Fakultet organizacionih nauka Univerzitet u Beogradu Laboratorija za Operaciona istraživanja

Operaciona istraživanja 2

Tema: Projektni zadatak

Ime i prezime studenta: Broj indeksa: Deniz Hoti 178/06

Postavka zadatka: Potrebno je prvo uraditi zadatak iz matričnih igara, a zatim za alternativu I igrača koja ima najveću verovatnoću izbora, napraviti projekat realizacije sa zadatim brojem aktivnosti. 1. Matrične igre Dimenzije: Matrica 5 X 7 2. Mrežno planiranje Dimenzije: Dijagram sa 17 aktivnosti Oblast primene za oba zadatka: Proizvodnja obuće

1

2011

STUDIJA SLUČAJA
Kompanija Fox je kompanija koja se bavi proizvodnjom obuće koju plasira na tržištu Srbije. Njen glavni konkurent je kompanija Bonadea koja osim prodaje robe na tržištu Srbije,svoje proizvode plasira i u inostranstvu. Proizvodi kompanije Fox su: X1. Cipele ( muške i ženske cipele,za odrasle ) X2. Sandale ( ženske sandale za sve uzraste ) X3. Polusandale ( ženske sandale za sve uzraste ) X4. Baletanke ( obuća namenjena za žensku populaciju,svi uzrasti ) X5. Patofne ( obuća namenjena isključivo za decu ) X6. Eko cipele (dečije cipele od EKO materijala) Proizvodi kompanije Bonadea su: Y1. Cipele ( muške i ženske cipele,za odrasle ) Y2. Patike (odnosi se na mušku i žensku sportsku obuću) Y3. Sandale ( ženske sandale za sve uzraste ) Y4. Čizme ( ženske čizme,za odrasle ) Y5. Cipele za decu Y6. Patofne ( obuća namenjena isključivo za decu ) Y7. Papuče ( muški i ženski modeli, za sve uzraste ) Y8. Baletanke ( obuća namenjena za žensku populaciju,svi uzrasti ) Obe kompanije na početku svakog meseca odlučuju s kojim proizvodom će izaći na tržišište kako bi ostvarile maksimalnu dobit. Dobit zavisi od toga s kojim će prizvodom konkurentska kompanija da izađe na tržište. U sledećoj tabeli je prikazana dobit (u hiljadama novčanih jedinica) koju će kompanija Fox ostvariti ukoliko se opredeli za y y2 y y4 y y6 y7 y8 plasiranje određenog 1 3 5 proizvoda, a u zavisnosti x1 2 4 3 0 1 4 2 1 od toga s kojim x2 1 -3 -4 2 0 2 1 2 proizvodom će nastupiti -1 1 -1 3 -2 2 na tržištu kompanija x3 -3 0 x4 1 3 2 0 1 3 1 0 Bonadea.Y1
x5 x6 3 1 0 5 -5 2 2 -1 1 3 -4 0 3 -4 1 0

Y

2

2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Takođe, negativne vrednosti u tabeli perdstavljaju gubitak kompanije Bonadea. Pošto su elementi kolone Y2 veći od elemenata kolone Y3,izbacujemo kolonu Y2 odnosno preduzeće Bonadea ne bi trebalo da se opredeli za drugu strategiju q*2=0 , i taj proizvod ne bi trebao da se proizvodi. Pošto su elementi reda X4 manji ili jednaki elementima y y y4 y y6 y7 y8 reda X1,izbacujemo red X4 odnosno preduzeće Fox ne 1 3 5 bi trebalo da se opredeli za strategiju X4 p*4=0 , i taj x1 2 3 0 1 4 2 1 proizvod ne bi trebao da se proizvodi. x2 1 -4 2 0 2 1 2
x3 x5 x6 -3 3 1 y 1 8 7 3 9 7 -1 -5 2 y 3 9 2 5 1 8 1 2 -1 y4 6 8 7 8 5 -1 1 3 y 5 7 6 5 7 9 3 -4 0 y6 10 8 9 2 6 -2 3 -4 y7 8 7 4 9 2 2 1 0 y8 7 8 8 7 6

x1 x2 x3 x5 x6

Pre formulisanja linearnih matematičkih modela, svim elementima date matrice treba dodeliti neku proizvoljnu vrednost, tako da svi elementi budu pozitivni. Najmanji element u matrici je: -5. Sledi: d = |-5| + 1 = 6 Konačna matrica na osnovu koje se može formirati matematički model LP je:

Na osnovu ove matrice mogu se formirati matematički modeli za oba igrača, ali s obzirom da su ti modeli dualni dovoljno je formulisati i rešiti jedan od njih. Matematički model za II igrača je sledeći: max y1+y3+y4+y5+y6+y7+y8 st 8y1+9y3+6y4+7y5+10y6+8y7+7y8<=1 7y1+2y3+8y4+6y5+8y6+7y7+8y8<=1 3y1+5y3+7y4+5y5+9y6+4y7+8y8<=1

3

9y1+1y3+8y4+7y5+2y6+9y7+7y8<=1 7y1+8y3+5y4+9y5+6y6+2y7+6y8<=1 End Vrednost matrične igre koja je rešavana: V’ = 1/ 0.15 = 6.66666 Vrednost matrične igre za početni problem je: V = V’ – d = 6.66666 – 6 = 0.666666 Vrednost igre je 0.66666. To znači da će igrač I dobiti (a drugi izgubiti) 0.666666 hiljada novčanih jedinica s odabranim planom nastupanja na tržistu. Rešenje za prvog igrača: p1 * = x1 * V’ = 0.1 * 6.66666 = 0.66666 p2 * = x2 * V’ = 0.05 * 6.66666 = 0.33333 p3 * = x3 * V’ = 0 * 6.66666 = 0 p5 * = x5 * V’ = 0 * 6.66666 = 0 p6* = x6 * V’ = 0 * 6.66666 = 0 Rešenje za drugog igrača: q1* = y3 * V’ = 0 * 6.66666 = 0 q3* = y4 * V’ = 0.025 * 6.66666 = 0.16666 q4 * = y6 * V’ = 0.1* 6.66666 = 0.66666 q5* = y7 * V’ = 0.025* 6.66666 = 0.16666 q6* = y9 * V’ = 0 * 6.66666 = 0 q7* =y7 * V’ = 0 * 6.66666 = 0 q8 * =y8 * V’ = 0 * 6.66666 = 0 Optimalna strategija za I igrača, kompaniju Fox: P* = (0.66666 ; 0.33333 ; 0; 0 ; 0 ) Optimalna strategija za II igrača, kompaniju Bonadea : Q*= (0 ; 0.16666 ; 0.66666 ; 0,16666 ; 0 ; 0 ;0) Kompanija Fox bi trebala da nudi sledeće proizvode sa sledećom učestalošću: 1.Cipele , sa 66.6 % 2.Sandale , sa 33.3 % Kompanija Bonadea bi trebala da nudi sledeće proizvode sa sledećom učestalošću: 1.Sandale , sa 16,6 % 2.Čizme , sa 66.6 % 3.Cipele za decu , sa 16,6 % 2. Veću prosečnu očekivanu dobit će ostvariti prva kompanija Fox zbog vrednosti igre.Vrednost igre je 0.66666. 3.Ako kompanija Fox odluči da izbaci iz ponude sandale vrednost igre će se smanjiti tj biće V= 1/ 0.1515152 = 6.59999 tj 6.59999 – 6 = 0.59999 što znači da će kompanija manje dobiti u ovom slučaju nego sa postojanjem sandala u ponudi.

4

Rešenje za prvog igrača: p1 * = x1 * V’ = 0.090909* 6.59999 = 0.59999 p3 * = x3 * V’ = 0.030303* 6.59999 = 0.19999 p5 * = x5 * V’ = 0.030303 * 6.59999 = 0.19999 p6* = x6 * V’ = 0 * 6.59999 = 0 Rešenje za drugog igrača: q1* = y3 * V’ = 0 * 6.59999 = 0 q3* = y4 * V’ = 0.030303 * 6.59999 = 0.19999 q4 * = y6 * V’ = 0.121212* 6.59999 = 0.79999 q5* = y7 * V’ = 0 * 6.59999 = 0 q6* = y9 * V’ = 0 * 6.59999 = 0 q7* =y7 * V’ = 0 * 6.59999 = 0 q8 * =y8 * V’ = 0 * 6.59999= 0

PRILOZI: LP OPTIMUM FOUND AT STEP 4

OBJECTIVE FUNCTION VALUE 1) 0.1500000 REDUCED COST 0.150000 0.000000 0.000000 0.000000 0.400000 0.150000 0.100000

VARIABLE VALUE Y1 0.000000 Y3 0.025000 Y4 0.100000 Y5 0.025000 Y6 0.000000 Y7 0.000000 Y8 0.000000

ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES 2) 0.000000 0.100000 3) 0.000000 0.050000 4) 0.050000 0.000000 5) 0.000000 0.000000 6) 0.075000 0.000000 Ako su iz proizvodnje izbačene sandale.

5

LP OPTIMUM FOUND AT STEP

4

OBJECTIVE FUNCTION VALUE 1) 0.1515152 REDUCED COST 0.090909 0.000000 0.000000 0.000000 0.242424 0.121212 0.090909

VARIABLE VALUE Y1 0.000000 Y3 0.030303 Y4 0.121212 Y5 0.000000 Y6 0.000000 Y7 0.000000 Y8 0.000000

ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES 2) 0.000000 0.090909 3) 0.000000 0.030303 4) 0.000000 0.030303 5) 0.151515 0.000000

6

II DEO

Menadžment kompanije Fox želi da poboljša proces proizvodnje cipela. Spisak aktivnosti iz kojih se sastoji proces proizvodnje, njihova međuzavisnost, trajanje (u danima) i potrebni resursi su dati u sledećoj tabeli:

R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Aktivnost Odredjivanje količine proizvodnje Planiranje troškova Naručivanje materijala od dobavljača Dopremanje materijala Hemijska obrada materijala Krojenje materijala Bojenje materijala Impregnacija Štavljenje kože Šivenje đonova Premazivanje đonova Šivenje cipele Spajanje cipele i đonova Ukrasni vez Nanošenje zaštitnog premaza Sušenje Pakovanje

Zavisnost 1 1 2,3 4 5 5 6,7 8 4 10 9, 11 10,12 13 14 15 16

Trajanje 1 3 1 2 10 7 2 4 5 2 1 10 4 3 2 2 3

Potrebni resursi Direktor proizvodnje Finansijski director Finansijski službenik - 3 Službenik nabavke Magacioner – 10 Kamion Tehnolog – 3 Hemikalije - 1 Krojač – 8 Proizvodni radnik – 4 Boje -1 Kožarski tehničar - 11 Impregnant – 1 Kožarski tehničar – 4 Benzil aldehid – 1 Krojač – 8 Vezivna materija – 1 Lakirer – 2 Premazni lak - 1 Krojač – 5 Konac - 1 Proizvodni radnik – 2 Lepak - 1 Krojač - 7 Lakirer – 2 Premaz – 1 Proizvodni radnik Magacioner – 4 Ambalaža - 1

7

Raspoloživi resursi kompanije Fox i troškovi angažovanja svakog resursa su dati u sledećoj tabeli:

1. Koliko bi trajala proizvodnja cipela u kompaniji Fox ?

2. Koliki su dnevni troškovi po aktivnostima, a koliki ukupni troškovi proizvodnje cipela? 3. Nacrtati mrežni dijagram projekta sa aktivnostima na granama. 4. Da li je moguće produžiti trajanje aktivnosti ukrasni vez, a do te ne produži trajanje proizvodnje cipela i ako jeste, za koliko? Zašto? 5. Napraviti analizu iskorišćenosti resursa. 6. Ako bi jedan kožarski tehničar otišao na bolovanje, da li bi se projekat mogao završiti u predviđenom roku? 7. Dati preporuku kompaniji Fox za poboljšanje procesa proizvodnje.

8

Prikaz I analiza rezultata:
Na osnovu tabele se može videti da dnevni program počinje u 20.Maja a završava se 5.Avgusta.

Može se primetiti da neke aktivnosti imaju vremensku rezervu,i da te aktivnosti nisu na kritičnom putu što znači da njihovim menjanjem u nekim granicama nećemo delovati na celokupno vreme realizacije projekta.

9

1. Proizvodnja cipela bi trajala koliko i aktivnosti na kritičnom putu 56 dana. 2. Dnevni troškovi po aktivnostima se dobijaju kada se troškovi aktivnosti podele sa brojem dana njihovog trajanja iz tabele. 1.Odredjivanje količine prozvodnje: 5500 din/dan 2.Planiranje troškova: 13500/3 = 4500 din/dan 3.Naručivanje materijala od dobavljača: 1200 din/dan 4.Dopremanje materijala: 30000/2 = 15000 din/dan 5.Hemijska obrada materijala: 135000/10 =13500 din/dan 6.Krojenje materijala: 67200/7 = 9600 din/dan 7.Bojenje materijala: 21600/2 = 10800 din/dan 8.Impregnacija: 60800/4 = 15200 din/dan 9.Štavljenje kože: 74000/5= 14800 din/dan 10.Šivenje djonova: 27800/2= 13900 din/dan 11.Premazivanje djonova: 8100 din/dan 12.Šivenje cipele: 63700/10=6370 din/dan 13.Spajanje cipele i djonova: 13160/4 = 3290 din/dan 14.Ukrasni vez: 25200/3 = 8400 din/dan 15.Nanošenje zaštitnog premaza: 15200/2 = 7600 din/dan 16.Sušenje: 2400/2= 1200 din/dan 17.Pakovanje: 20400/3 = 6800 din/dan

10

Ukupni troškovi proizvodnje cipela su : 584760 din. Što se vidi u izveštaju ispod.

11

3. Mrežni dijagram projekta sa aktivnostima na granama.

4. Produžiti aktivnost Ukrasni vez a da se ne produži vreme trajanja projekta nije moguće jer se aktivnost nalazi na kritičnom putu što bi rezultovalo i produženjem tog puta kao i projekta u celini.

12

5. Analiza iskorišćenosti resursa:

6. Ako bi jedan kožarski tehničar otišao na bolovanje projekad se ne bi završio na vreme jer je aktivnost za koju je vezan kožarski tehničar na kritičnom putu i izvršenje te aktivnosti zahteva taj resurs tačno definisan ..a višak kožarskih tehničara nemamo na raspolaganju.

13

7. Preporuka poboljšanja procesa proizvodnje:

14

Da bi smo poboljšali proces proizvodnje tj. pokušali da skratimo trajanja na kritičnom putu neophodno je angažovati dodatne resurse ako imamo na raspolaganju onda te ,ako ne onda alocirate druge i koristiti ih maksimalno po danu da bi se aktivnosti koje traju više dana skratile na svoje usiljeno vreme trajanja. Ovo rešenje bi zahtevalo i dodatne troškove.

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful