You are on page 1of 4

Institut Galileo Galilei

Pla devacuaci

Com evacuarem el centre


El senyal dalarma que ens indica que hem devacuar s el segent:

SENYAL ACSTIC DEVACUACI


timbre 20 s silenci 5s timbre 20 s silenci 5s timbre 20 s

Quan sentiu el senyal dalarma desallotjarem el centre. Deixeu el que estigueu fent, sortiu de pressa, per sense crrer, i tanqueu les portes i les finestres a mesura que les aneu deixant enrere. Les plantes shan de desallotjar per grups. Primer han de sortir les aules ms prximes a les escales, les altres aniran sortint successivament. Els alumnes sortiran de forma ordenada, de manera que els diferents grups no es barregin. Shauran de deixar els objectes personals, i no shaur de tornar mai enrere a buscar companys, germans o altres persones. NO fer servir les escales en sentit ascendent. Si hi ha fum a les escales no sortirem; ens CONFINAREM a les aules i ens farem veure per les finestres. Cobriu els orificis de ventilaci i les escletxes per on pugui entrar el fum amb draps (molls si s possible).

Cal respectar les segents pautes perqu levacuaci es porti a terme de manera ordenada i eficient
PROFESSORS Mantenir els alumnes en ordre i controlar que segueixin les seves instruccions de manera que es faci una evacuaci ordenada. Shaur dassegurar que portes i finestres de laula queden tancades (sense clau) abans devacuar-la. Assignar un alumne que ajudi a les persones amb mobilitat reduda Agafar el tamagotxi (llista de classe) Acompanyar els alumnes al punt de reuni (al pati a un mnim de 15 m de ledifici) No saturaran pel recorregut. Han darribar al punt de reuni i fer lloc als altres grups que vagin arribant. Fer el recompte en el punt de reuni Informar al cap demergncia del recompte del grup. Si es tracta del professor responsable dala assegurar-se que a la seva ala no queda ning i que totes les portes sn tancades i, un cop al punt de trobada, informar al cap demergncia a propsit de la completa evacuaci de lala. ALUMNES

Institut Galileo Galilei

Pla devacuaci

Hauran danar a la seva aula si quan sona lalarma sn fora de classe per a la seva planta. Hauran danar a laula ms propera i incorporar-se a un grup si quan sona lalarma sn en una planta que no s la seva; quan arribin al punt de concentraci hauran de buscar el grup de la seva classe i informar al professor. Hauran de deixar els objectes personals i evacuar amb tranquillitat, de pressa, per sense crrer, sense donar empentes, sense tornar mai enrere. Hauran de posar-se en fila ndia, darrere el professor/a que far de guia. PAS Assegurar-se que portes i finestres del lloc on es trobi queden tancades Fer-se crrec dels alumnes que estiguin amb ells en el moment de lalarma Orientar a les persones alienes al centre que es trobin dins ledifici respecte a levacuaci. Informar al cap demergncia.

DES DE

SORTIDA

PLANTA BAIXA (consergeria) PRIMERA PLANTA (secretaria/ despatxos...) SEGONA PLANTA (primer cicle) TERCERA PLANTA (segon cicle i Batxillerat)

Sortida al pati de columnes, pati de primria i pati de secundria (punt de trobada)

Sortida per lescala a la planta baixa i sortida pel pati de columnes, pati de primria i pati de secundria (punt de trobada)

Sortida directa al pati de secundria (punt de trobada)

Sortida per lescala a la segona planta i sortida al pati de secundria (punt de trobada)

Ordre a seguir en levacuaci


La sortida al pati (punt de trobada) es realitzar de diferent manera segons la planta:

Institut Galileo Galilei

Pla devacuaci

A cada planta i/o ala hi haur un responsable que controlar que totes les aules quedin buides. La sortida des de les aules cap al punt de trobada es far seguint el segent ordre:

PLANTA BAIXA

Si hi ha alumnes el PAS sen fa crrec. Alguna persona de consergeria es far responsable: que les finestres i portes quedin tancades (no amb clau), dagafar la carpeta amb els llistats de control devacuaci (que lliurar al cap demergncia un cop al pati) obrir la porta de comunicaci entre el pati de columnes i el pati de primria Al passar per davant del Gimns avisar al professor si nhi ha.

PRIMERA PLANTA (secretaria, despatxos,...)

Si hi ha alumnes a la Biblioteca i/o INF-1 surten per aquest ordre: biblioteca, INF-1 Les persones que estiguin en els despatxos i/o seminaris surten posteriorment, tot ajudant a levacuaci. El personal de secretaria ser el responsable de planta i sassegurar que no quedi ning a la planta, si aquest no hi s qualsevol professor que es trobi a la planta assumir el paper.

ALA DE PRIMER DESO Lordre de sortida ser: 1r D, Aula magna, 1r A, 1r B i 1r C El professor de 1r C (els seus alumnes sincorporen als de 1r B) s el responsable dala, sassegurar que totes les aules quedin buides i revisar els lavabos. En cas que laula de 1r C estigui buida el professor responsable ser el de 1r B, i successivament en ordre invers al de sortida. SEGONA PLANTA (primer cicle)

ALA DE SEGON DESO Lordre de sortida ser: 2n A, Aula de dibuix, 2n B, 2n D i 2n C El professor de 2n C (els seus alumnes sincorporen a 2n D) s el responsable dala i sassegurar que totes les aules quedin buides. En cas que laula de 2n C estigui buida el professor responsable ser el de 2n D, i successivament en ordre invers al de sortida. Les persones que estiguin a la sala de professorat surten posteriorment, tot ajudant a levacuaci i al manteniment de la calma

Institut Galileo Galilei

Pla devacuaci

INF-3 i Aula dacollida surten directament ALA AULES ESPECIALS Lordre de sortida ser: Aula de Msica, Audiovisuals, lab de C.Naturals, Aula desdoblament, lab qumica, lab idiomes, lab fsica i geologia. Com que es tracta daules poc ocupades qualsevol professor que estigui fent classe a alguna daquestes aules ser responsable dala i sassegurar que totes les aules quedin buides ALA TERCER ESO Lordre de sortida ser: 4t B, 3r A, 3r B i 4t C El professor de 4t C (els seus alumnes sincorporen a 3r B) ser el responsable dala i sassegurar que totes les aules quedin buides. En cas que laula de 4t C estigui buida el professor responsable ser el de 3r B i successivament en ordre invers al de sortida. ALA QUART DESO I BATXILLERATS Lordre de sortida ser. 3r C, taller, 4t A, 2n BAT, 1r B BAT i 1r A BAT El professor de 1r A BAT (els seus alumnes sincorporaran a 1r B BAT) ser el responsable dala i sassegurar que totes les aules quedin buides i revisar els lavabos. En cas que laula de 1r A BAT estigui buida el professor responsable ser el de 1r B BAT i successivament en ordre invers al de sortida. Les persones que estiguin als seminaris surten posteriorment, tot ajudant a levacuaci i al manteniment de la calma. La decisi devacuar el centre correspon al cap demergncia (director) en la seva absncia correspondr al cap destudis, secretari i coordinador pedaggic per aquest ordre.

TERCERA PLANTA (segon cicle i batxillerat)