Ahava’s bron – herkomst van de naam “Ahava” en “bron” Ahava

is afgeleid van het hebreeuwse “ ‫‘ ( ” אהבה‬ahabh’ah)

en wordt tegenwoordig vertaald als “liefde”. In de Septuaginta vertaling ( de vertaling van de Hebreeuwse Tanakh naar het Grieks in 250 v.Chr. ) worden voor dit woord werkwoorden gebruikt als : - “αγαπαω (“aghapao” zie de opmerkelijke Griekse klankgelijkenis ) “tevreden leren zijn met” αγαπαω” αγαπαω - “φιλεω ( “phileo” zie de “φ” de “phi” - als de geblazen oudere versie van “π” de “pi”- die staat voor de mond φιλεω” φιλεω en wat er aan woorden van uitgaat ) “gehecht zijn aan”, “graag hebben” De eigenlijke Hebreeuwse herkomst kan uit twee parentroot-woorden stammen die in wezen niet zoveel van elkaar verschillen als men de essentie op een rijtje zet : “ ‫‘ ( ” אב‬abh) wat als “vader” vertaald wordt maar in de kern betekent : de kracht/de princeps “ ‫( ” א‬aleph) + van het huis/de familie “ ‫( ” ב‬beyth) met als infix ( er tussen gevoegd ) en suffix ( er achter gevoegd ) de “ ‫( ” ה‬hey) = “het geblazen resultaat” of “zoals men wordt als men luistert naar de leraar” “de princeps maakt ieder in zijn thuis even vermogend als deze gehoorzamen wil” “ ‫ ( ” הב‬habh) wat “geven” of “hebben” betekent en in de kern weergeeft : het resultaat dat men beoogt “ ‫( ” ה‬hey) + van het huis/de familie “ ‫( ” ב‬beyth) met als prefix ( er voor gevoegd ) de “ ‫( ” א‬aleph) “het vermogen dat men daartoe nodig heeft” met als suffix ( er achter gevoegd ) de “ ‫( ” ה‬hey) “tot het bekomen resultaat uitgroeien” “het vermogen dat nodig is om diegene te zijn in het huis om conform uit te kunnen groeien”

De oudste essentiële betekenis van Ahava is dus : “ zoals men hetzelfde en even vermogend worden kan door het woord van de vader conform te gehoorzamen ”

Bron

is in het Hebreeuws “

‫‘ ( ” עי‬ayin) – en betekent ook als woord in zijn geheel

“oog”.

In de Septuaginta vertaling ( de vertaling van de Hebreeuwse Tanakh naar het Grieks in 250 v.Chr. ) wordt het meestal weergegeven met : “οφθαλµος (“ophthalmos” ) “het geestelijk oog”, “het verstand”. οφθαλµος” οφθαλµος

Naar de pictographische oudste betekenis van iedere letter : de ervaring/het weten/de kennis - de “ ‫‘( ” ע‬ayin) = het oog of alles wat men via de zintuigen waarneemt die actief inwerkt en kracht uitoefent op - de “ ‫( ” י‬Yad) = de hand met elleboog als uitvoerder van wat het hoofd van het lichaam opdraagt/wat men bewerkt en hanteert door het telkenmale te herhalen en blijven inhameren/inzaaien – de “ ” (nun) = zaad, herhalen, verder zetten, vermenigvuldigen

-

-

De oudste essentiële betekenis van bron is dus : “ doen ervaren en weten door telkens met de neus op de feiten te wijzen ”
of

“ door met de neus op de feiten gedrukt te worden weten met wie men te maken heeft ”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful