Free Complementry Copy

Today Sponsored Link
http://library.mymudita.com
Mudita Shwe Kyaung Library

MoeMaKa Burmese News Daily Newsletter – 28 - 29th NOV 2012 – http://MoeMaKa.Com
လျပည့္ည - သစ္ေကာင္းအိမ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ .................................................. 1
လက္ပံေတာင္းေတာင္သပိတ္စခန္းမ်ား အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲမႈကို ကန္႔ကြက္ၾကရန္ ျမန္မာတို႔
တိုက္တြန္း ..................................................................................................... 2
အခ်ိန္နဲ႔ေန ..အခ်ိန္နဲ႔အိပ္ - ကာတြန္း - ေစာငုိ .......................................................... 3
လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရး သပိတ္စခန္းမ်ား အစုိးရအၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲျပီ .......... 3
လက္ပံေတာင္းေတာင္္စီမံကိန္းရပ္တန႔္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လွဳပ္ရွားမွဳ ျပည္ျမိဳ႔တြင္ ျပဳလုပ္ ....... 6
အခ်စ္ဆံုးသူမ အလွဆံုးသူမ - ေဇာ္မ်ဳိးထက္ ........................................................... 6
ဗုဒၶါဘိေသက အေနကဇာတင္ မဂၤလာ ေအာ္ရီဂြန္ ဓမၼဝိဟာရ သာသနာ့ရိပ္သာမွာ က်င္းပ ေက်ာ္ဟုန္း ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂ ......................................................................... 8
မိုးမခဓာတ္ပုံေတြထဲက ျမန္မာျမင္ကြင္း (တခါသုံးထီး) ................................................. 9
ျမန္မာ့သမိုင္းတေကြ႕မွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား - (ျမန္မာဓေလ့ထံုးစံကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ေရႊ႐ိုး) သန္း၀င္းလႈိင္................................................................................................ 10
ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမိသားစုမ်ား စုေပါင္းအလွဴ ၂၇၈ သိန္း ၈ေသာင္း
၅ေထာင္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ လွဴဒါန္း...................................................... 12
တ ေ န႔ ေ ပါ့ ကြ ယ္ - ကာတြန္း - ေအာင္ေမာ္ ........................................................ 13
လယ္သမား၊ အလုပ္သမားဘ၀ .. - ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) ............................................. 15
တ႐ုတ္ေက်းဇူး ျမင့္မိုရ္ဦး (သွ်ိဳးလိုက္ရတု) - ကယ္ပါတုိင္းသား .................................... 16
ေၾကးနီေတာင္စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္သူေျခာက္ဦးကိုအင္းစိန္ေထာင္သို႔ပို႔ ... 18
ကာတြန္း ေစာငို - ခလုုပ္ထိမွ တရုုတ္တ ၊ ေခတ္သစ္စကားပုုံ ...................................... 18

လျပည့္ည - သစ္ေကာင္းအိမ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၂
ေဒဝဒတ္ရဲ႕ က်ီးမႏုုိးပြဲညမွာ
အမဲလုိက္ေခြးေတြကုိ ဆလုုိက္ထုိးေပးလုုိ႕
ဇာတ္တူသားငါးအုုပ္ရွိရာ
တံငါကုုိကြန္ခ်က္ျပဖုုိ႕
လင္းပုုိင္တေကာင္လုိ ထပြက္ေနတဲ့လေရာင္မွာ
တန္ေဆာင္မုန္းထိေစာင့္ခူးခဲ့တဲ့

ေအာ္ရီဂြန္၊ ေပါ့တလန္၊ သီရိမဂၤလာေက်ာင္း စုေပါင္းကထိန္သကၤန္းလွဴဒါန္းပြဲ ................... 18
မိုးမခဓာတ္ပုံေတြထဲက ျမန္မာျမင္ကြင္း (သထုံက ေရအုိးစင္) ႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂ ............ 19
ဗုေဒၶါ၀ါဒေက်ာင္း စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ပြဲ လွည့္လွည္ပြဲ - မုိးမခမိ္တ္ေဆြ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂

မယ္ဇလီဖူးေတြလည္း
ေဆးဖက္မဝင္ေတာ့ဘူး…..

................................................................................................................ 19
လူနွင့္စနစ္ဘာလဲ.. မွားေတာ့ မွားေနျပီ - ေသာ္တာ (မေကြး) ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ ............ 20
လူ႔မိတ္ေဆြ စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ - မုိးမခ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ .............................. 22

1

|

(၁၁. ၂၈. ၂၀၁၂)

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပထုုတ္ေဖာ္သူမ်ားအေပၚ ျမန္မာအစုုိးရ၏
တရားဥပေဒမဲ့ အၾကမ္းဖက္ျဖဳိခြဲျခင္းကို ကန္႔ကြက္ ရႈံ႔ခ်ၾကရန္
ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးႏွင့္ တိုးတက္ေရးကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တရားမွ်တသည့္၊
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို
ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ တရုုတ္ႏိုင္ငံတို႔ကို တိုက္တြန္းၾကရန္
ႏိုင္ငံတကာရွိ အစုုိးရမ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
အသုုိင္းအ၀ိုင္းကလည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရမႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ ဖိႏွိပ္ခံေနရမႈမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္း
ကာကြယ္ေပးေရး၊ ျမန္မာအစုုိးရကိုယ္တိုင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုၾကရန္
ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ ျမန္မာမိသားစုုမ်ား
လက္ပံေတာင္းေတာင္သပိတ္စခန္းမ်ား အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲမႈကို

အသိုင္းအ၀ုုိင္းအသီးသီးက ညီညီညြတ္ညြတ္ လက္တြဲ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး

ကန္႔ကြက္ၾကရန္ ျမန္မာတိ႔ု တိုက္တြန္း

ထိခိုက္နစ္နာေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူ ရပ္တည္ၾကေရး၊

မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂၊ ႏိ၀
ု င္ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၂

အားေပးကူညီမႈမ်ား တေယာက္တလက္ ေဆာင္ရြက္ၾကေရး

ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းရွိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းကို

ထုုတ္ေဖာ္ၾကရန္
စသည့္ သေဘာထားမ်ားရွိပါေၾကာင္း ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ

ကန္႔ကြက္သည့္ ေဒသခံျမန္မာမ်ား၏ သပိတ္စခန္းမ်ားကို
ၾကံ့ဖြ႔ံအစိုးရလုုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက

ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူတဦးျဖစ္သူ ကိုထြန္းျမတ္ဦးက မိုးမခသို႔

ယေန႔နံနက္ခင္း အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲျခင္းကို ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ

ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာမိသားစုုမ်ားႏွင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔က ၀ုုိင္း၀န္း
ကန္႔ကြက္ရႈံခ်ၾကပါရန္ ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာေရာက္
ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ဦးပိုင္ကုမၺဏီႏွင့္ တရုုတ္ႏိုင္ငံက

နီးစပ္ရာ ျမန္မာသံရုံး၊ ကုုလသမဂၢရုံး၊ တရုုတ္သံရုံးမ်ားတြင္
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုုပ္ကိုင္ၾကရန္
အဆင္သင့္ျပင္ထားရမည္ဟုလည္း တုုိက္တြန္းလိုေၾကာင္း
ကိုမိုးေက်ာ္ကလည္း ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

၀မ္ေပါင္ကုမၺဏီတို႔ ဖက္စပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္
ေၾကးနီသတၱဳစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔၏ လူေနမႈဘ၀ႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း၊ အခြင့္အေရးမ်ား
ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္း၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာမွ ေဒသခံျပည္သူတို႔က သပိတ္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျပီး
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသေနျခင္းကို ၾကံ့ဖြံ႔အစုုိးရက ယခုုလို
အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ
ျမန္မာမိသားစုုမ်ား မိတ္ေဆြမ်ားက အတူတကြ ရပ္တည္ျပီး

http://moemaka.com/?s=%E1%80%9C%E1%80%80
%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%B1%E1
%80%90%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80
%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%84
%E1%80%B9&paged=2 (မိုးမခ၏ လက္ပံေတာင္းေတာင္ဆိုင္ရာ
စာမ်ား)
http://moemaka.com/?s=%E1%80%9C%E1%80%80

ဆန္႔က်င္ၾကရန္၊ ကန္႔ကြက္ရႈံခ်ၾကရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မွ်တေစေရး

%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1

ေတာင္းဆိုၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာေဒသခံ

%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80

ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူ ကိုညီညီသန္းက ေျပာၾကားသည္။

%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC
%E1%80%84%E1%80%B9 (မိုးမခ၏
လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ဆိုင္ရာ စာမ်ား)

2

လက္ပံေတာင္းေတာင္သပိတ္စခန္းမ်ား အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲမႈကို ကန္႔ကြက္ၾကရန္ ျမန္မာတို႔ တိုက္တြန္း |
MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT –

http://moemaka.com/?s=%E1%80%9C%E1%80%80

၎တို႔ေဖ့စ္ဘြတ္မ်ားတြင္ တင္ဆက္ေပးပို႔ေနေသာ

%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%90%E1

သတင္းဓာတ္ပုံမ်ားအရ လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းမ်ားကို

%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8 (မိုးမခ၏

ယေန႔နံနက္ အရုဏ္မတက္ခင္ကတည္းက အစုိးရ၏

လက္ပေတာင္းေတာင္ ဆိုင္ရာ စာမ်ား)

လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ ျဖိဳခြဲေနျပီဟု သတင္းမ်ား

(ဓာတ္ပုံ - သလႅာ၀တီသတင္းစာမ်က္ႏွာ၊ အစိုးရ၏
မီးေလာင္ဗုံးျဖင့္ အတိုက္ခံရသူ သံဃာေတာ္တပါး)

ရရွိသည္။ ထိုအထဲမွာ သလႅာ၀တီတိုင္းသတင္းစာမ်က္ႏွာက
တင္ဆက္မႈမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္လိုက္ပါသည္။ ဓာတ္ပုံကေတာ့ Eleven
Media ဓာတ္ပုံမ်ား ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္နဲ႔ေန ..အခ်ိန္နဲ႔အိပ္ - ကာတြန္း - ေစာငုိ
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂

လြန္ခဲ့သည့္ တပတ္ေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္တြင္
ေၾကးနီေတာင္စီမံကိန္းအေရးကို စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းမည္ဟု
အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ အစုိးရကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနက အဆိုပါစီမံကိန္းကို
၎တို႔၏ ဦးပိုင္ကုမၼဏီႏွင့္ တရုတ္ကုမၸဏီတို႔ ဖက္စပ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီမံရာတြင္ ေဒသခံတို႔၏ လူေနမႈ
ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို မွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း
၀န္ခံျခင္း၊ ေဒသခံတို႔က သပိတ္စခန္းမ်ား တိုးျမွင့္ျပီး စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းရန္
ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ျမိဳ႔ရြာမ်ားကလည္း ေထာက္ခံမႈမ်ား
ေဖာ္ထုတ္လာျခင္း၊ အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို
အစုိးရလုံျခဳံေရးအဖြဲ႔မ်ားက ဖမ္းဆီးကန္႔သတ္ႏွိမ္နင္းရန္ ၾကိဳးစားျခင္းတို႔
ျဖစ္ေပၚလာျပီးေနာက္ ယေန႔တြင္ အစုိးရ၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ျဖစ္ပြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၉ တြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႔ အဆိုပါေဒသသို႔ လာေရာက္မည္ဟု
သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚစဥ္ အစုိးရ၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း
ျဖစ္သည္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရး သပိတ္စခန္းမ်ား
အစုိးရအၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲျပီ
သလႅ၀တီတိုင္းသတင္း၊ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္၊ ႏိ၀
ု င္ဘာ ၂၉၊
၂၀၁၂
ျပည္တြင္းရွိ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား၊
ႏိုင္ငံသားသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ သတင္းအဖြဲ႔မ်ား၏

3

အခ်ိန္န႔ေ
ဲ န ..အခ်ိန္န႔အ
ဲ ိပ္ - ကာတြန္း - ေစာငုိ |
0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား လက္ပံေတာင္းအေရးေပၚသတင္း - ၁ (မနက္ ၃ နာရီ)
ယေန႔ (၂၉.၁၁.၂၀၁၂) နံနက္ (၃)နာရီမွ စတင္ကာ

လက္ပံေတာင္းေတာင္၏ အေနာက္ဘက္တြင္
ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သပိတ္စခန္း အမွတ္(၁) တြင္ ဆႏၵျပေနေသာ
သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူအားလံုး ဆိုင္ကယ္မ်ားကိုပဲ မယူႏိုင္ေတာ့ဘဲ
ကိုယ္လြတ္ရုန္း ထြက္ေျပးခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

သပိတ္စခန္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ စတင္ၿဖိဳခြဲေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း
သတင္းရရွိပါသည္။ လံုထိန္း ရဲမ်ားသည္ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ား
ပစ္ေဖာက္ခြဲကာ မီးသတ္ကားမွ ေရပိုက္ျဖင့္ လူစုခြဲျခင္းကို
စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ နံပါတ္တုတ္မ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
ဆႏၵျပေနသူမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။

မျဖဴျဖဴ၀င္းမွာ မ်က္ႏွာတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသြားၿပီး
သပိတ္စခန္းအားလံုးမွာလည္း မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
သတင္းရရွိပါသည္။
လက္ပံေတာင္းအေရးေပၚသတင္း ၅

"က်န္တဲ့သပိတ္စခန္းေတြေတာ့ မသိဘူး၊ အခု

၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီေရွ႕ သပိတ္စခန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဦးသုမနႏွင့္

ျမင္ေနရတာကေတာ့ သပိတ္စခန္း (၂)ခုကို စၿပီး အၾကမ္းဖက္ေနၿပီ၊ အခု

သံဃာေတာ္ ေျခာက္ပါး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ္ျမင္ခဲ့ရသေလာက္ သံဃာေတာ္ (၁၀)ပါးေလာက္ေတာ့

သတင္းရရွိပါသည္။

ဒဏ္ရာရသြားၿပီ" ဟု သပိတ္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသူတစ္ဦးက
ေျပးလႊားရင္းျဖင့္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
လက္ပံေတာင္းအေရးေပၚသတင္း ၂
၀မ္ေပါင္ရံုးေရွ႕ရွိ သပိတ္စခန္းအား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ မီးသတ္ကား
တစ္စီးျဖင့္ ပိုက္ထိုးကာ လူစုခြဲလိုက္ေၾကာင္း၊ ေရျဖင့္ထိုးေနခ်ိန္မွာ အခ်ိန္
ငါးမိနစ္ခန္႔ၾကာေၾကာင္း၊ သု႔ေ
ိ သာ္လည္း လူစုမကြဲသျဖင့္
မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ား ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ကာ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ေၾကာင္း
သတင္းရရွိပါသည္။
ယခုအခါ အဆိုပါ၀မ္ေပါင္သပိတ္စခန္းမွ
သံဃာေတာ္တစ္ပါးမွာ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမွန္၍ အျပင္းအထန္
ဒဏ္ရာရရွိသြားၿပီး မျဖဴျဖဴသင္းမွာလည္း ဒဏ္ရာရရွိသြားသည္။
မသြဲ႕သြဲ႕၀င္းသည္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ရွိေနၿပီး မေအးနက္မွာမူ

လက္ပံေတာင္းအေရးေပၚသတင္း ၆
ဒဏ္ရာရစာရင္း
၁။ မံုရြာခရိုင္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေခၚသံနီ ေတာေက်ာင္းဆရာေတာ္
ဦးသိကၡဥာဏ ျပင္းထန္ဒဏ္ရာရ (မီးေလာင္ဒဏ္ရာ)
၂။ မံုရြာၿမိဳ႕ ေဇာတိကေက်ာင္းတိုက္မွ ဦးသုစိတၱ ျပင္းထန္ဒဏ္ရာရ
(မီးေလာင္ဒဏ္ရာ)
၃။ မံုရြာၿမိဳ႕ ေဇာတိကေက်ာင္းတိုက္မွ ရွင္ေသာဘိတ
အနည္းငယ္ဒဏ္ရာရ
၄။ မံုရြာၿမိဳ႕ ေဇာတိကေက်ာင္းတိုက္မွ ရွင္နႏၵမာလာ
အနည္းငယ္မီးေလာင္ဒဏ္ရာရ
ဆက္လက္၍ ဒဏ္ရာရသူမ်ားစြာ ရွိေနေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
လက္ပံေတာင္းအေရးေပၚသတင္း ၇

ေပ်ာက္ဆံုးေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
၀မ္ေပါင္သပိတ္စခန္းမွ သံဃာေတာ္မ်ား၊ လူမ်ားသည္
ယခုအခါ မံုရြာ၊ ပုသိမ္ လမ္းမဘက္သို႔ ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္း
သတင္းရရွိပါသည္။
လက္ပံေတာင္းအေရးေပၚသတင္း ၃
ေက်ာ္ရြာဂိတ္သပိတ္စခန္းတြင္ သံဃာေတာ္တစ္ပါး

လက္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သီတင္းသံုးခဲ့ေသာ
ေက်ာင္းေတာ္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သပိတ္စခန္း
အမွတ္ ၃ အား စတင္ အင္အားသံုး အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း
သတင္းရရွိပါသည္။
လက္ပံေတာင္းအေရးေပၚသတင္း ၈
ေနာက္ဆက္တြဲဒဏ္ရာရစာရင္း

မီးေလာင္သြားၿပီး အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ပင္ ထားခဲ့ရေၾကာင္း၊

၁။ မံုရြာၿမိဳ႕ ေဇာတိကေက်ာင္းတိုက္မွ ကိုရင္ပညာနႏၵ အျပင္းအထန္

ေနာက္ထပ္ သံဃာေတာ္ တစ္ပါးမွာလည္း အျပင္းအထန္

မီးေလာင္ဒဏ္ရာရ

ဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

၂။ ပခုကၠဴအလယ္တိုက္မွ ဦးစေႏၵာဘာသ အျပင္းအထန္

လက္ပံေတာင္းအေရးေပၚသတင္း ၄

4

မီးေလာင္ဒဏ္ရာရ

လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရး သပိတ္စခန္းမ်ား အစုိးရအၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲျပီ |
BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO

မီးေလာင္ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္စီ ရရွိေသာ သံဃာေတာ္အပါး

နီးစပ္ရာ ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

(၄၀)ေက်ာ္ ရွိၿပီး လူပုဂိၢဳလ္အေနျဖင့္ ၀က္ေမွးရြာမွ ကိုေက်ာ္စြာ

မံုရြာေဆးရံုသို႔ လက္ပံေတာင္းမွ လူနာတင္ယာဥ္ တစ္စီး

အနည္းငယ္ ဒဏ္ရရရွိသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဆိုက္ေရာက္လာေၾကာင္း တာ၀န္က် သူနာျပဳဆရာမ တစ္ဦးက

လက္ပံေတာင္း အေရးေပၚသတင္း ၉
သပိတ္စခန္း (၆)ခုစလံုး မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
သတင္းရရွိပါသည္။ ပုသိမ္-မံုရြာလမ္းကိုလည္း အာဏာပိုင္မ်ားက
ပိတ္ဆို႔လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားစြာ က်န္ရွိေနၿပီး
လူနာတင္ယာဥ္ ေလာက္ငမႈ မရွိေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
လက္ပံေတာင္းအေရးေပၚသတင္း ၁၃

လက္ပံေတာင္းအေရးေပၚသတင္း ၈ (ေနာက္ဆက္)
ေက်ာ္ရြာသပိတ္စခန္းမွ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ေက်ာ္ရြာထဲသို႔
ထြက္ေျပးရေၾကာင္း၊ ၀မ္ေပါင္သပိတ္စခန္းမွ သံဃာေတာ္မ်ားသည္လည္း
ေဖာင္းကားဘက္သ႔ို ထြက္ေျပးသြားရေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ႏွင့္ ေဆး၀ါးအကူအညီမ်ား
လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မံုရြာ-ပုသိမ္လမ္း ပိတ္ဆို႔လိုက္သည့္အတြက္

၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီေရွ႕ သပိတ္စခန္းအနီးတြင္ ရပ္ထားေသာ AP
သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္၏ ကားတစ္စီးႏွင့္
ေတာင္ၾကားတြင္ရပ္ထားေသာ ကားတစ္စီး
မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ ဆိုင္ကယ္မ်ားစြာလည္း
ပ်က္စီးမီးေလာင္ခဲ့ရၿပီး အေရအတြက္ အတိအက်ကိုမူ မသိရွိရေသးေပ။

လူနာတင္ယာဥ္မ်ား ကံကုန္းဘက္မွ လာေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း

လက္ပံေတာင္းအေရးေပၚသတင္း ၁၄ (ေနာက္ဆုံး

သတင္းရရွိပါသည္။

သတင္းေရးသည့္အခ်ိန္ မနက္ ၆ နာရီခန္႔)

လက္ပံေတာင္းအေရးေပၚသတင္း ၁၀
သပိတ္စခန္းႏွင့္ အနီးတစ္၀ိုက္ရွိ ရြာမ်ားအတြင္းသို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ
ပိြဳင့္ကားမ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာကာ အၾကမ္းဖက္ လူဖမ္းဆီးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

ဆည္တဲရြာ သပိတ္စခန္းမွ ရြာသူရြာသားမ်ား သပိတ္စခန္းမွ
ထြက္ေျပးလာရၿပီးေနာက္ ရြာသိ႔မ
ု ေရာက္ဘဲ လမ္းတြင္
ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
Source - http://www.facebook.com/thanlarwaddytimes

ကံကုန္းရြာတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟာေျပာမည့္ စင္ကိုလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ အင္အား
၅၀ ခန္႔က ၀ိုင္းထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
လက္ပံေတာင္းအေရးေပၚသတင္း ၁၁
၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီထဲတြင္ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ သံဃာေတာ္
(၆)ပါးကို ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သတင္းအတိအက် ရရွိပါသည္။
၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီေရွ႕ရွိ သပိတ္စခန္းမွ အျပင္းအထန္
ဒဏ္ရာရရွိေသာ သံဃာေတာ္ အေရအတြက္မွာ (၅)ပါး ျဖစ္ေၾကာင္း
ထပ္မံသိရွိရပါသည္။
လက္ပံေတာင္းအေရးေပၚသတင္း ၁၂
ကရုဏာျမင့္မိုရ္ လူမႈကူညီေရးအသင္းႏွင့္
ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ကားမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို

5

လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရး သပိတ္စခန္းမ်ား အစုိးရအၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲျပီ |
BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO

သပိတ္တားျခင္း၊ သပိတ္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား
ရပ္တန္႔ရန္အထိ တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ယခုသတင္းရရွိခ်ိန္တြင္ လက္ရွိၾကံ့ဖြံ႔အစုိးရက ထိုေဒသတြင္
ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဒသခံတို႔၏ သပိတ္စခန္း ၆ ခုကို အၾကမ္းဖက္
ျဖိဳခြဲတိုက္ခိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု သိရသည္။

အခ်စ္ဆံုးသူမ အလွဆံုးသူမ - ေဇာ္မ်ဳိးထက္

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂

လက္ပံေတာင္းေတာင္္စီမံကိန္းရပ္တန႔္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လွဳပ္ရွားမွဳ
ျပည္ျမိဳ႔တြင္ ျပဳလုပ္
မိုးမခဓာတ္ပုံသတင္း၊ ႏိ၀
ု င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားေနသည့္

ခ်စ္ရတဲ႔
သူမ

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းအေရးအခင္းတြင္ ေဒသခံ နစ္နာသူ

သူ႔အလွက

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ

ဥေရာပက

ေထာက္ခံရပ္တည္ေၾကာင္း ျပည္ျမိဳ႔ေန ျပည္သူတို႔က

ကိုယ္ဟန္မယ္မေလးအလား

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကသည္။ ပန္းခ်ီဆရာ ျမင့္စိုး (PDE) ႏွင့္

ခါးေသးရင္ခ်ီ

ျပည္ျမိ႔ေဒသခံတို႔က လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံတို႔ မလိုလားသည့္

ဘယ္ပန္းခ်ီ

စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ေရးကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ အႏုပညာျဖင့္

ေရးလို႔မမီွခဲ႔……………….။

သရုပ္ေဖာ္ျပသျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ယခုႏွစ္ဆန္းကတည္းက စစ္တပ္၏ ဦးပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္
တရုတ္သတၱဳတူးေဖာင္ေရးကုမၸဏီတို႔က
ဖက္စပ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းကို လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသတြင္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေဒသခံမ်ားက ၎တို႔၏ လူမႈဘ၀၊
စီးပြားေရးဘ၀ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ထိခိုက္နစ္နာ ဆုံးရႈံးျခင္း၊
အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဴိးေဖာက္ခံရျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့
ကန္႔သတ္ႏွိမ္ႏွင္းခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား၊

6

ဗိုင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိဘ၀နဲ႔
လံုးႀကီးေပါက္လွ
သူမက
ယဥ္စစနဲ႔
အလွႀကီးလွ
ေျမာက္ပိုင္းကလူ
သူ မ်က္ေစ႔က်ခဲ႔ေပါ႔။

လက္ပံေတာင္းေတာင္္စီမံကိန္းရပ္တန႔္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လွဳပ္ရွားမွဳ ျပည္ျမိဳ႔တြင္ ျပဳလုပ္ |
BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO

အိမ္တြင္းပုုန္းခဲ႔ရတဲ႔

လက္ပံေတာင္းမွာ

သူမဟာ

သူဟာမရမက

မ်က္လႊာကိုခ်

လွပလြန္းတဲ႔

မ်က္ႏွာခ်ိဳျပခဲ႔ေပမဲ႔

သူမရဲ ႔ရင္သား

အရွက္သာပိုရ

ထြားထြားစိ႔စ
ု ို႔ေတြ

သူမဘ၀က

သူနင္းေခ်ရက္ခဲ႔ေပါ႔။

သူျပဳသမွ်
ႏုရေပတာလား။

ျဖစ္ပုံအခက္ဟာ
ျမစ္ဆံုတစ္ဘက္မွာ

ေျခေတာ္တင္ဖို႔ႀကံ

သူရက္စက္တာမ်ား

ခံခဲ႔ရေပမဲ႔

လက္တစ္လံုးျခား

သူမက

ရမက္ဖံုးထားသမို႔

သဘာ၀အလွနဲ႔

အပ်ိဳရည္ဖ်က္ဖို႔ႀကံ

လွဆဲပဲ

ကံသီေနလို႔ေပါ ႔။

သူမကိုသာ
မႈံနံသာ

သူမအတြက္

ခ်ယ္ကာသ

တစ္သက္ျခံဳစရာ

အလွျပင္ကာ

အရွက္လံုရံုသာ

ျမင္လိုက္ရရင္ေတာ႔

က်န္ပါေတာ႔တဲ႔

ဘ၀င္မွာစြဲ

ျမစိမ္းေရာင္ကတၱီပါ

ကမၻာေပၚမွာ

ျခံဳလႊာယဲ႔ယဲ႔

သူမသာ

သူခၽြတ္ဖို႔ႀကံတယ္တဲ႔။

အလွဆံုးျဖစ္မွာပဲ။
ေခ်ာက္ကမ္းပါးက
က်ားေႀကာက္လ႔ရ
ို ွင္ႀကီးကိုး

သူမ

သူက်ားထက္ဆိုး

အႀကိမ္ႀကိမ္က်ကာနီး

သူ႔က်ားကြက္အမ်ိဳးမိ်ဳးနဲ႔ေပါ႔

ဆိုျပီးေတာ႔

သူ႔အခိ်ဳးေတြက

ဆိုျပီးေတာ႔

သူ႔တန္ခိုးေတြက

အကိုႀကီး

ႀသခ်ေလာက္ရဲ ႔။

အကိုႀကီးတို႔လည္း
၀င္၀င္ျပီးေတာ႔

ေက်ာက္ျဖဴမွာ

ကယ္ခဲ႔ႀကေပါ႔။

ေနာက္လူမရေအာင္
သူမရဲ ႔ေသြး

ခ်စ္ရတဲ႔

သူမေႏွးစုုပ္လို႔

သူမ

ငါ႔ဖို႔သာ

သူ႔အလွက

ငါ႔ဖို႔သာပဲတဲ႔။

ဥေရာပက
ကိုယ္ဟန္မယ္မေလးအလား

ခ်က္ေကာင္းတစ္ခါ

7

အခ်စ္ဆံုးသူမ အလွဆံုးသူမ - ေဇာ္မ်ဳိးထက္ |
0207USA – TEL (510) 854-6501

ခါးေသးရင္ခ်ီ
CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-

ဘယ္ပန္းခ်ီ

သူမသာ

ေရးလို႔မမီွ

အလွဆံုးျဖစ္မွာပဲမို႔

တကယ္ကိုမမီွိုခဲ႔……………….။

မယ္တို႔
ေမာင္တို႔

က်ားေႀကာက္လ႔ရ
ို ွင္ႀကီးကိုး

သုူမကို အလွျပင္ႀကစို႔

သူက်ားထက္ဆိုး

ေမာင္တို႔

သူ႔က်ားကြက္အမ်ိဳးမိ်ဳးနဲ႔ေပါ႔

မယ္တို႔
သူမဘ၀ကို အလွဆင္ႀကစို႔။

သူ႔အခိ်ဳးေတြက

သူ႔တန္ခိုးေတြက
ႀသခ်ေလာက္ဆိုရဲ ႔
အကိုႀကီးတို႔လည္း
ဒီအိမ္ေတာ္ထဲက
ထြက္ခ႔ႀဲ ကပါေတာ႔

ဗုဒၶါဘိေသက အေနကဇာတင္ မဂၤလာ ေအာ္ရီဂြန္ ဓမၼဝိဟာရ
သာသနာ့ရိပ္သာမွာ က်င္းပ - ေက်ာ္ဟုန္း
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂

သူမကိုသာ
တကယ္ခ်စ္ႀကရင္ေပါ႔။
ေခ်ာက္ကမ္းပါးက
သူမ
က်ကာနီး
ဆိုျပီးေတာ႔
ဆိုျပီးေတာ႔
အကိုႀကီး
အကိုႀကီးတို႔လည္း
၀င္၀င္ျပီးေတာ႔
မကယ္ႀကပါနဲ႔ေတာ႔။
ေျခေတာ္တင္ဖို႔ႀကံ
ခံခဲ႔ရေပမဲ႔
သဘာ၀အလွနဲ႔

15525, SE, Powell Blvd , Portland , OR 97236 မွာတည္ရွိတဲ့

သူမက

ေအာ္ရီဂြန္ ဓမၼဝိဟာရ သာသနာ့ရိပ္သာတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂

လွပဆဲပဲ…………
သူမကိုသာ

သိရပါတယ္။

မွႈံနံသာ

ေအာ္ရီဂြန္ ဓမၼဝိဟာရ သာသနာ့ရိပ္သာအတြင္း တည္ထားကိုးကြယ္မည့္

ခ်ယ္ကာသ

ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္နဲ ့ပုလႅင္ေတာ္ကို ျမန္မာျပည္မွပင့္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး

အလွျပင္ကာ
ျမင္လိုက္ရရင္ေတာ႔
ဘ၀င္မွာစြဲ

ရက္က ဗုဒၶါဘိေသက အေနကဇာတင္ မဂၤလာ ဆင္ယင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း

ႏိုဝင္ဘာ(၂၅)ရက္၊အာရုဏ္မွာအေနကဇာတင္ခဲ့ကာ
သံဃာေတာ္(၇)ပါးအား အာရုဏ္ဆြမ္းကပ္လွဴၾကပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာ

8

ဗုဒၶါဘိေသက အေနကဇာတင္ မဂၤလာ ေအာ္ရီဂြန္ ဓမၼဝိဟာရ သာသနာ့ရိပ္သာမွာ က်င္းပ - ေက်ာ္ဟုန္း
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂ |

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

ဘုရားဆြမ္းကပ္ျခင္း၊ သံဃာမ်ားအား အာရုဏ္ဆြမ္း၊ ေန ့ဆြမ္းကပ္ျခင္း၊
ထို ဗုဒၶါဘိေသက အေနကဇာပြဲကို ေအာ္ရီဂြန္ ဓမၼဝိဟာရ

ဧည့္ပိရိသတ္မ်ားအား ထမင္းေကြ်းျခင္းမ်ားက္ိုေဂါပကအဖြဲ ့နဲ ့ေအာ္ရီဂြန္မွ

သာသနာ့ရိပ္သာ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အရွင္သီလာ စာရ။

ေစတနာရွင္မ်ားက ဒါနျပဳခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ။

အရွင္သစၥ၊ ဒုလႅဘရဟန္းေတာ္ ဦးအိႏၵပါလ။ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္
မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာမွ အရွင္ တိကၡ ဥာဏ။ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္
တိပိဋကေက်ာင္းမွအရွင္နနၵသာရ။
နီဗားဒါးျပည္နယ္လာ့စ္ဗီးဂက္စ္၊ေဇယ်ဓမၼရိပ္သာမွ အရွင္ဥတၱရ။

မိုးမခဓာတ္ပုံေတြထဲက ျမန္မာျမင္ကြင္း (တခါသုံးထီး)

ႏို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ ့၊ ဝိဟာရေက်ာင္းမွ အရွင္ဝိသုတ
စုစုေပါင္းသံဃာ(၇)ပါးက ၾကြေရာက္ ခ်ီးျမင့္ ေတာ္မူပါတယ္။
ဆရာေတာ္မ်ားမွ တရားနာပိရိသတ္မ်ားအား စုေပါင္းတရားေဟာရာမွာ
သာသနာျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းမ်ားတည္ေထာင္၊ တည္တံ့၊
တိုးတက္ေရးလုပ္ရမည့္အေၾကာင္း။ မၿမဲေသာ(ငါ)စိတ္ကိုေဖ်ာက္၍
နာမည္ရေရး၊အာဏာရေရးဖယ္ခြာကာ ကုသိုလ္ရေရးကို
ေရွးရႈလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း။ ဆရာ-ဒကာညီညြတ္မွ သာသနာ

အခု ျမင္ေနရတာကေတာ့ မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ တေနရာက

တည္ၿမဲရန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း

ဓာတ္ပုံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မုိးရြာတာကုိ ေတာင္ထန္းရြက္နဲ႔

ၾသဝါဒဆုံးမတရားမ်ားေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေစတီ(၄)မ်ိဳးျဖစ္ေသာ

ခုခံၾကသူေတြပါ။ ေတာင္ထန္းရြက္ ဆုိေတာ့လည္း ဟုိဟုိဒီဒီသြားရင္း

ဓာတုေစတီ၊ဓမၼေစတီ၊ပရိေဗာဂေစတီ၊
ဥဒၵိႆေစတီမ်ားျဖစ္ေပၚလာပုံအေၾကာင္းလဲ
ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ထည့္သြင္းေဟာၾကားၿပီး ေရစက္ခ် အမွ်ေပးေဝကာ
တရားပြဲကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။
တရားနာအၿပီးတြင္ ေဂါပကအဖြဲ ့အတြင္းေရးမွဴး ရႈိင္းကိုကိုဦးမွ
ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္နဲ ့ပလႅင္အလွဳရွင္စာရင္းမ်ားကို
ဖတ္ၾကားေၾကညာၿပီး စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြ
(၃၅၀၀)ေဒၚလာရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ေကာက္ခံရရွိေငြမွာ
(၂၁၀၀)ေဒၚလာသာရွိေသး၍ ဆက္လက္လွဴဒါန္းမည့္သူမ်ားကို
ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ထိုေနာက္ ေက်ာင္တြင္းတည္ထားကိုးကြယ္မည့္
မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္အား နံ ့သာ၊တေယာ္ရည္မ်ားပက္ဖ်န္းၿပီး
ပူေဇာ္ပြဲဆက္လက္က်င္းပခဲ့ပါေသးတယ္။
ဗုဒၶါဘိေသက အေနကဇာတင္ျခင္းနဲ ့မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္
တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္း မဂၤလာပြဲကို
ေအာ္ရီဂြန္ဓမၼဝိဟာရသာသနာ့ရိပ္သာမွ ေဂါပက ကိုအိုက္စံ၊
ရိႈင္းကိုကိုဦးနဲ ့အဖြဲ ့ဝင္မ်ားအျပင္ ေအာ္ရီဂြန္မွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၊

ေဆးတံနဲ႔၊ ပုဆုိး စလြယ္သုိင္းနဲ႔၊ အၿပဳံးနဲ႔၊ သနပ္ခါးနဲ႔၊ ေျခဗလာနဲ႔ ၿပီးေတာ့
တခါသုံးထီးနဲ႔။
ေမ့ထား၊ ေပ်ာက္သြားမွာကုိ စုိးရိမ္ဖုိ႔ မလုိေတာ့ပါ။

ဆီယက္တဲလ္ႏွင့္ ကေနဒါ ဗန္ကူးဗားမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားက

ေတာင္ထန္းရြက္ကုိ မြန္ျပည္နယ္မွာ အမ်ားအျပား ေတြ႔ရမွာပါ။

စုေပါင္းကုသိုလ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

အေလ့က်ေပါက္တ့ဲ ေတာင္ထန္းပင္ကုိ ကုိယ့္၀င္းကုိယ့္ၿခံထဲ

9

မိုးမခဓာတ္ပုံေတြထဲက ျမန္မာျမင္ကြင္း (တခါသုံးထီး) |
94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA

စုိက္ပ်ဳိးတတ္ၾကတာကုိလည္း ေက်းလက္ေဒသမွာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

၁၈၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖခင္ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ ေဂ်ာ့စေကာ့ႏွင့္

တျခားေဒသမ်ားမွာ အိမ္အမုိး မုိးဖုိ႔ သက္ငယ္၊ ဓနိ တိ႔က
ု ုိ

သူ၏အစ္ကို ေရာဗတ္ ေဖာဆစ္စေကာ့Robert Forsyth(ေနာင္

အားကုိးၾကသလုိ ဒီေဒသမွာလည္း မုိးမခဖုိ႔အတြက္

ကိန္းဗရစ္တကၠသိုလ္ စိန္႔ဂၽြန္းေကာလိပ္ေက်ာင္းဆရာ)တို႕ကို မိခင္က

ေတာင္ထန္းရြက္ကုိသုံးၾကပါတယ္။ တျခားျပည္နယ္တုိင္းတုိ႔ကုိလည္း

စတပ္ဂတ္ေက်ာင္း သို႔ပို႔၍ ပညာသင္ၾကားေစခဲ့သည္။

အိတ္စပုိ႔လုပ္ပါတယ္။

စတပ္ဂတ္ေက်ာင္းတြင္ သံုးႏွစ္မွ် ပညာသင္ယူၿပီးေနာက္ ေဂ်ာ့သည္
လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ဘုရင့္ေကာ လိပ္ေက်ာင္း ထိုမွတဖန္ အက္ဒင္ဗရာ
တကၠသိုလ္၊ ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္ စသည္တို႔ကို တဆင့္ထက္တဆင့္
တက္ေရာက္ သင္ယူခဲ႔သည္။ ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း မ်ားတြင္

သထုံက ေရအုိးစင္

ေဂ်ာ့စေကာ့သည္ ပညာေရးတြင္ ထူးခၽြန္သူအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ႔သည္။
သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးအခတ္အခဲေၾကာင့္ ေအာက္စဖိုဒ္ တကၠသိုလ္

ရန္ကုန္ နဲ႔ မုိးမခ

လင္ကြန္းေကာလိပ္မွဘြဲ႕မရမီေက်ာင္း ထြက္ခဲ႔ရသည္။
ပဲခူးက ငါးခ်ဥ္

၁၈၇၅ - ၁၈၇၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေဂ်ာ့သည္
မေလးကၽြန္းဆြယ္ပိရက္နယ္အေရးအခင္းအတြက္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ေစ

ျမန္မာ့သမိင
ု ္းတေကြ႕မွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား -

လႊတ္ေသာအဖြဲ႕တြင္ စတင္းဒတ္ ေန႔စဥ္(Evening Standard)

(ျမန္မာဓေလ့ထံုးစံကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ေရႊ႐ိုး) - သန္း၀င္းလႈိင္

သတင္းစာ၏အထူးသတင္းေထာက္အျဖစ္ လိုက္ပါသြား ရသည္။
ထိုမွတဆင့္ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂

ေစလႊတ္ျခင္းခံရ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ
စိန္႔ဂၽြန္းေကာလိပ္ေက်ာင္း (ယခု အထက (၁) လမ္းေတာ္)တြင္
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ ထမ္း႐ြက္ခဲ႔ရသည္။
စိန္႔ဂၽြန္းေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္အတြင္း
အပူပိုင္းေဒသရွိ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အလ်င္မသင့္ေသာ္လည္း
ဟုယူဆထားသည့္ ေဘာလံုးကစားျခင္း ကိုျမန္မာႏိုင္ငံ၌
လူငယ္တိုင္းကစားႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ခဲ႔ေလသည္။
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ေဘာလံုးစကားနည္းသည္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာ၍
ယခုအခါေရပန္းစားေနေသာအားကစားနည္းတစ္
ခုျဖစ္ေနေပသည္။သူကိုယ္တိုင္လည္း ေဘာလံုးကန္၀ါသနာထံု၍

ျမန္မာယဥ္ေက်းမွဳ ထံုးတမ္းစဥ္လာ စသည္တို႔ကိုေလ့လာလိုသူတို႔သည္
ေရႊ႐ိုး၏ `ျမန္မာမ်ိဳးတို႕၏ ေနထိုင္မွဳႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း (Burman;His
Life & Notion) စာအုပ္ကိုရွာေဖြဖတ္႐ွဳၾကရေပမည္။ ၁၈၈၂ ခုႏွစ္တြင္
ယင္းစာအုပ္ကို ေရး သားထုတ္ေ၀ခဲ႔သူ `ေ႐ႊ႐ိုး´ကား ျမန္မာလူမ်ိဳးမဟုတ္
အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဆာဂ်ိမ္း
ေဂ်ာ့စေကာ့(Sir James George Scott) ျဖစ္ သည္။ ေ႐ႊ႐ိုး(Shwey Yoe

သူ႔တသက္တြင္ ဂိုးေပါင္း၃၀၀ ေက်ာ္သြင္းခဲ႔ဖူးေၾကာင္းျဖင့္ ထင္ရွားသည္။
၁၈၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ေဂ်ာ့သည္ အမိေျမသို႔ျပန္၍
ဥပေဒပညာဆက္လက္သင္ၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ကံအေၾကာင္း မလွ၍
သူ႔ဘ၀တြင္၀တ္လံုလိုက္၍အသက္ေမြးရန္
လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရသည္။သို႔ေသာ္ စိတ္မေလွ်ာ့ဘဲျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳကို

) ဟူသည္ကာ ေဂ်ာ့စေကာ့၏ ကေလာင္အမည္ ပင္ျဖစ္သည္။

ေလ့လာ၍ ၁၈၈၂ ခုႏွစ္တြင္ `ေ႐ႊ႐ိုး´ ကေလာင္အမည္ျဖင့္

ေ႐ႊ႐ိုးကို ၁၈၅၁ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္စေကာ့တလန္ျပည္မွ

ဓေလ့ထံုးတမ္း´´ စာအုပ္ႀကီးထြက္ေပၚ လာခဲ႔ေလသည္။

ဖိုက္႐ွဳိင္းယားနယ္ ဒဲ ယားဆီးၿမိဳ႕ကေလး တြင္ ဖြားျမင္သည္။
ဖခင္ျဖစ္သူမွာ ၁၈၅၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္အထိ ဒဲယားဆီးၿမိဳ႕၏
ဓမၼဆရာ ေဂ်ာ့စေကာ့ျဖစ္ၿပီး ၊ မိခင္ ျဖစ္သူမွာ ေမရီေဖာဆစ္ျဖစ္သည္။

10

ေရးသားခဲ့ေသာ သူ၏ နာမည္ေက်ာ္ `` ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ေနထိုင္မႈႏွင့္
အဆိုပါစာအုပ္သည္ အုပ္တြဲ ႏွစ္ တြဲရွိ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ႏွင့္လူမ်ိဳးတို႔အေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အဂၤလိပ္
လူမ်ိဳးတို႔အတြက္သာမက ျမန္မာမႈသုေတသီ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအတြက္ပါ

ျမန္မာ့သမိုင္းတေကြ႕မွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား - (ျမန္မာဓေလ့ထံုးစံကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ေရႊ႐ိုး) - သန္း၀င္းလႈိင္
|

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

အထူးအသံုး၀င္ေသာ လက္စြဲစာအုပ္အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ႔သည္။

ဆာေဂ်ာ့စေကာ့၏ပါးနက္လိမၼာမွဳ၊ဆက္ဆံေရးေကာင္းမွဳတို႔ေၾကာင့္

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး တို႔အား

ရွမ္းျပည္နယ္ တခ်ိဳ႕တြင္ေသြးထြက္သံယို အခ်င္းမ်ား မွဳမ်ား

အခ်င္းခ်င္းပိုမိုနားလည္ရင္းႏွီးေစေသာ စာအုပ္ဟုလည္း

ထင္သေလာက္မမ်ားခဲ႔ေပ။

ဆိုရေပမည္။အဆိုပါစာအုပ္ကို နယူေယာက္ၿမိဳ႕ ေနာ္တန္ စာ
ၾကည့္တိုက္မွ ၁၉၆၄ တြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္တည္းျဖတ္၍

တခါတြင္ေဂ်ာ့စေကာ့သည္ အေစာင့္တပ္သားအခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ

ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေ၀ခဲ႔သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ တေနရာတြင္ အလုပ္၀တ္တရားျဖင့္ ခရီးသြားစဥ္ လမ္း၌
ခုခံတိုက္ခိုက္ရန္ေစာင့္ေနေသာ `၀´လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္တိုးမိသည္။

၁၈၈၄ ခုႏွစ္တြင္ျပင္သစ္အစိုးရႏွင့္

စေကာ့သည္ အျခားအရာရွိမ်ား ကဲ့သို႔ ထြက္ေျပးျခင္း၊

အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကၽြန္းဆြယ္ကုန္ကင္းျပည္ (ယခုဗီယက္နမ္ ေျမာက္ပုိင္း)

လက္နက္ျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္းမျပဳဘဲ

တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာသို႔ စတင္းဒတ္ေန႔စဥ္၏ စစ္သတင္းေထာက္အျဖစ္

`၀´လူမ်ိဳးတို႔အပါးသို႔လက္နက္မပါတကိုယ္တည္းသြားေရာက္ စ

သြားေရာက္အမႈထမ္းရျပန္သည္။`ျပင္သစ္ႏွင့္ တုန္ ကင္း´ (Franch and

ကားျပန္ ငါးေယာက္ျဖင့္အဆင့္ဆင့္နားလည္ေအာင္ ေျပာလိုက္ရာ

Tongking) အမည္ရွိ ျပင္သစ္တုန္ကင္းတုိက္ပြဲအေၾကာင္းစာအုပ္ႏွင့္

မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း၌ပင္ အလြန္တိုက္ခိုက္လို စိတ္ျပင္းထန္ေနေသာ

`ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း ´ စာအုပ္မ်ား ကိုလည္း ေရး

`၀´တပ္သားမ်ားျပံဳးရယ္႐ႊင္ျမဴျဖစ္ကာ

သားထုတ္ေ၀ခဲ႔သည္။

တဖက္ႏွင့္တဖက္ရင္းႏွီးသြားခဲ႔ၾကသည္ဟု မွတ္တမ္းတစ္ခု၌
ေရးသားထားေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ေကာင္းစြာမက်န္းမာသျဖင့္ေဂ်ာ့စေကာ့သည္
အဂၤလန္ျပည္သို႔ျပန္ကာ အနားယူၿပီးေနာက္ ဥပေဒ ပညာကို

ေဂ်ာ့စေကာ့သည္ ၁၈၉၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ အယ္လစ္ဗဘက္ဒိုရာဆိုသူ

ဆက္လက္စည္းပူးရာ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ၀တ္လံုစာေမးပြဲကို

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၈၉၆တြင္

ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ ၁၈၉၁တြင္ စေကာ့အား ၿဗိတိသွ် အစိုးရက

ပထမဇနီးကြယ္လြန္ခဲ႔ရာ ၊ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အယ္လီနာဆာရာဆိုသူႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ႐ွမ္းျပည္အေရးပိုင္( Dupty Commissioner )

ဒုတိယအႀကိမ္ အိမ္ေထာင္သစ္ ထူခဲ႔ သည္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္

အျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ႔သည္။ ၁၈၉၃ခုႏွစ္တြင္ ယိုးဒယား (ထိုင္း)ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ

ဒုတိယဇနီးႏွင့္ကြာရွင္းျပီးေနာက္ျပည့္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စာေရးဆရာမ

ၿဗိတိသွ်သံမႈးအျဖစ္ ၁ ႏွစ္သြားထမ္း႐ြက္ခဲ႔ရသည္။ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၀၀

ဂ်ရယ္ဒင္းအီးဒစ္ မီလတန္(Geraldine E.Milton)

ျပည္ႏွစ္အထိ ယိုးဒယား ၊ ျပင္သစ္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ပိုင္ နယ္ေျမမ်ား

ႏွင့္ထပ္မံအိမ္ေထာင္ျပဳခဲ႔သည္။ ပထမ ဇနီးႏွင့္ ဒုတိယဇနီးတို႔သည္

ဆိုင္ရာသံုးႏိုင္ငံ နယ္စပ္သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္

သမီးတစ္ ဦးစီထြန္း ကားခဲ႔သည္။ အသြင္ တူသူတတိယဇနီးႏွင့္

အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္တြင္

အိမ္ေထာင္ျပဳျပီးေနာက္ ဆပ္ဆက္နယ္ပတ္၀ပ္ၿမိဳ႕အနီး

ေတာင္ပိုင္း႐ွမ္းျပည္အေရးပိုင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရျပန္သည္။

ဂေရဟမ္ရြာကေလးသို႔ ေျပာင္ေ႐ႊ႕ေနထိုင္ ခဲ့ရာ ထိုေဒသ၌ ပင္ ၁၉၃၅
ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ႔ေလသည္။

ထို႔ေနာက္(၁၈၉၂ ႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရတို႔က ေဂ်ာ့စေကာ့အား (
C.I.E )(Companion of Most Eminent Order of the Indian)

ဆာဂ်ိမး္စ္စေကာ့ ၏ စာေပလက္ရာအစုစုမွာ

ေခၚအိႏၵိယ မဟာရဌသဟာယ(အိႏၵိယ အင္ပိုင္ယာ

(၁) 1882 The Burmar, His Life & Nation (ျမန္မာလူမ်ိဳးတို၏

ဆုိင္ရာအမွဳထမ္းေကာင္းဘြဲ႕ )ေပးအပ္ ၁၉၀၁ ခုႏွစ္တြင္

ေနထိုင္မႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံ - အတြဲ ၂ ႏွစ္) Notion Edition New Youks.

(K.C.I.E)(Knight Commanded of The Order of The Indian

The Notion Library 1963.

Empire) ေခၚအိႏၵိယအင္ပုိင္ယာဆိုင္ရာသူ ေကာင္းဘြဲ႕အပ္ႏွင္းခံရသျဖင့္

(၂) 1885 France and Tongking (ျပင္သစ္ႏွင့္ တုန္ကင္း)

ဆာေဂ်ာ့စေကာ့ဟုေခၚတြင္ခဲ႔ၾကသည္။ ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္

(၃) 1900 – 1901 Gazetteer of Upper Burma and the Shan

ဆာေဂ်ာ့စေကာ့သည္ ပင္စင္ယူ ၍ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ျပန္ခဲ႔သည္။

States (အထက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ စစ္တမ္း ၅ တြဲ)
(၄) 1906 Burma a hangbook of practical information

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿဗိတိသွ်တို႔သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ အရပ္ရပ္တြင္ၿဗိတိသွ်

(ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ေတြ႕အသံုးခ် အခ်က္အလက္မ်ား လက္စြဲက်မ္း)

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေနၾကရာ

(၅) 1908 Cussed Luck (က်ိန္စာသင့္ေသာ ကံတရား)

11

ျမန္မာ့သမိုင္းတေကြ႕မွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား - (ျမန္မာဓေလ့ထံုးစံကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ေရႊ႐ိုး) - သန္း၀င္းလႈိင္
|

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

(၆) 1911 (wholly without Moral A Romance of Indo Burma Life

San Francisco Burmese Community and Families

and racing (ေရႊဒဂၤါး ကေလာင္တြဲျဖင့္)

donated 3,3000.00 US$ towards Suu's Daw Khin Kyi Foundation

(၇) 1924 Burma From the earliest times to the present day

in Rangoon

(ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေစာပိုင္းကာလမွမ်က္ေမွာက္ကာလအေျခအေန)
(၈) 1932 Burma and Beyond (ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ေ၀းရာဆီသို႔)
စသည္စာအုပ္မ်ား ေရးသားခဲ႔သည္။

MoeMaKa, November, 28th , 2012
Funds raised and collected by San Francisco Burmese
Community Families for Daw Khin Kyi Foundation was handed

ထို႔အျပင္ ဇနီးသည္ ဂ်ရယ္ဒင္းအီးဒစ္မီလတန္နွင့္ ပူးတြဲ၍

over to U Tin Oo in Rangoon yesterday and the

In the Group of the wild war (1913)

acknowledgement letter was signed by U Tin Oo in return.

The Green moth (1922),

Total amount of charity raised was found equal to over 27.8

A Fromstein Man (1923)

million Kyats in Burmese currency.

Under and Esteem Sky (1924) တိ႔က
ု ိုေရးသားခဲ့သည္။

Since 29th September, at the event of "Suu-SF",
Burmese Community Meeting with Aung San Suu Kyi in San

မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ျမန္မာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို
ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားကာ ေလ့လာစည္းပူး ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာစာအုပ္
ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳစုေရးသားခဲ့ေသာ ဆာေဂ်ာ့စေကာ့၏ အမည္နာမသည္
ျမန္မာ သမိုင္းတေကြ႕၌ ထင္ရွားလ်က္ရွိေနပါေတာ့သည္။

Francisco, friends and families of San Francisco Bay Area
Burmese community had started raising funds for Daw Khin Kyi
Foundation founded by Aung San Suu Kyi for education charity
works in Burma. US$ 33,000.00 has been collected and finally

ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမိသားစုမ်ား စုေပါင္းအလွဴ ၂၇၈
သိန္း ၈ေသာင္း ၅ေထာင္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသိ႔ု လွဴဒါန္း

on 27th November, the fund has transferred to responsible
hand of the foundation, Ko Toe Lwin, one of the organizers for
the fund raising event told MoeMaKa.

မိုးမခ၊ ႏိ၀
ု င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂
ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာျမန္မာမိသားစုမ်ား
ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ စုေပါင္းလွဴဒါန္းသည့္ အလွဴေငြ ၂၇၈ သန္း
၈ ေသာင္း ၅ ေထာင္ကို ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ေပးအပ္ခဲ့ရာ
ဦးတင္ဦးက လက္ခံခဲ့ျပီး ေက်းဇူးတင္မွတ္တမ္းလႊာ
ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။
စက္တင္ဘာ ၂၉ ေန႔က ျမန္မာျပည္၏ လူထုေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ
ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲက အစျပဳျပီး အလွဴခံရရွိေငြ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ေသာင္း ၃ ေထာင္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ ရည္ရြယ္ လွဴဒါန္းရန္ အဆင့္ဆင့္
စီစဥ္ခဲ့ရာ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ
ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဆိုင္ရာရုံးခန္းတြင္ လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့သည္ဟု
ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာေဒသက စီစဥ္သူတဦးျဖစ္ေသာ ကိုတိုးလြင္က
ေျပာၾကားလိုက္သည္။

12

ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမိသားစုမ်ား စုေပါင္းအလွဴ ၂၇၈ သိန္း ၈ေသာင္း ၅ေထာင္
ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ လွဴဒါန္း |
(510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL

တ ေ န႔ ေ ပါ့ ကြ ယ္ - ကာတြန္း - ေအာင္ေမာ္
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ၀ါခင္းကုန္းဘုရား
ကာတြန္းမီးပံုျပပြဲတြင္ ျပသထားသည့္ ကာတြန္းျဖစ္ပါသည္။
ပန္းခရမ္းျပာ ေမတၱာရွင္မ်ားႏွင့္ ေအာ္ရီဂြန္မွ ျမန္မာမိသားစုမ်ားေတြ ့ဆုံပြဲ
ေက်ာ္ဟုန္း
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂

ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္အသင္းရဲ့ ဖိတ္ေခၚမႈေၾကာင့္ ဦးရဲလြင္(မဇၥ်ိမလိႈင္း)၊
စာေရးဆရာမေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ (ဒု-ဥကၠဌ၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း ရန္ကုန္) နဲ႔ ေဆာင္းဦးလိႈင္တို႔သုံးဦးဟာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိုေရာက္ရွိခဲ့ၾကတာျဖစ္ ပါတယ္။
သူတို ့(၃)ဦးဟာ နယူးေယာက္ခ္၊ ေမရီးလန္း၊ ဖေလာ္ရီဒါမွာ(၂)ၿမိဳ ့၊
ဆန္ဖရန္စစၥကို၊ ေလာ့အိန္ဂ်လိ၊ ဖီးနစ္၊ လာ့စ္ဗီးဂတ္စ္ၿမိဳ ့မ်ားမွာ
ျမန္မာမိသားစုမ်ားနဲ ့ေတြ ့ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုဝင္ဘာ၊၂၄၊ ၂၀၁၂၊ စေနေန ့မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ေနာက္ဆုံးပြဲစဥ္ကေတာ့
10301 NE Glisan st, Portland, OR 97220 မွာတည္ရွိတဲ့ IRCO
ခန္းမမွာ ေအာ္ရီဂြန္ေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားနဲ ့ေတြ ့ဆုံခဲ့ၾကတာပါ။
ဒီေတြ ့ဆုံပြဲကို ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္အသင္း ေအာ္ရီဂြန္ဌာနခြဲကတာဝန္ခံ
ကိုထြန္းထြန္းမွ ႀကီးမွဴးစီစဥ္ၿပီး အဖြဲ ့ဝင္ေတြျဖစ္တဲ့ကိုမ်ိဳးဝင္းၿမိဳင္၊
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္၊ ကိုဦးတို ့မွ ပ့ံပိုးကူညီခဲ့ၾကပါတယ္။

အခန္းအနားမစခင္မွာ ေစ်းေရာင္းလွဴဒါန္းၾကမယ့္ ေစတနာရွင္မ်ားကို
ဆရာမေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ ဦးရဲလြင္နဲ ့ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္တို ့က
ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လိုက္လံႏႈတ္ဆက္ၾကပါတယ္။ ထို ့ေနာက္မွာ အစီအစဥ္ကို
စတင္ခဲ့ၿပီးအခန္းအနားမွဴးအျဖစ္ ကိုရိႈင္းကိုကိုဦးနဲ ့ ့မမာလာသိန္းတို ့က
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ အဖြင့္အမွာစကားကို
ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္အသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ ့ဝင္
ကိုထြန္းထြန္းမွလည္းေကာင္း၊ ဆီယက္တဲလ္ဌာနခြဲမွကိုမူးသာ၊ ကေနဒါ
ဗန္ကူးဗားမွ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကိုယ္စား
ကုိတင္ႏြယ္မွလည္းေကာင္း အသီးသီးေဆာ္ၾသ အမွာစကား
ေျပာၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ ၾကြေရာက္လာသူမ်ားကို ေတးသီမ်ားျဖင့္
သီဆိုေျဖေဖ်ာ္ၾကပါတယ္။ တီးခတ္သီဆိုမႈမ်ားကို
ေပါ့လန္း(ေအာ္ရီဂြန္)နဲ ့ဗန္ကူးဗား(ကေနဒါ)မွ လူငယ္မ်ားက
တဦးခ်င္းနဲ ့အုပ္စုလိုက္ သီဆိုဧည့္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။
ေျဖေဖ်ာ္မႈအစီအစဥ္မ်ားအၿပီးမွာ ဆရာမေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊
ဦးရဲလြင္(မဇၥ်ိမလိႈင္း)၊ ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္တို ့ရဲ့ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားကို
ပိရိသတ္မ်ားသိေစရန္ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္က မိတ္ဆက္စာတမ္း
ဖတ္ၾကားေပးပါတယ္။
ျပည္တြင္း လူမႈေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ဦးရဲလြင္က ဦးစြာ

13

တ ေ န႔ ေ ပါ့ ကြ ယ္ - ကာတြန္း - ေအာင္ေမာ္ |
0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-

သူရဲ့အေတြ ့အႀကံဳမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားရာမွာ

ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ျခင္းကို

“ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီရန္

ဆရာမေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္အားမမာလာသိန္းမွလည္းေကာင္း၊

ရန္ကုန္ရွိေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားကိုသြားေရာက္တီးမႈတ္သီဆိုကာ

ဦးရဲလြင္(မဇၥ်ိမလိႈင္း)အား ကိုကုိေလးမွလည္းေကာင္း၊

အလွဴေငြေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမဆုံးေကာက္ခံရရွိေငြကို

ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္အား ကိုမ်ိဳးဝင္းၿမိဳင္မွလည္းေကာင္း အသီးသီး

မႏၱေလးမွစိမ္းေရာင္စိုအဖြဲ ့သို ့ဆက္သြယ္ေပးအပ္လွဴႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုမွ

ေပးအပ္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

အလားတူပြဲမ်ားစီစဥ္လာတာာ ယခုအခ်ိန္ထိျဖစ္ေၾကာင္း၊
မိမိတို ့မွေမတၱာျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ားထံမွ

ပန္းခရမ္းျပာအိပ္မက္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား

ေမတၱာျပန္ရေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ ့ေနရာမ်ားမွာ

ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္မွာ

မိမိတို ့လႈပ္ရွားသူမ်ားကိုတိုက္ရုိက္ဖိအားေပးမခံရေသာ္လဲ

ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ကိုသန္းဝင္းမွ

လက္ခံသူလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားကို

ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ

ဖိအားေပးေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားႀကံဳေတြ ့ရသျဖင့္

ပုဂၢလိကလွဴဒါန္းေငြ(၂၂၉၉)ေဒၚလာ၊

စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိရေၾကာင္း “ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

လက္မွတ္ေရာင္းရေငြ(၁၂၅၅)ေဒၚလာ၊
ေစ်းေရာင္းလွဴဒါန္းေငြ(၁၀၃၅)ေဒၚလာရရွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း

ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြမွာ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈ၊

အေမရိကန္ေငြ(၄၅၈၉)ေဒၚလာကို

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဖြံ ့ၿဖိဳးမႈမ်ားလို

ပန္းခရမ္းျပာအိပ္မက္မ်ားအဖြဲ ့သို ့ေပးအပ္လွဳဒါန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း

အပ္မႈမ်ားအတြက္ ပရဟိတလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အထူးလိုအပ္ေနေၾကာင္း၊

သိရပါတယ္။ အလွဳေငြမ်ားေပးအပ္ၿပီးေနာက္ ေပါ့လန္း၊ ဆီယက္တဲလ္၊ဗ

ထို ့ေၾကာင့္ျပည္ပေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွ ဆက္လက္အကူ အညီမ်ား

န္ကူးဗားဘီစီ(ကေနဒါ)မွျမန္မာအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက

ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပန္းခရမ္းျပာအဖြဲ ့ကို ႀကိဳးၾကာသံသီးခ်င္းျဖင့္ စုေပါင္းသီဆို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါ
တယ္။

ဆရာမေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ကလဲ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာ အစစအရာရာ
လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေန၍ လူမႈေရးအျပင္

ဒီပြဲမွာ ကိုထြန္းထြန္းရဲ့ စနစ္တက်ဦးေဆာင္မႈ၊

စိတ္ဓာတ္ခြန္အားပါလိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ မိမိတို ့စာေပပညာရွင္မ်ားမွ

ေပါ့လန္းၿမိဳ ့ခံမ်ားနဲ ့လူငယ္ေတြရဲ့ ညီညြတ္မႈ၊

မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကိုအသိပညာမ်ားဖြံ ့ၿဖိဳးလာရန္

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမိသားစုမ်ားရဲ့ တိုင္းျပည္နဲ ့လူမ်ိဳးအေပၚ

လုပ္ေဆာင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ ့ေနရာမ်ားတြင္

ေစတနာေမတၱာထားမႈ အလွျမင္ကြင္းမ်ားေတြ ့ျမင္ခဲ့ရတာက

မိမိတို ့စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားကို

ၾကည္ႏူးစရာပါ။

စည္းကမ္းနဲ ့အညီႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း
ခြင့္မျပဳသည့္ေနရာမ်ားႀကံဳေတြ ့ဖူးေၾကာင္း၊ မိမိတို ့သည္

ပန္းခရမ္းျပာအဖြဲ ့နဲ ့ ေတြ ့ဆုံပြဲအၿပီးမွာေတာ့

ျပည္သူမ်ားလိုေနေသာ လူမႈေရး ပညာေရးမ်ားကို

ျပည္တြင္းမွာ တာဝန္သိသိနဲ ့ေဘးဒုကၡသင့္ျပည္သူမ်ားအေရး၊ မ်ိဳးဆ

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္၍ ျပည္ပေနျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၊

က္သစ္လူငယ္မ်ားပညာေရး၊ ျပည္သူ ့က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားကို

ေစတနာရွင္မ်ားရဲ့အကူအညီ မ်ားစြာလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု

စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ လူမႈေရးေဆာင္ရြက္ေနၾကသူေတြရဲ့

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရာက္

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က

ျမန္မာမိသားစုမ်ားမွလွဴဒါန္းလိုက္တဲ့ေငြမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္

ပါဝင္ကူညီၾကဖို ့လိုအပ္ေၾကာင္း၊အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားရဲ့

ေဘးဒုကၡေရာက္ျပည္သူမ်ားအတြက ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ကို

ပ်က္ကြက္မႈေတြကို ျပည္သူမ်ားက

ေပးအပ္

ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုၾကဖို ့လိုအပ္သလို လူမႈသူရဲေကာင္း ေတြကို

လွဴမွာျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ (၈၈)မ်ိဳး

ထိပါးေႏွာက္ယွက္လာရင္္ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ဖို ့လဲ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေန

ဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ ့သို ့ေပးအပ္လွဴမွာျဖစ္ေၾကာင္းကို

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ရန္္အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း

ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။

ထင္ျမင္ယူဆမိပါတယ္။

ထို ့ေနာက္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္အသင္းမွ

14

လယ္သမား၊ အလုပ္သမားဘ၀ .. - ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) |
94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA

လယ္သမား၊ အလုပ္သမားဘ၀ .. - ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ)

တကယ္ေတာ့ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားဘ၀ဟာ အဆင္းရဲဆံုးျဖစ္ျပီး၊

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂

ၾကိဳးစားသူ ၁၀ေယာက္၊ တစ္ေယာက္ပဲ လယ္ပိုင္ရွင္၊ အလုပ္ရံုပိုင္ရွင္
ျဖစ္လာေလ့ရွိပါတယ္။

အထက္ပါဇယားကို သံုးသပ္ရရင္
၁။ တဦးခ်င္း၀င္ေငြ အမ်ားဆံုးမွာ စင္ကာပူႏွင့္အေမရိကန္တို႔ျဖစ္သည္။
စင္ကာပူသည္ အစိုးရကခ်မ္းသာေနျပီး၊လူထုမွာ မခ်မ္းသာပါ။
အေမရိကားသည္ တကယ္ၾကြယ္၀ေသာ္လည္း
အလုပ္လက္မဲ့ေပါလွပါသည္။
ဦးေမာင္လွ၊ေဒၚခင္ၾကီးတို႔ကေတာ့ တိုက္ၾကီး၊ကားၾကီးနဲ႔ကြာ..။
သားသမီးေတြကလည္း ပညာတတ္၊ ႏိုင္ငံျခားျပန္၊ လႈဒါန္းႏိုင္တယ္။
ေငြေၾကးခ်မ္းသာတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီး..လို႔ ေျပာၾကတယ္။
ဦးေမတၱာနဲ႔ေဒၚခင္ေႏွာင္းတိ႔က
ု ေတာ့ ရတာေလးနဲ႔၀ေအာင္စား၊
ရွိတာေလးနဲ႔လွေအာင္၀တ္၊ သားသမီးေတြလည္း သာမန္အတန္းစား၊
မလႈႏိုင္ေပမဲ့ လူကိုယ္တိုင္ ကူညီ၊အားေပးေလ့ရွိပါတယ္။
ဦးေမာင္လွဘ၀လိုခ်င္သလား၊ ဦးေမတၱာဘ၀
လိုခ်င္သလား..ေမးၾကည့္ရင္၊ လူငယ္တိုင္းနီးပါးရဲ့ အေျဖကေတာ့
..ရွင္းပါတယ္။ ဦးေမာင္လွ ကိုပဲ အားက်ပါတယ္။
ဒီေတာ့ ဦးေမာင္လွအေၾကာင္း နည္းနည္းေရးပါမယ္။
ေငြေၾကးဓနၾကြယ္၀ေသာႏိုင္ငံအေၾကာင္းပါ။
လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားဟာ ဟိုး..ကမၻာဦးကတည္းက
ဆင္းရဲသားအဆင့္မွာပဲရွိပါတယ္။ အခုေခတ္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား
သတ္ မွတ္တဲ့ က႑(၃)ရပ္ ခြဲျခားစိတ္ျဖာနည္းအရဆိုရင္
ဆင္းရဲႏိုင္ငံမ်ားဟာ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားပါတယ္။
ခ်မ္းသာႏိုင္ငံမ်ားဟာ ၀န္ေဆာင္မႈ (Services) လုပ္တဲ့လူ မ်ားပါတယ္။
ေအာက္ပါ ဇယား (CIA Facts) ကေန ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ..
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးတဲ့လူ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။
စက္မႈလယ္ ယာအဆင့္ကို ကိုးရီးယား၊ အေမရိကန္တို႔
လုပ္ေဆာင္ေနေပမဲ့ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ တရုပ္ေတြမွာေတာ့
ႏြားနဲ႔ထြန္တဲ့ေခတ္ ရွိေနဆဲ့၊ အမ်ားဆံုးသံုးေနဆဲျဖစ္တာေတြ႔ရပါတယ္။

15

၂။ ခ်မ္းသာႏိုင္ငံအဆင့္သို႔ တက္လွမ္းလာေသာ ကိုးရီးယားသည္
တဦးခ်င္း၀င္ေငြတြင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံထက္ပင္ ၃ဆ ျမင့္မားေနပါသည္။
လယ္ယာလုပ္ငန္း ၆%မွ်သာ လုပ္ကိုင္ၾကျပီး၊ ၀န္ေဆာင္မႈကို
၆၉%လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။
၃။ အႏိုမ့္ဆံုးႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာျပည္ပါေနပါသည္။ ဗိယက္နမ္ပင္လွ်င္
၀င္ေငြ၂ဆခြဲခန္႔ ျမန္မာထက္မ်ားေနပါသည္။ ျမန္မာလယ္သမားမ်ား
ျမိဳ႔တက္အလုပ္လုပ္ရန္ ..စက္မႈလုပ္ငန္းမဖြဲ႔ျဖိဳးေသးပါ
(စက္ရံုလာေရာက္ရင္းႏွီးမည့္ ကုမၸဏီမ်ားစြာ လိုေနပါသည္)
၄။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အလုပ္လက္မဲ့ အနည္းဆံုးျဖစ္သည္။ ၀.၇%
ဆိုသည္မွာ အံ့ဖြယ္ျဖစ္သည္။ အလြန္အလုပ္ေပါေသာေၾကာင့္
ျမန္မာမ်ားစြာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
● ေငြလား၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈလား..
တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ေရာင့္ရဲတင္းတိန္စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့
(စိတ္၊၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ) ကို အဓိကထားမလား၊
ေငြေၾကးနဲ႔စိတ္ေပ်ာ္ရြင္ေစတဲ့ (ရုပ္၀တၱဳပိုင္းဆိုင္ရာ) ကို
အဓိကထားမလား ေမးခြန္းေကာင္းတခုပါပဲ။
တကယ္တန္းေရးခ်င္တာကေတာ့ စိတ္၀ိညာဥ္၊ ၾကြယ၀
္ ေရးကို
အဓိကထားေရးခ်င္ပါတယ္။ စိတ္၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္သူမ်ားတဲ့
ဘရာဇီး၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗိယက္နမ္ လူမ်ိဳးေတြကို အတုယူမလား၊
ေငြၾကြယ၀
္ ခ်မ္းသာတဲ့ ဂ်ပန္၊အေမရိကန္၊
စကၤာပူေတြကို နမူနာယူမလား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံလို ဘ၀မ်ိဳးကို

လယ္သမား၊ အလုပ္သမားဘ၀ .. - ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) |
94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလား...။ Happy Planet Index (HPI) ဆိုတဲ့

အထူးသျဖင့္ လယ္သမား အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုပဲ ေငြထုတ္ေခ်းတဲ့

အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံက Muhammad Yunus ဆိုသူ၊ ပါေမာကၡတစ္ဦးဟာ

အလယ္ပိုင္းအေမရိကားတိုက္က နိုင္ငံမ်ားဟာ

၂၀၀၆ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုကို ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ သူတည္ ေထာင္ခဲ့တဲ့

ထိပ္ဆံုးမွာရပ္တည္ပါတယ္။ ကိုစတာရီကာ၊ ကိုလံဗီယာ၊ အယ္ဆာေဗဒို၊

Grameen ဘဏ္ဟာ လယ္သမားမ်ားဘ၀ကို ျမွင့္တင္တဲ့

ဂ်ာေမကာ၊ ပနားမား၊ နီကြာရာဂါ စတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားၾကားမွာ

ေကာင္းမြန္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ပါပဲ။ အခု ၁၀ႏွစ္မၾကာမီ အဲဒီဘဏ္ ၾကီးဟာ

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဟာ ဒုတိယအဆင့္ကို တက္လာတာလည္း

ထံုးစံအတိုင္း၊ အျမက္မ်ားမ်ားရတဲ့ စက္မႈ၊လုပ္ငန္းရွင္၊ ေငြရွင္မ်ားရဲ့

အံ့ၾသစရာတစ္ခုပါ။ ပိုက္ဆံခ်မ္း သာပါတယ္ဆိုတဲ့

ဘဏ္ဘ၀ကို ေရာက္သြားပါျပီ။ လယ္သမား အက်ိဳးလုပ္ တယ္ဆိုတာ ..

စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ စိတ္မခ်မ္းသာဘူးဆိုပဲ..အဆင့္၉၀မွာ

ေရရွည္ေတာင့္ခံဖို႔ မလြယ္လွပါဘူး။

ရွိေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ အေမရိကန္က အဆင့္ ၁၀၆ ၊ ျမန္မာျပည္က
အဆင့္ ၆၀။ HPI အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးႏိုင္ငံသား ေရြးခ်ယ္မႈအရဆိုရင္

ဒါေၾကာင့္ လယ္သမားအေရးလုပ္ဖို႔ဆိုတာ သူတို႔ဘ၀ကို

ျမန္မာျပည္မွာေနထိုင္သူမ်ားက အေမရိကန္၊စင္ကာပူမွာ

စာနာ၊သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု၊ စာအုပ္ေတြေရး၊ ရုပ္ရွင္ေတြရိုက္၊ ႏွစ္စဥ္သြား

ေနထိုင္သူမ်ားထက္

ေရာက္ေတြ႔ဆံု.. ဟိုးေရွးဘုရင္မ်ား လယ္ထြန္မဂၤလာေတာင္

စိတ္ခ်မ္းသာတယ္..တဲ့။ http://www.happyplanetindex.org/assets/

ႏွစ္စဥ္လုပ္ရပါတယ္။..လူတိုင္း စာနာေထာက္ထားရမဲ့

happy-planet-index-report.pdf

လယ္သမားေတြရဲ့ဘ၀ပါ။

လူေတြက ႏွစ္သိမ့္ေပမႈမွာ၊ ေငြေၾကးေပးမႈကို သေဘာက်ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ လယ္သမားမ်ား စိတ္၀ိညာဥ္

ခရစ္ယာန္က်မ္းစာမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို

ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာၾကပါတယ္..။

ေရွးဦးစြာရွာပါ။ က်န္တဲ့ ထိုအရာ ဆိုတဲ့ ေငြေၾကး၊ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို
ေနာက္မွေပးေတာ္မူလတၱံ႔ လိ႔ေ
ု ရးထားပါတယ္။

တ႐ုတ္ေက်းဇူး ျမင့္မိုရ္ဦး (သွ်ိဳးလိုက္ရတု) - ကယ္ပါတုိင္းသား
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂
တရုတ္ေက်းဇူးျမင့္မိုရ္ဦး အထူးသိတတ္စြာ။
ကြၽန္ေတာ္ေအာင္မင္း၊ အဆိုသြင္းသည္၊ ျပည္ႏွင္းဆပ္ၾကပါဟု... သွ်ဳိး။
● အေျခခံ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ားအတြက္

လက္ပံေတာင္းႏွင့္ ေတာင္ေပါင္းမ်ားစြာ။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတံဆိပ္
အမွန္တကယ္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ Ideal ၀ါဒ (စိတ္ကူးယဥ္၀ါဒ)

ရွင္ေတာ္ေရႊဘုန္း၊ ေတာင္ေခါင္းအံုးကာသာ။
ထံုးေဖြးေဖြးႏွင့္ ေအးေအးလူလူ၊ စံေတာ္မမူၾကပါႏွင့္။ သွ်ဳိး ။

ဟုေျပာႏိုင္ေပမဲ့ ရာစုႏွစ္တ၀က္ေလာက္ ထိ အံ့ၾသဘြယ္
ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ
က်ဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႔အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ

ေရႊေျပာင္ေျပာင္ႏွင့္ ေတာင္ေပၚဘုရားတုိ႔ေလ။
ေတာင္ေအာက္သင့္ရာ၊ ေရႊ႕ၾကပါဟုမိန္႔စာပို႔ၿပီ ငါတို႔ေက်းဇူူးရွင္ေတြဖုိ႔

လယ္သမားမ်ားကို အျမဲအားေပးတဲ့

...သွ်ိဳး။

သူေဌးၾကီးတာဆင္..၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဘ၀ထိ တက္လွမ္းခဲ့ဖူးပါတယ္။
ဓာတ္ေငြ႔လႈိင္ႂကြယ္၊ ရခုိင္ရယ္တဲ့ေရႊနယ္။
● လယ္သမားမ်ားအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးအရာ
လုိအပ္တဲ့ ေခ်းေငြကို ထုတ္ေပးဖို႔ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

16

ဓာတ္ေငြ႔မသံုး၊ ျပည္လံုးေမွာင္ႀကီးကြယ္။
ေက်းဇူးရွင္မ်ား၊တန္ခုိးထြားေအာင္ ပိုက္မ်ားသြယ္ႀကီးသြယ္၍ ... သွ်ဳိး။

တ႐ုတ္ေက်းဇူး ျမင့္မိုရ္ဦး (သွ်ိဳးလိုက္ရတု) - ကယ္ပါတုိင္းသား
|

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

အတိတ္မွအာဇာနည္ႀကီးမ်ား၊ အတိတ္မွပညာရွင္ႀကီးမ်ား၊
ကခ်င့္ေက်ာက္စိ္မ္း၊ ကမၻာဟိန္း။

အတိတ္မွစာေပ၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ သဘင္သည္ႀကီးမ်ား၊ အတိတ္မွ

ဟိန္းပါေသာ္လဲ၊ ဒို႔ငမြဲႏွင့္၊ တန္လဲတန္ႏို္င္ပါ။

ႏုိင္ငံ့အာဇာနည္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး သမားႀကီးမ်ား၏ ကမၻာေျမျပင္မွ

ေက်းဇူးရွင္တုိ႔၊ ဆင္ၾကပါေစ၊ ေက်ာက္စိမ္းေသြးႏွင့္၊ ေအးပါေစဟု ...

ထြက္ခြါသြားခဲ့ၾကသည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မ်ားကို ယခုပစၥဳပၸန္တြင္

သွ်ဳိး။

အမွတ္တရ႐ွိေနေစရန္၊ ဂုဏ္ျပဳပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ယခု
Kyaw Thu First Breakout 2013 Calendar အား ကၽြန္ေတာ္ထုက္ေဝ

ခ်င္းတြင္းရယ္တဲ့သံလြင္
ဧရာဝတီလဲ ပါမည္ပင္
ျမစ္မွန္သမွ် ဘတ္ႀကိဳးစင္
လွ်ပ္စစ္ထြက္ရင္ တရုတ္ျပည္ပို႔
သူ႔ကုန္ေခ်ာမွ ဝယ္ၾကစို႔။
ေက်းဇူးရွင္တုိ႔၊ ေႂကြးဆပ္ဖုိ႔... သွ်ဳိး။
ေရႊေတြထြက္ၿပီ တရုတ္ဆီ။
သစ္ေတြထြက္ၿပီ၊ တရုတ္ဆီ။
ဆန္ေတြထြက္ၿပီ၊ တရုတ္ဆီ။
သရက္ေတြသီးၿပီ၊ တရုတ္ဆီ။
ဖရဲေတြသီးၿပီ၊ တရုတ္ဆီ။
ပဲေတြထြက္ၿပီ၊ တရုတ္ဆီ။
ျပည္ကိုလဲယူ၊ လူလဲယူ၊ ၾကည္ျဖဴပါသည္၊ ၾကည္ျဖဴသည္ဗ် .. သွ်ဳိး။

လိုက္ပါေတာ့သည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ၾသဝါဒအဆိုအမိန္႔ စကားရပ္မ်ား၊
တိိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ လူမႈေရးသမား မ်ား၏ လက္စြဲေဆာင္ပုဒ္မ်ားျဖင့္
ဖိုးခ်ိဳ (ခ) ေမာင္ေမာင္ (ခ) ေက်ာ္၀င္း (ခ) ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား/
ဒါရုိက္တာ ေက်ာ္သူ (ခ) လူမႈေရးသမားေက်ာ္သူ၏ ဘဝျဖတ္သန္းမႈ
ေပးဆပ္မႈပုံရိပ္လႊာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္က်ဴး ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ (17 x 25)
လက္မဆိုဒ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ျဖစ္ေလသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးရိွ ျမန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္
သိမ္းဆည္းထားသင့္ေသာ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံအက်ိဳးကို စြမ္းစြမ္းတမံ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ရဟန္းသံဃာ၊ လူပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ ေနာက္
ဆံုးကမၻာေျမျပင္မွ ထြက္ခြါသြားေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို
လက္လွမ္းမွီသေလာက္ မွတ္သားေဖာ္က်ဳးထား၍ ထူးျခားသည့္
ျပကၡဒိန္လည္းျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ကၽြန္ေတာ္၏ ျပကၡဒိန္တြင္ ရက္ရာဇာ၊
ျပႆဒါးေန႔ ဟူ၍ မပါ႐ွိေပ။ “ကုလိုလ္လုပ္သည့္ေန႔သည္ကား …
ရက္ရာဇာ။ အကုသိုလ္လုပ္သည့္ ေန႔သည္ကား … ျပႆဒါး”
မဟုတ္ပါလား။

အယူသီးျခင္းကို လက္မခံသူမ်ား၊ အယူသီးမႈကို
ခ်ိဳးေဖာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ မွာၾကားလိုပါက
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) တယ္လီဖုန္း - ၅၈ဝ၁၃၃၊ ဝ၉ ၈၆
၄ဝ၂၂ဝ၊ ဝ၉ ၇၃ဝ ၃၁၁၈၂ (သို႔) အီးေမးလ္ info@ffssyangon.org
သို႔တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္္။ ရရွိသည့္ အက်ိဳး
အျမတ္မ်ားအား လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါ၍
ႏွစ္ေဟာင္းထားရစ္ခဲ့ကာ ႏွစ္သစ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္၊ အမ်ား ျပည္သူအတြက္၊ မိသားစုအတြက္
မည္မွ်ေပးဆပ္မႈမ်ား ရွိေစကာမူ ယခုႏွစ္သစ္ 2013 ခုႏွစ္အတြက္
မည္တြင္မည္မွ် ေပးဆပ္ရဦးမည္ကို ႀကိဳတင္သတိႏွင့္ သိရွိဖို႔လိုသည္။
အတိတ္ကျဖစ္ရပ္သည္ ယခုပစၥဳပၸန္တြင္ (တာ)သြားျခင္း (၀ါ)
သမိုင္းမွတ္တိုင္ထူခဲ ့ျခင္းတို႔ကိုယူခ႔ဲ ရျပန္သည္။ ထိုသို႔ေသာ
အတိတ္မွျဖစ္ရပ္မ်ား၊

17

2013 Year Kyaw Thu’s First Breakout Calendar
အားဝယ္ယူအားေပးျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ပါဝင္ႏိုင္ၾကပါရန္
ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။
ယင္းျပကၡဒိန္၌ ေဖာ္ျပထား႐ွိေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏
ကမၻာေျမမွ ေနာက္ဆံုး ထြက္ခြာသြားၾကေသာ ေန႔ရက္မ်ားအား
အခ်ိန္ေပး၍ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ရွာေဖြေပးခဲ့ၾကေသာ ဦးဝင္းၿငိမ္း

တ႐ုတ္ေက်းဇူး ျမင့္မိုရ္ဦး (သွ်ိဳးလိုက္ရတု) - ကယ္ပါတုိင္းသား
|

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

(အလင္းတန္း၊ ေရႊအျမဳေတ)၊ ကိုမ်ိဳး(ျမန္မာစာ)၊ ဦးခ်စ္သန္းျမင့္၊

ကာတြန္း ေစာငို - ခလုုပ္ထိမွ တရုုတ္တ ၊ ေခတ္သစ္စကားပုုံ

အလင္းဆက္(IR)၊ ကိုေက်ာ္ဝဏၰ (မာက်ဴရီ)၊

ႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂

ပန္းခ်ီမင္းေက်ာ္ခိုင္(NewYork)၊ ဦးစန္းေအာင္(USA)၊
မင္းခန္႔ေက်ာ္(A.M.S)၊ ေက်ာ္ဟိန္း (F.F.S.S)၊ ဇြဲမဟိဏ္ခ (F.F.S.S)၊
ေရာဘတ္ေအာင္(F.F.S.S)၊ ဇာနည္ထက္(F.F.S.S)၊ ေဝယ်ာေအာင္ျမင္႔
(F.F.S.S) တို႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း
မွတ္တမ္းတင္လိုက္ရပါသည္။

ေၾကးနီေတာင္စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး
ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္သူေျခာက္ဦးကိုအင္းစိန္ေထာင္သ႔ပ
ို ႔ို
ႏို၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ (YPI), Yangon Press International, Facebook
Page

ေအာ္ရီဂြန္၊ ေပါ့တလန္၊ သီရိမဂၤလာေက်ာင္း

ယမန္ေန႔က မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေရွ႕တြင္

မိုးမခဓာတ္ပုံသတင္း၊ ႏိ၀
ု င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂

စုေပါင္းကထိန္သကၤန္းလွဴဒါန္းပြဲ

ေၾကးနီေတာင္စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းေရး ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္သူမ်ားထဲမွ
ေျခာက္ဦးကို ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက ပုဒ္မ၅၀၅(ခ) တရား႐ံုးမွရမၼာန္ယူကာ
အင္းစိန္ေထာင္သို႔ပို႔လိုက္သည္။
ေဒၚေနာ္အုန္းလွ၊ ေဒၚရွမ္းမ၊ ဦးမ်ိဳးခ်စ္ႏွင့္ ကိုေ၀ဠဳ တိ႔က
ု ို
ေက်ာက္တံတားႏွင့္ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုမွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္
တစ္မႈစီျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုရဲလင္း ႏွင့္ ကိုညီညီတုိ႔ကို

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္၊ ေပါ့တလန္ၿမိဳ႔၊
သိရီမဂၤလာေက်ာင္းမွာ ၂ဝ၁၂-ခု၊ ႏုိဝင္ဘာလ(၂၄)ရက္၊ စေနေန႔က
က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ သကၤန္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပြဲရဲ့
မုဒိတာအလွ ကုသိုလ္ပုံရိပ္ေလးမ်ားပါ။
ကထိန္သကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပူေဇာ္ပြဲသုိ႔ ၊
ကာလီဖုိးနီးယားျပည္နယ္၊ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္၊ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္တုိ႔မွ
သံဃာေတာ္(၁၁)ပါးၾကြေရာက္ခ်ီးေျမွာက္ၾကပါတယ္။
ၾကြေရာက္လာၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားနွင့္ဧည့္ပရိသတ္တုိ႔အား
အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ။ မေမာ္ ၊ ေဇာ္ဝင္း။ ကုိေဇာ္မ်ိဳးသိမ္းမိသားစုတုိ႔က
ဆိတ္သားနဲ႔ ၾကက္သားဒံေပါက္။ ကုိေက်ာ္စြာ မေထြးေထြးဝင္း
မိသားစုတုိ႔က သစ္သီးမ်ိဳးစုံ။ ေအးျမလွိဳင္ႏွင့္ နန္းႏြမ္းမုိတုိ႔က
စိတ္တုိင္းက်လဘက္ရည္၊ ငွက္ေပ်ာဆႏြင္းမကင္း စသည္မ်ားျဖင့္
ဧည့္ခံေကြ်းေမြးကုသိုလ္ျပဳၾကပါတယ္။
ေအးခ်မ္းလွတဲ့ ေအာ္ရီဂြန္ရဲ့ေဆာင္းကာလမွာ
ျမန္မာမိသားစုမ်ား အခ်င္းခ်င္း ကာယကံေမတၱာ၊ ဝစီကံေမတၱာမ်ားအတူ
ေႏြးေထြးလွတဲ့ေစတနာ ေမတၱာမ်ားလြမ္းျခဳံ ထားလုိ႔မုိ႔ တကယ့္ကုိပဲ
တူညီၾကတဲ့ ေစတနာေတြ၊ ေမတၱာေတြ၊ ကုသိုလ္ေတြနဲ႔ သာယာ
ၾကည္ႏူးစရာ ေန႔ေလးတစ္ေန႔အျဖစ္
ကုသိုလ္ရွင္ေတြရဲ့ရင္ထဲမွာထင္က်န္ရစ္ေနပါေတာ့သည္။
ဓာတ္ပုံအယ္လဘန္ကို သည္မွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

18

ေၾကးနီေတာင္စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္သူေျခာက္ဦးကိုအင္းစိန္ေထာင္သို႔ပို႔
|

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

ဗုေဒၶါ၀ါဒေက်ာင္း စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ပြဲ လွည့္လွည္ပြဲ - မုိးမခမိ္တ္ေဆြ
မိုးမခဓာတ္ပုံေတြထဲက ျမန္မာျမင္ကြင္း (သထုံက ေရအုိးစင္)

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂

ႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂
ကထိန္ပြဲေတာ္ကုိ ျမန္မာ့ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမူအစဥ္အလာတုိင္း
နံနက္ခင္းမွာ ျမတ္စြာဘုရားအား ဆြမ္းေရခ်မ္း ပန္း ဆီမီးမ်ား
လွဴဒါန္းဆက္ ကပ္ၾကသလုိ ၾကြေရာက္လာသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားလည္း
အာရုဏ္ဆြမ္း ေန႕ဆြမ္း ျမန္မာ့အစားစာ စုံလင္စြာျဖင့္ လွဴဒါန္း
ဆက္ကပ္ခဲ့ ပါတယ္၊၊
ေန႕လည္ (၁၂) နာမွာ ပစၥည္းပေဒသာပင္ ေငြပေဒသာပင္မ်ားကုိ
ေလးေယာက္စီ ပေဒသာပင္ကုိ ထမ္းသည့္သူကထမ္းၾကသလုိ သကၤန္း
ေတြလည္း ကုိယ္စီပုိက္လုိ႕ ေက်ာင္းတုိက္ကုိ (၃)ေခါက္
လွည္႕လည္ၾကပါတယ္။
လမ္းေဘးမွာ အလွဴျပဳတ့ဲ ေရအုိးစင္ကုိ တႏုိင္ငံလုံးမွာ ေတြ႔ရေပမယ့္ ဒီလုိ
ေရအုိးစင္မ်ဳိးကေတာ့ မြန္ျပည္နယ္ သထုံျမိဳ႕မွာပဲ ေတြ႔နုိင္မယ္ ထင္ပါရဲ႕။
သထုံၿမိဳ႕တေနရာမွာ ရိွတ့ဲ ဒီေရအုိးစင္ရ႕ဲ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ မွန္တခ်ပ္
ခ်ိတ္ေပးထားတာပါပဲ။

ကင္တက္ကီျပည္နယ္ ဘုိးဂရင္းၿမိဳ႕ ဗုေဒၶါ၀ါဒေက်ာင္း
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ ပြဲေတာ္ကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ
(၂၄) ၂၀၁၂ စေနေန႕တြင္ ျမန္မာျပည္ တုိင္းရင္းသားညီကုိေမာင္ႏွမမ်ား
စီကားသုိက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့ပါတယ္၊၊
ေန႕လည္(၁)နာ၇ီမွာေတာ့ ဗုေဒၶါ၀ါဒဆရာေတာ္က ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ
ကထိန္အက်ဳိးတရား(၅)ပါးႏွင့္ ကထိန္ သကၤန္းဆက္က္တဲ့ ဒကာ
ဒကာမမ်ားမွာလည္း အက်ဴိး(၅)ပါးကုိ ရွင္းျပခဲ့တယ္၊ အထူးအား
ျဖင့္ေတာ့ ျမန္မာျပည္က တုိင္းရင္းသားညီကုိေမာင္ႏွမမ်ားအေနျဖင့္
တစ္နွစ္မွာ ရက္ေပါင္း(၃၆၀)ရွိတဲ့ အထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာမ်ားက
မိမိတုိ႕အေနေျဖင့္ ဘာသာေရးအလုပ္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေပါ့ဆတဲ့ လူေတြက
ပုိၿပီးမ်ားေနပါတယ္၊ဒါေၾကာင့္ မည္သူမဆုိ အုိျခင္းသေဘာ

ေရ၀င္ေသာက္သူက ေရငတ္ေျပရုံတင္မက မွန္ကုိပါ ၾကည့္ႏုိင္ၿပီေပါ့။
ေရအက်ဳိးကေတာ့ ဆယ္ပါး ရိွပါတယ္။ မွန္အက်ဳိးကေတာ့
ဘယ္ႏွစ္ပါးရိွလည္း မသိရေပမယ့္ အေတာ္မ်ားမယ္လ႔ုိ ယူဆရပါတယ္။
ေသာက္ေရခြက္ကုိ သံႀကဳိးတန္းလန္းနဲ႔ မေတြ႔ရတာေၾကာင့္ ဒီေရအုိးစင္က
ပုိပုိၿပီး လွပေနပါေတာ့တယ္။

နာျခင္းသေဘာ ေသျခင္းသေဘာကုိ မလြဲမေသြ အေနးနွင့္အျမန္
လူသားတုိင္း ရင္ဆုိင္ေတြ႕ႀကဳံရမည္ျဖစ္တယ္၊၊
ျမန္မာျပည္ကေန အေမရိကန္ႏုိင္ငံကုိ အေၾကာင္းမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္
ေရာက္လာတဲ့ တုိင္းရင္းသား ညီကုိေမာင္နွမအားလုံး
အတၱႏွင့္မာနေတြကုိ ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ သည္းခံျခင္းတရားနွင့္
အခ်င္းခ်င္း အေပၚမွာ ေလွနံဓားထစ္ ပုံေသမွတ္ယူတဲ့ စရုိက္ထက္စာရင္
သူူ႕ဖက္ကုိယ္ဖက္ အျပန္အလွန္ၾကည့္ တတ္ေအာင္

ရန္ကုန္ နဲ႔ မုိးမခ

ေလ့က်င့္ရမယ္၊ဘာသာေရး ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး
မည္သည့္အေရးပဲျဖစ္ေစ ဘ၀တုိးတက္ တယ္ဆုိတာ ကုိယ့္မွာ

ပဲခူးက ငါးခ်ဥ္

မေကာင္းတဲ့ အမူအက်င့္ စရုိက္ဆုိးမ်ားကုိ ခ၀ါခ်လုိက္တဲ့ အခ်ိန္ဟာ

19
မိုးမခဓာတ္ပုံေတြထဲက ျမန္မာျမင္ကြင္း (သထုံက ေရအုိးစင္)
ႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂ |

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

ဘ၀ျမင့္ မားကာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာတာပါ၊ မအုိခင္ မနာခင္ အေသခင္မွာ

က်ေနာ္တုိ႔ ညီအစ္ကိုတစ္ေတြ ေက်ာင္းစရိတ္ကေလး (က်ဴရွင္ဖိုး) ျဖည့္

ျမန္မာတုိ႕ ဆယ္ႏွစ္လရာသီပြဲေတာ္ ေနရက္ေတြမွာ ဒါနျပဳခင္း

နိုင္ေအာင္ေလ။

သီလေစာင့္တည္ကာ ဘာ၀နာပြားမ်ားျခင္းစတဲ့ ကုိယ့္ေနာက္မွာ တကယ္
ပါမည့္ ကုသုိလ္အလုပ္မ်ဳိးကုိ မေသခင္မွာ ဘ၀အတြက္ ဆင္ျခင္ၿပီး

ညီအစ္ကိုေတြဆိုလုိ႔ ေျပာရဦးမယ္။ အေမက

ျပင္စရာရွိတာကုိ ျပဳျပင္ၾကဖုိ႕ မေမ့ၾကရန္ တုိက္တြန္းရင္း တရားကုိ

က်ေနာ့္ကိုအရင္ဆံုးေမြးတာ။ ေနာက္မွ ညီကေလး (၃) ေယာက္

အဆုံးသတ္ခဲ့ပါတယ္၊၊

ထပ္ရတယ္။ ဒုတိယေကာင္က အထက္တန္းတက္ေနျပီ။
ေနာက္တစ္ေယာက္က အလယ္တန္း၊ အငယ္ဆံုးညီက

ယင္းေနာက္မွာ ဒီကေန႕ စုေပါင္းျပဳလုပ္ၾကေသာ ကုသုိလ္အစုစုႏွင့္

မူလတန္းတက္ေနတယ္ေလ။

တႏွစ္မွာ တႀကိမ္၊ တႀကိမ္မွာက တစ္ေက်ာင္း၊ တစ္ေက်ာင္းမွာမွ တစ္ခါပဲ
ကထိန္းခင္းရတာမုိ႕ ဒီကေန႕သည္ ထူးျမတ္တဲ့ ကာလဒါန

က်ေနာ္လား ... ငယ္ငယ္ထဲက အထူးခြၽန္ၾကီးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

မဟာဘုံကထိန္အလွဴရွင္မ်ားအားက ေရစက္သြန္ခ် အမွ်ေပးေ၀ခဲ့ပါ

တစ္နွစ္တစ္တန္းေတာ့ မွန္မွန္ေလးတက္ႏုိင္ခဲ့တယ္။

တယ္၊၊

ပညာပါရမီခံကေတာ့ မဆိုးဘူးလုိ႔ေျပာၾကပါတယ္။
တကၠသိုလ္၀င္တန္းေရာက္ထဲက ျပႆနာစတာ စာဖတ္၀ိုင္းေတြ၊

လူနွင့္စနစ္ဘာလဲ.. မွားေတာ့ မွားေနျပီ - ေသာ္တာ (မေကြး)
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂

ေဘာ္ဒါေတြအနားမကပ္နိုင္ပါဘူး။ သင့္ တင့္တဲ့က်ဴရွင္တခုတက္ျပီး
ေအာင္ခဲ့ရတာေလ။
အေမက က်ေနာ္ေျပာရင္ အကုန္လုပ္ေပးပါတယ္။ သားဦးျဖစ္လုိ႔
အခ်စ္ဆံုးထင္တယ္။
“ေဖၾကီးေရ အၾကီးေကာင္ကို ေဘာ္ဒါပုိ႔ရေအာင္
၀က္ကေလးေတြဖိေကြၽးပါ’’ တဲ့။ ဒီတုန္းက အေမ့အသံ
ခုထိနားထဲကထြက္မသြားဘူးဗ်၊ က်ေနာ္ကုသိုလ္ကံကလည္းဆိုးပါတယ္။
ေဘာ္ဒါတက္ဖို႔ဖိေႂကြးေနတဲ့ ၀က္ကေလး (၂) ေကာင္
နားရြက္ျပာေရာဂါ၀င္ျပီး ေသပါေရာ။ ေရာင္းလည္း မရ၊
စားလည္းမရ တူးျပီးျမႇဳပ္လိုက္ရတယ္။ အရင္းထဲကဖဲ့ထြက္သြားတာေလ
(၂) ေကာင္ဆိုေတာ့ အရင္းတင္ တသိန္းေက်ာ္ တာ။
အေမေလငိုလိုက္တာ က်ေနာ္အတြက္လား၊ သူ႔အတြက္လား
ေ၀ခဲြႏုိင္စြမ္းမရိွပါဘူး။ က်ေနာ္ေတာ့ ေဘာ္ဒါနဲ႔ေ၀းျပီလုိ႔ဘဲ ေတြးေနမိ

“အၾကီးေကာင္ ၁၀-တန္း ေအာင္တာကိုက မွားတာ’’
အေဖ့အသံ က်ေနာ္ၾကားလိုက္မိတယ္၊ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ။ မိဘတိုင္း
ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားရမယ့္ကိစၥ။ က်ေနာ့္အေဖက်မွ တစ္ခုခုေတာ့လဲြေနျပီ။
အေဖက႐ုံးတစ္ရံုးက ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ပါ။ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈေတာ့
ရိွပါတယ္။ မခ်ဳိ႕ငဲ့ပါဘူး။ Globel ေခတ္မွာ ေရစီးကိုစုန္ေမွ်ာရင္း
နားလည္မႈရိွပါတယ္။ သူဘ၀နဲ႔သူေတာ့ သံုးသပ္မႈေတြ လဲြမွားခဲပါတယ္။
အေမက ေမြးျမဴေရးလုပ္တယ္။ အၾကီးအက်ယ္စီးပြားျဖစ္ေတာ့
မဟုတ္ပါဘူး။ ၀က္ကေလးတစ္ေကာင္စ၊ နွစ္ေကာင္စ၊ ၾကက္ကေလးနွစ္
အုပ္စ၊ သံုးအုပ္စနဲ႔ အေဖ့လစာကို အားကိုးလုိ႔မရလုိ႔ ထလုပ္ရတာ။

20

တယ္။ အျမင့္ၾကီးေတာ့ မေမွ်ာ္မွန္းပါဘူး။ GTI ေလာက္ေတာ့
တက္ခ်င္သားဗ်။
အေဖက ....
“အႀကီးေကာင္ အမွတ္မီရင္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တက္ကြ”
“က်ေနာ္၀ါသနာ မပါဘူးအေဖ” လုိ႔ေျပာေတာ့ ...
“ဟ .. IT ေခတ္ေရာက္ေနျပီ။ မင္းတုိ႔ေနာက္က်က်န္ေနမွာစိုးလုိ႔
အေဖေျပာေနရတာ’’ တဲ့ (ဟုတ္ေနလိုက္ၾကတာ)
အမွတ္စာရင္းေတာင္းၾကည့္မွ အမွတ္ေပါင္း (၃၀၀) ေက်ာ္ရံုေလးရေတာ့

လူနွင့္စနစ္ဘာလဲ.. မွားေတာ့ မွားေနျပီ - ေသာ္တာ (မေကြး)
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ |

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

၀ိဇၨာသိပံၸတကၠသိုလ္တက္ဖို႔ ေစာင့္ရံုေပါ့။ ေမဂ်ာက်ဖုိ႔ကလည္း

မင္းကိုအလုပ္ ခိုင္းလုိ႔ မရဘူး။ အားေတာ့နာပါတယ္ကြာ’’ တဲ့။

ေစာင့္ရသားဗ်။ သိပၸံတဲြေတာ့တက္ရပါတယ္။ က်ေနာ္၀ါသနာပါတဲ့
သခၤ်ာတဲြေတာ့မရဘူးဗ်။ သတင္းမီဒီယာေတြမွာေတာေတြ႕ေနရတယ္။

က်ေနာ့္ေက်ာင္းစရိတ္ကေလး ကမ္းမျမင္ပင္လယ္ျပင္ကို

နိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္ကေပးတဲ့ ဘဲြ႕၊ ဒီဂရီေတြ ျပည္တြင္းမွာတင္

စတင္ျဖတ္သန္းေနျပီဆိုတာ အဲဒီအခိ်န္က က်ေနာ္မသိခဲ့ဘူး။

တက္ေရာက္ယူနိုင္တယ္။ ျပည္တြင္းမွာတင္တက္ရေတာ့

က်ေနာ္အားမေလ်ာ့ ပါဘူး။ ဖံြၿဖိဳးတိုးတက္ေနတဲ့ေခတ္ၾကီးထဲ

အကုန္အက်စရိတ္ သက္သာတယ္ဆိုလည္း က်ေနာ္အတြက္ေတာ့

ဘဲြ႕တစ္ခုခုေတာ့ ရမွျဖစ္မွာေလ။ က်ေနာ္ေက်ာင္းစရိတ္ကေလးရဖုိ႔

အိပ္မက္ေတာင္မမက္နိုင္ပါဘူး။

သမုဒၵရာျခားလည္း ကူးခတ္ရ မွာဘဲ။

က်ေနာ္တစ္ေယာက္ထဲ အခြင့္အေရးယူေနလုိ႔မျဖစ္ဖူးဗ်။

ေရသန္႔စက္ရံုတစ္ခုမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားေသးတယ္။

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖရမွာဆိုျပီး တစ္နွစ္သံုးစဲြလာတာ

လူေတြ႕ေျဖတဲ့ေန႔မွာ က်ေနာ့္အလုပ္၀င္ခြင့္

သံုးလာတာေတြက မ်ားပါတယ္။ ျဖုန္းဖုိ႔ကလည္းအင္အားက ရိွဦးမွေလ။

ေလွ်ာက္လႊႏွင့္ေထာက္ခံစာေတြကို အင္တာဗ်ဴးတဲ့အရာရိွၾကီးက

ကိုယ့္အတိုင္းအတာနဲ႔ကိုယ္ေတာ့ ဒါေတာင္ မနဲမေနာကုန္တာေလ။

အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ၾကည့္ရင္း ......

အခုလြတ္ျပီကြၽတ္ျပီ ဆိုေတာ့ ေနာက္ကညီေလးေတြ အလွည့္ေပးရဦးမွာ။
ေျပာခဲ့ပါေရာ .... ဒုတိယေကာင္က အထက္တန္းေရာက္ေနျပီလုိ႔။

“မင္းမွာ အေဖရိွေသးလား’’ တဲ့။ ေကာက္ကာငင္ကာေမးေတာ့ က်ေနာ္
ေယာင္နနနဲ႔ ... “ဟုတ္ကဲ့ ရိွပါတယ္’’ လုိ႔ ေျဖလိုက္မိတယ္၊ တကယ္

“အၾကီးေကာင္ ဆီစက္မွာအလုပ္ဆင္းရမယ္’’ တဲ့။

လည္းသက္ရိွထင္ရွား က်ေနာ့္ဖားသားရိွတယ္ေလ။

အေဖက အျပင္းအထန္ၾကီးမဟုတ္ေပမဲ့

ဒီဂရီေတြျပည္တြင္းမွာတင္ တက္ေရာက္ယူႏုိင္တယ္။

လုပ္ကိုလုပ္ေစခ်င္တဲ့ပံုေတာ့ရိွတယ္။ ဒါေတာင္ အေဖ့မိတ္ေဆြေတြ

ျပည္တြင္းမွာတင္တက္ရေတာ့ ကုန္က်စရိတ္သက္သာတယ္။

အဆက္အသြယ္နဲ႔ လုပ္ရမွာပါ။

စိတ္ထဲကေတာ့ေျပာလိုက္မိေသးတယ္။ “ဒါလိုအပ္လုိ႔လား’’ လုိ႔။
“ေအး..ေအး..ေနာက္မွျပန္ဆက္သြယ္လိုက္မယ္’’ တဲ့။

“မင္း ေက်ာင္းမတက္ခင္ နွစ္၀က္ေလာက္အခိ်န္ရေတာ့

ခုထိဆက္သြယ္မလာေသးပါဘူး။

မင္းေက်ာင္းစရိတ္ မင္းရွာရလိမ့္မယ္’’ တဲ့။
“ဟုတ္ကဲ့’’ က်ေနာ့္မွာ ျပန္ေျပာနိုင္စြမ္းမွ မရိွတာ။

ေမာ္ေတာ္ကားစက္ရံုတစ္ခု

ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ကိုယ္ေက်ာင္းတက္ရတာ ဂုဏ္ယူစရာေတာင္

က်ေနာ္တုိ႔ၿမိဳ႕မွာဖြင့္သံၾကားလုိ႔ စံုစမ္းၾကည့္မိတယ္။ အသက္ (၁၈)

ေကာင္းေသးတယ္ေလ။

နွစ္မျပည့္သူေတြ အလုပ္သင္သင္တန္းအရင္ တက္ရမယ္တဲ့။
ေက်ာင္းစရိတ္ရွာရတာ ပင္ပမ္းလိုက္တာဗ်ာ။ ပညာေရးမွာ

ဆီစက္မွာ အလုပ္လုပ္ရတာ တစ္ခုေတာ့ေကာင္းတယ္ဗ်။ လုပ္အားခကို

သိပ္ထူးခြၽန္တဲ့သူလည္းမဟုတ္ေတာ့ ပညာသင္ေထာက္ ပံ့ေၾကးလည္း

ေန႔စဥ္ရွင္းေပးတယ္။ ေလးငါးရက္ေပါင္းျပီးလည္း ထုတ္လုိ႔ရတယ္။

အားကိုးလုိ႔မရနိုင္ဘူး။ မေသခ်ာဘူးလုိ႔ေျပာခ်င္တာပါ။

အလုပ္ဆင္းစ (၂) ရက္ဘဲရိွေသးတယ္။ စက္ရံုမန္ေနဂ်ာၾကီး
စက္ရံုတြင္းလွည့္ရင္း က်ေနာ့္ကိုေမးတယ္။

အလုပ္ရွာရင္းနဲ႔ဘဲ အခိ်န္ေတြကုန္မွန္းမသိကုန္ေနျပီ။
မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ လမ္းေပၚမွာဘဲ က်ေနာ္အေနမ်ားလာတယ္။

“ေကာင္ေလး မင္းအခုႏွစ္မွ ၁၀ တန္းေအာင္တာလား’’ တဲ့

စိတ္ဓါတ္လည္း နည္းနည္းေတာ့က်ေနျပီ။

“ဟုတ္ကဲ့’’ က်ေနာ္ အလိုလို အမွန္အတိုင္းေျပာျပီးမွ

အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းတစ္ခုခု တက္ဖုိ႔ကလည္း

ေနာင္တရဖုိ႔ျဖစ္ရတယ္။ ညေနအလုပ္ဆင္းခိ်န္ေငြရွင္းေတာ့

မိဘေတြကိုငဲ့ကြက္ေနရတာလား၊ ကိုယ့္မိသားစုေငြေရး

စက္ရံုမန္ေနဂ်ာၾကီးက ေျပာတယ္။

ေၾကးေရးအေျခအေန အေတာ္အသင့္ေတာ့ ရိပ္မိပါတယ္။
ညီငယ္ေတြပညာေရးနဲ႔ မိဘေတြလည္း အပိုအလံွ်မွမရိွတာ။

“ေကာင္ေလး မင္းလုပ္ပံုကိုင္ပံုမဆိုးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အသက္ (၁၈)
ႏွစ္မျပည့္ေသးေတာ့ ခက္တယ္ကြာ။ ငါတုိ႔လည္း ဥပေဒအရ

21

အသက္မျပည့္လုိ႔ အလုပ္ကလည္းမရ၊ လၻက္ရည္ဆိုင္

လူနွင့္စနစ္ဘာလဲ.. မွားေတာ့ မွားေနျပီ - ေသာ္တာ (မေကြး)
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ |

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

စားပဲြထိုးလုပ္ဖုိ႔ကလည္း တကၠသိုလ္တက္မယ့္

လူ႔မိတ္ေဆြ စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ - မုိးမခ

ေက်ာင္းသားေလာင္းအတြက္ကေတာ့ သိပ္မနိပ္ေသးပါဘူး။ ဒါနဲ႔

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂

အခိ်န္ေတြပိုေနတဲ့က်ေနာ္ လမ္းေပၚမွာ အေနမ်ားလာတာ
အဆန္းတက်ယ္ျဖစ္မေနၾကေတာ့ဘူးေလ။
ေ၀ေလေလ လတ္ယားလတ္ယား မ်က္စိကစားရင္း
ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို မ်က္စိက်မိေတာ့မွ လူငယ္စိတ္ကို
ဖြင့္လိုက္မိတဲ့က်ေနာ္ မရည္ရြယ္ဘဲ အိမ္ေထာင္္က်ဖုိ႔ျဖစ္လာတယ္။
မိန္းမရေစာရမလားလုိ႔ အေဖရဲ့ဂ႐ုဏာေဒါသစကား ..........
“အၾကီးေကာင္ ဆယ္တန္းေအာင္တာကိုကမွားတာ” တဲ့။ က်ေနာ္
ေခါင္းငံုခံရတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လူငယ္စိတ္ေလ။ စိတ္ထဲကေတာ့ေျပာမိသား
လား .........
“ဒါက်ေနာ္ေၾကာင့္တစ္ခုထဲေတာ့ မဟုတ္နိုင္ဘူးအေဖ။
ေခတ္စနစ္အရျဖစ္ရတာေနမွာ။ က်ေနာ္သာ (၅) နွစ္နဲ႔
ေက်ာင္းမတက္ခဲ့ရရင္၊ အ ေဖအျမဲေျပာေနက် ငါတုိ႔ငယ္ငယ္က (၆)

လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကုိ စာအုပ္စာေပမ်ားတြင္

နွစ္မွေက်ာင္းစတက္ရျပီး သူငယ္တန္းေလး၊

မကုန္ခမ္းႏုိင္ေအာင္ ေလ့လာဆည္းပူးႏုိင္ခြင့္ရွိသည့္အေလ်ာက္ လူ႔မိတ္

သူငယ္တန္းၾကီးသင္ခဲ့ရတာကြ ဆိုသလိုက်ေနာ္ လည္းတက္ခဲ့ရရင္၊

ေဆြစာအုပ္ (Book for All) အမည္ရတဲ့

အဆံုးစြန္ဆံုး တစ္နွစ္တစ္တန္း မွန္မွန္ က်ေနာ္သာမေအာင္ခဲ့ရင္၊

မႏၱေလးစာအုပ္အေရာင္းပြဲေတာ္တခုကုိ မႏၱေလးတုိင္း၊

အသက္ျပည့္လုိ႔ အလုပ္တစ္ခုအေျခတက်ျဖစ္ေနရင္၊

ခ်မ္းေျမ့သာဇံၿမိဳ႕နယ္ ၃၅ လမ္း၊ ၈၉ - ၉၀ လမ္းၾကား

အိမ္ေထာင္က်ဖုိ႔လည္း မရိွေတာ့ဘူးေပါ့အေဖေရ’’ လုိ႔

ျပန္ဆက္႐ုံးေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေနပါတယ္။

က်ေနာ္တစ္ေယာက္ထဲ အ႐ူးတစ္ေယာက္လိုဘဲ အေတြးထဲမွာ
ဆက္ေျပာေနမိတယ္။ .......
အဆုိပါစာအုပ္အေရာင္းပြဲေတာ္ကုိ မႏၱေလးခ႐ုိင္ ျပန္ဆက္ဌာနမွ ဦးစီးၿပီး
“က်ေနာ္လိုအပ္သမွ် အေဖဘာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သလဲ၊

ျမန္မာျပည္ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းကုမၸဏီလီမိတက္တုိ႔မွလည္း

သူတကာလို၀င့္ႂကြားစြာ ပညာရွာနိုင္ေအာင္ အေဖဘာေတြ

ပူးေပါင္းပါ၀င္ထားတဲ့ အသိပညာေပးစာအုပ္ျပပြဲႏွင့္

ေထာက္ပံ့ခဲ့သလဲ၊ အသင့္အတင့္က်ဴရွင္ေလးတစ္ခုေလာက္တက္ျပီး

စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသိုလ၀
္ င္တန္းေအာင္ခဲ့တဲ့သူကို ဒီေလာက္အထိအေျပာသင့္ဘူး
မဟုတ္လား ...”

ျမန္မာျပည္ စာေပတုိက္မ်ဳိးစုံက ထုတ္လုပ္ထားတဲ့စာအုပ္ေပါင္းမ်ဳိးစုံကုိ

တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္အမွားေတြကိုဖံုးကြယ္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနတာဘဲ။

ခင္းက်င္းျပသလထားလွ်က္ရွိၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ကေနၿပီး ၃၀

အသက္မျပည့္လုိ႔ အလုပ္ရွာမရဘဲ၊ အိပ္မက္ေတြမွာ စုန္ေမ်ာရင္း နွစ္

ရက္ေန႔ထိ ခင္းက်င္းျပသ ေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၀က္ေလာက္လမ္းေပၚေရာက္ေနခဲ့တဲ့ က်ေနာ္ကေရာ မမွားဘူးလား။
အေဖေျပာခဲ့သလို ၁၀ တန္းေအာင္တာကိုက မွားေနတာလား၊ ဒါ
ေတာ့မျဖစ္နိုင္တန္ဘူး။ အမ်ားသူငါ ေအာင္ေနၾကတာေလ။
က်ေနာ္စိတ္ေတြ ေ၀၀ါးရီေ၀ေနျပီ။ စာဖတ္သူေတြဘဲ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြး
ၾကပါေတာ့လုိ႔။
ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္......

22

လူ႔မိတ္ေဆြ စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ - မုိးမခ
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ |

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

ရင္းျမစ္ - ဤေနရာမွ ရယူသည္။
ဓာတ္ပုံ - ကုိေဇာ္မင္းလတ္

23

လူ႔မိတ္ေဆြ စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ - မုိးမခ
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ |

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful