1

TINGKATAN 2
BAB 1: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG
PENGUASAAN BRITISH
1. Nyatakan 3 sebab mengapa SHTI ingin menduduki Pulau Pinang.(m/s 4)
i………………………………………………………………………………..
ii. ……………………………………………………………………………..
iii. …………………………………………………………………………….
2.Apakah yang menyebabkan Pulau Pinang gagal menjadi pelabuhan penting
untuk SHTI? (m/s13)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Susun semula peristiwa yang melibatkan perjanjian awal antara Kedah
dengan Jourdain Sullivan & de Souza.(m/s 5-6)
Berlaku pertikaian dan perebutan tahta
Sultan Muhammad Jiwa melantik Tunku Abdullah
Meminta bantuan bantuan untuk menentang Sultan
Muhammad Jiwa
Sultan Muhammad Jiwa berundur ke Kangar
Sultan Muhammad Jiwa minta bantuan Firma
Firma hantar Francis Light
Satu perjanjian ditandatangani
Perjanjian dibatalkan
4. Apakah kepentingan perjanjian awal tersebut? (m/s 6)
i. ……………………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………………………
5. Nyatakan tiga tuntutan Siam ke atas Kedah selepas tahun 1781? (m/s 6)
i. ……………………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………………………
iii. ……………………………………………………………………………..

2
6. Susun semula peristiwa yang membawa kepada perjanjian Inggeris Kedah
1791. (m/s 9)
Siam menguasai Patani dan mengancam Kedah.
Kedah tuntut bantuan ketenteraan dari SHTI
SHTI enggan beri bantuan
Sultan desak Francis Light tinggalkan Pulau Pinang
Sultan menyerang Francis Light
Francis Light menerima bantuan
Sultan Kedah diserang di Seberang Perai.
7. Nyatakan kepentingan Seberang Perai untuk SHTI? (m/s 10)
i. ……………………………………………………………………………….
ii……………………………………………………………………………….
iii. ……………………………………………………………………………..
8. Apakah kesan perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 antara SHTI
dengan Sultan Dziauddin? (m/s 10)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
9. Perjanjian Burney 1826 adalah kesan daripada: (m/s 11)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. Bahan dagangan China yang menguntungkan SHTI ialah _________,
__________, ___________ dan ________________.(m/s 13)
11. British menyerahkan Melaka dan Betawi kepada Belanda selepas
_____________________________.(m/s 13)
12 Apakah tindakan yang dilakukan oleh Belanda ke atas pedagang British di
Betawi? (m/s 13)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Raffles telah mendarat di Singapura dan memaksa Temenggung Abdul Rahman menandatangani _____________ untuk membenarkan British membina _____.......... Perjanjian dianggap tidak sah sebab tidak mendapat __________ Sultan Johor.. (m/s 15-16) 15.. v............... Adakah Raffles berpuashati dengan kekuasaan di Singapura? Beri alasan..... …………………………………………………………………………….. Perjanjian 2 Ogos 1824.... Perjanjian 7 Jun 1823.........(m/s 19) 20...... iv.. Kesannya. Persengketaan Inggeris Belanda diselesaikan melalui ______________________atau ____________________________... membolehkan SHTI__________________________________ (m/s 17) 17........3 Lengkapkan peristiwa di bawah: 14.... ....... ……………………………………………………………………………… .. ii.. (m/s 18) 19....... ……………………………………………………………………………… iii................ Temenggung Abdul Rahman memindahkan pusat pentadbiran dari _____________ ke ______________..................... Raffles menggunakan isu ______________untuk perdayakan Belanda dan Sultan Abdul Rahman......... Tengku Hussein dibawa ke Singapura untuk __________ menjadi Sultan Johor.. _________________________________________________ m/s 17) 18..... (m/s 17) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 16. ……………………………………………………………………………. Sultan Hussein ___________perjanjian awal. Kesan ketara selepas perjanjian di atas ialah: (m/s 20) i..

(m/s 33) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. (m/s 39) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 5. (m/s 29-32) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Nyatakan dua peristiwa yang memaksa Sultan Selangor menerima residen di Selangor. Nyatakan dua faktor yang membawa campurtangan di Perak.4 BAB 2: KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH 1. Usaha yang dilakukan oleh Sultan Ahmad di Pahang untuk mengelakkan Pahang dari dijajah ialah _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____________________________________________________ (m/s 42/43) . Senaraikan faktor-faktor campurtangan British di negeri-negeri Melayu. Tuliskan bagaimanakah Perang Larut boleh berlaku? (m/s 33) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 4.

Nyatakan 3 usul yang dibuah oleh Sultan Perak di Persidangan Durbar Kedua (1903).5 6. Tulis secara ringkas tindakan British untuk meluaskan kuasa di Pahang. (m/s 48) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ . (m/s 43) Tahun Peristiwa 1886 1887 1888 7. (m/s 44) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 8. Senaraikan 4 faktor residen menggugat kuasa Sultan dan pembesar.

Lengkapkan kuasa-kuasa besar dengan kawasan sasaran/tanah jajahan. (m/s 56-57) Tahun 1897 Perjanjian Perjanjian Sulit 1902 Perisytiharan British-Siam 1909 Perjanjian Bangkok Tujuan/Isi perjanjian . Lengkap maklumat perjanjian di bawah. British telah membuat beberapa perjanjian dengan Siam untuk menghalang kemasukan kuasa lain ke Asia Tenggara. (m/s 55) Negara Perancis Kawasan sasaran/tanah jajahan Jerman Amerika Syarikat Rusia 2.6 BAB 3: NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA PENAMPAN KESELAMATAN BRITIH DI TANAH MELAYU 1.

Senaraikan usaha yang dilakukan oleh Temenggung Daeng Ibrahim dengan Sultan Abu Bakar untuk memodenkan Johor. Tuliskan usaha yang dilakukan oleh penasihat sultan di Kedah. (m/s 59) . Bagaimanakah Tunku Mahmud mengekalkan identiti negeri Kedah? (m/s 59) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ______________________________________________________ 5.7 3. British telah berjaya melantik Penasihat Sultan di Negeri-negeri Melayu Utara.George Maxwell: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _____________________________________________ 4. (m/s 63-66) Temenggung Daeng Ibrahim Sultan Abu Bakar .

Tindakan tersebut dianggap satu muslihat British untuk ________________________. .8 6. British mengukuhkan pengaruh dengan menubuhkan _________________. Lengkapkan kenyataan di bawah. Tujuan penubuhan adalah untuk menasihati sultan Johor supaya _______________________________. 69) Strategi British untuk menguasai Johor bermula tahun 1885 dengan perlantikan seorang ___________. Muslihat ini telah dikesan oleh ______________________tetapi beliau telah _____________ dan di hantar ke ________ Sultan Ibrahim terpaksa meminda ___________________ dan melantik pihak British dalam _________________________. Douglas Campbell dilantik sebagai _____________________. Pada tahun 1914.(m/s 65.

Lengkapkan peristiwa yang melibatkan Raja Muda Hashim. Sebelum kurun ke 19. 2. Siapakah Pangeran Indera Mahkota? (m/s 76-77) Wakil Kuasa Perdagangan Cukai Upah 3. bagaimanakah corak pentadbiran di Sarawak? (m/s 76) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Lengkapkan kata kunci dengan maklumat yang sesuai.9 BAB 4: KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE 1. (m/s 77-78) Dihantar Minta bantuan Janji Berjaya Lengah Bedil Memaksa .

10 4. James Brooke dan Charles Brooke meluaskan kawasan pemerintahan dengan bantuan ____________________________________(m/s 81) 6. Lengkapkan rajah di bawah dengan perluasan kawasan di Sarawak. Apakah tindakan James Brooke terhadap Sultan Omar Ali Saifuddin antara tahun 1842-1846? (m/s 79-80) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 5. (m/s 8182) Tahun 1853 1861 1883 1905 Kawasan .

(m/s 83-86) Kata kunci sistem Peristiwa tempatan membentuk bahagian jabatan mahkamah Kes sivil Kes jenayah Perjanjian perlembagaan 8. Senaraikan tanaman tradisional yang ditanam untuk diekspot ketika era keluarga Brooke. (m/s 89) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 10. Dua jenis tanaman baru yang diperkenalkan ialah: (m/s 89) _______________________________________________________________ . Tujuan keluarga Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar kerana untuk _______________________________________________________________ _________. Keluarga Brooke memberi peluang kepada orang Cina untuk bergiat dalam bidang _______________________dan __________________________ (ms 87) 9.11 7. Lengkapkan maklumat tentang bagaimana keluarga Brooke memantapkan pentadbiran di Sarawak.

____________________________________________ v. (m/s 92-95) i.___________________________________________ iv. Senaraikan peranan orang Cina terhadap perkembangan ekonomi ketika era keluarga Brooke? (m/s 90) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 12. Senaraikan perubahan sosial yang berlaku di bawah pemerintahan Brooke.12 11.____________________________________________ iii.____________________________________________ vi.____________________________________________ .____________________________________________ ii.

L Moses menjual konsesi kepada The American Overbeck menjual semua hak kepada Alfred dan Edward Dent Persatuan Sementara Borneo ditubuhkan Kerajaan British menganugerahkan piagam kepada Persatuan Sementara Borneo. Melalui Piagam. SBUB mempunyai kuasa mentadbir. Moses Nombor C. Overbeck meminjam wang daripada syarikat Alfred Dent & Edward Dent. Pajakan antara Overbeck dan Dent telah diperbaharui oleh Sultan Brunei._____________________________________________________________ . (m/s 107) i. 2. Torrey menjual haknya kepada Von Overbeck. J. (m/s 102/103) Peristiwa Sultan Brunei memberi konsesi tanah kepada C. Perjanjian 1888.______________________________________________________________ ii.13 BAB 5: SBUB BERTAPAK DI SABAH 1. Gabenor dibantu oleh ___________________________ (m/s 105) 4. J.W. Overbeck dan Dent membuat perjanjian dengan Kesultanan Sulu.L.H._____________________________________________________________ iii. Torrey gagal memajukan tanaman kopi dan tebu. Mengapakah SBUB mengekalkan penglibatan peribumi dalam pentadbiran di peringkat daerah dan kampung. Treacher ialah seorang ____________________________________(m/s 105) 3. menjadikan Sabah negeri naungan British. W. Susun semula mengikut urutan nombor yang betul.W.

SBUB melaksanakan dua bentuk undang-undang iaitu: (m/s 108) i.14 5. ____________________________________________________________ iii. (m/s 115-119) Peristiwa Landasan keretapi Jalan raya Perkapalan Sekolah mubaligh kristian Sekolah Latihan bagi Anak-anak Ketua Anak Negeri Tujuan pembinaan .(m/s 110-111) Tahun 1888 1926 Nilai (dollar) 93 433 125 00 Tanaman 7. Senaraikan jenis-jenis cukai yang dikenakan oleh SBUB ke atas penduduk tempatan._____________________________________________________________ iii.______________________________________________________________ ii. Lengkapkan maklumat di bawah. ____________________________________________________________ 9. _____________________________________________________________ iii.______________________________________________________________ ii.______________________________________________________________ ii._____________________________________________________________ iv. Apakah langkah SBUB untuk menggalakkan perkembangan getah? (m/s 112) i._____________________________________________________________ iv. Senaraikan nama lain bagi Bandar Jessel Town. Lengkapkan jadual di bawah.(m/s 111) i. ____________________________________________________________ 8._____________________________________________________________ 6. (m/s 119) i.______________________________________________________________ ii._____________________________________________________________ 10.

(m/s 127) 4. (m/s 131) i. Lada hitam dan gambir diperkenalkan di Johor apabila _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________(m/s 126) 3._____________________________________________________________ vi. i. Apakah kesan kejatuhan harga kopi dipasaran dunia? (m/s 130) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 6. Apakah pertanian perdagangan? (m/s 126) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________ iii. ____________________________________________________________ iv.____________________________________________________________ .____________________________________________________________ iv. (m/s 129) 5. Perkembangan pertanian di Tanah Melayu menunjukkan British hanya menggalakkan ________________ dan ___________ untuk mengusahakan pertanian dagangan dan tidak menggalakkan _______________ untuk menceburi kegiatan tersebut._______ menjadi eksport penting tanah Melayu selama ___________ tahun.____________________________________________________________ vii. Namakan syarikat yang menguasai perusahaan getah di negara kita.____________________________________________________________ v. Senaraikan faktor-faktor perkembangan perusahaan getah._____________________________________________________________ iii._____________________________________________________________ ii.15 BAB 6: BRITISH MENGEKSPLOIT EKONOMI 1. ____________________________________________________________ 7. _____________________________________________________________ ii.

Apakah kesan penggunaan kapal korek? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 11. ______________________________ 12.(m/s 133) Rancangan Sekatan Stevenson Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa 9. Apakah tujuan Majlis Bijih Timah Antarabangsa 1934 ditubuhkan? (m/s 138) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ .16 8. ____________________________________________________________ ii. (m/s 135-136) i. Senaraikan peranan orang Cina dalam perkembangan bijih timah di Tanah Melayu. ______________________________ iii._____________________________________________________________ iv. ______________________________ ii. Bezakan Rancangan Sekatan Stevenson dan Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa. ______________________________ iv. ____________________________________________________________ 10. ____________________________________________________________ ii. Namakan negara yang terlibat dalam Perjanjian Bijih Timah Antarabangsa 1931? (m/s 138) i.

Berikan maksud perkataan di bawah.17 13. Lengkapkan maklumat di bawah dengan jawapan yang sesuai. Perkataan Ladang (131) Maksud Kebun kecil (131) Pertanian dagangan (126) Meramu (139) 17. (m/s 143) Sistem Kontrak Sistem Kangani 16. Peristiwa Syarikat Straits Steamship (m/s 148) Syarikat Wearne Air Service (m/s 148) Landasan keretapi antara Taiping ke Port Weld (m/s 146) Institut Penyelidikan Perubatan (m/s 150) Tujuan . Bezakan Sistem Kontrak dan Sistem Kangani.

18 18. Bagaimanakah corak pendidikan sekolah Melayu ketika British menjajah Tanah Melayu? (m/s 154-155) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ . (m/s 156) Sekolah Cina Perkara Diusahakan Sekolah Tamil Kawasan Buku Sukatan Guru Peraturan dikenakan 19. Bandingkan Sekolah Cina dengan Sekolah Tamil sebelum Perang Dunia Kedua.

_____________________________________________________________ iii. (m/s 168) i. Lengkapkan maklumat dalam rajah di bawah._____________________________________________________________ ._____________________________________________________________ iv.19 BAB 7: PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA 1. (m/s 187) i. Apakah faktor-faktor penentangan Tok Janggut terhadap British di Kelantan. (m.______________________________________________________________ ii._____________________________________________________________ iv. Apakah dua faktor kemenangan Dol Said dalam peperangan dengan British tahun 1831? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Senarai isi kandungan perjanjian antara Mat Salleh dan William Cowie pada tahun 1898? (m/s 183) i. (m/s 169) _______________________________________________________________ 4._____________________________________________________________ 6.______________________________________________________________ ii.______________________________________________________________ ii. Senaraikan faktor kegagalan perjuangan penduduk Naning. Jelaskan maksud slogan “Agi idup agi ngelaban”._____________________________________________________________ 5._____________________________________________________________ iii./s 166) Faktor penentangan Dol Said 2.

20 7._____________________________________________________________ iii. Senaraikan faktor-faktor penentangan Dato’ Bahaman terhadap British di Pahang. Senaraikan faktor-faktor kebangkitan British di Perak._____________________________________________________________ 9.______________________________________________________________ ii._____________________________________________________________ 8. Nyatakan tindakan J._____________________________________________________________ iv.______________________________________________________________ ii.W. (m/s 179) i. Birch yang dianggap mencabuli adat resam masyarakat Melayu di Perak? (m/s 174) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 10._____________________________________________________________ iii. (m/s 174) i._____________________________________________________________ iv.______________________________________________________________ ii.______________________________________________________________ ii.W._____________________________________________________________ iv. Nyatakan punca yang menyebabkan hubungan antara Dato’ Kelana Sungai Ujong dan Yamtuan Antah tidak baik? (m/s 177) i. Senaraikan faktor-faktor Kebangkitan Tani di Terengganu? (m/s 190) i._____________________________________________________________ 12._____________________________________________________________ iii._____________________________________________________________ ._____________________________________________________________ ii._____________________________________________________________ iii._____________________________________________________________ 11. Nyatakan ciri-ciri patriotisme yang ada pada Rentap? (m/s 169) i.

Berikan 3 saranan yang diutarakan oleh majalah Al-Imam._____________________________________________________________ iii. Lengkapkan gerakan kesedaran kebangsaan yang menjadi pendorong terhadap kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu.21 BAB 8: KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA 1._______________________________ iii._______________________________ 4. Senaraikan tokoh pelopor gerakan Islah di Tanah Melayu._______________________________________ iv. (m/s 204) i. (m/s 203) i.( m/s 201-202) Gerakan mengikut negara Turki Tokoh penting Usaha yang dilakukan Mesir China Filipina India Indonesia Jepun 2. (m/s 203) i._______________________________________ . Nyatakan akhbar yang meneruskan perjuangan Al-Imam selepas tahun1908.________________________________________ iii.________________________________ ii.______________________________________________________________ ii.________________________________________ ii._____________________________________________________________ 5.

(m/s 205) Berpendidikan Melayu Perkara Siapa Berpendidikan Inggeris Perjuangan Tokoh 7. Bandingkan golongan intelektual Melayu yang memperjuangkan semangat kesedaran pada tahun 1930-an.___________________________________ ii. Lengkapkan rajah dibawah tentang perkara yang sering ditulis dalam akhbar di bawah.22 6. Senaraikan akhbar yang berpengaruh sebelum Perang Dunia Kedua. (m/s 209-210) Akhbar Bintang Peranakan Warta Melayu Majlis Seloka Melayu Utusan Melayu Perkara .__________________________________ 8.__________________________________ iii. (m/s 208) i.

_____________________________________________________________ 11._____________________________________________________________ v.______________________________________________________________ ii. Nyatakan kepentingan puisi untuk meningkatkan kesedaran kebangsaan._____________________________________________________________ iii._____________________________________________________________ iii. (m/s 211) i. (m/s 214) i._____________________________________________________________ v. Senaraikan ciri-ciri yang terdapat dalam persatuan yang bersifat kenegerian.______________________________________________________________ ii._____________________________________________________________ . Apakah peranan akhbar dalam membangkitkan semangat kebangsaan? (m/s 207) i.______________________________________________________________ ii.23 Peranakan Timor Akhbar Cina Akhbar India 9._____________________________________________________________ iv._____________________________________________________________ iii._____________________________________________________________ 10._____________________________________________________________ iv.

(m/s 217) i. Mengapakah perjuangan KMM dianggap radikal? ._____________________________________________________________ iv._____________________________________________________________ .24 12._____________________________________________________________ 16. Nyatakan tiga maklumat Persatuan India Pusat Tanah Melayu pimpinan A. Tuliskan tiga maklumat yang berkaitan dengan pertubuhan orang Cina Peranakan._____________________________________________________________ iii.______________________________________________________________ ii. Soosay.______________________________________________________________ ii._____________________________________________________________ iii. Berikan empat sebab.______________________________________________________________ ii. Lengkapkan maklumat di bawah tentang kongres Melayu pertama dan kedua._____________________________________________________________ iii.______________________________________________________________ ii.M._____________________________________________________________ iii. (m/s 214) Kongres Melayu Pertama (1939) Kongres Melayu Kedua (1940) 13. Apakah tiga tujuan Kesatuan Melayu Muda (KMM) ditubuhkan? (m/s 215) i. (m/s 218) i.(m/s 215) i._____________________________________________________________ 14._____________________________________________________________ 15.

25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful