You are on page 1of 3

ISBN: 9788301152611

Jak uczy si mzg - Manfred Spitzer

ISBN: 9788301152611

Ksika powicona jest szeroko rozumianej problematyce uczenia si widzianej z perspektywy neurobiologii, psychologii i pedagogiki. Autor w ciekawy sposb omawia zagadnienia dotyczce neurologicznych podstaw uczenia si, opierajc si na najnowszych badaniach nad mzgiem. Stara si przekona czytelnika, e z bada nad mzgiem mona wyprowadzi wnioski praktyczne istotne dla szkoy, uniwersytetu i spoeczestwa. Szczegowo przedstawia proces uczenia si w cigu ycia, take w okresie prenatalnym. Wyjania dlaczego dzieci przejawiaj trudnoci w uczeniu si (np. czytanie, matematyka). Omawia procesy uczenia si w wietle rnych zagadnie i problemw spoecznych (kooperacja, wartoci, przemoc). Prezentuje wnioski dotyczce nauczania szkolnego, np. wyniki midzynarodowych bada nad poziomem osigni szkolnych (PISA) przeprowadzonych take w Polsce. Niniejsza publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji ksiki. Pen wersj znajdziesz klikajc tutaj.

ISBN: 9788301152611