You are on page 1of 10

i

h t :/ r iek n i lgp t o tp/ k pc io c. o s o . m b c

DE OV K OJ S OJT P E L E R A P I I R MA NAV DE E NOM P ANU V L ODE IS OZ E NAK AMA NA K OJ R U

3
h t :/ r iek n i lgp t o tp/ k pc io c. o s o . m b c

delovi kroja 1
1

KROJA SREDINA

test kvadrati 5cm X 5cm

ER NITI

2
1 B
poloaj ringlica ili rupica kao za dugme

KROJNI DEO BR. 1 TELO TANE

3
3

SME

SREDINA

KROJA

5
http://krpiceikonci.blogspot.com

4
2
4

KROJITI 4 PUTA S A D O DAT K O M Z A AVO V E 1 - 1, 5 C M

UNUTRANJI OP
OD a DO a PRIITI PATENT ZATVARA

KROJNI DEO BR

KROJ

NITI

10

JA

I VA K
7

R.2

KROJITI NA PREGIBU TA K A N I N E D VA P U TA S A D O DAT K O M Z A AVO V E 1 - 1, 5 C M

F F

http://krpiceikonci.blogspot.com

JNI DEO BR.3 P O S TAVA

11

7
10

SMER N

KROJ

SREDINA

K TKANI Z

12
http://krpiceikonci.blogspot.com

8
9 11

KROJITI NA PREGIBU INE 2 PUTA SA DODAKOM ZA AVOVE 1-1,5CM

12