P. 1
Sejarah Tingkatan 3 Bab 7 MALAYSIA YANG BERDAULAT

Sejarah Tingkatan 3 Bab 7 MALAYSIA YANG BERDAULAT

4.71

|Views: 6,781|Likes:
Nota sejarah tingkatan 3 silabus baru yang amat padat ringkas dan murah.
Nota sejarah tingkatan 3 silabus baru yang amat padat ringkas dan murah.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Jeyabarath Jeya Mohan on Jan 27, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/25/2015

$0.99

USD

pdf

text

original

SEJARAH TINGKATAN TIGA

BAB 7
MALAYSIA YANG BERDAULAT
7.1 GAGASAN PERSEKUTUAN MALAYSIA
• Merupakan cadangan penggabungan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah & Brunei
• Ditadbir dalam satu unit politik
IDEA PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA
• Cadangan dikemukakan oleh Tunku Abdul Rahman
• Merupakan peruangan untuk bebaskan Sarawak, Sabah, Singapura & Brunei daripada penaahan
British
• !abungkan negeri" berkenaan dengan Tanah Melayu & membentuk #ersekutuan Malaysia
CADANGAN TUNKU ABDUL RAHMAN
• Tunku Abdul Rahman kemukakan cadangan semasa malis makan tengah hari #ersatuan
$artawan" %uar Asia Tenggara
• Bertempat di &otel Adelphi, Singapura "' Mei ()*(
• Mendapat sambutan positi+ pemimpin" wilayah terbabit
• ,ulai ()*( ,awatankuasa #erundingan #erpaduan Malaysia -,##M. ditubuhkan
• Tuuan adakan rundingan dengan pemimpin" wilayah terlibat
• Tiga bulan kemudian Tunku Abdul Rahman membawa idea ini ke Dewan Rakyat
• !agasan ini mendapat liputan meluas akhbar Berita &arian / 0Melayu Raya1 Cadangan Tengku
dapat sambutan2
MATLAMAT PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA
i. Mempercepatkan Kemerdekaan:
• Sarawak, Sabah & Singapura bersai3 & berpenduduk kecil sukarkan usaha mendapat
kemerdekaan sendiri
• Mempercepatkan kemerdekaan Sabah, Sarawak & Singapura
ii. Keseimbangan Kaum:
• Mengimbangi penduduk Melayu & bumiputera dengan bukan bumiputera dalam #ersekutuan
Malaysia
iii. Memajukan Sosioekonomi:
• $uudkan satu kawasan pasaran ekonomi lebih luas
• Menyatukan sumber tenaga manusia & sumber asli di kalangan negeri
• &apuskan sekatan cukai di kalangan negeri #ersekutuan
• Memudahkan usaha untuk menarik pemodal luar
• Memaukan tara+ hidup rakyat Sarawak, Sabah & Brunei
(
iv. Keselamatan & Kestabilan Negara:
• Selamatkan Singapuea & Sarawak daripada atuh ke tangan komunis
7.2 REAKSI PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA
• Terdapat pelbagai reaksi, antaranya daripada4
a5 6egeri" Terlibat
b5 6egara" ,iran
c5 6egara" Barat
a. Reaksi Negeri2 Teri!a"#
i. Tanah Melayu:
• Sambutan menggalakkan daripada parti" politik Tanah Melayu
• Sokongan rakyat ditunukkan melalui perhimpunan pelaar di 7ni8ersiti Malaya
• Terdapat perbe3aan pendapat tentang cara pelaksanaan tetapi penduduk terima prinsip gagasan
• Contoh1 #arti #AS sokong idea pembentukan tetapi uga cadangkan pembentukan Melayu Raya
merangkumi 9ndonesia
ii. Singapura:
• #arti Tindakan Rakyat -#:T9R. pimpinan %ee ;uan <ew sokong gagasan
• !agasan ini dapat selamatkan #:T9R daripada dikuasai parti" berhaluan kiri
• !agasan ditentang oleh Barisan Sosialis & #arti Rakyat Singapura kerana anggap gagasan adalah
idea British untuk kekalkan pengaruh
• Re+erendum -pungutan suara. diadakan bagi tuuan meninau pendapat penduduk Singapura
• &asilnya / penduduk Singapura sokong gagasan
iii. Sabah:
• Suara hati rakyat ditunukkan melalui penubuhan parti" politik baru
• Antaranya4
a5 #ertubuhan ;ebangsaan ;ada3an Bersatu -76;=. / menyokong
b5 #ertubuhan ;ebangsaan Sabah Bersatu -7S6=. / menyokong
c5 #arti Bersatu / awalnya menyokong dengan syarat Sabah merdeka dahulu tetapi akhirnya
sokong tanpa syarat
d5 #arti Demokratik / awalnya menyokong dengan syarat Sabah merdeka dahulu tetapi akhirnya
sokong tanpa syarat
e5 #asok Momogun / awalnya menentang kerana anggap Sabah perlu bersatu dengan Sarawak
& Brunei tetapi akhirnya sokong tanpa syarat
• ;esannya4
a5 Semua parti politik di Sabah bergabung membentuk #erikatan Sabah pimpinan Donald
Stephens & Tun Datu Mustapha bin Datu &arun
b5 #erikatan Sabah menang pilihan raya Malis Daerah ()*"
c5 Rakyat Sabah sepakat menyokong gagasan
iv. Sarawak:
• Antara reaksinya adalah4
a5 #arti 6egara Sarawak -#A6AS. pada awalnya menentang kemudian menyokong penuh
b5 #arti ;ebangsaan Sarawak -S6A#. pada awalnya menentang kemudian menyokong
c5 #arti Bersatu Rakyat Sarawak -S7##. menentang kerana menganggap Sarawak perlu bersatu
dengan Sabah & Brunei sahaa
"
d5 Barisan Rakyat ,ati Sarawak -BAR,ASA. menyokong penuh
e5 #arti #esaka Anak Sarawak -#:SA;A. menyokong penuh
+5 #ersatuan Cina Sarawak -SCA. menyokong penuh
• ;esannya4
a5 Semua parti politik Sarawak ambil keputusan sertai #ersekutuan Malaysia kecuali S7##
b5 #arti" tersebut membentuk #erikatan Sarawak
c5 Menang pilihan raya Malis Daerah pertama tahun ()*>
v. runei:
• 9dea gagasan disokong kuat Sultan =mar Ali Sai+uddin
• 9a ditentang oleh #arti Rakyat Brunei pimpinan A5M5 A3ahari
• Alasan menentang / Brunei akan menadi tanah aahan sekiranya menyertai #ersekutuan
Malaysia
• #arti Rakyat Brunei cadangkan penubuhan ;eraaan ;alimantan 7tara / terdiri daripada Brunei,
Sarawak & Sabah
• #arti Rakyat Brunei melancarkan pemberontakan apabila usul menentangnya ditolak Malis
7ndangan 6egeri Brunei
• Rundingan dilaksanakan hingga ke sata" akhir
• Akhirnya pada ,ulai ()*> Brunei menarik diri daripada menyertai #ersekutuan Malaysia kerana
tiada kata sepakat dalam " isu berikut4
a5 9su minyak
b5 9su kekananan Sultan Brunei dalam pelantikan sebagai <ang di?#ertuan Agong
!. Reaksi Negara Jira$#
i. !ndonesia:
• Awalnya menyokong pembentukan Malaysia
• Menteri %uar 9ndonesia, Dr5 Subandrio utus surat tahniah kerana usaha tersebut
• Akhirnya pendirian 9ndonesia berubah & tidak menyokong gagasan kerana4
a5 Terpengaruh dakyah #arti ;omunis 9ndonesia -#;9.
b5 #;9 menuduh #ersekutuan Malaysia sebagai neokolonialisme -penaahan baru melalui
tekanan ekonomi.
c5 Sebenarnya #;9 tergugat dengan pembentukan Malaysia yang akan menyekat pengaruhnya
d5 #residen Soekarno berhasrat menyatukan 9ndonesia dengan Tanah Melayu membentuk /
9ndonesia Raya
ii. "ilipina:
• Menentang pembentukan Malaysia kerana mendakwa Sabah sebahagian wilayah ;esultanan
Sulu miliknya
• British tidak melayan tuntutan kerana dianggap tidak berasas
• %aporan Suruhanaya Cobbold & Suruhanaya #BB sahkan rakyat Sabah setuu menyertai
Malaysia
%. Negara2 Bara"#
• Disokong oleh keraaan Britain & Amerika Syarikat
• Mereka sokong kerana4
a5 #embentukan Malaysia dapat mempercepatkan proses kemerdekaan Singapura, Sarawak,
Sabah & Brunei
>
b5 #engaruh komunis uga dapat disekat
7.& Per'a$'ia$ ( Peris)"i*ara$ Persek+"+a$ Maa)sia
%angkah" ;e Arah #embentukan #ersekutuan Malaysia
%angkah (1
• "' Mei ()*( / gagasan #ersekutuan Malaysia dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman
%angkah "1
• ,ulai ()*( / penubuhan ,awatankuasa #erundingan #erpaduan Malaysia -,##M.
• Matlamat / memberi penerangan kpd pemimpin" Sarawak & Sabah
• &asil laporan / penubuhan Suruhanaya Cobbold
%angkah >1
• @ebruari hingga April ()*" / penubuhan Suruhanaya Cobbold
• Matlamat / meninau pandangan penduduk Sarawak & Sabah
• &asil laporan / bersetuu sertai Malaysia
%angkah A1
• =gos ()*" / penubuhan ,awatankuasa antara ;eraaan -,A;.
• Matlamat / bincangkan hak & kepentingan Sabah, Sarawak & Brunei untuk dimasukkan dalam
perlembagaan
• &asil laporan / tuntutan "B perkara Sabah -uga dipersetuui oleh Sarawak. dicadangkan &
dimasukkan dalam perlembagaan
%angkah A1
• #enubuhan Re+erendum Singapura
• Matlamat / meninau pendapat penduduk Singapura
• &asil / bersetuu sertai Malaysia
%angkah C1
• =gos ()*> / penubuhan Suruhanaya #BB
• Matlamat / meninau semula pandangan penduduk Sarawak & Sabah atas permintaan 9ndonesia
& @ilipina
• &asil / penduduk Sabah & Sarawak setuu sertai Malaysia
%angkah *1
• (* September ()*> / perisytiharan #ersekutuan Malaysia
Suruhanaya Cobbold1
• Tuuan / mendapatkan pandangan penduduk Sabah & Sarawak tentang penyertaan dalam
#ersekutuan Malaysia
• Ahli / Muhammad !ha3ali bin sha+ie, $ong #ow 6ee, %ord Cobbold -#engerusi., Da8id
$atherston & Anthony Abell
• &asil laporan1
i5 satu per tiga penduduk Sabah & Sarawak menyokong
ii5 satu per tiga penduduk sokong tapi dgn syarat kepentingan mereka dilindungi
iii5 satu per tiga penduduk ingin Sabah & Sarawak merdeka dahulu sebelum sertai Malaysia
A
• laporan keseluruhan didapati semua penduduk Sabah & Sarawak setuu sertai pembentukan
Malaysia
PENGISYTIHARAN PERSEKUTUAN MALAYSIA
• #erlembagaan #ersekutuan Malaysia digubal berasaskan #erlembagaan #ersekutuan Tanah
Melayu -#TM. & Tuntutan "B #erkara
• ) ,ulai ()*> / #eranian #ersekutuan Malaysia ditandatangani di Malborough &ouse, %ondon
• ;andungan utama peranian1
i5 Semua urusan hal ehwal luar menadi tanggungawab keraaan #ersekutuan
ii5 Agama 9slam merupakan agama rasmi #ersekutuan kecuali Sarawak & Sabah tetapi agama
lain bebas diamalkan
ii5 Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan tetapi bahasa 9nggeris & bahasa lain masih
boleh digunakan
iii5 Bagi Sarawak & Sabah, bahasa 9nggeris kekal sebagai bahasa rasmi sehingga (B tahun
selepas pembentukan #ersekutuan Malaysia
i85 Sarawak & Sabah diberikan kuasa mengawal hal ehwal imigresen & perkhidmatan awam
85 Rakyat bumiputera di Sarawak & Sabah mendapat tara+ yang sama dengan orang Melayu di
#ersekutuan Tanah Melayu
• 9si peranian kemudian dimasukkan dlm #erlembagaan #ersekutuan Malaysia
• Memorandum #eranian #ersekutuan Malaysia bagi Sabah & Sarawak diwakili Donald Stephens
• Dokumen pemasyhuran #ersekutuan malaysia diserahkan oleh yang di?#ertuan Agong kepada
Tunku Abdul Rahman
• (* September ()*> ? Tunku Abdul Rahman -#erdana Menteri. bacakan Deklarasi #enubuhan
#ersekutuan Malaysia di Stadium Merdeka, ;uala %umpur
• Sebanyak (B( das tembakan meriam & laungan DM:RD:;AE sebanyak ' kali dilaungkan
• #engisytiharan dilakukan di ;uching, Sarawak & di ;ota kinabalu, Sabah
• Berita penubuhan #ersekutuan Malaysia disiarkan oleh akhbar Berita &arian
Antara Tuntutan "B #erkara Sabah1
• Tiada agama rasmi
• ;ebebasan beragama
• Bahasa 9nggeris sebagai bahasa rasmi
• 9migresen di bawah kuasa keraaan negeri
• Malaysia menadi nama persekutuan
• Dasar pelaaran sedia ada dikekalkan
• #eruntukan kerusi parlimen
• #elantikan ketua negeri oleh ratu British & <ang di?#ertuan Agong
K,N-R,NTASI DAN PERDAMAIAN
• Maksud kon+rontasi ? sikap penentangan terhadap penubuhan #ersekutuan Malaysia oleh
9ndonesia & @ilipina
• Sebab" berlaku ? 9ndonesia & @ilipina enggan iktira+ penubuhan Malaysia
• kesan1
? berlaku kon+rontasi & tentera 9ndonesia menceroboh beberapa kawasan di Semenanung,
Sarawak & Sabah
? hubungan 9ndonesia & Malaysia tegang
• ;on+rontasi didalangi oleh #arti ;omunis 9ndonesia -#;9.
C
Usa*a Ke Ara* Per.a/aia$ Maa)sia 0 I$.1$esia
• Mei ()*> ? Rundingan Tidak Rasmi di Tokyo antara Tunku Abdul Rahman & #residen Sukarno
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
*

• • •

Hapuskan sekatan cukai di kalangan negeri Persekutuan Memudahkan usaha untuk menarik pemodal luar Memajukan taraf hidup rakyat Sarawak, Sabah & Brunei

iv. Keselamatan & Kestabilan Negara: • Selamatkan Singapuea & Sarawak daripada jatuh ke tangan komunis 7.2 REAKSI PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA • Terdapat pelbagai reaksi, antaranya daripada; a. Negeri2 Terlibat b. Negara2 Jiran c. Negara2 Barat

a. Reaksi Negeri2 Terlibat: i. Tanah Melayu: • Sambutan menggalakkan daripada parti2 politik Tanah Melayu • Sokongan rakyat ditunjukkan melalui perhimpunan pelajar di Universiti Malaya • Terdapat perbezaan pendapat tentang cara pelaksanaan tetapi penduduk terima prinsip gagasan • Contoh: Parti PAS sokong idea pembentukan tetapi juga cadangkan pembentukan Melayu Raya merangkumi Indonesia ii. Singapura: • Parti Tindakan Rakyat (PETIR) pimpinan Lee Kuan Yew sokong gagasan • Gagasan ini dapat selamatkan PETIR daripada dikuasai parti2 berhaluan kiri • Gagasan ditentang oleh Barisan Sosialis & Parti Rakyat Singapura kerana anggap gagasan adalah idea British untuk kekalkan pengaruh • Referendum (pungutan suara) diadakan bagi tujuan meninjau pendapat penduduk Singapura • Hasilnya – penduduk Singapura sokong gagasan iii. Sabah: • Suara hati rakyat ditunjukkan melalui penubuhan parti2 politik baru • Antaranya; a. Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO) – menyokong b. Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO) – menyokong c. Parti Bersatu – awalnya menyokong dengan syarat Sabah merdeka dahulu tetapi akhirnya sokong tanpa syarat d. Parti Demokratik – awalnya menyokong dengan syarat Sabah merdeka dahulu tetapi akhirnya sokong tanpa syarat e. Pasok Momogun – awalnya menentang kerana anggap Sabah perlu bersatu dengan Sarawak & Brunei tetapi akhirnya sokong tanpa syarat • Kesannya; a. Semua parti politik di Sabah bergabung membentuk Perikatan Sabah pimpinan Donald Stephens & Tun Datu Mustapha bin Datu Harun b. Perikatan Sabah menang pilihan raya Majlis Daerah 1962 2

c.

Rakyat Sabah sepakat menyokong gagasan

iv. Sarawak: • Antara reaksinya adalah; a. Parti Negara Sarawak (PANAS) pada awalnya menentang kemudian menyokong penuh b. Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) pada awalnya menentang kemudian menyokong c. Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) menentang kerana menganggap Sarawak perlu bersatu dengan Sabah & Brunei sahaja d. Barisan Rakyat Jati Sarawak (BARJASA) menyokong penuh e. Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA) menyokong penuh f. Persatuan Cina Sarawak (SCA) menyokong penuh • Kesannya; a. Semua parti politik Sarawak ambil keputusan sertai Persekutuan Malaysia kecuali SUPP b. Parti2 tersebut membentuk Perikatan Sarawak c. Menang pilihan raya Majlis Daerah pertama tahun 1963 v. Brunei: • Idea gagasan disokong kuat Sultan Omar Ali Saifuddin • Ia ditentang oleh Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M. Azahari • Alasan menentang – Brunei akan menjadi tanah jajahan sekiranya menyertai Persekutuan Malaysia • Parti Rakyat Brunei cadangkan penubuhan Kerajaan Kalimantan Utara – terdiri daripada Brunei, Sarawak & Sabah • Parti Rakyat Brunei melancarkan pemberontakan apabila usul menentangnya ditolak Majlis Undangan Negeri Brunei • Rundingan dilaksanakan hingga ke sata2 akhir • Akhirnya pada Julai 1963 Brunei menarik diri daripada menyertai Persekutuan Malaysia kerana tiada kata sepakat dalam 2 isu berikut; a. Isu minyak b. Isu kekananan Sultan Brunei dalam pelantikan sebagai Yang di-Pertuan Agong b. Reaksi Negara Jiran: i. Indonesia: • Awalnya menyokong pembentukan Malaysia • Menteri Luar Indonesia, Dr. Subandrio utus surat tahniah kerana usaha tersebut • Akhirnya pendirian Indonesia berubah & tidak menyokong gagasan kerana; a. Terpengaruh dakyah Parti Komunis Indonesia (PKI) b. PKI menuduh Persekutuan Malaysia sebagai neokolonialisme (penjajahan baru melalui tekanan ekonomi) c. Sebenarnya PKI tergugat dengan pembentukan Malaysia yang akan menyekat pengaruhnya d. Presiden Soekarno berhasrat menyatukan Indonesia dengan Tanah Melayu membentuk – Indonesia Raya 3

Sarawak & Brunei untuk dimasukkan dalam perlembagaan • Hasil laporan – tuntutan 20 perkara Sabah (juga dipersetujui oleh Sarawak) dicadangkan & dimasukkan dalam perlembagaan Langkah 4: • Penubuhan Referendum Singapura • Matlamat – meninjau pendapat penduduk Singapura • Hasil – bersetuju sertai Malaysia Langkah 5: • Ogos 1963 – penubuhan Suruhanjaya PBB 4 . Sarawak.ii. Pembentukan Malaysia dapat mempercepatkan proses kemerdekaan Singapura. Pengaruh komunis juga dapat disekat 7. a. Negara2 Barat: • Disokong oleh kerajaan Britain & Amerika Syarikat • Mereka sokong kerana. Filipina: • Menentang pembentukan Malaysia kerana mendakwa Sabah sebahagian wilayah Kesultanan Sulu miliknya • British tidak melayan tuntutan kerana dianggap tidak berasas • Laporan Suruhanjaya Cobbold & Suruhanjaya PBB sahkan rakyat Sabah setuju menyertai Malaysia c. Sabah & Brunei b.3 Perjanjian & Perisytiharan Persekutuan Malaysia Langkah2 Ke Arah Pembentukan Persekutuan Malaysia Langkah 1: • 27 Mei 1961 – gagasan Persekutuan Malaysia dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman Langkah 2: • Julai 1961 – penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) • Matlamat – memberi penerangan kpd pemimpin2 Sarawak & Sabah • Hasil laporan – penubuhan Suruhanjaya Cobbold Langkah 3: • Februari hingga April 1962 – penubuhan Suruhanjaya Cobbold • Matlamat – meninjau pandangan penduduk Sarawak & Sabah • Hasil laporan – bersetuju sertai Malaysia Langkah 4: • Ogos 1962 – penubuhan Jawatankuasa antara Kerajaan (JAK) • Matlamat – bincangkan hak & kepentingan Sabah.

Semua urusan hal ehwal luar menjadi tanggungjawab kerajaan Persekutuan ii. Sarawak & Sabah diberikan kuasa mengawal hal ehwal imigresen & perkhidmatan awam v. satu per tiga penduduk ingin Sabah & Sarawak merdeka dahulu sebelum sertai Malaysia • laporan keseluruhan didapati semua penduduk Sabah & Sarawak setuju sertai pembentukan Malaysia PENGISYTIHARAN PERSEKUTUAN MALAYSIA Perlembagaan Persekutuan Malaysia digubal berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) & Tuntutan 20 Perkara 9 Julai 1963 – Perjanjian Persekutuan Malaysia ditandatangani di Malborough House. Rakyat bumiputera di Sarawak & Sabah mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu Isi perjanjian kemudian dimasukkan dlm Perlembagaan Persekutuan Malaysia Memorandum Perjanjian Persekutuan Malaysia bagi Sabah & Sarawak diwakili Donald Stephens Dokumen pemasyhuran Persekutuan malaysia diserahkan oleh yang diPertuan Agong kepada Tunku Abdul Rahman 16 September 1963 . Bagi Sarawak & Sabah. David Watherston & Anthony Abell • Hasil laporan: i. satu per tiga penduduk sokong tapi dgn syarat kepentingan mereka dilindungi iii. Wong Pow Nee.• • Matlamat – meninjau semula pandangan penduduk Sarawak & Sabah atas permintaan Indonesia & Filipina Hasil – penduduk Sabah & Sarawak setuju sertai Malaysia Langkah 6: • 16 September 1963 – perisytiharan Persekutuan Malaysia Suruhanjaya Cobbold: • Tujuan – mendapatkan pandangan penduduk Sabah & Sarawak tentang penyertaan dalam Persekutuan Malaysia • Ahli – Muhammad Ghazali bin shafie. Agama Islam merupakan agama rasmi Persekutuan kecuali Sarawak & Sabah tetapi agama lain bebas diamalkan ii. satu per tiga penduduk Sabah & Sarawak menyokong ii. bahasa Inggeris kekal sebagai bahasa rasmi sehingga 10 tahun selepas pembentukan Persekutuan Malaysia iv.Tunku Abdul Rahman (Perdana Menteri) bacakan Deklarasi Penubuhan Persekutuan Malaysia di Stadium Merdeka. Kuala Lumpur 5 • • • • • • • . London Kandungan utama perjanjian: i. Lord Cobbold (Pengerusi). Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan tetapi bahasa Inggeris & bahasa lain masih boleh digunakan iii.

Indonesia Mei 1963 .berlaku konfrontasi & tentera Indonesia menceroboh beberapa kawasan di Semenanjung. Sabah Berita penubuhan Persekutuan Malaysia disiarkan oleh akhbar Berita Harian Antara Tuntutan 20 Perkara Sabah: • Tiada agama rasmi • Kebebasan beragama • Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi • Imigresen di bawah kuasa kerajaan negeri • Malaysia menjadi nama persekutuan • Dasar pelajaran sedia ada dikekalkan • Peruntukan kerusi parlimen • Pelantikan ketua negeri oleh ratu British & Yang di-Pertuan Agong KONFRONTASI DAN PERDAMAIAN • Maksud konfrontasi .hubungan Indonesia & Malaysia tegang • Konfrontasi didalangi oleh Parti Komunis Indonesia (PKI) • • • • • Usaha Ke Arah Perdamaian Malaysia . Sarawak & di Kota kinabalu.• • • Sebanyak 101 das tembakan meriam & laungan ‘MERDEKA’ sebanyak 7 kali dilaungkan Pengisytiharan dilakukan di Kuching.Rundingan Tidak Rasmi di Tokyo antara Tunku Abdul Rahman & Presiden Sukarno …………………………………………………………………………… 6 . Sarawak & Sabah .sikap penentangan terhadap penubuhan Persekutuan Malaysia oleh Indonesia & Filipina • Sebab2 berlaku .Indonesia & Filipina enggan iktiraf penubuhan Malaysia • kesan: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->