DOK TRAŽITE POSAO Koju ulogu igrate? U vremenu recesije mladi sve teže pronalaze posao.

Na seminarima o zapošljavanju poslodavci se najčešće žale na jednolične radne biografije iz kojih ne mogu da zaključe kakvi ljudi stoje iza njih. Radna biografija i motivaciono pismo su prvi kontakt sa kompanijom u kojoj osoba želi zaposlenje i zato je važno predstaviti se na pravi način i omogućiti sebi šansu da vas pozovu na razgovor. Osim navođenja stručnih znanja i iskustava, veoma je važno i šta napišete o svojim ličnim i društvenim osobinama. Istraživanja iz oblasti ljudskih resursa govore da ljudi najčešće kažu za sebe da su ambiciozni, da žele da napreduju, da su timski igrači i da su spremni da rade pod pristiskom. Kada poslodavac dobije veliki broj ovakvih ponuda, on neće moći da izabere pravog čoveka za posao. Zato je već u pisanju radne biografije i propratnog pisma potrebno istaći se. Ne ispoljava svaki čovek svoje ambicije na isti način. Neko je rođeni lider, neko je odličan u pronalaženju novih ideja i osmišljavanju projekata, a neko ima izuzetno snažan osećaj odgovornosti i motiviše druge da završavaju posao na vreme. Svaka od ovih uloga doprinosi efikasnosti tima i podjednkao je važna. Posebni testovi omogućavaju da saznate koji ste tip ličnosti i koju ulogu igrate na poslu. Ukoliko imate dovoljno vremena, posetite Nacionalnu službu za zapošljavanje i u Klubu za traženje posla savetnici će vam pomoći da otkrijete ovaj važan aspekat svoje ličnosti. Jovana Janković

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful