BML3083 Semantik Dan Pragmatik Dalam Bahasa Melayu.

PEMARKAHAN 1. ESEI ILMIAH (a) (b) 2.

FORUM JUMLAH

BML 3083: SEMANTIK DAN PRAGMATIK DALAM BAHASA MELAYU

PORTFOLIO TUGASAN 1
DISEDIAKAN OLEH NAMA MD ALI BIN AB AZIZ NO. ID D046102 NO. TELEFON 013-6076140

NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD RASHID BIN MD IDRIS TARIKH SERAH: 05 APRIL 2012

1

ISI KANDUNGAN FORTFOLIO PERKARA HALAMAN 3-4

Pengenalan

1.0 Contoh metafora dalam Bahasa Melayu 1.1 Metafora dalam pembinaan puisi 1.2 Metafora dalam penulisan novel 1.3 Metafora dalam peribahasa 1.4 Metafora dalam pemilihan tajuk drana 1.5 Metafora dalam lirik lagu
5 6 7-8 8-9 9-10

2.0 Rumusan

11

Biblografi

19-10

Tugasan B Pengenalan

20-21

1.0 Sinonim 2.0 Antonim 3.0 Polisem atau polisemi 4.0 Homonim 5.0 Hiponim Rumusan Bibliografi Forum

22

21 22 23-26

Tugasan A
2

frasa. ibarat. 3 . pg 1029). Berdasarkan maklumat [online]. „Semantik‟ atau bidang makna sebenarnya menjadi sebahagian ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna sesuatu perkataan . ayat dan ajaran . Antara pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Abdullah Hassan dan Ainon Mohd ( 1996) pula berpendapat bahawa metafora ialah kiasan yang tidak menggunakan perkataan – perkataan seperti seolah-olah.Pengenalan Bahasa merupakan sistem yang amat penting bagi manusia. terdapat pelbagai perkatan yang menjekaskan maksud bahasa. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu merujuk aspek–aspek seerti dan rujukan . Justeru itu .2001. seakanakan. Antaranya merujuk kepada „metafora‟.livejournal.html .com/1712.Ini bermaksud sesuatu perkataan itu mempunyai makna lain untuk tujuan tertentu. Oleh itu metafora merujuk kepada asatu proses linguistik di mana sesetengah karakteristik sesuatu objek „diangkat ke atas „ atau dipindahkan kepada orang lain. http://muhd- arif. menjelaskan Semantik secara ringkasnya sebagai satu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. metafora ialah pemakaian kata-kata yang menyatakan sesuatu makna atau maksud yang lain daripada makna biasa atau makna sebenar perkataan berkenaan ( sebagai perbandingan atau kiasan ). bahasa sentiasa dianalisis dan didekati menggunakan pelbagai pendekatan untuk mengkajinya. peribahasa ( termasuk simpulan bahasa ) dan unsur semantik dalam nahu. jenis-jenis makna. Berdasarkan modul Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu ( 2011 : 131). perkataan . bagai dan umpama. laksamana. perkataan metafora dikatakan berasal daripada perkataan Greek iaitu „meta‟ bermaksud „atas‟ manakala ‘ pherein’ bermaksud „diangkat‟. Bagi suatu unsur yang dinamik. Berdasarkan Kamus Dewan (4th. macam . bak. ayat . seperti.

metafora digunakan dalam pelbagai jenis penyampaian yang merujuk kepada perbandingan alam. Merujuk kepada kenyataan ini berikut adalah contoh-contoh metafora dalam Bahasa Melayu yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. tajuk drama masyarakat. Setelah membuat kajian dan penelitian .Menurut Lakoff dan Johnson (1980) menyatakan bahawa metafora menembus kehidupan seharian . lirik lagu dan penulisan novel.objek dan sebagainya dengan maksud yang merujuk sekitar kehidupan manusia khususnya. kata-kata nasihat dan hujah para pemikir Islam . penggunaan peribahasa. manusia menggunakan metafora untuk memberikan keterangan tentang sesuatu yang abstrak atau sesuatu konsep yang baru dan sukar untuk diterangkan.haiwan. Antara contoh metafora dalam Bahasa Melayu yang diperolehi adalah dalam pembinaan puisi. Cara yang terbaik ialah mengaittkan dengan sesuatu perkara yang konkrit atau fenomena yang dikenali dan mudah difahami oleh masyarakat. bukan sekadar bahasa tetapi fikiran dan tindakan. i)Dalam pembinaan puisi v)Dalam lirik lagu CONTOH METAFORA DALAM BAHASA MELAYU ii)Dalam penulisan novel iii)Dalam peribahasa iv)Dalam tajuk drama Rajah 1 : contoh-contoh metafora dalam Bahasa Melayu 4 . Biarpun begitu mungkin banyak lagi contoh metafora digunakan tetapi saya akan mengupas enam di antaranya seperti gambarajah 1 berikut. Contoh Metafora dalam Bahasa Melayu Metafora telah digunakan sejak awal sejarah kehidupan manusia.

38) berikut : Sungai Hayat Ini sungai berliku Airnya sekeras batu Arusnya mata pisau Muaranya tanda tanyaku Dengan nyali keyakinan Di sini ku kayuh sampan harapan Pada airnya ku saring kelembutan Padaarusnya ku jarring kebeningan Ini sungai berliku Mengapungkan degup rinduku Mengalirkan pijar cintaku Kesamudera Maha Khalikku 5 . melalui zaman penulisan sehinggalah zaman mutakhir. 2006 . Unsur metafora dalam penulisan puisi membawa makna. melalui penulisan kumpulan puisi .‟ Sungai Hayat‟( Jair Sulai.” Daripada kenyataan itu jelaslah menunjukkan kebanyakan dipengaruhi oleh kejadian alam semulajadi karya penulis Melayu . menempuh pelbagai pengalaman menuju ke negeri yang abadi. menjelaskan bahasa perlambangan atau metafora adalah elemen penting dalam puisi Melayu dan menentukan nilai estetikanya : “ Kita dapat menyimpulkan bahawa „Metafora” atau kias ibarat adalah antara alatan terpenting sastera Melayu sejak awal lagi .Ini jelas dapat dilihat dari baris-baris puisi (pg. pemikiran dan mesej puisi . Contohnya . maka ini menjadi amat penting malah menjadi satu ciri dasar dalam estetikannya.i) Metafora Dalam Pembinaan puisi Muhamad Haji Salleh (2002: pg 135) dalam huraian tentang Sungai Hayat. 2001) unsur alam semulajadi iaitu „sungai‟ yang diberi sifat „hayat‟ iaitu manusia yang hidup menumpukan sebuah metafora yang membawa cerita perlambangan tentang sebatang sungai yang maksudnya perjalanan diri sentiasa berterusan . Oleh sebab itu orang Melayu suka menyampaikan makna secara tidak langsung . sama seperti sebatang sungai yang mengalir ke muara.

antaranya metafora. „Rindu‟ membandingkan perlambanagan sifat ombak yang menyimpan seribu satu rahsia yang tersirat di dalam lautan dengan membawa makna perasaan yang dibawa . Berdasarkan kepada kenyataan ini jelaslah bahawa gaya bahasa metafora digunakan juga dalam penulisan novel bagi mengindah dan mempelbagaikan penyampaian bahasa untuk mengamit pembacaan penggemar novel. Novel ini mengisahkan kisah hidup Izzah. Sebagai contohnya. 2009 dalam Kajian Gaya Bahasa Metafora dalam Novel Laskar Pelangi ). Tajuk novel yang berunsurkan metafora menerangkan keseluruhan penceritaan novel itu. „Ombak‟ dititipkan dengan sifat manusia.ii) Metafora Dalam Penulisan Novel “ Novel menjadi salah satu bahagian dari bahasa tulis yang perkembangannya tidak luput dari bahasa kreatifitas pengarangnya. Sumber: koleksi novel pilihan isteri saya. saya memilih novel „ Ombak Rindu „ yang tidak asing lagi malahan sebagaimana umum tahu novel ini juga telah difilemkan. Akhirnya kehidupan yang berliku dan dihadapi dengan penuh kesabaran membuahkan kebahagiaan dan kasih antara watak utamanya. 6 . Bukan itu sahaja penggunaan metafora di dalam novel juga memberi impak makna yang tersirat dalam kata-kata yang diungkapkan . yang penuh dengan keperitan dan permainan rahsia perasaan .” ( Puji Mawarti. Selain itu memberikan tajuk menggunakan bahasa metafora juga melambangkan isi kandungan flot penceritaan sesuatu novel. Wujud dari kreativitas pengarang tersebut salah satunya melalui penulisan gaya bahasa.

Keadaan ini menyebabkan kita memahami sesuatu pengalaman dengan entiti bukan manusia dari sudut motivasi. „melukut di tepian gantang‟. Peribahasa ini bermaksud seseorang yang diharapkan boleh menjadi pelindung sebaliknya telah memusnahkannya.iii) Metafora Dalam Peribahasa Peribahahasa dilihat berupaya mendukung pelbagai takrifan.UPSSI (2011: 65 ) menyatakan peribahasa mencerminkan ketajaman renungan dan pemikiran nenek moyang kita yang membandingkan reality kehidupan dengan segala gerak laku manusia dan alam sekeliling.‟ biar mati anak jangan mati adat‟ dan lain-lain. 7 . metafora yang digunakan adalah „metafora ontologikal „ yang dilihat pada objek fizikal yang diberi sifat perorangan. Justeru itu bertepatan dengan kajian metafora dalam kehidupan seharian ini maka peribahasa tergolong dalam metafora juga. antara lain contoh peribahasa dengan corak metafora adalah „resmi padi. tingkahlaku dan aktivitiaktiviti manusia. pagar makan padi „Pagar‟ merupakan objek tidak bernyawa yang diberikan sifat perorangan di mana pagar digambarkan berupaya melakukan aktiviti yang dilakukan oleh manusia untuk terus hidup seperti „makan‟ sewaktu perut lapar. Contoh ini dapat dlihat dalam huraian peribahasa yang dipilih iaitu : Harapkan pagar. Dalam menilai metafora yang digunakan dalam peribahasa. Selain itu . Menurut lukman Ariffin & Abu Khair Atan dalam dalam Modul Semantik dan Pragmatik. semakin berisi semakin menunduk‟.

Kenyataan itu dikukuhkan lagi dengan ulasan Ullman & Stephen ( 1966:84). Drama ini pernah ditayangkan di Astro Prima pada 9 Disember 2009 dan diulang-tayang terkini pada minggu lepas ( 5 April 2012 ).iv) Metafora Dalam Pemilihan Tajuk Drama. Sumber : http://gengkeretasapu.” Justeru itu antara sedar atau tidak banyak drama-drama tempatan menggunakan kaedah bahasa metafora dalam pemilihan tajuk drama tersebut.com/2011/07/denai-berbisik-telemovieargh. Antara yang menarik perhatian saya adalah drama „ Denai Berbisik‟. Berdasarkan kajian Zurinah Hassan (2001) dalam tesisnya menjelaskan adanya penggunaan penciptaan metafora yang menghubungkan unsur alam dan manusia seperti „kaki pagi‟. seorang ahli falsafah Itali menyifatkan kaedah pembinaa metafora seperti ini sebagai „anthopomorphic metaphore”. from human sense and human passions.html#ixzz1rrhVK44g 8 . “ expressions reffering to inaminate objects formed by transfers from the body and its part.blogspot. Tajuk drama ini mengambarkan keseluruhan flot cerita. Menurutnya lagi Gian Battista Vico. „lambaian senja‟ dan lain-lain lagi.

gembira dan sebagainya yang ditafsirkan melalui metafora. suka. v) Metafora dalam Lirik Lagu Lagu adalah salah satu cabang seni yang sangat mementingkan persembahan lirik yang indah dan puitis. „Luka‟. objek dalam alam yang diberi sifat manusia . penuh dugaan dan cabaran dalam memikul amanah ibunya untuk menjaga adiknya yang terencat akal sehingga akhirnya dia terpaksa kehilangan adiknya yang disahkan mengidap AIDS. duka. Kemudahan alam yang disifatkan ada duri. sedih . „ Berduri‟.Merujuk Kamus Dewan (2007.4th :332) denai bermaksud bekas jejak binatang di hutan ( semak. Penggunaan metafora pada „ Denai Berbisik‟ bersesuaian dengan jalan cerita drama ini yang menyayat hati. Sebagimana sajak atau pun syair. perbuatan manusia yang dititipkan perasaan . „Bicara‟. alam yang dikaitkan dengan perorangan atau maksud lagu yang dikiaskan dengan pengalaman. Jalan Berduri Awan mendung yang berarak kedinginan Lautan keruh yang bergelora kecewa Bayu nan lembut yang berhembusan kesedihan Kini jadi taufan kehilangan rakan 9 . Unsur metafora pada „Jalan‟. kecewa. setiap bait dalam lirik merupakan penceritaan kepada lagu tersebut.‟Merindu‟. „Purnama‟. Kisah perjalanan hidup seorang abang yang dilakunkan oleh Zulhuzaimi yang sangat sukar dan berliku. Sebagi contohnya lagu-lagu Siti Nurhaliza di antaranya „ Jalan Berduri‟. Tajuk lagu juga memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej keseluruhan lirik lagu. Purnama Merindu‟. Lirik yang ada unsur perbandingan objek. Berikut contoh lirik lagu „Jalan Berduri‟. Bicara Luka‟. belukar dan lain-lain ).

Mengapa duka lara seringkali melingkari diri Bilakah berakhir kisah pilu dari hidupku Jauh ku pergi bawa hati Jauh ku pergi bawa diri yang sepi Oh mungkinkah ku bertemu oh bahagia yang ku cari Segala kepahitan kurasa ku pendamkan Tak mungkin dapat ku meluahkan pedihnya Biarlah daku mengharungi sendiri Waktu sakitnya daku rasakan derita Penyanyi: Siti Nurhaliza Taruddin Gaya bahasa metafora merujuk kepada lirik yang berwarna merah .Sekian lama daku mencari bahagia Namun tiada ku semukakanya di mana Jalanan ku tempuh penuh duri Beginilah suratan hidupku ditentukan. 10 .

( 1548 patah perkataan ) 11 . Jelaslah bahawa masyarakat Melayu khususnya sangat akrab dengan metafora kerana penggunaannya yang kerap terutamanya dalam lisan dan bertulis dalam bentuk persembahan. perbuatan dan sebagainya Metafora juga adalah cara yang berkesan untuk menyampaikan sesuatu mesej atau makna dalam bentuk teringkas. sesi dialog. tumbuhan dan yang seerti dengannya yang dikaitkan atau dihubungkan dengan sifat manusia . pernyataan perasan dan pengajaran dengan pengalaman bahasa yang realtif. pengalaman. perkongsian . puitis dan penuh penceritaan. perasaan. yang berkaitan. ilmiah.RUMUSAN Setelah dihurai dengan panjang lebar dan berdasarkan penelitian dari bahan bacaan dan maklumat yang diperolehi daripada bahan rujukan didapati metafora adalah satu gaya bahasa yang sangat indah. objek. indah. termudah. penuh dengan makna yang dirungkaikan menggunakan perbandingan alam.

html#ixzz1rrhVK44g accessed (2012/4/14) Fauziah Ashari .BIBLIOGRAFI Definasi Metafora. Universiti Pendidikan Sultan Idris . OmbakRindu (25th)Shah Alam. Jair Sulai. Dewan Bahasa dan Pustaka.html. ( 2007). (2006). (2012 ) [online] : http://muhd-arif.. acessed :(2012/3/30) 12 . Sungai Hayat : Kuala Lumpur . Puji Mawarti. acessed .blogspot. Grup Bahasa Karangkraf.html acessed : (2012/3/30) Denai Berbisik. (2009). Kamus Dewan Bahasa ( 4th ).com/2011/10menyusur_metafora_dalam_sungai_hayat.livejournal.com/KAJIAN_GAYA_BAHASA_METAFORA_DALA M_NOVEL_LANSKAR_PELANGI_KARYA_. (2009).. Oxford Basil Blackwell. Dewan Bahasa dan Pustaka. http://zarinahhassan:blogspot.( 2012/4/14) Ullman & Stephen . Universiti Putra Malaysia : Tesis Master Sastera [online] . BML Semantik dan Pragmantik Bahasa Melayu : Tanjung Malim Zarinah Hassan (2001) Penggunaan Unsur Alam Sebagai Pelambangan Dalam Puisi Melayu Moden. Hajah Noreshah bt Baharom et . Languange and Style. Kajian Gaya Bahasa Metafora Dalam Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. al.Kuala Lumpur. Universitas Muhamadiyah Surakarta[online]:www. ( 2012 ). (1966). ( 2011 ) .com/2011/07/denaiberbisik-telemovie-argh.searchinpdf.[online] : http://gengkeretasapu.com/1712.

Struktur makna tersebut dikenali dengan sinonim. dan ujaran. Clark & Clark ( 1977: 409 ) dalam Linguistik Melayu (Zulkifley Hamid et al. Perkataan „sema‟ akan menerbitkan kata „se mainein‟ yang bermaksud beerti. 2006) pula menjelaskan pandangan yang membayangkan bahawa kajian semantik bermula dengan mengkaji makna-makna perkataan. Bidang ilmu semantik yang terus berkembang telah mengupas kaedah pemberian makna dengan melihat hubungan antara unsur-unsur yang membentuk makna perkataan.TUGASAN B PENGENALAN Semantik ialah satu bidang yang terdapat dalam ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna sesuatu perkataan . SINONIM ANTONIM STRUKTUR MAKNA HIPONIM (SEMANTIK) HONONIM POLISEMI RAJAH 1 : STRUKTUR MAKNA (DALAM 13 SEMANTIK . Kemudian „se mainein‟ diinggeriskan menjadi se mantics dan dalam bahasa Melayu menjadi semantik (UPSI . frasa. ayat.. mengkaji makna-makna frasa yang membentuk gatra ayat . dan akhir sekali melihat makna ayat yang terhasil daripada gabungan frasa. hononim dan hiponim. antonim. 2011 dalam modul Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu ) Menurut Kamus Dewan Edisi ke empat (2007 : 1433 ) semantik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Kata “semantik” ini sebenarnya berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu „sema‟ yang bermaksud isyarat. polisemi.

cinta dan saying adalah tiga perkataan yang dianggap mempunyai makna yang sinonim iaitu menggambarkan sesuatu perasaan yang positif dan penilaian yang tinggi terhadap seseorang. Selain itu sebahagian kata nama juga mempunyai kata yang mempunyai makna yang sinonim. „ kereta dan motokar’. istilah sinonim merujuk kepada perkataan yang mempunyai makna yang serupa atau sama. ( 2006 : 92 ) menyatakan . bukan sahaja kata sifat yang mempunyai pasangan yang mempunyai makna yang sinonim tetapi kata nama dan kata kerja juga mempunyai sifat kesinoniman. Kata kerja sepak adalah sinonim dengan kata kerja tendang dan teranjang.’ mati’ pula menggunakan gaya yang kurang sopan dan gaya bahasa bagi „mampus’ adalah tidak sopan. apabila menyukai seseorang . „Ali menendang bola itu ke dalam gol‟ .‟ kasut dan sepatu’. ‘meninggal dunia’ dikatakan membawa gaya yang lebih sopan. tending dan terajang adalah sinonim tetapi kata yang biasa digunakan adalah „sepak dan tendang’ tetapi tidak pada perkataan „ terajang‟ kerana tahap sinonim perkataan „terajang‟ tahap sinonimnya tidaklah sepenuhnya.0 Sinonim Dalam ilmu semantik. Walaupun begitu sebahagian sinonim tidaklah mempunyai makna yang benar-benar serupa sperti dalam contoh kata kerja di atas sepak . Contoh ayat. mati dan mampus. 14 . „gerek dan basikal’. Terdapat kata-kata sinonim yang hampir serupa tetapi bermasalah kerana perkataanperkataan yang digunakan adalah gaya yang berbeza. Berdasarkan contoh ini. „Ali menyepak bola itu ke dalam gol’. Contohnya meninggal dunia. Contohnya . menyintai dan menyayangi. Sebagai contoh. boleh dikatakan mengasihi. „dakwat dan tinta’. Zulkifley Hamid et al. Kasih . dan „jenazah dan mayat’.1.

cerdik dan.Ini bermaksud.Terdapat 4 jenis sinonim iaitu sinonim pinjaman . „Ramai pelajar gembira dengan keputusan itu’ Sinonim juga dapat diertikan sebagai perkatan yang mempunyai makna kata yang sama.simbol dengan lambing yang tidak akan berubah ayat jika ia digantikan denngan salah satu perkataan tersebut.bohong dan tipu. sinonim laras sosial .Walaupun perkataan diubah kepada perkataan yang bersinonim dengannya. Adullah Yusuf(2009) menyatakan bahawa sinonim dikatakan mempunyai cirri pengganti kepada perkataan yang bersinoim dengannya Contoh perkatan-perkatan dalam bahasa Melayu yang sinonim adalah seperti binatang dan haiwan.setiap perkataan sinonim dapat menggantikan perkataan yang bersinonim dengannya tanpa merubah maksud perkataan. sinonim konteks . contoh „banyak‟ dan „ramai‟.Keduadua perkataan ini mempunyaikesamaan makna iaitu tamat riwayat hidup.Walaupun perkataan inimempunyai makna yang sama. contohnya perkataan „jemput‟ dan „undang‟ banyak digunakan dalam konteks protokal.maksud ayat masih sama dan tidak berubah. Ke empat sinonim kolokasi .misalnya dan contohnya.Perkataan meninggal hanya akan digunakan untuk manisia sahaja dan tidak sesuai untuk haiwan manakala perkataan mati pula digunakan 15 .namun terdapat beberapa kata sinonim yang memperlihatkan perbezaannya.Perkataan sinonim mempunyai hubungan dua hala dengan perkataan yang sinonom dengannya. contohnya „penyanyi‟ ialah orang menyanyi manakala biduan bermaksud lebih tinggi dalam bidang seni. Ke dua. contohnya „belalang‟ bermakna patung dalam dialek Melayu.contohnya ialah perkataan meninggal dan mati. „cakcibau‟ dalam dialek Perak.Contohnya perkataan ibu dan emak. bijak . budakbudak dan kanak-kanak.Ini menunjukkan konsep kata sinonim yang bersifat dua hala dengan ayat sinonimnya dalam sesuatu ayat.pintar dan lain-lain lagi. Walaupon sinonim bermaksud sama makna.namun penggunaan perkataan tersebut membuatkan wujudnya perbezaan antara perkataan tersebut. Ke tiga. Contoh ayat : „Banyak kilang telah ditutup’.pandai.

2004:57).Hal ini menunjukkanpemakaian perkatan boleh menyebabkan perbezaan antara perkataan bersinonim.Ramai ahli bahasa telah mendifinisikan dan memberi pendapat tentang antonim. PEMBAHAGIAN ANTONIM Antonim Berpasangan Antonim Berperingkat Antonim Berhubungan 16 . 2.2004).dan Moh Ra‟in Shaari(2009).Antonim ialah perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan (Kulper & Allan.dan antonim berhubung.Di sini dapatlah disimpulkan bahawa antonim ialah sesuatu kata yang mempunyai sesuatu kata yang berlawan dengannya seperti jantan lawannya betina.untuk haiwan dan tdaksesuai untuk manusia.dialek dan ragam bahasa berlaku.Alias Mohd Yatim. Asmah Haji Omar(2008)ula menyatakan antonim sebagai kata lawan dan maknanya ialah kata yang mempunyai pertentangan dari segi maknanya dengan kata lain.antonim dapat dibahagikan kepada tiga bahagian yang utama iaitu antonim berpasangan.masam lawannya manis danlain-lain lagi.0 Antonim Antonim ialah perkataan yang berasal daripada bahasa Yunani Kuno. Kesinoniman dalam sesuatu bahasa akan terjadi apabila banyak serapan antara bahasa.Perkataan antonim berasal daripada perkataan „anoma‟yangmembawa maksud „nama‟dan „anti‟yang membawa maksud‟melawan‟(Nik Safiah Karim dan Norliza Jamaluddin. Menurut Abdullah Yusof . Kesantunan dan ketertiban menuturkan katajuga menjadi lebih teratur dan terjamin. Contoh bagi kata „gemuk‟ mempunyai kata lainnya iaitu kata „kurus‟.antoim berperingkat.

boleh dibahagikan ialah perkataan tinggi lawannya rendah. „Kucing itu tidur di bawah meja’. Lawan perkataan nipis ialah tebal. Perkataan nipis.jatuh lawannya bangun.Contohnya lelaki lawanya perempuan. Berdasarkan contoh ayat yang berbunyi. Antara contoh antonim yang saling melengkami Lawan perkataan di atas ialah di bawah. Antonim berpasangan juga dikenali sebagai antonim penggenap dan juga disebut sebagai komplimentarian yang melengkapi antara satu dengan lain.beli lawannya bangun dan lain-lainlagi. Perkataan di atas menunjukkan tempat atau kedudukan. Contoh ayat di bawah ialah. 17 . Kedua-dua ayat ini menujukkan kedudukan tempat yang berbeza iaitu di atas talam dan di bawah meja. Perkataan nipis dan kecil memberi gambaran bahawa daun pandan itu ringan dan saiznya kecil.Contohnya tarik lawanya tolak.Antonim berhubung membawa maksud hubungan antara dua maujud daripadasatu sudut pandangan yang berbeza. „Naziman membasuh daun pandan itu lalu diletakkan di atas talam’. Contoh ayat. Contoh ayat daripada perkataan tebal dan besar. Antonim berperinkat juga dipanggil sebagai antonim tafsiran dan sering dikaitkan dengan kata adjektif. ‘Daun pokok pandan nipis. panjang dan kecil digunakan untuk memberitahu rupa bentuk daun pandan yang sebenar kepada pembaca.hidup lawanya mati. Panjang pula lawannya ialah pendek dan kecil lawannya besar. Buku itu sangat tebal dan besar. panjang dan kecil’. Perkataan tebal dan besar pula memberitahu bahawa buku itu berat dan bersaiz besar.siang lawanya malam dan lain-lain lagi.

polisim merujuk kepada satu perkataan yang mempunyai beberapa makna.3. (2007 : 1222 ) polisim atau polisemi ialah satu bentuk kata. Menurut Zulkifley Hamid pula. Perkataan 18 . Situasi ini berlaku disebabkan oleh keadaan semulajadi dan juga konteks.Selain itu. lemah bermakna gagal atau rendah dari segi pencapaian. perkataan „memerah‟ dalam ayat bermaksud sedang melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan hasilnya iaitu santan. lemah tidak diyakini sebagai benar atau logik dan lemah dari segi ekonomi. Beradasarkan contoh yang diberi . „Memerah‟ juga boleh membawa makna berfikir.contoh perkataan „telur‟yang membawa maksud telur ayam. Contoh polisim tulen ialah perkataan „lemah‟ yang mempunyai pelbagai makna iaitu lemah tidak ada daya. . Polisim menurut kontek ialah perkataanyang mempunyai makna yang belainan bergantung kepada konteknya.Seperti dalam ayat‟kita tentang habis-habisan.’ ‟ memerah‟ di sini membawa maksud berfikir dengan bersungguh-sungguh.Berdasarkan contoh berikut „tentang‟ bervariasi maknanya.Dengan kata lain polisim ialah hubungan kata atau fasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama.tetapi kewujudan polisim dilihat dengan berasaskan kontek penggunaan. Contoh ayat ‘Mak Yam sibuk memerah kelapa untuk mendapatkan santan’. Contohnya .0 Polisim atau Polisemi Merujuk kamus Dewan edisi ke-4. Polisim merupakan keadaan perkataan yang mempunyai banyak makna.Sebagai contoh kata bantu‟tentang‟boleh bermaksud berkaitan sesuatu perkara dan ada masanya perkataan „tentang‟boleh membawa maksud lawan. telur membawamaksud markah pencapaian yang bergitu lemah dan kesan benjolan kerana dipukul atau ditumbuk.itik dan sebagainya. „Amran memerah otak untuk mencari jawapan yang tepat kepada soalan yang dikemukan dalam peperiksaannya. ungkapan yang mempunyai lebih dari satu makna yang bertalian rapat antara satu sama lain.

’ Selain daripada itu. Homonim ialah kata yang mempunyai sebutan dan ejaan yang sama tetapi berbeza lapangan maknanya. mereka boleh membawa maksud mencipta sesuatu alat. Contoh ayat. „Untuk penjagaan kesihatan yang baik. perkataan nasi lemak merujuk kepada sejenis makanan yang disukai oleh ramai orang. Sebagai contohnya. Contoh ayat lemak ayam. ‟ Pelajar fakulti kejuruteraan berjaya mereka sebuah kereta berkuasa elektrik.4. Contoh perkataan „daki‟ mempunyai makna memanjat dan satu lagi merujuk kepada kekotoran. Oleh itu dalam kamus perkataan homonim.’ 5-0 Hiponim Berdasarkan Kamus Dewan 4th ( 2007 : 50) hiponim bermaksud kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain.” Perkataan lemak boleh membawa maksud yang lain seperti lemak ayam. „ lembu‟.” Man.0 Homonim Perkataan „homonim‟berasal dari bahasa Yunani Kuno iaitu anoma „nama‟ dan homo „sama‟. Kata-kata homonim dikira sebagai dua kata yang berasingan atau diberi dua maksud. 19 . ya. Contoh ayat. perkataan mereka membawa maksud yang pelbagai. Contohnya „kambing‟. dan „rusa‟ adalah hiponim daripada binatang. kita disarankan supaya jangan memakan lemak ayam. Mereka boleh membawa maksud sekumpulan orang yang ramai. ia diperakukan sebagai dua perkataan yang berlainan dan dibuat sebagai dua masukan yang berlainan iaitu daki I „kotoran‟ dan daki II „panjat”. lepas makan nasi lemak itu nanti. tolong ambilkan daun pandan untuk mak. lemak daging dan sebagainya. Ia juga boleh digunakan sebagai bahasa kiasan iaitu naik lemak.’ Selain daripada itu.‟ Mereka berkumpul di padang untuk memulakan latihan sukan.

Contoh lain yang boleh kita lihat seperti „rumah teres‟ dan‟ rumah banglo’. Dalam sesetengah bahasa lain. Oleh itu. Umumnya katakata hipernim adalah suatu kategori dan hiponim merupakan anggota dari kata hipernim.sembilang adalah hiponim bagi ikan. Dengan kata lain hiponim adalah kata-kata yang mewakili kata hipernim. Contoh hiponim yang lain yang dapat saya berikan untuk menambahkan kefahaman contohnya tenggiri.Perkataan bunga adalah umum.hiponim umum berlaku apabila terdapatsatu perkataan yang menjadi nama umum.Oleh itu dalam bahasa Melayu membezakan perkataan padi dari beras dan nasi.mawar dan lainlain.perkataan bunga mesti digabungkan dengan sesuatu jenis bunga tertentubagi menamakan jenis bunga tertentu.Contohnya seperti bunga melur.Hiponim wujud apabila ada perkataan yang berfungsi sebagai nama kelas bagi segolongan perkataan .Padi merupakanbijian yang belum dibuang kulitnya.Manakala kelapa.setelah padi diproses.anggur adalah hiponim bagi buah.Bahulu.Kata nama itu kemudian boleh dicantumkan dengan perkataan yang menjadi komponen maknanya.Ada bunga melur.kenanga. ( Abdullah Hassan .donat. Ini beerti bahawa sesuatu jenis rumah mesti bergabung dengan perkataan rumah untuk membentuk satu komponen kata nama am. 20 . golongan kata seperti ini akan lebih jelas maknanya jika diteliti struktur tatatingkatnya. Bagi hiponim umum menurut Abdullah Hassan 92005:235).bawal. Contoh hiponim tulen adalah „padi‟ iaitu perkataan yang mencakupi dua perkataan yang segolongan dengnnya iaitu „beras‟ dan ‘ nasi’. 2006 : 233 ).mangga. Terdapat dua jenis hiponim yang terdapat dalam bidang linguaistik makna iaitu hiponim tulen dan hiponim umum.Perkataan bunga memberi nama kepada semua jenis bunga.lampam. keripap.menjadi beras dimasak menjadi nasi.cucur adalah hiponim bagi kuih.

sesorang itu harus dapat membezakan setiap maksud perkataan dengan tepat dan memahami setiap tafsiran tentang hubungan dari segi persamaan dan perbezaan antara sinonim. sinonim.Rumusan Terdapat pelbagai perkataan yang mempunyai makna lebih dari satu dan perlu difahami dengan betul agar tidak berlaku salah faham bahasa.polisime. Adakalanya. Oleh itu. terdapat perkataan yang mempunyai banyak makna yang dijadikan jenaka. Oleh itu pengguna bahasa harus memahami makna kata berdasarkan konteks yang berbeza walaupun sesuatu kata disebut dengan bunyi yang sama dan dieja dengan ejaan yang serupa.Jesteru itu saya sangat bersyukur kerana dengan kajian terperinci setiap interprestasi makna ini sangat membantu saya dan memberi input yang banyak dan berguna.kerana setiap satu antaranya ada perkaitan dan perhubungan yang sangat halus dan mengelirukan. Oleh itu.harmonim hiponim dan lain-lain lagi . Perbezaan situasi akan memberi makna yang berbeza terhadap makna kata yang dipilih dalam sesuatu ayat. jika kita salah mentafsir antara perkataan antonim. kita harus berhati-hati dalam membuat tafsiran terhadap makna kata supaya ia tidak menjadi sesuatu perkara yang boleh menampakkan kelemahan diri kita sebagai penutur bahasa (2160 patah perkataan) 21 . usik mengusik dan sebagainya dalam kehidupan. Selain daripada itu. homonim dan hiponim akan menyebabkan murid salah dalam membuat pemahaman terhadap perkataan itu. Sebagai seorang guru Bahasa Melayu.antonim. konteks dan situasi perkataan itu digunakan juga perlu diberi perhatian. polisime .Penelitian terhadap perkataan yang digunakan sangat penting untuk memahami maksud yang ingin disampaikan.

Kamus Dewan Bahasa ( 4 th ). Hajah Noreshah bt Baharom et .htm. 22 . Dewan Bahasa dan Pustaka. 2004 from http://tatabahasabm. Aleesya Saffiya. al. ( 2007). General Linguistics: Semantics.Kuala Lumpur.BIBLIOGRAFI Asha Doshi. Kuala Lumpur. (2004). (2003). Retrieved 20th Feb. Didikan Bestari Sdn Bhd. Fakulti Bahasa dan Linguistik: UM Campin Reka.com/tata. Fakulti Bahasa dan Linguistik: UM Baskaran. (2004). L.tripod. Kuih Limas Ibuku. Leksikologi: Perhubungan makna dan Proses pembentukan perkataan. (2004). Tata Bahasa: Bahasa Melayu.

ID D046102 NO.BML 3083: SEMANTIK DAN PRAGMATIK DALAM BAHASA MELAYU PORTFOLIO TUGASAN FORUM DISEDIAKAN OLEH NAMA MD ALI BIN AB AZIZ NO. TELEFON 013-6076140 NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD RASHID BIN MD IDRIS TARIKH SERAH: 05 APRIL 201 23 .

Negeri Sembilan Alamat E-mel : ali13579@gmail.Matriks Semester : MD ALI BIN AB AZIZ : 740706-05-5147 : D20102046102 :3 Bidang pengajian : Bahasa Melayu ( sekolah rendah ) Alamat Sekolah : Sekolah Kebangsaan Kepis Felda 72100 Bahau. Terutama dalam membuat karangan dan juga pertuturan harian. dalam memberi pendapat tentang kepentingan semantik didalam P&P di sekolah.Kad Pengenalan No. Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ (D20102046102) Date posted : 28 Mar 2012 12:24:39 PM (13 read/s) Salam satu malaysia. Ia juga boleh memperkayakan pelajar kita dengan salah satu cabang ilmu dalam bahasa. saya berpendapat ia sangat penting terutama bagi meningkatkan mutu mata pelajaran bahasa melayu diperingkat rendah lagi. Setiap ayat yang ditulis perlulah gramatis dan bermakna supaya penulisan yang dihasilkan bermutu dan memenuhi piawaian yang ditetapkan. Ini dapat diperhatikan dalam aspek penulisan yang memerlukan seseorang murid menghuraikan isi-isi yang diberi dengan gaya penulisan yang betul.View Message : Current Topic BUTIRAN DIRI Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ (D20102046102) Date posted : 01 Mar 2012 09:56:40 AM (17 read/s) Nama No. Pelajar kita juga akan terdedah dengan makna sesuatu kata dan mahir mentafsir sesuatu kata dan ini boleh mengelakkan kekeliruan dan pelajar dapat menggunakan kata yang sesuai dengan setuasi. Penguasaan aspek semantik mampu menjadikan seseorang murid itu menguasai pertuturan Bahasa Malaysia dengan baik dan sempurna 28 Mar 2012 12:36:51 PM 24 .com kepentingan semantik dalam P&P di sekolah. Re : KEPENTINGAN SEMANTIK Posted By : 28 Mar 2012 12:39:48 PM 27 Mar 2012 08:33:11 PM MD ALI BIN ABD AZIZ Mohd Zamrin Bin Janhari No File Attach Reply To : Attachment : Saya bersetuju mengatakan bidang semantik amat penting dan diberikan penekanan yang sewajarnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Umumnya semantik bermaksud makna perkataan. Amat penting bagi murid-murid mempelajarinya. frasa yang bersesuaian dengan khalayak mengikut budaya masyarakat setempat kerana perkataan dan ayat bukan sahaja mempunyai makna tetapi makna tersebut berkait dengan makna perkataan dan ayat yang lain.Di mana ia akan memudahkan proses P&P Bahasa Melayu dan juga mata pelajaran lain didalam kelas. Apabila kurang menguasai semantik akan menyebabkan penggunaan perkataan yang kurang tepat untuk menyampaikan sesuatu perkara atau maklumat. semantik merupakan satu bidang yang membantu kita membina dan melafaz ayat yang bermakna untuk dituturkan semasa berkomunikasi. Re : kepentingan semantik dalam pnp Posted By : 02 Apr 2012 10:00:07 AM 24 Mar 2012 04:29:25 PM MD ALI BIN ABD AZIZ Mohammad Erwan Bin Mohammad Tapsir No File Attach Reply To : Attachment : Saya setuju dengan pandangan saudari. 25 .Re : Kepentingan Semantik Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ MAIZATUN BINTI MOHAMED NAZRI No File Attach 21 Mar 2012 02:17:52 PM Reply To : Attachment : Sememangnya bidang semantik dalam P&P amat penting bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga kepada guru. ilmu semantik juga mengajarkan kita supaya memilih ayat..Ini seterusnya boleh menyebabkan orang lain yang mendengar akan mendapat maklumat yang salah atau kurang tepat. Pemilihan perkataan atau ayat yang tidak sesuai akan menyebabkan timbul masalah komunikasi dan perbezaan pemahaman.Selain itu. Re : Kepentingan Semantik Dalam P&P Posted By : 02 Apr 2012 10:11:41 AM 20 Mar 2012 04:12:40 PM MD ALI BIN ABD AZIZ Sarina Binti Huisei No File Attach Reply To : Attachment : Saya bersetuju dengan pendapat cikgu.

polisemi. antonim. Adakalanya. Struktur makna tersebut dikenali dengan sinonim. Kebolehan bertutur dalam bahasa Melayu belum tentu seseorang itu menguasai makna kata dengan baik.Print Message () Re : kepentingan semantik dalam P&P Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ Reply To : ROSLIN BIN TAHARUDDIN 16 Apr 2012 09:36:17 AM 13 Apr 2012 04:41:46 PM Bidang semantik adalah bidang yang mengkaji makna kata. usik mengusik dan sebagainya dalam kehidupan. Kekeliruan dan salah tafsir terhadap makna kata mungkin boleh berlaku terutama pada perkataan banyak makna dan homonim dan juga disebabkan oleh sesuatu konteks atau situasi. Oleh itu.Struktur makna ini amat penting dalam P&P. terdapat perkataan yang mempunyai banyak makna yang dijadikan jenaka. kita harus berhati-hati dalam membuat tafsiran terhadap makna kata supaya ia tidak menjadi sesuatu perkara yang boleh menampakan kelemahan diri kita sebagai penutur bahasa Melayu terutama dalam P&P. 26 . Group Forum .Print Message () Re : Forum 1 Posted By : MD ALI BIN ABD AZIZ Reply To : WAN HARTINI BINTI WAN HAMAT 17 Apr 2012 10:52:26 AM 13 Apr 2012 11:34:10 PM Bidang ilmu semantik yang terus berkembang telah mengupas kaedah pemberian makna dengan melihat hubungan antara unsur-unsur yang membentuk makna perkataan. hononim dan hiponim.Group Forum .terutama bagi guru yang mengajar bahasa melayu supaya murid tidak keliru denganpenggnaan kata. Pengguna harus menguasai bidang semantik untuk memahami makna kata dengan meluas dan tepat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful