You are on page 1of 7

Mitjans i Recursos tecnolgics en el Procs dEnsenyament-Aprenentatge en lE.P.

(22122)

SELECCI DE MITJANS SEGONS LESTRATGIA DIDCTICA


Catalina Rexach Snchez Carme Sureda Servera

ACTIVITAT DAPRENENTATGE BASADA EN PROJECTES


http://www.xtec.cat/ceipdrassanes/webquestplanetes/ Nom de lactivitat: Els planetes Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.): lactivitat va dirigida als alumnes de cicle inicial (primer i segon de primria). Aquest projecte es treballa de forma interdisciplinari perqu tracta lrea del coneixement del medi, ja que tracta sobretot els planetes (lectura de mapes i orientaci espacial), per tamb hi podem veure lrea de plstica degut al mural o mbil que han de realitzar sobre els planetes. A ms a ms treballa els continguts i les habilitats de lrea de llengua catalana, especialment aquelles que fan referncia a la cerca i processament dinformaci. Usos de les TIC: en aquest projecte les TIC sn usades de distintes maneres: per donar suport a objectius educatius generals, com ara el desenvolupament d'actituds positives per a l'aprenentatge, la millora en la presentaci dels treballs, les actituds inquisitives de recerca i de resoluci de problemes, aprendre a collaborar i treballar en equip. Descripci del procediment: Primer de tot shan dorganitzar en parelles, cada parella ha de triar un planeta i una parella el sol. Desprs sha de cercar informaci del nom del planeta, qu s un planeta, quina mida t el planeta, a quina distncia est del sol i quin ordre ocupa en el sistema solar i finalment dibuixar el planeta. A continuaci han de construir el mbil o el mural (pintar el planeta, mida del planeta, el color que t...). A part de tot aix, al final hi ha unes activitats de refor la caa del tresor o Scavenger hunts.

ACTIVITAT DAPRENENTATGE COLLABORATIU


http://elnostreblogjil.blogspot.com.es/2011/01/activitat-didatica-cmaptools.html Nom de lactivitat: Activitat didctica: Cmaptools Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.): Aquesta activitat va dirigida a nins de cinqu de primria. Tracta lrea del coneixement del medi i les TICs. Es realitzar un cop a la setmana a les classes dinformtica. Usos de les TIC: Utilitzaran les Tic, ja que per utilitzar el programa Cmaptools han de tenir accs a internet. Descripci del procediment: La nostra activitat didctica s sobre els mapes conceptuals. Els mapes conceptuals s'utilitzen molt darrerament, ja que s una eina molt til alhora de organitzar la informaci i de visualitzar-la. A ms, serveix per ajudar els alumnes alhora d'aprendre i els mestres a organitzar el temari.

El mapa conceptual s una manera de veure els conceptes de manera grfica i ens serveix per relacionar idees i conceptes. El que primer els ensenyarem ser l'eina i com fer-la utilitzar, una vegada que hagin adquirit aquests coneixements posarem en prctica l'activitat. El que faran ser fer grups de 3 o 4 nins, i cada vegada que s'acabi un tema sobre coneixement del medi anirem a l'aula a fer el mapa conceptual i veure si el que hem explicat ha quedat clar. Finalment, aquesta eina no ser avaluada, sin que ser com a eina destudi.

ACTIVITAT DEXPERIMENTACI
http://www.tudiscoverykids.com/juegos/laboratorio-de-doki/ Nom de lactivitat: El laboratorio de Doki Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.): lactivitat va dirigida pels alumnes de cinqu de primria. s una activitat virtual, que es troba a la xarxa, la qual es pot realitzar durant tot el curs. Usos de les TIC: sutilitzen durant tota lactivitat, ja que aquesta experimentaci s amb les TIC, un joc virtual. Descripci del procediment: Aquest joc est compost per tres entrades on pots jugar a: Cmo crecen las coses?, Experimentando y Conociendo a los insectos. Dins la part de Experimentando (que s lactivitat ms apropiada per aquest apartat) hi ha 4 subapartats on pots experimentar. La primera activitat sanomena El prisma y el arco iris i tracta de moure el

prisma fins a trobar el lloc exacte on la llum, al passar a travs dell, crear un arc de sant Mart. El segon experiment sanomena gravedad y equilibrio, el qual tracta daconseguir equilibrar la vara sobre la petita pirmide blava (utilitzant la rata per moure la vara). La tercera activitat, los eclipses, consisteix en crear un eclipsa lunar. Per fer-ho has de moure la lluna a la posici exacta amb la rata. Finalment la darrera activitat, la qual sanomena girando sin para, tracta dobrir la clau daigua i omplir el recipient fins la meitat.

ACTIVITAT DEXERCITACI
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/29926/activitats_de_moodle.htm Nom de lactivitat: Activitats de moodle Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.): lactivitat va dirigida a segon i tercer cicle de primria. Aquesta activitat es realitzada pels alumnes. Usos de les TIC: Sha dutilitzar un ordenador amb accs a internet, ja que lactivitat s virtual per la xarxa. Descripci del procediment: Consisteix en resoldre els mots encreuats. Per aix han de clicar sobre cada un dels quadrats numerats per veure o escoltar la definici, i a continuaci escriure la resposta. Cliqueu pista paraula si vols saber la resposta a una definici que no saps. Cliqueu pista lletra si vols que et digui quina lletra va en la casella que teniu seleccionada. Cada vegada que demanis una pista, set restaran alguns punts.

ACTIVITAT DINTERACCI I PARTICIPACI


http://alumnos6primaria.foroactivo.com/ Nom de lactivitat: Alumnes 6 de primria. Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.): lactivitat s realitzada pels alumnes de sis de primria. s una plana web on hi ha diversos frums, en els quals els alumnes han de participar.

Usos de les TIC: aquesta activitat sha de realitzar amb un ordinador per a poder accedir a la xarxa i aix poder entrar al frum on interactuen. Descripci del procediment: es tracta duna plana web, on els alumnes poden participar i interactuar entre ells i el mestre de diversos temes (estudis, deures...). Daquesta manera el professor pot avaluar els alumnes quan expliquen la seva opini sobre el tema en concret, o segons la qualitat dinformaci que han trobat.

ACTIVITAT DANLISI
http://recursos.cnice.mec.es/analisis_sintactico/primaria/repaso1.php?enlace=1&prev=1# Nom: Analizador morfosintctico PRIMARIA Organitzaci: Lactivitat va dirigida als nins de 3r cicle de Primria. Es pot realitzar a la classe de Llengua castellana per tal daprendre a analitzar morfolgica i sintcticament. Usos de les TIC: Aquesta activitat es pot realitzar amb lordinador a casa, a lescola a travs de la PDI, els nens la poden realitzar a classe amb els seus ordinadors. Descripci del procediment: Lactivitat en qesti t tres blocs: Repassar la gramtica En aquest apartat els nens poden repassar la gramtica (categories gramaticals, funcions sintctiques, oraci simple), ja que el programa facilita la definici de cada concepte i a ms els exemplifica. Analitzar loraci existent En aquest apartat et dna lopci danalitzar a latzar (morfolgic o sintcticament) o una oraci en concret. En les activitats danlisi el subjecte ha de clicar a sobre cada paraula de loraci i li ha datorgar una categoria que hi haur indicada al costat. Un cop realitzat lexercici, el nen t lopci de pitjar Comprova i a sota se li indicar si est b o malament. Si est malament t lopci de corregir-ho o tamb pot pitjar lopci S.O.S per veure les solucions. Analitzar loraci nova Aquest bloc pot resultar interessant pel docent, ja que la frase que ha de ser analitzada lha descriure un mateix. s a dir, els alumnes o els docents poden elegir la frase que volen que sigui analitzada (de manera morfolgica o sintctica). Aix doncs, lexercici sha de dur a terme de la mateixa manera que a lapartat anterior.

ACTIVITAT DE PROJECCI I APLICACI


http://urbanext.illinois.edu/firstgarden_sp/planning/index.cfm Nom: Mi primer jardn (Planeando mi jardn) Organitzaci: Activitat dirigida a infants de 3r cicle de Primria. Es pot desenvolupar a la classe de Coneixement del Medi. Aquest recurs ens pot resultar til alhora de projectar-lo a la classe i desprs aplicar els coneixements apresos per fer un hort o jard escolar. Usos de les Tic: Aquesta activitat s idnia per a projectar-la dins laula i explicar els diferents continguts que shi tracten. Tamb ho poden fer a casa seva amb els seus respectius ordinadors per tal dinformar-se autnomament. Descripci del procediment: Mi primer Jardn tensenya com planificar, cuidar i disfrutar dels beneficis dun bonic jard de flors o vegetals. En aquesta pgina ens podem trobar amb diversos blocs: Guia del mestre Mustrame lo bsico Fundamentos de Jardinera Planeando mi jardn o En aquest apartat es pot escollir entre produir vegetals, flors o crear un jard a lescola. Galera de jardines

ACTIVITAT DE CREACI
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1186121006757&idCo ntent=14122&locale=es_ES&textOnly=false Nom: Toca el piano Organitzaci: Activitat dirigida a infants de 1r cicle de Primria. Es pot dur a terme a la classe de msica. Seria convenient realitzar-la individual o per parelles. (Es necessitarien cascos per escoltar el so). Usos de les TIC: s una activitat fora entretinguda pels nens petits, ja que t so i s molt interactiva i ldica. Com hem dit abans, convindria que es realitzs de manera individual o per parelles, aix cada infant crearia una can per separat. Per tamb es pot projectar a laula, aix el docent facilita la seva explicaci.

Descripci del procediment: Quan accedim a la pgina sens presenta una petita introducci amb un director dorquestra (tot i aix ens la podem botar i anar directament al men principal). Desprs veiem el men principal on hi ha tres opcions per clicar: Karaoke: canta y sigue las letras Toca el piano La orquesta: sus instrumentos

Si anam a Toca el piano sens presenta un piano amb una partitura en blanc al davant. El nen pot experimentar tocant les tecles del piano, i les notes que va tocant es van escrivint a la partitura que abans estava en blanc (tamb t lopci dincorporar silencis). Una vegada sap el que vol crear t lopci de pitjar gravar i mentre toca sanir desant; desprs ho pot escoltar modificant la velocitat amb el bot que hi ha al costat.

ACTIVITAT DE PLANIFICACI
http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicacionesinfinity/aplicaciones/matematicas-mario Nom: Matemticas con Mario Organitzaci: Activitat dirigida a nens de 3r cicle de Primria. Activitat idnia per realitzar-se a la classe de matemtiques ja que toca el tema de les fraccions, el canvi en monedes, les operacions matemtiques,etc. Usos de les TIC: Aquesta activitat presenta so, interactivitat i pot resultar fora atractiva pels infants. Es podria realitzar a classe amb la PDI o tamb individualment. Els nens la poden fer a casa seva. (Lactivitat t una segona part, per tant, es podria fer la primera a classe i la segona part a casa) Descripci del procediment: Aquesta activitat matemtica t una srie de parts i est ambientada a una pizzeria. Sens presenta un personatge itali anomenat Mario i ens fa seguir una srie de pautes (tot utilitzant les pizzes com a recurs per a que els nens ho entenguin millor) 1a passa: explicaci duna srie de conceptes terics (procediment que ens podem saltar) 2a passa: sha de resoldre un qestionari relacionat amb els continguts explicats anteriorment (procediment que tamb ens podem saltar) 3r passa: fa planificar i calcular el cost de les pizzes que shan de fer. Cada pizza t un cost diferent i els nens han de saber calcular el cost de les diferents pizzes que hi ha. 4a passa: es disposa una bitlletera amb una srie de bitllets diferents i els infants han de pagar el cost de les pizzes.

5a passa: Dividir la pizza en racions depenent de la fracci presentada. 6a passa: Calcular el preu que costaria una raci de la pizza. Per exemple si la pizza sencera costa 15 euros i lhem dividia en 6 troos, un tros ens costaria 2.5 7a passa: Si el client ens paga amb un bitllet de 5, el nen ha de calcular el canvi. A la pantalla sens presenten les monedes i els nens han de seleccionar les monedes deuro i cntims que han de tornar de canvi. 8a passa: La pizza est llesta i embolicada per emportar-se-la.

Lactivitat en tot moment est ambientada dins una pizzeria, t so, et dna lajuda dutilitzar la calculadora. El feed-back donat s textual i vocal, et diu si est b o malament i et dna loportunitat de rectificar, per no tofereix les solucions.