Opšti podaci o satu Datum održavanja Naziv škole Razred i odeljenje Učiteljica O Š ‚‚Matija Gubec‚‚ Tavankut III.

a Josipa Kopilović

.

usmeravanje u radu Učenici izražavaju ideje. sledeći brzalicu.Metodički podaci o satu Predmet Nastavna tema Nastavna jedinica Tip časa Oblici rada Ciljevi i zadaci časa Nastavne metode Nastavna sredstva i potreban materijal Aktivnosti učenika Hrvatski jezik Jezik Ortoepske vježbe: kazivanje kratkih narodnih umotvorina Vježbanje Upoznavanje učenika sa kratkim narodnim umotvorinama i vježbanje u izražajnom kazivanju istih Frontalni. stavove i maštu kroz grupno oblikovanje plakata.„Djeco. grupni Dijaloška. rad na grupnom zadatku. Tok časa: Uvodni deo časa – 5 minuta U uvodnom dijelu sata izgovaram jednu kratku umotvorinu i vodim razgovor o njoj: „Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara“ – Što sam upravo izgovorila? – Tko hoće da mi kaže jednu zagonetku? Neko od učenika kazuje zagonetku. god. zagonetke. uspavanke. ređalice. brzalice. pitalice zovemo jednim imenom? Tko je u našem narodu. znaju vrste narodnih umotvorina Sa ostalim književnosti nastavnim sadržajima iz narodne Aktivnosti nastavnika Rezultati časa – ishodi Korelacija Korišćena literatura „Metodika kreativne nastave srpskog jezika i književnosti“. metoda pisanih radova Pano Odgovaranje na postavljena pitanja. pravljenje zajedničkog panoa Podsticanje učenika. naredni ređalicu. kako poslovice. Beograd. sakupljao i objavljivao narodne umotvorine? Na današnjem satu imamo zadatak da se prisjetimo i kažemo što više narodnih umotvorina. Čitamo zagonetke i odgonetamo ih.1995. razvrstavanje u grupe.“ U glavnom dijelu sata učenici sjedaju u krug.(knjiga) Glavni dio sata – 30 minuta . Učenici dobijaju papiriće na kojima pišu zagonetke. naredni pitalicu . sljedeći uspavanku. Bijela glava crno sjeme mudra glava koja seje. iskustva. Marinković Simeon. znaju karakteristike narodnih umotvorina. brojalice. izveštavanje. naredni učenik brojalicu.

manama i vrlinama. Vuk dlaku mjenja ali ćud nikada.SAMOEVALUACIJA SATA U POTPUNOSTI Nastavnik primenjuje odgovarajuća didaktičkometodička rešenja na času Nastavnik uči učenike različitim tehnikama učenja na času Nastavnik efikasno upravlja procesom učenja na času Nastavnik stvara podsticajnu atmosferu za rad na času Uspeh učenika pokazuje da su ostvareni obrazovni standardi NAPOMENA: DELIMIČNO NIJE UTISAK UČENIKA ZAPAŽANJA: Izgled ploče Narodne umotvorine stvorene su u narodu.prenose se s koljena na koljeno. Govore o ljudima. . Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara.ljudskim osobinama. Čovjek je čovjeku vuk.