You are on page 1of 3

SISTEM FAIL PBS (PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ) PERSEDIAN FAIL SEKOLAH

BIL JENIS FAIL CADANGAN PELAKSANAAN JANUARI KANDUNGAN CATATAN

**FAIL PENGURUSAN PBS (PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH)

1. Fail Putih AM 365 *

1.1 Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD 1.2 Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD 1.3 Surat-menyurat berkaitan PBS 2. Fail Pendua ( Fail Kulit Keras Ring File )*** 2.1 PEKELILING-PEKELILING Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD Surat-menyurat berkaitan PBS 2.2 CARTA ORGANISASI PBS SEKOLAH Struktur Jawatankuasa Jadual Petugas Pentaksiran Carta Organisasi 2.3 MAKLUMAT GURU PBS Senarai Guru PBS Biodata Guru PBS Surat Lantikan sebagai guru PBS / Pentaksir Jadual Waktu Mengajar 2.4 PERANCANGAN SEKOLAH PBS Takwim aktiviti PBS Program Tahunan PBS (Mengikut Panitia Mata Pelajaran) Rancangan Tahunan M/Pel PBS 2.5 MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA Minit mesyuarat J/Kuasa PBS tahunan atau bulanan Minit mesyuarat pelaksanaan aktiviti PBS . Minit mesyuarat Khas(Kes Khas) jika ada Laporan aktiviti PBS 2.6 LAPORAN PRESTASI TAHUNAN Data murid PBS tahun berkenaan Analisis Pentaksiran Setengah Tahun dan Akhir Tahun Graf Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran dan Pencapaian Standard

* Simpan di Pejabat ** Fail mengikut Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK)


***Fail Pendua disimpan oleh Penyelaras/SU PBS

2.7 LAPORAN PENCERAPAN/PEMANTAUAN Jadual Pencerapan/pemantauan Laporan Pencerapan /pemantauan Guru PBS oleh GB/PK Laporan Pencerapan/pemantauan oleh Pegawai KPM/JPN/PPD/Nazir 2.8 KES-KES KHAS Murid yang kerap tidak datang ke sekolah Murid yang tidak ada maklumat / Murid luar negara Murid Berkeperluan Khas Kes- Kes Lain

PORTFOLIO FAIL PERKEMBANGAN MURID (FPM)

FEB - OKTOBER

BUAH FAIL BAGI SETIAP MURID

i. Disediakan oleh guru kelas. Setiap murid ada 1 fail (fail di belakang kelas tahun 1) ii. Pengisian fail: semua guru subjek. meletakkan evidens murid (i.e. lembaran kerja) iii. Masukkan mengikut partition subjek masingmasing. iv. lepas 6 bulan : pulangkan balik evidens yang lama pada murid v. Pencapaian Standard Prestasi dan Carta Perkembangan. vi. Catatan Refleksi
NOVEMBER

*Disimpan dalam kelas / tempat yang selamat

PORTFOLIO FAIL SHOWCASE

1 BUAH FAIL BAGI SATU KELAS i. Maklumat Murid ii. Sasaran Pencapaian Murid iii. Laporan Perkembangan Keseluruhan iv. Pencapaian Standard Prestasi dan Carta v. Perkembangan bagi setiap mata vi. pelajaran vii. Evidens terbaik bagi setiap mata pelajaran vii. Masukkan mengikut partition subjek masing-masing. viii. Pendidikan Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) - Borang Skor PAJSK (dari Fail Guru PJ)

* Kandungan showcase diambil dari Portfolio Perkembangan Murid

FAIL PORTFOLIO GURU

JAN NOVEMBER

1 BUAH FAIL SETIAP GURU * Maklumat Guru Standard Prestasi Mata Pelajaran Borang ceklist evidens setiap mata pelajaran

* Sekiranya guru mengajar lebih daripada satu mata

yang ajar. (samada individu/kelompok) (Borang ceklist penting kerana guru akan
key-in data pentaksiran secara online)

pelajaran sediakan satu fail sahaja

Instrumens Pentaksiran Takwim Jadual Waktu Surat Lantikan Pentaksir Salinan Modul Teras Asas dan Tema (KSSR)

RUMUSAN
BIL JENIS FAIL BILANGAN FAIL TINDAKAN CATATAN

1.

FAIL INDUK PENGURUSAN PBS AM 365

PENTADBIRAN

SIMPAN DI PEJABAT

2.

FAIL INDUK PENGURUSAN PBS PENDUA

PENYELARAS

DISIMPAN OLEH PENYELARAS PBS /SU

3.

FAIL PERKEMBANGAN MURID

MENGIKUT BILANGAN MURID

GURU MATA PELAJARAN

DISIMPAN DI BILIK OPERASI PENTAKSIRAN DISIMPAN DI BILIK OPERASI PENTAKSIRAN DISIMPAN OLEH GURU

4.

FAIL SHOWCASE

GURU KELAS

5.

FAIL GURU

GURU