SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

Nama: farah naqiah binti abdul haddi Nom Matrik: w07002843 (UPM) Program: B. SAINS KOMPUTER (SOFTWARE ENGINEERING)

Dasar Teori P2P
Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih dari komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Produktifitas dan efisiensi merupakan bentuk keuntungan yang kita dapat dari jaringan komputer, dengan adanya jaringan komputer memungkinkan pemakaian printer secara bersama-sama dan menyalin file dokumen antara PC ke PC lain. Secara umumnya, jaringan komputer rakan-ke-rakan (atau P2P) merujuk kepada sebarang jaringan yang tidak mempunyai pelanggan dan pelayan tetap, tetapi sejumlah nod rakan (peer) yang berfungsi sebagai pelanggan dan juga pelayan kepada nod lain dalam jaringan. Model aturan jaringan ini berbeza dengan model pelayan-pelanggan (client-server). Setiap nod mampu untuk memulakan atau menamatkan sebarang transaksi yang disokong. Nod rakan mungkin berbeza dalam konfigurasi tempatan, kelajuan memproses, lebar jaringan "network bandwidth", dan kuantiti storan. Contoh popular P2P adalah jaringan perkongsian fail.

Penggunaan
Walaupun istilah ini hanya secara teknikal boleh digunakan bagi beberapa teknologi jaringan "networking technologies" dan applikasi yang menggunakan model ini (seperti protokol NNTP yang digunakan untuk memindah berita Usenet, ARPANET, applet 1

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

Java sembang terus "live chat" tersebar atau BBS FidoNet), ia pada kebiasaannya digunakan untuk merujuk kepada jaringan perkongsian fail seperti Gnutella, FastTrack, dan sekarang yang ditutup Napster yang memberikan kemudahan percuma untuk perpindahan fail (dan agak "anonymous") antara komputer peribadi bersambung dengan internet. Sesetengah jaringan dan saluran, seperti Napster, OpenNap, atau IRC @find, menggunakan struktur pelayan-pelanggan untuk sebahagian tugas (contoh pencarian) dan struktur rakan-ke-rakan untuk yang lain. Jaringan seperti Gnutella atau Freenet, menggunakan struktur rakan-ke-rakan (P2P) untuk semua tujuan dan dirujuk sebagai jaringan rakan-ke-rakan sebenar. Apabila istilah rakan-ke-rakan digunakan untuk menggambarkan jaringan Napster, ia membayangkan protokol rakan adalah penting, tetapi sebenarnya pencapaian Napster terbesar adalah pemberian kuasa kepada rakan (contoh perbatasan jaringan). Protokol rakan merupakan cara paling biasa untuk mencapai matlamat ini.

Pertelingkahan undang-undang
Fail yang paling biasa dikongsi pada jaringan sedemikian adalah fail mp3 muzik popular dan fail filem DivX. Ini telah mendorong ramai pemerhati, termasuk kebanyakan syarikat media dan sebahagian penyokong rakan-ke-rakan, untuk memutuskan bahawa jaringan ini memberikan ancaman serious kepada model perniagaan syarikat-syarikat besar media yang sedia ada. Akibatnya, jaringan rakan-ke-rakan (P2P) telah menjadi sasaran oleh organisasi perdagangan seperti RIAA dan MPAA sebagai bakal menjadi ancaman.

2

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

Perkhidmatan Napster telah ditutup oleh saman RIAA; kedua kumpulan RIAA dan MPAA membelanjakan sejumlah besar wang untuk cuba melobi pembentuk undangundang untuk mengemukakan kekangan perhakiman. Cubaan yang paling melampau sehingga Januari 2003 adalah satu cadangan yang dikemukakan oleh wakil California, Berman, yang memberikan pemegang hak milik hak sah untuk memecah masuk kedalam sistem komputer yang dipercayai menyebarkan bahan hak cipta, dan subvert operasi jaringan rakan-ke-rakan. Cadangan tersebut ditolak oleh jawatankuasa 2002.

Ketika serangan oleh syarikat media meningkat, jaringan rakan-ke-rakan (P2P) kelihatannya berubah dengan cepat dan menjadi semakin sukar dari segi teknologi untuk ditanggalkan. Kesemua ini menyebabkan syarikat media bertukar arah dan mula menjadikan pengguna sistem tersebut sebagai sasaran. Sesetengah pemerhati telah menjangkakan jaringan terbuka akan beransur berubah menjadi tertutup, berkod dimana identiti pihak yang berkongsi tidak diketahui oleh pihak pemohon. Trend lain kearah keimmuna dari syarikat media kelihatannya kearah jaringan tanpa wayar adalah dimana setiap perkakasan disambungkan secara bentuk rakan-ke-rakan (P2P) sebenar dengan perkakasan bersebelahan.

Rakan-ke-rakan (P2P) dari sudut pandangan sains komputer
Secara teknikal, applikasi rakan-ke-rakan (P2P) sebenarnya mesti melaksanakan hanya protokol pada sesama rakan yang tidak menggunakan konsep "pelayan" atau "pelanggan". Applikasi dan jaringan sebegitu adalah jarang. Kebanyakan applikasi dan jaringan yang digambarkan sebagai rakan-ke-rakan sebenarnya mempunyai atau

3

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

bergantung kepada elemen bukan-rakan, seperti DNS. Juga, applikasi dunia sebenar sering menggunakan pelbagai protokol dan bertindak sebagai pelanggan, pelayan, dan rakan serentak atau dalam tempoh masa tertentu. Jaringan tersebar rakan sepenuhnya talah digunakan untuk beberapa tahun, dua contoh termasuk USENET (1979) dan FidoNet (1984). Kemudian, penambahkan objek kepada bahasa Java untuk mempercepatkan

pembangunan applikasi rakan-ke-rakan dengan cepat pada akhir tahun 1990an agar pembangun perisian boleh membina applet sembang waktu sebenar tersebar dan applikasi sebelum jaringan Pesanan Segera "Instant Messaging" menjadi popular. Usaha ini sekarang diteruskan dengan projek JXTA. Sistem dan applikasi rakan-ke-rakan telah menarik perhatian penyelidik sains komputer; sesetengah projek penyelidik terkemuka termasuk perkhidmatan cari Chord "Chord lookup service", ARPANET, kemudahan storan PAST, dan sistem penyebaran kandungan CoopNet "CoopNet content distribution system" (lihat Lampiran untuk pautan luar kepada projek berkenaan).

Selain itu, paradigma rakan-ke-rakan (P2P) telah digunakan untuk sistem terbit/langgan, contoh sistem di mana pengguna melanggan dengan pertanyaan berterusan dan asychronously menerima pemberitahuan apabila kejadian yang serupa "matching events" berlaku. P2P-DIET adalah sistem rakan-ke-rakan terbit/langgan yang memperalatkan kemungkinan bagi menggunakan rakan yang lebih kukuh sebagai pelayan. Dalam P2P-DIET, rakan lebih kukuh (rakan-super) membentuk jaringan rakan-

4

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

ke-rakan lebih tulin, dan rakan-pelanggan dipautkan dalam bentuk bintang kepada rakansuper tunggal. Untul lebih terperinci berkenaan P2P-DIET, sila rujuk kepada http://www.intelligence.tuc.gr/p2pdiet. Generasi lebih awal sistem rakan-ke-rakan dikenali sebagai "metakomputing" atau dikelaskan "middleware". Ini termasuk:
• • •

Legion Globus Condor

Topologi
Topologi merupakan suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Yang saat ini banyak digunakan adalah bus, token-ring, star dan peer-to-peer network. Masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas, dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. 1. Topologi BUS Topologi Bus adalah setiap stesen dihubung pada talian bas dengan menghubungkan stesen dan kabel utama 2. Topologi TokenRing

5

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

Token-ring adalah cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring. Setiap simpul mempunyai tingkatan yang sama. Jaringan akan disebut sebagai loop, data dihantarkan ke setiap simpul dan setiap informasi yang diterima simpul diperiksa. 3. Topologi STAR Semua link harus melalui pusat yang menyalurkan data tersebut kesemua simpul atau client yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasium primer atau server dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau client server. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server maka setiap client server dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server.

4. Topologi Peer to Peer Peer ertinya rakan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer. Dalam sistem jaringan ini yang diutamakan adalah penggunaan program, data dan cetak secara bersama-sama.

Logik Jaringan
Logik jaringan biasa disebut sebagai topologi yang merupakan aturan supaya peringkat jaringan boleh saling berkomunikasi. Terdapat beberapa jenis logik :-

6

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

1. Ethernet Yang paling banyak digunakan karena relatif sederhana dan murah dan tidak memerlukan instalasi yang rumit. 2. Token Ring Dikembangkan oleh IBM dengan standand IEEE 802.5 dimana setiap komputer berada dalam satu lingkaran (ring). 3. FDDI FDDI kepanjangan dari Fiber Distributed data Interface, merupakan protokol yang menggunakan serat optik (akan dijelaskan pada peringkat komputer) ganda . Serat optik terdiri dari dua lingkaran primary dan secondary. Dalam proses transfer data, hanya lingkaran primary yang digunakan, namum bila primary megalami kegagalan secara otomatis akan diambil alih oleh secondary. 4. ATM ATM kepanjangan Asynchronous Trnasfer Mode yang menggunakan suatu arsitektur yang menggunakan frame secara tetap iaitu 53 bit. Dengan penggunaan frame secara tetap, dapat diketahui ketepatan pengiriman paket data. 5. ArcNet

7

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

Dikembangkan oleh Datapoint Corp, tetapi tidak memperoleh standand dari IEEE. Walaupun termasuk jaringan yang mudah dan murah namun memiliki kecepatan transfer data yang rendah, kurang lebih 2,5 Mbps.

Peringkat Jaringan
Untuk membolehkan beberapa komputer saling berhubung, maka diperlukan pada peringkat yang dapat menghubungkan 2 komputer atau lebih. Antara Peringkat – peringkat tersebut adalah disebab : 1. Network Interface Card (NIC) Merupakan suatu card yang ada di komputer yang digunakan untuk menghubungkan dengan komputer lain. Pada komputer biasanya ada slot (tempat menancap card) yang disebut expansion slot. Slot ini, komputer baru banyak yang kosong. Yang biasa terpasang adalah untuk menancapkan VGA Card untuk menghubungkan antara CPU dan monitor. Dan salah satu dari slot itu boleh dipakai untuk menancapkan NIC Card, supaya komputer kita dapat hubung dengan jaringan. Kadang-kadang sekarang NIC Card sudah termasuk dalam fasilitas Motherboard (onboard), tidak perlu lagi untuk memasangnya. Ia

8

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

terdapat 2 iaitu ISA dan PCI. Slot PCI lebih pendek dari ISA, tetapi meskipun lebih pendek tapi kecepatan I/O adalah lebih cepat. Dari sisi protokol, yang paling banyak dipakai adalah ethernet dan fast ethernet. Ada beberapa protokol lain, tetapi kurang popular iaitu Token Ring, FDDI dan ATM (dua protokol terakhir dipakai untuk jaringan besar). Ethernet menyokong kecepatan transfer 10/100 Mbps, bahkan ada yang sudah 1Giga bps. Untuk Laptop dikenal PCMCIA Card, mirip kartu kredit adalah sedikit tebal. 2. Kabel Ada beberapa jenis kabel untuk jaringan :

UTP (Unshielded twisted pair) Kabel paling murah berbentuk mirip kabel telefon. Bentuk kabel UTP dan konektornya. Penampang untuk koneksi langsung 2 komputer (Peer To Peer) biasanya diberi nama cross cable dan untuk menghubung 2 buah komputer atau lebih dengan memakai sambungan hub/switch disebut sebagai straight cable.

Koaksial Mirip dengan kabel televisi, dulu banyak digunakan, tapi sekarang jarang sekali digunakan.

Fiber Optik

9

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

Kabel termahal, tapi dapat menyokong kecepatan transfer yang terbagus. Dalam memilih kabel disesuaikan dengan jenis NIC dan bentuk jaringan yang akan kita bentuk. Untuk UTP, portnya dikenal dengan nama RJ45. 3. Hub atau switch atau router Hub adalah peringkat penghubung. Pada jaringan bertopologi star, hub adalah peringkat dengan banyak port yang memungkinkan beberapa titik (dalam hal ini komputer yang sudah memasang NIC Card) bergabung menjadi satu jaringan dengan memakai kabel yang ada. Mendesain sebuah Lan sederhana 10 sampai 20 komputer tidaklah sulit. Ia dapat menghubungkan komputer tersebut dengan server melalui concentrator (hub/switch) maka jaringan sudah akan berjalan dengan baik.

Pengalamatan IP
Setelah menghubungkan peringkat yang ada, maka langkah selanjutnya adalah memberikan nombor IP pada setiap komputer. Nombor IP terdiri dari bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 segmen/bagian. Tiap segmen terdiri atas 8 bit. Jadi jangkauan nombor IP yang boleh digunakan adalah dari 00000000.00000000.00000000.00000000 11111111.11111111.11111111.11111111. Untuk memudahkan pembacaan dan penulisan, IP Address biasanya sampai dengan

direpresentasikan dalam bilangan desimal. Jadi, range address di atas dapat

10

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

diubah menjadi address 0.0.0.0 sampai address 255.255.255.255. Nilai desimal dari IP Address inilah yang dikenali. Beberapa contoh IP Address adalah : 202.95.151.129 202.58.201.211 172.16.122.204 Ilustrasi nombor IP dalam desimal dan biner dapat dilihat pada gambar 1.11 berikut:

01111010 11001100 Desimal Binari 172 16 122 204

11

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

10101100 00010000 01111010 11001100 Petikan: Penomoran IP dalam Bilangan Desimal dan Biner IP ini dapat dipisahkan menjadi 2 bahagian : 1. Bahagian network (network bit) dan bahagian host (host bit). Bit network dalam identifikasi (nombor ID) suatu jaringan dari jaringan yang lain, 2. Bahagian host, yang ada dalam identifikasi host dalam suatu jaringan. Jadi, seluruh host yang tersambung dalam jaringan yang sama memiliki bit network yang sama. Sebagian dari bit-bit bagian awal dari IP Address merupakan network bit/network number, sedangkan sisanya untuk host. Garis pemisah antara bagian network dan host tidak tetap, bergantung kepada kelas network. Ada 3 kelas address yang utama dalam TCP/IP, iaitu : 1. Kelas A

12

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

8 bit pertama merupakan bit network sedangkan 24 bit terakhir merupakan bit host. 2. Kelas B 16 bit pertama merupakan bit network sedangkan 16 bit terakhir merupakan bit host. 3. Kelas C Pada 24 bit yang pertama merupakan bit network sedangkan 8 bit terakhir merupakan bit host.

Netmask
Selain NetID yang menentukan suatu jaringan dalam satu net(jaringan) adalah netmask. Default netmask adalah sebab :

Class A B C

Netmask 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0

Jumlah Komputer (IP) dalam range 16.777.216 65.536 256

Ketika berhubungan dengan komputer lain pada suatu jaringan, selain IP yang perlukan adalah netmask. Misal kita pada IP 10.252.102.12 ingin hantar data pada 10.252.102.135, bagaimana komputer kita memutuskan dan apakah ia berada pada satu jaringan atau lain jaringan? Maka yang dilakukan adalah

13

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

memeriksa terlebih dahulu netmask komputer kita kerana kombinasi IP dan netmask menentukan range jaringan kita. Jika netmask kita 255.255.255.0 maka range terdiri dari atas semua IP yang memiliki 3 byte pertama yang sama. Misal jika IP kita 10.252.102.12 dan netmask 255.255.255.0 maka range jaringan adalah 10.252.102.0-

10.252.102.255 sehingga kita hubung secara langsung berkomunukasi pada mesin yang diantara itu jadi 10.252.102.135 berada pada jaringan yang sama iaitu 10.252.102 (lihat yang angka-angka tercetak tebal menunjukkan dalam satu jaringan kerana semua sama). Selain ke tiga kelas di atas, ada 2 kelas lagi yang ditujukan untuk pemakaian khusus, iaitu di kelas D dan kelas E. Jika 4 bit pertama adalah 1110, IP Address merupakan kelas D yang digunakan untuk multicast address, iaitu sejumlah komputer yang memakai bersama suatu aplikasi (network address yang mengacu kepada sejumlah komputer yang memakai bersama suatu jaringan). Salah satu penggunaan multicast address yang sedang berkembang saat ini di internet adalah untuk aplikasi real-time video conference yang melibatkan lebih dari dua host (multipoint), menggunakan Multicast Backbone (MBone). Kelas terakhir adalah kelas E (4 bit pertama adalah 1111 ). Jenis kelas yang diberikan oleh kooordinator IP bergantung kepada keperluan instansi yang diminta, iaitu jumlah host yang akan perlukan dalam jaringan dan rencana pengembangan. Untuk perusahaan besar yang memiliki puluhan ribu komputer dan sangat berpotensi jutaan komputer, koordinator IP akan

14

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

mempertimbangkan untuk memberikan kelas A. Contoh IP kelas A yang dipakai di internet adalah untuk paket radio seluruh dunia, mendapat IP nombor 44.xxx.xxx.xxx. Untuk kelas B, contohnya adalah nombor 167.205.xxx.xxx yang di lokasikan untuk ITB dan jaringan yang berkait ke ITB dibawah coordinator

Alamat Khusus
Selain alamat yang digunakan untuk pengenal host, ada beberapa jenis alamat yang digunakan untuk keperluan khusus dan tidak boleh digunakan untuk pengenal host. Address tersebut adalah :

Broadcast Address. Alamat ini digunakan untuk menghantar/menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu jaringan. Seperti diketahui, setiap paket IP memiliki header alamat tujuan berupa IP Address dari host yang akan dituju oleh paket tersebut. Dengan adanya alamat ini, maka hanya host tujuan saja yang memproses paket tersebut, sedangkan host lain akan mengabaikannya. Bagaimana jika suatu host ingin menghantar paket kepada seluruh host yang ada pada jaringannya? Tidak efisien jika ia harus membuat replikasi paket sebanyak jumlah host tujuan. Pengguna bandwidth/jalur akan meningkat dan beban kerja host penghantar bertambah, padahal isi paket-paket tersebut adalah sama. Oleh itu, konsep broadcast address wujud. Host manghantar ke alamat broadcast, maka seluruh host yang ada pada network akan menerima paket tersebut. 15

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

Konsekuensinya, seluruh host pada jaringan yang sama harus memiliki broadcast address yang sama dan alamat tersebut tidak boleh digunakan sebagai nombor IP untuk host tertentu. Jadi, sebenarnya setiap host memiliki 2 alamat untuk menerima paket : pertama adalah nombor IP yang bersifat unik dan kedua adalah broadcast address pada jaringan tempat host tersebut berada. Broadcast address diperoleh dengan membuat seluruh bit host pada nombor IP menjadi 1. Jadi, untuk host dengan IP address 167.205.9.35 atau 167.205.240.2, broadcast address adalah 167.205.255.255 (2 segmen terakhir dari IP Address tersebut dibuat berharga 11111111.11111111, sehingga secara desimal terbaca 255.255). Jenis informasi yang di broadcast biasanya adalah informasi routing.

Arahan-arahan dan langkah-langkah untuk konfigurasi sambungan P2P
1. Arahan Arahan untuk memeriksa ethernet card
[root@WSC204-11 root]# dmesg | grep eth

Arahan untuk melakukan konfigurasi jaringan secara manual
[root@WSC204-11 root]# ifconfig eth0 10.252.105.111 netmask 255.255.255.0 up

Arahan untuk memeriksa hasil konfigurasi jaringan

[root@WSC204-11 root]# ifconfig

16

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

Arahan untuk memeriksa koneksifitas dengan komputer lain
[root@WSC204-11 root]# ping 10.252.105.110

Arahan untuk melihat isi cache ARP( memetakan IP Address ke MAC Address)
[root@WSC204-11 root]# arp –a

Arahan untuk menambahkan informasi gateway

[root@WSC204-11 root]# route add default gw 10.252.105.1

Arahan untuk melakukan konfigurasi jaringan secara permanen [root@WSC204-11 root]# netconfig

2. Langkah-langkah 1. Dengan memakai peralatan yang ada kabel UTP dengan bentuk penampang straight cable dan cross cable, selanjutnya lakukan pengetesan koneksi terhadap kabel yang dibuat. 2. Hubungkan peralatan hub/switch, kabel dan CPU sehingga membentuk suatu jaringan STAR.

17

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

3.

Untuk sebagian yang lain hubungkan 2 komputer dengan memakai topologi Peer To Peer

4.

Lakukan setting jaringan di bawah ini. a. Masuklah ke sistem komputer yang memiliki sistem operasi Linux b. Login sebagai root c. Buka terminal dengan mengklik pada Start Menu -> System Tools -> terminal d. Periksa ethernet card yang ada pada komputer anda dengan megetikkan arahan
[root@WSC204-11 root]# dmesg | grep eth

Analisa hasilnya. e. Lakukan konfigurasi jaringan secara manual dengan menggunakan arahan ifconfig
[root@WSC204-11 root]# ifconfig eth0 10.252.105.111 netmask 255.255.255.0 up

f. Setelah melakukan konfigurasi untuk melihat hasilnya arahan di bawah dan lihat pesan yang keluar
[root@WSC204-11 root]# ifconfig

Analisa hasilnya

18

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

5. Selanjutnya lakukan ujian konektifitas dengan menggunakan arahan ping no_address dengan komputer lain yang berada pada 1 jaringan. Untuk menghentikan tekan Ctrl + C dan Analisa Hasilnya. Analisa hasilnya. 6. Lakukan lagi ujian koneksifitas tetapi kali ini lakukan dengan komputer lain yang berbeza subnet Untuk menghentikan tekan Ctrl + C dan Analisa Hasilnya. 7. Tambahkan informasi gateway dengan arahan di bawah ini
[root@WSC204-11 root]# route add default gw 10.252.105.1

8. Lakukan lagi pemeriksa koneksifitas tetapi kali ini lakukan dengan komputer lain yang berbeza subnet Untuk menghentikan tekan Ctrl + C dan Analisa Hasilnya. Hasilnya 9. Lakukan pengubahan konfigurasi jaringan secara permanen dengan menggunakan perintah netconfig
[root@WSC204-25 root]# netconfig

mengubah setting jaringan secara permanen dengan menngunakan netconfig

19

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

maka akan ditanyakan Apakah Anda benar ingin mengubah setting jaringan? Jika ya, maka isikan : IP Address : 10.252.105.111 Netmask : 255.255.255.0 Gateway : 10.252.105.1 Primary name server : 202.154.59.178 Setelah selesai mengisi pilih OK 10. File – file yang diupdate pada waktu pengubahan konfigurasi jaringan secara permanen adalah etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0 etc/sysconfig/networking/profiles/default/ifcfg-eth0 etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 *File yang diupdate IP Address, Netmask dan Gateway 11. Hasil konfigurasi jaringan secara permanen tidak dapat dilihat secara langsung tetapi harus diadakan restart terlebih dahulu

20

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

[root@WSC204-11 root]# service network restart Shutting down interface eth0: Shutting down loopback interface: Setting network parameters: Bringing up loopback interface: Bringing up interface eth0: [ OK ] [ OK ] [ OK ] [ OK ] [ OK ]

12. Melihat konfigurasi jaringan hasil dari pengubahan secara permanen [root@WSC204-11 root]# ifconfig

Contoh-contoh perisian yang popular dalam jaringan rakan-ke-rakan (P2P Sharing),
1. Bear Share Satu lagi program tandingan Napster dan Gnutella. BearShare adalah program untuk saling berbagi file di internet. Tidak terbatas seperti Napster yang hanya membagi file MP3 serta mirip dengan Gnutella yang juga dapat berbagi file dengan format tertentu. Bear Share sepertinya mengunakan server yang sama dengan Gnutella. Untuk port penghubung di internet mengunakan port 6346. Bear share juga dapat menutupi IP pengguna program dan format file yang dapat dicari sangat bebas. Misalnya mencari format file MP3, JPG, AVI, atau DAT file dari VCD dapat ditemukan disini. 21

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

Server pada Bear share pada tampilan program dibawah ini

Contoh pada tampilan dibawah ini adalah mencari file MP3 dengan tajuk Bomfunk dan tajuk Uprocking.:

22

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

Proses download pada Bear share juga cepat kerana mengunakan sistem peer to peer. Terlihat proeses download dan negara asal dari si uploader (UK) terlihat pada program Bear share.

23

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

Dibawah ini ditemukan file MPG yang mungkin file dari file The Cell. Ukurannya file hampir setengah giga juga dapat ditemukan pada Bear share.

Untuk keamanan pemakaian Bear share sebaiknya tidak mencari program yang cukup aneh. Kerana sistem Bear share mirip dengan program Gnutella dimana seluruh file yang di kongsi pada program dapat diberikan, dan ini juga kemungkinan file yang akan di download sudah terinfeksi virus. Jadi hindari pencarian file yang memiliki judul rename by “xxx” yang kemungkinan si penghantar sengaja meletakan virus pada file yang di download. Setidaknya program Bear share adalah alternatif dari program share lain. Mungkin kekurangan pada Bear share adalah agak lambat untuk menghubungi ke server kerana tersedia banyaknya file yang dapat dicari jauh melebihi Napster yang hanya dibatasi oleh format MP3.

24

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

2. Limewire Limewire adalah perisianmenggunakan kaedah P2P atau program untuk saling berbagi file melalui media internet. Keunikan perisian in adalah kemampuan program untuk berjalan pada Service Provider yang melakukan blocking program. Selain memiliki informasi kecepatan tranfer dari komputer lain, Limewire mengunakan berkongsi file dengan cara membagi. Misalnya pemakai sedang mendownload program, maka program akan menghubungkan file yang sama didalam jaringan internet. Cara ini akan mempercepat mendownload dan si pembagi file tidak akan terbeban kerana banyak user download file.

25

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

Pada program Limewire akan nampak berbeza dengan berapa banyak host atau komputer yang membagi kongsi sebuah file. Dengan memiliki multiple link dari LocationMultiple maka kecepatan download Limewire akan sangat cepat dan secara konstan pada kecepatan penuh untuk mendownload. Bila provider melakukan blocking, ada baiknya mengunakan perisian Limewire. Setidaknya dengan program ini masih dapat bertahan dengan sistem firewall ke firewall. Dan keadaan akan menjadi terbalik, dimana internet provider pasti akan kegerahan dengan Limewire

LAMPIRAN A

Jaringan/protokol dan applikasi rakan-ke-rakan (P2P)
Format:

Jaringan/protokol
o

applikasi menggunakan jaringan tersebut

Jaringan BitTorrent network
o o

BitTorrent BitTorrent++ 26

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

o o o o o o o o

ABC Azureus BitAnarch SimpleBT BitTorrent.Net Shareaza mlMac QTorrent

Jaringan Direct Connect
o o o o

NeoModus Direct Connect DC++ BCDC++ CZDC++

Jaringan eDonkey
o o o o

Pelanggan eDonkey (tidak lagi disokong) eMule aMule (versi linux) LMule

27

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

o o o o •

mlDonkey Shareaza mlMac xMule

Protokol FastTrack
o o o o o o

Kazaa, Kazaa Lite, K++ Diet Kazaa Grokster iMesh giFT Poisoned mlMac

Freenet network
o o o

Freenet Frost Entropy (pada jaringan sendiri)

Jaringan Gnutella
o o o o o

Acquisition (Mac OS X) BearShare Gnucleus Limewire (Java) Morpheus

28

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

o o o o o o o •

Phex Poisoned Swapper Shareaza XoloX mlMac gtk-gnutella (Unix)

Jaringan Gnutella2 (Protokol Mike)
o o o o

Shareaza MLDonkey Gnucleus Morpheus

o o •

Adagio mlMac

Protokol Kademlia
o o o

eMule mlDonkey VarVar

Jaringan MANOLITO/MP2P
o o

Blubster Piolet

29

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

o •

RockItNet

Jaringan Napster
o o o o

OpenNap WinMX Napigator FileNavigator

Jaringan WPNP
o

WinMX

Joltid PeerEnabler
o o o o

Joltid Altnet Bullguard Sharman Networks (KaZaA)

Jaringan lain
o o o o o o o

Akamai Alpine Ares Galaxy Audiogalaxy network Carracho Chord The Circle

30

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

o o o o o o o o o o o

Dexter Jaringan EarthStation 5 Evernet FileTopia GNUnet Grapevine Groove Hotwire konspire2b MUTE OpenFT

Poisoned

o o

IRC @find and XDCC. JXTA

o o o o o o o

Peersites (http://www.peersites.com) MojoNation Mnet Jaringan Overnet Scour Scribe Jaringan SongSpy

31

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

o o o o

Soulseek SquidCam (http://www.squidsoft.com/) Swarmcast Winny (Jepun)

Bibliografi
Laman web: http://www.obengware.com/software/limewire.htm. http://lecturer.eepisits.edu/~isbat/netconcept/BAB%201%20TOPOLOGI%20JARINGAN .doc http://ms.wikipedia.org/wiki/Rakan-ke-rakan http://www. bearshare209.htm 32

SKR 3200 KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER

33