You are on page 1of 35

1

THE WORLD BEFOREHUYN THOI V S THT V TH GII C I

Tc gi: Ruth Montgomery Coward & Mc Cann Geoghegan


Ni v nhng nn vn minh Lemuria, Atlantic v nhng ging dn u
tin xut hin trn qu ja cu t nhiu triu nm trc nay khng cn
na.

LI GII THIU


Tc gi l mt phng vin bo ch, vn khng tin nhng s huyn b. Nhng
trong nhiu nm, b c chng kin nhiu s k l xy n cho nhng
ngi thn v bn b, bo trc nhng vic sp ti, hoc bo tin ng lc vic
xy ra ti ni khc rt xa, c khi phi vi ngy sau mi c tin theo li thng
thng. B cng tip xc vi nhiu con ng (medium), d nhiu phin gi
hn v vit t ng m ta gi l cu c. Con ng l nhng linh hn c kh nng
tip xc vi ngi sng qua ming hoc tay ca h. Chnh tc gi cng c kh
nng nh my t ng, l cho mt linh hn mn tay ca mnh nh my ra
nhng iu mun ni.

B l mt trong nhiu nh hc gi kho cu v th gii v hnh. Nh nhng
iu hi c t cc linh hn, b vit ra mt s sch, nh: A Search for the
Truth (Tm S Tht), A Gift of Prophecy: Jeane Dixon (Nh Tin Tri Jeane
Dixon), Here and Hereafter (y v sau ny), A World Beyond (Th Gii Bn
Kia) v cun ny.

Cun Th Gii Khi Xa ny cng c vit ra bng nhng ti liu do nhng
linh hn cao siu m tc gi gi l Dn o s (spirit guides) nh my ra qua
bn tay ca b. Dn o s k li s tch t khi khai thin lp a, ngha l t khi
Tri t mi thnh hnh, ri bt u c loi ngi, nhng s phn u ca
nhng ngi thi c (homo sapiens) vi thin nhin v vi nhng ging vt
khng l i tin s.

Khi Dn o s ni n nhng iu kh tin nh cy ci rm rp vng nhit i
ti ni ngy nay bng gi quanh nm, tc gi tham kho v tm thy nhng ti
liu khoa hc trong tp Bch Khoa Ton Th (Encyclopedia Britannica) v vi
cun khc, ni n nhng vt tch cy ci v ng vt b cht cng t ngt di
lp bng rt dy trong nhng trn thin tai i thng c. Khi Dn o s ni
n lc a trn vng i dng ngy nay, hoc ni n bin c ni t lin
hin ti, tc gi cng tm c ti liu khoa hc chng minh s bin i .

2
Dn o s ni rng loi ngi bt u sinh ra trn Tri t cch y t 5 n
7 triu nm. Ngi Bc Kinh (l b xng c xa tm thy ti vng Bc Kinh)
c coi l b xng ngi xa nht m cc nh bc hc c c 500
ngn nm. Nhng khi cun sch ny sp c xut bn (1976) tc gi c bit
cc nh kho c tm thy ti min ng Phi Chu, nhng xng bn tay
ngi ba triu nm trc v xng s ngi mt triu ri nm trc. Bc s
Donald Johnson ni rng s xem xt hn ba chc xng bn tay v c tay ri
rc trn mt sn i cho thy rng bn tay c th c ng nh bn tay ngi
thi nay, ch khng nh bn tay ca hai loi i i (gorilla v chimpanzee) l
loi kh gn ging ngi hn c, hai loi ny vn phi chng tay xung t i.
iu nhn xt ny loi b thuyt ca khoa hc cho rng ngi v kh cng chung
mt thy t.

Bc s Duane Gish cng tm thy ti mt lng sng vng Texas c vt chn
ngi in vo gn vt chn khng long.(c l xa l t, lu ngy t y tr
thnh ). [Khng long (dinosaur) l mt loi vt khng l thi tin s, thuc loi
thn ln, c khi di n 30 thc (100 ft) cao hn 5 thc (18 ft), thng chn
sau rt ln, chn trc rt nh, ui ln v di, c ngn u to, hoc c di u
nh.]

iu ny chng t loi ngi c sm hn l ngi ta tng, v cc khoa
hc gia vn cho rng khng long tuyt chng nhiu ngn nm trc khi c
ngi. Nhng ngi thi c phi phn u kinh khng vi nhng vt khng l
trong nhiu triu nm sng chung vi chng.

Trong cun ny, cc dn o s ni n ba thin tai, mt trong l nn Tri
t i trc khin cho vng i lc Lemuria chm xung di Thi Bnh
Dng, ng thi loi khng long b tuyt chng. Tc gi nghi ng rng sao Tri
t cn tn ti c qua mt tai nn ln lao nhng y, nhng sau c bit
cc khoa hc gia hin i ni Bc cc v Nam cc c nhiu ln thay i v
tr trong thi gian hng triu nm qua.

Dn o s cng ng vi Edgar Cayce. Edgar Cayce l mt ngi M, lm
ngh chp hnh, nhng c kh nng t thi min. Khi ng thc tnh ch l mt
ngi thng, khng hiu bit g hn ngi khc, nhng khi ng thi min, ng
rt sng sut, v c th:

_ Ni r nguyn nhn b him bnh tt ca mt bnh nhn v cch cha, trong
khi cc bc s u chu b tay.

_ Ni ra nhng hnh vi qa kh ca mt ngi trong nhng i trc, a
n hu qu l nhng kh nn m ngi y phi chu ngy nay.

_ Ni v nhng bin c ln trong qu kh v tng lai.

3
ng qua i vo khong 1945, th hn 69 tui. ng cn li hn 30
ngn h s v cc bui thi min ca ng. Theo ng, gn cui th k ny s c
mt ln Tri t i trc na, nhng ln ny c iu ng mng hn l ng s,
v tai nn y s em li mt nn ha bnh, bi l nhn loi s c qu nhiu vn
kin thit phi lo, khng cn u c ngh ti tham vng t ai ca k khc.


I. THU S KHAI

Trong Thnh Kinh (Bible) c cu: "Thu s khai, Thng to ra Tri v
t". Nhng th gii t u m c, v trc l g? Dn o s ni rng:
Trc ch l s trng rng su thm qu sc hiu bit ca con ngi. Khng
c hn mang, khng c ting ng, khng c yn tnh, khng c g c. Th
nhng ci Mnh lc m ta gi l Thng vn c lun lun , v khng c
Thng th khng c vt g, khng c ng lc, cng khng c c ci khng
c.

Hi: ci Mnh lc y t u ra? Dn o s thnh tht ni: Chng ti khng
th tr li cu hi y, v l trc khi pht sinh ra linh hn con ngi th cha c
cun s thin nhin (Cun s ny theo nh ti hiu, l cun s v hnh, m ta
thng gi l s Thin To, ghi chp tt c cc vic th gian khng thiu xt
vic g. Cc nh Tin tri l nhng ngi c thn nhn c th xem thy cun s
y v bit c nhng vic qu kh v lai. Cng th, tt c hnh ng ca mt
ngi t bao nhiu i trc u c ghi vo trong tm thc, m kinh Duy
thc gi l A li a thc hoc thc th tm, thc y bt dit v mang theo kho
tng phc ti t i ny sang i khc theo lut lun hi nhn qu.)

Cho n khi Thng t nhng hnh tinh vo qu o, to nn tc ng
v s ha nhp, th linh hn chng ta ch l nhng phn t ca Ton Th, khng
c s linh hot v hiu bit. Nhng Mnh lc y vn c , Thng vn c
, vn c ci tr thng minh hon ton khn kho, ngoi tm hiu bit ca
tm tr con ngi.

Ci Mnh lc y bt u tc ng, v nhng ngh ny sinh ra trong i Th
y, ri tr thnh s thc. T nhng nguyn t hp thnh mnh li ti, ri nhng
mnh li ti cun vo nhau quay theo chiu hng nht nh, dn dn n nhng
khi ln tr thnh hnh tinh xoay quanh nhng mt tri do t lc ht dn.

Vi hnh tinh dn dn kh cng v ngoi, sinh vt vi t hin ra, trc cn n
gin nh nhng t bo, sau phc tp hn nh trng, tinh trng v bo thai. T
Mnh lc y, gi l Thng , bn ra hng triu triu tn la, mi tn la l
mt linh hn bao quanh i Th, mi linh hn c t do i theo mun ca
mnh. Theo cc Dn o s, tt c chng ta c to nn cng mt lc trong ln
bng n tn la u tin y, sau khng c to ra linh hn no na, v cho ti
nay c nhiu linh hn cn cha bc vo i vt cht.

4
Lc phi thai, cc linh hn l nhng tn la nh do Thng phng ra,
cng nh nhng a tr chp chng i bn cnh cha, u ngy th nh nhau.
Ri sau c mt s lang thang ra ngoi con ng chnh nh nhng a tr mt
nt, mun th sc mnh m khng theo khun kh ca Thng . Nhn ,
nhng tnh xu nh ghen ght, tham vng, pht sinh v cng ngy cng tng
trng.

Ni n s cu to nn v tr, dn o s vit: C nhiu chuyn bin trong
thi gian Tri t dn dn c cng. u tin l kh, ri n nc, ri n t,
n c cy, n sinh vt. Ri nhng linh hn nhp vo sinh vt, hng th n,
ng, sinh sn, ri b rng buc vo thn hnh vt cht.

Ri Mnh lc m ta gi l Thng li sinh ra mt loi sinh vt trnh cao
hn, c bn tay, bn chn, v xng ng thng, vi khi c ln hn, c th
phn bit thin c, v c th iu khin th vt, chim c, nh thng minh hn.
Mi u mi s u tt p, sau v h c t do lm theo mun, nhng sinh
vt y phi hp vi nhng linh hn nhp vo thn sc vt, m sinh sn ra
nhng loi bn nhn d hnh, nh ngi c mng chn nga, c ui, sng, vy
c, lng chim. l cc hu qu thng tm ca s c bt tun lnh Thng
. Nhng bn nhn y xa kia nhan nhn trn Tri t, nay cn nh li l
nhng thn hnh chn nga mnh ngi (contaur), thn d (salyr), ngi ui c
(mermaid).

5
Mt s c tc hnh trong cc ngi m c Ai Cp, nhng thn hnh ngi
c sng, c mng vut, c cnh, hoc b phn bt thng khc. Ngay c n
tng thn Sphinx ti Ai Cp, l mt trong nhng k quan th gii, cng c
tc vi mt ngi, thn s t v c cnh.

Nhng thn hnh y, khng nn coi l chuyn thn thoi, m l c thc, do li
lm nguyn thy l s phi hp vi loi vt.

Ti sao nhng ngi u tin y li phi hp vi th vt, c v chim? Dn
o s ni: Thot k thy, mi linh hn l mt th hng lng th, c c m
lc v dng lc, cng nh Thng . Mt linh hn c th t mun trong
mt xc thn bao lu cng c, hng ngn nm, v th khng cn sinh sn.
Nhng sau c nhng linh hn b rng buc vo thn xc tht v phi hp vi loi
vt, nn cn phi t ra mt h thng cho con ngi c th sinh sn ring
ging ngi v tha mn nhu cu phi hp. Nhn y, mt linh hn nhp vo
thn xc tht c chia lm hai, tc l hai na, v ch khi no ht i vt cht tr
v ci tm linh, hai phn mi li nhp mt. Linh hn u tin nhp vo thn hnh
ngi l Amelius, l mt c th hon ton. Nhng n khi Amelius tr li th
thnh ra hai phn Adam v Eve.

Tc gi nhc li li Edgar Cayce cng ni n tn Amilius, hai ch khc nhau
v chnh t, v Edgar Cayce ch "ni" ln trong lc thi min, cn dn o s
nh thnh ch nn chnh xc hn.

Tp qun thng thng coi n b a v thp hn n ng. Thc ra vic
sinh con ci cc k quan trng. V chng mi chng ta khi tr li Tri t, ly
thn hnh hoc nam hoc n, vy vinh d khng dnh ring cho phi no. Ngay
chnh Thng l mt c th hon ton, chng phi nam, chng phi n;
chng ta gi l Cha, ch l theo tp qun thng thng.

S sinh ra nhng ngi u tin l mt bin chuyn cc k quan trng, khng
nhng v trnh tr khn v thn hnh con ngi cao hn tt c cc sinh vt
khc, m cn v chnh mt phn tm linh ca Thng trong , khin con
ngi, vi s t do lm theo mun, c th t n quyt nh sau khi suy lun,
iu ny hon ton khng c trong loi vt. Y c chn con ng y i, c
thng yu v c th hn, v y l mt phn ca Thng , nn y c th to
ra ngh ri em ngh n ch thc hin. Nh vy, con ngi tr ln mt c
tnh, nhng vn l mt phn ca Ton Th V i, vy th ght b hay khinh khi
mt ngi khc tc l th hn chnh mnh v c To Vt. Mi chng ta l mt
phn ca Ton Th Nguyn Thy, v b tch ra cho n ngy chng ta c
hp tr li vi Thng .

Nhng li Dn o s ni cng tng t li ca Edgar Cayce v nhng nh
siu hnh hc khc, v l tt c s vic u ghi vo s thin nhin, v nhng tm
linh sng sut c c s y, u c ni ln s tht nh nhau. Edgar Cayce
cng ni rng Amelius l thin thn u tin nhp vo thn hnh ngi, v mt
6
s linh hn lm tri mun ca Thng m phi hp vi cm th, khin
cho nhng qui vt c sinh ra. S kin ny tip din trong nhiu ngn
nm.

Nhng t khi linh hn ngi c phn chia ra nam n sinh sn ra cng
ging, Thng t ra lut khin cho loi ngi khng th sinh ra con ci khi
phi hp vi loi khc. Nm ging ngi c vo Tri t cng mt lc, mi
ging c mt mu da ring bit thch hp vi nh nng mt tri v ho ng
vi hon cnh (T trc ti khng khi thc mc, sau khi c truyn Adam v
Eve, rng ai l thy t ca loi ngi. Theo kinh Thnh (Bible), c Cha Tri
(God) to ra tri t c cy ng vt v sau cng l ngi trong su ngy.
Ngi u tin Adam v Eve sinh ra ti vn Eden trong khu vc Assyria
Euphrates, tc l vng ty Chu t a trung hi n vnh Ba t. n khi chu
Adam i th 20 l Abram (sau i l Abraham) v nn i phi i sang Ai Cp,
v chu Adam i th 23 l Joseph b cc anh bn sang Ai Cp, th thy rng
ngi Ai Cp khng phi l dng di Adam. Theo tp Exodus l Jehovah
(chng 6) "l c Cha Tri ca ngi Do Thi" (The Lord of the Hebrews,
chng 3), vy c Cha Tri trong Kinh Thnh ch sinh ra ngi Do Thi, ch
khng sinh ra ngi Ai Cp. Ngoi ra, cn ngi Chu da vng, ngi u
Chu da trng, ngi Phi Chu da en, ngi M Chu da , ai sinh ra?
Nay c cun sch ny, dn o s ni c nm ging ngi c sinh ra ti
nm ni vi mu da khc nhau, nh th c l hn.)

T y mt a cu cng ngy cng ng ngi . Nhng tm linh trong
thn hnh ngi y c th giao tip vi nhau bng ngh, v cng c th t
thot ra khi t lc ca Tri t, to nn nhng vt rt to ln v di chuyn vt
y t ni ny n ni khc. Thc ra h c th phn tn v kt hp li nhng
nguyn t, nn vi phng php gin d ny, ta thy c nhng chic u bng
khng l trn o Easter ( o Easter l mt o trn Thi Bnh Dng thuc
Chi L ), kim t thp ln ti Ai Cp, v nhiu di tch khc ca mt nn vn minh
cao hn ngy nay rt nhiu.


II. NGI TRN TRI T

Cc nh siu hnh hc u cng nhn rng i lc MU, cng tn l Lemuria,
trong qu kh, l ni pht nguyn nn vn minh. i lc y l mt vng t ai
rng ln i t bc California n nam Peru, bao gm mt phn ln Thi Bnh
Dng, m nhng o Hawaii, Taihiti, Polynesia v Easter l nhng di tch cn
st li. T min ty California , by gi thuc b bin ca Lemuria sang n Bc
m, l bin c, trong c vng H Mn (Great Salt Lake) ti Utah. Lu vc
sng Mississippi l b bin pha ty ca lc a Hoa K ngy nay. Nhng khi
Lemuria b chm xung v t nh ln thnh dy ni Rocky v Appalachian, th
trong mt thi gian, sng Mississippi vo nhng i H (Great Lakes), trc
khi mt thin tai khc, mt ln na, thay i a th.
7

Cc dn o s c on rng ngi thi c c trn Tri t t nm
n by triu nm, sau khi nhng bn nhn th l c sinh ra t nhiu triu
nm trc. Ngi u tin l Amelius c thn hnh nh nhng, c th hin din
tc th ti bt c ni no trn Tri t. Amelius v nhng ngi sau cng c
thn hnh nh nh th, u c kh nng chuyn ngh thnh s tht, v di
chuyn nhng vt nng bng cch phn tn ra v kt hp li nhng nguyn t
ca vt y. Chnh Amelius cng l mt ngh ca Thng chuyn thnh s
tht.

Theo dn o s nhiu ngi thi c cao trn ba thc ri, v nhng loi
th, c, chim, phi hp vi h sinh sn ra nhng con d hnh to ln, mt s
nhng con ny c nhiu ti l khin chng c tn th trong thn thoi Hy Lp
v La M.

Trong thi Amelius sng trn Tri t vi hnh th nh nhng, con ngi
khng b bm cht trn mt t v sc ht ca t lc, nn khng nng n.
Amelius l mt th hng lng th, ngha l c m lc v dng lc, l mt
ngi mu hon ton, ch tr khng th n ung, tiu ho v sinh sn, bn nng
ny ch c ph cho ngi sau ny khi c phn chia nam n. Nhng
ngi bt t u tin y lun lun trong tnh trng tr trung khng gi khng
cht nh ngi vt cht. H mun n u l tc th n , cng nh hnh nh
truyn hnh c thy ti tt c mi ni nu c my thch hp. H Atlantis,
Lemuria, M Chu, Chu, u h cng tm cch an i v dy bo nhng
k d hnh.

n khi Thng t ra lut loi no sinh sn ra loi y, khin cho khng
th trn ln hai loi khc nhau, th ngi khng cn phi hp c vi th, chim,
c v sinh sn ra loi d hnh na. T khi c Adam v Eve u tin phn chia
nam n, sinh sn loi ngi lan trn trn mt t, v thi k vng son trn
Lemuria l tng qu sc tng tng ca ngi hin i, n nay hn bn
triu nm.

Nhng ngi u tin sinh sn nhanh chng, v s sinh n t nhin khng
kh khn, nn c nhiu ph n sinh my chc con trong i h. S ho nhp vi
thin nhin c hon ton nn khng c bnh tt, v linh hn ca h c th
trong thn hnh rt lu. Nhng v sau h b rng buc vo vt cht, nn th cht
h tr nn nng n hn v kh nng bo v i sng gim dn i.

T khi Tri t dn ngui lnh, v ngoi co li thnh nhng ni li ln lm
xung, nhng li lm y thay i nhiu ln, khin cho ni ny t chm xung
bin, ni khc t t bin ni ln. Dn o s ni rng gn cui th k ny mt
thin tai nh th s xy ra, nhiu lc a s bin thnh bin c v bin c tr
8
thnh lc a, ni bng gi s nng bc v vng nhit i s ng lnh. Mt s
nh a cht hc cng cng nhn rng Tri t thay i trc nhiu ln trong
qu kh, bng chng l thy c vt tch cy ci, ng vt v khng long di
nhng lp bng dy ti nam - bc cc. Bc s Frank Hibben c ti bn
mi triu th vt b cht cng t ngt trong ln i trc cui cng trc
y.

Dn o s khuyn nhng ai lo s thm ha y hy nh rng i sng vt
cht ch l i sng mng manh. Mc ch ca chng ta l thc hin s ton
thin, cho khng phi tr li i vt cht na. Cng bm vo ca ci trn gian
th cng cn tr bc tin ca tm linh. Trong i sng tm linh, ca ci khng
c ngha g, v mi vt u do ngh sinh ra, mun g c ny tc th. Nhng ai lo
s hy dit vt cht, nn bit rng thn xc tuy mt, nhng linh hn vn cn tn
ti i i.

L do duy nht nm ging ngi khc nhau c to nn l gip cho con
ngi thch nghi vi kh hu. Mu da ca ngi da en cn che thn di
mt tri gay gt min nhit i, v cng d dng n nu trong rng rm m u
ca Phi Chu. Ngi da trng ni gi lnh ma ng tuyt ph, cn t mu sc
che thn di nh mt tri xin nghing. Mu nu c dnh cho nhng
ngi vng bn nhit i Thi Bnh Dng nhiu gi bo. Mu ho
ng vi t Chu Atlantis v Chu M. Sau cng mu vng cho ngi
phng ng hp vi t vng v mt tri t gt. Mi ging c mt thy t Adam
hay mun gi tn g cng c, v mt Eve tng trng cho s to thnh con
ngi hon ton c b phn loi vt.

Dn o s ng vi Edgar Cayce rng Amelius ti sinh l Adam v Eve, c
hai u ti sinh nhiu triu nm sau l Jesus v Mary Madalene. V im dn
o s c t nm n by triu nm t khi c ngi thi c trn Tri t, tc
gi vn cn thc mc cho n ngy 31/10/1975 c c mt bi bo
Associated Press nh sau: "Cc nh bc hc tuyn b hm qua rng xng
ngi c xa nht c tm thy ti mt lng sng kh cn min ng Phi
Chu. Nhng rng v xng hm ha thch ca 11 ngi c c
lng chnh xc bng k thut phng x, c t 3.350.000 n 3.750.000 nm.
y l di tch c xa nht th gii.


III. I LC LEMURIA

Trong bui s khai ca nn vn minh trn i lc Lemuria, nhng loi cy c
nhiu, i sng khng kh nhc. Sau v nhn s gia tng, nhng ngi thi c
phi c gng c thm thc phm. Trc cn l i sng v nh, nay y mai
, v sau h phi gom ht ging trng loi cy c nhn nh ht d. Nng
9
nghip bt u t , v l mt bc tin phi thng, cng nh ngy nay bay
ln mt trng.

Nhiu dn Lemuria lm ngh nh c v t ra c ti trn mt bin. Thot u,
h nhng vng b bin, ri sau di chuyn vo ni a. H nui cu v gia sc
m h coi nh l anh em, nhng khi dn s cng ng th h git n tht. Tuy
rng a s cao ln hn ngi ngy nay rt nhiu, nhng trong thi k th
nghim y, cng c nhng ngi nh b hn ngi ln by gi. Tt c nhng
ngi y u a thch ca ht v nhy ma theo nhp so v nhp trng.

Nhng ngi Lemuria u tin c i sng tm linh cao. H ha nhp vi
Thng , ngha l hiu nhng g Thng truyn dy bng cch truyn t
tng. Dn dn h b rng buc vo Tri t, khin thn hnh nng n hn, v
con mt th ba, l con mt sng sut hiu bit mi s, bt u lu m. Mt s
sng thanh m, n d dt, v lun lun tng nim n To Ha, nn vn c
th thng cm vi Thng . H khng d vo nhng th vui ca ngi trn
tc gi cho tm linh h gn vi Thng . H dy bo dn chng nhng
iu trong sch, ngay thng, nn c dn chng knh n v chia s hoa li
ma mng vi h. T y pht sinh gii thy tu u tin.

Nhng ngi cao siu y cn gi c kh nng phn tn nguyn t v di
chuyn nhng tng ln. n y, tc gi hi n nguyn lai nhng u bng
khng l trn o Easter. Dn o s ni: l nhng tng rt ln nh
du ni cng trng v i m dn t khp ni trn i lc Lemuria ko n t
hp trong nhng cuc i l. Nhng u to ln y vi nhng nt mt khc nhau
tng trng cho cc v thn, mi v ng tr trn mt phm vi ring bit v hng
v mt phng tri. Nhng u y c dng ln trong thi s khai, khi con
ngi cha b rng buc vo sc ht ca t lc, v nh th c to nn d
dng.

Dn o s k li mt s tch v nhng khi khng l y. Trong thi k
gii thy tu c nhiu uy tn, c nhng k ghen ght mun lm gim uy tn y.
H thch nhng thy tu trong ngi n ti v tr hin nay ca o Easter: Ai c
th di chuyn mt ci u khng t ni ny qua ni kia th s c nhn
dng cng v c quyn u i hn ngi khc. Nhng k thch xo quyt
y bit cch di chuyn nhng vt to ln bng mt phng php huy ng tinh
thn gn nh thi min, gp sc nhiu ngi cng nhau tc ng. Mt s ng
t hp li, v n gi nh h u bc ti, nim cu thn ch, v cng nhau
gh vai vo di cm mt ci u bng , nng bng ln c vi phn,
nhng ri kit lc u t c xung. n lt cc thy tu, h dng kh nng phn
tn nguyn t, cng nhau ht ln, ngc mt nhn tri, c ng bn tay, tc th
u khng l bin mt. Tt c m ng hong ht ku ln: "Tr li u
10
cho chng ti." Xin vng, thy tu va ni xong, u hin ra trn mt ngn i
khc. Nhng k thch xu h, v t y uy tn cc thy tu cng cao.

Thi by gi c nhng linh hn t cc hnh tinh khc n thm. Mc d h
mang hnh th khc hn trn hnh tinh ca h, nhng h c th bin thnh hnh
ngi thi c khi h n Tri t. V nhng thn hnh ca h nh gn nh bng
sng, cng nh Amelius v nhng ngi thi c u tin, nn h c th i v
trong thi gian ngh phng ra. Dn o s gii thch rng v h c kh nng
phn tn v kt hp nguyn t, nn h thot ra ngoi nh hng t lc ca Tri
t, h nh hn khng kh, ty mun bin hin chnh thn mnh hoc nhng
tng ln lc no cng c, n ni no cng c. Nhng kim t thp Ai
Cp v cc di tch khng l khc c to dng ln bng phng php y.

i lc Atlantis l mt ni thin ng khng nng khng lnh, dn chng
thuc ging ngi da , v cng c nhng bn nhn thn hnh th knh, l
dng di ca nhng ngi phi hp vi cm th. Khng nh ngi Lemuria
chu kh dy d v nng cao nhng k d hnh y, ngi Atlantis i i vi h
nh nhng con vt khun vc nng n v lm nhng vic ti tin.

Vn minh trn lc a Lemuria ln n cc im. Nn gio dc rt cao, nhng
ngi trng thnh c trnh ngang vi tin s ngy nay, nhiu ngi cn tin
xa hn v kh nng ngoi cm v thc. Chnh quyn rt du dng, ha nh,
hng ngy t vic lm v khng c ti c, khng c th hn. Nu ai c iu bt
ha nht thi vi mt ngi khc, th ngi trng ti gii thch r rng quan im
ca i bn. Khng ngi no b giam vo t ngc, v ngi y c th thot ra
khi tc th, bi l ai cng c th chuyn thnh s thc. Hnh pht v mt hnh
ng sai lm ch l li khuyn nh khin h hiu tnh cht ca iu lm li v
trnh khng ti phm.

V lut lun hi nhn qu, dn o s ni rng lut y c t trc khi linh
hn nhp vo thn xc tht. l lut tri, nu ai lm tri th phi n ti.
Amelius v nhng ngi sinh ra cng thi u hiu lut y. Mt s v cm d
m giao hp vi cm th gy nhn xu n theo chng ra ngoi thn xc cho
n thn sau, khi i sng b Thng rt ngn. Khi ti sinh ra thnh
nhng Adam, Eve v thn hnh khc, h phi c gng xo ci n lun hi y
bng cch i x tt vi loi vt. Nhng by gi Satan li dng c hi iu
khin nhng k lm sai mun ca Thng . V thn sa ng y quyn r
nhng linh hn xu xa, cng ngy cng ng b h, i ngc li con ng d
nh ca Thng , c lc tng chng nh y c quyn nng mnh hn c
Thng , nhng khng phi. Thng vn ton nng, vn theo di k lc
ng nht thi, v khi mt linh hn bit hi ci v hi u v Cha, tc th c s
l ch n y. Do m c lun hi, l chuyn ng bun cho ngi i c phi
tr li nhiu ln vo ci thn vt cht, nht quyt ra sch vt xu xa trong tm
11
thc. Mt s linh hn tin cao n ton thin, hon tt bnh xe lun hi,
khng phi tr li i vt cht na.


IV. DNG DI THIN THN

Vn minh trn Tri t cha bao gi li c tin b nh thi vng son trn
i lc Lemuria v Atlantis. a s dn chng c trnh tr thc cao, v nh s
cn c ca h, cy ci tt ti bao ph khp mt t.

Nhng khng phi l tt c u th mng. Nh s phn thnh do sc ngi
to nn, c vi ging vt sinh sn nhanh hn loi ngi. iu th khng l ph
hoi ma mng, thn ln to ln t bin b ln y mt t, v nhng con khng
long vi thn v i v u nh b, hung bo n ni con ngi phi hp nhau
li trong nhng khu bo v cht ch. Ti Lemuria tnh trng rt nguy nan, khin
ngi ta phi o hm di t hoc moi rng hang sn ni n nu.

Nhng con khng long khng l lang thang khp ni, p cy ci, tn hi
hoa mu, ph hoang vn tc m ngi ta tn cng trng ta c thc n v
bng mt. Chng dy xo ln tt c mi vt trong tm ca chng, mt ngn chn
ca chng c th nt mt a tr con. Chng thng nh nhau kch lit
tranh dnh ming mi ngon nh ngi hoc th vt. ui ln ca chng qut
khp rng rm v sng ngi tm ming n.

trnh cc th d y, con ngi phi sng trong nhng hang m ca vo
thp nh. l mt th gii trong bng ti. Ch c n ng mi dm i ra
kim mi khi nhng th d khng c gn. H sng bng tht sn v t rau c
trng quanh ca hm. Ph n c i ch c trng thy bng ngi i qua ca
hang. H ni vi nhng bng y, tng l nhng tm linh ca th gii khc
n ni chuyn vi h, khng bit rng l bng ca nhng ngi c thn
hnh nh thng ng trc h v quay lng ra nh sng. Tr con khng dm
phiu lu ra ngoi, ch khi khng trng thy c con vt khng l no t xa mi
chui ra khi ca hang. Mt h b chi la v khng quen vi nh sng mt tri.

Nhng gia nh y hn phi vi nhau trong nhng bui l ngn ngi t chc
bi nhng thy tu l nhng ngi cn nh n i sng tm linh xa kia. Trc
mt thy tu, i trai gi nm tay nhau, v tt c cng ht nhng cu chc tng.
Nu c ngi sn c mt con vt, nh nh con th hoc ln nh con tru, th
l mt i tic. H n, h ng, h ni chuyn, h sinh sn. l i sng m
thm tm ti ca nhng ngi Lemuria t may mn.

12
Vy m h l dng di thin thn! Trc khi mt s gan d c gng tr kh
nhng con vt kinh khng y, tng chng t c hy vng cho s tin ho ca
loi ngi.

Dn o s k li mt gia nh Lemuria chng 20 ngi c con v chu, sng
cch y khong 60 ngn nm. H trong hang o su trong t di mt
ngn i, ca hang rt thp, ra vo phi b, gi cho nhng con vt to ln
khng th vo c. H ng trn nhng chiu an bng c mc quanh hang,
sng bng ht d v tri cy, i khi c tht do n ng sn c. H sng trong
bng ti l m, ch c cht nh sng ni gn ca vo v nhng khi t uc,
cy uc lm bng m nhng con vt cht, nhng uc y ta nhiu khi
qu ch dng khi no rt cn.

Mt ngy kia, trong khi n ng ra ngoi sn bn, mt con khng long to ln
nh hi bit c ngi trong hang, n lch ci u nh ca n vo ca hang, c
sc cy ra mt l ln vo. Tt c n b, tr con trong hang s ht hn,
nhng cng phi can m ly gy p vo u n trong khi ming n phun ra
khi. n ng nghe ting n o chy v, ly gio nhn m vo n hng trm
nht cho n khi n cht. Ri my chc ngi nhng hm quanh y phi hp
nhau li li xc n ra xa va trnh mi hi thi, va nhng con vt khc
khi n gn.

l cnh sng hng ngy ca nhng gia nh thi by gi, lun lun trong
tnh trng s hi. H ao c c thy cnh p bn ngoi, cng nh ngy nay
mt ngi gi bnh tt ao c c ln ci tri. Ch c nhng ngi nh c l
khng phi trong cnh s hi ti tm y, v vng b bin cy ci tha tht,
nhng con khng long v voi ma mt (l loi voi khng l c nhiu lng v ng
cong ln) thng khng lui ti. Nhng v ng dn c qu nn ch c mt s t
c hng ci t do y.

Tht l mt ngy quan trng v cng khi mt chic my bay u tin p
xung h Chalda trn i lc Lemuria, em li hy vng cho nhng k khn kh,
dng di ca nhng bc tr thc cao m ngy nay sa xung gn ngang sc vt,
vi i sng trong tm ti khng c tng lai. H ht sc vui sng khi c
bit rng nhng ngi Atlantis mun cng tc vi h triu tp mt i hi th
gii bn cch tr kh nhng con vt khng l.

My bay c th p xung bi bin khng s nguy him, v nhng con vt
khng l khng ni bi ct. Khi nhng ngi Atlantis u tin t chn ln
Lemuria, tin tc lan ra rt nhanh trn khp i lc, ph tan khng kh bun t
trong nhiu th h. Tin tc c loan ra bng h thng mt loi dy leo truyn
m do mt nhc kh ta nh ci trng ca b lc Phi Chu, trng n truyn n
trng kia i xa hng trm dm. Nhng ngi mi n cho hi ngi Lemuria
13
nh l nhng anh em lu ngy mi gp li nhau. Ngi Lemuria chy vi n
ni n khch qu, vui mng khn t.

Khi ngi Atlantis ni n nhng iu mi l trn t h, ngi Lemuria st
si khc, v cm thy khc bit mt tri mt vc gia cnh xa hoa ca ngi v
cnh khn kh ca mnh. Chng khc no mt ngi mi Phi Chu cha bao
gi bc chn ra khi lng, nay c nghe t cnh phn hoa NewYork v Lun
n. Mt s nhng ngi nin trng Lemuria i theo m qu khch tr v
Atlantis cng hp vi nhng ngi t cc nc phng xa n hi. Atlantis
c nhiu tu, nhiu khinh kh cu, nn vic triu tp d dng nhanh chng, v
nhng thanh nin c a i hc v k thut v ha hc.

Phi cng li chic my bay cng vi y l hai nh bc hc iu khin qu
cu pha l nh trong my bay cho ph hp vi mt tia sng ca qu cu ln
trung ng. y l mt phng php tinh vi m ngy nay khng ai hiu c.
Mun bay t Lemuria hoc mt ni khc xa Atlantis, th phi sa son rt cng
phu, iu hp qu cu nh trong phi c vi mt tia sng ca qu cu ln,
khin cho phi c t ng theo hng m bay tr v. Nguyn tc nhng qu cu
pha l c nhiu mt phng b chn vi vi i lc Atlantis, ngy nay khng ai
bit cch to nn v s dng nhng qu cu y.

Ngi Atlantis by gi l nhng ngi tt bng. H thy i sng khn kh
m nhng con vt khng l gy ra cho ngi Lemuria, h thc gic nhng
ngi ny di c sang nc h, v h dy cho cch ng nhng chic tu ln
c th i xa. Nhng h khng cho ai bit b mt Qu cu Pha l, n gip h iu
ng cc my bay v tu ngm ca h. V h c phng tin vn chuyn nhanh
chng tin li, nn nhng ln triu tp hi ng cng c nhanh chng.

C nhng my bay loi nh ch vi ba ngi, buc vo mt qu cu, ch cn
mt khu nh p xung v bc ln, li c b phn iu khin lung gi, i
khi nh my bay trc thng ngy nay, di chuyn gn. Nhng my bay ln
v mnh hn iu khin bng tia sng loi laser do Qu cu Pha l pht ra, cn
phi o di hn, nh my bay phn lc hin thi. Nhng sn bay c xy ti
nhiu ni ch ngi i d hi v tip t hng ha, v khi y Atlantis gi a
v lnh o trong vic sng ch v sn xut cc loi hng. Lemuria trong nhng
ngy cui c coi nh mt b m khn ngoan v du hin, c gng dy bo
nhng nc nh, nhng bn ny a thch i sng ti tn ca Atlantis hn l
trit l ca Lemuria. iu ny khin chng ta ngh n bn tr ti Hoa K ngy
nay.

Trong nhng cuc hi hp quc t, c ngi a ra kin d tm n t
nhng con vt khng l dit con n ngay khi cn nh. Ngi Atlantis ch ra
mt loi hi c "thi" vo t chng khi thun chiu gi, cch y t ra c hiu
14
qu vi nhng con nh, nhng khng sc st hi nhng con ln. Dn o s
t kh c c dng ta nh cp a tm m hay mch nc ngy nay,
nhng tinh vi hn nhiu, tm ra t khng long v voi ma mt, nhng a y
gip cho nhng ngi liu mng i tm ch xc v tr v thi thuc vo t n.
Nhng ngi gan d i tm khp cc ni trn th gii.

Cuc chin u vi khng long v cc vt khng l khc ko di nhiu th
k v c nhiu cuc hi hp quc t bn cch gii phng t ai nhanh
chng hn. Ngi ta t c nhiu kt qu tt p trong vic dit tr nhng
con vt khng l khin chng gim bt, trc khi mt thin tai xy n, y
bin tri ln, lc a chm xung, chn vi i lc v chn lun c nhng con vt
khng l. Khi mt ging no lm nguy hi cho ging khc, th ging y khng th
tn ti lu bn trn Tri t. Ci lut y l mt s cnh co cho nhn loi hin
nay ang lm cho t ai, sng bin v khng kh nhim c nguy hi cho cc
loi khc.

c hi ti sao Thng sinh ra nhng vt khng l y ri li khin
cho chng b dit chng, nh th c phi l Thng lm khng? Dn o
s ni: Thng khng lm. To Ho l mt phng th nghim trng k.
Thot u con ngi cao hn ba thc hoc thp hn mt thc, ri sau tr li
trung bnh hn mt thc ri, v trong my ngn nm gn y li cao hn
trc. Nhng nu nhn loi c tip tc nhim c Tri t, lm nguy hi cho cc
ging khc, th s phi chu s phn nh loi khng long. Mnh c sng th
phi cho k khc cng sng vi mnh, l lut chung ca v tr, nu ch ph
hoi, tn hi ging khc, s khng tn ti lu trn Tri t.

Khi nhng vt khng l b gim st dn i, th i sng con ngi kh, h
c th hng nh sng mt tri v gi mt. Dn s tng rt nhanh chng,
nhng ph n c hng chc a con. Vic sinh sn khng kh khn v khng
cn sn sc nh ngy nay, v l s t nhin, cng nh loi vt sinh con
trng chng cn ai sn sc v dy cch nui con.

Tr con ln ln c dy bo nh nhng ngi cn nh i sng tm linh v
kt ni vi cc linh hn nh ta ni chuyn vi hng xm. Chng c dy cho
bit l do ti sao chng thc sinh ra i vt cht, v chng phi lm vic thin
hon tt s mnh theo lut Tri. Nhng bc cha m cng hiu rng con h cng
l nhng linh hn ngang tui vi h, chn h lm cha m hc hi v tin
ha trong thn xc tht. Nhng a tr Lemuria c l l nhng a tr hon ho
nht trong nhn loi, chng gn nh khng bit n ti li i vi cha m, thy
dy v bn b.


V. NHNG CHIC MY BAY THI THNG C
15

Atlantis l mt i lc huyn o, l tng, xa nay khng u snh bng, vi
nhng rng rm thm u, vi nhng cnh ng bt ngt, vi nhng khe nc
sui, v mt con sng ln ngn cch Poserdia vi phn t ai cn li. Tht l
mt ci thn tin! Vua Atlantis tn l Atlas tc l mt Adam, v l Heputh.

Chu Atlantis chy di t duyn hi ng Hoa K, gm nhng vng b bin
Georgia, Carolina, Virginia, West Indies v Brazil, bng qua i Ty Dng n
gn duyn hi ty Phi Chu. Nhng vua u tin l nhng linh hn tin ha cao,
cn nh i sng tm linh v c th kt ni bng t tng. Vua Atlas phng
nhng lung in v nhng ngi di bt lung in y hiu c vua m
khng cn ni hay vit.

Nhng khng phi l mt trng thi thi min, ch l sc mnh ca ngh.
Sc mnh y ta ra t Atlas qua cc con chu, tr thnh nng lc linh ng, t
y ny sinh ra nhng sng ch k l, cha bao gi c trc khi Chu y b chm.
Vua Atlas phng ra mt t tng, nhng ngi khc bt c ln sng t
tng y a n ch thc hin ngh thnh s tht. C nh th, nhng ngi
Atlantis trong nhiu ngn nm, sng ch ra my bay, tu ngm, tu ni, v tia
in nh loi tia laser ngy nay, a n mt nn vn minh cao tt bc cha
tng c.

Atlas v Heputh sinh ra 24 ngi con v c nhiu chu, u c trnh tm
linh cao. Mi ngi con l mt ng Hong cai qun khu vc ca mnh. Anh quc
ngy nay nm trong phm vi ca mt khu vc, trc khi b lot thin tai nhn
chm tt c t ai t Hoa K n Anh, B o Nha v min ty Phi Chu. Thi
by gi ngi sng rt lu, hng triu nm, nn cha c vn tha hng, v
chng bao lu vua Atlas c hng trm con chu.

Tc gi nhn thy rng nhng iu Dn o S ni trn tng t vi s tch
Atlantis m nh hc gi Hy lp tr danh Plato li cho vn minh ty
phng. Plato c bit s tch y do lut gia i ti Solon thnh Athens 600
nm trc cng nguyn, ng ny sang Ai Cp mi nm v hc nhiu s
tch Atlantis do cc thy tu thnh Sais, th H Ai Cp. Theo Plato k li, v
thn Poseidon sinh ra nm a con trai sinh i, ngi con trng l vua Atlas
c nhiu con chu tip tc tr v vng quc trong nhiu th k.

Dn o S ni thm rng Atlas l con chu v l dng ging thun ty khng
bao gi nhim v chung sng vi nhng bn nhn c t lu trn Atlantis
trc thi Atlas. Ngi Atlantis coi nhng bn nhn th l y nh loi vt lm
vic nng, nh khun vc, cy ba, v sau ny vn chuyn my mc.

16
Tuy c s phn bit gia hai hng ngi v bn nhn, nhng lc u h
khng cm thy b lm dng, v mi bn u lm ht sc mnh. Nhng my chc
ngn nm sau, sinh ra c s tranh chp, khng nhng gia ngi v bn nhn,
m cn ngay chnh gia loi ngi, v by gi mt quan nim h hng v
quan nim ng nht. Khi y Atlas v con chu gn qua i lu ri, dn
chng ng y trn i lc, ng thi nhng chim v th khng l sinh
si ny n ra nhiu, tr thnh mi e da tiu dit nhn loi.

c hi r hn v s cu to loi ngi, Dn o S ni: Ngi ta lc u
ch l nhng hnh bng do ngh ca Thng m thnh, nhng t khi phi
hp vi loi vt sinh ra nhng bn nhn, th b rng buc vo mt t. Khi
Thng sinh ra nam v n l hai phn ca linh hn. Ngi dng nhng cht
liu mt t to thnh nhng thn hnh xc tht, nh to nn loi vt v
cc sinh vt khc, cc nguyn liu cn bn vn th: kh, nc, t, kim thch,
sinh t. Thn hnh ngi ta l s sng to ti cao, cng bng cng nhng th
vt liu nh cc hnh th khc trn Tri t ny. Xin ch ngh rng To Ha c
hai bn tay ln t trn tri th xung co t st trn vi nc, kim thch, cy
c. Thc ra ch l ngh ca Thng dng nhng vt liu thch hp to nn
hnh mt sinh vt hon ton.

Atlantis trong nhiu ngn nm c nhng vua v hong t sng sut ni tip
nhau tr v, mu li ch chung. Ri v sau, ngi Atlantis hnh h nhng bn
nhn, gi chng l lao ng na ngi na vt, cng nh ngi M min nam
trong thi k n in hng thnh, nhng tri ch hnh h ngi da en b bt t
Phi Chu ti lm n l. Nhng bn nhn xu s y thng vi nhau, nn
dng ging khng kh ln c. H trong nhng tp lu, trong khi ngi
Atlantis ging da sng xa hoa, vi trang b t ng do sc mnh ca
qu cu Pha l thu ht nng lc ca mt tri pht ra. Ngi Atlantis c u c
sng to, thch th nghim tt c cc loi kh (hi), kim thch, tho mc, v h
dng nhng bn nhn lm vic nng nhc nh khun vc, vn chuyn, hoc
lm vic nh nh iu hnh nhng cng tc di s ch huy ca ngi Atlantis.

Dn do s ni rng nhng sinh linh t ngoi khng gian c hp dn ti
Atlantis v nng khiu sng to ca nhng ngi y, v dnh nhiu th gi
m lun vi h. Nhng qu khch khng gian y gip nhiu trong vic to
nn Qu cu Pha L v i. Nh sc mnh ln lao ca Qu cu y m nhng
my bay, tu ni, v tu ngm c di chuyn vi mt tc kinh khng. Lc
u sc mnh y c dng vo vic ch li chung, nhng v sau li dng vo
vic ph hoi.

Qu cu v i! Ci lc lng do vic thin v vic c m Edgar Cayce ni
n, hin nay cn nm su di i Ty Dng khu Tam gic Bermuda, y
17
c bit bao my bay v tu bin bin mt mt cch b mt trong nhng thp
nin gn y

Nhng khch khng gian dy cho ngi Atlantis tc nn Qu cu
khng l, sau khi h bt u chinh phc c nng lc bng nhng qu cu
nh iu khin nhng trang b. Trn mt sn i, h tm thy mt mch
thch anh (quart) ln phn chiu tt c tia sng ca mt tri v mt
trng, v mt trng cng d phn vo cuc th nghim ln lao y. Sau khi loi
b ht t bm chung quanh, h khc nhng mt phng rt t m phn chiu
tt c cc tia sng. Thi by gi bu kh quyn hon ton trong sch, nn tia
sng khng b thin lch. V h sn xut nng lc tha dng hng ngy, nn h
tm cch tch tr nng lc cn d vo nhng thng ln bng ng, cho cc
my bay v tu khng phi ty thuc vo s cung ng nng lng mi ngy.

Nhng khch khng gian y n Tri t bng nhng phi thuyn tuyt xo.
C nhiu loi my bay khc nhau, phn ln l nhng a v nhng my xoay
trn khng b sc ht ca t lc khi ct cnh v h cnh. n ni h chuyn
nhng vt liu ly Tri t thnh kh cht lm ra in lc. Nhng ngi
Atlantis theo mu y sng ch ra nhng my bay v tu chuyn ng bng
nng lc do Qu cu v i phng ra.

Theo Dn o S, v c nhng th vt khng l cng ngy cng ng, nn
ngi Atlantis phi tp trung vo nhng khu c tng thnh bao bc, v nhu
cu thc y ti sng to ca h. V h l dng di nhng "linh hn nh hn
khng kh", nn h cn gi c kh nng giao tip vi th gii tm linh v sng
to ra nhng k quan m th gii cha tng thy.

Ti sao nhng ngi khng gian n Atlantis m khng n Lemura? Dn
o S ni: l v ci l ng thanh tng ng, ng kh tng cu, cng c
c sng to nh nhau th d gn nhau hn.

Nhng v khch khng gian v ngi Atlantis phi mt nhiu nm mi to
nn Qu cu khng l, v ci gng phn chiu cha ng qu cu . Ri
h sng ch nhng tu, my bay, c loi my ng yn mt ch trn khng
trung nh mybay trc thng ngy nay. Vi nhng my ny h v c a
nhng vng rng ln trn Tri t. Mt s ha y c tm thy my trm
nm trc, cho thy hnh nh Tri t trc ln i trc sau cng, khi m Nam
cc khng c bng tuyt.

Nhng ha y c tm thy ti Th Nh K hi u th k 18, l s
hu ca c Th Nh K Piri Reis. l bn sao ha rt c, cho thy
nhng dy ni Nam cc trong thi khng c bng tuyt. Nhng nh a d
hc mi n nm 1952 dng phng php o ting vang mi hnh dung c
18
nhng ni y. Ngy nay em nhng hnh chp t v tinh so vi bn a y th
thy rt ging nhau.

i hc Georgetown trong bui pht thanh v tuyn ngy 26/8/1956 bnh lun
v a Reis, ni rng nu khng dng phng php chp hnh t trn khng
trung th khng th no ha c a y.

Trong cun Edgar Cayce on Atlantis, chnh con Edgar Cayce cng c cp ti
a y.

Chc chn rng cha ai c th bay c hi u th k 18 khi a Reis
c tm thy. Edgar Cayce v cc dn o s ng rng nhng ngi
Atlantis l nhng phi hnh gia i ti.


VI. ATLANTIS HIN NHIN C THT

Plato, nh hin trit Hy lp 24 th k trc (427-347 trc cng nguyn)
ni n mt i lc rng ln nm ti pha ty eo bin Gibraltar, l i lc
Atlantis. Khi b chm xung v ng t, Atlantis tr thnh mt vng bin bn ly
trong nhiu ngn nm, tu thuyn khng qua li c. Edgar Cayce trong khi
thi min, ni Atlantis b chm mt dng sau ba trn thin tai, trn sau cht
khong 10.000 nm trc cng nguyn.

Nhng nh a cht hc cng nhn nhn rng nhng i lc ngy nay tri
qua rt nhiu bin chuyn ni ln chm xung trong nhiu triu nm. B bin Na
Uy, Thy in, an Mch, tri ln hng trm thc trong nhiu ngn nm
gn y. o Sivily thuc ngy nay cao 1000 thc trn mt bin m xa l
y bin. Nhng lp than ti Pennsylvania chng t rng vng y trn
v di mt bin t nht 23 ln. Trn ng t tai hi nht trong thi cn i
xy ra 200 nm trc ti th B o Nha (gn b bin ng ca Atlantis) st
hi 60 ngn ngi trong su pht. Nhiu ngi chy n bn tu tng rng
c an ton, nhng bn tu t nhin chm xung bin su 200 thc, ht
xung tt c ngi v tu thuyn ln cn. ng thi t nt ra mt lng Marc
nut c 10 ngn ngi . Nhiu ngi ngy nay cn nh nn ni la Pele
trn o Martinique nm 1902, thnh ph th v 30 ngn dn chng b qut
sch trong vng my pht.

Gn 40 nm trc, Edgar Cayce tin on mt phn Atlantis quanh Bimini
bt u ni ln khong 1968 - 1969. Trong my nm va qua, cc nh a cht
hc chp c nhng hnh ta nh nhng bc tng v nhng ta nh
di mt nc ti . Nm 1949, nh bc hc Maurice Ewing thuc i hc
Columbia, cng b mt bn bo co v nhng cuc thm him di y i
19
Ty Dng trong c ni n vic khm ph mt bi ct nm di su 5600
thc di mt nc v cch xa t lin 2000 cy s, ni y xa l bi bin, v
ch c b bin mi c bi ct.

Bc M thi tin s khc vi hnh th ngy nay, v ngi ta tm thy xng c
voi ti Michigan, New Hampshire, Montreal, nhng ni cao hn mt bin 150
n 200 thc.

Nhng kim t thp ti Ai Cp v Mhic c nhiu im tng t, nh l
nhng ch thp trn cc ngi n Mhic c t lu trc khi ngi Ty
Ban Nha xm chim v em Ki-T gio truyn vo nc. Dn o S gii thch
rng: t i xa xa khng c ni, nhng kim t thp c xy dng trn
Lemuria v Atlantis, l nhng ni cao nht cho cc thy tu tn th Thung .
Bao gi ngi ta cng ngh rng Thng trn cao, tri vi t di.
Thp t tng trng cho ngi ng trn Tri t vi hai tay dang ra, gia
khong t mt t ln n tri.

Trong thi vng son trn Atlantis, theo li dn o s, nhng nh cng ta
nh thi La m, dng , cm thch, t st xy. Nh c kh hu tt,
ngi ta a sng ngoi tri, nn c nhiu hnh lang v sn trng gia nh.
Ngi Atlantis c c sng to, chuyn ngh thnh dng. Nhiu ngi cn
gi mnh trong sch khng ti li, nn c th phng ngh nhanh hn l gi th.
V l y nhng sng tc m thut ging nhau ti nhiu ni trn ton cu.

Ni v lun hi, Dn o s gii thch: Lc u, con ngi u ton thin nn
sng rt lu. Nhng sau v cm d lm d bn linh hn, nn i sng b rt ngn
li. Nhng linh hn y tri qua mt thi gian thin nh kim im li nhng
li lm v quyt nh chuc ti, nn tm c hi tr li i vt cht, do m c
lun hi. Lun hi cn thit cho s tin ha cng nh khng kh th. Khi
trong thn hnh vt cht th linh hn mun tr v vi ng Sng To. H nh
n tnh trng ton thin, v mc d con ng i cc nhc v kh khn, c rt
nhiu linh hn i c n ni v ha ng vi Thng , khng phi quay
tr li thn hnh vt cht na. Khng phi l tt c cc linh hn u u thai.
C mt s mun li trng thi tm linh gip nhng linh hn trong thn
xc tht, c th gi l nhng thin thn h mnh.


VII. I SNG TRN ATLANTIS

Dn o s ni: Trong mt i trc, cch y hn 51.000 nm, tc gi tn l
Thelama, sng cng gia nh trn Atlantis gn Poseidon, thnh ph ln nht
ca Poseidia, trong mt khu vn tri rng ln c tng cao bao bc chung
20
quanh trnh khng long v ma mt. y ci nn nhng con vt khng l
cn hn Lemuria.

Nhng ngi Atlantis c mi nhn di, tc en bng nh than, mt en, mi
t son, da nh ngi th dn M, nhng ngui ny dng di ngi Atlantis.
Khng c tc bi mng tay mng chn, nhng h xoa du ln tay, mt v ngc
gi cho da mm v b nng rm. Qun o h may bng hng dt nhum
mu cc kiu, n ng nhiu khi cn lm dng hn n b. Rng trng nh
ngc trai v khng b su. Rau c v tri cy h u n sng, cn tht th n
nng nhng t n tr khi c i tic. Bao gi cng c mt ngy l mt tri v
mt ngy l mt trng trn c coi l Hong Hu Ban m.

Thng l ng ti cao, t khi c ni n tn, m ch tn xng l Ngi.
Khi cn cu n Thng th chm mi li trn nh ch o v pht m thanh
"o" ch mt tri, v ngm ming li pht m thanh "om" (Nhiu cu ch trong
kinh Pht c ch "m", ta thng c l "m" hoc "n"). Nu c nh th th
l cn nguyn ca ting " Om " trong khi thin (li tc gi).

Cu c nui trong nh nh bn, cng nh ch ngy nay. Chng c
buc yn cho tr con ci, lng c xn nhi gi hoc dt hng len si.
Nhng nh giu hay m tic c khi ko di hng tun l, khch t mi ni c
gi thip mi do chim b cu mang i v em thip tr li v. H khng n tht
chim v cu, coi chng nh nhng bo nhn. Gii cm quyn c nhng lu i
l thin lan rng ra hng my trm thc mi chiu, v h cng lch s tao nh
nh ngi thi nay. Nc c dn bng ng t ging hay t sui trong khe
ni. Ngi Atlantis u sng th my trm nm (Thelama th 300 nm) do h
c nhiu thi gi pht trin kh nng

Trong thi Thelama trn Atlantis. Qu cu pha l v i v cc phi c c
thnh hnh. Thelama gp mt nh bc hc tr tui n Poseidia t ni xa m
ngy nay l Alegia. Y nghin cu cch thu ht nng lc ca mt tri to ra mt
tia sng kiu laser bng Qu cu Pha l v i, chuyn ng cc tu v phi c
i quanh Tri t. Cha Thelama l c vn trong triu, mi y n trong tri v
nh y xa qu. Y t ph y l ngi c bit, khng tin c Thng m y
khng trng thy, to ra v tr, nn khng theo lut tri. Y mun thu ht nng
lc khng nhng chuyn ng my mc, m cn sai khin mi ngi, v y
mun dit chng nhng bn nhn, nh kiu nhng nh bc hc ca Hitler. Tri
li, Thelama rt tin Thng , v th cuc hn nhn d tnh gia Thelama
v y khng thnh.

Y tr li Poseidon v c chnh ph cho php nhm ca y nghin cu Qu
cu Pha l v i. Vic ny phi mt nhiu nm v c nhiu ngi khc cng tc,
nhng y l mt trong nhng nh bc hc ni ting nht sng ch ra qu cu
21
pha l. Mnh lc hng v ca Qu cu Pha l t y gip ch nhiu cho dn
Atlantis, nhng sau ny chnh n li tiu dit i lc v a s dn chng.

S b mt ca Qu cu l trong thn cht. Nhng ngi iu khin vic
kin to ny cng trong mt khu c y tin nghi v xa hoa ti tn. H
hng nhng mt phng ca qu cu mt cch rt tinh xo thu ht nng lc
ca mt tri v phn chiu ra thnh tia kiu laser phc v nhn loi. Khi hon
thnh, nhng tia t qu cu pht ra c th chuyn ng my mc trn tri hay
di bin i nhanh vi tc m thanh. Qu cu khng c t ti thnh ph
Poseidon, m gn ni m ngy nay l o Bimini, lu lu n cn hot
ng.

Atlantis by gi vn minh nht th gii v tt c mi phng din, duy km
Lemuria v trit l. Tnh ham hiu bit ln n cc im, v nhng gii php
c nghin cu theo mi kha cnh nn tin b nhanh chng l lng.


VIII. TRI T CHUYN TRC

Nhng m my bo trc tai ha bao ph Tri t cch y khong
50.000 nm. Dn o s ni rng nhng sinh linh bn ngoi khng gian trng
thy nhiu ng rn nt, cng nh nhng v tinh nhn to ny ngay chp hnh
my v gi bo. T trc Tri t nhiu ln chuyn ng khi v ngoi dn
dn ngui i, nhng nhng ln y khng ng k v cha c loi ngi c hnh
th vt cht, h ch nh l nhng bng sng c th phng mnh n nhng ni
an ton.

Nhng ngi c tm linh sng sut Lemuria bit trc tai ha s n v
khuyn nhng ai cn mun lu li trn Tri t hy di chuyn n nhng ni an
ton hn. Nhiu ngi lnh sang Chu, Phi Chu, M Chu, mang theo ging
rau c, tri cy, ht d, trng t nhiu ngn nm, v c ngi bn x n
tip, nhng ngi ny coi h l ngi vn minh hiu bit hn. Nhng ngi
khc cm thy i sng xc tht v mun tr li trng thi tm linh khi thin
tai n. Nhng ngi lnh khi Lemuria mun bo tn nn vn ha ca h v
lu li cho i sau, h c mt trit l vng vng, ch khng phi l mt cuc t
nn hn lon c an thn.

ng thi nhng ngi khng gian cng bo cho ngi Atlantis bit v tai
ha sp n, mt s ngi ny lnh sang nhng ni m ngy nay l Yucatan
thuc Mhic, hoc Ai Cp, Li Bi, Ty Ban Nha, B o Nha. H m trng dy
vn chng, ton, canh nng, k thut, v cng nh ngi Lemuria, dng
nhng ta nh hnh kim t thp, v lun lun h hng ln Thng .

22
Nhng ngy cht ca Lemuria ko di trong my trm nm. Nhng ngi di
dn em theo kin thc ca h v khoa chim tinh, v c mt s lin lc vi
nhng hnh tinh khc trn bu tri v hiu quy lut chuyn ng ca cc hnh
tinh cng nh Tri t. Nhng ngi Lemuria dy ngi bn x tn th c
Sng To v gip h xy nhng ngi n hng v Mu quc: Nhng n ti
M Chu quay mt v hung ty v n ti Chu quay mt v hng ng.
Tc ny vn cn tn ti nhiu ngn nm sau. Ngi ta nhn thy nhng n
Mhic hng v pha Ty, v n Angkor Wat ( Thin Thch) ti
Cambodia hng v pha ng. James Churchward ni rng khm ph
nhng ch khc ti hai ni ging nhau. Dn o s ni rng thi y khng c
hng ro ngn ng, tuy ging ni khc nhau cht nh nhng vn hiu nhau.

Ri n khong 48.000 nm trc cng nguyn, thin tai kinh khng xy
n. Nhng ni la phun tro, mt t rung chuyn ta nh mt t giy b v
nt, Tri t dao ng mnh v i trc, nc bin dng ln khin ton th
Lemuria chm mt dng, ch cn li vi ni cao nh Hawaii, Cahiti, Polynesia v
mt s o khc.

Bn th gii thay i trong chp mt, v sau trong mt thi gian di,
sng m dy c bao ph trn ni t lin xa nui sng bao nhiu triu
ngi v sinh linh khc. Nhiu khu ng bng nay thnh ni cao khe thm.
Nhng khu thnh ph ln Peru v Mhic xa kia gn ngang mt bin, nay
vt ln cheo leo lng chng tri cao hai ba ngn thc. California ngy nay l
b bin ng ca Lemuria, thot khi nn lt nh dnh vo a lc mi l
min ty Hoa K ngy nay t y bin ni ln. Nhiu m t mi cng ni ln
ti u Chu v Sahara xa vn l y bin sau t thay i a cht tr thnh
vng t ph nhiu.

Cn Atlantis th no? Khng thay i my. Mt phn t min ty chm
xung, trong khong t b bin ng Hoa K n Braxin ngy nay. V ng
xch o thay di, nn kh hu l tng ca Atlantis tr thnh nng bc, nh
hng n tnh tnh con ngi.

Khi nhng vng nng m tr thnh ng lnh, v nhng ni bng tuyt thnh
nhit i, nhng con khng long khng quen vi s thay i thi tit t ngt,
cht hng lot, thn hnh rt ln m u c rt nh nn thiu tr nh. C nhng
con vt khng l di nc, trn cn v trn khng cng khng sng ni.
Nhiu tn tch khng long cn nguyn vn c o thy ti vng bc cc.
Ngy nay ch cn vi loi to ln su di bin, nhng khng nguy hi cho loi
ngi na.

Ngi tuy cng cht rt nhiu v Tri t i trc, nhng nh thng minh hn
nn mt s cn sng xt v bt u cng vic ti to. t ph nhiu c nhiu nn
23
khng c vn s hu t ai, v s ngi b tiu dit khi y gn bng s ton
th nhn loi ngy nay.

Nu thc nh th th iu ny tr li cu hi ca mt s ngi thc mc v
lut lun hi, rng nhn s ngy nay cng ngy cng tng nhiu hn xa th
nhng ngi y t u m ra? Lch s ca chng ta mi bt u t my ngn
nm, u c bit c thi tin s.

o Easter, mt i cao xa l thnh a thing ling nht ca Lemuria,
tn ti an ton. Nhng ngi trc kia di c sang M Chu bt u kin thit li
nhng thnh ph vi nhng ngi n ti Mhic v Pru. Ngy nay nhng
vng ny, ngi ta o thy c nhiu lp thnh ph chng cht ln nhau do
nhng thin tai lin tip v chn vi nhng thnh ph y. William Niven, mt
nh kho cu m, hi u th k o bi ti mt ni gn thnh ph Mxic
City v tm thy tn tch ca ba thnh ph c nm ln nhau qua mt lp
ct dy ch my thc, nhng lp ct ny chng t ni y l bi bin, m
ngy nay trn 2000 thc cao hn mt bin.

Hng triu triu linh hn mt th xc trong nn chm m Lemuria, tr v
trng thi tm linh. Nhng linh hn no tin ha v lm c nhiu cng c,
th khng phi tr li i sng vt cht na, v s tip tc tu tin tr v vi
Thng , cn nhng k lm vic tht c s phi lun hi nhiu ln
hc nhn nhc v tnh thng. Mt s ngi ang sng ngy nay l ngi
Lemuria hay Atlantis, nhng khng phi l tt c u tr li cng mt lc hay
trong khong vi trm nm.

Khi Lemuria b chm xung, nhng ngi Atlantis ngc nhin s hi, h coi
Lemuria l m ca nn vn minh, tuy rng Atlantis tin hn nhiu. Nhng
ngi lnh o Lemuria u l nh trit hc, canh tc v chim tinh, dn u
th gii v trit hc v tn gio

Nay lnh o tinh thn khng cn, Atlantis ch thin v lnh o vt cht. Qu
cu Pha l gip ch cho s sng to rt nhiu, vn minh vt cht cng tin th
nhng k thut gia cng c quyn th. Khoa hc c tn sng trn ht v
ngi ta km tin tng Thng . Tnh trng y cng gn ging nc M
ngy nay, ch trng nhiu v my mc, i sng vt cht ln cao, nhng tn
ngng v trit l xung thp.


IX. BIN SARGASSO B MT

Sau khi Lemuria chm, Atlantis tr thnh lnh o th gii, nhng khng c
lng ngi v tnh kiu cng, ch mun dng v lc bt cc nc khc thn
24
phc. Tuy cha bit dng n cht n nhng vi qu cu Pha l h c th
phng nng lc ca tia sng mt tri lm n nhng thnh ph rt xa. Cp
bc l s rt thng. Nhng ngi Atlantis trong thi k th hai ny v vt em
v nc tt c ci g h thch, t cc ni xa nh M Chu, u Chu v Phi
Chu.

Chnh th ti Atlantis trong thi vng son l qun ch, nhng quc vng tr
v ch trng n o c v tn gio. Nhng sau khi Lemuria b chm, ngi vua
ch tng trng cho nghi l, cn thc quyn trong tay nhng nh bc hc.

Atlantis l mt thnh tr hc vn vng mnh trc khi xy ra thin tai. Nhng
hc gi t khp ni n cc trng i hc ti d lp hc v a cht,
thin vn, khoa hc, ton hc, canh nng. Nhiu ngi c th tnh nhm ti 11
s v c nhng bng tnh tin dng hn my tnh ngy nay. Nhng ti liu c
cht cha trong nhng thng lm bng rut sc vt ch bin c th tn ti trong
nhiu ngn nm nu c bo tr k lng. Nhiu thng ti liu y nay vn cn
nguyn vn trong thng ti liu chn du khng xa Kim t thp ln ti Giza, v
hng thn tng Sphinx. C nhng thng khc c ct ti Yucatan. Hnh Tri
t c chp theo mt phng php khng ging ngy nay. Radio by gi
c, ting ni c truyn bng s phn ng ca thch anh (quartz) trn cht
kim kh v iu khin bi nhng mt phng ca Qu cu Pha l.

Trong 20.000 ngn nm sau trn thin tai, Atlantis dn dn suy i, bn trong
mc nt, ch nh c Qu cu Pha l m cn gi c uy th i vi cc nc.
Nhng khng phi l tt c cc nc u chu thn phc. Nhng dn ni m
sau ny l Ba T hp vi Hi Lp chng li Atlantis. Ngi Atlantis dng Lybia
lm cn c tn cng Hi Lp nhng b nh lui, v khi h tp trung li lc
lng tn cng ln na th mt thin tai kinh khng xy n lm thay i lch
s.

Nhng nh bc hc tng cng nng lc ca Qu cu Pha l, v khut
phc nhng dn Chu cch xa na vng Tri t, ni m ngy nay l Trung
Hoa. H di tia sng xuyn qua Tri t, khin cho v Tri t n tung nhn
chm hu ht i lc Atlantis v lun c Qu cu Pha l.

Vng y ngy nay gi l bin Sargasso. Vng bin b mt ny, phn ln nc
chy xit, vi nhiu ru bin ni trn, trong nhiu th k c mnh danh l
"Ngha a ca i ty Dng". Xa nhng tu bum qua u bin mt dng,
ri sau nhng tu c ng c cng vy.

Qu tra ngy 5/12/1945, mt on 5 chic phi c Hi qun Grumman TBM 3
Avenger ct cnh t cn c Fort Lauderdale , Florida , tp dt, do 5 phi cng
li vi 9 phi hnh on. on phi c gi l Phi v 19, do trung y Hi qun
25
Charles C. Taylor, mt phi cng vi trn 2500 gi bay, iu khin. Chng 70
pht sau, sau khi bay qua pha bc o Bimini, mt phi cng bay trn phi trng
Hi qun Fort Lauderdale, nhn c tnh hiu l lng ca phi c iu khin. Phi
cng ny b lc, c hai la bn u h, Ri nhng tnh hiu b lon, cn c khng
th lin lc c vi ngi no trong s 14 ngi trn 5 phi c. Ngay sau ,
mt phi c hai my Martin Mariner vi phi hnh on 13 ngi ct cnh t cn
c Hi qun Banana River tm 5 phi c lc v dn h v cn c. Nhng ri
sau khng nhn c tnh hiu no ca c 6 phi c, v mc d mt cuc tm
kim v i cha tng c gm hn 300 phi c, 4 khu trc hm, 18 tu tun, my
chic tu ngm, hng trm phi c v tu ca t nhn, v c phi c v tu ca
Anh ng ti qun o Bahama, nhng khng tm thy mt vt tch no c,
khng mt vt du, khng mt phao hoc mt mnh vn. Nhng b mt ca
vng ny c ni n trong cun, "khu tam gic Bermuda" (The Bermuda
Triangle). Tc gi Adi Kent Thomas Jeffrey k r tn 12 chic tu, mt tu
ngm nguyn t v hn mt chc phi c c ghi nhn mt tch ti y t
1909 n 1968, khng li mt du vt g: mnh g, mnh o, hay vt du trn
mt bin, mc d rt nhiu tu v phi c qua li tm kim.

Charles Berlitz trong cun "Khu tam gic Bermuda" (The bermuda triangle) ni
ranh gii bin Sargasso chy di t 200 dm pha bc o Antilles ln, dc theo
v cch b bin Hoa K 200 dm ti mm Hatteras ti North Carolina, ri thng
ra i Ty Dng n Phi Chu v B o Nha, ngc ln hng bc ri tr v
M, ranh gii ny hp vi ranh gii m dn o s ni v Atlantis.

Khu tam gic Bermuda nm trn phn pha Ty ca bin Sargasso gn khu
xa kia t Qu cu Pha l. Berlitz ni rng trong mt phn t th k va qua,
hn mt ngn nhn mng mt tch ti , khng li mt vt tch g ca
nhng phi c v tu thy. Dn o s gii thch rng Qu cu Pha l vn cn
nm di bin Sargasso, v khi mt tri v mt trng n mt v tr no , nh
hng n Qu cu, khin cho nhng tia pht ra lm nguy hi cho tu bin v
phi c i qua tm nhng tia y.

Tr li vi v n Atlantis, n x i lc ny vi sc mnh hn mt triu ln
sc n ca tri bom nguyn t tng nm xung Hiroshima. Khng nhng
nhn chm hu ht Atlantis, n cn gy nn bo t v sng thy triu trn khp
na th gii Ty phng, to nn trn i hng thy v cng d di trong
nhiu thng trn phm vi ton cu. V n y c nhn thy t cc hnh tinh
khc trn bu tri. May mn l nhng tia ca qu cu pha l khng th xuyn
qua lng lng ca Tri t sang tn Trung Hoa, nn vng ny khng h g.
Nn hng thy ln lao c k li trong huyn thoi ca nhiu dn tc, nh
dn Do Thi trong thnh kinh v nhiu b lc khc.

26
Phn cn li Atlantis ch l hai hn o Poseidia v Og. Nhng s di chuyn
i xa bng phi c v tu khng c na v nhng qu cu nh u qu yu.
Vng bin chn vi i lc, nay nh l mt vng bn ly y nhng tn tch.
t ai mi ni ln th kh cn v cht phng x, ta nh sau mt v n bom
nguyn t khng l. Dn Atlantis cn li phi di chuyn n nhng ni khc v
tr trn vi dn M Chu, Chu, u Chu v vng a Trung Hi. Hai hn o
cn li vn b rung ng ngm, nhng ni la thi nhau bng n, ri sau hai o
y cng chm nt xung bin.

Thin tai ny xy ra khong 12.000 ngn nm trc, ch cn li vi hn o
nh nh Azores v Bahamas .


X. TH GII THI TIN S

Trong thi Lemuria ton thnh, mt s dn n lp nghip ti vng ng
bng Chu, ni m ngy nay l Gobi . H lin lc vi mu quc bng ngh v
cng bng tu thuyn. H sng ln ln vi dn bn x da vng, mt trong nm
ging c sinh ra t nguyn thy.

Trit l l mn hc c a chung nht. Nhng ngi n u hng v pha
ng, l hng v i lc Lemuria. Sau khi Tri t i trc nhn chm Lemuria
v nhiu ni i ni ln khp ni, cc thy tu xy ct nhng tu vin trn ni cao,
d ha ng vi v tr lc. gi truyn thng ca Lemuria, h bo ton vn
ha trit l v tn th Thng . Nhng tu vin y ngy nay nm Ty Tng,
v dy ni Hy M Lp Sn xa l mt phn ca ng bng Gobi. Gobi khi y kh
hu m t, t ai ph nhiu, ngy nay l sa mc.

V Qu cu Pha l ca Atlantis khng th chuyn ng my bay v tu qua
na bn kia Tri t, nn khng c my ngi Atlantis n Gobi v Trung Hoa
ngy nay. Nhng v tham vng, nhng nh bc hc cm quyn ti Atlantis mun
chinh phc vng ny, di tia sng qua Tri t, nhng tai ha n vi
chnh h.

Vng n c ni ln sau Gobi v trc khi Lemuria chm. T trc
khng c th dn, ngi Lemuria n rt nhiu v sng chung vi ngi da
vng cng di dn n. Nhiu thy tu n truyn b vn ha Lemuria. Dn
chng n ngy nay l dng di nhiu lp vn minh: Thy tu v dn Lemuria,
di dn da vng, da en, da trng, v nhng bn nhn tuy hnh th khng ging
nhng cng inh n ngy nay, nhng sng tng lp thp nht, nhn
cn tr cng vic dn ch ha x hi ny. V y c rt t ngi Alantis, nn
vn ha khng b nhim c bi tham vng quyn th ca h. Nhng khi
Lemuria chm th ngi Atlantis bt u n ng.
27

Trong tp Bch Khoa Ton Th (Encydopedia Britannica) tc gi thy c
on ni v n . Khi nhng ngi Aryan xm chim n , h thy dn
y vn minh hn h v nhiu phng din, r rng l nhng di dn t min
ng ti (Lemuria v min ng). Churchward trong cun "nhng con chu
Lemuria" (The children of Mu). Ni n nhng ngi Naacal, 70.000 nm trc,
em n y nhng sch "Cm hng thing ling v Mu quc", nhng sch
y c ct gi trong mt tu vin Ty Tng. Trong sch ca ngi Naacal, ni
n nhng ngi Maga lp nghip n 70.000 nm trc, mu da sm v
mt en sc, cu ny c v t ngi Lemuria da mu. Li c cu: Cng nh Ai
Cp, n khng bao gi c mt thi man r trc thi vn minh. n l ht
ngc trai trn trn ca Mu quc Lemuria.

Nhng ngi da trng, thot tin trong vng Carpathe Caucase, dn dn
trn lan v pha ty quanh a Trung Hi ri cng tp trung ti dy ni Pyrne
min nam nc Php. H cng trn v pha ng nam n Ba T v Ai Cp. Ti
Ba T h lp thnh dng ging Aryan m c Quc X t ho l dng di.
Ngi da trng cng cm quyn ti Ai Cp, quc vng l Araaraat. Mt v cao
tng l RaTa theo Araaraat n, cng vi hng trm ngi khc, lo gip
nhng ngi bn x, trong y c nhiu bn nhn c RaTa gip loi b nhng
b phn d hnh. RaTa hp tc vi nhng ngi Atlantis ti Poseidia, dng
phng php gii phu v nng lc nhng qu cu Pha l nh cn xt li,
loi b nhng ui, mng, sng, lng cnh, cho cc bn nhn.

Nhng ngi Atlantis n Ai Cp cng ngy cng ng trnh tai nn, v hai
hn o cn li thng b rung chuyn, v nhng nh tin tri on s c nn
hng thy na. Hermes, l s gi ca Atlantis c nhim v bo v nhng ti liu
qu gi, em nhng ti liu y n Ai Cp v hp tc vi RaTa xy dng kim
t thp ct gi nhng b mt ca thi oanh lit xa.

Kim t thp ln nht c xy dng ti Giza trong thi gian trc v sau khi
Atlantis b chm ln cui, vo khong 10.000 nm trc cng nguyn, trong
c cha tt c nhng ton s tnh v tr cc ngi sao, kinh tuyn, v tuyn v
ng knh Tri t, chiu dy lp v Tri t. v.v...Kim t thp cng c mc
ch lm ci kho cha nhng bo vt ca Atlantis, nhng v thin tai xy n
nhanh chng qu, nn nhng bo vt u b chn vi di bin.

Nhiu ngi ngh rng nhng ngi thng c c quai hm ln v khi c
nh. Nhng nhng b xng c xa c khm ph hn 100 nm trc ti
Php cho thy ngi xa cao hn v xng s ln hn ngi ngy nay. Nhng
ngi y sng quanh a Trung Hi 15 n 30 ngn nm trc, trn cao, g
m cao, quai hm n, thn cao hai thc, khng c v g ging loi kh. Nu
28
thc nhng ngi y l t tin loi ngi, th qu l ngi thi nay suy i
hn xa.

u Chu xa kia ch gm c my hn o Anh quc v Na uy, Thy in
ngy nay, cn phn ln lc a mi c ni ln sau khi Tri t i trc. Nhng
ngi Lemuria v Atlantis cn li dn dn pha trn ging vi ngi da trng ti
u Chu, ngi da vng ti Mng C, ngi da en ti Phi Chu, c Chu v
cc qun o ti vng Nam Dng l nhng t ai Lemuria cn xt li, dn
chng lu ngy mt lin lc vi gii lnh o v thy tu tr thnh man r.
Min Nam cc trong nhiu triu nm thuc vng n i v ni lin vi c Chu,
trc khi b thin tai tch ra bng nhng vng bin rng ln. Ngi Atlantis
ha a min ny nhng thy khng th c v y dy nhng con khng
long v qui vt khng l. Khi Tri t i trc, nhng vt y b tiu dit v khng
chu ni ci lnh bng gi t ngt.

Khi Lemuria hy cn, Alaska trong vng nhit i nh Florida ngy nay,
nhng t c ngi dm v nhng con khng long v voi ma mt rt nhiu.
Nhng khi Tri t i trc, nhng con vt khng l y b cht v bng gi, mt
vng t ni ln bt u t y sang min ng bc Chu, vng ny cng b
ng lnh. Rt lu v sau, mi c nhng b lc du mc Chu i phiu lu qua
y, dn dn tin xung nhng vng m p hn. Nhng ngi Chu y cng
ngy cng n ng, ri trn ln vi nhng ngi da v da nu thnh nhng
ging ph. Nhng ngi Mhic ngy nay c vi nt ging ng l v cuc di
dn ny t Siberia n vng nng m trung M.

Nhiu ngi Alantis lnh nn sang M Chu, y nhng ngi Lemuria
n t nhiu ngn nm trc. t ai ph nhiu, hoa mu c phn pht u
cho mi ngi, khng h c s tranh dnh. Nhng ngi Lemuria bt u chim
vng b bin pha ty hin thi v x Yucatan (Mhic), nhng v sau h di
chuyn n nhng vng t mi ni ln ti vng trung tm Hoa K ngy nay. H
mang theo nhng ti liu v xy mt phng rt kn gn thnh ph Uxmad ti
Yucatan ct nhng ti liu v vn minh Atlantis v v vic xy dng mt Qu
cu Pha l. Nhng khng mt ngi no cn sng st khi bit cch ti to
Qu cu Pha l mt.

Sau khi phn cn li ca Atlantis b chm nt, phng kn y nm su di
nc, lu ngy khng ai cn bit ch xc l ch no, ri n khi t li ni ln,
khng cn c th nhn bit c phng y c chn ti u.


XI. NHNG THIN THN TRONG THNH KINH

29
Nhng nh bc hc ni rng 70.000 nm trc, Bc cc nm vng Nam
cc, v c th mt ngy kia quay tr li. Nhng tng c t lc tri ngc vi
t lc ca Tri t v c khm ph ti n , Php v Nht Bn trong
khong t 1855 n 1929. Trong u thp nin 1960, Ban Kho St a Cht
Hoa K bo co rng theo s nghin cu nhng tng ln thu thp t khp
ni trn hon cu, th c chn ln Tri t i trc trong thi gian ba triu ri
nm qua.

Trong thi vng son ca Lemuria v Atlantis, hai i lc y phn ln nm ti v
tr Thi Bnh Dng v i Ty Dng, tuy nhin khng phi cng v tr i vi
trc Tri t ngy nay. Phn ln lc a M Chu v u Chu cn nm di mt
bin, ni non hu nh khng c, cho n khi Lemuria chm xung by gi ni
mi ni ln nh mt t giy b v nhu. Ti Alaska c nhng vt tch ng vt v
cy ci chng cht ln nhau nh trong nhng thin tai. Nhng thn hnh voi ma
mt cn c tht da v lng nguyn vn c o thy ti vng bng gi bc
Siberia, chng t rng nhng con vt y t nhin b ng lnh. Trong Bc
Bng Dng quanh Bc cc, c rt nhiu tn tch voi ma mt, t gic, ng voi,
nhng loi ny cn rt nhiu cy c sng, khng th no nhng ni quanh
nm ph. R rng Alaska v min bc Siberia xa kia l x nng. Tri li c
nhiu bng chng cho thy rng vng nhit i Braxin v Phi Chu xa kia b
bao ph di mt lp dy bng .

iu c th gii thch ti sao khong 50.000 nm trc ngi Atlantis vi
nhng phi c ca h, c th chp hnh Greenland v Nam cc khi nhng ni
y khng b bng tuyt bao ph (Bn a Reis ni trn)

Trong s nhng thin tai nhiu v k thay i cc din Tri t, c ba ln
ng ch hn c l Lemuria b chm 48.000 nm trc cng nguyn, phn ln
Atlantis b chm 28.000 nm trc cng nguyn, v phn cn li ca Atlantis b
chm nt 10.000 nm trc cng nguyn. Theo dn o s v Edgar Cayce, nn
hng thy trong Thnh Kinh trng hp vi thin tai th hai cch y khong
30.000 nm.

Nhng thi k ni trn ch l phng chng, v thi gian trn Tri t khng
ngha l g i vi th gii tm linh. Ch c rng nhng Adam v Eve hin thn
trn Tri t khong 4 triu nm trc. Amelius vi hnh th nh vi triu nm
trc , v nhng bn nhn nhiu triu nm trc na.

Trong Thnh Kinh ch ni n gia nh Noah, chu Adam i th 10, c
thot khi nn hng thy, nhng thc ra cn rt nhiu ngi khc na, mc d
c hng vn ngi cht Trung ng v hng triu ngi cht ti Atlantis.
Noah l t dng ging Semite, cc chu cht l Abraham, Jacob, Joseph, David
ri n Jesus Christ.

Abraham, chu Adam i th 20, c hai con trai: Con th hai Isaac l con v
c, l dng ging thun ty Lemuria; con ln Ishmaci l con v b, sau ny l t
30
dn tc Rp. Con chu th hai ca Isaac l Jacob, l t dn tc Do Thi (Jew).
Dn Do Thi vn gi c truyn thng ca ngi Lemuria v tn th Thng
(GOD). Nh tn ngng y, ch khng phi l nh c s gip ca ngi
khc, h c cc thin thn tr lc tm mt x s, v sau mt thi gian di
lang thang ri sng nh Ai Cp, h c tr v t ha. Theo dn o s,
Moses l mt ngi Lemuria u thai vo dng ging Hebrew cu dn tc
ny ra khi cnh n l ti Ai Cp.

Tm linh (Spririt) v linh hn (Soul) khc nhau th no?. Dn o S gii thch
nh sau. Linh hn l c th ring bit, l ci ti. Tm linh l ci sc mnh ca
i sng rt t nhiu ngun tin ha. Khi mt hi nhi nhp vo thn xc tht, linh
hn n qua nhiu kip lun hi, to nn mt ci th v mu mc n hnh
ng trong i sng ti. By gi tm linh c rt vo ha nhp vi linh hn y
cho con ng i ti c tt p hn. Tm linh l tinh hoa ca Thng ,
nhng v tch ri vi i khi t khi bt u lm ngi, nn c nhiu ng
cp khc nhau. C linh hn v tm linh u cng hng v hp nht vi ng
Sng To. (Tm linh ni y c l l Tm thc, l A Li a Thc, l Pht tnh
trong kinh Pht.). c cha Jesus gi tm linh l c Cha Thnh Thn (Holy
Spririt: le saint Esprit). Khng c tm linh, chng ta s quay tr v i xc tht
nh th vt.

Ni n cc thin thn, dn o s ni c ba hng. Thng thin thn l
nhng v khng bao gi sinh vo thn vt cht, v khng bao gi tri lut thin
nhin, hon ton ha ng vi Thng . Nhng v y cai qun nhng khu
vc rng ln trong v tr. Th n nhng thin thn, m mt s sng trong
i vt cht. Sau nhiu i sng khng ti li, nhng v ny khng cn tr li v
c gn Thng . Nhng cng c nhiu thin thn khng bao gi sinh
vo thn xc tht. Cc thin thn c nhim v trong vic tin ha ca nhn loi v
ca cc ng vt, thc vt v khong vt.

Sau cng l nhng thn h mnh, l nhng tm linh trc sng trong i
xc tht, nay ht lng gip ngi sng trnh khi tai ng v cht bt thn.
y l nhng linh hn qung i, tuy vy cha c tin cao bng nhng thin
thn v thng thin thn. Mt s thn h mnh gip cho nhng sng kin, nh
Instein l mt trm tip nhn nhng lut v tr nn c th trong nhng gic m,
xy ra nhng ngh phi thng.

Chng ta cng c th tr thnh nhng thin thn nu chng ta bit nghe ting
ni yn lng ca Thng bn trong chng ta, v quay vo (lng tm)
trc khi quyt nh hay hnh s mt vic g. Tt c chng ta cn phi nghe
hoc cm thy ting , nhng thng thng ta vn qun trong khi i trn con
ng ti p ca ta. Khi bn kia ngng ca (ci v hnh) t nhin ta hiu
r th no l phi l tri, v ta sn c tinh hoa ca Thng bn trong chng ta
v khng b nhng cm d vt cht lm lu m tm tr. Ta hiu r rng nhng
hnh ng v thc trong i xc tht lm cho ta xa ng Sng To. Nh
th, thay v c hng khung cnh tnh yu thng thun ty khng ch k m
31
chng ta c th t ti, ta cn phi y hc i hc li nhng bi hc trc
trong nhng thi gian ch i gia hai i sng trn mt t. Cho nn ta cn
phi hc sao cho c th, phn bit tc khc khng lng l ci hay vi ci d,
iu phi vi iu tri, nh ta thuc lng bn cu chng vy. Hy lm vic
thin b vic c.

Tr li tnh trng nhn loi trn Tri t t sau khi Atlantis hon ton chm ht
xung bin, khong 10.000 nm trc cng nguyn, dn o s ni rng ngi
ta dn dn tt xung trnh gn nh d man v khng cn nhng ngi lnh
o ca hai i lc trc na. Nhng phng tin vn chuyn nh thi s khai.
Tu thuyn khng th i li c trn i Ty Dng v bn ly v nhng tn
tch ni lnh bnh. nhng trn thy tai v ng t ph hy cc kho tng ti
liu, v nhng dn tc ri rc qun c li vit c xa, v khng cn tu s ging
dy, khng cn ngi lnh o tm linh. Tr mt vi ni nh n , Ai Cp,
Pru, ngoi ra dn chng khng hiu bit g v vn ha. l thi k en ti.

Trong thi k y, nhng th vt c ngi chn nui lm vic nng nhc,
v nhng bn nhn hu nh mt ht, nh phng php thnh cng ca ngi
Atlantis v RaTa. Khi mi ngi bt buc phi lm ly cc vic chn tay, h
khng c th gi rn luyn tr thc, nn khng tin ha.

Sau nhiu ngn nm thi tin s en ti y, vic hc mi li c phc hi ti
vng Tiu . Thnh Athens v mt vi ni khc quanh a Trung Hi tr thnh
nhng trung tm vn hc. Ngi Ai Cp khng bao gi dp tn ngn uc,
nhng h gi ly ring cho h. T khi Alexander the Great truyn b ngn uc
vn minh cng vi o qun chinh phc, Athens bng sng, Rome (La m) tri
ln v ri sp xung. Lch s bt u t .


XII. NHNG VNG TI SINH

Nhng ngi quen bit nhau trong nhng i trc, c khuynh hng tr
li vng ti sinh cng vi nhau. Cc quc gia cng vy, cng cng vi nhau khi
thng khi trm.

V nhng nn vn ha ca Lemuria v Atlantis tin n cc thnh trong
nhiu triu nm, v v thin v c lun lun i st cnh nhau, khng th ni rng
tt c ngi Lemuria u cao thng v tt c ngi Atlantis u ti li. Nhng
trong giai on sau ca Atlantis, c rt nhiu ngi qu hng say v k thut
v ph hy lc a ca h. Edgar Cayce cnh bo rng nhng linh hn
ph hoi y u thai tr li rt nhiu trong na th k 20 ny, thu ht bi thi
k c bit khoa hc tn tin ngy nay.

Thi k Phc Hng (Renaissance) ti u Chu trong th k 14 v 15, v thi
k M dnh c lp th k 18, l nhng thi dng ln s nghip ca nhng
ngi Lemuria ti sinh. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George
32
Washington, xa Lemuria ri sau Atlantis. Wondrew Wilson sng i th
nht Lemuria, thuc v gii tu s. Khi tr li Atlantis, ng l mt ng hong tr
trong hong cung, nhng t sm ng thin v trit hc v hot ng tn gio.
ng ri khi hong cung dc lng vo vic hi ha v vic tn th, nhng
trong th k 20 ng khng th li cun Clmenceau v Lioyd George theo kin
ng, v hai ng ny l ngi Atlantis thc t. Winston Churchill l mt ngi
Atlantis thun ty, rt tinh xo v chin trn. Franklin D. Roosevelt sinh cng
thi vi Wondrew Wilson ti Atlantis, c ti v tr quc. Anwar Sadat xa cng
gi mt a v cao ti Ai Cp sau thi RaTa v cng tng thng lng gin
ha vi cc ln bang hiu chin. Gerald Ford xa cng l mt nh chnh tr ha
bnh ti Ai Cp v Atlantis. Bao gi cng c nhng ngi t cc nn vn ha
khc nhau cng sinh ra mt thi. V c mt s nhiu ngi xa sng trong
thi k sau ca Atlantis ngy nay ti sinh trn mt t, chc chn rng s c
nhng hnh ng hiu chin, bt ha v v nhn o.

Ni n ng phng, dn o s cho bit rng nhng ngi u tin lp
nghip ti Gobi l nhng ngi hiu bit o Tri, v c y lng t bi bc i vi
tt c nhn loi. V th h truyn li nhiu phc c trn khp vng ny bao gm
phn ln Trung Hoa ngy nay, Ty Tng v Mng C, v s thm nhun ca
tm linh vo i sng hng ngy sn xut ra nhng t tng cao siu cha
tng c: Khng hc v Pht hc

Nhm cm quyn ti ngy nay phn ln gm nhng ngi Atlantis ti sinh,
sng trn t Gobi sau khi Lemuria chm xung bin, v t ch c ti trn
dn da vng. Mao Trch ng xa l mt ngi Atlantis nm quyn ti Gobi trn
10 nm n khi b ngui Aryan xm lng trut quyn. Chu n Lai l mt ngi
Mng C theo Mao, bn nc cho ngi Atlantis. Nhng ngi cm quyn
ti Nga trong my chc nm gn y cng l ngi Atlantis, tuy nhin Stalin xa
l ngi Mng C, kht mu v quyt nh vn ln bng bt c gi no,
tng cng tc vi ngi Atlantis xm lng Gobi.

Sau khi tc gi nhn c nhng li trn ny t lu. Chu n Lai cht v bnh
ung th. Tc gi hi v Hoa Quc Phong m bn ty phng t ngi bit n.
Dn o s ni: Hoa Quc Phong l mt ngi Atlantis trong thi k sau ch cn
li hai o, l mt thy th i thm him n Gobi. Y yu thng mt ph n
Mng C v em th tr v Atlantis. Nhng do s hi v thy ngi ta ch tn th
my mc v sng ch, th thuyt phc Hoa tr li Gobi v lun . Hoa khng
phi l ngi Atlantis c hc thc, v hu ht i y sng trn mt bin, nhng y
khn ngoan, v khi y nghe ni mt s ng ngi Atlantis ri b qu hng v
t rung ng, y quyt nh lp mt t chc thc dn vi y lm ch, v tuyn m
nhng ngi mi n Gobi. Y thnh lp vng quc ring ca y, v cai tr tt c
vng t thuc Trung Hoa ngy nay c ni ln thnh i ni. Nhiu ngi
Atlantis n lp nghip, nhng g y i i gt gao vi h, nn h vt
qua ni i sang n v cc vng ln cn. Y s khng cm quyn ti Trung
Hoa c lu, v sau khi Mao cht, y s phi nhng quyn cho ng.

33
ng Tiu Bnh cng l mt ngi Atlantis c nhiu ti, xa kia y hay i ti
Gobi, cuc hnh trnh rt gian nan v Qu cu Pha l khng c hiu lc qua phn
bn kia Tri t. Y c t tng ha bnh, v nh th l iu tt cho Trung Hoa
v th gii ty phng ngy nay. Y s hp tc vi ty phng nhiu hn Mao,
v s a Trung Hoa tr li vi cc quc gia thn thin. Trung Hoa s tr thnh
mt lnh t th gii sau khi Tri t i trc trong hai thp nin ti, khi t ai
rng ln ca n s b thay i nghim trng v s gii phng dn chng khi bn
tay st ca chnh ph.

Nhng ngi Atlantis lan trn n bc Phi Chu, pha trn vi ngi da trng
t vng Caucase, pht sinh ra nn vn ha Ai Cp mc cao. Cn nhng
ngi da en khng pha trn vi cc ging khc, tin ha rt chm, nhng thi
ca h n. H c sinh ra Phi Chu c nhiu nh nng, nn c mu da
che ch cho h thch hp vi kh hu. Ti y c t nhng con vt khng l v
khng c khng long. V nhng loi vt cng khng sinh sn qu nhiu nh
khng long v voi ma mt ti Lemuria v Atlantis.

Bnh xe lun hi mang li trong nhiu vng nhng ngi xa kia chung
ng vi nhau, khng c ngi no khng phi tr li i sng nhiu ln. V th
khng c ai cn thun ty l ngi Lemuria hay ngi Atlantis. Dn o s ni:
v x hi ta ngy nay a s l nhng ngi Atlantis trong thi cui, nn nhng
lp tr v lp cha ng tui c nhiu hnh ng sai lc nh ph ri, bt cc,
n bom, bo ng, ma ty .v.v... . Ngy nay l mt thi to lon, v im bo
trc bo ng s tip tc trong thp nin 1980, cho n thp nin cui cng
ca th k ny khi Tri t i trc ln na. Mt trn chin tranh khc vi v kh
nguyn t s mang li tnh trng nh ti Atlantis khi nng lc ca Qu cu Pha
l pht ra ph hy Chu M.

Trong thi vng son, khi cha c phi c dng nng lc Qu cu Pha l,
nhng s vn chuyn u bng tu thuyn v xe trt. Vn chuyn bng xe
trt rt kh khn vt v, do nhng bn nhn hoc tru ko trn mt t. Khng
hiu ti sao h khng ch ra bnh xe.

Cng nh tru, ch mo cng c nui trong nh. Chng thuc ging si,
co, hoc cp, bo, s t, nhng loi nh hn, nhiu hn v trung thnh vi
ngi. c hi nhng loi vt y c hn khng, Dn o s tr li: Linh hn
loi vt thuc v mt loi ring v cng l mt phn ca tinh hoa Thng ,
nhng khng phi l linh hn ngi, cng nh tinh linh ca cy c i vi tinh
linh ca t v cc vt khc, mi loi c lin lc ring vi To Ha. Tt c linh
hn ngi l nhng tn la t Thng sinh ra cng mt lc t nguyn thy.
Linh hn loi vt cng tin ha khng ngng, nhng khng bao gi c thnh
ngi, cng nh chim v cy c khng bao gi tr thnh th vt, v mi loi
trong mt phm vi ring bit.

So snh Hoa K vi Atlantis, dn o s ni rng: Khi Hoa K m ca cho tt
c cc dn tc v tr thnh mt ni cha ng nhng ngi ngho t cc
34
nc, chng tc v tn ngng ho tan vi nhau, chng ta s tr nn mnh m.
Cho ti th k ny, Hoa K l mt th d rc r ca Atlantis trong thi k vng
son khi mi chng tc u c hoan nghnh, v tt c mi ngi u c gng
tin ha v Tm linh, v tinh thn v v vn ha.

Hoa K ging Atlantis v nhiu phng din v cn so snh nhng trng thi
n a y ln cao cng nhng trng thi n dn n sp ca t ai mnh
ln y. Chc chn chng ta phi km hm ci lng ham mun v bin v v kh
k thut cho chin tranh v v a v lnh o th gii. Con ng i ngy nay
a thng n mt cuc xung t khc trong nhng thp nin 1980 v 1990
trc khi din ra tai ha chuyn trc Tri t.

Theo dn o s th tai ha ny kh trnh khi. Nhng theo Edgar Cayce,
lut n hu vt ln trn lut nhn qu. Nu khng c Thng ban n
hu, th chng ta s phi tri qua 20 nm xung t bo lc, mu v c th
chin tranh ht nhn trc khi Tri t i trc vo cui th k ny.

XIII. I SANG TINH CU KHC

Nhiu nh chim tinh hc ni rng ngi, vt, c, chim, cy c u b nh
hng ca cc tinh cu khc, Tri t c l cng vy. Chng ta u bit rng
nc bin ln xung l do sc ht ca mt tri v mt trng, v t thng c
ngi ta bit trng ta theo tun mt trng. Nay dn o s li ni rng nhng
linh hn cng phi tri qua nhng rung ng ca tinh cu khc hon b s
tin ha trc khi ha ng vi To Ha. Dn o s cng nhn mnh v s
cn thit tham thin, c n sau khi cht.

Khi linh hn cha tin cao, th chn tinh cu rung ng nh hn nh Kim tinh
(Venus) chu ng d dng hn. Nhng linh hn trn Kim tinh u du dng,
y lng yu thng v lng tn th c Sng To. Trn Ha tinh (Mars) khng
kh nng bng, cho nhng linh hn t chy tnh nng ny hiu chin, cho
nn tt hn l trong i sng vt cht, cn san bng nhng mi bt ha, hn l
chu p lc trn Ha tinh. Nhng ngi no chu ni p lc y th s t chy s
nhanh chng hn, v s khng phi lu trn .

Trn Thin vng tinh (Uranus), c nh hng "nh chin", nhng linh hn
hc hi dn xp bng cch khng ngh n nguyn nhn nhng mi bt ha.
Tuy ni vy nhng khng phi d, v nhng linh hn th hn nhau trong sut
mt i, nay phi lun lun i din vi nhau. Nu h c gng chu ng trong
mt thi gian kh lu trn Uranus th mi bt ha c th s tiu tan. Nhng i
khi c nhng linh hn khng chu ni tnh trng ko di y, nn c dp lin tr li
i sng vt cht, nht nh gii quyt vn trong thn xc tht c th hoc
chin u hoc thng lng ha bnh.

nh hng ca Hi vng tinh (Neptune) d chu hn l ca Ha tinh v
Uranus nhiu. Nhng dc vng c xoay chiu nh nhng, khin cho tm hn
35
c yn tnh, nn nhiu linh hn khng mun i ni khc, nhng ai mun c
nhanh chng hp nht vi Thng th khng mun ko di thi gian yn
tnh, v nhng th thch gt gao l nhng c hi tin ha nhanh chng hn.
Sau thi gian Neptune, nhng linh hn sn sng chu ng th thch gt gao
hn nh Uranus, Uranus l ni mi da linh hn.

Ri dn o s ni n Mc tinh (Jupiter). Mc tinh dy cho tnh t ch ng,
ng thi tnh cng quyt theo l phi, nhng khng c c tnh t ph. Nu
ngi no c cm tng rng mnh cao hn ngui khc, th c nhc nh
rng mnh ch l mt vt rt nh mn, phi ty thuc vo mt ngi m mang
nng au.

Thy tinh (Mercury) l thy ngn. Trn Thy tinh ngi ta c th thy li hnh
nh tt c cc i sng trc v n nh hng i ln hay i xung trong hot
ng tng lai. l mt ni rt nh hun c li cc nguyn ng lc trong
mi ln ti sinh, c gng xa b trong mt i sng tt c nhng nhn xu t
xa. y khng phi l mt ni ngh an nhn, v khng nhng l phi kim im
li nhng lm li trong cuc i mi tri qua, m cn c hng ngn i trc.
Nhng lm li cng nhiu th s au kh cng nhiu. C l v th m c nhng
linh hn can m chn thn hnh bt ton, nh m, ic, tn tt, tr qu
cho nhanh chng.

Th tinh (Saturn) l cao hn ht, l ni nhng linh hn tin n mc ton
thin. Dn o s khng th ni g nhiu v Th tinh, v cha c ln n .
C nhng linh hn t Th tinh tr v ni rng cha trnh cn phi tr
li tu thm.

Dn o s ni thm rng nu trong i sng vt cht m chng ta t ti
mc gn hon ton (ton thin) th nhng cuc hnh trnh sang cc tinh cu
khc rt l nh nhng. Ti sao phi i sang tinh cu khc? V cn phi n b ti
li i vi ngi khc v phi la b thi ch k v trnh thng. l mt
phng php san bng. Cho nn trong i vt cht, cn ci thin nhng ngh
v hnh ng i vi ngi khc, v vic lm y d chu hn rt nhiu l phi
chu kh no tinh thn trn cc tinh cu. Vy ti sao khng bt u ngay t by
gi phng php gt ra cun s thin nhn y! Hy cn nhc nhng iu thit
hi gy cho ngi khc, ri ngay t by gi bt u tm cch chuc li, hoc
gip nhng ngi km ta. Nu nhng ngi lm thit hi cho ta th
cng chng sao, v l vic nhn qu ca h, h s phi n b. Hy mc
h v chuyn , nhng c gip h khi no c th c, hy qun i, tha th
i. Cn trong i vt cht th rt d, nhng khi bc sang ci tm linh th
rt kh. Hy xa b ti li khi cn ngy gi, hy li dng ti a c hi cn
trong thn xc tht.