DISPOZITIE DE SANTIER

Nr: 01/ 27.10.2011

Denumirea lucrarii: IMOBIL DE LOCUIT P+2E+M, str. Ion Neculce, nr.37A, Bucuresti.

CONSTATARI: In urma vizitei in santier din data de 26.10.2011 s-au constatat segregari la elementele din beton armat. MASURI DISPUSE: Prin prezenta se dispune repararea segregareilor prin curăţarea zonei afectate de segregare şi repararea locală folosind un sistem Sika format din Sika R10 și Sika R20. Etapele de realizare a reparației vor fi conform specificațiilor tehnice ale producătorului și vor cuprinde în principal următoarele faze: a. îndepărtarea agregatelor segregate; b. curățarea și spălarea cu jet de apă; c. aplicare amorsă Sika R10; d. aplicare mortar Sika R20; Intocmit: Proiectant: ing. Burlan Radu Ionut Primit: Sef santier:………………………………

Insusit:(reprezentantul investitorului) Diriginte santier:………………………………..