ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏ အင္တာဗ်ဴးအေပၚသံုးသပ္ခ်က္ အပိုင္း (၁-၂) | ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန

)
၂၀၁၂ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႕တြင္ ဦးသိန္းစိန္က ဗြီအိုေအမွဦးသန္းလြင္ထြန္း၏ ေမးခြန္းမ်ား အား ေျဖၾကား
သြားခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရ၏ သမတ ပင္ ျဖစ္ေစဦး၊ လြတ္လပ္ေသာသတင္းဌာနမ်ားကို တန္ဘိုးထားေၾကာင္းျပသျပီး
ေမးခြန္းမ်ားကို တေလးတစားေျဖၾကား သြားခဲ့သည့္အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ဦးသိန္းစိန္
ကိုယ္တုိင္၏နဳတ္ဖ်ားမွ ေန၍ "လူသားအျမင္ မ်ိဳးရွိလာေအာင္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေရွ႕တန္းကေနတင္ျပီး
စဥ္းစားတတ္ လာေအာင္ အခ်ိန္ယူျပီး လုပ္သြားရမယ္” ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလာသည္ကို ၾကိဳဆိုရမည္လည္း
ျဖစ္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစ၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က နွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္လႊမ္းမိုးခဲ့
သည့္ ကာလ အတြင္း humanity ဟု ေခၚသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အယူအဆ၊ human rights ဟု ေခၚသည့္
လူ႕အခြင့္အေရး အေတြးအေခၚ စသည့္စကားလံုးမ်ား အား တန္ဘိုးထားေၾကာင္းျပသသည့္ အေနျဖင့္
အာဏာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္၏ နုတ္ဖ်ားမွ ရြတ္ဆိုသံမ်ား မၾကားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
အဓိကရုဏ္းနွင့္ စပ္းလွ်ဥ္း၍ ဦးသိန္းစိန္က "တိုင္းျပည္ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ အေနအထားအရ ၾကည့္ရမယ္။
တိုင္းျပည္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးတာ လက္မခံနိုင္ဘူး။ ဒါဟာ အမ်ိဳးသားေရး ျပသနာျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသား
လံုျခံဳေရး ရႈေဒါင့္ကေန ၾကည့္ရမယ္။” စသည္တို႕ကို တလံုးမွ သံုးျပီး ခုခံေခ်ပနိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ယခု ဦးသိန္းစိန္
ကိုယ္တိုင္၏ အတိအလင္းထုတ္ေဖၚ ခ်က္အရ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိကရုဏ္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍
လူသားခ်င္းစာနာမႈ အယူအဆ နွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး အေတြးအေခၚ တို႕ အား ေရွ႕ တန္းကေနတင္ျပီး စဥ္းစားရမည္
ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အျငင္းမပြား ေတာ့ဟု ဆိုနိုင္သည္။ အင္တာဗ်ဴး အေသးစိပ္ကို ကို ဤလင့္ခ္တြင္ နားဆင္ပါ။
http://www.youtube.com/watch?v=2L2-QRCs5s0
ယခုကဲ့သို႕ စစ္အစိုးရ၏ ထိပ္သီးၾကီး ကိုယ္တိုင္က ၀န္ခံေျပာဆိုလာျပီ ျဖစ္သျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ
ေန၍ စစ္အစိုးရေလသံအတိုင္း ေျပာဆိုေနၾကေသာ အခ်ိဳ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ပိုင္
ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ "လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ည္းဘဲ ေျပာေနလို ့မရဘူး။ ကိုယ့္နိုင္ငံရဲ႕ထူးျခား တဲ့အေျခအေနကိုလည္း
ၾကည့္ရမယ္” ဟူေသာ မေရရာသည့္ ဆင္ေျခမ်ိဳး မေပးသင့္ေတာ့။ လူ ့အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ မႈမ်ားအား အားေပး
သည့္ သေဘာ ေဆာင္သည့္ ေျပာဆိုမႈ၊ ျပဳမူမႈမ်ား အား အျမန္ဆံုးရပ္တန္းက ရပ္သင့္ျပီ ျဖစ္သည္။စာေရးသူသည္
၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၄)ရက္ေန႕တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာျပသနာ၊ လူ႕အခြင့္အေရး နွင့္ အမ်ိဳးသားဂုဏ္သိကၡာ ဟူေသာ
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတေစာင္ေရးသားတင္ျပခဲ့ျပီး အဓိကရုဏ္းအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ေရး
အတြက္အေထာက္အကူျပဳသည့္အေန ျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္ စုစုေပါင္း ရွစ္ခ်က္ကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ ပထမဆံုး
အခ်က္မွာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရး တို႕နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ေအာက္တြင္
ရႈေစလိုပါသည္။
P1

(က) ယခုအခ်ိန္၌ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ (တနည္းအားျဖင့္) လူအျဖစ္အသက္
ရွင္ ခြင့္ ရနိုင္သည့္ အေျခခံစားနပ္ရိကၡာမ်ားပင္ မရရွိဟူေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္။ ဤသည္မွာ လံုး၀
မျဖစ္ သင့္ ပါ။ လူ႕အခြင့္အေရးရႈေဒါင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ မျဖစ္သင့္သလို ေမတၱာတရားၾကီးမားသည္ဟု
ဂုဏ္ယူၾကေလ့ရွိေသာ ဗုဒၶဘာ သာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးကူညီ ေစာင့္ေရွာက္နိုင္၇န္
စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ဤ တင္ျပခ်က္ကို ေထာက္ကာ စာေရးသူအား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ဘက္ကလိုက္ျပီး ေရးသည္ဟု ထိုစဥ္ကေ၀ဘန္သူ
တခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ သည္။ ေျဖရွင္းခြင့္ မၾကံဳခဲ့ပါ။ ရင္းနွီးေသာမိတ္ေဆြတခ်ိဳ႕တေလ ကလည္း စာေရးသူအား ခင္ဗ်ား
ဒီကိစၥၾကီးသြားျပီး မေရးနဲ႕ဗ်၊ သိတ္ရွဳတ္တယ္ ဟု သေဘာရိုးျဖင့္ သတိေပးၾကပါသည္။ ေ၀ဘန္သူတခ်ိဳ႕ကို
မည္သို႕မွ် အာဃာတ မရွိ သလို၊ ေစတနာရိုးျဖင့္ သတိေပးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို လည္း ေက်းဇူးတင္ရပါမည္။
သို႕ရာ တြင္ ကမာၻေလာကၾကီးတြင္ တရားမွ်တမႈဖံုးလႊမ္းေစလိုပါက အမွန္တရားကို ထုတ္ေဖၚရမည္ဟု
ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ယခု ေနာက္ထပ္ေဆာင္းပါး တေစာင္ ထပ္ေရးျခင္းျဖစ္သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာလည္း လူျဖစ္ပါသည္။ ကုလားဟု အလြယ္တကူေခၚေနၾကသူမ်ားလည္း လူျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္လည္း
လူျဖစ္ ပါသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလံုးကို လူ ဟူ၍ အရွိအတိုင္း ျမင္ေစလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ စာေရးသူက
အထက္တြင္ေဖၚ ျပခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးကို ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာမက ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ
လူ႕ဂုဏ္သိကၡာနွင့္ အညီ သေဘာထားေစျခင္၊ ဆက္ဆန္ေစျခင္၍လည္း ျဖစ္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရးကို
လက္ခံလွ်င္ ဤသည္ကို ျငင္းဆန္ရန္ မသင့္ပါ။
လူ ့အခြင့္အေရးကို အမ်ိဳးသားေရးနွင့္ ဆက္စပ္၍လည္း တန္ဘိုးထားသင့္ပါသည္။ ယေန႕ကမာၻတခြင္ ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္ေသာ Globalization ေခတ္ကို ေရာက္ေနပါျပီ။ ဤသည္ကို မည္သူမွ် အျငင္း မပြားပါ။ စစ္အာဏာရွင္
ေန၀င္း ၾကီးစိုးခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကလို ကိုယ့္ နိုင္ငံကို ကိုယ္ တံခါးပိတ္ထားျပီး ၀ါးလံုးေခါင္းထဲ မွာ လသာလို႕ရေသာ
ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ကမာၻတခြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေခတ္ၾကီးတြင္ အားေကာင္းခ်က္ မ်ားရွိသလို
အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ လူ႕အခြင့္အေရး အေတြးအေခၚ အယူအဆ ကမာၻတ၀ွမ္းသို႕ အရွိန္ အဟုန္နွင့္
ပ်ံ႕နွံ႕သြားသည္ကိုမူ အားေကာင္းခ်က္ အျဖစ္ တကမာၻလံုးက အျငင္းမပြားဘဲ လက္ခံၾကပါသည္။
လူ႕အခြင့္အေရးကို လက္ခံက်င့္သံုးေသာ လူမ်ိဳးသည္ ကမာၻတြင္ ဂုဏ္တင့္ပါသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးကို
ေလးစားလိုက္ နာက်င့္သံုးေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးအျဖစ္ ကမာၻကအသိအမွတ္ျပဳေစျခင္ပါသည္။ သမိုင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ
အား ေကာင္း ေကာင္း က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳး၊ ေမတၱာတရား ၾကီးမားေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သည့္
ရခိုင္လူမ်ိဳး အျဖစ္ ကမာၻက ရႈျမင္ေစျခင္ပါသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္း ျပျခင္းသည္
လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ အမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ျမင့္ တက္သြားေစသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ ရခိုင္ လူမ်ိဳး၏
လူမ်ိဳးဂုဏ္သိကၡာကိုသာမက ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ အမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ
ျမွင့္တင္ေစျခင္သည္။ စာေရးသူက အမ်ိဳးသားေရးကို ဤသို႕ ရႈျမင္ ပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လွပေသာ ေရေျမေတာေတာင္မ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ား၊ သဘာ၀
ကြ်န္းငယ္ကြ်န္းစု မ်ားအား လူသတ္ကြင္းမ်ား အျဖစ္ေျပာင္းမသြားေစလိုပါ။ ျငိမ္းခ်မ္း သည့္ေဒသမ်ား၊
လံုျခံဳေရးအတြက္ ပူပင္ရန္ မလို အပ္ေသာ ေနရာမ်ား၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရွိသည့္ ၀န္းက်င္မ်ား အျဖစ္ ကမာၻက
ရႈျမင္ေစလိုသည္။ သို႕မွသာ နိုင္ငံျခား ခရီး သည္မ်ား လာေရာက္ ၾကပါမည္။ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံလိုသူမ်ား
၀င္လာၾကပါမည္။ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား အားေကာင္းေကာင္း ေပၚလာပါမည္။ ကုန္ေရာင္း ကုန္၀ယ္မ်ား
ျဖစ္ထြန္းပါမည္။ စာေရးသူက ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား ကို ဤသို ့ေျမွာ္မွန္းပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏ အင္တာဗ်ဴးအေပၚသံုးသပ္ခ်က္ အပိုင္း (၂)
အဓိကရုဏ္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ စစ္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒသည္ အဘယ္နည္း။
သမတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ နွင့္ လူ့႕အခြင့္အေရး ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားကိုသာ
အၾကိမ္မ်ားစြာ ထပ္ခါတလဲလဲ သံုး၍ ေျပာလာ ေနျပီျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ မူလ ကထဲက
ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရ မွာ ဤ သေဘာထား သို႕ မဟုတ္ မူ၀ါဒ ရွိသလား။ လံုး၀မရွိခဲ့ဟု ေျပာရပါ
မည္။
P2

အဓိကရုဏ္းစျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၾသဂုတ္လ (၁၅)ရက္ေန႕ အင္တာဗ်ဴး ေပၚထြက္လာသည့္အခ်ိန္အထိ နွစ္လ
ေက်ာ္မွ် ကာလအတြင္း အျပန္အလွန္သတ္ျဖတ္မႈၾကီးမ်ား ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ နွင့္
လူ႕အခြင့္ အေရး အေျခခံတို႕မွ ခ်ည္းကပ္သင့္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ယခု
ကဲ့သို႕ေလးေလးနက္နက္ တိတိ က်က် ေျဖာင့္ဖ်ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ဤသို႕ဆိုလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲ
ေျပာဆိုလာပါ သနည္း။ အဓိကရုဏ္းတြင္ စစ္ အစိုးရ၏ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ားက
ရက္စြဲနွင့္တကြ တိတိက်က်ေထာက္ျပလာျပီး ေနာက္ပိုင္း နိုင္ငံတကာ၏ ထိထိေ၇ာက္ေ၇ာက္ အေရးယူမႈကို
အမွန္တကယ္ ခံလာရနိုင္ဘြယ္ ရွိေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္ တြင္ ရိပ္စားမိလာေသာေၾကာင့္သာ
ေျပာင္းလဲေျပာဆိုလာျခင္းျဖစ္သည္။
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိကရုဏ္းသည္ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡ မဟုတ္ဟု ဦးသိန္းစိန္က ျငင္းသြားခဲ့သည္ နွင့္
ဆက္စပ္ကာ ဦးသန္းလြင္ထြန္းက ေအာက္ပါတိုင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။“လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡ မဟုတ္ဘူး
ဆိုေပမယ့္ တဘက္နဲ႕တဘက္ ေရရွည္ မုန္းတီးမႈေတြ ရွိတာေတာ့ ျငင္းလို႕ မရတဲ့ကိစၥပါ။ ေဒသထဲမွာ
အတူေနထိုင္လာၾကတဲ့ အခါက်ေတာ့ မုန္းတည္းမႈေတြ သည္ထက္ပိုျပီး ပ်ံ႕ပြားမလာေအာင္ နွစ္ဘက္
အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ နိုင္ေအာင္ ဘယ္လို စီမံခ်က္ေတြ ေျဖရွင္းမႈေတြ ေရရွည္ လုပ္ေဆာင္သြားဘို႕ရွိပါသလဲ။”
ဤေမးခြန္းအား ေမးျဖစ္ ေျဖျဖစ္သည့္ အေျခအေနမည္သို ့ေရာက္သြားေၾကာင္းေတာ့ ေမးသူ ေျဖသူ နွစ္ဦးသာ သိပါ
မည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ေနေစျပီး တတိယနိုင္ငံသို႕ ပိုးေပးမည္ဆိုပါက ကုလသမဂၢ
ဒုကၡသည္ မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုးအား အစိုးရက ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က
ကမာၻသိေၾကျငာထားခဲ့ျပီး ျဖစ္ သည္။ ယခုဤသည္ကို အေကာင္အထည္ မေဖၚေတာ့ဘူးလား။ စစ္အစိုးရ
သေဘာထားေျပာင္းသြားျပီလား။ ေျပာင္း သြားလွ်င္လည္း ေျပာင္းသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း
ကမာၻသိေၾကျငာရန္လိုပါသည္။
ရခိုင္လူထုထံမွ နိုင္ငံေရးအရေထာက္ခံမႈရေစရန္ ဦးသိန္းစိန္က အထက္ပါကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျပီး
ေနာက္ ေၾကျငာခဲ့ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိေၾကာင္း နိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး
အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက အေစာပိုင္းကထဲက ေထာက္ျပခ်က္မ်ားနွင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ ဤေၾကျငာခ်က္ကို
ဆက္စပ္ၾကည့္လွ်င္ စစ္အစိုးရ သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား (ဦးသိန္း စိန္၏ စကားလံုးအရ ဘဂၤါလီမ်ားအား)
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ျပတ္ျပတ္သားသား ေမာင္းနွင္ ထုတ္ေရးမူ၀ါဒ Exclusion Policy ကို အဓိကရုဏ္း၏
အစကထဲကပင္ က်င့္သံုးေဖၚ ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသံုးသပ္နိုင္သည္။ ယင္းအတြက္ မေကာင္းသည့္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးအရ နွိမ့္ခ်တိုက္ ခိုက္မႈမ်ား၊ အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္မႈၾကီးမ်ား
ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရတြင္ လံုး၀ပင္ တာ၀န္ရွိသည္။
ယခုမူ ဦးသိန္းစိန္၏ ရုပ္သြင္ကို အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေတြ႕ျမင္လိုက္ရေသာအခါ ၄င္း၏ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္
အုပ္စုၾကီးနွစ္ခု ၏ အလယ္တြင္ ေနျပီး ျငိမ္သက္ျငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေအာင္ပင္ တိုင္းျပည္ကို ထိမ္းသိမ္းေနသည့္ သေဘာ
မွင္ေသေသ ရွင္း လင္းေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။
ယင္းသို႕ျဖစ္ျခင္းမွန္ကန္လွ်င္ အမွန္တရားေဖၚထုတ္နိုင္ေရးအတြက္ နိုင္ငံတကာက လာ ေရာက္စစ္ေဆးမည္
ဆိုသည္ကို ဦးသိန္းစိန္ အဘယ္ေၾကာင့္ လက္မခံနိုင္ပါသနည္း။ ဦးသိန္းစိန္ ရည္ညႊန္းသည့္
လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မီရွင္ လြတ္လပ္မႈရွိသည္ဆိုသည္မွာ လံုး၀ပင္လြဲမွားေနသည္။ လူ
့အခြင့္အေရးေကာ္မီရွင္ဟူသည္ မွာ သမတရံုးအဖြဲ႕ ၏ အစိပ္အပိုင္း တခုကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနသည္။ သူၾကီးလုပ္သူကိုယ္
တိုင္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရ သည့္ အမႈတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွာ သူၾကီးတူ အဆင့္ေလာက္သာ
ရွိေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ပါျပီ။ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တြင္ မည္သည့္အခြင့္အာဏာမွ် မရွိသလို သမတ ကိုယ္တိုင္က်ဴး
လြန္သည့္ ျပစ္မႈမွန္သမွ်ကိုလည္း မည္သည့္ အခါမွ် ေဖၚထုတ္မည္ မဟုတ္ပါ။
ပို၍ဆိုးသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္၏ ေၾကျငာခ်က္ထြက္လာခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း၌
လံုး၀ ပင္ နွစ္ျခမ္းကြဲသြား ခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူ (သို႕မဟုတ္) ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္ဆိုသူမ်ား ကို ရခုိင္ျပည္ နယ္မွ
အျပီး အပိုင္ ေမာင္းထုတ္လိုက္ျခင္းသည္ ျပသနာ၏ အေျဖျဖစ္သည္ဟူ၍ ရခိုင္လူထုအမ်ားစုၾကီး၏ စိတ္တြင္
စြဲထင္သြား ေစသည္။ ယင္းသို႕ေမာင္းထုတ္ျခင္းမွာ တရားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု
ထင္ျမင္လာေစခဲ့သည္။ ယင္း အတြက္တာ၀န္ရွိသူမွာ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရ တဖြဲ႕လံုးျဖစ္သည္။
ယင္းကို ပထမ ရွင္းျပ သင့္ သည္။ ဗြီအိုေအနွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း၌ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဤသည္ နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍
မည္သို႕မွ်ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့ ျခင္းမရွိပါ။
P3

သာဓကအားျဖင့္ လူတဦးက အျခားတဦးအား “ထမင္းစားျပီးျပီ လား” ဟု ပထမ ေမးျပီးမွ ”ဘာဟင္းနဲ႕ စားခဲ့လဲ”
ဟုေမးေလ့ရွိပါသည္။ ပထမ ေမးခြန္းကို မေမးဘဲ ဒုတိယ ေမးခြန္းကို တန္းျပီး ေမးပါက ေမးျမန္းခံရသူ သည္
ထမင္း စားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေမးျမန္း သူက ၾကိဳတင္သိထားနွင့္ သည့္ သေဘာသက္ေရာက္သည္။
ပထမေမးခြန္းကိုေက်ာ္ျပီး ဒုတိယ ေမးခြန္းကို ေမးျခင္းအားျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရတြင္ နွစ္ဘက္ အတူ
ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး မူ၀ါဒ ရွိေနျပီဟု ေမးသူ ဦးသန္းလြင္ထြန္းက ၾကိဳတင္သိေန ၍ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမည္။
ထူးျခားသည္မွာ ေျဖၾကားသည့္ ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း မိမိတို႕နုိင္ငံတြင္းသို ့တရားမ၀င္ခိုး၀င္ေနသည့္
ဘဂၤါလီမ်ားအား မူရင္းနိုင္ငံသို ့ျပန္ပို႕မည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ လက္ခံမည့္ တတိယ နိုင္ငံမ်ားသို
့သြားနိုင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ မ်ားဆိုင္ရာ မဟာ မင္းၾကီးရံုးအား ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တခြန္းမွ်
မဟေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ေမးခြန္းအား သမတ ဦးသိန္းစိန္က “ေရရွည္ ေျဖရွင္းသြားရမွာပါ။ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီအၾကီးအကဲ
ေတြနဲ႕ ေတြ႕ပါတယ္။ ကမာၻၾကီးက က်ဥ္းေျမာင္းသြား ျပီ။ ရြာၾကီးတရြာလို ျဖစ္ေန တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့က
သူ႕လူမ်ိဳး ကိုယ့္ လူမ်ိဳး သူ႕ဘာသာ ကိုယ့္ဘာသာ ခြဲျခားလို ့မရ ဘူး။ လူသားဆိုတဲ့ အျမင္ နဲ႕ျမင္ပါ။ လူသား ဆိုတဲ့
အျမင္ နဲ႕ ျမင္ရမယ္။ ကမာၻမွာ လဲ လူ႕အခြင့္အေရး ကို ေရွ႕တန္း တင္ျပီး ေျပာလာၾကတယ္။ လူသားဆိုတဲ့
အျမင္နဲ႕ျမင္ပါ။ လူ႕အခြင့္အေရးကို မထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ ဘို ့လိုပါ တယ္။” ဟု ေျဖသြားခဲ့သည္။
စာေ၇းသူတို ့ကေလးဘ၀က တခုခုကို နွစ္ျခိဳက္သေဘာက်မိလွ်င္ ေနာက္ေျပာင္ ေျပာၾကသည့္ စကားလံုး
တခုရွိသည္။ “ဒီ ထက္ ေကာင္းတာေတာင္ ဒီေလာက္ မေကာင္းဘူးကြ” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ပါတီ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား ဦးသိန္းစိန္ထက္ ေကာင္းေအာင္ မည္သူမွ် ရွင္းျပနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဦးသိန္းစိန္ထက္
ေကာင္းေအာင္ ရွင္းျပဦး ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ေလာက္ မေကာင္းမွာ ေသခ်ာပါသည္။ မွန္ပါသလား။
စဥ္းစားၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။
(အပိုင္း ၃ ကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္)
ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
ၾသဂုတ္လ (၁၆) ရက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္
ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏ အင္တာဗ်ဴးအေပၚသံုးသပ္ခ်က္ အပိုင္း (၃) | ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
ယခုအခ်ိန္၌ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ နွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားကို ထပ္ခါ ထပ္ခါ
ကိုးကား သံုးစြဲလာျပီျဖစ္ေသာ သမတဦးသိန္းစိန္ နွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ ေနာက္ထပ္ ျမန္မာ ဆိုရိုးစကား တခုကို
သတိရမိပါသည္။ “ပါးစပ္က ဘုရား ဘုရား လက္က ကိုးရိုး ကားယား” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤဆိုရိုးစကားက
အေျပာနွင့္ အလုပ္ညီဘို႕လို ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားျခင္းပင္။ ရခိုင္ အဓိကရုဏ္းကို ဤဆိုရိုးစကားနွင့္
ခ်ိန္ထိုးပါမည္။
ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရသည္ ဘုရား ဘုရား ဟူ၍ပင္ ေရွ႕ကေန၍ေျပာသြားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ လက္က
ကိုးရုိး ကားယား အရင္ လုပ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ပါးစပ္က ဘုရား ဘုရား တျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သာဓက
တခုကိုေျပာပါမည္။ ယခုၾသဂုတ္ လ (၁၅) ရက္ေန႕အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဦးသိန္းစိန္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ေတြ႕ျပီး ေျပာဆိုေၾကာင္း၊ ရခိုင္လူထုကို ၄င္းက စကားဆယ္ခြန္း ဆယ့္ငါးခြန္းေျပာတာထက္
ခင္ဗ်ားတို႕တခြန္းေျပာတာထိ ေရာက္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ သည္။ အတိအက်အားျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါ
တီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား “ခင္ဗ်ား တို႕က၀င္ျပီး အျမင္ မွန္ရလာေအာင္ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ ေျပာေပးပါ”
ေတာင္းခံေနျပီ ျဖစ္သည္။
ဤသို႕ဆိုလွ်င္ အဓိကရုဏ္းၾကီးအတြင္း၌ အျမင္မွားခဲ့သူမွာ မည္သူနည္း။ ရခိုင္လူထု ျဖစ္သည္ ဟု ဦးသိန္းစိန္က
ဆို ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် ရခိုင္လူထုအေပၚ အျပစ္ပံုခ်၇န္ လမ္းခင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္လူထု
အျမင္မွား ေန သည္ဟု ဆိုပါလွ်င္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရသည္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားကထဲက
ယခုကဲ့သို ့ဘာေၾကာင့္ ရွင္းျပဘို႕ မၾကိဳးစားခဲ့သနည္း။ မိမိ အစိုးရကိုယ္တိုင္၏ တာ၀န္ရွိမႈကို ၀န္မခံဘဲ နိုင္ငံတကာ
ဖိအားမ်ား သက္ေရာက္ လာနိုင္သည့္ အေျခအေနေရာက္လာမွ ရခိုင္လူထုက အျမင္မွားျပီး ျပစ္မႈၾကီးမ်ားကို
က်ဴးလြန္ေနသေယာင္ အဘယ္ ေၾကာင့္ ေျပာဆိုလာပါသနည္း။
P4

ယခုမွသာ ရခိုင္လူထုအေပၚ အျပစ္ပံုခ်ဘို ့ၾကိဳးစားေနေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရသည္
အဓိက ရုဏ္း စျဖစ္ခါစတြင္ ျပသနာ ၏ တရားခံအျဖစ္ လက္ညွိဳးထိုးခံခဲ့ရသူမွာ (ရိုဟင္ဂ်ာ) မြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္သည္။
သာဓက တခုျပပါမည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႕ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ၏ စာမ်က္နွာ (၂၀) ကို ၾကည့္ပါ။
ရခုိင္ျပည္ နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္းေတာ ျမိဳ႕မ်ား၌ ဆူပူသူ အင္အား ၁၀၀၀ ေက်ာ္က အၾကမ္းဘက္မႈမ်ားကို
မည္သို႕ က်ဴးလြန္ ေနေၾကာင္း သတင္းအျဖစ္ ေဖၚျပထားျပီး အဆိုပါ စာမ်က္နွာ တခုတည္းမွာပင္ ယင္းသတင္းနွင့္
ကပ္လွ်က္ ေအာက္၌ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အစၥလမ္ သာသနာေရး အဖြဲ႕ၾကီး ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားလႊာ နွစ္ေစာင္ကို
တြဲထည့္ေပးထားသည္။ ယင္းပန္ၾကားလႊာမ်ားတြင္ နိုင္ငံတ၀ွမ္းေနထုိင္ၾကေသာ အစၥလမ္သာသနာ၀င္မ်ားသည္
ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာအစၥလမ္ သာသနာေရး အဖြဲ႕ၾကီး က ထုတ္ျပန္ေသာ အထူးေမတၱာရပ္ခံခ်က္နွင့္ အညီ
ေနထိုင္ၾကရန္လိုေၾကာင္း ပါရွိသည္။ သို႕ ရာတြင္ သတင္းစာ၏ အဆိုပါ စာမ်က္နွာ၌ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အတြက္
သံဃာ့နာယက အဖြဲ႕ၾကီးက ထုတ္ျပန္ေသာ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ မပါရွိပါ။ ဤသည္မွာ စစ္အစိုးရက ဦးေဆာင္၍
သတင္းပညာအရ လုပ္ၾကံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ ရွားသည္။ ဆူပူအၾကမ္းဘက္သူမ်ားသည္
မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ ဟု သတင္းစာ ဖတ္သူအားလံုး ထင္ေယာင္မွား ျဖစ္ေစ၇န္
လုပ္ၾကံထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရ၏ တာ၀န္ရွိမႈေအာက္တြင္ အဓိကရုဏ္းၾကီးအတြင္း အသက္စြန္႕လႊတ္ သြားခဲ့ရ
သူ လူထု အေရအတြက္ကို မည္သူမွ် အတိအက်မေျပာနိုင္။ ဘ၀နစ္နာပ်က္စီးဆံုးရွံဳးခဲ့ရသူ
အနည္းဆံုးေျခာက္ေသာင္း ေက်ာ္အနက္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ေန၍ ျပန္စရာ ေနအိမ္ပင္ မရွိေတာ့သူ ဦးေရမွာလည္း
မ်ားလွစြာသည္။ အဓိကရုဏ္း ၾကီး၏ ရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေရွ႕ခရီး ဘယ္လိုဆက္၍ ဘာေတြ
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရမည္ မသိေတာ့သူ ဦးေရ မွာ သိန္း တခ်ိဳ႕ ခ်ီ ရွိမည္ဟု မွန္းရသည္။
အဆိုးဆံုးမွာ ဦးသိန္းစိန္က ယခုအခ်ိန္အထိ စစ္အစိုးရ၏ တိက်ေသာ မူ၀ါဒကို မေၾကျငာေသးျခင္းပင္။ ရခို္င္ျပည္နယ္
အတြင္း၌ ရွိေနျပီျဖစ္ေသာ မြတ္ဆလင္ ဘာသာ၀င္ဦးေရ အနည္းဆံုး ရွစ္သိန္းေက်ာ္ကို တကယ္ဘဲ ဆက္လက္
ေမာင္း ထုတ္ သြားမွာလား။ ေမာင္းထုတ္သြားမည္ ဆိုပါက လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တည္ျငိမ္မႈ၊ လံုျခံဳမႈကို
ရရွိေစျပီး နုိင္ငံတကာ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ မည္သို ့ေဖၚေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ယင္းေဆာင္ရြက္မႈေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဒသခံ လူထုက မည္သို႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊
ယင္းအစီအစဥ္ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အိမ္နီးျခင္း ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္နိုင္ငံ၏ အကူအညီ နွင့္ နိုင္ငံတကာ၏
အကူအညီတို႕ကို မည္သို႕ရွာေဖြသြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တျပည္လံုး လူထုအား ဦးသိန္းစိန္၏ စစ္အစိုးရက အတိအက်
ရွင္းျပ၇န္လိုသည္။
သို ့မဟုတ္ ယင္းပထမ မူ၀ါဒကို တရား၀င္ရုပ္သိမ္းျပီး နွစ္ဦးနွစ္ဘက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ဆက္လက္
ေနထိုင္ေရး ကို ေဖၚေဆာင္မည္လား။ ဒုတိယ မူ၀ါဒ သို ့ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္ ဆိုပါက ယခု ဦးသိန္းစိန္
အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာခဲ့ သကဲ့သို႕ လြယ္လြယ္ ေျပာ၍ မရနိုင္ပါ။ ဘ၀နစ္နာပ်က္စီး ဆံုးရွံဳးခဲ့သူ လူထုၾကီးတရပ္လံုး
ထမင္းစားဘို႕၊ ေနစရာရ ဘို႕အတြက္ ဟိုက သည္ က ေတာင္းခံေပးရံု၊ လံုျခံဳေရးအရ စစ္တပ္၏
ေသနတ္ေျပာင္းေအာက္တြင္ ဒူးေထာက္ ခိုလံႈ ေနခြင့္ရရံုနွင့္ လံုး၀ မလံု ေလာက္ပါ။
(၁) အဓိကရုဏ္းၾကီးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အမွန္အတိုင္း ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ ဆိုသည္ကို လူထုၾကီးေရာ
နိုင္ငံတကာပါ အတိအက် သိခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဘို ့လိုသည္။ ကုလသမဂၢမွ ဦးေဆာင္သည့္
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ တရပ္ အား လြတ္လပ္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ ေပးဘို ့လိုသည္။
(၂) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေလွ်ာက္သြားလွ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုသူမ်ားအား ျပစ္မႈ
က်ဴး လြန္ခံရသူမ်ားကလည္း ေန႕စဥ္ေတြ႕ျမင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ သို ့ျဖစ္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ လူထု၏
စိတ္အစဥ္တြင္ မည္သည့္ အခါတြင္မွ် ျငိမ္းခ်မ္းမႈရမည္ မဟုတ္။ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ထပ္မံက်ဴးလြန္ခံရလိမ့္မည္ ဟူေသာ
စိုးရိမ္ထိတ္လန္႕မႈ မ်ား ရွိေနမည္ ဧကန္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေ၇းကို တကယ္တန္းတည္ေဆာက္မည္ ဟု
သက္ေသျပလိုလွ်င္ ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္ခဲ့သူ မွန္သမွ်ကို ေဖၚထုတ္အေရးယူ၇န္လိုသည္။
(၃) အမွန္တရားမ်ား ေပၚထြက္လာျပီးေနာက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အေရးယူစစ္ေဆးစီရင္ေနသည့္
တခ်ိန္တည္း တြင္ နွစ္ဘက္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ၾကေရးအတြက္ အေျခခံလူထုမ်ားအတြင္း ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား၊ ညွိနိုင္းမႈမ်ား၊
တဘက္၏ နစ္ နာခ်က္ကို အျခားတဘက္မွ ၾကားသိေစျခင္းမ်ား စီစဥ္ေပးဘို႕လိုသည္။ ယင္းသို႕ျဖင့္
ကိုယ္ျခင္းစာနာစိတ္မ်ား၊ အျပန္ အလွန္ကူညီလိုမႈမ်ား၊ ေမတၱာတရားမ်ား ပြားမ်ားခြင့္ရလာေအာင္
စီစဥ္ေပးရန္လိုပါမည္။
P5

(၄) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တရားစီရင္ေရးအပါအ၀င္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားမ်ားအား လြတ္လပ္၊
ဘက္မလိုက္၊ ထက္ျမက္အားေကာင္း လာေအာင္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္း၊ ေလ့က်င့္ တည္ေဆာက္ဘို ့လိုသည္။
ဤသည္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Institutional Reform ဟု ေခၚသည္။
အဓိကရုဏ္းၾကီးနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ အား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္က ေခၚယူသတိေပးသည္မွာ မွန္သလား။
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ နွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေဆြးေႏြးပြဲ မွတ္တမ္းတခု ေပၚ
ထြက္လာခဲ့သည္။ ဤမွတ္တမ္းသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္အေတာ္ပင္က်ယ္ျပန္႕စြာ ပ်ံ႕နွံ႕လွ်က္ရွိသည္။ ဤမွတ္တမ္း
သည္ လည္းေကာင္း၊ မွတ္တမ္းတြင္ ေဖၚျပေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊
အစစ္အမွန္ မဟုတ္ မွားယြင္းေန သည္ဟု ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ နွင့္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ
်ားတိုးတက္ေရး ပါတီ နွစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ေခၚယူကာ အေသးစိပ္ရွင္းျပရန္တာ၀န္ရွိပါသ
ည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆို ေသာ္ ၄င္းမွတ္တမ္းတြင္ ေရးသားထားခ်က္မ်ားသည္ မတရားမႈမ်ားကို
ဖံုးကြယ္ထားသလား ဟူ၍ အမ်ားျပည္သူက မွတ္ယူနိုင္စရာ အေၾကာင္းရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါမွတ္တမ္းအရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ (၆) ရက္ေန႕စြဲ ျဖင့္
ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ ဥကၠဌ အျဖစ္တာ၀န္ယူသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီအား အစည္းအေ၀း
ဖိတ္ၾကားခဲ့ သည္။ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ရန္ ဟူေသာ စကားလံုးကို သံုး၍
ဖိတ္ၾကားခဲ့ ေၾကာင္းနွင့္ ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
၁။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ (ဥကၠဌ)
၂။ ဦးအံုးတင္ (ဒုဥကၠဌ)
၃။ ဦးဘရွိန္ (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)
၄။ ဦးေဖသန္း (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)
၅။ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက နိဂံုးခ်ဳပ္မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္
——————ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး လွမင္း တင္ျပေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ၏
ရခိုင္အေရးအခင္းအေပၚ ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈကို အက်ယ္ ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိဘဲ “ဆက္မလုပ္ၾကရန္ လုပ္ရင္ေတာ့
အေရးယူမည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတြင္ ေရးသား ထားခဲ့သည္။
ရခိုင္အေရးအခင္းအတြင္း နွစ္ဘက္အျပန္အလွန္သတ္ျဖတ္မႈၾကီးမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း မည္သူမွ်
အျငင္းမပြားပါ။ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္က ၀န္ခံခဲ့ျပီး ေသဆံုးသူဦးေရမွာ တရာထက္ေတာ့မပိုေၾကာင္းနွင့္
မီးရွိဳ႕ၾကသည့္အတြက္ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ျဖစ္ၾကသူဦးေရမွာ အဆမတန္မ်ားျပားေၾကာင္း ဆိုသြားခဲဲ့သည္။
ဤသတင္းမ်ား လွိဳင္လွိဳင္ၾကီးထြက္ေပၚေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က
ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီအား အစည္းအေ၀း ေခၚယူျပီး “ဆက္မလုပ္ၾကရန္ လုပ္ရင္ေတာ့
အေရးယူမည္” ဟု သတိေပးခံလိုက္ရျခင္းမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုး တက္ေရးပါတီ၏ နိုင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာကို
မ်ားစြာ ထိခုိက္ပါ သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပစ္မႈၾကီးမ်ား က်ဴးလြန္ရာ၌ အဓိက ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွာ
ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ျဖစ္သည္ ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အတိအက် စြပ္စြဲလိုက္သည့္
သေဘာေဆာင္သည္။ အဆိုပါ မွတ္တမ္းသည္ စစ္မွန္သည္ဆိုပါက ေပါ့ေပါ့မထားသင့္ပါ။ ရခိုင္သမိုင္းတခု၏
အစိပ္အပိုင္းျဖစ္သြားပါျပီ။
မစစ္ မွန္ေသာ မွတ္တမ္းျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီအေနျဖင့္
အျမန္ဆံုးရွင္းလင္းဘို႕ လိုပါ မည္။ စစ္မွန္ေသာ မွတ္တမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း ”ဆက္မလုပ္ၾကရန္ လုပ္ရင္ေတာ့
အေရးယူမည္” ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က သတိေပးျခင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အဓိက႐ုဏ္းအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
သတ္ျဖတ္၊ မီးရွိဳ႕မႈၾကီးမ်ားနွင့္ လံုး၀ ပတ္သက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အျခား
မည္သည့္ကိစၥရပ္အတြက္ ေကာ္မရွင္က ေခၚယူ သတိေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား
တိုးတက္ေရးပါတီအေနျဖင့္ လူထုတရပ္လံုးအားေျခေျချမစ္ျမစ္ ရွင္းျပဘို ့လိုပါမည္။
ထို႕အျပင္ ပို၍ အေရးၾကီးသည္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပစ္မႈၾကီးမ်ားအား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား
တိုးတက္ေရးပါတီ က ဘဲ အဓိက ဦးေဆာင္က်ဴးလြန္ေနသေယာင္ေယာင္ သေဘာသက္ေရာက္ေစသည့္
မွတ္တမ္းကို ေရးသားသူ၊ အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္သူ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ပါတီ က
ဥပေဒေၾကာင္းအရ အတိအက် ျပန္လည္ တရားစြဲဆိုသြားသင့္ပါသည္။
(အပိုင္း ၄ ကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္)
ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)

P6

ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏ အင္တာဗ်ဴးအေပၚသံုးသပ္ခ်က္ အပိုင္း (၄) | ေအာင္ထူး
(ေရွ႕ေန)

လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ ဥပေဒစိုးမိုးေ၇း ဘယ္လိုဆက္စပ္သလဲ။ စစ္မွန္တဲ့ ဥပေဒစိုးမိုးေ၇းတည္ေဆာက္နိုင္ဘို႕
အမွန္တရားကို ဘာေၾကာင့္ ရွာေဖြေဖၚထုတ္သင့္သလဲ။စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ယေန႕အထိ ၂၀၀၈
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ က်င့္သံုးလွ်က္ရွိေသာ စစ္အစိုးရ၏ သမတ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တုိင္က
၀န္ခံေျပာၾကားျပီးေနာက္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း က အျမင့္ဆံုးထားရ မည့္ စံတန္ဘိုး
ဟူသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ပို၍ ထင္ရွားသိသာလာသည္။သို႔ရာတြင္ လူ႕အခြင့္ အေရးဟူသည္အား
အမ်ားနားေထာင္ေကာင္းရံု၊ နားေထာင္လိုက္ရသူမ်ားက လူ႕အခြင့္အေရး စကား ေျပာသူအား ေလးစားအထင္ၾကီးသ
ြားေစရံုမွ်ေလာက္ျဖင့္သာ သံုးစြဲေနပါလွ်င္ လက္ေတြ႕အရ မည္သည့္အခါ တြင္မွ် ခံစားရရွိနိုင္ဘြယ္မရွိပါ။
လူ႕အခြင့္အေရးအေတြးအေခၚကို ကိုင္စြဲျပီး ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ေဖၚေဆာင္မွသာ လူ႕အခြင့္အေရးကို ခံစားနိုင္ပါမည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုသည္မွာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုသာ ေလးစား လိုက္နာျခင္း ဟူသည့္
သေဘာထက္မည္သို႕မွ် မပိုနိုင္၍ ျဖစ္သည္။
လူ႕အခြင့္အေရး အေတြးအေခၚကို ကိုင္စြဲျပီး ဥပေဒစိုးမိုးေရး ကို ေဖၚေဆာင္မည္ ဆိုလွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားသည္
လူ႕ အခြင့္အေရးအေျခခံကို ပယ္ရွားထားပါက (သို႕မဟုတ္) လူ႕အခြင့္အေရးအေျခခံမ်ားကို ေဖၚေဆာင္မေပးနိုိင္ပါက
အဆိုပါဥပေဒ တရပ္ရပ္ ကို ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဥပေဒစနစ္ တစံုလံုးကို ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ရပါမည္။
ဥပေဒတရပ္ သို႕မဟုတ္ ဥပေဒစနစ္ တစံုလံုးသည္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ပံ့ပိုး၊ တည္ေဆာက္ေစရပါမည္။ ယုတ္ေလ်ာ့၊
ဖ်က္သိမ္း ျခင္း မျဖစ္ေစရပါ။ သို႕မွသာ စစ္မွန္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္
လူ႕အခြင့္အေရးကို လိုလားေသာ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းတိုင္း ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းရ မည့္ လမ္းေၾကာင္းပင္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ အဓိကရုဏ္းၾကီးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဤလမ္းေၾကာင္းကိုပင္
ေလွ်ာက္လွမ္းရပါမည္။ယင္း သို႕ မဟုတ္လွ်င္ လူ႕အခြင့္ အေ၇း စကားလံုးကို နုတ္မွအျမွဳပ္ထြက္သည္အထိ
အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရရြတ္ပါေစဦး၊ လူ႕အခြင့္အေရးသည္ ေရေပၚ တြင္အရုပ္ေရးသည့္ အဆင့္
ထက္ပိုမည္မဟုတ္ပါ။ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ၏ ေရွ႕တြင္ “စစ္မွန္ေသာ” ဟူသည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထည့္ရသနည္း။
ဥပေဒစိုးမိုးမႈ စကားလံုးကို စစ္အာဏာရွင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပို္င္မ်ားက ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
တတြတ္တြတ္ရြတ္ဆို ခဲ့သည္။ လက္ေတြ႕ တြင္ ဥပေဒမ်ား နွင့္ ဥပေဒစနစ္တစံုလံုးအား ၄င္းတို႕အာဏာ
တည္ျမဲေရးအတြက္သာ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ “စစ္မွန္ေသာ” ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံကို လူထု အေနျဖင့္
စနစ္တက်ေလ့လာ စဥ္းစားခြင့္မရေအာင္ ပိတ္ပင္ထားခံခဲ့ရသည္။
၄င္းတို႕အလိုအရ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဟူသည္မွာ လူထု၏ လြတ္လပ္ခြင့္အား ဖိနွိပ္ ျပဌာန္း ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကိုသာ
အဓိကအားျဖင့္ ေလးစားလိုက္နာေရးကို ဦးတည္က်င့္သံုးခဲ့ က်င့္သံုးဆဲျဖစ္သည္။ “စစ္မွန္ေသာ” ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏
စဥ္းစားမႈအေျခခံ တရပ္ကို လူတိုင္း နားလည္လြယ္ေအာင္ သာဓက တခုနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။
စာရႈသူမ်ားအားလံုး ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ သေကၤတ ရုပ္တု ကို ပံုမ်ားတြင္ ျမင္ဘူးၾကပါမည္။ မ်က္လံုးကို အ၀တ္မဲစည္း
ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးတဦး ၏ ရုပ္တုျဖစ္သည္။ သူမ၏ ဘယ္လက္တြင္ ခ်ိန္ခြင္ကို ကိုင္ထားျပီး ညာလက္တြင္
ဓါးရွည္ ၾကီး တလက္ကို စြဲထားသည္။ မ်က္လံုးကို အ၀တ္မဲစည္းထားသည့္သေဘာမွာ မႈခင္းတရပ္ရပ္ကို ဆံုးျဖတ္
စီရင္ရာတြင္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း စသည္တို႕ ကို လံုး၀မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ
က်ဴး လြန္သူ မွန္သမွ် ကို စီရင္သြားမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ခ်ိန္ခြင္ကို ကိုင္ထားျခင္းမွာ တရားမွ်တမႈကို ေရွ႕ရွဳသည္၊
ခြဲျခားမႈ ဘက္ လိုက္မႈ မရွိဘဲ မွ်တစြာ ေဖၚထုတ္ စစ္ေဆး သြားမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဓါးရွည္ၾကီး၏ သေဘာမွာ
အျပစ္က်ဴးလြန္ သူ ကို အျပစ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ထိုက္သင့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွာ
ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အေျခခံ အက်ဆံုး ေသာ မူျဖစ္သည္။စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က နွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းအတြင္း စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ား ပ်ံ႕ပြားက်င့္သံုးခြင့္မရ၊ လူမ်ိဳးေရး
ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ဖန္တည္းခဲ့သည္။ေပၚေပါက္နိုင္သည့္ လူမ်ိဳး ေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ကိုလည္း
မေပါက္ကြဲေစရန္ ၾကိဳတင္တားဆီးမႈမ်ား မလုပ္ခဲ့။ ေပါက္ကြဲလာသည့္ အခါတြင္ လည္း နိုင္ငံေရး
အျမတ္ထုတ္ခဲ့ျပန္သည္။ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ တရုပ္နွင့္ ျမန္မာ၊ ရွမ္းနွင့္ ၀၊ ပအို၀္႕နွင့္ရွမ္း၊ မြန္နွင့္ ကရင္
လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ိဳးစံုေပၚခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္လည္း ရွိသည္။ ကရင္ နွင့္ ကရင္ ျခင္း
သတ္ၾကသည့္ အဆင့္ပင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခုရခိုင္ျပည္နယ္မွာလည္း နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ၾကံဳေနရျပန္ ပါ သည္။
လူထုမ်ား၏ နစ္နာဆံုးရွံဳးမႈ ခံစားရမႈမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ေၾကကဲြဘြယ္ ဆိုသည္ထက္ ဟိုမွာဘက္ကမ္း သို႕
ေက်ာ္ လြန္ေနပါသည္။
P7

စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးမရွိဘဲ လံုျခံဳေရးယူေပးဘို႕ ေသနတ္ ေအာက္မွာ ဒူးေထာက္ျပီး ေတာင္းခံေနရသမွ်
ကာလ ပတ္လံုး အဆိုပါ အျဖစ္ဆိုးမ်ိဳး ထပ္မံၾကံဳေတြ႕ေနရပါဦးမည္။ ဤ ျဖစ္ရပ္ဆိုးၾကီးမ်ားကို
ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ျပီး ေနာင္ကို ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွား နိုင္ေစရန္၊ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု လူထုၾကီး တရပ္လံုး
ျငိမ္းခ်မ္း၊ တိုးတက္၊ သာယာေသာ ဘ၀ကို ရရွိေစရန္မွာ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခခံေပၚတြင္
စစ္မွန္ေသာဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္းမွတပါး အျခား မရွိပါ။ ယင္းသို႕ျဖစ္ေစရန္မွာ လူထုမ်ားကိုယ္တိုင္
စစ္မွန္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံကို ေန႕စဥ္လိုက္နာက်င့္သံုးဘို႕ လိုပါသည္။ ဤသည္ကို သေဘာတူပါက
စာရႈသူ ေခတၱမွ် စာဖတ္ရပ္ျပီး အ၀တ္မဲ တခုရွာ၊ မ်က္လံုးကို စည္းပိတ္၊ တေနရာတြင္ ျငိမ္သက္စြာထိုင္၊
အသက္မွန္မွန္ရႈကာ၊ စိတ္အာရံုတြင္ ရွိေနသည့္ အစြဲမွန္သမွ် ဖယ္ထားလိုက္ပါ။ မည္ ကဲ့သို႕ေသာ အစြဲမ်ိဳးကို
ဆိုလိုပါသနည္း။
ငါ႕လူမ်ိဳးက လုပ္သမွ် အားလံုးမွန္သည္။ ငါမနွစ္ျမိဳ႕သည့္ လူေတြ လုပ္သမွ် အားလံုးမွားသည္။ (မည္မွ်ပင္
ဆိုး၀ါးရက္ စက္သည့္ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါေစ) ငါ့ဘာသာတရား လုပ္တာ အားလံုးမွန္သည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းနွင့္ဘဲ
ျဖစ္ျဖစ္ ငါ့ဘာသာ ၀င္ေတြကို လာမထိနွင့္၊ ထိလွ်င္ မီးပြင့္သြားေအာင္ တုန္႕ျပန္သြားမည္။ (မည္မွ် အထိ လူ႕ အခြင့္
အေ၇း ခ်ိဳးေဖါက္ေနပါေစ) ငါ့ပါတီ ဦးေဆာင္တာ မွန္သမွ် အားလံုး တရားသည္။ ငါ႕ေခါင္းေဆာင္ လုပ္တာမွန္သမွ်
အားလံုး မွန္သည္ —– အစရွိသည့္ အစြန္းေရာက္အစြဲမ်ားကို ဆိုလို သည္။ မိမိ၏ စိတ္အစဥ္တြင္ ယင္းအစြဲမ်ား
တည္ရွိေနသမွ်၊ အရာကိစၥမ်ားအေပၚ ယင္းအစြဲမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာေနသမွ်၊ ယင္းအစြဲမ်ားအေပၚ အေျခခံလွ်က္
ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ လုပ္ ေဆာင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး မည္သည့္အခါတြင္မွ် ဥပေဒ စိုးမိုးေရး
မတည္ေဆာက္နိုင္ပါ။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ယင္းသို႕ေသာ အစြဲမ်ိဳးရွိသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ အားမလိုအားမရမႈမ်ား၊
မစၦရိယစိတ္မ်ား၊ အမုန္းမ်ား၊ အာဃာတမ်ား၊ ေဒါသ မ်ား၊ အစရွိသျဖင့္ Negative Sense
အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အာရံုမ်ားသာ ဖံုးလႊမ္းေနပါမည္။ယင္းသို႕ျဖစ္ပါက လူ႕ အဖြဲ႕အစည္းသည္
အျပဳသေဘာေဆာင္နိုင္မည္ မဟုတ္။ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈကို ရ နိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းအဓိကရုဏ္းၾကီးမ်ားေနာက္ထပ္ မေပၚေပါက္နိုင္ေရးအတြက္ စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး
တည္ ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္ရပါမည္။ ဤသည္ကို ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္ေန႕ စြဲျဖင့္
စာေရးသူ၏ ေဆာင္းပါးတြင္ တင္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားဟူသည္မွာ က်ယ္ျပန္႕ နက္ရွိဳင္းလွပါသည္။
မည္သည္မ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္းသည့္ အမွန္တရားပါနည္း။အဓိကရုဏ္းၾကီးအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ရိုးရိုး
အျမင္မတူရံုမွ် နွင့္ အျပန္အလွန္ ကေလာ္ၾက၊ ဆဲၾက၊ ခဲနွင့္ ပစ္ေပါက္ၾက၊ ထိုးၾက ၾကိတ္ၾက၊ ရုန္႕ရင္းဆန္ခတ္
ျဖစ္ရံုမွ် မဟုတ္ပါ။ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး နွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လူအုပ္စုၾကီး နွစ္စုက ျပစ္မႈၾကီးမ်ား အျပန္အလွန္
က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ရွာေဖြရမည့္ အမွန္တရားမွာ လတ္တေလာအေၾကာင္းမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍
ဤအဓိကရုဏ္းၾကီးအတြင္း ျပစ္မႈမ်ားကို မည္သူေတြ က မည္သည့္အေၾကာင္း နွင့္ အစမွအဆံုး မည္သို႕မည္ပံုက်ဴး
လြန္ခဲ့ၾကသျဖင့္ မည္မွ်ေလာက္အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း တရပ္လံုး ရုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္းအရ ထိခိုက္
ပ်က္စီးနစ္နာဆံုးရွံဳးသြားရသည္ နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ျဖစ္သည္။လတ္တေလာအေၾကာင္းေတြ ေပၚေပါက္ေစသည့္
လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ေနာက္ခံအေျခအေနမွာ မည္သို႕ ျဖစ္ခဲ့သည္ စသည္တို႕ကို ေဖၚထုတ္သြားရန္ျဖစ္သည္။
လတ္တေလာအေၾကာင္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သာဓက တခုကို ျပပါမည္။ ၁၉၉၄ ခုနွစ္၌ ရ၀မ္ဒါ နုိင္ငံတြင္ ဟူတူမ်ားက
တူစီ လူနည္းစုမ်ားအား လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဟူတူ အစိုးရသည္ သတင္းစာ၊
ဂ်ာနယ္၊ ေရဒီယုိ စသည္မ်ားမွ ေန၍ ဟူတူလူထုက တူစီ မ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးေရးအရ မုန္းတည္းမႈမ်ား
တက္ၾကြလာေစရန္ စနစ္ တက်လႈံႈ႕ေဆာ္ခဲ့သည္။ ယင္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တိုင္ ေအာက္ပါအတိုင္း
ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္ကို ေလ့လာပါ။“ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြဟာ ျပသနာအစတံုးက လူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓါတ္နဲ႕
အေတာ္ကေလးေရးၾကတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြ သိလာတယ္။ အျမင္ေျပာင္းလာတယ္။
လူသားခ်င္းအျမင္နဲ႕ျမင္ရမယ္။ လူ႕အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္လို႕မရဘူး ဆိုတဲ့ အျမင္ေတြ ရွိလာတယ္။”
ဦးသိန္းစိန္၏ စကားလံုးအရ ျပည္တြင္းမီဒီယာ ဆိုရာ၌ ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားနွင့္ နိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားကို
ခြဲျခားေလ့လာ ရန္ လိုပါသည္။ ျမန္မာ့အလင္းနွင့္ ေၾကးမံုတို႕သည္ နိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ား ျဖစ္သည္။
ေၾကးမံုသတင္းစာပါ ေရးသားခ်က္ ကို စာေရးသူ ေထာက္ျပခဲ့ျပီးပါျပီ။ အဓိကရုဏ္းၾကီး မျဖစ္မွီ၊ ျဖစ္စ နွင့္ ျဖစ္ေနစဥ္
တ၀ိုက္၌ နုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာနွင့္ ေရဒီ ယိုမ်ားက လွံဳ႕ေဆာ္သည့္ သေဘာေဆာင္ေသာ ေရးသားတင္ျပ
ထုတ္လႊင့္ခ်က္ မွန္သမွ် အားလံုးအတြက္ စစ္အစိုးရ တြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္က မီဒီယာဟူေသာ
စကားလံုးကို လံုးေထြးသံုးျပီး အစိုးရပိုင္ မီဒီယာနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ပါ ၄င္းနွင့္ မဆိုင္သလိုလို တင္ျပသြားသည္ကို
လက္မခံနိုင္ပါ။ အဓိကရုဏ္းၾကီးအတြင္း ဘက္တဘက္ဘက္မွ လူထု ပိုမို ေသြးၾကြလာေစရန္ ေျပာဆိုၾကေသာ
အာဏာပိုင္မ်ား၊ ၄င္းတို႕ နွင့္ နီးစပ္သူမ်ား တြင္လည္း တာ၀န္ရွိ ပါသည္။အမွန္တရားေဖၚထုတ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ
လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္ စသည္တို႕မခြဲျခားဘဲ လူထုတရပ္လံုးပါ၀င္မွသာ ေအာင္ျမင္နိုင္ေျခ ရွိပါသည္။
P8

သို႕ရာတြင္ လူထုကိုယ္တိုင္သည္ တဖက္စြန္းေရာက္အစြဲအခံ မ်ားနွင့္ အရာကိစၥမ်ားအေပၚ ခ်ည္းကပ္၊ ေလ့လာ၊
သံုးသပ္မည္ ဆိုလွ်င္မူ အမွန္တရားသည္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ေပၚထြက္ လာမည္ မဟုတ္ပါ။ အစြဲကင္းကင္း
အရွိကိုအရွိ အတိုင္း သိျမင္နို္င္၊ သံုးသပ္နုိင္မွသာ အမွန္တရားေပၚထြက္လာပါမည္။ ေပၚထြက္လာသည့္
အမွန္တရားမ်ားအေပၚ အေျခခံလွ်က္ ထိုက္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာနုိင္သည္။
သို႕မွသာ စစ္မွန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံကို တစံုတရာ တည္ေဆာက္ရာေရာက္ပါမည္။
အက်ိုဳးဆက္အေနျဖင့္ ေ၇ရွည္တြင္ သာယာလွပျပီး တည္ျငိမ္၊ ျငိမ္းခ်မ္း၊ တိုးတက္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ၾကီးေပၚေပါ
က္လာေစရန္ ရည္သန္ ေျမွာ္မွန္းပါသည္။
ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ ၂၀၁၂

ရုိဟင္ဂ်ာအေရး ၊ျမေအးႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္ (စစ္ေတြမြတ္ဆလင္တစ္ဦး)
၈၈ မ်ိဳးဆက္မွ ကုိျမေအးကို သိေစခ်င္တာကေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္နွင့္ဆိုင္ေသာ ေမာင္ျဖဴ ၊ ေမာင္မည္း ဟူ၍
ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိတာေတြဟာ ျပႆနာ မရွိေပမယ့္ အခုေတာ့ သူတစ္ပါး လူမ်ိဳးေရး ကုိ မယ္မယ္ရရ မည္သည့္
သမိုင္းေၾကာင္းမွ မသိ ဘဲနဲ ့ ေစာ္ကား ပုတ္ခတ္ ေဝဖန္တာေတြဟာ အလြန္ႀကီးမား တဲ့ လူမ်ဳိးေရး နစ္နာ ဆံုးရႈံးမႈ
ကုိျဖစ္ေစပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟာ ဒီေန႔ ကမာၻေပၚမွာ သိန္း ၄၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ကမာၻ႕ ကုလသမၼဂရုံးမွာ
မွတ္တမ္းတင္ ထားပါတယ္။အားလုံးဟာ ျမန္မာ နုိင္ငံထဲမွာေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ( ၁၂)
သိန္းခန္႔ရွိေနျပီး၊ က်န္တဲ့သူေတြဟာ နုိင္ငံတကာ နယ္ပယ္ေတြ မွာ ေလလြင့္ေနၾက တယ္။ သို႔ေသာ္
၎တုိ႔ရဲ႕မူလေပါက္ဖြားရာ ေဒသကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပါဘဲ။ ရုိဟင္ဂ်ာ ေတြရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းဟာ ရွည္လ်ားၿပီး
ၾကမ္းတမ္း ေစခဲ့တယ္။အထူးသျဖင့္ ဒုတိယကမာၻ စစ္ကာလ အတြင္းနွင့္ ဦးေနဝင္း အာဏာသိမ္း ၿပီးေနာက္ပိုင္း
ကာလမ်ားမွာ အလြန္ဆိုးရြားစြာခံစားခဲ့ၾကပါတယ္။ တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ၁၉၉၂ – ခုနွစ္မွ စၿပီး
(တစ္ရြာ နွင့္ တစ္ရြာ) ခရီးသြားလာခြင့္ ပိ္တ္ပင္ခံထားရတယ္။ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔ေၾကာင့္ပညာသားပါပါ၊
တစ္နွစ္ပတ္လုံး နွိပ္စက္နွိင္ေအာင္ န.စ.က ေခၚ နယ္စပ္ေဒသ လံုၿခဳံေရးတပ္ကုိတရားဝင္ အျမဲတမ္း ထားခဲ့တယ္။
ရုိဟင္ဂ်ာ ဟာ အာဏာမဲ့ ၊ ပါဝါမဲ့ တဲ့အျပင္ စားစရာ ေတာင္မရွိခ်ိဳတ့ဲေနတ့ ဲ သူေတြပါ။ အားနည္း သူေတြပါ။
ဖိနွပ္ခံေတြပါ။ နဖားႀကိဳးတပ္ခံရ သူေတြပါ။ ရခိုင္တစ္ျပည္လံုးမွာ ျဖန္႔က်က္ၿပီး ရွိေနေသာ္လည္း ျပည္နယ္
တစ္ခုလုံးရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ဝန္ထမ္းမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္မရၾကပါဘူး။ရခိုင္
လူမ်ိဳးေတြကသာလ်ွင္ ၉၀ % ေက်ာ္ယူထားၿပီး ဗမာ ၁၀ % နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာပါ။ မြတ္စလင္မ္ရဲ႕ အိမ္မွာ
တုတ္တစ္ေခ်ာင္း ေထာင္ထားတာေတြ႕ရင္ ရခိုင္ေတြက ဒီကုလားအိမ္မွာ လူသတ္လက္နက္ရိွတယ္ဆိုၿပီး
သြားတိုင္ၾကတယ္။ မုတ္ဆိတ္နဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ အလ္ကိုင္ဒါ အၾကမ္းဖက္ဆိုျပီးစြပ္စဲြၾကတယ္။ သားသမီးေတြက
ခိုးထြက္ၿပီး နိင္ငံျခားမွာ အလုပ္သြား လုပ္ ၿပီးမိဘေတြကို ေထာက္ပံ့ရင္လည္း ေငြေရာက္လာၿပီး ၁နာရီ
အတြင္းေရာက္လာၿပီးစစ္ေဆးတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးစြပ္စြဲေျပာဆိုျပီး ေငြတစ္ဝက္ ခြဲေပးရတယ္။ မဟုတ္ရင္ အၾကမ္းဖက္
အဖြဲ႕အစည္းေတြကေထာက္ပံ့ တယ္ဆိုျပီး ေျပာဆုိတာေတြဟာ မၾကားခ်င္မွ အဆုံးပဲ။
ခင္ဗ်ားကေတာ့ သူတစ္ပါး လူမ်ဳိးေရး ကိစၥမွာ လာၿပီး အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ (ရုိဟင္ဂ်ာ လံုးဝမရွိဘူး
ဆိုတာေျပာၿပီဗ်ာ) ခင္ဗ်ားက ဘာမို႔လို႔လဲ။ ဗိုလ္ေနဝင္းလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕တပည့္လား၊
အေျမာ္အျမင္ နည္းပါးတဲ့ ႏုိင္ငံေရး သမား ဆိုတာ အဲဒီစကား တစ္ခြန္းကသက္ေသထူေနပါၿပီ။ ခင္ဗ်ားသိထားဖို႔က
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထိ ၄၈ ႏွစ္တုိင္တိုင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိထားဖို႔ပဲ။
ဒီမိုကေရစီ နဲ႔ သူငယ္တန္း ဖတ္စာအုပ္ ကိုအရင္ ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြပ္လပ္ေရး ရၿပီးတာနဲ႔ ပါလီမန္
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၁၄ ႏွစ္တိုင္တုိင္ ၾကာခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာေျပာၾကဆိုၾကတာေတြ ၊ ေရဒီယို
အသံလႊင့္ခဲ့တာေတြ ၊ ပါလီမန္ တက္ခြင့္ရၿပီး ဝန္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့တာေတြ ေလ့လာၾကည့္ပါ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုရဲ႕ မိန္႔ခြန္း၊
ဦးဘေဆြ ရဲ႕ မိန္႔ခြန္း ေတြအျပင္ ဦးေအာင္ႀကီး ၊ ဦးတင္ဦးရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြ ဆက္ၾကည့္ပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာ အလံဟာ
ျမန္မာျပည္ မွာ လႊင့္ထူခြင့္ ရခဲ့တာေတြ ေတြ႕ရမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီတဲ့ သမိုင္း ေၾကာင္းကုိ
ပါေလ့လာပါအံုး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ မွာ ဒီမိုကေရစီ ျပန္စေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေတြမွာ
ရုိဟင္ဂ်ာေတြ ရိွေနတာကိုပါ ခင္ဗ်ားမသိဘူးဆိုရင္ ခင္ဗ်ား ေဘးနားက တစ္ေယာက္ ေယာက္ကုိ ဆရာတင္ၿပီး
ေမးၾကည့္လိုက္ပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာ အလံဟာ ျမန္မာျပည္ မွာ လႊင့္ထူခြင့္ ရခဲ့တာေတြ ေတြ႕ရမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း
ေထာင္ခ်ီတဲ့ သမိုင္း ေၾကာင္းကုိ ပါေလ့လာပါအံုး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ မွာ ဒီမိုကေရစီ ျပန္စေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၊
ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေတြမွာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ ရိွေနတာကိုပါ ခင္ဗ်ားမသိဘူးဆိုရင္ ခင္ဗ်ား ေဘးနားက တစ္ေယာက္
ေယာက္ကုိ ဆရာတင္ၿပီး ေမးၾကည့္လိုက္ပါ။
P9

အခုေတာ့ ခင္ဗ်ား လူတြင္က်ယ္ လုပ္ၿပီး ၊ သမိုင္းမသိဘဲ ပါတီရဲ႕ထိုင္ခံုရာထူးအတြက္ ေျပာခ်င္သလုိ ေျပာခဲ့လုိ႔
ေထာင္ခ်ီတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ အသက္ေတြ၊ အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ေတြ ဆံုးရႈံးနစ္နာ ခဲ့ရၿပီး တစ္ကမာၻလံုးက
ေရာက္လာၿပီး ကူညီေနၾကရၿပီ။ သတင္း ေတြကလည္း သူတုိ႔ပါးစပ္ထဲမွာ ေျပာခ်င္သလုိေျပာေနၾကတယ္။
အဲဒီကိစၥေရာ ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိ ရွင္းမလဲ။ စဥ္းစားပါအုန္း . . . ဒီမုိကေရစီ စနစ္ စတင္က်င့္သံုးၿပီး ( ၂ )ႏွစ္အတြင္းမွာ
သမၼတ ႀကီးရဲ႕ ႏႈတ္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏႈတ္မွေသာ္ လည္း
ေကာင္း လံုးဝမေျပာေသးတဲ့ ဒီစကားကုိ ခင္ဗ်ားက အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္ ၁၀
ဦးဟာ က်ဳပ္တုိ႔ ျပည္နယ္ရဲ႕ ဧည့္သည္ေတြပါလို႔ ေျပာတာကစၿပီး ရန္ျဖစ္ စကားမ်ား ခဲ့ရာကေန ရခိုင္ေတြက
မြတ္စလင္မ္ေတြကုိ ရွိသမွ် အာဏာပါဝါ ၊ မီဒီယာေတြကုိ စုစည္းၿပီး ရွိသမွ် အင္အားအကုန္ထုတ္ၿပီး
တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကတယ္။ မြတ္စလင္မ္ေတြဟာ နဂုိကတည္းက အာဏာ ပါဝါ မဲ့တဲ့အျပင္ စားစရာ ေတာင္မရွိဘဲ
စုစည္းမႈ မရွိတဲ့အခိ်န္ ၊ နဖားႀကိဳးတပ္ခံရတဲ့ အခိ်န္ ၊ (တစ္ရြာ နွင့္ တစ္ရြာ) ခရီးသြားလာခြင့္ မရွိတဲ့ အခ်ိန္ မွာ
အလစ္တုိက္ခံရတယ္။ မီဒီယာေတြက ဘက္လိုက္ၿပီး သတင္းေတြေျပာင္းျပန္ အသံလႊင့္ ခဲ့ၾကတယ္။ မီးကုိ သူတုိ႔
ရိႈ႕ၿပီး ၊ မြတ္စလင္မ္ေတြက ရိႈ႕တယ္ ေျပာလုိက္ ၊ မြတ္စလင္မ္ေတြက ကုိယ့္ အိမ္ ကုိ ၊ ကုိယ့္ဗလီကုိ္ ရိႈ႕တယ္လို႔
အသံလႊင့္လိုက္ ၊ အင္အား နည္းပါးသူေတြကို အင္အားႀကီးသူေတြ ကအႏုိင္က်င့္ခဲ့ ၾကတယ္။ ၿပီးရင္ ၿမိဳ႕ေပၚကေန
ေတာကို ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ပထမ ရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာ ေတြမို႔ နားေယာင္ၿပီး
ခ်က္ခ်င္းတပ္မႀကီး တစ္ခုလံုး ၊ ေရတပ္ ၾကည္းတပ္ အျပည့္နဲ႔ ေမာင္းေတာကို ပုိ႔ေပးၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ရခိုင္
လူမ်ိဳးေတြ လုံၿခံဳသြားေတာ့ ၄င္းတုိ႔ အင္အား မ်ားတဲ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ခ်ိဳ႕တဲ့ တဲ့ မြတ္စလင္မ္ေတြကိုအကြက္ခ်ၿပီးတုိက္
ခိုက္ ခဲ့ၾကတယ္။ ရခိုင္ေတြရဲ႕ မဟုတ္မဟတ္ လုပ္ဇတ္ေတြေၾကာင့္ ဘီဘီစီ ၊ ဗီြအိုေအ ၊ အာရ္အဖ္ေအ စတဲ့
အသံလႊင့္ဌာနေတြမွာ လႊမ္းမိုးထားတ့ဲ ရခိုင္ေတြဟာ သတင္းေျပာင္းျပန္ လႊင့္ၿပီး အကြက္က်က် စီမံလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။
သူတုိ႔ဟာ ကမာၻေပၚမွာ အင္မတန္ လူမိ်ဳးဘာသာ အစြန္းေရာက္ တဲ့သူေတြပါ။ ဒီအဓိကရုဏ္းကို
ႀကဳိးကိုင္ခဲ့တဲ့သူေတြထဲမွာ ဝံသာႏုရကၡိတ အဖြဲ႕၊ ရခိုင္သာဟာယ အဖြဲ႕၊ရခိုင္ လူငယ္ ကြန္ရက္ ႏွင့္ရခိုင္လူမိ်ဳးေတြ
လႊမ္းမိုးထားတဲ့ မီဒီယာ တခိ်ဳ႕ (အထူးသျဖင့္ Eleven media group) အျပင္၊ အစိုးရ အရာရွိႀကီးေတြ ထဲမွာ ပါတဲ့
ရခိုင္လူမိ်ဳးေတြ လည္း ပါပါတယ္(ပမာအားျဖင့္ ဒု-တုိင္းမႈးအဆင့္ရိွတ့ ဲ ရခိုင္ေတြေပါ႔ )။ ရခိုင္ေတြ ကိုင္ေဆာင္ထားတ့ဲ
ဓါးရွည္ေတြလိုမ်ိဳး မြတ္စလင္မ္ေတြမွဆီမွာ ၁ ေခ်ာင္းမွ မရွိပါဘူး။ မြတ္စလင္မ္ေတြဟာ အင္မတန္
သနားစရာေကာင္း ပါတယ္။ မယံုရင္ ရခိုင္မွာ ၁ ႏွစ္ေလာက္ သြားေနၾကည့္ပါ။ ရခိုင္ေတြက ခင္ဗ်ားကို
ႀကိဳဆုိၾကမွာပါ။ ရခိုင္မွာ ဂုဏ္သေရ ရွိတဲ့ ရခိုင္ေတြလည္း အင္မတန္ မ်ားပါတယ္။ သူတုိ႔ ဘာေျပာေျပာ
မြတ္စလင္မ္ေတြ သည္းခံၾကပါတယ္။ ေဒသခံ ရခုိင္ေတြကေတာ့ မ်ိဳးရုိးေကာင္း ပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္ေတြကုိ
အႏုိင္က်င့္တာ သူတုိ႔မဟုတ္ ဘူး။ တျခားေဒသက လာၿပီးအေျခခ် သူေတြပါ။ သူတုိ႔ေတြက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွာလည္း
၁၀သိန္း ခန္႔ရွိ တယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဟာ မြတ္စလင္မ္ ႏိုင္ငံဆုိေတာ့ ေအးခ်မ္းတယ္။ သူတုိ႔ေတြက အဲဒီမွာ ႀကီးပြား
ခ်မ္းသာ ၾကတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ သြားၿပီးပညာသင္ၾကားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာ ေတြကုိ လႊမ္းမုိး
ႏုိင္တယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြက ဒုကသည္ အဆင့္နဲ႔ ေနထုိင္ၾကၿပီး သူတုိ႔ေတြက
ႏုိင္ငံသားအဆင့္ရွိၾကတယ္ေလ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ျဖစ္တဲ့ အတြက္
ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ အတူေနရအုန္းမွာပါ။ လင္နဲ႔မယား လွ်ာနဲ႔သြား လုိေပါ႔။ ရခိုင္လူမိ်ဳး ေတြဂရုဏာသက္ေရာက္တဲ့
တစ္ေန႔ေပါ႔ဗ်ာ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ မထိန္မဝွက္ပဲ တင္ျပႏိုင္တ့ ဲ တစ္ေန႔ၾကရင္ အားလံုးနဂုိမူလ
အတိုင္းေကာင္းသြားမွာပါ။ အခုေတာ့ သူတုိ႔က သတင္းေတြကုိ ဘက္လိုက္ၿပီးလႊင့္ ေနၾကတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္က ဦးတင္ဦး ၊ ဦးေအာင္ႀကီးတို႔ ေျပာခ့ဲတ့ေဲ န႔က စၿပီး လက္နက္ မကုိင္ေတာ့တာ ယေန႔အထိပါပဲ။
အဲဒီ ႏုိင္ငံေတာ္ ဂတိကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ရင္း ငတ္ျပတ္ၿပီး ဆင္းရဲဒုကၡ ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားေနရတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဆက္လ
က္ၿပီးလည္းေစာင့္ေမွ်ာ္ေနအုန္းမွာပါ။ မင္းမွာ သစၥာ ၊ လူမွာ ဂတိ ဆုိသလုိ ႏိုင္ငံေတာ္ ကုိ သစၥာ ရွိစြာနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္က
ေပးထားတဲ့ဂတိကုိ ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားရင္း ဘဝေပါင္းမ်ားစြာကုိ စေတးခံေနၾကတာပါ။ ၊ ျပည္သူ႔
အခ်စ္ေတာ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ သမာသမတ္ရွိၿပီး ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ထက္ျမက္ မႈရွိတဲ့
ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူ မရိွရင္ ဒီမုိကေရစီလည္းရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္ေတြရဲ႕
အေျခအေန အမွန္အခိ်ဳ႕ကို တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ လံုထိန္းရဲေတြက မြတ္စလင္မ္ ရြာထဲကုိ ပထမ ဝင္လာၿပီး ၊
ရခိုင္အၾကမ္းဖက္ေတြက အေနာက္က လိုက္လာတယ္။ မြတ္စလင္မ္ေတကြ လုံထိန္းရိွတယ္ ဆိုေတာ့
ထြက္မေျပးဘူး။ အေနာက္က လုိက္လာတဲ့ ရခိုင္အၾကမ္းဖက္ေတြကပုိၿပီးနီးကပ္လာ လို႔ ခုခံမယ္လုပ္ေတာ့
လုံထိန္းေတြက ပစ္သတ္တယ္။ အဲဒီမွာ ရခိုင္အၾကမ္းဖက္ေတြက ဓါးရွည္ေတြနဲ႔ လုိက္ခုတ္တယ္။ တစ္ခိ်ဳ႕က
မီးရႈိ႕တယ္။ မီးပံုထဲမွာအေလာင္းေတြေရာ မေသမရွင္ေတြေရာ ပစ္ခ် တယ္။ ပစည္းလည္း လုတယ္ ၊
အမိ်ဳးသမီးငယ္ေတြကုိလည္း ကားနဲ႔ တင္ေခၚသြားတယ္။ အဲဒါကိုၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ လံုထိန္းေတြက ရခိုင္
အၾကမ္းဖက္ေတြကုိ ကူညီခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီလို ၃ ရက္အတြင္းမွာ လူ ၅၀၀ခန္႔ အသတ္ခံရၿပီး အမိ်ဳးသမီး န႔ဲ ကေလး
၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေပ်ာက္ဆုံးေနတ့ ဲ အေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား အေနနဲ႔ ေဒသခံ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္
သင့္ျမတ္ေအာင္ ႀကဳိးစားၿပီးေနထုိ္င္သင့္ပါေၾကာင္း တုိက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။
P10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful