Planul lucrării

Titlul:

Contrareforma

şi

misionariatul

catolic

în

Moldova, de la Conciliul de la Trento (1546-1563) până la sfârşitul secolului al XVII-lea

1. Argument: definirea termenilor şi a problematicii, excurs istoriografic, cadrul metodologic 2. Elemente de context internaţional ce au influenţat acţiunile Contrareformei in Moldova 3. Hotărârile conciliului tridentin şi efectele Contrareformei asupra structurilor ecleziastice în Moldova
4.

Modalităţi de acţiune ale Sacrei Congregaţii de Propaganda Fide în Moldova Misionarul catolic şi acţiunile sale practice: cateheza, predica, administrarea sacramentelor

5.

6. Misionariatul catolic şi atitudinea structurilor de putere locale, laice şi ecleziastice: între toleranţă şi intoleranţă 7. Concluzii 8. Bibliografie