You are on page 1of 1

CNG TY CP XNK HONG ANH BNH DNG DANH SCH MY IN, FAX, PHOTOCOPY CA CC B PHN

STT B PHN

N.Q.L

KIU MY TN MY
PHOTO CANON IR2016 HP LASERJET 1020 CANON LASERSHOT LBP 810 CANON LASERSHOT LBP 1210 CANON LBP 2900 BROTHER MFC 7220 CANON IR2020 CANON LASERSHOT LBP 1210 CANON LASERSHOT LBP 1120 CANON LBP 2900 CANON LBP 2900

01 MC MY 02 MC MY 03 NHM GC 04 KHO NL 05 K TON 06 K TON 07 K TON 08 K TON 09 K TON K TON 10 K TON 11 P. B 12 P. B 13 P. B 14 P. B 15 TCNS 16 TCNS 17 TCNS 18 DESIGN 19 XNK 20 XNK 21 XNK 22 XNK 23 HT 24 HT 25 LP RP 26 P. TRC 27 28 29 30 THUN HIU TUN HONG PHNG TRC TUYN N HNH KHOA LIN THNH B B TH PHNG LOAN BNH LINH HONH QUN

MY IN MY IN MY IN MY IN FAX PHOTO MY IN MY IN MY IN MY IN MY IN MY IN MY IN MY IN MY IN MY IN PHOTO MY IN PHOTO MY IN MY IN CL MY IN MY IN MY IN MY IN MY IN

EPSON EPL 6200L


HP LASERJET 1020 (1022) HP LASERJET 5200- 16A SAMSUNG ML 1640 CANON LASERSHOT LBP 1210 CANON LASERSHOT LBP 1211 IMAGISTICS IM 2330 HP LASERJET P2055d CANON IR2016 HP LASERJET 1160 HP DESKJET 1180C, 78 COLOR, 45 BLACK HP LASERJET P1006 - 35A HP LASERJET 1100 - 92A HP LASERJET 1020 - 12A CANON LASERSHOT LBP 1210 - 15A HP LASERJET 1020