Online tekstbegrip en Wikipedia NPOV Uitgangspunt van Wikipedia is dat artikel geschreven zijn vanuit een neutraal standpunt

. Je kunt hier lezen wat daar mee wordt bedoeld: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutraal_standpunt Wat houdt dit in een notedop in?

Op wat voor manier wordt er met meningen omgegaan op Wikipedia?

Waarom zou in dit geval ook gesproken worden over een Nederlandstalige internetencyclopedie en niet over een Nederlandse internetencyclopedie?

Hoe er op Wikipedia om wordt gegaan met onenigheid over neutraliteit van een artikel kun je hier lezen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Onenigheid_over_de_neutraliteit Een van de kopjes op deze pagina luidt: Hoe kan men het oneens zijn over het neutrale gezichtspunt? Hier worden verschillende manieren genoemd waarop een artikel niet neutraal kan zijn. Welk van deze manieren zou het lastigst te herkennen zijn? Geef aan waarom je dat denkt.

Meningsverschillen over NPOV komt vooral voor bij onderwerpen waar mensen verschillende meningen over hebben. Het is lastig om die meningen dan als mening te presenteren en niet als feit. Een artikel op Wikipedia waar mensen veel meningen over hebben is het artikel van Geert Wilders: http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Wilders Op de overlegpagina van dit artikel geven verschillende mensen aan wat ze van het artikel vinden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Geert_Wilders Welke punten noemen de mensen over het artikel waar ze het niet mee eens zijn?

Hoe reageren andere mensen op deze punten?

Noem een voorbeeld van een onderwerp waarvan je het terecht vindt dat er vragen over worden gesteld.

Noem ook een voorbeeld van een onderwerp waarvan je niet snapt waarom er vragen over worden gesteld.