You are on page 1of 29

Pengendalian Kerja Kursus PMR Sejarah

Permainan Tradisional Di Negara Kita

Arahan Kepada Calon

Setiap Calon PMR diwajibkan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah Pelaksanaan Februari ~ Julai Pemilihan tajuk mestilah berkaitan dengan negara kita Ketiga-tiga element mesti dilaksanakan Boleh dibuat secara kumpulan tetapi hasil kerja secara individu

Arahan Kepada Calon

Element 2 dihasilkan dalam bentuk esei sekurang-kurangnya 15 muka surat Boleh menggunakan komputer Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap element

Syarat-syarat Komputer

Fon: Times New Roman Saiz: 12 Langkau: 2 Kertas: A4

Element Dan Aspek Yang Dinilai


Element 1 Mesti ada 4 sumber Mengumpul Fakta Sejarah Element 2 Laporan Kerja Kursus Merekod Fakta Sejarah Element 3 Penulisan esei Penerapan Unsur Patriotisme

Element 1 Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih

Buku Ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang Sumber Melawat tempat kajian

Internet Televisyen Radio VCD/DVD Sumber-sumber lain

E1 - Buku

Ilmiah

muka hadapan buku nama pengarang, tajuk, penerbit, tempat terbit tahun penerbitan

E1 - Akhbar

Nama akhbar Tarikh Photostat keratan asal

E1 Majalah

Nama majalah tarikh kulit majalah fotostat/ asal

E1 - Orang Sumber

nama umur alamat fotostat kad pengenalan /mykad (kedua-dua belah) temubual Cikgu - Aziz/Ustaz/Cikgu Ismail CD-ROM tanpa terbitan

E1 Internet

alamat Laman Web sertakan bersama bahan-bahan

E1 - Televisyen

Tajuk Program: Adat perkahwinan Masyarakat Melayu Tajuk Rancangan: Nona Tarikh: 6/5/2007, 13/5/2007, 20/5/2007, 27/5/2007(setiap hari Ahad) Masa: 2.00 3.00 petang Rangkaian: TV 3

VCD/DVD

Tajuk Program Terbitan (fotostat kulit VCD/DVD)

E1 - Melawat tempat kajian


Nama tempat/bangunan Alamat

Elemen 2 Mengumpul Fakta Sejarah

Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Objektif kajian Kaedah kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran Rujukan

Penghargaan

mengucapkan terima kasih kepada 3 pihak guru mata pelajaran Sejarah * mesti tulis nama guru * ibu bapa/orang sumber * rakan-rakan (3 markah )

Objektif Kajian

mesti ada 3 Isi kandungan/iktibar (isi kandungan/tajuk) - mendapat pengalaman mencari maklumat bagi menyiapkan kerja kursus. mendapat kemahiran memproses fakta sejarah (iktibar kepada diri) menghargai /menyanjungi warisan budaya bangsa/Malaysia (iktibar kepada bangsa & negara) (3 markah)

Kaedah Kajian
Perlu ada 3 Kaedah Penyelidikan

Segala fakta dan maklumat yang diperoleh dari buku ilmiah ditafsir dan dianalisis

Penyelidikan perpustakaan Temu Bual Lawatan dan pemerhatian Analisis Dokumen ( 3 markah)

Hasil Kajian

Aspek Kajian: Permainan Wau / Gasing / Congkak Bab 1: Nama Permainan Bab 2: Latar Belakang

Asal-usul Negeri yang mempopularkan permainan ini Kaum / etnik yang terlibat

Hasil Kajian

Bab 3: Tujuan dimainkan Bab 4: Alat-alat yang digunakan Bab 5: Cara dimainkan

Rumusan
Menyatakan dan menghuraikan 3 unsur patriotisme berkaitan dengan tajuk /iktibar kepada diri, bangsa dan negara unsur berbangga dengan warisan budaya Malaysia menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa Iktibar kepada diri mendapat pengalaman dan kemahiran menjalankan kajian Sejarah Tempatan mendapat keyakinan diri Iktibar kepada negara Pemainan tradisional harus dikekalkan sebagai salah satu cara untuk memupuk perpaduan rakyat berbilang kaum

Lampiran

bahan asal gambar keratan/surat khabar/majalah/gambar kahwin - surat khabar peta- lokasi (Lukisan) mesti menulis penerangan di bawah setiap gambar/peta ** penerangan keratan Untuk surat khabar Cina perlu diterangkan dalam Bahasa Melayu di bahagian bawah (3 markah)

Rujukan

Buku Ilmiah

Siti Razmah Hj. Idris, Fatimah Azzahra, 1996, Siri Budaya Masyarakat Malaysia Orang Iban, Petaling, Jaya Selangor Darul Ehsan: Penerbit Pinang. C. Jasman Ahmad, Rosnah Ramli, 1997, Siri Kebudayaan Masyarakat Malaysia Masyarakat Melayu, Associated Educational Distributors (M) SDN. BHD., Melaka.

Akhbar

Utusan Melayu, 18, Mei 2007, halaman 1.

Orang Sumber Encik Ismail , 43 tahun, No. 21, Jalan Lundu 7, Taman Indah, 96000 Sibu.

Internet

Warisan Budaya Malaysia: Adat Resam: Masyarakat Melayu: Perkahwinan, http://malaysianna.pnm.my/01/01010201mel_ merisik.htm.

Majalah

Nama majalah, tarikh, penerbit ,halaman

TUGASAN 2 Elemen 3

Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi 4 unsur patriotisme.