You are on page 1of 5

Karty Magii: Magia Ognistej Paszczy SPIS TRECI:

MAGIA OGNISTEJ PASZCZY 2

by

PEPE

&

QC

2012

MAGIA OGNISTEJ PASZCZY

MAGIA OGNISTEJ PASZCZY

1-2. OGNISTA PLWOCINA

7+

3. ZAR I ZNISZCZENIE!

7+

Mag Ogrw przyzywa z trzewi ziemi gniew i furi Ognistej Paszczy. Okrutne, brutalne wizje nkaj wrogw, osabiajc ich umysy i dusze ognistym dotykiem. Ogniobrzuchy dobywa ze swych wntrznoci gorejc arem flegm, ktr ciska wprost w swych wrogw palc i ranic ich kruche ciaa.

Ognista Plwocina to magiczny pocisk o zasigu 18. Po udanym rzuceniu zaklcia magiczny pocisk uderza w cel powodujc trafienie o SILE 4 z cech ora PONCY ATAK.

Czar moe zosta rzucony na dowolny model wroga w odlegoci do 18 od MAGA, rwnie taki, ktry walczy wrcz. Do pocztku nastpnej fazy magii Ogniobrzucha ofiara zaklcia przeprowadzajc test oparty na wspczynniku CP wykonuje rzut 3K6 odrzucajc kostk z najniszym wynikiem. Zaklcie nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI.

MAGIA OGNISTEJ PASZCZY

MAGIA OGNISTEJ PASZCZY

4. PLONACY CZEREP

7+

5. PIERWSZE UDERZENIE

7+, 7+, PWG

Ogniobrzuchy przyzywa upiorn wizj Ognistej Paszczy, ktra miejc si szaleczo, przelatuje przez pole bitwy, pozostawiajc za sob wypalon ciek.

Udane rzucenie zaklcia sprawia, e widmowa, ponca czaszka leci na 18 po linii prostej na wprost od rzucajcego czar (w dowolnym wybranym przez gracza kierunku). Kady model, ktry stoi na drodze Poncego Czerepu, otrzymuje trafienie o SILE 2 z cech ora PONCY ATAK (rozpatruje si je podobnie jak w przypadku odbijajcej si kuli armatniej). Kady model, ktry zostanie trafiony Poncym Czerepem (naley zauway, e posta nie musi zosta zraniona) musi wykona test STRACHU, niepowodzenie oznacza e model Ucieka!.

Ogniobrzuchy uywa gniewu i furii Ognistej Paszczy by rozpali krew swoich towarzyszy.

Moc zaklcia oddziauje na model MAGA i wszystkie sprzymierzone modele znajdujce si w odlegoci do 12" od Ogniobrzucha, rwnie takie, ktre walcz wrcz. Dopki zaklcie 'pozostaje w grze' bro objtych dziaaniem czaru modeli otrzymuje cech ora UDERZA JAKO PIERWSZY.

MAGIA OGNISTEJ PASZCZY

MAGIA OGNISTEJ PASZCZY

6. PLOMIENNA KLATWA

8+, PWG

7. OSLEPIAJACA JASNOSC JASNOSC

8+

Mag Ognistej Paszczy oplata ognistymi wstgami swoich nieprzyjaci czynic ich podatnymi na ogniste ataki.

Ogniobrzuchy wypluwa z siebie strumie poncej flegmy, ktra tryska w niebo i spada wprost w oczodoy przeciwnikw olepiajc i czynic ich bezbronnymi.

Zaklcie ma zasig 18. Po udanym rzuceniu, czar moe zosta skierowany na pojedynczy model przeciwnika (wybrany przez kierujcego magiem gracza bez ogranicze, z wyjtkiem tego, e Ogniobrzuchy musi widzie swj cel). Ofiara zaklcia staje si ATWOPALNA. Model moe znajdowa si pod dziaaniem jednej kltwy na raz.

Zaklcie moe zosta rzucone na dowolny model wroga zwizany walk wrcz i w odlegoci do 18 od rzucajcego, nawet jeli ten go nie widzi. Udane rzucenie oznacza, e model zostaje olepiony, a jego wspczynnik WW zostaje obniony do poziomu 1 na czas trwania fazy walki wrcz rozgrywanej w biecej turze gry.

MAGIA OGNISTEJ PASZCZY

MAGIA OGNISTEJ PASZCZY

8. OGNISTA KULA

10+

9. GOREJACY NABRZUSZNIK

12+

Mag Ogrw razi wroga rozarzonym strumieniem magicznych pomieni dobytych z samych trzewi Ognistej Paszczy.

Ognista Kula jest niezwykle niebezpiecznym magicznym pociskiem o zasigu 18 i moe zosta rzucony na dowolny obszar w polu widzenia Ogniobrzucha. Naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim wyznaczony obszar. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objte dziaaniem zaklcia modele otrzymuj K3 trafienia o SILE 4 z cech ora PONCY ATAK.

Ogniobrzuchy przyzywa moc Ognistej Paszczy, ktra rozpala jego trzewia i oplata ciao ognistymi pasmami gorejcego nabrzusznika.

Udane rzucenie czaru oznacza, e do pocztku nastpnej fazy magii MAGA, Ogniobrzuchy otrzymuje Magiczn Ochron na 4+. Ponadto, wszystkie postacie znajdujce si w kontakcie z podstawk modelu, na pocztku fazy walki wrcz otrzymuj jedno trafienie z SI 4 z cech ora PONCY ATAK.

MAGIA OGNISTEJ PASZCZY

MAGIA OGNISTEJ PASZCZY

10. WROTA OGNISTEJ PASZCZY

12+, PWG

11. SCIANA OGNIA

14+, 14+, PWG

Mag Ogrw obleka si w moc Ognistej Paszczy, ktra pozwala podrowa mu podziemnymi strumieniami magmy i prastarymi korytarzami.

Ogniobrzuchy przyzywa moc Ognistej Paszczy, z ktrego splata cian ognia.

Udane rzucenie zaklcia tworzy Wrota Ognistej Paszczy czce dwa punkty na stole, ktre musz znajdowa si w odlegoci do 18 od MAGA. Wrota naley traktowa jak zwyke drzwi, ktre mona przekroczy w fazie ruchu.

Moc zaklcia tworzy dug na 2K6 i szerok na 1 cian ognia, ktr mona umieci w dowolnym miejscu w zasigu 18 od Ogniobrzucha (MAG nie musi widzie celu). Kady model, ktrego podstawka styka si ze cian ognia lub przejdzie przez obszar objty dziaaniem zaklcia, otrzymuje trafienie o SILE 4 z cech ora PONCY ATAK.

MAGIA OGNISTEJ PASZCZY

MAGIA OGNISTEJ PASZCZY

12. OGNISTA PASZCZA

14+, PWG

1-2. OGNISTA PLWOCINA

7+

Sigajc poprzez paszcz ziemi ku najgbszym trzewiom ziemi, Mag kieruje rzeki magmy i sprowadza je na powierzchni w potnej wulkanicznej erupcji.

Czar mona rzuci na dowolny, wyznaczony punkt na stole. Po udanym rzuceniu naley umieci w wyznaczonym miejscu znacznik. Pki dziaa zaklcie, gracz rzuca na pocztku kadej tury (to znaczy na pocztku tury wasnej i przeciwnika) K6. Na 1-3 nic si nie dzieje, ale na pierwszym znaczniku naley umieci kolejny. Na 4+ w wyznaczonym punkcie wybucha wulkan. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone), znajdujce si w odlegoci K6 pomnoonej przez liczb znacznikw uoonych do tej pory na wyznaczonym miejscu, znajd si w polu raenia wulkanu. Kady model (wrogi i sprzymierzony) znajdujcy si w zasigu dziaania wulkanu otrzymuje K3 trafienia o SILE 5. Udane rozproszenie czaru oznacza cakowite zniesienie jego dziaania i usunicie wszystkich znacznikw.

Ogniobrzuchy dobywa ze swych wntrznoci gorejc arem flegm, ktr ciska wprost w swych wrogw palc i ranic ich kruche ciaa.

Ognista Plwocina to magiczny pocisk o zasigu 18. Po udanym rzuceniu zaklcia magiczny pocisk uderza w cel powodujc trafienie o SILE 4 z cech ora PONCY ATAK.