P. 1
Eindrapport

Eindrapport

|Views: 29,136|Likes:
Published by nrcpuntnl
Eindrapport
Eindrapport

More info:

Published by: nrcpuntnl on Nov 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

Naast de genoemde factoren in hoofdstuk 4 is een andere belangrijke groep factoren ter verklaring
van omvang en duur van de fraude gelegen in de algemene wijze waarop het onderzoek binnen de
werkomgeving van de heer Stapel, maar ook daarbuiten uitgevoerd werd. Het gaat om een meer algemeen
falen van de wetenschappelijke kritiek en om een onderzoekscultuur die te zeer gericht is op het onkritisch
vaststellen van het eigen gelijk en, zoals uit de gesprekken met de Commissies bleek, op het vinden van
interessante maar theoretisch oppervlakkige ad hoc resultaten. De methodologisch sloppy science die hieruit
ontstaat is op grote schaal in het werk van de heer Stapel en zijn medewerkers aangetroffen en wordt in
dit hoofdstuk verder besproken. In de slotparagraaf wordt ingegaan op het falen op alle niveaus van de
wetenschappelijke reviewprocedures.

De Commissies hebben indertijd besloten tot de uitgebreide bestudering van al het onderzoeksmateriaal,
beschikbare data en publicaties, en hebben uitvoerige gesprekken met betrokkenen gevoerd om een beter
inzicht te krijgen in de omvang en aard van de fraude, en hoe deze mogelijk is geweest in de onderzoeks-
omgeving waarin de heer Stapel, zijn promovendi en naaste collega’s werkten. In eerste instantie ging het

onderzoek door de statistici van de dissertaties en publicaties om een verdere, betere en defnitievere
vaststelling van de fraude. De statistici en de Commissies hebben de dataverzameling, -codering, -analyse en

-rapportage aan een kritisch onderzoek onderworpen.
De Commissies konden echter niet hun ogen sluiten waar bleek dat basisregels van integer wetenschappelijk
onderzoek werden geschonden. Steeds meer moesten de Commissies tot de conclusie komen dat er, ook
zonder strikte fraude, in algemene zin sprake was van een cultuur waarin op slordige, selectieve en niet-
kritische wijze met onderzoek en data werd omgegaan. Het ging niet om kleine ‘normale’ onvolkomenheden
in de statistische bewerkingen of opzet en uitvoering van het experiment, maar om schendingen van
fundamentele regels van ordentelijk wetenschappelijk onderzoek die de conclusies van het onderzoek zeer

ernstig kunnen beïnvloeden. Hierin ligt volgens de Commissies een deel van de verklaring waarom de fraude

niet eerder is opgemerkt.

5.2 Generaliseerbaarheid van de bevindingen van lokale naar
nationale en internationale cultuur

De ontdekking van de methodologische tekortkomingen, de ´bijvangst´ van dit onderzoek, riep wel voor de
Commissies de cruciale vraag op of de genoemde onderzoekscultuur, die hieronder in meer technisch detail

wordt beschreven, ook algemene opgang maakt binnen het vakgebied van de sociale psychologie, nationaal

en internationaal. Is het wellicht zo dat in het algemeen aan de werkwijze die binnen deze discipline
gebruikelijk is aspecten kleven die uit het oogpunt van wetenschappelijkheid en wetenschappelijke
integriteit als onjuist moeten worden aangemerkt?

48

In dit verband is het van belang dat de Commissies alle publicaties van de heer Stapel onderzocht hebben.
Dit is weliswaar een groot aantal maar ze vormen uiteraard geen aselecte steekproef van publicaties uit

de sociale psychologie. De Commissies kunnen derhalve op grond daarvan geen uitspraken doen over de
sociale psychologie als zodanig. Het zou echter ook weer veel te simpel zijn om de hieronder beschreven

bevindingen rond de onderzoekscultuur als slechts een lokale aberratie te karakteriseren. Daarvoor heeft
de heer Stapel in te veel verschillende plaatsen en in te veel verschillende hoedanigheden gewerkt: als

beginnend onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, als beginnend hoogleraar in Groningen en
als coryfee in Tilburg. Daarvoor heeft hij ook met te veel mensen van allerlei universiteiten in binnen- en

buitenland samengewerkt. Bovendien heeft hij gepubliceerd in vrijwel alle gerenommeerde internationale
tijdschriften op zijn vakgebied. Zeer zelden werden zijn al te fraaie uitkomsten onderworpen aan ernstige
twijfel, zelfs niet in de promotiecommissies van ‘zijn’ promoties, zelfs niet in de internationale review
procedures en zelfs niet waar de fraude uitermate zichtbaar was. Dit alles tezamen versterkt het beeld van
een internationale onderzoeksgemeenschap waar de heer Stapel, zijn promovendi en naaste collega’s deel
van uit maakten en waarvan de onderzoekmethodologische gebruiken en bijbehorende normen en waarden
gedeeld werden door de heer Stapel c.s.

Een duidelijk teken is ook dat een aantal coauteurs die de analyses wel zelf uitgevoerd hadden, en niet

allen afkomstig uit de school van Stapel, de ernstige en minder ernstige schendingen van een behoorlijke
wetenschappelijke werkwijze in gesprekken verdedigden met: zo heb ik dat geleerd in de praktijk, zo doet
iedereen dat in mijn onderzoeksomgeving, en iedereen met wie we praten op internationale congressen.

Uiteraard suggereren de Commissies hiermee niet dat ondeugdelijke onderzoekspraktijken gemeengoed
zijn binnen de sociale psychologie. De Commissies kunnen of willen geen uitspraken doen over de sociale
psychologie in het algemeen, al menen ze wel dat er voldoende redenen zijn voor de sociale psychologie

in binnen- en buitenland om op grond van de bevindingen in dit rapport een eigen grondig onderzoek in te

stellen naar de gang van zaken in het vakgebied. Hierbij kunnen de paragrafen 5.3 tot en met 5.6 wellicht
diensten bewijzen. In de ‘Aanbevelingen’ zal dit verder opgenomen worden. De Commissies oordelen zeer

positief over diverse initiatieven die op dit gebied reeds zijn genomen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->