portugalii przez Wielki Taliban. Inwazja muzumaska bdzie si rozwija i bdzie si odbywa w kilku kierunkach, m.innymi na

Grenad i Kordow (Kordob). Komendant Kordowy podda miasto po krtkiej walce. Wikszo terenu Hiszpanii zostanie poddana. Po zniszczeniu i utracie "licznego" Madrytu stolica zostanie przeniesiona do Saragossy. Naturaln ochron bd im dawa Pireneje. Jednak muzumanie zdecyduj si na uycie najprawdopodobniej boby wodorowej i zniszcz cakowicie to miasto. Wieloma taktycznymi manewrami muzumanie przechytrz osamotnionych Hiszpanw i przez zachodni Francj (Carcasonne) zajm ju ca Hiszpani wraz z Portugali. Trzeba pamita o kilku sprawach, o ktrych ju pisaem: po 1. We wszystkich krajach rdziemnomorskich wybuchn na rozkaz Mahdiego rewolty zbrojne, na dwa tygodnie (lub miesice) przed inwazj, a wic w krajach tych bdzie wielkie zamieszanie i walki wewntrzne z 5-t kolumn muzumask. 2. Rosja bdzie walczya z Chinami, Japoni i Talibanem, a w USA bdzie trwaa II Krwawa Wojna domowa itd. 3. Akcja ta bdzie dobrze zaplanowana i przemylana - Taliban bdzie w pocztkowej fazie wojny mia olbrzymi przewag. W jednej ze swoich przepowiedni M. Nostradamus nawet twierdzi, e Wielki Taliban bdzie dysponowa - UWAGA! - 100-tu milionow Armi, jakiej wiat nie widzia!!! Wielka rzesza NIENAWISTNYCH muzumanw bdzie rozsiewaa wszdzie mier i zniszczenie. Jedna z przepowiedni mwi, e bd rozrzucane rne chorobotwrcze zarazki. III WOJNA WIATOWA STAWA SI BDZIE POMAU WOJN RELIGIJN CHRZECIJASTWA Z ISLAMEM!!! WOJN NA MIER I YCIE! - ktra z tych religii musi znikn - jak pisze Nostradamus. O przeladowaniach muzumaskich na zdobytych ziemiach muzumaskich Nostradamus pisze, cytuj: "TO NIESAMOWITE, PORAAJCE... NIGDY PRZED III WOJN I PO III NIE BDZIE TAKICH OKROPNOCI!!!" Na wypalonych Balearach powstan obozy mierci dla przeciwnikw Islamu z Hiszpanii! * Nostradamus tak jak Edgar Evans Cayce, a take m.innymi Mario de Sabato, mwi z wielkim niepokojem o pojawieniu si wrd narodw arabskich WIELKIEGO PROROKA I WOJOWNIKA - MAHDIEGO, za ktrego kady muzumanin odda ycie i dosownie, nie tylko w przenoni, wejdzie w ogie JAKO WYPENIENIE OFIARY!!! Nazywaj go NAJWIKSZEGO Z NAJWIKSZYCH, jest to czowiek pozbawiony jakichkolwiek skrupuw - jest obojtny, zimny i wyrachowany. Wyran rado i przyjemno sprawia mu samodzielne wydawanie i wykonywanie wyrokw mierci. Posiada cigle uzupeniany liczny harem naonic - pono ponad 1000 kobiet, ktry pilnuje powstaa klasa eunuchw. Kobiety, ktre przestaj go interesowa po prostu zabija, czasami wasnorcznie poprzez podernicie garda. W jego licznym haremie trwa wieczny strach! Wrd swoich dowdcw wywouje sam lub poprzez podstawione osoby rne intrygi, ktre pozwalaj kontrolowa sytuacj. W jednej z przepowiedni Nostradamus nazywa Mahdiego - LUDZKIM WCIELENIEM LUCYPERA - WRCZ SYNEM LUCYPERA!!! ) III Antychryst z ciemnych czeluci LUCYPERA, Przemieni wiat w miertelne BRAMY PIEKIE! Jego tysickrotny harem w wiecznie nieprzemijajcym strachu, A kady suga jego oddaje ciao i dusz w rozpalonym ogniu! ) Zabaw dla niego nienawi i walki gladiatorw, Syn Lucypera nie przebiera w rodkach, Lepiej by byo y przed nim lub po nim,

Ni w czasach oddanych mu, by lud zobaczy PIEKO! A teraz przechodz do zdobycia przez muzumanw ITALII (WOCH)! Dodam jeszcze, e Mario de Sabato powiedzia, e jedn z przyczyn inwazji na Europ bdzie pokusa materialna - mira zdobycia bogactw Zachodu, to gwnie on (ale nie tylko) przycignie azjatyckie wielomilionowe hordy muzumaskie. Oczywicie rwnie w czasie inwazji na Europ bd si odbywa midzynarodowe szczyty i wezwania do pokoju, ale bdzie ju za pno: ) Umierajce wszdzie republiki, Szukaj rozejmw i porozumie, Zwinity W z sykiem prostujc krgosup, Ksa i opluwa pywe i nierozsdne. Aha jeszcze jedno - jeeli Nostradamus uywa okrelenia "zmiany" to ma on na myli nieszczcia (angielskie sowo disaster - nieszczcie - oznaczao pierwotnie "zakcenia biegu gwiazd"). Persage I 51 Saturn i Jowisz spotkaj si w znaku Barana: O Wieczny Boe, jakie przyjd zmiany! Jakie wzburzenia we Francji i Woszech, Gdy powrotny obrt historii niesie znw cikie czasy! Zachodni Europ o zamierzonym niespodziewanym ataku Wielkiego Talibanu bdzie chcia ostrzec jeden z przeciwnikw Mahdiego. Ale nie obdarzony on zostanie zaufaniem, gotowego wyrzec si wasnej wiary: ) Tu przed tym, nim wypeni si, Z Persji przybdzie posaniec, Niosc do Francji sowo swe. Prne nadzieje odrzuc go: Przeciw Allahowi on bluni, Gotw na niby odrzuci swego Boga. Wkrtce jednak fakty (w tym rewolucje muzumanw w ich wasnych krajach) zaczn coraz mocniej przemawia na korzy prawdy zawartej w niepodanym przesaniu. Kiedy jednak zlaicyzowane i rzdzone gwnie przez lewic i pewne siebie spoeczestwa Zachodniej Europy si zorientuj, o co tak naprawd chodzi I UDERZ NA ALARM! - bdzie ju za PNO!!! Nastpi oglne zwtpienie i przygnbienie, wzronie gwatownie znaczenie popularnych objawie rnego autoramentu jasnowidzw i przepowiadaczy, zarazem za zmniejsz si w Europie wpywy tradycyjnych religii. BRUTALNA WOJNA, JAKIEJ DOTYCHCZAS NIE BYO, ZAPANUJE NA 27 LAT NAD EUROP i RESZT WIATA!!! Potne kleszcze pksiyca w tym samym czasie, kiedy trwa kampania: hiszpaska i bakaska

zamkn si nieodwoalnie nad Wochami. Czerwony Turban (dawniej pod wadz Sinobrodego, obecnie Garbatego Maego lub Maego Wielbda - ta sama posta) zamkn nieodwoalnie w miertelnym ucisku Wochy. Jak przewiduje Nostradamus Francja zagroona atakami na Wybrzee Lazurowe, szybko wycofa swj korpus ekspedycyjny. Tym bardziej, e w Niemczech wybuchnie rewolucja i do wadzy dojdzie tzw. Cesarz Alemaski, ktry restytuuje w Niemczech istniejce w redniowieczu tzw. Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i poprosi Mahdiego o rozejm i pokj! Francja bdzie te wystraszona postpami Wielkiego Talibanu w Hiszpanii i na Bakanach, a take Chin i Japonii, oraz Talibanu w wojnie z Rosj!!! ) Liczne mrowie lduje na sonecznych wybrzeach Italii, Wielkie rzesze zamieszkaych Mahometan robi wczeniej porzdek! May Garbaty zdobywa poudniowe miasta bez odpowiedzi, Synowie i Crki chrzecijaskie zabijane i zniewolone, Noworodki i mae dzieci rozbijane o mury w ciasnych uliczkach miast, Pord miechw, okrzykw i trb bojowych zielonych chorgwi Antychrysta! ) Niech Gryfon si gotuje, By walczy z wrogiem wszdy, Niech wzmocni swoje armie, Lub So go zaskoczy, Potg straszn, nag i ponur, Szeset sidmy zapali rdmorze! ) Przywdcy gadaj, gdy wal si mury chrzecijastwa: Tron wity pad ju ofiar wrogich hord. Wpierw ich przybycie zym, potem miertelnym ogoszone, Ze wschodu mier, zaraza i pakt haniebny. ) Klska niezmierzona na polach Perugii! Bj zajady wok Rawenny! Ko zwycizcy bdzie jad owies zwycionego, Przejcie Talibw utorowane w dzie wita. ) Ani dobrego, ani zego bitwa nie przyniesie Ziemianom wok Perugii. Piza bunt wznieca, a gwiazda Florencji zwiastuje nieszczcia. Ranny wdz noc uboconego osa dosidzie. ) Wielki Ptak nad Ferrari piekielny grzyb roznieci, Aby wydry przejcie do Florencji, Nic ywego w pobliu nie znajdziesz, Tylko szczurze watahy szczurw i nietoperzy! ) Uciekaj Florencjo uciekaj! Uciekaj przed tym, co nadejdzie z Rzymu.

Pod Fiesole bitwa wypowiedziana, Krew czarami si poleje, potni pksiyca zwyci! ) Obydwie Florencje zgubione o wiele zbyt pno, W nie zdoa si przeciwstawi najwitszemu prawu, Francuzi przyjd z pomoc troch sprzymierzonym, Mczennicy ich padaj trupem od Monaco po Savon. ) Tu przed zmian wodarza, W Lukce krew i mleko z nieba spadn: Gd i pragnienie, wielka zaraza i wojna przeklta, Z dala od miejsca, gdzie jej prawowity Ksi skona. ) Jak trzeci palec u nogi przy pierwszym wyglda bdzie, Wdz karowaty i garbaty, nie mniejszy tyran, Piz i Lukk zawadnie dokonawszy dziea mierci, Ktremu nie podoa jego przeciwnik. ) Pjd na wygnanie ci ktrzy go wespr, On za dotrze dalej ni ktokolwiek przed nim, Wz ktry Piz zgniecie i Lukk puci z torbami. Rwcy grona Muzumanie nie przyrzdz z nich wina. ) Czerwony wszdzie gnie i zabija bdzie, Zielony po nim bdzie zy bo zastanie trupy, May Wielbd swoich z wciekoci bdzie rn wokoo, Dopki mu nie dostarcz nowych niewolnikw. ) Taliban Wielki si przegrupuje i cz Czarnego przerzuci, Aby roztrzaska mury Wielkiej Romy, zaraz z nieba jak mann rozrzuci, Nim skoczy si miesic modlitw krwawy szturm nastpi, Po ktrym psy miejskie zera bd trupy! ) W ludzkich gardach utkwi rozpalone soce, Na ziemiach etruskich ludzka krew si poleje, Niosc wod w cebrze, wdz pocznie swego syna: Jego matka i on w niewol tureck pjdzie. ) Wielki Talib zdobywc i pogromc Italii, Odziay zielonych czyszcz rwniny, Niewolnikw i niewolnice aduj na statki, By przynosiy im chwa w Azji i Afryce! Na razie kocz.

* Ot zapewne wiecie, e wynaleziona przez Niemcy bro gazowa (iperyt), uyta na froncie francuskim w I wojnie wiatowej, bya postrachem caej Europy w okresie midzywojennym. Tej broni tak si bano, e w szkoach na zajciach obowizkowych uczono dzieci zakadania masek przeciwgazowych. I co! - ot w II wojnie wiatowej broni gazowej praktycznie nie uywano! Zdawano sobie spraw, e ta bro przy zmianie kierunku wiatru moe by zabjcza dla wasnej armii oraz to, e udoskonalona bro pancerna: czogi i lotnictwo jest bardziej efektywna w walce! Natomiast po II wojnie wiatowej trwa psychoza uycia broni nuklearnej. Ale jak do tej pory (dziki Bogu) z wyjtkiem Hiroszimy i Nagasaki tej broni nie uyto. W/g przepowiedni Nostradamusa (nie tylko) po II wojnie wiatowej ta bro zostanie po raz pierwszy uyta w Afganistanie przez Talibw. Z przepowiedni Nostradamusa wiadomo, e bro nuklearna bdzie jednak w ograniczonym zakresie, ale uywana. Z przepowiedni jasnowidza wynika, e przez cay czas III wojny wiatowej bdzie dziaaa najprawdopodobniej ta najwaniejsza wojna, tj. ELEKTRONICZNA - chyba zwizana z sieci komputerow. Nostradamus w Almanachu uy takiego wyraenia, cyt.: "niewidzialny, zabjczy TORRENT" - koniec cytatu. Kto mi tu susznie podpowiedzia (za co bardzo dzikuj!), e chodzi tu najprawdopodobniej o INTERNET. Ot ten torrent, cyt.: "nowa sia - TORRENT", nie jest armi w znaczeniu wojska, jak mylaem do tej pory, ale nazwan tak przez Nostradamusa broni elektroniczn, ktr Nostradamus - UWAGA! - UWAA ZA NAJWANIEJSZ W KONFLIKCIE, JAKIM MA BY III WOJNA WIATOWA!!! Nostradamus pisze, e cyt.: "straszna bro grzyba przez niewidzialn si pajczyn bdzie unieruchamiana na ldzie, na wodzie, pod wod i w powietrzu przez wszystkie mocarstwa, a tylko niektre wystartuj" - koniec cytatu. Jak wic wynika, Taliban, Chiny itd. bd przy pomocy TORRENTU unieruchamiay bojowe gowice nuklearne Zachodu, a Zachd czyni bdzie to samo unieruchamiajc bro nuklearn Chin i Talibanu. Poza tym wszystkie pastwa ogranicz uycie tej strasznej broni, bo uycie jej w pobliu lub na wasnym terytorium bdzie wielkim zagroeniem (ze wzgldu na promieniowanie radioaktywne) dla ludnoci wasnego pastwa. Myl, e za kilkanacie lat elektronika tak si rozwinie, e moliwe stanie si skierowanie broni przeciwnika na ich wasne terytorium. Pisaem te ju, e zostan wynalezione przed i w czasie III wojny wiatowej nowe efektywniejsze bronie ni bro nuklearna, bronie o podobnej sile raenia, ale mniej straszliwe ze wzgldu na zabjcze promieniowanie broni nuklearnej na przysz egzystencj czowieka, takie jak bro: grawitacyjna (powodujca trzsienia ziemi), laserowa, prniowa, anty-prniowa (pociski powodujce olbrzymie zagszczenie powietrza lub wysysajce powietrze) i wiele innych. Nostradamus poda kilka przykadw wystrzelenia bomb nuklearnych na Wielki Taliban przez Francj (tylko kilka uderze si powiodo), ale jedna dotara do celu. Napisz o tym przy kontynuowaniu inwazji Wielkiego Talibanu na Francj. Rwnie Rosjanom udao si wystrzeli kilka adunkw nuklearnych na Chiny, ale Chiczycy przekierowali te pociski w stron Rosjan, cyt.: "przy pomocy ssiednich wyspiarzy" - przypuszczam, e przy pomocy sojuszniczej Japonii, cyt.: "Wielki Niedwied ginie od broni przeciwnika i wasnej broni, ktra zawrcia!" Naprawd, ale czy Nostradamus, ktry uy te w swoich niemiertelnych tekstach takich nazwisk jak: N`Polleon, Hister, Hilter, Franko, Stalin, Czowiek znad Leny itd., nie zasuguje na to, eby si przynajmniej nad tym wszystkim, co napisa, powanie zastanowi?! * W niedziel amic nieco swj zwyczaj odpowiedziaem na bardzo intrygujce pytanie odnonie uywania broni nuklearnej w wielkim konflikcie zbrojnym, jak ma by III wojna wiatowa. A oto kilka przykadw tekstw M. Nostradamusa:

) Zanurzone w piaskach Afryki i Arabii odygi plujce promieniami, Niszcz lub zawracaj pociski przeciwnika, Francja i sprzymierzeni cierpi od wasnej broni, Trzy jednak dochodz i niszcz ziemie Talibanu, Wielkie pomienne grzyby nad: Now Kartagin, Damaszkiem i Medyn, Okrty i podwodne odzie Koguta zniszczone w dniu rozpoczcia. Uwaga! - Now Kartagin nazywano za czasw Nostradamusa Tunis, w pobliu ktrego znajduj si ruiny starej Kartaginy. - Medyna, czyli Medinat al Nabi (miasto proroka), to drugie pod wzgldem znaczenia, po Mekce, miasto wyznawcw Islamu. - Kogut to Francja. Z w/w przepowiedni wynika, e mimo ogromnych zniszcze, jakich Taliban dokona przy najprawdopodobniej tajemnej sile TORRENTU (zakce elektronicznych) na siach strategicznonuklearnych Francji, to jeden z atakw jdrowych si uda i trzy w/w miasta zostay zniszczone w czasie inwazji Wielkiego Talibanu na Europ. Widzimy wic, e wojna od razu przybraa niezwykle ogromnego (na wielk skal) konfliktu zbrojnego, majcego katastrofalne skutki. Szczeglnie zniszczenie Medyny (witego miasta muzumanw), ktre miao doprowadzi (zgodnie z yczeniem generaw francuskich) do wystraszenia muzumanw i ewentualnego zawarcia przez nich rozejmu - WYWARO ODWROTNY OD ZAMIERZONEGO (przez generaw) SKUTEK! - Talibowie z jeszcze wiksz pasj i nienawici dokonywali podboju Europy mszczc si szczeglnie na kociele chrzecijaskim, jego duchowiestwie i wyznawcach. A oto jeszcze jeden przykad sytuacji, w jakiej znalaza si Francja: ) Wielka Galia staa si: maa, saba, bezbronna, Jej boska bro zniszczona si arabskiego ora. Wszdzie i wokoo wielka rozpacz i przygnbienie, Wobec siy siedzcej armii pajczego TORRENTU! Uwaga! Pisaem ju, e Nostradamus opisujc III wojn wiatow bardzo czsto w swoich tekstach uywa sowa: "TORRENT". Przy czym pisze j zawsze z duych liter i na og z wykrzyknikiem na kocu. wiadczy to niezbicie o tym, jak ogromne znaczenie przywizuje do tego sowa i do wojny elektronicznej (jak kto trafnie wg. mnie mi podpowiedzia) - za co mu jestem niezmiernie wdziczny! Przecie po to pisz, ebycie mi rwnie pomagali, po prostu podpowiadajc, co przyda si w opracowaniu mojej ksiki! Za czym wrc do kampanii woskiej oraz opisz kampani Wielkiego Talibanu na Bakany, to porusz jeszcze jeden tekst czsto pomijany przez badaczy, tzw. liczbowy, ktry drukowany jest na og tylko w tzw. "Prognostykach": ) Liczba dziewi to czasy Marsa, Liczba sze pocztkiem trzeciego, Jeden i osiem rozpocznie z wielk si, eby doj do dwa i siedem,

Kocem powodze bdzie pi i cztery, A gdy przyjdzie sze i dziewi skoczy si jego panowanie. Czsto si zastanawiaem, co przez te liczby chcia nam Nostradamus powiedzie i kiedy patrzc na atlas geograficzny oraz analizujc przyrost naturalny ludnoci na wiecie doszedem do takiego rozwizania - czy prawidowego... nie wiem? Nostradamus wymienia liczby: 9, 6, 3 oraz czc liczby: 1 i 8 mwi wic o liczbie 18, a nastpnie (te czc) mwi o liczbach: 27, 54 i 69. W/g mnie liczba 9 oznacza liczb ludnoci w okresie konfliktu, to jest 9 miliardw (na wiecie), co prawda tak liczb wszystkie prognozy przewiduj na rok ok. 2040, ale w roku 1999 liczba ludnoci wiata przekroczya 6 miliardw, a w przyszym roku ma przekroczy 7 miliardw. Niektrzy demografowie przewiduj, e 9 miliardw mieszkacw wiat osignie ju w latach 2020-2030, czyli mniej wicej zgodne by to byo z moimi przewidywaniami, e III wojna wiatowa wybuchnie w roku 2021? Liczba 6 to liczba Antychrysta. Nostradamus napisa tekst o potworze z nieba, ktry mia si pojawi w roku 1999, w tym te roku liczba ludnoci wiata osigna 6 miliardw. Pisaem ju wczeniej, e niektre czterowiersze i szeciowiersze Nostradamusa s tak zwanymi tekstami: JANUSOWYMI, czyli jeden wiersz mwi o kilku wydarzeniach, a nie jednym, tak samo niektre z liczb przedstawianych przez Nostradamusa okrelaj kilka spraw lub wydarze historycznych. Liczba 18 to liczba krajw muzumaskich, ktre pokojowo czy te zbrojnie Wielki Taliban zacznie po kolei wcza do swojego terytorium przy biernej obserwacji Zachodu po jego klsce w Afganistanie. Liczba 27 to liczba (po przyczeniu Arabskiej czci Afryki Pnocnej) byych pastw muzumaskich, ktre bd wchodziy w skad Wielkiego Talibanu w chwili inwazji na Europ. Liczba 54 to liczba wszystkich pastw opanowanych przez Taliban w trakcie trwania III wojny wiatowej, w tym okupowanych krajw europejskich. Liczba 69 moe oznacza ostateczny puap rozrostu terytorialnego Wielkiego Talibanu, szczeglnie po przyczeniu krajw Afryki Centralnej (podzia Afryki przez Taliban i RPA - pisaem poprzednio) i wiele muzumaskich (i nie tylko) krajw ze rodkowej i Wschodniej Azji. Charakterystyczne w tym tekcie jest to (Nostradamus by te matematykiem), e po przeprowadzeniu n/w prostych dziaa otrzymujemy: 9-6=3 - trzeci Antychryst. 9-3=6 - liczba Antychrysta (np. data ur: 1966 lub 1969 itd.). 6 - liczba ludnoci (miliardy) w 1999 roku. 6-3=3, 6+3=9 (miliardy) - liczba ludnoci w 2021 (moliwa). A nastpnie: 6x3=18 - liczba krajw Talibanu w pocztkowym okresie. 9x3=27 - liczba krajw Talibanu na pocztku dziaa wojennych i wreszcie 6x9=54. I wreszcie, jeeli do 54+9+6=69, ale co oznacza to dodawanie ostatnie, to ju nic nie przychodzi mi do gowy. I jeszcze jedno - pisaem ju tu, e w swoich listach do: Syna Cezara i Henryka Szczliwego M. Nostradamus napisa, e komunizm w Europie skoczy si po 73 latach, to jest: 1917+73=1990 (w 1989 nastpiy zmiany w Polsce, w roku 1990 w pozostaych krajach Europy Wschodniej, a w roku 1991 upad ZSRR). Ot Nostradamus napisa, e pastwo IZRAEL zakoczy swj ywot te po 73 latach, czyli: 1948 (rok powstania) +73=2021?!!! * Zanim przystpi do opisu dalszych dziaa zbrojnych Wielkiego Talibanu w Europie wyjani par spraw. Jak pisaem ju uprzednio, po dwch latach dziaa zbrojnych: 2021?-2023?, w wyniku Wielkiej Katastrofy Kosmicznej (uderzenie odamka komety lub meteorytu) dziaania wojenne bd na niecae dwa lata przerwane.

Dziaania te bd przerwane wwczas, kiedy Wielki Taliban zdobdzie prawie ca Hiszpani, a take Portugali i Wochy, rdziemnomorskie wybrzee Francji oraz cae Bakany i toczy bdzie krwawe walki na Wgrzech. Natomiast Chiny i bdca z nimi w sojuszu Japonia dojd w wojnie z Rosj do Uralu. W tym samym czasie ty Turban muzumaskich Indonezji i Malezji bd koczy opanowywanie Australii. W Stanach Zjednoczonych bdzie wwczas trwaa WIELKA ANARCHIA i tzw. II Wojna Domowa (ma rozpocz si w tym samym roku, co III wojna wiatowa, tylko o trzy miesice wczeniej) spowodowana Wielkim Kryzysem Finansowym i Gospodarczym, ktry przeplatany bdzie na krtko latami wzgldnego oywienia - ma on trwa 50 lat wcznie z okresem III wojny wiatowej. ) Atlantydzi dumni i zarozumiali z bogactwa, W pierwszej dekadzie przez marny pienidz zbiedniej, Popularny niady bdzie prbowa zaradzi, Jego sowa nie bd miay pokrycia w czynach, Pidziesit lat: w kryzysie, poprawie i wojnach, W drugiej bd si zabija nawzajem bez opamitania! Tak wic Wielki Taliban najprawdopodobniej wykorzysta tak korzystn sytuacj midzynarodow na wiecie i nie dziwmy si, e uderzy z wielk si!!! * Trzeba te wspomnie (nie dokoczyem kalendarium wydarze, co niebawem zamierzam uczyni), e atak na Francj, W. Brytani, a take Niemcy (po konflikcie z Polsk - Taliban wstawi si za naszym krajem, oczywicie nie za darmo!) nastpi dopiero po dwuletniej przerwie, to jest w roku 2025? Dziaania wojenne bd trway do roku 2030, kiedy to ostatecznie ma by zdobyta Francja, poudniowe Niemcy, a take: Austria, Czechy i Sowacja. W latach 2025-2030 Polska (oficjalnie ju muzumaska) jako sojusznik Wielkiego Talibanu i Chin ma przyczy do swojego terytorium: Ukrain, Biaoru, pastwa nadbatyckie, cz ziem rosyjskich a po Smolesk, a take tzw. Now Rosj, czyli Kuba lecy nad przed Kaukaziu!! Oczywicie te oficjalne przejcie Polski na Islam bdzie tylko pozorne, to jest deklaratywne w obliczu wielkiej potgi Talibanu! Po militarnym zaamaniu si Wielkiego Talibanu okoo roku 2038, Polska po DEKADZIE ISLAMSKIEJ (2028-2038?) ma szybko powrci na ono nowego kocioa chrzecijaskiego i odwrci sojusze wojskowe! ) Mocarna ju Polska dziki Talibanowi, Zdradzi swoich sojusznikw, Wszyscy muzumanie znajd wygnanie lub mier, Po Wielkim Zwycistwie Henryka pod ULM, Wielki krl przywrconych Jagiellonw, Podpisze z Kogutem Wieczny Pokj i Nowy Podzia! Uwaga! Pod Ulm w Bawarii rozegra si najwiksza batalia WSZECHCZASW, ktra bdzie miaa podobne znaczenie, jak w II wojnie wiatowej Bitwa Stalingradzka, czy w I wojnie wiatowej Bitwa pod Verdun. * Napisaem te ju uprzednio, e Wielka Katastrofa Kosmiczna pomoe mocarstwom sprzymierzonym, to jest: Chinom, Japonii, Wielkiemu Talibanowi i Indonezji w dokonaniu ich celw politycznych i militarnych (dokonaniu podbojw) - napisaem, e nastpi ona ok. roku 2023?

Ot przy kocu wojny, ktra ma trwa 27 lat, to jest w latach: 2021?-2048?, najprawdopodobniej w roku 2044? nastpi przebiegunowanie Ziemii, ktre bdzie miao odwrotny skutek - ot tym razem ze wzgldu na klimat w Europie si ociepli (w Polsce np. ma by klimat rdziemnomorski), a w krajach podbitych przez Taliban i Chiny maj nastpi bardzo niekorzystne zmiany klimatyczne (susze lub nieprzerwane deszcze), a take maj tam nastpi wielkie ruchy tektoniczne skorupy ziemskiej, czyli ogromne trzsienia ziemi. Kraje muzumaskie, w tym Wielki Taliban i Chiny zostan osabione, a Japonia prawie cakowicie (prawie w jednej chwili) ma zaton pod powierzchni Pacyfiku. Z przebiegunowaniem Ziemi (zamiana biegunw magnetycznych) bd zwizane tak zwane 3 dni ciemnoci - o tym pniej, jak dojd do tego okresu - roku 2044, ale podam jeden charakterystyczny tekst M. Nostradamusa: ) W wyniku chwiejnych obrotw Ziemi, I zaburzonych si nieznanej gwiazdy, wiat si przekoziokuje i zwolni ruch, Trzy dni na ldach bd trwa ciemnoci! Ano, niektrzy z obecnie yjcych mog tej strasznej chwili doy - jeszcze jeden tekst: ) W samo poudnie nad ldami nagle pozornie zganie Soce, Wszyscy poczuj jakby Ziemia stana w eterycznym bezruchu, I stracia Bosk si przycigania, Wszyscy poczuli raptem, e jak gdyby mniej wa! Po trzech dniach wszystko wrci do swojego porzdku, Tylko ksztat ldw i wd si zmieni! Uwaga! Nostradamus zna teori heliocentryczn Kopernika, wiedzia ju, e Ziemia jest kul w ruchu obrotowym wok osi i obiegowym wok Soca, bo udowodni to wielki eglarz F. Magellan w roku 1522 opywajc kul ziemsk. W jego te czasach nowo odkryty kontynent amerykaski (Indie Zachodnie - tak nowy ld zosta mylnie nazwany przez K. Kolumba) zacz by nazywany Ameryk od imienia Amerigo Vespucciego - wielkiego badacza ldu zachodniego. W latach 30-tych i 40-tych maj nastpi jeszcze (jak ju pisaem w ramach konfliktu wiatowego) dwie wielkie wojny niezalene od Talibanu, to jest Wielka Wojna BRATERSKA W. Brytanii z Francj zakoczona zwycistwem Francji pod wodz Henryka Szczliwego i Wielka Wojna PACYFICZNA Chin w sojuszu z Japoni przeciwko: USA, Kanadzie i Meksykowi zakoczona zwycistwem Amerykanw (m.innymi Chiczycy z Japoczykami okupujc rosyjski Daleki Wschd i Syberi bd usiowali przez Alask - drog ldow i Hawaje - drog morsk dosta si zbrojnie na kontynent pnocno-amerykaski). * A oto dalszy cig inwazji Wielkiego Talibanu na Wochy w przewidywanych przeze mnie latach: 2021?-2023?, to jest do upadku odamka komety (lub meteoru) na Atlantyk. Przedtem podam jeszcze tylko jeden tekst dotyczcy rozgrywajcej si w tym samym czasie wojny Chin i Japonii z Rosj, a oto on: ) Wielki Smok z Pnocnymi Wyspami siami TORRENTU! Wielk cz si Niedwiedzia bezpowrotnie zawrci, Jedynie sze dotaro do Wielkich przeludnionych miast, Nieustraszony Wielki wyrzuci pidziesit razy wicej,

I prawie wszystkie dotary do celu przeznaczenia! Niebo rozcigego Sowianina pokryte zostao dziesitkami sztucznych Soc! A teraz Inwazja na Wochy: ) Wielki atak powietrznej TRBY wywoa niespotykane Trzsienie! Sztuczna szataska sia Talibanu uzyskaa tu pierwsze odkrycie! I to co Stare i to co Nowe w wikszoci zniszczone do ziemi, Wieczne miasto unioso si, jak gdyby z modlitw do Boga! Koloseum i Forum przeszo do historii odwiecznego zapomnienia, ISLAMADABAD! w rkach Mahometan, Namiestnik Jezusa zabity obok Rubikonu! ) Przed Straszliw zemst Talibw i przeklestwem Antychrysta, Wielki Namiestnik Chrystusa w przebraniu niewiasty opuszcza mury miasta, Po trupach kardynaw i wiernych kocioa przemierza drogami martwego miasta, Petrus Romanus niechciany a wybrany mocno zawierza Wielbdowi, mier znajduje przy wzniesieniu wielkiego krzya od kul i zatrutych strza Talibw (szahidw), Ostatnia Arka Starego kocioa zrodzi za Wol Pana nowe przymierze i now siedzib! Uwaga! Jak ju pisaem - szahidzi - mciciele muzumascy Zielonego Turbanu maj te by uzbrojeni w nowoczesne uki z plastikowymi zatrutymi strzaami (powolna mie w mczarniach ugodzonego tak strza) oraz mae podrczne sierpy do podcinania (za jednym przyoeniem) garde chrzecijan. Mahdi bdzie uwaa, e mier od kuli jest zbyt lekka dla chrzecijan, ktrzy nie bd chcieli przyj ALLAHA! Jak ju pisaem uprzednio - Rzym zostanie nazwany ISLAMADABADEM, tak jak kiedy przez Turkw Konstantynopol zosta nazwany ISTANBULEM (STAMBUEM). Tak jak Stambu zosta stolic Imperium Tureckiego, tak Islamadabad (Rzym) zostanie stolic Imperium Talibaskiego. Stolica Wielkiego Talibanu zostanie bowiem jeszcze raz przeniesiona, tym razem z Kairu do ISLAMADABADU (Rzymu). Bazylika witego Piotra (o dziwo!) prawie w caoci ocalaa (jak ju pisaem) zostanie, tak jak w Konstantynopolu Hagia Sofia (Aja Sofia po turecku - witynia mdroci Boej), z dobudowanymi grujcymi nad miastem olbrzymimi minaretami przeksztacona w WIELKI MECZET PROROKA MAHOMETA z siedzib WIELKIEGO IMAMA lub MUFTIEGO!!! - to jest niestety pewne! przytaczaem ju na ten temat teksty Nostradamusa. ) Lud puszczony samopas pldruje Itali i Hiszpani, Tymczasem ld grecki zacielaj trupy i ludzie w agonii. Ich prawa pogwacone przez gupot woajc o pomst do nieba, Wszelkie rozstaje spywaj ich krwi. Tutaj te Nostradamus, jak korespondent wojenny, pokazuje, e akcja Talibanu dotyka jednoczenie wszystkie kraje europejskie pooone w basenie Morza rdziemnego! ) Z braku eru zdechn robaki w ziemi. Trzeci raz na Ziemi powrci waleczny Mars. Zowieszczym szataskim wiatem rozbysn karbunkuy: Nadejdzie czas Karbunkuw, a po nim WIELKI GD!

) Z upywem roku opodal Wenecji spotkaj si, Przywdcy afrykasko-azjatyckiej armii, Wdz "Renu" pozdrowi wodza "Dunaju", Na Malcie pacz: lament na liguryjskim wybrzeu. ) Choroby i pooga wrd sadw: Drzewo oliwne daje dobre plony: winorol niemal jaowa. Przywdcy pomr, jeli nie zdoaj uczyni wypadu na wroga. Granice zagraaj muzumanie falami uderzaj od strony morza! ) Serca zimne jak lud, okrutne, czarne i twarde jak kamie, Przynios zy, pacz, okrzyki strachu i rozdzierajce wrzaski. Krwawa jatka, wielki gd, znikd litoci, Leman i co wiksze wyspy wok Genui wzite! ) Od Monaco a po Sycyli, Cae wybrzee wyludnione. Opustoszae miasta, miasteczka i inne sadyby, Niewierni jednak ich nie spldruj jak nie rozgrabi. ) Niedugo trzeba bdzie czeka, Jeszcze gorszy bj wrd floty rozgorzeje. Tumult wielki i ogie na ldzie i na morzu, Wraz z nim wszdzie gwatowna pooga mierci! ) Potga brytyjska na rdmorzu na samym dnie otchani, Zmieszana z krwi afrykask i francusk. Neptun nie zdy na czas, Wyspy spyn krwi, Tajemnice zdradzone chocia z mniejsz szkod. ) Wielki Mediolan przez rok oblony, Wyda ostatniego ducha gdy wielki pomie, Zabierze wszystko do rodka Ziemi, Po wielkiej wojnie rosn tam bdzie wysoka trawa! ) W z pogod plagi i burze szalej, Muzumanie przypuszcz straszliwy atak. Niewysowionych klsk dowiadczymy w tym miesicu, Tylko dwaj z wielkich wodzw nie dadz si przestraszy! * ABY POKAZA, E Z M. NOSTRADAMUSEM NIE MONA ARTOWA - oto kilka jego tekstw dotyczcych II wojny wiatowej:

) Dwadziecia po pierwszej bdzie druga, Przedtem Hister z podnka Germanii przejmie wadz, Jzyk wa i charakter wilka bdzie jego domen, Splugawiony znak krzya bdzie na jego sztandarach. ) Aryjczycy z pokrconymi czarnymi krzyami, Rozbudz wielk nienawi do dzieci Izaaka, Tak, e bd gin milionami z rk Drugiego Antychrysta, W wielu obozach godem i gazem bd niszczeni. ) Hilter - Wielki krtacz i Oszust wszystkich otumani, Jego elazne karety bd rozjeda pola i drogi Europy, Doprowadzi to do wielkich zwycistw i klski piknej Francji, Druga bez wypowiedzi zacznie si nad ranem atakiem na kraj przedmurza. UWAGA! Nostradamus uywa nazw: HISTER (albo od rzeki Dunaj - po acinie nazwa rzeki - Histerium Hitler urodzi si w Austrii - podnek Germanii, albo od jego histerycznego zachowania) lub HILTER - tak przekrca nazwisko Hitlera! - nazywa te Hitlera, np.: "Drapienym Wilkiem" itd. Polska bya za czasw Nostradamusa i pniej nazywana krajem przedmurza chrzecijaskiego. ) W Bawarii w miecie mnichw podpisano haniebny pakt, Wadcy Brytanii i Galii bardzo zadowoleni, Rok pniej okae si jak byli naiwni i gupi, Kiedy Hister zgniecie butem Czechw i Sowakw! ) Nad wielk rzek w kraju rzdzonym przez Tpego Gruzina, Drapieny Wilk dozna haniebnej i Wielkiej Klski, Ostra zima i Wielka Pycha Germanii znajdzie tam pocztek koca! Dwiecie tysicy pjdzie do niewoli bez powrotu, a wielu umrze z godu! ) Wiele okrtw i statkw lduje u brzegw Normandii, Wielki ywiciel i Brytania rozpoczynaj swj Wielki Fina, Mimo silnego oporu chmary wojska robi szybkie postpy, Po drugiej wojnie wysoki genera bdzie rzdzi Francj. Tak pisa Nostradamus o II wojnie wiatowej - oczywicie tekstw jest sporo, chocia - uwaga jakie 20 razy mniej jak o tej III, ktra jest naszym tematem. Dlaczego Zachd nie zapobieg tej wojnie - prbowa JAK ZAWSZE ZAWIERAJC UKADY moe to jest ten bd? * A teraz wracam do tematu III wojny wiatowej. UWAGA! OT, TAK JAK JU PISAEM POPRZEDNIO, PO OPISIE III WOJNY WIATOWEJ W/G M.

NOSTRADAMUSA przejd do PODSUMOWANIA TEMATU - OT OPISZ (ju skrtowo) JAK III WOJNA JEST INTERPRETOWANA U INNYCH JASNOWIDZW, te W TAJEMNICACH I PROROCTWACH RELIGIJNYCH, KSIGACH (Pismach witych) poszczeglnych religii itd. OBYM TYLKO ZDY! Na pocztek tekst z "Prognostykw" Nostradamusa, ktry jak mi si zdaje mwi o obecnej sytuacji w Afganistanie i uwaga: propozycjach (chyba?) zaatwienia tego problemu. Nie wiem czy wiecie, ale Nostradamus czsto proponowa zaatwianie jakich problemw, szczeglnie dotyczcej tych, ktre dotyczyy jego ukochanej Francji! ) W krajach na wschd od Indusu trwa ciga i duga batalia, Wielki Sternik i sprzymierzecy, gdy j zaczli to ju j skoczyli, Nie wierzcie Talibom - wyznawcom nauki Mahometa i jego miecza! Victoria! wymaga nie haniebnych ukadw, a odwanych i mocnych decyzji! Wida, e Nostradamus wyranie sprzeciwia si jakimkolwiek ukadom i paktowaniem z Talibami, nawouje wrcz do, cyt.: "odwanych i mocnych decyzji" - czyby nawet uycia broni nuklearnej? Oto jeszcze jeden przykad, tym razem z Almanachu, w ktrym Nostradamus pisze, e cz przepowiedni moe si nie speni, jeeli decyzje bd odwane i przemylane! ! Pamitaj przyszy czytelniku, e czas trwania i przeznaczenia, Zmienia si jak wszystko! Cz co tu napisane nie speni si tylko, Jeeli postpisz zgodnie z rozsdkiem i Wol Wszechmogcego! Wida tutaj take wielk religijno Nostradamusa i jego wieczn i siln wiar w Boga! Cig dalszy III Wojny wiatowej... ) Od Wysp Sycylii do Tarentu, Pizy i Mediolanu, Wszdzie sycha gos muezzina i mody muzumanw, Romania, Kampania i Kalabria szykuj nowych niewolnikw, Zrzucane ze wity krzye chrzecijastwa dopeniaj grozy! UWAGA! Sardynia za czasw Nostradamusa bya nazywana: Ma Sycyli lub Pnocn Sycyli, a obecna Sycylia: Wielk lub Poudniow Sycyli. Po pierwszej fali wywzek ludnoci chrzecijaskiej (woskiej, hiszpaskiej, take francuskiej i innej), ktra nie bdzie chciaa dobrowolnie przej na ISLAM!!!, a rozpocztej ju w trakcie dziaa wojennych rnymi statkami, w tym zdobycznymi - onierze Zielonego Turbanu (szahidzi) zorganizuj nastpne wywzki niewolnikw chrzecijaskich z Europy (druga, trzecia i czwarta fale), bd one prowadzone a do koca pobytu Talibanu w Europie, czyli do jego klski. Bd rozdzielane rodziny: - starcy, nieprzydatni bd zabijani strzaami ze specjalnych ukw lub podrzynane bd mieli garda specjalnymi szahidzkimi sierpami (trzymanie za gow i jedno miertelne cicie szyi) przypominajcymi (tak jak uki) swoim ksztatem pksiyc. Na czubkach ukw i sierpw u gry

maj znajdowa si metalowe byszczce picioramienne (pitek u nich jak u nas niedziela) gwiazdy! - modzi mczyni bd mieli wybr - albo i do cikiej pracy niewolniczej i zosta poddanymi arabskich szejkw i zdobywcw, albo tak jak w tureckiej armii (janczarowie), zgodzi si na wcielenie do muzumaskiej armii na pierwsz lini frontu w walce z armiami chrzecijaskimi! - mode kobiety i dziewczta bd wcielane (w nagrod) do muzumaskich haremw jako naonice szejkw i zdobywcw. - inni: starsze kobiety i mczyni jeszcze przydatni bd te w nagrod oddawani do pracy jako niewolnicy lub sprzedawani na odrodzonych targach niewolniczych - najwikszy taki targ ma by w Egipcie w Kairze. Dzieci bd sprzedawane jako niewolnicy, a niektre (tzw. niewartociowe nienadajce si do pracy) zabijane. Cae grupy niewolnikw chrzecijaskich skutych w kajdany bdzie na piechot przemierzao bezkresne pustynie Pnocnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Jak ju pisaem - Mahdi po zdobyciu Rzymu (ISLAMADABADU) wyda specjalne synne 3 (trzy) dekrety, ktre zatwierdzi WITA SZURA (parlament Wielkiego Talibanu skadajcy si z wodzw, szejkw i duchownych muzumaskich) na swym pierwszym posiedzeniu w Islamadabadzie (Rzymie) po przeniesieniu stolicy z Kairu. Na podstawie tych dekretw Europa ma by w krtkim stosunkowo czasie cakowicie ZISLAMIZOWANA!!! Mahdi ma ogosi (na pierwszym posiedzeniu Wielkiej Szury w Rzymie) m.innymi cakowite WYTPIENIE chrzecijastwa w Europie!!! Mahdi po prostu bdzie stosowa (podobn do Hitlera, ale w o wiele wikszym i tragiczniejszym zakresie) tzw.: POLITYK FAKTW DOKONANYCH!!! Pierwszy dekret bdzie dotyczy likwidacji fizycznej: komunistw, wszelkiej maci marksistw, socjalistw, anarchistw i innych osb o lewicowych pogldach - jako "dzieci szatana" nie bd nawet mogli przej na islam! - w nich bdzie pierwsze uderzenie Mahdiego! Drugi dekret bdzie dotyczy fizycznej likwidacji: homoseksualistw, pedofilii, ludzi uomnych i nieuleczalnie chorych - z powodu godu spowodowanego nagminnym brakiem ywnoci. I wreszcie trzeci dekret bdzie dotyczy chrzecijan i PLANOWEJ, SZYBKIEJ ISLAMIZACJI EUROPY!!! ) Trzy dekrety Mahdiego przeklestwem Italii i Europy, Wyznawcy Morusa i poganie skazani na mier, Jak wielbiciele swojej pci, gwaciciele niewinnych i uomni, Ten ostatni Wielk Kar dla wtpicych w Chrystusa! Uwaga! Niewinnymi nazywano mae dzieci. Tomasz Morus by twrc utopii komunistycznej. ) Najpierw tysice, a pniej dziesitki i setki, Zbici, skuci, ranni, chorzy i zniewoleni, Starzy w sile wieku, niewiasty i dzieci, Wszyscy naznaczeni i opiecztowani, Krwawymi i bolesnymi znakami trzeciego Antychrysta!

Pyn na przepenionych statkach do brzegw: Afryki i bezkresnej Azji na sprzedanie ciaa i zatracenie duszy! * Rozwaaem zawsze, a owszem! - uwaam, e trzeba podchodzi do jakiego tematu zawsze prosto, jak Wielki Albert Einstein, ktrego bardzo powaam, co przewidzia te WANIE NOSTRADAMUS!!! ) Wielki Albert syn czcigodnego Hermana Jozuego, Przemieni na pocztku dwudziestego: mylenie CZASU! Mdrcy to zbagatelizuj, dopiero w dwudziestym drugim, Wielki Mastin Burzyciel i Twrca czwartej zawieruchy, Wykorzysta jego pisane prawa do pierwszych zwycistw, W dwudziestym trzecim Boskie rwnanie pozwoli rozpozna gwiazdy! I to jest ta wielko Nostradamusa, ktrego si oczernia, bo przeszkadza rzdzi NA SWJ SPOSB WADCOM TEGO WIATA PRZESZYCH, OBECNYCH I PRZYSZYCH! UKRYWA SI SKRZTNIE WIELE JEGO TEKSTW PRZED SPOECZESTWEM, BO PRZESZKADZAJ, BO OSTRZEGAJ!!! INTERPRETUJE SI TEKSTY DO WASNYCH BIECYCH POTRZEB!!! - tak robi Napoleon, tak robili: Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin, Mao i wielu innych! - wszyscy oni bardzo (wbrew wasnym pogldom ) interesowali si przepowiedniami, szczeglnie Mistrza Nostradamusa - mieli swoich jasnowidzw, ktrzy naginali przepowiednie do swoich potrzeb - zapewniam, e tu si nic nie zmienio! - liczy si WADZA I MAMONA NIC WICEJ!!! ) Wielka Bole Narodw Ziemi, Wadza i Mamona rzdzi i czynami sumieniami krnbrnych, Stwrca jasnoci i ciemnoci wskaza wielki wybr, Rzdzcy z natury nie czytaj jego kamienia! Rozmylaem i nad takim rozwizaniem, gdyby uzna rok 395 jako 1 rok liturgii III wojna wiatowa powinna ju trwa. Po drugie III wojna zgodnie z podanym ju tekstem Nostradamusa ma wybuchn, kiedy suma liczb w dacie bdzie wynosia 3, a data (mona pomin pierwsz liczb, czyli 2, a nie OSTATNI! - czyli np. liczb 9 - motywowaem to ju!) dzielona przez 3 bdzie dawaa liczb cakowit - z pocztkow liczb 2 lub bez pierwszej pocztkowej liczby 2, czyli na przykad: 2010=2+0+1+0=3 i rok 2010:3=670. Podawaem ju wiele wariantw. I po trzecie Mahdi jako III Antychryst ma zosta zamordowany przez swojego generaa lub eunucha na 3 lata przed kocem III wojny wiatowej po tak zwanym przebiegunowaniu Ziemi. Pisaem ju o tym wszystkim: lata 2019 i 2061 nie speniaj tych warunkw. * A teraz Wielka Inwazja Wielkiego Talibanu na pastwa bakaskie. UWAGA! Inwazja odbywa si w tym samym czasie, kiedy Taliban zdobywa i maltretuje: Hiszpani, Portugali, take Wochy i zdobywa przyczki na rdziemnomorskim wybrzeu Francji - Chiny i Japonia maszeruj przez Syberi do Uralu - Indonezja i Malezja z pomoc Wielkiego Talibanu prze zwycisko przez wielkie przestrzenie Australii pod hasem, cyt.: "trzeba zniszczy mordercw tubylcw i potomkw przestpcw, dzieci zej krwi", w USA za trwa w najlepsze wojna domowa,

cyt.: "wszystkich ze wszystkimi, bo broni jest pod dostatkiem u wszystkich, dla zguby wszystkich" - jak pisze Nostradamus. Inwazja na Bakany rozwinie si szybko i rozprzestrzeni si byskawicznie. Czarny Turban bdzie maszerowa szybko i sprawnie. Jego marszrut M. Nostradamus porwnuje do Mongow Czingiz Chana (Wadca Oceanu) o imieniu Temudyn. Czy jeszcze mona by bardziej okrutnym ni to, co wyczyniaj pozostae Turbany w Hiszpanii i Woszech? Ot okazuje si, e tak!!! ) To ju nie jest najazd, mier: ludziom, zwierztom i rolinom! Pozostawiona pustynia jest szczciem trzeciego! Mahdi osobicie prowadzi wojn bez litoci i opamitania! ) O! stara Hellado wpada w apy Antychrysta, Marny twj los, wyspy spalone na popi. Ateny, Pireus i Saloniki zrwnane ogniem z nieba, Czarnemu nie wystarczy zwycistwo, Wszdzie sycha woanie o szybk mier, Zbiorowe samobjstwa bd histori Grekw! ) Kraj Bugarw zostanie przejechany, Czarny nie zostawi w nim adnego ywego, Dumny nard Borysa zginie do ostatniego, Po trzeciej bdzie targiem dla Turkw i Polakw. ) Albanowie z zielonymi chorgwiami witaj napastnikw, Muzumanie w Slawonii mszcz si za podlego krzyowi, Mahdi ogasza wielki powrt Allaha na dawne ziemie Osmanw, Wszdzie wal si mury wschodniego chrzecijastwa! * Ci co czekaj na moje wpisy na temat przebiegu III wojny wiatowej niech si nie martwi. Jak bdzie taka potrzeba i zainteresowanie, to przedu swoje wpisy, moe nawet do koca stycznia przyszego roku. Bd na razie pisa mniej, moe nawet niecodziennie, ale temat postaram si skoczy, nastpnie podsumowa go - oczywicie z Wami i przedyskutowa. Dzikuj serdecznie za rne wpisy, w tym wyraone przez niektre osoby wtpliwoci. Prosz dalej o Wasze opinie - s dla mnie cenne. Na pewno wezm je po uwag piszc swoj ksik. * Cig dalszy... Inwazja Wielkiego Talibanu na pastwa bakaskie. Krtki wstp:

Zgodnie z nasz "zachodni szko mylenia" ludzko jest zasadniczo dobra. Nic dziwnego. Wszelkie mniej wietlane aspekty ludzkiej egzystencji zostay przezornie zepchnite w cie. Ndza i olbrzymie bezrobocie zasadniczo ostay si w krajach Trzeciego wiata. Wraz z tymi plagami opuciy nas gd i dawno zapomniane choroby. Jednym sowem nasz wiat jest MIY! Ludzie s MILI! Wszechwiat jest MIY! Niezbywalnym naszym prawem jest przywilej, i nigdy nie moe nam si wydarzy nic nieprzyjemnego! I oto nagle wszystko to wydaje si ZMIENIA!!! Tkanka cywilizacji, ktra nas otacza, wydaje si rwa na strzpy. Biedacy i wygodniali, rasici i zadumieni, zwiastujcy mier i zniszczenie zbieraj si by zstpi do nas "STAMTD" - nie inaczej ni kady problem, ktrego istnienia "TUTAJ" wolimy zaprzeczy. Wrd grzmotw i nawanic nadchodzcych burz moe si wydarzy i kady z nas, nawet najagodniejszy pacyfista bdzie zmuszony DO WALKI NIE TYLE ZA CYWILIZACJ, lecz o wiele prociej - ZA WASNE YCIE I BYT SWOJEJ RODZINY! Bez wtpienia nadchodzce czasy wstrzsn nami do gbi, zaskocz nas si naszych wasnych uczu nienawici i agresji, naszych instynktw plemiennych i wrogiej ksenofobii, nateniem okruciestwa i wzgardy. Jeeli bowiem wierzy M. NOSTRADAMUSOWI obie wojny (I i II wiatowe) - WNET WYDADZ SI GRZECZN ZABAW DENTELMENW, ktrzy grali wycznie fair. IM GBIEJ BDZIE SI WDZIERA WOJNA W TERYTORIA EUROPY, IM DALEJ W GB KONTYNENTU DOJDZIE WRG, tym rzadziej bdziemy wiadkami czynw: ASKAWYCH I SZLACHETNYCH. NIKT NIE OCALEJE! NIKT NIE ZATRZYMA INWAZJI! Prne oka si wysiki, by pohamowa zapdy wroga. Od krajw rdziemnomorskich po rwnin Dunaju na wschodzie, a wreszcie po sam krain Renu, WSZDZIE DOTRZE MROWIE FANATYCZNYCH, A DO SAMOBJSTWA oddziaw uderzeniowych WIELKIEGO TALIBANU!!! A ICH LADEM BDZIE I: PRZELADOWANIE, ZNISZCZENIE I WSZECHOBECNA MIER!!! W szale agresji przebiegn cae poacie aciskiej i bakaskiej Europy! - torturujc, gwacc, zabijajc, wysyajc w niewol w ABSOLUTNYM ZAPAMITANIU, NAWET ZE ZNAMIENN POGARD DLA SAMEGO ISLAMU!!! - przynoszc ze sob jednoczenie nieznane dotychczas straszliwe mutacje chorb, rozsiewajc ich zarazki niewiadomie lub z premedytacj. My za "kulturalni Europejczycy" bdziemy w duej mierze odpaca im, ku naszemu wasnemu zdziwieniu, t sam walut! Krtko mwic znowu si staniemy wiadkami barbarzystwa rodem z ciemnych wiekw redniowiecza. Najgorsza ze wszystkich bdzie brutalna lekcja, ktr chcc nie chcc wszyscy sobie przyswoj. Okae si, e ludzie nie s wcale mili - ani oni, ani My. Wszyscy jestemy w zasadzie bardzo redniowieczni!!! NIE BDZIEMY ZDOLNI, NIE ZDOAMY W ADEN SPOSB ZAGODZI OCZEKUJCEGO NAS WIELKIEGO SZOKU ZWIZANEGO Z WYBUCHEM I PRZEBIEGIEM III WOJNY WIATOWEJ, I ZWIZANYCH Z NI WIELKICH KATASTROF!!! * ) Przez Ogie Soca na Morzu, A do Negropontu ryby na wp ugotowane, Mieszkacy przyjd aby je zebra, W Italii i Grecji z powodu godu. ) Przy Wielkim porozumieniu kamcw pksiyca, Przy pomocy TORRENTU i z okolic Aten, Bd zaskoczeni przez elazn jazd, Z pomoc Albanii: Mars, Lew i Saturn rozprzestrzeni si.

) Do Cyklad, do Perinthus i Larisy, W Sparcie i caym Peloponezie: Bardzo duy gd, plaga przez zdradliwy py, Ponad dziewi miesicy bdzie trwa na caym pwyspie. ) Okrutna plaga Perinthus i Nikopolis, Pwysep upadnie i Macedonia, Thessaloczycy bd zniszczeni wraz z Amfipolinami, Nieznana zo odrzucona przez Antoniego. Uwaga! "Okrutna plaga" to bro bakteriologiczna. "Antoni" to przydomek dzielnego przywdcy greckiego, zamordowanego pniej osobicie przez Mahdiego - III Antychrysta. ) Najedca barbarzyca w czarnym nakryciu gowy, Straszny rozlew krwi zatrwoy wszystkich Dalmatyczykw, Wielki Izmael wszdzie umieci swj przyczek, Nawet w bagnach aby dr, nikt nie chce pomc tak jak Lusitanii. Uwaga! Lusitania to Portugalia. Pastwom bakaskim nie ma kto pomc, tak jak Portugalii. Tylko do Hiszpanii i Woszech, niektre kraje jak: Francja - mimo, e w tym samym czasie broni wasnego Lazurowego Wybrzea - i Wielka Brytania wysay korpusy ekspedycyjne i flot, ale zostay one przez Taliban zniszczone. Niemcy zawary z Talibanem rozejm, a Polska wysaa na prob rzdw pastw wschodnioeuropejskich, to jest na Ukrain, Biaoru i kraje nadbatyckie due siy z powodu docierania ju wojsk chiskich i japoskich do Uralu. ) Serbowie i Chorwaci otrzymali cik nagrod, Muzumanie z Boni wielce zadowoleni, Kalif Mahdi ogoszony Wielkim Wybawicielem, Miasta i wsie poudniowych Sowian zrwnane i wypalone. ) Zjednoczeni: Walachia i Modawia podpisay ulego, Krzye zrzucane, kapani przeladowani, Nowa islamska wiara i nowa nazwa Al Rum, Mahdi witany tam z wielkim uwielbieniem. Uwaga! W XIX wieku Walachia i cz Modawii uzyskawszy niepodlego od Turcji przyjy nazw Krlestwo Rumunii. ) Po Wielkim nieszczciu bera, Dwch wrogw zostanie pokonanych przez nich:

Pojawi si flota i armia Afryki przeciwko Wgrom, Powietrzem, ldem i morzem bd si dzia okrutne czyny. ) Blisko Renu z gr Noric, Narodzi si wielki zbyt opieszale przybyy, Kto obroni Sarmacj i Panoni: Nikt nie bdzie wiedzia co si zdarzy. Uwaga! Sarmacja to Polska (szlachta si szczycia sarmackim pochodzeniem), a Panonia to staroytna nazwa Wgier. Przywdca niemiecki (genera) przybdzie z odsiecz na pomoc Wgrom, jednak zostanie zniszczony - nikt nie bdzie wiedzia, co sie z nim stao. Pniej okae si, e podda si bez walki Czarnemu Turbanowi. Po tym wydarzeniu Niemcy wycofaj si z wojny z Wielkim Talibanem (ogosz neutralno) w sposb jednostronny bez podpisywania jakiegokolwiek traktatu. Niemcy po tej deklaracji (o neutralnoci) wycofaj wszystkie swoje wojska, rwnie z walczcych: Hiszpanii, Woch, Francji, krajw bakaskich. Unikn wic przymusowego przyjcia Islamu, ale Taliban bdzie do nich mimo wszystko wrogo nastawiony. ) Betycja, Wiede, Emorte, Sopron chc odda, Barbarzycom Panoni, Przez ogniste Piki i ogromne ognie wielkie krzywdy, Konspiratorzy odnalezieni przez matron. Uwaga! Matrona to nieznana bliej starsza kobieta, ktra wykryje spisek majcy bez walki odda Wgry Mahdiemu. Spisek zostanie wykryty - los konspiratorw nieznany. Z jednych tekstw (czterowierszy i szeciowierszy) wynika, e Mahdi dysponowa na pocztku 100-milionow, a pniej nawet 200-milionow armi, co w poczeniu z 300-milionow armi chisk daje najwiksz si w dziejach wiata!!! Trzeba wiedzie, e Wielki Taliban w czasie inwazji na Europ i w sojuszu z Chinami na Rosj, a z Indonezj i Malezj na Australi prowadzi te inwazj na Afryk!!! W nastpnym tekcie zakocz opis inwazji Mahdiego na Wgry, a take opisz agresj na Wgry i Sowacj. A co pniej przewidywany rok 2023? i Wielka Katastrofa Kosmiczna (upadek odamka komety lub meteoru) - to URATUJE POLSK. * Chc przeprosi za wiele bdw, ale jak wiecie jestem w podeszym wieku ze sabym wzrokiem, a na dodatek si rozchorowaem. Czasami wstaj z ka i pisz. Na szczcie nie mam wysokiej gorczki. Jak napisaem w tzw. KALENDARIUM WYDARZE -strona 25- walki w Europie i na caym wiecie zostay przerwane w roku 2023? wskutek Wielkiej Katastrofy Kosmicznej - upadek meteoru lub czci komety na Atlantyk. O tej katastrofie w skali globalnej ju pisaem, wic nie bd wraca do tego tematu, z wyjtkiem poruszenia sytuacji naszego kraju. Polsce powic wicej miejsca po dokoczeniu tematu zwizanego z inwazj Wielkiego Talibanu na Europ w latach 2021?-2023?

Ot wojna na caym wiecie zostanie przerwana (wobec olbrzymich pochodnych katastrof i zwizanych z nimi strat materialnych i ludnociowych) najprawdopodobniej gdzie w poowie roku 2023? Po wzgldnym opanowaniu sytuacji dziaania wojenne (zaczepne) zostan wznowione w kocu roku 2025?, aby na wiosn roku 2026? przybra na sile. W tym te roku Taliban rozpocznie walki o opanowanie neutralnej Szwajcarii, Austrii, a take pniej, bo w roku 2027? rozpocznie wojn z Niemcami (Cesarzem Niemieckim) celem okrenia Francji. W roku 2027? Wielki Taliban wyle ekspedycj morsk do Skandynawii - bdzie chcia pomc tamtejszemu powstaniu ludnoci muzumaskiej, ktra na szczcie z rnych przyczyn zakoczy si (po raz pierwszy!) jego klsk. Do roku 2028 Taliban opanuje: Szwajcari i Austri, a w roku 2029? poudniowe i wschodnie Niemcy, ktre w roku 2033 przekae pod okupacj Polsce. * Cig dalszy inwazji na Wgry, a take na CZECHY I SOWACJ!!! Wydaje si, e Wielki Taliban zaj na razie do roku 2023? tylko wschodni cz Budapesztu PESZT! Po zajciu caych Bakanw (Rumunia przesza wczeniej sama na stron Talibanu) Czarny Turban skierowa si na: Sowacj i Czechy. Niemiecki korpus ekspedycyjny przeszed (po okreniu) razem z dowdc (pisaem poprzednio) na stron muzumanw. Przedtem w Niemczech w wyniku zamachu stanu doszed do wadzy tzw. Cesarz Alemaski, ktry (po mierci Petrusa Romanusa ostatniego papiea rzymskiego nad rzek Rubikon) zlikwidowa przy pomocy wojska i tzw. Partii Odnowy (cesarskiej) - RFN. Restytuowa on redniowieczne tzw. Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i przy pomocy kleru niemieckiego mianowa papieem niemieckiego powolnego mu zakonnika. Jego siedzib, tak jak i cesarza, bdzie Monachium. Z tekstw Nostradamusa wynika, e ju obecny papie Benedykt XVI bdzie wsppracowa z Niemcami, a take z muzumanami (w tym z Talibanem) z uwagi na niepewny i zagroony los chrzecijan w wiecie muzumaskim. W roku 2022?, po mierci obecnego papiea, zostanie na 5letni kadencj wybrany ostatni papie rzymski - Petrus Romanus, ktry bdzie bardzo niepopularny. Teraz musz przerwa, jutro postaram si skoczy temat inwazji na: Czechy i Sowacj i przej do tematu dotyczcego POLSKI. * Cig dalszy wydarze do roku 2023? Jak ju pisaem - restytucji Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego nikt nie uzna, tak samo jak tzw. "Antypapiea" - jak go nazywa Nostradamus, czyli papiea Monachijskiego. Wybuch III wojny wiatowej w roku 2021?, nastpnie zajcie przez Wielki Taliban krajw rdziemnomorskich i przede wszystkim Rzymu, a take zamordowanie ostatniego papiea rzymskiego - Petrusa Romanusa wywoa wielki szok w kociele. Nastpi w nim wielkie rozprenie, nieporozumienia i w kocu rozbicie. KOCI rzymskokatolicki si po prostu rozpadnie: ) Po mierci ostatniej rzymskiej Arki, Koci powszechny pozostawiony w rozsypce, Nowego namaszczonego przez Cesarza, Oprcz Germanii i Austrii nikt nie uzna,

Obaj faszywi bd panowa z Monachium, Po kilku nastpi brutalny ich kres. Kres tego restytuowanego Cesarstwa oraz Cesarza i Antypapiea nastpi w wyniku rewolucji muzumanw (gwnie Turkw) w Niemczech i przyjciu z pomoc, czyli agresji Wielkiego Talibanu. A oto agresja na Sowacj i Czechy armii Czarnego Turbanu: ) Po rozejmie z Cesarzem Alemaskim, Czarny-Mciwy oblega Bratysaw, Miasto opuszczone ju przed tym, Straszny atak armat i stalowych orw, Nie doprowadza do szybkiego poddania! Po wojnie zostan czczonymi bohaterami miasta. ) Pikna Praga ulegnie zagadzie, Taliban si zemci za mier przysanego, Posaniec Mahdiego zginie z rk posa, W godzin nad miastem wyronie pomienny grzyb. Najprawdopodobniej po zajciu Sowacji, Mahdi wyle poselstwo do rzdu czeskiego z propozycj dobrowolnego poddania si pod wpywy Wielkiego Talibanu i przejcia Czech na Islam. Z czterowiersza wynika, e rzd Czech odrzuci t propozycj, a muzumaski pose (szef islamskiej delegacji) zostanie zamordowany - najprawdopodobniej zastrzelony. Mciwy Mahdi, w godzin po tym wydarzeniu, wyda rozkaz zrzucenia na Prag bomby atomowej. W tym ataku zginie cae miasto wraz z rzdem czeskim! Niedugo po tym wydarzeniu w roku 2023? dojdzie do opisanej wczeniej Wielkiej Katastrofy Kosmicznej! Sytuacja w Europie i na wiecie wedug wielu rde: proroctw, przepowiedni, pism witych itd. bdzie si przedstawiaa nastpujco: Wielki Taliban bdzie si rozciga na trzech kontynentach: Azji, Afryki i Europy. Granicami jego bd na wschodzie dawna granica Pakistanu z Indiami, na pnocy granica bdzie przechodzia lekko na poudnie od obecnej granicy Rosji z Kazachstanem, z tym, e prawie cay Kazachstan bdzie czci Talibanu, na tych terenach granica z Rosj zmieni si na granic z Chinami, ktrych wojska dotr a do Uralu, a w niektrych miejscach poza te gry. Cay Bliski i rodkowy Wschd z pwyspem arabskim, m. innymi z Irakiem, Iranem, Azerbejdanem, Gruzj, Armeni, a take Czeczeni i obecnym krajami: Krasnodarskim i Stawropolskim a po doln Wog z Astrachaniem bdzie nalea do Wielkiego Talibanu, tam te pniej bdzie granica polsko-talibaska do czasu likwidacji Kalifatu Mahdiego. Caa Afryka Pnocna i przyrwnikowa bdzie ju czci Talibanu. Bdzie ten kontynent mniej wicej na p podzielony pomidzy Wielki Taliban i RPA. Po zwycistwie i podporzdkowaniu sobie Europy Mahdi bdzie snu dalsze plany, a mianowicie podporzdkowania sobie wszystkich kontynentw, w tym caej Afryki. Oczywicie w przyszoci snu te bdzie podbj obu Ameryk, a take - UWAGA - swojego sojusznika Chin! W Afryce, w rwnolegej wojnie z Etiopi, Taliban doprowadzi do cakowitego wybicia tej najstarszej chrzecijaskiej wsplnoty narodowej. Wielki Taliban bdzie w Afryce w stosunku do

jej murzyskich mieszkacw prowadzi bardzo brutaln, rasistowsk polityk. ) O czarna Afryko jeszcze zatsknisz za biaym, Nie miaa takiego Tyrana jak krwawy Talib, Nigdy nie bya poywieniem dla wojsk wroga, I nigdy nie brako ci korzeni i zwierzcej padliny. Chyba nie trzeba tu adnych komentarzy. W Europie do 2023 roku? do Talibanu bd najprawdopodobniej nalee: Hiszpania, Portugalia, czciowo poudniowe wybrzee Francji, a take wszystkie kraje bakaskie z Grecj i Turcj, a take cz Wgier z Pesztem, Sowacja i Czechy, i oczywicie cae Wochy z Rzymem, tzn. ISLAMADABADEM jako stolic tego ogromnego pastwa muzumaskiego. Rumunia podpisze traktat i podporzdkuje si Talibom. Niemcy zawr jednostronny rozejm wycofaj si z pomocy: Francji, Wgrom, Czechom itd., a take oczywicie z pomocy Polsce i pozostaym krajom. Bd liczyy na sojusz z Wielkim Talibanem, ale na rwnoprawnych zasadach, i jak si jeszcze przekonamy nie doczekaj si tego! Take w Europie wolnymi prcz Niemiec pozostanie jeszcze Austria, ktr Niemcy zreszt niedugo powtrnie przycz do swego pastwa, a take: Wielka Brytania (jeszcze jako jednolite pastwo), Belgia, Holandia, neutralna Szwajcaria, prawie caa Francja, kraje skandynawskie, nadbatyckie, Ukraina, Biaoru i prawie caa europejska cz Rosji. W sojuszu z Wielkim Talibanem bd: Chiny, Japonia, zjednoczona ju Korea, Indonezja i Malezja, ktre brutalnie podbij chrzecijaskie Filipiny i Australi. W USA bdzie trwaa przez cay czas krwawa i brutalna II wojna domowa. Od USA ogosi secesj kilka stanw hiszpaskojzycznych, a w rodkowych stanach USA powstanie Federacja Stanw rodkowych, gdzie zostanie w Chicago utworzony rzd rebeliantw (rewolucjonistw), ktrzy zao now siln parti - Parti Obywatelsk. W Ameryce Poudniowej bdzie trwaa krwawa wyniszczajca wojna pomidzy: Brazyli i odtworzon przez Argentyn tzw. Wielk Kolumbi. Tak wic po tym zobrazowaniu sytuacji geopolitycznej wiata - po dwch latach trwania trzeciej wojny wiatowej i w przededniu Wielkiej Katastrofy Kosmicznej bdzie wyglda wiat. Przypominam, e za wybuch III wojny wiatowej zostanie uznana w przyszoci agresja Chin i Japonii oraz Talibanu (ktry si przyczy) na Rosj, oraz inwazja Talibanu na Turcj i Afryk Pnocn. Jak ju pisaem - Taliban powstanie na kilka lub kilkanacie lat przed wybuchem III wojny wiatowej metod tzw. "maych krokw, poprzez aneksje, referenda, a take dziaania zbrojne. Wszystko to jak ju pisaem bdzie miao na celu zjednoczenie wszystkich muzumanw i pastw muzumaskich w jeden organizm pastwowo-spoeczno-religijny pod nazw KALIFAT WIELKIEGO TALIBANU na czele z MAHDIM, to jest III ANTYCHRYSTEM. A tzw. "Zachd" dla witego spokoju bdzie t polityk Mahdiego popiera, bo pocztkowo przecie nie bdzie przeladowa chrzecijan, mwi bdzie o pokoju, podpisywa rne traktaty i ukady, uznawa istnienie Izraela itp. To bdzie jego oficjalna polityka na pokaz, natomiast nieoficjalnie bdzie wzmacnia 5-t kolumn muzumask w krajach chrzecijaskich, wyposaa j w bro - bd od czasu do czasu znajdowane magazyny z broni - bdzie popiera i tajnie wzmacnia tzw. SUPERTERRORYZM. Z chwil wybuchu III wojny wiatowej zaczn wszdzie upada republiki i demokracja, i zakorzeni si tzw. SUPERTOTALITARYZM i to prawie we wszystkich pastwach wiata.

* A teraz krtko wyjaniam: Zalewanie czci Europy (w tym wymienionych krajw), a take czci innych kontynentw (terenw przybrzenych nisko pooonych do okoo kilkunastu metrw nad poziomem wd oceanicznych), to nie bdzie zjawisko natychmiastowe i jednorazowe, ktre odbdzie si w sposb bardzo szybki po Wielkiej Katastrofie Kosmicznej. Wzrost poziomu tafli oceanicznej jest ju faktem (np. sprawa pastwa wyspiarskiego - Malediwy lecego na Oceanie Indyjskim, czy wielu pastw pacyficznych, jak np.: Tuvalu, Samoa itd., ktrym grozi cakowite zalanie ju w tym, tzn. XXI wieku). W/w katastrofa przyspieszy ten proces. Jeszcze wiksze przyspieszenie nastpi najprawdopodobniej po roku 2044? - przewidywanym przebiegunowaniu Ziemi, to znaczy po tzw. "trzech dniach ciemnoci" spowodowanych zamian biegunw magnetycznych naszej planety. Taka zamiana odbywa si najprawdopodobniej, co 240 tysicy lat? - cho wymieniane s te inne czstotliwoci tych przebiegunowa. Ot kto tu przedtem napisa, e przesunicie biegunw magnetycznych Ziemi, ktre w tej chwili nie s to same z biegunami geograficznymi, nie musi powodowa katastrof naturalnych, a tylko moe je powodowa przesunicie biegunw geograficznych, czyli przesunicie osi obrotu planety Ziemi wok wasnej osi. TA OSOBA MA RACJ, ALE TE I NIE MA JEJ! - zaley to od tego, jakie procesy bd zachodziy i jak bd przebiegay, a o tym ju czciowo, chocia nie wystarczajco pisaem. Po dokoczeniu tematu III wojny wiatowej rwnie bardziej szczegowo opisz i ten temat. Teraz powiem w skrcie tylko tyle: Przebiegunowanie magnetyczne bdzie polegao na tym, e bieguny: dodatni, czyli pnocny w cigu najprawdopodobniej 6 miesicy (stopniowo) przesunie si na miejsce bieguna poudniowego, czyli minusowego i odwrotnie - biegun magnetyczny poudniowy przesunie si na miejsce dotychczasowego bieguna magnetycznego pnocnego, czyli dodatniego. Kataklizmy z tym zwizane to gwnie: cakowity zanik pola magnetycznego Ziemi i zwizane z nimi utrudnienia, wrcz uniemoliwienia odbioru programw telewizyjnych, radiowych, a take odbioru rozmw i przekazw telefonicznych (np. sms) z telefonw komrkowych i inne. Mog te wystpi utrudnienia w odbiorze energii elektrycznej. Pole magnetyczne uniemoliwia te dostp do powierzchni Ziemi tzw. "Promieniowania Kosmicznego", gwnie "promieni gamma" rentgenowskiego X itd. ze Soca, innych gwiazd i galaktyk, w tym takich jak rozbyskowe zmienne, wybuchowe: nowe, supernowe czy hipernowe, a take z dyskw akrecyjnych czarnych dziur, pulsarw, czyli gwiazd neutronowych lub kwarkowych, i wreszcie z lacertydw i kwazarw. Widzimy wic, e problemem bdzie po prostu zabezpieczenie w tym 6-cio miesicznym cikim okresie zdrowia i ycia: czowieka, zwierzt i rolin. O tym M. Nostradamus te troch pisze! Natomiast tzw. "3 dni ciemnoci" bd zwizane z odbywajcym si w tym samym czasie przesuniciem osi obroty Ziemi o okoo 800 km. Bieguny geograficzne te si przesun, a z tym wanie procesem bd zwizane te rne kataklizmy w postaci: powodzi, huraganw, trzsie skorupy ziemskiej itd. Przytaczaem ju tekst Nostradamusa (prosz odnale), e w pobliu Ukadu Sonecznego przejdzie nieznana gwiazda i cyt.: "Ziemia si jak gdyby przekoziokuje, a wszystkim wyda si, e mniej wa" - koniec cytatu. Tak wic okoo roku 2044? nastpi zamiana biegunw magnetycznych Ziemi (jako odbywajcy si co 240 tysicy lat? stay proces), po prostu biegun dodatni przesunie si na poudnie, a ujemny na pnoc, oraz pod wpywem siy przycigania (sprzenia grawitacyjnego Soca i przechodzcej niedaleko jego ukadu innej nieznanej gwiazdy lub masywnej planety) nastpi zakoysanie Ziemi w przestrzeni kosmicznej i przesunicie jej osi obrotu, czyli biegunw o okoo 800 km, jak ju powyej podaem. Z przesuniciem biegunw geograficznych bdzie zwizana zmiana stref klimatycznych. Biegun zimna (pnocny) oddali si od Polski. W Polsce i Europie rodkowej, jak

pisze M. Nostradamus, cyt.: "niena zima i mrozy stan si wspomnieniem starcw" - koniec cytatu. Czy tym ciaem niebieskim bdzie wymieniana w tekstach sumeryjskich, akadyjskich i babiloskich planeta "NIBIRU", nieznana jeszcze ostatnia planeta soneczna X (nie wiadomo czy ona w ogle istnieje - badany jest teraz tzw. okoosoneczny obok Oorta, ktry zawiera tysice nieznanych obecnie cia planetarnych), masywniejsza i wiksza od Ziemi. A moe zamiast niej przejdzie tak zwana gwiazda mierci Nemezis (z jzyka greckiego) - elazne niewidoczne drugie Soce znajdujce si w naszym ukadzie w duym oddaleniu i po orbicie eliptycznej zbliajcej si do nas raz na 1 milion lat - tak przypuszczaj niektrzy uczeni astronomowie. Kto to wie? * POLSKA W PRZEDEDNIU i W CZASIE TRWANIA III WOJNY WIATOWEJ. Cz pierwsza - okres do roku 2021? ) Przed 'szesetnym w Scytii bunt bojarw, Na rk wielkiemu Rusinowi i jej trzeciemu, Przez 90 bd rn tubylcw pomimo protestw, Dziki obcej broni na jeden przed batali doznaj cikiej poraki. Uwaga! - w staroytnoci Scytowie zamieszkiwali dzisiejsz Ukrain, ktr nazywano: Wielk Scyti. - bojarami Nostradamus nazywa ukraiskich oligarchw, ktrzy zbuntuj si przeciwko rzdowi ukraiskiemu, bowiem z Rosj cz je wielkie interesy gospodarcze, szczeglnie tych ze zrusyfikowanej wschodniej czci Ukrainy, m.innymi Donbasu. - "trzeci" to ten, ktry po krwawej wojnie domowej w Rosji zapowiedzianej na XXI wiek, m.innymi przez Rasputina, pokona dwch modych lub tego, ktry wygra i przejmie wadz ju cakowicie absolutn, pniej na Kremlu koronuje si na Cara Rosji i Wszechrusi - restytuuje wic Cesarstwo Rosyjskie. Z tego tekstu wynika te, e mimo protestw krwawa rze na Ukrainie bdzie trwaa 90 dni (dnie Nostradamus oznacza liczbami), a skoczy si na 1 rok przed wybuchem III wojny wiatowej. ) Na prob Galicjan Polacy wejd za zgod, Nad Dnieprem na przedpolach Kijowa straszliwa klska, Uciekajcemu niedwiedziowi zostan wybite ky i przycite pazury, Atlantydzi gro, Smok i Wyspy si ciesz. Uwaga! Jak wida Polacy na prob wystraszonych mieszkacw zachodniej Ukrainy wkraczaj do tzw. Galicji wcznie ze Lwowem i pozostaj tam za zgod rzdu ukraiskiego. Wojsko Polskie ma tu poparcie USA i krajw zachodnioeuropejskich. A Chiny i Japonia (Wyspy) si ciesz, bo na rok 2021? planuj inwazj na Rosj, co spowoduje wybuch III wojny wiatowej. Zgodnie z naszymi zaoeniami atak Rosji na Ukrain nastpiby w 2020? roku. ) Za przyczyn Polakw Scytia przyjta, Saba unia i saby sojusz si zgodziy, W kryzysie biedna Scytia podnkiem, Dla polskiego generaa i Dyktatora.

Uwaga! Bardzo ciekawy czterowiersz - ot dowiadujemy si, e przed III wojn wiatow Polska bdzie pod wadz Generaa Dyktatora, ktry przejmie wadz (oczywicie nie bdzie to Gen. Jaruzelski, ale wida, e jakim cudem "historia si koem toczy") i to On w roku 2020? wprowadzi Ukrain do upadajcej (Nostradamus przez mae "u" - pisze unia) Unii Europejskiej i upadajcego sojuszu NATO (mae "s")! Z innych tekstw wynika, e ten Genera Dyktator nie bdzie przyszym krlem Polski, nie bdzie te mia najlepszego charakteru (korupcja, nepotyzm) - pniej ju w czasie III wojny zostanie obalony w wyniku buntu w armii polskiej i protestw ludnoci, gwnie katolickiej sprzeciwiajcej si sojuszowi z Islamem i przymusowego wprowadzania tej religii. * A oto dalsze wydarzenia majce w sposb poredni i bezporedni zwizek z Polsk. Nie bd ju przytacza tekstw, ktre podawaem wczeniej. ) W wyniku kryzysu i niezadowolenia, Dawniej chwalony, a zapomniany genera, Wrd aplauzu zmczonego narodu obejmie wadz, Pniej Polacy i Koci bd go przeklina za: korupcj, podatki i islam. Uwaga! Nostradamus co prawda nie pisze, kiedy i jaki genera przed "konfliktem ukraiskim" i III wojn zdobdzie przy aplauzie Sejmu, Senatu, Kocioa i wikszoci narodu wadz, ale pisze, e ten wybr pniej okae si bardzo nieszczliwy i pochopny. Genera bdzie krytykowany za wysokie podatki, sprzyjanie islamowi i korupcj. ) Przy kocu drugiej w stajni kocioa wielkie ktnie, Przy okrgym nie dochodzi do porozumienia, Trzy kierunki, trzy nurty - Paulici najwaniejsi, O klasztor Maryi bezwstydna i gorszca awantura, Genera prowokator na usugach Mahdiego, Po wizycie i ukrytym przekupstwie w jego zaufaniu! Uwaga! Teraz chyba rozumiemy poprzednie podane przeze mnie teksty Nostradamusa. Jaki emerytowany, zasuony genera w dobie kryzysu w drugiej dekadzie XXI wieku, gdzie na 2-3 lata przed III wojn obejmuje w Polsce wadz przy poparciu wikszoci politykw, narodu i wojska. Po wizycie oficjalnej w Wielkim Talibanie zaprzyjani si z Mahdim, dlatego te najprawdopodobniej prowokowa intrygi w polskim kociele, aby go osabi i podzieli, co pomogoby mu wprowadzi islam - do czego namawia go Mahdi. Nie byo to trudne, bo w podanym ju wczeniej tekcie Nostradamus pisa o tym, e polski koci bdzie myla tylko o przepychu i mamonie, a zamiast ewangelizacj bdzie zajmowa si polityk. Spowoduje to apostazj (odchodzenie od kocioa jako instytucji - nie od wiary) i ogromne niezadowolenie w caym polskim spoeczestwie. Po wysaniu wojsk polskich na Ukrain, Genera ten zdobdzie na razie jeszcze wiksz popularno, a zarazem wadz i szacunek, co pozwoli mu realizowa jego przewrotne, sprzyjajce Wielkiemu Talibanowi cele. Nic wic dziwnego, e ten genera po wybuchu III wojny wiatowej bdzie si cieszy poparciem Mahdiego i chtnie wkroczy (zreszt na zaproszenie rzdw pastw wschodnioeuropejskich przestraszonych atakiem Chin i Japonii na

Rosj) na ju ca Ukrain, Biaoru i kraje nadbatyckie w celu zabezpieczenia ich granic. Teraz te wiadomo, dlaczego Mahdi poprze w konflikcie polsko-niemieckim polskiego Generaa Dyktatora i wymusi na Niemcach zaprzestanie agresji przeciwko naszemu krajowi. Niektrzy tu zapytaj si mnie zapewne, jak to moliwe, e znajd si tacy Polacy, ktrzy bd wsppracowa z Wielkim Talibanem i islamem? A czy nie znaleli si tacy, co wsppracowali z ZSRR i komunizmem? Obecnie niektrzy historycy mwi, cyt.: "Polacy to jedyny nard w Europie, ktry nie wsppracowa z Hitlerem", ale to nie jest prawda - konfidentw i zdrajcw byo i u nas duo, jak w kadym narodzie i kraju, po prostu HITLER NIE CHCIA TAKIEJ WSPPRACY - jej sobie nie yczy!!! Polacy mieli by niewolnikami!!! - nie byo takich propozycji jak dla: Francuzw, Holendrw, czy Norwegw - w tych krajach nie byo apanek na ulicach i rozstrzeliwa pod murem. Okupacja hitlerowska w Europie Zachodniej miaa inny charakter - bardziej "cywilizowany". Z tekstw Nostradamusa wynika, e Polska pomimo swojego katolicyzmu nie bdzie tak bezwzgldnie traktowana przez Wielki Taliban i Mahdiego, jak kraje "starej Europy Zachodniej", i to chyba dla nas bdzie szczliwym zrzdzeniem losu!!! *45 W tytule dotyczcym Polski wyranie zaznaczyem, e opisuj zdarzenia do roku 2023? Traktat o sojuszu z Wielkim Talibanem ma by podpisany najprawdopodobniej w jakim miecie na Grnym lsku w roku 2025? (dopiero ten traktat bdzie nakazywa wprowadzenie przez Polsk Islamu!), to jest po Wielkiej Katastrofie Kosmicznej i wznowieniu inwazji Talibanu (II inwazja na Europ). Na razie Genera Dyktator po spotkaniu, wizycie w Talibanie, prowadzi polityk intryg i rozbijania kocioa rzymskokatolickiego, aby przygotowa grunt do wprowadzenia w Polsce islamu. Tak ja rozumiem przesanie Nostradamusa. Jeszcze raz prosz o czytanie komplementarne, a nie jednostkowe. Przy czytaniu potrzebna jest odpowiednia analiza wydarze zwizana z kalendarium poszczeglnych procesw politycznych i militarnych umiejscowionych w czasie. *45 Pamitajcie jedno: Ja tumaczc teksty Nostradamusa rwnie je interpretuj, ale nie chc na si by jednoznaczny skoro nie mam pewnoci! Oczekuj wanie Waszych interpretacji, np. czy mylicie podobnie jak Ja? O bohaterach przyszych wydarze mwi najwyej, e np. nie mog to by konkretnie te znane nam aktualnie osoby. Nostradamus pisze, e w Rosji bdzie dwch modych walczy o wadz. Musz powiedzie, e ci modzi te mi si kojarz z Miedwiediewem i Putinem, tak jak Panu i zapewne innym. Ale Nostradamus nie poda ich nazwisk i nie wiem na 100% czy to o nich chodzi, czy moe jednego z tych modych zastpi jeszcze inny itd. Myl, e ju nie dugo to si okae! Poczekajmy wic cierpliwie, wtedy na pewno si dowiemy czy s to oni. Ja na razie myl, e chyba chodzi wanie o nich dwch. Ale pewien jeszcze nie jestem! * Pisaem ju, e Nostradamus o Polsce nie napisa zbyt wiele. Myl, e nie tylko dlatego, e by Francuzem (pochodzenia ydowskiego), ale rwnie dlatego, e prcz kilku epizodw wojennych, waciwie na terenie naszego kraju dziaa wojennych III wojny wiatowej prawie nie bdzie. Nostradamus napisa wyranie, e Polska zostanie oszczdzona ze wzgldu na: - znaczne oddalenie od basenu Morza rdziemnego, gdzie bdzie mia miejsce gwny teatr dziaa wojennych. - Polska nie bdzie zbyt bogata i traktowana powanie jako przeciwnik, eby wzbudza szczeglne zainteresowanie Wielkiego Talibanu, a take jej pnocne i wschodnie pooenie nie bdzie miao dla Talibanu jakiego strategicznego znaczenia, szczeglnie po rozgromieniu przez Chiny i Japoni

Rosji. - i wreszcie w Polsce nie bdzie licznej (w porwnaniu do pastw Zachodniej tzw. "starej Europy") diaspory muzumaskiej, ktr mona by byo wykorzysta! - chocia nie by to gwny powd. - poza tym M. Nostradamus sugeruje, e Polska stanowia co w rodzaju buforu midzy Chinami, a Talibanem. Wydaje si, e oba pastwa rozwizanie sprawy "polskiej" pozostawiy sobie na PNIEJ! Midzy najsilniejszymi antyzachodnimi i antychrzecijaskimi sojusznikami: Chinami i Wielkim Talibanem te dochodzio do rnych ktni, nieporozumie i rywalizacji, a take robienia sobie na zo, np. Wielki Taliban nie przystpi z ca si do wojny z Rosj, a w ogle do wojny Chin z USA - o tym pisa Nostradamus. Zapewniam, e wszystkie teksty Nostradamusa (znane mi), a dotyczce tematyki tej strony, prcz tych, ktre ju wymieniem, zostan przedstawione. Nadmieniam, e istniej te inne przepowiednie i proroctwa dotyczce Polski, i jest ich wicej ni tych, ktre napisa Nostradamus, ale te przytocz po zakoczeniu tematu III wojny, ktre opieram gwnie na tekstach Nostradamusa. * Cig dalszy dotyczcy Polski - lata 2023?-2030? Zanim przystpi do opisywania tekstw dotyczcych w/w okresu, to podam kilka tekstw dotyczcych Polski i jej ssiadw od roku 1989 jako uzupenienie ostatnio napisanego tekstu dot. Polski. ) Okrgy czerwonych i Zwizek doprowadzi do porozumienia, Obciony i biedny nard nie bdzie zadowolony, Obcy wadca z blizn nie bdzie przeszkadza, Pniej wielki sukces zabierze im mur! Uwaga! By to pierwszy okrgy st, ktry ju w Polsce przeylimy i zakoczy si on powodzeniem. Drugi bdzie mia miejsce, napisaem w poprzednim tekcie, za rzdw Generaa Dyktatora. Ten drugi skoczy si niepowodzeniem. Podzielony na trzy nurty episkopat (biskupi) z powodu intryg "sawnego Generaa" nie pogodzi si i koci si podzieli. ) Germania dziki przeladowanemu Sowianinowi si zjednoczy, Za zgod mocarstw ludzie stolicy rozbior Wschodni mur, Jednak wiele ich pozostanie i wiele powstanie pniej! Francjo i Polsko nie wie Alemanom - jzykom: wy i mij! ) W pierwszej dekadzie walka o wadz przymi rozum, Polski kociele uwaaj aby si nie przeliczy, Sowa Chrystusa nie bd zawsze twoj drog, Po wielkim niepokoju nastpi wreszcie porzdek. ) Czowiek z blizn zostanie zdradzony, Pancerni otocz mury kremla przed wielkim wzburzeniem,

Nowy Pan Rosji obejmie wadz dziki odwadze i poparciu, Pniej bardzo osabi mocarstwo i stanie si pomiewiskiem narodu. * Cig dalszy - Polska w latach 2021?-2030? Cd. sytuacji sprzed 2021 roku? ) Pnagi ubrany w szaty mnicha, Wysannikiem trzeciego Antychrysta, Za jego prob i przyczyn, odactwo Generaa splugawi klasztor i wity obraz! ) Wielka Arka z Krakowa, Przyczyn odnowy swojego narodu! Zakonnik z pokrtn dusz, Rozerwie jedno osieroconego Kocioa! ) W szesetnym liturgii nowy Genera u szczytu wadzy, rdmorze w ogniu a nad jego krajem jednak czyste niebo! W szeset pierwszym za przyzwoleniem i za wielk prob, Wadcw Talibanu i wschodnich republik jego pancerne hufce, Wkraczaj na stare ziemie Wielkich Jagiellonw, W Polsce rado, na Rusi niepokj, w Germanii smutek i obawa! ) Za spraw sprzedajnego kanclerza, Niedwied przecignie podwodne linie, Brzydka wadczyni nie zmieni decyzji, Wielka klapa i Wielka strata pogry chciw Germani! ) Mode niedwiedzie si przelicz, Ich skrzydlate linie doprowadz kraj i lichwiarzy, Do wielkich naduy, krachu i ruiny, Zamiary doprowadz do buntu i nowego oszustwa. ) Na dwa przed szesetnym liturgii, Wschodnia armia Niedwiedzia wznieci bunt, ysy Dowdca bdzie grozi pomiennym grzybem, Doprowadzi to do wielkiego zamieszania i strachu u wszystkich! ) Walki modych ze sob i z ysym, Doprowadz Wielk Ru na skraj upadku, Morze rozlanej krwi i stosy walcych trupw, Ranny niedwied smacznym jadem dla wrogw!

* Przeczytaem wszystkie wpisy z uwag i doszedem do nastpujcych wnioskw: Po pierwsze powiem to, co niektrzy chc mi powiedzie, a z jakich przyczyn nie chc tego powiedzie wprost, tzn. e jestem w/g nich psychopat, krtaczem, moe oszustem itd. Tylko, e pytam si tych osb w jakim celu miabym to robi? - pienidzy za swj wysiek i stracony czas, eby pisa na zaoonej przez siebie stronie nie dostan. Natomiast mog si narazi na przykre, a czasami brzydkie sowa. Akurat ja ca, a nie czstkow i czasami przekaman twrczo M. Nostradamusa dobrze znam, nie jest to dla mnie jaka nowo. - sawy (piszc tu) te nie zdobd, bo nie pisz pod swoim prawdziwym nazwiskiem. Pozostaje wic to pierwsze stwierdzenie, a mianowicie, e Arteuza (Centurion) to psychopata. Pozostaje mi wic jedno udowodni, e nim nie jestem! W zwizku z tym, e na samym pocztku napisaem uczciwie, e chodzi mi o Wasz pomoc w napisaniu ksiki, zatytuowanej "Kiedy wybuchnie III Wojna wiatowa?", ktra oparta bdzie gwnie (ale nie tylko) na twrczoci Wielkiego Jasnowidza Wszechczasw M. Nostradamusa, postanawiam: E NIE BD WICEJ TRACI CZASU na opisywanie przebiegu III Wojny wiatowej, ktrego nie mam za wiele, bo j w sposb komplementarnie opracowany znajdziecie w mojej ksice. Tematem tej strony nie jest zreszt dokadny opis przebiegu III wojny wiatowej, a to czy ona wybuchnie w XXI wieku czy nie i jaki bdzie miaa przebieg. Religie, proroctwa, przepowiednie TO KWESTIA WIARY, A NIE KWESTIA WIEDZY! A do wiary nie jest atwo kogo przekona, take do przepowiedni czy proroctw. Nie jest to wic strona dla tych osb, ktre nie maj zaufania (wiary) do piszcych o jasnowidzach i do samych jasnowidzw! Pisaem, e M. Nostradamusa uwaano (i niestety niektre rodowiska dalej uwaaj) za czowieka nie bardzo zdrowego na umyle. Ludzie piszcy o tych sprawach te - i to dzisiaj - nie uwaani s za cakowicie umysowo zdrowych. Kiedy dzisiaj rano pokazaem t stron swojemu przyjacielowi, powiedzia mi: "Po co ci to?" - tracisz czas na ewentualne przekonywanie nielicznych osb. Lepiej zostaw to i powi si pracy nad swoj ksik. Ot KSIKA MA T PRZEWAG NAD INTERNETEM, E KUPUJE J TEN KTO JEST NI ZAINTERESOWANY, INNI ODRZUCAJ J NA BOK!!! Zaznaczam, e na nikogo si nie gniewam, nikogo si nie boj itd.!!! Ju przedtem zrezygnowaem z oznacze numerycznych (ktre s rne) twrczoci M. Nostradamusa. Zapewne cz z Was jest w posiadaniu niektrych tekstw, gwnie Centurii Nostradamusa, ale podejrzewam, e nie wicej jak do stu czterowierszy czy szeciowierszy tych najbardziej znanych z rnych polskich wyda ksikowych i to wedug mnie najlepszych. W Prognostykach i Almanachu oraz Centuriach (rnych wyda - bez listw i innych) jest prawie 10.000 tekstw - czterowierszy i szeciowierszy cznie! Obecnie niektrzy poszukiwacze i badacze tekstw Nostradamusa twierdz, e jest ich prawie 13.000!!! Tych cakowicie potwierdzonych, e ich autorem jest sam M. Nostradamus jest ponad 6900! i liczba ta co rok si powiksza, cho wiele tekstw, ktre wczeniej uznano, e autorem ich by Nostradamus jednak odrzucono. Najwicej faszerstw jego twrczoci byo jednak w XVIII i XIX wieku. SZCZERZE MWIC NAJBARDZIEJ MNIE DENERWUJ OSOBY, KTRE S CHOROBLIWIE PODEJRZLIWI LUB CI, KTRZY NIBY WSZYSTKO WIEDZ I S NIBY NAJMDRZEJSI. Z takimi jest trudno i doj do porozumienia i y! Niedowiarkom, chocia i tak nie uwierz to powiem, e M. Nostradamus napisa i o kablach telefonicznych przerzuconych przez oceany, i o telewizji, radiu, telegrafie, kolei, metrze i o innych wynalazkach, ktre dla Was w tej chwili s bajk, tak jak dla osb yjcych 100 lat temu telewizja czy internet. Napisa On nie tylko o Kanclerz Merkel, ale napisa te o Kholu, Adenauerze, Prezydentach: USA, Francji, o Chruszczowie, Breniewie, te o niektrych polskich przywdcach itd. itp. To On M. Nostradamus - niedowiarkowie - napisa, e Prezydent Kennedy zostanie zastrzelony, a oskarony zostanie kto inny - niewinny, i e strza zostanie oddany zza krzaka. Powiem tak - chcecie to wierzcie, chcecie to

nie wierzcie, ale Nostradamus napisa i o gazocigach, ktrych budowa bdzie wielk klap finansow i o ksidzu Rydzyku, ktry odegra jeszcze du rol - niestety negatywn. Pisz to o ksidzu Rydzyku z cikim sercem, bo jestem katolikiem. Traktat o wprowadzeniu Islamu w Polsce bdzie podpisany i bdzie on w brutalny sposb wprowadzany. Na koniec chc, ebycie wiedzieli, e tajemnicze "44" z Dziadw A. Mickiewicza o polskim papieu pochodzi z czterowiersza M. Nostradamusa. Polscy romantyczni poeci (wieszcze): A. Mickiewicz, J. Sowacki i Z. Krasiski piszc o przyszym polskim papieu, posikowali si niczym innym, a twrczoci M. Nostradamusa. Nie tylko zreszt Oni i kiedy i teraz! Wiele rzeczy, ktre Wam przekazaem niedugo si najprawdopodobniej sprawdzi ...lub nie?! Przekonacie si sami i TO CHYBA PRDZEJ NI WAM SI WYDAJE!!! Waciwie jestem tego pewien! Myl, e wtedy przypomnicie sobie o tekstach M. Nostradamusa, ktre Wam ZA DARMO w dobrej wierze na tej internetowej stronie przekazaem! III Wojna wiatowa ma trwa 27 lat - od obecnej chwili (2010 rok) do jej koca maj przebiega n/w procesy lub etapy: - dekada SUPERTERRORYZMU (poprzedzajca okres wojny). - epoka SUPERTOTALITARYZMU (poprzedzajca wojn, a take majca miejsce w czasie wojny i po niej). - okres MONARCHII ABSOLUTNYCH (w czasie wojny i po III wojnie). Wojny regionalne sprzed III wojny wiatowej: - wojna w Afganistanie i Pakistanie (ju trwaj). - powstawanie WIELKIEGO TALIBANU i wojna z Iranem. - wojna Rosji z Ukrain. - wojna i zajcie przez Taliban byych muzumaskich republik radzieckich, Iraku i innych pastw arabskich, tzw. Bliskiego Wschodu. Rewolucje, wojny domowe i bunty sprzed wybuchu III wojny: - II Wojna Domowa w USA, powstanie partii Obywatelskiej i powstanie konkurencyjnego rzdu rebeliantw w Chicago (przed wojn i w czasie trwania III wojny). - bunt armii rosyjskiej na Syberii i Dalekim Wschodzie, Wielkie Oszustwo i Wielki rozlew krwi, doprowadzenie do generalnego osabienia Rosji (sprzed wojny). - rewolucje muzumaskie i lewackie w krajach europejskich pooonych nad Morzem rdziemnym. Wydarzenia majce miejsce (oprcz niektrych w/w ) w czasie trwania III wojny wiatowej. Niektre te waniejsze: - Inwazja Wielkiego Talibanu na Pnocn Afryk, Izrael i Europ. - Inwazja Chin i Japonii na Rosj. - I Wielka Katastrofa Kosmiczna (uderzenie meteoru lub odamka komety w Pn. Atlantyk). - Inwazja Chin na Indie i Indii w odwecie na Wielki Taliban. - Wojna o Australi i wyspy Pacyfiku. - Wojny w Ameryce Poudniowe i Afryce. - Wojna Chin i Japonii z USA, Kanad i Meksykiem. - 9-dniowa wojna Niemiec z Polsk. - Wielka Bitwa pod ULM (w Bawarii) - wyzwalanie Europy. - Wojna domowa we Francji pomidzy Henrykiem Szczliwym i Herkulesem. - Najpierw Wielka Islamizacja, pniej Wielka Chrystianizacja.

- Restytucje: krlestwa Francji, Polski, innych pastw i tzw. witego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. - Trzy Dni Ciemnoci (II Wielka Katastrofa Kosmiczna - zamiana biegunw magnetycznych Ziemi i odchylenie si o okoo 800 km biegunw geograficznych). - likwidacja morskiego i oceanicznego piractwa, w tym na Morzu rdziemnym, bardzo dokadnie opisanego przez Nostradamusa. Wymieniem tylko te niektre wane wydarzenia. Postaram si w miar wolnego czasu na te najciekawsze odpowiedzie. Moecie te zadawa pytania dotyczce Biblii i innych Pism witych oraz innych ni chrzecijaskie religie, ksig Sybiliskich - byo ich wiele itd. Dalszy przebieg III wojny wiatowej znajdziecie... przypuszczam, e gdzie po roku lub ptora w mojej ksice. * Z wielk uwag przeczytaem wszystkie Wasze wpisy, za ktre serdecznie dzikuj. Osobom, ktre nie wierz moim wpisom, chc powiedzie jedno: "MACIE DO TEGO NIEZBYWALNE PRAWO" i ja to szanuj, i si o to nie gniewam - ba! - to mnie nie denerwuje, a nawet wzmacnia! Czym innym jednak jest nie zgadza si z kim i to pokazywa - TO JEST NAWET KONIECZNE I PODANE! - A CZYM INNYM JEST OBRAANIE KOGO I TO CZASAMI BEZWSTYDNIE W SPOSB ZAKAMUFLOWANY! Niektrzy w swoich wypowiedziach (nie wiem dlaczego?) traktuj mnie (nie znajc zupenie) jak swojego WROGA! To jest jakie ZAKODOWANE ZALEPIENIE! Spjrzmy na to, co dzieje si aktualnie w polityce, np. w Polsce (Polska nie jest tu wyjtkiem). W walce o wadz, ktra wie si z wielkimi wpywami i pienidzmi, politycy wszystkich partii politycznych, powtarzam wszystkich bez wyjtku, stosuj prost brutaln prymitywn metod nie tylko politycznej, ale rwnie fizycznej likwidacji przeciwnika! Kiedy ogldam telewizj i sucham radia - ba - czytam gazety to widz, e dziennikarze te zostali zaprzgnici przez politykw (w sposb wiadomy, moe te niektrzy niewiadomy) w t BRUTALN GR O WADZ! Niestety (mwi to z blem serca) wczy si w t gr polityczn, np. w Polsce koci rzymskokatolicki. Dawno ju w tej grze wykorzystywany jest islam, a take inne religie, w tym kocioy chrzecijaskie. Wielu prorokw, a take sam Jezus Chrystus ostrzegali kapanw przed mieszaniem polityki z wiar. Czy ta GRA ma jaki zwizek z jakimkolwiek humanizmem, chrzecijastwem, czy innymi religiami - ludzkimi wartociami? Nie musimy przecie (jeeli to dla nas ludzi jest za trudne) kocha drugiego obcego nam czowieka, ale przynajmniej szanujmy jego ludzk godno! W krajach tzw. "realnego socjalizmu" czsto ich gensekowie tumaczyli swoje niepowodzenia (powtarzali je jak mantr) tym, cyt.: "e kryzys nastpi dlatego, e czyny rozmijay si ze sowami", ALE TERAZ JEST TO SAMO! NOSTRADAMUS PRZED TYM WSZYSTKIM OSTRZEGA!!! W jednym z czterowierszy napisa, e najwikszym ANTYCHRYSTEM nie jest osoba, a ludzkie (jednostkowe) i oglnoludzkie dziaanie! Za jego ycia trwaa reformacja i kontrreformacja - powsta protestantyzm. M. Nostradamus ostrzega przed powtrzeniem si podziaw i walk religijnych, i to na o wiele wiksz skal - napisa bowiem, e III wojna wiatowa bdzie NAJWIKSZ WOJN RELIGIJN W CAEJ HISTORII LUDZKOCI! Pisa, e wojny ideologiczne i religijne to wojny najokrutniejsze i najbardziej brutalne! W takich wojnach pisa, cyt.: "ZAWADNICIE DUSZAMI, A WIC I CZYNAMI LUDZKIMI JEST NAJWANIEJSZE"!! CZY MY MAMY W OGLE TAK WIADOMO!? Przepraszam za sowo, ale czy musimy da si omami?

Czasami si zastanawiam, czy III wojna wiatowa ju nie trwa? Chodzi mi o t informacyjn wojn, ktrej celem jest ZAWADNICIE DUSZAMI I PRYMITYWNYMI INSTYNKTAMI LUDZKIMI, ktre gdzie tam jeszcze sobie siedz zakorzenione w umysach ludzkich i czekaj na "podoenie ognia". TA WOJNA O DUSZE I PRYMITYWNIE ZAKORZENIONE INSTYNKTY, GDZIE TAM GNIEDCE SI JESZCZE U NAS, MUSI PRZECIE MIE JAKI FINA, CZYLI SKOCZY SI TRAGICZNIE - ROZLEWEM KRWI!!! Niektrzy z tu piszcych uwaaj, e HISTORIA musi przebiega tak jak oni uwaaj! Ot nie HISTORIA SI SAMA TWORZY I TO W SPOSB DLA NAS BARDZO CZSTO PRZEWROTNY I ZASKAKUJCY! M. Nostradamus napisa przecie, e III wojna wiatowa bdzie OCZYSZCZENIEM WIATA (aciskie: KATHARSIS). Po niej, czy nam si to podoba czy nie, NASZ WIAT BDZIE CAKIEM INNY NI TERAZ NIM JEST!!! Co do prb o kontynuacj mojego cyklu, mwi szczerze, nie mog tu opisywa wszystkich wydarze, bo bezzasadne byoby opracowanie i wydanie mojej ksiki. Poza tym mj przyjaciel ostrzeg mnie, e moje opracowania i wypowiedzi mog by wykorzystane przez kogo w celu opracowania wasnej pracy (ksiki). Takie komplementarne przedstawienie przeze mnie III wojny wiatowej do czasu wydania ksiki jest wic niemoliwe. Po prostu mj przyjaciel powiedzia mi, cyt.: "e za bardzo si rozpdziem" i dalej "To ju nie jest swobodna dyskusja, tylko prba napisania internetowej ksiki". Myl, e ma racj i prosz, ebycie to przyjli do wiadomoci i uszanowali. Nie znaczy to oczywicie, e nie bd dla podsumowania jakiego tematu cytowa, np. tekstw Nostradamusa. Dla przykadu podam poniej tekst, na ktrym opierali si najprawdopodobniej polscy poeci romantyczni przewidujc w swoich utworach literackich przyjcie polskiego papiea, oto on: ) Jeden, dwa i trzy: kraj w rozbiciu i niepokoju, Dwadziecia we krwi, opuszczeniu i przekamaniu, Czterdzieci i cztery Wielka Odnowa, Podwjna Arka dugo nosi bdzie pastora. Wielu uwaao, e ten czterowiersz nie dotyczy Polski. Niektrzy nawet uwaali, e papieem tym zostanie Rosjanin?! Wielu Polakw, w tym nasi trzej romantyczni wieszczowie byli przekonani, e chodzi tutaj o przyszego papiea Polaka, i mieli (jak si pniej okazao) racj. Z tym, e liczby 1, 2, 3 przypisywali powstaniom - te trzecie powstanie miao doprowadzi do wyzwolenia Polski, dlatego te Polacy tak zagrzewali do wywoywania powsta! Pniej okazao si, e liczby: 1, 2 i 3 to 123 lata rozbiorw Polski: 1918-1795=123 lata. Dwadziecia lat - tu si Nostradamus co do naszego kraju pomyli o rok: 1939-1918=21 lat, ale myl, e mu to wybaczamy! Czterdzieci i cztery - tak przytacza sowa Nostradamusa Adam Mickiewicz w Dziadach - a mianowicie, e imi jego (polskiego sowiaskiego) papiea to liczby: czterdzieci i cztery. Ale A. Mickiewicz nie wiedzia, e 1989-1945=44 lata panowania komunizmu, a to przecie polski papie poderwa nard do walki. I wreszcie sowa Nostradamusa: "Podwjna Arka" - przecie to te ju jest jasne - podwjne imi polskiego papiea Jan Pawe i do tego jeszcze jedna dwjka II (rzymska) - to jest dopiero PROROCTWO!!! TAKICH PRZYKADW JEST WIELE! NIEKTRE PODAWAEM, np. synny czterowiersz o hiszpaskim dyktatorze - Nostradamus napisa dosownie, cyt.: "W Hiszpanii wadz zdobdzie FRANCO!" - skd o tym wiedzia, a o Pasteurze, Hitlerze, Roosevelcie i wielu innych. To jest przecie niesamowite. Myl, e czas jak zwykle okae si zwycistwem najwikszego chyba do tej pory jasnowidza,

jakim by Michael Nostradamus - Wielki Prorok. Na zadane pytania postaram si odpowiada sukcesywnie, ale musicie zrozumie nie zawsze bd mia czas, czeka mnie wielka wytona praca, wanie j zaczynam. *56 Temat dotyczcy przepowiedni i proroctw nie jest tematem odpowiednim do zaoenia blogu. Ta tematyka nie jest traktowana powanie i ma wielu wrogw. Czsto ludzie piszcy na ten temat traktowani s jako krzewiciele rnych podejrzanych sekt. Pisaem ju na ten temat. To nie jest dobry pomys. Zaoenie tej strony przeze mnie miao na celu dwie rzeczy, mwi o tym szczerze: 1. Pokazanie Polakom czym faktycznie s proroctwa, przepowiednie i wizje, a szczeglnie te Nostradamusa. W Polsce, gdzie panowa realny socjalizm, cenzura nie dopuszczaa do wydawania ksiek na ten temat. Przez te lata tzw. "poczt pantoflow" dochodzio do ludzi szereg rnych, skrtowych i czsto mylnych gdzie tam zasyszanych informacji. 2. I oczywicie zareklamowanie w jakim sensie mojej pracy. *56 Odpowiadam to, o co Pan pyta: M. Nostradamus opisuje do szczegowo w swoich listach - pierwszym do przyszego krla Francji Henryka V, ktrego omykowo nazywa czwartym i w drugim do swojego syna Cezara. Nostradamus rzadko, ale te si myli. Sam zreszt powiedzia, e jego wizje rwnie w zalenoci od dziaa ludzkich mog si sprawdzi w 80% do 90%. Mwi te, e niektre zdarzenia widzi jak gdyby przez mg. Mwi te, e tak naprawd to kady jego czterowiersz czy szeciowiersz bdzie tak naprawd zrozumiay po cakowitym wypenieniu zawartych w nim zdarze. Jedne teksty dotycz jednego zdarzenia, inne tzw. "janusowe" dwch lub wicej zdarze. Oczywicie bior te pod uwag, e niektre teksty po jakim czasie mog by uznane przez badaczy za "faszywki", e Nostradamus NIE JEST ICH AUTOREM - O TYM TE PISAEM! Pisaem ju, e Nostradamus uywa sformuowa z rnych jzykw i rnych epok ze wzgldu na niebezpieczestwo zwizane z tzw. "wit Inkwizycj". Wiele jego tekstw jest rnie interpretowanych i tumaczonych, a nawet nie bardzo zrozumiaych do dzi - o tym te pisaem! Sowo: "TORRENT" zawsze pisa duymi literami i w/g mnie ma to chyba zwizek z obecnym internetem, bo sowa tego zawsze uywa, gdy chodzio o III wojn wiatow - chyba chodzi tu o jak wojn dezinformacyjn. Trzy dni ciemnoci nastpi w czasie zamiany biegunw magnetycznych i przesunicia biegunw geograficznych Ziemi. Nostradamus czciowo o stanie wewntrznym ludzi pisze, jeeli wystpuj jakie zdarzenia. Nie myl, eby Biblia staa w sprzecznoci z przepowiedniami Nostradamusa, wrcz odwrotnie, ale to ju inna sprawa. * Nie chciabym, ebycie Pastwo nie znali przynajmniej oglnego przebiegu III wojny wiatowej oraz roli Polski w tym niezwykle tragicznym wydarzeniu, dlatego dalszy cig III wojny wiatowej opisz do oglnie. Myl, e chyba w sposb zadowalajcy, ktry wynika nie tylko z przepowiedni M. Nostradamusa, ale take innych jasnowidzw, a take proroctw, tajemnic, witych ksig, piramid itd. Nie bdzie wic to ju taki precyzyjny chronologiczny opis jak poprzednio, ale po jego zakoczeniu postaram si uzasadni wanie taki przebieg wydarze, jaki przedstawiem.

Postanowiem to zrobi po licznych probach wielu z Was. A wic: Jak ju pisaem - po Wielkiej Katastrofie Kosmicznej (uderzenie odamka komety lub meteoru) ok. roku 2023? nastpi serie katastrof: huraganw, hiperhuraganw, wielkich powodzi, trzsie ziemi i wybuchw wulkanw. Katastrofy te spowoduj czciowe zmiany linii brzegowych, gwnie dwch kontynentw: Ameryki Pnocnej i Europy (cho nie tylko). Bardzo zmieni si akwen Morza rdziemnego - cz maych wysepek (gwnie greckich) pogry si w morzu na zawsze. Wielkie fale morskie dotr do Aten i zalej je prawie cakowicie. Rwnie zalane zostan czciowo Wochy. Moliwe, e "woski but" zostanie rozerwany w rodku na dwie czci: "Czerwoni z poudnia Italii na jej pnoc, Przeprawiaj si przez utworzon cienin". Najprawdopodobniej zalana zostanie dua cz Danii z Zelandi i lec na niej Kopenhag, a zatoka Botnicka poczy si z Morzem Biaym lub Arktycznym: "Batyk zostanie otwarty z dwch stron". Najprawdopodobniej wielka fala atlantycka dotrze do przedmie Parya: "Mieszkacy Lutrecji (Parya) bd ucieka na dachy budowli, ale nie wszystkich to uratuje". Pierwsza fala po uderzeniu ma dochodzi przy brzegach Zachodniej Europy do ponad 300 metrw wysokoci: "Wiele przedmiotw, rzeczy i ludzi bd pniej znajdywa walcych si na rodku oceanu, a woda bdzie tak cika jak oliwa, e wszystkiego nie pochonie, tam trupy dwch ldw przywitaj si za przyczyn pieka, ktre przyszo z nieba!!!" Zalany zostanie te Londyn i poudniowa Walia. Stolica Anglii zostanie przeniesiona - trudno powiedzie gdzie, ale na pewno. Moe do Coventry. Wybuchn prawie rwnoczenie wszystkie wulkany europejskie, jak: Etna, Wezuwiusz i Hekla. SZOK I ZNISZCZENIA bd tak potworne, e SAMOISTNIE III wojna wiatowa, trwajca ju dwa lata, na DWA lata USTANIE! (2021?-2023?), cyt.: "Bd liza rany po kamiennym ogniu". Wojna, ktra "przyjdzie jak zodziej" po zawarciu "wieczystego pokoju wiatowego" w Jerozolimie wybuchnie kilka godzin po tym hucznym wydarzeniu - kongresie wiatowych przywdcw, cyt.: "Przywdcy Gai (Ziemi) si omiesz" w tzw. "NOC PKSIYCA" (wtedy na niebie nad Jerozolim bdzie wieci pksiyc, a obok u gry gwiazda - planeta Mars - take rzymski bg wojny, czyli SYMBOLE, KTRE ZNAJDUJ SI NA PRAWIE WSZYSTKICH FLAGACH PASTW MUZUMASKICH!!!). Pierwsza i druga - zimy po tym wybuchu (podobne bd do tzw. "zim nuklearnych") maj by one bardzo surowe i cyt.: "okrutne". Powietrze tak zanieczyszczone rnymi GAZAMI I PYEM PO METEORYTOWYM, e rzdy bd wydaway specjalne maski do oddychania, o ktre (bdzie ich cigy brak) bd si nawet toczyy bjki. Bogaci bd w swoich domach zakadali specjalne uszczelnienia przed powietrzem z zewntrz i klimatyzacje, cyt.: "Bd si czuli bezpiecznie w swoich mieszkalnych klatkach". Po dwch latach przerwy (2023?-2025?), kiedy Europa i Ameryka Pnocna nie wyli si jeszcze z tej katastrofy, WIEKI TALIBAN, ktrego wikszo terytorium bdzie leaa w miar bezpiecznej i mniej poszkodowanej katastrof Azji rozpocznie II inwazj na Europ w roku 2025? Teraz przedmiotem ich zachannoci stanie si przede wszystkim Francja i istniejce ju restaurowane wite Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. * W roku 2025? Biay Turban "Jezusa Muzumaskiego" uderzy na Francj ze zdobytej przed katastrof Hiszpanii, Czerwony Turban Alahima z Woch na Szwajcari (zostanie pogwacona jej neutralno - Szwajcarzy si udz, e islamici nie narusz ich neutralnoci), a take na poudniow Francj: Sabaudi i Nice, i razem z Czarnym Turbanem na Niemcy i Austri. W tej inwazji z nieba i morza bdzie je wspomaga "strategiczny" Niebieski Turban nazywany te Bkitnym. Zielony Turban oczyszczajcy zdobyte tereny z NIEWIERNYCH bdzie mia cige

pretensje do Mahdiego, e na tych terenach nie ma co do roboty, bo cyt.: "Tereny przypominaj bezludn pustyni i nie mog zebra nalenych upw". Walkami, jakie trwaj we Francji i Niemczech NOSTRADAMUS JEST PRZERAONY!!! ) Ziemia staa si przedsionkiem piekie, Wyobrania ludzka jest nic nie warta, Wszyscy zobaczyli czeluci DOMU Antychrysta, ywi zazdroszcz zmarym! O adnym kraju nie ma tylu czterowierszy i szeciowierszy M. Nostradamusa jak o Francji. Z treci jego tekstw wynika, e bardzo osobicie przeywa On t inwazj na jego ojczyzn wojsk Wielkiego Talibanu. Walki o Francj opisuje bardzo szczegowo od maych miast po due. Ujawnia wiele szczegw, ktre duo mwi, a zarazem podpowiadaj - UWAGA - przywdcom Francji co maj robi, aby nie da si Talibanowi Mahdiego!!! Jest to niesamowite!!! Z tekstw pisanych przez niego leje si krew strumieniami. Sam pisze - jest to niewyobraalne, niesamowite - "Nigdy tak nie byo i nie bdzie do roku 3797, roku do ktrego Wszechmogcy da mi wszystko zobaczy, jak w zamglonym zwierciadle"!!! Tak jak przy zajmowaniu Hiszpanii, Woch i Bakanw - Taliban bra niewolnikw, tak - UWAGA! - przy zdobywaniu Francji i Niemiec zaniechano w ogle poboru niewolnikw. Zdobywanie Francji i Niemiec Nostradamus nazwa, cyt.: "TO RACZEJ OSTATECZNA RZE FRANCJI I GERMANII". To od tej chwili zdobywcw muzumaskich zacz nazywa, cyt.: "rzenikami", i e Kogut (Francja) ma bez przerwy cinan gow. Przykad Marsylii: ) Marsylia skpana we francuskiej krwi, Miejscowi algierczycy przeszukuj dom po domu, Ko trojaski dobrym uczniem proroka Mahometa, Nie Algier sta si twoim przedueniem, lecz ty jego! Walki i masowe mordy trwaj we Francji i Niemczech od 2025 roku do roku 2030. Obie armie: talibaska i francuska tocz krwawe boje. W tym czasie z powodu bliskoci obu wrogich armii nie stosuje si broni nuklearnej na wielk skal. Stosuje si raczej mae adunki nuklearne najprawdopodobniej neutronowe. Jednak przede wszystkim stosuje si nowe rodzaje broni: prniow, grawitacyjn, laserow i inne. Niektre z nich powoduj sztuczne trzsienia ziemi i sztuczne trby powietrzne. Stosowana jest te masowo bro chemiczna i bakteriologiczna. Nic dziwnego, e Nostradamus nazywa ten okres rwnie epok, cyt.: "czyrakw i gnijcego ywego ciaa". * Kontynuuj pobieny opis: W tym samym czasie, kiedy we Francji trwaj okrutne walki, cyt.: "Nieprzydatne pomienne grzyby zostay przez obu schowane do koszyka", Czarny Turban Mahdiego po zajciu Sowacji i Czech stan na poudniowych granicach Polski!!! Gdzie na lsku w roku 2027?, moliwe, e w Czstochowie (oby nie!) polski Genera Dyktator spotyka si z Mahdim i jego delegacj, ktra przyjeda na jego zaproszenie, gdzie zostaje

podpisany (najprawdopodobniej 6-cio punktowy) traktat o "przyjani i wzajemnym wspdziaaniu obu stron". Genera Dyktator i Mahdi podpisuj osobicie ten traktat. Jeden z jego punktw ma mwi "O ISLAMIZACJI POLSKI!!! - po ponad 2000 okresie CHRYSTIANIZACJI POLSKI". Genera wyranie propaguje, e buduje now, tym razem MUZUMASK POLSK, tak jak Mieszko I budowa Polsk chrzecijask. Rwnoczenie katolicki kult Matki Boskiej Czstochowskiej ma by zamieniony na islamski kult Matki "Jezusa Muzumaskiego", ktry jest opisany w Koranie. Propaganda Generaa Dyrektora dziaa na rzecz Islamu. Podlege mu suby i nowo tworzone jednostki, ktrymi dowodz oddani przez Mahdiego za dowdcw odacy Mahdiego wprowadzaj tzw. "WIELKI TERROR". Muzumaskie suby wywiadowcze przysane przez Mahdiego dziaaj szybko i sprawnie. Przeladowany jest ju cakowicie rozbity koci rzymskokatolicki i inne kocioy chrzecijaskie. Biskupi, ksia i zakonnicy s zabijani i przeladowani. Wszdzie ze wszystkich kociow i klasztorw strae muzumaskie dowodzone przez Mahdystw obalaj krzye i zamieniaj te witynie w meczety lub magazyny. Mimo to na terytorium Polski nie wkraczaj oddziay Czarnego Turbanu i nie dokonuj ogromnych zniszcze, oraz masowych rzezi i uprowadze ludnoci w niewol. Polska po III wojnie wiatowej, tak jak Rumunia (ktra tak jak Polska poddaa si bez walki), staje si (obok Rumuni) najbardziej zaludnionym pastwem w Europie, rwnie w liczbie ludnoci na km2. Natomiast caa Europa staje si dosownie pustyni ludnociow, szczeglnie Francja i Niemcy. Francja (nie liczc Bugarii, ktrej nard zostanie cakowicie wybity w pie) bdzie najbardziej zniszczona i wyludniona. Niemcy, gdzie po klsce ich Cesarza wybuchnie rewolucja, bd si przez okoo 3 lat wyrzyna nawzajem i cyt.: "bez opamitania!" Przed tym jednak w roku 2025?, na kilkanacie dni przed II inwazj Turbanw Mahdiego na Europ (czyli na Francj i Niemcy), Cesarz Niemiecko-Rzymski napadnie na Polsk Generaa Dyktatora nie wiedzc o tym, e ten cieszy si poprzez swoj polityk przeladowania chrzecijan, poparciem Wielkiego Talibanu. Niemcy wysadz desanty na wybrzeu batyckim m.in. w Koobrzegu, ktry zostanie z morza zbombardowany. Miasto to zostanie powtrnie zniszczone, tak jak w II wojnie wiatowej. Przejcie przez Odr si nie uda, bo Polacy uyj nowe bronie uzyskane od Talibanu, a nieznane Niemcom. Nostradamus pisze, cyt.: "e Genera Dyktator stanie si jednoczenie przeklestwem i zarazem wybawc Polski" - bdzie si zachowywa jak moneta - "raz pokae rewers raz awers". Niemcy zostan zaskoczeni, e po 5 dniach Berlin zostanie przez Polakw zbombardowany, a bombardowanie miast polskich si nie powiedzie. Po dniach walk i miernych sukcesach w wojnie z Polsk, Niemcy na danie Mahdiego ogosz znowu jednostronny rozejm w wojnie z Polakami i si wycofaj. Bdzie to jedyne, to jest pierwsze i zarazem ostatnie bezporednie zagroenie Polski w wydarzeniach zwizanych z przebiegiem III wojny wiatowej. W jakie trzy tygodnie po wycofaniu si Niemiec z wojny z Polsk, Wielki Taliban, to jest jego Czarny Turban okry Polsk od zachodu i z Czech wyruszy na podbj mniej wicej byego terytorium NRD. Bd si tam odbyway straszne rzezie. Do Polski bd masowo ucieka Niemcy. Berlin bdzie przez pi tygodni dzie w dzie i przez cae noce (bez jakichkolwiek przerw) bombardowany w okreniu przez rne typy rakiet. Na koniec przy uyciu tzw. "broni unoszcej" - chyba antygrawitacyjnej - na rozkaz Mahdiego cakowicie zrwnany z ziemi. Ma to by zemsta muzumanw za zabicie wielu terrorystw, ktrzy w Berlinie maj przeprowadzi w okresie tzw. superterroryzmu - wielki zamach terrorystyczny. Berlin tak jak czeska Praga i inne wielkie miasta po III wojnie nie bdzie ju odbudowany. Wynika z tego, e przed podpisaniem traktatu z Talibanem Polska od poudnia i zachodu bya okrona przez jego wojska. Po zdobyciu do koca roku 2027? wschodniej czci Niemiec i sporej czci Austrii wraz z Wiedniem ("Na Praterze bdzie rosa trawa") - miasto to tak jak wiele innych zniknie z map Europy na zawsze! Wielki Taliban, a konkretnie Czarny Turban bdzie musia si nagle zatrzyma! Ot w pozostaej jeszcze wolnej czci Niemiec wybuchnie krwawa i bezlitosna

wojna domowa. wite Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego zostanie obalone. Cesarz zostanie zamordowany (ju dawno stolica z Berlina zostanie przeniesiona do Monachium), a antypapie zostanie wydany Mahdiemu. Przed tym bdzie zmuszony przez niego do uczestnictwa w Koszycach w mszy satanistycznej, ale o tym pniej bdzie inny opis. Mahdi popiera satanistw w walce z chrzecijanami i bdzie to jedyna niemuzumaska grupa wyznawcw cieszca si jego wzgldami. Pniej na oczach Mahdiego antypapie Cesarza Niemieckiego (po satanistycznej mszy) zostanie przez satanistw na oczach muzumanw ukrzyowany na odwrconym krzyu gow do ziemi, a nastpnie podpalony. W tym czasie Czerwony Turban zdobdzie Szwajcari, cyt.: "groty grskie zapenione rzeszami uciekinierw" i wkroczy do Bawarii. We Francji bd si ju toczyy krwawe walki nad Loar Czerwony i Biay Turban stocz WIELK ZWYCISK BITW POD ORLEANEM! Niemcy si wyrzynaj - na rozkaz Mahdiego wojska muzumaskie przerywaj ofensyw i przygldaj si walkom. Natomiast we Francji Prezydent zostaje zastrzelony - jest zamach stanu czogi wyjedaj na ulice Parya. Na Polach Elizejskich przemawia dowdca zamachowcw, ktry zebranej ludnoci, umczonej ludnoci opowiada o swoim nie i mwi, e Bg kaza mu przyj imi mitologicznego bohatera greckiego "Herkulesa". Mwi, e jego rodzina pochodzi od rodziny, w ktrej w redniowieczu przysza na wiat Dziewica Orleaska, ktra wyzwolia Francj od pijawek, czyli Anglikw. Na dowd prawdy trzyma w rku papiery rodowe, ktre zostay odnalezione jakoby w bibliotece katedry Notre Dame - potwierdza to stojcy obok niego biskup. Nastpnie udaje si na pieszo wraz z towarzyszcym biskupem na wysp: Cite do katedry, gdzie trwa uroczysta msza. Tam otrzymuje imi Herkules i skada przysig, e bdzie z Talibanem walczy do koca w obronie: Francji, Europy i Wiary Chrzecijaskiej przed wojskami Antychrysta Mahdiego. Armia francuska zostaje przeorganizowana i na wzr muzumaskich Turbanw zostaj utworzone, a waciwie odtworzone: WOJSKOWE ZAKONY RYCERSKIE - odtd ich znakami bd zakonne pereliny z krzyami w rnych kolorach. Takich francuskich armii zakonnych bdzie kilka. Bd skaday specjaln religijn przysig. Ale o tym pniej. Te zakony bd zachowyway si podobnie jak Turbany Mahdiego. BD MORDOWAY WSZYSTKICH MUZUMANW, KTRZY DOSTAN SI W ICH RCE!!! Najpierw we Francji wymorduj ca 5-t kolumn muzumask. Francja pierwsza z krajw europejskich skoczy z humanitarnym prowadzeniem wojny! TERAZ TOTALNA WOJNA RELIGIJNA BDZIE PROWADZONA PRZEZ WSZYSTKICH!!! Chyba Nostradamus i inni jasnowidze nie przesadzaj, e I i II wojny wiatowe to WIELKIE NIC w porwnaniu z t trzeci, ktra ma nadej!!! *59 Bugarzy nie wygin dlatego, e bd inaczej traktowani jak inni chrzecijanie. Po prostu populacja ich si cigle zmniejsza (w sposb tragiczny jak w Rosji) - na ponad 7 milionw mieszkacw tego kraju jest ich obecnie mniej ni 5,5 miliona. Inwazja muzumaska ten nieliczny nard po prostu zmiecie. Poza tym wiele pastw muzumaskich ma problemy z utrzymywaniem stosunkw z tym pastwem. Prawie poowa terytorium tego pastwa pooona na poudniu zostaa przyczona do tego kraju dopiero po wojnach bakaskich, ktre miay miejsce przed wybuchem I wojny wiatowej na pocztku XX wieku. Te tereny nalece przedtem do Cesarstwa Bizantyjskiego, a pniej Tureckiego Imperium Osmaskiego (Wielkiej Porty Ottomaskiej) zamieszkuj wanie gwnie Turcy, czyli tereny w pasie przygranicznym z ich faktyczn ojczyzn. Pierwotna Bugaria (Carstwo Bugarskie), przed opanowaniem jej w XV wieku przez Turkw Osmaskich, obejmowaa pnocn cz obecnego terytorium Bugarii i poudniow cz Rumunii. W okresie wielkiego rozkwitu obejmowaa nawet prawie cae terytorium obecnej Rumunii. Nostradamus napisa, e konflikty w Zachodniej Azji bd stanowiy preludium do wybuchu III wojny wiatowej, jak konflikty bakaskie stanowiy preludium do wybuchu I wojny wiatowej.

*60 Panie "dead" - odpowiadam krtko i zwile: po 1. Na Odrze jest zachodnia granica Polski z Niemcami, przedtem bya z NRD, ma by pniej z Talibanem? na Odrze. W Pana rozumowaniu nie wida logiki! po 2. Rnie si mwi i Mierzeja Helska i Pwysep Hel itd., rwnie w jzyku polskim - dla mnie jest to nic innego, jak tylko paskie wymdrzanie si! po 3. Paska wypowied o chrystianizacji Polski jest tylko czciowo poprawna. Kiedy Mieszko I przyjmowa osobisty chrzest, to cay lsk z Wrocawiem i Kraj Wilan z Krakowem naleay do Czech, ktre byy duo wczeniej schrystianizowane. Te ziemie Mieszko I przyczy dopiero po mierci Dobrawy (Dbrwki) i swojego byego zicia - po wojnie z tym pastwem. Czesi mieli zreszt kopoty z ludnoci tych ziem, bo zarwno lsk jak i Kraj Wilan razem z pastwem Wielkomorawskim, ktrego byli czci, przyjli ju dawno chrzecijastwo w obrzdku greckim (wschodnim-prawosawnym). Ludno lska i Wilanie ciyli wwczas do pastwa czeskiego (mwili podobn gwar) ni do pastwa Piastw. Mieszko zdobywa te ziemie w sposb krwawy, czsto wybuchay tam powstania miejscowych plemion. Dlatego Czesi mieli przez setki lat roszczenia do lska. Oczywicie czym innym jest przyjcie chrztu, a czym innym jest chrystianizacja kraju. Niestety, ale zna Pan histori bardzo pobienie. Nie mam czasu na jaow dyskusj z Panem. Oczywicie, e chrzecijastwo na ziemiach polskich byo wprowadzane przez stulecia, ale rnie to przebiegao w rnych czciach kraju. Islam w czasie III wojny bdzie przez rzd polski oficjalnie przyjty, ale nie zostanie on zakorzeniony w zwizku z krtkim okresem czasu i oporem spoeczestwa, o czym ju pisaem! po 4. Pisz na komputerze sabo, mam powane kopoty wzrokowe i to wszystko. Jeli chodzi o moj znajomo geografii, historii, ortografii, to niech mnie Pan nie rozmiesza. Wystpuje Pan anonimowo tak jak zreszt i ja, wic do krytyki kogokolwiek miaby Pan prawo, gdyby Pan si przedstawi z imienia i nazwiska. W Pana tekcie jest rwnie wiele bdw rnych. Ja przynajmniej do nich si przyznawaem i przyznaj! Poznaem Pana po tym tekcie - POKAZA PAN SWOJ TWARZ! JEST PAN OBROC, A MOE I KRZEWICIELEM ISLAMU!!! Niech Pan si nie powouje na bzdurn ksik, ktr dobrze znam i cakowicie si z ni nie zgadzam. Pisa i wydawa (w krajach demokratycznych) mona rzeczy i gupie i mdre. Jeeli Pan uwaa, e jestem gupi, to niech Pan ze mn nie dyskutuje (na gupich bowiem szkoda czasu!), ja z Panem nie bd dyskutowa wicej, wic chyba na tyle jest Pan inteligentny, e Panu co to mwi!!! Na koniec powiem tak (i nikt mnie nie przekona), e ISLAM jest religi, a nie adnym ustrojem. Jezus Chrystus (nasz chrzecijaski) powici si dla nas ludzi (nie walczy z nimi jak Mahomet) i ostrzega przed mieszaniem religii z polityk, cyt.: "Oddajcie cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie". Wasz Mahomet walczy mieczem i zabija, dokona wielu niecnych czynw w walce z innymi rodami i plemionami dla partykularnych interesw wasnego rodu Korejszytw i OSOBISTEJ ZIEMSKIEJ WADZY!!! To on rozpocz rozpraw militarn z ydami i Chrzecijanami! Nasz Jezus Chrystus mwi, cyt.: "Nie przyszedem po to EBY NAD WAMI PANOWA, ALE PO TO EBY WAS WYBAWI Z GRZECHU"! Nie jest Pan dla mnie partnerem do dyskusji, wida to po napisanym tekcie pod kadym wzgldem, tam Pan pokaza swoj twarz jak Ksiyc w peni, nawet nie pksiyc!!! * Pisaem wczeniej, e wiatowy kryzys finansowy bdzie trwa przez 50 lat i zacznie si na

kilkanacie lub kilka lat przed III wojn, w czasie trwania tej wojny i kilka lat po wojnie, i e bdzie drczy ludzko falami - przed i po wojnie. W czasie wojny bdzie permanentny 27-letni kryzys finansowy i gospodarczy. W wielu krajach praktycznie nie bdzie w obiegu pienidzy w ogle, tylko zapisane w pamici elektronicznej przydziay lub kartki. Dzisiaj si dowiedziaem, e nowy kryzys finansowy rozpocz si od Dubaju (szejkanatu arabskiego) po ju wzgldnej poprawie. Wszyscy liczyli, e kryzys si koczy! * Tak, M. Nostradamus wspomina o tym, e wszystkie wojny i kataklizmy s kar za ludzkie grzechy. Mwi On o tym gwnie w swoich listach do Henryka Szczliwego i Syna Cezara, ale nie tylko. Pozostae rozwaania s natury teologicznej i moe wrcimy do tego tematu przy opisie tematw zwizanych z Bibli. Naley jednak w/g mnie pamita o kilku zasadniczych sprawach: - po 1. Bg nazywa siebie Jahwe, czyli cyt.: "Jestem, ktry Jestem lub Jestemy, ktrzy Jestemy". T wieloosobowo chrzecijanie tumacz "Trjc wit": Bg kae si wic traktowa jako istot zoon (wieloosobow), wieczn i bezczasow! - po 2. Nie czowiek jest wrogiem Pana Boga tylko zbuntowany Szatan Archanio jako nieczysty Duch - faszywy bg. - po 3. To szatan (zy duch) walczy w kadym czowieku (w duszy czowieka) z Panem Bogiem (dobrym duchem), aby poprzez jego (czowieka) uczynki i niecne myli przycign dusz czowieka do swojego krlestwa - nie odda jej Bogu. - po 4. Wczeniejsza (nawet w wieku dziecicym) mier czowieka jest spowodowana machinacjami szatana, a nie Pana Boga - poprzez wpywanie, kuszenie ludzi do dziaania przeciwko sobie lub innym osobom. Tylko mier mczeska za wiar lub grzechy innych jest rozumiana jako mier zadana przez Dobrego Ducha - Pana Boga. Mona na ten temat pisa bardzo wiele, ale o tym ewentualnie innym razem. * NIE BD POLEMIZOWA I ODPOWIADA NA PYTANIA OSB, KTRE MAJ CAKOWICIE ODMIENNE POGLDY W SPRAWACH PRZEPOWIEDNI I PROROCTW, A TAKE W SPRAWACH RELIGIJNYCH. NIE MA TO BOWIEM ADNEGO SENSU. Jestem katolikiem (rzymsko-katolikiem), cae Pismo wite, czyli Bibli znam doskonale i to zarwno Stary Testament, czyli Stare Przymierze z Bogiem, jak i Nowy Testament, czyli Nowe Przymierze z Bogiem. Niektre Ksigi Starego Testamentu, tak jak np. "TORA", czyli Picioksig jest wspln wit Ksig ydw i Chrzecijan. Bogiem ydw i Chrzecijan jest - jak napisaem - Jahwe. Pierwsz Ksig Tory jest Ksiga Rodzaju, dla Chrzecijan SOWO BOE wyraone Przez Jahwe (Jestem - Ktry Jestem) na kamiennym Dekalogu (dziesiciorgu przykazaniach) przekazanym Mojeszowi na grze Synaj - utosamian z Biblijn gr Horeb. Moja wypowied o Bogu jest zgodna z Pismem witym - Bibli. Bogiem Muzumanw jest Allah (wybrany przez Mahometa za jedynego prawdziwego), dawniej jeden z bogw ich religii przed-islamskiej, czyli pogaskiej, nie jest to rozumiany przez judeochrzecijaskie wite Ksigi - Jahwe. Niektrzy oczywicie prbuj udowodni, e Allah to ten sam Bg co Jahwe. JEST TO NIEZWYKLE GRONA DEFINICJA krzewiona przez rnej maci krzewicieli: islamu, ateistw, a nawet niestety czci chrzecijan (w tym katolikw) podatnych na rn antychrzecijask propagand, ktra zmierza do jednego - ZNISZCZENIA CHRZECIJASTWA!!! wita Ksiga muzumanw: Koran - Sunny pisane wierszowanymi tekstami jzyka klasycznego staroarabskiego (ju martwego) nie posiadaj wsplnych ksig, jak religie judaistyczne i chrzecijaskie. Mao tego - dla przykadu przeinaczaj te ksigi (judeochrzecijaskie).

Np. Ksiga Rodzaju w naszej i ydowskiej Biblii twierdzi, e Abraham na grze Moria mia ofiarowa syna (Abrahama i Sary) Bogu Jahwe. Izaak to potomek ydw. Koran przeinacza t powsta ponad 2000 lat przed powstaniem islamu ksig. Ot Arabowie i inni muzumanie twierdz, e to inny syn Abrahama i Sary, a mianowicie Ismael (przodek Arabw) mia by ofiarowany Allahowi. Muzumanie twierdz te, e Jezus z Nazaretu nie by Synem Boym, a tylko prorokiem i to mniej wanym od Mahometa, i nie umar na krzyu (nie by ukrzyowany), a zmar mierci naturaln. Uwaaj oni (muzumanie), e chrzecijanie kami pod wpywem swoich apostow. Takich rnic jest bardzo duo!!! Z ydami posiadamy niektre wsplne ksigi, z muzumanami adnych!!! Dziwi si, e niektre osoby majce inne zdanie uparcie wypowiadaj si na tej stronie - TO ZAWSZE OZNACZA, E ICH: pogldy, przekonania i wiara W TO CO PISZ S BARDZO CHWIEJNE! * Odpowiadam na pytania! Domylam si, e najprawdopodobniej chodzi Panu o ustalenie dat przyszych wydarze z potwierdzonych wydarze, ktre miay ju miejsce przy pomocy podawanych przez Nostradamusa dat lub np. tzw. czwartkw. Ale nie jest to takie proste, chyba o tym ju pisaem: po 1. Dla wikszoci wydarze, szczeglnie tych janusowych (dotyczcych np. dwu lub wicej zdarze z rnych epok historycznych, ktre mona do tekstu dopasowa, tzw. wieloznaczno), Nostradamus w ogle nie uywa dat, bo dla wielu wydarze byoby to bez sensu, musiaby poda dwie lub wicej dat. po 2. Dokadnych dat z kalendarza gregoriaskiego w/g mojej wiedzy uy tylko dwch: roku 1999 i roku 3797. po 3. Lata liturgii Nostradamus uy tylko i wycznie do dat majcych co wsplnego z III wojn wiatow i oczywicie jej przebiegiem - do okrelenia tego tematu prcz wspomnianego przeze mnie wczeniej roku 1999 nie uywa adnych innych dat - std kopot. W/g mojego rozeznania rok '600 liturgii jeszcze nie zaistnia, chyba, e przyjmiemy ten rok za rok 2001 - rok powstania superterroryzmu - ale jak ju pisaem, moe to by rok 2012 lub inny. po 4. Dla wydarze przeszych uywa innych dat, np. mwi o roku 1, w ktrym we Francji powstanie republika, pniej okazao si, e uy nowego francuskiego kalendarza rewolucyjnego. Republika we Francji powstaa w roku 1792 - to jest 1 rok nowego kalendarza. Uywa rnych kalendarzy, np. ydowskiego, ale zawsze gmatwa je z rnymi zdarzeniami astrologicznymi. Ale jest to ju inna sprawa, jest to bardzo szeroki temat. Niektre jego teksty nie s trudne do rozszyfrowania (te z przyszoci), ale s one nieliczne, natomiast trudno rozwika dat zdarzenia, np. o rewolucji, przewrocie w Rosji napisa, cyt.: "Wybuchnie w trzy po wybuchu pierwszej wiatowej". Co do czwartkw to na ich podstawie nie mona okreli przyszoci, ktra nadejdzie. Nigdy bowiem nie liczy on adnych lat od jakiego czwartku. Ten dzie pojawia si wiele razy w jego tekstach, ale nie ma tu jakiego zaszyfrowanego kodu wydarze (badano to!), chyba, e wszystkie czwartki si ju wydarz, ale jest ich sporo, np. cyt.: Czterech w czwartek opuci Ukad, Nigdy nie powrc, cho nie zgin, Odezw si dopiero do wasnych potomkw, Za przyczyn sowa odwiecznych duchw. Z wydarze historycznych wynika, e Bretania wskutek uksztatowania terenu zawsze bya trudna do zdobycia przez wszystkich agresorw. Do krlestwa Francji bya przyczona bardzo pno.

Tam i w Akwitanii bd ldowa wojska alianckie z W. Brytanii, a nie w Normandii jak w II wojnie wiatowej. Bretoczycy to ludno celtycka, ktra przybya z Brytanii (Wielkiej Brytanii) w V w. n.e. na te tereny po podboju tej wyspy przez plemiona germaskich: Anglw, Sasw, Jutw i Fryzw przybyych z obecnych pnocnych Niemiec i Danii. * Cig dalszy wydarze... RYCERSKIE ARMIE ZAKONNE Jak ju wspomniaem nowy przywdca francuski: Herkules uzyska peni wadzy pastwowej. Wszystkie instytucje demokratyczne zostan rozwizane. Utworzony zostanie NOWY DYREKTORIAT, w ktrego skad bd wchodziy 3 osoby: Herkules, Biskup Parya i uwaga: mody, ale ju zasuony w boju przyszy Krl Francji i Zachodniej Europy - Henryk V Szczliwy. Najprawdopodobniej rok przed tym otrzyma on szlify generalskie od samego Herkulesa za dzielno i waleczno jego armii - to Henryk Szczliwy da pomys przeksztacenia cywilnej armii francuskiej na wojsko zakonne! Pocztkowo te 3 osoby bd yy w wielkiej przyjani, jednak ju za kilka lat, wskutek zachannoci materialnej, nepotyzmu i szerzeniu korupcji, midzy nim, a Herkulesem dojdzie do walki zbrojnej, to jest Wojny Domowej. Armia Zakonna-Rycerska Czerwonego Krzya pod dowdztwem Henryka Szczliwego, ktra bdzie odnosia wiksze sukcesy militarne ni Armia Zakonna-Rycerska Czarnego Krzya Herkulesa, zostanie zaatakowana. Ale o tym pniej. Teraz obaj przywdcy dziaaj razem. Z tym, e Henryk Szczliwy klczy w katedrze Paryskiej przed Herkulesem i przyrzeka mu dozgonn wierno, a przysig odbiera Biskup Parya, ktry zreszt pniej (te za par lat) za poparcie Henryka w konflikcie, na rozkaz Herkulesa, zostanie zgadzony. Prcz tych dwch najwikszych Armii Zakonno-Rycerskich powstan pniej jeszcze inne, jak: Krzya Czerwonego na tym tle, Czarnego na czerwonym tle, czy Krzya Bkitnego - Francuska Marynarka Wojenna. W miar powikszania si si sprzymierzonych i inne kraje chrzecijaskiej tej niepodbitej jeszcze Europy (w tym Polska) bd tworzyy swoje zakonne siy zbrojne. *70 (go) teksty rdowe - przepowiednie na XXI w. i dalej (ver. angielska): http://www.michelnostradamus.org/quatrainsfuture.html inne: http://www.michelnostradamus.org/ wyszukiwarka hase z wszystkich dzie Nostradamusa: http://www.nostradamus-repository.org/ i oryginalne skany z dostpnych rde: http://run.to/nostradamus Za "kar" wyznaczam Panu nastpn pielgrzymk na Jasn Gr. Arteuza: Zajrzaem na t stron i c widz? - walka ze mn idzie na caego, o czym mnie ostrzegano! Odpowiadam temu Panu i innym swoim przeciwnikom:

po 1. Znam te strony tak jak i wiele innych tu nie wymienionych, i wedug mojej wiedzy nie zawieraj wszystkich dzie jasnowidza M. Nostradamusa. Takich kompletnych szczegowych opracowa jeszcze nie ma, pomimo, e s takie sugestie. po 2. Tak jak ju pisaem: ja nie mam obowizku tumaczenia tekstw Nostradamusa tak jak inni interpretacje s rne. Nie wszystkie tumaczenia tam zawarte, np. na jzyk angielski czy polski mi odpowiadaj. Pisaem ju, e jeden czterowiersz, szeciowiersz, czy inny tekst moe mie kilka, a w niektrych przypadkach i wicej tumacze. Pisaem te, e mj do szczegowy opis wydarze z przed, a take z samego przebiegu III wojny wiatowej jest oparty nie tylko na przepowiedniach wynikajcych z treci tekstw Nostradamusa (podawaem szereg czterowierszy i szeciowierszy tylko dla przykadu, eby podbudowa swj opis wydarze, bo jego twrczo jest najobfitsza), ale rwnie z innych proroctw, przepowiedni, tajemnic itd. Na wstpie podaem przecie prawie wszystkie rda, na ktrych bd si opiera. Co do przebiegu III wojny wiatowej, to polecam wszystkim tu czytajcym mj opis jej przebiegu n/w ksik przetumaczon na jzyk polski: AUTOR: PETER LEMESURIER TYTU: NOSTRADAMUS - tytu oryginau: Nostradamus: The Final Reckoning Copyright 1955 by Peter Lemesurier Redaktor: Jacek Ring Ilustracja na okadce Agencja EAST NEWS Projekt okadki skad i amanie FELBERG For the Polish translation Copyright 1996 by Wydawnictwo Da Capo For the Polish edition Copyright by Wydawnictwo Da Capo Wydanie II ISBN 83-86829-95-8 Druk i oprawa: PZGraf Sp. z o.o. Koszalin podtytuy: Nostradamus Wielka Piramida Biblia w. Malachiasz Edgar Cayce Arthur C. Clarke Jeane Dixon Mario de Sabato af al fin Jest to ksika przeomowa. Peter Lemesurier jest ekspertem wiatowej sawy w przepowiedniach, gwnie Nostradamusa. W/w ksika zawiera: opisy wydarze zwizanych z ekspansj islamu na wiecie, w tym w Europie, czyli przebieg III wojny wiatowej, mapy powikszania si Imperium

Islamskiego (zagarnicie prawie caej Europy), to on m.innymi po raz pierwszy zaznaczy, e armie islamskie przybior nazwy kolorowych TURBANW. W ZASADZIE KSIKA TA JEST ZGODNA Z MOIM OPISEM - JA GO TYLKO USZCZEGAWIAM I PODAJ WIELELE INNYCH FAKTW, KTRE W/G MNIE SI SPENI. TA KSIKA WYDANA RWNIE W JZYKU POLSKIM NAJBARDZIEJ POTWIERDZA MOJE OPISY. OCZYWICIE NIEKTRE ZDARZENIA I FAKTY UJMUJ TROCH INACZEJ, I BARDZIEJ SZCZEGOWO, ALE MAM DO TEGO PRAWO. Myl, e t ksik bdziecie mogli zdoby, A WARTO!!! - WTEDY SAMI OCENICIE MNIE I MOICH PRZECIWNIKW. Myl, e moecie poprosi o jej dostarczenie rne firmy kolportujce ksiki lub wydawnictwo. Jeeli ta ksika niedowiarkom nie wystarczy, to jestem w stanie poda inne. Ta ksika, ktr bardzo polecam nie jest gruba - zawiera 222 strony, ale 2/3 jej treci to opis III wojny wiatowej z mapami (czarno-biaymi) i kalendarium wydarze - ja podaj tylko inne daty i nieco inny przebieg zdarze. Pisaem i powoywaem si m.innymi na tego badacza i autora ju wczeniej (prosz sprawdzi), ktrego bardzo szanuj. po 3. Nie zgadzam si z sugestiami wyraonymi na tych i innych stronach, e Nostradamus przewidywa koniec wiata, np. w roku 2010, czy w roku 2012 albo innych latach, i czy je z wydarzeniami zwizanymi z wybuchem III wojny wiatowej, jak te z wydarzeniami opisanymi np. w Apokalipsie witego Jana - do niej jak pozwolicie to jeszcze powrc. Jak ju pisaem Nostradamus swoje proroctwa zakoczy na roku 3797!!! - o czym jednoznacznie napisa. Ten rok te nie bdzie kocem ludzkoci, bdzie to jak napisa, cyt.: "Przejcie czowieka z epoki ciaa do epoki ducha, dlatego Wszechmogcy za ten horyzont nie pozwoli mi spojrze!" Wtedy to nie ciao, a duch stanie si dla czowieka najwaniejszy - czowiek faktycznie osignie niemiertelno! Nostradamus mimo opisu okruciestw wielu katastrof i wojen, w tym tej najtragiczniejszej w dziejach ludzkoci - jak pisa - III wojny wiatowej, by pozytywnym prorokiem, a nie negatywnym. Powiedzia, e ludzko zgodnie z chrzecijask nauk wiary przejdzie do innego ycia, do drugiej Jerozolimy tej zwizanej z Bogiem. Ci ktrzy mwi (rwnie badacze), e Nostradamus wieszczy koniec wiata i zagad ludzkoci mwi nieprawd. Apokalipsa w. Jana mwi nie o kocu ludzkoci, tylko o biecych cierpieniach ludzkoci (o rnych karach) tzw. Babilonach, otwartych pieczciach: katastrofach naturalnych, chorobach, godzie, wojnach, i na kocu o sdzie ostatecznym i yciu w przyjani z Bogiem, mwi o drugiej lepszej Ziemi - o drugiej lepszej Jerozolimie. WIZJE NOSTRADAMUSA BYYBY NIEZGODNE Z CHRZECIJASKIMI ZASADAMI WIARY, GDYBY MWIY O OSTATECZNYM KOCU LUDZKOCI przed sdem ostatecznym - o tym naley pamita! ycie na Ziemi i w Kosmosie ma by tak wspaniae w przymierzu z Bogiem, e po osdzeniu poprzednich czasw (etapw dziejw ludzkoci) ludzko ma zrozumie w kocu sowo Boe i je realizowa, a nie tylko sucha, ma wej na nowy wyszy, bo duchowy poziom ycia! po 4. Pan "Mondry", nie myli z mdrym, wyranie si czego boi skoro zaoy przeciwko mnie (Centurionowi) stron, do tego nazywajc mnie psychopat. Ale to nie jest adna nowo, psychopatami nazywano i Nostradamusa i G. Bruna (spalono go na stosie), i Galileusza (areszt domowy), i nawet Kopernika i wielu wielu innych. po 5. Do Pana wyznajcego Islam: niech Pan nie bdzie hipokryt i lepiej nic nie mwi o Czstochowie. Poza tym Ja Panu niczego nie nakazuj, np. pielgrzymki do Mekki! Wic jakim prawem Pan to robi, nie jest Pan moim spowiednikiem, w ogle takich u was nie ma. Jak si zachowuj muzumanie to najlepiej wida w rnych krajach islamskich. Np. w Arabii Saudyjskiej kara mierci grozi nie tylko ateistom, ale wyznawc innych ni muzumaska religii. Posiadanie Biblii czy acuszka z krzyykiem na szyi jest karane mierci. Chrzecijanka wjedajc do Iranu i

niektrych innych krajw islamskich musi si przebra w kobiecy strj muzumaski. W islamie lub kobiety z mczyzn nie jest witym sakramentem, a zwykym kontraktem religijnocywilnym zatwierdzonym przez mu. W niektrych krajach muzumaskich te kontrakty (luby na chwil) s zawierane przez miejscowe prostytutki i to wiele razy dziennie, i po "usudze" wydawane s przez tego mu rozwody, wszystko oczywicie za duymi opatami. Nie chciaem i nie chc robi Panu przykroci, ale czasami musz by jednoznaczny. Ja Pana nie zaczepiam! Niech mi Pan wic nie chwali islamu, bo znam t religi bardzo dobrze. U Was nie ma adnej mszy tylko wsplne modlitwy: wychwalanie Allaha i proroka Mahometa, i wypowiadanie koranicznych cytatw w niezrozumiaym dla wikszoci klasycznym arabskim jzyku. Ale rozstamy si w pokoju, wic powiem na koniec po arabsku - szukrit, czyli dzikuj. Niech Pan przejdzie na stron "mondrego" oczerniajcego moj osob. JA NIGDY PRZECIWKO NIKOMU BYM TAKIEJ STRONY NIE ZAOY, BO NIE JEST TO POSTPEK CHRZECIJASKI!!! Myl, e nie bdzie Pan ju mczy siebie i mnie - nie przekona mnie Pan do swojej religii i paskiego Wojownika - Proroka Mahometa. * II inwazja Kalifatu Wielkiego Talibanu na Europ do roku 2034? Dalszy cig inwazji na Francj: Pomimo zniszczenia "Marianny" - republiki Francuskiej i zabicia Prezydenta Francji w wyniku zamachu stanu dokonanego przez namaszczonego w katedrze paryskiej Herkulesa, ktry odgrywa gwn, dyktatorsk rol w Dyrektoriacie powoanym na wzr Napoleoski i reformy armii (powoanie rycerskich wojsk zakonnych), Francja ponosi jednak dalej klski w wojnie z Wielkim Talibanem! Ale zwycistwa Talibanu przychodz z coraz wikszym trudem! ) Marianna wskutek zdradliwej mierci przywdcy, W trzeci czwartek sidmego w dyrektoriat przemieniona, Krwioerczy Mahdi spotka rwnie karnego i okrutnego, Na jego drodze Herkules u siebie zadaje mier wyznawcom Proroka! ) Rzeki i strumienie wray przypyw tamuj, Lecz ognia poprzedniego nikt zagasi nie zdoa, Galopem mknie przez Francj szybki jak pogoska, Niszczy po drodze: domy, kocioy i paace. ) Pani umiera w 'szeset pitnastym, dwudziestym, Wkrtce ulewne deszcze spadn z nieboskonu, Ognia i elaza nawanica ta porazi, Woln: Brytania, Flandria i kraina midzy nimi, Dugo prosili o pomoc ssiadw, a ich na stron wojny przecignli. ) Saturn i trzy w Wodniku, Za dnia ulew usiecz: Moz i Luksemburg, Zalewajc Lotaryngii miasta i fortece, Gry i rwniny pene wiadra zdrady!

) So, Wielbd i Kogut bez opamitania, Armie mczennikw nie znaj litoci, Wszystko co obce przeszkod dla wiary, Upiorna wojna yciem wszystkich ywych! ) Obficie popynie krew sug Kocioa, I dugi czas minie, nim pyn przestanie, Jak gdyby to pyny rzeki tak czerwone! Smutek, ruina, bl czeka cae kapastwo. ) ty rycerz z rozkazu Chirena, Przedpola armii z wrogw gorliwie sprzta, Pdzeni, zabijani i pozbawieni praw, witynie i ich domy w ruinie lub wasnoci wojska. Podaem kilka przykadw inwazji na Francj - wynika z nich, e w rkach armii Herkulesa i Chirena (Henryka V Szczliwego) pozostaje ju tylko Bretania, Flandria i ziemia pomidzy nimi najprawdopodobniej Normandia oraz otoczony zapewne z trzech stron Pary. Do wojny z Wielkim Talibanem przyczaj si: Zjednoczone Niderlandy (dawne: Belgia i Holandia - ta maa pozostaa cz po katastrofie kosmicznej) z powrotem zjednoczone w jedno pastwo oraz Wielka Brytania. Z tekstw wynika, e prowadzona III wojna wiatowa w Europie staje si ju jednoznacznie fanatyczn wojn religijn pomidzy islamem i chrzecijastwem. ty rycerz (zakon) stosuje w stosunku do muzumanw t sam (przejt od Zielonego Turbanu) polityk niszczenia fizycznego islamistw, czyli "V kolumny" na wasnych terenach. By to pomys Herkulesa i Henryka V Szczliwego. TA WOJNA STAJE SI JU TOTALN Z OBU STRON!!! W tym samym czasie w USA trwa jeszcze w najlepsze II Wojna Domowa. Niemcy po zabiciu wasnego Cesarza dalej si wyrzynaj - w tym wewntrznym rozgardiaszu (anarchii), po upadku restytuowanego witego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, uczestnicz miejscowi muzumanie i podegajcy ich Taliban Mahdiego. Chiny po opanowaniu azjatyckiej Rosji szykuj si do wojny z Indiami, a Polska podpisuje z nimi (w wyniku mediacji Wielkiego Talibanu) pokj. * Dzikuj za ciekawy tekst. Nie wiem czy Mua Omar nie jest Mahdim. Natomiast Nostradamus napisa (tak jak i inni jasnowidze - niezalenie od siebie), e Mahdi bdzie najpierw wielkim wrogiem tzw. "Zachodu", a dopiero pniej po zdobyciu wadzy w Pakistanie i Afganistanie, ktre zostan przez niego zjednoczone w Kalifat Wielkiego Talibanu (on sam zostanie namaszczony jako Wielki Kalif), rozpocznie WIELK GR Z ZACHODEM pozorujc i udajc jego przyjaciela. Bdzie postpowa jeszcze bezwzgldniej, ale podobnie jak Hitler. Jak wiemy Hitler podpisa traktat Monachijski, w ktrym po zagarniciu Sudetw zagwarantowa, e nie ma ju adnych pretensji terytorialnych do Czechosowacji i innych krajw rodkowoeuropejskich. I CO SI STAO W NIECAY ROK PNIEJ? Tak te bdzie i obecnie postpowa Zachd!!! Po WIELKIEJ KLSCE W AFGANISTANIE (najprawdopodobniej zniszczeniu wojsk NATO bomb lub bombami atomowymi zdobytymi w Pakistanie) dojdzie do wielkiego porozumienia Talibanu z Zachodem. BA! Wielki Taliban uzna nawet pastwo Izrael, co nie przeszkodzi mu to po kilku latach w jego cakowitym starciu z powierzchni Ziemi. MUA OMAR POWIEDZIA NASTPUJACE SYNNE ZDANIE AMERYKANOM I PASTWOM ZACHODNIM, cytuj: "WY MACIE ZEGARKI, ALE MY MAMY CZAS". *

Myl, e lata 2010-2013 to lata, w ktrych Zachd poniesie cakowit wojskow klsk w Afganistanie i powstawanie Wielkiego Talibanu si rozpocznie. ) niady do Azji wyle nowe wojska, Kraj studnia zatopi ich wszystkich, Wielka klska i zniszczenie nowego miasta, Bd pocztkiem upadku morskiego Neptuna. ) Po wielkich klskach wielki kryzys, Dumny w nieadzie i w nieporzdku, W wielkiej Radzie nie piciu a dziesiciu, Niedugo potem mocarstwo opuci rubiee. Myl, e jestemy w przededniu wielkich wydarze majcych ogromne znaczenie dla przyszoci naszego wiata!!! * Trudno mi powiedzie, co bdzie z tamtejszym kocioem rzymskokatolickim (obie Ameryki). Na temat obu Ameryk (Pnocnej i Poudniowej) najwicej informacji jest odnonie przewidywanych tam katastrof naturalnych, ktre maj by ogromne - wiksze ni na innych kontynentach, szczeglnie w pasie poudnikowym zwizanym z grami: Andami i Kordylierami. Z tekstw wynika, e poniewa po mierci ostatniego rzymskiego papiea (nastpni uznani bd zasiada w Awinionie - ju na stae) - Piotra II Rzymskiego (Petrus Romanus), najpierw przez kilka lat w ogle nie bdzie papiey, a pniej bd wybierani rni tzw. antypapiee, ktrzy bd ze sob rywalizowa. W pewnym momencie (w czasie III wojny wiatowej) ma by ich nawet rwnoczenie 6-ciu. Trzech papiey w Europie: pierwszy nominowany przez Cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego z siedzib w Monachium, drugi mianowany przez Herkulesa we Francji z siedzib w Reims, a trzeci mianowany przez Mahdiego z siedzib w Rawennie we Woszech, ktrego zadaniem ma by uznanie przez chrzecijan zasad koranicznych, m.innymi wyszoci Proroka Mahometa nad Jezusem i obalenie "mitu" "zmartwychwstania Chrystusa". Pniej Mahdi kae tego "swojego" papiea zabi i cakowicie z niego zrezygnuje - ju po prawie cakowitym opanowaniu Europy - po prostu bdzie on suy jako "narzdzie" w jego dziaaniach, a pniej stanie si niepotrzebny, tym bardziej, e jego wpyw na kapanw i wiernych bdzie prawie aden. Czwartego papiea (swojego w Azji ) wybior Filipiny - kraj w zasadzie rzymskokatolicki. Pity bdzie wybrany przez Brazylijczykw z siedzib w Rio de Janeiro. A szsty w Argentynie. Kraje hiszpaskojzyczne nie uznaj bowiem papiea brazylijskiego. Brazylia (kraj portugalskojzyczny) bdzie toczya wielk wojn (zreszt w tym samym czasie, kiedy w Europie bdzie trwaa III wojna wiatowa) z Argentyn i innymi pastwami hiszpaskojzycznymi Ameryki Poudniowej zjednoczonych w restytuowan Wielk Kolumbi. Bdzie to wojna na wyniszczenie przeciwnika. Wojna ta nie zakoczy si przegran przez adn ze stron - najprawdopodobniej zostanie okoo 2040 roku podpisany rozejm, a nastpnie pokj. Wojna ta pniej w caej Ameryce aciskiej bdzie uznawana za Wielk niepotrzebn Tragedi tamtejszych narodw! O wielkiej przemianie w WIADOMOCI ludzkiej mwi wszystkie przepowiednie (religijne proroctwa i tzw. tajemnice). Z 9 miliardw ludzi, ktre bd zamieszkiway Ziemi w przededniu III wojny wiatowej, ma zosta okoo 3 miliardw. Katastrofy naturalne i wojny spowoduj wzrost religijnoci wszystkich ludzi. Wielkie cierpienia, choroby, codzienny gd, wyzysk, przymusowa wielogodzinna praca, terror, gwaty i przeladowania, a take przywrcone przez Wielki Taliban niewolnictwo (bd uywane te straszne bronie - nie tylko bro jdrowa, ale te bakteriologiczna i chemiczna. Powstan i bd uywane te inne - dotychczas nieznane), spowoduje to wszystko WIELKIE ZAMIESZANIE RELIGIJNE. Bd powstaway rne sekty. W Europie (nie tylko), np. w

Niemczech najliczniejsz religi bdzie przywrcona do ycia religia pogaska oparta na starogermaskich wierzeniach. Modne stan si mody w tzw. "witych gajach" - na onie natury, gdzie rnym pogaskim bogom bd skadane ofiary nie tylko ze zwierzt, ale i z ludzi! Pniej z powodu godu te zabite ludzkie ofiary bd przez wszystkich "modlcych si" spoywane!!! Powstanie nowe pogaskie kapastwo z Niemieckim Arcykapanem - tajemniczym Siwobrodym Pecus'em otoczonym przez 12 licznych dziewic. Jego siedzib ma by paac zbudowany w rodku lasu niedaleko Hannoveru. To m.innymi nowi poganie przyczyni se do obalenia restytuowanego witego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Wiara pogaska tak si zakorzeni w Niemczech, e po III wojnie wiatowej Henryk V Szczliwy przeprowadzi trzy zbrojne wyprawy przeciwko niemieckim poganom, a jak wynika z tekstw Nostradamusa "pogaska krew bdzie si laa strumieniami". W zasadzie pastwo niemieckie ju w caoci si nie odrodzi. Wiksza cz na zachodzie a do Renu zostanie przyczona do Francji, a do Polski po ab jej wschodnia cz. Waciwie wielkie wojny, katastrofy i migracje spowoduj olbrzymie wyludnienie wielkich poaci Ziemi - nie tylko w Europie. Bdzie po III wojnie wiatowej nagminnie brakowao rk do pracy. Rozpocznie si NOWA WIELKA WDRWKA LUDW - nastpi generalne wymieszanie ras i jzykw, ale to ju odrbna sprawa, a mianowicie wygld wiata po III wojnie. III wojna wiatowa to take, jak j nazywa M. Nostradamus, cytuj: "Wielka Era Godu i Czyrakw" - bdzie ona trwaa jeszcze okoo 15 lat po III wojnie, kiedy zablinione zostan powojenne i po katastroficzne straty materialne, i kiedy medycyna znajdzie nowe sposoby leczenia strasznych chorb nie tylko osb, ktre przeyj III wojn, ale rwnie jego choremu potomstwu. ) W czasie i po trzeciej, a prawie pitnacie, Dugo bdzie trwaa wielka era godu i czyrakw, Boscy medycy znajd sposoby by zapewni zdrowe ycie, I tym ktrzy przetrwali i tym ktrzy maj si narodzi. * Co do innych pyta - to kto prosi, eby wicej napisa o tzw. II Wojnie Domowej w USA, ktra bdzie trwaa w czasie wielkich zmaga w Europie. Ot, kiedy skocz opis III wojny wiatowej, to prosz mi ten temat przypomnie. Duo tu si mwi o 21 grudnia 2012 roku. Ot astrologowie przewiduj do specyficzny ukad planet zwizany z tzw. intelektem, tj. Merkurego, Saturna, Urana i Jowisza wzmocniony przez Pluton, ktry sam jest "wzmacniaczem" oraz energetyczny-wojenny Mars. Planety te bd w odpowiedniej konfiguracji w tak zwanych znakach zodiaku (odpowiednich: Blinita, Strzelec itd.), ktre nazywamy wzajemnymi recepcjami, a cay ukad "PALCEM BOYM" LUB NAWET "POTNYM PALCEM BOYM". Nie bd tu szeroko i dokadnie opisywa tego ukadu wzajemnych recepcji - ale poniewa w tym ukadzie bierze udzia planeta Mars - starorzymski mitologiczny bg wojny: raczej wic bardziej w tym czasie dojdzie do jdrowego zniszczenia wojsk NATO w Afganistanie lub jdrowego zniszczenia (tzw. "brudn bomb") Nowego Jorku ni upadku komety (jej odamka) lub meteoru, nie mwic o tzw. kocu wiata, ktrego centurie M. Nostradamusa w ogle nie przewiduj, a tylko li, to jest przypadkowi tumacze-interpretatorzy jego tekstw. * Cig dalszy... Inwazja Wielkiego Talibanu na Europ: na Francj. Do roku 2034 Wielki Taliban zdobdzie pozostae ziemie francuskie z wyjtkiem Bretanii. Podbije te cz zachodnich Niemiec, gdzie w Aachen, czyli w Akwizgranie (dawnej stolicy germaskich

Frankw za panowania Wielkiej Dynastii Karolingw) koronowali si wadcy (krlowie tego najpotniejszego wwczas kraju w Zachodniej Europie). Mahdi, tak jak kiedy Karol Wielki, koronuje si tam na Krla Francji i Zachodniej Europy, aby upokorzy do reszty wiat chrzecijaski. Tak wic w roku 2034? wolnymi od muzumanw w Europie pozostan Bretania (pwysep we Francji), gdzie bd si broniy wojska zakonne Herkulesa, Nowe Niderlandy (dawna czci Holandii i Belgii), gdzie bd si broniy wojska niderlandzkie i cofajce si tam zakonne wojska Henryka V Szczliwego. Polska i Rumunia bd w sojuszu z Wielkim Talibanem. Ziemie krajw nadbatyckich, Biaorusi, Ukrainy z Krymem, a take poudniowa Rosja do Kaukazu i cz wschodniej Rosji, a po Smolesk bd pod panowaniem Polski. Rosja bdzie zajmowaa tylko tereny pnocne mniej wicej od zatoki fiskiej i Estonii po gry Ural, tam bdzie graniczya z Nowym Imperium Chiskim, w ktrym dalej bd rzdzili komunici pod przewodem Wielkiego Wodza nazywanego m.innymi (jak ju pisaem) Liangiem, a take tzw. CZERWONYM CESARZEM. Moskwa i Sankt Petersburg bd cakowicie zniszczone przez chisk bro jdrow. Car rosyjski (tak!) bdzie zasiada w obecnym Twerze nazwanym Nowym Carogrodem (Carogrodem przez Sowian by nazywany dawny Konstantynopol - siedziba Cesarstwa Wschodniorzymskiego, a pniej Bizantyjskiego). Tak bdzie wygldao zdobycie Parya przez Mahdiego: ) W sto dni i nocy wielki huk i grzmoty, Piekielne niegasnce wiato nad wit Genowef, Z gorca krlewska rzeka wyparowaa, Pikne Miasto w objciach podziemnego Hadesa! UWAGA! wita Genowefa to patronka Parya, a Hades to w mitologii greckiej bg podziemi i wiata zmarych. Nic wic dziwnego, e Henryk V Szczliwy przeniesie stolic Francji do Awinionu pooonego nad Rodanem (stanie si on jak gdyby Nowym Paryem) po wyzwoleniu swojego kraju od armii Wielkiego Talibanu. Z przeniesienia stolicy do Awinionu nie bd zadowoleni mieszkacy Lyonu, ktrzy nawet przeciwko Henrykowi wywoaj z tego powodu wielki bunt. Zostanie on zgnieciony si. Temu wydarzeniu Nostradamus powici oczywicie odpowiedni tekst - szeciowiersz. Wolne te bd pnocne Niemcy, gdzie wewntrzna rze w roku 2034? skoczy si i powstanie w Hamburgu nowy rzd, ktry bdzie wsppracowa z Pecusem - pogaskim arcykapanem. W roku 2034? skoczy si te w USA II Wojna Domowa, kraj ten bdzie mia inne granice niektre poudniowe, gwnie hiszpaskojzyczne stany si od nich odcz, np.: Teksas i Nowy Meksyk, zapewne Arizona, cz Kalifornii, a po odczeniu si francuskojzycznego Quebec-u do USA zostan wczone anglojzyczne kanadyjskie prowincje wschodnie, jak: Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Nowa Fundlandia i Wyspa K. Edwarda. Pniej ju w kocu XXI wieku caa pozostaa anglojzyczna cz byej Kanady zostanie wczona do USA. Na razie w USA bdzie trwaa dyktatura wojskowa. Kraj ten zainteresuje si Europ, bo zostan odnowione po Wielkiej Katastrofie Kosmicznej szlaki morskie i powietrzne, oraz nastpi due zagroenie dla Wielkiej Brytanii. W roku 2034? USA opanuj "jako tako" sytuacj wewntrzn, nie bdzie ju godu, chocia bdzie system przydziaowy zapisany w osobistych czipach - dawniej zwanym kartkowym. Kartki zostan zamienione na zapisy elektroniczne tzw. "czipy" wszczepiane w nadgarstek kademu obywatelowi.

Ten system pierwszy zaraz po rozpoczciu III wojny wiatowej wprowadzi Mahdi, pniej rozprzestrzeni si on na cay wiat - praktycznie fizyczne pienidze w postaci monet lub papierw wartociowych w ogle znikn i nie bd ju nigdy uywane. W ogle po wojnie powstanie nowy ustrj oparty na kapitalistycznej wasnoci, ale jak wynika z rnych przepowiedni bardzo rnicy si od obecnego - "bardziej ludzki", np. znikn giedy, zostanie zakazany wszelki hazard i tak dalej. Ale to ju inna sprawa. Teraz Mahdi bdzie si przygotowywa na podbj pozostaych "mizernych", ale wolnych jeszcze od Talibanu czci Europy, przedtem jednak zanim rzuci prawie wszystkie siy na Wielk Brytani, Niderlandy i Bretani Herkulesa wyprawi si przez Batyk i Morze Pnocne do Skandynawii, aby pomc tamtejszym powstacom muzumaskim. Tam jednak spotka go wielka niespodzianka, bdzie musia po 3 dniach raptownie wycofa si z tej wyspy (nie pwyspu, bo jak ju pisaem po Wielkiej Katastrofie Kosmicznej Batyk zostanie otwartym morzem). Wycofanie jego wojsk nastpi z powodu rozpocztej (po wielkich i dugich przygotowaniach) wojny Chin z INDIAMI, ktre dotychczas nie walczce z nikim stan si WIELKIM BOHATEREM TYCH WYDARZE !!! II MAHATMA (pierwszym by Gandhi), jak go nazw Hindusi dobrze obserwujcy wiat wok. Czyli wydarzenia zwizane z przebiegiem III wojny wiatowej i wydarzenia zwizane z Wielk Katastrof Kosmiczn (kraje lece na poudniu Azji nad Oceanem Indyjskim katastrofa ta dotknie w niewielkim stopniu) zaskocz CHINY I WIELKI TALIBAN!!! Ludne Indie bd do wojny dobrze przygotowane i uzbrojone. CHINY z ca si zaatakuj pierwsze, ale nad Gangesem ponios Wielk Porak (niejedn zreszt). Chiny poprosz sojuszniczy Wielki Taliban o pomoc! Ale MAHATMA nie bdzie czeka i uderzy pierwszy z ca si na muzumanw - przekroczy rzek Indus i zdobdzie kolebk Talibw Afganistan! Mahdi zarzuci myl o zaatakowaniu i podporzdkowaniu sobie "resztek Europy" na skutek wielkiego zagroenia na wschodzie. Szybko i konsekwentnie zacznie przerzuca swoje zbrojne Turbany z Afryki i Europy do Azji, ale ich wojska bd w cigym odwrocie! Rozejm z Indiami Taliban i Chiny podpisz dopiero w 2038? roku. I po raz pierwszy Chiny i Taliban bd musiay uzna Indie za rwnorzdnego gracza - to ten kraj (czyli Indie) uzyska skromne, ale wane ustpstwa terytorialne Wielkiego Talibanu i Chin na swoj korzy! USA i Wielka Brytania, a take Francja Herkulesa i Henryka V Szczliwego podpisz sojusz, do ktrego przystpi - UWAGA! - i POLSKA. Kiedy Wojska Talibanu bd ldowa na brzegach Skandynawii, a Chiny napadn na Indie, a Indie w odwecie wkrocz na ziemie ich sojusznika Talibanu, to w POLSCE wybuchnie WIELKI BUNT WOJSKA I LUDNOCI przeciwko Generaowi Dyktatorowi. Wielk rol odegra przyszy krl Polski i PICIORGA NARODW RODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY. Polska wypowie natychmiast traktaty z Wielkim Talibanem i Chinami. Przyszy krl Polski wyle desanty na pomoc Skandynawom. Polska, Rumunia i Skandynawia przycz si do NOWEGO SOJUSZU amerykasko-brytyjskofrancuskiego. NASTPI WIELKI PRZEOM W WOJNIE!!! Kopoty i cierpienia si jednak nie skocz szybko, a zaczn si nowe. WIELKIE WYZWALANIE EUROPY bdzie przerywane n/w wydarzeniami: 1. Wojn Francji z Wielk Brytani (tzw. "Wielk Wojn Bratersk") i w tym samym czasie atakiem Chin i Japonii na USA, Kanad i Meksyk (tzw. "Wojna Pacyficzna" i "AlaskijskoKalifornijska"), morderstwo Mahatmy i rozpad Indii. 2. WIELKIM PRZEBIEGUNOWANIEM ZIEMII - znikniciem, po wielkim trzsieniu dna Pacyfiku i nagym prawie cakowitym stopieniu si czap lodowych Arktyki i Antarktyki, prawie caej Japonii i wielu wysp, w tym: indonezyjskich i filipiskich. 3. Wielka klska Chin oraz klska i rozpad Wielkiego Talibanu - zrzucenie bomb wodorowych przez Henryka V Szczliwego na wite miasta Islamu: Mekk i Medyn i zatopienie w oceanie

czarnego kamienia. 4. Cakowita rozprawa z islamem na caym wiecie. Ale o tym pniej w miar wolnego czasu i pod warunkiem, e nikt nie przeszkodzi w napisaniu do koca tej wanej i tragicznej zarazem epoki w dziejach ludzkoci. Ten opis (jak ju nie jednokrotnie pisaem) jest podsumowaniem wszystkich dostpnych wizji (nie tylko M. Nostradamusa) zapowiedzianych w rnych proroctwach, przepowiedniach, a take zapisanych w komorach Wielkiej Piramidy Cheopsa, witych Ksigach, Ksidze Zohar, staroaryjskich: Vedach (wiedzach) i w Awecie, ksigach Sybilliskich (np. Pytii) itd. Dla mnie nie ulega adnych wtpliwoci, e III wojna wiatowa wybuchnie i zmieni cay bieg historii ludzkoci. Mog by tylko inne (mie inny przebieg ni opisaem) niektre zdarzenia, czy wydarzenia. Myl jednak, e dobry obserwator wiata nie powinien zbagatelizowa cakowicie opisanych tu przyszych zdarze. *82 (go) - A Pana zdaniem wszczepianie chipw ludziom jest rzecz dobr? Jeli Pan tak sdzi, to niech Pan przestanie chrzani, e jest chrzecijaninem. Jeste oszustem i kamc. Jak moesz pisa w sposb pozytywny o najwikszym zniewoleniu czowieka, jakie kiedykolwiek mogoby nasta i nastanie w XXI w. W ogle nie podejmujesz tematw metafizycznych, kwestii nowego porzdku wiata (NWO), globalizacji, ludobjstwa, lichwy. Pisz dalej te opowiadanie. Arteuza: Na og tym, ktrzy mi ubliaj nie odpowiadam! Zrobi wyjtek, bo widz, e Pan w ogle nie rozumie tego co pisz! po 1. Tematem tej strony jest III wojna wiatowa, a nie sprawy wymienione przez Pana, ktre s oczywicie rwnie pasjonujce. po 2. Relacjonuj jej przebieg (III wojny wiatowej) na "zimno", jak tzw. "historyk przyszoci", ktrym by wanie Nostradamus - on opisywa zdarzenia, ale bardzo rzadko wyraa swoje opinie, pisze np.: e ludobjstwo wywoane na tle religijnym przez Mahdiego spotka si po pewnym czasie z podobnym ludobjstwem ze strony przywdcw chrzecijaskich. Nie przedstawiam tu swojego indywidualnego zdania, pozostawiam t spraw do oceny czytelnikom mojego przekazu-zdarze zwizanych z przyszoci. W ogle to s dwa rodzaje historykw: - pierwszy rodzaj historykw, ktrych jest caa masa, bodaj z 90% to historycy ktrzy opisujc wydarzenia z przeszoci: od czasw staroytnych po czasy najnowsze, prcz opisu zdarze komentuj i interpretuj te wydarzenia ZGODNIE ZE SWOIMI POGLDAMI lub NA ZAMWIENIA POLITYCZNE RNYCH OPCJI CZY PARTII, A ROBI TO ZA SPORE PIENIDZE. Takich przykadw jest wiele, rwnie w Polsce, jak choby historycy zwizani z IPN. TAKICH HISTORYKW NIE CENI (S ZIDEOLOGIZOWANYMI MIERNOTAMI) I ICH NIE CZYTAM! SAMA HISTORIA POKAZUJE, E ICH KSIKI I PRACE PO EFEKTOWNYM STARCIE - SUKCESIE STAJ SI DLA POTOMNYCH NIC NIE WARTE, A NAWET MIESZNE!!! - przykadw jest bardzo wiele. - i wreszcie s HISTORYCY SZANUJCY ODBIORC (CZYTELNIKA), KTRZY PODAJ SUCHE FAKTY, "KA" CZYTELNIKOWI MYLE SAMODZIELNIE I SAMEMU NAD PRZEKAZANYM TEKSTEM INTELEKTUALNIE POPRACOWA - TACY POWINNI BY TE, np. DOBRZY NAUCZYCIELE!!! Takich Historykw (i ludzi o innych zawodach) ceni, bo nie traktuj ludzi tak jak PRZEDMIOTY, ALE JAK PODMIOTY (czyli po partnersku) - nie traktuj odbiorcw jak przysowiow "MAS DO KSZTATOWANIA", a do tego na tzw. "swj obraz i podobiestwo ideologiczno-interpretacyjne", bo tylko niby ich sowo ma by tym MORALNO-POLITYCZNYM AKSJOMATEM, czyli najprawdziwsz i jedyn prawd, to nie jest

INTELIGENCJA, TO JEST PRYMITYWIZM, ktry jest niezaleny od wyksztacenia danej osoby. po 3. Pytanie dotyczce tzw. "czipw". Ot ja nie wyraziem swojego zdania w tym temacie, stwierdziem tylko, e zacz je wszczepia ludziom Mahdi i napisaem, e maj suy m.innymi do ABSOLUTNEGO panowania nad czowiekiem i kontroli jego poruszania (w innym duo wczeniejszym tekcie - prosz znale). Ocen tego, o czym pisz, pozostawiem wszystkim Wam - ludziom szanujcym nie tyko siebie, ale i innych. Jednak skoro Pan jest ciekawy mojego zdania, to powiem, e wszystkie wynalazki techniczne mog suy czowiekowi w zej i zarazem w dobrej mierze, rwnie m.innymi: telewizja, samochody, czy komputery, a wic i czipy - zaley to od tego, jak bd uywane, jacy ludzie bd mieli do nich dostp i wreszcie jakiej bd podlegay kontroli. I ostatnie zdanie: Powtarzam wszem i wobec, e moje odpowiedzi bd udzielane tylko ludziom z tzw. KLAS, choby pytania byy nie wiem jak frapujce i intrygujce, odpowiedzi dla osb uywajcych wulgarnego jzyka i poniajcych inne osoby nie bdzie! Na brudy wok siebie si nie patrzy, tylko si je omija, nie mwic o tym, e si w nie nie wchodzi! Takimi ludmi (bez tzw. klasy) s osoby, ktre przy zadawaniu pyta ubliaj swojemu adwersarzowi lub innym osobom - jest to nie tylko nieprzyzwoite, ale wrd ludzi traktowanych przynajmniej przez tzw. mae "l", nie mwic due "L", nie powinno mie w ogle miejsca. ZAMIAST DYSKUTOWA, NIECH SI ZASTANOWI NAD SOB - wyksztacenie nie wiadczy o klasie czowieka, ale uczciwy i rzetelny stosunek do innych ludzi, a za tym rwnie do wasnej skromnej osoby! *82 Pisaem ju, e Nostradamus napisa, cyt.: "poza rok 3797 Pan Bg nie da mi spojrze, pniej speni si jego Sowo (Sd Boy) i skoczy si era ciaa, a zacznie era ducha, niemiertelni ludzie w przyjani z Bogiem stan si dziemi gwiazd, ale jeden Pan Bg wie, kiedy to nastpi". Przed tym wydarzeniem ma by wojna ze mierci, w ktrej pokonaniu pomoe ludziom Pan Bg. Kiedy speni si sowa Apokalipsy? - najprawdopodobniej po tym roku, ale czy bdzie to rok, np.: 3800, 4000 czy pniej, tego nie wiadomo. O soborach Nostradamus si nie wypowiada, pisa tylko oglnie, e bd takie lub inne zmiany w Kociele jako instytucji, ale nie pisa czy one zaistniej w wyniku zwoywanych soborw. W/g mojej wiedzy nie pisa na temat adnego soboru, ktry bdzie w przyszoci. *83 Jestem Chrzecijaninem-katolikiem i to aktywnie praktykujcym. Nie popieram wic adnej przemocy fizycznej w stosunku do nikogo, a wic np.: ani do chrzecijan, ani do muzumanw itd. Niestety, ale wielu ludzi niezalenie od swojej wiary czy pogldw uwaa, e swoich wrogw trzeba fizycznie eliminowa lub przeladowa. M. Nostradamus - tak wynika z jego tekstw - nie popiera adnej przemocy w stosunku do nikogo, wrcz ostrzega, e ci ktrzy powouj si na Boga zabijajc innych, su szatanowi i jego krlestwu, a nie Panu Bogu i jego krlestwu (tak pisa). Nie znaczy to, e islam jako religia mi odpowiada. Wyrosa ona co prawda z korzenia dwch wczeniejszych religii: judaizmu i chrzecijastwa, ale jej prorok walczy mieczem i zabija, a Chrystus walczy sowem i dla grzesznikw (przeszych i przyszych) powici ciao i ycie. Mahomet mwi o zdobywaniu wiernych gwnie poprzez dihad (walk zbrojn), natomiast Jezus Chrystus mwi o zdobywaniu wiernych przede wszystkim wasnym przykadem, gwnie ubstwem i pokor, i wreszcie POKOJEM I DOBRYM SOWEM.

M. Nostradamus przestrzega Biskupw katolickich, eby nie zachowywali si jak ydowski Sanhedryn (odpowiednik Episkopatu). Mwi, e nadmierne bogacenie si Kocioa nie bdzie przez Boga mile widziane. e Bg ju raz Koci ukara poprzez powstanie protestantyzmu. Przecie nadmierne bogacenie si hierarchw kocioa rzymskokatolickiego doprowadzio do buntu niektrych ksiy i wiernych, doprowadzio do tzw. reformacji. Osobicie uwaam, e Koci musi mie jakie pienidze, eby po prostu funkcjonowa, ale wszelki biznes i inne interesy nie powinny spycha na drugi czy trzeci plan tej najwaniejszej rzeczy, jak nakaza mu Chrystus, a mianowicie EWANGELIZACJI, a t mona robi tylko wasnymi dobrymi uczynkami, nawet powiceniem, a take Boym Sowem. * Cig dalszy: 10-lecie 2034?-2044? Walki w Europie i na wiecie w okresie 2034?-2038? w/g przepowiedni i proroctw. POCZTEK WIELKIEGO PRZEOMU - lata 2034?-2038? W roku 2034?, po zniszczeniu Rosji, Chiny (po kilkuletniej przerwie wykorzystujc walki Talibanu w Europie) przygotoway si ju do rozprawy ze swoim odwiecznym wrogiem w Azji, czyli z Indiami. Tzw. "Czerwony Cesarz" - Liang wysya do Indii poprzez kotliny Asamu i Birm olbrzymi ponad 100-milionow rzesz wojska, tzw. "Rubinow Armi Pnocy" zahartowan wczeniej w bojach z Rosj i "Szmaragdow Armi Poudnia" zahartowan wczeniej w bojach z Wietnamczykami i Tajami. Przed tym ldowym uderzeniem rozpocznie si wojna rakietowojdrowa obu pastw, ktra doprowadzi do ogromnych zniszcze materialnych i ludzkich - zginie olbrzymia cz populacji obu pastw. Najprawdopodobniej olbrzymie poacie terytoriw obu pastw i przylegych Indochin, wskutek m.innymi promieniowania radioaktywnego, a take uywania broni chemicznej, najprawdopodobniej napalmu i innych rodkw, nie bdzie si nadawaa do zamieszkiwania i uprawy roli. W/g rnych przepowiedni wskutek nagminnego uywania rwnie broni biologicznej (rozpylaniu w atmosferze zarazkw zakanych chorb ) z trzy miliardowej liczby ludnoci obu krajw (cznie) pozostanie po III wojnie wiatowej pono okoo 500 milionw, czyli populacja obu krajw zmniejszy si szeciokrotnie - straty byyby wic wiksze ni w Europie. O tej wojnie nie ma licznych czterowierszy czy szeciowierszy Nostradamusa, ale to co pisze jest bardzo wane! Ot m.innymi pisze On, e w Europie nie uywano niszczycielskich broni na tak masow skal, jak w wojnie Chin z Indiami. Myl, e Chiny dyy do szybkiego zniszczenia poudniowego (te ludnego i gronego przeciwnika jakim s Indie), bo ich wzrok coraz bardziej spoglda na wschd, to jest na wody Pacyfiku, na USA, Kanad, Meksyk i Ameryk Poudniow. Najwicej o tej przyszej wojnie mona wywnioskowa ze witej Ksigi RAMAJANY, a take z wielu hinduistycznych przepowiedni i tekstw, np. "Ved" (Wiedz) pisanych w sanskrycie. ) Ambitny wdz zacznie przeladowa swego wroga, Mimo kontratakw wkroczy do kraju przeciwnika: Poruszajc si szybko do przodu tak zbliy si do przeladowanego, e pewnego dnia dojdzie do Wielkiej Bitwy w pobliu Gangesu. ) Ziejcy i Rozpdzony Smok znajdzie si w kleszczach Armii Skorpiona, Drugi Mahatma jak chytry lis w wielkiej zasadzce zniszczy kamienne wojsko Lianga, Smrd milionw trupw bdzie si tu roznosi przez jeszcze dugi czas, Nim dni ziemi tubylcy wszystkie spal i zamieni w korzystny popi!

) Pomienne niebo nad poow Azji rozsiewajce wszdzie groz i mier, Dwaj najwiksi i najludniejsi bd walczy o wszystko jak Tygrys i Lew, Po szeset szedziesiciu szeciu prawie wszystko ju zuyte zostanie, Gdy zabraknie si, Smok z Azjatyckim Soniem podpisze rozejm bez wiedzy Talibanu. I to waciwie prawie wszystko, co napisa o wojnie Chin z Indiami Nostradamus, ale ju po tych tekstach wida, jak Wielka to bdzie i zarazem Okrutna wojna na Olbrzymi, nie znan w Europie, skal. Ciekawostk jest to, e Nostradamus liczb 666 uy te nie tylko do postaci Mahdiego Kalifa Wielkiego Talibanu, ale rwnie do Lianga - KOMUNISTYCZNEGO CESARZA CHIN!!! Ot, cho trudno w to uwierzy, przewodniczcy Komunistycznej Partii Chin tzw. Liang koronuje si na Cesarza Chin - UWAGA! - pozostawiajc parti komunistyczn PRZY WADZY!!! Tak wic w CHINACH bdzie tzw. Czerwony Cesarz, ktry rwnoczenie bdzie przewodniczcym lub sekretarzem generalnym KPCh!!! Ale w Chinach jest chyba wszystko moliwe, po tym jak Teng Siao Ping (nastpca Mao) wprowadzi w Chinach wolnorynkowy kapitalizm pozostawiajc przy wadzy komunistw. Wida, e w/g Nostradamusa i innych jasnowidzw komunici chiscy bd now arystokracj cesarsk! Takie rzdy w Chinach (tzw. czerwony cesarski kapitalizm, ktry nic nie ma wsplnego z marksizmem) zapanuj tam na dugie lata, ale po III wojnie wiatowej i w Chinach nastpi wielkie zmiany! Jak napisaem w jednym z poprzednich moich tekstw - Indie w odwecie same zaatakuj na swojej zachodniej granicy Wielki Taliban w wojnie, z ktrym osign wiele sukcesw! Chiny zawr rozejm z Indiami, ale Indie bd dalej walczy z Talibanem (nie bd chciay rozejmu). To spowoduje przerwanie dziaa w Europie i pozwoli temu kontynentowi odetchn i dobrze przygotowa si do kontrofensywy przede wszystkim przy pomocy (odzyskujcego po katastrofie kosmicznej i II wojnie domowej) USA. O tym postaram si napisa jutro, najpierw oczywicie o Wojnie Wielkiego Talibanu, ktry zosta po raz pierwszy napadnity, a tym krajem, ktry si na to ODWAY bd INDIE!!! * Dzikuj za dyskusj i szereg ciekawych frapujcych pyta - na niektre udziel teraz kilku odpowiedzi, na inne po zakoczeniu opisu III wojny wiatowej, kiedy bdzie wicej czasu na dyskusj. 1. Jak ju pisaem moja ksika bdzie zatytuowana, cyt.: "Kiedy wybuchnie III wojna wiatowa?" i gwnie bdzie ona omawiaa ten temat. Jeeli Bg pozwoli zabior si do napisania nastpnej ksiki, pt.: " Wszystkie znane przepowiednie M. Nostradamusa do roku 3797". Bd chcia zebra tu wszystkie obecnie znane i dostpne teksty M. Nostradamusa, rwnie te (bo takie te s), ktre budz wtpliwo, e ich autorem jest mistrz-jasnowidz M. Nostradamus, oczywicie wtpliwe teksty odpowiednio zaznacz. Na kocu tej drugiej planowanej ksiki dokonam wasnej interpretacji twrczoci M. Nostradamusa. 2. Adolf Hitler tak jak Jzef Stalin i wielu innych przywdcw interesowao si twrczoci M. Nostradamusa i posiadao swoich interpretatorw jego twrczoci. Byli oni przez nich solennie opacani. Ich interpretacje byy zawsze zgodne z deniami przywdcw. A oto przykad tekstu, ktry by przedstawiany Hitlerowi jako jego zwycistwo w wojnie:

) W tym konflikcie wielki, ktry niewiele dotychczas znaczy, W kocu na oczach wszystkich dokona wielkiego cudu, Mimo, e dotychczas wszystkiego mu brakowao, W niedugim czasie przy pomocy jzyka i ognia rzuci dumnych do kolan! Ten tekst najprawdopodobniej dotyczy pierwszych sukcesw wojennych III Antychrysta Mahdiego, a nie II Antychrysta Hitlera. Poniewa w tekcie nie ma adnych wskazwek co do okresu historycznego, ktrego ten tekst dotyczy i konfliktu zbrojnego, atwo byo Hitlerowi wmwi, e tekst ten dotyczy jego cakowitego zwycistwa w II wojnie wiatowej. Czsto dla wasnych zyskw interpretatorzy tekstw rnych przepowiedni naginaj ich tre do potrzeb rzdzcych. S to znane sprawy wrd uczciwych badaczy i interpretatorw przepowiedni i proroctw. Jak wic widzicie proroctwami i przepowiedniami TE MONA W ODPOWIEDNI SPOSB MANIPULOWA!!! 3. Ja opisuj III wojn wiatow tak jak zostaa przedstawiona w rnych proroctwach i przepowiedniach, a nie tak jak mi si wydaje. Czy te przepowiednie si speni? Myl, e zdecydowana wikszo TAK! Przykad spenionej przepowiedni o tzw. "wypdzeniu Niemcw" ze wschodu po klsce w II wojnie wiatowej w 1945 roku: ) Po drugiej wielkiej klsce na wschodzie wielkie wydarzenie, Szaleniec Hilter po mierci jeszcze raz rozbudzi demony nienawici, Jego przegrany i osamotniony germaski nard zamanego krzya, Milionami bdzie pdzony przez rubiea odzyskanej sowiaszczyzny! Jeszcze jedno - teksty ze sowem Hilter i jeszcze niektre inne byy przez astrologw Hitlera skrycie ukrywane lub faszowano ich tre. Hitler, Stalin - ba! - nawet Lenin (oficjalnie niewierzcy utrzymywa swoich astrologw i tzw. jasnowidzw). Wszystkie teksty byy tak tumaczone (albo ukrywane), aby zadowoli swoich "pracodawcw"! * Cig dalszy przebiegu III wojny wiatowej w latach 2034?-2038? INWAZJA INDII NA WIELKI TALIBAN. Kiedy w 2021 roku? wybuchnie III wojna wiatowa rzd Indii ogosi neutralno i bdzie bacznie obserwowa inwazj Chin i Japonii na Rosj, a take inwazj Wielkiego Talibanu na Afryk Pnocn, Turcj i Rosj... na prob Chin. Wielka Katastrofa Kosmiczna, tj. upadek odamka komety lub meteoru na Pnocny Atlantyk nie spowoduje znacznych strat na obszarze Indii, chocia zanieczyszczenie atmosfery i ozibienie klimatu zwizane z tzw. "zim nuklearn" przyczyni si do znacznych strat w rolnictwie. Wybuch II wojny domowej w USA i najazd Zjednoczonego Sutanatu Wielkich Malajw (powstanie po poczeniu muzumaskich pastw wschodniej Azji: Indonezji, Malezji i Bangladeszu), liczcego okoo 500 milinw mieszkacw, na Filipiny (kraj katolicki) i Australi spowoduje wrd Hindusw wielk obaw i niepewno o losy kraju. W wyniku przewrotu wojskowego w kraju obejmie wadz jeden z generaw, ktry przyjmie imi (tytu) Mahatmy II - z jzyka sanskryckiego: Maha (Wielki), Atma (dusza). Mahatm I by cieszcy si wielkim autorytetem wrd Hindusw: Gandhi. Ten genera rozpocznie wielkie zbrojenia kraju i przygotowania do wielkiej wojny. Indie bd przez swoich wielkich wrogw otoczone z trzech stron: z pnocy przez Chiny, ze wschodu przez Wielki muzumaski Sutanat Malajw, a od zachodu przez Wielki

Taliban. Mahatma II wystpi w obronie wiary kocioa hinduistycznego i wartoci z tym kocioem zwizanych. Bdzie mwi, cyt.: "My Hindusi, potomkowie walecznych Ariw, nie damy si zepchn do oceanu i nie damy z siebie zrobi niewolnikw!" ) Mahatma drugi wzbudzi ducha staroytnych Ariw, Bdzie przez Indusw czczony i uwielbiany, W wielki czwartek dniu jego narodzenia, Bd na ulicach i w domach pali wite kadzida! Uwaga! Mahatma II te urodzony w czwartek!!! - niebywae - co to za dzie? - nie wiem! Ogromne zdenerwowanie wrd Hindusw wywoa (po roku 2024? - po katastrofie kosmicznej) inwazja Sutanatu Zjednoczonych Malajw wraz z Chinami na kraje Indochin: Wietnam, Laos, Kambod, Birm (Myanmar) i Tajlandi (Syjam). Dziki pomocy Indii (wysyaniu milionw tzw. ochotnikw) obu krajom: Sutanatowi i Chinom nie uda si cakowicie zdoby krajw pwyspu Indochiskiego. W negocjacjach rozejmowych (Chin, Sutanatu Malajw i krajw Indochiskich) bd uczestniczyy te Indie, ktre bd broniy ich niepodlegoci. Ta pomoc Indii wywoa wcieko u przywdcy Chin, ktry bdzie chcia temu krajowi da tzw. "nauczk". ) Czerwony Cesarz niebiaskiego kraju, Nie zazna spokoju do czasu kiedy jego kamienni, Z zamysem zemsty nie rusz na wielki kraj Indusw, By pomci brak sukcesw w wojnie przeciwko ludom pwyspu. Uwaga! Zauwamy, e Nostradamus wojska chiskie nazywa, cyt.: "kamiennymi" - ot poprzednio ju cytowaem teksty, w ktrych armie chiskie nazywane s imionami szlachetnych kamieni, np. chiska armia szmaragdowa, a take rubinowa, szafirowa itd. Czy Chiczycy tak bd nazywa swoje armie? - zobaczymy! A oto inwazja Indii na Wielki Taliban w roku 2034? - w tym czasie trwa wielka bitwa nad GANGESEM (zapanych w puapk - w kleszcze) wojsk chiskich z tzw. "Armi Skorpiona", czyli wojskiem indyjskim. ) TORRENT Indusw silniejszy, Talibowie zdziwieni i wielce zaskoczeni, Tylko pomienne grzyby Mahatmy siej spustoszenie, Armia Kraba szybko poda do ich matecznika. Uwaga! Jeeli Torrent to internet, to wida namacalnie, e Hindusi w tej wojnie elektronicznej okazali si lepsi od Talibw. Talibanowi udao si wygra wojn elektroniczn przy pomocy Chin i Japonii z Europ, a Chiczykom i Japonii z Rosj, natomiast w wojnie elektronicznej z Indiami OKAZALI SI SABSI!!! Indyjska bro nuklearna wystrzeliwana na Wielki Taliban dochodzi do celu, a Talibaskie rakiety nuklearne s bezwzgldnie niszczone!

) Europo twj los w rkach armii KRABA! Nareszcie chwila oddechu i spokoju, Mahdi ze swoimi poda na wschd, Tam gdzie si zaczo tam musi si skoczy! ) W czterdziestym dziewitym roku Mahatmy, Nad INDUSEM strasznych trzysta dni, Krew Talibw zabarwia wody nowej granicznej rzeki, Z powodu buntu maharadw Indie zawieraj pokj. Uwaga! Jak wida Indie osigaj w wojnie zarwno z Chinami jak i z Talibanem sukces militarny. Jednak z powodu buntu arystokracji indyjskiej tzw. maharadw (moliwe, e przekupionej przez bogatych szejkw talibskich z zatoki) Indie zawieraj z Wielkim Talibanem pokj, ktry jest dla nich bardzo korzystny. Nowa granica zostaje przesunita na zachd i ustalona na rzece Indus. Talibowie godz si na oddanie Indiom poowy dawnego Pakistanu, aby szybko przerzuci swoje turbany z powrotem na zachd i dokoczy dziea podboju Europy. Ale Europa dobrze wykorzystaa swj czas spokoju - w roku 2038? dojdzie na jej frontach do WIELKIEGO PRZEOMU!!! Ale o tym w nastpnym tekcie. * Odpowiadam: Nie znam adnego tekstu M. Nostradamusa, ktry mwi, kiedy urodzi si Szkot zwany, cyt.: "Wielki Mastin" - wdz, ktry wywoa ostatni klasyczn krtk (3-letni) IV Wojn wiatow ok. roku 2150, czyli w XXII wieku. Jeden z tekstw o nim ju podawaem. Wynika z niego, e w malutkim nic nieznaczcym kraju Szkocji (przedtem w czasie III wojny wiatowej ten kraj oderwie si od Anglii) urodzi si uczony, ktry znajdzie sposb na techniczne opanowanie zatrzymywania na krtko "biegu czasu" w maej czci czasoprzestrzeni. Osoby, pojazdy, samoloty, statki, chmury, fale itd. bd jak gdyby zawisay na moment w przestrzeni, nie bd si poruszay (czas tam nie bdzie w ogle przez moment bieg!). Ta technika (nieznana w innych rwnie potnych pastwach) pozwoli mu - "Wielkiemu Mastinowi" opanowa bez wielkiego wysiku (bez wielkich armii) prawie cay wiat, dopki nie zostanie wykryta i zneutralizowana przez inn bro. Wojna ta nie bdzie tak krwawa jak I, II, czy ta najwiksza III. Wielki Mastin, ktry po 2 latach zwycistw koronuje si w Edynburgu na "Krla wiata", zostanie wzity do niewoli i najprawdopodobniej zginie na tzw. "Diabelskim Tronie" najprawdopodobniej na krzele elektrycznym. Pniej ten "czasowy wynalazek" zostanie wykorzystany przez ludzi do budowy nowych statkw kosmicznych i ekspansji we wszechwiecie, o czym pisze te M. Nostradamus: ) Wielki Mastin mciwy i chytry Szkot, Przegra czwart nim zacznie si na dobre era Wodnika, Zasiadszy po dwch na Tronie wiata w stolicy krlestwa, Po trzech skazany na mier zakoczy ycie na Diabelskim Tronie! ) Lnice pomienne statki jak trby powietrzne, Bd z wielkim wistem wznosi si do nieba, Po ich starcie wszystko wok bdzie gorce i rozrzedzone,

Po krtkiej ciszy bdzie wielki huk nim czas wrci na swoje miejsce, Tak oto szkocka bro zostanie odnowiona i stanie si krtk drog, Do osigania niebieskich cia jak gdyby byy na wycignicie doni! * Zanim przejd do dalszego opisu przebiegu III wojny wiatowej, to podam kilka czterowierszy M. Nostradamusa (dobrze poznanych i przetumaczonych jednoznacznie) o zdobywaniu przez Mahdiego Europy, ktre wszdzie moecie znale, bo s do dobrze znane i jednoznacznie przetumaczone. W tym wypadku wyjtkowo je dokadnie oznacz! Moe te przykady, jeeli nie przekonaj, to przynajmniej poskromi jzyki tym osobom, ktre yj w wiecie, ktry wydaje im si bardzo bezpieczny i znaj go dobrze - wszystko o nim wiedz. S bowiem pewni, e wszystko co pisze jasnowidz z Salon to fantazje i bzdury!? Front woski: Centuria 9 czterowiersz 28 Statki sprzymierzone z portu Marsylii, Przez wenecki port wyruszyy do Panonii (Wgier), Ruszyy z zatoki Illyrii (staroytna nazwa byej Jugosawii), Zniszczenie Sycylii, Liguryjczycy zabijaj z dzia. Centuria 7 czterowiersz 6 Neapol, Palermo i caa Sycylia, Z barbarzyskiej doni nie zamieszkae: Korsyka, Salerno i wyspa Sardynia, Gd, zaraza i wojna koniec jej daleki. Centuria 10 czterowiersz 60 Opakuj Monako, Piz i Genu, Sawon, Sien, Kapu, Moden, Malt: Krew i miecz za dary, Ogie, drca ziemia, woda, nieszczsna opieszao. Centuria 3 czterowiersz 43 Ludzie z okolic Tarn, Lot i Garonny, Uwaajcie na gry Apeniny podczas przeprawy, Wasz grb niedaleko Rzymu i Ankony, Czarna Broda wzniesie trofeum. Centuria 2 czterowiersz 4 Z Monako do Sycylii caa plaa, Domy opuszczone nie ostan si przedmiecia, Miasta ani wsie przez Barbarzycw, Niszczone i rabowane.

Centuria 5 czterowiersz 22 Przed Rzymem wielki pozostawi dusz, Strach na armi obc padnie: Zasadzk niedaleko Parmy, Dwaj czerwoni bd razem witowa. Centuria 4 czterowiersz 98 Albaczycy przejd przez Rzym, Z powodu Langres due niejasnoci. Wielki wadca i brak przebaczenia dla ludzi, Ogie, krew, ospa, brak wody, zniszczone zbiory. Losy papiestwa: Centuria 8 Czterowiersz 99 Przez potg trzech krlw czasowo, W inne miejsce przeniesiony wity Tron: Gdzie tre pisma ucieleni si, Bdzie odnowiona i odzyskana dla prawdziwego miejsca. Centuria 5 czterowiersz 49 Nie z Hiszpanii, lecz staroytnej Francji, Zostanie wybrany dla drcego statku, Wrogom zostanie zoona przysiga, Ktrzy podczas jego panowania wzniec okrutn plag. Centuria 7 czterowiersz 22 Obywatele Mezopotamii, li na przyjaci z Taragony: Zabawy, obrzdy, wesela, wszyscy upieni, Wikary nad Rodan, pojmane miasto ci z Ausonii. (chodzi nie o Irak a o tzw. Mezopotami Francusk - dolina rzeki Rodan: Lyon i Avinion) Centuria 2 czterowiersz 97 Rzymski Arcykapanie strze si Miasta, ktre dwie rzeki otaczaj, Twoja krew tam rozlana, Twoja i twoich, gdy re zakwitn. i dalej wielkie klski armii woskiej: Centuria 7 czterowiersz 30 Pldrowanie coraz bliej, ogie, wielka krew rozlana, Pad, wielkie rzeki klaunw przedsiwzicie:

Z Genui, Nicei, po dugim czekaniu, Fossano, Turyn i Sawigliano zdobyte. Centuria 4 czterowiersz 30 Dwie armie za cian nie mog si poczy, W jednej chwili zadry Mediolan, Ticinum: Gd, pragnienie tak bardzo zwtpi, Ani misa, ani chleba, ani adnej garci poywienia. A ile lat bd okupowane pnocne Wochy (Rzym i poudnie bdzie o wiele lat duej w rkach muzumanw) zanim wyzwoli je Henryk V Szczliwy? Centuria 7 czterowiersz 15 Przed miastem kraju Insubrii, Siedem lat niewoli zanim: Wielki Krl tam nadejdzie, Miasta opuszczone uwolnione przez wrogw. I jeszcze tragedia Szwajcarii: Centuria 6 czterowiersz 81 Pacz, krzyk i narzekanie, szloch, strach, SERCE NIELUDZKIE, OKRUTNE, CZARNE I ZIMNE: Jezioro wysp, z Genewy wodzowie, KREW si rozleje, PSZENICA, GD: nikogo nie oszczdzi! Centuria 4 czterowiersz 44 Uciekajcie, uciekajcie wszyscy z Genewy, SATURN ze zota w elazo obrcony, Ci przeciw RAYPOZ wymordowali wszystkich, Przed jego nadejciem znaki nieba uka si. (nie wiem, co to jest RAYPOZ M. Nostradamus powtarza ten wyraz wiele razy, jak TORRENT) Podaem te przykady do powszechnie znanych przepowiedni (tekstw) nie podlegajcych dyskusji, aby uwiadomi cho niektrym osobom, e M. Nostradamusa naley traktowa z ca powag. Cay czas jego twrczo jest badana i dogbnie analizowana. Z mojej wiedzy wnioskuj, e wiele z tych przepowiedni i proroctw (bardzo smutnych dla naszego wiata i przygnbiajcych) zacznie si realizowa na naszych oczach ju w tym czteroleciu, to jest w latach 2010-2013. Poczekajcie troch, to ju przecie niedugo. Podaem ju Wam tu kiedy jedn z wypowiedzi Taliba Omara dla dziennikarzy gwnych telewizji wiatowych, cyt.: "Wy macie zegarki, my Talibowie mamy czas". A oto inna bulwersujca wypowied, cyt.: "Zniszczenie Izraela jest tylko drog do sukcesu, a nie celem, celem jest zdobycie dla Allaha Rzymu i wiata". Nic doda nic uj!!!

* Cig dalszy... WIELKI PRZEOM w III wojnie wiatowej - lata 2038?-2044? ) Dwch z bieguna pnocnego zjednoczy si, Aby zza oceanu przynie pomoc GRYFONOWI, Wielkie armie ze sprztem lduj na brzegach Brytanii, Wrd walczcych na wschodzie muzumanw wielki strach! Uwaga! Dawniej uwaano, e dwch z bieguna pnocnego to: USA i Rosja. Obecnie uwaa si, e USA zjednoczy si z kulturowo zwizan anglosask Kanad (po oderwaniu od Kanady frankofoskiego Quebecu), co nastpi po II wojnie domowej w USA i Wielkiej Katastrofie Kosmicznej. Te nowe Stany bd chciay pomc W. Brytanii zagroonej inwazj Wielkiego Talibanu, ktry toczy na wschodzie wielkie boje z Indiami. A GRYFON to Europa. ) Na lodowej wyspie Europy odnowiony sojusz, Neptun, Pijawki, Kogut i kraj biaego Ora znowu razem, Rumunii si przyczaj a Wgrzy buntuj, Wskutek najazdu Chirena Wielbd opuszcza Sorbin. Uwaga! Najprawdopodobniej na Islandii (lodowa wyspa Europy) zostanie zawarty nowy sojusz pomidzy: Neptunem (USA i Kanad), Pijawkami (W. Brytani), Kogutem (Francj), Krajem Biaego Ora (Polsk), pniej przyczy si do niego Rumunia zdradzajc Taliban, tak jak wczeniej zrobia to Polska, a Wgrzy si zbuntuj i wywoaj wielkie powstanie anty-muzumaskie. Chiren to Henryk V Szczliwy, ktry zaatakuje pnocne Niemcy, gdzie wadz posiada pogaski odtworzony starogermaski koci - o czym wczeniej pisaem. Wielki Taliban nie bdzie na razie interweniowa, bo bdzie zajty wojn na wschodzie z Indiami. Bojc si okrenia swojej armii w Sorbinie (tak Nostradamus nazywa wschodnie Niemcy zamieszkae kiedy przez Sowian - mniej wicej jest to teren pokrywajcy si z dawnym NRD) Mahdi rozkae wycofa stamtd swoje wojska. Teren Sorbiny zajmie Polska, a Henryk V Szczliwy spotka si z koronowanym ju na krla Polski i Piciu Narodw (pniej Dwunastu Narodw) nowym wadc Polski w maym miecie nad ab, ktra stanie si w przyszoci granic polsko-francusk. *99 (go) Centuria III 10 brzmi: Greater calamity of blood and famine, seven times it approaches the marine shore: Monaco from hunger, place captured, captivity, the great one led crunching in a metaled cage. nic o wielkim niadym... Arteuza: Zauwayem wychodzc z internetu ten tekst - ot: Persage III 10 to nie jest: Centuria 3 czterowiersz 10. Nie bd ju wicej tych spraw po raz ktry z rzdu wyjania - s te oznaczenia

Presage prcz Persage i wiele innych. Twrczo M. Nostradamusa to oprcz listw oraz Prognostykw i Almanachw take wchodzce w ich skad, ale nie tylko, prawie 10.000 czterowierszy i szeciowierszy mniej lub bardziej potwierdzonych - nie wszystkie s oznakowane. Sprawy zwizane z jego twrczoci s w dalszym cigu analizowane i badane. Cz tekstw M. Nostradamus pono sam zniszczy, szereg te tekstw nie oznacza (oznacza te jego sekretarz). Nie wszystkie te s powszechnie znane i uznawane. * Z tekstw Nostradamusa wynika, e Polska bdzie sojusznikiem Arabw i innych muzumanw reprezentowanych przez Mahdiego, ktry nazywany jest III Antychrystem, a w szerszym kontekcie sojusznikiem Wielkiego Talibanu. Przypominam, e I Antychrystem Nostradamus nazywa Napoleona Bonaparte, a II Antychrystem Adolfa Hitlera. Kiedy w przededniu wybuchu III wojny wiatowej zostanie podpisany w Jerozolimie (Al Kuds miasto pokoju po arabsku), hucznie przed kamerami wszystkich telewizji wiata Wieczysty Traktat Pokojowy (podpisz go te m.innymi Komunistyczne Chiny, Wielki Taliban i Zjednoczony Sutanat Malajw), to na wiecie bdzie panowa ju WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY I FINANSOWY - wszdzie bdzie szalaa droyzna i wielkie bezrobocie, na prawie wszystkich morzach i oceanach "rozpleni" si piractwo do takiego stopnia, jakie w historii nie byo jeszcze znane. Piractwu wskutek kryzysu i biedy bd poficjalnie lub oficjalnie wspiera niektre pastwa i to nawet te tzw. bogate. W USA, Rosji i w Zachodniej Europie wybuchn pierwsze wewntrzne konflikty zbrojne wywoane kryzysem, a take dziaalnoci V kolumny muzumaskiej - wspieranych przez Taliban i Sutanat, i pienidze bogatych szejkw arabskich. W chwili wybuchu III wojny wiatowej, muzumanie w krajach chrzecijaskich w jednej chwili wycign nazbieran przez lata bro z tajnych magazynw i zaczn mordowa ludno chrzecijask, i przeprowadza skuteczny SABOTA wewntrzny. Armie zachodnie i Rosja bd musiay toczy wojny na dwa fronty, a mianowicie z muzumaskim wrogiem zewntrznym i wewntrznym. Kiedy Polska podpisze traktat sojuszniczy z Mahdim jego wojska stan ju na poudniowej granicy naszego kraju, a w jego rku bdzie prawie caa Europa. Odziay polskie nigdy nie bd bray udziau w wojnie po stronie Talibanu. Kiedy nastpi przeom i Wielki Taliban bdzie ponosi poraki, wojsko polskie te nie bdzie brao udziau w walkach, nawet w wielkiej bitwie narodw pod ULM. Nie wiem bardzo dlaczego (mao tekstw), ale Polska bdzie w czasie III wojny wiatowej zachowywaa si podobnie jak Szwecja w drugiej. Bdzie sprzyjaa zawsze silniejszemu, ale aktywnie nie bdzie uczestniczya w przeomowych walkach. Polska dopiero w ostatnim etapie wojny po tzw. "przebiegunowaniu Ziemi", to jest po roku 2044?, kiedy klska muzumanw bdzie przesdzona opanuje zbrojnie ca wschodni i poudniow Europ. Praktycznie w Polsce nie bdzie wojny (prcz 9-dniowego zatargu z Niemcami, o ktrym ju wspomniaem) i Polska praktycznie z tej wielkiej wojny wyjdzie bez adnych strat - WYJDZIE BARDZO WZMOCNIONA!!! Z tekstw wynika, e Nostradamus ma pretensje do Polakw za ich, jak gdyby "hipokryzje" w czasie wojny, ale mwi te tak, cyt.: "Okazali si roztropni i przewidywalni". Trzeba powiedzie, e Polska w czasie III wojny wiatowej sprzyjaa zawsze silniejszym! Dlaczego? - moe dlatego, e wojny nie bdzie chciaa ludno naszego kraju! * Cig dalszy... WIELKI PRZEOM - pierwsze klski Talibanu w Europie po roku 2038!? Zanim zaczn opisywa dalszy cig zdarze, to powrc do poprzedniego pytania, na ktre udzieliem ju odpowiedzi. Dopeni go! Ot Polska nie bdzie uczestniczya w dziaaniach zbrojnych w III wojnie wiatowej w sposb aktywny, najprawdopodobniej ze wzgldu na ZNISZCZENIE MIDZY INNYMI WOJSK POLSKICH W JEDNEJ CHWILI, WSKUTEK UDERZENIA ATOMOWEGO NA WOJSKA

NATO DOKONANEGO PRZEZ TALIBW W AFGANISTANIE BRONI JDROW ZDOBYT NA PAKISTANIE. Wstrzs na wiecie (szczeglnie w krajach NATO ma by tak ogromny, e wszystkie kraje Europy Zachodniej wycofaj si z Afganistanu korzystajc z OFERTY POKOJOWEJ TALIBW I OGLNOWIATOWYCH PRZEPROSIN, I UKARANIA WINNYCH (zrzucenia bomby jdrowej) GENERAW, ktrych "dla wyszych celw" powici Mahdi. Osamotniona w kryzysie Ameryka rzdzona przez, cyt.: "nieudolnego i sabego" rwnie wycofa swe wojska i to z caego Bliskiego Wschodu podpisujc z Talibami odpowiedni traktat, w ktrym zgodzi si, cyt.: "na pokojowe zjednoczenie wszystkich muzumanw w Azji i Afryce", do ktrego dy wielki prorok Mahomet. Hasem Talibanu bdzie jedno muzumanw w jednym pastwie, na co za uud wieczystego pokoju zgodzi si bezkrytycznie USA i Unia Europejska. Po klsce afgaskiej pasywny stanie si zachd, a w ofensywie bd inne pastwa, w tym Wielki Taliban i Chiny. Po tym nic ju nie stanie na przeszkodzie w budowie dwch potnych pastw muzumaskich: Kalifatu Wielkiego Talibanu i Zjednoczonego Sutanatu Malajw!!! Rwnoczenie wielki kryzys spowoduje (po klsce afgaskiej) dalsze wycofywanie si wojsk amerykaskich ze wszystkich kontynentw, w tym z Europy. Stanie si (w USA) z powrotem modna polityka izolacjonizmu pod hasem, cyt.: "Przede wszystkim Ameryka". Przed III wojn wiatow wojsk amerykaskich w Europie i Azji, z wyjtkiem nielicznych grup doradcw, praktycznie ju nie bdzie. Zamiast baz wojskowych (najpierw zostan zlikwidowane w Niemczech, bo Niemcy nie bd chciay wspuczestniczy w ich finansowym utrzymywaniu) bdzie Europ i Azj opywaa nieliczna amerykaska marynarka wojenna, ktra cakowicie z przyczyn naturalnych zniknie z tej czci wiata po wielkiej katastrofie kosmicznej i wybuchu III wojny wiatowej. Traktat Pnocnoatlantycki (NATO), po klsce afgaskiej, zostanie zmieniony i przestanie obowizywa synny punkt o pomocy zbrojnej w razie napadu na jedno z pastw sojuszniczych. Stanie si to w przededniu III wojny wiatowej. NATO to raczej bdzie traktat polityczny ni wojskowy. Najprawdopodobniej bdzie to ju traktat (NATO), ktry bdzie liczy okoo 40 pastw Europy, Ameryki i Azji, w tym uwaga: Rosja, Meksyk, Japonia, Wielki Taliban!, Sutanat Malajw itd. bd jego czonkami. C wic mona si spodziewa po takim pakcie w przededniu wielkiej wojny. Do Unii Europejskiej, najprawdopodobniej jeszcze przed Ukrain, zostan wczone prcz caych Bakanw, take: Turcja, Maroko, Algieria, Tunezja, a moliwe, e z poparciem Woch take Libia. Bogate kraje Europy Zachodniej obarczone wielkim kryzysem przestan dotowa biedne kraje Unii. Unia Europejska zatraci swoj pierwotn form - stanie si sabym skconym (rne interesy polityczne i gospodarcze) konglomeratem pastw. Spowoduje to (o czym ju pisaem wczeniej), e pi Pastw: Niemcy, Francja, Holandia, Belgia i Luksemburg (zaoycieli EWG z wyjtkiem Woch) w przededniu wojny w ogle wystpi z Unii Europejskiej (Belgia wyprosi grzecznie wadze Unii z Brukseli) i zaoy Stany Zjednoczone Europy. Twr ten jednak nie zdy si zmaterializowa, bo wybuchnie III wojna wiatowa. W przededniu III wojny na pkuli zachodniej, w tym Oceanie Indyjskim i Pacyfiku, najwiksz rol (take w imieniu zmienionego traktatu NATO) bd odgrywa: Kalifat Wielkiego Talibanu, Czerwone Cesarstwo Chiskie, Zjednoczony Sutanat Malajw i Cesarstwo Japonii (najprawdopodobniej absolutna wadza Cesarza japoskiego zostanie w tym kraju przywrcona). KLSKA W AFGANISTANIE BDZIE WIC PRZEOMEM NA WIECIE I TO ZDECYDOWANIE NA NIEKORZY USA I ZACHODNIEJ EUROPY, I Z TEGO NALEY SOBIE ZDAWA SPRAW!!! PO PROSTU USA I PRZYSOWIOWY ZACHD NIE BD JU GWNYMI GRACZAMI W SKALI WIATOWEJ! Po klsce Afgaskiej w krajach zachodu rozpropagowany zostanie na szerok skal tzw. PACYFIZM - ludzie Ameryki i Europy bd DOMAGALI SI POKOJU ZA WSZELK CEN, nie patrzc perspektywicznie na zagroenia wynikajce z ekspansywnej i przewrotnej polityki nowych graczy - mocarstw. Kiedy spoecznoci Ameryki i Europy si "obudz" bdzie ju za pno!

WOJNA STANIE U ICH GRANIC - Z AFGANISTANU I PAKISTANU ROZLEJE SI NA CAY WIAT. ISLAM I KOMUNIZM ROZPOCZN SWJ MARSZ, ABY NA BAZIE FANATYZMW ROZPALI NA ZIEMI NAJWIKSZY KATAKLIZM W DUGICH DZIEJACH LUDZKOCI - TYM NAJWIKSZYM KATAKLIZMEM (jak pisze Nostradamus i inni jasnowidze i prorocy) BDZIE III WOJNA WIATOWA! Po niej WIAT BDZIE CAKIEM INNY - NIEWYOBRAALNIE INNY. Nostradamus i inni jasnowidze i prorocy napisali, e 50 lat po III wojnie wiatowej powstanie nowy kalendarz - KONIEC TEJ WOJNY BDZIE PIERWSZYM ROKIEM NOWEJ ERY (ery Wodnika) - NOWY KALENDARZ PRZYJMIE CAY WIAT!!! * Okoo roku 2038? definitywnie w III wojnie wiatowej w Europie nastpi przeom. Ale nie znaczy to, e nie nastpi nowe konflikty i nowe wojny. Tymi nowymi konfliktami bd: Wielka Wojna Braterska pomidzy Wielk Brytani i Francj, ktr szeroko opisuje Nostradamus i Wielka Wojna Alaskijsko-Pacyficzna pomidzy USA i zjednoczon z nimi Kanad oraz Meksykiem z jednej strony, a Chinami i Japoni z drugiej strony. T z kolei Nostradamus opisuje bardzo skpo, tj. w sposb pobieny, ale wicej na jej temat moemy si dowiedzie od innych jasnowidzw i prorokw. Obie te wojny wybuchn najprawdopodobniej prawie jednoczenie w roku 2041? i zakocz si w roku 2044?. Bd tak jak inne czci oglnowiatowego konfliktu zwanego III wojn wiatow. Najpierw Chiny napadn na USA, a w miesic pniej Henryk Szczliwy wyle ultimatum do Wielkiej Brytanii dajc opuszczenia Francji i Europy przez wojska brytyjskie. Obie wojny bd niezalene od siebie. Francja walczca z Wielk Brytani odrzuci propozycje sojuszu z Wielkim Talibanem i Chinami, bdzie to ju po Wielkim Zwycistwie Henryka pod Ulm i to Francja bdzie ju stron silniejsz, a nie Taliban. Polska poprze Francj, ale nie wyle swoich wojsk na t wojn. Ale o tych sprawach bd pisa w przyszym tygodniu w miar wolnego czasu. Teraz przejd do WIELKIEJ INWAZJI ALIANTW na wybrzea AKWITANII - pnocnej Francji w roku 2038? ) Nie w Normandii jak w drugiej, a na plaach Akwitanii, Lduj sojusznicy, aby pomci poprzednie klski, Anglo-amerykanie z Wielkim Henrykiem i Herkulesem, Zgotuj pksiycowi wielkie pieko na caym wybrzeu, Wielki Mahdi nie zdy wrci znad Indusu i gr Azji, Jego wojska w rozsypce bd ulega nowej sile Neptuna i Gryfona. ) Parszywe pijawki dugo si szykoway do obrony, Zjednoczony Neptun odnowicielem i ywicielem Brytanii, Partia lordw pobudzi ducha walki wrd narodu wikingw, Muzumanie i innej krwi zostan zapdzeni do obozw pracy. Z tych dwch tekstw (szeciowiersza i czterowiersza) wynika, e M. Nostradamus nienawidzi Anglikw - nazywa ich "parszywe pijawki". Tego typu obraliwe sformuowania w stosunku do Anglikw pojawiaj si u niego czsto. Nostradamus mwi nam, e po zdobyciu prawie caej Francji i Europy praktyczni Anglicy zao obozy pracy dla muzumanw i innych cudzoziemcw, ktrzy bd przymusowo pracowali na ich potrzeby. Inne teksty mwi o tym, e Anglicy zaka wyznawania islamu na swoim terytorium JAKO PIERWSZY KRAJ NA WIECIE!!! Anglowie (plemi germaskie), od ktrego pochodzi nazwa Anglia, wchodzili w skad Wikingw,

czyli Normanw. Najpierw Anglowie zamieszkiwali Norwegi poudniow, nastpnie poudniow Dani (zwan we wczesnym redniowieczu: Ma Angli), a nastpnie wraz z innymi plemionami germaskimi: Sasami, Jutami (od nich nazwa pwyspu Jutlandzkiego i jednego z krlestw germaskich w Brytanii: Juta-Kent) i Fryzami podbili celtyckich Brytw, czyli Brytani, przybywajc tam masowo na swoich dugich odziach w V i VI wieku naszej ery po wycofaniu stamtd legionw rzymskich. M. Nostradamus pisze, e WIELKIE DESANTY aliantw anglo-amerykaskich bd ldoway na wybrzeach Francji w uzgodnieniu z Dyrektoriatem Francji, gwnie z dowdcami francuskich wojsk zakonnych, to jest z Herkulesem i Henrykiem V Szczliwym. Akcje aliantw bd rozgryway si szybko, aby Wielki Taliban nie zdy z przerzucaniem swoich gwnych si (tzw. turbanw) z niedawno skoczonej rozejmem wojny talibasko-indyjskiej. W nastpnym opisie bdzie mowa o najwikszej bitwie wszechczasw - bitwie pod bawarskim miasteczkiem ULM!!! Spotkaj si tam najwiksi przywdcy obu walczcych stron: Henryk V Szczliwy i Antychryst III Mahdi. A oto bardzo znana Centuria 8 czterowiersz 97 Po zwycistwie Lwa w znaku Lwa, U stp GR JURAJSKICH bd masowo mordowani ludzie: Siedem milionw zabitych i okronych, Lew z ULM znajdzie na ziemi papieskiej mier i grb. Uwaga! Ziemia papieska to tym razem Awinion. Jeden z tzw. lww (przywdcw) arabskich, a konkretnie tzw. Jezus Muzumaski zostanie przez Henryka Szczliwego pochwycony, a nastpnie w Awinionie osdzony i skazany na mier. Po tym zwycistwie sawa Henryka si rozejdzie na cay wiat, a Mahdi po stracie swojego pierwszego zastpcy straci zaufanie wrd muzumaskich Talibw. O tej najwikszej bitwie w historii ludzkoci (wszyscy prorocy i jasnowidze tak o niej mwi, i pisz) - o tym jak do niej dojdzie i po jakich wydarzeniach opowiem w poniedziaek. JEJ WIELKIM ZWYCIZC BDZIE HENRYK V SZCZLIWY - przyszy najwikszy w dziejach krl i przywdca Francji!!! Po tej bitwie sawny ju Henryk Szczliwy rozprawi si najpierw w wojnie domowej ze swoim francuskim przeciwnikiem Herkulesem, a nastpnie korzystajc z ataku Chin na USA wypdzi wojska brytyjskie z Europy, wylduje na wybrzeach Anglii pokonujc j najpierw w wielkiej bitwie morskiej w cieninie kaletaskiej i zbombarduje do reszty rakietami Londyn. Po tej klsce Wielka Brytania si podzieli, m.in. oderwie si od niej Szkocja. Stanie si po tych wydarzeniach maym i sabym krajem europejskim. Przetrwa dziki pomocy USA. Bdzie to ju cakowity koniec sawnego Imperium Brytyjskiego. Na koniec jeszcze jeden z tekstw o bitwie po ULM: Centuria 5 czterowiersz 68 Nadejdzie znad Renu aby pi w Dunaju, Wielki Wielbd nie bdzie mia skrupuw: Dre bd mieszkacy nad Rodanem, jeszcze bardziej nad Loar, Lecz u stp Alp zniszczy go kogut.

* Ja na temat, kto kim jest si nie wypowiadam, bo po prostu nie wiem. Pozostawiam to do osdzenia czytelnikom tej strony. Nie chc nic narzuca!!! Nie wiem, czy Jednooki Omar jest tym Mahdim, o ktrym pisze Nostradamus, czy bdzie nim kto inny. Nostradamus pisze np. te, jak ju podawaem, o dwch bliniakach i Bastranie (przetumaczyem Bastrana na Kaszuba, bo jak pisaem Bastranowie to germaskie plemi nalece do Wandalw, ktre we wczesnym redniowieczu zamieszkiwao tereny obecnych Kaszub). Cho wszystko na to wskazuje, e te osoby to obecni polscy politycy, nie chc tu doprowadza do sprzeczek politycznych i na ten temat si wypowiada. Jeeli Nostradamus wzmiankowa o obecnych politykach polskich to znaczy, e maj do odegrania wan rol dla dalszych dziejw Polski. Z tekstw M. Nostradamusa wynika, e sprawowane rzdy doprowadz do takich podziaw w spoeczestwie, e odbije si to bardzo negatywnie na przyszoci kraju. Rzdy bd tak sprawowane, e nie bdzie wiadomo, cyt.: "co jest prawd, a co jest kamstwem", e nie bdzie wiadomo, cyt.: "kto mwi prawd, a kto kamie". Koci zacznie si dzieli wskutek braku, cyt.: "przywdztwa Arki i dziaalnoci pazernego i gadatliwego zakonnika". Te teksty podaem, bo s bardzo, to jest w obecnych czasach intrygujce! Z tych nielicznych tekstw M. Nostradamusa na temat Polski wynika, e wanie te podziay i awantury doprowadz w przyszoci do kryzysu polityczno-gospodarczego i wprowadzenia najpierw tzw. "ukrytej", a pniej jawnej dyktatury jakiego dowdcy - generaa. Awantury i podziay w kociele polskim maj doprowadzi do masowej apostazji, czyli oficjalnego "pisemnego" odchodzenia ludzi od wiary rzymskokatolickiej w Polsce. Ten Genera Dyktator ma popiera apostazj, w kocu zerwa konkordat z Watykanem, zwalcza kocioy chrzecijaskie i popiera islam oraz pogldy lewicowe. Co najgorsze, wskutek zrcznych rzdw, genera ten ma si cieszy duym poparciem spoeczestwa polskiego. Czy tak bdzie? - zobaczymy! M. Nostradamus zreszt pisze, e III WOJNA WIATOWA TO BDZIE NAJPIERW WSPLNOTA DZIAANIA ISLAMISTW I RNEJ MACI LEWICOWCW, W TYM KOMUNISTW (np. sojusz komunistycznych Chin z Wielkim Talibanem i wsplne rewolty zbrojne diaspory muzumaskiej i lewakw w krajach zachodniej cywilizacji), a pniej STRASZNA ROZPRAWA ISLAMISTW Z LEWAKAMI na rozkaz Mahdiego. Charakterystyczne jest, e po wojnie Alaskijsko-Pacyficznej USA z Chinami i porace Chin, w Chinach obalony zostanie tzw. "Czerwony Cesarz" i komunizm, a Chiny ogosz oficjalnie przejcie na islam. Nastpnie w Chinach milionami zostan wymordowani komunici - dotychczasowi tyrani tego kraju. Dopiero upadek komunistycznych Chin bdzie ostatecznym upadkiem marksizmu i innych lewicowych ideologi, a upadek Wielkiego Talibanu oraz zburzenie jego witych miast Mekki i Medyny przez Henryka V Szczliwego bd oglnowiatowym upadkiem religii muzumaskiej. PO WIELKIM ZWYCISTWIE HENRYKA V SZCZLIWEGO W III WOJNIE WIATOWEJ DO ODNOWIONEGO KOCIOA CHRZECIJASKIEGO (nie rzymskokatolickiego - ulegnie on cakowitej odnowie rwnie w doktrynie - bdzie to faktycznie cakiem inny koci) bd masowo dobrowolnie przechodzi spoeczestwa na caym wiecie, wanie gwnie byli muzumanie, a take ydzi, Hindusi, Chiczycy itd. TEN NOWY KOCI PRAKTYCZNIE ZAPANUJE NAD WIATEM, a dzie zakoczenia III wojny wiatowej bdzie pniej pierwszym rokiem nowej ery. Nasza kultura i cywilizacja bdzie zaliczona przez potomnych do STAROYTNOCI!!! Nastpi, jak pisze M. Nostradamus i nie tylko on, cyt.: "NOWA ERA - ERA ROZWOJU I POMYLNOCI - ERA WODNIKA"!!! * Nie wiem przed czym obroni Polsk "krasomwczy Bastran", czyli jak przetumaczyem krasomwczy Kaszub. Moe podejmie jak wan decyzj polityczn, ktra uchroni Polsk przed jakim nieszczciem - musimy poczeka. Strata obrazu Matki Boskiej Czstochowskiej jest rnie interpretowana. Cakiem moliwe, e obraz ten nie zostanie zniszczony, a przejty przez inny ni paulici odam podzielonego polskiego kocioa, ktry bdzie mia mniej zwolennikw. Trzeba tu te poczeka, bo cyt.: "Cud Maryi bdzie czuwa".

Istnieje jeszcze tylko jeden tekst, ktry w/g mnie moe dotyczy obecnych lub przyszych czasw, to jest tych z przed III wojny wiatowej. Oto on: ) Spiski i intrygi dawnych bohaterw, Przyczyn zamtu i niepewnoci, Nad Wis dojdzie do wielkich zmian, I podniesiony sztandar wolnoci upadnie, Wadz zdobdzie ten, ktremu zawierzyli, Okae si sprytniejszym ni jego poprzednik. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o przyszego Generaa Dyktatora, ktry w wyniku popartego przez umczony nard przewrotu, cyt.: "wskutek spiskw i intryg", obejmie w Polsce wadz. Ostatni wiersz mwi najprawdopodobniej o tym, e okae si on (ten przyszy genera dyktator) sprytniejszy od... Generaa Jaruzelskiego, o ktrym chyba jest n/w tekst: ) W kocu smej saby genera odda wadz zwizkowi, Bd mu to mieli za ze jego zwolennicy, Od nieprzyjaci nie zazna spokoju i litoci, Drugi, ktry po nim przyjdzie pniej zrobi z niego bohatera, Ci ktrzy myleli, e na zawsze zwyciyli, Zobacz jak si pomylili, doprowadzajc Polakw do wielkiej zoci! (najprawdopodobniej chodzi o sm dekad XX wieku) Ten tekst w stosunku do Polski, ale te inne teksty M. Nostradamusa w stosunku do innych rzdw pastw (np. Francji, Rosji, USA itd.) mwi wyranie, e wszyscy rzdzcy musz swoje rzdy sprawowa roztropnie z wielk powag i liczy si z wol swoich narodw. Nostradamus pisze wyranie, e cige SPISKI, intrygi, pomwienia itd. mcz spoeczestwa i przyczyniaj si do zachowa, ktre cakowicie zmieniaj ustroje i bieg historii poszczeglnych krajw!!! * Po rzdach Elbiety bdzie w Anglii zamieszanie i wadz zdobdzie ksi Karol (syn Elbiety) prawowity nastpca tronu. Najprawdopodobniej rzdy jego nie bd dugie, bo prby wzmocnienia wadzy przyczyni si do jego abdykacji i objcia wadzy przez syna Williama. ) Przed mierci krlowa odda wadz wnukowi, Izba postpi zgodnie z nakazem otwartego testamentu, Rzdy obejmie ambitny syn, ktry zorganizuje huczn koronacj, Prby wzmocnienia wadzy i cige zabawy doprowadz do buntu pijawek, Zmuszony do ustpienia, zostanie zesany na koronne wyspy Atlantyku, (chyba dot. Bermudw?) Tam spotka go naga mier za przyczyn mciwych przeciwnikw. Myl, e ten tekst dotyczy obecnej sytuacji. * Nostradamus pisze, e czasy ostateczne zapisane np. w Apokalipsie w. Jana i tzw. ycie z Chrystusem (1000 lat pokoju) ma nastpi po roku 3797, czyli po wojnie ze mierci, w ktrej

pomoe czowiekowi sam Pan Bg. M. Nostradamus pisze, e po tym roku naley si spodziewa przyjcia obiecanej II Jerozolimy, ale czy to nastpi w 4000 roku czy w 4500, czy pniej czy wczeniej, to o tym wie tylko sam Pan Bg, cyt.: "Po roku 3797 Pan Bg zamkn dla mnie ksig historii i nie da mi do niej dalej spojrze, cho kartek byo duo" - co si bdzie dziao po roku 3797 nie wiadomo, ale nie bdzie to koniec wiata, po tym roku bdzie istnia wiat, w ktrym waniejszymi bd gwiazdy na niebie i byty duchowe ni Ziemia i byty cielesne, tak jak ju nie raz pisaem. Opowieci M. Nostradamusa po roku okoo 3000 to czysta mistyka i niezrozumiaa fantastyka. Oto przykad takiego tekstu: ! W 888 nowej ery wszystko ze wszystkiego tworzone, Obrazy i lustra przenikaj czowieka razem z dusz i mylami, Dzieci, Kobiety, Mczyni i Starcy w rozumie zjednoczeni, A ciaa Boskich s wymieszane z ciaami Sug swoich! "Konia z rzdem" temu co kto z tego tekstu zrozumie, bo ja nic, poza jednym, e bdzie si to dziao lub stanie w roku 888 nowej ery liczonej najprawdopodobniej od zakoczenia III wojny wiatowej. *104 Z tekstw wynika, e Mahdi ydw i chrzecijan ma traktowa podobnie, to znaczy, e jednych i drugich ma przeladowa i mordowa w podobny sposb. Jednym i drugim ma dawa jednak szans na przeycie w postaci przyjcia islamu. Jak wic wida ma on nie prowadzi polityki podobnej do Hitlera ukierunkowanej na szczeglne mordowanie ydw, ktry przecie traktowa ich najgorzej, chocia na pustyni arabskiej ydom z Izraela Mahdi zafunduje tzw. II holocaust. Ale podobne obozy ma on zakada rwnie dla opornych chrzecijan. To raczej chrzecijan spotka PODOBNY LOS W III WOJNIE WIATOWEJ, TO JEST TAKI LOS, JAKI YDW SPOTKA W II WOJNIE WIATOWEJ. Natomiast Mahdiemu ydw maj zastpi wszelkiej maci niewierzcy i lewicowcy - pisaem ju o tym. Dla nich nie bdzie adnej litoci, ANI NAWET MOLIWOCI PRZEJCIA NA ISLAM!!! Wszelkiej maci lewicowcy, z sojusznikw Mahdiego w pocztkowym okresie wojny, stan si jego NAJWIKSZYMI OFIARAMI!!! W Wielkim Talibanie i innych pastwach muzumaskich bdzie obowizywa CAKOWITY ZAKAZ "WYZNAWANIA" ATEIZMU!!! Ateici, komunici, socjalici, anarchici, pacyfici itp. bd mordowani bez opamitania, bdzie te zakaz przyjmowania przez nich islamu, tak samo bd mordowani np. homoseksualici!!! M. Nostradamus o tym wyranie pisze. * Cig dalszy przebiegu III wojny wiatowej w Europie - lata 2038?-2044? Inwazja anglo-amerykaska na wybrzea Akwitanii bdzie robia szybkie postpy i do roku 2040? (w cigu dwch lat) wyzwolona zostanie caa Francja, prcz poudniowego wybrzea Morza rdziemnego. Herkules z Bretanii posikowany przez sojusznikw wkroczy do zniszczonego i prawie wyludnionego Parya, a Henryk Szczliwy zniszczy pastwo pogan w Niemczech i wkroczy do Bawarii. Po porozumieniu dwch (Herkulesa i Henryka) stolica Francji i siedziba Dyrektoriatu zostanie ustanowiona w Awinionie nad Rodanem. Cz wojsk talibaskich wycofa si za Pireneje do Hiszpanii (Al Wandaluz), a cz do Szwajcarii, Woch i Austrii. Bardzo duo jest tekstw Nostradamusa o wyzwalaniu Francji. Nie bd tu ich przytacza, bo s podobne. Mwi one o bezwzgldnych walkach, o uywaniu rnych niszczycielskich broni i mordowaniu muzumaskiej ludnoci.

OT MUSICIE WIEDZIE, E DUGOLETNIA IMIGRACJA MUZUMANW, A NASTPNIE PODBJ ZACHODNIEJ I POUDNIOWEJ EUROPY PRZEZ WIELKI TALIBAN, PLANOWA KOLONIZACJA DOKONYWANA PRZEZ MUZUMANW i WYMUSZANE PRZEJCIA NA ISLAM MIEJSCOWEJ LUDNOCI DOPROWADZI DO RADYKALNYCH ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA TYCH OBSZARACH EUROPEJSKIEGO KONTYNENTU!!! Kiedy rozpocznie si kontrofensywa aliantw, to wikszo ludnoci stanowi bd muzumanie! Jzykiem, ktrym bdzie posugiwaa si wikszo mieszkacw bdzie jzyk arabski lub jzyk turecki (na Bakanach). We Francji, Hiszpanii, Woszech i innych krajach wojska chrzecijaskie bd JU TRAKTOWANE JAKO OKUPANCI - NA ZDOBYTYCH PRZEZ ALIANTW TERYTORIACH BD WYBUCHAY POWSTANIA MUZUMANW!!! Teraz to alianci: Amerykanie, Anglicy i Francuzi bd przeprowadzali okrutne rzezie i burzyli witynie muzumaskie lub zamieniali je w kocioy. Powstanie odwrotna sytuacja - teraz ludno muzumaska bdzie przymuszana si do zmiany wyznania na chrzecijastwo. Oporni bd mordowani. Powstan liczne zakony (bd wydaway dekrety zakonne), ktre bd prowadziy bezwzgldn polityk chrystianizacji opanowanych ziem. Przy armiach anglo-amerykaskich, a przede wszystkim francuskich armiach Herkulesa i Henryka powstan specjalne kolegia kardynalskie, ktrych zadaniem bdzie wytpienie islamu, cyt.: "a do koci", na odbitych dawnych ziemiach chrzecijan, a pniej i innych, to jest tych muzumaskich od wiekw!!! Polityka ta bdzie nie mniej okrutna ni polityka tzw. III Antychrysta, czyli Mahdiego. ) Nie radosnymi okrzykami a zbrojnymi buntami i powstaniami, Prawie wszyscy mieszkacy bd wita armie Neptuna i Gryfona, Ponury Kardyna u boku zdobywcw utworzy purpurowe kolegia, Na zdobytych terytoriach nie bdzie litoci dla adnego muzumanina, Prawo islamu zostanie surowo zakazane a jego czciciele napitnowani, Bd zsyani na przybrzene wysepki dopki gd nie zmusi ich do przyjcia krzya! Mahdi z wielkim wojskiem powrci znad Indusu do Europy i poprzez Bakany przedrze si do Bawarii, a u jego boku stanie Muzumaski Jezus wezwany z Hiszpanii. Muzumaskie armie stacjonujce w Hiszpanii i we Woszech bd pozoroway kontrofensyw. Ta pozorowana akcja uniemoliwi Amerykanom i Anglikom udzielenie Henrykowi Szczliwemu znacznej pomocy wojskowej, chocia nieznaczne oddziay anglo-amerykaskie zostan wysane na pomoc zagroonemu Henrykowi. Jedynie Herkules przybdzie ze znaczn pomoc, ale kiedy nad zjednoczon armi alianck bezporednie gwne dowdztwo obejmie Henryk V Szczliwy zachowa si on do niejednoznacznie. Armia Talibaska bdzie znacznie liczniejsza i lepiej uzbrojona, ale Henryk (jak pisze Nostradamus) okae si niebywaymi zdolnociami taktycznymi i odniesie najwiksze ZWYCISTWO WSZECHCZASW! Jak ju pisaem obie armie: muzumaska - TURBANY i chrzecijaska - RYCERSKIE ZAKONY spotkaj si pod ULM. Nostradamus kilkakrotnie wymienia t miejscowo - od tego zwycistwa nazywa te Henryka - WIELKIM SELINEM (od Selene - Ksiyc)!!! A oto jeden z mao znanych tekstw o bitwie pod ULM!!! ) Wielbd posikowany przez Sonia i Smoka, Przez Alpy i Dunaj dociera do rodka Europy,

III Antychryst na czele 10 milionw rzdnych zemsty, Przybywa pod ULM aby zmieni boskie przeznaczenie, Henryk Szczliwy zniszczy wszystkich dziki modlitwie i ogniowi. Spalona, spopielaa ziemia bdzie wiadkiem zwycistwa Wielkiego Selina! Najprawdopodobniej do Europy na pomoc Mahdiemu przybd te wojska Zjednoczonego Sutanatu Malajw (So) i wojska komunistycznych Chin (Smok). Mimo wielu trudnoci Henryk Szczliwy skazany przez wszystkich "znawcw" na porak odniesie wielkie zwycistwo. Nastpnie wiat w roku 2040? zostanie zaskoczony nagym atakiem Chin i Japonii na USA, Kanad i Meksyk, oraz... po klsce Mahdiego pod ULM w Wielkim Talibanie nastpi w Azji wielki bunt Turbanw i ludnoci przeciwko Mahdiemu. Henryk Szczliwy postanowi te wydarzenia wykorzysta: - najpierw w wojnie domowej rozprawi si z konkurentem, to jest z Herkulesem, - pniej w WIELKIEJ WOJNIE BRATERSKIEJ wypdzi z Europy wojska Brytyjskie i zniszczy ich kraj, - i w kocu rozpocznie samodzielne wyzwalanie caej Europy od Muzumanw, w ostatecznej rozgrywce pomorze mu Polska i inne kraje. - w trakcie ostatecznej ofensywy przeciwko Muzumanom nastpi jeszcze jeden bardzo wany epizod kosmiczny zwizany z przebiegunowaniem Ziemi. * Matk wszystkich katastroficznych proroctw o kocu starego wiata i narodzeniu si nowego wiata po "sdzie ostatecznym" tzw. "drugiej Jerozolimy" - wiata w duchowej cznoci (poprzez Ducha witego) z Bogiem i Synem Boym Jezusem Chrystusem - jest "Apokalipsa w. Jana Ewangelisty" spisana na wyspie Patmos okoo 97 roku po Chrystusie. Jest ona podobnie jak cztery Ewangelie Nowym Testamentem (Nowym Przymierzem z Bogiem), ale stanowi wsplny epilog historii rozpocztej w Starym Testamencie (Starym Przymierzu z Bogiem) - Ksig Rodzaju. Apokalipsa znaczy po grecku "Objawienie". eby uchwyci i zinterpretowa jej sensy trzeba zdekodowa gst siatk symboli bdcych hermetycznym szyfrem, ktry jak si zdaje stanowi cis kwintesencj, co profetyczna ezoteryka chrzecijaska wytworzya u samych swych pocztkw. Jednak mimo wielu pospolitych rozpowszechnionych pogldw Apokalipsa w. Jana Ewangelisty, poza pen grozy sceneri i zadziwieniem, jakie wywouj u nas niektre monstrualne, enigmatyczne obrazy, proroctwo Janowe kryje w sobie zamiar nawietlenia przyczyn kocowej destrukcji wiata NI UKAZANIA SAMEGO JEGO KOCOWEGO AKTU, czyli DRAMATU, rwnie w celu zapobieenia mu. Apokalipsa (objawienie) opisuje wic ca histori ludzkoci, czyli poszczeglne etapy (otwarte pieczcie), w ktrych maj miejsce rne zdarzenia. W tym wietle Apokalips (objawienie) odczytuje si JAKO PRZESANIE POZYTYWNE, A NIE NEGATYWNE JAK TO JEST ROZPOWSZECHNIONE!!! Apokalipsa (objawienie) zmierza do napitnowania przewrotnoci i wystpkw ludzkich z ich najbardziej katastrofalnymi skutkami, jak wojna, gd, despotyzm, bawochwalstwo, choroba, chaos, by mc jako im przeciwdziaa. Inaczej nie sposb uzasadni wczenia jej w zbawczy, wyzwalajcy kontekst ewangeliczny, ktry na pierwszym miejscu stawia pokonanie za poprzez mio. Posugujc si tym kluczem objawienie przekazane przez Jana odszyfrujemy atwo jako przepowiednie odrodzenia i radoci, triumfu nad cierpieniem poprzez odwany udzia dobrych w walce Baranka z besti piekieln. Ksiga zaczyna si od ekstazy, czyli poprzez Ducha witego Jan otrzymuje od Jezusa objawienie i polecenie zapisania. Jej cel, wbrew pozornej okropnoci treci, jest wyranie pozytywny. Ewangelista mwi o tym jasno na samym pocztku: "Bogosawiony, ktry odczytuje i ktrzy suchaj sw Proroctwa, a strzeg tego co w nim napisane." Tak wic co prawda Apokalipsa jest histori ycia ludnoci na Ziemi, ale nie jest ona histori tak jak rozumiemy - nie jest zwyk histori zdarze (kronik) widzian oczami czowieka, a histori (kronik zdarze) WIDZIAN PRZEZ PANA BOGA i ostrzegajc nas (jako dzieci boych) przed

popenianiem grzechw W RNYM CZASIE, BO PAN BG JEST ISTOT PONADCZASOW, to jest popenianiem zych uczynkw, ktre nie powinny mie miejsca u stworze ludzi, ktrych Pan Bg wyposay w odrnieniu od innych stworze w ducha (da dusz). W zwizku z tym domaga si Pan Bg od nas jako od istot nie tylko cielesnych, ale i duchowych zachowywania si, cyt.: "NA OBRAZ I PODOBIESTWO BOSKIE". Poniewa Pan Bg jest samym dobrem dajc nam dusz wymaga od nas TEGO SAMEGO, CZYI DOBRA! Przekaz Apokalipsy (objawienia) mwi nam, jakie kary i za jakie uczynki one nas spotykaj w rnym czasie (czas istnieje tylko w naszej wiadomoci). A wic niektre z nich poprzez ze uczynki i zachowania (cierpienia) zadajemy sobie sami, np. wojny, a niektre s zsyane przez Pana Boga za ze postpowanie, np. katastrofy naturalne. Poniewa Apokalipsa (objawienie) jest bosk (a nie ludzk) kronik zdarze, to tzw. opiecztowanie ludzi nie musi by jednorazowym wydarzeniem przy tzw. "kocu starego wiata", tak jak nie jest jednorazowym wydarzeniem wojna, czy katastrofy naturalne. IV Antychryst, czyli "Wielki Mastin" - Szkot ma by zwizany z 3-letni IV wojn wiatow, ktra ma wybuchn okoo 2150 roku. V Antychryst ma si pojawi przy tzw. "Wielkiej Wojnie z Maszynami". Ostatnim VI Antychrystem (liczba 6 jest liczb szatana) ma by sam Szatan-Lucyfer. Nostradamus pisze, e nastpi to po roku 3797, ale czy w 4000 czy w 4500, czy jeszcze pniej czy moe wczeniej - o tym wie tylko sam PAN BG!!! * Uzupeniajc poprzednie pytanie chc jasno powiedzie, e wszystkie ksigi Pisma witego (Biblii), a wic i Starego i Nowego Testamentu maj na celu poprzez opisy historycznych ludzkich zdarze pokaza czowiekowi, jak y sprawiedliwie zgodnie z wol Pana Boga, tj. z przekazanym ludziom prawem Boym zwanym DEKALOGIEM (10 przykaza). Np. dzieje staroytnych pastw ydowskich Izraela i Judy ukazujce dobrych i zych wadcw maj za zadanie da wskazwki rzdzcym, jak naley uczciwie i sprawiedliwie rzdzi. Wszystkie wite Ksigi (cho niektrym wydaj si banalne, bo ich po prostu nie rozumiej) maj suy czowiekowi w jego doczesnym yciu, czyli w pielgrzymce na planecie Ziemii, jak w OKRELONYM CZASIE I PRZESTRZENI WYZNACZY NAM PAN BG!!! M. Nostradamus powiedzia, e PIERWSZYM WIELKIM PREZENTEM, JAKI OTRZYMALIMY OD PANA BOGA BY "DAR DUSZY", A CO ZA TYM IDZIE JAK MWI NIEKTRZY OBECNI UCZENI - KOSMOLODZY - OTRZYMANIA SZANSY NA YCIE WIECZNE W INNYM CONTINUUM CZASOPRZESTRZENNYM, CZYLI INNYM, INACZEJ WYGLDAJCYM WSZECHWIECIE. DRUGIM PODARUNKIEM OD PANA BOGA MA BY "DAR YCIA WIECZNEGO", na ktry trzeba jednak sobie zasuy! Na pewno niektrzy z Was czytali szereg ksiek o powrocie do ycia osb bdcych wczeniej w tak zwanej mierci klinicznej. Osoby te (cho zapewne nie wszystkie) opisuj efekt tak zwanego tunelowania. Ot nowoczesna kosmologia oparta na badaniach fizyczno-matematycznych (szczeglnie teoria superstrun lub M-Bram) potwierdza moliwo tunelowania w tzw. korytarzach czasoprzestrzennych w celu przedostawania si do innych wymiarw i do rnych czasw. S to tematy bardzo frapujce, ale wszyscy obecnie najwiksi kosmolodzy s zgodni, e powstanie naszego Wszechwiata, tzw. Wielki Wybuch jest zgodny z BIBLIJNYM AKTEM STWORZENIA!!! Myl, e po opisie i dyskusji dotyczcej naszego tematu, to jest przebiegu III wojnie wiatowej znajdzie si troch czasu, aby porozmawia rwnie na temat niemiertelnoci. * Cig dalszy przebiegu III wojny wiatowej - lata 2038?-2044? Po wielkim zwycistwie pod ULM Henryk Szczliwy wyzwoli poudniowe Niemcy, a take w zwyciskim marszu na wschd opanuje Czechy i Sowacj oraz wkroczy na Wgry, ktre po krtkich walkach zdobdzie. W trakcie walk dowie si o czterech bardzo wanych wydarzeniach, ktre nastpi prawie

rwnoczenie w odstpie okoo miesica: 1. Wsplnym ataku komunistycznych Chin i Japonii na nowe USA (powstae po II wojnie domowej z czci dawnego USA i anglosaskiej czci Kanady) oraz na Wielkie Pastwo Meksykaskie poszerzone o poudniowe terytoria byego USA i na tzw. "bananowe republiki" rodkowoamerykaskie, oraz w zwizku z tym dowie si o decyzji Dyktatora USA o wycofaniu wojsk amerykaskich z Europy w celu zatrzymania ldowej ofensywy wojsk chisko-japoskich na Alask i wschodnie-pacyficzne wybrzea kanadyjsko-amerykaskie. 2. Buncie turbanw talibaskich i kleru muzumaskiego w Azji rodkowej po klsce pod ULM i zbrojnej prbie obalenia Kalifa Mahdiego (III Antychrysta). 3. Ataku Indii (Mahatmy II) na Zjednoczony Muzumaski Sutanat Malajw (powstay na bazie obecnej Indonezji i Malezji, a poszerzony o podbite chrzecijaskie Filipiny i Australi). Wojna ta bdzie miaa na celu zdobycie Australii dla przeludnionych Indii, czyli bdzie to jak pisze M. Nostradamus, cyt.: "Wielki Bj o Terra Australis", czyli w tumaczeniu o "Ziemi Poudniow" - tak Australi nazwali pierwsi jej odkrywcy - Portugalczycy. 4. Wymuszonej si na wadzach francuskich, zasiadajcych w nowej stolicy w Awinion, decyzji Herkulesa o zdjciu Henryka Szczliwego ze wszystkich stanowisk pastwowych, w tym wojskowych i jego aresztowaniu. Po otrzymaniu tych wiadomoci Henryk Szczliwy zaprzestanie ofensywy na Bakany i zawrze rozejm z Mahdim, ktry dla obrony swej wadzy znowu przerzuci wierne mu wojska do Azji, i wyle do nowo-koronowanego krla Polski i Piciu Narodw depesz z prob o spotkanie. W trzy dni pniej w Krakowie najprawdopodobniej na Wawelu, gdzie odbya si koronacja dochodzi do Drugiego Wielkiego Spotkania Dwch Przywdcw. Krl Polski przedua wizyt w Krakowie oczekujc na Wawelu Henryka. Krl Polski ma po koronacji wrci do stolicy - Warszawy (najprawdopodobniej jego pierwsz siedzib w stolicy bdzie odbudowany Paac Saski). Na mocy ukadu podpisanego w Krakowie wojska Polskie wkraczaj na Czechy i Morawy, a take do Sowacji i na Wgry. Wczeniej (jak ju pisaem) na mocy pierwszego porozumienia z Henrykiem Szczliwym wojska polskie zajmuj opuszczone przez talibw (bojcych si okrenia) wschodnie Niemcy. W ten sposb wojska polskie luzuj armie zakonne Henryka, ktre wyruszaj teraz na Awinion. Henryk odrzuca decyzj wadz francuskich i nazywa Herkulesa zdrajc. Oskara go te o korupcj i nepotyzm. Pod Lile, Limoges i Lyonem dochodzi do trzech wielkich konfrontacji zbrojnych (z uyciem strasznych broni, w tym najprawdopodobniej tzw. anty-grawitacyjnych, prniowych i neutronowych) armii zakonnych obu przywdcw: Herkulesa i Henryka. Bratobjcza cika, najprawdopodobniej szeciomiesiczna wojna domowa koczy si zwycistwem Henryka Szczliwego. Herkules popenia samobjstwo, a Henryk kae spali jego zwoki i rozrzuci potajemnie popi po zmarym w nieznanym miejscu. Teraz w Awinionie Henryk koronuje si na krla Francji i Zachodniej Europy, a pniej Stanw Zjednoczonych Zachodniej i Poudniowej Europy i Pnocnej Afryki (sam zakada sobie koron - nie pozwala sobie jej zaoy arcybiskupowi). W par dni pniej przedstawia zebranemu duchowiestwu z caej Europy (w tym z Polski) kandydata na nowego papiea - ubogiego i skromnego ksidza, ktry godzi si zosta papieem Zjednoczonego Apostolskiego Kocioa Chrzecijaskiego dopiero po tym, jak Henryk Szczliwy udowadnia mu, e tak jak - krl Francji - On, czyli Henryk pochodzi z krlewskiej rodziny Burbonw. Decyzj o nominacji nowego papiea po wieloletniej przerwie (ostatnim oficjalnym by Petrus Romanus - Piotr Rzymski) podpisze te przebywajcy w Awinionie (na zaproszenie Henryka) krl Polski. Od tej pory kady nowo wybrany papie bdzie zatwierdzany najpierw przez przywdcw: Francji i Polski, a pniej po III wojnie wiatowej (w wyniku oficjalnego uznania nowego chrzecijastwa za religi wiatow!!!) jeszcze przez przywdcw kilku innych mocarstw wiatowych. Nowi papiee bd ju na zawsze zasiadali w Awinionie w byym paacu papieskim,

ktry w darze przekae papiestwu Henryk V Szczliwy. Nowy papie przyjmie imi PIOTR III nazywany bdzie pniej Piotrem Pierwszym Awinioskim i cakowicie (wcznie z liturgi) zreformuje nowy zjednoczony ju Koci. Wszelka apostazja (odchodzenie od nowego Kocioa) bdzie prawnie zakazana. Zakazany bdzie: ateizm, marksizm, homoseksualizm, aborcja i eutanazja. Bd to prawa oglnowiatowe obowizujce wszystkich. Bd zakazane te inne odamy chrzecijaskie (zostan zlikwidowane albo wczone do nowego Kocioa podlegego papieowi Awinioskiemu), a powstawanie nowych - pod kar mierci - bdzie rwnie prawnie zakazane. DLACZEGO CHRZECIJASTWO ZWYCIY I WSZYSCY PRZYJM W/W ZAKAZY?! OT NAUKOWCY W KOCU III WOJNY WIATOWEJ DOJD DO NIESAMOWITYCH ODKRY - W CZASIE PRZEBIEGUNOWANIA ZIEMI W ROKU 2044? nastpi te tzw. "CUD KRZYA"!!! O tym wszystkim jednak pniej. *109 Przypominam Pastwu, e pisz to wszystko po to, eby: 1. Zareklamowa swoj przysz ksik. 2. Aby pokaza (moecie sprawdza - ycie si toczy), e wszelkie przepowiednie i proroctwa to nie s bajki, jak niektrzy sdz. Np. mj dziadek, ktry zmar w roku 1938 (przed II wojn wiatow) powiedzia sowa, ktre pamitam do dzisiaj, cyt.: "Prdzej uwierz w to, e na wiecie yj krasnoludki ni w to, e my i wszystko co nas otacza skada si z jakich atomw". MOJEGO DZIADKA NIE PRZEKONAA NAUKA!!! S TACY, KTRYCH NIE PRZEKONUJE RELIGIA I ZWIZANE Z NI PROROCTWA, TAJEMNICE I PRZEPOWIEDNIE!!! ZASTANWCIE SI, CZY NIE DAOBY SI WIERZY W JEDNO i DRUGIE?! M. NOSTRADAMUS PISZE, E PO WIELKIM ROZDWOJENIU (NAUKI I RELIGII) NASTPI ICH JEDNO SKOCZONA, BOWIEM NAUKA I RELIGIA OKA SI TYM SAMYM, BO KADA WIARA JEST TYLKO WIAR! NOSTRADAMUS JEST TE FILOZOFEM - PORWNUJE NAUK DO MCZYZNY, A KOBIET DO RELIGII. "Pan Bg zdaje sobie spraw z tego, e ludziom w rnym czasie ich ycia musi przekazywa niezbdne informacje o wszechwiecie: jego bycie i powstaniu oraz sensie stworzenia i istnienia w zrozumiaym dla nich jzyku" - to sowa jasnowidza wszechczasw. Np. Jezus Chrystus rozmawia z ludmi staroytnymi za pomoc zrozumiaych przez nich piknych i jake mdrych ewangelicznych przypowieci, wzitych z ich codziennego ycia, to jest trudu i znoju w codziennej walce o chleb wikszoci wczesnego spoeczestwa. Ostrzega te, e miosierdzie Boe jest moliwe tylko za ycia czowieka, po mierci czowieka Pan Bg jest tylko sprawiedliwym sdzi! Z Pisma witego jednak wiemy, e Syn Boy ukae si w caej swojej potdze i chwale, i nie bdzie ju mwi przypowieciami, bo bd inne czasy - czowiek sam si bowiem przekona (za przyczyn wielkich odkry naukowych), e WIELKO WSZECHWIATA I RNORODNO WYSTPUJCEJ W NIM NATURY, TO WANIE WIELKO I POTGA BOGA!!! M. Nostradamus przekaza nam, e kiedy ludzko zobaczy i przekona si, e mimo wszystkich swoich wielkich odkry naukowych jest za saba, aby przetrwa, cyt.: "Niebo si zmarszczy, znikn gwiazdy i wiato, czarna dziura pochonie w niebyt Soce, planety i Ksiyc", czyli stanie si co NIEBYWAEGO I JAKE RZECZYWISTEGO W WIETLE OBECNEJ NAUKI!!! Ot w tych sowach Giordana Bruno i M. Nostradamusa w redniowieczu widziano rk szatana, a nie wol Pana Boga. Ale Pan Bg - gospodarz Wszechwiata - jak kady kochajcy rodzi (dobry ojciec i dobra matka) przyjdzie yjcym ludziom z pomoc - pomoe swoim dzieciom (ktrym da swoj cz - ducha niemiertelnoci) opuci Ziemi na zawsze i polecie do gwiazd, cyt.: "Niebo przez Pana Wszechrzeczy zostanie otwarte i znowu rozbitkowie ujrz wiato gwiazd, wiato ycia,

swoj now drog ku Panu, bo Pan nie pozwoli, eby ciemno zapanowaa nad nimi". Tak wic w gwiazdach ludzko znajdzie now Ziemi - Drug Jerozolim (jak nazywa j w Biblii Pan Bg), cyt.: "Pan przygotuje miejsc wiele i kady znajdzie swj dom, a miejsca dla nikogo nie zabraknie, gdyby tak nie byo powiedziabym Wam o tym". Wniosek z tego, e nie tylko Ziemia, ale cay Wszechwiat jest stworzony dla czowieka - jest on tak ogromny, e Ziem podobnych do naszej, czyli Jerozolim jest tak wiele, e miejsca dla wielu nowych pokole ludzi NIGDY NIE ZABRAKNIE!!! Przygotowany przez Pana Boga dla ludzi Wszechwiat CZEKA NA YWYCH I NA ZMARYCH, cyt.: "Nie bdzie rnicy pomidzy zmarymi i ywymi, bo zwyciy wiat ducha nad wiatem ciaa, kady duch bdzie mg przyj ciao, ktre mu si podoba". C TO ZA PIKNE WSPANIAE WIZJE JEDNOCZCE NAUK Z RELIGI!!! Dla nas te wizje nie wydaj si a tak abstrakcyjne, kiedy podbijamy kosmos! Ale w redniowieczu wielu jasnowidzom, w tym M. Nostradamusowi i astronomowi G. Bruno przypisywano, cyt.: "szataskie optanie" i groono spaleniem na stosie. Wedug mnie wiara w jak ogln katastrof i koniec cywilizacji przewidzian, np. na rok 2012 (tzw. koniec kalendarza Majw) jest zwykym oszustwem niezgodnym z jakimikolwiek wierzeniami religijnymi, w tym chrzecijaskimi; jak te powanymi proroctwami i przepowiedniami, w tym wielkiego mistrza przepowiedni M. Nostradamusa. Nawet mier osobista dla wierzcego czowieka nie jest kocem jego istnienia i bytu, jest tylko zmian miejsca zamieszkania jego ducha. A wymiarw przestrzenno-czasowych przez nas niewidzialnych (w wietle obecnej nauki) moe by bardzo wiele! *113 (go) Quatrain 3, 55 Rok w ktrym JEDNOOKI zawadnie Francj Dwr zazna drczcych kopotw Panna Blois zabije swego serdecznego przyjaciela Dla krlestwa zwtpienie i kopot podwjny. - Jeden film dotyczy odnalezionej w Rzymie ksigi Nostradamusa zawierajcej ilustracje rzekomo namalowane przez jego syna - czy zetkn si Pan z informacjami na ten temat? Arteuza: Podany przez Pana tekst jest przykadem tzw. tekstu "janusowego" (pisaem ju tutaj o tym). Z pord okoo 10.000 szeciowierszy i czterowierszy Michela Nostradamusa jest wiele takich (czyli "janusowych), ktre w sposb symboliczny opisuj nie jedno wydarzenie z jednej epoki (takich jest wikszo), a wydarzenia z rnych epok historycznych, np.: 2, 3 lub nawet 4!!! Podany przez Pana przykad dotyczy dwch wydarze historycznych: po 1: tych dotyczcych krla Francji Henryka II Walezjusza z XVI wieku. Henryk II utraci w walce turniejowej oko i po dugich cierpieniach zmar, dlatego w tekcie jest okrelony Henryk II jako jednooki. po 2: tych dotyczcych XXI wieku i podboju Francji przez jednookiego Mahdiego, czyli III Antychrysta w czasie trwania III wojny wiatowej. "Panna z Blois" to kobiecy symbol zdrady. W czasie rewolucji francuskiej w XVIII wieku Maria Anna de Burbon (m.innymi intrygantka) bya nazywana: "Pierwsz Pann z Blois". WIDA M.INNYMI I W TYM TEKCIE WIELKI GENIUSZ PROROCZO-LITERACKI M. NOSTRADAMUSA!!! Szereg tekstw M. Nostradamusa jest stosunkowo jasnych, jeeli przekonamy si, e mog

dotyczy czasw nam bliskich, nie mwic o czasach przeszych - tutaj teksty s jednoznaczne i wszyscy badacze to potwierdzaj. S te jednak wyjtki (jak synny tekst o 1999 roku), ktry nadal jest przedmiotem sporu wrd badaczy. Ten w/w tekst (jak ju pisaem) jest rnie tumaczony i interpretowany. Ja w opisach wydarze zwizanych z III wojn wiatow na tej stronie rzadko posuguj si tekstami "janusowymi" lub mao zrozumiaymi z uwagi na to, e nie chc dopuci do zbdnych dyskusji, a dlatego, e nie mam za duo czasu, aby przekonywa i broni tu twrczoci Nostradamusa. Musiabym t stron zamieni na wykady o nim i jego twrczoci. W ksice przewiduj inaczej - to ma by praca zoona z przeprowadzon dogbn analiz. Jeli chodzi o drugie pytanie, to sprawa jest mi znana, ale jest ona w tej chwili badana i do czasu zakoczenia bada nie chc si na ten temat wypowiada, tym bardziej, e nie mam jeszcze wyrobionego na ten temat zdania. Pisaem te tutaj o tym, e do tej pory odnajduje si rne stare teksty (przepowiednie i proroctwa) i si je bada. Niektre teksty przypisuje si M. Nostradamusowi, niektre uwaa si za faszywki, a niektre przypisuje si innym jasnowidzom. Co do niektrych tekstw s takie niejasnoci, e cz badaczy przypisuje ich autorstwo Nostradamusowi, a cz uwaa, e Nostradamus nie by ich autorem. Jeszcze jedno zdanie, ktre zapomniaem dopisa do odpowiedzi dla Pana: Jak ju pisaem na tej stronie - ostatni Prezydent Francji zginie w wyniku przewrotu inspirowanego przez Herkulesa. Do mierci Prezydenta przyczyni si te jego kochanka - symboliczna "Panna z Blois". Wynika to te z innych tekstw M. Nostradamusa. * Cig dalszy III wojny wiatowej - lata 2038?-2044? Podam kilka wybranych przykadw potwierdzajcych poprzednio opisane przeze mnie wydarzenia: ) Victoria Henryka przerwana przez nage wydarzenia, Mody Selin Wyzwoliciel nie tylko waleczny, ale i roztropny, Po zajciu Germanii wielkie spotkanie nad Wis, W Krakowie potwierdzenie sojuszu: Ry i Biaego Ora, Antychryst III zagroony poda na wschd do rda piekie, Talibowie maj mu za ze, e synw Mahometa zostawi pod ULM! Uwaga! Nostradamus uywa sowa "ucze" - dwa razy uy w tekstach dosownie sowa "TALIB", ktre w tumaczeniu na jzyk polski i inne jzyki znaczy dosownie "ucze"!!! ) Kraj Burbona i kraj Jagiellona porzdkiem dla zniszczonego wiata, Nowy Krl Wschodu Piciu pomoc dla zniszczonej Przepiknej Ry, Gdzie dwch w przymierzu zaczo tam dwch w przymierzu skoczy, Saby GRYFON znw bdzie Wielki przez sojusz Henryka i Trzeciego Kraka! Uwaga! Niektrzy tumacz jako: wielkiego trzeciego z Krakowa. Ale ten krl nie bdzie pochodzi z Krakowa, jak ju uprzednio pisaem.

Gryfon (przypominam) to Europa. ) Po sowie Szczliwego Mahdi podkrcony ogon, Poda bdzie do niebotycznych gr przedniej Azji, Jego powrt bdzie zaznaczony morzem krwi jego wyznawcw, Po zwycistwie nad brami stolic ustanowi z powrotem w Nowym Babilonie. Mahdi po prostu okrutnie si zemci na dotychczasowych swoich zwolennikach, bdzie ich przeladowa i mordowa bez opamitania za to, e raczyli podnie na niego rk! Wystraszony Mahdi (ju nie pewny dalszych wydarze i swojego losu) z powrotem przeniesie stolic Kalifatu Wielkiego Talibanu z Islamadabadu (Rzymu) do obecnego Bagdadu, ktry bdzie si nazywa - ju od wielu lat przed tymi wydarzeniami - Nowym Babilonem. Obok Bagdadu le zrekonstruowane ruiny Starego Babilonu, ktry 1000 lat przed narodzeniem Chrystusa liczy ponad 1 milion mieszkacw! ) Lion, Limoges i Lille spotkaniem dwch tytanw, Gwiazda Nowego Jupitera byszczy nad odrodzon Francj, Proroczy sen Herkulesa spenieniem samobjczej mierci, Jego prochy rozrzucone w nocy i w wielkiej tajemnicy, Zbawiciel Henryk wielk odnow kraju i kocioa, Pan i wadca da wycofania rozpanoszonych pijawek! ) Nowy Krl Francji i Zachodu Europy, Umierza wielki bunt muzumanw, O! Francjo za przyczyn przyjmowanych obcych, Staa si ziemi Arabw i ich nienawistnych imamw. ) Co to za wielki kraj! na zachodzie Atlantyku? Od swojego zarania uwaany za nard, ale bez narodu, Stanie si przed trzeci przeklestwem dla swoich mieszkacw, Rasy, religie i bro oraz wielkie bogactwo niby aniow, Wyzwoli wrd przybyszy drugiego ducha buntu i nienawici, Czarni niewolni bd zastpieni przez okradzionych wolnych! ) Po utracie poudniowych ziem i miasta Aniow, Anglo-amerykanie dwch krajw poczeni w nowy nard, Od bieguna pnocnego a do wielkiej zatoki zjednoczeni, Zamkn swoje granice dla wszelkiego nieadu i nieporzdku. ) ty LIANG rozpta wielkie pieko przy kocu trzeciej, Wystraszony Nowy Neptun zostawi Gryfona w osamotnieniu, Dajc pijawkom panowanie i nad Francj i Europ, Pazerni Anglicy bd sucha tylko swojego tronu! ) Arteuza zabarwi na czerwono wody Wielkiego Oceanu!

Nowy Smok i Nowy Neptun na granicy zniszczenia WSZYSTKIEGO! Po zwycistwie TORRENTU Atlantydw RAYPOZ dosignie dna umysw, Gwiezdne okrutne odactwo odbije przez poczenie pnocne ziemie Ameryki i Azji, Czerwony Cesarz Wschodu i Biay Tyran Zachodu doprowadz do wytpienia i ubstwa, Po trzeciej prawie bezludne i wyniszczone wielkich Europy prosili bd o pomoc! Bardzo ciekawy i intrygujcy jest ostatni tekst, gdzie wystpuj wyrazy: po 1. Arteuza (przybraem ten wyraz jako swj odnonik do tej strony, pisaem te co ten wyraz znaczy - prosz odnale i postara si zinterpretowa go). po 2. wystpuj tu wyrazy: TORRENT i RAYPOZ - ja nie bardzo potrafi te wyrazy w sposb znaczeniowy poczy ze sob. Z ostatniego tekstu wynika, e Wielka Wojna komunistycznych Chin z nowymi USA (powstaymi z czci obecnego USA i anglojzycznej Kanady) bdzie wielkim przeklestwem przede wszystkim dla tych krajw (w tej wojnie, jak pisaem uprzednio, bd te zaangaowane po stronie Chin Japonia, a po stronie USA - Kanada, ktra bdzie - jej cz - ju czci USA, a take Wielki Nowy Meksyk). WSZYSTKIE TE PASTWA STAN SI PRAWIE BEZLUDNE i NIESAMOWICIE ZNISZCZONE!!! Z innych tekstw wynika, e Chiny wraz z Syberi (ktr przycz do swojego terytorium) nie bd liczyy wicej ni 250 milionw mieszkacw, a nowe USA (wraz z Kanad) nie wicej ni 60 do 80 milionw mieszkacw. Wojna ta doprowadzi do tzw. "Pyrrusowego zwycistwa" USA. Kraje te dugo po III wojnie wiatowej bd si odbudowywa. Najprawdopodobniej Polska z jej liczb mieszkacw i rozwojem terytorialnym, a take z powodu tego, e nie bdzie zniszczona i nie poniesie prawie adnych wojennych strat, stanie si w tym zniszczonym i wyludnionym wiecie bardzo potnym pastwem! NIE TYLKO PRZEPOWIEDNIE M. NOSTRADAMUSA, ALE TE PRZEPOWIEDNIE WIELU INNYCH JASNOWIDZW I PROROCTWA RELIGIJNE POTWIERDZAJ TEN MIY DLA NASZYCH USZU OBRAZ PRZYSZEJ WIELKOCI POLSKI!!! Myl, e niszczycielska straszna wojna Chin z USA spowoduje prni, ktr wanie m.innymi wypeni: Nowa Polska i Nowa Francja po zwycistwie nad Wielkim Talibanem. W przyszym tygodniu postaram si opisa nastpne przewidywane wielkie wydarzenie bdce czci skadow III wojny wiatowej, a mianowicie WIELK WOJN BRATERSK FRANCJI HENRYKA V SZCZLIWEGO Z WIELK BRYTANI po wycofaniu wojsk amerykaskich z Europy, ktre uczestniczyy w walkach z Mahdim. Ta wojna ma si toczy w tym samym czasie, co wojna Chin z USA. Po tych wojnach na wiecie skoczy si dominacja anglosaskiego wiata. Wielka Brytania zniszczona rakietami przez Henryka Szczliwego, wyludniona i zrujnowana rozpadnie si na kilka pastw - powstanie: Anglia, Szkocja, Walia i moe Kornwalia. Od USA w wyniku II wojny domowej odcz si niektre poudniowe w wikszoci hiszpaskojzyczne stany, jak np.: Kalifornia, Teksas, Nowy Meksyk i moe jeszcze inne. Pniej niektre z nich przycz si dobrowolnie do Nowego Wielkiego Pastwa Meksykaskiego, a USA mimo chwilowego wzmocnienia w wyniku aneksji anglojzycznej czci Kanady - po wojnie z Chinami razem z tym krajem z powodu strasznych zniszcze - one i Chiny spadn do roli pastw drugorzdnych, nie mwic o Europejskiej Rosji, ktra najprawdopodobniej przed kocem III wojny wiatowej zostanie cakowicie wczona do Polski. * Tzw. "WIELKA WOJNA BRATERSKA" pomidzy Francj, a Wielk Brytani - lata 2040?-2041? Jak wida III wojna wiatowa ma w/g Nostradamusa i innych jasnowidzw by cakowicie inn wojn ni I i II wojny wiatowe. Przede wszystkim - jak ju pisaem - ma by ona bardzo duga, bo trwa ma jedno cae pokolenie, czyli 27 lat (za czas trwania 1 pokolenia przyjmuje si 25 lat). W

odrnieniu od I i II wojen wiatowych nie bdzie to wojna tylko jednego konfliktu zbrojnego. III wojna wiatowa ma mie charakter ZOONY skadajcy si a z kilku powanych wojen, a take nakadajcych si na nie rnych rewolucji i wojen domowych, dwch powanych katastrof kosmicznych i kilku krtkich wymuszonych przez rne czynniki przerw w dziaaniach zbrojnych. W czasie jej trwania bd zmieniay si te sojusze rnych pastw i bd si cieray rne grupy interesw. Dotychczasowi sojusznicy w czasie trwania tej dugiej wyniszczajcej wojny bd te czasami walczyli ze sob o pierwszestwo w NOWYM FORMUJCYM SI JU GEOPOLITYCZNYM WIECIE. Przykadem takiej rywalizacji ma by niewyobraalny dla nas dzisiaj konflikt pomidzy Francj i Wielk Brytani! Ale kto zna "jako tako" histori powszechn to wie, e oba te kraje przez ponad 1000 lat byy i yy obok siebie w permanentnym konflikcie o pierwszestwo - najpierw w skali europejskiej, a pniej wiatowej. Chwilowe sojusze pomidzy tymi pastwami, ktre od czasu do czasu istniay, byy podyktowane raczej rozsdkiem w chwilach wsplnego zagroenia ni wzajemn sympati. Nic wic dziwnego, e M. Nostradamus nie paa "mioci" do Anglii i wiata anglosaskiego. Przykadami stosunku Nostradamusa do wiata anglosaskiego s choby sformuowania tego typu jak: nazywanie Anglikw "pijawkami" czy mwienie o USA, e jest to kraj "bez narodu", a np. o Australijczykach mwi (Australia przez Anglikw zacza by kolonizowana dopiero od 1788 roku!!!), e jest to kraj "potomkw zodziei i zoczycw". Szczegln oczywicie sympati darzy swoj ojczyzn Francj, a take inne kraje kultury romaskiej jak: Wochy, Hiszpani i Portugali, bardzo te wspczuje ydom (Nostradamus by ydowskiego pochodzenia) przypisujc nieszczcia jakie ten nard spotyka temu, e odrzuci on Jezusa z Nazaretu jako swojego Mesjasza. Nic te dziwnego, e najwicej wrogw Michel Nostradamus ma wrd Anglosasw (amerykaskich i angielskich badaczy jego twrczoci), ktrzy nie mog si pogodzi z tym, e w swoich przepowiedniach (po III wojnie wiatowej) przewiduje on koniec panowania: politycznego, ekonomicznego, kulturowego wiata anglosaskiego nad jego "reszt". O to przykad: ) Po trzeciej nic ju nie bdzie takie jakie byo przed ni, Anglo-amerykanie wstpi do szeregu pospolitych, Ich kultura i jzyk bd rozmyte pord innych wikszych, Upadek Normanw bdzie podobny upadkowi Cesarstwa Rzymian. Tak wic Nostradamus jasno nam przekazuje, e po III wojnie wiatowej wiat bdzie zupenie inny, e si tak samo zmieni jak zmieni si wiat po upadku w roku 476 Cesarstwa Zachodniorzymskiego. TO BDZIE TAKI SAM PRZEOM!!! O tym jak bdzie wyglda wiat po III wojnie wiatowej krtko napisz po skoczeniu obecnego tematu, to jest przebiegu III wojny wiatowej. A oto jak Nostradamus opisa (dla porwnania z poprzednim tekstem) panowanie jzyka i kultury angloamerykaskiej nad wiatem! ) Potga Hiszpanii bdzie zastpiona przez Brytani, Najwikszy z eglarzy zapanuje nad wszystkimi wodami, W dwudziestym zastpi go modszy brat zza Atlantyku, Po drugiej potga Anglo-amerykanw bdzie tak wielka, e ich pienidz, kultura i jzyk zapanuj nad duszami i ciaami, Wszyscy tego wiata bd tam widzieli wszelki ratunek przed Wszystkim! Nic doda nic uj, ale M. Nostradamus niejednokrotnie nam mwi, e kada potga si kiedy koczy, e nic na tym wiecie nie jest stae, e WSZYSTKO MA SWJ POCZTEK I KONIEC!!!

i to musimy przyj, czy nam si to podoba czy nie! * O Wasie s najprawdopodobniej tylko te dwa teksty: ) Wielkie zmiany w zniewolonym kraju Jagiellonw, Po drugiej narzucony ustrj przez wschodniego brata, Zostanie obalony przez si Zwizku i jego przywdcy, Pniej wybrany przez Nard zostanie oskarony, Jego zazdroni i zawistni przeciwnicy poka swoj mao, Nie oni, a On przejd do legendy pokole ywych! Uwaga! Nostradamus Polsk czsto nazywa krajem Jagiellonw, bo za jego ycia ta dynastia panowaa w wielu krajach, rwnie w Czechach i na Wgrzech, bya bardzo potna i bardzo znana w Europie! Zwizek, ktry Nostradamus pisa z duej litery w odniesieniu do Polski to najprawdopodobniej NSZZ Solidarno. Domylam si, e jako przeciwnikowi L. Wasy ten tekst moe si Panu nie podoba, ale ja przedstawiam teksty takie jakie s, niezalenie od tego, czy komu lub mnie si podobaj czy nie i prosz to zrozumie. Ja te mam swoje pogldy i nie wszystko mi si podoba, to co pisze o przyszoci M. Nostradamus, ale musz by rzetelny! A oto drugi tekst: ) Miliony zjednoczonych w Wielkim Zwizku pracujcych, Wielkie porty nad Batykiem zarzewiem wci odnawianych buntw, Kraj nad Wis rzdzony po drugiej przez obc i niewiern parti, Narodzi si od nowa za przyczyn sw papieskiej Arki i niezomnego sugi! Wicej tekstw o Wasie, jak te o jego wsppracownikach nie znam. Poprzednio (prosz odszuka) te podaem kilka tekstw o obecnej sytuacji (chyba tak) w Polsce. Jest par tekstw o historii Polski od czasw wspczesnych Nostradamusowi. Ale po zakoczeniu tematu zwizanego z III wojn wiatow prosz mi o tym przypomnie, to kilka tekstw, ktre znam to Pastwu podam. * M. Nostradamus napisa, e III wojna wiatowa rozpocznie si od inwazji Chin na Rosj i Wielkiego Talibanu na Pnocn Afryk, Turcj i Europ. Nie znam tekstw o bezporedniej wojnie Izraela z Iranem. Niebawem wic si przekonamy, jaka jest prawda. Moe ten tekst mwi o jakich bombardowaniach Iranu przed III wojn wiatow: ) Przed trzeci Pers si zbroi i prowokuje, Ciemny umys ich imama zapanuje nad rzdami, Wywoa wewntrzne bunty wrd swoich wiernych, Niszczycielska akcja ssiadw i potnych wiata, Tylko na kilka lat powstrzyma rzdzcy koci Mahometa, Ich kraj stanie si krwaw ani za przyczyn Wielkiego Talibanu!

Uwaga! Tak wic moliwe, e bdzie jaka interwencja zbrojna (przed III wojn wiatow) - cakiem moliwe, e bombardowanie Iranu (kraj perski i szyicki) przez USA, Izrael przy pomocy (poparciu) sunnickich krajw arabskich, gwnie Arabii Saudyjskiej sprzymierzonej z USA. *118 (go) - Bardzo dzikuj za szczegowe odpowiedzi na pytania. :) Odnonie sytuacji na tronie krlewskim w Wielkiej Brytanii zetknem si jeszcze z tak centuri: ) Niezadowoleni z jego rozwoju M uwaany za niewartego Lud pozbdzie si krla wysp Zastpi go m, ktry nie mia zosta wadc. Niestety nie podano nr. Centurii. Komentatorzy uwaaj, e chodzi o Karola jako przyszego wadc, jednak po jego abdykacji wadz obejmie nie William, a Harry. Czy zetkn si Pan z powysz Centuri? - Jeli tak, to czy Paskie tumaczenie potwierdza powysz wersj? Arteuza: Niestety, ale przewertowaem wszystkie swoje materiay i nie znalazem u siebie takiego tekstu. Moliwe, e jest to jeden z tekstw, ktry jest dopiero badany. Jeeli ten tekst jest autentyczny to moe dotyczy czasw wczeniejszych (byy takie przypadki) lub pniejszych, kiedy przy kocu III wojny wiatowej (wanie po tzw. Wielkiej Wojnie Braterskiej) monarchia w Anglii zostanie obalona i na jaki czas wadz w kraju przejmie dyktator (tak jak w innych krajach - nastpi bowiem czas dyktatur). Wtpi jednak, aby nastpc Elbiety II Windsor by bezporednio ktry z jej wnukw. Faktycznie obecny Ksi Karol ma jako przyszy Krl abdykowa, ale czy po tej abdykacji obejmie wadz jako krl jeden z obecnych jego synw, czy od razu wadz zdobdzie dyktator, nie jest to jasne rwnie z przepowiedni Nostradamusa (istniej rnice zda wrd badaczy). Moliwe, e na krtki czas przed obaleniem obecnej monarchii ktry z jego synw zostanie krlem. Oprcz poprzedniego tekstu, ktry ju podawaem - prosz odnale - jest jeszcze jeden, ktry mwi o tym, e nastpc bdzie jej syn Karol, chocia, tak jak jego imienni poprzednicy Karol I i Karol II Stuartowie, bdzie on skonfliktowany z parlamentem z powodu prb wzmocnienia wadzy krlewskiej (W. Brytania nie ma konstytucji). Trzeba pamita, e wrd badaczy jest zgoda co do tego, e III wojna wiatowa wybuchnie. Jest te zgoda co do czasu jej trwania (27 lat) oraz przebiegu gwnych dziaa wojennych. Szereg spraw szczegowych jest jednak niewyjanionych. Do nich np. nale yciorysy gwnych bohaterw, a take okres ich panowania. Szereg spraw, o ktre si pytacie jest niejasnych. M. Nostradamus pisa o sprawach, ktre byy naprawd wane, jeli chodzi o tzw. "wielk polityk europejsk i globaln" i pisa wycznie o postaciach bardzo wanych dla Europy i wiata, ktre w sposb zasadniczy wpyway na losy jakiego wanego kraju w Europie lub na wiata. Wiele postaci nie jest przez niego w ogle opisywanych. To musicie bra pod uwag. Tak na przykad z przywdcw Polski od 1918 roku mona co znale tylko o J. Pisudskim i W. Sikorskim, chyba co mona przypisa: Gomuce i Gierkowi, take co o W. Jaruzelskim, Janie Pawle II, Prymasie Wyszyskim (cyt.: "uwizili wielkiego prymasa, wskrzesiciela Wielkiej Arki"), o L. Wasie, o tzw. braciach (moliwe e o L. i J. Kaczyskich, cyt.: "bracia podzielili nard"), moliwe e o Tusku (cyt.: "krasomwca z Bastranu", czyli z Kaszub), i to chyba waciwie o wszystkich dotychczasowych politykach w naszym kraju. Wida, e inni, jak np.: Dmowski, Mocicki, Rydz-migy, przywdcy AK, Bierut, czy Kwaniewski, a take wielu innych (nie

mwic o pomniejszych) nie zasuyli sobie w oczach Nostradamusa na uwag, chocia ksidz Rydzyk - chyba tak?! - bo o "gadatliwym i pazernym zakonniku" jest mowa, czy chodzi o niego? nie wiem! ) Nielubiany i niechciany Karol, Zostanie Panem rozbawionego dworu, Spowoduje, e posuszne swoim rzdom pijawki, Bd po raz trzeci mieli do przekltego imienia! Uwaga! Karol I Stuart w czasie rewolucji angielskiej zosta skazany przez angielski parlament na mier i city, a Karol II Stuart rwnie by skonfliktowany ze swoim parlamentem. Przed osdzeniem przeszkodzia mier (w mczarniach), przed ktr zreszt bez zgody parlamentu przeszed na katolicyzm. Te wydarzenia miay miejsce w XVII wieku i s opisane w tekstach Nostradamusa. * Kontynuuj przerwany opis przebiegu WIELKIEJ WOJNY BRATERSKIEJ pomidzy Francj, a Wielk Brytani. ) W '628 roku liturgii Wielki Chiren, Nakae bezczelnym pijawkom wielki odwrt, Dumna wyspa przez posannika przypomni mu nieszczsny Los, Wielkiego Zwodziciela, I Antychrysta N'Polleona! Bezbonego przeladowcy rzymskiego kocioa Apostow, Wredni Anglicy stan si niby obroc nie swojej wiary! ) Henryk Wielki Odtwrca i Zbawiciel Kocioa, Jak Wilhelm stanie u brzegw starego Albionu! O! Brytanio nastpi czas kary i wielkiej pokuty, Dla rozbestwionego i zatraconego w dumie narodu, Nieustraszony kogut pomci swoje wielkie krzywdy, Ktre spotkay go na ojczystej ziemi i na wodach oceanu! ) W wielkiej bitwie kaletaskiej flota Francji zwycia, Podwodne odzie wpywaj z liliami Burbona na wody Tamizy, Londyn i biae brzegi Brytanii pod obstrzaem ognistych strza, Dwiecie nocy i dwiecie dni okrutnej mierci zgotowanej pijawkom, Dowdca pojmany i zakuty w kajdany staje przed obliczem Henryka, Chrzecijaski Wadca daruje ycie i wolno pokonanemu w wierze! ) Przez nagy atak zaskoczone pijawki opuszcz Akwitani i Normandi, Ich powolny odwrt zamieni si w Wielk Ucieczk odactwa, Namaszczony i Niezwyciony Henryk V Burbon pomci przodkw dynastii, Przed inwazj koguta Krl i parlament emigruj na pnocne wyspy Atlantyku, W duchu Wielkiego Miosierdzia Wielki Krl Francji przyjmie rozejm od Anglikw, Trzy dni po wielkim zwycistwie we krwi umoczy wielkie powstanie pksiyca w Marsylii!

) O! Londynie stae si tak jak Pary miastem ruin i umarych, Nowa stolica na nowo zbudowana w okolicach Coventry, Przyjmie nazw dawnego Albionu stajc si twoj marn namiastk, Niezwyciony Henryk nie usucha zdradliwych: Szkotw i Irlandczykw, Darujc wolno pokonanym pokae dobro prawdziwego Chrzecijanina! Pokonany Anglik poprosi Brata o przyczenie, ale na razie nie wyrazi on zgody! Wielka Wojna Braterska (jak ju pisaem) zakoczy si wielkim zwycistwem Francji Henryka V Szczliwego - co do tego nie ma adnych wtpliwoci! Po pokonaniu Wielkiej Brytanii Henryk V Szczliwy wyzwoli najpierw Wochy, a nastpnie Grecj. Atak na Grecj spowoduje paniczn ucieczk turbanw talibaskich z pastw bakaskich. Mahdi zarzdzi wycofanie swoich wojsk z Bakanw z powodu grcego im okrenia, to jest tzw. "kota bakaskiego". Na opuszczone tereny pastw bakaskich wkroczy, jak pisze o tym M. Nostradamus, cyt.: "Armia Ora Biaego" i to waciwie prawie bez walki! O tych wszystkich wydarzeniach, rwnie o niepowodzeniach Henryka Szczliwego w wyzwalaniu Hiszpanii i Portugalii, i pomocy krla Polski, ktry udostpni now wynalezion przez polskich uczonych bro laserow, aby przechyli szal zwycistwa na korzy sojuszniczej Francji. Trzeba zaznaczy, e krl Polski nie wyle na pomoc Henrykowi swojej armii, natomiast wyle may oddzia, ktry przekae Francuzom tajn bro i nauczy ich j obsugiwa. Ta bro przekazana przez Polsk przyczyni si do szybkiego opanowania przez Francj nie tylko Hiszpanii, ale rwnie Pnocnej Afryki i Bliskiego Wschodu. O tych wszystkich wydarzeniach w nastpnym odcinku. Nie wiem tylko czy uda si te sprawy opisa przed witami. Pniej pozostanie do opisania II Wielka Katastrofa Kosmiczna, to jest tzw. Przebiegunowanie Ziemi i zwizana z tym wydarzeniem globalna zmiana stref klimatycznych na Ziemi - Polska stanie si krajem lecym w tak zwanej strefie klimatycznej rdziemnomorskiej - nie bdzie wic ju w naszym kraju nienych zim. Oraz z tzw. " KOSMICZNYM CUDEM KRZYA", ktry po pocztkowym przymusowym przyjmowaniem chrzecijastwa PRZEMIENI SI w dobrowolny i nagy powrt religijnoci zwizany z MASOWYM PRZECHODZENIEM SPOECZESTW WIELU KRAJW NA CHRZECIJASTWO!!! "Cud Krzya" bdzie trwa 3 dni w czasie ktrych, to jest tzw. "trzech dni ciemnoci ze wieccym krzyem na niebie!" nastpujcym w trakcie wielkiego przebiegunowania Ziemi, bd zachodziy niesamowite procesy!!! Jeszcze pniej maj nastpi inne wielkie wydarzenia w skali kosmicznej, jak te niesamowite wynalazki, ktre cakowicie obal: ateizm i wszelkie powizane z nim ideologie, ktre przejd do LAMUSA HISTORII!!! Na koniec opisz wiat po III wojnie wiatowej. *128 PYTANIA do ewentualnego przemylenia przez Pana(i)! Czy istnienie znanych ogowi czterowierszy i szeciowierszy centurii M. Nostradamusa zapobiegy takim wydarzeniom, jak np.: - powstaniu USA w wyniku wojny kolonistw z Angli? - wybuchowi rewolucji angielskiej w XVII wieku i ciciu krla Anglii? - wybuchowi rewolucji francuskiej i zburzeniu Bastylii oraz mierci krla Francji? - wybuchowi I wojny wiatowej i II wojny wiatowej? - czy nie istniay takie znane powszechnie postacie, jak np: (podaje nazwiska tylko tych osb, ktrych M. Nostradamus nie przekrci, a napisa je dosownie) Pasteur, Franco, Riwiera, Stalin, Robespierre i wielu innych?

S to tylko nieliczne przykady z wielu wydarze i postaci historycznych - niektre z nich ju przytaczaem! W Pana(i) rozumowaniu brak jest logiki, to jest analizy wszystkich przykadw przed podjciem takiego zdania, jakie Pan(i) tu przedstawi(a). Jest ono dla mnie nieprawdziwe, co najmniej niemiarodajne, zaprzeczajce cakowicie faktom! Co do islamu to jest ona jedn z wielu duych religii wiatowych, ktra po prostu rywalizuje z innymi. Normalny czowiek wie, e tam gdzie jest rywalizacja, tam te jest walka, a czasami i wojna - religia nie jest tu wyjtkiem! Nienawi istnieje te np. w rywalizacji sportowej wyraana czsto przez tzw. "kiboli". Takimi "kibolami" dla mnie, czyli fanatykami religijnymi s obecnie fanatycy islamscy, a nie inni! To nie chrzecijanie, ydzi, buddyci czy wyznawcy innych religii wprowadzili na wiecie superterroryzm. Kto bowiem dokona, np.: zniszczenia wie nowojorskich, zamachu na dworzec kolejowy w Madrycie, czy doprowadzi do wybuchw w metrze londyskim itd. - zginy tam tysice niewinnych ludzi? adna walka o adne cele, w tym te uwaane za najszlachetniejsze (wolno, niepodlego), nie usprawiedliwia nikogo, w tym wypadku wanie fanatykw islamskich, ktrych Pan(i) tak broni!!! T obron zbrodniarzy islamskich (bo zabijajc niewinnych ludzi powouj si na islam - nie inn religi!) obraa Pan(i) godno zmarych ofiar i ich rodzin. Dla Pana(i) wana jest obrona fanatykw islamskich, a nie obrona ich ofiar! Nie zauwayem, aby w swoim tekcie potpia(a) Pan(i) czyny zbrodniarzy islamskich! Z takimi ludmi, ktrzy bronic islamu, a nie potpiajc jego wyznawcw, ktrzy dokonali takich straszliwych zbrodni, nie dyskutuj - NIE JESTEM CZOWIEKIEM UZNAJCYM TAK PRAWD I TAKIE ZASADY MORALNE! *128 Nie wszystkie objawienia s uznawane od razu przez Koci. Np. Objawienia Fatimskie te nie byy od razu uznane, a objawienia w Medugorie do dzisiaj nie s przez Koci uznawane. Nie wszyscy zostaj od razu uznawani za bogosawionych lub witych - beatyfikacja (bogosawionych) lub kanonizacja (witych) - trwa to czasami nawet kilkaset lat. Ta wypowied jest albo co najmniej nieprzemylana albo zoliwa! Twrczo M. Nostradamusa nie jest uwaana przez Koci za objawienie religijne, ale nie jest te obecnie na indeksie ksig zakazanych. Prosz sobie przeczyta Ksig Daniela, wtedy moe zrozumie Pan Apokalips (Objawienie) witego Jana Ewangelisty i wiele innych proroctw i wizji (w tym religijnych), wtedy moe inaczej Pan oceni twrczo M. Nostradamusa. *128 Oczywicie, e istniejce czterowiersze lub szeciowiersze o Wielkiej Wojnie Braterskiej pomidzy Wielk Brytani, a Francj s rnie tumaczone, ale 1/3 z nich jest tumaczona do jednoznacznie przez prawie wszystkich badaczy. Nie mam czasu na podawanie oryginaw (pisanych do skomplikowanymi tekstami) i ich przykadowe tumaczenia, tym bardziej, e komputerem posuguj si do sabo. T cz (oryginay-tumaczenia) zamierzam opracowa w swojej ksice. W czasach M. Nostradamusa nie istniay takie sowa jak: samolot, samochd, telefon, telewizor, pocig, metro itd., ale istniao sowo: D, ktre jest bardzo stare (to znaczy "stare jak wiat"), dlatego te M. Nostradamus uy sowa d dodajc do niego sowo: podwodna, i std do chyba przypadkowo powstaa prawidowa dzisiaj obowizujca nazwa. W niektrych tekstach M. Nostradamus pisa te dosownie, cyt.: "okrt podwodny". Sowo okrt-statek te ju istniao od dawna. * Pisaem o czterech Antychrystach w nawizaniu do czterech wojen wiatowych. Napisz tym razem konkretniej:

- IV Antychrystem ma by Wielki Burzyciel (wywoa 3-letni IV wojn wiatow), czyli Wielki Mastin zwany te czasami Wielkim Mastiffem! - III Antychrystem ma by jednooki Mahdi, konkretnie razem z innymi swoimi pomocnikami. - II Antychrystem by Adolf Hitler wraz z innymi "pomocnikami za" - jak nazywa ich M. Nostradamus. - I Antychrystem by w/g M. Nostradamusa Napoleon I Bonaparte. Poniewa tematem naszym jest III wojna wiatowa, to tylko wspomniaem o tej czwartej mwic, e wywoa j IV Antychryst (Wielki Mastin), czyli ostatni Antychryst w wojnach wiatowych. Wspomniaem te o ostatnim Antychrycie (6 to liczba samego szatana), czyli VI-tym, ktrym bdzie sam szatan, ale dziaajcy w czasie ostatniej 13-ej wojny, cyt.: "Wojny ze mierci", ktra wybuchnie po 3797 roku, pniej na 1000 lat przy pomocy Pana Boga szatan zostanie "sptany". M. Nostradamus napisa, cyt.: "Co bdzie po tym roku Pan Bg nie pozwoli mi spojrze!" Ta 13-ta tzw. "Wojna ze mierci" w/g M. Nostradamusa, to wanie ma by tzw. "Har Magedon". Na pocztku wymieniem t po IV wojnie tzw. "Wojn Globaln" i "Wojn z Maszynami" - tam (o tym szczegowo nie pisaem) M. Nostradamus mwi o "sztucznym mzgu", ktry bdzie V Antychrystem. Na pocztku tej strony wymieniem z nazw wszystkie 13 wojen (prosz odnale). Piecztowanie ludzi (czipowanie), tak jak katastrofy i wojny dotycz wielu wydarze, a wic III wojny wiatowej, "wojny z maszynami", jak i tej ostatniej - "wojny ze mierci i z samym szatanem". Liczba 6 (jako liczba ostatniego Antychrysta - samego Lucypera!!!) jest wymieniana w wielu ksigach - proroctwach religijnych! Apokalipsa (z greckiego: Objawienie) witego Jana Ewangelisty, jak te kilkanacie innych Apokalips (niekanonicznych), Ksiga Daniela i wiele innych tekstw nie mwi tylko o ostatniej bitwie szatana z ludmi i Panem Bogiem, pod tzw. Har Magedonem (Megiddo) w obecnym Iraku, ale o wszystkich nieszczciach ludzi na Ziemii, a wic wszystkich wojnach i katastrofach. TE KSIGI (Apokalipsa, Ksiga Daniela i inne) TO OBRAZ HISTORII LUDZKOCI WIDZIANY "OCZAMI" PANA BOGA, A NIE OCZAMI LUDZI!!! Pan Bg pokazuje co jest dla niego wane, a nie co jest wane dla nas i za co ma nas spotyka kara! TAK TO NALEY ROZUMIE!!! Wikszo ludzi mylnie interpretuje wite ksigi zwizane z apokalips. Apokalipsa nas nie spotka w przyszoci - Apokalipsa nas spotykaa w przeszoci, spotyka teraz i bdzie spotyka w przyszoci!!! Na ni bowiem skaday si, skadaj i bd si skada wszystkie nieszczcia: katastrofy, wojny, gd, straszliwe zarazy i choroby itd. itp. Ostatnim akordem Apokalipsy ma by Har Magedon - zwycistwo nad mierci i szatanem! *129 Jest takie powiedzenie aciskie, cyt.: "FESTINA LENTE" - tumaczenie: "SPIESZ SI POWOLI". Rok 2010 bdzie rokiem WIELKIEGO WYDARZENIA! Radz poczeka ze swoimi osdami, chyba, e chcecie (co prawda incognito) omieszy si do reszty, mwi do tych kpicych ze mnie i z przepowiedni! Myl, e po tym wydarzeniu z tego forum znikn ci, ktrzy teraz s tacy "napakowani mdrociami pewnoci wasnych przekona". Tym, ktrzy uwaaj, e tak musi by jak jest, powiem: brak Wam wyobrani, a jest to bardzo niebezpieczne szczeglnie wanie dla Was, musicie bowiem pamita, E YCIE CZSTO ZASKAKUJE WANIE NA OG TYCH, KTRYM JEJ BRAK!!! Wyobrania jak powiedzia Albert Einstein, cyt.: "suy uczonym i tym, ktrzy wiedz, e nie do nich naley ostateczna mdro i sens ich ycia, tylko gupcy i prostacy myl, e wszystko wiedz, nazywajc innych tym, kim s sami!" Nic doda nic uj. * Prosz zwrci uwag na obecn sytuacj, jaka si klaruje na pwyspie arabskim i w Pakistanie, czyli dwch najwaniejszych obszarach, na ktrych w niedugim ju czasie powstanie rzdne sukcesw mocarstwo muzumaskie.

Ot pisaem, e w/g M. Nostradamusa Kalifat Wielkiego Talibanu (pod przywdztwem III Antychrysta Mahdiego) powstanie na gruzach obecnego Pakistanu, a nie Afganistanu, ktry po zniszczeniu bomb lub bombami atomowymi wojsk NATO, zostanie tak jak inne kraje muzumaskie Azji rodkowej przyczony do Talibanu (Pakistanu). Pisaem te (prosz wszystko odnale), e sunniccy Talibowie bd podsyca zamieszki w szyickim Iranie (dawnej Persji), aby zniszczy pastwo Ajatollahw i przyczy go do Talibanu - wszystko wskazuje, e tak si stanie. I wreszcie pisaem, e na pwyspie Arabskim powstanie tzw. VAR - to jest konfederacja arabska, a przywdc jej wojsk bdzie pochodzcy z Jemenu tzw. Jezus Muzumaski, ktry pod Bagdadem dojdzie do porozumienia z Mahdim. WIELKI TALIBAN POWSTAJE JU NA NASZYCH OCZACH, a jego twrcami bd: pakistasko-afgaski Talib Mahdi i jemesko-arabski Szejk Jezus Muzumaski!!! Za kilka lat ten w/w twr polityczny bdzie realnym ZAGROENIEM DLA POKOJU WIATOWEGO!!! Chc jak najszybciej skoczy opis wydarze zwizanych z przebiegiem III wojny wiatowej, dlatego na razie nie bd odpowiada na pytania nie zwizane z tematem. Pniej, to jest na kocu, podam kilka przykadw opisw III wojny wiatowej, ktra ma si rozegra w XXI wieku na podstawie przepowiedni innych znanych wizjonerw i proroctw rnych religii o wiatowym znaczeniu itd. Napisz te krtko o III wojnie wiatowej widzianej oczami Aleistera Crowleya - "apokaliptycznej bestii", jak sam siebie nazywa, a przez niektrych uwaanego za jednego ze wsptwrcw wiatowego satanizmu - jest on m.innymi twrc tzw. "Ksigi Praw" - wykadni swojej wiary. Oto charakterystyczny urywek z tej "witej ksigi", cyt.: Zakazana niech bdzie lito, potpieni niech bd wspczujcy. Zabijaj i zadawaj mki, niech nikt nie bdzie oszczdzony. Aby mnie wielbi, bierz wino i najdziwniejsze narkotyki, Ktre memu prorokowi wska, upijaj si. Jest to tzw. dyktat Anioa Aiwassa, ktry koczy si nakazem odrzucenia wszelkiego prawa poza wol czynienia tego, na co ma si ochot. Crowley nazwa to "prawem thelemy" (thelema to z greckiego "wola"), po czym w Cefalu na Sycylii zaoy satanistyczne opactwo. Jest to ciekawy temat, ale nie satanizm jest moim tematem, a III wojna wiatowa, o ktrej Crowley te pisa! Wspomn tylko, e nie ma rol w jego religii odegraa jego adeptka i kochanka niejaka Rose, tzw. "Szkaratna Pani", ktra daa mu crk o nieprawdopodobnym imieniu: Hekate-NocAthatur-Safo-Jezebel-Lilit. Ta biedna kobieta w wieku 41 lat opowiedziaa swoj histori w "Magicznym Dzienniku Babalony", w ktrym jest zapis potwornych okultystycznych eksperymentw Crowleya, zapis jej ycia i obdu jako "maonki chaosu", jak siebie nazywaa. A take wiadectwo zwizku przeywanego jako "nieprzerwana seksualna orgia", pod koniec ktrej autorka pragnie tylko jednego: "mierci w ramionach bestii 666, ktra bya i jest moim kochankiem, towarzyszem, ojcem, synem i w ogle wszystkim, co kobieta moe pragn i odnale w mczynie". Pisaem, e satanizm bdzie tolerowany (a nawet wspierany kosztem chrzecijastwa!) w podbitych przez Mahdiego krajach chrzecijaskich - a dlaczego? - a dlatego, e cz kobiet chrzecijaskich, aby unikn: godu, niewoli lub mierci (przymusowo wcielane do haremw bogatych dowdcw wojskowych lub szejkw bd tylko te nieliczne - najmodsze i najadniejsze) bd wstpoway do eskich klasztorw satanistycznych jako "zakonnice za" lub "zakonnice

szatana", ktre bd specjalnie uczone, bd one wykonyway zbiorowe (orgie) usugi seksualne dla kolorowych turbanw, czyli onierzy Mahdiego. Takich usug nie bd mogy wykonywa wierne i "czyste" muzumanki, ktre za Mahdiego bd obowizkowo wszystkie chodziy w tzw. "burkach". A oto fragment tekstu Rose - "Szkaratnej Pani", ktrego bd uczyy si obowizkowo na pami "zakonne satanistki" ubrane w zote paszcze i kaptury pod ktrymi bdzie erotyczna bielizna, cyt.: "Bez reszty si powic Wielkiemu Dzieu. Bd wywysza si w pysze. Dokonywa bd wszelkich bezecestw. Zabij swoje serce. Bd budzi zgorszenie i cudzooy. Okryj si klejnotami i kosztownymi szatami. Nie bd si hamowa wobec mczyzn. Za darmo bd plugawi swe ciao wydajc je chuci Wszystkich istot yjcych, ktre mnie o to poprosz. Pragn si mieni Tajemnic Tajemnic, Wielk Babalon, Liczb 156, Szat Nierzdnicy I Kielichem Wielkiej Ohydy!" Te przymierze przywdcw wojskowych Islamu z satanizmem wykonujcym eskie usugi dla odactwa muzumaskiego w czasie III wojny wiatowej wynika rwnie z wielu innych tekstw i zapisw, ale o tym pniej. * Waciwie Wielk Wojn Bratersk w latach 2040?-2041? opisaem w miar szczegowo. Przypomn tylko, e po tej wojnie przestanie istnie Zjednoczone Krlestwo Wielkiej Brytanii i Pnocnej Irlandii (Ulsteru). Na jej miejscu powstanie Krlestwo Anglii i Kornwalii oraz oddzielne krlestwa: Walii i Szkocji, a Ulster zostanie wczony do Irlandii Poudniowej. Pisaem te, e w czasie wojny braterskiej bdzie trwaa wojna USA i Meksyku z Chinami i Japoni - wojna ta najprawdopodobniej skoczy si po 3 latach trwania, to jest w roku 2043? W tym czasie bdzie trwaa wojna Indii ze Zjednoczonym Sutanatem Indonezji Malajw o Australi (zakoczy si rozejmem ) oraz bunt turbanw przeciwko despotycznej wadzy Mahdiego. Take portugalskojzyczna Brazylia bdzie prowadzia wojn z hiszpaskojzycznymi krajami Ameryki aciskiej. WIELKA WOJNA BRATERSKA bdzie jedn z przeomowych wydarze zwizanych z III wojn wiatow. Po prawie bezkrwawym zajciu Bakanw przez Polsk (wojska Mahdiego opuszcz te tereny w wyniku inwazji zakonw Henryka Szczliwego na Grecj i Wochy - bd si bay okrenia), Francja Henryka Szczliwego prawie samodzielnie podejmie prb zniszczenia Wielkiego Talibanu i JEJ SI TO UDA!!! M. Nostradamus jest bardzo zadowolony z nowo wyrastajcej POTGI FRANCJI!!! W licie do przyszego bohatera wydarze Henryka V Szczliwego napisa, cyt. fragment: "...Wtedy jednak rozpocznie si krlestwo Antychrysta w rejonie Atylli i Kserksesa (tereny: Iranu, Afganistanu, Pakistanu, Uzbekistanu, Tadykistanu itd.). W bardzo wielkiej liczbie zejd zwolennicy trzeciego Antychrysta, tak, e przyjcie Ducha witego, ktry zejdzie na 48 stopniu szerokoci geograficznej, spowoduje wdrwk ludw. On (Duch wity) ucieknie przed potwornociami Antychrysta..."

W innym fragmencie M. Nostradamus pisze, e ostatecznym zwycizc i pogromc III Antychrysta okae si, cyt.: "Najwikszy przedstawiciel Chrystusa na Ziemi, nowy krl Henryk Szczliwy ze starej dynastii Burbonw". Nie bd tu przytacza caej twrczoci Nostradamusa w tym dobrze znanej, mao znanej i prawie w ogle nie znanej, a take treci dwch dugich listw. Ale skd np. Nostradamus wiedzia o rewolucji francuskiej piszc w/w licie dokadnie, cyt.: "Bdzie trwao przeladowanie kocioa (w czasie rewolucji) do 1792 roku!". Nie bd opisywa przebiegu innych wydarze wojennych w trakcie III wojny wiatowej. Zaznaczam tylko, e Chiny i USA tak si wyniszcz nawzajem, e kraje te bd przypominay WIELKIE ZGLISZCZA Europy rodkowej po II wojnie wiatowej. USA i Meksyk co prawda zwyci i zajm cz Dalekiego Wschodu i Syberii, ale nie bd ju w stanie wpywa na wydarzenia w Europie. Po przebiegunowaniu Ziemi w roku 2044? wsplnie z Japoni, ktra zerwie pakt z Chinami, przystpi USA do wyzwalania Filipin i Australii w wojnie ze Zjednoczonym Sutanatem Indonezji i Malajw. W Chinach w tym czasie (po przegranej wojnie z USA) ma doj do rewolucji i upadku komunizmu. Nie bd opisywa i tego konfliktu - zaznaczam, e wojna ta ma zakoczy si zwycistwem USA. Japonia, ktra w wyniku katastrof naturalnych w ponad 2/3 zniknie pod wodami Pacyfiku, uzyska pozwolenie na kolonizacj Australii. S to bardzo frapujce tematy, szczeglnie temat Australii. Ot po epoce anglosaskiej (przewaga ludnoci brytyjskiej) ma w tym kraju (jak ju pisaem) nastpi era muzumaska (masowe osadnictwo Indonezyjczykw), a nastpnie ostateczna kolonizacja Japoczykw, cyt.: "jako ludzi bez ziemi i ojczyzny, bo ich ziemie zabray fale wielkiego oceanu". Po III wojnie wiatowej Australia bdzie nazywana: Now lub Wielk Poudniow Japoni. Tak wic opisz jeszcze tylko trzy sprawy: 1. Upadek Kalifatu Wielkiego Talibanu - ofensywa Henryka Szczliwego i sprzymierzecw w latach 2041?-2048? 2. II Katastrofa Kosmiczna, czyli tzw. "przebiegunowanie Ziemi" i "Cud Krzya" - rok 2044? 3. Wygld wiata po III wojnie wiatowej, czyli po roku 2048? Nastpnie podsumuj temat zwizany z III wojn wiatow podajc inne przykady przepowiedni i proroctw (tak jak wspomniaem). Na kocu odpowiem na niektre pytania. * Przed III wojn wiatow Rosja z powodu jakich nieznanych przyczyn, moliwe, e gazowych lub wojskowych (bazy), lub te innych spowodowanych przez ludno rosyjskojzyczn, ktr na Ukrainie ocenia si na 9 do 12 milionw ludzi z 45 milionw mieszkacw, jakie liczy obecnie to pastwo, wkroczy zbrojnie na tereny wschodniej i poudniowej Ukrainy (Krym). Oddziay polskie najprawdopodobniej za poparciem NATO i UE wkrocz do Galicji i na Woy. Z tekstw Nostradamusa wynika, e w wyniku midzynarodowych negocjacji pokojowych Rosjanie i Polacy wycofaj si z terytorium tego pastwa. Po wybuchu III wojny wiatowej i rozbiciu Rosji przez Chiny, a take zajciu poudniowej Europy przez Wielki Taliban wojsko polskie zajmie najpierw ca Ukrain, Biaoru i kraje nadbatyckie (Litw, otw i Estoni). W trakcie lub zaraz po 9-dniowej wojnie z Niemcami za zgod Talibanu zajmie rwnie cz poudniowej Rosji - Kuba. Przy kocu III wojny wiatowej Polska po raz trzeci ma zaj i wczy do swojego terytorium ju ca pozosta Rosj europejsk i cz zachodniej Syberii za Uralem - bdzie to spowodowane nastpnymi wewntrznymi krwawymi rozruchami w tym kraju. *

PROSZ O UWAG!!! W ZWIZKU Z OSTATNIMI TEKSTAMI OSB MI CO NAJMNIEJ NIEPRZYCHYLNYCH JEST TO MJ JU OSTATNI WPIS NA STRONIE, KTR ZAOYEM!!! Przepraszam Wszystkich tych, ktrym obiecaem dokoczenie tematu i udzielenie odpowiedzi na frapujce ich pytania. Mylaem, e dokocz temat m.innymi opisujc przebiegunowanie naszej planety Ziemi, jak rwnie "Cud Krzya", ktry si pojawi na obu pkulach - poudniowej i pnocnej, cyt.: "...jasne bkitne wiato na bezchmurnym otwartym niebie, ktre wieci, a nie rozjania Ziemi" trwajce przez tak zwany okres "3 dni ciemnoci", a take prby wyjanienia tego zjawiska przez astronomw i uczonych (prby wyjanienia maj trwa okoo 600 lat), tym bardziej, e Ksiyc ma nieco oddali si od Ziemi i jednoczenie zbliy poprzez zmian swojej orbity wokziemskiej na bardziej eliptyczn. Miaem te nadziej, e opisz III wojn wiatow wynikajc z zaszyfrowanego kodu BIBLII (wyjaniajc na czym ten kod polega), z zapisw liczb wielkiej piramidy Cheopsa, a take Chefrena, rwnie opisie III wojny wynikajcej z hinduistycznych ksig itd. Niestety zawsze znajd si tak zwani "przeszkadzacze", ktrych HORYZONT MYLENIA JEST ZAWSZE OGRANICZONY TYLKO DO WASNEGO JA. Tak byo, jest i bdzie - TO S LUDZIE, KTRZY NAJWICEJ KRZYCZ, A NAJMNIEJ DAJ Z SIEBIE, BO PO PROSTU NIE S W STANIE NIC ZROBI POZA PRZESZKADZANIEM I DOKUCZANIEM INNYM. WIERZCIE - TO ONI ZWYKLE SWOIM WULGARNYM JZYKIEM I CHAMSTWEM (chocia nie wszyscy) SU SZATANOWI, BO SZATAN LUBI: WULGARYZMY, PONIANIE INNYCH, PRZESZKADZANIE INNYM, WTRCANIE SI DO ICH SPRAW, A PRZEDE WSZYSTKIM JEST PRZECIWNIKIEM WSZELKICH PRZEPOWIEDNI I PROROCTW MWICYCH O JEGO NIECNEJ DZIAALNOCI W PRZYSZOCI. ON POPRZEZ ZYCH LUDZI REALIZUJE W STOSUNKU DO POJEDYCZEGO CZOWIEKA I CAEJ LUDZKOCI SWOJE HANIEBNE PLANY!!! Wszystkie te sprawy, o ktrych w temacie III wojny wiatowej tu opisaem i nie z mojej winy nie skoczyem, opisz w swojej ksice. Ten kogo bdzie ona interesowaa po prostu j kupi, a ten kogo nie bdzie interesowaa to jej nie kupi. OD TEJ CHWILI WSZYSTKIE WPISY NA TEJ STRONIE NIE BD JU MOJEGO AUTORSTWA, CHOBY BYY PODPISYWANE PSEUDONIMAMI: CENTURION LUB ARTEUZA, TO OD TEJ PORY NIE BIOR ZA NIE ADNEJ ODPOWIEDZIALNOCI!!! DECYZJ SWOJ RAZ ZMIENIEM, ALE TYM RAZEM JEST ONA JU OSTATECZNA!!! Dzikuj za uwag Wszystkim tym, ktrzy moje wpisy i moj osob traktowali powanie i z szacunkiem, i ycz im duo zdrowia oraz jeszcze raz wszystkiego dobrego w Nowym 2010 Roku. BARDZO UWANIE OBSERWUJCIE WYDARZENIA WIATOWE W TYM ROKU, BDZIE TO ROK PRZEOMOWY - JEDEN Z PRZYTACZANYCH TU LICZNYCH TEKSTW M. NOSTRADAMUSA SI CAKOWICIE WYPENI!!! * Przeczytaem wszystkie dostpne mi Wasze wypowiedzi na tej stronie forum "GP", jak i na innych forach, np. "Insomnii", gdzie skopiowano moje wypowiedzi odnonie tematu "Kiedy wybuchnie III wojna wiatowa?" i musz powiedzie, e skruszylicie mnie jedn rzecz, a mianowicie - swoj ciekawoci. To ciekawo ludzka jest motorem postpu! Najbardziej "puci wewntrznie" s ci, ktrych zainteresowania ograniczaj si tylko do spraw zwizanych z wasn osob. Cho mj przyjaciel i rodzina przekonuj mnie, ebym da sobie ju

spokj z pisaniem w internecie i zaj si tylko ksik, to jednak powiedziaem sobie: do 3 razy sztuka. Obiecaem! A wic jednak sprbuj dokoczy temat. Do zmiany mojego zdania przyczynia si PRZEDE WSZYSTKIM osoba, ktra napisaa (na jednym z forum), e zmienia swj stosunek do wiata i religii. Osoba ta napisaa, e po przeczytaniu moich wypowiedzi staa si osob praktykujc, e codziennie zacza si modli! BARDZO SI Z TEGO CIESZ!!! Gdy kto uwanie przeczyta PISMO WITE zrozumie, e cyt.: "wiat ducha jest tak samo niezniszczalny jak wiat materii". Zawsze bowiem nastpuje odrodzenie w formie miej Bogu lub tej, ktra jest mu niemia. Pan Bg mwi, cyt.: "spjrzcie na przyrod", a zrozumiecie sens istnienia, to jest, cyt.: "ycia i mierci". Dlatego Jezus Chrystus w ewangeliach rozmawia z ludmi przypowieciami wzitymi z przyrody, cyt.: "Rozmawiam z Wami tak, abycie mnie zrozumieli". Przecie Pan Bg obieca czowiekowi odrodzenie po mierci i nowe "mieszkanie" (w oryginale, cyt.: "Spjrz w gr, zobacz ile jest gwiazd na niebie, to jest dom nieskoczonoci i miejsca w nim dla moich dzieci nie zabraknie". Da czowiekowi nie tylko ciao (jak zwierzciu), ale tchn te w niego swj najwikszy skarb - ducha niemiertelnoci. Jeeli Pismo wite mwi, cyt.: "Stworzyem czowieka na swj obraz i podobiestwo", to Pan Bg nie ma w ogle na myli CIAA!, ale ma na myli: DUCHA I ROZUM!!! My ludzie mamy by podobni do Boga Duchem i Rozumem i tu na tej Ziemi mamy go o tym przekonywa. Zachowujmy si wic tak, abymy go nie zawiedli, to jest: miejmy czystego ducha i czysty rozum. Poznawajmy wiat, ale i dbajmy o niego. Ludzie w wikszoci na og nie znaj i nie rozumiej jzyka BIBLII. Jeeli np. Pismo wite mwi, e wszystko (w jzyku starohebrajskim wyrazy: wszystko i wiat oznaczaj to samo) Bg stworzy w siedem dni to nie znaczy, e stworzy wszystko w siedem dni ziemskich. Dalej bowiem mona przeczyta, e dla Pana Boga jeden dzie to tysic lat lub tysic tysicy lat ziemskich. O tym mwi te wity Piotr. Pan Bg, cyt.: "Jahwe", czyli "Jestem, ktry Jestem" co znaczy "Jestem lub Jestemy" osob lub osobami (Trjca wita) ponadczasow lub ponadczasowymi. Pan Bg mwi stworzyem (stworzylimy) WSZYSTKO, czyli PRZESTRZE I CZAS, WIAT DUCHA I WIAT MATERII, WIAT YWYCH I WIAT UMARYCH, Jestem-Jestemy (Jahwe) ALF I OMEG. S to sprawy arcywane i zarazem arcyciekawe. Myl, e krtko bdzie mona je opisa. Zmieniam wic zdanie, moe to nie powane z mojej strony, ale starcy zachowuj si przecie czasami jak dzieci. Na pewno znajd si teraz tacy, ktrzy bd wylewa z tego powodu na mnie swoje "pomyje", ale mam nadziej, e znajd si te tacy, ktrzy nie bd wobec tych osb (wulgarnych i zoliwych) obojtni. Zanim zaczn na "GP" kontynuowa temat przypomn i wyjani par spraw: 1. Interpretacje i tumaczenia tekstw M. Nostradamusa mog by mylne i le interpretowane. Myl jednak, e nie jest ich wicej ni 20 do 25%. 2. Nie musicie z moimi interpretacjami si zgadza, ale prosz o merytoryczn dyskusj i ewentualn krytyk, szczeglnie nie znosz wulgaryzmw i poniania ludzi. 3. Do Pani "xami" - po tekcie do mnie zauwayem, e jest kobiet. Dzikuj za dobre intencje, zastanowi si nad zalogowaniem i moliwe, e przejd na "Insomni" i tylko tam bd pisa. Do tego czasu sprbuj kontynuowa temat na tej stronie. Rwnoczenie potwierdzam zgod na powielanie moich tekstw. 4. Mam nadziej, e nikt nie bdzie uywa mojego pseudonimu: "Centurion - Arteuza". Myl, e po stylu pisania zorientujecie si co do autorstwa przytaczanych tekstw. 5. Nie bd pisa co dzie, a rzadziej, bo mam bardzo duo zaj. Prosz wic o cierpliwo i wyrozumiao. Najbliszym tematem bdzie kontrofensywa wojsk zakonnych Henryka V Szczliwego i jego sprzymierzecw przeciwko turbanom Wielkiego Talibanu w latach: 2041?2044?, to jest do II Wielkiej Katastrofy Kosmicznej zwizanej z: - przebiegunowaniem magnetycznym Ziemi, - przebiegunowaniem geograficznym Ziemi i zmian orbity Ksiyca wskutek przycigania tajemniczego ciaa (Nibiru, Marduk, Nemezis?), - "Cudem Krzya".

* Widz, e jednak s tacy, ktrzy uwaaj, e ostatni tekst nie jest tekstem Arteuzy. Nic na to nie poradz. Myl, e uda mi si szybko dokoczy temat i Was przekona. WIELKA KONTROFENSYWA HENRYKA V SZCZLIWEGO i JEGO SOJUSZNIKW w latach 2041?-2044? Po wziciu do niewoli i osdzeniu w Awinionie, a nastpnie powieszeniu tzw. "Jezusa Muzumaskiego" po bitwie narodw pod bawarskim miecie ULM zmieni si sytuacja midzynarodowa. Jak ju pisaem w Kalifacie Wielkiego Talibanu nastpi wielkie niezadowolenie i na terenach obecnego Pakistanu i Afganistanu, czyli w mateczniku talibw wybuchn zamieszki i bunt stacjonujcych tam czci turbanw. Autorytet III Antychrysta Mahdiego zostanie bardzo nadszarpnity!!! WIELKA KLSKA NAJWIKSZEJ 66-dniowej!!! (liczba 6 - pamitajmy to liczba Antychrysta kod Biblii) BITWY NARODW POD ULM i wzicie do niewoli drugiego pod wzgldem znaczenia po Mahdim dowdcy tzw. "Czerwonego Turbanu", a pniej i "Biaego Turbanu" Jezusa Muzumaskiego, zwanego te arabskim - nastpnie jego stracenie i powieszenie za nogi (podobnie uczyniono z Benito Mussolinim) na widok publiczny w nowej stolicy Francji Awinionie doprowadzio do powrotu Mahdiego wraz z du czci wiernych mu turbanw do Azji w celu umierzenia buntu. T sytuacj wykorzysta Wielki Chiren - Wielki Selin, czyli Henryk Szczliwy i rozpocznie WYZWALANIE EUROPY. TO WYZWALANIE BDZIE TAK SAMO KRWAWE I OKRUTNE JAK INWAZJA MUZUMSKA!!! JAK WIDZICIE STARAM SI WAM PRZEKAZA JAK NAJWIERNIEJ PRZEBIEG III WOJNY WIATOWEJ (wedug tekstw Nostradamusa, a take i innych proroctw i przepowiedni) MWIC O KRWAWEJ TOTALNEJ WOJNIE PROWADZONEJ PRZEZ WSZYSTKIE STRONY TEGO NAJWIKSZEGO WIATOWEGO KONFLIKTU W DZIEJACH LUDZKOCI JAKIM MA BY III WOJNA WIATOWA!!! * KARTA WOJNY SI ODWRACA!!! Dalszy cig kontrofensywy w/g M. Nostradamusa, ktry jak twierdz badacze jego tekstw zachowuje si jak KORESPONDENT WOJENNY. M. Nostradamus chocia w mniejszym zakresie opisywa przebieg wielu wojen m.innymi I wojny wiatowej i II wojny wiatowej. Wielk rol jak ju pisaem w kontrofensywie GRYFONA, to jest armii zakonnych Henryka Szczliwego i sprzymierzecw w pierwszym etapie kontrofensywy (przed wybuchem Wielkiej Wojny Braterskiej) odegraa Wielka Brytania, a take nowe Stany Zjednoczone (cakowicie inne i odmienione po II wojnie domowej). Pniej po pokonaniu konkurenta - tajemniczego Herkulesa i Wielkiej Brytanii - gwn rol bdzie odgrywa pocztkowy dyktator, najwaniejszy czonek francuskiego Dyrektoriatu (dyktatorskiego wojennego rzdu), a pniej krl Francji i Zjednoczonej Zachodniej Europy: Henryk V Szczliwy. ) Jego liczba staa si Jego przeklestwem, 66 dni wystarczyo aby zielone flagi Hannibala, Rzucone zostay do stp chrzecijaskiego wadcy, Sowo ULM stanie si na wieki przeklestwem muzumanw.

W/g mnie jednoznacznie chodzi tu o Mahdiego, czyli "Jednookiego Potwora" - III Antychrysta. ) Drudzy przywdcy w czasie drugiej i trzeciej, Zostan osdzeni i zabici za pode czyny i zbrodnie, Dla przestrogi zostan powieszeni gowami do dou, Jedni widzc to bd si cieszyli, a drudzy rozpaczali. Najprawdopodobniej jest to tekst tak zwany "JANUSOWY", ktry mwi o dwch wydarzeniach, to jest tego z II wojny wiatowej - osdzenie i zabicie B. Mussoliniego, a nastpnie powieszenie go za nogi gow do dou na widok publiczny oraz tego dotyczcego III wojny wiatowej, to jest w podobny sposb ma by potraktowany tzw. "faszywy Jezus". Wczeniej podawaem tekst o pochwyceniu "faszywego Jezusa" (jak go nazywa Nostradamus), czyli tzw. "Jezusa Muzumaskiego". Wida, e w czasie III wojny wiatowej podobny los spotka rwnie I-go zastpc III Antychrysta, czyli Mahdiego. Z innych tekstw wynika, e w swoich przepowiedniach Mussolini by przez Nostradamusa traktowany jako najbliszy zwolennik Hitlera, czyli: Hiltera, Histera, Wciekego itd. Jak ju pisaem Jezus Muzumaski bdzie drug po Mahdim najwaniejsz osob w Kalifacie Wielkiego Talibanu. Jak interpretuje P. Lemesurier pierwsze due uderzenie wojsk Henryka nastpi z Niemiec. Jego wojska do szybko odzyskaj Frankfurt i Koloni, a drugie uderzenie z wybrzey akwitaskich zachodniej Francji dokonanej przez Anglikw (pijawki) i Neptuna (USA), a take stacjonujcego we francuskiej Bretanii armii zakonno-rycerskiej Herkulesa. Armie te wyzwol prawie ca Francj z nowo nominowan przez Dyrektoriat stolic Awinionem (Avignon). Po pozbyciu si konkurentw: Herkulesa po wojnie domowej, W. Brytanii po wojnie braterskiej i USA - wycofaa wojska ze wzgldu na wybuch wojny alaskijsko-pacyficznej z Chinami i Japoni, Henryk Szczliwy rozpocznie now wielk ofensyw na kraje w dalszym cigu okupowane przez muzumanw, to jest: Szwajcari, Wochy i Grecj. Oczywicie Henryk wykorzysta take to, e Mahdi z du czci swoich wojsk opuci Europ w celu likwidacji buntu w mateczniku Talibw, to jest na terenach obecnego Pakistanu, Afganistanu i innych krajw Azji rodkowej. Nastpnie opisz wyzwolenie caej Europy z pod panowania Wielkiego Talibanu. *168 Pisaem ju, e badacze tekstw M. Nostradamusa, prcz ewentualnych dat rozpoczcia III wojny wiatowej, a wymienionej przez Pana(ni), to jest roku 2001, 2010 i roku 2100, ze wzgldu na metodyk okrelania dat w redniowieczu przyjmuj jeszcze dwie daty, to jest rok 2012 (przy opuszczeniu liczby 2 na pocztku) i rok 2021 (rwnie po opuszczeniu liczby 2 na pocztku daty), ktry ja uwaam za najbardziej prawdopodobny - ju t spraw dokadnie wyjaniaem. Prosz odszuka t spraw w moich dotychczasowych tekstach. Znam przepowiednie fatimskie, dlatego wanie eby by w zgodzie z tekstami Nostradamusa i przepowiedniami-proroctwami innymi, w tym fatimskimi, rok 2021 wydaje mi si najbardziej prawdopodobn dat wybuchu III wojny wiatowej, ale oczywicie mog si myli. * Pisaem ju, e M. Nostradamus uy tylko kilku dat w/g kalendarza chrzecijaskiego juliaskiego (nazwa przyjta od konsula rzymskiego i reformatora Juliusza Cezara - nawiasem mwic zdobywcy Galii - obecnej Francji, to do niego nale te synne sowa, cyt.: "veni, vidi, vici", to jest "przybyem, zobaczyem, zwyciyem" - wypowiedzia je do zgromadzonego ludu rzymskiego po opanowaniu Galii w roku 47 p.n.e.) obowizujcego we Francji za jego ycia.

Nostradamus zmar w roku 1566, a kalendarz juliaski zreformowa w roku 1582 papie Grzegorz XIII. Kalendarz juliaski jest opniony do gregoriaskiego o 13 dni. Wanie dzisiaj(?) posugujcy si nim grekokatolicy i prawosawni witaj 1 stycznia 2010 roku oraz dodatkowo obchodz uroczyste obrzezanie Jezusa Chrystusa. Ale mistrz Nostradamus przepowiedzia reform kalendarza po swojej mierci!!! ) W kocu szesnastego nastpi wielka reforma, Arka rzymska dooy co cztery jedn dob, Mimo protestu wielu purpuratw nie zmieni zdania, Nie wszyscy od razu przyjm nowe zasady. Jeli chodzi o wybuch pierwszej, a nastpnie drugiej wojny wiatowej to Nostradamus napisa tak: ) W drugiej dwudziestego wybuchnie wielka wojna, Pniej po drugiej zostanie nazwana pierwsz, W cigu pokolenia zjednoczona Germania, Doprowadzi wszystkich do wielkich ofiar i strat. Z tego czterowiersza, tak jak i z innych podobnych (przytaczaem kilka) wynika, e I wojna wiatowa wybuchnie w pierwszej dekadzie dwudziestego wieku, co si sprawdzio - rok 1914! W drugim wierszu tego czterowiersz wynika, e po drugiej zostanie nazwana pierwsz - i faktycznie, bowiem I wojna wiatowa, ktra trwaa w latach 1914-1919 w historiografii do roku 1939 bya nazywana po prostu WIELK WOJN WIATOW! - nazwa I wojna wiatowa pojawia si dopiero po roku 1945! Pisaem ju na ten temat nie raz. W trzecim wierszu czterowiersza Nostradamus pisze, e druga wojna wiatowa wybuchnie w cigu pokolenia (jednego) - i to te si sprawdzio! Przyjmuje si, e pokolenie to 25 lat, czyli 1914+25=1939 - niebywae!!! Z III wojn wiatow jest problem, bo M. Nostradamus pisze jednoznacznie (TU WSZYSCY BADACZE BEZ WYJTKU SI ZGADZAJ), e wybuchnie ona w XXI wieku. Jednak Nostradamus nie okrela w jakiej dekadzie, czy w ktrej poowie w/w wieku ona wybuchnie. Pisze jednak, e nastpi to (ju pisaem nieraz) w roku, ktrych suma liczb wyniesie 3, a rok ten podzielony przez 3 daje liczb cakowit. Takich dat jest trzy: 2001, 2010 i 2100. Ale w redniowieczu powszechnie pomijano pierwsz liter roku lub drug, jeeli liczb t byo 0 (zero), i na przykad zamiast roku 1065 pisano po prostu '65 lub 1543 pisano po prostu '543. Poniewa Nostradamus robi czsto "psikusy", eby bardziej "zagmatwa w gowach", to badacze jego tekstw przyjmuj jeszcze dwie daty ewentualnego rozpoczcia III wojny, to jest rok 2012 i rok 2021. M. Nostradamus nigdzie nie napisa po ilu latach od I-ej czy II-ej bdzie III wojna. W niektrych tekstach opisujcych III wojn wiatow (tylko dla tego wydarzenia) autor uywa tajemniczej nazwy - "lata liturgii" - badacze dla jej okrelenia maj rne zdania - interpretacje, o tym wszystkim te ju pisaem, np. rok '607 liturgii. A oto wszystkie znane mi daty kalendarza juliaskiego wymienione jednoznacznie w tekstach Nostradamusa: rok 1792, rok 1999, rok 2163, rok 3792 i rok 3797. M. NOSTRADAMUS NAPISA W SWOICH TEKSTACH I LISTACH, E III WOJNA WIATOWA BDZIE NAJBARDZIEJ KRWAWYM I OKRUTNYM KONFLIKTEM WOJENNYM W DZIEJACH LUDZKOCI, A DO ROKU 3797 DO CZASU WOJNY ZE MIERCI, CZYLI NAJPRAWDOPODOBNIEJ TZW. HAR-MAGEDONEM!!! BDZIE TRWAA A 27 LAT. BDZIE TO KONFLIKT TOTALNY NA OLBRZYMI SKAL - UYTE ZOSTAN MASOWE BRONIE. WOJNA TA NAPISA MA BY WOJN DWCH NAJWIKSZYCH RELIGII WYZNAWCW TEGO SAMEGO BOGA. WOJNA MA BY

POPRZEDZONA DEKAD RELIGIJNEGO SUPERTERRORYZMU. W CZASIE III WOJNY I 50 LAT PO NIEJ MA PANOWA SUPERRTOTALITARYZM I SUPERAUTORYTARYZM. PRZED JEJ WYBUCHEM I W TRAKCIE JEJ TRWANIA (III WOJNY) MAJ MIE MIEJSCE STRASZNE WYDARZENIA - DWIE KATASTROFY KOSMICZNE: UDERZENIE ODAMKA KOMETY LUB METEORYTU ORAZ PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMII, A TAKE TOWARZYSZCE IM I NIE TYLKO KATAKLIZMY I KATASTROFY NATURALNE POCZONE Z PRZESUNICIAMI KONTYNENTW, TOPNIENIEM LODOWCW, OLBRZYMIMI TSUNAMI, HURAGANAMI, SUPERHURAGANAMI, A NAWET HIPERHURAGANAMI!!! TE WSZYSTKIE NIESZCZCIA, KTRE MAJ POCHON 1/3 lub 2/3 MIESZKACW ZIEMI MAJ SI ZAKOCZY TZW. "CUDEM KRZYA!!! PO TYCH STRASZNYCH WYDARZENIACH WIAT (ZIEMIA) MA SI CAKOWICIE ZMIENI - TEN NOWY WIAT W OGLE NIE BDZIE PODOBNY DO OBECNEGO. NOSTRADAMUS PISZE TAK: ) Po trzeciej inny wiat i INNY KLIMAT, Niektre ziemie zaton, a niektre wynurz z otchani, Stare mapy bezuyteczne, bo ldy zmieni brzegi i ksztaty, Wiele ocalaych narodw szuka bdzie nowych siedzib, Sahara si zazieleni a zielona wyspa stanie si yzn i zielon, rdmorze si zamknie a Batyk otworzy, Skandynawia stanie si wysp. W pitym wierszu tym razem szeciowiersza Nostradamus pisze najprawdopodobniej o Grenlandii - nazwa wyspy po dusku to dosownie zielona wyspa. Nostradamus przewiduje wic, e wyspa ta "zrzuci" lodowiec, a klimat na niej bdzie tak ciepy, e si zazieleni i bdzie mona tam uprawia roliny. * Wszystkie znane mi przepowiednie (w tym Nostradamusa), ktre mwi o Polsce podkrelaj jej przysz wielko i mesjanistyczn rol, szczeglnie w chrystianizacji Chin, ktra nastpi po III wojnie wiatowej. Ten w/w kraj przy pomocy Francji i Polski ma si sta krajem cakowicie chrzecijaskim!!! Francja i Polska maj by krajami najbardziej, cyt. Nostradamusa: "gorliwymi w wierze Chrystusa", ktre bd chrystianizowa wiat - tak to wynika z proroctw i przepowiedni!!! M.innymi Polska ma doprowadzi do porzucenia przez Rosj prawosawia i przejcia tego kraju na nowy katolicyzm - now wiar papiea awinioskiego! Prosz mi przypomnie to o przyszym losie Polski napisz po zakoczeniu tematu zwizanego z III wojn wiatow. * M. Nostradamus i inni prorocy i wizjonerzy pisz mnie wicej tak: Wszystkie wizje w zasadniczych sprawach w 100% si speni! Czyli np. byy I i II wojna wiatowa, to w/g mnie i innych badaczy bdzie i przewidywana III. Ludzie poprzez swoje dobre uczynki mog opni jak tragedi, dlatego nie ma w proroctwach cile okrelonych dat, np. w poprzedniej odpowiedzi napisaem, e Nostradamus w swoim tekcie napisa, e II wojna wiatowa wybuchnie w jednym pokoleniu i wyliczyem 1914+25=1939. Ale Nostradamus wiedzia, e rne osoby przyjmuj rne daty trwania jednego pokolenia (tak byo kiedy i jest dzi), to jest w granicach od 18 do 33 lat, czyli od tzw. "penoletnoci" do wieku "chrystusowego". W ten sposb wanie prorocy i wizjonerzy jak gdyby ZABEZPIECZAJ SWOJE PRZEPOWIEDNIE!

Jeli wizjonerzy i prorocy mwi o zmianie, to mwi o "zagodzeniu objaww", a nie "cakowitego uniknicia" jakiego wydarzenia (wtedy speniaj si one np. w 80%), np. kataklizmu lub wojny, a take jak ju przytoczyem powyej wydueniu w czasie - moe ono nastpi albo kilka lub kilkanacie lat wczeniej, albo pniej. To nie jest wymys prorokw i wizjonerw, np. Apokalipsa (czyli objawienie) witego Jana Ewangelisty (nie tylko ona zreszt, ale rwnie inne ksigi Biblii - konkretnie Starego Testamentu) mwi o tym, e nasze dobre uczynki, modlitwa, pami o dniu witym (np. niedzieli) wyznaczonym na oddawanie czci naszemu Stwrcy moe odwlec kary naoone na niepokorn ludzko lub je zagodzi. Cytuj: "Bg Ojciec wysucha prb swoich dzieci, jeeli bd si gorliwie o nie modli, bd prosi i przeprasza ze szczerego serca, wtedy odoy lub zmniejszy ON (Jahwe, czyli z hebrajskiego: "Jestem, ktry Jestem") kary naoone na nich". *173 (go) - Centurionie mam Pytanie, czy s Ci znane obliczenia koca wiata przeprowadzone przez ojca wspczesnej nauki Izaaka Newtona? Podaje dat koca wiata na rok 2060, tak mu wyszo z oblicze Biblii. Arteuza: Syszaem o tym. Ale Newton nie mia takiej wiedzy, jak my obecnie. Jak Pan wie prawo cienia Newtona (cho na og poprawne) zostao zastpione prawem jeszcze bardziej poprawniejszym i oglniejszym, a mianowicie prawem wzgldnoci Einsteina: E=mc2, ktra czy 3 siy natury: sabe, silne i elektromagnetyczne. Obecnie czekamy, jak kto wynajdzie nowe prawo jeszcze bardziej poprawne, doczajc czwart si, czyli grawitacj. Wszechwiat nasz, ktry powsta w wyniku wielkiego wybuchu - "Big Bang osobliwoci", czyli "maego punktu", mniejszego od jednego atomu, czyli tzw. "boskiej czsteczki" poszukiwanej obecnie w podziemnym tzw. "Zderzaczu Hadronw" w Szwajcarii pod Genew, rozerwa poczenie tych czterech si i odrzuci grawitacj w powstajc po wybuchu - "urodzeniu wszechwiata" - przestrze oraz powstajcy rwnoczenie czas, ktry biegnie rnie (nie ma czasu absolutnego), co spowodowao "po urodzeniu wszechwiata" jego inflacj, czyli rozszerzanie wielokrotnie wiksze ni prdko wiata. Obecnie z tego powodu wszechwiat dalej si rozszerza, czyli "ronie", chocia w wolniejszym ju tempie - tak zwana staa kosmologiczna. Kod Biblii jest w dalszym cigu badany i nie wszystko jest zupenie jasne. Wyliczenia Newtona mwice o kocu wiata w roku 2060 s w tej chwili nieaktualne. * KONTROFENSYWA - lata 2041?-2044? WYZWOLENIE SZWAJCARII, WOCH, GRECJI i BAKANW! Muzumanie stawiali, mimo nieobecnoci Mahdiego w Europie, bardzo silny opr. Nostradamus ostrzega europejczykw przed lekcewaeniem przeciwnika w charakterystycznym bardzo znanym czterowierszu 80 centurii V: Centuria V 80 Herkules stawi czoo islamowi: Wygna precz z Europy pogask hoot. Odpdzi daleko muzumaskie wojska, Lecz wrg z wolnoci stoczy jeszcze niejedn bitw. Wida, e rozwijajca si kampania Henryka Szczliwego nie bdzie atwa.

Chocia Herkulesa ju nie byo (zosta pokonany w wojnie domowej przez Henryka) ostrzeenie jak si okae jest aktualne: ) W onieonych Alpach Szwajcarii klska przez lekcewaenie, Wielki Chiren wzmacnia front, aby zatrzyma muzumanw, Dopiero atak na Lombardi ustabilizuje sytuacj armii GRYFONA, Puste wymordowane miasta Italii nie witaj oswobodzicieli, Muzumanie w panice uciekaj na wyspy i wybrzea Afryki, Galijskie zakony kocz to co nie dokoczyy turbany Mahdiego! ) W dziesi miesicy Italia wolna, Wielka witynia i Koloseum zniszczone, Puste miasto szczurw, wiadectwem trzeciego Antychrysta, We Florencji Henryk wyzwoliciel koronowany na krla Italii, Odtd modsza siostra bdzie na wieki czci starszej, Odbudowany Rzym odmwi na stae przyjcia papieowi! Uwaga! Ten szeciowiersz by pomijany w wielu redniowiecznych wydaniach tekstw Nostradamusa (wiele innych te) przypuszczalnie ze wzgldu na Sd witej Inkwizycji, jest bowiem bardzo jednoznaczny. Tutaj tylko jako jedyny raz Nostradamus uy sowa papie. Starsza siostra to Francja, a modsza to Italia (Wochy). Z tekstu wynika, e Henryk Szczliwy chcia powrotu papiea do Rzymu i restytucji Watykanu, a z innych tekstw wynika, e trzykrotnie w referendach nowi mieszkacy Rzymu odrzucali tak moliwo. Po III wojnie Rzym stanie si miastem prowincjonalnym redniej wielkoci. Nostradamus pisze m.innymi, cyt.: "Rzym po trzeciej spotka los Wenecji" - wszystkie zabytki tak jak w greckich Atenach zostan cakowicie zniszczone. M. Nostradamus w wielu tekstach opisuje czsto brutalne wyzwalanie krajw europejskich z pod okupacji muzumaskiej. Henrykowi towarzyszyo stale specjalne KOLEGIUM KARDYNALSKIE i BISKUPIE, ktrego celem jest przymusowa chrystianizacja wyzwolonych ziem zachodniej Europy. Specjalnym dekretem Henryka Szczliwego, tym razem wyznawanie islamu zostanie cakowicie i powszechnie zabronione. Oporni bd zsyani na przybrzene wysepki do zakadanych obozw pracy w celu wykonywania rnych zada na potrzeby wojny. Innym dekretem Henryka akty urodzenia i akty zawarcia maestwa bd tylko w gestii hierarchw nowego odnowionego kocioa chrzecijaskiego. Pamitajcie ja opisuj majce nastpi wydarzenia zgodnie z przepowiedniami, a nie zgodnie z wasnymi przekonaniami czy pogldami. Nostradamus wyranie daje do zrozumienia, e po pewnym czasie chrzecijanie "odpac si muzumanom za swoje klski i upokorzenia z nawizk". Nostradamus nie wyraa z tego powodu jakiego zachwytu, ale wyranie daje do zrozumienia, e jest to "kara boska" za wczeniejsze traktowanie chrzecijan przez armie (turbany) III AntychrystaMahdiego. Ze wzgldu na liczne pytania nie udao mi si napisa dzisiaj wicej. Wobec powyszego na wiele pyta nie bd ju odpowiada, chyba, e bd zasadnicze i konkretne. Chc szybko dokoczy

temat - to w tej chwili jest najwaniejsze. Jutro postaram si (jak Bg pozwoli) dokoczy wyzwalanie Europy w latach 2041?-2044?, ktra zakoczy si wyzwoleniem Hiszpanii i Portugalii, i wanym lubem z ksiniczk hiszpask Izabel de Burbon - nastpczyni tronu. Ma by to bardzo szczliwe w/g Nostradamusa maestwo. Postaram si zakoczy wyzwolenie Europy opisem zdobycia przez Henryka Stambuu, czyli Konstantynopola, chrystianizacj Turcji i odnowieniem Hagi Sofii jako Bazyliki chrzecijaskiej. Stambu na cze zdobywcy ma by nazwany MIASTEM HENRYKA, a przed wityni Mdroci Boej ma stan jego wielka na 150 metrw wysokoci kolumna - KOLUMNA HENRYKA V SZCZLIWEGO WYZWOLICIELA!!! * WYZWOLENIE EUROPY do roku 2044? - KOO HISTORII ZAWRACA!!! Francuski interpretator, Le Pelletier twierdzi, e u Nostradamusa wszystko jest rozdwojone: "Czowiek, myli i styl". Ostatecznie, do kadego czowieka mona odnie wyznanie, ktre poeta Conrad Ferdinand Meyer wkada w usta Ulricha von Huttena, cyt.: "Nie jestem ksik pen mdroci, Jestem czowiekiem Penym sprzecznoci." Obarczony trudami ziemskiej egzystencji kady czowiek chowa si za mask. Te rozdwojenie M. Nostradamusa nie wynikao z jego charakteru, lecz konfliktu pomidzy WIELK CHCI ZDRADZENIA TAJEMNIC PRZYSZOCI - z jednej strony, jak i ich ZATAJENIA PRZED SDAMI WITEJ INKWIZYCJI (tzw. witego Oficjum - Sacrum Oficjum) - z drugiej strony. Bdc znakomitym humanist i diagnostykiem, a take prognostykiem M. Nostradamus uwaa za swj obowizek nie wyjawia ludzkoci ogromu wszystkich plag i ukazywa caego okruciestwa, a take konkretnych dat katastrofalnych wydarze: wielkich i okrutnych wojen, trzsie ziemi, huraganw, upadkw komet lub meteorytw, przebiegunowania, zmian klimatycznych, epidemii na skal masow itd. Nostradamus w czasie pobytu na dworze krla Francji Henryka II publicznie w trakcie wytrawnej uczty wydanej na jego cze powiedzia, cyt.: "Gdybym nawet mg ujawni wszystko za zgod witego Oficjum, ujawnibym na pewno duo wicej, ale nie zrobibym tego cakowicie, lecz tylko tak dalece jak to moliwe, litociwie bym wiele zatai". Nie chc nikogo straszy, ale prosz sobie wyobrazi co by byo gdyby Nostradamus ujawni nam wszystko, SKORO TO CO NAM PRZEKAZA JEST JU I TAK PORAAJCE I STRASZNE!!! Musicie wiedzie, e Nostradamus pisa duo, wiele czterowierszy i szeciowierszy rwa lub gnit i odrzuca na bok lub wrzuca do ognia!!! Kady tekst pisa na maych kartkach, a nastpnie wszystkie kartki rozrzuca na podog, zbierajc je ze swoim sekretarzem i w dowolny przypadkowy sposb wcza je do poszczeglnych centurii i almanachu zoonego z prognostykw. Dlatego te za tekstem, ktry dotyczy np. wieku XVII wystpuje tekst dotyczcy XXI wieku, a pniej XVI i po nim XXXI, a nastpnie XIX itd. Jean de Chawigny - sekretarz M. Nostradamusa w tajemnicy przed mistrzem ratowa co si da i wiele z jego tekstw dziki niemu zostao uratowanych i od razu wydanych, a niektre z nich w ogle, w sposb oficjalny. Moe wanie sekretarzowi Nostradamusa zawdziczamy wicej ni samemu mistrzowi Wielkiemu Prorokowi?! TA CZ TWRCZOCI M. NOSTRADAMUSA JEST PRZEZ BADACZY BEZ PRZERWY POSZUKIWANA I SZCZEGLNIE CENIONA!!! M. Nostradamus widzia rdo swego "boskiego daru", jak sam mwi, cyt.: "w nadnaturalnym wietle tzw. trzeciego oka i wietle obdarzonej ponadczasowo duszy"! Co nie bywaego!!! Nostradamus mwi, e czsto si modli i prosi Boga o wytumaczenie tego "cudownego fenomenu" - jak go nazywa - ale zamiast odpowiedzi nawiedzay go nowe wizje, przy czym raz wydawao mu si, e znajduje si w samym rodku majcych nastpi w przyszoci wydarze, innym razem, e patrzy na nich z gry lub oglda przysze wydarzenia w duym okrgym lustrze, gdzie obrazy czsto w kolorze zmieniaj si i sycha jest gosy lub odgosy w rnych rwnie

nieznanych mu jzykach. Mwi te, e ludzie byli dziwnie ubrani, e widzia dziwne rzeczy i czsto si pniej ba. Po takiej nocy by bardzo zmczony i wyczerpany i pniej dugo spa, a nastpnie dugo si modli! Mona to wszystko wyczyta z pamitnikw pozostawionych przez niektre osoby osobicie znajce M. Nostradamusa. Przepraszam za przerywnik o M. Nostradamusie, ale tajemnicza OSOBOWO tej postaci wci intryguje wielu ludzi. WOJNA BYSKAWICZNA przeciwko panowaniu muzumanw w Italii zakoczya si sukcesem armii rycerskich zakonw Henryka Szczliwego. Po tym sukcesie trzy zakony "krzyowcw" oraz odbudowana flota francuska i pastw sprzymierzonych ruszyy na Grecj i Turcj. Henryk Szczliwy bdzie si ju wwczas cieszy olbrzymim powaaniem i popularnoci w Europie, a take dysponowa olbrzymi despotyczn wadz. Oto charakterystyczny czterowiersz 53 centurii 10: Trzy naonice bd si zwalcza z oddali, Najmniej wana bdzie czatowaa: Wielki Selin nie bdzie ju jej obroc, Nadane mu zostanie imi: "OGNISTA STRZAA" i "WIECCA DROGA". Z innych tekstw Nostradamusa wynika, e "trzy naonice" to trzy mocarstwa prowadzce wwczas ze sob wojn na Alasce i Pacyfiku, a mianowicie z jednej strony Chiny i Japonia (pierwsza naonica - "kochajce si", bdce ze sob w sojuszu) oraz jej przeciwnik - druga naonica, bdce w sojuszu USA i Meksyk. "Trzeci naonic" ma by Zjednoczony Muzumaski Sutanat Indonezji i Malajw szykujcy si do wojny z Indiami o Indochiny i Australi. Dlaczego Nostradamus te dwie grupy pastw i Zjednoczony Sutanat nazywa PRZEKORNIE, ale i z POCZUCIEM DUMY (Nostradamus by francuskim ydem i kocha Francj) - "trzema naonicami"? Ano dlatego, e wszystkie te kraje, widzc olbrzymie i szybkie sukcesy wojsk zakonnych Henryka (tak samo fanatycznych jak turbany Talibanu) w Europie, wystpiy do Henryka o zawarcie pokoju i sojuszu wojskowego!!! Byy gotowe zerwa dotychczasowe sojusze wojskowe z Kalifatem Wielkiego Talibanu, w ktrym wybuchy wewntrzne zamieszki, a wadza (po osdzeniu i straceniu tzw. "Jezusa Muzumaskiego") ulega wielkiemu osabieniu. ) Trzej posowie obcych przybyli do Avignon, Jak trzy naonice prosi bd z pokor o pomoc Wielkiego, Chc zdradzi Taliban i odda go pod podlego, Liliowemu sztandarowi Francji i przedostatniego krla z Burbonw, Henryk Szczliwy odmwi ratujc skr Neptuna i jego sprzymierzecw. Pnocni Amerykanie uznali zdobycze Koguta i klsk pijawek. Uwaga! Wida, e Henryk prcz zdolnoci wojskowych posiada bdzie ogromne zdolnoci dyplomatyczne. Najpierw jak wiemy, wykorzystujc wielk wojn USA z Chinami (na pocztku wojny Amerykanie szybko wyprowadziy swoje wojska z Europy), rozprawi si w Europie z Wielk Brytani, koczc dzieo zniszczeniem Londynu rakietami i rozbijajc ostatecznie Zjednoczone Krlestwo na kilka pastw, a nastpnie zdecydowanie odrzuci sugestie Chin, Japonii i Sutanatu zawarcia z nimi sojuszu, ale zrobi to za cen uznania wszystkich odbitych pastw Europy Zachodniej za czci krlestwa francuskiego, czyli Nowego Imperium Francji i Zjednoczonej Zachodniej Europy. Amerykanie zrezygnowali te z zemsty (wczeniej j obiecali) na

Francji i Henryku za pokonanie przez ni i rozbicie Wielkiej Brytanii. Uwaga! Czwarty wiersz mwi nam, e Francja zrezygnowaa z trjkolorowej flagi republikaskiej i przyja z powrotem dawn flag krlewsk, a z liliami jako flag pastwow. TERAZ SYTUACJA MIDZYNARODOWA ZMIENIA SI RADYKALNIE!!! Po tym wydarzeniu Wielki Zdobywca, Wielki Selin,Wielki Chiren koronowa si sam w obecnoci nowego papiea (Francuza te z dynastii de Burbon jak Henryk) na krla Francji i Zjednoczonych Stanw (pastw) Europy Zachodniej jako Henryk V, ktremu po jego mierci nadano przydomek Szczliwy, jak pisze Nostradamus. Jak ju pisaem w czasie koronacji w Avignon obecny ma by m.innymi Wielki krl Polski i Piciu Narodw Europy Wschodniej (pniej Polski i Dwunastu Narodw), z ktrym po koronacji Henryk ma zawrze traktat "o wieczystej chrzecijaskiej przyjani i sojuszu obronnym". Na podstawie tego traktatu Europa ma by podzielona pomidzy obu wadcw!!! Po podpisaniu traktatu z Henrykiem, Polska zaja prawie cae Bakany i to bez walki, bo bojce se okrenia turbany muzumaskie szybko wycofyway si do Grecji i Turcji, gdzie na nich ju czekay armia i flota francuska. Traktat ma przewidywa te, e po dwch latach od jego podpisania Polska przyczy si aktywnie do wojny po stronie Francji, ale w za dwa lata ma nastpi (czego nie przewidziano) nowa katastrofa kosmiczna, tj. przebiegunowanie Ziemi (magnetyczne i geograficzne), zmiana orbity Ksiyca i "CUD KRZYA". Dalej opisz zdobycie przez zakony Henryka Grecji i zachodniej Turcji, a pniej II katastrof kosmiczn. * ZDOBYCIE GRECJI I ZACHODNIEJ TURCJI PRZEZ HENRYKA SZCZLIWEGO!!! DO ROKU 2044? ) Liliowa flota Chirena przez desanty, Zdobywa nieliczne ocalae wyspy Hellady, Zakon walecznych z marszu wkracza do Aten. Kraj Achillesa i Odysa mroczny i ponury, Zarzdzenie Henryka o dostawach ywnoci, Ratuje ndznych i obdartych Spartan i Tessalczykw. ) Uderzenie ognistego grzyba niszczy gwne siy Hannibala, W grzystym kraju Wielkiego Macedoczyka, U stp gry Olimp, przybyy Henryk wznosi niebotyczny elazny Krzy, By przez tysiclecie Wodnika broni przed hoot bram chrzecijaskiej Europy! ) Muzumascy mieszkacy Salonik wycici w pie przez Zakon Mcicieli, Wielki Selin nie ma litoci nad zielonym sztandarem i jego ludem, So i Wielbd w panicznej ucieczce do bliskich ziem: Afryki i Azji, Cieniny i Zoty Rg otwarte dla armii chrzecijaskiego wyzwoliciela.

) Taliban w cieninach zatapia statki i sprzt, By flota tuloska nie moga si przedosta do krain Gurii i Armenii, Rozsdna akcja niewiernych uniemoliwia dalszy marsz Henrykowi. Dowdztwo Talibw ucieka z gniazda Stambuu do Trabizontu. ) Jonia, Frygia, Cylicja i prawie caa Anatolia ogniem i rop, Zdobywana przez rozjuszone zakonne wojska koguta, Turcy i Arabowie si nawracani na krzy przez stra Selina, Wielu opornych skutych kajdanami, Poda na statki, aby budowa w niewoli now si Francji. W Smyrnie na pomst islamu Wielka Bazylika na cze Arki: Wschodu i Zachodu. ) Wielkie miasto Konstantyna tak sponiewierane przez Turkw, Oblegane jest przez rycerstwo krzyowych zakonw Selina, Zdobyte po strasznych rzeziach w 30 dni od wit Wielkiej Nocy, Przed wityni Mdroci otrzymuje dar TRYUMFALNY UK Henryka! Na tym na razie kocz komentarz i kocowy etap wyzwalania Europy do roku 2044? w dalszym odcinku. * Wyzwolenie pwyspu iberyjskiego, to jest HISZPANII I PORTUGALII!!! Z poprzedniego tekstu wynika, e wojska Henryka opanoway ca Grecj w tym, cyt.: "nieliczne wyspy" na morzu Egejskim, ktre nie zostay zalane w wyniku uderzenia meteorytu, to jest I katastrofy kosmicznej, wysadziy rwnie desanty na zachodnie i poudniowe wybrzea Turcji i opanoway prawie poow kraju, czyli pwyspu zwanego: Azj Mniejsz lub Anatoli. Armia muzumaska szybko opucia cae Bakany z obawy przed okreniem i uniemoliwieniem w ten sposb jej powrotu na tereny byej Turcji i Azji rodkowej. Dowdztwo wojskowe Wielkiego Talibanu salwowao si ucieczk ze Stambuu (Konstantynopola) i to w ostatniej chwili do Trebizondu, czyli Trapezuntu lecego w pnocnej Turcji na wybrzeu czarnomorskim. Korzystajc z tej sytuacji, w wyniku przymierza i sojuszu z Francj, armie polskie zajy szybko rodkow Europ i Bakany i to prawie bez walk. Dalszemu marszowi wojsk francuskich i armii sprzymierzonych (nowych podlegych Henrykowi pastw niemieckich, Holandii, Belgii itd.) przeszkodzio zablokowanie cienin (torw wodnych): Dardaneli i Bosforu poprzez zatopienie, cyt.: "statkw i sprztu" floty talibaskiej. Mahdi dalej prowadzi wojn domow w grach byego Pakistanu i Afganistanu ze swoimi przeciwnikami (buntownikami) i Henryk postanowi t sytuacj dalej wykorzystywa, skierowa wic swj wzrok na udrczone wieloletni okupacj pastwa iberyjskie: Hiszpani i Portugali. Ju w trakcie ofensywy na Grecj i Turcj zacz mobilizowa ogromne siy na Morzu Pnocnym i w Zachodniej Francji u stp Pirenejw. Na Hiszpani postanawia uderzy ze wszystkich czterech stron rwnie wysadzajc desanty rdmorza, z nad Atlantyku (Portugalia), Zatoki Biskajskiej oraz szturmujc pirenejskie przecze. Henrykowi bardzo zaleao na wyzwoleniu Hiszpanii, bo Pireneje stanowiy granic pomidzy Francj i Wielkim Talibanem. Artyleria muzumaska cigle ostrzeliwuje ziemie etnicznie francuskie (oczywicie Francuzi robi to samo), co przeszkadza Henrykowi w odbudowie zniszczonego kraju.

) W '638 roku liturgii gorca armia Henryka, Uderza na osierocony Biay Turban talibw, Nieliczni Hiszpanie wzniecaj krwaw jatk, Aby ich przekona, po przez maestwo Henryk proponuje jedno koron i rodu Burbonw, Dzielna i Pikna Izabela przyjmuje owiadczyny Francuza. Z innych tekstw M. Nostradamusa dowiadujemy si, e pikna i moda Izabela de Burbon po straceniu hiszpaskiej pary krlewskiej (jej rodzicw) zostaa cudem uratowana przez jednego z mnichw zakonu jezuitw. Uwaana za nastpczyni tronu nie opucia swojego kraju (pomimo licznych moliwoci i propozycji) i w ukryciu, ale aktywnie przez wiele lat dowodzia wielk, najwiksz w Europie partyzantk hiszpask w czasie trwania III wojny wiatowej. Henryk proponujc maestwo (byo ono rwnie z mioci) chcia poczy oba kraje w jednym pastwie. Maestwo Henryka i Izabeli ma by bardzo udane (dozgonne) i ma mie liczne potomstwo. Jednak po zakoczeniu wojny maj oni oboje (para krlewska) przey wielk osobist tragedi, a mianowicie maj straci najstarszego syna - nastpc tronu. W czasie spaceru na jego gow z paacu krlewskiego w Avignon ma spa kawaek dachwki. Pniej opisz i t spraw. Ta wielka mio Izabeli i Henryka jest jedyn dokadnie opisan w licznych tekstach M. Nostradamusa. Dlaczego? - nie wiem!!! Na kocu zdarze wojennych podam przykady tych intrygujcych tekstw o ich mioci. Na dzisiaj kocz po niedzieli opisz wyzwolenie Hiszpanii i Portugalii i przejd do wydarze, ktre nastpi w 2044 roku?, to jest Wielkiej Drugiej Katastrofy Kosmicznej i zwizanym z ni tzw. "CUDEM KRZYA"!!! * Wszedem na chwil do komputera na stron, ktr zaoyem i jestem przeraony tym, e ludzie robi z siebie BESTI nie zdajc chyba sobie z tego sprawy co czyni? Swoim zwolennikom powiem - nie martwcie si mimo wszystko skocz temat, bo to Wam obiecaem. Niektrzy wida tacy jak np. tzw. "mondry" zostali wyranie wzici w posiadanie przez BESTIKomputer, ktry(-a) opanowywuje coraz bardziej umysy ludzkie i wiat - wida opanowaa te i ju cakowicie takich ludzi jak przysowiowy "mondry". M. Nostradamus w swoich przepowiedniach wspomina przecie o tym, choby jego sowa: TORRENT i RAYPOZ, a oto jeden z charakterystycznych jego tekstw: ) TORRENT zawadnie duszami ludzkimi, Na ich wieczne i mroczne zatracenie, Pomiertne bramy niebios bd zamknite, Zanim RAYPOZ wykona robot III Antychrysta. KOMPUTERY, CZYLI WADZA NAD LUDMI!!! Superkomputer: "Bestia" Dr Hanrick Eldeman, analityk UE potwierdzi, e w Brukseli znajduje si komputer zdolny opracowa ju ponad 2 miliardy numerw!!! Oznacza to, e dla ponad 2 miliardw osb (tak powiedzia) mona przygotowa identyfikator osobisty, dziki ktremu mona mie o takiej osobie

(komputerowo zbiera) wszystkie dane!!! KOMPUTER TEN NAZWANO - "BESTIA"!!! Kod kierunkowy to numer 666!!! Rwnie w Luksemburgu znajduje si Superkomputer - uwaga - o tej samej nazwie!!! - w Monet Building, ktry zajmuje trzy pitra w tym gmachu!!! Jest on znacznie wikszy, bo moe pomieci w sobie identyfikatory PONAD 6 MILIARDW OSB!!! Podobne komputery, pono jeszcze wiksze, znajduj si w jeszcze innych kilku pastwach, to jest w USA, Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a konkretnie w Dubaju itd. Wszystkie one nosz takie nazwy jak: Bestia, Bestia-Potwr, Komputer-Bestia itd.!!! NUMERAMI KIERUNKOWYMI DO ICH WSZYSTKICH jest rwnie numer: 666!!! Zdumiewajce jest to, e gdy pod litery wyrazu "COMPUTER" podstawi si wartoci numeryczne (w postpie arytmetycznym alfabetu angielskiego), to otrzymamy nastpujcy wynik: C - 18 O - 90 M - 78 P - 96 U - 126 T - 120 E - 30 R - 108 Czyli RAZEM: 666!!! Obliczamy to w ten sposb, e liczby porzdkowe kolejnych liter alfabetu angielskiego mnoymy przez 6 i otrzymane wyniki przyporzdkowywujemy odpowiednim literom angielskim, np. literze "A" liczb 6, literze "B" - 2x6, czyli liczb 12, "C" - 3x6, czyli liczb18 itd. Jutro dokocz ten temat i wyzwolenie Hiszpanii i Portugalii przez Henryka Szczliwego, a pniej jak obiecaem przejd do tematu zwizanego z II katastrof kosmiczn, to jest przebiegunowaniem Ziemi i "CUDEM KRZYA". * W niedziel udzc si, e mj artyku odnonie tego, czym moe by komputer w rkach ludzi nieodpowiedzialnych lub chorych umysowo, co zmieni. Ale niestety przysowiowa BESTIA, czyli SZATAN zawsze znajdzie sobie ludzkie narzdzie do realizowania wasnych celw, w tym oczywicie wywoywaniu wojen. W ostatnim swoim tekcie pisaem o SUPERKOMPUTERACH, ktre buduj i uruchamiaj bogate kraje wiata. Po dyskusjach z Wami, osobami merytorycznymi, przekonaem si, e KOMPUTER odegra WIELK ROL w PRZEBIEGU DZIAA WOJENNYCH W III WOJNIE WIATOWEJ, MOE NAWET WIKSZ NI BRO NUKLEARNA?! Nostradamus pisze: ) Liczba 666 narzdziem kadego Antychrysta, Od pierwszego do szstego, Wynalazki dobrze suce, W rkach jego ludzkich niewolnikw, Stan si przyczyn wielu klsk i katastrof, A w czasie trzeciej i nastpnych jego panowaniem nad duszami wielu.

Ten szeciowiersz mwi nam wyranie, e wszystkie wojny, a szczeglnie ta trzecia i wszystkie po niej, to jest IV wojna wiatowa (Mastin - Mastiff), wojna globalna (m.in. ataki rakietowe z Ksiyca), Wielka wojna maszyn z ludmi - V Antychrystem ma by SUPERKOMPUTER - Wielka Bestia numer: "666" (On, to jest komputer ma sam sobie nada takie imi!!!), a take oczywicie pozostae wojny, a do tzw. wojny ze mierci - najprawdopodobniej rok 3792 lub 3797. Jak ju wspomniaem poszczeglne apokaliptyczne "Bestie" maj si ukazywa ludzkoci w cigu jej caego historycznego istnienia (to jest wielu, cho wybranym pokoleniom), a nie jak to przyjmuje wielu ludzi tylko przy tzw. "kocu wiata", to jest Har Magedonie (Megiddo Armagedon w Iraku), sdzie ostatecznym - nagrodzie i karze. Ta Bestia bdzie Besti ostatni, czyli VI Antychrystem. Czy tym Antychrystem bdzie osoba w ludzkiej postaci czy duchowej, czy ni bdzie jaki hiperkomputer? - trudno wywnioskowa to z jakichkolwiek tekstw. Wiadomo tylko, e bdzie to szataska okrutna posta!!! W 1798 roku ks. Adam Clark w komentarzu do Apokalipsy (Objawie wszystkich czekajcych ludzko Bestii) napisa, e "Znami Bestii" bdzie liczb skadajc si z 18 cyfr, podzielonych na 6 grup po 3 cyfry w kadej. W 1977 roku potwierdzi to Hanrick Eldeman, analityk EWG (pniejsza UE). Oznajmi on wwczas, e kady czowiek na wiecie otrzyma identyfikator skadajcy si z 18 cyfr. Na przykad numer: 666 122 388 220 432 328 oznaczaby on: 666 - numer kierunkowy superkomputera globalnego 122 - kraj 388 - region 220 - miejscowo 432 - strefa 328 - numer osobisty Na rynkach krajw zachodnich znajduj si ju oprcz normalnego oznakowania paskowego dodatkowe linie z literami "F" Forehead (czoo) i "H" - Hand (rka). Ten symptom wskazuje jasno, jak rol indeksy te maj odgrywa, gdy zacznie funkcjonowa "ZNAMI BESTII"!!! Nastpny tekst powic zakoczeniu wyzwalania Europy, to jest wyzwoleniu ostatnich krajw: Hiszpanii i Portugalii do roku 2044? * CAKOWITE WYZWOLENIE EUROPY DO ROKU 2044? przez rycerskie zakony krla Francji Henryka Szczliwego!!! ) Wielka Kula Ognia nad Toledo, rodek zgrupowania Hannibala zniszczony, Niewinni poraeni czyrakami i bia krwi, Jedna szsta Hiszpanii stref zakazan, Tak Wielki Selin oczyci z niewiernych, Dawne ziemie krlestwa Burbonw. ) Wojska Koguta i sprzymierzonych, Robi sieczk z wyznawcw pksiyca, Marny los chrzecijan sta si teraz Marnym losem niewiernej hooty.

) Po wielkim zwycistwie nad islamem w Hiszpanii, W Kordobaskiej katedrze potwierdzenie Wielkiego Zwizku Pomidzy Henrykiem i hiszpask Izabel de Burbon, Dwa Wielkie kraje w jednym wiecznym zjednoczeniu, Portugalczykom askawy Henryk pozostawi wolno, Ale w podlegoci i uzalenieniu do WIELKIEJ DYNASTII ZWYCIZCW! Tekstw odnonie wyzwalania Hiszpanii i Portugalii jest o wiele wicej, ale wybraem te, ktre s najbardziej wyraziste mwice o cakowitym wypdzeniu turbanw Kalifatu Wielkiego Talibanu z Hiszpanii i Portugalii. Tak wic z tego tekstu i innych poprzednio przeze mnie przytoczonych wynika, e Henryk Szczliwy przyczy do Francji ju na stae: Wochy, Hiszpani, Szwajcari, Grecj i cz zdobytej Turcji ze Stambuem, ktrego nazwa zostaa zmieniona na "MIASTO HENRYKA SELINA". Tak wic dwaj krlowie Francji i Polski podzielili si wyzwolon od islamu Europ!!! Po tym sukcesie obaj krlowie spotkali si z powrotem, tym razem w Akwizgranie (Aachen) dawnej stolicy pastwa frankijskiego Karola Wielkiego. Uzgodni oni tam maj m.in. dalsz ofensyw przeciwko Wielkiemu Talibanowi. Tym razem do wojny ma przystpi Polska, ale te przygotowania obu pastw i innych pomniejszych sojusznikw przerwaa WIELKA II KATASTROFA KOSMICZNA!!! * Odnonie kilku innych wojen (po III wojnie wiatowej). IV wojn wiatow ma wywoa Szkot Wielki Mastin, zwany te Mastiffem, w XXII w. gdzie ok. roku 2150. Na czele maszyn w wojnie z ludmi, jak pisze M. Nostradamus, ma stan V Antychryst - Super lub Hiperkomputer o nazwie: "WIELKA MYLCA I TWORZCA WSZYSTKO CO DLA LUDZI ZE - MROCZNA SUPERBESTIA", ktra po opanowaniu maszyn bdzie chciaa podporzdkowa sobie cae ycie biologiczne, w tym ludzi!!! VI Antychrystem - ostatnim ma by sam Lucyper, "ktry zstpi z piekie w czasie wojny ludzi ze mierci", do ktrej wtrci si sam Pan Bg unicestwiajc, to jest wic szatana na 1000 lat. Moliwe, e wojna ta bdzie w kocu czwartego tysiclecia (ok. roku 3797?), ale o tym wie tylko sam PAN BG. Uwaga! Pozwlcie, e dokocz temat III wojny wiatowej, a jestem ju bardzo blisko! Na wiele pyta, ktre mi zadajecie ju odpowiadaem, choby te zwizane z polskim krlem. Odpowiem na wszystkie merytoryczne pytania, rwnie te odnoszce si do przyszoci Polski i jej przyszego krla, ale po zakoczeniu tematu. Moliwe, e na wiele z tych zadanych pyta otrzymacie odpowied w czasie opisw ewentualnej III wojny wiatowej. Niestety, ale z braku czasu, jak ju o tym nie raz pisaem, nie bd mg tego tematu (przepowiedni i proroctw) cign w nieskoczono. Na ten temat jest ju wiele literatury, prosz pyta si w ksigarniach. S prace i gorszej i lepszej jakoci, ale s. Na razie jak wiem to nie ma w tym temacie specjalnej cenzury i dobrze! * Nie chodzi o Megiddo - miejscowo i gr w Palestynie, obecnym Izraelu, gdzie odbyo si wiele staroytnych bitew. Tytu krla krlw nosili wadcy Persji, czyli obecnego Iranu.

Ja napisaem o Megiddo w Iraku (nie Iranie) w zakolu dwch wielkich rzek: Tygrysu i Eufratu, to tam w dawnym Edenie (Raju) znajduje si wielka polana o potocznej nazwie Har Magedon "Wzgrze Megiddo" (chocia nie ma tam wzgrza), zreszt niedaleko ruin staroytnego Babilonu niektrzy uwaaj, e to tam, a nie w Palestynie ma by ostateczna bitwa z siami za, czyli szatanem. Nowy Testament zreszt symbolicznie okrela miejsce tej bitwy, tak jak wiele innych rzeczy. Niektrzy uwaaj, e Har Magedonem bdzie caa Ziemia, tak samo jak druga Jerozolima. Ale moe Pan ma racj nie ja, trudno powiedzie. Pozdrawiam. Na to pytanie musiaem odpowiedzie, bo jest bardzo wane, bowiem jest wiele interpretacji biblijnych co do miejsca, w ktrym odbdzie si ostateczna bitwa Pana Boga z siami za, czyli z samym Lucyperem! Szereg takich samych nazw nosi wiele miejsc i miejscowoci i jest pooonych w wielu rnych miejscach (w tym krajach). * II WIELKA KATASTROFA KOSMICZNA - PADZIERNIK 2044 ROKU?!!! Przygotowania Henryka Szczliwego krla Francji i krla Polski oraz ich sojusznikw do generalnej rozprawy z III Antychrystem - Mahdim Kalifem Wielkiego Talibanu i jego sprzymierzecami i zakoczenia III wojny wiatowej maj przerwa JESZCZE BARDZIEJ TRAGICZNE W SKUTKACH DLA MIESZKACW ZIEMI wydarzenia w skali globalnej, ktre pniej bd nazwane II katastrof kosmiczn, a przez ludzi wierzcych II WIELKIM OSTRZEENIEM PANA BOGA, stanowicym jak gdyby WEZWANIE STWRCY (po raz drugi) do przerwania przez jego dzieci (ludzi) wielkiej wojny prowadzonej ZA JEGO PRZYCZYN I W JEGO IMIENIU - wojny DWCH WYZNAWCW DWCH WIELKICH RELIGII: CHRZESCIJASTWA I ISLAMU. Przypominam w tym miejscu, e I katastrofa kosmiczna, o ktrej ju poprzednio tu pisaem, ma mie miejsce po okoo dwch latach trwania III wojny wiatowej, a zwizana ma by (ona) z upadkiem meteorytu lub odamka komety na pnocny Atlantyk. Drugiej katastrofie kosmicznej - II OSTRZEENIU - maj towarzyszy jeszcze wiksze tragiczniejsze wydarzenia na Ziemi ni w czasie I katastrofy, czyli w I OSTRZEENIU, ktre poprzednio opisaem. W Apokalipsie w. Jana Ewangelisty czytamy: "On te sprawia, e wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymaj znami na swojej prawej rce albo na swoim czole, i e nikt nie moe kupowa ani sprzedawa, jeeli nie ma znamienia, tj. imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu potrzebna jest mdro. Kto ma rozum, niech obliczy liczb Bestii, jest to bowiem liczba czowieka. A liczba jego szeset szedziesit sze." (Ap13, 16-18) Z informacji, ktre uzyskaem znak Bestii - jej znami ju nadszed!!! W poprzednim artykule pisaem Wam o Superkomputerach, ktre oficjalnie zostay nazwane Bestiami - ich numery kierunkowe to 666!!! Buduje je wiele krajw. UWAGA!

Najwikszy tzw. "HIPERKOMPUTER" o nazwie "WIELKA BESTIA" jest ju montowany w najwyszym na wiecie, niedawno oddanym do uytku, 828 metrowym: "Burd Dubaj", w ktrym znajduje si 169 piter uytkowych! Dubaj jest najwikszym miastem w bogatych Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie dochd narodowy (PKB) jest jednym z najwyszych na wiecie. Oto ciekawy tekst Nostradamusa w poczeniu z wielkim wieowcem w Dubaju, bo w tym tekcie chyba o niego chodzi: ) Wielka Pustynna Wiea Mzgiem III Antychrysta, Szataska liczba 169 miejscem jego dziaania, Nim zostanie zniszczona wielkim ogniem Atlantydw, Wszyscy ludzie podlegli Bestii otrzymaj jej znami, Oznaczeni bd pitnem na prawej rce lub na czole, Wszyscy inni wadcy pjd za jej haniebnym przykadem! Jak wiemy chipowanie (oczipowanie) ludzi, swoich obywateli ma w planie wiele wysoko uprzemysowionych pastw wiata. Najprawdopodobniej ju nie dugo, wszelkie dokumenty osobiste jak dowody osobiste, paszporty, wszelkie legitymacje, a nawet bankomatowe karty kredytowe maj zastpi chipy (czipy) laserowo "wstrzykiwane" do skry nadgarstka prawej rki wszystkim dorosym, a pniej wszystkim dzieciom zaraz po urodzeniu. Wszelkie informacje w nich zawarte bd co jaki czas zmieniane (np. stan cywilny, stan konta, czy miejsce zamieszkania lub pracy - i to UWAGA - czsto bez wiedzy osoby posiadajcej chip (czip)!!! FIZYCZNE pienidze maj cakowicie by zastpione przez pienidze WIRTUALNE!!! Nie bd wic ju w ogle potrzebne adne banknoty czy monety! Przystawieniem nadgarstka z chipem (czipem) do odpowiedniego urzdzenia bdzie kady czowiek (w tym rwnie dziecko) zaatwia wszystkie swoje niezbdne sprawy yciowe, a wic bdzie w ten sposb (przyoenie czipa) paci za zakupione towary, za przejazdy komunikacj lotnicz, kolejow i miejsk, bdzie mg by szybko zidentyfikowany na ulicy przez policj itd. Jego chip (czip) pozwoli mu wej do swojego mieszkania czy samochodu i do pracy, a dziecku do swojej szkoy itp. Poniewa chipy (czipy) maj wydawa specjalny niesyszalny dla ludzkiego ucha sygna (moliwe, e dwik) - Hiperkomputer lub Superkomputer bdzie mg szybko zidentyfikowa miejsce pobytu takiej osoby. "NIEOCZIPOWANY" CZOWIEK - NIE POSIADAJCY TZW. "ZNAMIENIA SUPERKOMPUTERA BESTII" NIE BDZIE MG W OGLE FUNKCJONOWA W TAKIM "SUPERSPOECZESTWIE"!!! NIC WIC DZIWNEGO, E DWUDZIESTOWIECZNY TOTALITARYZM BDZIE NICZYM W PORWNANIU DO CZEKAJCEGO NAS S U P E R T O T A L I T A R Y Z M U, JAKI CZEKA NAS W XXI WIEKU - wieku DWCH katastrof kosmicznych i III wojny wiatowej. Demokracje w wyniku czekajcych nas kryzysw i rewolucji zanikn (zostan zmiecione w toku rnych wiatowych wydarze), a powrc absolutne monarchie (cesarstwa, krlestwa, kalifaty, sutanaty itp.) oraz supertotalitarne religijne systemy oparte na fanatyzmie i braku jakiejkolwiek tolerancji! Tak zwana "czwarta wadza" (dziennikarstwo) bdzie cakowicie podporzdkowana wadzy. Propaganda bdzie taka, e jak pisze M. Nostradamus - "NIE BDZIE WIADOMO CO JEST KAMSTWEM, A CO PRAWD!!! Na pocztku XXII wieku stopniowo demokracja bdzie si odradzaa, ale bdzie ona ju cakowicie inna ni ta obecna, czy te ta ze staroytnej czy redniowiecznej historii. II katastrofa kosmiczna bdzie si skadaa z dwch nastpujcych kolejno n/w zdarze, ktre postaram si opisa:

1. Wybuch na Socu - skutek: niebo na Ziemi przybierze kolor czerwony. 2. Wejcie na obrzea Ukadu Sonecznego nieznanego olbrzymiego ciaa kosmicznego - gwiazdy lub planety, ktre spowoduje zakcenia w caym systemie sonecznym i spowoduje wiele trwaych zmian w ruchach wszystkich planet, w tym naszej Ziemi i Ksiyca. Z tym drugim wydarzeniem bd zwizane TAK ZWANE TRZY DNI CIEMNOCI, w ktrych nastpi nastpujce procesy: - zmiana odchylenia osi ziemskiej w stosunku do ekliptyki Ukadu Sonecznego, a wic zmiana usytuowania biegunw geograficznych; - przebiegunowanie magnetyczne Ziemi, zwizane z przemieszczeniem biegunw magnetycznych planety, co znaczy, e biegun pnocny zajmie miejsce bieguna poudniowego i odwrotnie - biegun poudniowy przemieci si na pnoc zajmujc miejsce bieguna pnocnego; - w trakcie tych wydarze nastpi chwilowy zanik pola magnetycznego Ziemi, bdzie to zwizane z cakowitym przerwaniem cznoci telefonicznej i satelitarnej, zanikiem w odbiorze programw telewizyjnych i radiowych, wystpi przerwy w dostawach energii elektrycznej; - "CUD KRZYA" - pojawienie si na obu pkulach jednoczenie jasnego bkitnego wiata w ksztacie krzya otoczonego gwiazdami (88 gwiazdozbiorw widocznych na naszym niebie nie bdzie przez ten czas chwilowo widocznych! Po znikniciu cudu gwiazdozbiory zmieni swoje pooenie na niebie!). W wyniku przemieszcze wielkich mas powietrza nastpi wielkie hiperhuragany i olbrzymie przemieszczanie si wd oceanicznych - wystpi ponad kilometrowej wysokoci fala oceaniczna, nastpi dalsza zmiana w pooeniu i ksztacie obszarw ldowych (kontynentw i wysp) na Ziemi. Niektre wyspy znikn pod wodami, a niektre si pojawi. Prawie Jednoczenie nastpi wybuchy wszystkich wulkanw na Ziemi, zarwno tych na ldach jak i tych oceanicznych pod wod!!! Podobne zmiany nastpi prawdopodobnie w caym systemie Ukadu Sonecznego, a wic na innych planetach i ksiycach. Gwn przyczyn prawie wszystkich (cho nie jedyn) tych wydarze bdzie, jak ju wspomniaem powyej, przejcie tajemniczego ciaa niebieskiego tzw. "elaznej gwiazdy mierci" zwanej przez badaczy "Nemezis" (nazwanej imieniem bogini z mitologi greckiej) lub ogromnej planety "Nibiru" (nazywanej tak na cze boga z mitologi sumeryjskiej) lub nazywanej "Marduk" (na cze boga z mitologi babiloskiej). O tych wszystkich wydarzeniach napisz w nastpnych odcinkach - artykuach. * Macie Moi Drodzy bardzo ciekawe i intrygujce pytania, ale pozwlcie, e odpowiedziami na nie zajm si po zakoczeniu tematu zwizanego z III wojn wiatow. Zauwayem, e niektrzy chcieliby, ebym temat zwizany z wszelkimi proroctwami i przepowiedniami kontynuowa poza wydarzenia zwizane z przebiegiem III wojny wiatowej i okresem jej poprzedzajcym do koca np. przepowiedni Wielkiego Jasnowidza i Proroka wszechczasw Michaela Nostradamusa. Jest to niemoliwe z wielu wzgldw, a mianowicie nic tak po czowieku nie pozostawia dobrych wspomnie jak dobra literatura i to w rnych wymiarach: powieciopisarstwie, poezji, nauce, czy wanie badaniu przyszoci na podstawie proroctw i przepowiedni ludzi obdarzonych darem, cyt.: "darem Boskiego widzenia wiata", jak mwi wszem i wobec Nostradamus i inni prorocy. Poza tym na wiosn mam w USA szereg intrygujcych spotka, w ktrych chciabym uczestniczy. Myl, e te sowa Nostradamusa (ju przytaczaem poprzednio inn jego wypowied), ktre teraz przytocz, a wypowiedziane przez mistrza (gwnie do krla Henryka II) w czasie wielkiej uczty

przygotowanej na jego cze w paacu krlewskim - Luwr (mwiem o tej uczcie poprzednio) w Paryu wiadcz o prawdziwoci jego proroctw i przepowiedni jako czowieka o wielkiej wierze, cyt. jego sowa: "Ja wiem, e Duch wity w caej swojej okazaoci nie lubi i nie cierpi wszelkiej zbrodni, w tym takich zbrodni jak zabijania, kamstwa, zodziejstwa i blunierstwa." On uwaa, e najwiksz zbrodni ze wszystkich zbrodni i grzechw jest KAMSTWO, CZYLI FASZYWE SOWO, jest one gorsze ni MIER zadana innemu czowiekowi, bo Jezus Chrystus po przez ukrzyowanie wasnego boskiego ciaa pokaza ludzkoci, e "CZOWIEK SZCZEREGO SERCA, MWICY ZAWSZE PRAWD, NIE POZOSTANIE PRZEZ STWRC NIGDY ZAPOMNIANY - PAN BG NIE ZAPOMNI O JEGO ZIEMSKIM ISTNIENIU - DA MU NA WIEKI YCIE, YCIE WIECZNE WRD GWIAZD NIEBA, BO MIEJSC JEST WIELE, GDYBY TAK NIE BYO TO BYM WAM O TYM POWIEDZIA, STWIERDZI MJ PAN I BG!!! SOWO BOGA ZAWSZE BRZMI PRAWDZIWIE, bo przez JEGO SOWO (PANA BOGA) WSZYSTKO SI STAO i ZACZO!!! MWMY ZAWSZE PRAWD JAK NASZ STWRCA, WTEDY ZAWSZE BDZIEMY STWORZYCIELAMI CZEGO WIELKIEGO i NIEZAPOMNIANEGO NA WIEKI. BDZIEMY WWCZAS PODOBNI DO BOGA, BO JESTEMY POPRZEZ ROZUM I DUCHA, A NIE NDZNE STARZEJCE SI I MIERTELNE CIAO STWORZENI NA JEGO OBRAZ I PODOBIESTWO (BOGA)"!!! Koniec w/w cytatu z wypowiedzi M. Nostradamusa. Te sowa prawie cakowicie mona odczyta z jego licznych centurii!!! To by czowiek wierzcy caym sercem. Powiedzia, e jego przepowiednie zostay mu dane przez "OPATRZNO BOSK" i s ZGODNE ZE WSZYSTKIMI KSIGAMI BIBLII (PISMA WITEGO, CZYLI PRAWA BOEGO!!!), aby ludzie wiedzieli, e WSZYSTKO to co jest i oni sami s "IMIENIEM BOGA WSZECHMOGCEGO", bo wszystko - wszechwiat i czowieka stworzy STWRCA - PAN BG, A NIE BESTIA - SZATAN, nie moemy wic sucha nakazw BESTII - BY "IMIENIEM BESTII", CZYLI SZATANA, ktry jest PANEM MIERCI, A NIE YCIA WIECZNEGO, BOWIEM TO ON SZATAN (BESTIA) CHCE NAS LUDZI PO PRZEZ NASZ MIER ZABRA BOGU, JAK NIESPODZIEWANY ZODZIEJ!!! WALKA ZE MIERCI TO WALKA Z SZATANEM, A OSTATECZNYM JEJ ZWYCIZC ZOSTANIE BARANEK - ZBAWICIEL LUDZKOCI JEZUS CHRYSTUS!!! To te sowa WIELKIEGO M. NOSTRADAMUSA. OCECIE JE SAMI!!! "W SWOICH PROROCTWACH NIE KAMI, BO BYM BY SOWEM SZATANA I NIE MIA BYM SZANS NA YCIE WIECZNE"!!! To te s sowa M. Nostradamusa. W/g mnie by to czowiek wielkiej wiary, rzadko spotykanej we wspczesnym nam wiecie. Jeli chodzi o mnie skromnego czowieka podpisujcego si pseudonimem "Centurion Arteuza", to nie jestem adnym prorokiem czy jasnowidzem, jestem zwykym czowiekiem jednym z Was i na pewno tym nie najlepszym. NIE WIERZCIE W ADNYCH PROROKW OBECNYCH CZASW I W PRZEPOWIADANY PRZEZ NICH KONIEC WIATA!!! WSZYSCY PRZEPOWIADAJCY TAKI KONIEC S ZWYKYMI OSZUSTAMI!!! POMIMO III WOJNY WIATOWEJ I DWCH WIELKICH KATASTROF, LUDZKO TAK TRAGICZNIE DOWIADCZONA PRZEZ WASNE BDY I ZADUFANIE, MIMO WSZYSTKO PRZETRWA I ZBUDUJE INNY, LEPSZY WIAT, NA KTREGO KOCU

SPOTKA, TO JEST ZAZNA OBECNOCI WSZECHMOGCEGO BOGA I RUSZY NA POZNANIE JEGO DOMU - NIEBA (CZYLI KOSMOSU). JEJ PRZYSZO JEST W GWIAZDACH, JEJ DROG JEST WIELKA DROGA DO POZNANIA DOMU BOGA, DO POZNANIA GWIAZD!!! TO JEST PRAWDZIWE OPTYMISTYCZNE PROROCTWO WYNIKAJCE ZE WSZYSTKICH WITYCH KSIG W TYM Z BIBLII I Z WSZYSTKICH PRZEPOWIEDNI WIELU PRAWDZIWYCH PROROKW W TYM M. NOSTRADAMUSA!!! Te sowa wypowiedzia spalony na stosie (decyzj Sdu witego - Oficjum, czyli Inkwizycji) wielki astronom Giordano Bruno. Jutro postaram si przej do opisu wydarze majcych miejsce w czasie tzw. II katastrofy kosmicznej. * Oczywicie, e tematy dotyczce gnostycyzmu, chrzecijastwa i innych wierze lub pogldw filozoficznych dotyczcych naszego wiata i ludzi s bardzo ciekawe. Ceni sobie te wypowiedzi nie zgadzajce si ze mn lub wyraajce wtpliwoci co do mojego przekazu, ale oczywicie te, ktrych FORMA JEST KULTURALNA! Co do 50 lat kryzysu to moliwe, e on ju trwa. Przypominam (prosz sprawdzi moj poprzedni wypowied na temat WIELKIEGO KRYZYSU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO na wiecie), Nostradamus wyranie stwierdzi, e ma on si zacz kilkanacie lat przed wybuchem III wojny wiatowej (u Wielkiego ywiciela, czyli USA), trwa przez cay czas jej trwania i zakoczy si kilka lat po jej zakoczeniu. Przyjmujc, e kryzys zacz si w roku 2009+50 lat=2059 rok, to wynika z tego, e przyjte przeze mnie daty wybuchu i trwania III wojny wiatowej (27 lat), czyli lata 2021-2048 i w tym dwch katastrof kosmicznych, mniej wicej by odpowiaday zapisom przepowiedni Nostradamusa. Ale oczywicie mog si myli! Kryzys, jak napisa Nostradamus (o tym te pisaem) ma by przerywany krtkimi, cyt.: "faszywymi okresami pomylnoci", po ktrych zapa finansowa i gospodarcza ma by coraz wiksza. Bardzo ciekawy jest artyku i graficzny obraz przedstawiony przez "bedwoja". BARDZO PANU DZIKUJ!!! Przemyl GO I MOE wcz do swojej pracy! Jeszcze raz podkrelam, e moje tumaczenia i przedstawiony zarys historyczny moe nie by dokadnie, to jest w 100% taki jaki mia na myli M. Nostradamus. NIE MAM JEDNAK ADNYCH WTPLIWOCI (TAK JAK WSZYSCY BADACZE NOSTRADAMUSA), E III WOJNA WIATOWA WYBUCHNIE W TYM STULECIU I BDZIE TRWAA 27 LAT. Myl, e przedstawiony przeze mnie obraz wydarze sprawdzi si w ponad 50%. Oczywicie tak jak i Wy (o tym te ju pisaem) chciabym, EBY TE DRAMATYCZNE PRZEPOWIEDNIE W OGLE SI NIE SPRAWDZIY!!! * II WIELKA KATASTROFA KOSMICZNA - ETAP I: PRZYBYCIE Z OTCHANI KOSMOSU WIELKIEGO NIEZNANEGO CIAA NIEBIESKIEGO (NEMEZIS, NIBIRU lub MARDUK) I WYBUCH NA SOCU!!! Synna centuria I czterowiersz 84 i jej dalszy cig z Almanachu i Prognostykw: Gdy Ksiyc ukryty w gbokiej ciemnoci, Przybdzie rdzawoczerwone ciao niebieskie,

Z otchani KOSMOSU nadcignie czysta groza, Aby pokona grzeszn ludzko. ) W kocu trzeciej w czwartym dniu padziernika, Wielka tarcza YCIA zacznie si szybko obraca! Okrg SOCA w jednej chwili si powikszy, Aby po krtkim czasie wrci do swojego stanu, Wielkie pomienie zabarwi powietrze i chmury kolorem krwi! Tak WIELKI STWRCA pokae grzesznym ludziom BOSK MOC! ) Wielkie Niebieskie Ciao ukradkiem przybdzie z otchani, Z miejsca nieba, ktrego nikt si nie spodziewa, Wielki BURZYCIEL przyjdzie jak nieproszony go, Ochrzci Ukad i Ziemi Wielkim Ogniem rozpaczy, a nie Wod! A oto centuria III czterowiersz 34 z pochodnymi z Prognostyka uratowanymi przez sekretarza M. Nostradamusa: Kiedy nastpi zamienie Soca, Podczas dnia pojawi si POTWR, Wielu bdzie si rnio w interpretacji. Nieoczekiwane ceny: nikt nie bdzie przygotowany. Nastpny tekst pognieciony przez Nostradamusa i rzucony w kt - uratowany przez jego sekretarza - jest niezwykle poraajcy, a zarazem bardzo ciekawy (tak przypuszczam) dla astronomw!!! ) Wielkie Nieznane Ciao zakci WSZYSTKO! Wyduy orbit Neptuna i pody ku Socu, Jego obraz jak rdzawa tarcza bdzie widziany z Ziemi, Nim w kocu schowa si za Socem dajc korzy Wenus. W tej przepowiedni M. Nostradamus wyranie powiedzia o Neptunie jako ostatniej planecie Ukadu Sonecznego, cho pono dwie dalsze, bez Plutona, maj by odkryte, cyt.: "przez lustra w kosmosie" (pewnie teleskopy kosmiczne), cho uwaga - o tej planecie, to jest o Neptunie jak i Uranie nikt w jego czasach nie wiedzia. O tych dwch planetach nie wiedzia ani Mikoaj Kopernik ani Galileusz, ktry przez swoj lunet wykry 4 najwiksze ksiyce Jowisza i po raz pierwszy z ludzi je zobaczy, ich wykrycie spowodowao wielki gniew witej Inkwizycji (witego Oficjum). Wielki Galileusz musia publicznie wyrzec si swoich pogldw i odkry. Do koca ycia by w tak zwanym "areszcie domowym" pod kontrol inkwizytorw! Ale M. Nostradamus o Neptunie wiedzia, bo On odkrycie tej planety przewidzia!!! A oto synna centuria IV czterowiersz 33 O to jej francuski orygina (tym razem bardzo prosty! - i tumaczenie na polski): Iupiter ioinct plus venus qu'a la lune, Apparoissant de plenitude blanche: Venus cachee; souz la blancheur NEPTUNE, De Mars frappee par la gravee branche.

tumaczenie: Jupiter bardziej zwizany z Wenus ni z Ksiycem, Ktry lni swym penym blaskiem: Wenus niewidoczna; pod wiatem Ksiyca NEPTUN, Ktry potn lanc trafiony zostanie przez Marsa. W czasie ycia Nostradamusa znanych byo tylko sze planet w kolejnoci od Soca: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz i Saturn. Jak wic widzimy Wielki Michael Nostradamus nie tylko przewidzia w swoich proroctwach wykrycie planety Neptun, ale pniej przewidzia, e w wyniku wtargniciu do Ukadu Sonecznego nieznanego ciaa niebieskiego (planety lub gwiazdy Nostradamus nie okreli dokadnie jakie to obce ciao) jej orbita wok Soca zostanie wyduona, czyli rozcignita do toru bardziej eliptycznego!!! Zaznacz, e Nostradamus przewidzia te odkrycie Urana jako sidmej planety oraz Plutona, napisa (ciekawostka dla ludzi zajmujcych si astronomi), e po pewnym czasie Pluton, cyt.: "na zo Atlantydom i Astrologom bdzie wyrzucony z ukadu planet". * Dzikuj za ten artyku i przedstawienie graficzne, ktre potwierdza PRZEPOWIEDNIE NOSTRADAMUSA, e ewentualna nieznana planeta przybdzie z niespodziewanego miejsca kosmosu, z poza ekliptyki Ukadu Sonecznego, to jest z paszczyzny przestrzennej, w ktrej wok Soca, oczywicie z minimalnymi odchyleniami od tej paszczyzny, obracaj si wszystkie planety, to znaczy planety karowate wraz z Plutonem, ksiyce, planetoidy i asteroidy, a take szczeglne asteroidy zwane kometami. Faktycznie jest taka hipoteza wielu uczonych astronomw i moliwe, e M. Nostradamus mia na myli t planet nazywan przez uczonych symbolicznie jako "Planeta X" - jak ju napisaem chodzi o "Nibiru" lub "Marduk". Chc tylko zwrci uwag, e najnowsze wyliczenia uczonych astronomw mwi, e planeta ta wejdzie w EKLIPTYK UKADU SOLARNEGO (SONECZNEGO) w latach 2020-2050, co zgadzao by si z opisami wielu jasnowidzw i prorokw, w tym M. Nostradamusa. * Pisaem, e jest to jedna z moliwych dat. Wyraona ona zostaa w ksice A. Centurio o Nostradamusie, to jest niemieckiego badacza tekstw M. Nostradamusa, w/g mnie jest ona bdna. Trudno jest jednoznacznie stwierdzi na podstawie centurii M. Nostradamusa, w ktrym roku urodz si gwni bohaterowie wydarze zwizanych z przeomowym okresem dla dziejw ludzkoci, jakim ma by przewidywana przez wszystkich, powtarzam przez wszystkich powanych jasnowidzw i prorokw, ewentualna III wojna wiatowa. Z DATAMI W PRZEPOWIEDNIACH S ZAWSZE OLBRZYMIE PROBLEMY! Ja te w latach 80-tych czy 90-tych uwaaem, e III wojna wiatowa wybuchnie w 2001 roku, a Henryk Szczliwy urodzi si w 1981 roku. Teraz ja i zapewne wielu innych badaczy wiemy, e si bardzo mylilimy. Kiedy wybuchnie III wojna wiatowa to Henryk Szczliwy ma mie 20 lat, ma by bardzo mody to wiedz wszyscy badacze! Polski krl (niestety adne przepowiednie nie mwi o jego imieniu, mwi tylko, e to bdzie tzw. "III Krak") bdzie nieco starszy, to znaczy o kilka lat, a wic nie moe to by aden z obecnych znanych politykw lub innych osb. Myl, e do roku 2020 (czyli w nastpnym dziesicioleciu) wiele intrygujcych nas spraw si wyjani! DOPIERO PO FAKTACH OKAZUJE SI, E POWANI PROROCY LUB JASNOWIDZE MIELI RACJ, A CHOBY (krytykuj rwnie siebie) NAJLEPSI PASJONACI - BADACZE NIE MIELI RACJI!!! Wszelkie daty, w tym rwnie data wybuchu III wojny wiatowej, ktr ja przewiduj na rok 2021, s datami NIEPEWNYMI - ONE NIE WYNIKAJ JASNO Z JAKICHKOLWIEK PRZEPOWIEDNI!!! Jasne jest tylko to, E TAKIE WYDARZENIA NASTPI W TYM STULECIU I WYMIENIONE W PRZEPOWIEDNIACH OSOBY BD W

NICH AKTYWNIE UCZESTNICZYLI!!! *227 TO nie jest adne usprawiedliwienie, cyt.: "e islam jest par wiekw do tyu". Czy to znaczy, e w tych krajach mona z ludmi robi wszystko, to co robiono w redniowieczu z ludmi w kulturze chrzecijaskiej? Prosz nie usprawiedliwia niecnych czynw tym, e kto yje tradycjami z innej epoki, i e kiedy w ten sposb postpowano w Europie! - To jest nie "fair"!!! Czy my mamy nic nie mwi i patrzy na to, co dzieje si w takich krajach, jak np. Arabia Saudyjska? W/g Pana(i) mamy patrzy i nic nie robi (nawet nie protestowa!), jeeli kto jest przeladowany lub mordowany, bo wadza tego kraju jest nie z tej XXI-wiecznej epoki, a yje w tradycjach redniowiecza?! CO TO W OGLE S ZA POGLDY? MAMY MILCZE Z TEGO POWODU, E KTO YJE W REDNIOWIECZU i USZANOWA TE NORMY UWACZAJCE GODNOCI I WOLNOCI LUDZKIEJ? TO CO POTWORNEGO!!! TACY LUDZIE JAK PAN, CZY PANI ZAPEWNE NIE INTERWENIOWALIBY, GDYBY np. SSIAD ALKOHOLIK MORDOWA SWOJ ON - ON PRZECIE NIE MA OSOBOWOCI NORMALNYCH LUDZI, JEST ALKOHOLIKIEM!!! Prosz si zastanowi, co chce si powiedzie innym ludziom! Niektre wypowiedzi wiadcz le o osobowoci (ludzkiej postaci i tzw. czowieczestwie) ich autorw! *228 Tak, zgadza si, katolicy maj na sumieniu wiele nieczystych spraw, za ktre przeprasza midzy innymi JAN PAWE II, ale to nie znaczy, e w dobie wspczesnej mamy obojtnie patrzy na zbrodnie islamu!!! One s codziennym faktem w rnych krajach wiata!!! Wszelkie bye i obecne zbrodnie naley potpia, ale nie WOLNO ICH USPRAWIEDLIWIA - I TYM SI RNIMY!!! Pan wyranie broni islamu - dlaczego? M. Nostradamus (a ja te teksty przytaczam) mwi te o morderstwach popenianych na muzumanach w czasie III wojny wiatowej przy wyzwalaniu - kontrofensywy wojsk Henryka V Szczliwego. Nie widzc tego zachowuje si Pan w dyskusji jak przysowiowy LEPIEC!!! Nie wiem, czy zna Pan prawd o Grunwaldzie (z niemieckiego dosowna nazwa: "Zielony Las", jak nosia pooona w pobliu wie niemiecka), zna na podstawie faktw historycznych europejskich kronikarzy, czy na podstawie patriotycznej powieci H. Sienkiewicza "Krzyacy", bo jedno z drugim ma niewiele wsplnego, co przyzna w swoim licie do swojej "mioci" sam H. Sienkiewicz. Myl, e to zdanie o Grunwaldzie wiadczy o Pana maej wiedzy historycznej, ktra jest oparta na beletrystyce historycznej powieciopisarstwa, a nie na kronikarskich przekazach historycznych z XV wieku, czyli wspczesnych Grunwaldowi. Jestem Polakiem i ciesz si ze zwycistwa pod Grunwaldem, ale byy to po obu stronach wojska zacine - najemne, a Polakw i Niemcw po obu stronach tego konfliktu byo prawie po rwno. Nie mona wiedzy historycznej czerpa z beletrystycznych powieci pisarzy, tak jak z filmw historycznych krconych przez wielkie wytwrnie filmowe. To podstawowy bd! Historia to podstawowa domena urabiania spoeczestwa przez politykw rnych krajw! Nie wszyscy s odporni na propagand, rwnie historyczn! Propaganda Historyczna ma na celu wzbudzanie wrogoci i usprawiedliwianie konfliktw, bdzie ona miaa (i ma) ogromne znaczenie w przededniu wybuchu najtragiczniejszego dla ludzkoci konfliktu - III wojny wiatowej, o tym te pisze (i ostrzega) M. Nostradamus!!!

*233 Drogi Panie, artyku ten jest bardzo niesprawiedliwy i krzywdzcy. Myl, e zaistniao wielkie nieporozumienie, a raczej niezrozumienie. Po pierwsze tematem tej strony jest dyskusja dotyczca moliwoci wybuchu III wojny wiatowej w obecnym XXI wieku, a nie dyskusja dotyczca jakichkolwiek religii, w tym islamu i chrzecijastwa. Sprawami (tj. prognozami) dotyczcymi ewentualnego wybuchu III wojny wiatowej, prcz przepowiedni i tzw. objawie rnych prorokw i jasnowidzw, zajmuj si te (w duchu wieckim) rni publicyci, w tym gwnie politolodzy. Na ten temat te jest wiele opracowa. O tym na kocu te zamierzam nieco napisa. Poniewa przepowiednie M. Nostradamusa s najbardziej szczegowe ze wszystkich przepowiedni i proroctw, s one przez wiele lat obiektem zainteresowania i badania przez wiele osb. Cigle ukazuj si nowe prace (ksiek), i z rnymi komentarzami i nieznanymi do tej pory, a odnalezionymi tekstami, mniej lub bardziej potwierdzonymi. Tumaczenia tekstw przedstawiam takie jakimi one s. Oczywicie (jak ju nie raz pisaem) tumaczenia niektrych tekstw s czasami bardzo rne, a wic co za tym idzie rnie interpretowane. Pisaem te, e nie wszystkie moje interpretacje mog by waciwe, jak te ich kolejno (zdarzenia) nie musz by takie jak opisaem. Dlatego te prosiem o dyskusj. Pocztkowo numerowaem wszystkie teksty, ale zaznaczyem, e s rne metody ich oznakowania, bowiem nie wszystkie pochodz ze redniowiecznych, a nawet pniejszych wyda twrczoci M. Nostradamusa. Numerowania niektrych mao znanych tekstw zaprzestaem z uwagi na szereg nieporozumie, pomimo moich cigych wyjanie. Dwukrotnie przerywaem te kontynuowanie tematu z rnych powodw. Absolutnie nie zaley mi na tym, aby kontynuowa temat. Kontynuuj go tylko dlatego, e wikszo wpisujcych si tu osb o to mnie po prostu prosia i dlatego (mimo czsto wyczuwanej wrogoci w stosunku do mojej osoby) temat, ktry zaczem postaram si skoczy. Nie zamierzam wdawa si z Panem(i) w dyskusj, ktra religia jest ta najlepsza lub najprawdziwsza, bo uwaam, e kady czowiek wyznajcy jak religi lub jej odam uwaa, e to wanie jego wiara spenia wszystkie wymogi tej prawdziwej. Pisze Pan(i), e muzumanie kieruj si wasnymi prawami, je przestrzegaj i s bardziej wierzcy. Ot jest Pan(i) w duym bdzie. Po pierwsze zarwno wrd chrzecijan jak i muzumanw s bandyci, mordercy, zodzieje, gwaciciele itp. Zarwno chrzecijastwo jak i islam potpiaj alkoholizm, narkotyki itp. Z tym przestrzeganiem Koranu w rnych krajach przez rne grupy spoeczne te jest rnie. Np. w niektrych krajach islamskich mona posiada wicej on ni cztery, ale tylko mog je mie ci mczyni muzumanie, ktrzy (uwaga) zasuyli si islamowi, a s to tylko bogaci szejkowie lub duchowni. W niektrych krajach muzumaskich dla niektrych (gwnie bogatych) muzumanw dopuszcza si w sposb prawnie zakamuflowany picie alkoholu, a nawet prostytucj. Ot za spor opat wrczon muftiemu para zawiera na godzin lub dwie lub w meczecie, ktry "o tej i o tej" godzinie automatycznie jest przez tego muftiego uniewaniany (np. Iran). luby takie w islamie zawiera si bardzo atwo, bo nie s adnymi sakramentami witymi, nie ma tam w ogle takiego pojcia, jest to zwyka transakcja cywilna na prawie koranicznym! Uwaa Pan(i), e jestem niewiarygodny, bo interpretuj teksty M. Nostradamusa jako inwazj islamu na kraje chrzecijaskiej Europy. Ale przecie we wszystkich publikacjach ksikowych bardzo znanych centurii (tekstw) Nostradamusa wynika jednoznacznie, e taka inwazja nastpi i bdzie ona zwizana z ogromnym przeladowaniem chrzecijan i nie trzeba by tutaj specem, to jest badaczem Nostradamusa, eby znajc choby tylko nowoytny jzyk francuski dokadnie z tych znanych tekstw to wyczyta. PISZE PAN(I), E WYZNAWCY OBU RELIGII (WSZYSTKICH) POWINNI SI SZANOWA I ZE SOB DOBRZE WSPY - ZGADZAM SI!!! ALE PROBLEM U PANA(I) I NIEKTRYCH INNYCH INTERNATW JEST TAKI, E NIE WIDZICIE WSZYSTKIEGO TEGO CO SI W TEJ CHWILI DZIEJE NA WIECIE, A JEELI CO JEST NIEDOBREGO W WIECIE ISLAMSKIM, TO USPRAWIEDLIWIACIE TO HISTORI I TO JESZCZE W SPOSB WYBIRCZY, WRCZ NIEPOWANY!!!

Przykad: Kto tu kiedy napisa o tym, jak to w czasie wypraw krzyowych chrzecijanie strasznie mordowali muzumanw. Tak, tylko e miao to bardzo ograniczony zasig do terytoriw obecnej Palestyny (Izraela). Natomiast kilka wiekw wczeniej islam w sposb rwnie bardzo okrutny i o wiele bardziej brutalny podbija najbardziej chrzecijaskie ziemie (tam chrzecijastwo miao swoje pocztki i byo bardzo zakorzenione): ca obecn Pnocn Afryk, Bliski i rodkowy Wschd (np. w obecnym Afganistanie chrzecijaski nestorianizm po buddymie by drug religi, a w obecnym Iranie drug po zaratusztrianizmie). Nastpnie podbity zosta (w bardzo okrutny sposb) cay Pwysep Iberyjski. Pisze Pan (i) o wielkiej kulturze tzw. Wandaluzji, czyli Kalifatu Kordowy (Kordoby), ale nie pisze Pan(i), e zostaa ona zbudowana na pocie i krzywdzie 2/3 ludnoci chrzecijaskiej pwyspu, ktra dekretami kalifa zostaa natychmiast pozbawiona wszystkiej wasnoci (rwnie skromni rolnicy) i przeksztacona w podlegych zdobywcom niewolnikw! To wszystko mona wyczyta z wczesnych zachowanych kronik i innych dokumentw (np. zachowanych majtkowych). Te wspaniae budowle arabskie, o ktrych Pan(i) pisze, zostay zbudowane przez liczne rzesze niewolnikw chrzecijaskich, i to wie kady prawdziwy historyk!!! Jeeli Pan(i) chce by powanie traktowanym rozmwc to prosz mi, a take wielu innym osobom odpowiedzie na bardzo proste n/w pytania, i to bez adnych komentarzy: 1. W jakich krajach chrzecijaskich (prosz je wymieni) jest rzdowy lub konstytucyjny zakaz wyznawania islamu? 2. W jakich krajach muzumaskich (prosz je wymieni) jest rzdowy lub konstytucyjny zakaz wyznawania chrzecijastwa? 3. W jakich krajach chrzecijaskich jest zakaz prywatnego posiadania Koranu i osobistego noszenia emblematw muzumaskich? 4. W jakim kraju muzumaskim jest zakaz prywatnego posiadania Biblii i osobistego noszenia emblematw chrzecijaskich? 5. W jakich krajach chrzecijaskich wszyscy obywatele od urodzenia s przypisywani tylko do religii chrzecijaskiej i wystpuje oficjalny zakaz wyznawania innych religii i ateizmu? 6. W jakich krajach muzumaskich wszyscy obywatele od urodzenia s przypisywani do religii muzumaskiej i wystpuje oficjalny zakaz wyznawania innych religii ni muzumaska i ateizmu? 7. W jakich krajach obywatele wyznajcy inne ni chrzecijastwo religie lub bdcy ateistami s ustawowo traktowani jako obywatele tej gorszej drugiej kategorii? 8. W jakich krajach muzumaskich obywatele wyznajcy inne ni islam religie lub bdcy ateistami s ustawowo traktowani jako obywatele tej gorszej drugiej kategorii? 9. W jakich krajach chrzecijaskich osoby wyznajce islam lub ateizm s karane mierci? 10. W jakich krajach muzumaskich osoby wyznajcy chrzecijastwo lub ateizm s karane mierci? Moe tak konkretnie postawione pytania uka wszystkim t prawdziw (nie nacechowan emocjami) skal problemu? Prosz o podanie tylko (przy kadym punkcie) nazw pastwa, dla uatwienia poda rdo "Wikipedia", ale chyba nie bdzie ono Panu(i) potrzebne, bo Pan(i) dobrze zna histori i obecny wiat?! Tylko odpowiedzi na te pytania mog Pana(i) uwiarygodni JAKO POWANEGO DYSKUTANTA(NTK)!!! * I ETAP II KATASTROFY KOSMICZNEJ - POCZTEK PADZIERNIKA (najprawdopodobniej 4) ROKU 2044? Na wstpie jeszcze raz dzikuj za wszystkie graficzne przedstawienia "wejcia do Ukadu

Sonecznego" nieznanego ciaa kosmicznego pod nazw "Planeta X" (nazywan przez niektrych badaczy "Nibiru" lub "Marduk"). Ot skd si bior nazwy nieznanej planety: Nibiru lub Marduk? - powiem w skrcie. Ot w czasie bada archeologicznych przeprowadzanych w XIX wieku w dzisiejszym poudniowym Iraku w wielu punktach, majcych na celu odkrycie ruin staroytnych miast sumeryjskich (Sumerowie lud azjanicki nie semicki) Lagasz, Ur, Uruk i innych (miejsce biblijnego Edenu-Raju), odnaleziono dziwne tabliczki kamienne z pismem sumeryjskim i... jak si po pewnym czasie zorientowano po odczytaniu alfabetu sumeryjskiego rysunkami Ukadu Sonecznego ze Socem i biegncymi wok niego (nie Ziemi!!!) wszystkimi planetami w liczbie dziesiciu(10), w tym omioma dotychczas znanymi. Ot do niedawna, kiedy to Pluton by zaliczany przez wiatow Organizacj Astronomiczn jako dziewita(9) przedostatnia planeta, uwaano, e tylko ta dziesita(10) bardzo dua i masywna jak wynika z rysunku jest nieznana i poszukiwana. Uwaano wic, e naley znale t ostatni. Ale ju wwczas niektrzy uczeni twierdzili, e Sumerowie (lud archaiczny o najstarszej rozwinitej kulturze na wiecie mieszkajcy na tych ziemiach ponad 3000 lat przed nasz er) narysowali t dziewit planet o wiele wiksz ni Pluton, a wic uwaali, e nie tylko 10-ta, ale i 9-ta planeta jest nieznana!!! Umieszczali oni te te dwie planety (ostatnie 9 i 10) nieco wyej od innych, czyli sugerowali, e le nieco wyej od ekliptyki. * Dalszy cig II katastrofy kosmicznej. Wszystkie przedstawione planety byy nazwane imionami mitologicznych bstw sumeryjskich lub akadyjskich. Dziesita planeta zostaa nazwana Nibiru ("posaniec boy"), a przez akadyjczykw Marduk - "planeta przejcia". Niektrzy naukowcy identyfikuj j z Jowiszem lub z gwiazd pnocy, ktr w tamtych czasach nie bya gwiazda Polarna, a Thuban lub Kohab. Musz jednak zaznaczy, e wielu naukowcw zbija ten w/w pogld. Prawo Niutona, a w szczeglnoci prawo Einsteina wyranie pokazuje, e nasza Gwiazda Poranna o nazwie Soce musi mie towarzysza (gwiazd, planet lub dalsze planety) o potnej masie, ktra wpywa na jej ruch obiegowy wok rodka masy caego Ukadu Sonecznego. Ot nie bd tu wyjania i opisywa prawa fizyki, ale mona wyliczy, e gdyby Ukad Soneczny skada si z tych planet, ksiycw i innych cia astronomicznych, ktre ju znamy, to rodek masy Ukadu znajdowa by si bliej Soca, a nie w odlegoci obecnej. Soce wraz ze wszystkimi ciaami astronomicznym w tym z Ziemi faktycznie obracaj si wok rodka tych mas, a nie jak to si potocznie mwi wok Soca. Podobnie jest te w przypadku ukadu Ziemia-Ksiyc. rodek ten znajduje si bowiem ok. 1700 metrw pod jej powierzchni i wobec powyszego Ziemia koysze si wobec tego wsplnego rodka ukadu. Podobnie jest ze Socem, tylko, e rodek Ukadu Sonecznego znajduje si poza jego tarcz. Z TEGO WNIOSEK, E W UKADZIE SONECZNYM MUSI ISTNIE JAKA BRAKUJCA NIEZNANA DUA MASA W POSTACI duo mniejszej ni Soce nieznanej gwiazdy (nie cigu gwnego jak jest Soce, lecz tzw. "czerwonym karem" lub niby gwiazd tzw. "brzowym karem"), ktra okra w olbrzymiej odlegoci po torze eliptycznym wsplny rodek ukadu. Moliwe, e ta gwiazda ma jak lub jakie planety, moe te by samotna. Tak perspektywiczn nieznan gwiazd uczeni nazwali "NEMEZIS" ( imieniem greckiej bogini mierci). Ta nieznana gwiazda obiegaa by wsplny rodek mas: Soce-Nemezis, a take inne planety i ciaa po olbrzymiej elipsie co 26 milionw lat. W czasie swojego obiegu co 26 milionw lat zbliaaby si na niebezpieczn odlego do granic Ukadu Sonecznego powodujc zakcenia w ruchu planet, planetoid, komet, meteorw itd. Zbliajc si do granic Ukadu wchodziaby ona (Nemezis) w olbrzymi otaczajcy Ukad Soneczny tzw. pas Oorta, ktry jest jak gdyby mietnikiem rnych maych i rednich cia (miliardw), w tym komet. Nemezis wchodzc w ten "mietnik rnych cia i komet" wytrcaa by je w kierunku wewntrznych planet i ich ksiycw (w tym Ziemi) powodujc

bombardowanie ich powierzchni. Temu zdarzeniu wiksza cz geologw uzasadnia np. upadek na Ziemi komety, ktra m.innymi spowodowaa wyginicie dinozaurw co w swoim rozwoju (tzw. "nisza przyrodnicza") wykorzystay ssaki, w tym czowiek. Inni uczeni uwaaj, e jest to 10, a obecnie si uwaa, e i 9-ta - planety (nie gwiazda Nemezis nie wierz w ni), ktre kr wok Soca (rodka mas) poza ekliptyk soneczn i od czasu do czasu wchodz, szczeglnie ta 10 nieznana planeta o przewidywalnej wielkoci Neptuna lub Urana po bardzo wyduonej orbicie (a nie prawie kolistej jak w przypadku Ziemii i innych planet), do wewntrznego pasa Kuipera, ktry ley bliej Soca ni wymieniany przeze mnie o wiele wikszy pas Oorta (zewntrzny), wytrcajc rwnie szereg znajdujcych si tam drobnych cia i komet. Planeta 10, nazwijmy j Nibiru lub Marduk, co okoo 3600 lat (s rne hipotezy) wchodzia by znienacka do Ukadu przechodzc z miejsca (na niebie), ktre zasonite jest tzw. "ciemnym pyem kosmicznym", ktry cakowicie zakrywa (przesania) niektre czci nieba (kosmosu przed "okiem teleskopw lub radioteleskopw kosmicznych"), co oczywicie utrudnia niezmiernie do dzisiaj jej wykrycie. Te olbrzymie ciao ma przechodzi pomidzy orbit Merkurego lub Wenus, lub pomidzy Socem i Merkurym. Olbrzymia planeta dziesitki razy masywniejsza ni Ziemia widziana by bya w/g wylicze astronomw jako olbrzymia tarcza o "rdzawym kolorze" - ze wzgldu na skad chemiczny atmosfery i zblianie si do Soca, trzy a nawet czterokrotnie wiksza od tarczy Ksiyca, pomimo, e jej odlego od Ziemi bya by duo wiksza. W/g wielu uczonych zblianie si tej "Planety X", to jest "Nibiru-Marduk" powoduje rne katastrofy na planetach (w tym Ziemi), obok ktrych ona przechodzi. Wpywa ona te na zmiany biegunw geograficznych i magnetycznych planet. Podawaem ju poprzednio teksty M. Nostradamusa, ktre w/g mnie, a take i innych badaczy dotycz tego wanie zdarzenia, to jest przejcia planety "Nibiru-Marduk" w pobliu orbity Ziemi i w pobliu Soca. Przejcie tej wielkiej planety (jak wyliczaj uczeni) moe spowodowa zakcenia w koronie sonecznej poprzez jej wybuch i oderwanie czci plazmy, ktra na jaki czas spowoduje zaczerwienienie naszego nieba. Przejcie tej planety moe te spowodowa zmian biegunw magnetycznych na Ziemi i przesunicie si osi Ziemi, i zmian pooenia take osi ziemskiej, czyli przesunicie biegunw geograficznych. Skutkiem tzw. "zakoysania si Ziemi w przestrzeni kosmicznej", o ktrej pisze Nostradamus moe by te zjawisko nazwane "trzema dniami ciemnoci". Jeli chodzi o tzw. "CUD KRZYA", to jak kady cud trudno wyjani. *235 Podejrzewasz ludzi i to wielkich uczonych archeologw o faszerstwa - trudno! Ale sam nie Wiesz, jaka twoja wiedza jest MIZERNA!!! Na przykad Biblii nie tumaczy si tak prosto jak ci si wydaje. Pisaem ju o tym, e Bibli i inne ksigi trzeba umie czyta! Twoje wiadomoci jak wida s bardzo mizerne. Bo omieszasz si po prostu w moich oczach, nie wiesz bowiem, e w jzykach starosemickich (hebrajski, aramejski i inne) to wyraz lub sowo: Adamu (Adam) tumaczy si na polski mczyzna, a wyraz lub sowo: Hewe (Ewa) na kobieta. Jeeli przed tymi wyrazami nie wystpuje odpowiedni przedrostek, to mona te tumaczy w liczbie mnogiej, czyli Bg lub Bogowie stworzyli lub stworzy Adama lub Adamw, czyli mczyzn lub mczyzn oraz Ew lub Ewy, czyli kobiet lub kobiety. Ale to jest znajomo teologii i jzykoznawstwa semickiego. * DALSZY PRZEBIEG II KATASTROFY KOSMICZNEJ! Zanim przejd do dalszego opisu II katastrofy kosmicznej kilka wyjanie zwizanych z Waszymi tekstami: 1. Ta strona, ktra zaoyem jest (przypominam to po raz wtry) powicona tematowi: "Kiedy wybuchnie III wojna wiatowa?". Kiedy zakadaem stron zaznaczyem, e bdzie ona oparta gwnie na proroctwach i przepowiedniach w tym przede wszystkim M. Nostradamusa. W zwizku

z powyszym nie bd dyskutowa na inne nie zwizane z t stron tematy, jak np. te dotyczce gnostycyzmu i ewangelii gnostycznych, ktre zreszt w/g mnie susznie nie zostay uznane przez wikszo kociow chrzecijaskich, w tym koci rzymskokatolicki, za ewangelie kanoniczne. 2. Niektrzy, przypuszczam, e zoliwie pytaj si o sprawy zwizane z biec polityk, i to sprawy, ktre w/g mnie s bardzo banalne, jak np. tzw. "afera hazardowa"!?. Prbuj mnie wtoczy w swoje pogldy polityczne, w ktre ja (tak jak ju pisaem) nie dam si wcign. A przecie dla niektrych osb jak sysz jest to afera, a dla niektrych nie. M. Nostradamus nie pisa o konkretnych aferach w adnym kraju, napisa natomiast w jednym z czterowierszy w sposb bardzo oglny, e wszelkie (rne) afery bd towarzyszy ludzkoci zawsze, bo TAKA JEST NATURA CZOWIEKA! 3. M. Nostradamus nie pisa o konkretnych katastrofach naturalnych, np. o obecnej katastrofie na Haiti zwizanej z trzsieniem ziemi. O wszelkich katastrofach na Ziemi w przededniu III wojny wiatowej powici kilka tekstw, oto jeden z nich - do charakterystyczny: ! Przed trzeci Wielka Przestroga Stwrcy! Ziemia bdzie si trz coraz czciej i mocniej, Wybuchy picych wulkanw i kwane deszcze, Wielkie huragany i oszalae spitrzone wody, Raz mrone raz ciepe zimy, raz gorce raz chodne lata, Straszne choroby, powodzie, susza i gd, wszdzie zapach mierci! Zreszt wielkie katastrofy naturalne i olbrzymie ofiary z nimi zwizane w przededniu III wojny wiatowej s opisane w wielu proroctwach i przepowiedniach. 4. Nie bd odpowiada, bo ju to nie raz robiem na temat zarzutw niektrych osb zwizanych z jakoby moimi kamstwami. Nie chc i nie bd nikogo przekonywa, bo nie ma to sensu! 5. Niektrzy stawiaj zarzuty (np. tak zwany "Donek"), e M. Nostradamus pisze o obecnym premierze D. Tusku. Ale ja nie wiem czy Bastran-Kaszub wymieniany przez M. Nostradamusa jest obecnym premierem Polski, tak jak nie wiem czy bracia Kaczyscy to tych dwch, czyli bliniakw - czy to s wanie oni! Z osdami radz poczeka - CI POLITYCY (TUSK I KACZYSCY) S POLITYKAMI JESZCZE AKTYWNYMI I MOLIWE, E ODEGRAJ JAK WIELK ROL SKORO WSPOMINA O NICH (MOE TO ONI?) M. Nostradamus. Jeden z moich znajomych twierdzi, e w wyniku ich polityki (cigej "wojny" - "podzielili nard", o czym pisze Nostradamus) moe doj do zamachu stanu w Polsce i dojciu do wadzy nowego generaa-dyktatora. Take chwil cierpliwoci z jakimikolwiek osdami co do OBECNYCH politykw w kraju i na wiecie. Czasy s bowiem bardzo ciekawe, ale zarazem i bardzo niepewne co do przyszoci!!! A TERAZ DALSZY PRZEBIEG II KATASTROFY KOSMICZNEJ: A oto synna centuria I czterowiersz 84 i inne odnalezione 2 teksty M. Nostradamusa, ktre mwi o planetarnym przybyszu z kosmosu: Gdy Ksiyc ukryty w gbokiej ciemnoci, Przybdzie rdzawoczerwone ciao niebieskie. Z otchani Kosmosu nadcignie czysta groza, Aby pokara grzeszn ludzko.

Czy to jest nieznana dotychczas olbrzymia planeta "Nibiru-Marduk"? Dotychczas, jeszcze w latach 90-tych ubiegego wieku, mylano, e to jest czterowiersz dotyczcy I katastrofy kosmicznej, czyli upadku na Ziemi komety lub meteorytu. W rwnie znanej centurii V czterowiersz 32 Nostradamus pisa nie o ciele niebieskim (jako tarczy na niebie) co najmniej rwnej Ksiycowi, a o, cyt.: "sidmej skale", ktra moe ma zwizek z sidmym miesicem i meteorytem lub odamkiem komety (ska). Teraz myli si inaczej. ) Olbrzymia rdzawa tarcza postrachem ywych, Jej blask jest tak jasny, e noc staje si niby dniem, W czasie jej drogi wielkie zakcenia i wstrzsy, Przeraona ludzko oczekuje koca wszystkiego! Tylko wielka planeta wielkoci Neptuna lub Urana (nasz ksiyc praktycznie jest pozbawiony atmosfery) o gstej atmosferze moe spowodowa takie owietlenie, aby w czasie przejcia w pobliu Ziemi wywoa w nocy zudzenie drugiego dnia! Wenus (nieco mniejsz od Ziemi, ale majc atmosfer 100 razy gciejsz nazywamy Jutrzenk). ) Niespodziewany go, niszczyciel-wdrowiec, Przyby z otchani z poza wielkiego krgu, Aby zniszczy stare i zbudowa nowe, Na Ziemi i na niebieskim firmamencie. Z tego czterowiersza wynika, e OBECNE DYSKUSJE NAUKOWCW-KLIMATOLOGW NA TEMAT TEGO CZY NASTPUJE NA ZIEMI OCIEPLENIE CZY OCHODZENIE NIE MA ADNEGO SENSU!!! PRZEJCIE TEJ OLBRZYMIEJ PLANETY W POBLIU ZIEMI ZMIENI WSZYSTKO, RWNIE KLIMAT i RUCHY PLANET W TYM ZIEMI i NASZEGO KSIYCA!!! ) W czasie przejcia potwora WIARA ludzka bdzie zachwiana, Ziemia jak gdyby stanie w przeraajcym OCZEKIWANIU Na apokaliptyczny los, ktry jeszcze jednak nie nadejdzie, Na lepsze zmieni si o, doba i klimat, po czterech nastpi dugi pokj! Jest to potwierdzenie tego co napisaem powyej i poprzednio. Najprawdopodobniej chodzi M. Nostradamusowi o o ziemsk. Przesunie si ona tak, e strefy gorca i umiarkowane znacznie si powiksz kosztem zimnych obu stref podbiegunowych. Ziemia stanie si cieplejsza, bdzie wicej ziem przydatnych pod uprawy. Z innego tekstu M. Nostradamusa wynika (tu jest zasygnalizowane), e doba ziemska (obrt Ziemi wok wasnej osi przeduy si o kilka minut) zamiast 23 godziny i 56 minut oraz ponad 4 sekund bdzie trwa prawie rwno 24 godziny, wobec czego najprawdopodobniej zostanie zlikwidowany rok przestpny, czyli przestanie by dodawany 29 luty co 4 lata!!! Poprzednio pisaem ju, e po kilku lub kilkunastu latach termin zakoczenia III wojny wiatowej bdzie liczony jako 1 rok (pierwszy rok) nowej ery. Wszystkie wydarzenia w historii ludzkoci, rwnie te zwizane z III wojn wiatow, bd przez potomnych traktowane jako okres STAROYTNY!!! Powstanie wic nowy kalendarz, ktry jak pisze M. Nostradamus bdzie nazywany kalendarzem nie chrzecijaskim, a "KALENDARZEM NOWEGO CZASU"!! Najprawdopodobniej przyczynami zmiany kalendarza bd: - wolniejszy obrt Ziemi wok wasnej osi i zwizane z tym wyduenie doby. - przesunicie biegunw geograficznych (zmiana nachylenia osi ziemskiej do ekliptyki) i

odwrcenie biegunw magnetycznych Ziemi. - zmiany w liniach brzegowych kontynentw, zniknicie wielu wysp, powstanie nowych wysp i pwyspw itd. w wyniku katastrof naturalnych i kosmicznych tych sprzed III wojny i tych, ktre nastpi w czasie III wojny wiatowej. M. Nostradamus pisze wyranie, e z przejciem tego OGROMNEGO CIAA NIEBIESKIEGO (PLANETY) LUDZIE BD OCZEKIWALI PRZYJCIA BIBLIJNEJ APOKALIPSY, ALE ONA JESZCZE NIE NADEJDZIE, STWRCA DA LUDZIOM PO II OSTRZEENIU JESZCZE JEDN TYM RAZEM LEPSZ SZANS - CIEPLEJSZ BARDZIEJ SPRZYJAJC DO YCIA NOW ZIEMI I NOWY CZAS!!! *248 Odpowiadam na ostatnie pytania: Nie jestem Profesorem Prokopiukiem, ale bardzo go szanuj. Prosz nie zgadywa mojego nazwiska, na wszystko przyjdzie czas! Do rnych "goci" (rwnie tego lub tych, ktrzy rne teksty, tylko jak do tej pory czterowiersze, przypisuj M. Nostradamusowi) odpowiem po zakoczeniu tematu, po sprawdzeniu wszystkich prawie 10.000 czterowierszy i szeciowierszy M. Nostradamusa. Obecnie przy pomocy informatyka zamierzam wszystkie teksty, ktre posiadam wrzuci do pamici komputera i posegregowa, oczywicie pomaga mi on nie za darmo. Robi to, bo bdzie mi atwiej odszuka odpowiedni tekst w oryginale lub w jego tumaczeniu lub tumaczeniach. Jest to praca bardzo mudna, ale jak si wydaje niezbdna do moich dalszych prac i publikacji. Podaj teksty bardzo znane jak i mao lub mniej znane, ale na og potwierdzone. Wybieram je spord bardzo wielu do wasnych interpretacji, cho nie wszystkie moje (interpretacje) mog by w szczegach prawidowe. Pisaem o tym wielokrotnie! Podane przez "Gocia", "Goci" teksty sprawdz po zakoczeniu tematu i odpowiem. Postaram si odpowiedzie te na inne pytania, ale merytoryczne i grzecznie zadane! Nie znosz wulgaryzmw i zoliwoci! * DALSZY CIG OPISU DRUGIEJ KATASTROFY KOSMICZNEJ W CZASIE TRWANIA III WOJNY WIATOWEJ - ROK 2044? A oto synna centuria I czterowiersz 56: Szybko, cho i tak za pno, odczuje si wielk zmian. Spowoduje ona Wielki Strach, a potem prby tumaczenia. Bowiem, gdy Ksiyc otrzyma towarzysza, Cay firmament zacznie si chwia. Potwierdza to podane przeze mnie teksty M. Nostradamusa dotyczce przejcia "Nibiru-Marduka" niedaleko orbity woksonecznej Ziemi. Niektre czterowiersze i szeciowiersze (jak poprzednio ju pisaem) byy przez Nostradamusa niszczone - rwane lub gniecione i wyrzucane do ognia lub w kt. M. Nostradamus nie od razu nadawa numery centurii i numery poszczeglnych czterowierszy lub szeciowierszy - robi to (oczywicie rozrzucajc je najpierw, a nastpnie przypadkowo ukadajc) na samym kocu dopiero przed publikacj - wydrukowaniem. Wiele tzw. uratowanych tekstw M. Nostradamusa nie bya w ogle przez niego numerowana. Numery nadawali im: jego osobisty sekretarz i poszczeglni znalazcy - badacze, i o tym te naley pamita!

REDNIOWIECZE TO BYY DLA ZDECYDOWANEJ WIKSZOCI LUDZI BARDZO PONURE I TRUDNE CZASY i NA OG NIE TAKIE JAK SOBIE WYOBRAAMY!!! O wprowadzeniu nowego kalendarza mwi tajemniczy tekst oznaczony TYLKO LICZB 365. Jest on bezsprzecznie napisany rk Mistrza M. Nostradamusa. ! Nowy Kalendarz to era NOWEGO CZASU! Niedugo, zaraz po trzeciej i wielkich zmianach, Bdzie powszechnie przyjty, 13 miesicy po 28 dni i Nowy Rok bez daty, Ktry bdzie dniem zakoczenia Wielkiej Wojny, Wszyscy odetn si na zawsze od staroytnej PRZESZOCI! Z tekstu tego zaznaczonego "tajemnicz cyfr 365" raczej na pewno chodzi o ilo dni w roku i braku 366 dnia liczonego co 4 lata. M. Nostradamus JESZCZE RAZ NAM MWI, E NASZ WIAT PO III WOJNIE WIATOWEJ BDZIE ZUPENIE INNY NI OBECNIE I TO POD KADYM WZGLDEM - CI NASI POTOMKOWIE ODETN SI OD NASZYCH CZASW CAKOWICIE NAZYWAJC NASZE CZASY STAROYTNYMI, A WIC CA DOTYCHCZASOW HISTORI LUDZKOCI OD CZASW BUDOWY PIRAMID PO CZASY WSPCZESNE NAM WRZUC JAK GDYBY DO "JEDNEGO KOTA" - NAZW JE STAROYTNOCI!!! M. Nostradamus pisze, e nowy kalendarz zostanie podzielony na 13 miesicy (teraz jest 12), da to nam: 13x28=364 dni. Nowy rok bdzie bez adnej daty jako 1 dzie z 365 nazywany po prostu NOWYM ROKIEM - bdzie to najprawdopodobniej obecny - uwaga - 15 sierpnia (tego dnia najprawdopodobniej skoczy si III wojna wiatowa!), tak wynika z jednego z tekstw M. Nostradamusa. Kada niedziela w kadym miesicu bdzie wypadaa w te same dni: 7, 14, 21 i w 28 dzie tygodnia! JEST WIELE INNYCH TEKSTW, KTRE JAK GDYBY UZASADNIAJ PROKLAMOWANIE PRZEZ POTOMNYCH NOWEJ ERY NA ZIEMI! Zaskakujce s nowe zwyczaje, jakie bd panoway wrd nowych pokole po III wojnie wiatowej. Oto jeden z wielu przykadw - tekst mwicy o pochwku ludzi i przyszych cmentarzach z zaznaczonym numerem 444. ! Powierzchnia Ziemi tylko mieszkaniem ywych, W 13 roku Nowych Czasw powstan podziemne miasta umarych, W owietlonych korytarzach znajd si puchary z prochami i krkami pamici, Za ich przyczyn bdzie mona na miejscu usysze ich gos i zobaczy ich obraz, Od dziecistwa do pnej staroci bdzie zapisany ich czas dla pamici pokole, Tak umarli stan si ywymi, a historia ich ycia bdzie oglnie znana. Jak wynika z tego szeciowiersza ludzie po mierci bd powszechnie spopielani ("z prochu powstae w proch si obrcisz"). Wszystkie cmentarze na powierzchni Ziemi zostan zlikwidowane, cyt.: "powierzchnia Ziemi mieszkaniem ywych". Najprawdopodobniej powstan podziemne wielokondygnacyjne cmentarze z pomiertnymi gablotami wielu osb. Prcz umieszczonych tam urn z prochami zmarych, bd obok urn najprawdopodobniej umieszczane pyty kompaktowe o duej pamici, ktre bd zapisem caego ycia zmarego. Kady bdzie mg obejrze ycie danej osoby i jego bliskich, za oczywicie pozwoleniem najbliszych. Jak pisze Nostradamus tego typu cmentarze bd istniay a do tajemniczej wojny ze mierci w roku 3792 lub 3797, bd tylko technologicznie udoskonalane!!! Na tych krkach - pytach bdzie te zapisane ostatnie sowo zmarego, czyli tzw. testament!

Jest oczywicie wiele interesujcych tekstw M. Nostradamusa o WIELKICH ZMIANACH KULTUROWYCH, ZWYCZAJOWYCH I RELIGIJNYCH, jakie nastpi po III wojnie wiatowej, ale sprawy te nie s tematem tej strony. Przepraszam za ten przerywnik, ale chciaem da Pastwu do zastanowienia, jak inny bdzie ten przyszy wiat. JESZCZE RAZ POWTARZAM - TEN WIAT BDZIE NIEWYOBRAALNIE INNY NI NAM SI WYDAJE! Po trzyletniej IV wojnie wiatowej w roku 2150? zacznie pomau powstawa nowa nieznana w dziejach demokracja, ktra cakowicie uksztatuje si w XXIV wieku. Nastpi WIELKI PODBJ KOSMOSU I NOWE WIELKIE ODKRYCIA!!! Pastwa narodowe zaczn zanika na zawsze. Ju w kocu obecnego wieku nie bdzie adnego problemu z porozumiewaniem si w wielu jzykach. Specjalne urzdzenie umieszczone na naszej rce, tak jak zegarek (tzw. "narczy komputer") prcz wskazywania czasu itd., bdzie natychmiast gosowo tumaczyo na potrzebny nam jzyk to co mwimy do innej osoby i na odwrt. WIAT STANIE SI JESZCZE MNIEJSZY, BLISZY NAM I BARDZIEJ ZROZUMIAY!!! Rol pastw bd przejmowa wybierane powszechnie rady, np. ekonomiczna, astronautyczna, spoeczna i inne. Nie bdzie jakiego oglnowiatowego rzdu i parlamentu. Przy wyborze ludzi olbrzymi rol bd odgryway KOMPUTERY!!! Te rady bd rwnoprawne i bd zajmoway si tylko tym do czego zostay powoane. Do tych rad bd mogli si tylko dosta ludzie z ogromnymi kwalifikacjami i sprawdzon wiedz! O tym wszystkim pisze w swoich tekstach M. Nostradamus. Z tekstw Nostradamusa wynika, e 4 padziernika 2044 roku? na 4 lata przed kocem III wojny wiatowej, kiedy na pnocnej pkuli bdzie panowaa bardzo ostra zima nastpi wybuch na Socu, w wyniku ktrego oderwie si od niego chmura gorcej plazmy. Cz tej plazmy dotrze do atmosfery ziemskiej, ktra zabarwi niebo na czerwono. Niebo przyjmie swoj bkitn barw dopiero po siedmiu dniach od wybuchu na Socu. Jednak pierwszego dnia po wybuchu w jednej chwili (kilku sekund) temperatura na Ziemi si natychmiast zmieni. W jednej chwili, z temperatury -30 stopni, temperatura podniesie si do +30 stopni Celsjusza w Europie, a w strefie rwnikowej stanie si zabjcza - w niektrych miejscach dojdzie do +60, a nawet do +80 i wicej stopni Celsjusza i to w cieniu. Na rwniku i w jego strefie dojdzie do samoistnych poarw lasw i sawann, wiele ludzi i zwierzt bdzie poparzonych lub ywcem sponie - jak pochodnie! SZOK TERMICZNY I WIELKA TEMPERATURA SPOWODUJE MIER WIELU YWYCH ISTOT!!! TYM RAZEM NAJTRAGICZNIEJSZY LOS SPODKA STREF GORC RWNIKOW!!! ! Na rwniku niesamowity ar, Czerwone niebo rozpala ywe pochodnie, Ludzie, zwierzta i roliny gin od piekielnego gniewu Soca, Gotujce si rzeki nie s schronieniem dla potrzebujcych, Tylko brzegi oceanw daj jako takie schronienie yciu! Wida wyranie, e upa w strefie umiarkowanej, ktry powstanie w jednej chwili cho bezwzgldny bdzie niczym w porwnaniu do tego upau, ktry w jednej chwili zapanuje wok rwnika ziemskiego! Po siedmiu dniach, kiedy to plazma soneczna otaczajca Ziemi rozproszy si w kosmosie i niebo nad Ziemi przyjmie z powrotem swj naturalny bkitny kolor, ludzie na bezksiycowym (w Europie) niebie zobacz olbrzymi (jak ju pisaem) wielokrotnie wiksz (ni ksiycowa) rdzaw tarcz nieznanej planety "Nibiru-Marduk". Wraz z jej pojawieniem si nastpi wielkie zmiany na niebie, jak pisze M. Nostradamus, cyt.: "firmament niebieski zacznie si chwia"!!! Nastpi tzw.

"TRZY DNI CIEMNOCI", w czasie ktrych Ziemi ogarn takie ywioy i katastrofy, e caa Ziemia zostanie tak zniszczona jak nigdy przedtem, to znaczy jak przewiduj niektrzy wizjonerzy, cyt.: "nie pozostanie kamie na kamieniu"!!! Bdzie to najwiksza prba dla ludzi - pono w czasie trwania tych trzech ciemnych dni, cyt.: "YWI BD ZAZDROCI UMARYM"!!! Wraz z pocztkiem wokziemskiej ciemnoci obca planeta schowa si za Socem, a na niebie pojawi si WIELKI WIETLISTY KRZY rzucajcy na Ziemi rnokolorowe smugi. Bdzie on wieci przez te trzy dni na caym niebie - zarwno pnocnym jak i poudniowym. *250 M. Nostradamus nie pisa o tym, co si bdzie dziao w Polsce czy w innych krajach (nawet Francji) w czasie II katastrofy kosmicznej. Napisa on tylko co si bdzie dziao w strefie rwnikowej i strefach umiarkowanych. Polska ley obecnie w pnocnej strefie umiarkowanej, std wniosek, e to co si w tej strefie bdzie dziao, to bdzie si dziao rwnie w naszym kraju. Inne przepowiednie (odnonie II katastrofy kosmicznej) te nie mwi o tej sprawie szczegowo o kadym kraju z osobna - nie przesadzajmy! * W sprawie UFO ju pisaem. Podawaem te tekst napisany przez M. Nostradamusa. Wynika z niego, e s to statki kosmiczne naszych potomkw, yjcych gdzie po 3000 roku naszej ery, ktrzy jak obecni archeologowie badaj histori Ziemi i histori ludzkoci - widocznie do celw naukowych. W jednym z innych czterowierszy oznaczonym cyfr 999 M. Nostradamus pisze tak: Ziemscy anioowie z przyszoci, Tylko na krtko mog by widoczni, Stwrca nigdy nie pozwoli im na zmian, Tego co si PRZEZ NIEGO ju wypenio. Z tego czterowiersza (jak z poprzedniego) wynika, e "UFO" lub po polsku "NOL" - to jest "Niezidentyfikowane Obiekty Latajce" to statki naszych potomkw, ktrych cywilizacja bdzie na o wiele wyszym poziomie ni nasza. Praktycznie w/g ich oceny jestemy na poziomie technicznym w porwnaniu z nimi do prymitywnym! Ciekawostk tego tekstu jest wiersz trzeci. WYNIKA Z NIEGO, E PAN BG TAK STWORZY WSZECHWIAT, E POMIMO MOLIWOCI JEGO BADANIA PRZEZ POTOMNYCH - ZARWNO TERANIEJSZOCI JAK I PRZESZOCI (mog nas przez krtko obserwowa, nagrywa i ledzi), TO NIE BD ONI MOGLI NIGDY ZMIENI PRZESZOCI!!! Z TEGO WNIOSEK TAKI: LUDZIE BD MOGLI PODROWA W CZASIE I PRZESTRZENI, jak pokazuj to rne fantastyczne filmy i ksiki, NATOMIAST NIGDY NIE BD MOGLI ZMIENIA PRZESZOCI, CZYLI PRZEZNACZENIA - T GRANIC CZASOWO-PRZESTRZENN JEST GRANICA "DUCHA", O KTREJ NOSTRADAMUS NAPISA TAK: ) Duchy wielbione i wybrane, Duchy odrzucone i potpione, Bez zgody Stwrcy nigdy nie wrc do ycia, Nim si wypeni SOWO BARANKA I JEGO SD! Z tego wniosek, e Nasi potomkowie bd MOGLI TYLKO OBSERWOWA NAS (i moliwe, e ju to robi!), NATOMIAST NIGDY NIE BD MOGLI ZMIENIA NASZEJ PRZESZOCI PRZEZNACZENIA, czyli nie bd mogli miesza si w nasze sprawy - najprawdopodobniej prawa

fizyki bd im tego zabraniay!!! Jeszcze jedna ciekawostka: M. Nostradamus wrd kilku dokadnych dat (ju o tym pisaem) poda dokadn dat, w/g obecnego kalendarza, NAWIZANIA KONTAKTW Z OBCYMI POZAZIEMSKIMI CYWILIZACJAMI - JEST TO ROK 2163!!! *251 Nie ledzi Pan uwanie moich kolejno pisanych tekstw. Wielka Wojna Braterska bdzie przed II katastrof kosmiczn. Po wojnie braterskiej Francji z Wielk Brytani, Henryk Szczliwy wraz z sojusznikami wyzwoli ca Europ i bdzie si szykowa do inwazji na Pnocn Afryk, Bliski Wschd i rodkow Azj. W jego planach bdzie zniszczenie Wielkiego Talibanu w jego "mateczniku", czyli na ziemiach obecnego Afganistanu i Pakistanu. "Kamie na kamieniu" - te wyraenie napisaem w cudzysowie. Naley je rozumie jako przenoni, a mianowicie, e bd olbrzymie zniszczenia, ale nie znaczy to, e w sposb dosowny wszystko zostanie zrwnane z ziemi. Zreszt M. Nostradamus napisa, e w czasie III wojny wiatowej prawie wszystkie fabryki zbrojeniowe bd ju gboko ukryte pod ziemi!!! Trzeba te pamita, e od III do IV wojny wiatowej upynie okoo 100 lat pokoju, to jest: 2150 rok?-2048 rok?=102 lata?! * Cig dalszy... II KATASTROFA KOSMICZNA - 2044 rok? Synna centuria III czterowiersz 34: ! Kiedy nastpi zamienie Soca, Podczas dnia pojawi si potwr, Wielu bdzie rnio si w interpretacji, Nieoczekiwane ceny: nikt nie bdzie przygotowany. Poprzednio pisaem, e wejcie do Ukadu Sonecznego Wielkiej Nieznanej "Planety X" nazywanej przez staroytnych "Nibiru" lub "Marduk", a take wybuchu na Socu tzw. "korony sonecznej" skutkujcej oderwaniem si czci gorcej plazmy sonecznej i nastpnych pochodnych wydarze, to znaczy: "czerwonego 7-dniowego koloru nieba, trzech dni ciemnoci itd.", bdzie wyjaniane przez 600 lat od tego wydarzenia! Wszystko zostanie potem wyjanione przez naukowcw bardzo dokadnie z wyjtkiem tzw. "CUDU KRZYA" - zostanie on wyjaniony przez - UWAGA! - SAMEGO STWRC, CZYLI TAK ZWANEGO "DWICZNEGO i POMIENNEGO GOSU Z NIEBA", PO KTRYM WSZYSCY LUDZIE NIE MILI BOGU STRAC "SUCH I WZROK" W ROKU 3797 - PO WIELKIEJ WOJNIE ZE MIERCI!!! CAA ZIEMIA BDZIE POGRONA PRZEZ TRZY DNI W CIEMNOCIACH, RWNIE PO RAZ DRUGI I OSTATECZNY, PRZED WIELKIM SDEM BOYM!!! ZARAZ WYJANI TE OCZYWICIE PIERWSZE DNI CIEMNOCI, A WIC OBIE PKULE ZIEMSKIE OD RAZU NA TRZY DNI BD POGRONE W CIEMNOCIACH, CZYLI DO ZIEMI PRZEZ TRZY DNI NIE BDZIE DOCIERAO WIATO SONECZNE!!! Najprawdopodobniej, kiedy jedna poowa pkuli ziemskiej bdzie odwrcona od Soca (Soce zajdzie na niebie i bdzie panowaa tam noc), olbrzymia "Planeta X", czyli "NIBIRU-MARDUK" zasoni swoj tarcz cakowicie tarcz Soneczn (tak jak to robi Ksiyc w czasie cakowitego

zamienia Soca) na drugiej pkuli, to jest tej dziennej. TAK WIC CAA ZIEMIA BDZIE POGRONA W MROKU, TO JEST PKULA DZIENNA I NOCNA!!! ZWRACAM TE UWAG, E TA OLBRZYMIA PLANETA WIELKOCI NEPTUNA LUB URANA - OKOO 14 RAZY WIKSZA OD ZIEMI - SPOWIJE PRZESTRZE KOSMICZN WOK ZIEMI I NAJBLISZYCH JEJ PLANET: MERKUREGO, WENUS I MARSA W WIELKIM CIEMNYM OBOKU MATERII POCIGNITEGO PRZEZ T PLANET Z OBOKU OORTA, KTRY ZAKRYJE CAKOWICIE DOPYW WIATA SONECZNEGO I GWIAZD, KTRE TE NA NIEBIE NIE BD POCZTKOWO W OGLE WIDOCZNE ZAPANUJ WIC NA CHWIL PRAWDZIWE TAK ZWANE "EGIPSKIE CIEMNOCI" ZANIM NA NIEBIE POJAWI SI WIETLISTY KRZY!!! PRZECHODZCA POMIDZY ZIEMI, A SOCEM WIELKA NIEZNANA "PLANETA X" ZAKCI RUCHY NIE TYLKO ZIEMI, ALE RWNIE I INNYCH WYMIENIONYCH POWYEJ PLANET!!! O PLANECIE WENUS (JEST ONA KOJARZONA NIE TYLKO Z MIOCI I PIKNYMI KOBIETAMI, ALE RWNIE Z ISLAMEM!!!) NAPISZ W NASTPNYM ARTYKULE! O TYM WSZYSTKIM PISA NOSTRADAMUS!!! DZIWI SI, E NIEKTRE TEKSTY (CZTEROWIERSZE I SZECIOWIERSZE) M. NOSTRADAMUSA S SZCZELNIE PRZED LUDMI UKRYWANE, A NAWET OFICJALNIE PRZEZ WIELU WIATYCH LUDZI ZAPRZECZANE!!! Wida, e wadza i osigane z niej profity (MAMONA I WPYWY) S DLA TYCH OSB OBDARZONYCH WIEDZ, ALE KRTKOWZROCZNYCH, NAJWANIEJSZE I TO DOTYCZY BARDZO WIELU WANYCH POSTACI ZE WSZYSTKICH KRAJW CYWILIZOWANEGO WIATA!!! CO O TYM SDZI M. NOSTRADAMUS? OTO BARDZO WANE CENTURIE, KTRE MWI O TYM, E W KOCU JEGO PRZEPOWIEDNIE (CENTURIE) BD POWSZECHNIE UZNANE, DOCENIANE I PODZIWIANE!!! Centuria V czterowiersz 53 ! Prawa Soca i Wenus nie s zgodne, Co do prawdziwej istoty proroctwa. Tych dwoje nigdy nie dojdzie do porozumienia. Prawo soneczne bierze pocztek z nauk WIELKIEGO MESJASZA! Michel de Nostradamus skupia si wreszcie na samej istocie proroctwa oraz na moliwociach jego spenienia. Wyglda na to, e profetyzm pjdzie dwiema drogami - chrzecijask (SOCE) oraz islamsk (WENUS). Zdaniem Wielkiego Proroka, Jasnowidza i Mistrza Michela de Nostradamusa ZBAWCA JEST WYRAZICIELEM MESJANIZMU CHRZECIJASKIEGO!!! I WRESZCIE SYNNA CENTURIA I CZTEROWIERSZ 48: ! Przez lat dwadziecia rzdzi bdzie Ksiyc. Okoo roku siedmiotysicznego nastanie inny wadca. Kiedy SOCE po raz kolejny zasidzie na tronie, WTEDY SPENI SI WSZYSTKIE MOJE PROROCTWA!

Tutaj mamy do czynienia z NAJWANIEJSZYM PROROCTWEM M. NOSTRADAMUSA!!! WEDUG MNIE JEST TO ZOTY LUB NAWET DIAMENTOWY TEKST Z JEGO WSZYSTKICH PRZEPOWIEDNI. JEST TO JAK GDYBY SENTENCJA - "PERA W KORONIE" WSZYSTKICH JEGO ZNANYCH I MNIEJ ZNANYCH (NIEUJAWNIANYCH) CENTURII, CZYLI WSZYSTKICH JEGO AUTORSTWA!!! Nie bd tu tumaczy rnych astrologicznych cykli i zawioci. W kadym bd razie WIELKI CYKL KSIYCOWY TRWA od 1533 roku do 1887 roku. KOLEJNY "WIEK SOCA" JU SI ROZPOCZ! POWINIEN SI ZAKOCZY W ROKU 2242! A WIC M. NOSTRADAMUS STANIE SI W TYM ROKU CZOWIEKIEM POWAANYM - WRCZ WITYM!!! Ludzie wtedy na powanie bd bada jego przepowiednie, cho nie uchroni ich to od wielkich dalszych bdw, a przyczyn ich popeniania bd nowe wymylone maszyny - ludzie bowiem znajc jego (Nostradamusa) przepowiednie bd unikali "ich spenienia". ALE MASZYNY, KTRE BD LUDZIE WYTWARZALI i NIMI ZARZDZALI NIGDY NIE BD DOSKONAE I ZAWSZE (POMIMO LUDZKICH ZABEZPIECZE) STAN SI NARZDZIAMI W RKACH SZATANA - ZASTPI ZYCH LUDZI!!! To wynika z wielu innych pochodnych tekstw Nostradamusa! A OTO CO PISZE O SOBIE W PRZYSZOCI M. NOSTRADAMUS: Centuria III czterowiersz 94 - numer i rok 1555 Piset lat, a potem zwrc baczniejsz uwag Na tego, co by KLEJNOTEM SWOJEJ EPOKI, Jego chwaa zajanieje PENYM BLASKIEM, POTOMNI OBDARZ GO WITYM SZACUNKIEM! Michel de Nostradamus przewidzia swoj mier, zbezczeszczenie swojego grobu przez pijanych onierzy w czasie XVIII wiecznej rewolucji francuskiej, ktr bardzo dokadnie opisa wraz ze zburzeniem Bastylii, podajc przy tym wiele autentycznych historycznych nazwisk rewolucjonistw itd. Tak wic naley wierzy (w/g mnie), e te proroctwo co do wasnej osoby na pewno si wypeni do KOCA, CZYLI BDZIE ON W PRZYSZOCI UZNANY I DOCENIANY - MOLIWE, E ZOSTANIE NAWET OGOSZONY WITYM!!! * II KATASTROFA KOSMICZNA - ROK 2044? - ZAKOCZENIE. WIELKI I CUD!!! CZYLI WIELKIE PIERWSZE OSTRZEENIE PRZED SDEM OSTATECZNYM!!! Oto bardzo istotny fragment wizji niemieckiej zakonnicy siostry Yvety: "...Bd wysawia NOWY DZIE WIELKIEGO CZWARTKU!!! Krzy i Hostia wita bd nierozdzielne. Wieczorem w Nowy Wielki Czwartek Mj wietlisty Krzy przypomni wszystkim Moj Mk, Agoni i Moj Bosk Eucharysti. TA WITA HOSTIA BDZIE WIECI JAK BOSKIE SOCE PRZED OCZAMI WSZYSTKICH MIESZKACW ZIEMII!!!"

A oto fragment wizji witego ojca Pio (Franciszka Forgione), y w latach 1887-1968: "...Nieustannie bdzie pada deszcz ognisty. Rozpocznie si to w bardzo mron noc. GRZMOTY I TRZSIENIA BD TRWA TRZY CIEMNE DNI I TRZY NOCE!!! BDZIE TO DOWODEM, E NAD WSZYSTKIM JEST BG!!!" A teraz centuria Nostradamusa pod znamiennym numerem 7777 (poniej go wyjani): ! Gdy rdzawa OLBRZYMIA TARCZA schowa si za SOCEM, Gwiazdy i Ksiyc strac swj odwieczny blask, Wszyscy bd odczuwa jakby ZIEMIA nagle stana, I wpada w wielk OTCHA NICOCI, CZELU bez DNA! Wszdzie sycha jki i wida potworny strach, Po czym STWRCA WSZYSTKIEGO rozwietli nad grzeszn ludzkoci, SWJ WITY KRZY ZBAWIENIA I POJEDNANIA! UWAGA! Pierwsze dwa przykady (fragmenty) wizji religijnych siostry Yvety i witego ojca PIO wybraem z bardzo wielu jako najbardziej charakterystyczne, ktre ukazuj w peni ten PRZEOMOWY W DZIEJACH LUDZKOCI MOMENT HISTORYCZNY! Niej podany dla porwnania tekst Michela de Nostradamusa jest WYJTKIEM - jest to JEDYNY SIEDMIOWIERSZ, a jak wiemy wszystkie jego teksty to czterowiersze (ktrych jest najwicej) i szeciowiersze. Siedmiowiersz (takich si przecie normalnie nie pisze!) oraz liczba 7777, czyli cztery sidemki - CO TO WSZYSTKO ZNACZY? CO NAM CHCIA POWIEDZIE AUTOR TEKSTU? JAK WIDZIMY ZNOWU WYSTPUJE CZWARTEK - PISAEM JU O TYM NIE RAZ, E DZIE TEN W PRZEPOWIEDNIACH (nie tylko Nostradamusa) MA SZCZEGLNE ZNACZENIE, podawaem te liczne przykady!!! Cztery sidemki oznaczaj najprawdopodobniej to, e trzy dni ciemnoci i pojawienie si na niebie wietlistego krzya nastpi w czwartek. Poprzednio pisaem, e siedem dni przed tym wydarzeniem niebo bdzie zabarwione (w wyniku wybuchu Soca) na kolor czerwony. Pocztek tych wszystkich wydarze ma si zacz, jak ju pisaem 4 padziernika w bardzo ostr zimn noc - ja przypuszczam, e bdzie to rok 2044? Naley pamita, e zgodnie z KODEM BIBLII liczba siedem naley do BOGA!!! Bardzo ciekawa (radz j naby) jest ksika Michaela Drosnina zatytuowana "KOD BIBLII". Wyd. Cis i W.A.B. Warszawa 1998. Autor, jeden z gwnych badaczy biblijnego kodu, uwaa, e to co Mojesz otrzyma na GRZE SYNAJ byo interaktywn baz danych, do ktrej a do niedawna ludzko nie miaa penego dostpu z powodu braku odpowiednich narzdzi. Biblia, ktr Bg podyktowa Mojeszowi, bya w istocie programem komputerowym, najpierw wyrytym w kamieniu, pniej zapisanym w zwojach pergaminu. W ukrytym tekcie jest jednak nazwana (mona to odczyta) "STAROYTNYM PROGRAMEM KOMPUTEROWYM". Teraz program udao si uruchomi i moemy wreszcie odczyta niedostpn wczeniej prawd o PRZESZOCI I PRZYSZOCI!!! Co ciekawe odczytywana PRZYSZO BIBLIJNA JEST CAKOWICIE ZGODNA Z PRZEPOWIEDNIAMI M. NOSTRADAMUSA!!! ALE NIC DZIWNEGO, PONIEWA BY ON FRANCUZEM POCHODZENIA YDOWSKIEGO I ZNA DOSKONALE WSZYSTKIE JZYKI SEMICKIE, KTRYMI POSUGIWALI SI YDZI W RNYCH DZIEJACH, W TYM HEBRAJSKI I ARAMEJSKI!!! CZYTAJC BIBLI W ORYGINALNYCH JZYKACH I WIEDZC, E KADA LICZBA, to jest np.: 1, 2, 3, 4...7, 8 itd. jest kolejno odpowiednio przypisana poszczeglnym literom ALFABETU HEBRAJSKIEGO, MG ON Z BIBLII ODCZYTYWA CZEKAJC NAS

PRZYSZO I KONFRONTOWA J ZE SWOIMI "BOSKIMI WIZJAMI" - JAK JE SAM NAZYWA!!! Ciekawostk jest te, e SOWO "KOMPUTER" (cho nie dosownie, ale jeeli pod odpowiednie litery podstawimy przypadajce im liczby, to wyjdzie nam - uwaga - sowo "KOMPUTER" - co nieprawdopodobnego!!!). Take pojawiaj si sowa - uwaga - "KOD BIBLII". Sowo "komputer" ma istotne znaczenie w caej sprawie, gdy pojawia si przy kocu KSIGI DANIELA STAREGO TESTAMENTU w wersecie: "...Ukryj sowa i zapiecztuj Ksig a do czasw ostatecznych". Z TEGO WNIOSEK, E TO KOD BIBLII JEST OW "ZAPIECZTOWAN KSIG" SWOIM ZAMKIEM CZASOWYM!!! WARTO JESZCZE DODA, E W SPECJALNY KOMPUTEROWY PROGRAM BADAWCZY DZIAA TYLKO I WYCZNIE W PRZYPADKU, GDY JEST TYLKO W JZYKU HEBRAJSKIM!!! Zalet natomiast jest to, e mamy cay czas do czynienia z ORYGINALN WERSJ BIBLII. Wedug prawa rabinicznego, przy nowych wydaniach Biblii, nie mog by dokonane adne zmiany, ani nie moe mie miejsca ani jeden bd drukarski. Znane s przypadki, kiedy cae nakady Pisma byy niszczone z powodu odkrycia bdu przestawienia jednej litery! ZDANIEM WIELU POWANYCH BADACZY BIBLIA JEST UNIKATOW PYT KOMPAKTOW, NA KTREJ ZAPISANO CAE DZIEJE LUDZKOCI, to jest OD JEJ POWSTANIA A DO SDU OSTATECZNEGO!!! Wyobrania niektrych badaczy posuwa si nawet do tego, e na tym "kompakcie" zapisani s wszyscy ludzie imiennie, ktrzy zamieszkiwali lub bd zamieszkiwa nasz planet! Pisaem ju niejednokrotnie, e jzyki semickie, w tym szczeglnie hebrajski, bardzo istotnie rni si od innych jzykw. Podawaem przykady tych rnic, np. pisaem, e takie wyrazy jak Adam, Ewa, w, Bg maj rne znaczenie, tak jak np. w jzyku polskim sowo komrka albo morze (moe). Mona je te tumaczy zarwno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. TAKICH PRZYKADW JEST BARDZO DUO!!! NIEZNAJOMO JZYKA HEBRAJSKIEGO STANOWI OGROMN BARIER DLA OSB NIE ZNAJCYCH TEGO JZYKA!!! Dlatego te czytanie Biblii przetumaczonej na jzyk narodowy, np. polski (jej tre wydaje si w wielu przypadkach niedorzeczna, wrcz "bajkowa") JEST ZUPENIE INNYM OSOBISTYM PRZEYCIEM NI JAK SI J CZYTA W ORYGINALE, CZYLI W JZYKU HEBRAJSKIM LUB ARAMEJSKIM (cz tekstw jest w tym jzyku napisana). BIBLIA nie jest wyjtkiem! Na przykad wita ksiga muzumanw KORAN jest utworem poetyckim zapisanym archaicznym klasycznym jzykiem arabskim i tylko taki KORAN JEST UWAANY ZA WIT KSIG (BIBLIA NIE!) - tylko w tym jzyku jest w meczetach cytowany! * DOKOCZENIE TEMATU II KATASTROFY KOSMICZNEJ. Kod Biblii w XXI i XXII wieku pokazuje nam jakie lata bd najwaniejsze w tym 200-leciu dla dziejw ludzkoci. Oto one: 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017,

2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2028, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2053, 2055, 2066, 2067, 2072, 2088, 2102, 2110, 2113, 2122, 2142, 2145, 2150, 2153, 2161, 2163, 2166, 2198. Zauwamy, e w obecnym stuleciu, to jest XXI wieku takich dat od roku 2001 jest w sumie 44. W stuleciu nastpnym jest tych dat tylko 12. JAK WANY DLA WIATA MUSI BY TEN XXI WIEK, SKORO ANI PRZEDTEM ANI POTEM LICZBA WANYCH DLA LUDZKOCI DAT DANEGO STULECIA, NIE PRZEKRACZA MAGICZNEJ LICZBY 12!!! Jak ju pisaem wiat chrzecijaski symbolizuje SOCE, a planeta WENUS (Wenera) symbolizuje wiat islamu! Nostradamus napisa, e w wyniku przejcia "rdzawej tarczy - towarzysza Ksiyca" cae niebo, cay firmament niebieski zostanie poruszony, cyt.: "a w ukadzie zmieni si ruch". Znaczy to, e po II katastrofie kosmicznej bdzie trzeba zmienia nie tylko MAPY ZIEMI, ALE TAKE i MAPY NIEBA!!! ! Gdy wielka planeta przejdzie obok, Jutrzenka przyspieszy obroty i zmieni obieg, Jej ruchy bd podobne do ziemskich, Piekielna moc zostanie zniszczona, To co byo piknym widokiem firmamentu, Bdzie Wielkim darem dla ycia od Boga! C za pikna i prorocza wizja dotyczca planety Wenus. Obecnie ta piknie wygldajca na naszym niebie planeta - druga po Merkurym od Soca i najblisza Ziemi w ogle nie nadaje si do ycia, a nawet ldowania na niej! Nostradamus mwi nam, e na Ziemi nie tylko zostanie zniszczony, a raczej odmieniony i wchonity przez nowe chrzecijastwo islam, ale take zostanie odmieniony SYMBOL ISLAMU, CZYI PLANETA WENUS!!! Planeta Wenus jest wielkoci i mas prawie rwna Ziemi (nieco tylko mniejsza), gdyby warunki klimatyczne, a take warunki zwizane z jej obrotem wok wasnej osi i obiegiem wok Soca zostay zmienione, ZOSTAA BY ONA FAKTYCZNIE SIOSTRZAN PLANET NASZEJ ZIEMI, JAK GDYBY JEJ PRZEDUENIEM! Wenus obraca si wok wasnej osi bardzo powoli i to w odwrotnym kierunku ni Ziemia i pozostae planety. Doba na Wenus trwa 117 dni! Jak ju pisaem ogromne cinienie atmosferyczne (atmosfera skada si prawie w 95% z CO2, czyli dwutlenku wgla) 100 razy wiksze ni na Ziemi i chmury (nie z pary wodnej jak na Ziemi) skadajce si z kwasu siarkowego i aldehydu mrwkowego w ogle uniemoliwiaj na niej ldowanie ludzi. Prbniki, ktre tam ldoway po paru godzinach byy pod wpywem ogromnego cinienia atmosferycznego "zgniecione na placek", a po pewnej chwili ulegay stopieniu - temperatura przy powierzchni tej planety jest bowiem poraajca, a mianowicie wynosi +450 stopni Celsjusza! Takie niesprzyjajce warunki panuj obecnie na najbliszej Ziemi planecie - wieczornej i porannej - "Jutrzence" piknie wygldajcej z Ziemi! Ba! - w pewnych okresach i przy sprzyjajcych porach mona zauway cienie ludzi i rnych przedmiotw rzucanych na powierzchni Ziemi przez planet Wenus! OGROMNA "PLANETA X", CZYLI "NIBIRU-MARDUK" ma z jednej strony ZGOTOWA WIELE NIESZCZ MIESZKACOM ZIEMI, ALE TE Z DRUGIEJ STRONY MA TA "RDZAWA TARCZA" PRZYNIE LUDZIOM W WIELKIM BOSKIM DARZE MOLIWO STWORZENIA TAM DRUGIEJ ZIEMI!! M. Nostradamus wyranie pisze, e islam i jej planeta (Wenus) ZOSTAN ODMIENIONE - STAN SI NIEROZCZN CZCI NOWEGO LEPSZEGO YCIA LUDZI!!! M. Nostradamus - jak ju wspomniaem pisze o tym, e zmieni si

cay firmament niebieski i ruch planet. Z jego tekstw wynika, e i Mars bdzie rwnie skolonizowany przez ludzi, zreszt tak jak wiele innych cia niebieskich cznie z naszym Ksiycem. Lecz najwikszym darem dla ludzi ma by planeta WENUS, bo tylko na niej ludzie bd mogli w przyszoci chodzi bez skafandrw i swobodnie oddycha. Oczywicie nie stanie to si od razu - ludzie ciko si napracuj przez setki lat, aby z planety Wenus zrobi "Drug Jerozolim", czyli "Drug Ziemi"!!! ALE JEDNO JEST PEWNE, E BG TYM ZMIANOM DA WIELKI POCZTEK - tak jak pisze Michel de Nostradamus!!! A to jeden z pikniejszych tekstw Nostradamusa o tym darze Boga!!! ! Gdy rdzawa tarcza zrobi swoje, I pokae si zniszczenia i si odrodzenia, Na wiele tysicleci opuci UKAD, Aby na rozkaz Pana znowu powrci, Przed WIELKIM DNIEM JEGO CHWAY, I OSTATECZNYM DNIEM ZMARTWYCHWSTANIA! Ta przepowiednia ze wzgldu na swj wyjtkowo religijny charakter czsto jest niezauwaana i pomijana, ale wyranie daje do zrozumienia, e poprzez wejcie tej planety w Ukad Soneczny Pan Bg pokae ludzkoci swoj si. Najpierw jego dzieci (ktrym da cz swojego ducha i zwizanego z TYM DUCHEM DAR BADANIA I TWORZENIA!), czyli nas, ukae za wszelkie popenione przez nas grzechy, a pniej (na otarcie ez, bo nas kocha jak dobry ojciec) DA NAM DRUG JEROZOLIM, to jest DRUG ZIEMI PRZYDATN (po naszych trudach) DO NOWEGO ZAMIESZKANIA - PLANET NAM NAJBLISZ, NAJBARDZIEJ PIKN I JASN NA NASZYM NIEBIE - PLANET WENUS (WENER) - JUTRZENK ZARANN NOWEGO LEPSZEGO YCIA!!! Z tej przepowiedni wynika, e "Nibiru-Marduk" w kocu opuci Ukad Soneczny pocigajc za sob ciemny olbrzymi i gsty obok gazu i pyu kosmicznego, ktry w czasie tych trzech dni ciemnoci PRZYSONI NAM CAKOWICIE NASZE NIEBO, zamykajc nas jak gdyby "za kar" w "przestrzennej klatce", aby powrci po wielu tysicleciach do niego (naszego Ukadu Sonecznego) z powrotem na SD OSTATECZNY, CZYLI KOCOWE WYPENIENIE PASKIEGO OBJAWIENIA - APOKALIPSY!!! Jeszcze krtko opisz majcy nastpi krtki wybuch na Socu naszej gwiazdy oraz tzw. "WIETLISTY KRZY". Nasze Soce jest gwiazd "cigu gwnego" o typie widmowym G2V, jest tak zwanym "tym karem". Gdybymy si od niego i jego planet oddali statkiem kosmicznym na odlego okoo 100 lat wietlnych, czyli okoo 23 parsekw (kosmiczna jednostka miary skadajca si z pocztkowych sw paralaksa i sekunda), to wtedy Soce (nie mwic o planetach, ktre wiec wiatem odbitym) w ogle nie byo by widoczne. W naszej Galaktyce (przez due "G" wymienia si zawsze nasz galaktyk), ktra nosi nazw "Droga Mleczna" (jest ta galaktyka "spiralna z poprzeczk", s jeszcze spiralne bez poprzeczki, koliste, eliptyczne, nieregularne i tzw. kwazary i lacertydy) zamieszkuje ponad - uwaga - 400 miliardw samych gwiazd (soc) wikszych lub mniejszych od naszego SOCA (biaych, czerwonych, tych karw, a take rnych olbrzymw lub nadolbrzymw), niektre z nich s tak wielkie, jak np. Betelgeuse (alfa Oriona), e gdybymy j postawili w miejscu Soca, to: Merkury, Wenus, Ziemia i Mars znalazy by si w jej wntrzu i ulegy by natychmiastowemu spaleniu. Jest ona 14 razy masywniejsza od naszego SOCA (14 soc) i zapewne w dniu swojej mierci jako wielki nadolbrzym wybuchnie w postaci tak zwanej gwiazdy "Supernowej" przemieniajc si w wielk fizyczn "osobliwo", to jest tzw. "czarn dziur" (zamyka ona w swoim wntrzu wszystko,

to jest czas, przestrze i wiato - co tam wpadnie nie wydostanie si ju na zewntrz), ewentualnie w gwiazd neutronow lub kwarkow (tzw. pulsar). Nasza Galaktyka to olbrzymi dysk soc (gwiazd), planet "niby gwiazd" tzw. brzowych karw i "czarnych dziur", ktre obiegaj rodek naszej Galaktyki, w ktrym znajduje si olbrzymia "czarna dziura" o miliardach mas naszego Soca. Jeeli wemiemy pod uwag to, e wszystkich galaktyk rnych typw moliwych do ogldania w czci Wszechwiata, bdcego w zasigu naszego "HORYZONTU ZDARZE" (do odlegoci okoo 13 miliardw lat wietlnych), jest ponad 200 miliardw, to nic dziwnego, e STWRCA WSZECHRZECZY PAN BG POWIEDZIA NAM: "ZAPEWNIAM WAS W MOIM DOMU MIEJSCA DLA WAS NIE ZABRAKNIE, GDYBY TAK BYO TO BYM WAM O TYM POWIEDZIA!!!" Po naszym zmartwychwstaniu miejsca nam nie zabraknie, bo cyt.: "ZIEM JEST WIELE, A KADA ONA POWSTAA i POWSTAJE Z WOLI MOJEJ", czyt. Boej! O TYM, E PRZEKAZY BIBLIJNE S ZGODNE Z OBECNYMI ODKRYCIAMI NAUKOWYMI JU PISAEM NIE RAZ, NAPISZ O TYM JESZCZE NA KOCU TEMATU TEJ STRONY dotyczcej III wojny wiatowej. Przepraszam, e zajem si tu troch astronomi, ale bez zobrazowania (choby w wielkim przyblieniu) WIELKOCI WSZECHWIATA, to jest take naszego MIESZKANIA - DOMU BOEGO, KTRE ZBUDOWA (STWORZY) PAN BG, NIE MONA BY BYO ZROZUMIE WIELKOCI MYLI BOEJ: CZASU I PRZESTRZENI - WSZYSTKICH WYMIARW YCIA NIE TYLKO TYCH CZTERECH CZASOPRZESTRZENNYCH, ALE TAKE TYCH O WYSZYCH WYMIARACH (TEORIA SUPERSTRUN I MEMBRAN ZGODNA Z ZAPISAMI BIBLII!!!), KTRE S NIE WIDZIALNE DLA NASZEGO OKA I NIEOSIGALNE (JAK DOTYCHCZAS) PRZEZ NASZ OGRANICZON WYOBRANI NASZE LUDZKIE UMYSY!!! Koczc na dzisiaj (zmczenie) podam jeden z tekstw M. Nostradamusa o "czarnych dziurach" w kosmosie!!! ! Nowa fizyka opisuje czarn dziur. Po czerwcu zacznie si nowa era. Zna wyjcie Sudan, sito Afryki rusza. W Narodach Zjednoczonych strach przed grupami krwi. Tekst dotyczy wydarze najprawdopodobniej koca XXII wieku po czwartej wojnie wiatowej. Sudan (lecy blisko rwnika) stanie si olbrzymim kosmodromem, z ktrego bd startoway statki kosmiczne niszczc swoimi startami t cz Afryki, cyt.: "sito Afryki". Narody Zjednoczone - bd ju zanika pastwa. Strach przed grupami krwi - silna bdzie jeszcze i odradzajca si od czasu do czasu wi narodowa i rasowa. * DOKOCZENIE TEMATU ZWIZANEGO Z II KATASTROF KOSMICZN W CZASIE TRWANIA III WOJNY WIATOWEJ - PADZIERNIK 2044 ROK?! Jak ju wspomniaem II katastrofa kosmiczna swoje najwiksze natenie bdzie miaa w padzierniku (pocztek zdarze - wybuch na Socu 4 padziernika) W poprzednim odcinku opisaem Wenus - planet kojarzon z Islamem. Wspomniaem te o Socu naszej gwiedzie ycia (dziki zachodzcym tam reakcjom termojdrowym - syntezie wodoru i helu), otrzymujemy od tej gwiazdy WIATO I CIEPO - dwa rodzaje energii niezbdnej do

podtrzymywania na naszej Ziemi ycia, w tym naszego ludzkiego obdarzonego dodatkowo darem NIEMIERTELNEGO DUCHA, KTRY MA BY PODOBNY DO DUCHA WITEGO, TO JEST DUCHA BOEGO!!! "NIE MYLI WASZEGO GRZESZNEGO CIAA, A MYLI CZYSTEGO DUCHA MAJ WAMI RZDZI, WTEDY BDZIECIE PODOBNI DO MNIE" - TAK MWI PAN!!! SOCE (symbol chrzecijastwa - jak pisze Michel de Nostradamus) te ma by tak jak WENUS (symbol islamu) - UWAGA! - PORUSZONE I ODMIENIONE!!! Prosz zwrci uwag, e we wszystkich OBJAWIENIACH MARYJNYCH, CZY W OBJAWIENIACH CHRYSTUSOWYCH (nie tylko naszych czasw) OGROMN ROL ODGRYWA SZYBKO OBRACAJCA SI TARCZA SONECZNA, tak byo np. w FATIMIE CZY MEDJUGORIE!!! TA (OCZYWICIE ZUDNA DLA NASZEGO WZROKU) SZYBKO OBRACAJCA SI TARCZA SONECZNA TO BOSKA ZAPOWIED, A NASTPNIE POTWIERDZENIE OBJAWIE poprzez niewytumaczalny "WIDZIALNY ZNAK"!!! W dniu 2 maja 1982 roku Vicka Ivankovic, najstarsza z "widzcych"z Medjugorje, zapytana co wie na temat ewentualnego koca objawie - majcymi nastpi przed wielk wojn i wielkimi katastrofami, jakie maj mie miejsce na Ziemi powiedziaa tak, cyt.: "Podczas jednego z objawie Matka Boa powiedziaa dosownie tak: PRZYSZAM TU, ABY NAWRCI LUDZI PO RAZ OSTATNI. NIGDY JU NIE POJAWI SI NA ZIEMI!!!" To samo Matka Boa potwierdzia w dniu 25 czerwca 1982 roku (w pierwsz rocznic objawie) jednemu z "widzcych" z Medjugorje Ivanovi Dragicevicowi. Poprosi oto ojciec (opiekun) Tomislav Vlasic. Dragicevic zada Matce Boej dwa pytania, cyt.: "Czy objawienie w Medjugorie jest ostatnie?" - Matka Boa na to pytanie nie odpowiedziaa. Na drugie pytanie: "Czy te objawienia s ostatnie W OBECNYM WIECIE?" - Matka Boa odpowiedziaa tak, cyt.: "S TO OSTATNIE OBJAWIENIA!!!" A oto OSTATNIE ostrzegajce HIERARCHI KOCIELN ordzie Maryi z 23 padziernika 1994 roku (wyjtek): "Spjrzcie! wiat, w ktrym rozszerza si coraz bardziej zo i grzech, jest zagroony, naraony na niebezpieczestwo. Trzeba wic, abycie rozwijajc w sobie ducha cierpienia i mczestwa bez zwoki przekazywali pragnienia zatrwoonej Matki Jej dzieciom na caym wiecie. Podejmujcie ten ostatni wysiek dla ocalenia wiata w obecnej tak gronej godzinie, gdy wylewa si ju kielich BOEGO GNIEWU! Ludzko przeywa BOLESNE GODZINY! W obecnej godzinie ODSTPSTWO I NIEWIERNO rozszerza si wanie w Kociele w zatrwaajcy sposb z powodu dziaania MASONERII ORAZ WIELU OSB DUCHOWNYCH I ZAKONNYCH LEKCEWACYCH SWE POWOANIE, LEPYCH, PAZERNYCH I GUCHYCH DUCHOWO! NIC NIE WIDZ I NIC NIE ROZUMIEJ Z POWODU WEWNTRZNEGO ZEPSUCIA!!!" Z wielu objawie wynika, e za swoje przewinienia, ktre mona okreli jako rozmijanie si sw wyraanych przez niektrych kapanw i zakonnikw z ambony z ich osobistymi yciowymi czynami - PONIOS ONI SUROW KAR!!! KOCI MUSI WIC BY ODNOWIONY MA BY SKROMNY TAK JAK ZA YCIA PIERWSZYCH APOSTOW!!! NIE DZIWMY SI WIC, E M. NOSTRADAMUS OPISUJC III WOJN WIATOW OPISA STRASZNE PRZELADOWANIA KOCIOA (gwnie ich kapanw i zakonnikw) PRZEZ NAJEDCW MUZUMASKICH!

M. Nostradamus, jak ju pisaem, powiedzia nam o tym, e 4 padziernika 2044? roku Soce zacznie szybko wirowa wok wasnej osi (TYM RAZEM NIE BDZIE TO ZUDZENIE, JAK W OBJAWIENIACH MARYJNYCH), zapewne ze wzgldu na zbliajc si potn "Planet X", czyli "Nibiru-Marduk" (zakcenia ruchu bd zreszt w caym Ukadzie Sonecznym), a take wewntrznymi zmianami chemicznymi i fizycznymi zachodzcym od czasu do czasu w jego jdrze. Nostradamus mwi nam, e Stwrca poprzez zakcenia ruchu obrotowego Soca i wybuchu plazmy na jego powierzchni pokae nam, e NAD SYMBOLEM CHRZECIJASTWA (NASZYM SOCEM TE MA WADZ!) POKAZUJE NAM, E ZA ZE UCZYNKI KAE I MUZUMANW I CHRZESCIJAN! ZMIENIA ICH SYMBOLE - SOCE I WENUS!!! Naley zaznaczy, e M. Nostradamus pisze, e Soce tak jak Wenus te si zmieni fizycznie i chemicznie na lepsze! Soce po oddaleniu si planety "Nibiru-Marduk" bdzie bardziej spokojne i przewidywalne! ! Przy kocu przejcia Obraz Soca si uspokoi, Mniej plam, wicej spokoju, Ziemia stanie si cieplejsza, bardziej przyjazna, Bo taka jest wola Pana! Od razu powiem, e jest to dla mnie troch dziwna przepowiednia, bo Soce jako gwiazda "cigu gwnego" jest na og gwiazd spokojn. Cykle wystpowania plam to 11 lat - od minimum do maksimum ich wystpowania. W/g mojej wiedzy, czym wicej plam na Socu tym klimat na Ziemi cieplejszy (zimy agodniejsze), a czym mniej plam tym klimat na Ziemi chodniejszy (zimy ostre). Obecnie skoczy si najwikszy cykl wystpowania plam na Socu (obecnie obserwujc Soce to wida, e plam na nim prawie nie ma), wic zimy musz by ostrzejsze, a do skoczenia 11letniego cyklu. Wydaje mi si, e niektre osoby nie znajce si zupenie na rnych zjawiskach astronomicznych, gwnie w temacie tak zwanej "ewolucji gwiazd", przewiduj bardzo pochopnie albo ocieplenie klimatu pod wpywem dziaalnoci czowieka, albo ozibienie klimatu co spowoduje przyjcie w/g nich nowej epoki lodowej. W/g mnie jedni i drudzy si myl. Cztery lata temu rozmawiaem na ten temat ze znanym astrofizykiem amerykaskim - pokazaem mu przytoczony powyej tekst M. Nostradamusa i zapytaem si go: jak to jest moliwe, e plam na Socu nie bdzie, bo 11-letni cykl zaniknie lub si wyduy np. do 30 lub wicej lat, ale najwaniejsze jest to, e przysze Soce (te po II katastrofie kosmicznej) bdzie dawao wicej ciepa i wiata pomimo nie wystpowania plam!? Ot odpowiedzia mi, e JEST TO ZUPENIE MOLIWE!!! Soce w/g niektrych wylicze istnieje 4,6 miliarda lat (uformowao si z zagszczenia obokw midzygwiezdnych - najpierw w formie tzw. "globul") i od tego czasu zwikszyo swj promie w przedziale 8 do 12%, a jasno o 27 %. Niektrzy uczeni astrofizycy uwaaj, e Soce jest starsze i liczy ponad 5 miliardw lat, w zwizku z powyszym wodr ju zosta w wyniku przetworzenia w reakcjach termojdrowych na hel (fuzja: proton-proton pp) znacznie zuyty. Obecnie przyjmuje si, e zawarto wodoru w jdrze Soca wynosi 40% (w modym Socu byo to 73%). Ale jak powiedzia astrofizyk przy zaoeniu, e Soce jest starsze moe go by tylko okoo 35%. Poza tym powiedzia mi, e zmiana jasnoci Soca i inne zmiany nie musz nastpowa powoli, a mog nastpi skokowo w bardzo krtkim czasie, np. kilku dni!!! Tak wic tekst Nostradamusa MOE BY PRAWDZIWY I JEST WYTUMACZALNY NAUKOWO!!! Rozmawiaem z nim rwnie na temat zmian klimatycznych na Ziemi w zamierzchej przeszoci, teraniejszoci i przyszoci. Powiedzia mi on, e prcz wielu czynnikw (co nie zawsze robi klimatolodzy) naley bra pod uwag ruch obiegowy Soca wok rodka naszej Galaktyki, to jest "Drogi Mlecznej". Soce obiega ten rodek (wielk czarn dziur) z prdkoci 220 km na sekund (ze wszystkimi planetami - caym Ukadem Solarnym) w czasie 226 milionw lat i obecnie po

swoim powstaniu obiego ju rodek Galaktyki 20 razy. W tym czasie przechodzio wiele razy przez olbrzymie oboki ciemnej materii galaktycznej. Zaciemnienie Soca powodowao mniejszy dopyw wiata i ciepa do Ziemi, czyli powodowao powstawanie tzw. "epok lodowych"! * Dokoczenie tematu II katastrofy kosmicznej. Musiaem przerwa pisanie ze wzgldu na przybycie niespodziewanego gocia bardzo mi bliskiego. M. Nostradamus pisze te tak o "wietlistym Krzyu" na niebie wieccym przez trzy dni nad caym GLOBEM ZIEMSKIM!!! ! Gdy na Ziemi przez DNI TRZY dziej si straszliwe rzeczy, Niepraw bezwzgldn si szatana i jego sug, Kolorowe krystaliczne smugi s ratunkiem, Dla wytrwaych w witych liczbach Najwyszego Sowa! Ich WARA I MODLITWA uchroni wiat przed zupen zagad, Tylko dla nich nowa Ziemia i Wielka prorocza PRZYSZO! Czyby w 4 wierszu chodzio Nostradamusowi o wite liczby Biblii, czyli "Kod Biblii"? Na og wielu autorw piszcych o M. Nostradamusie unika religijnych tekstw jego autorstwa. Ja staram si pokaza zarwno jego wielk wiar jak i jego wtpliwoci - BA! - bunt przeciwko hierarchom kocielnym, ktrzy "plami" koci swoimi, cyt.: "zymi i niegodnymi uczynkami". Michel Nostradamus napisa taki tekst co do postpowania niektrych kapanw, e pozostawi go bez komentarza. Centuria uratowana przez sekretarza M. Nostradamusa - na jej grze zamiast numerw trzy krzye zaznaczone rk autora. Oto ona: +++ Jeden jzyk, ale w rozdwojeniu jak u szataskiego wa: Dla wiernych czyste sowo, dla was mamona i gwaty! Rka Pksiyca zgotuje wam ciki los, Najpierw iskra, a pniej tarcza pocz was w ucisku SZATANA! Michel de Nostradame bardzo przey rozpad Kocioa, czyli tzw. postpujc reformacj. Gdy zaatakowa wadze kocielne za osobiste ich bogacenie si kosztem wiernych i nieetyczne ycie niektrych kapanw, to natychmiast sta si wrogiem Kocioa - jego rnych instytucji! Tak wic nie tylko jego centurie, ale i krytyczna reakcja na ze postpowanie niektrych hierarchw staa si POWODEM WIELU NIKCZEMNYCH ATAKW!!! M. Nostradamus da nam do zrozumienia, e reformacja i podzia kocioa na zachodzie (protestantyzm) niczego niektrych kapanw i zakonnikw nie nauczy!!! Ta redniowieczna sytuacja przed III wojn wiatow si powtrzy mimo licznych prb ekumenicznego zjednoczenia, a po inwazji islamu dalsze podziay w Kociele rzymskokatolickim STAN SI FAKTEM!!! Po opuszczeniu Ukadu Sonecznego przez wielk planet "Nibiru-Marduk" wiat (Ziemia) i Ukad Soneczny przyjm inny obraz! Jaka bdzie Ziemia po II katastrofie kosmicznej i jak bdzie wygldaa? - postaram si opisa to w poniedziaek. Pniej opisz OSTATNI ETAP WOJNY - lata 2045?-2048?, zakoczenie wojny i

krajobraz po wojnie. Centuria VIII czterowiersz 77 Antychryst ju wkrtce upadnie bez siy. Siedem i dwadziecia lat spdzi w wojnie. Nie yj szerzcy niezgod, jecy precz wygnani. Krew, trupy, woda czerwona od krwi Ziemi pokryy. Wynika z tego czterowiersza, e szykuj si nowe cikie walki, ale sytuacja si drastycznie zmieni!!! "CUD KRZYA" SPOWODUJE, E TYM RAZEM MUZUMANIE NA SWOICH ODWIECZNYCH TERENACH AFRYKI I AZJI, SAMI NIE PRZYMUSZANI DO TEGO PRZEZ ZAKONY ZBROJNE HENRYKA, BD MASOWO SI CHRZCILI I PRZYSTPOWALI DO NOWEGO (jake ju innego) odmienionego Zjednoczonego Apostolskiego Kocioa Chrzecijaskiego. ANTYCHRYST-MAHDI BDZIE TYMI WYDARZENIAMI PRZERAONY! A HENRYK V - O CZYM POWIE TO GONO WE WSZYSTKICH MEDIACH NA CAY WIAT, cytuj: "JESTEM Z TEGO POWODU SZCZLIWY" - ZATRYUMFUJE!!! I TO OD TEJ PORY NA HENRYKA V BURBONA WSZYSCY ZACZN MWI, cyt.: "HENRYK V SZCZLIWY"!!! * Jest jedno bardzo istotne i wane pytanie (wtpliwoci), na ktre poniej postaram si odpowiedzie, a dotyczy ono planety Wenus. Na pozostae pytania bd odpowiada po zakoczeniu tematu dotyczcego III wojny wiatowej zamierzam ten temat dokoczy jutro, wzgldnie pojutrze. Na Wasze pytania ze wzgldu na wyjazd do USA bd mg odpowiada maksymalnie do koca przyszego tygodnia. Odpowied dotyczca planety Wenus. Ja te miaem wtpliwoci czytajc teksty M. Nostradamusa co do zmiany temperatury tej planety (drastycznego obnienia si jej), ktra ma nastpi w wyniku zwikszenia jasnoci Soca. Te przypuszczaem zdroworozsdkowo, e skoro ma wzrosn temperatura Ziemii, to powinna te wzrosn temperatura powierzchni planety Wenus, ktra w tej chwili jest dla ycia zabjcza i wynosi rednio +450 stopni Celsjusza. Ot i te teksty M. Nostradamusa pokazaem znanemu astrofizykowi. - i co si stao? Szybko wyprowadzi mnie z bdnego mylenia!!! Po przeczytaniu tekstw jasnowidza powiedzia mi, e te teksty NIE S SPRZECZNE Z TEORIAMI NAUKOWYMI, E JEST TO MOLIWE!!! Oto jego wyjanienia. W ok kadej gwiazdy (soca) istnieje tzw. EKOSFERA (przestrze ekosferyczna), ktra jest rna w zalenoci od jej wielkoci i jasnoci. Ekosfera jest to przestrze wok gwiazdy (soca), na ktrej moliwe jest ycie biologiczne - w tym wypadku chodzi nam o ycie typu ziemskiego, ktre jest oparte na chemicznych wizaniach wgla. Niektrzy uczeni chemicy przypuszczaj bowiem, e w kosmosie ycie biologiczne moe by oparte tylko na dwch pierwiastkach, to jest albo wglu, albo krzemu. Wwczas inna dla kadego ycia byaby tzw. EKOSFERA. My rozpatrujemy tu ycie typu ziemskiego, ktrego "budulcem podstawowym" jest wgiel. Gwiazda (soce) musi by stabilna, a wic musi to by gwiazda tzw. "cigu gwnego" podobna do naszego Soca, a nie gwiazda zmienna (zmieniajca co kilka dni, miesicy lub lat swoj jasno i objto),

tak jak np. tzw. "CEFEIDY". * Cig dalszy odpowiedzi na pytanie odnonie planety Wenus. Gdyby nasza Gwiazda, czyli Soce bya np. tak "cefeid", czyli gwiazd zmienn temperatura na Ziemi wahaa by si od temperatury kilku stopni na plusie do kilkuset stopni na plusie w okresach kilkudniowych, kilkumiesicznych lub kilkuletnich. Ta niestabilno nie pozwolia by na uksztatowanie i utrzymanie si ycia na naszej planecie. Obecnie tzw. sfera - strefa ekosferyczna (EKOSFERA) wok naszej Gwiazdy, czyli Soca rozciga si od odlegoci 105 milionw kilometrw do odlegoci 235 milinw kilometrw od Soca. W tej Ekosferze sonecznej znajduj si obecnie Wenus - rednio 108 milionw kilometrw od Soca, Ziemia z Ksiycem - rednio 149 milionw kilometrw i Mars - rednio 228 milionw kilometrw od Soca. Planeta leca w ekosferze musi by planet lub ksiycem, czyli globem o powierzchni skalistej, wodnej lub mieszanej (jak Ziemia), a nie bez powierzchni twardej bdc wielk kul gazow (mieszanin gazw), jak 4 wielkie planety lece dalej od Marsa, czyli Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Te cztery planety tak jak ich ksiyce znajduj si zreszt poza ekosfer. Nie znaczy to jednak, e na jednym z ksiycw Jowisza tzw. "Europie" nie moe pod powierzchni wodnego lodu (ld moe si skada nie tylko z wody H2O, ale rwnie przy odpowiednio niskiej temperaturze cakowicie z dwutlenku wgla CO2) znajdowa si jaka forma ycia. Jeeli pod warstw skutej lodem "Europy" (ksiyca Jowisza - jeden z wielu) znajduje si termiczny (ciepy) wodny ocean przy odpowiednich innych warunkach, to moe i tam istnie jakie ycie. Oczywicie wwczas ycie znajdowao by si poza ekosfer soneczn, ale na razie s to tylko hipotezy. Merkury ley za blisko Soca i uwaga ma za ma mas, eby utrzyma odpowiedni atmosfer. Nasza atmosfera (ziemskiego typu) ucieka by z Merkurego z powodu sabego przycigania tej planety. Rwnie Ksiyc ma za ma mas (chocia znajduje si tak jak Ziemia w ekosferze sonecznej), aby utrzyma jakkolwiek atmosfer. Tak wic planeta lub ksiyc lecy w ekosferze musi by nie tylko planet skalist, ale rwnie mie odpowiedni mas, czyli wielko - co zapewnia odpowiednie przyciganie. Jak powiedzia mi znany astrofizyk taka planeta lub ksiyc znajdujcy si w ekosferze musi mie mas w granicach od 0,3 do 4 mas ziemskich (Ziemia=1). W naszym Systemie (Ukadzie Sonecznym), jak powiedzia mi astrofizyk, odpowiedni mas (zawart w tych granicach) maj tylko ZIEMIA i WENUS (0,815 masy Ziemi). Mars ma mas poniej dolnej granicy, czyli 0,105 masy Ziemi. Dlatego z powodu maego przycigania Mars ma rzadk atmosfer, ktra z powodu niskiego cinienia atmosferycznego (okoo 6 milibarw tj. 610 paskali, czyli 0,76 cinienia atmosferycznego Ziemi przy powierzchni planety) uniemoliwia na niej wystpowanie wody w stanie pynnym. Wenus ma natomiast jeden zasadniczy mankament!!! Ot planeta ta bardzo powoli obraca si wok wasnej osi, to jest okoo 243 dni ziemskich, a poniewa kt nachylenia osi wenusjaskiej wynosi okoo 177 stopni w stosunku do orbity, to Wenus obraca si wok wasnej osi odwrotnie ni Ziemia i inne planety, i doba tam trwa 117 dni ziemskich (tyle trwa dzie wenusjaski). Gdyby Wenus obracaa si tak jak Ziemia (okoo 23 godziny 56 minut) czy Mars (okoo 24 godziny 39 minut), to warunki na niej BYYBY BARDZO PODOBNE DO ZIEMSKICH!!! TAK WIC ZNANY ASTROFIZYK POWIEDZIA MI , E GDYBY "PLANETA X", CZYLI "NIBIRU-MARDUK" PRZECHODZC OBOK WENUS POD WPYWEM SWOJEJ POTNEJ MASY ODPOWIEDNIO "ZAKRCIA J" (WENUS) ODWRACAJC JEJ O I

PRZYSPIESZAJC OBROTY, CZYLI ZMNIEJSZAJC DOB DO TEJ ZIEMSKIEJ LUB MARSJASKIEJ, TO NIECHYBNIE WARUNKI KLIMATYCZNE MUSIAY BY NA NIEJ RADYKALNIE SI ZMIENI!!! JEDNA POOWA WENUS NIE BYA BY TAK DUGO WYSTAWIONA NA OGRZEWANIE DO SOCA, TO JEST PRZEZ 117 DNI - NIE ZDARZYA BY SI NAGRZA DO WYSOKICH TEMPERATUR!!! UCZONY TEN POWIEDZIA MI TE, E GDYBY NA ZIEMI DOBA TRWAA PRZEZ OKOO 117 DNI, CZYLI TAK JAK NA WENUS, TO TEMPERATURA NA NIEJ (ZIEMI) WYNOSIA BY GRUBO PONAD 300 STOPNI CELSJUSZA, CZYLI WWCZAS YCIE NA ZIEMI BYO BY NIEMOLIWE!!! Tak wic jak mi w uczony powiedzia odlego planety od gwiazdy jest jednym, ale nie jedynym warunkiem POWSTANIA NA NIEJ YCIA!!! NASTPNIE WYJANI MI, E PRZECIE MASY PLANET S WYKORZYSTYWANE DO PRZYSPIESZANIA TZW. PRBNIKW POZAZIEMSKICH. Ot np. prbnik, ktry poda na Marsa nie leci do niego od razu - trwao by to bardzo dugo. Do tego wykorzystuje si czsto np. Wenus. Prbnik najpierw wic leci do Wenus, a nie do Marsa! - jak zaoono, czyli planety bliszej Socu, a nastpnie pod wpywem silnego pola grawitacyjnego tej planety (Wenus) kilkakrotnie przyspiesza - jest pod odpowiednim wyliczonym ktem (dla innej planety jest inny kt odrzutu) wyrzucany tak jak proca w kierunku Marsa, take leci wielokrotnie szybciej i pomimo duszej drogi w pobliu Marsa znajduje si o wiele szybciej niby lecia z Ziemi do niego bezporednio! TAK SIA GRAWITACJI JEST WYKORZYSTYWANA OBECNIE (ze wzgldu na oszczdno paliwa) DO PODRUY MIDZYPLANETARNYCH! OBECNIE NIEKTRZY UWAAJ, E WANIE JU KIEDY "PLANETA X" ZAHAMOWAA OBRT PLANETY WENUS I E TERAZ PO POWROCIE MOE ONA ZNOWU POD WPYWEM SWOJEGO POTNEGO POLA GRAWITACYJNEGO PRZYWRCI JEJ PIERWOTNY SZYBKI OBRT WOK OSI UPODABNIAJC J DO ZIEMI - JAK TO PRZEWIDZIA JASNOWIDZ I PROROK MICHEL NOSTRADAMUS!!! Czy tak bdzie? - zobaczymy! Przepraszam za przerwanie opisu III wojny wiatowej, ale pytanie o planet Wenus byo bardzo wane i istotne!!! * ZIEMIA PO 23 LATACH (OD 2021 ROKU?) TRWANIA III WOJNY WIATOWEJ I DWCH KATASTROFACH KOSMICZNYCH - ROK 2044? Czytajc staroytne kroniki rzymskich historykw doszedem do wniosku, e o wydarzeniach sobie wspczesnych myleli oni kategoriami WIELU LUDZI NASZYCH CZASW!!! Ot ci wielcy ludzie jak na owe czasy republiki rzymskiej, czy pniejszego cesarstwa rzymskiego, NIE WYOBRAALI SOBIE ZUPENIE, E TAK "WIECZNA" I POTNA RZYMSKA KULTURA I OLBRZYMIE, NAJBARDZIEJ W TEJ CZCI WIATA LUDNE i SILNE GOSPODARCZO, TECHNICZNIE I CYWILIZACYJNIE, PASTWO RZYMSKIE MOE UPA POD NAPOREM DZIKICH ZACOFANYCH CYWILIZACYJNIE I NIELICZNYCH HORD BARBARZYSKICH PLEMION. NIE MOGO TO "ZMIECI SI W ICH GOWACH", DOTRZE DO ICH UGRUNTOWANEJ WIADOMOCI, E RZYM MOE UPA!!! A przecie po upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w roku 476 naszej ery nastpia prawie dwustuletnia zapa cywilizacyjna i kulturowa. Podobnie w tych samych czasach dziao si we

wschodniej Azji po upadku chiskiego potnego pastwa "HAN-EN". Szereg wynalazkw technicznych, wojskowych itd. ulego zapomnieniu. Zapomniano jak si buduje 3 lub 4 pitrowe murowane domy mieszkalne, akwedukty, mosty, bite drogi itd. Olbrzymie miasta (np. Rzym czy Czangan w Chinach liczyy ponad 1 milion mieszkacw - kade z osobna) cakowicie znikny lub zostay zmarginalizowane. Ludno miasta Rzym z 1 miliona w roku 350 zmniejszya si do okoo 20 tysicy w roku 450, czyli w okresie okoo 100 lat!!! Szereg budowli, w tym synne Koloseum, po prostu rozbierano i ceg lub bloki kamienne z ich rozbirki wywoono do budowy zamkw lub domw nowych wacicieli ziemskich. YCIE Z MIAST PRZENIOSO SI NA WIE!!! Cae pastwo RZYMSKIE W ROKU 350 LICZYO PONAD 60 milionw mieszkacw. W roku 450 na tym samym obszarze mieszkao tylko okoo 15 milionw ludzi. A PRZECIE NIE BYO WTEDY BRONI MASOWEJ ZAGADY I WIELKICH KATASTROF KOSMICZNYCH!!! CZY OBECNE WIELKIE WIATOWE MOCARSTWA MOG UPA LUB ICH POTGA MOE BY BARDZO ZREDUKOWANA?! Ja tak jak M. Nostradamus twierdz, e jest to moliwe, a nawet pewne! NALEY PAMITA, E ZAWSZE TAK BYO I JEST, E NIC NIE JEST TRWAE RWNIE W HISTORII LUDZKOCI! JEDNE MOCARSTWA (KTRYCH CZAS MIN) ZAWSZE S ZASTPOWANE INNYMI, CZASAMI NAWET POTNIEJSZYMI!!! M. Nostradamus wyranie mwi, e np. Rosja zginie cakowicie - nie tylko przestanie by jakimkolwiek mocarstwem, ale przestanie istnie w ogle jako pastwo!!! USA stan si zwykym mocarstwem jednym z wielu - przestan by tzw. "supermocarstwem". I tak o wielu krajach mona tu pisa - ich losy bd bowiem rne. To tak jak w yciu czowieka - bywaj chwile radoci i bogactwa, i smutku i biedy itd! DO GRONA WIELKICH MOCARSTW OPRCZ NOWEGO USA BD SI ZALICZAY RWNIE FRANCJA I POLSKA, A NA INNYCH KONTYNENTACH NAJPRAWDOPODOBNIEJ CHINY, INDIE, BRAZYLIA, A PNIEJ (wyzwolona od okupacji francuskiej) TURCJA, A TAKE np. RPA i NOWA WIELKA KOLUMBIA ORAZ MEKSYK. NIEKTRE PASTWA BD ZLIKWIDOWANE, NIEKTRE BD DOPIERO POWSTAWAY! Ale zmiana MAPY GEOPOLITYCZNEJ TO JEDNO! Ulegnie te zmiana MAPY GEOGRAFICZNEJ I KLIMATU!!! Jak ju pisaem wiele kontynentw (w tym Europa) zmieni swj ksztat. Wiele wysp, szczeglnie oceanicznych, zostanie zatopionych na zawsze, ale wiele te powstanie nowych. Wiele jezior zniknie, wiele rzek zmieni swj bieg, wiele te nowych jezior i rzek powstanie. Jak pisze M. Nostradamus ju przy kocu wojny stare mapy geograficzne nie bd w ogle przydatne - stan si tylko tzw. zabytkiem (reliktem) historycznym. Na Ziemi wyginie te wiele gatunkw zwierzt i rolin. Ale nie martwmy si, bo okoo 200 lat pniej, to jest w XXIII wieku jak pisze Nostradamus, ludzie bd mogli odtwarza genetycznie wymare roliny i zwierzta: ! Ze starych koci zwierzt i ladw rolin, Wydobywanych z rnych wd, ska i ziemi, Ludzie naucz si odtwarza to, Co dawniej yo, ale umaro dla dobra wspczesnych.

Wida, e Nostradamus przewidzia to nad czym obecnie pracuj uczeni, to jest przy pomocy genetyki ludzie maj w przyszoci nauczy si odtwarzania wymarych dawno gatunkw - zwierzt i rolin. W czasie 23 lat III wojny wiatowej (jak ju pisaem) i w wyniku dwch katastrof naturalnych drastycznie spadnie liczba ludnoci Ziemi, najprawdopodobniej z 9 miliardw (przed sam III wojn) do jak niektrzy przypuszczaj, nawet zmniejszy si do 5,4 lub nawet 3 miliardw. Nigdy przedtem ani potem, jak pisze M. Nostradamus, nie byo i nie bdzie tak tragicznej wojny i tak wielkiego spadku liczby mieszkacw Ziemi!!! Na jakie 50 lat po wojnie nastpi cywilizacyjny zastj techniczny, a nawet cofnicie si ludzkoci w rozwoju! Przy kocu XXI wieku ma nastpi olbrzymi rozwj cywilizacyjny i technologiczny - ten skok przyczyni si do WEJCIA LUDZKOCI W PRAWDZIW ER PODBOJU KOSMOSU ORAZ ZWIZANYM Z TYM POWOLNYM ZANIKIEM OBECNYCH PASTW NARODOWYCH, KTRE CAKOWICIE, JAK PISZE M. NOSTRADAMUS, MAJ ZNIKN W XXIV WIEKU!!! * WIELKIE KONTRNATARCIE W LATACH 2045?-2048?!!! Zanim zaczn kontynuowa temat to wyjani, e moje teksty astronomiczne su mi tylko po to, eby zbada czy np. przejcie blisko planet wewntrznych, czyli Merkurego, Wenus, Ziemi z Ksiycem i Marsa, wielkiej "Planety X", czyli "Nibiru-Marduk" wielkoci Neptuna lub Urana moe spowodowa takie zmiany w ruchach planet, jakie w swoich wizjach przedstawi Michel Nostradamus. Ot w skrajnych przypadkach (jak mi mwi znany astrofizyk) ta wielka planeta moe w ogle z ogromn szybkoci wyrzuci z Ukadu Sonecznego (Solarnego: Sol-Soce) ktr z tych planet, wwczas bya by to w przypadku Ziemi i ycia na niej wielka tragedia - wszystko co moe si zdarzy zaley od wielu czynnikw gwnie tzw. "trajektorii" ruchu wszystkich wymienionych planet i ich mas. DLA NAS ISTOTNE JEST TO, E ZNANY ASTROFIZYK UZNAJE WIZJE M. NOSTRADAMUSA ZA NIESPRZECZNE Z NAUK, ZA BARDZO PRAWDOPODOBNE, A TO JEST DLA OPISU ZDARZE ZWIZANYCH Z III WOJN WIATOW NAJWANIEJSZE!!! A teraz kontynuacja tematu. Pierwsza ofensywa koalicji aliantw: Nowego USA, Francji Henryka Szczliwego, Wielkiej Brytanii i innych sojusznikw doprowadzia do wyzwolenia z wojsk (turbanw) Kalifatu Wielkiego Talibanu prawie caej Europy w jej granicach geograficznych. Cz wschodni i cz pastw bakaskich zaja nowa Polska wielkiego Krla zwanego w przepowiedniach Wielkim Krakiem, III Krakiem, Krlem Krlestw, Pogromc Krlestw, Krlem Piciu Narodw, pniej Krlem Dwunastu Narodw oraz ostatecznie Krlem Polski i Trzynastu Narodw, a take innymi podobnymi przydomkami. Prawie caa Europa zostaa podzielona pomidzy Francj i Polsk. Po Wielkiej Wojnie Braterskiej rozpada si na kilka niezalenych pastw Wielka Brytania. Powstay tam: Zjednoczone Krlestwo Anglii i Kornwalii, Krlestwo Walii i Wyspy Man, Zjednoczone Krlestwo Szkocji i Piktii, oraz Zjednoczona Irlandia, do ktrej przyczono Ulster (Irlandi Pnocn). O tym wszystkim dokadnie napisa Nostradamus w tekcie-wyroczni pod znamiennym tytuem "Britannica". Francja, Hiszpania, Italia (Wochy), Szwajcaria, cz poudniowych i zachodnich Niemiec, Grecja, Macedonia, Albania, a take zachodnia Turcja wraz z Miastem Henryka (Stambuem) zostao

przyczonych do Krlestwa Francji i Zjednoczonych Narodw Zachodniej Europy. Niepodlega pozostaa po wyzwoleniu przez Henryka Portugalia. Szwecja i Norwegia, a take Dania zjednoczyy si w Zjednoczone Krlestwo Danii i Skandynawii - przy czym Skandynawia zostaa wysp na skutek poczenia zatoki Botnickiej (Batyku) z Morzem Arktycznym. Rwnie Dania zostaa wysp wskutek rozerwania si w wyniku wielkiej fali morskiej (II katastrofa kosmiczna) kanau kiloskiego, ktry zamieniony zosta w wielk cienin odgradzajc dotychczasowy pwysep jutlandzki od Niemiec. Nawiasem mwic w czasie Wielkiej Wojny Braterskiej Wielkiej Brytanii z Francj w Skandynawii tubylcy dokonali WIELKIEJ RZEZI MUZUMANW, o ktrej Nostradamus napisa tak: ! W krajach Wikingw Wielkie Przebudzenie, Krzy Chrystusa na Nowo Podniesiony, Wielka Zemsta dotychczas spokojnych ludw, Nowy krl Rodryk - Krwawy Burzyciel, Przez dwa lata czyci nowe wielkie wyspy, Od wity i fanatycznych wyznawcw Proroka! Cz Holandii, ktra uratowaa si przed zalewem wd Morza Pnocnego zczya si z powrotem z flamandzk czci Belgii w Zjednoczone Krlestwo Niderlandw. Belgia przestaa istnie, bo jej cz francuskojzyczna (waloska) przyczya si do Francji Henryka Szczliwego. W czci Niemiec powstao kila pastw: Saksonia, Bawaria (wczona do niej zostaa Austria) i szereg pomniejszych, ktre stay si pastwami zalenymi od Francji. Kilkanacie lat po wojnie Henryk Szczliwy ostatecznie wszystkie je przyczy do swojego pastwa. W ten sposb (wynika to z przepowiedni Nostradamusa) jakiekolwiek Niemcy lub pastwa niemieckojzyczne w ogle przestan istnie. Jak ju wspomniaem Polska zaja mniej wicej tereny byej NRD po ab z cakowicie zniszczonym Berlinem, ktry ju nigdy nie bdzie odbudowany. Polacy po wojnie rozpoczn "Wielk Kolonizacj" tych ziem tzw. "Wielk Akcj Osadnicz" po ab i Sal, tak jak to byo po II wojnie wiatowej na ziemiach zachodnich, to jest ziem po Odr i Nys uyck. W 15 lat po wojnie nastpi nowy podzia korzystniejszy dla Polski, ktry tym razem ustanowi sta (na ponad 150 lat!) granic polsko-francusk!!! Na wschodzie, jak ju pisaem, Polska podporzdkuje sobie wszystkie kraje nadbatyckie: Estoni, otw i Litw wczajc je do swego pastwa. Wczona zostanie te caa Biaoru i Ukraina oraz Kuba po gry Kaukaz. Na wschodzie do Polski wejdzie te cz ziem etnicznie rosyjskich (cho ju wyludnionych), jak tzw. "Smoleszczyzna". Na wschodzie w krajach batyckich, Biaorusi, Ukrainie i czciowo w Rosji odbdzie si rwnie szeroko zakrojona akcja osadnicza ludnoci polskiej, w ktrej wielk rol odegra Wielki Krl Polski i Nowy Koci Chrystusa!!! Rosja jako tzw. Mode Carstwo ze stolic w Twerze (Rosja Twerska - Moskwa i Sankt Petersburg bd cakowicie zniszczone i nigdy nie zostan odbudowane) bdzie na wschodzie nie sigao nawet do Uralu, bo ze stolic w Kazaniu powstanie Wielki Sutanat Tatarski (popierany przez Taliban i Chiny), ktry w latach 2045?-2048? Polska podbije likwidujc ostatecznie to pastwo. Rosj Twersk (uzalenion od Polski) cakowicie zlikwiduje Polski Krl (III Krak) w kilkanacie lat po III wojnie wiatowej po wybuchu wielkiego antypolskiego powstania i interwencji zbrojnej nazwanej przez Polakw "Sodk Zemst". Po wojnie polsko-chiska granica zostanie ustalona za Uralem, gdzie w zachodniej Syberii. Jeli chodzi o Turcj to w czasie wojny zostanie przyczona do Francji i cakowicie schrystianizowana. Kilkadziesit lat po wojnie Turcy odzyskaj niepodlego, ale bd ju gorliwymi chrzecijanami. Miasto Henryka (Stambu - Konstantynopol) nigdy ju nie zostanie turecki. Przedstawiem sytuacj w Europie t po II katastrofie kosmicznej, jak te wiele lat po niej i po III wojnie wiatowej, abycie si zorientowali jak OLBRZYMIE BD TO GEOPOLITYCZNE I

GEOGRAFICZNE ZMIANY!!! ! Floty: Ameryki, Francji, Polski i Anglii, Stan u bram supw Herkulesa, Ku ich zaskoczeniu armada izmaelitw opuszcza flagi, Desanty sprzymierzecw prawie bez walk, Zajmuj yzne ziemie pnocnej Afryki, Od Atlantyku po Synaj wszdzie wisz lilie Szczliwego! Jak wida po wojnie Braterskiej nastpuje porozumienie pomidzy Francj Henryka Szczliwego, a Generaem-Dyktatorem USA. Za uznanie niepodlegoci Anglii po klsce w wojnie z Francj nastpuje podpisanie nowego sojuszu w Hiszpanii (cz nowej Francji) w Saragossie (ma odby si tam "Wielki Bal") krlw i dyktatorw koalicji antytalibaskiej, antyindonezyjsko-malajskiej i antychiskiej (bal podobny do tego w Wiedniu w roku 1815). W czasie tego balu mao co nie dojdzie do zerwania co dopiero podpisanego "TRAKTATU W SARAGOSSIE!" Przyczyna ma by do groteskowa, to jest prozaiczna o podou romantycznym, ktr M. Nostradamus porwnuje do "WOJNY TROJASKIEJ o PIKN HELEN" - CHOCIA WOJNY O PIKN IZABEL DE BURBON NIE BDZIE, CHOCIA MAO BDZIE BRAKOWAO!!! Pikna ona Henryka V Szczliwego Izabela Anna de Burbon (bya przywdczyni powstania antytalibaskiego w Hiszpanii) rozkocha w sobie wielu przywdcw kongresu, a najbardziej Generaa-Dyktatora USA, ktry bdzie chcia j potajemnie porwa i odzi podwodn wywie za ocean do USA. Podejmie ku temu odpowiednie kroki (przygotowania). Spisek wyjdzie na jaw, bo wyjawi go sama Izabela, ktra dowie si o tym od zazdrosnego sekretarza obrony USA (podwadnego Generaa-Dyktatora), ktry sam si w niej rozkocha! Izabela Anna de Burbon oczywicie pozostanie we Francji, a Genera-Dyktator szybko wyprze si caej sprawy obracajc t spraw w art. Sekretarz Obrony USA (nawiasem mwic murzyn) ze strachu przed GeneraemDyktatorem nie wrci ju do USA pozorujc (za rad krla Henryka V) samobjstwo. Pniej zginie z rki zamachowca nasanego na niego (sekretarza) przez Generaa-Dyktatora. S to, jak ju pisaem kiedy, jedyne romantyczne teksty w ogle w jakichkolwiek przepowiedniach, ktre mwi o wielkiej mioci piknej ksiniczki hiszpaskiej Izabeli Anny de Burbon i przystojnego "o gadkim kobiecym obliczu" Henryka V Szczliwego de Burbon, ktry przez cae ycie ma nosi dugie wosy!!! M. Nostradamus pisa te teksty o ich yciu w wielkim (nowo zbudowanym) paacu Awinioskim! Henryk V ma mwi "wszem i wobec", e Szczliwy jest z dwch powodw, to jest podwjnie szczliwy: - po pierwsze z piknej kochajcej go Izabeli de Burbon! - po drugie z masowego (jak ju pisaem) przechodzenia muzumanw w Afryce i Azji na chrzecijastwo! Z podanego powyej tekstu wynika, e alianci byli zaskoczeni reakcj muzumanw. Waciwie wojska Henryka i jego sojusznikw prawie bez adnych oporw i walk zdobywaj Afryk Pnocn od cieniny Gibraltarskiej (po II katastrofie kosmicznej stanie si o wiele szersza!), a miejscowa muzumaska ludno z wasnej inicjatywy bdzie przechodzi na nowe chrzecijastwo. Ci nowi pnocno-afrykascy chrzecijanie (dawni muzumanie) bd nazwa Henryka MESJASZEM, tak jak kiedy nazywali Mahdiego. Rnica jest taka, e Henryk w odrnieniu od Mahdiego zabroni (specjalnym dekretem) nazywania go Mesjaszem!!! ZADOWOLONY Z TEGO, E LUDNO MUZUMASKA PO DRUGIEJ KATASTROFIE

KOSMICZNEJ (ZNAKU KRZYA) MASOWO I SPONTANICZNIE BDZIE PRZECHODZI NA CHRZECIJASTWO, HENRYK SZCZLIWY WYDA NOWY DEKRET, KTRY ZLIKWIDUJE WOJSKO (RYCERSTWO) ZAKONNE (PRZEKSZTACI SWOJE ARMIE) i ZLIKWIDUJE PRZYMUSOWE OBOZY PRACY DLA WYZNAWCW ISLAMU ORAZ ZAKAE ICH MORDOWANIA I PRZELADOWANIA!!! TYM DEKRETEM SPOWODUJE, E MUZUMANIE JESZCZE BARDZIEJ BD SI NAWRACA NA NOWE CHRZECIJASTWO I PODZIWIA WIELKIEGO SELINA - TAK BD GO ONI OD TEJ PORY NAZYWA!!! Z powyszego bardzo istotnego tekstu M. Nostradamusa wynika te, e USA po raz drugi, a Polska po raz pierwszy (na sam koniec wojny) przyczy si aktywnie do dziaa wojennych w likwidacji Mocarstwa Mahdiego, czyli Kalifatu Wielkiego Talibanu!!! * OSTATNI AKT - KLSKA I LIKWIDACJA KALIFATU WIELKIEGO TALIBANU I ZAMORDOWANIE MAHDIEGO PRZEZ WASNYCH DWORZAN!!! Synny czterowiersz 56. Gdy ywiciel po stronie Gryfona stanie, So przed nim wszdy si pokoni. Bliski on zniszczenia, podczas gdy Mars ryczy. GRYFON CUDA UCZYNI BLISKO ZIEMI WITEJ, Wielkie chorgwie zaopocz nad morzem i piaskiem, Gdy bracia bliniacy w kociele sw wol ogosz. Wida, e zdobywanie Bliskiego Wschodu przez aliantw rwnie bdzie stosunkowo atwe. Wojska muzumaskie (tzw. "turbany") zupenie si "rozklej", a ludno masowo i spontanicznie bdzie przechodzi na wiar chrzecijask. Szsty wiersz mwi o dwch braciach bliniakach - chodzi tutaj albo o Krla Henryka V Szczliwego de Burbon i papiea Awinioskiego te z rodziny de Burbon, ktrego Henryk nazywa swoim bratem lub krla polskiego. Krl Francji i Polski maj nazywa siebie "bramibliniakami" w jednoczcej si chrzecijaskiej Europie - maj mie ogromny wpyw na to co si bdzie dziao w "NOWYM ODRODZONYM APOSTOLSKIM i ZJEDNOCZONYM KOCIELE CHRZECIJASKIM!!! ) Nad dwiema rzekami u stp Nowego Babilonu, Rozegra si wielka krwawa bitwa 12 NARODW, Po tym jak ostatnim wysikiem Antychryst Mahdi ssiednie kraje, Usiuje pokry pomiennymi grzybami, Ale TORRENT sprzymierzecw mu na to nie pozwoli! ) Coraz bardziej samotny i opuszczony, Jednooki Kalif skryje si w niebotycznych grach INDUSU, Tam w czwartym miesicu czwartego dnia tygodnia, W wielkim Paacu dopadnie go mier od trucizny naonicy Sary, Ktrej w chwili upojenia rzuci czteroletniego jedynego syna, Na poarcie nadwornym tygrysom i lwom. *

Cig dalszy ofensywy aliantw! A oto synna centuria III czterowiersz 97 o powstaniu na miejscu byego Izraela i byych: Syrii, Jordanii, Iraku, Kuwejtu, a take czci pnocnej Arabii Saudyjskiej nowego chrzecijaskiego pastwa: Nowe prawo nowy kraj zajmie: Syri, Jude i Palestyn, Wielkie Imperium barbarzyskie rozpynie si, Zanim ksiyc jego wiek zakoczy. Olbrzymie Imperium kalifa Mahdiego (III Antychrysta) zacznie si rozpada od wewntrz. MUZUMANIE PRZEKONAJ SI, E WIELOMILIONOWE TURBANY: NIEBIESKI, CZERWONY, CZARNY I BIAY ZAWIODY ICH NADZIEJE NA PODBJ WIATA CHRZECIJASKIEGO!!! CHRZECIJASTWO CO PRAWDA DRASTYCZNIE ODMIENIONE - BARDZIEJ PROSTE I PRZYSTPNE W KOCU ZATRYUMFUJE!!! SKORO TAK SI STAO, TO MAHDI MUSI BY OSZUSTEM - BD MWI DO SIEBIE MUZUMANIE!!! W poprzednim czterowierszu M. Nostradamus napisa, e Mahdi zostanie otruty w swoim WIELKIM PAACU wybudowanym w grach na pograniczu afgasko-pakistaskim, skd jeszcze przed III wojn wiatow rozpocz WIELK PONAD WIERWIECZN MIERTELN ROZPRAW Z ZACHODEM!!! Wczeniej zgin jego druh Jezus Muzumaski, ktry w Awinionie po wyroku sdu zosta zabity, a nastpnie powieszony za nogi na widok publiczny - ju o tym pisaem. Wszystkie te tereny zostan najpierw przyczone do Francji, a pniej powstan tam nowe pastwa m.innymi tzw. Judeo-Syria. Wikszy kopot bdzie miaa koalicja antymuzumaska z opanowaniem pwyspu arabskiego (Arabia Saudyjska, Jemen, Oman i bye Zjednoczone Emiraty Arabskie). Tak zwany Izmael Odnowiciel - mody zdolny Arab urodzony w Mekce (jak prorok Mahomet) przekona do siebie wielu Arabw i bdzie si zdecydowanie broni. Wystpi on do pastw chrzecijaskich o rozejm lub pokj. Swoj stolic ustanowi w witym miecie Mekka. Henryk Szczliwy i sprzymierzecy chrzecijascy odrzuc te propozycje i zadaj BEZWARUNKOWEJ KAPITULACJI nie uznajc powstaego co dopiero NOWEGO KALIFATU ARABSKIEGO, ktry odczy si od resztek bdcego w cakowitej anarchii po otruciu III Antychrysta Mahdiego KALIFA WIELKIEGO TALIBANU. Kiedy minie okres 48 godzinnego oczekiwania CHRZECIJASCY SPRZYMIERZECY ZRZUC NA DWA WITE MIASTA ISLAMU (MEKK I MEDYN) DWIE POTNE BOMBY WODOROWE!!! TE MIASTA ZOSTAN DOSOWNIE ZMIECIONE Z ZIEMI - POZOSTAN TAM WIELKIE ROWY I POPI! RESZTKI "CZARNEGO WITEGO KAMIENIA" Z BYEJ KAABY (MECZETU) ZOSTAN ZATOPIONE NA ATLANTYKU W POBLIU AZORW PO WYWIEZIENIU ICH Z PORTU W DUDDZIE!!! Pniej na miejscu Kaaby - wielkiej najwaniejszej wityni (meczecie) muzumanw uwaanych przez nich za pierwsz budowl wiata - powstanie WIELKA BAZYLIKA CHRZECIJASKA pod wezwaniem JEZUSA KRLA MESJASZA!!! Swoj siedzib bdzie mia tam nowo mianowany Patriarcha Arabii, Judeo-Syrii i Persji - podlegy papieowi Awinioskiemu. Po tych dwch wybuchach nuklearnych potnych bomb Francuzi bd zrzuca win na Amerykanw i odwrotnie - nie bdzie winnego! Jednak nie wielu wspczesnych si tym przejmie bd uwaa, e "wybia godzina sprawiedliwoci dziejowej". CHRZECIJANIE BD USPRAWIEDLIWIA TE WYDARZENIA (ZRZUCENIE BOMB WODOROWYCH) ZA ZBESZCZESZCZENIE PRZEZ MUZUMANW WITYCH MIEJSC ICH RELIGII, TO JEST BAZYLIKI WITEGO PIOTRA W RZYMIE I BAZYLIKI MDROCI BOEJ (HAGI SOFII) W KONSTANTYNOPOLU!!! Waciwie propozycja padnie (jak pisze Nostradamus) od jednego z dowdcw wojskowych (byego muzumanina w subie francuskiej!!!), ktra zostanie przyjta

przez Henryka i innych przywdcw pastw w milczeniu bez gonej aprobaty lub sprzeciwu nikogo!!! TO TEN MUZUMANIN NAZYWANY PRZEZ NOSTRADAMUSA, cyt.: "ZWINITYM WEM" POPENI - DOKONA SWOIM ROZKAZEM TEGO CZYNU! PO ZAKOCZENIU WOJNY POPENI SAMOBJSTWO (PRZESZYJE SI WOJSKOWYM SZTYLETEM) TARGANY WYRZUTAMI SUMIENIA - ZOSTAWI DUGI LIST, cyt.: "DO WIATA" (tak go zatytuuje), W KTRYM SAM SI OBWINI I PRZEKLNIE!!! Po zdobyciu pwyspu Arabskiego i "Bliskiego Wschodu" armie "zachodnie", w tym ju wielka armia polska opanuj prawie bez walki Persj i Afganistan, i dotr do rzeki Indus nad granic z Indiami, nastpnie skieruj si na pnoc i opanuj wraz z nacierajcymi rwnie od pnocy wojskami polskimi Azj rodkow, czyli bye republiki radzieckie: Uzbekistan, Kazachstan, Tadykistan, Kirgistan i Turkmenistan. Jeszcze Pod Ama At rozegra si olbrzymia bitwa z niedobitkami turbanw III Antychrysta (ju nie bdzie wtedy on y) - dowdc tych wojsk bdzie tzw. "krgousty Arab". Inne resztki turbanw stocz jeszcze bitw (zakoczon klsk) nad rzek Talas w obecnym Kirgistanie. W tej bitwie du rol odegraj tak zwane "szahidki" - Nostradamus pisze, e tysice odpowiednio znarkotyzowanych kobiet muzumaskich obwieszonych adunkami wybuchowymi spowoduje duo ofiar wrd wojsk alianckich. W innej bitwie (duo mniejszej) pod dzisiejszym Islamabadem zostan przez talibw wykorzystane do ataku odpowiednio znarkotyzowane obwieszone adunkami wybuchowymi kilkuletnie dzieci. JEDNAK TE OSTATNIE ZBRODNIE, JAK PISZE M. NOSTRADAMUS, NIE URATUJ WIELKIEGO TALIBANU PRZED WIELK, ZUPEN I OSTATECZN KLSK!!! Na tych terenach powstan nowe pastwa takie jak: Persja, Turkiestan, Sind (nad Indusem), ktre przez duszy czas bd okupowane i chrystianizowane, oraz kilka innych. Najszybciej i masowo chrzecijastwo przyjm Persowie (gwny nard Iranu - indoeuropejski), jak kiedy szybko przyj on islam porzucajc zaratusztranizm! CO DZIWNE WOJNA Z WIELKIM TALIBANEM ZAKOCZY SI BEZ ADNEJ FORMALNEJ KAPITULACJI CZY PODPISANIA TRAKTATU POKOJOWEGO - WSZYSCY POTENCJALNI PARTNERZY DO ROZMW I PODPISANIA KAPITULACJI LUB TRAKTATU POPENI ZBIOROWE LUB INDYWIDUALNE SAMOBJSTWA, A CZ ZOSTANIE PRZEZ SAMYCH MUZUMANW ZLINCZOWANA!!! WOJNA Z KALIFATEM WIELKIEGO TALIBANU ZAKOCZY SI WIC SAMOISTNIE BDZIE TO PIERWSZY PRZYPADEK W HISTORII NOWOYTNEJ WIELKICH WOJEN!!! Prawie rwnoczenie zakocz si inne konflikty wiatowe bdce czci III wojny wiatowej (klska Chin i Zjednoczonego Muzumaskiego Sutanatu Indonezji i Malajw). Ale o tym jak Bg pozwoli jutro. Na zakoczenie krwawych dziejw Kalifatu Wielkiego Talibanu przypomn synn centuri VIII czterowiersz 77 Michela Nostradamusa: Antychryst ju wkrtce upadnie bez siy. Siedem i dwadziecia lat spdzi w wojnie. Nie yj siejcy niezgod, jecy precz wygnani. KREW, TRUPY, WODA CZERWONA OD KRWI ZIEMI POKRYY.

* Uwanie czytam wszystkie Wasze posty, a w nich s zawarte rne wtpliwoci, ktre witaj w Waszych gowach. Jest to normalne! Gdyby ludzie nie mieli ronych wtpliwoci, to nie byo by postpu w rozwoju rnych nauk w tym ogromnego postpu technologicznego! Ten artyku, ktry teraz pisz mia by moim ostatnim artykuem podsumowujcym wszystkie moje dotychczasowe teksty, ale postanowiem napisa go teraz po obejrzeniu zdj z kosmosu i tych cigych dyskusji przeciwstawiania nauki z religi. Myl, e tym artykuem mwicym o tym, e nauka nie jest sprzeczna z religi przekonam przynajmniej cz osb czytajcych moje rne teksty. MICHIO KAKU (Japoczyk mieszkajcy w USA) jest wiatowej sawy jednym z najwikszych astrofizykw wiata o genialnym umyle matematyczno-fizycznym. Obok Stephena Hawkinga i Rogera Penrose'a naley do cisej czowki naukowcw wiata. WSZYSTKIE MOJE WYPOWIEDZI I CYTATY POCHODZ Z KSIKI MICHIO KAKU ZATYTUOWANEJ "HIPERPRZESTRZE"!!! Ksika wydana w Polsce: wydawca Prszyski i S-ka - Warszawa 1995 rok. Tumaczenie na jzyk polski: Ewa L. okas i Bogumi Bieniek. Hiperprzestrze (jak pisze M. Kaku) jest to podr przez wszechwiaty rwnolege, ptle czasowe i dziesity wymiar. Mottem tej skomplikowanej ksiki (eby j poj i zrozumie trzeba mie do dobr wiedz z wielu dziedzin) jest - UWAGA!!! - ZACHWYT NAD KOSMOSEM I... BIBLI!!! Ten wielki naukowiec ASTROFIZYK-KOSMOLOG jest czowiekiem wierzcym chrzecijaninem! A oto podtytuy tej niezwykej publikacji: 1. wiaty poza przestrzeni i czasem 2. Matematycy i mistycy 3. Czowiek, ktry "zobaczy" czwarty wymiar 4. Tajemnica wiata: wibracje w czwartym wymiarze 5. Kwantowa herezja 6. Zemsta Einsteina 7. Superstruny 8. Sygnay z dziesitego wymiaru 9. Przed Stworzeniem 10. Czarne dziury i wszechwiaty rwnolegle 11. Zbudowa wehiku czasu 12. Zderzenia wszechwiatw 13. Dalej ni przyszo 14. Los Wszechwiata Ot po pierwsze pisaem ju Wam, e w odrnieniu od naukowcw z XIX wieku i pocztku XX (ktrzy zachysnli si wwczas szybkim rozwojem nauki) zdecydowana wikszo wielkich naukowcw jest osobami WIERZCYMI!!! MODA NA ATEIZM WRD NAUKOWCW JU DAWNO PRZEMINA!!! BIBLIA (ta w oryginale - pisana po starohebrajsku) TO WIELKA ZAGADKA NAUKOWA, TAK JAK MAKROKOSMOS (Wszechwiat gwiazd i galaktyk) I MIKROKOSMOS (Wszechwiat czsteczek elementarnych i wiza chemicznych) - powiedzia Michio Kaku. BIBLIA JEST TAK SAMO CIEKAWA JAK WSZECHWIAT I TAK SAMO JEST BADANA!!! MICHIO KAKU TWIERDZI, E ZAWIERA ONA WIELE ZAGADEK TAK JAK CAY

KOSMOS!!! TRZEBA JASNO POWIEDZIE, E ZE WSZYSTKICH RELIGIJNYCH tzw. WITYCH KSIG TYLKO BIBLIA POTWIERDZA WIELE NAUKOWYCH TEORII, TAKICH NA PRZYKAD JAK POWSTANIE MIKRO WSZECHWIATA I MAKRO WSZECHWIATA W TAK ZWANYM "AKCIE STWORZENIA" I - UWAGA - JEGO EWOLUCJ JAKO CAOCI I W POSZCZEGLNYCH JEGO ELEMENTACH - rwnie jak pisze KAKU (i wielu innych naukowcw) take na ZIEMI!!! CI CO TWIERDZ, E BIBLIA JEST SPRZECZNA Z TEORI EWOLUCJI BARDZO SI MYL!!! PO PROSTU NIE ROZUMIEJ PRZEKAZU BOGA!!! PAN BG MWI BOWIEM WYRANIE, E PO STWORZENIU CZOWIEKA TCHN W NIEGO DUCHA!!! CZYLI CZOWIEK ("ADAMU" - tym sowem okrela si nie tylko mczyzn, jak pisaem - "Hewe" to kobieta - ale rwnie w niektrych przypadkach jako czowieka). "ADAMU" (czowiek) MUSIA WIC ULEGA EWOLUCJI TAK JAK CAY WSZECHWIAT I ZIEMIA W AKCIE STWORZENIA, CZYLI POWSTANIA WSZYSTKIEGO Z NICZEGO!!! PAN BG "UDUCHOWI", WIC "TCHN SWOJEGO DUCHA" W NASZ GATUNEK ZWANY "HOMO SAPIENS" (CO OZNACZA CZOWIEKA ROZUMNEGO)!!! NASI BIOLOGICZNI PRZODKOWIE TACY JAK AUSTRALOPITEKI, PARAPITEKI, CZY PITEKANTROPY I INNI NIE BYLI WIC BIOLOGICZNIE PRZYGOTOWANI NA UDUCHOWIENIE PRZEZ BOGA!!! NAUKA I BIBLIA TWIERDZ, E WSZYSTKO CO ISTNIEJE POWSTAO PRAKTYCZNIE Z NICZEGO, TO JEST Z MALEKIEGO ZIARNKA LUB OSOBLIWOCI - JAK TWIERDZI NAUKA - PUNKTU mniejszego nie tylko od jednego ATOMU, ale wielokrotnie mniejszego od jego skadnika protonu!!! W TYM PUNKCIE ZAWIERAO SI WSZYSTKO TO CO SI SKADA NA OBECNY CAY WIDZIALNY I NIEWIDZIALNY WSZECHWIAT WCZNIE Z NAMI - KOSMOS!!! WSZYSTKO WIC WYEWOLUOWAO W WIELKIM WYBUCHU (BIG BANG-u!!!) W JEDNYM AKCIE BOSKIEGO STWORZENIA - POWSTANIA 13 miliardw lat temu w czasie mniejszym ni 1/1000000000 sekundy(!!!), a SOCE I ZIEMIA POWSTAY - UWAGA - 7 miliardw lat po Wielkim Wybuchu (czyli 7-go dnia), a jeden dzie u Pana Boga to tysic tysicy lat, czyli jeden miliard. BIBLIA MWI BOWIEM O DNIACH BOSKICH (KOSMICZNYCH), A NIE LUDZKICH (ZIEMSKICH) - TAK MIDZY INNYMI POWIEDZIA WITY PIOTR!!! DLA OLBRZYMIEGO KOSMOSU I BOGA - JEGO STWRCY 1 DZIE TO 1 MILIARD LAT!!! TAK MIARA NALEY MIERZY CZAS BOSKI!!! DLA BAKTERII CZY WIRUSW 1 LUDZKI DZIE YCIA TO TAK JAK DLA NICH CAA WIECZNO!!! DLA WIELKIEGO KOSMOSU I WIELKIEGO BOGA 1 DZIE TO TYLKO NIC NIE ZNACZCA CHWILA - TAK JAK DLA NAS UAMEK SEKUNDY!!! GDY TAK POMYLIMY O KOSMOSIE I BOGU, TO WTEDY ZROZUMIEMY KIM NAPRAWD JESTEMY? - ZNAJDUJEMY SI W MIEJSCU I W STOSUNKU TAKIM DO PANA BOGA, JAK BAKTERIE W STOSUNKU DO NAS!!! BAKTERIE CZASAMI NAM LUDZIOM POMAGAJ, A CZASAMI NAM SZKODZ CHODZI O TO EBYMY MY LUDZIE NIE SZKODZILI BOGU JAK SZKODLIWE ZE BAKTERIE, TYLKO BYLI DLA NIEGO DOBRZY I POTRZEBNI - I TO WSZYSTKO!!! Pocztek tej niezwykej ksiki (pracy naukowej) to: WIATY POZA PRZESTRZENI I CZASEM, i przytoczone przez M. Kaku wielkie sowa Alberta Einsteina - wierzcego i praktykujcego naukowca-badacza, cyt.: "Chc wiedzie, jak Bg stworzy ten wiat. Nie interesuje mnie to czy inne zjawisko! Chc zna JEGO MYLI, reszta to szczegy." - A. Einstein powiedzia to do szerokiego gremium naukowcw po odebraniu Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki! Nie bd tu opisywa tej niezwykej ksiki, ale warto wiedzie, e najnowoczeniejsza teoria strun,

czy superstrun zakada, e wszelkie kwanty i czsteczki elementarne (atomy, elektrony, protony, neutrony, kwarki i wiele innych pochodnych) powstaje w wyniku falowania przestrzeni, ktra jest jak gdyby "eterem" - "wod ycia i ewolucji" Wszechwiata. Te superstruny, czyli fale s twrcami radiowego szumu kosmosu, ktry przypomina szum morza lub oceanu - JEST TO CO NIE BYWAEGO!!! JAK TWIERDZ WYBITNI NAUKOWCY JEST TO GOS YCIA WSZECHWIATA I JEGO ROZWOJU - UWAGA! - ZAPISANEGO I ODPOWIEDNIO ZAKODOWANEGO PRZEZ BOGA W BIBLII!!! OT TEORIA SUPERSTRUN ROZWIZUJE WSZYSTKIE PROBLEMY NAUKI W PRZESTRZENI - UWAGA! - 26 WYMIAROWEJ LUB 10 WYMIAROWEJ, A PRZESTRZE I CZAS NASZEGO WSZECHWIATA MIECI SI W CZTERECH WYMIARACH!!! TYLKO W CZTERECH, A GDZIE S POZOSTAE (CZYLI 22 WYMIARY LUB 6 WYMIARW) - ANO S - TYLKO S TAK ZWINITE, E ICH NIE WIDZIMY - DZIAAJ: DRGAJ I GRAJ TAM (W NASZYCH WYMIARACH TE!!!) SUPERSTRUNY!!! - TAM NALEY SZUKA TAK ZWANYCH PTLI I PRZEJ CZASOWYCH!!! Podune struny wyginaj si i faluj we wszystkich 26 lub 10 wymiarach!!! A WIC NIE ATOMY, CZY INNE CZSTKI ELEMENTARNE S NAJMNIEJSZYMNAJWANIEJSZYM BUDULCEM WSZECHWIATA, A S NIMI SUPERSTRUNY NIEZLICZONE FALE W OCEANIE KOSMOSU, KTRE (SUPERSTRUNY - FALE) ZDERZAJC SI ZE SOB TWORZ WSZYSTKIE CZSTKI ELEMENTARNE ORAZ INNE OBIEKTY KOSMICZNE...W TYM ZIEMI I YCIE!!! WSZECHWIAT JEST MATERIALNY I DUCHOWY, WIDZIALNY I NIEWIDZIALNY MIERCI NIE MA, MIER JEST STANEM SNU PRZED NOWYM AKTEM STWORZENIA (ISTNIENIA), PO KTRYM WCI YWY DUCH CZOWIEKA, ZBUDOWANY NIE Z CZSTEK ELEMENTARNYCH (JAK NASZA MATERIA), A Z FALUJCYCH NIEWIDZIALNYCH SUPERSTRUN BUDZI SI DO NASTPNEGO YCIA, MOLIWE, E JESZCZE DOSKONALSZEGO I MOLIWE, E W INNEJ CZASOPRZESTRZENI NI NASZ 4 WYMIAROWY WSZECHWIAT!!! MAMY PRZECIE DO WYBORU NIE TYLKO INNE UKADY PLANETARNE W NASZYM WSZECHWIECIE, ALE TE 26 LUB 10 WYMIARW, W KTRYCH DRGAJ I GRAJ WIECZNYM IMPULSEM NIESKOCZONEGO YCIA SUPERSTRUNY!!! Ju Picasso i inni malarze, ktrzy byli twrcami sztuki malarskiej tak zwanego "KUBIZMU", malowali wiat tak jakby by o jeden wymiar wikszy, czyli istniay by nie trzy wymiary przestrzenne, a cztery (czwarty to czas). Dlatego przez wielu tzw. "zjadaczy chleba" kubizm wydaje si niezrozumiay, a to malarstwo wydaje si, e stanowi zwyke bazgroy. Ale tak nie jest - trzeba umie sobie wyobrazi czwarty wymiar przestrzenny. Na przykad koo jest dwuwymiarowe, kula jest trjwymiarowa, a nadkula (nie ma w jzykach odpowiedniej nazwy dla takiej figury) moe by 4 wymiarowa, nad nadkula 5 wymiarowa i tak dalej do 9 lub 25 wymiarw przestrzennych ostatnim 10 lub 26 wymiarem zawsze bdzie czas. Jest to moliwe, ale czy my moemy sobie wyobrazi takie figury - DLA BOGA WSZYSTKO JEST MOLIWE - O TYM MWI "MATEMATYKA", KTRA JEST BOGIEM WSZYSTKICH NAUK!!! Jak twierdzi M. Kaku NAUKA TE JEST RELIGI, tylko, e cuda wszechrzeczy stara si wytumaczy na ludzki sposb, to jest ZROZUMIE MYLI I DZIAANIE NATURY, KTR STWORZY BG!!! WSZYSCY NAUKOWCY (KOSMOLODZY) TWIERDZ, E WSZECHWIAT, KTRY POWSTA ZOSTA - UWAGA! - WYBRANY Z JEDNEGO MILIARDA MOLIWOCI (przeczytajcie matematyczno-fizyczne prawa Friedmana)!!! BG STWARZAJC NASZ WSZECHWIAT WYBRA NAJLEPSZE ROZWIZANIE - OD RAZU "WYTYPOWA SZSTK W TOTOLOTKA" - TAK TWIERDZ WSZYSCY WIELCY UCZENI!!! W pozostaych 999 milionach 999 tysicach i 999 moliwych naukowo wszechwiatach YCIE NA ZIEMI I W OGLE W KOSMOSIE (KOSMOSACH STWORZONYCH INACZEJ NI NAS)

BYO BY ZUPENIE NIEMOLIWE!!! - POWTARZAM: N I E M O L I W E !!! PISMO WITE (BIBLIA) KSIGA RODZAJU - wiat (w hebrajskim to sowo oznacza te wszechwiat lub kosmos - mona tak tumaczy) stworzony przez Boga. Na pocztku Bg stworzy niebo i Ziemi (Ziemia oznacza te sowo materia - mona tak tumaczy; niebo i kosmos to jeden wyraz - nie tak jak w jzyku polskim). Ziemia (materia) bya bezadem i pustkowiem (mona tumaczy rozdrobnieniem - czstkami, czyli czstki materii bezwadnie unosiy si w przestrzeni - po Wielkim Wybuchu byo ciemno, nie byo gwiazd, galaktyk, planet itp.). Ciemno bya nad powierzchni bezmiaru wd (wody mona tumaczy jak struny - tak jak w jzyku polskim komrka moe oznacza i telefon komrkowy i komrk na narzdzia; Wszechwiat w/g teorii Wielkiego Wybuchu by po wielkiej erupcji ciemny). Wtedy Bg rzek: "Niechaj stanie si wiato!" (momentalnie zaczy powstawa gwiazdy, planety i galaktyki - obraz Wszechwiata sta si raptownie taki jaki widzimy). Bg widzc, e wiato jest dobra (mona tumaczy, e wiato jest przydatna do ycia - sowo dobre w hebrajskim oznacza te przydatno czego do istnienia - ycia) oddzieli j od ciemnoci (we Wszechwiecie nastpio oddzielenie naszej jasnej bozonowej materii od ciemnej - niewidocznej, ktrej jest o wiele wicej). I tak upyn wieczr i poranek - dzie pierwszy (miliard lat ziemskich to jeden dzie boski kosmiczny, bo w kosmosie inaczej ni na Ziemi biegnie czas - prawo A. Einsteina: E=mc2). I tak jak to przedstawia M. Kaku i wielu uczonych kosmologw mona dalej cign ten wity Wielki Tekst i Myli Boga w nim zawarte, i TUMACZY Z JZYKA STAROHEBRAJSKIEGO T I INNE KSIGI, ALE PO CO? - POWTARZAM TUMACZY, A NIE INTERPRETOWA, BO TO JEST CAKIEM CO INNEGO!!! CI KTRZY RELIGI PRZECIWSTAWIAJ NOWOCZESNEJ NAUCE - PISZE M. KAKAU NIE MAJ POJCIA ANI O JEDNEJ ANI O DRUGIEJ!!! Napisaem ten artyku, abycie si troch zastanowili zanim bdziecie przeciwstawia RELIGI NAUCE! RELIGIA OD NAUKI (STWORZENIE WSZECHRZECZY) RNI SI TYLKO TYM, E JEST INACZEJ NAPISANA, ALE OBIE I RELIGIA I NAUKA MWI O TYM SAMYM - I O TYM NALEY PAMITA!!! JAN PAWE II POWIEDZIA m.innymi, E NAUKA JEELI JEST WYKORZYSTYWANA DLA DOBRA CZOWIEKA, TO NIE JEST WROGIEM RELIGII, BO RELIGIA NIE MUSI SI JEJ BA!!! W/G M. Kaku CZASY PRZECIWSTAWIANIA NAUCE RELIGII I ODWROTNIE POWINNY SI WRESZCIE SKOCZY I TO RAZ NA ZAWSZE!!! * M. KAKU powiedzia te, e nie mona ich (nauki i religii) oddziela tak jak wiata zwierzt od wiata rolin, czy mczyzn od kobiet. Tylko jedno tych wiatw moe si nawzajem uzupenia i przynosi wszystkim jedno wsplne dobro!!! Nie mona wic sztucznie i bezmylnie (co niektrzy usiuj robi) oddziela nauki od religii i odwrotnie!!! DZIAANIA NA INNYCH FRONTACH III WOJNY WIATOWEJ I ZAKOCZENIE NAJWIKSZEGO KONFLIKTU ZBROJNEGO W DZIEJACH LUDZKOCI, KTRY NAS CZEKA - JAK PISA WIELKI PROROK I JASNOWIDZ MICHEL NOSTRADAMUS!!! LATA 2045?-2048? W poprzednim artykule opisaem upadek Kalifatu Wielkiego Talibanu i zakoczenie III wojny wiatowej w Europie, Pnocnej Afryce i w Zachodniej Azji, to jest na Bliskim i rodkowym

Wschodzie. Teraz opisz klsk Chin i drugiego po Wielkim Talibanie muzumaskiego mocarstwa wiatowego, ktre powstanie przed wybuchem III wojny wiatowej w Azji Poudniowowschodniej, a mianowicie klski Zjednoczonego Muzumaskiego Sutanatu Indonezji i Malajw. Jak ju wspomniaem poprzednio: Chiny, Japonia i Zjednoczony Muzumaski Sutanat Indonezji i Malajw w trakcie zmaga Wielkiego Talibanu z pastwami gwnie europejskimi po cakowitym zniszczeniu Rosji (i ustanowieniu granic Chin na Uralu) poprzez Alask uderz na wyspy Pacyfiku (np. Hawaje, Mariany, Polinezj, Melanezj i inne), a take bd si staray wysadzi swoje desanty na zachodnich wybrzeach USA I KANADY - to jest w Kalifornii, Oregonie, Waszyngtonie (stanie, a nie miecie) i Brytyjskiej Kolumbii. I trzeba powiedzie, e po wielu biwach morskich, pocztkowo zwyciskich, czciowo im si to uda! O tych zmaganiach wojennych M. Nostradamus nie pisze tak duo jak o walkach w Europie, Afryce i Azji z Wielkim Talibanem, ale z tych nielicznych tekstw wynika, e wojna na Pacyfiku (Oceanie Spokojnym) bdzie jeszcze bardziej zajada i krwawa, jak na Atlantyku czy Oceanie Indyjskim! W wojnie tej znacznie powszechniej bdzie uywana bro nuklearna. Z tekstw M. Nostradamusa wynika, e wiele wielkich chiskich, indonezyjskich i amerykaskich miast zostanie cakowicie zniszczonych. W kocu po kilkuletniej wojnie - Chiny i Zjednoczony Sutanat Indonezji i Malajw podpisz w byym rosyjskim Chabarowsku (bdzie to miasto ju chiskie, ktre bdzie nosio chisk nazw) BEZWARUNKOW KAPITULACJ!!! Bdzie to ostatni rok i akt III wojny wiatowej!!! W negocjacjach w Chabarowsku z pastw europejskich ma uczestniczy - UWAGA - TYLKO FRANCJA I POLSKA!!! - O CZYM TO CHYBA WIADCZY!!! Wczeniej z wojny po stronie Chin i Zjednoczonego Sutanatu wycofa si Japonia, ktra po tym jak Chiny i Sutanat zaczn ponosi wielkie klski, podpisze z USA w japoskim ju Wadywostoku tajny ukad, mwicy o tym, e w zamian za wsparcie wojskowe USA - Amerykanie po odbiciu Australii od wojsk indonezyjskiego Sutanatu oddadz j Japonii w celu zaoenia tzw. "DRUGIEJ NOWEJ JAPONII" tzw. "poudniowej"! Jak wspominaem wczeniej wyspy japoskie ulegn w czasie obu katastrof kosmicznych i wywoanych przez nie trzsie ziemi prawie cakowitemu zniszczeniu i zatopieniu. Przyja z Chinami bya potrzebna Japoczykom po to, eby Chiny zgodziy si na przesiedlenia ocalaej z kataklizmw ludnoci japoskiej do czci terytoriw byego rosyjskiego kraju nadmorskiego i wybrzey pacyficznych, w tym Kamczatki - tam powstanie tzw. "PIERWSZA NOWA JAPONIA" tzw. "pnocna"! Do Wadywostoku (Japoczycy zmieni jego nazw) zostanie nawet przeniesiona stolica Japonii. Druga Nowa Japonia powstanie w Australii za zgod USA i ich aliantw!!! TAK MA ZAKOCZY SI III WOJNA WIATOWA!!! *278 PODSUMOWANIE TEMATU WIATOWA?"!!! POD TYTUEM: "KIEDY WYBUCHNIE III WOJNA

W/g moich prognoz III wojna wiatowa, w czasie ktrej przewiduj dwie katastrofy kosmiczne zagraajce cigoci ycia nam Ziemi, a przede wszystkim YCIA CZOWIEKA JAKO JEDYNEGO WYRNIONEGO PRZEZ STWRC - PANA BOGA!!! GATUNKU BIOLOGICZNEGO OBDARZONEGO JEGO TCHNIENIEM, CZYLI "ROZUMEM I DUCHEM", BDZIE NAJWIKSZ, JAK PISZE MICHEL NOSTRADAMUS, TRAGEDI LUDZKOCI DO ROKU 3797, CZYLI DO NOWEGO OSTATECZNEGO PRZYMIERZA PO WOJNIE ZE MIERCI I SDEM OSTATECZNYM NAD LUDNOCI WIATA!!! BDZIE ONA MIAA MIEJSCE W LATACH 2021?-2048?, CZYLI 27 LAT!!! MAM WIADOMO, E PRZEDSTAWIONA PRZEZE MNIE WIZJA NAJBLISZEJ PRZYSZOCI JEST PORAAJCA!!! MA ZGIN DWIE TRZECIE LUDZKOCI, CZYLI OKOO 6 MILIARDW Z 9 MILIARDW MIESZKACW ZIEMI ZAMIESZKUJCYCH

J PRZED III WOJN WIATOW!!! DOTYCHCZAS WSZYSTKIE PRZEPOWIEDNIE MICHELA NOSTRADAMUSA BYY NIEZWYKLE TRAFNE I POTWIERDZONE PRZEZ BIEG DZIEJW!!! WYDARZENIA OBECNYCH CZASW: ROZRUCHY, KONFLIKTY, WOJNY, WSZELKIE KATAKLIZMY, NIEPOKOJE SPOECZNE, UPADEK OBYCZAJW SPOECZNYCH, ROZPOWSZECHNIAJCY SI MATERIALIZM I ATEIZM (O KTRYM NAWIASEM MWIC MWI BIBLIA - SOWO SZATANA, cyt.: "NIE MA BOGA, WIC NIE WIERZCIE W NIEGO"), TO CZYNNIKI GREMIALNEGO ROZPADU SPOECZESTWA LUDZKIEGO!!! NIEKTRZY LUDZIE UWAAJ, E BOGA NIE MA!!! E S NAJMDRZEJSI ZE ZWIERZT!!! JEST TO ICH SPRAWA!!! JA NIE JESTEM NAJMDRZEJSZYM ZWIERZCIEM, JA JESTEM CZOWIEKIEM (HOMO SAPIENS - CZOWIEKIEM ROZUMNYM), KTREGO BG WYBRA ZE WSZYSTKICH YWYCH ISTOT I TCHN W NIEGO "SWOJEGO DUCHA I ROZUM", I POWIEDZIA: "OD TEJ PORY JESTECIE STWORZENI NA MJ OBRAZ I PODOBIESTWO, CZYCIE DOBRO WSZDZIE, TAK JAK JA"!!! * DALSZY CIG PODSUMOWANIA TEMATU III WOJNY WIATOWEJ! W swoim opisie wydarze zwizanych z III wojn wiatow - z jej pocztkiem, zakoczeniem, czasem trwania i przebiegiem, a take z opisem wydarze dotyczcych dwch katastrof kosmicznych korzystaem z niej wymienionych rde, oprcz oczywicie centurii, prognostykw, listw i innych tekstw Michela Nostradamusa: 1. Ksiga Daniela, w tym sen Nabuchodonozora, uczta Baltazara, wizja czterech Bestii, ohyda spustoszenia. 2. Apokalipsa witego Jana. 3. Ksigi Sybilliskie, w tym Perska, Libijska, Delficka, Pytia, Frygijska, Samijska (z wyspy Samia), Tyburtyska, Kumaska, Erytrejska, Helespontyjska i ta XIII najsawniejsza - Michalda (krlowa Saby). Tak zwane Ksigi Sybilliskie s uwaane za jedne z najwaniejszych dokumentw kultury europejskiej. Stanowiy i stanowi inspiracje dla wielu artystw, poetw, pisarzy, malarzy, rzebiarzy, a nawet muzykw. Interesowali si nimi np. Owidiusz, Wergiliusz, Dante, Micha Anio, Giotto. W POLSCE SIGANO PO NIE (WYROCZNIE SYBILLISKIE) W CHWILACH TRUDNYCH DLA KRAJU! NA PRZYKAD ADAM MICKIEWICZ W III CZCI DZIADW POWOYWA SI NA NIE I PISA, cyt.: "...TAM KSIGA SYBILLISKA PRZYSZYCH LOSW WIATA"! 4. Objawienie w Heede. 5. Objawienie w la Salette. 6. Tajemnice Fatimskie. 7. Tajemnice Garabandal. 8. Objawienie w Akita (Japonia). 9. Tajemnice z Medugorie (Medjugorje). 10. Objawienie w Naju (Japonia). 11. Proroctwo z Wismaru. 12. Przekazy siostry Aiello. 12. Wizje witego ojca Pio. 13. Ekstaza mistyczna papiea Leona XIII.

14. Wizje siostry Yvety. 15. Przekaz Maego Kamyka. 16. Obrazy Nihil Domini. 17. Przepowiednia prowansalska. 18. picy Prorok Edgar Cayce. 19. Przepowiednie Jeane Dixon. 20. Przepowiednie Weroniki Lucen. 21. Wizja Eduarda Meiera. 22. Wizje Johna Leary'ego. 23. Przepowiednia przeora Eustachiusza. 24. Proroctwo opata Stanisawa Reszki. 25. Wizja Nimfy Suchoskiej. 26. PROROCTWO WERNYHORY (po polsku Waligry). 27. Przepowiednia ksidza Marka. 28. Widzenia mistyczki Wandy Walewskiej. 29. Przepowiednie ksidza Cielaka. 30. Prognozy kardynaa Augusta Hlonda. 31. Widzenie siostry Medardy. 32. Wizje Podlasianki. 33. Wizje ksidza Klimuszki. 34. Przepowiednie brata Ludovica Rocci. 35. KOD BIBLII. 36. Niektre zapisy innych ni Biblia witych ksig: Koranu, Ksigi Wed, Rygwedy, Ramajany, Ksigi Zohar, Talmudu, Awesty, Ramajany, Mahabharaty, Brahma Sutry, Sutra lotosu i inne, Granth Sahib i wiele innych. 37. Znaki - zapisy: Piramid Egipskich, Majw i innych budowli MEGALITYCZNYCH. 38. Pisma niekanoniczne: Apokryfy. 39. Inne pozostae rda. NA ZAKOCZENIE TEMATU PODAM URYWEK TEKSTU Z KSIGI III SYNNEJ SYBILLI XIII MICHALDY - KRLOWEJ SABY - GOCIA WIELKIEGO KRLA IZRAELA SALOMONA SPISANY W ROKU 875 PRZED NASZ ER!!! Saba to staroytne pastwo poudniowoarabskie (sabejskie) pooone na terytorium obecnego Jemenu - istniao ono w latach od 915 roku przed nasz er do 115 roku przed nasz er. Izrael znajdowa si w Kanaanie - obecnej Palestynie. Kanaan zosta w roku 63 przed nasz er nazwany przez zdobywcw rzymskich - Palestyn (std ta nazwa). Wwczas tej nazwy (Palestyna) nie znano. A OTO CZ SYNNEJ WYROCZNI: Najprawdopodobniej urywek tego tekstu dotyczy III wojny wiatowej i zwizanych z ni wydarze! Urywek tekstu z ksigi III staroytnego proroctwa - Sybilla (krlowa Saby) - Michalda do Wielkiego krla Salomona: "...Powiedziaam Ci przed chwil Wielki Salomonie, e za niecae 900 lat od czasu tej naszej rozmowy przyjdzie na wiat Syn Boga Jedynego w Betlejem, ktre ley niedaleko witej Jerozolimy stolicy Izraela, narodzi si z Ducha witego z Mirjam z panny dziewicy. Przyjdzie, aby odmieni ludzko, ale nie wszyscy go przyjm. Twj lud go nie uzna za swojego Mesjasza zgodnie z Wasz wit Ksig. Za przyczyn Waszych arcykapanw zostanie ukrzyowany na wzgrzu czaszki. Jakie dwa tysice lat po jego zmartwychwstaniu wybuchnie straszna trzecia wojna ogarniajca wszystkie ludy tego wiata rozprzestrzeniajce si od wschodu do zachodu i od poudnia do pnocy. Wszyscy poczuj smak tej najtragiczniejszej wojny w dziejach wiata i dwch strasznych GNIEWW JEDYNEGO BOGA, w ktrego twj lud wierzy. Niedaleko ruin Babilonu urodzi si Jednooki Mahdi posaniec Lucypera z Sary czterdziestoletniej prostytutki. Z wielkich gr

Azji poprowadzi synw Izmaela do wielkiej wojny przeciwko wszystkim wyznawcom Mesjasza. Wszdzie bdzie mier, gd i straszne choroby czyrakw. Wiele starcw, mczyzn, kobiet i niewinnych dzieci umrze z powodu wielkich przeladowa. Dwie trzecie ludnoci wyginie dziki szataskim dziaaniom trzeciego Antychrysta Mahdiego i ludw pksiyca... itd. itp."!!! DZIKUJ ZA UWAG - JEST TO MJ OSTATNI TEKST DOTYCZCY TEGO TEMATU!!! Przez kilka dni w miar wolnego czasu sprbuj odpowiedzie na niektre Wasze pytania i wtpliwoci! *283 ODPOWIEDZI NA NIEKTRE PYTANIA Panie Arteuzo: - Czy jest moliwe opnienie wojny? Zdarzyo si ju tak, e Nostradamus podajc dat pomyli si o kilka lat? Arteuza: Trudno mi powiedzie, czy jest moliwe opnienie III wojny wiatowej, bo nie znam daty jej wybuchu. Lata 2021?-2048? pisaem zawsze ze znakami zapytania, bo to s tylko moje przypuszczenia, czy prawdziwe? - nie jestem pewien. W Biblii jest napisane, e dobre uczynki i modlitwy do Boga mog odroczy kar na jaki czas, ale jest ona zawsze nieuchronna! BG MWI, cyt.: "DLA YWYCH JESTEM MIOSIERNY I SPRAWIEDLIWY, DLA UMARYCH TYLKO SPRAWIEDLIWY!!!" * - Skoro ludzie maj si zmieni po 3 wojnie wiatowej, to kiedy zostan wprowadzone microchipy, tak zwane "Znami Bestii"? Bo chyba ludzie nie bd chcieli przyjmowa tego znamienia? Arteuza: Z rnych proroctw i przepowiedni wynika, e tzw. "Znakiem Bestii" ludzie bd znakowani jeszcze przed wybuchem III wojny wiatowej - najpewniej 3-4 lata przed ni. Z proroctw wynika, e na og wszyscy bd si "czipowali", bo inaczej na przykad nic nie kupi w sklepach, m.innymi adnej ywnoci. Czipy bd m.innymi zastpoway karty bankomatowe, a take paszporty, dowody osobiste, bilety itp. Pisaem ju o tym. Pienidze materialne - banknoty i monety zostan w ogle wycofane. W pracy czy banku - wypata i kredyt bd wpisywane w czip na rku. BEZ (CZIPA) ZNAKU BESTII NIE DA SI NORMALNIE Y - NIC NIE BDZIE MONA KUPI, NIGDZIE WEJ I WYJECHA - POLICJA BDZIE ZNAA MIEJSCE POBYTU KADEGO CZOWIEKA - CZIP BDZIE DO KOMPUTERA - BESTII - PRZEKAZYWA SYGNA NIESYSZALNY DLA JEGO WACICIELA!!! *289 - Czy przyszy krl Polski pochodzi od Jagiellonw? Co o nim wiadomo wicej? Mj syn urodzi si w kocu XX wieku i jest potomkiem Jagiew, nazywa si inaczej oczywicie. Moe to on? Jeeli nie on, no c szkoda, ale z racji koneksji rodzinnych znam wszystkich potencjalnych krlw - Krak'w. Interesujce wydaje mi si zrobienie skrconej listy na podstawie jaki dodatkowych opisw, znakw szczeglnych etc. Arteuza: Niestety, ale nic specjalnego na ten temat nie mog Panu powiedzie, prcz tego co napisaem. Jak ju pisaem wczeniej bdzie to potomek dynastii Jagielloskiej (bdzie mia papiery rodowe). Tak

samo jak Henryk Szczliwy Krl Francji i pierwszy papie awinioski z dynastii Burbonw. Nigdzie w adnych proroctwach i przepowiedniach (ktre znam) nie ma nic na temat imienia tego krla Polski. Chocia mwi si o nim III Krak (o krlu polskim w czasie III wojny wiatowej), to niektre przepowiednie (powtarzam niektre, ale nie Nostradamus) mwi o nim, e bdzie nim byy ksidz, i e urodzi si na Pomorzu, ale ja nie jestem o tym przekonany, poniewa przepowiednie mwice o tym, e tym krlem bdzie byy ksidz s tylko przepowiedniami cile katolickimi i to nielicznymi. Niektre przepowiednie twierdz, e chocia urodzi si na Pomorzu (nie wiadomo jakim), to przybdzie do Polski z Zachodu, konkretnie z Francji, ale i to nie jest pewne. To wszystko co na temat polskiego krla (przyszego) mog powiedzie. * - Centurionie, jest tu kilka ciekawych pyta, czy mgby si do nich odnie? 1) NA pnocnej pkuli ma si wyoni nowy ld. Taka sytuacja prawdopodobnie spowoduje fal Tsunami. Idc na poudnie powinna zala np. Holandi i Belgi. Czy s centurie, ktre opisuj to zdarzenie? 2) W wielu objawieniach jest mowa o tym, e jednym z krajw ktre najbardziej ucierpi bd Niemcy. Co si zoy na praktycznie unicestwienie Niemcw. Przecie najcisze walki maj si rozegra w basenie Morza Pnocnego. 3) Co sie stanie w Polsce z tymi, ktrzy nie bd chcieli przyj islamu? 4) Czy jest gdzie informacja, ile ludnoci po wojnie bdzie liczya Polska? Z pewnoci widzc niezniszczony kawaek wiata cignie do nas wielu uchodcw. 5) Kogo podczas podziau Polskiego kocioa poprze Benedykt XVI? Bo mniemam, e to za jego pontyfikatu si to stanie. 6) Czy Krl Polski bdzie wprost potomkiem Jagiellonw, jak Henryk de Burbonw? Czy bdzie to potwierdzone genealogicznie? Co zrobi ten czowiek, e zasuy na wybranie go na krla. Przecie "krlewskie pochodzenie" nie wystarczy po tylu latach bez monarchii w Polsce. Czy posiadasz jakie informacje na ten temat? 7) Ciekawi mnie sposb podania dugoci wojny 7 i 20. Jest to zrobione tak jak w jzyku niemieckim... Ciekawy jestem, czy jest to przypadkowy podzia. Moe okrela on dwie czci III wojny wiatowej. Oczywicie moe to by przypadek. 8) Czy wiesz co na temat dokumentw jakie ujawni Watykan? (prawdopodobnie po stuleciu Fatimy) Czy wiadomo co o ich treci??? Arteuza: O tym wszystkim dokadnie ju pisaem - przypominam krtko: 1. Zalane zostan pnocne Niemcy wcznie z prawie ca Holandi, ale pniej z niektrych terenw woda si cofnie. W ogle bardzo zmieni si linia brzegowa Europy i innych kontynentw -

bd musiay by rysowane nowe mapy. Wyoni si niektre wyspy (ldy), a niektre ulegn zatopieniu. Nowe ldy w przepowiedniach naley rozumie jako nowe wyspy, a nie kontynenty jak niektrzy sugeruj. Jest kilkadziesit centurii na ten temat - kilka podawaem. 2. Te ju na ten temat pisaem. Powstanie Cesarstwo Niemieckie, ktre bdzie sprzyjao Mahdiemu. Pniej wybuchnie tam krwawa rewolucja, w ktrej Niemcy bd walczy przeciwko sobie oraz z miejscowymi muzumanami. Mahdi uderzy w czasie rewolucji na Cesarstwo i okupuje poudniowe Niemcy doprowadzajc do masowych rzezi i deportacji. Wschodnie Niemcy zajmie w tym czasie sprzyjajcy Mahdiemu polski genera - sprzymierzeniec Antychrysta. W pnocnych Niemczech powstanie pogaskie pastwo, w ktrym bdzie rzdzia kasta pogaskich starogermaskich kapanw. Najprawdopodobniej Niemcw po III wojnie wiatowej pozostanie nie wicej jak okoo 10 milionw, wskutek katastrof, rewolucji i wojen. Po III wojnie Polakw bdzie najprawdopodobniej okoo 30 do 35 milionw, a moe wicej. Musi Pan wiedzie, e zmieni si liczba ludnoci wielu krajw. Bugarzy, cyt.: "nard na poudniu na pnocy od Turkw zupenie wyginie". Dla przykadu podam, e liczba mieszkacw na terenach byych pastw - po III wojnie wiatowej moe si (moje przypuszczenia) tak mniej wicej przedstawia: - Francja 20 milionw - Polska 30 milionw - Niemcy 10 milionw - Anglia 10 milionw - Szkocja 3 miliony - Irlandia (caa)1 milion - Holandia 3 miliony - Belgia 4 miliony - Czechy 2 miliony - Sowacja 1 milion - Wgry 2 miliony - Rumunia 18 milionw - Wochy 6 milionw - Hiszpania 4 miliony - Portugalia 1 milion - Grecja 1 milion - Bya Jugosawia cznie okoo 5 milionw - Ukraina 8 milionw - Litwa, otwa i Estonia cznie nie wicej jak 2 miliony - Biaoru 5 milionw - Dania 1 milion - Norwegia 1/2 miliona - Szwecja 3 miliony itd. itp. - s to oczywicie tylko orientacyjne liczby. Rosja, ta pozbawiona ju Syberii i Dalekiego Wschodu, a take Kubania, czyli cz europejska po wielkich zniszczeniach nie bdzie prawdopodobnie liczya wicej jak 10 milionw ludzi. WYNIKA Z TEGO (POTWIERDZA TO WIELE PROROCTW I PRZEPOWIEDNI), E POLSKA BDZIE NAJLUDNIEJSZYM KRAJEM EUROPY I TO NA OBECNYM TERYTORIUM, A PRZECIE WIELE KRAJW JESZCZE DO SIEBIE PRZYCZY!!! TAK WIC MIAR NALEY OCENIA PRZYSZ HISTORI, T PO III WOJNIE

WIATOWEJ!!! Oczywicie liczba ludnoci spadnie drastycznie na caym wiecie - z okoo 9 miliardw zostanie okoo 3 miliardy. Te kraje, ktre bd najbardziej zagroone przez katastrofy kosmiczne (lece przy wielkich oceanach, morzach lub na wyspach) oraz te, ktre bd najbardziej wojoway, te ponios najwysze straty, rwnie ludnociowe!!! 3. Ci Polacy, ktrzy nie bd chcieli przej na islam bd dyskryminowani i przeladowani, ale nie bd zamieniani na niewolnikw i wywoeni do obozw pracy, BO POLSKA NIE BDZIE OKUPOWANA PRZEZ MAHDIEGO!!! 4. Ju odpowiedziaem powyej. 5. Nie jest to jasne, moliwe, e polski koci rozpadnie si niedugo po mierci Benedykta XVI. 6. S osoby na wiecie, ktre dysponuj papierami rodowymi rnych rodw krlewskich i szlacheckich, np.: Habsburgw, Burbonw, Hohenzollernw oraz oczywicie i Jagiellonw, a take np.: Potockich, Zamojskich, Branickich itd. Jagiellonw zapewne nie w prostej linii, ale takie osoby s!!! Nic wicej o osobie polskiego krla powiedzie nie potrafi. 7. III wojna wiatowa bdzie miaa liczne przerwy w dziaaniach zbrojnych, midzy innymi spowodowane dwiema katastrofami kosmicznymi i rozejmami kilkumiesicznymi (bdzie miaa inny charakter ni I i II wojny wiatowe). Dlatego ta "7" zostaa przez Nostradamusa wyodrbniona jako tzw. przerwy. Wszystkie pozostae przepowiednie mwi rwnie, e III wojna bdzie trwaa a 27 lat. Tylko Nostradamus wyodrbni 7 lat na przerwy, i tylko on jeden napisa 7 i 20. W redniowieczu nie mwiono te tak jak dzisiaj, np.: trzydzieci cztery, tylko cztery i trzydzieci - i to w wielu jzykach. 8. Tak wiem, jest to tak zwana "trzynasta szafa" - o tym mwi te M. Nostradamus. 13 szafa wystpuje w wielu utworach literackich, gwnie poetyckich. Wspominaem te ju o tym. * - Czy korzystanie ze rde, co do ktrych s due wtpliwoci nie jest bdem? Bazowanie na bdnych rdach prowadzi do bdnych wnioskw, a przykadem jest wskazanie jako rde objawienia Maego Kamyka, ktry twierdzi, e bdzie wybrany kolejnym papieem Piotrem II. Arteuza: Wymieniem wszystkie te przepowiednie, proroctwa, wyrocznie, tajemnice itd. oraz inne zapisy, do ktrych sigaem i je konfrontowaem, oczywicie wystpuj w nich czasami spore rnice. I to wszystko. Nigdzie nie twierdziem, e ze wszystkimi si jako badacz zgadzam. Piotr II - takie imi ma nosi ostatni papie rzymski po Benedykcie XVI, tzw. "Petrus Romanus" moliwe, e bdzie po "Petrusie Romanusie", czyli Piotrze II, jeszcze jeden - "Petrus Romanus II", o ktrym poza list pisze w swoim tekcie w. Malachiasz.(?) Ale nie potwierdza tego M. Nostradamus. *290 - Prosi Pan, aby po zakoczeniu tematu przypomnie kilka nurtujcych mnie i innych pyta dotyczcych: - Przytoczenia centurii dotyczcych przeszej historii Polski, np. krlw, czy innych wydarze

wanych dla naszego Narodu. - Przyszej historii Polski (co prawda wiele ju Pan na ten temat powiedzia, ale pytania dotyczce tego wtku pojawiay si najczciej). - Odnalezionej Centurii XII (jest tam mowa i o III wojnie i o np. licznych stygmatykach, objawieniach maryjnych). - O deniu ludzkoci ku niemiertelnoci i o niej. Arteuza: M. Nostradamus waciwie mao pisa o Polsce, te centurie, ktre poda, to praktycznie wszystkie dotyczce losw Polski w XXI wieku. Jest bardzo ciekawych kilka tekstw M. Nostradamusa dotyczcych losw Polski koca XXI wieku i pocztkw XXII, ale nie jest to tematem tej strony. Z braku czasu, w przyszym tygodniu wyjedam, nie jestem w stanie o tym pisa, przepraszam. Tak, znam te odnalezione centurie (ale nie te co Pan przytacza, chocia moliwe, e to te, ale s inaczej tumaczone), chocia nie s one jeszcze potwierdzone - ju chyba o tym pisaem. Pisaem, e w/g Nostradamusa ludzie przezwyci mier, ale nie ciaa. Duch czowieka bdzie w chwili mierci lub tu przed ni (pod kontrol jaki urzdze) przechodzi do innego nowego ciaa!!! Ten nowo powstay czowiek, ktry wejdzie (duch-pami) do innego ciaa, bdzie zna swoje poprzednie wcielenia!!! Wtedy te w ogle znikn jakiekolwiek cmentarze i uroczystoci pogrzebowe!!! Co niebywaego!!! Tak pisa M. Nostradamus. * - Zaciekawi mnie bardzo duy spadek iloci ludnoci Ukrainy. Przecie bdzie pod okupacj Polski. Czyby a tyle wymordowali Rosjanie?? Arteuza: Ukraina przeyje, jak ju pisaem, wewntrzn wojn, a nastpnie krwaw interwencj i okupacj rosyjsk wschodniej jej czci. Cz zachodnia Ukrainy (Galicja i Woy) bdzie za poparciem NATO przyczona do Polski (nastpi wic rozbir Ukrainy pomidzy Polsk i Rosj), a pniej najazd wojsk Mahdiego, ktrzy wyrzuc z niej (ze wschodniej czci Ukrainy) wojska rosyjskie. Bd si oni (Turbany muzumaskie) krwawo obchodzi z miejscow ludnoci, bd wywzki miejscowej ludnoci do niewolniczej pracy w gb Azji. Jak wynika z szeregu przepowiedni, polskie wojska bd witane na Ukrainie wschodniej dosownie - "kwiatami". Ukraina na stae zostanie przyczona do Polski, i to caa z Krymem i Donbasem!!! W wyniku porozumienia z polskim generaem, Mahdi, po wypdzeniu wojsk rosyjskich, przekae Polsce ca Ukrain i poudniow Rosj - Kuba, to znaczy takie miasta jak: Soczi, Noworosyjsk, Stawropol, a nawet Wogograd, czyli dawny Stalingrad. Turbany okupujce Ukrain i poudniow Rosj zostan przerzucone do wojny z Wochami, Hiszpani, Francj i Niemcami. Ten sojusz bdzie bardzo (pod wzgldem terytorialnym) korzystny dla Polski. Jedyn wad tego sojuszu bdzie przeladowanie chrzecijastwa w Polsce, ale i tak nie bdzie ono tak krwawe i drastyczne jak w krajach chrzecijaskich, ktre Mahdi zdobdzie. Prosz zauway, e Rumunia, w ktrej bdzie rzdzi te wojskowy dyktator - sojusznik Mahdiego bdzie miaa rwnie nike straty ludnociowe. Po prostu Polacy i Rumuni nie bd masowo wywoeni jako niewolnicy muzumanw w gb Azji, co spotka narody okupowane!!! * Skoro nadszed czas zadawania pyta, to mam takie: 1. Czy Nostradamus pisa cokolwiek o przyszoci judaizmu? Chodzi mi przede wszystkim o kwesti budowy Trzeciej wityni (czy do niej dojdzie i kiedy) oraz o to, czy judaizm w ogle bdzie jeszcze istnia po III wojnie, czy te zostanie wchonity przez to nowe chrzecijastwo?

2. Czy wiadomo co wicej, na czym waciwie ma polega to nowe chrzecijastwo - poza powrotem do Przykaza Mojeszowych, o ktrym Pan wspomina? 3. I jeszcze takie pytanie jako do tumacza znajcego hebrajski. Co Pan sdzi o nastpujcym tekcie? "To nie Bg stworzy wiat" - profesor o Biblii "Na pocztku Bg stworzy niebo i ziemi" - czy pierwsze zdanie "Ksigi Rodzaju" le przetumaczono z hebrajskiego? Tak twierdzi prof. Ellen van Wolde, badaczka Starego Testamentu. Van Wolde przeprowadzia analiz tego fragmentu "Ksigi Rodzaju". Jej zdaniem, jego autorzy nigdy nie chcieli sugerowa, e to Bg stworzy wiat. Ziemia ju istniaa, gdy rozpocz dzieo stworzenia ludzi i zwierzt - uwaa van Wolde. Przedstawiajc wyniki swej analizy, zwraca ona uwag na to, e hebrajskie sowo "bara" uyte w pierwszym zdaniu "Ksigi Rodzaju" nie znaczy "stwarza", ale "rozdzieli". - Co jest nie tak z tym czasownikiem - mwi badaczka komentujc obecne przekady Starego Testamentu. Dodaje, e z jej analizy wynika, e Bg rozdzieli niebo od ziemi, ld od wody, ptaki od zwierzt wodnych. - Woda ju istniaa. Bg stworzy niektre byty, ale nie wszystkie. Znana idea, e stworzy wszystko z niczego, to nieporozumienie - wyjania van Wolde w rozmowie z "The Daily Telegraph". Wyniki swojej analizy przedstawia na uniwersytecie Radboud w Holandii. Jak twierdzi ma nadziej, e przyczyni si one nie tylko do rozpoczcia nowej naukowej debaty nt. Biblii, ale i trafi do ludzi wierzcych. Wicej na stronach "The Daily Telegraph". http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7134225,_To_nie_Bog_stworzyl_swiat___Profes or_o_Biblii.html Arteuza: Nie zgadzam si z opiniami van Wolde i jej podobnych. Biblia zostaa napisana w jzyku starohebrajskim - waciwie archaicznym, a cz Biblii w jzyku staroaramejskim. Obecne nowoytne jzyki: hebrajski i aramejski bardzo rni si od archaicznych jzykw: hebrajskiego i aramejskiego. Jzykiem aramejskim nowoytnym posuguje si mniejszo chrzecijaska chaldejska w obecnej Syrii. NALEY PAMITA, E JZYKI CAY CZAS PODLEGAJ EWOLUCJI! GDYBY ZNA PAN JZYK STAROHEBRAJSKI, TO IZRAELCZYK ZNAJCY TYLKO NOWOYTNY JZYK HEBRAJSKI WACIWIE BY PANA NIE ROZUMIA, CO PAN DO NIEGO MWI!!! Mia by Pan te ogromne problemy jzykowe w Polsce jako Polak, np. w czasie tzw. "potopu szwedzkiego" w XVII wieku, bowiem wczesny polski jzyk rni si od obecnego, tak jak np.: czeski od obecnego polskiego. Gdyby natomiast znalaz si Pan w czasach Mieszka I w ogle by Pan si z wczesnymi ludmi nie "dogada"!!! Staroytna "greka", czy nawet redniowieczny grecki, nie jest w ogle zrozumiay dla obecnych Grekw. Od aciny klasycznej (jej te jest szereg pniejszych odmian i form) wywodzi si w prawie prostej linii jzyk woski (najbardziej podobny do aciny klasycznej jest jednak obecny jzyk sardyski), a przecie rnice s bardzo due. O stworzeniu wiata (wszechwiata, wszechrzeczy), to jest o tym fragmencie Biblii (cytowanym przez Pana) pisaem na zakoczenie moich artykuw (prosz o jego przeczytanie). Prosz te o przeczytanie wszystkich tekstw od strony "numer1" tego tematu, zanim zada Pan jakiekolwiek pytanie. To przytaczane przeze mnie tumaczenie Biblii, cytat dot. "stworzenia wiata (wszechwiata)" jest oglnie przyjte przez fachowych jzykoznawcw archaicznego jzyka starohebrajskiego. Pani Ellen van Wolde nie jest dla mnie autorytetem w dziedzinie jzykoznawstwa staroytnego, wic nie zgadzam si z takim tumaczeniem Biblii.

Nowe chrzecijastwo nie bdzie religi "stricte" chrzecijask. Bdzie to religia, ktra uzna, e Jezus Chrystus jest Zbawicielem wiata i przyjmie krzy jako jeden ze swoich (cho gwny) znakw. Ta nowa religia przyjmie rwnie za swj znak ydowsk menor, ktra te bdzie miaa swoje miejsce w nowych wityniach, JAKO ZNAK STAREGO TESTAMENTU - KRZY NOWEGO TESTAMENTU!!! Poza tym pocztkowo bd wybierani tzw. "papiee awinioscy", ale gdzie w sto lat pniej ta funkcja ma by w ogle zlikwidowana - tych papiey ma by 13 i prcz pierwszego, ktrego mianuje Henryk Szczliwy, nastpni bd wybierani najprawdopodobniej na 5-letnie kadencje przez - uwaga - arcykapanw-nominatw. Funkcja kardynalska ma by po mierci pierwszego papiea awinioskiego, przyjaciela Henryka V Szczliwego, w ogle zniesiona. Z pord tych 13 papiey awinioskich trzech ma by kobietami!!! Msze, a waciwie naboestwa, bd cakiem inne ni obecnie. Dokadnie nie wiadomo jakie, ale bd bardzo skromne, jeszcze skromniejsze ni obecnie w niektrych kocioach protestanckich. Ksia (bd mogy by nimi i kobiety) wybierani bd przez wiernych na poszczeglne kadencje (kandydaci bd musieli mie skoczone studia teologiczne). Najprawdopodobniej reformie ulegnie cae Pismo wite, czyli BIBLIA - niektre jej obecne ksigi zostan wyczone, a niektre wczone. Kapani: Biskupi, ksia nie bd odprawia naboestw w "bogatych strojach (szatach) liturgicznych". Prcz 12 pierwszych apostow Chrystusa zostan uniewanione wszystkie kanonizacje na witych i beatyfikacje na bogosawionych w ich diecezjach. Bdzie zakaz budowy wity penych: "przepychu i bogactwa wystroju wewntrznego i zewntrznego". Brak obrazw witych, wszelkich ozdb, nagie krzye (bez wizerunku Chrystusa), to charakterystyka nowych wity!!! HASO WRACAMY DO SKROMNEJ WIARY PIERWSZYCH CHRZECIJAN I NOWE CHRZECIJASTWO CZY WSZYSTKIE RELIGIE - TO DWA NACZELNE HASA TEJ NOWEJ RELIGII, ktra bdzie nosia nazw: nie koci rzymskokatolicki lub katolicki, a ZJEDNOCZONY APOSTOLSKI KOCI JEZUSA CHRYSTUSA!!! Po III wojnie zostanie jeden tylko zakon, a mianowicie Zakon Braci Mniejszych (mski), z ktrego bdzie si wywodzi nowy pierwszy papie awinioski. Wszystkie zakony mskie i eskie zostan zlikwidowane, a gdzie 100 lat po III wojnie rwnie i zakon "Braci Mniejszych". Z sakramentw witych pozostanie najprawdopodobniej tylko jeden, to jest chrzest, ktry bdzie udzielany dopiero po osigniciu penoletnoci i to bez udziau tzw. rodzicw chrzestnych. Ze wszystkich wit religijnych pozostan tylko dwa: "Wielkanoc" i "Boe Narodzenie". Inne wita zostan zlikwidowane. Zmiany maj by bardzo drastyczne bardzo due i dogbne. Waciwie prcz wiary w JEZUSA CHRYSTUSA TA NOWA RELIGIA, JAK PISZE M. NOSTRADAMUS I INNI, BDZIE PRAWIE CAKIEM INNA NI OBECNE CHRZECIJASKIE WYZNANIA!!! Na przykad, jak pisze M. Nostradamus i inni prorocy, maj by wykorzenione wszystkie "pogaskie" tradycje witeczne z dotychczasowych kociow chrzecijaskich, A TAKE KULT TAK ZWANYCH WITYCH OBRAZW!!! Zostan zlikwidowane: spowied przed konfesjonaami, hierarchia kocielna, klasztory itd. Ciaa zmarych bd obowizkowo spopielane, a cmentarze w obecnej postaci likwidowane. Maestwo przestanie by sakramentem, tak jak w obecnym kociele rzymskokatolickim. Zreszt wraz z rozwojem technologii i w ogle postpu zacznie wzrasta ogromnie ROLA KOBIET W SPOECZESTWIE!!! M. Nostradamus, i inni prorocy i wizjonerzy twierdz, e jakie 100 lat po wojnie nastpi nowa ERA MATRIARCHATU!!! Kobiety (ze wzgldu na rozwj technologiczny) bd miay coraz wicej czasu i to one w konkurencji z mczyznami bd si okazyway silniejsze na prawie kadym polu!!! Pniej to gwnie one i roboty humanoidy bd podbijay kosmos. To one bd przewanie dowdcami statkw kosmicznych. Rwnie we wadzach w rzdzeniu maj mie zdecydowan przewag nad mczyznami. DLATEGO WSZELCY PROROCY I JASNOWIDZE OKRES OD XXIV WIEKU DO XXX WIEKU

NAZYWAJ "EPOK KSIYCA" - ma to bowiem zwizek z tzw. "menstruacj kobiec" rwn obiegowi Ksiyca wok Ziemi. Waciwie w XXIV wieku kobiety maj przej prawie cakowit wadz (po Wojnie z Maszynami). Skoczy si ona okoo wieku XXX, kiedy zaczn si ksztatowa inne rasy ludzkie pod wpywem ycia w kosmosie (na innych planetach), a nie tylko na Ziemi, ale o tym nie zamierzam pisa. wiat i ludzko bdzie ju wwczas tak odmienna, e spotkabym si tu chyba z atakami ze wszystkich stron. Po III wojnie wiatowej bdzie cakowity zakaz aborcji i eutanazji na caym wiecie (tylko bd one uwzgldniane w naprawd bardzo wyjtkowych przypadkach). W pniejszych wiekach problemy z aborcj i eutanazj (dziki postpom medycznym i technologicznym) cakowicie zanikn. Kobiety maj si pozby cakowicie tzw. "problemu ciy". Kobieta przestanie rodzi, a rodzice (lub ona sama) bd swoje dzieci odbierali ze specjalnych inkubatorw, w ktrych bd si przez 9 miesicy (pod kontrol medyczn) rozwijay do etapu tzw. "noworodka"!!! Wanie ten przeom, midzy innymi, umoliwi OGROMNY AWANS KOBIET W NOWYM SUPERTECHNOLOGICZNYM SPOECZESTWIE!!! Prorocy mwi wprost - nastpi NOWA EPOKA MATRIARCHATU!!! Kobiety w przyszoci maj nazywa III wojn wiatow jako WIELK TRAGEDI ROZPTAN PRZEZ WIAT MCZYZN, I O TO NASZYCH MSKICH POTOMKW "BD OBWINIA"!!! TAK WIC RNYCH PROBLEMW SPOECZNYCH (JAK WIDZIMY) NIGDY LUDZKOCI NIE ZABRAKNIE - BD SI POJAWIAY WCI NOWE!!! Co do judaizmu, to ydzi przyjm now religi i uznaj Jezusa Chrystusa za Mesjasza. W Jerozolimie na gruzach obecnego meczetu powstanie Wielka witynia nowego chrzecijastwa i ydzi przed ni ustawi obok siebie wielki nagi krzy i wielk menor jako jedno Starego i Nowego Testamentu. Bdzie tam rwnie znajdowaa si (jak pisze M. Nostradamus) odnaleziona "ARKA PRZYMIERZA". TA WITYNIA JEROZOLIMSKA BDZIE NAJWANIEJSZ WITYNI CHRZECIJASK!!! Bazylika witego Piotra w Rzymie bdzie tylko czciowo odbudowana i to dopiero po okoo 50 latach po III wojnie wiatowej. Wraz z zajciem Watykanu przez wojska (turbany) III Antychrysta zostanie zlikwidowane Pastwo Watykaskie. WATYKAN I ADNE INNE PASTWO KOCIELNE JU NIGDY SI NIE ODRODZI!!! W ogle Rzym stanie si maym miastem prowincjonalnym. Pastwa woskiego te ju po III wojnie wiatowej nie bdzie, bo zostanie przyczone do Francji Henryka V Szczliwego. Wochy nigdy ju, tak jak np. i Hiszpania, nie stan si niepodlegym pastwem! Taki los spotka wiele pastw Europy i wiata! WIAT PO III WOJNIE WIATOWEJ BDZIE NAPRAWD ZUPENIE INNYM WIATEM (wiara, kultura, obyczaje, systemy rzdzenia itd. - WSZYSTKO SI ZUPENIE ZMIENI!). Nie bdzie pienidzy w obiegu (pozostanie "czipowanie ludzi"), nie bdzie gied, a nawet bankw, radio i prasa zanikn - tak jak teraz zanika przesyanie telegramw, czy listw. Bdzie kapitalizm, ale cakiem inny ni obecnie. Ale to te ju jest inny temat. O tym mwi przepowiednie dotyczce innych okresw w historii ludzkoci. WIAT SI ZMIENIA I BDZIE SI ZMIENIA W/G WASNYCH ZASAD, A NIE TAK JAK MY CHCEMY - PAMIETAJMY O TYM!!! * - Z tego co widz podobnie do Polski zachowa si Rumunia. Tam take w czasie wojny bdzie dyktatura sprzyjajca Mahdiemu. Std moje pytanie: Jaki status po wojnie bdzie miaa Rumunia? Czy zachowa niepodlego? Jakie bd relacje midzy Polsk i Rumuni, przecie bylibymy ssiadami? Czy s jakie informacje na ten temat? Arteuza:

Rumunia obok Francji i Polski bdzie pocztkowo bardzo si liczya w Europie i przystpi do sojuszu tych dwch pastw. W kocu III wojny wiatowej dojdzie tam do krwawej wojny domowej na tle religijnym. Ludno tego kraju ze wzgldu na sabo kocioa prawosawnego, bardzo chtnie i bez adnych oporw (nie tak jak w Polsce) przyjmie religi muzumask. Islam bdzie w Rumuni tak silny, e obalony zostanie si nowy rzd prbujcy narzuci Rumunom nowe chrzecijastwo. Nowe chrzecijastwo poprze Polska i razem z przysanymi wojskami francuskimi zbrojnie (w bardzo krwawy sposb) rozprawi si z muzumanami, ktrzy przejli z powrotem wadz w pastwie. Po wojnie nowy rzd chrzecijaski bdzie bardzo saby i w kilka lat po wojnie krl Polski przyczy (prawie bez walki) ten kraj do swojego krlestwa. Rumunia, tak jak i inne kraje podlege Polsce lub Francji, nie odzyska ju swojej niepodlegoci! * ..."Kobiety maj si pozby cakowicie tzw. "problemu ciy". Kobieta przestanie rodzi, a rodzice (lub ona sama) bd swoje dzieci odbierali ze specjalnych inkubatorw, w ktrych bd si przez 9 miesicy (pod kontrol medyczn) rozwijay do etapu tzw. "noworodka"!!! Wanie ten przeom, midzy innymi, umoliwi OGROMNY AWANS KOBIET W NOWYM SUPERTECHNOLOGICZNYM SPOECZESTWIE!!!"... - Skoro ci ma nie by (cho uwaam to za wynaturzenie), to mam nadziej, e chocia spadzanie dzieci pozostanie w tradycyjnej formie. :) Arteuza: Podzenie dzieci bdzie rne. Seks msko-damski nie bdzie rwnoznaczny z podzeniem dzieci. Czsto po zapodnieniu zarodek bdzie transportowany z macicy do specjalnego inkubatora (speniajcego rol macicy) i tam bdzie si dalej rozwija!!! ) Zapodniona niewiasta odda swj zarodek, Przyjdzie go odebra gdy bdzie dzieckiem. witynie pene mczyzn kierujcych swoje proby. Kobiety i ich roboty bd przez wieki rzdziy przeznaczeniem! Z tego tekstu wynika m.innymi, e witynie (kocioy) bd zapenione mczyznami, a nie tak jak teraz gwnie kobietami! Ale te inne wiaty, jak wiat maszyn (wojna maszyn), pniej kobiet te padnie! Pan Bg Stwrca Wszechrzeczy (Wszechwiata) Wie bowiem dobrze, o co mu chodzi w odrnieniu od grzesznych ludzi niezalenie od ich narodowoci, rasy, pci i wieku!!! * - Pozwol sobie zapyta jeszcze o miasta, ktre mog ucierpie podczas tych 13 zamachw w okresie superterroryzmu. Wspomina Pan o "Nowym Miecie" i Berlinie, czy Nostradamus podaje wicej szczegw dotyczcych zamachw? Wszake to ju niebawem... Odnonie wiata po III wojnie, zapewne bdzie on bardzo zniszczony (wspomina Pan o wyginiciu wielu gatunkw zwierzt i rolin, ktre bd w przyszoci przywracane), ale czy Nostradamus wspomina jak bdzie wyglda ten wiat przyrodniczy w nastpstwie wojny i jaki bdzie oglny stosunek ludzi do przyrody? Arteuza: Centurie i inne teksty M. Nostradamusa s najdokadniejszymi przepowiedniami wrd wszystkich jakie s!!! DLATEGO WZBUDZAJ ONE TAK CIEKAWO, A ZARAZEM KONTROWERSJE!!! WIZJE TEGO AUTORA MAJ JEDN WAD, A MOE WANIE

ZALET, E WIKSZO Z NICH MONA RNIE INTERPRETOWA!!! WIELE Z NICH TO TAK ZWANE CENTURIE JANUSOWE (jak ju pisaem niejednokrotnie)!!! Skd ta nazwa si bierze? - ot "JANUS" to rzymskie bstwo o dwch twarzach, SPOGLDAJCE RWNOCZENIE W PRZESZO I PRZYSZO!!! Wiele centurii i innych tekstw M. Nostradamusa mona odnie do czasw z zamierzchej przeszoci jak i przyszoci. Trudnoci w interpretacji jego tekstw polegaj na tym, e niektre z nich, jak ju pisaem, mona przypisa do dwch, trzech, a nawet czterech zdarze w rnych wiekach, np. jeden czterowiersz moe dotyczy wieku XVII, XIX, XXI i XXX!!! S te oczywicie teksty dotyczce jednego konkretnego wydarzenia. O tej "janusowej wersji wydarze", zapisanych w niektrych centuriach i innych tekstach M. Nostradamusa, pisze znany historyk Roger Prevost - mimo, e z wieloma jego opiniami si nie zgadzam, to udao mu si udowodni jedno, a mianowicie, e centurie i teksty Nostradamusa opisywa mog (jak napisaem powyej) WIELE ZDARZE!!! Ksika tego autora z roku 1999 nosi tytu: "Nostradamus le mythe et la realite". By moe dlatego w 1594 roku, kiedy Chvigny wyda pierwszy ze swoich traktatw o Nostradamusie (NA PODSTAWIE LICZNYCH NOTATEK), opatrzy go tytuem: "La premiere face du Ianus Francois" (pierwsze oblicze francuskiego Janusa). JAK JU PISAEM NIE RAZ TEN NIESAMOWITY PROROK-JASNOWIDZ JEST CIGLE BADANY. WCI ODKRYWANE S (w jakich "zapadych" bibliotekach jego rne teksty i traktaty - wiele z nich nie ma w ogle adnych oznacze!). Co do miast, o ktre Pan pyta, oprcz Nowego Jorku mona si domyla, e takimi miastami byy lub bd: Londyn, Madryt, Berlin, Pary, Marsylia, Lizbona, Moskwa, Sankt Petersburg, Monachium, Hamburg, Amsterdam, Stambu, a nawet Sztokholm itd! Oczywicie mona si domyla, bo Nostradamus nie podaje nazw tych miast wprost, na przykad: ! W miecie zburzonego muru Wielki wybuch na targowisku podrnych. Niedawno zbudowane pochonie liczne ofiary, Pacz i lament wrd bliskich z wielu krajw. Tylko ludy pksiyca si ciesz Do czasu nim si okae, e wielu jest z ich stron! Wikszoci badaczy wydaje si, e chodzi tu o nowy dworzec kolejowy (Nostradamus nazywa go targowiskiem - pewnie ze wzgldu na handel) w Belinie (miasto zburzonego muru) i zamach terrorystyczny, ktry tam najprawdopodobniej - oby nie! - nastpi. * - Ja chciaem zapyta, ile przetrwa nowy koci, koci chrzecijaski, rzymskokatolicki przetrwa ponad 1500 lat, a ile nowy panie profesorze?? Prosz o odp. Arteuza: Nowy Zjednoczony Apostolski Koci Jezusa Chrystusa przetrwa co najmniej do roku 3797 - czyli kocowej daty przepowiedni M. Nostradamusa. M. Nostradamus napisa tak, cytuj: "poza rok 3797 Pan Bg nie da mi spojrze"!!! * - Jak niby wojna atomowa moe doprowadzi do zaniku rozmnaania? Mgby to rozwin? Jest w ogle taka moliwo? Arteuza: Nie pisaem zbyt wiele o nowych wynalazkach w przededniu lub w trakcie III wojny wiatowej.

Swoj drog trzeba docenia postp technologiczny na wiecie!!! Ot jest tekst M. Nostradamusa, ktry mwi o tym, e promieniowanie jdrowe bdzie unicestwiane za pomoc chyba jakiej reakcji chemicznej, poprzez rozrzucenie w powietrzu i na powierzchni Ziemi jakiego rodka - proszku! ! Po pomiennych wybuchach grzybw, Nad skaone obszary z wielkim wiatrakiem, Nadlec ryczce elazne ptaki. Rozsypi biay py, ktry niebawem Odrodzi powietrze, wody i ziemi, Dla tych co pragn j uprawia przetrwa. Wszyscy badacze M. Nostradamusa stwierdzaj, e przed lub w czasie III wojny wiatowej zostanie wynaleziony sposb na likwidacj skutkw promieniowania! Jest wiele tekstw na ten temat. Rwnie inni prorocy i jasnowidze przewiduj wynalezienie takiego rodka! Nostradamus zaskakuje zawsze tych co badaj jego twrczo, pisze o sprawach bardzo wanych, ale te i bahych, na przykad w centurii VI czterowiersz 18 pisze o cikiej chorobie Henryka V Szczliwego, ktra ma mie miejsce kilka lat po III wojnie wiatowej. Henryk, pomimo wielu obaw, przeyje! ! Lekarze strac nadziej, e wielki krl wyzdrowieje, Lecz wol losu, a nie dziki Hebrajczykom przeyje. On i jego rd osign w krlestwie bardzo wielk wadz. Czci zostanie otoczony nard, ktry lekceway Zbawiciela. I oto jeszcze jeden przykad mwicy o tym, e nastpca tronu zginie w wypadku: 9, 23 Gdy syn krla w chodzie poranka bawi si w altance, Spadnie mu na gow zwieczenie dachu. Ojciec, ktry w witym Salon uczestniczy we mszy, Przeklnie witeczne kadzido. Jednak ta centuria mwi te o tym, e Henryk Szczliwy jako pierwszy wadca uzna jego wielko, to jest M. Nostradamusa i bdzie uczestniczy (w zamwionej na jego cze) we mszy, w rodzinnym miecie wizjonera Salon. Wanie w czasie tej mszy ma zgin najstarszy syn Henryka! * - Przyszo po III wojnie rysuje si niesamowicie i zarazem bardzo ciekawie z socjologicznego punktu widzenia. Jak to po wojnie zginie bardzo wielu mczyzn, ju dzi mona okreli genetycznie pe. Nie dziwmy si, e ludzko wybierze Kobiety na swych przedstawicieli. Kobiety maj inne mzgi ni mczyni, s inaczej programowane przez matki. Arteuza: LE NIEKTRZY Z WAS MNIE ZROZUMIELI!!!

Po III wojnie wiatowej, ani te po IV wojnie wiatowej nie nastpi "EPOKA KSIYCA", czyli tzw. "EPOKA KOBIET"!!! NASTPI ONA, JAK JU PISAEM, PO "WOJNIE Z MASZYNAMI", KTR WYWOA SUPERKOMPUTER - V ANTYCHRYST ZWANY TE PRZEZ NOSTRADAMUSA: SUPERMYL, SUPERMYLN BESTI, BESTI MYLC, ANTYCHRYSTEM MASZYN, V ANTYCHRYSTEM itd. V Antychryst - SUPERKOMPUTER BESTIA UPATRZY SOBIE BOWIEM ZA GWNEGO WROGA MCZYZN I TO ICH BDZIE UMIERCA!!! OCZYWICIE GWNIE TE MCZYZNI BD WALCZY Z TYM SUPERKOMPUTEREM, W KTREGO "WCIELI SI" V ANTYCHRYST!!! Po tej wojnie (z MASZYNAMI) mczyzn bdzie tak mao, e TO KOBIETY bd musiay przej wiele ZADA I STANOWISK!!! TEN II MATRIARCHAT NIE NASTPI WIC Z POWODU JAKIEGO BUNTU KOBIET, BDZIE ON WYMUSZONY SYTUACJ PO WOJNIE Z MASZYNAMI!!! PO RAZ PIERWSZY PO TEJ WOJNIE NASTPI OGROMNA, LICZEBNA PRZEWAGA KOBIET NA WSZYSTKICH WANYCH STANOWISKACH! Naley te zdefiniowa odpowiednio pojcia: MATRIARCHATU I PATRIARCHATU! Ot kto zna dobrze histori ludw pierwotnych (w ktrych zakorzeniony by tzw. matriarchat), TO DOBRZE WIE, E NIE S ONE RWNOPRAWNE!!! "MATRIARCHAT" DAJE BOWIEM KOBIETOM REALNE (NIE TEORETYCZNE) RWNOUPRAWNIENIE Z MCZYZNAMI, A NIE PRZEWAG NAD NIMI, JAK WIELU TU MYLI!!! "PATRIARCHAT" ZA ZAWSZE DAJE MCZYZNOM REALN PRZEWAG NAD KOBIETAMI!!! TYM RNI SI FILOZOFIA MATRIARCHATU OD PATRIARCHATU!!! PO "EPOCE KSIYCA", czyli "epoce kobiet", to REALNE RWNOUPRAWNIENIE OBU PCI JU POZOSTANIE, POMIMO, E DUO WCZENIEJ, BO PO OKOO 150 LATACH TA RWNOWAGA PCI POWRCI!!! To nie feministki, z ktrymi si w wielu rzeczach nie zgadzam, a wydarzenia zwizane z tak zwan "wojn z maszynami" i wielki postp technologiczny uwolni kobiety od wielu codziennych prac domowych (w tym roboty - zwane humanoidami ze wzgldu na cakowite podobiestwo zewntrzne do ludzi), zmieni ich styl ycia i pozwoli na REALNE RWNOUPRAWNIENIE, ktrego pocztki (okoo 600 lat) M. Nostradamus, i inni prorocy i wizjonerzy nazywaj epok Ksiyca, czyli kobiet!!! WSZYSTKIE WOJNY ZMIENIAJ WIAT - JEDNE MNIEJ DRUGIE BARDZIEJ!!! CZASAMI MYL, E PRZEZ T WOJN STWRCA POMOE KOBIETOM W OSIGNICIU ICH RWNOPRAWNOCI Z MCZYZNAMI!!! Niektrzy na matriarchat patrz tak jakby mczyni byli wykorzystywani przez kobiety ZAPEWNIAM TAK NIE BDZIE!!! Pisze o tym m.innymi M. NOSTRADAMUS, cyt.: "kobiety zajm nalene im miejsce na rwni z mczyzn!!!" I tak naley rozumie, a nie PRZEWROTNIE, epok KSIYCA!!! * - Czy mgby Pan co napisa wicej o wojnie z maszynami? Arteuza:

Po III wojnie wiatowej, to jest wojnie wiata islamu z pastwami o kulturze zachodniej, to jest chrzecijaskiej, ktra ma trwa a 27 lat, a wywoa ma j III Antychryst Mahdi wraz z Jezusem Muzumaskim, zwanym te przez Nostradamusa - Hannibalem oraz z tym wcieleniem szatana, niejakim "Czerwonym Cesarzem Wielkiego Smoka" - Liangiem lub Ma Gongiem, jak go nazywa M. Nostradamus, ma wybuchn w XXII wieku 3-letnia IV wojna wiatowa, okoo 2150 roku, ktr wywoa tak zwany "chytry Szkot" lub "wilczy Szkot", nazywany te "Wielkim Mastinem" lub "Wilczym Mastiffem" - bdzie on tak zwanym IV Antychrystem. W szybki sposb dziki nowej broni (o ktrej ju pisaem) opanuje prawie ca Europ i wiat. Wszyscy bd si bali jego nowej broni i jego samego. Szkocja na krtki czas bdzie bardzo liczcym si pastwem. To on cakowicie zniszczy Angli i przyczy j do Szkocji. Wojna ta bdzie trwaa tylko 3 lata i nie bdzie tak niszczca jak poprzednie. Zginie najprawdopodobniej nie wicej jak okoo kilku milionw ludzi. Koalicja wiatowa (cay wiat bdzie tym razem przeciwko Szkocji Wielkiego Mastina) pokona jego kraj. Po jego klsce, Anglia i Szkocja wraz z Irlandi stan si na okoo 100 lat zamorskim stanem nowego USA, a po wojnie globalnej (bdzie trwaa tylko 1 miesic), ktra wybuchnie najprawdopodobniej w 2244 roku, stanie si prowincj zjednoczonej Europy. Wojna globalna w XXIII wieku bdzie wojn z tzw. "SUPERGANGIEM UCZONYCH", ktrzy bd pracowa w bazie na Ksiycu. Za pomoc swojego ksiycowego "SUPERKOMPUTERA" przejm na 1 miesic rzdy na caym wiecie. Midzynarodowej koalicji mocarstw uda si po miesicu przy pomocy jakich promieni wystrzelonych z orbity Ziemi (moe laserowych) zniszczy ca baz, w ktrej bdzie zamieszkiwao (jak pisze M. Nostradamus) - UWAGA! - 6666 osb! Wszyscy jej mieszkacy wraz z uczonymi, prbujcymi przej wadz na Ziemi, zgin! Waciwie oprcz tych osb na Ksiycu ma nie by adnych innych ofiar! Wojna z maszynami ma wybuchn w XXIV wieku, okoo 2388 roku i trwa 2 lata. Przewodzi jej bdzie "WIELKA BESTIA" - V ANTYCHRYST, ktry bdzie maszyn, to jest "MYLCYM I PODEJMUJCYM DECYZJE SUPERKOMPUTEREM"!!! Ten superkomputer bdzie mia pod swoj kontrol wszystkie inne komputery, zarwno na Ziemii jak i w kosmosie, pod jego kontrol bd wszystkie urzdzenia, a take bardzo liczne roboty - humanoidy zewntrznie cakowicie ju przypominajce ludzi. Ten superkomputer bdzie prowadzi gwnie wojn z mczyznami, ze wzgldu na to, e to oni jak teraz bd mieli wadz, e bdzie to jeszcze wiat mski. Zneutralizuje on najprawdopodobniej systemy zabezpieczajce roboty (humanoidy) przed atakami na ludzi. Humanoidy najpierw odmwi wykonywania polece ludzi, a nastpnie zaczn ich mordowa (waciwie tylko mczyzn). Superkomputer bdzie te stosowa inne rodki do walki z ludmi gwnie z mczyznami. Pewnemu uczonemu, ktrego M. Nostradamus nazywa "Przedziwnym Starcem" lub "Starcem Mdroci", uda si unicestwi superkomputer poprzez jego samozniszczenie, to jest cyt.: "Samobjstwo przemdrzaej liczcej maszyny" - jak pisze M. Nostradamus. Oczywicie jest sporo informacji o tej wojnie (ze wzgldu na tzw. "epok Ksiyca"), ale nie ona jest tematem tej strony. Ju wtedy bd zanika wszelkie pastwa. Waciwie w "epoce Ksiyca" pastwa narodowe, w tym Polska, nie bd ju istnie. ZNOWU WSZYSTKO SI ZMIENI!!! LUDZIE CORAZ BARDZIEJ BD WIDZIELI SWOJ WIELK PRZYSZO W GWIAZDACH - W PENETROWANIU KOSMOSU, A NIE NA ZIEMI. Najpierw do innych gwiazd wylec prbniki, pniej statki z superkomputerami-dowdcami i podporzdkowanymi im robotami humanoidami, a na kocu na przygotowane przez roboty (humanoidy) inne planety LUDZIE!!! Tak to wynika z licznych przepowiedni! *302 - Dzikuj Panu jeszcze raz za wspaniay temat. Mam kilka "janusowych" pyta, ktre nie dotycz bezporednio omawianego okresu, lecz nie mog

si powstrzyma, aby zada je czowiekowi z tak wielk mdroci jak Pan Centurionie. 1. Czipowanie ludzi i postp inynierii ciaa i ducha. yjemy w czasach, kiedy eugenika dopiero raczkuje, jednak ju wida jej zgubne skutki. Poddaje si nas oddziaywaniu rnych substancji chemicznych, ktre udaj naturalne jedzenie czy te "normalne" rodki higieny. Wskutek tego chorujemy, a leki podawane nam jako remedium s nastpn porcj oddziaywaczy. Tak wic jestemy chorzy, sabi i kontrolowani. yjemy w coraz bardziej sztucznym wiecie, coraz bardziej zagubieni. Z mojej wiedzy dot. odywiania wynika, e ludzie byli najzdrowsi (i najbardziej moralni zarazem!) w czasach pierwotnych, kiedy yli jako myliwi i zbieracze. Tak jak ich Bg stworzy. Potem pojawio si rolnictwo (Kain i Abel!), miasta, imperia, wojny, niewolnictwo i cae to zo wymylone, jak ja wierz, przez besti. Dlatego nurtuje mnie pytanie, czy jako bogobojny czowiek powinienem si przeciwstawia temu "postpowi"? Tym bardziej, e sam termin "Postp" jakim nas karmi to kamstwo. Nie ma czego takiego, z wyjtkiem mnoenia rzeczy materialnych. Jest tylko Prawda, a ten cay "postp" nas od niej oddala. Rozumieli to staroytni, ktrzy nie chcieli by nowoczeni - oni przeprowadzali kad reform z nastawieniem: "No, teraz to bdziemy naprawd staroytni!". Ja nosz buty, mimo e si w nich nie urodziem, pij wod z kranu itd., to s rzeczy dobre. Jestem nawet w stanie zaakceptowa te nowoczesne sposoby rodzenia dzieci, ktre Pan wanie opisa, jeli bdzie si to odbywa z korzyci dla ludzi. Ale to do czego zmierza eugenika jest jakim makabrycznym planem poddania ludzkoci totalnej kontroli przez ludzi oddanych bestii. Mnie si to nie podoba, a takie przekazy jak fragment z Apokalipsy w. Jana mwicy o potpieniu przyjmujcych znami bestii, tylko mnie w tym przekonaniu utwierdza. 2. Jahwe i Judaizm. Czy aby na pewno Jahwe Izraela i Niebiaski Ojciec Chrystusa to jest ta sama istota? Dlaczego w Starym Testamencie Jahwe nakazuje swoim wybranym kra (w noc przed wyjciem z Egiptu), wywoywa midzynarodowe kryzysy ekonomiczne (Jzef w Egipcie), mordowa niewinnych (kltwy na miasta Kanaanu). Dlaczego objawi si Mojeszowi w tym samym regionie, gdzie pniej spotka Allah Mahometowi? Dlaczego inwazja Hyksosw na Egipt zbiega si w czasie z histori o synach Jakuba. Dlaczego Izraelici skadaj ofiar z czarnego koza Azazelowi? Dlaczego zajmuj najlepsze ziemie w Egipcie, a ich stolica jest najwikszym miastem wiata!? Dlaczego po zdobyciu Ziemi witej - najwikszego skrzyowania drg handlowych wczesnego wiata - maj zakaz walki z Egiptem? Dlaczego Mojeszowi wyrastaj rogi, take reszt ycia nosi mask? Dlaczego Jahwe nigdy nie pokazuje swego oblicza, a jedynie raz pokazuje Mojeszowi swoje plecy? Dlaczego tworzy smoki i wysya je na Egipt? Dlaczego Judaizm wydaje si nie religi, a pierwszym eksperymentalnym systemem totalitarnej kontroli spoecznej przez kast teokratycznych urzdnikw? Dlaczego Chrystus odrzuca stare przymierze i mwi o prawdzie i wyzwoleniu, i "wadcy tego wiata"!? Dlaczego mam wraenie, e Chrzecijastwo jakie mamy obecnie, to taka forma religii dla mas, gojw, e mao ma wsplnego z prawdziwym Chrystusem. To s pytania, ktre zadaj sobie po lekturze Biblii. Z innych rde: dlaczego uczeni mdrcy Syjonu tytuuj si "stranikami jedynego, picego Boga"? Dlaczego dzisiejsi Judejczykowie stali za wszystkimi rewolucjami, wojnami, kryzysami, sowem za wszystkimi nieszczciami, jakie dotykay chrzecijaskie narody w ich historii. Dlaczego dzi rzdz wszystkimi krajami, ktre niedugo poprowadz przeciw sobie na trzeci wielk wzajemn rze? Dlaczego najwiksi staroytni okrelaj ydw wrogami ludzkoci? Inna ciekawa sprawa to co si stao z pokoleniami Izraela? Czy naprawd jestemy ich potomkami. Skd wrogo pomidzy pokoleniami Izraela, a pokoleniami Judy? Dlaczego w naszych kocioach musimy oglda Chrystusa ukrzyowanego? Dlaczego ydzi stoj za NWO oczekujc przyjcia "ydowskiego krla caego wiata"? Dlaczego mam wraenie (jak Churchill), e ydzi zostali wybrani do ewangelii Szatana? I w kocu, dlaczego nie ma pewnoci, e Chrystus by Izraelit?! Miay by pytania, a zrobi si z tego esej. Przepraszam, e si tak rozpisaem. To dlatego, e s to dwa zagadnienia dotyczce obecnego i przyszego wiata, ktre uwaam za najbardziej istotne i pilnie wymagajce ustosunkowania si przez Chrzecijan. Bardzo prosz o Pana komentarz.

Arteuza: JA JESTEM WIERZCYM I PRAKTYKUJCYM RZYMSKO-KATOLIKIEM! BY NIM TE MICHEL DE NOSTRADAME! JU PISAEM, E NIE WSZYSTKO Z JEGO I INNYCH PRZEPOWIEDNI MI SI PODOBA! ALE CZY Z TEGO POWODU M. NOSTRADAMUS MIA FASZOWA PRZYSZO W SWOICH PROROCTWACH, ALBO JA MAM ICH PRZEINACZA TYLKO DLATEGO, E CO MI OSOBICIE SI NIE PODOBA LUB MI NIE ODPOWIADA?! CHYBA NIE O TO CHODZI NAM WSZYSTKIM!!! DOTYCHCZAS PRZEPOWIEDNIE M. NOSTRADAUMASA SI SPRAWDZAJ, DLATEGO UWAAM, E JEST ON TAK POPULARNY I INTRYGUJCY!!! TO MOJA OPINIA W TEJ SPRAWIE! - NIE KIERUJMY SI WASNYMI POGLDAMI, JELI CHCEMY BY DOBRYMI BADACZAMI PRZYSZOCI, INACZEJ Z T PRZYSZOCI PRZEGRAMY, TAK JAK WIELU FASZYWYCH PROROKW I BADACZY!!! Natomiast odnosz si do pyta-wtkw "Eumenesa" z 2 punktw, w ktrych je zada. Odpowiedzi na pytania zawarte w punkcie 1: S odamy w religii chrzecijaskiej, jak na przykad tzw. "amisze", ktrzy yj tylko w warunkach jakich yli ludzie w XVII wieku, a moe lepiej by byo jakby oni i my, to znaczy wszyscy yli bymy w epoce kamienia upanego? TE POGLDY S SKRAJNIE DZIWACZNE I DLA MNIE NIE DO PRZYJCIA!!! KADY WYNALAZEK TECHNICZNY CZY TECHNOLOGICZNY MOE SUY DOBRU CZOWIEKA, JAK TE I JEGO ZU - RWNIE TAK ZWANE CZIPY (np. czowieka zgubionego mona by byo szybko odnale)!!! ZALEY TO OD TEGO, JAK POSZCZEGLNE URZDZENIA CZY PRZEDMIOTY S WYKORZYSTYWANE (np. noem mona kroi chleb, a mona te zabi czowieka)! O TYM PISA M. NOSTRADAMUS, KTRY WIDZIA ZO W CZOWIEKU, A NIE W POSTPIE TECHNOLOGICZNYM LUDZKOCI I W POSZCZEGLNYCH WYNALAZKACH Z NIM ZWIZANYCH!!! TO LI LUDZIE, KTRZY D DO BOGACENIA SI KOSZTEM INNYCH LUDZI, WALCZ PO tzw. "TRUPACH" O WADZ I WYKORZYSTUJ WSZELKIE WYNALAZKI, W TYM RADIO, PRAS, TELEWIZJ I INNE (tworz i stosuj konflikty, intrygi i pomwienia), DO OSIGNICIA SWOICH NIECNYCH CELW ("PRYWATY") KOSZTEM CZOWIEKA LUB SPOECZESTWA, S WROGAMI POKOJU, ADU I PORZDKU SPOECZNEGO, A NIE POSTPU - TECHNICZNY CZY TECHNOLOGICZNY, CZY KADY INNY!!! NIE ZACHWALAJMY YCIA PIERWOTNEGO, TAM TE BYLI LUDZIE DOBRZY I LI, MORDERCY I ZODZIEJE TE, TECHNIKA NIE MA NIC DO TEGO!!! Odpowiedzi, a waciwie odpowied na tzw. wtki i pytania wyraone w punkcie 2: NA TEMAT BIBLII WYPOWIADAEM SI JU NIE RAZ. TO CO PAN OPISUJE TO S ZWYKE HEREZJE I... NIE CHC UY DOSADNIEJSZYCH SW. PO PROSTU NIE ZNA PAN BIBLII. PROPONUJ NAUCZY SI DWCH JZYKW, W KTRYCH ZOSTAA NAPISANA BIBLIA, to jest STAROHEBRAJSKIEGO I STAROARAMEJSKIEGO, WTEDY MOEMY PODYSKUTOWA!

NIEKTRE RZECZY (np. rogi) BIERZE PAN DOSOWNIE. Jeeli powiem Panu, cyt.: "mam komrk", to czy Pan bdzie wiedzia po takiej mojej lakonicznej wypowiedzi, czy mam telefon komrkowy czy np. drewnian komrk z narzdziami na podwrku? Takich przykadw jest duo, jzyki semickie (hebrajskie, arabskie, etiopskie itd. s cakowicie odmienne, jak np. jzyki indoeuropejskie, do ktrych zaliczaj si i germaskie i sowiaskie i romaskie i iraskie (np. perski) i indoaryjskie (np. cygaski). Np. nie wiem, czy Pan wie, e jzyk cygaski, bengalski, hinduski s jzykami bliszymi do jzyka polskiego i innych sowiaskich ni angielski, niemiecki, grecki, czy woski!!! JEST WIELU WROGW JAKICHKOLWIEK RELIGII, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM CHRZESCIJASTWA, KTRE JEST ZWIZANE NA WIEKI Z TRADYCJAMI I KULTUR JUDAISTYCZN! PROSZ NIE ZAPOMINA, E JEZUS CHRYSTUS BY YDEM, POTOMKIEM KRLEWSKIEGO RODU DAWIDA, A MATKA BOSKA (MIRJAM - MARYJA) RWNIE YDWK Z RODU HELI (JOACHIMA)!!! JEZUS CHRYSTUS WYBACZY YDOM UKRZYOWANIE - I O TYM MUSIMY PAMITA - OKAZA SWOJE MIOSIERDZIE, BEZ WYBACZENIA M.INNYMI YDOM NIE ZOSTANIEMY SYNAMI LUB CRKAMI STWRCY!!! MAO PAN WIE O PIERWSZYM CHRZECIJASTWIE!!! Po ukrzyowaniu Chrystusa modlono si tylko do Boga i uznawano Chrystusa tylko jako Boga, a nie czowieka. Dlatego na krzyu pierwszych chrzecijan nie byo wizerunku ukrzyowanego Jezusa Chrystusa! Nie byo te tzw. kanonizacji i beatyfikacji, bya tylko spowied powszechna, a nie osobista przed konfesjonaami. witynie (kocioy) byy bardzo skromnie urzdzane, nie widziano zreszt potrzeby ich budowania, najczciej modlono si w rnych innych miejscach: w domach prywatnych, grotach i na tzw. "wieym powietrzu". Nie byo adnych obrazw witych, bo nie byo te oficjalnych witych lub bogosawionych. NIE BYO TE ADNEGO KULTU MATKI BOSKIEJ - PO PROSTU NIE MODLONO SI DO NIEJ!!! PIERWSZE ZASADNICZE I ISTOTNE ZMIANY ZAPROWADZONO W CHRZECIJASTWIE DOPIERO NA SOBORZE W EFEZIE (Azja Mniejsza - obecna Turcja) w roku 431-433, czyli w V wieku naszej ery!!! TO JEST m.innymi: 1. Jezusa Chrystusa uznano za dwie osoby: Syna Boego i czowieka. 2. Wprowadzono oficjalny kult Maryi jako Matki Boskiej. Zjednoczony Apostolski Koci Jezusa Chrystusa ma wrci do tradycji pierwszych chrzecijan!!! * - Dlaczego okrelasz siebie jako rzymskiego-katolika, przecie wykazujesz wanie kamstwo tej faszywej religii? Ta cz twojego proroctwa jest nie tylko blisza wszystkim nie-rzymskim chrzecijanom, ale i wykltemu new age, jest blisza holistycznemu, integralnemu postrzeganiu rzeczywistoci, integralnemu z nauk i wszystkimi zjawiskami wyjanionymi i niewyjanionymi, z pozytywnymi przesaniami wszystkich religii (po odrzuceniu ludzkiego, politycznego, materialnego, kontrolujcego, dzielcego nalotu z nich) z deniem do PRAWDY. Dzikuj za ciekawy wtek, mam nadziej, e nie bra Pan za z monet moich wtpliwoci i wtrce, ktre pyn jedynie z serca poszukujcego Prawdy. Pamitajmy, e strach powoduje w nas stereotypowe mylenie i instynkty przetrwania, wibracja pokoju i mioci daje nam dystans do spojrzenia na wiat, si aby nie zaama si jego prawdziwym obrazem i odwag by co zmieni RAZEM, bo wszystko jest JEDNOCI.

Arteuza: Jestem rzymskim-katolikiem od urodzenia, ale nie znaczy to, e wszystko w tym kociele mi si podoba! Mam dwie moliwoci: albo wystpi z kocioa rzymskokatolickiego (apostazja) i wstpi do innego - a uwaam, e wszystkie one i protestanckie i prawosawne maj swoje wady, wic tego nie zrobi, albo zosta wyznawc innej niechrzecijaskiej religii, czego nie zrobi, bo ja uznaj Jezusa Chrystusa za Syna Boego, wic ta druga rzecz te odpada! Nie jestem te zwolennikiem ateizmu. Jeli chodzi o tzw. "New Age" - Ruch Nowej Epoki lub Ery, to BARDZO NIEUMIEJTNIE PRBUJE ON ZJEDNOCZY WSZYSTKIE RELIGIE WSADZAJC JE DO JEDNEGO "FILOZOFICZNEGO WORA", ORAZ POGODZI RNE WIERZENIA Z NAUK! DLA MNIE "NEW AGE" JEST RELIGIJNO-FILOZOFICZN HYBRYD, KTR MOG BYM PUNK PO PUNKCIE TU UZASADNIA. JA NIE UZNAJ NICZEGO, CO JEST NIEZGODNE Z ZAPISAMI PISMA WITEGO, CZYLI BIBLII. "NEW AGE" NIE UZNAJE BOSKOCI JEZUSA CHRYSTUSA, A BOGA STAWIA NA RWNI Z KOSMOSEM - S TO PODSTAWOWE CECHY, Z KTRYMI SI NIE MOG ZGODZI!!! STWRCA - PAN BG JEST PONAD KOSMOSEM - JEST JEGO PANEM I STWRC!!! "NEW AGE" TE NIE JEST RUCHEM JEDNOLITYM - DZIAA TAM WIELE SEKT, KTRE TE SI NAWZAJEM ZWALCZAJ!!! JEELI UWAASZ, E WIARA W JEZUSA CHRYSTUSA (MIDZY INNYMI WIARA RZYMSKOKATOLICKA) JEST KAMSTWEM, BO JA UWAAM, E NIE! - TO ODPOWIEDZ MI, KTRA RELIGIA JEST PRAWDZIWA? ZAZNACZAM, E W/G MNIE I WSZYSTKICH CHRZECIJAN, KADA RELIGIA, KTRA UZNAJE JEZUSA CHRYSTUSA JEST PRAWDZIWA, NIEZALENIE OD TEGO CZY JEST ONA RZYMSKOKATOLICKA, PRAWOSAWNA, CZY PROTESTANCKA. WANIE EKUMENIZM ISTNIEJE PO TO, EBY CZY WSZYSTKIE RELIGIE CHRZESCIJASKIE UWAANE ZA PRAWDZIWE!!! WYZNAWCY INNYCH RELIGII NI CHRZECIJASKIE NIE WCHODZ DO RAD EKUMENICZNYCH W POSZCZEGLNYCH PASTWACH!!! * - Wielka szkoda, e koczysz t ciekaw wycieczk przez przyszo mniej lub bardziej prawdopodobn. Serdecznie dzikuj za t podr. Mam ostatnie pytanie: kiedy ksika? Arteuza: Tak jak ju pisaem, w przyszym roku (2011), kiedy? - najprawdopodobniej na wiosn. Chc eby to bya szersza i bardziej "obfitsza praca" ni to co Wam tu napisaem. Chc ksik podzieli na trzy podstawowe czci, to jest: - I cz jako "przedmowa", czyli oglnie opisane, zaznaczone rne proroctwa i przepowiednie, gwnie w kontekcie III wojny wiatowej, - II cz ma dotyczy samego Michela de Nostradame oraz jego przepowiednie (centurie i inne prognostyki) zwizane z III wojn wiatow, - i wreszcie III cz - ma ona zawiera kalendarium wydarze od III wojny wiatowej do roku 3797, to jest do okresu, do ktrego jak stwierdzi sam M. Nostradamus, cyt.: "Bg pozwoli mi spojrze". Mj wyjazd do USA zwizany jest gwnie z opracowaniem w/w ksiki.

* Arteuza: NIESTETY, ALE WSZYSTKO MA SWJ POCZTEK I KONIEC!!! Zaoyem t stron w "GP", aby po pierwsze - zorientowa si jakie jest zainteresowanie i ewentualne wynikajce z niego zapotrzebowanie na tego rodzaju literatur i po drugie - aby zaznajomi szerszy og spoeczestwa z tekstami rnych proroctw i przepowiedni, gwnie M. Nostradamusa. Wok rnych proroctw i przepowiedni, w tym M. Nostradamusa, kryo i niestety kry dalej wiele bdnych informacji, niedomwie i faszywych opinii! Jak mogem przynajmniej czciowo to naprawi? - Ano poprzez jak stron w internecie, ktra byaby czsto odwiedzana i do popularna. Wydawao mi si, e najlepiej jak bdzie to strona w tak poczytnym dzienniku jak "GP", gdzie zaglda tu sporo ludzi w rnych yciowych dla nich sprawach i to stosunkowo do czsto. Wydawao mi si, e to najlepsze rozwizanie. Przecie internet jest w tej chwili najbardziej popularnym i masowym "medium" porozumiewania si ludzi i wymiany pomidzy nimi pogldw, ktre dotycz rnych tematw. W Polsce Ludowej by zakaz wydawania takich publikacji, rwnie i obecnie w wielu krajach wiata taki zakaz obowizuje!!! W wielu krajach tzw. "demokratycznych" mimo oficjalnego braku cenzury, autorzy takich prac (ewentualnych publikacji) spotykaj si z wieloma utrudnieniami, rwnie ze strony niektrych wydawnictw. M. Nostradamus i wielu innych wizjonerw i prorokw przewiduje, e na kilka lat przed wybuchem III wojny wiatowej i w trakcie jej trwania zostanie wprowadzony zakaz takich publikacji (ksiek), a rnego rodzaju prorocy i wizjonerzy bd przeladowani!!! Nie wiem, na ile i w ilu procentach przedstawione przeze mnie tumaczenia przepowiedni M. Nostradamusa si speni? Ale wiem jedno (cho na prawd bym tego nie chcia!), e III wojna wiatowa i zwizane z ni tragiczne zdarzenia na pewno, niestety si wypeni! W swojej bibliotece mam szereg ksiek z koca XIX i pocztku XX wiekw kilku autorw, ktrzy opisujc przepowiednie (centurie) M. Nostradamusa waciwie trafnie przewidzieli wydarzenia zwizane z XX wiekiem, w tym wybuchem I i II - wojen wiatowych. Czy ta literatura przeszkodzia w wypenieniu si wizji WIELKIEGO MICHELA DE NOSTRADAME??? OT NIE!!! Dlatego uwaam, e nikt, to jest adne rzdy nie wziy i nie wezm sobie "do serca" tej tragicznej nauki z lekcji historii, ktra jest zwizana z tak tragicznymi wydarzeniami, jakimi byy w dziejach ludzkoci dwie wojny wiatowe!!! DZIKUJ ZA WSPPRAC!!! PRZEPRASZAM ZA RNE BDY. I WSZYSTKIM SERDECZNIE YCZ WSZYSTKIEGO DOBREGO I WIATA BEZ WOJEN I INNYCH TRAGEDII!!! POKJ WAM WSZYSTKIM!!!