You are on page 1of 2

Zdroj fotoprbehu: http://www.boston.com/bigpicture/2012/05/food_and_nutrition_crisis_in_s.

html

1. SAHEL - katastroflne podmienky pre preitie 2. ak ivotn podmienky m na svete urite vea ttov, no v niektorch s priam katastroflne. Oblas Sahelu v Afrike je toho dkazom. Autor tohto prbehu chcel poukza na to, e oblas Sahel m vek problmy s vivou a malm mnostvom jedla, pre ktor hlavne deti trpia podvivou a chorobami. Autor chcel tmto fotoprbehom pribli ostatnm uom ak je to ma vne problmy. V Afrike viac ako 127, 000 det a to len do 5 rokov v pse adu v tomto roku trp vnou podvivou a chorobami, ktor sa nutne musia liei. A odhadom jedenho milina oakvaj zdravotn pomoc v celom oblasti Sahel v zpadnej a strednej Afrike. Postihnut s oblasti ako Niger, Nigria, Mali, ad, Burkina Faso, Kamerun, Senegal a Mauretnia. Najhorie na tom je, e nie je dostatok zdravotnch zdrojov a preto ke prinaj svoje deti do nemocnc vzdialench aj 70 km musia vemi dlho aka i ich diea oetria. Poet obet tchto chorb stle pribda. 3. O tom, e Afrika m problmy i u v zdravotnctve alebo s nedostatkom jedla vie urite kad. No neuvedomujeme si ak vne naozaj s. Ke som sa pozerala na niektor z obrzkov pohad na ne bol a hrozn. Vea malch det, ktor nemali ani rok boli plne vychudnut a podvyiven. Ke sa nad tm zamyslme vea z ns si ani nevi o to je nema jedlo. Vina jedlo ete aj vyhadzuje. Mali by sme si uvedomi, e nie kad m tak monosti ako mme my. Viem, e je ak pomc ke chceme naprklad posla aj nejak peniaze astokrt sa tam ani nedostan. Ale pomoc pre nich je vemi dleit. 4.

Len niektor deti dostvaj liebu (prostrednctvom nosovej dojenskej fae). Ruky det musia by oviazan, aby sa zabrnilo odstrneniu rrky. Toto diea je jednm z asi 127, 000 det do 5 rokov veku v ade, ktor vyaduje okamit zchrann liebu pre ak podvivu.

Obyvatelia dedn musia zobra i u mtve alebo chor zvierat do oblasti pte, aby sa zabrnilo zpachu a reniu nkazy u obce Dala v oblasti Sahel v ade.

Deti trpia podvivou a chorobami astokrt nie s ani oetren. Na fotografii je zobrazen meranie detskho obvodu pae s overenm jej rastu.

5. http://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U&feature=related

Vypracovala: Katarna Nemcov 2.A