P. 1
DTM Du an Dau Tu Mo Rong Nha May Gach Tuynel Hiep Hoa

DTM Du an Dau Tu Mo Rong Nha May Gach Tuynel Hiep Hoa

Ratings:
(0)
|Views: 420|Likes:
Published by Thanh Quản Bùi

More info:

Published by: Thanh Quản Bùi on Nov 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2014

pdf

text

original

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.

VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNHMỞ ĐẦU CHẤT THAM KHẢO

I.XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Trong những năm qua, Việt Nam được đánh giá là Quốc gia có nền kinh tế phát triển khá với mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm khoảng > 7% (theo WB) đứng thứ 2 trong khu vực chỉ sau Trung Quốc. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, tốc độ đô thị hoá, đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng gia tăng kéo theo nhu cầu về vật liệu xây dựng ngày càng tăng cả về số lượng, chất lượng và chủng loại sản phẩm. Xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng của thị trường gạch ngói đất sét nung trong tỉnh Bắc Giang cũng như các khu vực lân cận với năng lực hiện có của Nhà máy, Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Hiệp Hoà đã lập Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà tại xã Hợp Thịnh huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang. II. CĂN CỨ PHÁP lý VÀ KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐTM 2.1 Căn cứ pháp lý 1. Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/1006. 2. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 21/2008/ NĐ-CP, ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP, ngày 29/8/ 2006 của Chính phủ 3. Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT, ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 4. Nghị quyết số 41- NQ/ TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 5. “Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam” (Chương trình nghị sự số 21 của Việt Nam) ban hành kèm theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 6. Nghị định số 81/2006/QĐ-BTNMT ngày 9/8/2006 của Chính Phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT.

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU số 13/2006/QĐ-BTNMT, THAM KHẢO 7. Quyết địnhCHỈ MANG TÍNH CHẤTngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 8. Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND, ngày 11/5/2007 về việc Ban hành quy định về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 9. Công văn số ….của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, v/v Đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Hiệp Hoà thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà, tại xã Hợp Thịnh - huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang.

II.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 1. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ban hành theo Quyết định số 22/2006/QĐ - BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ TN & MT và các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan. 2. Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ- BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Ytế (Bao gồm 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động) và các tiêu chuẩn môi trường lao động khác có liên quan. II.3 Các tài liệu kỹ thuật 1. Dự án đầu tư Mở rộng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà do Công ty Iổ phần Gốm xây dựng Hiệp Hoà xây dựng năm 2008. 2. Mặt bằng vị trí khu đất xây dựng Nhà máy Gạch Tuynel tại xã Hợp Thịnh- huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Chủ đầu tư Dự án đã phối hợp với Trạm Quan trắc môi trường – Sở Tài nguyên & Môi trường Bắc Giang tiến hành các bước cần thiết để lập Báo cáo ĐTM. 1. Cơ quan tư vấn: - Trạm Quan trắc môi trường – Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Giang. - Trạm trưởng: Vũ Đức Phượng. - Địa chỉ liên hệ: Thôn Đông Giang- xã Xương Giang- thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang. - Điện thoại/Fax : 0240.824.760

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN 2. Trình TÀI LIỆU CHỈ MANGbước sau: tự thực hiện gồm các TÍNH CHẤT THAM KHẢO

a.Nghiên cứu báo cáo “Dự án đầu tư Mở rộng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà. b.Tổ chức điều tra thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Hợp Thịnh – huyện Hiệp Hoà – tỉnh Bắc Giang. c.Tổ chức điều tra khảo sát hiện trạng môi trường khu vực dự kiến Iở rộng nhà máy, hiện trạng môi trường các khu vực lân cận, chú ý khả năng gây ô nhiễm đến môi trường. d.Tổ chức điều tra hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học, các tác động của dự án ảnh hưởng đến môi trường sinh học. e.Tổ chức khảo sát lấy lẫu phân tích, đánh giá, chất lượng môi trường không khí, môi trường đất và môi trường nước ( nước mặt, nước ngầm) trong khu vực Dự án sẽ tiến hành và các vùng lân cận. f.Trên cơ sở các số liệu điều tra, phân tích hiện trạng môi trường, tổng hợp số liệu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Bảng 1: Danh sách thiết bị lấy mẫu, đo đạc, phân tích
STT Tên thiết bị Nước SX

Các thiết bị đo đạc và lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không khí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thiết bị lấy mẫu khí AS-3 Máy đo tốc độ gió Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Các thiết bị đo bụi và tiếng ồn Thiết bị đo tiếng ồn tích phân Thiết bị lấy mẫu bụi tổng số SL-15P Các thiết bị lấy mẫu và phân tích nước, đất Thiết bị lấy mẫu nước cầm tay Tủ sấy Máy phân tích cực phổ Tủ ổn nhiệt BOD Máy so màu DR 5000 Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ Nhật Mỹ Anh Mỹ

Bảng 2. Danh sách cán bộ tham gia lập Báo cáo ĐTM
TT 1 Họ và tên KS. Vũ Đức Phượng Chức vị, cơ quan, chuyên môn Trạm trưởng - Trạm Quan trắc Môi trường

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN 2 KS. Ngô Quang Trường Phụ trách bộ TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO phận
3 5 6 7 KS. Nguyễn Thị Thu Huyền KTV. Nguyễn Văn Cường KS. Hà Văn Huân KS. Đoàn Thị Thanh Huyền Cán bộ Cán bộ Cán bộ Cán bộ

.1. Cơ cấu và chất lượng sản phẩm.Phía Tây giáp đường tỉnh lộ 296 . . .Phía Đông giáp Công ty Cổ phần Hoà Sơn.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN. CHỦ DỰ ÁN .5132623. 1.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.1.3. dự kiến phương án sản phẩm trong giai đoạn đầu như sau: Bảng 1.1.Phía Nam giáp ruộng của thôn Gò Pháo 1. Các công trình chính . .2.Cơ cấu sản phẩm sản xuất: Căn cứ vào nhu cầu thị trường hiện tại.1. .Công nghệ sản xuất.Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Hiệp Hoà.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CHƯƠNG I MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1. . 04.MTX. 1.Chức vụ: Giám đốc Công ty.Công tác xây dựng 1. Cơ cấu sản phẩm. Cơ cấu sản phẩm .4.Người đại diện: Ông Nguyễn Xuân Lâm . thôn Gò Pháo và thôn Đa Hội. a.1.Sản lượng sản xuất hàng năm: 40 triệu viên QTC / năm. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Khu vực mở rộng nằm giáp Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà hiện tại trên khu đất thuộc Xứ Đồng.Phía Bắc giáp ruộng canh tác thôn Gò Pháo và thôn Đa Hội . .TÊN DỰ ÁN Dự án : “Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Gạch Tuynel Hiệp Hoà”.Điện thoại: 04.2182307 1.Cơ cấu và chất lượng sản phẩm .4.Công đoạn chế biến tạo hình .

5 1.lò nung Tuynel liên hợp. có khả năng sản xuất các loại gạch chất lượng cao.000 2. Nguồn: Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà b. Công nghệ sản xuất Thiết bị công nghệ sản xuất của Dự án mở rộng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà lựa chọn đầu tư dây chuyền sản xuất gạch. sấy nung trong hầm sấy.000 40.000 1 2 3 4 5 6 7 Gạch 2T.8 2.000.85 3.5 1.65 2.2. Sản phẩm được tạo hình theo phương pháp dẻo. ngói Tuynel với công suất 20 triệu viên QTC/ năm (tổng công suất toàn bộ Nhà máy 40 triệu viên QTC/ năm) vừa đảm bảo tính hiện đại và tiên tiến.000.000 3.65 2.000.000.000 5.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.000.000.0 3.0 16.MTX.000 4. Theo TCVN 1450: 1998 quy định đối với gạch rỗng đất sét nung Theo TCVN 1451: 1998 quy định đối với gạch đặc đất sét nung Theo TCXD 80: 1998 quy định đối với gạch lát đất sét nung 1.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO TT Tên sản phẩm Kích thước (mm) 220x105x60 220x105x60 200x200x16 250x250x16 300x300x16 340x205x13 Sản lượng ( viên) 16.000 1. Chất lượng sản phẩm.000 5.151.3 1.000.4 K Sản lượng (QTC) (viên QTC) 1 2. .000.000 * Hệ số Kqtc và sản lượng QTC được tính theo gạch rỗng tiêu chuẩn kích thước 220x105x60mm và trọng lượng 1.666 27.1.181 2.1 2.000 2.0 3.5 2.R60 Gạch 6V-R150 Gạch Đ60 Gạch nem lát 200 Gạch nem lát 250 Gạch nem lát 300 Ngói 22v/m Cộng 2 220x150x105 2.818.65 kg/ viên.000.000 5.4.000.666.000.666.513 Trọng lượng (kg) 1.666 1.000 1.000.

VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO * Sơ đồ công nghệ sản xuất gạch. máy thái đất Máy pha than Băng tải cao su số 1 Máy nhào trộn Băng tải cao su số 2 Máy cán thô Băng tải cao su số 3 Máy cán mịn Nước bổ sung Máy nhào 2 trục có lưới lọc Băng tải cao su số 4 Máy nhào đùn liên hợp .MTX. nem lát Tuynel Kho than Kho nguyên liệu Máy nghiền than Máy ủi Than nghiền Cấp liệu thùng.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. ngói.

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN Mô tả sơTÀI quá trình công nghệ bộ LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Khai thác và dự trữ nguyên liệu Đất sét được khai thác, tập kết trong kho chứa, tại đây đất được ngâm ủ, phong hoá ít nhất 3 tháng. Việc ngâm ủ tạo điều kiện cho các hạt sét có điều kiện ngậm nước, trương nở, làm tăng tính dẻo, đồng nhất độ Èm. Các tạp chất hữu cơ có thời gian để phân huỷ làm tăng chất lượng của đất, chủ động về nguyên liệu sản xuất trong những ngày mưa Èm. Gia công nguyên liệu và tạo hình sản phẩm Nguyên liệu tại kho ngoài trời sau khi đã phong hoá được ủi vào kho có mái che, sau đó đưa vào cấp liệu thùng, qua hệ thống cắt thái, đất được thái nhỏ và làm tơi sau đó rơi xuống băng tải cao su lõm số 1. Than cám nghiền mịn ( cỡ hạt 8mm) được máy pha than tự động rải đều lên băng tải cao su số 1 để trộn với đất tạo thành phối liệu, với lượng than pha khoảng 80-100kg/1000 viên gạch mộc tiêu chuẩn. Sau đó phối liệu từ băng tải số 1 được đưa vào máy nhào trộn. Phối liệu từ máy nhào trộn được băng tải số 2 đưa vào máy cán thô. Tại đây, đất và than được ép, phá vỡ cấu trúc ban đầu và được đưa xuống băng tải số 3. Phối liệu được băng tải số 3 đưa vào máy cán mịn. Với khe hở giữa 2 quả cán 2mm, tại đây phối liệu được phá vỡ cấu trúc một lần nữa. Sau đó phối liệu được đưa vào máy nhào trộn có lưới lọc, tại đây các tạp chất như: Cỏ, rác, sỏi, sạn được giữ lại lưới lọc còn đất được đùn ra khỏi máy, mặt khác nước được cấp vào máy nhào lọc để điều chỉnh độ ẩm cho phù hợp. Sau đó phối liệu được đưa sang máy nhào đùn liên hợp có hút chân không bằng băng tải cao su số 4. Sau khi qua hệ thống nhào trộn của máy, phối liệu được đưa vào buồng chân không, không khí được hút ra khỏi phối liệu, làm tăng độ rắn chắc của gạch mộc, tạo ra cường độ ban đầu nhất định giúp cho quá trình vận chuyển đem phơi không bị biến dạng. Sau khi qua máy đùn hút chân không, nhờ khuôn tạo hình và máy cắt, các sản phẩm tạo hình sẽ được tạo hình tuỳ theo kích thước, hình dáng đã định theo khuôn riêng (gạch các loại, gạch nem lát, ngói). Gạch mộc, ngói mộc sau tạo hình được công nhân xếp lên xe chuyên dùng vận chuyển đem đi phơi trong nhà kính. Phơi sản phẩm mộc Đối với gạch mộc sau khi tạo hình gạch có độ ẩm từ 20 - 22% được phơi trong khoảng thời gian từ 8-12 ngày tuỳ theo nhiệt độ, tốc độ gió để làm giảm

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT Gạch KHẢO độ ẩm của gạch mộc xuống còn 14 - 18%. THAMsau khi phơi sẽ được vận chuyển lên xe goòng chuẩn bị đưa vào sấy, nung Tuynel. Sấy, nung gạch mộc trong lò Tuynel Sản phÈm mộc sau khi xếp lên xe goòng được đưa vào hầm sấy Tuynel nhờ kích thuỷ lực đặt ở đầu hầm. Tác nhân sấy là khí nóng thu hồi từ vùng làm nguội của lò nung. Với việc kéo dài hầm sấy hơn so với các thiết kế trước đây, gạch mộc được sấy dịu hơn tránh phế phÈm sau khi sấy. Thời gian sấy: Khoảng 22 giờ Nhiệt độ sấy: 80 - 1400c Sau khi qua lò sấy độ ẩm gạch mộc giảm còn 0-5% được xe phà, kích đẩy thuỷ lực đưa vào lò nung. Nhiên liệu được cấp để nung chín sản phẩm là than cám. Than sau khi nghiền mịn được vận chuyÓn lên nóc lò và cấp qua các lỗ than theo đúng yêu cầu công nghệ, đảm bảo nung chín sản phẩm. Nhiệt độ nung tối đa: 1.0500c Thời gian nung: Khoảng 32 giờ. Ra lò, phân loại sản phẩm Sản phẩm sau khi qua khỏi vùng nung được là nguội ở cuối lò nhờ hệ thống thu hồi khí nóng và lượng không khí từ cuối lò qua 2 quả thổi lắp trên cửa ra. Sản phẩm sau khi ra lò được bốc dỡ, phân loại theo tiêu chuẩn kỹ thuật, tập kết về bãi thành phẩm bằng xe vận chuyển hai bánh.

1.4.1.3. Tính toán lựa chọn thiết bị chế biến tạo hình a. Công đoạn chế biến tạo hình - Tỷ lệ phế phÈm khâu mộc: 5% - Tỷ lệ phế phÈm khâu nung: 3% - Công suất mở rộng của Nhà máy: 20 triệu viên QTC/năm (tổng công suất toàn Nhà máy 40 triệu viên QTC/ năm). - Năng suất ca máy cần thiết để đáp ứng gạch mộc cho sản xuất là: 20.000.000 : 300 ngày : 2 ca = 36.173 (viên/ca) 95% x 97% - Năng suất giờ máy cần thiết của hệ CBTH là: 36.173 : 8h : 0,8 : 0,8 = 7.065 viên QTC/giờ Trong đó: + 300 ngày: Số ngày làm việc trong năm.

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI Số ca máy hoạt động trong ngày. + 2 ca: LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

+ 8 giờ: Thời gian làm viÖc 1 ca. + 0,8 : Hệ số sử dụng thời gian trong ca. + 0,8 : Hệ số sử dụng công suất máy. Như vậy: ĐÓ đảm bảo cung cấp sản phÈm mộc cho dây chuyền lựa chọn hệ máy chế biến tạo hình có công suất tối thiểu là 7.500 viên QTC/giờ. Với dây chuyền chế biến tạo hình này, Nhà máy có thÓ hoàn toàn chủ động trong công việc sản xuất gạch, ngói mộc, có thời gian ngừng nghỉ ®Ó bảo dưỡng, thay thế các chi tiết nhanh mßn hỏng. b. Đặc tính kỹ thuật các thiết bị chế biến tạo hình hệ 20 triệu viên QTC/năm 1. Máy cấp liệu thùng:CLT3,2 (1cái) - Năng suất: Q =15 tấn/h - Động cơ điện: N = 4+2,2= 6,2Kw - Kích thước bao:4000x2.500x1.450mm - Trọng lượng máy: 3.200kg - Thể tích thùng chứa: 1,4m3 2. Máy nhào trộn 400 ( 1 cái ) - Năng suất : Q= 15 tấn / h - Công suất điện: 30kw - Trọng lượng máy: 5.500kg 3. Máy cán thô CT800X600(1cái) - Năng suất: Q = 15 tấn/h - Đường kính quả cán:800mm - Chiều dài quả cán: 600mm - Công suất điện: 26Kw - Trọng lượng máy: 3.800 kg - Kích thước bao: 3.500x1.550x1.400mm 4. Máy cán mịn CM 1000X600: (1 cái) - Năng suất: Q =15tấn/h - Đường kính quả cán:1.000mm - Chiều dài quả cán: 600mm - Công suất điện: 40,5kw - Trọng lượng máy: 4.500 kg 5. Máy nhào lọc thuỷ lực: (1 cái)

Công suất điện: 11Kw . Hầm sấy Tuynel.Công suất điện: 3. Bảng 1.Năng suất thể tích sau ép: 15 tấn/h (Tương đương 8. Các thông số kỹ thuật của hầm sấy Tuynel của Nhà máy .Vận tốc cắt : 22-24lần / phút . Hầm sấy lò nung Hệ hầm sấy.Trọng lượng: 3.MTX.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.700x900x1.700x2. Máy c¾t gạch tự động: (1cái) .Trọng lượng: 500kg 9.Kích thước bao: 5. Các thông số kỹ thuật của hệ hầm sấy .Công suất điện: 30kw .5kw .Độ chân không: ≥ 80% .Năng suất: 1.500kg.500 viên /h) . Máy nghiền than: (1cái) .Trọng lượng: 7.Năng LIỆU Q =15 tấn/h TÍNH CHẤT THAM KHẢO .2.300mm 6. Máy nhào đùn liên hợp chân không EVA 400 (1cái) .3kw .500kg/giờ .Vận tốc đầu búa: 35m/s.800 kg .200mm 7.200x1.300mm 8.000-8.Kích thước bao: 4. .VN TÀI suất: CHỈ MANG .Trọng lượng: 550kg . .lò nung Tuynel thiết kế đảm bảo hoạt động đạt công suất 1822 triệu viên QTC/năm.000x1.200x1.5kw + Động cơ nhào: 30kw + Động cơ đùn ép: 55kw + Động cơ bơm chân không:5.Kích thước bao: 2.Công suất điện: 90.lò nung Tuynel như sau: a.Công suất: Đồng hộ với máy đùn ép .

1. tận .3. khoa học cho chức năng từng công trình trên cơ sở công nghệ. phương án bố trí tổng mặt bằng là hợp khối và phân vùng hỗn hợp. Lợi dụng hướng gió chủ đạo.5 24 18-22 14 ÷ 18 0÷5 80-140 0 C % Nguồn: Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà b.4. Công tác xây dựng a. Lò nung Tuynel.0x2.050 ≤3 C % Nguồn: Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà 1.4x2.000 ÷ 75. Bảng 1.000 48.000 64x2.0x2.5 32 28-32 0÷5 1. Bằng công nghệ sấy nung Tuynel.4. các tuyến công trình xây dựng đảm bảo theo tính chất dây chuyền sản xuất khép kín liên hoàn từ khâu đầu đến khâu kết thúc.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. trên cơ sở yêu cầu công nghệ sản xuất gạch ngói đất sét nung. Các thông số kỹ thuật của lò nung Tuynel của Nhà máy STT 1 2 3 4 5 6 7 Thông số kỹ thuật Năng suất Kích thước lòng kênh Sức chứa xe goòng Thời gian nung Độ ẩm vào lò Nhiệt độ nung tối đa Phế phẩm Đơn vị Viên / ngày m Xe Giờ % 0 Lò nung 60. Phương án tổng mặt bằng đảm bảo sử dụng hợp lý.VN THAM STT TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤTĐơn vị KHẢO Thông số kỹ thuật Hầm sấy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Số lượng Năng suất Kích thước lòng kênh Sức chứa xe goòng Thời gian sấy Độ ẩm vào sấy Độ ẩm ra sấy Nhiệt độ sấy Phế phẩm Cái Viên/ngày m Xe Giờ % % 0 01 60.000 ÷ 75. Yêu cầu kỹ thuật Căn cứ vào diện tích của khu đất đã được quy hoạch.MTX.

. c.Công trình cấp thoát nước.020 m2.4.2.Xung quanh Nhà máy thiết kế hệ thống thoát nước đảm bảo thoát nước tốt trong mùa mưa lũ. Chủ dự án lập phương án bồi thường.Nhà điều hành. b. 1.Mở đường giao thông.Công tác giải phóng mặt bằng Khu vực mở rộng Nhà máy nằm giáp Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà hiện tại với diện tích 9120m2 (48m x190m). . . xưởng cơ khí được bố trí hợp khối với dây chuyền 1 đã có.Toàn bộ Nhà máy bố trí đường giao thông nội bộ thuận tiện cho vận tải. . . .2.Hệ thống cấp điện.2.Phần bao che lò: Sử dụng khu nhà lò sẵn có.4. diện tích xin mở rộng là 9120 m2. . 1.Khu nhà chế biến tạo hình. 1. . ngoài ra để đảm bảo diện tích sử dụng cho khu vực sân bãi sản phẩm. .Giải phóng mặt bằng.Công trình xử lý khí thải. giải phóng mặt bằng theo quy định của nhà nước hiện hành.Nhà chế biến tạo hình là nhà khung thép. hấp thụ ánh sáng tự nhiên triệt để giúp cho gạch mộc nhanh khô và không ô nhiễm trong khu vực.San lấp mặt bằng. Giải pháp kết cấu các hạng mục công trình chính. nhà bao che hầm sấy và lò nung. .TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. . . nhà chứa đất.Công tác san lấp mặt bằng .Trồng cây xanh. Nhà máy dự kiến xin mở rộng thêm ở khu vực phía trước Nhà máy với diện tích 4250 m2. có khả năng thông gió tốt. chiều cao nhà từ cốt nền tới đỉnh cột 6m.1.Nhà phơi gạch kết cấu cột bê tông cốt thép mái lợp tấm nhựa cốt sợi thuỷ tinh trắng lấy ánh sáng. nhà phơi gạch mộc. .4. .MTX. mái lợp tôn và fibrô. nền đổ bê tông láng phẳng. Phương án bố trí tổng mặt bằng. nhà ăn ca sẵn có.2 Các công trình phụ trợ .Tổng diện tích khu đất hiện tại của Nhà máy là 26.VN dụng ánhTÀI LIỆU CHỈ giúp choTÍNHsân cángTHAM KHẢO không bị che lấp sáng tự nhiên MANG khu CHẤT phơi gạch mộc bởi các công trình xây dựng. .

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.4. khu vực sản xuất trồng các loại cây có tán rộng như keo. Nhà máy dự kiến xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ xung quanh Nhà máy. Hầu hết các tuyến đường điện của huyện đều là 110 KV.0-1. 1.2m. Công tác cấp thoát nước . Trồng vườn hoa cây xanh: Chủ dự án quy hoạch trồng cây xanh trong khu vực Nhà máy và trồng xung quanh tường rào Nhà máy phần mở rộng. Nước thải của Nhà máy chủ yếu là các loại nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn. phát triển sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như tương lai. đã xây dựng trạm biến áp 125 MVA cấp điện áp 220 KV cho các trạm 110KV của các huyện.4.2km nên rất thuận tiện cho việc xây dựng 1 trạm biến áp đủ công suất cung cấp điện cho Nhà máy hoạt động lâu dài. Nguồn nước phục vụ cho sản xuất và phục vụ cho sinh hoạt sẽ lấy từ giếng khoan qua hệ thống xử lý và đưa vào bể sử dụng. Hiện tại gần khu vực Dự án đang có đường điện trung thế 35KV đi qua cách tường rào Nhà máy khoảng 1.Do tính chất của công nghệ sản xuất gạch ngói đất sét nung nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất là không lớn.MTX.2. khí thải.2. chỉ chủ yếu dùng để ngâm ủ và pha thêm vào nguyên liệu trong quá trình chế biến nên lượng nước thải từ sản xuất ra môi trường là không có. Nhà máy được đặt trên toàn bộCHẤT THAM KHẢO ở vị trí tương đối bằng phẳng. công đoạn chế biến tạo hình và nước phục vụ sinh hoạt.5. xà cừ… để giảm thiểu sự phát tán bụi.3. .VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH khu đất nguyên thổ. bạch đàn.4. Với tổng công suất điện cần dùng cho Dự án: 481 KW. chủ yếu cung cấp cho ủ đất. . Khi triển khai xây dựng sẽ phải san lấp và nâng cốt nền đất tự nhiên lên khoảng 1. 1. vạn tuế…Xung quanh tường rào Nhà máy.2. Bắc Giang là một tỉnh có hệ thống lưới điện đã được nâng cấp.2. Trong khu vực Nhà máy trồng các loại cây để tạo cảnh quan như: Cau.Nhu cầu cung cấp nước cho sản xuất của Nhà máy không lớn.4. Chủ dự án sẽ hợp đồng với Công ty chuyên trách thực hiện việc san lấp tạo mặt bằng xây dựng sau khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng 1. 35 KV đủ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt. tiếng ồn ra môi trường xung quanh.Công tác mở đường giao thông. lộc vừng.6.Công tác cấp điện.4. do đó nước thải sẽ được xử lý và thải vào mương thoát nước chung của Nhà máy để tái sử dụng 1.

5% 87.Hệ sốLIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO . thiết bị của Nhà máy. Danh mục các máy móc.5% Cái Cái Cái Cái Cái Cái 2 1 1 1 1 1 87. Danh mục các máy móc. sàng than NB 1.5% 87.MTX.10 Cái 1 87. bên trong bố trí hệ thống tháp hấp thụ khí độc và bụi để giảm thải lượng ra môi trường.5% .3.4.5% 87.5% 87.8 .4.3. 1. dự kiến mua 1 máy biến áp có công suất 560 KVA lắp trong trạm biến áp sẵn có của Nhà máy (Nhà máy đã xây dựng 1 trạm biến áp với 1 máy biến áp công suất 560 KVA) 1. thiết bị cũ của Nhà máy TT I 1 2 3 4 5 6 Tên thiết bị Thiết bị chế biến tạo hình Máy cấp liệu thùng – CLT 1.5% 87.2.5 Xe bàn chở gạch mộc Băng tải chuyển liệu B600 ( 3 cái) Băng tải gạch mộc B600 Băng tải pha than B500 Băng tải hồi liệu B500 Vận chuyển thiết bị đến chân công trình Thiết bị lò nung hầm sấy Quạt hút khí thải lò nung QLT-N.5% 87.450 Máy nhào đùn chân không đồng bộ (bao gồm cả bơm hút chân không. 1.8/0.5% 87.5% 87.1.8= 481 KVA. ống khói được xây dựng bằng gạch. Công tác xử lý khí thải Xây dựng ống khói cao khoảng 25m.4.5% 87. Danh mục các máy móc.5% 87.5% 87.8. máy nén khí) NĐCK-380 Máy cắt gạch CTĐ 1200 Máy nghiền than.4 Máy nhào lọc thuỷ lực NLTL.5% Đơn vị Số lượng Giá trị còn lại 7 8 9 10 11 12 13 14 II 1 Cái Cái Cái m m Cái Cái Hệ 1 1 25 38 12 5 7 1 87.Công suất máy biến áp cần thiết : 48x0.4.360 Máy cán thô CT 1000/600 Máy cán mịn CM 1000/600 Máy nhào lọc thuỷ lực NLTL. Bảng 1.VN TÀI sử dụng không đồng thời: 0.Hệ số cos φ: 0.5% 87. . Để đảm bảo công suất điện cho Dự án hoạt động ổn định.7.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. thiết bị cũ của Nhà máy.

2.5% 87. thiết bị chính của Dự án TT I 1 2 3 4 5 6 Máy nhào hai trục Máy cán thô CT 1000/600 Máy cán mịn CM 1000/600 Máy nhào lọc thuỷ lực NLTL.5% 87.5% 87.5%2 87.750 Hệ thống van gió lò nung sấy Xe goòng bánh thép XG-2*2 Xe phà điện 8 bánh XPĐ. thiết bị của dự án Dự án sẽ đầu tư.MTX. Danh mục các máy móc.4.VN 2 Quạt hút khí thải hầm sấy QLT.2000 Xe vận chuyển gạch thành phẩm Vận chuyển thiết bị đến chân công trình Thiết bị phụ trợ Máy ủi Komatsu D50 Máy biến áp 560 KVA+ phụ kiện Thiết bị văn phòng và nhà ăn Thiết bị cơ khí cầm tay Cái Hệ Bộ Bộ 1 1 1 1 87.40/1250 Kích thuỷ lực hầm sấy KĐTL.5% 87.5% 87.12 THAM KHẢO 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 III 1 2 3 4 Quạt tuần hoàn C71 Quạt khuấy hầm sấy C71 Quạt thu hồi khí nóng QLT.3.2 Đơn vị Cái Cái Cái Cái Cái Cái Số lượng 1 1 1 1 1 1 Thiết bị chế biến tạo hình .5% 87. lắp đặt các trang thiết bị mới để phục vụ cho việc mở rộng Nhà máy như sau: Bảng 1.5% 87.CHẤT Cái 87.5% 87.5% 87.5.500 Quạt hướng trục lắp trên cửa lò nung QHT.5 Tời nâng than TK.5% 87.5% 87.5% 87.30/1250 Tời kéo goòng+puly TK.5% TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH N.10 Cửa tời điện giữa lò nung TK-500 Cửa tời điện đầu lò sấy TK.N.5% 87.450 Máy nhào đùn chân không đồng bộ (bao Tên thiết bị Máy cấp liệu thùng – CLT 3.5% Nguồn: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà 1.N.5% 87.5% 87.12*6 Kích thuỷ lực lò nung KĐTL. Danh mục các máy móc.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.5% 87.5% Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Hệ Cái Cái Cái Cái Cái Cái Hệ 2 1 1 1 1 2 1 1 65 2 1 1 2 20 1 87.

2000 Xe vận chuyển gạch thành phẩm Vận chuyển thiết bị đến chân công trình Thiết bị phụ trợ Máy ủi DT75 Máy biến áp 560 KVA+ phụ kiện Thiết bị văn phòng và nhà ăn Thiết bị cơ khí cầm tay Cái Hệ Bộ Bộ 1 1 1 1 Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Hệ Cái Cái Cái Cái Cái Cái Hệ 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 65 2 1 1 2 20 1 Cái Cái Cái Cái Cái m m Cái Cái Hệ 1 1 1 1 25 38 12 5 7 1 . máy nén THAM KHẢO TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT khí) NĐCK-380 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 III 1 2 3 4 Máy cắt gạch CTĐ 1200 Máy dập ngói Máy dập nem lát Máy nghiền than.5 Xe bàn chở gạch mộc Băng tải chuyển liệu B600 ( 3 cái) Băng tải gạch mộc B600 Băng tải pha than B500 Băng tải hồi liệu B500 Vận chuyển thiết bị đến chân công trình Thiết bị lò nung hầm sấy Quạt hút khí thải lò nung QLT-N.12*6 Kích thuỷ lực lò nung KĐTL.500 Quạt hướng trục lắp trên cửa lò nung QHTN.30/1250 Tời kéo goòng+puly TK. sàng than NB 1.750 Hệ thống van gió lò nung sấy Xe goòng bánh thép XG-2*2 Xe phà điện 8 bánh XPĐ.10 Cửa tời điện giữa lò nung TK-500 Cửa tời điện đầu lò sấy TK.VN gồm cả bơm hút chân không.12 Quạt tuần hoàn C71 Quạt khuấy hầm sấy C71 Quạt thu hồi khí nóng QLT.N.10 Quạt hút khí thải hầm sấy QLT.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.N.5 Tời nâng than TK.MTX.40/1250 Kích thuỷ lực hầm sấy KĐTL.

dự kiến mô hình tổ chức quản lý sản xuất của Nhà máy sẽ là một Nhà máy dưới sự quản lý và điều hành trực tiếp của lãnh đạo Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Hiệp Hòa.Dự tính lượng đất sét cần thiết để sản xuất trong một năm với công suất 20 triệu viên QTC/ năm khoảng 22. các bộ phận Phòng ban và phân .4. . Đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Tuynel với công suất thiết kế 20 triệu viên QTC/ năm( tổng công suất toàn bộ Nhà máy 40 triệu viên QTC/ năm).4. * Nguyên liệu chính để sản xuất: .773 m3/ năm. 1.MTX. .4.Giám đốc là người chỉ đạo.VN TÀI LIỆU CHỈ rộng Nhà máy Gạch THAM KHẢO Nguồn: Dự án đầu tư mởMANG TÍNH CHẤT Tuynel Hiệp Hoà 1. điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy thông qua Phó giám đốc.Nhiên liệu cung cấp cho Nhà máy là than cám 6 dự kiến lấy từ khu vực Quảng Ninh được vận chuyển bằng phương tiện đường thuỷ qua sông Cầu và đường bộ do các đối tác hiện đang cung cấp than cho nhà máy cấp. Tổ chức sản xuất bố trí sử dụng lao động a.Dự tính lượng than cần thiết để sản xuất trong một năm với công suất 20 triệu viên QTC/ năm khoảng 2.383. * Nhiên liệu sử dụng cho Nhà máy: . nung Tuynel liên hợp công nghệ sản xuất đạt mức độ tiên tiến nhất tại Việt Nam hiện nay.000200.9 tấn/ năm. sấy.5.000m3. 1. Đầu tư mở rộng 01 dây chuyền mới đồng bộ các thiết bị gia công nguyên liệu.000 m3.Chất lượng nguồn nguyên liệu này đã được Viện Khoa học Vật liệu xây dựng thuộc Bộ xây dựng kiểm tra hoàn toàn đáp ứng yêu cầu sản xuất gạch theo TCVN hiện hành. . Mô hình tổ chức quản lý của Nhà máy được bố trí như sau: . Kết quả khảo sát cho thấy: Tại khu vực Đồng Tầu có trữ lượng >80.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. tạo hình.6. Nguyên.4.Nhà máy sử dụng nguồn nguyên liệu là đất sét được khai thác ở vùng quy hoạch nguyên liệu của Nhà máy là khu Đồng Chiêm và Đồng Tầu cách Nhà máy <1km. tại khu vực Đồng Chiêm có trữ lượng khoảng 150. nhiên liệu. Tổ chức quản lý sản xuất Sau khi dự ¸n đi vào hoạt động.000m3. Hình thức đầu tư . Ngoài ra địa phương còn có 15 ha ruộng cần hạ cốt từ 1-2m để chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi trồng thuỷ sản có trữ lượng khai thác tận thu đất khoảng 150.

Kế toán.Kế toán .TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. Đồng thời trực tiếp phụ trách bộ phậnKHẢO – Hành chính và Tài chính kế toán. công nghệ sản xuất và kinh doanh. Quản đốc trực tiếp điều hành bộ phận xếp goòng.Quản đốc phân xưởng Tổng cộng + Nhân công: TT I 1 II 1 2 Nhân công Lao động phục vụ : : : : : : : : 01 người 01 người 02 người 02 người 01 người 02 người 01 người 10 người Số lượng 8 124 7 Lao động phục vụ ( cấp dưỡng.Phó giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc về các mÆt kỹ thuật. phòng Kế hoạch vật tư kỹ thuật và Tổ chức hành chính tiền lương. bám sát từng công đoạn sản xuất. b. Quản đốc và đốc công trực tiếp theo dõi từng ca sản xuất chịu trách nhiệm điều phối và phân công nhiệm vụ đến từng công nhân.Phòng Kinh doanh tiếp thị .VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM Tổ chức xưởng sản xuất. phòng Kinh doanh tiếp thị. nung đốt. ra lò. . dọn vệ sinh) Bộ phận trực tiếp sản xuất Công nhân sản xuất Công nhân cơ khí.Phòng TC-HC+ Đốc công . Đốc công sẽ phụ trách điều hành bộ phận chế biến tạo hình và phơi đảo sản phẩm. nước .MTX. .Giám đốc . Nhân lực + Bộ phận quản lý: . điện.Phòng Tài chính .Toàn bộ hoạt động của 2 phân xưởng: Phân xưởng chế biến tạo hình và phân xưởng xử lý nhiệt và hoàn thành sẽ do 01 quản đốc phân xưởng phụ trách chung và chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chu trình sản xuất.Kỹ thuật . phân loại sản phẩm.Các phòng ban chức năng nghiệp vụ: Phòng Tài chính .Phó giám đốc .Phòng Kế hoạch . phân xưởng Cơ điện. Phân xưởng Sản xuất… .

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO .

312 đồng b. Tiến độ và mục tiêu phấn đấu thực hiện Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến đến tháng 3/2009 hoàn thành và chia làm 3 giai đoạn: .4.043.455 đồng a.830.Tiếp thị Phòng Tài chính.080. Vốn lưu động: 2.4. Tổng mức đầu tư: 19.8.500.VN TÀI LIỆU CHỈ MANGquản lýCHẤT THAM Nhà máy Sơ đồ tổ chức TÍNH sản xuất của KHẢO Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Hiệp hoà Giám đốc Nhà máy Gạch Hiệp Hoà Phó Giám đốc Phòng Kinh doanh .Kế toán Phòng Tổ chứcHành chính Phòng Kế hoạchKỹ thuật Phân xưởng chế biến tạo hình Phân xưởng xử lý nhiệt và hoàn thành 1.Giai đoạn 1 bao gồm các bước: + Lập và phê duyệt dự án đầu tư. + Lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán. Vốn đầu tư cố định: 17. .7.330.MTX.Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn thực hiện dự án.143 đồng 1.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.037.

hướng dẫn vận hành Nhà máy. .Giai đoạn 3 bao gồm các bước: + Đào tạo công nhân.MTX.Giai đoạn 2 bao gồm các bước: + Mua sắm thiết bị. . bàn giao quyết toán công trình. + Tổ chức nghiệm thu. + Sấy lò và sản xuất thử. + Xây dựng các hạng mục phụ trợ. + Vận hành thiết bị CBTH chuẩn bị gạch mộc.VN TÀI quyết các MANG TÍNH theo quy chế hiện hành + Giải LIỆU CHỈthủ tục pháp lý CHẤT THAM KHẢO về đầu tư và xây dựng. . + Thi công xây dựng các hạng mục chính và lắp đặt thiết bị.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.

60ha. Nhà máy nằm cách khu dân cư gần nhất khoảng 500m. Cách thành phố Bắc Giang khoảng 28 km và cách thành phố Hà Nội khoảng 35 km.18.3 .1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN. Địa chất. sản phẩm (cách đê Sông Cầu khoảng 1. cách thành phố Thái Nguyên 38km. .1. sét. 2.5 g/l. Phần lớn là khu ruộng canh tác nông nghiệp của nhân dân xã Hợp Thịnh.4. thôn Gò Pháo và thôn Đa Hội xã Hợp Thịnh. S = 1. Trong đó đất canh tác là 507ha.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. Khu vực Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà nằm giáp Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà hiện tại trên khu đất thuộc xứ Đồng.1 Vị trí địa lý. 2.22 l/s.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤTII CHƯƠNG THAM KHẢO ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN. M = 0.000 . tỉnh Bắc Giang với diện tích mở rộng là 9120 m2 nằm trên các trục đường giao thông: Giáp trục đường liên huyện 296 (đường liên huyện nối từ Quốc lộ 3 đi Quốc lộ 1) cách Quốc lộ 3 khoảng 3km. tính thấm. nhiên liệu. huyện Hiệp Hoà.4 m . bột. 2. Có tổng diện tích đất tự nhiên là 936. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ -XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN 2. tỉnh Thái Nguyên.12 m. tính chứa nước.MTX. nước thuộc loại Bicacbonat .500m).2.0.canxi. các bờ thửa và các thùng trũng nằm cạnh đê sông Cầu.clorua . 2. nằm gần sông Cầu thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên. Địa hình khu vực thực hiện dự án bằng phẳng.1.Tầng chứa nước vỉa .1. phía Nam giáp với huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội. độ giàu nước và đặc điểm thuỷ động lực có thể phân chia địa chất thuỷ văn các đơn vị chứa nước và cách nước sau: . Diện tích tự nhiên khu vực dự án Hợp Thịnh là một xã trung du nằm ở phía Tây huyện Hiệp Hoà. thuỷ văn.lỗ hổng trầm tích Holocen (Qh): Có thành phần là cát thô.3 Địa hình. Toàn bộ nước mặt nội đồng chảy theo mương vào ngòi và chảy qua cống Đại La chảy vào sông Cầu.2 m.1.1. Căn cứ vào đặc điểm về thành phần thạch học. Kết quả hút nước ở lỗ khoan LK8 cho thấy Q = 2. Phía Bắc giáp với huyện Phổ Yên. cát. bề mặt chia cắt bởi hệ thống kênh mương tưới tiêu. T = 192 m2/ngày. Bề dày thay đổi từ 10.

từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. độ tổng khoáng hoá M = 0. Địa bàn khu vực dự án xây dựng nằm trong vùng khí hậu chuyển tiếp giữa trung du và đồng bằng Bắc Bộ nên vừa chịu ảnh hưởng của khí hậu đồng bằng Bắc Bộ vừa mang tính chất của khí hậu trung du.Lớp cách nước trầm tích TÍNH CHẤT THAM KHẢO).Độ ẩm trung bình năm: 81% .4mm( tháng 12) Gió: Hướng gió chủ đạo trong năm phân ra làm 2 mùa: Hướng gió mùa đông: Đông Bắc. Nhiệt độ. Thành phần gồm cát pha sét.Độ ẩm trung bình tháng cao nhất: 88% (tháng 8).6 0C ( tháng 1. 2. .7) . Nước ngầm có chất lượng khá tốt.4 giờ. độ ẩm không khí. . thuộc loại hình Bicabonat magiê . Đây là tầng chứa nước khá phong phú.28 g/l. Mùa đông thường lạnh hơn so với khu vực có cùng vĩ tuyến.9mm ( tháng 8).059 .3 0C ( tháng 6.Số giờ nắg trung bình tháng cao nhất: 160.Lượng mưa trung bình tháng thấp nhất: 0.5 Đặc điểm khí hậu. sét pha loang lổ.Số giờ nắng trung bình năm: 1392. Số giờ nắng: .0.5m và là tầng bảo vệ tốt tránh ô nhiễm cho tầng chứa nước bên dưới. . sét.1.canxi.Nhiệt độ trung bình năm: 24. từ tháng 4 đến tháng 10.Số giờ nắng trung bình tháng thấp nhất: 21.Lượng mưa trung bình tháng cao nhất: 371.1mm .VN TÀI LIỆU CHỈ MANG Holocen . 12) Độ ẩm tương đối của không khí: .Độ ẩm trung bình tháng thấp nhất tuyệt đối: 74% (tháng 12).Lượng mưa trung bình năm: 1326. lượng mưa và số giờ nắng … thay đổi theo tháng và theo mùa.3 giờ ( tháng 3) .Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất: 29.Tầng chứa nước áp lực vỉa . Theo niên giám thống kê năm 2007: Nhiệt độ không khí: . Đây là tầng cách nước có chiều dầy từ 3 . Lượng mưa: . Hướng gió mùa hè: Đông Nam.Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất: 17.10C .4 giờ ( tháng 5).TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.lỗ hổng trầm tích Pleistocen.Pleistocen (LCN1 . .MTX. .

tiểu thủ công nghiệp. Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Hiệp Hòa đang hoạt động.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT .2. ngành nghề khoảng 1500/4000 lao động chiếm 37. thực phẩm. bò.2. Nông nghiệp.000 đ. tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn. 02 trường tiểu học và các thôn đều có nhà trẻ mẫu giáo. 2.Chăn nuôi: Tổng số trâu. di tích văn hoáTHAMsử.5% lao động toàn xã.2. Đến năm 2008.MTX.588. tái chế sản xuất hạt nhựa thô.000.1. .Trồng trọt: Thu nhập khoảng 13. * Tốc độ tăng trưởng 4%/ năm. Khu đất. chiếm 50%. Tổng đàn lợn là 5000 con.2. 2.238.Nuôi trồng thuỷ sản: Tổng diện tích = 68 ha. Những sản phẩm chính gồm: Vật liệu xây dựng.1. .lịch KHẢO 2.000 đ chiếm 50% giá trị nông nghiệp. 8 cơ sở sản xuất hạt nhựa mỗi cơ sở có từ 15. . 2.1.000 đ.6 Cảnh quan thiên nhiên. Thu nhập khoảng 4.2.000 đ/ năm.20 lao động. tiểu thủ công nghiệp trong cơ cấu kinh tế chiếm 51.2.Điều kiện về kinh tế 2. HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI Hiện tại xã Hợp Thịnh có 500 hộ gia đình.000.Trường mầm non có 16 phòng học với 346 cháu. chế biến lương thực.2. Thu nhập bình quân / 1 ha canh tác = 30. . Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11%.000. số doanh nghiệp hiện có: 01 Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Hiệp Hoà với 149 công nhân.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.000 đ/ năm. Tỷ trọng công nghiệp.979. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hòa thuộc Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Hiệp Hòa là khu đất trồng lúa và hoa màu nhưng hiện nay đã được qui hoạch làm khu công nghiệp Cầu Vát.7%.979. Dự án không nằm trong khu danh lam thắng cảnh.Điều kiện về xã hội a. chiếm 48.000. Tổng số lao động sản xuất công nghiệp. Tổng thu nhập từ chăn nuôi đạt khoảng 13. có 320 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Công nghiệp. 2.Trường tiểu học số 1 có 26 lớp. Hiện nay xã có 1 trường THCS.3%. đồ dùng nội thất. hiện tại đã có Công ty Cổ phần Hoà Sơn.1. * Cơ cấu trong nông nghiệp: .1. trường tiểu học số 2 có 14 lớp. di tích lịch sử. * Giá trị nông nghiệp: 27.958. . ngựa là 1400 con.

000 1.000 4.000 2. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY.3.Các bệnh truyền nhiễm được giám sát thường xuyên.000.000 1. . * Sơ đồ công nghệ sản xuất gạch Tuynel Kho than Kho nguyên liệu Máy nghiền than Máy ủi Than nghiền Cấp liệu thùng.1. 6/ 6 thôn đều có cán bộ y tế thôn bản.194 1.000.000 3.3 1.333 775.1. Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà với công suất 20 triệu viênQTC/ năm được xây dựng năm 2007 và đi vào hoạt động từ đó đến nay với cơ cấu sản phẩm sản xuất như sau.1 1.Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng là 158 chị em đạt 100%.000 20. Trong 2 năm không có dịch bệnh xảy ra. .000. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất gạch Tuynel.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. máy thái đất Máy pha than Băng tải cao su số 1 .Trường trung học cơ sở có 24 phòng với 904 học sinh.3. 2. nhân viên y tế đều nắm được khả năng sơ cứu. Xã chưa có bác sỹ: .65 K (QTC) 1 2. b.100% các cháu trong độ tuổi đều được chăm sóc theo các chương trình y tế Quốc gia.5 2. Bảng 2. Y tế: Xã có 1 trạm y tế với 6 cán bộ.160.6 Sản lượng ( viên QTC) 10.5 1.MTX.851.000.333.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO .000 1.5 1. Chế độ thường trực được duy trì thường xuyên. Cơ cấu sản phẩm TT 1 2 3 4 Tên sản phẩm Gạch 2T-R60 Gạch 6V-R150 Gạch Đ60 Gạch NT các loại Cộng Kích thước (mm) 220x105x60 220x150x105 220x105x60 200x200x16 200x250x16 Sản lượng ( viên) 10. được tiêm phòng đầy đủ.8 2.379 Trọng lượng 1 2.200.000 Nguồn: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà 2.000.000.852 15.000.

VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Máy nhào đùn liên hợp Máy cắt gạch tự động Băng tải ra gạch Xếp xe vận chuyển Nhà phơi có mái che .TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.

Biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện.073. Bảng 2.Tải lượng ô nhiễm không khí khi vận hành lò sấy nung. a/ Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.16 Tổng lượng phát thải kg/năm 2. Nhà máy gạch Tuynel Hiêph Hoà với công suất 20 triệu viên QTC / năm đi Vò hoạt động đã thải vào môi trường không khí các chất ô nhiễm với tải lượng như sau: .2.2. Các biện pháp bảo vệ môi trường.3.67 .65 tấn than) Chất gây ô nhiễm Bụi Định mức phát thải kg/ tấn nhiên liệu 1.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2.3.787.2. 2.1.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX. Tải lượng ô nhiễm không khí khi vận hành lò sấy nung ( Mỗi năm sử dụng hết khoảng 1.

18 21.630. . Tải lượng các chất ô nhiễm thải ra từ các phương tiện giao thông Chất ô nhiễm Bụi SO2 NO2 CO THC Khối lượng (kg) 0.18 0. Bảng 2.MTX.5 tấn / xe) chạy vào và ra khỏi Nhà máy.43 .087 Nhà máy đã trồng các loại cây có tán rộng xung quanh khu vực nhằm hạn chế phát tán bụi.lò nung có ống khói cao 18m. Ô nhiễm môi trường nước chủ yếu do nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn. b/Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước.018 12.Nhà máy đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhằm giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt đến môi trường xung quanh: Nhà máy đã xây dựng hệ thống thu gom. Tại khu vực hầm sấy.4 2. Nhà máy đã xây dựng hệ thống cống rãnh dọc theo các nhà xưởng. Dọc theo hệ thống cống rãnh.354 0.027 0.502.3. tường rào và xung quanh bãi chứa nguyên liệu để thu gom nước mưa.Nhà máy đã có giải pháp giảm thiểu tác động môi trường của nước mưa chảy tràn qua mặt bằng như sau: Nước mưa chảy tràn của Nhà máy được thu gom vào hệ thống cống riêng.5 lượt xe/ giờ (xe với tải trọng 3.56 661.71 SO2 NO2 THC 0.4 m3/ ngày đêm. . bể phốt tự hoại để xử lý nước thải sinh hoạt.1 0.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.Tải lượng các chất ô nhiếm không khí thải ra từ các phương tiện giao thông: Hàng ngày có khoảng 30 lượt xe / ngày hay 2.37 32. công nhân đang làm việc trong Nhà máy là 149 người thì lượng nước thải sinh hoạt thải ra là 11. lượng nước thài sản xuất nhỏ không đáng kể Với tổng số cán bộ. Nhà máy đã xây dựng các hố ga (cứ 12m có 1 hố ga) để thu gom các chất rắn lơ lửng và có kế hoạch thu gom định kỳ lượng chất rắn lơ lửng này. .129 0.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CO 1.

nhà bếp để công nhân bỏ chất thải.7 kg/ ngày): Nhà máy sử dụng các thùng rác hoặc các bao bì đặt tại nhà ăn ca. + Sản phẩm mộc không đạt yêu cầu ( khoảng 1.085. Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực cũng như tạo cơ sở cho việc đánh giá những thay đổi đến môi trường khu vực trong tương lai.2.Khí thải: Nhà máy chưa có hệ thống thu gom bụi.190 viên QTC/ năm): Nhà máy cho công nhân thu gom để tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất. chưa xây dựng hệ thống xử lý khí thải hầm sấy. nghiền nhỏ và tái sử dụng lại. .3. chưa thực hiện trong quá trình hoạt động của Nhà máy.Chất thải rắn sản xuất: + Lượng tro xỉ tại lò nung gạch ( khoảng 3 m3/ ngày): Nhà máy cho công nhân thu gom.….2. lấy mẫu. Nhà máy hợp đồng với tổ vệ sinh công cộng của địa phương thu gom vận chuyển đến bãi xử lý chất thải tập trung theo quy định. . .4.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. khảo sát. . .Nước thải: Nhà máy chưa có hệ thống thoát nước thải và nước mặt riêng biệt. sân bãi chưa được bê tông hoá.Tiếng ồn: Nhà máy chưa có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt TCVN (5937. Kết quả phân tích các thông số môi trường được trình bày như sau: .558 viên QTC/ năm): Nhà máy bố trí công nhân thu gom vào nơi quy định sau đó chất thải này có thể sử dụng để san lấp mặt bằng.Các biện pháp xử lý môi trường còn tồn tại. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN. phân tích đánh giá chất lượng môi trường khu vực Dự án.Chất thải rắn sinh hoạt ( khoảng 44.VN TÀI LIỆU gom.MTX.) . làm vật liệu san lấp mặt bằng nội bộ Nhà máy và khu khai thác đất nguyên liệu. xử lý chất thải rắn. đường đi.Thu gom chất thải rắn: Nhà máy chưa có hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh xung quanh Nhà máy( thùng đựng rác thải sinh hoạt có lắp đậy). san lấp đường giao thông hoặc bán cho nhân dân xây dựng các công trình phụ (tường rào.5938-2005). nhóm công tác đã thực hiện việc kiểm tra. 2.lò nung Tuynel.Các tuyến đường chính xung quanh Nhà máy. c/Các giải pháp thu CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO . 2. + Sản phẩm không đạt yêu cầu sau khi nung( khoảng 618.

*Các chỉ tiêu khảo sát. a/ Nguồn gây ô nhiễm. CO. Kết quả lấy mẫu phân tích được so sánh với TCVN5937-2005 (Chất lượng không khí . độ ẩm. HCN.MTX.Bụi.4. SO2. khí độc sinh ra từ các hoạt động của Nhà máy.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh) * Vị trí khảo sát: Như trên sơ đồ lấy mẫu Sơ đồ lấy mẫu khu vực dự án Ruộng NMNM KK III KK II (3) Nhà bao che (5) lò nung hấm sấy (4) (2) (1) KK I NN ng Khu văn phòng KK IV Ruộng Ruộng . Những nguồn gây ô nhiễm chính tại khu vực Dự án bao gồm: . tốc độ gió.Bụi và các chất khí độc sinh ra từ các phương tiện giao thông vận tải hoạt động trên các tuyến đường lân cận. b/ Hiện trạng môi trường không khí. NO2 . bụi. Hiện trạng môi trường không khí. .Bụi. H2S. . NH3. Nhiệt độ. tiếng ồn. Các thông số môi trường được khảo sát trong ngày liên tục. Cách lấy mẫu theo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (TCVN 2005).Bụi và khí độc sinh ra từ các hoạt động khác.1. khí độc sinh ra từ các hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn .VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2. *Phương pháp khảo sát.

NN: Mẫu nước ngầm lấy tại giếng khoan của Dự án Kết quả khảo sát được thể hiện trên Bảng 2.2 0. NM: Mẫu nước mặt lấy tại ruộng khu mở rộng Dự án.4. KKII: Mẫu không khí lấy tại nhà phơi gạch mộc.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí Ngày lấy mẫu: 24/6/2008 Ngày phân tích: 25-30/6/2008 Vị trí lấy mẫu:Tại nhà máy TT Chỉ tiêu phân tích 1 2 3 4 Nhiệt độ Độ ẩm Tốc độ gió Tiếng ồn Đơn vị 0 TCVN 5937 .5 66-68 C % m/s dBA . KKIII: Mẫu không khí lấy tại lò đốt gạch KKIV: Mẫu không khí lấy tại khu văn phòng và cổng vào.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Ghi chú : (1): Nhà chế biến tạo hình của Nhà máy (2): Nhà chế biến tạo hình của Dự án mở rộng (3): Nhà phơi gạch mộc của Dự án mở rộng (4): Nhà phơi gạch mộc của Nhà máy (5): Lò đốt gạch của Dự án và lò đốt gạch đã xây dựng của Nhà máy (trong nhà bao che lò nung sấy) KKI: Mẫu không khí lấy trong xưởng gạch mộc.2005 75(TCVN 5949-1998) Kết quả KKI 27 80 Kph 80-85 KKII 29 79 0.1 76 KKIV 32 82 0.2 77-79 KKIII 34 81.2 Bảng 2.

9 25. KKII: Tại nhà phơi gạch mộc.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.5-9 7.1 Kết quả mg/l ≤25 mg/l ≤ 35 .5 và 2.05 lần.5: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt Ngày lấy mẫu: 24/6/2008 Ngày phân tích:25-30/01/2008 Vị trí lấy mẫu: Tại ruộng khu mở rộng Dự án TT 1 2 3 Chỉ tiêu pH BOD5 COD Đơn TCVN 5942 Bvị 1995 5.0 8 14.6 1 20 Kph Kph Kph Kph Kph Kph 20000 Kph Ghi chú: (-): Không quy định. (Kph) :Không phát hiện. KKIII: Vượt 1.1 0.13 lần.5 Kph Kph 166.6 21.6 Bảng 2.2.01 lần. KKII: Vượt 1.4. Nội dung khảo sát môi trường nước bao gồm: . Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu không khí tại các vị trí lấy mẫu cho thấy: Hàm lượng tiếng ồn KKI: Vượt 1.2005). Hiện trạng môi trường nước.MTX.5 Kph 230. Hàm lượng các chỉ tiêu phân tích khác có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo TCVN ( 5937.6 1000 0.07-1. 2. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước được thể hiện trên Bảng 2. tiến hành lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm được tiến hành theo TCVN tương ứng.1 120.03-1. 5938.Khảo sát tìm hiểu các nguồn nước trong khu vực . KKI: Tại trong xưởng gạch mộc.3 5000 0.VN 5 BụiTÀI LIỆU µg/m3MANG TÍNH 5937-2005) 100 lơ lửng CHỈ 300 (TCVN CHẤT THAM KHẢO 135 210 125 6 7 8 9 10 11 SO2 NO2 CO H2 S NH3 HCN µg/m3 350 µg/m3 200 µg/m3 30000 µg/m3 42 (TCVN 5938-2005) µg/m3 200 µg/m3 10 65. KKIII: Tại lò đốt gạch KKIV: Tại khu văn phòng và cổng vào.Chọn vị trí.

01 750-1500 0.05 mg/l 1 mg/l 0.7 Kph 350 0.05 mg/l 0.0003 0.0003 0.4 0. Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu nước mặt cho thấy : .Hàm lượng các chỉ tiêu phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo TCVN 5942B :1995.8 mg/l 1 mg/l 2 mg/l 0.005 Ghi chú: (-) : Không quy định.5-8 300-500 2 200-600 45 0.1 30 0.1 162 0.6: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm Ngày lấy mẫu: 24/6/2008 Ngày phân tích : 25-30/6/2008 Vị trí lấy mẫu : Tại giếng khoan của Dự án TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Chỉ tiêu phân tích pH Độ cứng Fe Clorua Nitrat CN - Đơn vị mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l TCVN 5944-1995 6.0066 0.VN 4 DO mg/l ≥ 2 3.75 6. Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu nước ngầm cho thấy : .679 0. Bảng 2.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.1-0.862 0.2 TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Chất rắn lơ lửng Fe NO2Amoniac CNMn Cu Zn Pb mg/l 80 mg/l 2 mg/l 0.MTX.05 Kết quả 7.3 0.5 1 5 0.038 Kph Kph 0.0006 Chất rắn tổng hợp Mn Cu Zn Pb Ghi chú: (-) : Không xác định . Kph : Không phát hiện. (Kph): Không phát hiện .0136 17.

VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Hàm lượng các chỉ tiêu phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo TCVN 5944 :1995.MTX. .TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.

* Nguồn phát sinh tiếng ồn trong quá trình Nhà máy đi vào sản xuất: . đầm lèn mặt bằng. .Quá trình nung của lò nung Tuynel.2. Nguồn phát sinh tiếng ồn * Nguồn phát sinh tiếng ồn trong quá trình xây dựng Nhà máy: Từ hoạt động san lấp.MTX. bốc dỡ sản phẩm. máy cắt . khu văn phòng. máy nhào đùn. .Từ máy móc thiết bị: Máy phối trộn nguyên liệu. tro xỉ sinh ra do sử dụng than tại lò nung.1. quá trình tạo hình sản phẩm.1. xếp kiêu.1.Chất thải rắn sản xuất: Gạch. * Trong quá trình Nhà máy đi vào hoạt động sản xuất: . . NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 3.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 3. ngói vỡ không đủ tiêu chuẩn.1.1.Rác thải sinh hoạt của công nhân phát sinh từ khu nấu bếp. khu nhà ở.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.Ô tô vận tải trên đường vận chuyển nguyên vật liệu. .Rác thải sinh hoạt của công nhân trong quá trình xây dựng.Quá trình nghiền than. san lấp mặt bằng. nhập kho.… .Từ phương tiện giao thông vận tải: Quá trình vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ và nguyên vật liệu. từ phương tiện vận tải vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng.1.1. thiết bị phục vụ cho việc xây dựng các công trình xây dựng.Quá trình san lấp mặt bằng và xây dựng Nhà máy .Hoạt động của ô tô các loại trong quá trình vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ và nguyên vật liệu cung cấp cho quá trình sản xuất. quá trình sấy.Công đoạn phân loại. . từ các thiết bị máy móc. b/ Nguồn phát sinh chất thải rắn: * Trong giai đoạn xây dựng Nhà máy: .Quá trình xây dựng Nhà máy.… 3. các nguồn phát sinh bụi vào không khí bao gồm: . Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: 3. Các nguồn phát sinh chất thải rắn a/ Nguồn phát sinh bụi: * Trong quá trình thực hiện Dự án ở giai đoạn xây dựng Nhà máy. nhà ăn. * Khi dự án hoàn thành giai đoạn xây dựng cơ bản và bắt đầu đi vào sản xuất ổn định thì các nguồn phát sinh bụi bao gồm: .1.

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. SOx. tiếng ồn. 3.1. * Thay đổi mục đích sử dụng đất: Do quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy lấy mất đi một phần đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Dự báo các rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra .Đối tượng tự nhiên: Môi trường không khí. CO2. NOx.3.Nước mưa trong quá trình san lấp mặt bằng xây dựng Nhà máy. ĐỐI TƯỢNG QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN Các đối tượng bị tác động khi thực hiện dự án bao gồm: . 3. .1.4. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải * Nguồn gây bồi lắng dòng chảy của cống thoát nước chung trong khu vực: .1.2. phát sinh do các nguồn sau: .1. CO. 3.Từ các bếp than ở nhà ăn tập thể của công nhân. khí độc hại.2. . lò nung. môi trường nước.2.1. dòng chảy của sông suối.3. . chập điện. Tác động này đáng kể nhất.Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân.MTX. .Thoát ra từ trong các lò nung. .Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng bãi chứa nguyên liệu của Nhà máy. lò sấy. địa hình.Ngập úng khu vực Nhà máy do có thiên tai.Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng sân Nhà máy.Nước mưa chảy tràn trên sân công nghiệp. Đối với môi trường không khí: Tác động đối với môi trường không khí gây ra bởi bụi.1.Đối tượng kinh tế. cảnh quan.… . hệ sinh thái.1. văn hóa . 3.2. máy xúc ở trên mặt bằng sân công nghiệp và trên khu vực đường ôtô vận tải. băngLIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO . môi trường đất. Nguồn phát sinh chất thải lỏng . kéo dài suốt thời gian Nhà máy hoạt động.Phát sinh do hoạt động của ô tô. . Tác động đối với môi trường tự nhiên: 3.Sự cố cháy nổ. 3. Nguồn phát sinh chất thải ở dạng khí Các chất khí độc hại hoặc cháy nổ có thể phát sinh là: CH4.Sự cố tai nạn lao động.xã hội của xã Hợp Thịnh. máy nghiền than … tự động.1. .VN TÀI tải. song .Sự cố trong quá trình Nhà máy hoạt động sản xuất: Trong quá trình vận hành các thiết bị hầm sấy. 3.Quạt thông gió nhà xưởng.1. .

1.VN phạm vi TÀI hưởngCHỈ MANGchủ yếu đối với những công nhân làm việc trực ảnh LIỆU không lớn. nó cũng có một phần tác động tiêu cực đến con người như làm tăng số người mắc bệnh về đường hô hấp. TÍNH CHẤT THAM KHẢO tiếp ở khu vực sản xuất. Tuy vậy. Đối với cảnh quan địa hình: Việc thực hiện Dự án chỉ chiếm một phần diện tích đất để làm mặt bằng Nhà máy (9120 m2) do đó không làm thay đổi nhiều về mặt cảnh quan địa hình khu vực. Còn đối với vùng lân cận tác động đến môi trường không khí là không đáng kể.1.Trong quá trình xây dựng: Các tác động đối với môi trường đất chỉ là việc san gạt mặt bằng khu đất xây dựng Nhà máy.2. văn hóa – xã hội của xã Hợp Thịnh nói riêng và huyện Hiệp Hòa nói chung.… . ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG 3.1. 3. Tác động này kéo dài suốt thời gian Nhà máy hoạt động.2. Nó có tác động không lớn đến nước ngầm và nước mặt trong suốt thời gian Dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. văn hóa – xã hội trong vùng Dự án có tác dụng góp phần đáng kể cho việc tạo công ăn việc làm cho 149 lao động góp phần phát triển kinh tế.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. Đối với con người.2. 3.3.Trong quá trình Nhà máy hoạt động: Tác động đối với môi trường đất là việc khai thác đất sét làm nguyên liệu phục vụ quá trình sản xuất.xã hội. Các tác động đến yếu tố kinh tế. 3.2. kinh tế.3. .2.4. cũng như xảy ra tai nạn giao thông.1. Đối với môi trường nước: Tác động này gây ra do nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân. Đối với môi trường đất: .MTX. * Tác động tích cực: . 3.5.1.Tạo công ăn việc làm cho các đơn vị.2. 3. các cá nhân tham gia xây dựng các hạng mục công trình. tai nạn lao động. 3. Đối với hệ sinh thái: Mức độ tác động của Dự án đối với hệ sinh thái khu vực và vùng lân cận là không lớn. 3.3.1. phát triển dịch vụ. Tác động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (khoảng 6 tháng).2.3.1. Nguồn nước thải này được xử lý qua hệ thống bể phốt có lưu lượng thấp.4 m3/ngày đêm. vì nguồn nước thải sinh hoạt của công nhân khoảng: 11. Các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng của Dự án.

+ Gây ra các bệnh nghề nghiệp cho lực lượng công nhân thi công do tiếng ồn và bụi gây ra. 2/ Tác động ô nhiễm tiếng ồn Trong quá trình xây dựng: San nền. Chúng chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân đang làm việc trong khu vực và trong vùng bán kính ảnh hưởng (200m) theo chiều hướng gió. chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực thi công và các khu vực cuối hướng gió. CO. SOx và bụi. ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tham gia thi công trên công trường.MTX. những loại nhiên liệu này sẽ sinh ra các chất khí có khả năng gây ô nhiễm môi trường như: Hydrôcacbua (HC). chạy nhanh. các phương tiện giao thông vận chuyển VLXD và phế thải. Các khu vực dân cư đều nằm cách khu vực hoạt động của Dự án trên 500m. chạy bình thường). . chạy chậm. NOx. Vì vậy. Do nguồn phát thải các khí thải trong giai đoạn thi công của Dự án là thấp nên khả năng phát tán đi xa của chúng là không lớn. trộm cắp gây mất trật tự an toàn xã hội khu vực khai trường.2. Khí thải: Khí thải được thải ra do các máy móc. + Lún sụt nền đất trong quá trình san lấp. bụi cũng phát sinh tại bãi chứa nguyên liệu và cả trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng. khi được đốt cháy trong động cơ. các động cơ này chủ yếu dùng nhiên liệu dầu diezen. Đây là loại bụi có kích thước lớn. nên tác động của bụi đến các khu dân cư là không đáng kể.1. 3. 1/ Ô nhiễm môi trường không khí do bụi và khí thải a. Hệ số ô nhiễm trong trường hợp này phụ thuộc vào công suất và chế độ vận hành của các loại phương tiện (chạy không tải.3.Các sự cố lao động có thể xẩy ra khi thi công các hạng mục công trình: + Tai nạn do xe cộ vào công trình với số lượng lớn. Bụi: Quá trình san nền được xem là nguồn phát sinh bụi đáng kể nhất trong giai đoạn thi công xây dựng đối với mọi công trường xây dựng. nên không phát tán xa. b. Nhà máy nằm cách khu dân cư gần nhất là 500m nên ảnh hưởng của khí thải đến khu dân cư là không đáng kể. Tác động đến môi trường tự nhiên. các thiết bị xây dựng chuyên dùng. đào đắp và làm đường sẽ tập trung các phương tiện máy móc khi tham gia thi công xây dựng và các phương tiện .TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.VN TÀI LIỆU CHỈ * Tác động tiêu cực: MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO .Có thể xảy ra các tệ nạn xã hội như: Cờ bạc.

* Trong quá trình xây dựng. Tổng lượng nước sử dụng ( Tiêu chuẩn dùng nước cho sinh hoạt theo quy định 20/TCN 33-85 của Bộ Xây Dựng là 60 lít /người/ngày): 60lít x 35 người = 2.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH vật liệu do đó sẽ phát giao thông vận tải vận chuyển nguyên CHẤT THAM KHẢO sinh tiếng ồn với mức áp âm dao động từ 70 – 90dBA và diễn ra liên tục trong quá trình xây dựng. lu. . 4/ Tác động đến môi trường nước a.9m3/ngày. Do vậy lượng nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công xây dựng dự án khoảng: 1. do yêu cầu kỹ thuật khu vực Dự án được đầm. san nền và đào đắp. thường xuyên có khoảng 35 công nhân làm việc trên công trường. Do Dự án nằm cách xa khu dân cư nên tác động rung do thi công tới môi trường là nhỏ và ảnh hưởng không đáng kể. trong khu vực Dự án không khai thác nước ngầm quy mô lớn mà chỉ sử dụng nước giếng khoan để phục vụ sinh hoạt của công nhân Nhà máy nên tác động là không lớn.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. ngoài ra còn có một lượng dầu. giảm diện tích thấm của nước mặt xuống tầng chứa nước ngầm. Với mức áp âm như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe các cán bộ công nhân làm việc trực tiếp trên công trường. b. máy ép cọc. ngoài phạm vi 100m sự rung động này hầu như không có tác động ảnh hưởng. mỡ do hoạt động của các máy móc thi công. của các xe vận chuyển nguyên vật liệu thải ra môi trường. Nhìn chung rung động chỉ tác động mạnh trong phạm vi 20m.MTX. gia cố nền đất dẫn đến giảm độ tơi xốp của đất. Khối lượng này thường nhỏ và sẽ được thu gom hàng ngày nên ảnh hưởng của chúng tới môi trường là không lớn.100lít/ngày = 2.1 m3 /ngày Lượng nước thải sinh hoạt bằng 90% lượng nước cấp. đầm rung hoặc do các phương tiện giao thông có trọng tải lớn. Tác động đến môi trường nước mặt: * Tác động tới môi trường nước mặt: Trong giai đoạn này chủ yếu là việc làm tăng độ đục của nguồn nước do sự rửa trôi đất đá trong quá trình thi công. Tác động đến môi trường nước ngầm: Trong quá trình san lấp và đào đắp. ảnh hưởng đến trữ lượng nước ngầm. xe lu rung. 3/ Tác động rung do thi công Nguyên nhân gây rung động trong quá trình xây dựng chủ yếu do các thiết bị như: Máy đột dập. Tuy nhiên.

54-1.1.075 0.8 0.145 6 .4 Vi sinh (NPK/100ml) 106 . các hợp chất hữu cơ (BOD5 ).12 2. Như vậy. tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của dự án trong giai đoạn xây dựng với 35 công nhân như sau: Bảng 3. các Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn KHẢO chất lơ lửng (SS).89 2.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.0.Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (Định mức cho 1 người/ngày) STT Chất ô nhiễm 1 2 3 4 5 6 7 BOD5 COD TSS Tổng Nitơ Amoni Tổng Phốt pho Tổng Coliform Khối lượng (gam/người/ngày) 44 .45-5.Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (Định mức cho 35 người/ngày) STT 1 2 3 4 5 6 BOD5 COD TSS Tổng Nitơ Amoni Tổng Phốt pho Chất ô nhiễm Đơn vị kg/ngày kg/ngày kg/ngày kg/ngày kg/ngày kg/ngày Tải lượng 1. PO43-) và các vi sinh vật.109 Nguồn: Theo thống kê tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).52-3.4 .14 .028. khối lượng chất ô nhiễm của mỗi người hàng ngày thải vào môi trường (nếu không xử lý) sẽ là: Bảng 3.8 .102 70 .42 0.168 0.54 72 .57 2. các chất dinh dưỡng (NO3-.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM bã.4.2. Theo thống kê tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới.21-0.084 – 0.

bão sẽ làm thu hẹp dòng chảy của cống thoát nước chung trong khu vực.2.Góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp . trồng trọt của nhân dân trong vùng.MTX. ngoài những yếu tố gây ảnh hưởng tiêu cực như: Bụi. một số bệnh nghề nghiệp nảy sinh. 6/ Tác động do chất thải rắn.3 kg/người/ngày.) chiếm từ 55 đến 70%..VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH giảm THAM động này Chủ Dự án phải có các biện phápCHẤTthiểu tácKHẢO (được trình bày trong phần các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của báo cáo ĐTM).... b. 3. Tác động đến các yếu tố KT – XH. 3. dự báo lượng rác thải sẽ là 10.. gặp trời mưa. sắt thép thừa.2.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. ảnh hưởng đến các hệ động thực vật sống trong khu vực này.Tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho 149 người. . Các vỏ bao xi măng. củ quả. Các tác động tới môi trường trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. còn có nhiều mặt tích cực như sau: . Làm thay đổi các loại chân khớp.Đóng góp thêm cho ngân sách địa phương qua các khoản thuế. 1) Tác động của bụi và khí thải độc hại: . trong đó thành phần hữu cơ (rau.. đá. phát sinh trong quá trình xây dựng nếu không được xử lý. 3. tiếng ồn. Khi Dự án đi vào hoạt động. cơm thừa. đặc biệt là hàm lượng các chất lơ lửng và các chất hữu cơ trong thuỷ vực tăng..2. Mức độ gây ảnh hưởng phụ thuộc vào trình độ kỹ thuật và quản lý thi công. sự gia tăng lưu lượng giao thông vận tải dẫn tới sự ảnh hưởng đến độ an toàn cho lái xe và người tham gia giao thông. Tuy nhiên. ... Chất thải rắn sinh hoạt Công trường xây dựng sẽ tập trung khoảng 35 người. nếu không được thu gom sẽ tác động tiêu cực đến môi trường và gây lãng phí.2. các tác động này nhỏ và không thể tránh khỏi.3. Chất thải rắn xây dựng Đất. mật độ và sinh khối sinh vật nổi tăng. a.3. Lấy tiêu chuẩn xả rác thải là 0. phí.. gây hiện tượng phú dưỡng tại các thuỷ vực. vỏ thùng. Tác động đến môi trường không khí.5 kg/ngày.3.Dịch vụ của địa phương.1. cát. mảnh gỗ vụn. thành phần các nhóm giun và hệ côn trùng trong khu vực. 5/ Tác động tới hệ sinh thái Việc xây dựng Nhà máy đã lấy đi một khoảng nhỏ diện tích đất canh tác.

Bụi nguyên liệu. CO. NO2.. SO2.3. tiếng ồn. NO2.MTX..Đặc trưng các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí TT 1 2 3 Công nghệ sản xuất Công đoạn chế biến tạo hình Công đoạn sấy nung SP Kho.. các chất độc hại từ khói lò sấy nung: Bụi. Đặc trưng các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí của công nghệ sản xuất gạch Tuynel như sau: Bảng 3. bụi thành phẩm và tiếng ồn . tiếng ồn. CO2.VN TÀI LIỆU CHỈ hoạt động sản xuất: Khói thải từ các * Khí thải do cácMANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO nguồn đốt nhiên liệu mà chủ yếu là đốt than khu vực lò sấy.. SO2.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.. bụi than. CO. Bụi nguyên liệu. nung phát sinh ra khí thải với thành phần chủ yếu là bụi. bụi đất. bãi thành phẩm Đặc trưng các nguồn gây ô nhiễm không khí Bụi nguyên liệu.

tiếng ồn. tiếng ồn Máy nghiền than Máy ủi Than nghiền Cấp liệu thùng. tiếng ồn Bụi. máy thái đất Bụi.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO * Quy trình công nghệ chế biến tạo hình và các nguồn gây ô nhiễm Kho nguyên liệu Tiếng ồn Kho than Bụi.MTX.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. tiếng ồn Tiếng ồn Tiếng ồn Băng tải cao su số 2 Máy cán thô Băng tải cao su số 3 Tiếng ồn Máy cán mịn Tiếng ồn Máy nhào 2 trục có lưới lọc Nước bổ sung Băng tải cao su số 4 Tiếng ồn Máy nhào đùn liên hợp Tiếng ồn . Máy pha than Băng tải cao su số 1 Máy nhào trộn Bụi.

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO .

.16 1.59 tấn than) Định mức phát thải kg/ tấn nhiên liệu 1.765.845. . (Mỗi năm sử dụng hết khoảng 2. có thể xác định được tải lượng các chất gây ô nhiễm môi trường không khí do công đoạn sấy nung tạo ra.4 0.4: Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí khi vận hành lò sấy nung Với công suất 20 triệu viên QTC/ năm.04 5.5.1 0.MTX. Bảng 3.27 75.49 Chất gây ô nhiễm Bụi CO SO2 NO2 THC .476.839..94 tấn nhiên liệu cho lò sấy nung) Định mức phát thải kg/ tấn nhiên liệu 1.91 28. SO2.5 42.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Trên cơ sở công suất và công nghệ sản xuất.337.24 1.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.4 0.37 Tổng lượng phát thải kg/năm 2.09 50.018 12.171. NO2.67 882.383. Tải lượng ô nhiễm không khí khi vận hành lò sấy nung với công suất 40 triệu viên QTC/ năm ( mỗi năm sử dụng khoảng 4.543.37 Tổng lượng phát thải kg/năm 4.018 12.37 3.1 0.16 1..Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Lưu lượng xe vào Nhà máy sẽ sinh ra một lượng khí thải đáng kể có thành phần là bụi.840.06 Chất gây ô nhiễm Bụi CO SO2 NO2 THC Vậy với công suất toàn Nhà máy 40 triệu viên QTC/ năm thì tải lượng các chất gây ô nhiễm môi trường không khí : Bảng 3. áp dụng hệ số ô nhiễm đối với công nghệ sản xuất gạch Tuynel và đặc tính của nhiên liệu.

Như vậy.054 SO2 0. Chất ô nhiễm Khối lượng (kg) Bụi 0. khi xe chạy trên 1km đường sẽ thải ra những chất ô nhiễm với lượng như sau. NOx.354 0.027 0.MTX. Theo tài liệu kỹ thuật “ Kỹ thuật đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường” của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 1993 thiết lập tính cho xe chạy dầu Diesel ( với hàm lượng lưu huỳnh S=1%) với tốc độ trung bình 25Km/ giờ.087 Toàn Nhà máy có khoảng 60 lượt xe/ ngày. tải lượng ô nhiễm bụi..0 THC (g) 2.257 NO2 0. Các hoạt động trực tiếp gây ô nhiễm như đốt dầu.Khí thải từ các hoạt động khác: Như nhào đất. Bụi khói (g) 0. Vậy tải lượng các chất ô nhiễm thải ra do các phương tiện giao thông là.8 CO (g) 6.6 Nguồn: Tài liệu “ Kỹ thuật đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường” của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH vào chất lượng đường.9 SO2(g) 4. Khi Dự án đi vào hoạt động dự tính trung bình hàng ngày có khoảng 30 lượt xe/ngày (xe với tải trọng 3. .4-16 tấn. H2S. chất lượng kỹ thuật xe qua lại.18 0.129 0. CH4. CO do các phương tiện giao thông thải ra trong các ngày cao điểm tại Nhà máy là: Chất ô nhiễm Bụi SO2 NO2 CO THC Khối lượng (kg) 0. than .156 . chạy chậm.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. Mức độ ô nhiễm phụ thuộc nhiềuCHẤT THAM KHẢO mật độ lưu lượng xe.. số lượng nhiên liệu tiêu thụ và chế độ vận hành các loại phương tiện ( chạy không tải. trọng tải 3. cũng sinh ra khí thải như NH3. chạy nhanh. chạy bình thường). khu vực tồn trữ.5 tấn/xe). SO2.708 CO 0. Hoạt động sinh hoạt của con người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ô nhiễm môi trường không khí.29 NO2(g) 11.36 THC 0.

là nước dùng cho nhu cầu ăn uống của người lao động Qsh. . Q1 = 149 x 60 = 8. Nước thải sinh hoạt phát sinh do vệ sinh của công nhân và nước phục vụ cho ăn ca. nhà ăn ca. thành phần chủ yếu trong nó là TSS với lượng không nhiều. Lượng nước thải này theo tính toán khoảng 11. nước thải từ nhà bếp. cũng cần có biện pháp xử lý thích hợp trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Lượng nước thải sinh hoạt thải vào môi trường được tính như sau: + Nước dùng cho vệ sinh của người lao động trong cơ sở sản xuất: Tiêu chuẩn dùng nước cho sinh hoạt theo quy định 20/TCN 33-85 của Bộ xây dựng là 60 lít/người/ngày. tắm rửa. công nhân viên là 149 người. gây ô nhiễm môi trường như NH3.3.tổng lượng nước dùng cho sinh hoạt.MTX. lượng nước dùng cho nhà ăn tập thể tính cho 1 người với một bữa ăn là 25 lít nước. Dự án có sử dụng nước để ủ phối liệu và trộn phối liệu. nước sử dụng phun sương thu bụi trong ống khói.940 lít/ngày = 8. phân rác . đốt rác.3. làm mát các thiết bị bơm. Trong đó: Q1.725= 12.. thắp sáng… MANG TÍNH CHẤT THAM thải các chất thải. Vậy lượng nước thải từ nhà ăn là: Q2 = 149 x 25 = 3. H2S… 3.là nước dùng cho vệ sinh của người lao động.725 m3/ngày + Tổng lượng nước dùng cho sinh hoạt của cơ sở là: Qsh = Q1 + Q2 = 8. b.94 m3/ngày) + Nước dùng cho nhu cầu chuẩn bị bữa ăn của người lao động trong cơ sở sản xuất.94+3.725 l/ngày = 3. Tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân. Vì thế nước thải sản xuất là không đáng kể ước tính khoảng 4m3/ngày.Nước thải sinh hoạt của Dự án chủ yếu là nước thải sau khi phục vụ cho sinh hoạt của công nhân như: Vệ sinh. Theo tiêu chuẩn TCVN 4474-87.2. * Khi Dự án đi vào hoạt động số cán bộ.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.4 m3/ngày đêm. Tác động đến môi trường nước a/ Tác động do nước thải sản xuất Trong quá trình sản xuất.665 m3/ngày. Dù vậy. vào môi trường. . Q2. + Tổng lượng nước thải sinh hoạt bằng 90% tổng lượng nước cấp = 11.VN TÀI LIỆU CHỈ Các hoạt động gián tiếp như KHẢO củi. Do sự phân huỷ của các chất thải gây ra mùi hôi thối.4 3 m /ngày đêm.

88 + 7. các chất lơ lửng (SS). ruộng mương.Tác động do nước mưa chảy tràn. Oxy hoà tan giảm sẽ khiến cho các loài thuỷ sinh trong thủy vực thiếu oxy để sinh sống.88 m3/ngày + Nước dùng cho nhu cầu chuẩn bị bữa ăn của người lao động trong Nhà máy Q2 = 298 x 25 = 7.Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân bãi chứa nguyên liệu: Nước mưa chảy tràn sẽ kéo theo đất.… Lượng nước mưa chảy tràn này còn kéo theo các chất lơ lửng vào nguồn nước mặt trong khu vực. làm giảm và ảnh hưởng đến thủy sinh trong lưu vực. đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng phú dưỡng nguồn nước. đất cát từ sân bãi.Nước mưa chảy tràn trên sân Nhà máy: Nước mưa chảy tràn kéo theo bụi từ mái nhà.… . .VN TÀI LIỆU CHỈ MANG của toàn Nhà máy với công * Vậy nước thải sinh hoạtTÍNH CHẤT THAM KHẢO suất 40 triệu viên QTC/ năm.8 m3/ngày đêm. COD).45 m3/ngày + Tổng lượng nước dùng cho sinh hoạt của người lao động trong Nhà máy là: Qsh = Q1 + Q2 = 17. Ngoài ra. .Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân bãi chứa nguyên liệu và sân Nhà máy. tổng số cán bộ công nhân 298 người được tính như sau: + Nước dùng cho vệ sinh của người lao động trong Nhà máy Q1 = 298 x 60 = 17.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. P) và các vi sinh vật.33 m3/ngày. cát. c. có thể sử dụng các công trình xử lý cục bộ mang tính khả thi cao và dễ thực hiện ngay cả với chi phí thấp (Bể tự hoại cải tiến).45 = 25.Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học. đường đi. Vào mùa mưa lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa của khu vực.880 lít/ngày = 17. Nước mưa chảy tràn khi xả vào hệ thống ao hồ.450 l/ngày = 7. sự ô nhiễm do các chất hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ chất hữu cơ. . các chất hữu cơ (BOD.Nước thải sinh hoạt của công nhân chủ yếu chứa các chất cặn bã. . sông ngòi thì sẽ gây ảnh hưởng cho chất lượng nước mặt như gây ngập úng. Để khắc phục các tác động tiêu cực của nước thải sinh hoạt. các chất dinh dưỡng (N. . + Tổng lượng nước thải sinh hoạt bằng 90% tổng lượng nước cấp = 22.MTX.

một người thải ra từ các nhu cầu sinh hoạt của mình khoảng 0. nhà ăn.Rác thải sinh hoạt của cán bộ. vỏ hoa quả.Theo đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới.0. công nhân chủ yếu là thức ăn thừa. . ước tính bình quân mỗi ngày..1. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu nấu bếp.6.3 kg/người/ ngày = 89. thức ăn thừa. nồng độ các chất ô Theo thống kê tính toán của Tổ CHẤT THAM KHẢO nhiễm môi trường trong nước mưa chảy tràn được thể hiện ở bảng sau: Bảng 3. khu nhà ở.03 10 . trong quá trình hoạt động của Nhà máy còn phát sinh ra chất thải rắn tại khu văn phòng. khu văn phòng. Giấy phế thải và các loại phế thải từ khâu .3 kg/ngày. giấy ăn… tại nhà ăn ca.004 . phát sinh do quá trình sửa chữa thiết bị máy móc. Thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân huỷ (rau thừa.2.4 kg/ ngày Ngoài các chất thải rắn sinh hoạt. tổng số cán bộ. công nhân là 149 người thì lượng rác thải ra hàng ngày được tính như sau: 149 người x 0.4.MTX. nhà bếp. .3 kg/người/ngày = 44.3.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.7 kg/ngày.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH chức Y tế Thế giới.. Tác động đến môi trường đất: Các tác động này bao gồm: (1) Sự suy giảm chất lượng đất tại khu vực Nhà máy và vùng phụ cận. (2) Tác động môi trường của sự biến đổi địa hình do hoạt động khai thác đất sét làm nguyên vật liệu sản xuất. STT 1 2 3 4 Tổng Nitơ Tổng Phot pho COD TSS Chỉ tiêu Nồng độ (mg/l) 0. công nhân 298 người : 298 người x 0.12 10 .. =>Lượng rác thải sinh hoạt của toàn Nhà máy với công suất 40 triệu viên QTC/ năm.20 Nguồn: Thống kê tính toán của tổ chức Y tế Thế giới 3.Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước mưa chảy tràn..). (3) Tác động do chất thải rắn: Trong quá trình hoạt động của Nhà máy phát sinh các loại chất thải rắn sau: *Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH).5 .5 0. Khi Dự án đi vào sản xuất ổn định với tổng số cán bộ.

558 viên QTC/năm. tỷ lệ phế phẩm khâu mộc khoảng 5%.MTX. Tác động đến hệ sinh thái. nắng nóng. Nhà máy phải đặt các thùng thu gom rác và phân công nhân viên vệ sinh thu gom rác hàng ngày tại nguồn phát sinh. kim loại.800 viên gạch mộc. *Chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất của Dự án gồm: .Phế phẩm khâu mộc: Định mức cho 1 năm khoảng 21.. nên ước tính lượng chất thải sau khi nung là: (21. * Với tổng công suất toàn Nhà máy 40 triệu viên QTC/ năm thì tổng lượng chất thải rắn sản xuất là: + Lượng tro xỉ 3+3= 6 m3/ ngày. ước tính khoảng 3m3 xỉ than/ngày.085.VN TÀI LIỆU Các thành phần khó phân THAM bao bì.1. đồ uống bằng nilon.Phế phẩm sau khi nung: Tỷ lệ phế phẩm sau khi nung khoảng 3%.CHỈ MANG TÍNH CHẤT huỷ nhưKHẢO hộp đựng thức ăn. . thuỷ tinh.558 = 1. nên lượng chất thải ước tính như sau: 21.800 . chất thải rắn của Nhà máy không thuộc loại chất thải nguy hại.190 + 1. phát tán vào môi trường gây ô nhiễm không khí.5. Trong điều kiện thời tiết hanh khô.237.800 x 5% = 1.085. Công nghệ sản xuất gạch Tuynel sử dụng than pha lẫn với đất nguyên liệu và một phần nhỏ than sử dụng trong lò nung nên lượng xỉ than thấp.085.085. thải lượng chất thải rắn trong quá trình sản xuất của Dự án tương đối lớn.190 viên QTC/năm .TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. sẽ làm nhiễm bẩn các nguồn nước như gia tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng. Khi bị nước mưa cuốn trôi.190 = 2.703.116 ( viên QTC/ năm) Như vậy.703. gió sẽ cuốn theo bụi. phục vụ văn phòng.Lượng tro xỉ sinh ra do sử dụng than tại lò sấy nung.3. có xu hướng gia tăng. không chứa các hoá chất độc nhưng nếu không được thu gom và quản lý thích hợp sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường. độ đục hoặc ảnh hưởng đến các công trình thoát nước.703..2.170. + Phế phẩm sau khi nung 618.190)x 3% = 618. * Chất thải rắn sản xuất (CTRSX). .558+ 618. 3. + Phế phẩm khâu mộc: 1. Lượng tro xỉ này Nhà máy sẽ thu gom.380 (viên QTC/ năm). nghiền nhỏ và tái sử dụng.

Nhà máy đã có kế hoạch xây dựng hệ thống mương tưới tiêu thoát nước chung ngoài khu vực dự án và đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất canh tác nông nghiệp của nhân dân. cây xanh cách ly giữa các khu vực sản xuất tạo nên môi trường sinh thái và cảnh quan tốt cho Nhà máy. Sự cố cháy nổ. vấn đề đảm bảo an toàn lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất phải được Chủ đầu tư xem xét và thực hiện nghiêm túc. tiếp xúc với điện. tài sản của nhân dân trong vùng. 3. chập điện xảy ra có thể dẫn tới thiệt hại về kinh tế xã hội và làm ô nhiễm cả ba hệ sinh thái nước. thuộc cánh đồng sản xuất nông nghiệp liền ruộng nên ảnh hưởng của Dự án tới tài nguyên sinh thái của khu vực là đáng kể. Do vậy. gây hậu quả xấu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong quá trình sản xuất gạch phải lưu ý tới quy trình vận hành và an toàn của thiết bị lò sấy. Chủ dự án phải quy hoạch trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy.MTX. + Bất cẩn khi vận hành các máy móc thiết bị.2. vườn hoa. cây xanh được trồng theo hệ thống đường giao thông nội bộ.3.6. lửa. do đó. (2) Tai nạn lao động trong quá trình sản xuất. (1) Sự cố môi trường. Các nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn lao động: + Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động. nếu để xảy ra tai nạn lao động thì Chủ dự án không những thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân. Xác suất xảy ra sự cố tuỳ thuộc vào ý thức chấp hành nội qui và quy tắc an toàn lao động của công nhân trong từng trường hợp cụ thể. . nung. việc huấn luyện về các quy định an toàn trong lao động sản xuất là vấn đề hết sức cần thiết. Sự cố cháy nổ và an toàn lao động. tai nạn giao thông trong khu vực. + Rơi hàng hoá khi bốc dỡ. Hơn nữa nó còn ảnh hưởng tới tính mạng con người. đất và không khí một cách nghiêm trọng.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. Tuy nhiên.VN TÀI LIỆU án MANG TÍNH hoạch THAM KHẢO Khu vực Dự CHỈnằm trong qui CHẤT khu công nghiệp Cầu Vát.

Mặc dù hàm lượng phát tán là không lớn nhưng Chủ dự án phải áp dụng các biện pháp để hạn chế sự lan toả sang các khu vực xung quanh. nếu mức ồn lớn hơn giới hạn cho phép thì phải lắp các thiết bị giảm âm. + Không sử dụng các thiết bị cũ.2. Ngoài ra.. không được vận hành vào ban đêm để . phun sơn.MTX. các chất ô nhiễm dễ dàng khuếch tán vào môi trường không khí. hầu như được thực hiện ngoài trời. Do đó.Khu vực thi công xây dựng các hạng mục chính phải có các biện pháp nhằm giảm phát tán bụi. đóng cọc. san nền. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN 4. + Thường xuyên duy tu bảo dưỡng các thiết bị máy móc. . giảm độ rung. máy đào. các máy móc gây tiếng ồn lớn như công đoạn ép cọc. hàn kim loại. Chủ dự án phải áp dụng các biện pháp sau: + Kiểm tra mức ồn của thiết bị.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CHƯƠNG IV BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU. Các công đoạn trong quá trình thi công xây dựng như: Đào móng..1.Tưới nước ở những khu vực thi công. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. quá tải và phải có bạt che phủ trong quá trình vận chuyển.1.1.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. thực hiện chế độ bổ sung dầu mỡ theo định kỳ. bốc xúc nguyên vật liệu.1. Chủ Dự án phải áp dụng các biện pháp sau để giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí: . 4. để hạn chế sự ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình xây dựng đến hoạt động của khu vực xung quanh. máy đầm nén.. thiết bị và các phương tiện xe cơ giới.Không sử dụng các phương tiện chuyên chở đất quá cũ và không chở nguyên vật liệu quá đầy. PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 4.... khí thải trong quá trình thi công các hạng mục công trình: máy móc thiết bị phải đảm bảo các yếu tố giảm khí thải. tránh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ công nhân lao động. lạc hậu có khả năng gây ồn cao. trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực thi công Dự án để giảm bụi. . Để giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc.

nước thải sinh hoạt. không cho phát tán ra môi trường. xe chở nguyên vật liệu. được lắp giữa máy và bệ máy đồng thời được định kỳ kiểm tra hoặc thay thế. Đường thoát nước thải sinh hoạt tạm thời sẽ được đưa vào tuyến quy hoạch hay hệ thống thoát nước tuỳ theo từng giai đoạn thực hiện xây dựng Nhà máy. 4. Các ảnh hưởng đến môi trường nước trong giai đoạn này do hoạt động của các xe san ủi đất. Các tuyến thoát nước mưa đảm bảo tiêu thoát triệt để. nước thải xây dựng. xử lý sơ bộ.1.. không để bùn. 4.. + Xây dựng hệ thống thoát nước thi công và vạch tuyến phân vùng thoát nước mưa. rác xâm nhập vào đường thoát nước thải.VN tránh tác TÀI LIỆU sinh hoạt của TÍNH nhân vàTHAM KHẢO hoạt thường ngày động đến CHỈ MANG công CHẤT cuộc sống sinh của nhân dân gần khu vực thi công. . Nhà vệ sinh tạm phải cách xa nguồn nước sử dụng và công trình vệ sinh được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn.. + Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn. không gây úng ngập trong suốt quá trình xây dựng và không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát thải của các khu vực bên ngoài Dự án.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước. làm mất vệ sinh cho các hoạt động xây dựng Nhà máy cũng như không gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước thải chung của khu vực.. Biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường nước bao gồm: a/ Đối với nước thải sinh hoạt: + Giảm thiểu nước thải bằng việc có nhà ở và sinh hoạt tập trung cho công nhân. đất. đệm đàn hồi cao su. b/ Đối với nước mưa và nước thải thi công.3. Phải đảm bảo nguyên tắc không gây trở ngại. xây dựng nhà vệ sinh tạm. thay thế gối đàn hồi kim loại.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX. tay nắm cách rung. + Thường xuyên kiểm tra.. nạo vét. Để giảm thiểu rung động Chủ dự án phải thực hiện các biện pháp sau: + Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy... quy phạm cũng như các quy định vệ sinh của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng (20 TCVN 51-84). hoặc có loại được lắp cố định trên máy và được xem như là một bộ phận hoặc chi tiết của máy: Ghế lái giảm rung. lắp các bộ tắt chấn động lực. Các biện pháp giảm thiểu rung động. đệm đàn hồi kim loại bằng gối đàn hồi cao su.4. + Biện pháp công nghệ: Ưu tiên sử dụng vật liệu phi kim loại. + Nước mưa từ khu trộn vật liệu được dẫn vào hệ thống thu gom riêng.. thay đổi chế độ tải làm việc. thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thuỷ khí..

. 4. Các giải pháp an toàn vệ sinh lao động (VSLĐ) và phòng chống sự cố môi trường. 4. đất lẫn đá xô.Thực hiện tốt phân loại chất thải rắn sinh hoạt và xây dựng trong giai đoạn xây dựng. các vùng trũng hoặc sử dụng để san lấp mặt bằng.1.. bao gồm: . phổ biến các địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Bệnh viện.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. hệ thống cấp thoát nước tạm thời. Các công nhân trực tiếp thi công vận hành máy móc phải được đào tạo thực hành.1. nạo vét. . vật liệu xây dựng vào đường thoát thải khi có mưa. .7. Chủ dự án phải có bộ phận y tế tại công trường thi công. môi trường nước và quản lý chất thải rắn trình bày ở trên đã góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. .5. công an PCCC. . tất cả công nhân tham gia trên công trường xây dựng đều phải được học tập về các quy định an toàn vệ sinh lao động.Chọn vật liệu san lấp thích hợp: Cát. Ngoài ra phải chú trọng đến các biện pháp sau: . 4.Phổ biến các tài liệu hướng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường khác.. giáo dục công nhân có ý thức gìn giữ vệ sinh và bảo vệ môi trường.Xây dựng lán trại tạm cùng với nhà vệ sinh. cát. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. Hạn chế các phế thải phát sinh trong thi công.MTX. sông suối. Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây dựng phục vụ cho chính hoạt động xây dựng Nhà máy. + Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần. Do đó. nước thải thi công được + Các tuyến thoát MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO thực hiện phù hợp với quy hoạch thoát nước của Dự án nói riêng và khu vực nói chung. đảm bảo vệ sinh môi trường cho công nhân và cán bộ.VN TÀI LIỆU CHỈ nước mưa. Lập nội quy vệ sinh tại các lán trại. Chủ dự án phải thường xuyên kiểm tra.. a/ Các giải pháp an toàn VSLĐ. Rác thải sinh hoạt và các phế liệu xây dựng sẽ được tập trung riêng biệt tại các bãi chứa quy định cách xa nguồn nước đang sử dụng và thuê các đơn vị có chức năng chuyển đến nơi quy định. khơi thông không để phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn. chất gây hại xuống các kênh mương.Cung cấp. tránh tình trạng để nước tù đọng. cạnh các tuyến thoát nước để phòng ngừa xô đất. Các biện pháp quản lý chất thải rắn (CTR).1. Trong quá trình tiến hành xây dựng có thể xảy ra tai nạn lao động.Nghiêm cấm các hành vi xả chất ô nhiễm.6.

VN TÀI LIỆU máy móc phải được kiểm THAM KHẢO . điện giật. thiết bị.. độ rung. có phòng y tế cấp phát thuốc men và sơ cứu tai nạn.Có hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ thi công cho những nơi cần làm việc về ban đêm. . . cụ thể như sau: . Chủ dự án áp dụng các giải pháp kỹ thuật cũng như nâng cao năng lực quản lý. tai nạn giao thông.) và có biện pháp kịp thời thay thế.... tiếng ồn.Lán trại tạm cho công nhân phải thoáng mát... ngã. b/Các giải pháp phòng chống sự cố môi trường và trật tự trị an. găng tay. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí Như đã phân tích trong Chương 3.Lắp đặt thiết bị chữa cháy theo đúng tiêu chuẩn quy phạm (TCVN 262295) tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ.Đề ra các nội quy lao động. khu dân cư lân cận về các tác hại của khí độc hại. đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân. đơn vị vi phạm.. an toàn cho máy móc. . .Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phòng hộ cá nhân như: Mũ bảo hộ. chống sét. ..TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.. chữa cháy..MTX. hướng dẫn cụ thể về vận hành.Che chắn những khu vực phát sinh bụi và dùng xe tưới nước tưới đường và các loại vật liệu như đá trộn bê tông để chống bụi. có nhà tắm.2..Phải có rào chắn.Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tới các xã. . để nhân dân được biết và hạn chế đi lại trong khu vực thi công để tránh tai nạn có thể xảy ra.2.Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện. 4. . . 4.. và phải có những quy định nghiêm ngặt về sử dụng . các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi. khẩu trang. hợp vệ sinh. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC KHI NHÀ MÁY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT. Để hạn chế mức thấp nhất những sự cố xẩy ra trong hoạt động thi công dẫn đến sự cố môi trường. người không có nhiệm vụ đi lại trong khu vực và giải quyết các vấn đề như trộm cắp tài sản. . kính hàn. bụi và khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất của Nhà máy có thể tóm tắt lại thành các nguồn chính sau: . automat. .Trong khu vực công trường thi công phải bố trí lực lượng bảo vệ thường xuyên để hạn chế nhân dân.Định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn (Báo cháy.Các thiết bị CHỈ MANG TÍNH CHẤTtra định kỳ..1. nhà vệ sinh đầy đủ..

có khả năng chắn bụi tốt. khí thải từ các phương tiện vận chuyển sẽ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí.4 lần/ngày. giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm không khí trong quá trình hoạt động của các phương tiện giao thông là rất cần thiết. vào những ngày khô hanh số lần tưới khoảng 2. các phương tiện giao thông vận tải chủ yếu sử dụng nhiên liệu là dầu DO.Có chế độ điều tiết xe vận tải chở đất nguyên liệu.Về lâu dài Chủ dự án phải trồng cây có tán lá rộng xung quanh khu vực Nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi.Khi vận chuyển. khoảng cách giữa các cây khoảng 2 m. phục vụ cho việc vận chuyển nguyên vật liệu đến và sản phẩm đi tiêu thụ. Biện pháp phòng chống.Không cho xe nổ máy trong khi đang giao. chiều rộng của hàng cây bao quanh khu vực dự án tối thiểu là 5m. Để giảm thiểu tối đa các tác động này. Để hạn chế ô nhiễm không khí do khí thải của các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy. . Chủ đầu tư sẽ tập trung thực hiện các biện pháp sau: . Chủ dự án phải trang bị xe đi thu gom đất rơi vãi trên đường trong khu vực của Nhà máy thường xuyên trong ngày để tránh phát sinh bụi ra khu vực xung quanh . máy móc tham gia vận chuyển đều được kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của cục đăng kiểm về mức độ an toàn môi trường mới được phép hoạt động. THC. Công tác tưới nước được thực hiện thường xuyên trong ngày nhằm giảm lượng bụi phát tán trong không khí.. ô nhiễm bụi. . quá trình sản xuất nông nghiêp.Nhà máy phải trang bị 1 xe tưới nước có dung tích bồn chứa 5m3. số lần tưới tuỳ theo thời tiết.Bê tông hoá các tuyến đường chính trong khu vực dự án để hạn chế mức độ phát sinh bụi. .. . sản phẩm hợp lý để tránh hiện tượng tắc nghẽn giao thông tại các tuyến đường đi vào khu Nhà máy.MTX. nhận hàng.Xe chở đúng trọng tải hàng quy định. . Chủ dự án phải thực hiện các biện pháp sau: . Ngoài bụi. chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực. các phương tiện vận chuyển phải có các tấm bạt che phủ nhằm hạn chế tối đa các tác động do bụi rơi vãi và khuếch tán vào môi trường không khí do tác dụng của gió.Tất cả các xe vận tải. NO2. CO.VN TÀI ô nhiễm không khí do phương tiện giao KHẢO a/ Giảm thiểuLIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAMthông Như đã trình bày. . sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của động cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông. Khi động cơ đốt cháy nhiên liệu này sẽ phát sinh các chất gây ô nhiễm không khí như SO2.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. Các loại cây trồng phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng.

Về cơ bản thì khí thải của Nhà máy đạt tiêu chuẩn TCVN 5937-2005. Điều 71.35 mg/m3 . trong quá trình sản xuất đã tiết kiệm nhiên liệu. găng tay.VN TÀI bị khẩu trang.Các phương tiện phải đảm bảo đủ các điều kiện lưu hành.Các phương tiện giao thông vận tải khi lưu thông phải đạt tiêu chuẩn về khí thải. . SO2... b/ Xử lý khí thải do hoạt động sản xuất Theo quy trình công nghệ sản xuất của Nhà máy có phát sinh một số khí thải công nghiệp là CO. NO2. CHẤT THAM những . Nhà máy phải đặt hệ thống chụp hút đặt tại cửa để hút khói.lò nung Tuynel với nồng độ và tải lượng nhất định như đã trình bày ở Chương 3. tận dụng khí nóng sau khi hết một chu trình lò để tiếp tục đốt cháy nhiên liệu trong chu trình tiếp theo. tiếng ồn ghi trong Thông tư 02/TT-MTg ngày 20/01/1996 của Bộ Khoa học.Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển. Xử lý ô nhiễm bụi than tại khu vực lò nung Tuynel Tại khu vực lò nung..Điều lệ về Trật tự an toàn giao thông đường bộ và an toàn giao thông đô thị ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 29/05/1995 của Chính phủ. NO2 < 0.MTX. bụi sau đó qua hệ thống xyclon và thiết bị lọc bụi tay áo để tách bụi trước khi thải qua ống khói thải ra môi trường Sơ đồ xử lý bụi than như sau: . Như vậy.. choKHẢO người làm việc tại các khu vực có khả năng phát sinh ô nhiễm không khí. Bụi lơ lửng < 0. SO2 < 0. trong thời hạn cho phép theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải. Công nghệ và Môi trường về hướng dẫn thực hiện khoản 2. . . đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt.2 mg/m3. Mặt khác ống khói của lò nung được nâng cao làm giảm ô nhiễm cục bộ (Nhà máy phải xây dựng ống khói đảm bảo chiều cao 25m). phối trộn khí nén sao cho nhiên liệu được cháy triệt để. của phân xưởng hầm sấy.3 mg/m3. riêng nồng độ SO2 trong khí thải tại lò nung sấy sẽ cao hơn tiêu chuẩn cho phép nên Nhà máy bố trí lắp đặt hệ thống xử lý khí thải để xử lý một cách triệt để. CO2.TrangLIỆU CHỈ MANG TÍNHkính mắt .Chất lượng môi trường không khí sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường không khí phải đạt tiêu chuẩn TCVN 5937 – 2005 tính trung bình 1 giờ với các chỉ tiêu như sau: CO < 30 mg/m3. Theo thiết kế Nhà máy có biện pháp kỹ thuật để giảm thiểu các nguồn khí độc hại bằng cách áp dụng các quy trình như: cân đối lượng nhiên liệu.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.. năng lượng từ đó sẽ làm giảm thiểu phát thải (khí thải công nghiệp độc hại). .

khu lưu trữ chất thải rắn . c/ Xử lý bụi và khí thải phát sinh từ một số công đoạn khác..VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2 3 1 Bôi 5 7 4 6 Bôi Bôi Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 Nguồn phát sinh bụi Chụp hút Ống hút Xyclon Lọc bụi tay áo Quạt hút Ống khói Giảm thiểu ô nhiễm bụi tại khu vực bãi chứa nguyên liệu và ra sản phẩm Tại khu vực bãi chứa nguyên liệu và khu vực ra sản phẩm luôn phát sinh ra bụi (do hoạt động phân loại. dễ khuếch tán vào môi trường không khí do không gian rộng thoáng.nguồn thải này không đáng kể.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. quần áo. Một số công đoạn khác như: Nấu ăn.. kính.…để hạn chế các tác động của bụi đến sức khoẻ người lao động. xếp kiêu và vận chuyển gạch). Các thiết bị lọc bụi và xử lý khí thải trong các phân xưởng sản xuất của Nhà máy cần được Chủ dự án thực hiện trong quá trình lắp đặt thiết bị máy móc .MTX. tiếng ồn. d/ Thời gian hoàn thành công trình xử lý bụi và khí thải. Chủ dự án phải đầu tư các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp trong khu vực này. như: Khẩu trang. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ các nguồn này sẽ được xen kẽ trong các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt.

2. 4.2.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. để giảm sự tác động do nhiệt gây ra Nhà máy phải áp dụng các biện pháp sau: . tránh trường hợp nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và công nhân trực tiếp sản xuất trong xưởng.Dùng các biện pháp làm thông gió để thông thoáng nhà xưởng. Nguyên lý của phương pháp này được mô tả như sau.VN TÀI LIỆU CHỈ Nhà máy đi vào hoạt động chính thức. UBND huyện Hiệp Hoà và phòng Tài nguyên môi trường huyện Hiệp Hoà về công tác lắp đặt thiết bị giảm thiểu các tác động nêu trên để các cơ quan này tiến hành kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa Nhà máy vào hoạt động chính thức. Không khí trước khi thải ra môi . Thông thoáng nhà xưởng có thể sử dụng 2 phương pháp sau: +Thông thoáng nhà xưởng tự nhiên: Thông thoáng nhà xưởng tự nhiên là phương pháp lợi dụng sự chênh lệch về nhiệt độ. và hoàn thành trước khi MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Chủ đầu tư báo cáo bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt. Trong quá trình sấy nung sản phẩm sẽ phát sinh nhiệt lớn và phát tán ra môi trường xung quanh. tạo gạch mộc.MTX. áp suất và gió giữa bên ngoài và bên trong nhà xưởng. . lắp đặt hệ thống điều chỉnh nhiệt độ nung cho phù hợp với từng loại sản phẩm. khu vực lò sấy nung.Lò sấy nung được thiết kế có lớp cách nhiệt (lớp xỉ cách nhiệt) ở giữa tường lò. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống thông gió tự nhiên + Thông gió cưỡng bức (Sử dụng quạt hút gió) Sử dụng quạt hút gió công nghiệp có công suất lớn tại các nhà xưởng ép khuôn. bố trí các quạt làm mát tường lò để giảm bớt lượng nhiệt lớn phát tán ra môi trường.

rung cho các hoạt động sản xuất của Nhà máy được thực hiện như sau: . Các biện pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn. Nhà máy phải đảm bảo hoàn thành các công trình này trước khi đi vào hoạt động sản xuất. * Thời gian hoàn thành công trình giảm thiểu ô nhiễm do nhiệt. Kiểm tra độ mòn chi tiết máy móc. . . Đối với các nhà xưởng sản xuất thì phải sử dụng phương pháp thông gió cưỡng bức có quạt hút gió công nghiệp công suất lớn. Các biện pháp thông thoáng nhà xưởng cưỡng bức phải được thiết kế và thực hiện trong quá trình thi công xây dựng. Đối với khu sấy gạch mộc thì phải sử dụng phương pháp thông gió tự nhiên.2. 4.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG sạch bằng màng lọc có khả trường bên ngoài phải được làmTÍNH CHẤT THAM KHẢO năng thu bụi. . Hệ thống thu hồi bụi được trình bày theo sơ đồ sau: Sơ đồ hệ thống thông gió cưỡng bức Không khí từ các PX sản xuất QUẠT HÚT THÔNG GIÓ Thải khí thải ra ngoài Chủ dự án phải thường xuyên kiểm tra và làm sạch hệ thống thu hồi bụi để hệ thống quạt thông gió hoạt động với hiệu quả cao. rung.Lắp ống giảm thanh cho các máy nổ và các thiết bị gây tiếng ồn.Sử dụng đệm chống ồn được lắp đặt tại chân của quạt và thiết bị.Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn. . .3. .MTX.Trồng cây xanh có tán rộng xung quanh khu vực sản xuất.Đúc móng máy đủ khối lượng (bê tông mác cao). rung. Diện tích cây xanh trồng trong khu vực Nhà máy phải đảm bảo tỷ lệ 15% tổng diện tích đất. đào rãnh đổ cát khô hoặc than củi để tránh rung theo mặt nền.. Đối với Nhà máy sản xuất gạch Tuynel thì phải sử dụng cả hai phương pháp thông gió tự nhiên và thông gió cưỡng bức..TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn. tăng chiều sâu móng. .Những nơi điều hành sản xuất được bố trí cách ly riêng..Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. để giảm thiểu tiếng ồn. thiết bị và cho dầu bôi trơn thường kỳ. nhà xưởng.

4 m3/ngày. Nhà máy sử dụng nguồn nước giếng khoan qua hệ thống lọc để dùng cho nước sinh hoạt.Nước giếng khoan bơm đưa qua hệ thống giàn mưa tiếp xúc với ôxy của không khí để ôxy hoá các ion kim loại nặng thành dạng hydroxit kết tủa. nước thải từ nhà bếp. tiếp theo qua bể lọc tinh để lọc các chất rắn lơ lửng có kích thước bé và các loại vi khuẩn.MTX. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môiTHAM KHẢO a/ Xử lý nước cấp Hiện tại. cuối cùng nước qua xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép theo TC-1329-2002/BYT/QĐ được chứa tập trung vào bể chứa.4. sau đó qua bể lọc thô để lọc các chất rắn lơ lửng có kích thước lớn. nước thải từ nhà ăn ca. Sơ đồ xử lý nước giếng khoan Dàn mưa. khi Dự án đi vào hoạt động.Q Trong đó: V1 . Giải pháp hợp lý để xử lý nước thải sinh hoạt là sử dụng phương pháp sinh học (hầm biogas kiểu bể tự hoại 5 ngăn). bể chứa nước để phụ vụ cho sinh hoạt.Thể tích yêu cầu của bể: V1 = d.4 m3/ngày . theo tính toán ở trên thì lượng nước thải sinh hoạt của Dự án mỗi ngày khoảng 11. Nhà máy đã xây dựng một hệ trạm bơm.Thể tích bể tự hoại Q: Lưu lượng nước thải: 11. tại khu vực chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung.2. Nước thải sinh hoạt chủ yếu là ô nhiễm sinh học chứa chủ yếu là các hợp chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học. ôxy hoá Nước giếng khoan Bể lọc thô Bể lọc tinh Bể chứa Sử dụng b/Xử lý nước thải sinh hoạt * Nước thải của Dự án khi đi vào sản xuất ổn định chủ yếu gồm nước thải từ khu vệ sinh. . .TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT trường nước 4.

MTX.Thời gian lưu với điềuCHẤT THAM nhiệt đới gió mùa. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn theo TCVN 6772-2000 mức II (Tiêu chuẩn thải. * Toàn Nhà máy với tổng công suất 40 triệu viên QTC/ năm.2 m3 .VN TÀId . nước thải sinh hoạt) được nhập chung vào hệ thống thoát nước chung dẫn vào mương và chảy ra sông Cầu Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt như sau: Nước thải vào Bể BASTAF Nước sau xử lý Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Nước thải vào 2 4 1 3 Nước ra 5 . số cán bộ công nhân 298 người.08 m3 Nước thải sinh hoạt được dẫn vào hệ thống bể BASTAF.6 m3 . lưu lượng nước thải thải ra là 22.N/1000 m3 = 60x298/1000 = 17. (b = 60 l/người) Wb = 60 x 149/1000 = 8. nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm.Tổng thể tích bể tự hoại = V1+Wb = 45.94 m3.Tổng thể tích bể tự hoại = V1+Wb = 91.94 = 54.Số người b .88 m3. và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước.Tiêu chuẩn tính ngăn chứa bùn. .2+17.Thể tích phần bùn: Wb = b. thường LIỆU CHỈ MANG TÍNH kiện khí hậu KHẢO chọn d = 4 ngày V1 = 11. Bể BASTAF cho phép tăng thời gian lưu bùn. có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải.4 m3/ngày x 4 ngày = 45.88= 109. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí.Thể tích phần bùn Wb =b.Thể tích yêu cầu của bể: V1= 22.N/1000 m3 Trong đó: N .8 m3/ ngày thì thể tích bể tự hoại được tính như sau: .TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.6 + 8. .8 m3/ ngày x 4 ngày = 91. nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc.54 m3.

Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn theo TCVN 6772 – 2000 mức II. 3: Ngăn lắng Ngăn số 4. ổn định. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi theo nước. Khu vực vệ sinh được phân chia thành hai khu nam.5: Ngăn lọc . đồng thời nhờ điều hoà lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng thải. 2.77%. Loại bể tự hoại này cho phép tăng thời gian lưu bùn. nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm.MTX. nữ riêng biệt. Thể tích khu vệ sinh với khu xử lý nước thải sinh hoạt cần phải xây dựng bổ sung là 55m3. ở các ngăn tiếp theo. phòng tắm giặt và vệ sinh. tổng coliform < 1000 MPN/100ml. .VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Chú thích: Ngăn số 1.. COD. các chất ô nhiễm hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hoá. Hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lượng SS.. Nhà máy cần phải xây dựng bổ sung thêm khu vệ sinh với khu xử lý nước thải. bể lắng dọc theo các nhà xưởng. BOD5 từ 70 . Mỗi khu vực đều bố trí khu thay quần áo. Chất lượng nước thải sinh hoạt sau khi áp dụng biện pháp xử lý bằng bể tự hoại sẽ đạt tiêu chuẩn TCVN 67722000 mức II với các chỉ tiêu như sau: BOD5 < 30 mg/l. thuận lợi cho việc vệ sinh của công nhân. TS < 500 mg/l. tường . tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động.3 lần bể tự hoại thông thường. gấp 2 .Thuyết minh quy trình công nghệ bể tự hoại cải tiến: Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể..Nhà máy đã xây dựng khu vệ sinh với khu xử lý nước thải sinh hoạt nhưng chỉ đáp ứng được cho số công nhân đang làm việc hiện tại (khoảng 150 người). c/ Giảm thiểu nước mưa chảy tràn Nước mưa chảy tràn của Nhà máy được thu gom vào hệ thống cống riêng. Vì vậy. Nhà máy xây dựng hệ thống cống rãnh. SS < 50 mg/l. đồng thời tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). tổng N < 30 mg/l. Sử dụng bể BASTAF để xử lý nước thải sinh hoạt cho phép đạt hiệu suất tốt. tổng P < 6 mg/l. Nhờ các vách ngăn hướng dòng. nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. có vai trò làm ngăn lắng – lên men kỵ khí.

.500m x 0. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải Nước thải từ nhà vệ sinh Bể tự hoại 5 ngăn Nước thải từ nhà bếp Song chắn rác Hồ điều hòa lắng.MTX. lọc tự nhiên Hệ thống thoát nước chung. Định kỳ kiểm tra. Nhà máy xây dựng các hố ga để thu gom các chất rắn lơ lửng và có kế hoạch thu gom định kỳ lượng chất rắn lơ lửng này. ủ.8m. tái sử dụng . Sơ đồ thu gom xử lý nước mưa chảy tràn Nước mưa Hệ thống rãnh thoát nước hố ga Bể chứa lắng Song chắn rác Tái sử dụng Cống thoát nước quanh khu vực Nhà máy có kích thước Dài x Rộng x Cao: 1.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. Lượng nước mưa chảy tràn này có thể tái sử dụng để phục vụ sản xuất. trong công đoạn ngâm.6m x 0. nạo vét hệ thống dẫn nước mưa. Không để các loại rác thải. Dọc theo hệ thống cống rãnh. chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước. d/ Thời gian hoàn thành công trình xử lý. kiểm tra phát hiện hỏng hóc để sửa chữa kịp thời. Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa...VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH để thu THAM KHẢO rào và xung quanh bãi chứa nguyên liệuCHẤT gom nước mưa..

Hấp thụ các chất độc hại trong không khí và dưới đất. . tăng độ ẩm và tăng lượng ôxi trong không khí.116 viên/năm: Nhà máy sẽ bố trí công nhân thu gom vào nơi quy định sau đó chất thải này có thể sử dụng để san lấp mặt bằng. 4. san lấp đường giao thông hoặc bán cho nhân dân xây dựng các công trình phụ (tường rào. các mẩu gạch thừa tại máy cắt: Nhà máy sẽ bố trí công nhân thu gom để tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.237. * Chất thải rắn sản xuất: .380 viên/năm: Nhà máy sẽ cho công nhân thu gom để tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất.170.5.Hấp thụ tiếng ồn. Nhà máy trồng cây xanh với diện tích phải đảm bảo ít nhất là 15% tổng diện tích toàn Nhà máy theo qui định của pháp luật. đường đi.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Hệ thống thoát nước mưa và nước thải phải hoàn thành trước khi nhà máy đi vào sản xuất. Vì những lợi ích của cây xanh đem lại cho môi trường.Lượng tro xỉ tại lò nung gạch.2. giảm nồng độ bụi phát tán ra ngoài Nhà máy. .Giảm bức xạ nhiệt.Giảm nhiệt độ không khí. ước tính khoảng 6 m3/ngày: Nhà máy sẽ cho công nhân thu gom đổ đúng nơi quy định đã được bố trí trong quá trình xây dựng.Sản phẩm mộc không đạt yêu cầu. 4. công trình chăn nuôi…. Ngoài ra cây xanh còn có tác dụng sát trùng.2. theo tính toán khoảng 1. Trồng cây xanh giảm thiểu ô nhiễm môi trường. nhiệt độ bề mặt. Lượng xỉ này nhà máy sẽ nghiền nhỏ và tái sử dụng lại. vệ sinh môi trường và tăng cường các ion tươi trong không khí. . Chủ đầu tư phải mời các cơ quan QLNN về bảo vệ môi trường tiến hành nghiệm thu và kiểm tra trước khi trạm xử lý nước thải đi vào hoạt động.6. . . theo tính toán khoảng 2.Sản phẩm không đạt yêu cầu sau khi nung.) * Chất thải rắn sinh hoạt: . Các biện pháp xử lý chất thải rắn.MTX.Lượng nguyên liệu rơi vãi. . làm vật liệu san lấp mặt bằng nội bộ Nhà máy và khu khai thác đất nguyên liệu. Một số cây xanh có tác dụng chỉ thị mức độ ô nhiễm của môi trường. Biện pháp trồng cây xanh giảm thiểu ô nhiễm môi trường được thể hiện ở những mặt tích cực sau: .

Đối với thức ăn thừa nhà bếp sẽ thu gom làm thức ăn chăn nuôi hoặc cho người dân vào thu gom phục vụ cho chăn nuôi. Biện pháp phòng cháy chữa cháy.4 kg/ngày: Nhà máy phải sử dụng các thùng rác có lắp đậy đặt tại nhà ăn ca. Điện trở tiếp đất của hệ thống chống sét phải đạt ≤ 10Ω. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG. Nhà máy phải hợp đồng với tổ vệ sinh công cộng của địa phương thu gom vận chuyển trở đến bãi xử lý chất thải tập trung theo quy định. ước tính khoảng 89. Về công tác phòng cháy chữa cháy: Khi đi vào hoạt động Chủ dự án phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy của Nhà máy được chia thành các tổ thường trực (24/24h). nhà bếp để công nhân bỏ chất thải. ban chuyên trách tại từng phân xưởng sản xuất. 4. bồi dưỡng kiến thức. . nhân viên phục vụ và công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất đều được huấn luyện định kỳ về an toàn lao động. sẵn sàng ứng cứu khi có dấu hiệu nguy hiểm cháy nổ xảy ra trong Nhà máy.Xây dựng đầy đủ các nhà vệ sinh phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân của công nhân tại Nhà máy. Định kỳ hàng năm mời các cơ quan chuyên môn về phòng chống cháy nổ tập huấn.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. Hệ thống chống sét Đối với hệ thống chống sét. cột thu lôi được đặt tại vị trí cao nhất của một công trình trong Nhà máy.Rác thải sinh hoạt của TÍNHbộ côngTHAM trong Nhà máy.1. đặc biệt đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy của Nhà máy. . Biện pháp đảm bảo an toàn lao động.2.3. giảm thiểu chất thải rắn và tránh sự phát sinh bụi do đất rơi vãi gây ra.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG cán CHẤT nhân KHẢO .3.MTX.Nhà máy phải sử dụng thiết bị vận tải chuyên dùng có bạt che khi vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hoá để tránh làm mất vệ sinh trên tuyến đường vận chuyển. . .3. bể cát và các họng nước cứu hỏa được bố trí tại các vị trí thích hợp.Đối với bùn dư tại hệ thống bể tự hoại: Nhà máy sẽ ký hợp đồng với Công ty môi trường có trách nhiệm đến hút định kỳ. 4.3. 4. phòng chống cháy nổ. Hàng năm toàn bộ cán bộ. . kiểm tra về công tác an toàn và phòng chống cháy nổ. 4.3. phương tiện dùng phòng cháy chữa cháy gồm các bình bọt CO2.

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. việc tiếp xúc thường xuyên với chúng là nguy cơ đối với sức khoẻ của công nhân. Nhà máy phải trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết... Thường xuyên khám chữa bệnh định kỳ cho tất cả công nhân lao động trong các khu vực độc hại. găng tay. mũ.Vì vậy.VN TÀI LIỆU CHỈ bảo vệ an toàn lao THAM KHẢO Các biện pháp để MANG TÍNH CHẤTđộng cho công nhân là không thể thiếu. Công ty phải xây dựng nội qui. quy chế vận hành. kính bảo vệ mắt.. máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất của Nhà máy. Do tính chất độc hại đã được đề cập ở trên. các trang phục này bao gồm quần áo bảo hộ lao động. ủng. .MTX.

Trường hợp nước thải được chuyển về hệ thống xử lý nước thải tập trung thì phải tuân thủ các quy định của tổ chức quản lý hệ thống xử lý nước thải tập trung. + Chấp hành sự kiểm tra giám sát môi trường của phòng Tài nguyên môi trường huyện Hiệp Hoà. d/ Đảm bảo nguồn lực. đúng các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. đặc biệt là đối với cơ sở sản xuất có sử dụng hoá chất. Chủ Đầu tư Dự án cam kết BVMT như sau: + Chấp hành nghiêm chỉnh các Điều khoản qui định trong Luật Bảo vệ Môi trường.MTX. c/ Có biện pháp giảm thiểu và xử lý bụi. thiết bị thu gom. hơi. lưu giữ chất thải rắn và phải thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. + Công suất Nhà máy hàng năm theo đúng phương án đã được phê duyệt. chất phóng xạ. bảo đảm không để rò rỉ phát tán khí thải. Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang trong quá trình xây dựng và hoạt động. khí độc hại ra môi trường. Có hệ thống kết cấu hạ tầng thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường. khí thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. e/ Thực hiện đầy đủ. hạn chế tiếng ồn. + Đặc biệt phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: a/ Tuân thủ quy hoạch phát triển tổng thể đã được phê duyệt Quy hoạch bố trí các khu chức năng. phát sáng.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. Điều 36 và Điều 37 trong Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2006. phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và người lao động.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG CHƯƠNG V TÍNH CHẤT THAM KHẢO CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Nhằm giảm thiểu những nguồn gây ô nhiễm môi trường do xây dựng cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất gây ra. + Đối với nước thải sinh hoạt: Nhà máy cam kết xây dựng hệ thống xử lý . chất dễ gây cháy nổ. b/ Có đủ phương tiện. trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. loại hình hoạt động phải gắn với bảo vệ môi trường. đặc biệt là Điều 35.

+ Cam kết tuân thủ các Điều khoản theo Quyết định phê chuẩn báo cáo này. lắng cặn trước khi thải ra môi trường.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. + Cam kết tuân thủ Quyết định số 22/2006-QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. (TCVN 5937-2005. Dừng hoạt động sản xuất khi xảy ra sự cố về môi trường: Cháy nổ. gây ô nhiễm môi trường. + Đối với các loại chất thải rắn. + Đối với nước mưa: Nhà máy xây dựng hệ thống thu gom. Công ty cam kết sẽ thu gom. + Hàng năm trích kinh phí để thực hiện chương trình giám sát môi trường. + Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ. + Hoàn thành đúng thời hạn việc xây dựng hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn quy định hiện hành. + Đối với nước cấp: Nhà máy cam kết xây dựng hệ thống xử lý nước cấp đảm bảo nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn theo Quyết định số 1329-2002/BYT/QĐ (tiêu chuẩn nước dùng cho vệ sinh ăn uống). + Thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm do tiếng ồn. nguyên nhiên vật liệu hoặc hạng mục công trình mới không nằm trong nội dung báo cáo ĐTM đã được thẩm định thì Chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản với Sở TN&MT Bắc Giang để được hướng dẫn bổ sung vào báo cáo ĐTM theo qui định của pháp luật.VN TÀI LIỆU nước thải ra môi CHẤT THAM chuẩn nước thải đảm bảo CHỈ MANG TÍNH trường đạt tiêu KHẢO TCVN 6772-2000 mức II (tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt). TCVN 59392005). hệ thống xử lý khí thải không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Số liệu giám sát sẽ được cập nhật đầy đủ để báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý. TCVN 5938-2005. khí thải và bụi. + Chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam hoặc để xảy ra sự cố về môi trường. + Khi có nhu cầu mở rộng sản xuất.MTX. chập cháy điện. đăng ký. cấp phép hành nghề. thay đổi công nghệ. . lưu giữ và xử lý theo đúng quy định. mã số quản lý chất thải nguy hại.

Giai đoạn sản xuất cải thiện vi khí hậu.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. chảy tràn và sản xuất Hệ thống xử lý bụi tại khu vực Xử lý bụi. đặc biệt là các giải pháp kỹ thuật là những biện pháp mang tính chất quyết định nhằm giảm thiểu khả năng gây ô nhiễm môi trường do quá trình thực hiện Dự án gây ra.2 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG Các giải pháp như đã được trình bày trên đây.MTX. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 6. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Danh mục các công trình và thiết bị để xử lý. công tác quan trắc và giám sát chất lượng môi trường cũng đóng một vai trò rất quan trọng.1. giảm thiểu Giai đoạn sản xuất nghiền than. giảm thiểu và sản xuất ô nhiễm chất thải rắn 8 Các thùng chứa rác sinh hoạt 6. giảm thiểu và khống chế ô nhiễm môi trường như sau: Danh mục các công trình xử lý ô nhiễm môi trường STT 1 2 3 4 5 6 7 Danh mục Mục đích Tiến độ thực hiện Hệ thống xử lý nước thải sinh Xử lý nước thải sinh Giai đoạn xây dựng hoạt hoạt và sản xuất Hệ thống xử lý nước cấp Xử lý nước cấp Giai đoạn xây dựng và sản xuất Hệ thống thu gom nước mưa Thu gom nước mưa Giai đoạn xây dựng chảy tràn. . Bên cạnh đó. Giảm thiểu bụi trên Giai đoạn xây dựng đường vận chuyển và sản xuất Thu gom chất thải rắn Giai đoạn xây dựng sinh hoạt.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG CHƯƠNG VI TÍNH CHẤT THAM KHẢO CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG. ô nhiễm không khí Hệ thống xử lý khí thải Hệ thống cây xanh Xe tưới đường Xử lý khí thải hầm Giai đoạn sản xuất sấy lò nung Giảm xói mòn đất.

a/ Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công dự án. phân tích.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Quan trắc giám sát chất lượng môi trường là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý môi trường nhằm kiểm soát một cách chặt chẽ và có hệ thống các khuynh hướng biến đổi chất lượng môi trường và các yếu tố liên quan. Các yêu cầu đối với thông tin.MTX.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. tốc độ gió) tại thời điểm lấy mẫu. liên tục các thông số chất lượng môi trường và yếu tố có liên quan để quản lý chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm. hệ thống của số liệu theo thời gian và không gian. xử lý và kiểm soát một cách thường xuyên. . + Vị trí giám sát: 04 vị trí trong khu vực dự án. kịp thời điều chỉnh qui trình hoạt động và giảm nhẹ các chi phí khắc phục. giám sát chất lượng môi trường không khí. + Các số liệu phải có tính đồng bộ tức là số liệu phải bao gồm bản thân yếu tố đó và các yếu tố có liên quan. Nội dung của chương trình giám sát môi trường sẽ bao gồm: + Quan trắc. Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Hiệp Hoà phải phối hợp với các cơ quan chuyên môn và Cơ quan Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang lập kế hoạch và chương trình giám sát chất lượng môi trường. giám sát chất lượng môi trường nước + Quan trắc. ghi nhận. + Đảm bảo tính liên tục. độ ẩm không khí. bảo vệ mà còn góp phần đánh giá mức độ chính xác của các dự đoán tác động môi trường như đã đề cập trong Chương 3 của báo cáo này. lý học và các thông số cụ thể có liên quan khác đến quá trình thực hiện Dự án. đo đạc. . tiếng ồn + Quan trắc điều kiện vệ sinh. Giám sát chất lượng môi trường là quá trình: Quan trắc. xử lý tác động tiêu cực đến môi trường. an toàn nơi làm việc. các kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí cần đi kèm với các số liệu thực tế về chế độ vi khí hậu (nhiệt độ. phân tích. Ví dụ. số liệu của chương trình quan trắc: + Đảm bảo tính đặc trưng của số liệu: Tức là số liệu thu được tại một vị trí phải đại diện cho một không gian nhất định hoặc có tính đặc trưng để có thể xác định được diễn biến của môi trường do ảnh hưởng của dự án gây nên.Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh. Kết quả của quá trình giám sát chất lượng môi trường một cách có hệ thống có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với việc phát hiện những thay đổi về môi trường để kịp thời tìm cách xử lý. sinh học. Công tác giám sát sẽ được tiến hành trong suốt quá trình vận hành dự án. Nội dung của việc giám sát môi trường là theo dõi sự biến đổi một số chỉ tiêu hóa học.

Lãnh đạo Nhà máy phải có chế độ bồi dưỡng thích hợp cho những công nhân làm việc trong khu vực độc hại. As. SO2. Ban giám đốc Nhà máy phải tiến hành kiểm tra khám sức khoẻ. tái sử dụng. Cu. + Vị trí giám sát: 03 vị trí trong đó: 01 vị trí tại cống nước thải sinh hoạt.Giám sát chất lượng môi trường nước khu vực xây dựng dự án: + Vị trí giám sát: 01 vị trí khu vực nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng xả thải vào môi trường xung quanh tại cửa xả. NO2. Fe. . nhiệt. bồi dưỡng khi làm ca đêm. tổng phot pho. Hg. tiếng ồn. CO. c/ Kiểm tra sức khỏe công nhân Khi tuyển cán bộ. nhiên liệu đầu vào. b/ Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động. + Thông số giám sát môi trường nước: pH. CO2. COD. COD.000. khí thải. 02 vị trí tại khu vực ngoài nhà máy. . + Tần suất giám sát: 02 lần/năm. Những công nhân phải làm việc trong môi trường có độc hại như bụi. Coliform.MTX. CO2. 01 vị trí tại Hồ điều hòa. công nhân viên vào làm việc trong Nhà máy. Mn. NH4+.. môi trường không khí được thực hiện đồng bộ 2 lần/năm với tổng kinh phí khoảng 50. CO. + Tần suất giám sát 02 lần/năm. SO2. 01 khu vực nhà điều hành. NO2. + Tần suất giám sát: 02 lần/năm. BOD5. Mn. + Tần suất giám sát: 3 lần/năm.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM quanh: + Chỉ tiêu giám sát môi trường không khí xung KHẢO Vi khí hậu. Pb. TSS. Fe. TSS. Zn. Pb. bụi lơ lửng.. Như vậy: Việc giám sát chất lượng môi trường nước. . As. phải được khám sức khoẻ ít nhất 2 lần/năm để phát hiện sớm những bệnh nghề nghiệp liên quan. độ rung. coliform.Giám sát chất lượng môi trường không khí + Vị trí giám sát: 09 vị trí: 03 điểm trong phân xưởng xản xuất. + Thông số giám sát môi trường nước thải: pH. + Chỉ tiêu giám sát môi trường không khí: vi khí hậu. .TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. BOD5. tiếng ồn. 02 vị trí tại kho chứa nguyên liệu.Giám sát chất lượng môi trường nước thải. 01 mẫu nước tại nguồn tiếp nhận nước thải.000đ/năm. bụi lơ lửng. 01 khu vực nhà ăn. tiếng ồn.

MTX.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO .

000. Chi phí khác (dự phòng 10%) Tổng kinh phí đầu tư cho các công trình BVMT cho Nhà máy là: 750.000 100.(không tính chi phí lắp đặt hệ thống điều hoà không khí) 3 4 5 6 7 Xây dựng bể phốt Xây dựng hệ thống thoát nước tổng thể Xây dựng hồ chứa điều hòa Mua trang thiết bị BHLĐ Trồng cây xanh (15% diện tích) Tổng cộng Số lượng 01 hệ Đơn giá 250. 2..000 đồng.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.000 150m2 300 bộ 50.000 V.000 Thành tiền 250.000.000.000 70.000.000.000 2 10 cái 55 m3 9.000.000 100.000 1.000.VN TÀI LIỆU CHỈ MANGCHƯƠNG VII TÍNH CHẤT THAM KHẢO DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 1.200.MTX.000 24.000 66. lò nung Tuynel Các công trình khác: Quạt thông gió.000. mục đích định hướng cho Chủ đầu tư trong công tác thực hiện xây dựng các công trình BVMT cho Nhà máy.000.000. Tuy nhiên.000 750..000 50. Bảng khái toán kinh phí vận hành. bảo dưỡng công trình xử lý môi trường hàng năm . các hạng mục sẽ được tính toán chi tiết và đầy đủ hơn.000 80. Khi Nhà máy thiết kế kỹ thuật và lập tổng dự toán.000.000..000 90.Dự toán kinh phí vận hành các hệ thống xử lý môi trường hàng năm khi Dự án đi vào hoạt động.Khái toán và tiến độ thực hiện các công trình xử lý môi trường của Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà như sau: Bảng khái toán kinh phí xây dựng các công trình xử lý môi trường cho Dự án mở rộng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà STT Danh mục các công trình 1 Xử lý khí thải hầm sấy. đây là số liệu khái toán.000.

xử lý nước Hệ thống thu gom chất thải rắn Hợp đồng vận chuyển chất thải rắn Tổng cộng 25. điều hoà không khí Hệ thống thoát nước.000.000 5.VN TÀI mục TT Hạng LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Kinh phí (VNĐ) 1 2 3 4 5 Hệ thống xử lý khí thải hầm sấy.000 .000 30.000 6.000.000.000.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.000.000.lònung Tuynel Hệ thống thông gió.000 9.MTX.000 75.

sinh hoạt đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. (3). hiện đại hoá đất nước. các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương làm việc cho Nhà máy đồng thời phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cho người lao động (6). phát triển kinh tế công nghiệp địa phương. tạo công ăn việc làm. Công ty phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục để tiến hành xây dựng và sản xuất ở địa điểm trên theo quy định của pháp luật. Một số đề nghị chính của các cơ quan nói trên được tóm tắt như sau: (1). (2). Chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xẩy ra các sự cố môi trường. đồng thời trình bày tóm tắt các nội dung Dự án và các tác động môi trường. Sau đó. CHƯƠNG IX . bụi. (4). (5). hạn chế các tác động tiêu cực nẩy sinh trong quá trình thực hiện Dự án. UBND và UBMTTQ xã nói trên đã góp ý bằng văn bản (kèm theo trong phụ lục). Chủ đầu tư và Cơ quan Tư vấn đã trình Báo cáo thuyết minh Dự án và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường lên UBND và UBMTTQ xã có liên quan đến Dự án là xã Hợp Thịnh. (7). Chủ dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.huyện Hiệp Hoà. ngói để không ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của nhân dân địa phương. Quản lý và xử lý các nguồn nước thải từ quá trình sản xuất. tiếng ồn để không ảnh hưởng đời sống của nhân dân địa phương. Tuy nhiên. Ủng hộ việc triển khai thực hiện Dự án vì những hiệu quả kinh tế mà Dự án mang lại. góp phần thực hiện công cuộc công nghiệp hoá.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CHƯƠNG VIII THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG Trong quá trình lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đảm bảo các Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam về môi trường không khí. Chủ đầu tư phải cam kết thực hiện chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường định kỳ và báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hiệp Hoà.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. Xử lý các loại chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất gạch. Chủ đầu tư phải tiến hành lập báo cáo ĐTM để cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

NXB xây dựng. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 9. ban ngành của tỉnh. 3.Sách tra cứu về phương pháp và tiếp cận .Danh mục các phương pháp sử dụng: a. b. vệ sinh và chăm sóc sức khỏe trên công trường xây dựng.2. 4. huyện.Trần Hiếu Nhuệ.1. Nguồn tài liệu.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU.lập báo cáo hiện trạng môi trường . các báo cáo khoa học về hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Giang của các Viện và các Trung tâm nghiên cứu. DỮ LIỆU 9. Phương pháp chuyên gia. 6. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 9.Bộ Môi trường Canada.1.Hà Nội 1999. dữ liệu tham khảo 1. Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp. 9. điều tra khảo sát thực địa. Thu thập số liệu các yếu tố và nguồn lực phát triển kinh tế xã hội tác động tới môi trường của tỉnh. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM. Nguồn tài liệu.1. 5. Làm việc với các cơ quan. thị xã và huyện lỵ thu thập số liệu thực tế về phát triển kinh tế xã hội từng lĩnh vực là cơ sở phân tích phục vụ cho đánh giá diễn biến môi trường các lĩnh vực. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải.1.Hà Nội 1999.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.TS. Nhà xuất bản KHKT.2. c.1.3. Nhà xuất bản KHKT. Phương pháp khảo sát thực địa. Hà Nội. xã. Trên cơ sở các số liệu thu thập được. Khai thác và kế thừa các kết quả điều tra hiện trạng môi trường hàng năm của tỉnh. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU. Trên cơ sở điều kiện địa lý tự nhiên. tập hợp chuyên gia các ngành để xây dựng quy hoạch và lập các kế hoạch BVMT.2. Trần Ngọc Trấn.MTX. 2.GS. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1.Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2007.Trần Văn Nhân và Ngô Thị Nga.Sổ tay an toàn. phát triển kinh tế xã hội các ngành. Báo cáo đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà 9. thu thập các thông tin mới nhất về hiện trạng kinh tế xã hội các ngành. của Tổ chức Lao động Quốc tế. .Phương pháp kế thừa. dữ liệu Chủ dự án tạo lập.2. 3/2001.

rút ra những kết luận về ảnh hưởng của hoạt động đầu tư xây dựng công trình và hoạt động sản xuất đến môi trường. so với tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Phân tích công nghệ thi công.2.3.VN TÀI LIỆU báo. Phương pháp dựCHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Trên cơ sở các số liệu thu thập được và dựa vào các tài liệu có thể dự báo thải lượng ô nhiễm do Dự án gây ra trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và trong quá trình hoạt động của Dự án. f. 9. lấy mẫu và phân tích theo TCVN. Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đang sử dụng. Đoàn cán bộ điều tra tiến hành trực tiếp tại hiện trường khu vực thực hiện Dự án. ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ. 9.MTX. Phương pháp phân tích hệ thống. d.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. Phương pháp tổng hợp Tổng hợp các số liệu thu thập được. Các thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm được kiểm chuẩn và có độ chính xác cao. Các nội dung đánh giá tác động môi trường về độ rung. bụi và khí thải phát ra từ các phương tiện thi công cơ sở hạ tầng của dự án và trong quá trình dự án đi vào hoạt động là có cơ sở: Vì đã tham khảo đề tài nghiên cứu khoa học về khí thải giao thông và dự báo trên tính toán của WHO. e. phương tiện thi công trên công trường từ đó rút ra đặc điểm ảnh hưởng đến môi trường của việc xây dựng dự án và sự hoạt động của Dự án. tiếng ồn. đo đạc ở khu vực và trong phòng thí nghiệm. Tập hợp các số liệu đã thu thập và các kết quả phân tích. . Từ đó các chuyên gia tư vấn có những kế hoạch.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT. đồng thời đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường. biện pháp can thiệp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. thông thoáng nhà xưởng tự nhiên.MTX..TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. sạt lở đất. . Đối với nước mưa chảy tràn có hệ thống cống rãnh thu gom đạt tiêu chuẩn. Đối với chất thải rắn trong quá trình sản xuất Chủ dự án tận dụng để tái sử dụng lại. Thực hiện các biện pháp hạn chế đến mức tối đa các rủi ro và sự cố môi trường như phòng chống chập nổ. Trong quá trình sản xuất Nhà máy đã áp dụng một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường: Xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải. Đối với chất thải rắn sinh hoạt Chủ dự án có biện pháp hợp đồng với HTX môi trường xã Hợp Thịnh thu gom xử lý hàng ngày Đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. ngập úng. thể hiện ý thức chấp hành pháp luật nhà nước. quạt thông gió cưỡng bức đảm bảo khí thải ra môi trường không gây ô nhiễm đạt tiêu chuẩn Việt Nam cho phép. nung. đảm bảo sự phát triển bền vững cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công của Nhà máy. Đối với khí thải thải ra trong quá trình sản xuất báo cáo ĐTM đã đưa ra các giải pháp giảm thiểu cụ thể: Thiết bị lọc bụi xyclon. bảo vệ môi trường. giảm nhiệt tại lò sấy. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 300 lao động trong vùng. đẩy mạnh sự phát triển kinh tế trong vùng. KẾT LUẬN Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà thuộc Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Hiệp Hoà là hoàn toàn khả thi về mặt kinh tế và bảo vệ môi trường. xây dựng hệ thống xử lý khí thải đảm bảo tiêu chuẩn. Đối với nước thải sinh hoạt Nhà máy sử dụng hệ thống bể phốt cải tiến 5 ngăn đảm bảo nước thải ra ngoài môi trường đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6772-2000 mức II. an toàn lao động. Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà thuộc Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Hiệp Hoà cam kết triển khai các biện pháp kỹ thuật có hiệu quả cùng với các giải pháp hỗ trợ khác như đã đề xuất trong báo cáo nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực. tiết kiệm nhiên liệu trong sản xuất... các giải pháp chống ồn. chống rung.

VN 2.TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW. .Chủ đầu tư đề nghị tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện thuận lợi. KIẾNTÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO NGHỊ Với những cam kết BVMT và kết luận nêu trên cho thấy. . Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Hiệp Hoà kính đề nghị: .Chủ dự án cũng đề nghị các cơ quan QLNN về BVMT tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện hướng dẫn và giám sát Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và công tác quan trắc.Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang xem xét thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu mở rộng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà . các ngành ủng hộ và khuyến khích phát triển. giám sát chất lượng môi trường định kỳ theo đúng các nội dung đã cam kết trong Báo cáo ĐTM.MTX. hoạt động của Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà thuộc Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Hiệp Hoà cần được các cấp. ưu đãi trong quá trình hoạt động của Nhà máy Gạch Tuynel Hiệp Hoà theo đúng qui định của pháp luật.Vậy.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Lê Bá Phi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->