MAH1SHASURA MARD1N1 STOTRAM

Aum GIrIjuvevu VIdmuIe
SIIvu PrIvuve DII-MuII
Tunno Durgu PrucIoduvuL
Survu-munguIu-munguIve SIIve SurvuurLIu-sudIuke
SIurunve Truvumbuke GuurI NuruvunI NumosLuLe


1. uvI gIrI nundInI, nundILu medInI, vIsvu vInodInI, nundInuLe
gIrI vuru vIndIvu sIIrodIInI vusInI vIsInuvIIuusInI jIsnunuLe
bIuguvuLI Ie sIILIkuNLIukuLumbInI bIoorIkuLumbInI bIoorIkruLe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

z. suruvuruvursIINI durdIurudIursIINI durmukIumursIINI IursIuruLe
LrIbIuvunuposIINI sIunkuruLosIINI kIIbIsIumosIINI gIosIuruLe
dunujunIrosIINI dILIsuLurosIINI durmudusIosIINI sIndIusuLe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

¤. uvI jugudumbu mudumbu kudumbuvunuprIvuvuusInI IuusuruLe
sIIkIurIsIIromuNI LunguIImuuIuvu sIrIngunIjuuIuvu mudIvuguLe
mudIumudIure mudIukuILubIugunjInI kuILubIubIunjInI ruusuruLe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

q. uvI sIuLukIuNdu vIkIuNdILuruNdu vILuNdILusIuNdu gujuudIIpuLe
rIpugujuguNdu vIduuruNucIuNdu puruukrumusIuNdu mrIguudIIpuLe
nIjubIujuduNdu nIpuuLILukIuNdu vIpuLILumuNdu bIuLuudIIpuLe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

=. uvI ruNudurmudusIuLruvudIodILu durdIurunIrjuru sIukLIbIruLe
cIuLuruvIcIurudIurIINumuIusIvu duLukrILu prumuLIuudIIpuLe
durILudurIIIuduruusIuvudurmuLI duunuvuduLu kruLuunLumuLe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

6. uvI sIuruNuuguLu vuIrIvudIoovuru vIIruvuruubIuvuduuvukure
LrIbIuvunumusLuku sIooIuvIrodIIsIIIrodIIkrILuumuIu sIooIukure
dumIdumILuumuru dundubIInuudu muIomukIurIIkrILu LIgmukure
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

;. uvI nIjuIunkrILI muuLrunIruukrILu dIoomruvIIocIunu dIoomrusIuLe
sumruvIsIosIILu sIoNILubeeju sumudbIuvusIoNILu bIIjuIuLe
sIIvusIIvusIumbIunI sIumbIumuIuuIuvuLurpILu bIuLupIsIuucIuruLe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

8. dIunurunusunguruNuksIuNusungu purIsIpIurudungu nuTuLkuTuke
kunukupIsIungu prIsIuLkunIsIungu rusudbIuLusrIngu IuLuubuTuke
kruLucIuLurungu buIuksIILIrungu gIuLudbuIurungu ruTudbuTuke
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

¤. juvu juvu jupvujuve juvusIubdu purusLuLILuLuLpuru vIsIvunuLe
jIuNu jIuNu jIInjIImIjIInkrILunoopuru sInjILumoIILu bIooLupuLe
nuLILu nuLuurdIunuLIInuLunuuvuku nuuLILunuuLvusuguunuruLe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

1o. uvI sumunuI sumunuI sumunuI sumunoIurukuunLIvuLe
sIrILu rujunII rujunII rujunII rujunII rujunIIkuruvukruvruLe
sunuvunuvIbIru murubIru murubIru murubIru murubIru muruudIIpuLe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

11. suIILumuIuuIuvu muIIumuLuIIIku muIIILuruIIuku muIIuruLe
vIrucIILuvuIIIku puIIIkumuIIIku sIrIIIIkubIIIIIku vurguvruLe
sILu kruLu pIuIIIsumuIIusILuukruNLuIIuju puIIuvusuIIuIILe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

1z. uvIruIuguNdu guIunmudumeduru muLLumuLungujuruujupuLe
LrIbIuvunu bIoosIuNu bIooLukuIuunIdII roopupuvonIdIIruujusuLe
uvI suduLIIjunuIuuIusumuunusu moIunumunmuLIuruujusuLe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

1¤. kumuIuduIuumuIukomuIu kuunLIkuIuukuIILuumuIu bIuuIuLuIe
sukuIuvIIuusukuIuunIIuvukrumu keIIcIuIuLkuIu IumsukuIe
uIIkuIusunkuIu kuvuIuvumuNduIu muuIImIIudbukuIuuIIkuIe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

1q. kurumuruIIIruvu vIIjILu koojILu IujjILu kokIIu munjumuLe
mIIILupuIIndu munoIurugunjILu runjILusIuIIunIkunjuguLe
nIjuguNubIooLu muIuusIuburIIguNu sudguNusumbIruLu keIILuIe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

1=. kuLILuLupIILudukooIuvIcIILru muvookIuLIruskrILu cIundrurucIe
pruNuLusuruusuru muuIImuNIspIurudumsIuIusunnukIu cIundrurucIe
jILukunukuucIuIu muuIIpudorjILu nIrbIurukunjuru kumbIukucIe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

16. vIjILusuIusru kuruIkusuIusru kuruIkusuIusru kuruIkunuLe
kruLusuruLuuruku sunguruLuuruku sunguruLuuruku soonusuLe
suruLIusumuudII sumuunusumuudII sumuudII sumuudII sujuuLuruLe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

1;. pudukumuIum kuruNuunIIuve vurIvusvuLI vonudInum susIIve
uvI kumuIe kumuIuunIIuve kumuIuunIIuvuI sukuLIum nu bIuveL
Luvu pudumevu purum pudumILvunusIIIIuvuLo mumu kIm nu sIIve
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

18. kunukuIusuLkuIu sIndIujuIuIrunusIncIInuLe guNurungubIuvum
bIujuLI su kIm nu sucIIkucIukumbIu LuLIIpurIrumbIu sukIuunubIuvum
Luvu cIuruNum sIuruNum kuruvuuNI nuLuumuruvuuNI nIvuusIsIvum
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

1¤. Luvu vImuIendukuIum vudunendum uIum sukuIum nunu kooIuvuLe
kImu puruIooLu purIIndumukIIIsumukIIIbIIrusuu vImukIIIkrIvuLe
mumu Lu muLum sIvunuumudIune bIuvuLII krIpuvuu kImuLu krIvuLe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

zo. uvI muvI dIInuduvuuIuLuvuu krupuvuIvu Lvuvuu bIuvILuvvumume uvI
juguLo jununII krupuvuusI vuLIuusI LuLIunumILuusILure
vuducIILumuLru bIuvuLvururIIkruLuuduruLuupu mupuukruruLe
juvu juvu Ie muIIsIuusurumurdIInI rumvukupurdInI sIuIIusuLe

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful