Нада Тешановић,проф.

машинства
Техничка школа
Лозница

Типови и
дебљине линија

Типови и дебљине линија

Пуна дебела
Пуна танка
Слободном руком извучена
Линија са цик-цаком

Испрекидана дебела
Испрекидана танка
Црта-тачка-црта, танка
Црта-тачка- црта са
задебљањем на
крајевима и на месту
промене правца

Црта-тачка-црта, дебела
26.11.2012 23:23

Црта-две тачке-црта,танка
2

Типови и дебљине линија
Стандардне дебљине линија

На једном цртежу користе се танке и дебеле линије.
Однос тих дебљина не сме да буде мањи од 2!
26.11.2012 23:23

3

Типови и дебљине линија
Препоручене мере неких линија

26.11.2012 23:23

4

Типови и
дебљине
линија
Примена
различитих
типова линија

26.11.2012 23:23

5

Типови и дебљине линија-пример

26.11.2012 23:23

6

Типови и дебљине линија
Ред првенства подударних линија
• Када се две или више линија различитог
типа поклапају,важи следећи ред
првенстава:
1. Видљиве ивице и контуре (A)
2. Заклоњене контуре и ивице(EилиF)
3. Равни пресецања (H)
4. Осне линије и симетрале (G)
26.11.2012 23:23

7

Типови и дебљине линија
Показне линије

• Су линије које упућују на слику (меру,
предмет, контуру итд.) могу се завршити:
a) Тачком
b) Врхом стрелице
c) Без тачке или врха стрелице

26.11.2012 23:23

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful