You are on page 1of 2

Cenas sākot ar 02.09.

2013

Par
Par

Artikuls
Artikuls

Cena LVL

Cena LVL
līdz

Cena EUR līdz no
no

Cena LVL

no no
1.

līdz

līdz

1.1 Pirmā kontaktstunda 1.2. Viena kontaktstunda individuālās konsultācijas, bez darbu izstrādes vienā tēmā 1.3. Viena konsultācīju stunda vairākās tēmās
2.

PKS VKS VKSV

Ls 0.00 Ls 12.65 Ls 14.06

Ls 0.00 Ls 45.68 Ls 105.42

€ € €

18.00 20.00

€ € €

65.00 150.00

2.1. Audits maza lieluma uzņēmumiem

(1h)

AuM AuV AuK

Ls Ls Ls

14.06 21.08 28.11

Ls Ls Ls

49.20 52.71 77.31

€ € €

20.00 30.00 40.00

€ € €

70.00 75.00 110.00

2.2. Audits vidēja lieluma uzņēmumiem (1h) 2.3. Audits kompleksais (1h) minimums 7h
3. 3.

3.1. Prezentāciju sagatavošana - tipveida, uz powerpoint bāzes, ne ilgāku par 10 minūtēm. Katra minūte, kas pārsniedz noteikto izmaksā - 3.00Ls par minūti. Jāiesniedz - krāsu pase, sagatavotais tekstuālais materiāls, tekstuālais scenārijs pēc abpusējās vienošanās (audio skaņai), papildus oriģinālie video materiāli (ja nepieciešami), mūzika (oriģināldarbs, ja nepieciešams) citi materiāli pēc vienošanās. 3.2. Prezentāciju sagatavošana - Video. Ne ilgāku par 10 minūtēm. Formāti HD (avi, mp4, mow) Cena atkarīga, no lietoto elementu skaita (elementu līmeņu skaita - video līmeņi, audio līmeņi) un mērķa. Katra minūte, kas pārsniedz noteikto izmaksā - 10.00Ls par minūti. Jāiesniedz - krāsu pase, sagatavotais tekstuālais materiāls, tekstuālais scenārijs pēc abpusējās vienošanās (audio skaņai), papildus oriģinālie video materiāli (ja nepieciešami), mūzika (oriģināldarbs, ja nepieciešams) citi materiāli pēc vienošanās. 4
4.

PPT

Ls 4.92

Ls 14.06

7.00

20.00

PPTV

Ls 24.60

Ls 105.42

35.00

150.00

4.1. Biznesa plānu konsultācijas bez materiālu izstrādes BP izstrāde (summa no piesaistāmo investīciju apjoma) 4.2. Konsultācijas kvalitātes vadībā un kvalitātes auditā. Kvalitātes vadības sistēmu izveidē un uzturēšanā. Materiālu izstrāde 4.3. Uzņēmējdarbības sistēmu izstrāde, bez materiālu izstrādes. Materiālu izstrādes izmaksas atkarīgas no sistēmas apjoma, klienta vēlmēm un formas. Cena par vienu kontakta stundu.

BPK BPK_M KVK KVK_M

Ls 10.54 2% Ls 10.54 idividuāli

Ls 105.42 7% Ls 105.42 idividuāli

15.00 2%

150.00 7%

15.00 idividuāli

150.00 idividuāli

SIST

Ls 21.08

Ls 49.20

30.00

70.00

SIST_M - sistēmas apjoma, klienta vēlmēm un formas, kā arī materiālu izstrāde atkarīga no vienību SIST_M skaita

Ls 14.06

Ls 49.20

20.00

70.00

Page 1 of 2

Cenas sākot ar 02.09.2013

Par
Par

Artikuls
Artikuls

Cena LVL

Cena LVL
līdz

Cena EUR līdz

Cena LVL

no no
4.1. Projektu vadība un projektu vadības konsultācijas PV vadība (summa no investīciju apjoma, vai h likme) 5
5. 1.

no

no 35.00 2% €

līdz

līdz 300.00 7%

PVK PVK_M

Ls 24.60 2%

Ls 210.84 7%

5.1. Inventarizācija maziem uzņēmumiem (1h) 5.2. Inventarizācija vidēja lieluma uzņēmumiem (1h) 5.3. Inventarizācija kompleksa (1h) 6
6.

InvM InvV InvK

Ls 21.08 Ls 24.60 Ls 31.63

Ls 45.68 Ls 56.22 Ls 91.36

€ € €

30.00 35.00 45.00

€ € €

65.00 80.00 130.00

6.1. Konsultācijas kursa darbu, studiju darbu, bakalaura darbu, maģistra darbu izstrādē. Tai skaitā arī konsultācijas par pētnieciskā darba izstrādi un dokumentu analīzi. 7
7.

KurD

Ls 4.92

Ls 45.68

7.00

65.00

7.1. Iesniegumu, vēstuļu utml. dokumentu sagatavošana. Vēstuļu sagatavošana 7.2. Līguma projekta sagatavošana 8
8.

DOK LIG

Ls 10.54 Ls 10.54

Ls 24.60 Ls 70.28

€ €

15.00 15.00

€ €

35.00 100.00

8.1. Debitoru parādu piedziņas lietas uzsākšanas izdevumi + debitoru parādu piediņas izdevumi, procentos no atgūtās summas 9
9.

DEBI

Ls 28.11 5%

Ls 49.20 10%

40.00 5%

70.00 10%

9.1. Tipveida uz sagatavēm balstītu mājas lapu izstrāde (cena atkarīga no lapu skaita un programmēšanas specifikācijas) 9.2. Individuālo mājas lapu izstrāde (cena atkarīga no lapu skaita un programmēšanas specifikācijas) 10 10. 10.1. Datu bāžu un programmu izstrāde (reģistri utt.) uz Access datu bāžu platformas ieskaitot administratīvās datu bāzes un reģistrus, kā arī grāmatvedības datu bāzes bez specifiskās programmēšanas. Cenā neieskaitot konsultāciju stundu skaitu un apmaksu.

WEBTIP

Ls 49.20

Ls 151.10

70.00

215.00

WEBIDV

Ls 351.40

Ls 702.80

€ 500.00

1 000.00

DATA

Ls 49.20

Ls 351.40

70.00

500.00

Page 2 of 2