Danh sách đề tài tốt nghiệp chuyên ngành Tin học môi trường

DANH SÁCH ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC MÔI TRƯỜNG
Tên đề tài STT 1 2 Mô hình Thủy Lục (2 chiều) và ứng dụng để tính năng lượng thủy triều Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các trạm quan trắc Xây dựng dữ liệu phục vụ quản lý chất lượng không khí do giao thông ở TP-Hồ Chí Minh Ứng dụng viễn thám nghiên cứu biến động lớp phủ thực vật khu Hồ Trị An Khóa luận/Tiểu luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Chuyên ngành Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Niên khóa 20002004 20002004 20002004 20012005 SV thực hiện Nguyễn Anh Dũng Nguyễn Thị Thu Trang GVHD

TS. Nguyễn Thị Bảy TS.Dương Anh Đức Th.S Lê Văn Khoa TS. Nguyễn Kỳ Phùng Ths. Trần Tuấn Tú TS. Nguyễn Kỳ Phùng - Ths. Lê Văn Khoa TS. Lê Quang Toại TS. Nguyễn Kỳ Phùng -Ths. Dương Thị Thúy Nga

3 4

5 6

Quản lý MT không khí khu công nghiệp Lê Minh Xuân với sự hỗ trợ của phần mềm AirQUIS MHH dòng chảy gió vùng biển Cần Giờ Xây dựng hệ thống quant lý dữ liệu chất lượng nước hạ lưu sông SG - ĐN Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu gis hoạt động công nghiệp trên địa bàn HCM phục vụ cho công tác quản lý MT Ứng dụng mạng Nổn nhân tạo trong tính toán kết quả đầu ra của hệ thống xử lý nước thải Ứng dụng viễn thám nghiên cứu biến động lớp phủ thực vật khu vực hồ Trị An Phần mềm quản lý ĐTM Ứng dụng GMS trong nghiên cứu tính toán ô nhiễm

Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa

Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi

7

Lê Văn Anh Võ Thạch Thảo Đặng Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Kim Khánh - Phan 2001- Huỳnh Hạnh 2005 Dung 2001- Lưu Phương 2005 Nam Phạm Việt Anh 2001- - Phan Thị Mỹ 2005 Hạnh 20012005 20012005 20012005 20022006 2002Lê Trần Thị Lệ Quyên Đậu Thị Dung Đặng Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Đình Thục Nguyên Nguyễn Thị

8 9 10 11 12

Ths. Huỳnh Tiến Đạt TS. Nguyễn Kỳ Phúc Th.s Trần Tuấn Tú Ths. Lê Văn Khoa TS. Nguyễn Kỳ
Page 1 of 5

Danh sách đề tài tốt nghiệp chuyên ngành Tin học môi trường

13

14

15 16 17

18 19

20 21

22 23

24

nước ngầm do nước thải các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Ứng dụng MH Mike 11 trong tính toán sự lan truyền mặn trên sông Soài Rạp ( đoạn từ cử sông đến sông Vàm Cỏ) Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Gis) phân tích quá trình phát triển đô thị ảnh hưởng phân bố sử dụng đất khu vực phía Bắc TPHCM Xây dựng bản đồ quản lý tình hình chăn nuôi, dịch bệnh gia súc gia cầm bằng công nghệ GIS ứng dụng trên địa bàn TPHCM MHH mưa trên địa bàn TPHCM phục vụ cho vấn đề tiêu thoát nước Xây dựng WebGis quản lý dữ liệu môi trường không khí Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám thành lập bản đồ dự báo xói mòn đất lưu vực sông Đăk R'Lấp Tỉnh Bình Phước Ứng dụng GIS và RS thành lập bản đồ dự báo xói mòn đất lưu vực sông ĐĂK R'Lấp tỉnh Bình Phước Nghiên cứu sự truyền tải của chất ô nhiễm trong môi trường nước ngầm : mô phỏng hiện tượng đối lưu trong bài toán hai chiều Mô hình hóa mưa trên địa bàn TP-Hồ Chí Minh phục vụ cho vấn đề tiêu thoát nước. Xây dựng bản đồ quản lý tình hình chăn nuôi , dịch bệnh gia súc gia cầm bằng công nghệ GIS ứng dụng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh Xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn đô thị tại TP-Hồ Chí Minh Đánh giá ảnh hưởng của khí thải từ một khu công nghiệp tới môi trường áp dụng thử nghiệm đối với khu công nghiệp Việt Hương I , tỉnh Bình Dương

luận

trường

2006

Tuấn Anh

Phùng

Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận

Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường

2002- Nguyễn Huy 2006 Cường 20022006 Hồ Danh Dự 20022006 20022006 20022006 20022006 20022006 20022006 20022006 20022006 20022006 Nguyễn Văn Thọ Phan Huy Thiên Thu Phạm Văn Cang Bùi Thanh Hoàng Bùi Thanh Hoàng Nguyễn Thị Ngọc Dung Phan Huy Thiên Thư Nguyễn Văn Thọ Nguyễn Thị Hồng Hà

TS. Nguyễn Thế Biên

Ths. Bùi Thị Vân TS. Trần Vĩnh Phước TS. Nguyễn Kỳ Phùng Ths. Dương Thị Thúy Nga

Ths. Trần Tuấn Tú Th.sTrần Tuấn Tú Th s Nguyễn Quang Trí-TS.Nguyễn Thị Bảy TS.Nguyễn Kỳ Phùng PGS.TS Trần Vĩnh Phước TS.Nguyễn Phước Dân PGS.TS Phùng Chí Sỹ
Page 2 of 5

20022006 Phú Trần Liêm

Danh sách đề tài tốt nghiệp chuyên ngành Tin học môi trường

25 26 27 28 29 30 31 32

Khoanh định đồng bằng ngập lụt - đới thoát lũ và đề xuất các biện pháp giảm thiểu nguy cơ lũ lụt cho lưu vực sông Thu Bồn - Tỉnh Quảng Nam Xây dựng phần mềm quản lý lan truyền dầu Nghiên cứu tính toán tốc độ bồi xói vùng ven biển Ứng dụng MH Mike 21 trong tính toán bồi xói vùng biển Bạc Liêu Ứng dụng phần mềm tính toán ô nhiễm không khí trong nhà Nghiên cứu biến hình lòng dẫn khu vực Tân Châu Hồng Ngự bằng mô hình CCHE 2D Ứng dụng GIS nghiên cứu chảy tràn bề mặt lưu vực Sông Bé Khả năng ứng dụng DEM trong nghiên cứu môi trường Ứng dụng mô hình Mike 11 để tính toán lan truyền ô nhiễm mạng kênh Lê Minh Xuân - Huyện Bình Chánh TPHCM Ứng dụng mô hình toán mô phỏng sự cố lan truyền dầu trong vịnh Vân Phong , Nha Trang Xây dựng mô hình thí nghiệm xác định trường lưu tốc dòng chảy bằng phương pháp phân tích ảnh Ứng dụng phần mềm WASP 7.0 tính toán lan truyền chất ô nhiễm lưu vực Hồ Trị An Ứng dụng MH (ECOHAM1) tính toán các yếu tố môi trường ở vịnh Vân Phong - Nha Trang Ảnh hưởng của ổn định trượt sâu đối với sạt lở bờ ở ĐBSCL áp dụng tính toán ổn định trượt sâu đối với kề mương chuối bằng phần mềm SLOPE Nghiên cứu và dự báo xói bồi khu vực cửa Định An

Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Tiểu luận

Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường

20022006 20022007 20022008 20032007 20032007 20032007 20032007 20032007 20032007 20032007 20032007 20032007 20032007 20032007 20042008

Trần Khánh Hưng Nguyễn Mạnh Cường Trần Thiện Toàn Đỗ Quang Lĩnh Lê Hoàng Tân Nguyễn Ngọc Minh Huỳnh Ngọc Thúy Nguyễn Thanh Phương Nguyễn Thị Như Hòa Hồ Thị Thu Giang Đặng Nguyên Khang Trần Thị Hồng Điệp Nguyễn Anh Vũ Nguyễn Thanh Thảo Huỳnh Thị Thục Ny

Th.S Huỳnh Tiến Đạt TS. Nguyễn Kỳ Phùng TS. Nguyễn Thị Bảy TS. Nguyễn Kỳ Phùng TS. Nguyễn Kỳ Phùng TS. Nguyễn Thị Bảy TS.Trần Tuấn Tú Th.sTrần Tuấn Tú

33 34 35 36 37

TS.Nguyễn Thị Bảy TS. Nguyễn Thọ Giáo TS. Huỳnh Công Hoài Ths. Dương Thị Thúy Nga TS. Bùi Hồng Phong TS. Nguyễn Thế Biên TS. Nguyễn Thế Biên
Page 3 of 5

38 39

Tiểu luận Khóa luận

Danh sách đề tài tốt nghiệp chuyên ngành Tin học môi trường

40 41 42 43

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Ứng dụng viễn thám nghiên cứu biến động lớp phủ thực vật ven biển nam bộ Ứng dụng tính toán dòng chảy 3D phục vụ bài toán bồi xói Ứng dụng mô hình toán tính lan truyền mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long Ứng dụng viễn thám nghiên cứu biến động đường bờ vùng ven biển sông Cửu Long Ứng dụng mô hình Ecomham1 để tính toán và đánh giá biến động của các yếu tố môi trường và sinh thái ở vịnh Vân Phong và Cam Ranh Nghiên cứu tính toán và dự báo ô nhiễm lưu vực hệ thống sông Đồng Nai Xây dựng Webgis quản lý dữ liệu môi trường nước mặt lưu vực sông Sài Gòn -Đồng Nai Tiếp cận chỉ số ổn định sườn xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất lưu vực sông Cần Lê Ứng dụng phần mềm Mike 21 tính toán sự cố tràn dầu ở vùng biển đông nam bộ Tính toán các đặc trưng mưa trên địa bàn TP-Hồ Chí Minh phục vụ công tác chống ngập Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GiS) để phân loại các tiểu lưu vực trong lưu vực Đồng Nai Ứng dụng GIS để phân loại các tiểu lưu vực trong lưu vực lưu vực sông Đồng Nai Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành lập bản đồ xói mòn đất lưu vực hồ Dầu Tiếng Ngiên cứu xây dựng phương pháp nối ghép mô hình một chiều trên sông và hai chiều ngang trên biển Kết hợp mạng Noron nhân tạo (ANN) và thống kê dự báo nồng độ Ozon trong ngày Xây dựng Webgis quản lý nguồn thải các loại khu công nghiệp lưu vực sông Sài Gòn -Đồng Nai

Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Tiểu luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận

Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường

20042008 20042008 20042008 20042008 20042008 20042008 20042008 20042008 20042009 20042009 20052009 20052009 20052009 20052009 20052009 20052009

Ngô Quang Hiếu Lê Thị Thu Hiền Hoàng Kim Oanh Trịnh Thị Bình

Th.s Trương Công Trường TS.Nguyễn Kỳ Phùng TS.Nguyễn Thị Bảy ThS.Trần Thị Vân TS.Bùi Hồng Long Th.S Thái Ngọc Chiến Th.S Võ Thanh Hằng Th.S Dương Thị Thúy Nga Th.s Trần Tuấn Tú PGS.TS Lê Quang Toại TS.Nguyễn Kỳ Phùng Ths. Trần Tuấn Tú Th.sTrần Tuấn Tú Th.s Trần Tuấn Tú TS. Nguyễn Kỳ Phùng Th.S Nguyễn Thị Thùy Trâm Th.S Dương Thị Thúy Nga
Page 4 of 5

Lê Nho Lưu Mã Thị Thu Hạnh Phạm Tuấn Thanh Nguyễn Phan Hạ Uyên Nguyễn Lê Thanh Phương Hồ Bảo Linh Nguyễn Thanh Ngân Nguyễn Thanh Ngân Đỗ Mạng Kha Trần Xuân Hoàng Hồ Tấn Trung Võ Anh Tuấn

Danh sách đề tài tốt nghiệp chuyên ngành Tin học môi trường

56 57

58 59 60

61

62 63 64 65

66

Xây dựng phần mềm quản lý và dự báo khối lượng chất thải rắn công nghiệp - chất thải nguy hại trên địa bàn TPHCM Nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở CAMX tính toán chất lượng không khí Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) phân tích biến động ngập lụt trên lưu vực sông Sài Gòn Ứng dụng mô hình hóa trong quản lý chất lượng nước sông Thị Vải Xây dựng WebGis quản lý nguồn thải các khu công nghiêp lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) phân tích biến động ngập lụt trên lưu vực sông Sài Gòn Ứng dụng mô hình hóa nghiên cứu diễn biến bồi xói trên một đoạn sông ở khu vực thượng lưu sông Tiền và sông Hậu Xây dựng WebGis Quản lý xe thu gom rác chất thải rắn ở TPHCM Ứng dụng viễn thám và gis nghiên cứu biến động đường bờ sông Tiên Xây dựng bản đồ nồng độ khí Radon trong nhà tại thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán và mô phỏng quá trình lan truyền chất ứng dụng cho vùng biển Nam Bộ

Khóa luận Tiểu luận

Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường Tin học môi trường

2005- Huỳnh Công 2009 Lực 20052009 Trần Nhân Lĩnh 20052009 20052009 20052009 Nguyễn Mạnh Hùng Trương Văn Cương Võ Anh Tuấn

Ths. Dương Thị Thúy Nga Ths. Nguyễn Thị Huỳnh Trâm

Tiểu luận Tiểu luận Tiểu luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận Khóa luận

Ths. Trần Thị Vân Ths. Trương Công Trường Ths. Dương Thị Thúy Nga

2005- Nguyễn Mạnh 2009 Hùng 20062010 20062010 20062010 20062010 Phan Đình Cường Nguyễn Quang Long

Th.S Trần Thị Vân Ths. Trương Công Trường Ths. Dương Thị Thúy Nga

Trương Kim Hà TS. Trần Tuấn Tú Trần Ngọc Mỹ Duyên TS.Trần Tuấn Tú Ths. Dương Thị Thúy Nga

Tiểu luận

2006- Đinh Xuân 2010 Trung

Page 5 of 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful