P. 1
[Math] 1300 Math Formulas

[Math] 1300 Math Formulas

|Views: 227|Likes:
Published by David Rosario

More info:

Published by: David Rosario on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

=
cìåÅíáçåëW=ÑI=ìI=î=
fåÇÉéÉåÇÉåí=î~êá~ÄäÉW=ñ=
aÉêáî~íáîÉ=çÑ=~=ÑìåÅíáçåW=( )

ñ
ó′ I=( )
ñ
Ñ′ =

oÉ~ä=Åçåëí~åíW=`=
aáÑÑÉêÉåíá~ä=çÑ=ÑìåÅíáçå=

( )

ñ

Ñ
ó = W=Çó=

aáÑÑÉêÉåíá~ä=çÑ=ñW=Çñ=
pã~ää=ÅÜ~åÖÉ=áå=ñW=ñ

∆ =

pã~ää=ÅÜ~åÖÉ=áå=óW=ó

∆ =

=
=

838.

Çñ

ó
Çó ′

= =

=
839. ( ) ( ) ( ) ñ
ñ

Ñ

ñ

Ñ

ñ

ñ

Ñ

+

=

+

=

=

=

=

Figure 178.

CHAPTER 8. DIFFERENTIAL CALCULUS

222

840. pã~ää=`Ü~åÖÉ=áå=ó=

( ) ( )

ñ

Ñ

ñ

ñ

Ñ

ó

+

=

=

=
841. ( ) Çî
Çì

î

ì

Ç

+

=

+

=

=
842. ( ) Çî
Çì

î

ì

Ç

=

=

=
843. ( ) `Çì

Ç = =

=
844. ( ) ìÇî
îÇì

ìî

Ç

+

=

=

=

845.

O

î ìÇî

îÇì

îì

Ç

==

=
=
=

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->