You are on page 1of 3

FEDERATZEKO ARGIBIDEAK INSTRUCCIONES PARA FEDERARSE 2013

EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOAN FEDERATZEKO PROZEDURA
ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEAk bi bide eskaintzen ditu EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOAn federatu ahal izateko. 1. BIDEA: ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEAren bidez 2012 urtean federatuta egon diren pertsonentzako. 1º Pertsona hauek ez dute “FEDERATZEKO ESKAERA” orria bete beharko, iazko datu basean berari buruzko informazioa jasota dagoelako. 2º Hautatutako aukeren araberako diru-kopurua ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEAren kontuan sartu behar da, diru sarrera zeinek egiten duen argi azalduz. Federatzeko eskaera bakoitzeko diru sarrera bana. Prozeduraren azalpen honen bukaeran diru sarrera egin behar den kontuaren zenbakia ageri da. Kuota kalkulatzeko 2013.ko tarifen laburpena eta agiri honetan dauden adibideak begiratu behar dira. Eskura ere ordaindu liteke, agiri honetan azaltzen diren egun eta orduetan Itxarturen lokalera etorriz. Iazko fitxako daturen bat aldatu nahi baduzu, “FEDERATZEKO ESKAERA” orria bete behar duzu berriro eta ondoren ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEAren arduradunengana helarazi (posta elektronikoaren helbidea hauxe da: mendigoizalea@itxartu.com). Aldi berean, pertsona bakoitzak datu basean daukagun berari buruzko informazioa egiaztatu nahi badu, agiri honetan azaltzen diren egun eta orduetan Itxarturen lokalera etorri daiteke. 2. BIDEA: ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEAren bidez lehen aldiz federatu nahi duten pèrtsonentzako. 1º “FEDERATZEKO ESAKERA” bete behar dute, eremu guztiak betez eta dagokin taulan hautatzen duen aukera adieraziz. Ondoren ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEAren arduradunengana helarazi (posta elektronikoaren helbidea hauxe da: mendigoizalea@itxartu.com). 2º Hautatutako aukeren araberako diru-kopurua ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEAren kontuan sartu behar da, diru sarrera zeinek egiten duen argi azalduz. Federatzeko eskaera bakoitzeko diru sarrera bana. Prozeduraren azalpen honen bukaeran diru sarrera egin behar den kontuaren zenbakia ageri da. Kuota kalkulatzeko 2013.ko tarifen laburpena eta agiri honetan dauden adibideak begiratu behar dira. Eskura ere ordaindu liteke, agiri honetan azaltzen den egun eta orduetan Itxarturen lokalera etorriz. Itxarturen lokaletara etortzeko egutegia: Abenduaren 10ean, astelehenean,19:30etatik 20:30etara. Geroago, egun gehiagoak iragarrituko dira, beharrezkoa izatekotan.

1/3

FEDERATZEKO ARGIBIDEAK INSTRUCCIONES PARA FEDERARSE 2013
Federatzeko prozedura honetan ageri diren pausu guztiak ematen dituzten pertsonek 2013ko urtarrilaren 1ean alta hartuko dute Federazioan eta abenduaren jasoko dute txartela (beti federazioaren bitartekoen arabera). Gero lehen aipatutako epearen barruan eskaera egiten ez duten pertsonentzako epe berriak ezarriko dira.

MENDIGOIZALE TALDEAREN KONTUAREN ZENBAKIA (BBK 2095 0022 00 9106732999)

2013KO TARIFA LABURPENA / RESUMEN TARIFAS 2013
TXARTELA +ESTATUA HAURRAK HAURRAK + PYRENAICA GAZTEAK GAZTEAK + PYRENAICA NAGUSIAK BALIATZAILE NAGUSIA 65 URTETIK GORAKOAK 13,90€ 22,26€ 18,22€ 26,58€ 68,86€ 60,50€ 47,66€ TXARTELA +ESTATUA + PIRINIOAK 26,30 34,66 30,62 38,98 81,26 72,90 MAILAK HAURRAK 2000/01/01geroztik jaiotakoak GAZTEAK 1996/01/01 – 1999/12/31bitartean jaiotakoak NAGUSIAK 1995/12/31 baino lehen jaiotakoak

Baliatzaile nagusiak ez du Pyrenaica ordiantzen (baliatzailea adieraztea ezinbestekoa da – helbide berbera-) FEDME aukera BESTE AUKERA BATZUK HAURRAK 1,20€ ESPEDIZIOAK 1.023,00€ GAZTEAK 5,60€ ESKI ALPINOA 23,65€ NAGUSIAK 11,25€ SNOW 33,65€ BTT 12,80€

OHARRA: Iraupen eskia balizen bidez markatutako estazioetan egiten duten pertsonek edo igogailu mekanikoak erabiltzen dituztenek alpetar eskirako aukera izan behar dute. 65 urtetik gorakoek (1948/12/31 baino lehenago jaiotakoak) “nagusia” edo “65 urtetik gorakoa” kategoriak hauta ditzakete. Azken aukera horrek estatuko estaldura du soilik, eta estaldura handiagoa nahi duen federatuak edo beste aukera batzuk izan nahi dituenak “nagusia” kategoria hautatu behar du nahitaez. BESTE AUKERA BATZUK ESPEDIZIOAK, 6900 metro baino goragoko garaierako espedizioetara asegurua zabaltzeko. ESKI ALPINOA, eski alpetarraren ekintzetara asegurua zabaltzeko. SNOW, snowaren ekintzetara asegurua zabaltzeko. BTT, mendi txirrindularen ekintzetara asegurua zabaltzeko.

2/3

FEDERATZEKO ARGIBIDEAK INSTRUCCIONES PARA FEDERARSE 2013
ADIBIDEAK 60 urte baino gutxiagoko pertsona (NAGUSIA maila) oinarrizko aukerekin
TXARTELA +ESTATUA AUK 1 AUK 2 AUK 3 DENERA

68,86 65 urte baino gehiagoko pertsona, oinarrizko aukerekin (ez dago beste aukerarik)
TXARTELA +ESTATUA AUK 1 AUK 2 AUK 3

68,86

DENERA

47,66

47,66

65 urte baino gutxiagoko pertsona (NAGUSIA maila), oinarrizko aukerak eta Pirineoak, edo 65 urte baino gehiagoko pertsona, oinarrizko aukerekin eta Pirineoak (kasu honetan nagusiko maila aukera behar du)
TXARTELA +ESTATUA + PIRINIOAK AUK 1 AUK 2 AUK 3 DENERA

81,26

81,26

65 urte baino gutxiagoko pertsona (NAGUSIA maila), oinarrizko aukerak eta Pirineoak eta Eskia
TXARTELA +ESTATUA + PIRINIOAK ESKIA AUK 2 AUK 3 DENERA

81,26

23,65

104,91

65 urte baino gutxiagoko bikotea (NAGUSIA eta BALIATZAILE NAGUSIA maila), oinarrizko aukerekin,
TXARTELA +ESTATUA AUK 1 AUK 2 AUK 3 DENERA

68,86 60,50 Bikotea, bat 65 urte baino gehiagokoa, bestea BALIATZAILE NAGUSIA mailakoa, oinarrizko aukerekin,
TXARTELA +ESTATUA AUK 1 AUK 2 AUK 3

68,86 60,50

DENERA

47,66 60,50

47,66 60,50

3/3