DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER DETAYLI HESAP PLA

ĠĢletmeler Yayınlanan Detaylı Hesap Planında ihtiyaç duydukları alt düzey detayları kendileri açacaklardır. Detaylı Hesap Planında aynı düzeyde yardımcı hesap açılmasına ihtiyaç duyulması durumunda Bakanlığımızdan izin al
H NO 1 10 100 Y 1 Y2 Y3 Y4 DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER KASA HESABI

101

ALINAN ÇEKLER HESABI

102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 01 01 01 01 02 02 02 02 01 02 02 02 02 01 01 01 01 02 02 02 02

BANKALAR HESABI Vadesiz Hesap Ziraat Bankası Halk Bankası Vakıflar Bankası Vadeli Hesap Ziraat Bankası Halk Bankası Vakıflar Bankası VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - ) Verilen Çekler Hesabı Gönderme Emirleri Hesabı Ziraat Bankası Halk Bankası Vakıflar Bankası DÖVĠZ HESABI Kasadaki Dövizler Euro ABD Doları Diğer Dövizler Bankadaki Dövizler Euro ABD Doları Diğer Dövizler DÖVĠZ GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - )

01 02 03 01 02 03

01 02 03

01 02 03 01 02 03

108 108 108 108 108 11 112 112 01 01 02 03 09

DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar Veznedar Adına Düzenlenen Çekler Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Dövizler Diğer Çeşitli Hazır Değerler MENKUL KIYMETLER KAMU KESĠMĠ TAHVĠL, SENET VE BONOLARI HESABI Devlet Tahvilleri

112 118 118 118 118 119 12 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 121 121 121 122 123 126 127

02

Hazine Bonoları DĠĞER MENKUL KIYMETLER HESABI

01 02 03

Altın ve Gümüşler Maden ve Taşlardan Yapılmış Eşyalar Diğer Çeşitli Menkul Kıymetler MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI HESABI ( - ) TĠCARĠ ALACAKLAR ALICILAR HESABI

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alacaklar Mahalli İdarelerden Alacaklar Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar KİT'lerden Alacaklar Diğer Kamu Tüzel Kişilerden Alacaklar Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlardan Alacaklar Gerçek Kişilerden Alacaklar ALACAK SENETLERĠ HESABI

01 02

Tüzel Kişilerden Alacaklar Gerçek Kişilerden Alacaklar ALACAK SENETLERĠ REESKONTU HESABI (-) BANKA KREDĠ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR HESABI

128

ġÜPHELĠ TĠCARĠ ALACAKLAR HESABI

129 13

SÜPHELĠ TĠCARĠ ALACAKLAR KARġILIĞI HESABI ( - ) DĠĞER ALACAKLAR

134

ĠġLETMELER ARASI MALĠ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI

135 135 135 135 135 136 136 136 136 136 01 01 01 02 01 02 01 02 03 09

PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI Personel Ücretlerinden Alacaklar Sayım Noksanlıklarından Doğan Personelden Alacaklar Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler Personelden Diğer Alacaklar DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR HESABI Gerçek Kişilerden Alacaklar Alacağın Aslı Alacağın Faizi Tüzel Kişilerden Alacaklar

136 136 138 139 15

02 02

01 02

Alacağın Aslı Alacağın Faizi ġÜPHELĠ DĠĞER ALACAKLAR HESABI ġÜPHELĠ DĠĞER ALACAKLAR KARġILIĞI HESABI ( - ) STOKLAR

150

ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 09 09 09 09 09

01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 01 02 03 04

Kırtasiye Malzemeleri Grubu Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar Yazı Düzelticiler Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri Bilişim Malzemeleri Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları Servis ve Saklama Kapları Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı İçecek Servis Takımları Mutfak Araç ve Gereçleri Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar Medikal Malzemeler Laboratuvar Malzemeleri Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu Katı Yakıtlar Sıvı Yakıtlar Gaz Yakıtlar Yağlar ve Katkı Yağlar Kimyevi Maddeler Temizleme Ekipmanları Grubu Temizlik Malzemeleri Temizlik Araç ve Gereçleri Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu Giyecekler Mefruşat Ürünleri Tuhafiye Malzemeleri Yiyecek Grubu Bakliyat Yağlar Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler Un ve Unlu Gıdalar Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler Etler ve Et Ürünleri Deniz Ürünleri İçecek Grubu Alkolsüz İçecekler Alkollü İçecekler Canlı Hayvanlar Grubu Çiftlik Hayvanları Hizmet Amaçlı Hayvanlar Gösteri Amaçlı Hayvanlar Deney Amaçlı Hayvanlar

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

09 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 99 99 99 99 99 99 99 99 99

05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 06 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 99 01 02 03 04 05 01 01 02 03 99 01 01 02 03 04 05 06 07 08

Koruma Altına Alınan Hayvanlar Zirai Maddeler Grubu Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler Çiçekler Yem Grubu Çiftlik Hayvan Yemleri Kuş ve Kümes Hayvan Yemleri Balık Yemleri Köpek ve Kedi Yemleri Kemirgen Hayvan Yemleri Sürüngen Yemleri Diğer Hayvan Yemleri Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu Küçük El Aletleri ve Gereçleri Tutturucular Kaplayıcılar Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri Ağaç Ürünleri Metal Ürünler Cam Ürünler Plastik Ürünler Karayolları ve Trafik Malzemeleri Kaynak Malzemeleri Yedek Parçalar Grubu Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları Diğer Yedek Parçalar Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu Otomobil Lastikleri Minibüs, Kamyonet Lastikleri Kamyon, Otobüs Lastikleri Traktör ve İş Makinesi Lastikleri Bisiklet Lastikleri Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu Basılı Yayınlar Spor Malzemeleri Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri Diğer Spor Malzemeleri Basınçlı Ekipmanlar Pompalar Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar Güvenlik, Koruma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları Meteoroloji Bilimi Tüketim Malzemeleri Sosyal Yardım Amaçlı Taşınırlar Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar

151

YARI MAMULLER - ÜRETĠM HESABI

152

MAMULLER HESABI

153 157

TĠCARĠ MALLAR HESABI DĠĞER STOKLAR HESABI

158

STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI HESABI ( - )

159 18 180 180 180 180 180 181 181 181 181 19 190 01 02 09 01 02 03 09

VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI HESABI GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER HESABI Personel Yıl Sonu (1/2) Ücretleri Gelecek Aylara Ait Aylıklar Gelecek Aylara Ait Kira Giderleri Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler GELĠR TAHAKKUKLARI HESABI Faiz Geliri Tahakkukları Kira Geliri Tahakkukları Diğer Gelir Tahakkukları DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI

191

ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI

193 195 196 197 198

PEġĠN ÖDENEN VERGĠ VE FONLAR HESABI Ġġ AVANSLARI HESABI PERSONEL AVANSLARI HESABI SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI DĠĞER ÇEġĠTLĠ DÖNEN VARLIKLAR HESABI

199 2 22 220 220 220 01 02

DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR KARġILIĞI HESABI (-) DURAN VARLIKLAR TĠCARĠ ALACAKLAR ALICILAR HESABI Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar

220 220 220 220 220 220 221 221 221 222

03 04 05 06 07 08

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alacaklar Mahalli İdarelerden Alacaklar Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar KİT'lerden Alacaklar Diğer Tüzel Kişilerden Alacaklar Gerçek Kişilerden Alacaklar ALACAK SENETLERĠ HESABI

01 02

Tüzel Kişilerden Alacaklar Gerçek Kişilerden Alacaklar ALACAK SENETLERĠ REESKONTU HESABI (-)

226

VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI

227 229 23

DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR HESABI ġÜPHELĠ TĠCARĠ ALACAKLAR KARġILIĞI HESABI (-) DĠĞER ALACAKLAR

234

ĠġLETMELER ARASI MALĠ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI

235 236 239 24 248 249 25

PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR HESABI ġÜPHELĠ DĠĞER ALACAKLAR KARġILIĞI HESABI (-) MALĠ DURAN VARLIKLAR DĠĞER MALĠ DURAN VARLIKLAR HESABI DĠĞER MALĠ DURAN VARLIKLAR KARġILIĞI HESABI (-) MADDĠ DURAN VARLIKLAR

250

ARAZĠ VE ARSALAR HESABI

250 250

01 02

Araziler Arsalar

251

YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI

252

BĠNALAR HESABI

252 252 252 252 252 252 252 252 252

01 02 03 04 05 06 10 11 99

İşletme İdare Binaları Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar Spor Amaçlı Bina ve Tesisler Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler Depolama Amaçlı Binalar Tarihi Yapılar Diğer Binalar

253

TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI

253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254

01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 99

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08

Tesisler Makineler ve Aletler Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler Cihazlar ve Aletler Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Diğer Tesis, Makine ve Cihazlar TAġITLAR HESABI

01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03

01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02

Karayolu Taşıtları Otomobiller Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Arazi Taşıtları Özel Amaçlı Taşıtlar Mopet ve Motosikletler Motorsuz Kara Araçları Su ve Deniz Taşıtları Gemiler Tankerler Deniz Altılar Römorkörler ve İtici Gemiler Yüzer Yapılar Tekneler Botlar Yelkenliler Kanolar ve Kayıklar Yatlar ve Kotralar Sandallar ve Sallar Hava Taşıtları Motorlu Hava Taşıtları Motorsuz Hava Taşıtları

254

99

Diğer Taşıtlar

255

DEMĠRBAġLAR HESABI

255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 04 04 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 10 10 10

01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 06 99 01 02 03 04 05 01 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 99 01 02

Döşeme ve Mefruşat Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Büro Mobilyaları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları Yemek Hazırlama Ekipmanları Canlı Demirbaşlar Çiftlik Hayvanları Hizmet Amaçlı Hayvanlar Gösteri Amaçlı Hayvanlar Koruma Altına Alınan Hayvanlar Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Etnografik Eserler Arkeolojik Eserler Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar Tabletler Mühür ve Mühür Baskıları Arşiv Vesikaları Fosiller Kütüphane Demirbaşları Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri

255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

10 11 11 11 11 12 12 12 99 99 99 99

03 01 02 03 01 02 01 02 03

Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Vitrinde Sergilenen Eşyaları Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar

256

DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR HESABI

257

BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - )

257 257 257 257 257 257

01 02 03 04 05 06

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesis, Makine ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar

258

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI

258 258 258

01 02 03

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesis, Makine ve Cihazlar

259

VERĠLEN AVANSLAR HESABI

26

MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

260

HAKLAR HESABI

260 260 260 260 260 260 267 267 267

01 01 01 02 03 99

01 02

Harita, Plan ve Projeler Haritalar Plan ve Projeler Lisanslar Patentler Diğer Haklar DĠĞER MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI

01 99

Bilgisayar Yazılımları Diğer Çeşitli Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı

268

BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR )

HESABI ( -

268 268 269 27 271 272 278 279 28

01 07

Haklar Amortismanı Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı VERĠLEN AVANSLAR HESABI ÖZEL TÜKENMEYE TABĠ VARLIKLAR ARAMA GĠDERLERĠ HESABI HAZIRLIK VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ HESABI BĠRĠKMĠġ TÜKENME PAYLARI HESABI (-) VERĠLEN AVANSLAR HESABI GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLARI

280

GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER HESABI

280 280 281 281 281 281 29

03 09

Gelecek Yıllara Ait Kira Giderleri Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler GELĠR TAHAKKUKLARI HESABI

01 02 09

Faiz Geliri Tahakkukları Kira Geliri Tahakkukları Diğer Gelir Tahakkukları DĠĞER DURAN VARLIKLAR

293

GELECEK YILLAR ĠHTĠYACI STOKLAR HESABI

294 294 294 294 294 295 01 02 02 02

ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĠ DURAN VARLIKLAR HESABI Elden Çıkarılacak Stoklar Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar Makine ve Cihazlar Taşıtlar PEġĠN ÖDENEN VERGĠ VE FONLAR HESABI

01 02

297

DĠĞER ÇEġĠTLĠ DURAN VARLIKLAR HESABI

298

STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI HESABI (-)

299 3 30 303 32 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR MALĠ BORÇLAR ĠġLETMELER ARASI MALĠ BORÇLAR HESABI TĠCARĠ BORÇLAR SATICILAR HESABI Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Borçlar Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerine Borçlar Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Borçlar Mahalli İdarelere Borçlar Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borçlar KİT'lere Borçlar Diğer Kamu Tüzel Kişilere Borçlar Sigorta Şirketlerine Borçlar Özel Sektör Şirketlerine Borçlar Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlara Borçlar Gerçek Kişilere Borçlar

HESABI

326

ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI

326 326 326 326 329 329 329 329 33 335 335 335 335

01 01 01 99

01 02

İhale Teminatları Geçici Teminatlar Kesin Teminatlar Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar DĠĞER TĠCARĠ BORÇLAR HESABI

01 02 09

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar Diğer Ticari Borçlar DĠĞER BORÇLAR PERSONELE BORÇLAR HESABI

01 02 03

Personele Ödenecek Ücretler Personele Ödenecek Yolluklar Personele Ödenecek Nöbet Ücretleri

335 335 335 335

04 05 06 09

Personele Ödenecek Kıdem Tazminatları Personele Ödenecek İhbar Tazminatları Personele Ödenecek İkramiyeler Personele Olan Diğer Borçlar

336

DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR HESABI

336 336 336 336 336 336 336 336 336 34 340 349 35 350- 358 36

01 02 03 04 05 06 07 08 99

Kira Borçları Faiz Borçları Öğrenci Hakkı S.B. Merkez Payından Aktarılanlar S.B. 5502 Sayılı SGK Kanununa Göre Aktarılan Tutarlar SGK Katılım Payları Faaliyet Konusu Dışındaki Borçlar Mahiyeti Tespit Edilemeyen Tutarlar Diğer Çeşitli Borçlar ALINAN AVANSLAR ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI HESABI ALINAN DĠĞER AVANSLAR HESABI YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM HAKEDĠġLERĠ YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM HAKEDĠġ BEDELLERĠ HESABI ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

360

ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI

360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

01 01 01 01 02 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 99

01 02 09

01 02 01 02 02 02 02 02 02 02 09

01 02 03 04 05 06

Gelir Vergisi Tevkifatları Aylık ve Ücretlerden Kesilen İstihkak ve Hizmet Alımlarından Kesilen Diğer Kesilen Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Damga Vergisi Aylık ve Ücretlerden Kesilen Diğer Kesilen Damga Vergisi Katma Değer Vergisi Ödenecek Katma Değer Vergisi Katma Değer Vergisi Tevkifatı 1/2 KDV Kesintisi 1/3 KDV Kesintisi 2/3 KDV Kesintisi 9/10 KDV Kesintisi 1/6 KDV Kesintisi 4/5 KDV Kesintisi Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler Ödenecek Diğer Vergiler

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI

361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361

01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 04 04 04 09 09 09 09

01 02 01 02 03 04 09

01 02 01 02 99

İştirakçi Payları Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi Genel Sağlık Sigortası Primi İşveren Payı Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Genel Sağlık Sigortası Primi Fiili Hizmet Zamları Matrah Farkı Primi Geçmiş Yıllar Primleri İşsizlik Sigortası Primleri İştirakçi Payı İşveren Payı Diğer Kesintiler İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar Müteahhitlere Hakedişlerinden Yapılan Sigorta Primi ve Gecikme Cezaları Diğer Kesintiler

362

ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ HESABI

362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 363 363 363 363 363 363

01 02 03 04 05 06 07 08 09 99

Ödenecek Hazine Hissesi SHÇEK Payı Merkez Hissesi Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar Bilimsel Araştırma Proje Payları Ödenecek İşletme Masrafları Ödenecek Amortisman Giderleri Kurum Harcama Payı Bina Onarım Katkı Payı Ödenecek Diğer Yükümlülükler ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI

01 01 01 02 09 01 02

Aylık Ödenecek Katkı Payları Sabit Ek Ödeme Diğer Ek Ödeme Yılsonu Karı Üzerinden Ödenecek Katkı Payları Diğer Ödemeler

366

MERKEZ HĠSSESĠ HESABI

368

VADESĠ GEÇMĠġ, ERTELENMĠġ VEYA TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI

368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 369 369 369 369 369 37 370 371 372

01 01 01 01 01 01 02 03 03 03 03 03 09 01 02 03 04 09

Vergi ve Fonlar Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Damga Vergisi Katma Değer Vergisi Diğer Vergiler Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Ödenecek Hazine Hissesi SHÇEK Payı Merkez Hissesi Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar Diğer Yükümlülükler ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI

01 02 03 04 09

01 02 03 09

İcra Kesintileri Kefalet Aidatları Sendika Kesintileri Diğer Yükümlülükler BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI HESABI DÖNEM KARININ PEġĠN ÖDENEN VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLERĠ HESABI (-) KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI HESABI ( - )

373

MALĠYET GĠDERLERĠ KARġILIĞI HESABI

379 38 380 380 380 380 381 01 02 09

DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI HESABI GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER HESABI Gelecek Aylara Ait Kira Gelirleri Gelecek Aylara Ait Satış Gelirleri Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI

381 381 381 381 39

01 02 03 09

Personel Ücret Tahakkukları Personel Yolluk Tahakkukları Diğer Personel Tahakkukları Diğer Gider Tahakkukları DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR HESABI

391

HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI

393 393 393 397 01 02

MERKEZ VE ġUBELER CARĠ HESABI Merkez İşletme SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI

399 4 40 403 42 420 420 420 420 420 420 420 420 420 426 426 426 426 426 01 01 01 99 01 02 01 02 03 04 05 06 07 08

DĠĞER ÇEġĠTLĠ KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR HESABI UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR MALĠ BORÇLAR ĠġLETMELER ARASI MALĠ BORÇLAR HESABI TĠCARĠ BORÇLAR SATICILAR HESABI Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Borçlar Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelere Borçlar Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Borçlar Mahalli İdarelere Borçlar Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borçlar KİT'lere Borçlar Diğer Tüzel Kişilere Borçlar Gerçek Kişilere Borçlar ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI İhale Teminatları Geçici Teminatlar Kesin Teminatlar Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar

429

DĠĞER TĠCARĠ BORÇLAR HESABI

43 436

DĠĞER BORÇLAR DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR HESABI

438

KAMUYA OLAN ERTELENMĠġ VEYA TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ BORÇLAR HESABI

438 438 438 438 438 438 438

01 01 01 01 01 01 02

01 02 03 04 99

Vergi ve Fonlar Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Damga Vergisi Katma Değer Vergisi Diğer Vergiler Sosyal Güvenlik Kesintileri

438 438 438 438 438 438 44

03 03 03 03 03 09

01 02 03 04

Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hazine Hissesi SHÇEK Payı Merkez Hissesi Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar Diğer Yükümlülükler ALINAN AVANSLAR

440

ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI HESABI

449 47

ALINAN DĠĞER AVANSLAR HESABI BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI

472

KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI HESABI

48 480 480 480 481 5 50 500 501 52 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 54 549 57 570 570 570 01 02 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 01 09

GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER HESABI Gelecek Yıllara Ait Kira Gelirleri Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI ÖZ KAYNAKLAR ÖDENMĠġ SERMAYE SERMAYE HESABI ÖDENMEMĠġ SERMAYE HESABI (-) SERMAYE YEDEKLERĠ MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġLARI HESABI Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesis, Makine ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar Arazi ve Arsaların Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları Hakların Yeniden Değerleme Farkları Özel Maliyetlerin Yeniden Değerleme Farkları Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları Diğer Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları YEDEKLER ÖZEL FONLAR HESABI GEÇMĠġ YILLAR KARLARI GEÇMĠġ YILLAR KARLARI HESABI N-1 Yılına Ait Karlar N-2 Yılına Ait Karlar

01 02 03 04 05 06 10 01 03 04

570 570 570 58 580 580 580 580 580 580 59 590 591 6 60 600

03 04 05

N-3 Yılına Ait Karlar N-4 Yılına Ait Karlar N-5 Yılına Ait Karlar GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI HESABI ( - )

01 02 03 04 05

N-1 Yılına Ait Zararlar N-2 Yılına Ait Zararlar N-3 Yılına Ait Zararlar N-4 Yılına Ait Zararlar N-5 Yılına Ait Zararlar DÖNEM NET KARI/ZARARI DÖNEM NET KARI HESABI DÖNEM NET ZARARI HESABI ( - ) GELĠR TABLOSU HESAPLARI BRÜT SATIġLAR YURTĠÇĠ SATIġLAR HESABI

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 09 09 09

Sağlık Hizmeti Gelirleri Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Ayaktan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Yatan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Günübirlik Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Diğer Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Laboratuvar Gelirleri Ayaktan Hasta Laboratuvar Gelirleri Yatan Hasta Laboratuvar Gelirleri Günübirlik Hasta Laboratuvar Gelirleri Diğer Hasta Laboratuvar Gelirleri Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Ayaktan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Yatan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Günübirlik Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Diğer Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Tıbbi Uygulama Gelirleri Ayaktan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri Yatan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri Günübirlik Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri Diğer Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri Ayaktan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri Yatan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri Günübirlik Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri Diğer Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri Ameliyat ve Anestezi Gelirleri Yatan Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri Günübirlik Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri Yatan Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri Günübirlik Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri İlaç Gelirleri Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Ayaktan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Yatan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Günübirlik Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Diğer Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 01 02 01 02 01 02 03 04

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 90 99

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04

Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri Ayaktan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri Yatan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri Günübirlik Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri Diğer Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri Diyaliz Gelirleri Ayaktan Hasta Diyaliz Gelirleri Yatan Hasta Diyaliz Gelirleri Günübirlik Hasta Diyaliz Gelirleri Diğer Hasta Diyaliz Gelirleri Hasta Nakil Gelirleri Ayaktan Hasta Nakil Gelirleri Yatan Hasta Nakil Gelirleri Günübirlik Hasta Nakil Gelirleri Diğer Hasta Nakil Gelirleri Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri Orman Gelirleri

01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 04 05 06 07 07 07 99

01 02 03 04 05 06 07 08

01 02

Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri Piyasa Satışları Tahsisli Satışlar Maliyet Bedelli Satışlar Tarifeli Satışlar Tarifesiz Satışlar Köylülere ve Kooperatiflere Yapılan satışlar Dikili Ağaç Satışları İç Tüketim Satışları Tali Orman Ürünleri Satış Gelirleri Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri Süs Bitkileri Satış Gelirleri Tohum Satış Gelirleri Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri Mesire Yerleri Kent Ormanları Diğer Orman Gelirleri Tarım ve Hayvancılık Gelirleri

01 01 01 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 05 05

01 02

01 02 03 04 05 06 07 08 99 01 02 03 04 05 01

Tohum Gelirleri İşletmenin Kendi Ürettiği Tohumlar Sözleşmeli Üretilen Tohumlar Bitkisel Üretim Gelirleri Tahıl Gelirleri Buğday Arpa Çavdar Tritikale Yulaf Mısır Çeltik Akdarı Diğer Tahıl Gelirleri Bakliyat Gelirleri Nohut Mercimek (Çepelli) Fasulye Bakla Diğer Bakliyat Gelirleri Endüstri Bitkileri Gelirleri Soya

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 09 10

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 99 01 02 03 04 05 06 99

1 2 3 4 5 6

Ayçiçek Elyaf Pamuk Şeker Pancarı Patates Aspir Susam Yer Fıstığı Kolza (Kanola) Tütün Zeytin Keten Haşhaş Şerbetçiotu Şalgam Yer Bademi Diğer Endüstri Gelirler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri Kimyon Kekik Çemen Kişniş Çörekotu Safran Anason Kapari Melisa Nane Adaçayı Salep Kuş Dili Diğer Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri Korunga Fiğ Çayır Otu Çim Yonca Sudan Otu Üçgül Akdarı Sorgun Repko Hayvan Pancarı Yem Bezelyesi Mürdümük Arı Otu Silaj ve Hasıllar Silajlık Tahıl Bitkileri Silajlık Yem Bitkileri Silajlık Baklagiller Silajlık Tahıl Bitkileri Hasılları Silajlık Yem Bitkileri Hasılları Silajlık Baklagil Hasılları Diğer Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri Fide ve Fidan Gelirleri Fide Fidan Çelik Çöğür Aşı Kalemi Aşı Gözü Diğerleri Sebze Gelirleri Meyve Gelirleri

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

01 02 03 04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 99 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 06

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

Meyvecilik Bağcılık Fındık Antep Fıstığı Süs Bitkileri Gelirleri Ziraat Sanatları Gelirleri Yoğurt Krema Peynir Tereyağı İncir Ezmesi İncir Lokumu Bitkisel Yağ Sofralık Zeytin Kavrulmuş Fıstık Konserve Turşu Reçel Marmelat Pekmez Meyve Suyu Domates Salçası Biber Salçası Kuru Üzüm Kuru Kayısı Kuru İncir Kara Böcü Pul Biber Diğerleri Hayvancılık Gelirleri Sığırcılık Gelirleri Buzağı Çağ Farkı İnek Sütü Damızlık Sığır Kasaplık Sığır Mandacılık Gelirleri Malak Çağ Farkı Manda Sütü Damızlık Manda Kasaplık Manda Koyunculuk Gelirleri Kuzu Çağ Farkı Koyun Sütü Yapağı Damızlık Koyun Kasaplık Koyun Keçicilik Gelirleri Oğlak Çağ Farkı Keçi Sütü Tiftik Keçi Kılı Damızlık Keçi Kasaplık Keçi Tavukçuluk Gelirleri Civciv Çağ Farkı Tavuk Yumurtası Damızlık Tavuk Kasaplık Tavuk Tavşancılık Gelirleri

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17

06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 99 01 02 03 01 99 01 02 99 01 02

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Yavru Tavşan Çağ Farkı Damızlık Tavşan Kasaplık Tavşan Balıkçılık Gelirleri Yavru Balık Çağ Farkı Sofralık Balık Balık Yumurtası Damızlık Balık Arıcılık Gelirleri Ana Arı Oğul Arı Bal Arı Sütü Polen Ördekçilik Gelirleri Civciv Çağ Farkı Ördek Yumurtası Damızlık Ördek Kasaplık Ördek Hindicilik Gelirleri Palaz Çağ Farkı Hindi Yumurtası Damızlık Hindi Kasaplık Hindi İpekböcekçiliği Gelirleri Koza Devekuşu Gelirleri Devekuşu Civcivi Çağ Farkı Deve Kuşu Yumurtası Damızlık Deve Kuşu Kasaplık Deve Kuşu Bıldırcıncılık Gelirleri Bıldırcın Civcivi Çağ Farkı Bıldırcın Yumurtası Damızlık Bıldırcın Kasaplık Bıldırcın Keklikçilik Gelirleri Keklik Civcivi Çağ Farkı Keklik Yumurtası Damızlık Keklik Kasaplık Keklik Sperma Diğerleri Aşı, Serum ve Antijen Gelirleri Aşı Serum Antijen Biyolojik Mücadele Gelirleri Faydalı Böcek Diğerleri Mücadele İlaç Gelirleri Ziray İlacı Zehirli Buğday Diğerleri Tali Ürün Gelirleri Tahıl Tali Ürünleri Baklagiller Tali Ürünleri

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 99

03 04 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 08 09 10 11 99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Endüstri Bitkileri Tali Ürünleri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tali Ürünleri Çayır-Mera Yem Bitkileri Tali Ürünleri Hayvancılık Tali Ürünleri Sığır Gübresi Sığır Derisi Sığır Sakatatı Manda Gübresi Manda Derisi Manda Sakatatı Koyun Gübresi Koyun Derisi Koyun Sakatatı Keçi Gübresi Keçi Derisi Keçi Sakatatı Tavuk Gübresi Tavşan Gübresi Bal Mumu Ördek Gübresi Hindi Gübresi Deve Kuşu Gübresi Deve Kuşu Derisi Deve Kuşu Tüyü Deve Kuşu Sakatatı Bıldırcın Gübresi Keklik Gübresi Ziraat Sanatları Tali Ürünleri Budama ve Yenileme Artıkları El Sanatları Üretim Artıkları Basılı Yayın Üretim Artıkları Görüntülü Yayın Üretim Artıkları Diğer Tali Ürünler Dezenfeksiyon Gelirleri Fümügasyon Gelirleri Sertifikasyon Gelirleri Suni Tohumlama Gelirleri Fidan Muayene Gelirleri Çırçırlama Gelirleri Tohum Temizleme Gelirleri Soğuk Hava Deposu Gelirleri Deney Hayvanları Gelirleri Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ahşap Teknolojisi Bölümü Gelirleri Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri Bahçecilik Bölümü Gelirleri Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Gelirleri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Gelirleri Gemi Yapım İşleri Bölümü Gelirleri Denizcilik Bölümü Gelirleri Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri El Sanatları Teknolojisi Bölümü Gelirleri Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Gelirleri Grafik ve Fotoğraf Bölümü Gelirleri Gazetecilik Bölümü Gelirleri Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Gelirleri

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 99

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri İnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri Matbaa Bölümü Gelirleri Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri Metalürji Bölümü Gelirleri Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri Sanat ve Tasarım Bölümü Gelirleri Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Gelirleri Uçak Bakım Bölümü Gelirleri Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri Meteoroloji Bölümü Gelirleri Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri Belgelendirme ve Ġzin Verme Gelirleri

01 02 03 04 05 06 07 08 99

Bilet Satış Gelirleri Belgelendirme Gelirleri Yetki Belgesi Gelirleri Ruhsat Gelirleri Sertifikalandırma Gelirleri Lisans Gelirleri İzin Verme Gelirleri Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri

01 02 03 04 99

Basılı Yayın Gelirleri Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri Darphane ve Damga Gelirleri Telif Hakları Gelirleri Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri Barınma ve Konaklama Gelirleri

01 02 03 04 99

Huzurevi Gelirleri Kreş Gelirleri Bakımevi Gelirleri Otelcilik Gelirleri Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri Ġmalat, YenileĢtirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri

01 02 03 04 99

İmalat Gelirleri Yenileştirme Gelirleri Bakım ve Onarım Gelirleri Kurtarma Gelirleri Diğer Gelirler Proje, AraĢtırma ve GeliĢtirme Gelirleri

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 601

09 09 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 99 99

01 02

Proje Gelirleri Araştırma ve Geliştirme Gelirleri Eğitim ve DanıĢmanlık Gelirleri

01 02 03

Kurs Gelirleri Eğitim Hizmeti Gelirleri Danışmanlık Hizmeti Gelirleri Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri

01 02

Sınav Hizmeti Gelirleri Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri

01 02 03 04

Muayene Gelirleri Ölçüm Gelirleri Tahlil ve Analiz Gelirleri Kontrol ve Denetim Gelirleri Tasfiye Edilecek EĢya ve Hurda SatıĢ Gelirleri

01 02

Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri Hurda Gelirleri Diğer Gelirler

01

Ticari Mal SatıĢ Gelirleri YURTDIġI SATIġLAR HESABI

601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 99 01 01 02 03 04 05 06 07 99

Sağlık Hizmeti Gelirleri Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Laboratuvar Gelirleri Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Tıbbi Uygulama Gelirleri Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri Ameliyat ve Anestezi Gelirleri Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri Diyaliz Gelirleri Hasta Nakil Gelirleri Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri Orman Gelirleri Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri İhraç Kayıtlı Satışlar Tali Orman Ürünleri Satış Gelirleri Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri Süs Bitkileri Satış Gelirleri Tohum Satış Gelirleri Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler Orman İçi Dinlenme Yerleri Gel. Diğer Orman Gelirleri Tarım ve Hayvancılık Gelirleri Tohum Gelirleri Bitkisel Üretim Gelirleri Tahıl Gelirleri

01

601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 99

Bakliyat Gelirleri Endüstri Bitkileri Gelirleri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri Fide ve Fidan Gelirleri Sebze Gelirleri Meyve Gelirleri Süs Bitkileri Gelirleri Ziraat Sanatları Gelirleri Hayvancılık Gelirleri Aşı, Serum ve Antijen Gelirleri Biyolojik Mücadele Gelirleri Mücadele İlaç Gelirleri Tali Ürün Gelirleri Dezenfeksiyon Gelirleri Fümügasyon Gelirleri Sertifikasyon Gelirleri Suni Tohumlama Gelirleri Fidan Muayene Gelirleri Çırçırlama Gelirleri Tohum Temizleme Gelirleri Soğuk Hava Deposu Gelirleri Deney Hayvanları Gelirleri Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Ahşap Teknolojisi Bölümü Gelirleri Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri Bahçecilik Bölümü Gelirleri Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Gelirleri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Gelirleri Gemi Yapım İşleri Bölümü Gelirleri Denizcilik Bölümü Gelirleri Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri El Sanatları Teknolojisi Bölümü Gelirleri Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Gelirleri Grafik ve Fotoğraf Bölümü Gelirleri Gazetecilik Bölümü Gelirleri Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Gelirleri Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri İnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri Matbaa Bölümü Gelirleri Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri Metalürji Bölümü Gelirleri Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri Sanat ve Tasarım Bölümü Gelirleri Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Gelirleri Uçak Bakım Bölümü Gelirleri

601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601

04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12

39 40 41 42 43 44 45 46 99

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri Meteoroloji Bölümü Gelirleri Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri Belgelendirme ve Ġzin Verme Gelirleri

01 02 03 04 05 06 07 08 99

Bilet Satış Gelirleri Belgelendirme Gelirleri Yetki Belgesi Gelirleri Ruhsat Gelirleri Sertifikalandırma Gelirleri Lisans Gelirleri İzin Verme Gelirleri Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri

01 02 03 04 99

Basılı Yayın Gelirleri Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri Darphane ve Damga Gelirleri Telif Hakları Gelirleri Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri Barınma ve Konaklama Gelirleri

01 02 03 04 99

Huzurevi Gelirleri Kreş Gelirleri Bakımevi Gelirleri Otelcilik Gelirleri Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri Ġmalat, YenileĢtirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri

01 02 03 04 99

İmalat Gelirleri Yenileştirme Gelirleri Bakım ve Onarım Gelirleri Kurtarma Gelirleri Diğer Gelirler Proje, AraĢtırma ve GeliĢtirme Gelirleri

01 02

Proje Gelirleri Araştırma ve Geliştirme Gelirleri Eğitim ve DanıĢmanlık Gelirleri

01 02 03

Kurs Gelirleri Eğitim Hizmeti Gelirleri Danışmanlık Hizmeti Gelirleri Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri

01 02

Sınav Hizmeti Gelirleri Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri

01 02 03

Muayene Gelirleri Ölçüm Gelirleri Tahlil ve Analiz Gelirleri

601 601 601 601 601 601

12 13 13 13 99 99

04

Kontrol ve Denetim Gelirleri Tasfiye Edilecek EĢya ve Hurda SatıĢ Gelirleri

01 02

Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri Hurda Gelirleri Diğer Gelirler

01

Ticari Mal SatıĢ Gelirleri

602

DĠĞER GELĠRLER HESABI

602 602 602 602 602 602 602 602 602 61 610 610 610 610 611 611 611 611

01 02 03 04 05 06 07 08 99

Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Proje Yardımları İşletmelerarası Bedelsiz Devredilen Mal ve Malzeme Gelirleri Şartlı Bağışlar ve Yardımlar Alınan Paylar Diğer Gelirler SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ (-) SATIġTAN ĠADELER HESABI (-)

01 02 09

Satılan Mallardan İadeler Hizmet Satışlarından İadeler Diğer Satışlardan İadeler SATIġ ĠSKONTOLARI HESABI (-)

01 02 99

Satılan Mallardan İskontolar Hizmet Satışlarından İskontolar Diğer Satış İskontoları

612

DĠĞER ĠNDĠRĠMLER HESABI (-)

62 620

SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) SATILAN MAMULLER MALĠYETĠ HESABI (-)

621 622 623 63 630

SATILAN TĠCARĠ MALLAR MALĠYETĠ HESABI (-) SATILAN HĠZMET MALĠYETĠ HESABI (-) DĠĞER SATIġLARIN MALĠYETĠ HESABI (-) FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ HESABI (-)

631

PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ HESABI (-)

632

GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ HESABI

64 642 642 642 642 642 642 642 642 642 644 645 646 647 649 649 649 649 649 649 649 65 654 655 656 657 659 659 659 659 67 671 671 671 671 679 649 679 679 679 679 68 680 681 689 01 02 03 04 09 01 02 09 01 02 99 01 02 03 04 05 99 01 02 03 04 05 06 07 09

DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR FAĠZ GELĠRLERĠ HESABI Devlet Tahvili Faizleri Hazine Bonosu Faizleri Devletçe Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet Faizleri Mevduattan Alınan Faizler Ticari Alacaklardan Alınan Faizler Repo Gelirleri Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Faiz Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri KONUSU KALMAYAN KARġILIKLAR HESABI MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI HESABI KAMBĠYO KARLARI HESABI REESKONT FAĠZ GELĠRLERĠ HESABI DĠĞER OLAĞAN GELĠR VE KARLAR HESABI Personele Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemelerden kaynaklanan Gelirler Gerçek ve Tüzel Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler Kira Gelirleri İlan ve Reklam Gelirleri Şartname Satış Gelirleri Diğer Olağan Gelir ve Karlar DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-) KARġILIK GĠDERLERĠ HESABI (-) MENKUL KIYMET SATIġ ZARARLARI HESABI KAMBĠYO ZARARLARI HESABI (-) REESKONT FAĠZ GĠDERLERĠ HESABI (-) DĠĞER OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR HESABI (-) Tahsil Edilebilme Niteliği Kalmayan Alacaklarla İlgili Giderler Sayım Noksanlıklarına İlişkin Giderler Diğer Olağan Gider ve Zararlar OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR ÖNCEKĠ DÖNEM GELĠR VE KARLARI HESABI Kıdem Tazminatı Karşılık İptalleri Karları Yenileme Fonundan Aktarılan Karlar Diğer Önceki Dönem Gelir ve Karları DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR HESABI Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar Alınan Ceza ve Tazminatlar Maddi Duran Varlık Satış Karları Diğer Çeşitli Olağandışı Gelir ve Karlar OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) ÇALIġMAYAN KISIM GĠDER VE ZARARLARI HESABI (-) ÖNCEKĠ DÖNEM GĠDER VE ZARARLARI HESABI (-) DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR HESABI (-)

689 689 689 689 689 69 690 691 691 691 692 7 71

01 02 03 04 99

Elden Çıkarılacak Stok Satış Zararları Tazminatla Karşılanmayan Hasarlar İhbar Tazminatları Ödenen Diğer Ceza ve Tazminatlar Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar DÖNEM NET KARI (ZARARI) DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI HESABI () Kurumlar Vergisi Karşılıkları Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI MALĠYET HESAPLARI DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERLERĠ

01 09

710

DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERLERĠ HESABI

711

DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERLERĠ YANSITMA HESABI

712

DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME FĠYAT FARKI HESABI

713 72 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 721 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02

DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME MĠKTAR FARKI HESABI DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ HESABI İşçiler Ücretler İhbar ve Kıdem Tazminatları Sosyal Haklar Fazla Mesailer Ödül ve İkramiyeler Sosyal Güvenlik Primi Giderleri Diğer Ödemeler Geçici Personel Ücretler Sosyal Güvenlik Primi Giderleri DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ YANSITMA HESABI

01 02 03 04 05 06 09 01 02

722

DĠREKT ĠġÇĠLĠK ÜCRET FARKLARI HESABI

723 73 730 730 730 730 730 730 06 06 06 06 06

DĠREKT ĠġÇĠLĠK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI HESABI GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HESABI Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Enerji ve Su Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri Nakliye Giderleri

01 02 03 04

730 730 730 730 730 730 730 730 730 731

06 06 07 08 99 99 99 99 99

05 09

01 02 03 99

Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri Dışarıdan Sağlanan Diğer Fayda ve Hizmetler Vergi, Resim ve Harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Diğer Çeşitli Giderler Yolluk Giderleri Sigorta Giderleri Kira Giderleri Diğer Çeşitli Giderler GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ YANSITMA HESABI

732

GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ BÜTÇE FARKLARI HESABI

733

GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ VERĠMLĠLĠK FARKLARI HESABI

734 74 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 01 02 03 04 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ KAPASĠTE FARKLARI HESABI HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ HESABI İlk Madde ve Malzeme Giderleri Memur Ücret Giderleri Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri İşçi Ücret Giderleri Geçici Personel Ücret Giderleri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Enerji ve Su Giderleri Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri Nakliye ve Ardiye Giderleri Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmeti Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri Otelcilik Hizmeti Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Yapı Tesis Onarım Hizmeti Giderleri Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Hizmeti Giderleri Bilgisayar Bakım ve Onarım Hizmeti Giderleri Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri Diş Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri Personel Hizmet Alım Gideri Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 741 742 75

06 06 06 06 07 08 08 08 09 99 99 99 99 99 99 99 99

35 36 37 99

01 99

01 02 03 04 05 06 99

Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Dışarıdan Sağlanan Diğer Fayda ve Hizmetler Vergi, Resim ve Harçlar Ek Ödeme Sabit Ek Ödeme Diğer Ek Ödemeler Amortisman ve Tükenme Payları Diğer Çeşitli Giderler Yolluk Giderleri Sigorta Giderleri Kira Giderleri İnşaat Maliyeti Giderleri Arazi ve Arsa Giderleri Bina Giderleri Diğer Çeşitli Giderler HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ YANSITMA HESABI HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ FARK HESABI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ

750

ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ HESABI

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 751

01 02 03 04 05 06 06 06 06 06 06 06 06 07 08 99 99 99 99 99

01 02 03 04 05 06 99

01 02 03 99

İlk Madde ve Malzeme Giderleri Memur Ücret Giderleri Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri İşçi Ücret Giderleri Geçici Personel Ücret Giderleri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Enerji ve Su Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri Nakliye ve Ardiye Giderleri Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri Dışarıdan Sağlanan Diğer Fayda ve Hizmetler Vergi, Resim ve Harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Diğer Çeşitli Giderler Yolluk Giderleri Sigorta Giderleri Kira Giderleri Diğer Çeşitli Giderler ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ YANSITMA HESABI

752 76 760 760 760 760 01 02 03

ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDER FARKLARI HESABI PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ HESABI İlk Madde ve Malzeme Giderleri Memur Ücret Giderleri Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri

760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 761 762 77 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770

04 05 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 08 09 99 99 99 99 99

01 02 03 04 05 06 09 01 02 03 04 05 09

01 02 03 99

İşçi Ücret Giderleri Geçici Personel Ücret Giderleri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Enerji ve Su Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri Nakliye ve Ardiye Giderleri Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri Dışarıdan Sağlanan Diğer Fayda ve Hizmetler Tanıtım ve Pazarlama Giderleri Numune Giderleri Promosyonlar Fuar ve Tanıtım Giderleri Organizasyon Giderleri İlan ve Reklam Giderleri Diğer Giderler Vergi, Resim ve Harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Diğer Çeşitli Giderler Yolluk Giderleri Sigorta Giderleri Kira Giderleri Diğer Çeşitli Giderler PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ YANSITMA HESABI PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ FARK HESABI GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ HESABI

01 02 03 04 05 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 08 08 08 09 10 11 99 99 99 99 99 99

01 02 03 04 05 06 99 01 02 03 09 01 99

01 02 03 04 05

İlk Madde ve Malzeme Giderleri Memur Ücret Giderleri Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri İşçi Ücret Giderleri Geçici Personel Ücret Giderleri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Enerji ve Su Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri Nakliye ve Ardiye Giderleri Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri Dışarıdan Sağlanan Diğer Fayda ve Hizmetler Ödenecek Paylar Hazine Payı SHÇEK Payı Merkez Payı Diğer Paylar Ek Ödeme Sabit Ek Ödeme Diğer Ek Ödemeler Vergi, Resim ve Harçlar SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödenekleri Amortisman ve Tükenme Payları Diğer Çeşitli Giderler Yolluk Giderleri Sigorta Giderleri Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Kira Giderleri Temsil ve Ağırlama Giderleri

770 770 770 770 771

99 99 99 99

06 07 08 99

Dava, İcra ve Noter Giderleri İşletmelerarası Karşılıksız Kaynak Aktarımdan Doğan Giderler İşletmelerarası Bedelsiz Devredilen Mal ve Malzeme Giderleri Diğer Çeşitli Giderler GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ YANSITMA HESABI

772 8 80 800

GENEL YÖNETĠM GĠDER FARKLARI HESABI BÜTÇE HESAPLARI BÜTÇE GELĠR HESAPLARI BÜTÇE GELĠRLERĠ HESABI

800

03

Mal ve Hizmet Gelirleri

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 03 04 05 06 07 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 99

Sağlık Hizmeti Gelirleri Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Laboratuvar Gelirleri Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Tıbbi Uygulama Gelirleri Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri Ameliyat ve Anestezi Gelirleri Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri Diyaliz Gelirleri Hasta Nakil Gelirleri Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri Orman Gelirleri Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri Tali Orman Ürünleri Satış Gelirleri Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri Süs Bitkileri Satış Gelirleri Tohum Satış Gelirleri Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri Diğer Orman Gelirleri Tarım ve Hayvancılık Gelirleri Tohum Gelirleri Bitkisel Üretim Gelirleri Tahıl Gelirleri Bakliyat Gelirleri Endüstri Bitkileri Gelirleri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri Fide ve Fidan Gelirleri Sebze Gelirleri Meyve Gelirleri Süs Bitkileri Gelirleri Ziraat Sanatları Gelirleri Hayvancılık Gelirleri

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 99

Aşı, Serum ve Antijen Gelirleri Biyolojik Mücadele Gelirleri Mücadele İlaç Gelirleri Tali Ürün Gelirleri Dezenfeksiyon Gelirleri Fümügasyon Gelirleri Sertifikasyon Gelirleri Suni Tohumlama Gelirleri Fidan Muayene Gelirleri Çırçırlama Gelirleri Tohum Temizleme Gelirleri Soğuk Hava Deposu Gelirleri Deney Hayvanları Gelirleri Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 99

Ahşap Teknolojisi Bölümü Gelirleri Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri Bahçecilik Bölümü Gelirleri Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Gelirleri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Gelirleri Gemi Yapım İşleri Bölümü Gelirleri Denizcilik Bölümü Gelirleri Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri El Sanatları Teknolojisi Bölümü Gelirleri Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Gelirleri Grafik ve Fotoğraf Bölümü Gelirleri Gazetecilik Bölümü Gelirleri Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Gelirleri Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri İnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri Matbaa Bölümü Gelirleri Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri Metalürji Bölümü Gelirleri Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri Sanat ve Tasarım Bölümü Gelirleri Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Gelirleri Uçak Bakım Bölümü Gelirleri Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri Meteoroloji Bölümü Gelirleri Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 99 99 01 01 02 01 02 03 04 01 02 01 02 03 01 02 01 02 03 04 99 01 02 03 04 99 01 02 03 04 99 01 02 03 04 05 06 07 08 99

Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Bilet Satış Gelirleri Belgelendirme Gelirleri Yetki Belgesi Gelirleri Ruhsat Gelirleri Sertifikalandırma Gelirleri Lisans Gelirleri İzin Verme Gelirleri Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri Basılı Yayın Gelirleri Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri Darphane ve Damga Gelirleri Telif Hakları Gelirleri Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri Barınma ve Konaklama Gelirleri Huzurevi Gelirleri Kreş Gelirleri Bakımevi Gelirleri Otelcilik Gelirleri Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri İmalat Gelirleri Yenileştirme Gelirleri Bakım ve Onarım Gelirleri Kurtarma Gelirleri Diğer Gelirler Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri Proje Gelirleri Araştırma ve Geliştirme Gelirleri Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri Kurs Gelirleri Eğitim Hizmeti Gelirleri Danışmanlık Hizmeti Gelirleri Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Sınav Hizmeti Gelirleri Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri Muayene Gelirleri Ölçüm Gelirleri Tahlil ve Analiz Gelirleri Kontrol ve Denetim Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri Hurda Gelirleri Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri Ticari Mal Satış Gelirleri

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 06 01 01 01 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02

Alınan BağıĢ ve Yardımlar Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sermaye Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sermaye Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sermaye Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sermaye Proje Yardımları Cari Sermaye Sermaye Gelirleri

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 08

02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 01 02 03 99 01 02 03 99

Taşınır Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri Stok Satış Gelirleri Diğer Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri Tahvil Senet ve Bonolar Altın Altın dışındaki kıymetli madenler Diğer çeşitli menkul varlıklar Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

01 01 01

Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer Gelirler

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 01 01 02 03 04 05 06 07 08 99

Faiz Gelirleri Devlet Tahvili Faizleri Hazine Bonosu Faizleri Devletçe Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet Faizleri Mevduattan Alınan Faizler Ticari Alacaklardan Alınan Faizler Repo Gelirleri Alacaklara Yürütülen Faizler ve Vade Farkları Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler Diğer Faiz Gelirleri Alınan Paylar Bağlı İşletmelerden Alınan Paylar

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 805 81 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

03 03 04 04 05 05 05 05 09 09 09 09 09 09

01

Para Cezaları Alınan Ceza ve Tazminatlar Kira Gelirleri

01 01 02 03

Kira Gelirleri Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirleri Personele Yapılan Fazla ve Yersiz Ödeme Gelirleri Gerçek Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödeme Gelirleri Tüzel Kişilere Yapılan Fazla ve Yersiz Ödeme Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler

01 02 03 04 99

İlan ve Reklam Gelirleri Şartname Satış Gelirleri Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler GELĠR YANSITMA HESABI BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADE HESAPLARI BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER HESABI

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 99 01 02 03 04 05 06 07 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Mal ve Hizmet Gelirlerinden Ret ve Ġadeler Sağlık Hizmeti Gelirleri Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri Laboratuvar Gelirleri Radyoloji Görüntüleme Gelirleri Tıbbi Uygulama Gelirleri Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri Ameliyat ve Anestezi Gelirleri Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri Radyasyon Onkolojisi Gelirleri Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri Diyaliz Gelirleri Hasta Nakil Gelirleri Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri Orman Gelirleri Endüstriyel Ağaç Ürünleri Satış Gelirleri Tali Orman Ürünleri Satış Gelirleri Orman Ağaçları Fidan Satış Gelirleri Süs Bitkileri Satış Gelirleri Tohum Satış Gelirleri Park ve Bahçe Düzenlenmesinden Elde Edilen Gelirler Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri Diğer Orman Gelirleri Tarım ve Hayvancılık Gelirleri Tohum Gelirleri Bitkisel Üretim Gelirleri Tahıl Gelirleri Bakliyat Gelirleri Endüstri Bitkileri Gelirleri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gelirleri Çayır-Mera Yem Bitkileri Gelirleri Fide ve Fidan Gelirleri Sebze Gelirleri Meyve Gelirleri Süs Bitkileri Gelirleri Ziraat Sanatları Gelirleri Hayvancılık Gelirleri Aşı, Serum ve Antijen Gelirleri Biyolojik Mücadele Gelirleri

810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 99 01 02 03

Mücadele İlaç Gelirleri Tali Ürün Gelirleri Dezenfeksiyon Gelirleri Fümügasyon Gelirleri Sertifikasyon Gelirleri Suni Tohumlama Gelirleri Fidan Muayene Gelirleri Çırçırlama Gelirleri Tohum Temizleme Gelirleri Soğuk Hava Deposu Gelirleri Deney Hayvanları Gelirleri Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri Mesleki Eğitim Gelirleri Ahşap Teknolojisi Bölümü Gelirleri Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Bölümü Gelirleri Bahçecilik Bölümü Gelirleri Bilişim Teknolojileri Bölümü Gelirleri Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Gelirleri Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Gelirleri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Gelirleri Gemi Yapım İşleri Bölümü Gelirleri Denizcilik Bölümü Gelirleri Eğlence Hizmetleri Bölümü Gelirleri El Sanatları Teknolojisi Bölümü Gelirleri Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Endüsriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Gelirleri Grafik ve Fotoğraf Bölümü Gelirleri Gazetecilik Bölümü Gelirleri Gıda Teknolojisi Bölümü Gelirleri Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Gelirleri Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Gelirleri Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Gelirleri Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü Gelirleri İnşaat Teknolojisi Bölümü Gelirleri Kimya Teknolojisi Bölümü Gelirleri Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Gelirleri Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü Gelirleri Makine Teknolojisi Bölümü Gelirleri Matbaa Bölümü Gelirleri Metal Teknolojisi Bölümü Gelirleri Metalürji Bölümü Gelirleri Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Gelirleri Müzik Aletleri Yapımı Bölümü Gelirleri Plastik Teknolojisi Bölümü Gelirleri Radyo Televizyon Bölümü Gelirleri Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Gelirleri Sanat ve Tasarım Bölümü Gelirleri Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tekstil Teknolojisi Bölümü Gelirleri Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Gelirleri Uçak Bakım Bölümü Gelirleri Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Gelirleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Gelirleri Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Gelirleri Harita-Tapu-Kadastro Bölümü Gelirleri Hayvan Sağlığı Bölümü Gelirleri Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Gelirleri Meteoroloji Bölümü Gelirleri Tarım Teknolojileri Bölümü Gelirleri Diğer Mesleki Eğitim Bölümü Gelirleri Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Bilet Satış Gelirleri Belgelendirme Gelirleri Yetki Belgesi Gelirleri

810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 06 06 06 06 06

05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 99 01 01 01 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 02 02 02 02

04 05 06 07 08 99 01 02 03 04 99 01 02 03 04 99 01 02 03 04 99 01 02 01 02 03 01 02 01 02 03 04 01 02

01 02 01 02 01 02 01 02 01 02

01 02 03

Ruhsat Gelirleri Sertifikalandırma Gelirleri Lisans Gelirleri İzin Verme Gelirleri Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri Basılı Yayın Gelirleri Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri Darphane ve Damga Gelirleri Telif Hakları Gelirleri Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri Barınma ve Konaklama Gelirleri Huzurevi Gelirleri Kreş Gelirleri Bakımevi Gelirleri Otelcilik Gelirleri Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri İmalat Gelirleri Yenileştirme Gelirleri Bakım ve Onarım Gelirleri Kurtarma Gelirleri Diğer Gelirler Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri Proje Gelirleri Araştırma ve Geliştirme Gelirleri Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri Kurs Gelirleri Eğitim Hizmeti Gelirleri Danışmanlık Hizmeti Gelirleri Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Sınav Hizmeti Gelirleri Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri Muayene Gelirleri Ölçüm Gelirleri Tahlil ve Analiz Gelirleri Kontrol ve Denetim Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri Hurda Gelirleri Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlardan Ret ve Ġadeler Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sermaye Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sermaye Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sermaye Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Sermaye Proje Yardımları Cari Sermaye Sermaye Gelirlerinden Ret ve Ġadeler Taşınır Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri Stok Satış Gelirleri

810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 83 830

06 06 06 06 06 06 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

02 03 03 03 03 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 03 03 04 04 09 09 09 09 09 09

99 01 02 03 99

01

01 02 03 04 05 06 07 08 99 01 01 01 01 02 03 04 99

Diğer Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri Tahvil Senet ve Bonolar Altın Altın dışındaki kıymetli madenler Diğer çeşitli menkul varlıklar Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Ret ve Ġadeleri Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer Gelirlerden Ret ve Ġadeler Faiz Gelirleri Devlet Tahvili Faizleri Hazine Bonosu Faizleri Devletçe Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet Faizleri Mevduattan Alınan Faizler Ticari Alacaklardan Alınan Faizler Repo Gelirleri Alacaklara Yürütülen Faizler ve Vade Farkları Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler Diğer Faiz Gelirleri Alınan Paylar Bağlı İşletmelerden Alınan Paylar Para Cezaları Alınan Ceza ve Tazminatlar Kira Gelirleri Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler İlan ve Reklam Gelirleri Şartname Satış Gelirleri Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler BÜTÇE GĠDER HESAPLARI BÜTÇE GĠDERLERĠ HESABI

830

01

Personel Giderleri

830

01

01

Memurlar

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02

01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 09 09

Temel Maaşlar 01 Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar 01 Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler 01 Ödenekler Sosyal Haklar 01 Sosyal Haklar Ek Çalışma Karşılıkları 01 Ek Çalışma Karşılıkları Ödül ve İkramiyeler 01 Ödül ve İkramiyeler Diğer Giderler 01 Diğer Giderler Sözleşmeli Personel

01

Ücretler

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 09 09 09 09 09 09

01 03 04 05 90 01 03 04 05 90 01 03 04 05 90 01 03 04 05 90 01 03 04 05 90 01 03 04 05 90 01 03 04 05 90

657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri Zamlar ve Tazminatlar 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları Ödenekler 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri Sosyal Haklar 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları Ek Çalışma Karşılıkları 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları Ödül ve İkramiyeler 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri Diğer Giderler 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri

830

01

03

İşçiler

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

01 01 01 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 09 09 09

Ücretler 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 02 Geçici İşçilerin Ücretleri İhbar ve Kıdem Tazminatları 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Sosyal Haklar 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları Fazla Mesailer 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri Ödül ve İkramiyeler 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri Diğer Ödemeler 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri

830

01

04

Geçici Personel

830 830 830 830 830 830 830

01 01 01 01 01 01 01

04 04 04 04 04 04 04

01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 90

Ücretler Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler 657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler

830

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04

06 06 06 04 04 06 06 06 04 04 06 06 06 04 04 06 06 06

01 02

01 01 02

01 01 02

01 01 02

Memurlar Sosyal Güvenlik Kurumuna Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri Sözleşmeli Personel İşsizlik Sigortası Fonuna İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik Kurumuna Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri İşçiler İşsizlik Sigortası Fonuna İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik Kurumuna Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri Geçici Personel İşsizlik Sigortası Fonuna İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik Kurumuna Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri

830

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

830

03

01

Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09

Hammadde Alımları 01 Hammadde Alımları Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları 01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları 01 Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları 01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları Kimyevi Ürün Alımları 01 Kimyevi Ürün Alımları Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları 01 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları Metal Ürünü Alımları 01 Metal Ürünü Alımları Diğer Mal ve Malzeme Alımları 01 Diğer Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 09 09 09

01 02 03 04 05 90 01 02 01 02 03 90 01 02 03 90 01 02 03 04 05 90 01 02 03 04 05 06 90 01 90

Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Kırtasiye Alımları Büro Malzemesi Alımları Periyodik Yayın Alımları Diğer Yayın Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Enerji Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Yiyecek Alımları İçecek Alımları Yem Alımları Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Giyim ve Kuşam Alımları Giyecek Alımları Spor Malzemeleri Alımları Tören Malzemeleri Alımları Bando Malzemeleri Alımları Kuşam Alımları Diğer Giyim ve Kuşam Alımları Özel Malzeme Alımları Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları Tıbbi Malzeme Alımları Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri Tıbbi İlaç Alımları Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları Diğer Özel Malzeme Alımları Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 01 01 02 02 03 03 05 05 05

Yolluklar Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Yolluk Tazminatları 01 Seyyar Görev Tazminatları 02 Arazi Tazminatları

830

03

04

Görev Giderleri

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04

02 03 04 05 90 01 02 90 01 02 03 04 90

Yasal Giderler Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler Kusursuz Tazminatlar Mahkeme Harç ve Giderleri Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler Diğer Yasal Giderler Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri Arkeolojik Kazı Giderleri Restorasyon ve Yenileme Giderleri Kültür Varlıkları Alımı Sergi Giderleri Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler

830

03

05

Hizmet Alımları

830 830 830 830 830 830 830 830

03 03 03 03 03 03 03 03

05 05 05 05 05 05 05 05

01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07

Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları Müteahhitlik Hizmetleri Harita Yapım ve Alım Giderleri Enformasyon ve Raporlama Giderleri Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 09 09 09 09 09

08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 90 01 02 03 04 05 06 90 01 02 03 04 90 01 02 03 90 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 90 01 02 03 04

Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Yemek Hizmeti Alım Giderleri Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri Personel Hizmet Alım Gideri Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Haberleşme Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Uydu Haberleşme Giderleri Hat Kira Giderleri Diğer Haberleşme Giderleri Taşıma Giderleri Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri Yolcu Taşıma Giderleri Yük Taşıma Giderleri Geçiş Ücretleri Diğer Taşıma Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler İlan Giderleri Sigorta Giderleri Komisyon Giderleri Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler Kiralar Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri İş Makinası Kiralaması Giderleri Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri Hizmet Binası Kiralama Giderleri Lojman Kiralama Giderleri Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri Tersane Kiralaması Giderleri Personel Servisi Kiralama Giderleri Diğer Kiralama Giderleri Diğer Hizmet Alımları Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri

830 830 830 830 830 830 830 830

03 03 03 03 03 03 03 03

05 05 05 06 06 06 06 06

09 09 09

05 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri 06 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri 90 Diğer Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri

01 01 02 02

Temsil Giderleri 01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Tanıtma Giderleri 01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri

830

03

07

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 05 05

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03

01 02 03 04 90 01 02 90 01 02 03 04 90

Menkul Mal Alım Giderleri Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Yangından Korunma Malzemeleri Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Fikri Hak Alımları Diğer Gayri Maddi Hak Alımları Bakım ve Onarım Giderleri Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri İş Makinası Onarım Giderleri Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

01 01 01 01 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 05 06 06 09 09

01 02 03 04 90 01 01 01 01 02 01 90

Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Büro Bakım ve Onarımı Giderleri Okul Bakım ve Onarımı Giderleri Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri Yüzer Tersane Bakım ve Onarım Giderleri Yol Bakım ve Onarımı Giderleri Yol Bakım ve Onarımı Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Cari Transferler Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar

01 01 01 02 02 02

Genel Bütçeye Verilen Paylar 01 Hazine Hissesi 02 SHÇEK Hissesi Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar 01 Bilimsel Araştırma Proje Payı 02 Gayrimenkul Büyük Onarım ve İnşaat Giderleri için Aktarılan Tutarlar

830

06

Sermaye Giderleri

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 02 02 03 03 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07

Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları Büro Mefruşatı Alımları İşyeri Mefruşatı Alımları Okul Mefruşatı Alımları Hastane Mefruşatı Alımları Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları Diğer Mefruşat Alımları Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Büro Makinaları Alımları Bilgisayar Alımları Tıbbi Cihaz Alımları Laboratuar Cihazı Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları Diğer Makine Teçhizat Alımları Avadanlık Alımları Tamir Bakım Aleti Alımları Atölye Gereçleri Alımları Tıbbi Gereçler Alımları Laboratuar Gereçleri Alımları Zirai Gereç Alımları Diğer Avadanlık Alımları Taşıt Alımları Kara Taşıtı Alımları Demiryolu Taşıtı Alımları Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları Denizaltı Taşıtı Alımları Havayolu Taşıtı Alımları Uzay Taşıtı Alımları Diğer Taşıt Alımları İş Makinası Alımları Sabit iş Makinası Alımları Hareketli İş Makinası Alımları Yayın Alımları ve Yapımları Basılı Yayın Alımları ve Yapımları El Yazması Alımları ve Yapımları Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları Diğer Yayın Alımları ve Yapımları Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri Arkeolojik Kazı Giderleri Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları Eski Eser Alım ve Onarımları Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Proje Giderleri Müşavirlik Giderleri Kontrol Giderleri Diğer Giderler Hammadde Alımları 01 Hammadde Alımları Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları 01 Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları 01 02 03 90

01 02 03 04 05 90 01 02 03 04 05 90 01 02 03 04 05 90 01 30 40 41 50 60 70 90 01 30 01 02 03 04 90 01 02 03 90

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05

04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09

Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları 01 Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları 01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları 01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları Metal Ürün Alımları 01 Metal Ürün Alımları Diğer Alımlar 01 Diğer Alımlar Gayri Maddi Hak Alımları

01 01 02 02 02 03 03 04 04 09 09

Bilgisayar Yazılımı Alımları 01 Bilgisayar Yazılımı Alımları Harita Plan Proje Alımları 01 Harita Alımları 02 Plan Proje Alımları Lisans Alımları 01 Lisans Alımları Patent Alımları 01 Patent Alımları Diğer Fikri Hak Alımları 01 Diğer Fikri Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 05 05 05

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 90 01 02 03 04 05 06 07 90 01 02 03 90 01 02 03 04 05 01 02

Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri Sınai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri Göl ve Baraj için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri Gemi Alımları Yolcu Gemisi Alımları Yük Gemisi Alımları Araştırma Gemisi Alımları Feribot Alımları Tanker Alımları Tersane Alımları Tersane Alımları Yüzer Tersane Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06

01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 09 09

01 02 03 90 01 02 03 04 90 01 02 03 90 01 02 03 90 01 02 03 04 05 06 90 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 90 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 01

Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Proje Giderleri Müşavirlik Giderleri Kontrol Giderleri Diğer Giderler Malzeme Giderleri İnşaat Malzemesi Giderleri Elektrik Tesisatı Giderleri Sıhhi Tesisat Giderleri Özel Tesisat Giderleri Diğer Giderler Taşıma Giderleri Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri Yolcu Taşıma Giderleri Yük Taşıma Giderleri Diğer Taşıma Giderleri Enerji Giderleri Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları Haberleşme Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Uydu Haberleşme Giderleri Hat Kira Giderleri Diğer Haberleşme Giderleri Kira Giderleri Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri İş Makinası Kiralaması Giderleri Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri Bina Kiralaması Giderleri Arazi Kiralaması Giderleri Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri Uçak Kiralaması Giderleri Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri Diğer Kiralamalar Müteahhitlik Giderleri Hizmet Binası Hizmet Tesisleri Lojmanlar Sosyal Tesisler Gemiler Yüzer Tersaneler Yol Yapım Giderleri İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri Diğerleri Diğer Giderler Diğer Giderler Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

01 01 01 01 01 02 02 03

Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Proje Giderleri Müşavirlik Giderleri Kontrol Giderleri Diğer Giderler Malzeme Giderleri 01 Malzeme Giderleri Taşıma Giderleri 01 02 03 90

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

03 03 03 03 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 09 09

01 02 03 90 01 02 03 90 01 02 03 04 05 06 90 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 01 01

Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri Yolcu Taşıma Giderleri Yük Taşıma Giderleri Diğer Taşıma Giderleri Enerji Giderleri Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları Haberleşme Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Uydu Haberleşme Giderleri Hat Kira Giderleri Diğer Haberleşme Giderleri Kira Giderleri Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri İş Makinası Kiralaması Giderleri Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri Bina Kiralaması Giderleri Arazi Kiralaması Giderleri Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri Uçak Kiralaması Giderleri Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri Diğer Kiralamalar Müteahhitlik Giderleri Müteahhitlik Giderleri Diğer Giderler Diğer Giderler Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 06

01 02 03 90 01 02 03 04 90 01 02 03 90 01 02 03 90 01 02 03 04 05 06 90

Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Proje Giderleri Müşavirlik Giderleri Kontrol Giderleri Diğer Giderler Malzeme Giderleri İnşaat Malzemesi Giderleri Elektrik Tesisatı Giderleri Sıhhi Tesisat Giderleri Özel Tesisat Giderleri Diğer Giderler Taşıma Giderleri Taşımaya ilişkin Beslenme, Barındırma Giderleri Yolcu Taşıma Giderleri Yük Taşıma Giderleri Diğer Taşıma Giderleri Enerji Giderleri Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları Haberleşme Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri Uydu Haberleşme Giderleri Hat Kira Giderleri Diğer Haberleşme Giderleri Kira Giderleri

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 835 89 895 9 90

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 08 08 08 08 08 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 09 09 09

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 09 09 09 09

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 90 01 02 03 04 05 06 90 01

01

Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri İş Makinası Kiralaması Giderleri Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri Bina Kiralaması Giderleri Arazi Kiralaması Giderleri Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri Tersane Kiralaması Giderleri Diğer Kiralamalar Müteahhitlik Giderleri Hizmet Binası Hizmet Tesisleri Lojmanlar Sosyal Tesisler Gemiler Yüzer Tersaneler Diğerleri Diğer Giderler Diğer Giderler Diğer Sermaye Giderleri Diğer Sermaye Giderleri Diğer Sermaye Giderleri Borç Verme ve Geri Ödeme

01 01 02 02 02 01

Diğer İşletmelere Verilen Borçlar Diğer İşletmelere Verilen Borçlar Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler Ek Ödeme

02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 01 01 01 02 02 02 02 02

Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler Sabit Ek Ödemeler 01 Memur 02 Sözleşmeli Personel Performansa Dayalı Ek Ödemeler 01 Memur 02 Sözleşmeli Personel 03 İşçi 04 Geçici Personel Diğer Ek Ödemeler GĠDER YANSITMA HESABI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI NAZIM HESAPLAR TEMĠNAT ALINAN DEĞERLER

900

ALINAN TEMĠNATLAR HESABI

901

ALINAN TEMĠNATLAR ALACAKLI HESABI

91 910 911 92 920 921 93 930 931 94 940 941 95 950 951 96 960 961 97

TEMĠNAT VERĠLEN DEĞERLER VERĠLEN TEMĠNATLAR HESABI VERĠLEN TEMĠNATLAR ALACAKLI HESABI KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLER HESAPLARI KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLER HESABI KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLER ALACAKLI HESABI VERGĠ DIġI GELĠRLER HESAPLARI VERGĠ DIġI GELĠRLER HESABI VERGĠ DIġI GELĠRLER ALACAKLI HESABI DEMĠRBAġ GĠDERLERĠ HESAPLARI DEMĠRBAġ GĠDERLERĠ HESABI DEMĠRBAġ GĠDERLERĠ ALACAKLI HESABI ARĠYET VERĠLEN DEĞERLER HESAPLARI ARĠYET VERĠLEN DEĞERLER HESABI ARĠYET VERĠLEN DEĞERLER ALACAKLI HESABI KONSĠNYE MALLAR HESAPLARI KONSĠNYE MALLAR HESABI KONSĠNYE MALLAR ALACAKLI HESABI ÖDENEK HESAPLARI

970

KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI

970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970

01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 05 06 06 06 06 06 06 06 06 08 08 10 10

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 08 08 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 02 03

Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri Diğer İşletmelere Verilen Borçlar Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler Diğer Ek Ödemeler

971

BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI

971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 05 06 06 06 06 06 06 06 06 08 08 10 10 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 05 06 06 06 06 06 06 06 06

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 08 08 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 02 03 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 08 08 01 02 03 04 05 06 07 09

Bütçe Başlangıç Ödeneği Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri Diğer İşletmelere Verilen Borçlar Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler Diğer Ek Ödemeler Bütçe İle Yapılan Kesintiler Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri

971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971

02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

08 08 10 10 03 03 03 03 03 03 03 03 06 06 06 06 06 06 06 06 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 05 06 06 06 06 06 06 06 06 08 08 10 10 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03

01 02 02 03 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 08 08 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 02 03 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04

Diğer İşletmelere Verilen Borçlar Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler Diğer Ek Ödemeler Geçen Yıldan Devreden Ödenek Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri Aktarmalarla Eklenen Ödenek Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri Diğer İşletmelere Verilen Borçlar Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler Diğer Ek Ödemeler Aktarmalarla Düşülen Ödenek Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri

971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

03 03 03 03 05 06 06 06 06 06 06 06 06 08 08 10 10 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 05 06 06 06 06 06 06 06 06 08 08 10 10 03 03 03 03 03 03 03 03 06 06 06 06 06 06 06 06

05 06 07 08 08 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 02 03 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 08 08 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 02 03 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 09

Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri Diğer İşletmelere Verilen Borçlar Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler Diğer Ek Ödemeler Yıl İçinde Eklenen Ödenek Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri Diğer İşletmelere Verilen Borçlar Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler Diğer Ek Ödemeler Yılı İçinde Eklenen Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri

971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 05 06 06 06 06 06 06 06 06 08 08 10 10 03 03 03 03 03 03 03 03 05 06 06 06 06 06 06 06 06 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 08 08 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 02 03 01 02 03 04 05 06 07 08 08 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07

Yılı İçinde İptal Edilen Ödenek Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri Diğer İşletmelere Verilen Borçlar Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler Diğer Ek Ödemeler Ertesi Yıla Devredilen Ödenek Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri Yıl Sonunda İptal Edilen Ödenek Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

03 05 06 06 06 06 06 06 06 06 08 08 10 10

08 08 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 02 03

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri Diğer İşletmelere Verilen Borçlar Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler Diğer Ek Ödemeler

975

ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI

975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 98

01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 05 06 06 06 06 06 06 06 06 08 08 10 10

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 08 08 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 02 03

Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın) Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri Diğer İşletmelere Verilen Borçlar Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler Diğer Ek Ödemeler TAAHHÜT HESAPLARI

980

GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI

980 980 980 980 980 980 980 980 980 981

01 01 01 02 02 02 03 03 03

03 06 03 06 03 06

Yılı İçin Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler Cari Taahhütler Sermaye Taahhütleri Ertesi Mali Yıla İlişkin Taahhütler Cari Taahhütler Sermaye Taahhütleri Yıllara Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler Cari Taahhütler Sermaye Taahhütleri GĠDER TAAHHÜTLERĠ ALACAKLI HESABI

99

DĠĞER NAZIM HESAPLAR

990

PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMELER HESABI

991

PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMELER ALACAKLI HESABI

MELER DETAYLI HESAP PLANI

aç duydukları alt düzey detayları kendileri açacaklardır. na ihtiyaç duyulması durumunda Bakanlığımızdan izin alınacaktır.
AÇIKLAMA

Bu hesaba, kanuni dolaşım niteliğine sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemler kaydedilir. Muhasebe birimine döviz cinsinden intikal eden tutarlar, bu hesapla ilişkilendirilmez. Yapılan her türlü tahsilat karşılığında muhasebe birimine hitaben düzenlenerek teslim edilen banka ve katılım bankası çekleri ile muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından muhasebe birimine teslim edilen aynı nitelikteki çekler kaydedilir. Bankaya yatırılan paralar ve bankaya tahsil için verilen çeklerden tahsil işlemi tamamlananlar ile muhasebe birimlerince düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden, bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen çek ve gönderme emri tutarları kaydedilir.

Muhasebe birimlerinin, hesaplarının bulunduğu bankalardan çek veya gönderme emri düzenlemek suretiyle yaptıracakları ödeme ve gönderme emri tutarları kaydedilir.

Tahsil edilen veya her ne şekilde olursa olsun banka hesaplarına intikal eden konvertibl döviz tutarları ile bunlardan yapılan ödeme, iade ve gönderme tutarları kaydedilir.

Bankalardaki döviz hesaplarından, döviz cinsinden yapılacak ödeme ve göndermeler için düzenlenen döviz gönderme emirleri tutarları ile bunlardan bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen tutarlar kaydedilir. Hazır değerler hesap grubundaki hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen ve niteliği itibariyle bu grupta izlenmesi gereken diğer hazır değerler bu hesaba kaydedilir.

Diğer kamu idarelerince çıkarılan tahvil, senet ve bonolardan muhasebe birimine intikal ettirilenler bu hesaba kaydedilir.

Her ne şekilde olursa olsun muhasebe birimlerine intikal eden kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları dışında altın, gümüş, her türlü değerli maden ve taşlar ile menkul kıymet sayılan diğer değerler kaydedilir.

Menkul kıymetlerin değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıklar kaydedilir. İşletmelerin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz alacakları bu hesaba kaydedilir.

İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından doğan senede bağlanmış bir yıldan kısa vadeli alacaklar bu hesaba kaydedilir.

Bilanço gününde senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesaba kaydedilir. Banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat tutarları kaydedilir. Bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak verilen depozito ve teminat niteliğindeki nakit değerler kaydedilir. Ticari alacaklar hesap grubunda tanımlanmış diğer hesapların kapsamına girmeyen diğer ticari alacakları bu hesaba kaydedilir. Mal ve hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve ödeme süresi geçmiş, bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacaklar bu hesaba kaydedilir. Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılık tutarları kaydedilir. İlgili mevzuatına dayanılarak vadesi faaliyet dönemiyle sınırlı olmak üzere bağlı olduğu idare bünyesindeki diğer işletmelere nakit olarak verilen borçlardan kaynaklanan alacakların ve bu alacaklara karşılık nakden yapılan tahsilatlar ile işletme aleyhine silinen tutarlar bu hesaba kaydedilir. İşletme personelinin işletmeye olan çeşitli borçları bu hesaba kaydedilir.

Ticari olmayan ve başka bir hesaba da dâhil edilemeyen alacaklar kaydedilir.

Ödeme süresi geçmiş, bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış diğer alacaklar bu hesaba kaydedilir. Diğer şüpheli alacaklar için ayrılan karşılık tutarları kaydedilir. Faaliyet dönemi içinde üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere edinilen tüketim malzemesi ile hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi ve diğer malzemeler bu hesaba kaydedilerek izlenir. Fiziki üretim yapan işletmelerde bu hesap ile "710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı"nın yardımcı hesaplarına paralel bir şekilde açılır.

Henüz tam mamul haline gelmemiş ancak ilk madde ve malzeme ile işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamuller bu hesaba kaydedilerek izlenir. Fiziki üretim yapan işletmeler bu hesap ile "710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı"nın yardımcı hesaplarına paralel bir şekilde açacaklardır.

Üretim çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hale gelmiş bulunan mamuller bu hesaba kaydedilir. "710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı"nın yardımcı hesaplarına paralel bir şekilde açacaklardır. Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacıyla alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri ticari varlıkları bu hesaba kaydedilir. Yukarıda tanımlanan stok hesaplarından hiçbirinin kapsamına girmeyen ürün, artık ve hurda gibi varlıklar bu hesaba kaydedilir. Yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ile bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve benzeri değişiklikler nedenleriyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıklar bu hesaba kaydedilir.

Yılı içinde gelecek aylara ilişkin olarak peşin ödenen giderler ile daha önceki yıllarda peşin ödenen giderlerden faaliyet dönemi sonu itibariyle tahakkuku izleyen faaliyet döneminde yapılacak tutarlar kaydedilir.

Ticari alacaklar ve diğer alacaklar hesap gruplarında izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ve faaliyet dönemi sonu itibariyle izleyen faaliyet döneminde tahsil edilecek olan alacaklar kaydedilir.

Katma değer vergisi mükellefi olan işletmelerce, bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisi bu hesaba kaydedilerek izlenir. Katma değer vergisi mükellefi olan işletmelerce her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında ilgililere ödenen katma değer vergisi tutarları, mal ve hizmet teslimlerine ilişkin hesaplanan katma değer vergisinden indirilinceye kadar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Mevzuat gereğince peşin ödenen kurumlar vergisi ve diğer vergiler ile fonlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. İşletme adına mal ve hizmet satın almak üzere gider ve ödemeleri yapacak personele verilen avanslar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Personele maaş, ücret ve yolluk karşılığı verilen avanslar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri noksanlıklar nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesap grubunda yer alan ve yukarıda sayılan hesaplarda izlenemeyen diğer çeşitli dönen varlıklar bu hesaba kaydedilir. Yıl sonunda ilgili hesaplarına aktarılması imkanı bulunmayan, kasa, menkul kıymet, stok ve maddi duran varlık sayım noksanları tutarlarının sayım fazlaları tutarının üstünde olması halinde fark kadar ayrılacak karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

İşletmelerin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan ve vadesi bir yılın üzerinde olan senetsiz alacakları bu hesaba kaydedilir.

İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından doğan senede bağlanmış bir yıldan uzun vadeli alacaklar bu hesaba kaydedilir.

Bilanço gününde senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesaba kaydedilir. Bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak bir yıldan uzun süre için verilen depozito ve teminat niteliğindeki nakit değerler kaydedilir. Ticari alacaklar hesap grubunda tanımlanmış diğer hesapların kapsamına girmeyen vadesi bir yıldan uzun diğer ticari alacaklar bu hesaba kaydedilir. Şüpheli ticari alacaklar için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

İlgili mevzuatına dayanılarak vadesi faaliyet dönemini aşan nakit olarak bağlı olduğu idare bünyesindeki diğer işletmelere verilen borçlardan kaynaklanan alacaklar ve bu alacaklara karşılık nakden yapılan tahsilatlar ile işletme aleyhine silinen tutarlar bu hesaba kaydedilir. İşletme personelinin işletmeye olan çeşitli borçlarından vadesi bir yıldan uzun olanlar bu hesaba kaydedilir. Ticari olmayan ve başka bir hesaba da dâhil edilemeyen vadesi bir yıldan uzun süreli alacaklar kaydedilir. Şüpheli diğer alacakların tahsil edilememe riskine karşı ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır. İşletmelerin uzun vadeli amaçlarla edindiği malî duran varlıklar kaydedilir. Diğer malî duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmaları için ayrılan karşılıklar kaydedilir. Satınalma veya diğer şekillerde elde edilen her türlü arazi ve arsalar ile mevcutlardan envanteri yapılanlar ve muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunan arazi ve arsaların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Üzerine inşaat yapılmak suretiyle veya başka şekillerde arsa ve arazi vasfı ortadan kaldırılarak başka bir maddi duran varlığa dönüştürülen veya eklenen arsa ve araziler, bedelleri ilgili maddi duran varlığın maliyetine dahil edilmek suretiyle bu hesaptan çıkarılır.

Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş yapılar ile muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunan yeraltı ve yerüstü düzenlerinin yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Yeraltı ve yerüstü düzenlerinin maliyet bedellerine, üzerine inşa edildikleri arsa ve arazilerin bedelleri de dahil edilir. Satınalma veya diğer şekillerde edinilen, her türlü binalar ile mevcutlardan envanteri yapılanlar ve muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunan binaların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Binaların maliyetine üzerine inşa edildiği arsa ve arazilerin bedeli de dahil edilir.

Faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan, büro makine ve cihazları hariç her türlü tesis, makine ve cihazları ile bunların eklentileri ve yükleme, boşaltma, aktarma makine ve gereçleri bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesaba kaydedilerek izlenen tesislerin maliyetine üzerine inşa edildiği arsa ve arazilerin bedeli de dahil edilir.

İşletmelere ait her türlü taşıtlar ile mevcutlardan envanteri yapılanlar ve bu taşıtlardan muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunanların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir.

İşletmelerin faaliyetlerinin yürütülmesinde belli bir süreye tabi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan her türlü büro makine ve cihazları; döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi varlıkları ile bunlardan muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunanların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir.

Bu hesap grubunda yer alan yukarıdaki hesaplarda tanımlanmayan diğer maddi duran varlıklar ile bunlardan muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunanların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları, bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesaba kaydedilerek izlenen diğer maddi duran varlıkların maliyetine üzerine inşa edildiği arsa ve arazilerin bedeli de dahil edilir.

İşletmelere ait olup, muhasebe sistemine dahil edilen ve bir yıldan fazla kullanılabilen, yıpranmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıkların, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca(Gelir İdaresi Başkanlığı) belirlenecek esas ve usuller ile uygulanacak amortisman süre ve oranlarına göre maddi duran varlıklar çeşitleri itibariyle ayrılan amortisman tutarları ve bu amortisman tutarlarının yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları, sözkonusu maddi duran varlık tamamen amorti edilinceye veya herhangi bir nedenle kayıtlardan çıkarılıncaya kadar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Kamu idarelerine ait olup muhasebe sistemine dahil edilen arazi ve arsalar, yapım aşamasındaki sabit varlıklar, varlıkların elde edilmesi için verilen avans ve krediler ile sanat eserleri amortismana tabi tutulmaz.

İşletmelerin yapımı süren maddi duran varlıkları için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderleri ile muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunan yapılmakta olan yatırımların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları; geçici ve kesin kabul usulüne tabi işlerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihe, diğer hallerde ise işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihe kadar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Maddi duran varlık yapımı için gerçekleştirilerek bu hesabın ilgili yardımcı hesaplarına kaydedilen tutarlar, belirtilen tarihlerde ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılarak bu hesaptan çıkarılır.

Mevzuatı gereğince, yurtiçi ve yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilişkin olarak yılı ve gelecek yıl ya da yıllara geçerli yüklenmeleri için, sözleşmelerinde hüküm bulunması şartıyla, sözleşme konusu iş yerine getirildikçe mahsubu yapılmak üzere, teminat karşılığı yüklenicilere yapılan ön ödemeler bu hesaba kaydedilir.

Bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcama tutarları bu hesaba kaydedilir. Bunlardan muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunanların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları da bu hesaba kaydedilir.

Bu grupta yer alan ve yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamına girmeyen diğer maddi olmayan duran varlık kalemleri bu hesaba kaydedilir.

Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini sağlamak için ayrılan amortisman tutarları ve bu amortisman tutarlarının yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları, söz konusu maddi olmayan duran varlık tamamen amorti edilinceye veya herhangi bir nedenle kayıtlardan çıkarılıncaya kadar bu hesaba kaydedilerek izlenir.

Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak gerek yurtiçi gerekse yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlenmesi için kullanılır. Arama amacı ile yapılan giderlerin izlenmesi için kullanılır. Maden üstündeki örtüyü kaldırmak veya yer altındaki maden yataklarına girmek; petrol işlemlerinden kuyu açma, temizleme ve benzeri işlerle ilgili giderlerin izlenmesi için kullanılır. Özel tükenmeye tabi varlıklar grubuna giren kalemler için ayrılacak tükenme paylarının izlenmesi için kullanılır. Özel tükenmeye tabi varlıklar için yapılan avans ödemelerinin izlenmesi için kullanılır. Yılı içinde gelecek yıllara ilişkin olarak peşin ödenen giderler ile daha önceki yıllarda peşin ödenen giderlerden faaliyet dönemi sonu itibariyle, tahakkuku izleyen faaliyet döneminden sonraki dönemlerde yapılacak tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı tutarlardan faaliyet dönemi sonu itibariyle, izleyen faaliyet döneminde tahakkuku yapılacak olanlar 180-Gelecek aylara ait gelirler hesabına aktarılır.

Ticari alacaklar ve diğer alacaklar hesap gruplarında izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ve faaliyet dönemi sonu itibariyle izleyen faaliyet döneminden sonraki dönemlerde tahsil edilecek olan alacaklar bu hesaba kaydedilerek izlenir.

İşletmelerin tedbirli satın alma ve üretme politikası gereği ve stok dönüş hızı düşüklüğü nedeniyle bulundurdukları ve içinde bulunulan faaliyet döneminden sonra kullanacakları stokları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı olup, içinde bulunulan faaliyet döneminde kullanılacak veya tüketilecek hale dönüşen stoklar, dönen varlıklar bölümündeki ilgili stok hesaplarına aktarılır.

Çeşitli nedenlerle işletmelerde kullanılma ve satış olanaklarını yitiren gelecek yıllar ihtiyacı stoklar ile maddi duran varlıklar bu hesaba kaydedilerek izlenir.

İzleyen yıldan sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilecek olan peşin ödenen vergiler ve fonların izlenmesi için kullanılır. Bu grupta yer alan ve yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamına girmeyen diğer duran varlıklar ile bunlardan muhasebe sistemine dahil edilmiş bulunanların yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan değer artış ya da azalış tutarları bu hesaba kaydedilir. Bu grupta yer alan stokların yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulma, çürüme, kırılma, çatlama, paslanma, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri nedeniyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunun dışında diğer nedenlerle piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıklar bu hesaba kaydedilir. Diğer duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarları bu hesaba kaydedilir.

İşletmelerin aynı idareye bağlı diğer işletmelerden yapacağı kısa vadeli borçlanmaları ile uzun vadeli olan mali borçlarından kısa vadeli hale gelenler bu hesaba kaydedilerek izlenir. İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan ticari borçları bu hesaba kaydedilir.

Mevzuatları gereği, muhasebe birimlerince nakden veya mahsuben tahsil edilen nakdi nitelikteki depozito ve teminatlar bu hesaba kaydedilir. Teminat veya depozito olarak alınan banka teminat mektubu veya diğer menkul kıymetler gibi nakdi nitelikte olmayanlar "9-Nazım Hesaplar" grubunda yer alan ilgili hesaplarda izlenir.

Bu grupta yer alan ve yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamına girmeyen diğer ticari çeşitli borçlar bu hesaba kaydedilir.

İşletmenin personeline olan ücret, ikramiye gibi borçları bu hesaba kaydedilir.

Ticari olmayıp yukarıdaki hesaplardan hiçbirinin kapsamına alınamayan öğrenci hakkı, kira borçları, faiz borçları, mahiyeti tespit edilemeyen tutarlar ile emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar gibi çeşitli borçlar bu hesaba kaydedilerek izlenir.

Mal ve hizmet satış faaliyeti olan işletmelerin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleriyle ilgili olarak peşin tahsil ettiği avans tutarları bu hesaba kaydedilir. Alınan kısa vadeli diğer avans tutarları bu hesaba kaydedilir. Yıllara yaygın taahhüt işleri yapan işletmelerin üstlendikleri işlerden, gerçekleştirilen kısım karşılığında aldıkları hakedişlerin izlenmesi için kullanılır.

İşletmelerce sorumlu veya mükellef sıfatıyla mevzuatı gereği nakden veya mahsuben tahsil edilip ilgili vergi dairesine ödenmesi gereken tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı vergi ve fon tutarlarından; ödemesi geciken, bir yıldan daha kısa bir süre için ertelenen veya takside bağlananlar "368-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı"na, bir yıldan daha uzun bir süre ertelenen veya takside bağlananlar ise "438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı"na aktarılır.

Sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumu adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı sosyal güvenlik kesintisi tutarlarından; ödemesi geciken, bir yıldan daha kısa bir süre için ertelenen veya takside bağlananlar "368-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı"na, bir yıldan daha uzun bir süre ertelenen veya takside bağlananlar ise "438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı"na aktarılır.

Döner sermayeli işletmelerce genel bütçeye aktarılacak tutarlar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı, idare masraflarına katılma payı, amortisman payı, kâr payı, merkez hissesi gibi Hazineye veya ilgili idareye ödenecek gelir ve paylar bu hesaba kaydedilir. 5234 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi gereği gayrisafi hasilattan tahsil edilen tutarlar üzerinden ayrılan paylar bu yardımcı hesaba kaydedilir 2828 sayılı Kanunun 18. maddesinin (k) bendine göre gayrisafi hasılat tutarı üzerinden ayrılan paylar bu detaya kaydedilir. Mevzuatı gereği işletmelerce tahsil edilen tutarlar üzerinden merkeze aktarılan paylar bu yardımcı hesaba kaydedilir. Mevzuatında yıl sonu karının Hazineye aktarılması öngörülen işletmelerin aktaracağı tutarlar bu yardımcı hesaba kaydedilir. Üniversitelere bağlı döner sermayeli işletmelerin ayırdıkları bilimsel araştırma proje payları bu yardımcı hesaba kaydedilir. Mevzuatında ayrıca hesaplanarak ilgili yerlere gönderilmesi öngörülen işletme masrafları bu yardımcı hesaba kaydedilir. Mevzuatında ayrıca hesaplanarak ilgili yerlere gönderilmesi öngörülen amortisman giderleri bu yardımcı hesaba kaydedilir. Milli Savunma Bakanlığına bağlı işletmelerin döner sermaye işleri haricinde kalan ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması için ayrılan tutarlar bu yardımcı hesaba kaydedilir. Mevzuatında ayrıca hesaplanarak ilgili yerlere gönderilmesi öngörülen bina onarım katkı payları bu yardımcı hesaba kaydedilir. Yukarıdaki yardımcı hesaplara girmeyen diğer yükümlülükler bu yardımcı hesaba kaydedilir. Döner sermayeli işletmelerce, personele maaş dışında katkı payı, prim, huzur hakkı gibi değişik adlarla yapılan ödemelerin tahakkuku bu hesaba kaydedilir. Mevzuatı gereğince aylık gayrisafi hasılattan hesaplanan katkı payı tahakkuk tutarları bu yardımcı hesaba kaydedilir.

Mevzuatı gereğince yılsonu karından hesaplanan katkı payı tahakkuk tutarları bu yardımcı hesaba kaydedilir. Yukarıdaki yardımcı hesaplara girmeyen diğer katkı payı tahakkukları bu yardımcı hesaba kaydedilir.

Merkez hissesi hesabı, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun gereğince, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek oranların, adı geçen Bakanlığa bağlı işletmelerce, aylık gayrisafi hasılattan tahsil edilen tutarlara uygulanması sonucu tespit edilen merkez hissesi tutarlarının, Bakanlık Döner Sermaye Merkez Muhasebe Birimince izlenmesi için kullanılır. Kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve diğer yükümlülükler ile bir yıldan daha kısa bir süreyle ertelenen veya taksitlendirilen vergi ve diğer yükümlülükler bu hesaba kaydedilir. Bu hesapta kayıtlı olup, vadesine dönüşen borç tutarları, ilgili borç ve yükümlülük hesaplarına aktarılır. İşletmelerinin sorumlu veya mükellef sıfatıyla yaptıkları vergi ve fon tahsilatlarından vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş olanlar bu bölümdeki ilgili yardımcı hesaba kaydedilir.

Kamu idarelerinin, sosyal güvenlik kurumları adına yaptıkları sosyal güvenlik kesintisi tahsilatlarından vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş olanlar bu bölümdeki ilgili yardımcı hesaba kaydedilir.

Özel bölümlerinde tanımlananlar dışında kalan icra, sendika, lojman kesintileri ve kefalet aidatları gibi yükümlülükler bu hesaba kaydedilir.

Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler, fonlar ve benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karşılıklar bu hesaba kaydedilir. Mevzuat gereğince peşin ödenen kurumlar vergisi ile diğer yükümlülükler bu hesaba kaydedilir. Belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödenmesi öngörülen kıdem tazminatları karşılıkları bu hesaba kaydedilir. Aylık maliyetlerin belirlenmesi, gelecek aylarda kesin tahakkuku yapılacak giderlerden aylık maliyetlere pay verilmesi, tamir-bakım, ikramiyeler ve benzeri giderlere ilişkin tahmini gider karşılıkları bu hesaba kaydedilir. Faaliyet dönemi içinde ödenmesi öngörülen diğer borç ve gider karşılıkları bu hesaba kaydedilir. Yılı içinde gelecek aylara ilişkin olarak peşin tahsil edilen gelirler ile daha önceki yıllarda peşin olarak tahsil edilen gelirlerden faaliyet dönemi sonu itibariyle tahakkuku izleyen faaliyet döneminde yapılacak tutarlar kaydedilir.

Gelecek aylarda ödemesi yapılacak ve kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkukları bu hesaba kaydedilerek izlenir.

Katma değer vergisi mükellefi kamu idarelerince teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve hizmetlere ilişkin katma değer vergileri bu hesaba kaydedilerek izlenir. Merkezin şubelerle, şubelerin merkezle veya kendi aralarındaki borç ve alacak ilişkileri bu hesaba kaydedilir.

Yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri fazlalıklar, nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak bu hesaba kaydedilir. Bu hesap grubunda yer alan ve yukarıda tanımlanan hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar bu hesaba kaydedilir.

İşletmelerin aynı idareye bağlı diğer işletmelerden yapacağı uzun vadeli borçlanmaları bu hesaba kaydedilerek izlenir. İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan ticari vadesi bir yıldan uzun olan borçları bu hesaba kaydedilir.

Alınan depozito ve teminatlardan vadesi bir yılın üzerinde olanlar kaydedilir.

Bu grupta yer alan ve yukarıda tanımlanan hesapların kapsamına girmeyen ve vadesi faaliyet dönemini aşan diğer faaliyet borçları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı olup, vadesi bir yılın altına inen diğer faaliyet borçları, "329-Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı"na aktarılır. Bu grupta yer alan ve yukarıda tanımlanan hesapların kapsamına girmeyen uzun vadeli diğer çeşitli borçlar bu hesaba kaydedilir. Kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenemeyip ertelenmiş veya takside bağlanmış olup, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde ödenecek olanlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesapta kayıtlı olup, vadesine veya faaliyet dönemi içinde ödenecek hale dönüşen borçlar, "3Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar" ana hesap grubunda yer alan ilgili hesaplara aktarılır.

Mal ve hizmet satış faaliyeti olan işletmelerin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleriyle ilgili olarak peşin tahsil ettiği ve içinde bulunulan faaliyet dönemini aşan bir süreyle alınan avans tutarları bu hesaba kaydedilir. Bu hesapta kayıtlı olup, vadesi bir yılın altına inen alınan avans ve kredi tutarları, "340-Alınan Sipariş Avansları Hesabı"na aktarılır. Alınan uzun vadeli diğer avans tutarları bu hesaba kaydedilir. Bu hesapta kayıtlı olup, vadesi bir yılın altına düşen alınan avans ve kredi tutarları, "349-Alınan Diğer Avanslar Hesabı"na aktarılır. Belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemini takip eden dönemlerde ödenmesi öngörülen kıdem tazminatları karşılıkları bu hesaba kaydedilir. Bu hesapta kayıt olup, faaliyet dönemi içerisinde ödenecek hale dönüşen kıdem tazminatı karşılıkları "372-Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesabı"na aktarılır. Gelecek yıllara ilişkin peşin olarak tahsil edilen gelirler bu hesaba kaydedilir. Bu hesapta kayıt olup, faaliyet dönemi sonu itibariyle tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalan gelirler "380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı"na aktarılır.

Gelecek yıllarda ödemesi yapılacak ve kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkukları bu hesaba kaydedilerek izlenir.

İşletmeye tahsis edilen sermaye tutarları ile öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar verilenler bu hesaba kaydedilir. İşletmeye tahsis edilen sermayenin ödenmemiş kısmı bu hesaba kaydedilir.

Bilançonun aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan yeniden değerlemeye tabi tutulanların yeniden değerlemesi sonucunda oluşan değerleme farkları bu hesaba kaydedilerek izlenir.

Tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla ayrılan fonlar bu hesaba kaydedilir. Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan karlar, son beş yıllık dönem sonuçlarını gösterecek şekilde bu hesaba kaydedilir.

Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan zararlar, son beş yıllık dönem sonuçlarını gösterecek şekilde bu hesaba kaydedilir.

İçinde bulunulan faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrası net kâr tutarı bu hesaba kaydedilir. İçinde bulunulan faaliyet dönemine ilişkin net zarar tutarı bu hesaba kaydedilir.

Yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen değerler bu hesaba kaydedilir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık işletmeleri, üniversite sağlık işletmeleri, GATA, asker hastaneleri, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi ile sağlık hizmeti karşılığı gelir elde eden diğer birimlerin gelirleri bu bölümde izlenir.

Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Orman Bakanlığı döner sermaye işletmeleri ile ormancılık alanında faaliyeti olan üniversite döner sermaye işletmelerinin gelirleri bu bölümde izlenir.

Tarım Bakanlığı işletmeleri, tarım ve hayvancılık alanında faaliyeti olan üniversite döner sermaye işletmeleri ile tarım ve hayvancılık kapsamında faaliyet gösteren diğer işletmelerin gelirleri bu bölümde izlenir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve SHÇEK gibi birimlerin mesleki eğitim faaliyetleri ile ilgili gelirleri bu bölümde izlenir.

İşletmelerin belge, ruhsat, sertifika, lisans ve benzeri belgelendirme ve izin verme gelirleri bu bölüme kaydedilir.

İşletmelerin baskı ve matbaa gelirleri ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işletmesinin gelirleri bu bölüme kaydedilir.

İşletmelerin huzurevi, kreş, bakımevi ve otelcilik gibi hizmet gelirleri bu bölüme kaydedilir.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Anadepo ve Tamirhane işletmeleri ile imalat, yenileştirme, bakım, onarım ve kurtarma faaliyetleri olan işletmelerin gelirleri bu bölümde izlenir.

İşletmelerin proje, araştırma ve geliştirme gelirleri bu bölümde izlenir.

Mesleki eğitim kapsamına girmeyen eğitim hizmetlerinden sağlanan gelirler ile danışmanlık hizmetleri karşılığı elde edilen gelirler bu bölümde izlenir.

İşletmelerin sınav, ölçme ve değerlendirme gelirleri bu bölümde izlenir.

Sağlık işletmelerinin tıbbi laboratuvar tahlil ve tetkikleri hariç olmak üzere işletmelerin tüm muayene, ölçüm, tahlil, analiz, kontrol ve denetim gibi faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler bu bölümde izlenir.

Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmesinin tasfiye gelirleri ile diğer işletmelerin hurda gelirleri bu bölümde izlenir.

Yukarıdaki sınıflandırma kapsamına girmeyen faaliyet gelirleri bu bölüme açılacak yardımcı hesaplarda izlenir. Yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen değerler bu hesaba kaydedilir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık işletmeleri, üniversite sağlık işletmeleri, GATA, asker hastaneleri, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi ile sağlık hizmeti karşılığı gelir elde eden diğer birimlerin gelirleri bu bölümde izlenir.

Tarım Bakanlığı işletmeleri, tarım ve hayvancılık alanında faaliyeti olan üniversite döner sermaye işletmeleri ile tarım ve hayvancılık kapsamında faaliyet gösteren diğer işletmelerin gelirleri bu bölümde izlenir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve SHÇEK gibi birimlerin mesleki eğitim faaliyetleri ile ilgili gelirleri bu bölümde izlenir.

İşletmelerin belge, ruhsat, sertifika, lisans ve benzeri belgelendirme ve izin verme gelirleri bu bölüme kaydedilir.

İşletmelerin baskı ve matbaa gelirleri ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işletmesinin gelirleri bu bölüme kaydedilir.

İşletmelerin huzurevi, kreş, bakımevi ve otelcilik gibi hizmet gelirleri bu bölüme kaydedilir.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Anadepo ve Tamirhane işletmeleri ile imalat, yenileştirme, bakım, onarım ve kurtarma faaliyetleri olan işletmelerin gelirleri bu bölümde izlenir.

İşletmelerin proje, araştırma ve geliştirme gelirleri bu bölümde izlenir.

Mesleki eğitim kapsamına girmeyen eğitim hizmetlerinden sağlanan gelirler ile danışmanlık hizmetleri karşılığı elde edilen gelirler bu bölümde izlenir.

İşletmelerin sınav, ölçme ve değerlendirme gelirleri bu bölümde izlenir.

Sağlık işletmelerinin tıbbi laboratuvar tahlil ve tetkikleri hariç olmak üzere işletmelerin tüm muayene, ölçüm, tahlil, analiz, kontrol ve denetim gibi faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler bu bölümde izlenir.

Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmesinin tasfiye gelirleri ile diğer işletmelerin hurda gelirleri bu bölümde izlenir.

Yukarıdaki sınıflandırma kapsamına girmeyen faaliyet gelirleri bu bölüme açılacak yardımcı hesaplarda izlenir. İşletmenin korunması, faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için sermaye katkısı niteliğinde olmayan malî yardımlar, satış tarihindeki vade farkları, bağlı olunan idareden yardım niteliğinde gönderilen değerler, şartlı bağış ve yardımlar ve benzeri diğer gelirler ile yurtdışına satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da alınacak olan değerler bu hesaba kaydedilir.

İşletmelerce satılan mallardan iade edilenlerin fatura tutarları bu hesaba kaydedilir.

Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü iskontolar bu hesaba kaydedilir.

İşletme tarafından, alıcı hesabına malın sevki sırasında ödenen giderleri ifade eden ve satılan mallara ait olan sevk giderleri, satılan malların hatalı ve noksan olması ya da taşıma sırasında hasara uğramış olması nedeniyle yapılması zorunlu indirimler ile Katma Değer Vergisi hariç satış vergileri, fonlar ve benzeri giderler bu hesaba kaydedilir.

İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile yurtiçi ve yurtdışındaki alıcılara sattığı mamullerin maliyetleri bu hesaba kaydedilir. İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile yurtiçi veya yurtdışındaki alıcılara sattığı ticari malların maliyetleri bu hesaba kaydedilir. Üretilen hizmetlerle ilgili olarak yapılan giderler bu hesaba kaydedilir. Esas faaliyet konusu ile ilgili diğer satış gelirlerinin elde edilmesi için yapılan giderler bu hesaba kaydedilir. Üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların artırılması ve yeni üretim biçimi ve teknolojilerinin işletmede uygulanması amacıyla yapılan araştırma ve geliştirme giderleri bu hesaba kaydedilir. Mal ve hizmetlerin pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi, resim ve harçlar, amortismanlar ve tükenme payları ile ilgili giderleri bu hesaba kaydedilir.

İşletmenin genel yönetim fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan ve üretimle ya da satılan mal maliyeti ile doğrudan ilişkisi kurulamayan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi, resim ve harçlar ve amortisman giderleri bu hesaba kaydedilir.

Banka ve benzeri kuruluşlardan alınan faiz gelirleri bu hesaba kaydedilir.

Aktifle ilgili olarak ayrılan karşılıklardan iptal edilen tutarlar bu hesaba kaydedilir. Menkul kıymetlerin satışından doğan kârlar bu hesaba kaydedilir. Kambiyo karları bu hesaba kaydedilir. Reeskont faiz gelirleri bu hesaba kaydedilir. Yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ve kârlar, alacaklara yürütülen faizler ve vade farkları bu hesaba kaydedilir.

Aktifle ilgili olarak ayrılan karşılık giderleri bu hesaba kaydedilir. Menkul kıymet satışından doğan zararlar bu hesaba kaydedilir. Kambiyo zararları bu hesaba kaydedilir. Reeskont faiz giderleri bu hesaba kaydedilir. Yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer olağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararlar bu hesaba kaydedilir.

Cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin malî tablolarına hata ya da başka nedenlerle yansıtılmayan tutarlar bu hesaba kaydedilir.

Yukarıdaki hesaplar dışında kalan ve arızi nitelik taşıyan duran varlık satışlarından doğan kârlar gibi gelir ve kârlar bu hesaba kaydedilir.

Üretimle ilgili giderlerden çalışılmayan döneme ve çalışmayan kısımlara ait giderler bu hesaba kaydedilir. Cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin malî tablolarına hata ya da başka nedenlerle yansıtılamayan veya sonradan ortaya çıkan gider ve zararlar bu hesaba kaydedilir. Yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamı dışında kalan diğer olağandışı gider ve zararlar bu hesaba kaydedilir.

Dönem sonlarında, sonuç hesaplarında yer alan gelir ve gider hesapları bu hesaba aktarılır. Dönem kârı üzerinden ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları bu hesaba kaydedilir.

İşletmenin vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan dönem net kârı veya zararı bu hesaba kaydedilir.

Esas üretim gider yerleri ile ilgili olan ve üretim işlemi sırasında doğrudan doğruya mamul bünyesine giren ve onun bir unsurunu oluşturan ilk madde ve malzemeler ile üretimin yapılmasında zorunlu bulunan yardımcı maddelerin ambardan çekilip kullanılması ile ilgili fiilî tutarlar bu hesaba kaydedilir. 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabında oluşan tutarların, cari dönem içinde üretilen mamul ve yarı mamullerin maliyetlerine aktarılması için bu hesaba kaydedilir. Önceden saptanmış maliyet yönteminde, direkt ilk madde ve malzeme fiilî giderleri ile önceden saptanmış maliyetler arasında oluşan olumlu veya olumsuz fiyat farkları bu hesaba kaydedilir. Önceden saptanmış maliyet yönteminde, direkt ilk madde ve malzeme fiilî giderleri ile önceden saptanmış maliyetler arasında oluşan olumlu veya olumsuz miktar farkları bu hesaba kaydedilir. Esas üretim gider yerleri ile ilgili olup, belli bir mamul veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilen işçilik giderleri bu hesaba kaydedilir.

720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabında oluşan tutarların, cari dönem içinde üretilen mamul ve yarı mamul maliyetlerine aktarılması için bu hesaba kaydedilir. Önceden saptanmış maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, fiilî direkt işçilik giderleri ile önceden saptanmış ve maliyetlere yüklenmiş direkt işçilik giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz ücret farkları bu hesaba kaydedilir. Önceden saptanmış maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, fiilî giderler ile önceden saptanmış giderler arasında oluşan olumlu veya olumsuz süre (zaman) farkları bu hesaba kaydedilir. Üretim ve bu üretime bağlı hizmetler için yapılan direkt işçilik ve direkt ilk madde ve malzeme dışında kalan giderleri bu hesaba kaydedilir.

Genel üretim giderleri hesabında oluşan tutarların, hesap dönemi içinde üretilen mamul ve yarı mamul maliyetlerine aktarılması için bu hesaba kaydedilir. Fiilî üretim genel giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu veya olumsuz bütçe farkları bu hesaba kaydedilir. Fiilî üretim genel giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden saptanmış giderler arasında oluşan olumlu veya olumsuz verimlilik farkları bu hesaba kaydedilir. Fiilî üretim giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu veya olumsuz kapasite farkları bu hesaba kaydedilir. Hizmet işletmelerinde üretilen hizmetler için yapılan giderler bu hesaba kaydedilir.

Hizmet maliyetini oluşturan giderlerin 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına aktarılması için bu hesaba kaydedilir. Hizmet üretim maliyetlerinin fiilî tutarları ile önceden saptanmış hizmet üretim maliyeti arasındaki olumlu veya olumsuz farkları bu hesaba kaydedilir.

Üretime devam olunan mamullerin maliyetlerini düşürmek, satışlarını artırmak, bulunan yeni üretim çeşitlerinin işletmede kullanılmakta olan yöntem ve işlemlerini geliştirmek ya da yeni yöntem ve işlemler bulmak, üretimde kullanılan teçhizatın yenilerinin ve mevcutlarının geliştirilmesine ilişkin araştırmalar yapmak, satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek için yapılan giderler bu hesaba kaydedilir.

Araştırma ve geliştirme giderlerinin fiilî veya standart tutarlarının dönem sonunda sonuç hesaplarına aktarılması için bu hesaba kaydedilir. Fiilî araştırma ve geliştirme giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden saptanmış giderler arasında oluşan olumlu veya olumsuz farkları bu hesaba kaydedilir. Üretilen malın stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren alıcılara teslimine kadar geçen sürede; pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan her türlü giderler bu hesaba kaydedilir.

Pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması için bu hesaba kaydedilir. Fiilî pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile önceden saptanmış giderler arasında oluşan olumlu veya olumsuz gider farkları bu hesaba kaydedilir. İşletmenin yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon ve personel, idare hizmetleri, büro hizmetleri gibi üretilen veya satılan malın maliyeti ile doğrudan ilişkisi kurulamayan genel mahiyetteki giderleri bu hesaba kaydedilir.

Dönem içinde genel yönetim giderlerinde hesaplanan fiilî tutarların veya önceden saptanmış maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda önceden saptanmış genel yönetim giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması için bu hesaba kaydedilir. Fiilî genel yönetim giderleri ile önceden saptanmış olumlu veya olumsuz genel yönetim gider farkları bu hesaba kaydedilir.

İşletmelerin, yılı bütçelerinde veya özel mevzuatı gereğince bütçe geliri olarak tanımlanan ve nakden veya mahsuben yapılan her türlü tahsilatı bu hesaba kaydedilerek izlenir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında yapılan tahsilatlar bu bölümde izlenir. Bu yardımcı hesaba açılacak detaylar "600- Yurtiçi Satışlar Hesabı" ve "601- Yurtdışı Satışlar Hesabı" nın detayları ile paralel düzenlenir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık işletmeleri, üniversite sağlık işletmeleri, GATA, asker hastaneleri, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi ile sağlık hizmeti karşılığı gelir elde eden diğer birimlerin gelirleri bu bölümde izlenir.

Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Orman Bakanlığı döner sermaye işletmeleri ile ormancılık alanında faaliyeti olan üniversite döner sermaye işletmelerinin gelirleri bu bölümde izlenir.

Tarım Bakanlığı işletmeleri, tarım ve hayvancılık alanında faaliyeti olan üniversite döner sermaye işletmeleri ile tarım ve hayvancılık kapsamında faaliyet gösteren diğer işletmelerin gelirleri bu bölümde izlenir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve SHÇEK gibi birimlerin mesleki eğitim faaliyetleri ile ilgili gelirleri bu bölümde izlenir.

İşletmelerin belge, ruhsat, sertifika, lisans ve benzeri belgelendirme ve izin verme gelirleri bu bölüme kaydedilir.

İşletmelerin baskı ve matbaa gelirleri ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işletmesinin gelirleri bu bölüme kaydedilir.

İşletmelerin huzurevi, kreş, bakımevi ve otelcilik gibi hizmet gelirleri bu bölüme kaydedilir.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Anadepo ve Tamirhane işletmeleri ile imalat, yenileştirme, bakım, onarım ve kurtarma faaliyetleri olan işletmelerin gelirleri bu bölümde izlenir.

İşletmelerin proje, araştırma ve geliştirme gelirleri bu bölümde izlenir.

Mesleki eğitim kapsamına girmeyen eğitim hizmetlerinden sağlanan gelirler ile danışmanlık hizmetleri karşılığı elde edilen gelirler bu bölümde izlenir.

İşletmelerin sınav, ölçme ve değerlendirme gelirleri bu bölümde izlenir.

Sağlık işletmelerinin tıbbi laboratuvar tahlil ve tetkikleri hariç olmak üzere işletmelerin tüm muayene, ölçüm, tahlil, analiz, kontrol ve denetim gibi faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler bu bölümde izlenir.

Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmesinin tasfiye gelirleri ile diğer işletmelerin hurda gelirleri bu bölümde izlenir.

Yukarıdaki sınıflandırma kapsamına girmeyen faaliyet gelirleri bu bölüme açılacak yardımcı hesaplarda izlenir.

Karşılıksız, geri ödemesiz ve zorunluluk esasına dayanmayan bağış ve yardımlardan tahsil edilenler bu bölümde izlenir. Ayni olarak edinilen bağış ve yardımlar bütçe geliri olarak kaydedilmezler. Yurtdışından, mal ve hizmet alımlarının finansmanı için alınan bağış ve yardımlar bu bölümde izlenir.

İşletmenin bağlı olduğu idareden mal ve hizmet alımlarının finansmanı için alınan bağış ve yardımlar bu bölümde izlenir.

Genel yönetim kapsamındaki bağlı olunan idarenin dışındaki diğer idarelerden mal ve hizmet alımlarının finansmanı için alınan bağış ve yardımlar bu bölümde izlenir.

Yurt içinde, kurum veya kişilerden, mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla alınan bağış ve yardımlar bu bölümde izlenir. Şartlı bağış ve yardımlar da bu bölümde izlenir.

Belirli projelerde kullanılmak üzere ve mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla alınan proje yardımları bu bölümde izlenir.

İşletmenin sahip olduğu sabit sermaye varlıklarının, stokların, arsa, arazi ve gayri maddi varlıkların satışından elde edilen gelirler bu bölümde izlenir. İşletme mülkiyetinde bulunan bina, arazi ve arsaların dışındaki sabit sermaye varlıklarının (taşıtlar, makine-teçhizat gibi menkul mallar ve diğerleri) satışından elde edilen gelirler bu bölümde izlenir.

Menkul kıymet ve varlıkların satış gelirleri bu bölümde izlenir.

İlgili mevzuatına dayanılarak işletmenin nakit olarak verdiği borçlardan kaynaklanan alacaklardan yapılan tahsilatlar bu bölümde izlenir. İlgili mevzuatına dayanılarak işletmenin bağlı olduğu idare bünyesindeki diğer işletmelere nakit olarak verilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan yapılan tahsilatlar bu bölümde izlenir. İşletmenin faiz, pay, para cezası ve kira gelirleri gibi faaliyet gelirleri dışındaki diğer gelirler bu bölümde izlenir. Mali varlıkların ödünç verilmesi karşılığında elde edilen faiz gelirleri ile gecikmiş ödemelere ilişkin faizler ve alacaklara ilişkin faizler bu bölümde izlenir.

İlgili mevzuatına göre başka bir idare veya birimin gelirinden işletmeye verilen paylar tahsil edildiğinde bu bölümde izlenir.

İlgili mevzuatına göre tahsil edilen para cezaları bu bölümde izlenir. İşletmeye tahsisli olup ilgili mevzuatına göre kira verilen her türlü gayrimenkulden elde edilen kira gelirleri bu bölümde izlenir.

Yukarıdaki sınıflandırma kapsamına girmeyen faaliyet dışı diğer gelirler bu bölümde izlenir.

Bu hesap, gelir hesapları veya ilgili bilanço hesaplarına kaydedilerek gerçekleştirilen işlemlerin "800-Bütçe Gelirleri Hesabı" veya "810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı"na yansıtılması için kullanılır.

Bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır.

İşletmelerin yılı bütçelerinde gider olarak tanımlanan ve nakden veya mahsuben yapılan her türlü bütçe gideri işlemleri bu hesaba kaydedilerek izlenir. İşletme personeli olarak çalıştırılan kişilere bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeler bu bölümde izlenir. İşletme personeline yapılan ayni nitelikteki ödemeler “mal ve hizmet alım giderleri”ne, işletmenin işveren sıfatıyla sosyal güvenlik kurumlarına ödediği primler ise “sosyal güvenlik kurumuna Devlet primi giderleri” bölümüne kaydedilir. Personel kanunlarına göre bir kadroya dayalı olarak istihdam edilenlerin kadroları için öngörülen aylık ödemeleri bu bölümde izlenir. Ayrıca, mevzuatı gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmek üzere memurun ücretinden kesilen prim ve kesenekler de buraya dâhil edilir.

Çeşitli personel kanunlarına göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlere yapılan ödemeler bu bölümde izlenir.

İş Kanunu kapsamına giren işlerde kadrolu veya 30 iş gününden fazla çalıştırılan sürekli ve geçici işçilere İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince mevzuata uygun olmak kaydıyla yapılan ücret niteliğindeki ödemeler bu bölümde izlenir.

İşletmede daimi veya geçici olarak memur, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışmamakla birlikte kamu hizmetlerinin yürütülmesinde geçici olarak (bir yıldan az süreli) veya mevsimlik olarak kendilerinden faydalanılan kişilere (vizesiz geçici işçiler, aday çırak, çırak ve stajyer öğrenciler, usta öğreticiler, 4/C kapsamında çalışanlar ve diğer geçici personel) yapılan ödemeler bu bölümde izlenir.

Emeklilik sigortasına ilişkin; - Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile işletme tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, - Ders ücreti karşılığında görevlendirilmiş memur olmayan kişilere ilişkin işveren payları, - Usta öğreticiler için ödenecek primler, - Aday çırak, çırak ve öğrenciler için ödenecek primler, - Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, - Mevzuatı gereğince işletme tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası primleri, - Sağlık sigortası primleri, giderleri bu bölümde izlenir.

Faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedelleri bu bölümde izlenir. İşletmenin karşılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı karşılıksız ödemeler ile sermaye giderleri kapsam dışındadır. Bu bölüm, büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan ödemeler ile benzeri giderleri kapsar.

Doğrudan tüketime yönelik olmayıp, sonucunda satılacak veya üretimi yapan işletme tarafından kullanılacak olmasına bakılmaksızın nihai mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılarak bu süreç sonrasında kısmen veya tamamen nitelik değiştirecek olan hammaddeler, ara mallar ve malzemeler ile üretimde kullanılan enerji bedelleri bu bölümde izlenir.

Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve malzemeler bu bölümde izlenir.

İşletme personeline ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenen görev yollukları bu bölümde izlenir.

İdarelerin taraf olduğu davalarda, dava sonuçlanıncaya kadar dava ile ilgili olarak yapılması zorunlu olan ve diğer tarafa ödeme külfeti yüklenebilen davaya ilişkin her türlü mahkeme harç ve giderleri, İşletme bütçesi içinde herhangi bir hizmet tertibi ile ilişkilendirilemeyen ilama bağlı borçlar, İşletme hizmetlerinin yürütülmesi esnasında zarar görenlere ödenmesi gereken ancak, uygulamayı yapan işletme personeline hukuken rücu imkanı bulunmayan tazminat ödemeleri, Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen vergi, resim ve harçlar dışında, taşıtların vergileri, belediye resim ve harçları ile ödenecek diğer vergi, resim ve harçlar, Taşıtlar ile bina ve tesislerin işletilmesine ilişkin (muayene harcı, egzoz emisyon ruhsatı için ödenen ölçüm bedeli, ruhsat harçları gibi) resim ve harçlar, Noter harcı, belediyelere ödenen altyapı tesislerine katılma payı gibi yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderler, ile diğer görev giderleri bu bölümde izlenir.

Etüt-proje bilirkişi ekspertiz, araştırma ve geliştirme, bilgisayar hizmeti alımları, müteahhitlik hizmetleri, enformasyon ve raporlama, temizlik hizmeti, özel güvenlik hizmeti gibi müşavir firma ve kişilerden alınan hizmetler, Posta ve telgraf, telefon aboneliği ve kullanımı, bilgiye abonelik, haberleşme cihazları ruhsat ve kullanımı, uydu haberleşmesi, hat kiraları gibi haberleşme hizmeti giderleri, Yolcu, yük taşıma ve geçiş ücretlerini kapsayan taşıma giderleri, İlan, sigorta ve komisyon ücretleri gibi tarifeye bağlı ödemeler, Kira giderleri, ile diğer hizmet alımları bu bölümde izlenir.

Temsil, tanıtma, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderleri bu bölümde izlenir.

Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, avadanlık ve yedek parça alımları gibi menkul mal alım giderleri, Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları, fikri hak alımları gibi gayri maddi hak alımları, Bakım ve onarım giderleri, gibi giderler bu bölümde izlenir.

Taşınmaz mallarla ilgili olarak, bunların ekonomik ömürlerini ve değerlerini artırmaya yönelik yenileme amaçlı bakım-onarımlar dışında kalan ve doğrudan işletmeye yönelik rutin olarak yapılması gereken bakım ve onarımlar bu bölümde izlenir.

Karşılıksız yapılan nakdi ödemeler bu bölümde izlenir. İlgili mevzuatına göre işletmelerin aylık gayrisafi hasılatından ve karından aktarılan paylar bu bölümde izlenir.

Sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve işletme mal varlığını artıran giderler bu bölümde izlenir. Bedeli her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek limitin üstünde kalan tıbbi cihaz, bilgisayar, büro makineleri gibi büro ve işyeri makine teçhizat alımları, avadanlık alımları, taşıt ve iş makinesi alımları ile yayın alımları ve diğer mamul alımları bu bölümde izlenir.

Menkul sermaye üretimi sürecinde kullanılan hammaddeler ile ara mallar ve mamul malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler ile gayri maddi hak alımları bu bölümde izlenir.

Bilgisayar yazılımı, harita, plan-proje, lisans ve patent alımları ile diğer fikri hak alımları bu bölümde izlenir.

Arazi, arsa, bina ve benzeri gayrimenkul alımları bu bölümde izlenir.

Gayrimenkulün işletme tarafından üretilmesi durumunda yapılan giderler bu bölümde izlenir.

Menkul malların değerini artıracak nitelikteki bakım ve onarımının giderleri bu bölümde izlenir.

Gayrimenkul malların değerini artıracak nitelikteki bakım ve onarımının giderleri bu bölümde izlenir.

İlgili mevzuatına dayanılarak işletmenin nakit olarak verdiği borçlar bu bölümde izlenir. İlgili mevzuatına dayanılarak işletmenin bağlı olduğu idare bünyesindeki diğer işletmelere nakit olarak verilen borçlar bu bölümde izlenir. İlgili mevzuatına dayanılarak işletmenin bağlı olduğu idare bünyesindeki diğer işletmelerden nakit olarak aldığı borçlar için yapılan geri ödemeler bu bölümde izlenir. Döner sermayeli işletmelerce, personele maaş dışında katkı payı, prim, huzur hakkı gibi değişik adlarla yapılan ödemelerin tahakkuku bu bölümde izlenir. Mevzuatı gereğince aylık gayrisafi hasılattan hesaplanan katkı payı tahakkuk tutarları bu bölümde izlenir.

Yukarıdaki yardımcı hesaplara girmeyen diğer katkı payı tahakkukları bu bölümde izlenir. Bu hesap, gider hesapları veya ilgili bilanço hesaplarına kaydedilerek gerçekleştirilen işlemlerin "830-Bütçe Giderleri Hesabı"na yansıtılması için kullanılır. Bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesapların dönem sonu bakiyeleri bu hesaba kaydedilir.

Mevzuatı gereğince muhasebe birimlerine teminat ve depozito olarak teslim edilen banka teminat mektubu ve garanti mektubu ile şahsi ve garantiye ilişkin belgeler gibi nakit dışı değerler bu hesaba kaydedilir. Bu hesap, mutlaka "901Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı" ile birlikte ve karşılıklı çalışır. Bu hesap, "900-Alınan Teminatlar Hesabı" ile karşılıklı çalışır.

Teminat olarak verilen nakit dışındaki değerlerin izlenmesi için kullanılır. Bu hesap, "910-Verilen Teminatlar Hesabı" ile karşılıklı çalışır. Kanunen kabul edilmeyen giderlerin izlenmesi için kullanılır. Bu hesap, "920-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hesabı" ile karşılıklı çalışır. İlgili gelir hesaplarına kaydedilmekle birlikte vergi matrahına dahil edilmeyen gelirlerin izlenmesi için kullanılır. Bu hesap, "930-Vergi Dışı Gelirler Hesabı" ile karşılıklı çalışır. Demirbaş giderlerinin izlenmesi için kullanılır. Bu hesap, "940-Demirbaş Giderleri Hesabı" ile karşılıklı çalışır. Yapılan sözleşme ile işletmelere verilen ve alınan ariyet değerlerinin izlenmesi için kullanılır. Bu hesap, "950-Ariyet Verilen Değerler Hesabı" ile karşılıklı çalışır. Aracı kullanılmak suretiyle satılmak üzere gönderilen malların izlenmesi için kullanılır. Bu hesap, "960-Konsinye Mallar Hesabı" ile karşılıklı çalışır. İşletmelerin kesin hesabının muhasebe sisteminden çıkarılmasına esas olacak bu hesaba bütçede öngörülen ödenekler ve bunlardan yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, mali yıl içinde eklenen ödenekler ve ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar kaydedilerek izlenir. Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmasına paralel olarak iki düzey yardımcı hesap açılır.

İşletmelerin kesin hesabının muhasebe sisteminden çıkarılmasına esas olacak bu hesaba bütçede öngörülen ödenekler ve bunlardan yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, mali yıl içinde eklenen ödenekler ve ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar ile bu ödeneklerden iptal edilenler kaydedilerek izlenir. Bu hesapta, belirlenen birinci düzey kodlardan sonra gelmek üzere bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmasının ilk iki düzeyine paralel olarak toplam üç düzey yardımcı hesap açılır.

Nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderlerinden, kamu idarelerince ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip muhasebe birimlerince ödeneğine dayalı olarak yapılmış bütçe giderleri bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmasına paralel olarak iki düzey yardımcı hesap açılır.

Yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen ve mevzuatı gereğince bunlara ilave edilen cari ve sermaye nitelikli taahhüt tutarları bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesap, mutlaka "981-Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı" ile birlikte ve karşılıklı çalışır.

Bu hesap, "980-Gider Taahhütleri Hesabı" ile karşılıklı çalışır.

5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2. m+H13addesine istinaden Sağlık Bakanlığı ile Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı kadrolarında bulunan personele performansları karşılığı hesaplanan ek ödemeler bu hesapta izlenir. Bu hesap "990-Performansa Dayalı Ek Ödemeler Hesabı" ile karşılıklı çalışır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful