Secara keseluruhan isi kandungan syariah islam dapat dibahagikan kepada 3 kategori: i. Segi skop #.

Hubungan antara manusia dgn Allah s.w.t & alam ghaib yang lain. #.Hubungan antara sesama manusia . #.Hubungan antara manusia dgn makhluk2 lain di muka bumi seperti:  Haiwan  Benda2  Tumbuh-tumbuhan

ii. Perlaksanaan #. Kewajipan yang menjadi tanggungjawab individu. ( suruhan Allah s.w.t,cth: solat ,Puasa, membaca Al-Quran , membuat kebaikan ,dll.). #. Perlaksanaan juga dilakukan secara kolektif @ berjemaah #. Kolektif ialah tanggungjawab bersama setiap umat islam. *cth : jihat ,dakwah,menegakkan amar makruf & nahi mungkar, serta tuntutan fardhu kifayah yang lain. #. Perintah yang tidak mampu /tidak boleh dilaksana di peringkat individu mahupun kolektif ia adalah menjadi tugas serta kewajipan pemerintah * ia berkaitan dgn perlaksanaan hukuman bagi kesalahan jenayah Cth; Hudud ,qias & takzir. iii. Penguatkuasaan

Ciri-ciri Perundangan Islam
Terdapat dua ciri2 perundangan islam iaitu sistem perundngan ciptaan illahi & ciptaan manusia . terdapat juga perbezaan sistem perundangan ciptaan illahi & ciptaan manusia .

Ia adalah syarat Rabbani kerana sumber utama syariah ialah wahyu Allah s.w.t  Wahyu ini diturunkan kpd nabi Muhammad dgn dua pendekatan . *pertama ,wahyu dlm bentuk lafaz dan makna iaitu Al-Quran Kedua, wahyu dlm bentuk makna sahaja iaitu al- Sunnah  Atas faktor ini syariat islam lebih istimewa berbanding undang2 ciptaan manusia dari beberapa sudut .

Keistimewaan Syariat Islam
 Segala

perinsip & hukum hakamnya terpelihara daripada : #. Kelemahan –didorong oleh Sifat
penciptaNya yang suci .

#. Kesilapan #. Kekurangan .

#. Bersifat adil #. Berpegang kepada perinsip2 persamaan sesama manusia dihadapan hukum Allah s.w.t . #. Segala hukum-hakamnya mempunyai roh keagamaan yang bersifat muqaddas melahirkan rasa taqwa ,patuh & hormat pada diri orang2 yang dikenakan peraturan itu sendiri .

 Ganjaran

yang utama adalah ukhrawi .  Hukuman duniawi bersifat menjaga kemaslahatan individu & masyarakat .  Segala kesalahan manusia di dunia ini tidak akan terlepas walaupun sudah dikenakan hukuman sekiranya tidak bertaubat kepada Allah s.w.t.

Maksud :- Meliputi semua tempat dan masa. :- Tiada batas geografi yandg dapat mengasingkan syariah daripada
manusia walau di mana mereka berada.

Syariah islam mampu menjamin kemaslahatan manusia serta segala keperluan mereka sepanjang masa.

Antara faktor-faktor yang menyokong keuniversalan syariah ialah:

a. Ia menjamin kemaslahatan manusia dulu , kini dan akan datang. b. Syariah memberikan kelonggan atau rukshah dalam perlaksanaan hukum apabila ada kesukaran atau darurat. c. Dari segi kategori ayat-ayat hukum, nas-nas al-Quran terbahagi kepada beberapa jenis. Ada yang bersifat terperinci (tafsili) dan ada juga yang didatangkan dalam bentuk prinsip menyeluruh (kulli). Keadaan ini boleh membuka satu ruang penafsiran yang lebih bersifat semasa serta sesuai dengan keadaan selagi tidak bertentangan dengan nas. d. Ciri keuniversalan atau alami ini juga dapat dilihat melalui sumber-sumber perundangan Islam itu sendiri. Selain daripada dua sumber asas, ia juga menerima ijma’, qiyas dan lain-lain sebagai rujukan hukum menjadikan ia lebih bersifat alami, ideal dan juga realistik. Berbeza sekali dengan undang-undang ciptaan manusia yang bersifat teritory tertentu, masa tertentu serta kelompok atau bangsa tertentu ( Umar Sulaiman al – Asyqar, 1991 ; 49 )

Maksud:- Merangkumi segenap aspek hidup
manusia iaitu memenuhi segala kepentingan mereka samada dlm bentuk :- Daruriyyat -Hajiyyat -Tahsiniyyat - Ia juga menyusun & mengatur hubungan manusia dalam segenap rangkaiannya sama ada dgn Allah s.w.t ,sesama manusia serta alam sekeliling mereka . -Mnakala undang2 ciptaan manusia tidak menentukan peraturan yang bersangkutan dgn: Ibadah akidah akhlak.

Seluruh ajaran Islam dan sistem-sistemnya ditegakkan di atas dasar sepadu. Setiap satu bahagian daripada bahagian yang lain saling berkaitan antara satu sama lain. Seimbang bermaksud sama berat atau tidak berat sebelah. Keseimbangan juga dapat dilihat dari sudut rohani dan jasmani, dunia dan akhirat. Islam juga menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat supaya tidak ada satu hak pun yang terniaya di antara kedua – duanya.

Ciri ini bermaksud :
#. Segala prinsip & dasar syariah Islam yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t adalah bersifat tetap dan tidak akan berubah disebabkan oleh desakan @ sentimen mana2 individu . #. Anjal @ fleksible : * ianya dilihat dari sudut perlaksanaan kepada justifikasi yang juga ditentukan oleh syariah .Cth: Keterlupaan ,kesakitan yang melarat, kejahilan dll.