SOLAR ENERGY KITS SK-220W

Solarni kit SK-220W može napajati sljedeće potrošače: štedna rasvjeta na 220V više komada, TV i radio (duljina korištenja ovisi o napunjenosti akumulatora), hladnjak A+ klase (bez zamrzivača) dnevne potrošnje do 0,44 kWh, povremeno ureñaji ili ručni alat do 1200VA (u ovisnosti o napunjenosti akumulatora).

Sistem može raditi ljeti svakodnevno i zimi vikendom sa istim potrošačima. Koristi li se samo vikendom ljeti količina energije na raspolaganju se udvostručuje, dok se po zimi svakodnevno energija na raspolaganju smanjuje za 30-50% u odnosu na ljeto. Fotonaponski modul od 220 sam po sebi daje 24V koji se spaja na regulator od 30 A. Modul daje ukupnu maksimalnu struju 8 A pa je odabrano rješenje s jednim regulatorom od 30 A pa se u budućnosti može nadograditi modulima i akumulatorima. Dva solarna akumulatora kapaciteta 240Ah/C100 serijski spojena omogućuju autonomiju od 5-8 dana NOSUN. Pretvorba istosmjernog napona 24 V u izmjenični 230V, 50Hz se vrši sinusnim DC-AC inverterom snage 1200 VA. Kod ovog invertera je bitno da ima funkciju AUTO-OFF pa ako nema priključenog potrošača ne troši struju u STANDBY. Inverter se sam ugasi ako napon na akumulatoru padne ispod 21,6 V tako ne dopušta akumulatoru da se posve isprazni te mu produljuje vijek trajanja.

Prikaz dnevne potrošnje energije (ljeto svakodnevno):
Trošilo Nominalna snaga (W) 15 50 40 gubici gubici Kom Dnevna potrošnja (h/dan) 1 2 24 24 24 Količina potrošene energije (Wh) 75 100 440 ~100 ~10 725

Štedna žarulja 15W/220V 5 TV 55 cm 1 Hladnjak A+ kl. (bez ledenice) 1 Potrošnja invertera 1 Potrošnja regulatora 1 UKUPNO Potrebna dnevna energija iz akumulatora (24 V) je 30,2 (Ah/dan); Ukupno potrebna energija sa uvećanim gubicima sistema za 20 % = 36,25 (Ah/dan);

Dimenzioniranje foto-naponskog sistema:
FN MODUL 220 W Struja pri radnom naponu Komada akumulatora (24,4V) [A] 8A 1 Od modula dobivamo prosječno 910 Wh dnevno u ljetnom razdoblju. Sati pika insolacije [h/dan] 5 Dobivena energija iz modula [Ah/dan] na 24 VDC 40,00

Specifikacija materijala:
Artikl Foto-naponski modul 220 W Regulator punjenja 30A / 24V Inverter Kubik 1200 VA / 24 V Upute za instaliranje Komada 1 1 1 1

Opcije:
Artikl Solarni akumulator 240 Ah/C100 Komada 2

U budućnosti se solarni kit može nadograditi modulima i akumulatorima kako bi se dobilo na akumuliranju energije za više dana bez sunca i povećanom potrebom za energijom. Shema spajanja SK-220W:

Solaris d.o.o. zadržava pravo promjene tehničke specifikacije bez najave. Solaris d.o.o. Rijeke Raše 7, P.P. 41, 52466 NOVIGRAD/CITTANOVA, tel. 052-758 330; fax. 052-726 030 E-mail:info@solaris-novigrad.hr / www.solaris-novigrad.hr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful