Cascadav de flori de primiivarii "
I

'

7

I

I*-'

Zidurile de sprijin servesc ca habitat ideal pentru multe flori perene inflorind primiivara.
Zidurile Insorite asigurs multor plante excelente condipii de via*. Solul de pe mama zidurilor este In general permeabil ~i de regul5 se i n d q t e de la inceputul primlverii. Pe zidurile de piatr5 situate la sud plantele infloresc mai devreme de&t in celelalte pggi ale gGdinii. Unele plante form& cu umpul un covor vegetal de frunze foarte sensibil la apa stagnand. Multe din ele provin din regiuni montane, din acest motiv prefed solul calcaros. Informagi-v5 despre cerin~ele perioada de inflorire a plantelor selecgionate Si pentru ca ansamblul floral sS fie permanent frumos ~i d creasd dens.
PANSEA DE GRADINA (Viola wircrockiana) . f: 15-25 cm; flori in formi? \ de platou, in mai toate culorile; inflorqte in martie-mai; indepktagi frun- .\ zele verde-cenqiu dupl inflorire; bienal5

LALEA , , D A R W ,,APELD0ORN7' (Tubpa x Apeldmrnn)
?: m& mari, &ri ?nh&d,e w-

&a

"ji%# p fm8alT&*W

hap* Ikfi pe plant5 p h 5 se in@benesc frunzele verdecenuSiu, late, P form5 de n limb& plant2 cu bulbi

:
I

AUBRIETA @ubn'eta) k 5-15 un; flori roz, rqii a u v k h q Mo-rqw ?n aprilieXi& ~ l a 3 d uBe i

t

I

'

CARTEA

I

Zid de spriiin cu flori

GRUPA 1

19

/Ill'
I

plan te ye zidul de sprijin
RE

Ochii-soricelului

S 'm ajuniperifolia; flori dbene, dwupra unui m g f

Sipuniri5i (dreapra) Stinjenel
Irk barbam ekdo~; In diverseculori; flori :a 1 2 0 a Papaw nu did^ flori dbe, gdbene, pormmli, rofii;E20-40un

I

h[andez
Iarbi-grasi (stdngg '
*
'

I

I

A-

Sedum Ron'hrum ,,Weihens~ flori galbene; f: 10-15 cm

ler Gold";

Iarba-osuIui (dreapta) Clopo~ei Ciocul-bemi

Hek'mtbemumwn;flori variind de la galben la qu$ibrun;k 15-20un
Campanula carpatica; flori albasrre, violete, albe; 1: 20-30 cm

E 10-15 CUI

W u m dalmaricurn; flori rozapiins

I~&-p& roie Idqd
r.?

Sedum t e h .Herbsrfreuden; Bori variind de I dp m roz la purpuriu; E 46 cm -0 7ASKTdumacuq flori roz, q", albastre, violet, Stelufe E 15-50 un .f

ISBN 978-963-88092-8

GRADIN~RIT IN
ORlCE ANOTIMP I DE GRADINARIT PRACTICI

r~.

Sugestii pen tru amenajarea grridinii Lulorl ;sl anotlmpurl

-

7

fJlantecese o t c

P

:a gazonului

I

un o9tin~e fundamen pale

6 . Pro tec~ia Ian telor n

e
%

IMP ABIIMP SRL R

Planta setvqte ca h r a d pentru anumite animale mici. apoi moare. de p i M l reacfie chimi& consiste@. Flori sau frunze cu parfum placut. Planta Infloreyte. eventual w e s M suanere. iar primivara lastlrerte din nou. a p culori atrlgltoare. dupi3 care moare. i .r Planti anuala. Cantitatea recoltei pentru planta de cultura. fluturl sau albine. Scoarpi plantei are 4 culoare vie m u este inconfundabili?i. fructifica. reziW iernii. W r i . plantarii forrneazi doar frunze. 4 T condQii favorabile. Plan6 d@ ac-rire a solului Iastarii ei rWr e i acoper-8 o suprafa* mai mare. Florile plantei rezistl mult timp ~in vazl. Planta necesitl un la: tnsorit gi dtduros. newile de sol ale plantei. Planta confine toxine dgu-re siiniWi$ii ce pot cauza chiar moartea. X Florile m u frunzele plantei sunt comestibile. Distantede plantareplantele de a a l a ~fel se i planteazl la asemenea distanle. grsd de umiditate. Perioada recoltirii. Planti3 a g w o a r e . I n special toamna. I n anul al doilea Tnflorefle. In anul - - * Plant& peren&. Planta prefer8 penumbra. tnflorefle gi Fructificl tn anul plantlrii. Planta w m umbra neexpusil la soare ke dezvolta cel mai bine. . frunzek c. Planti rezistentl. dar nu cu aceeagi intensitate. & Plante cu fructe de tip baca aspectuoase toamna. n nu necesit2 ingrijire deosebita. ?n fiecare an se reface gi fructificl. 4 Planta recoltata se wud ugor. I n conditii favorabile. CeriNele plantei T n privinpi solului. Perioada de tnflorire. m - 4 Plantele s m p e r v i m cente: nu+i pi& frunzi~ u l ramen verzi t o t anul. A - g Plant%bianuall.- - 8 - r . . planta Tnflorege 'In perioada mai-octombrie. I n conditii optime rezista la boli gi daunltori.

. ~ rasa3ns .n r uad .

GRUPA 1 I Atractiv ji pestrit 3-tra tun In jurul casei Amenaja~i faFa zidufui insorit af casei un strat de borduri in format din ff ori de cele mai difene culori $iforme ji care infforejte in con tin u u in tot cursul verii. c.! .. . .I. AMENAJAREA GRADINII . SUGESTII PENTRU .

violete sau roz. necesitil suport. L 90 cm. fn fiecare nou s a o n . flori roz pe tulpini prelungi. ~i I sapy stratul. peren8 cu tuberculi. p&loase. iar ?n f@a acstora un strat dublu de crsip. legafi daliite $i dsomeie c k 6 Ag&me# un strat de mated. distanp de plantare: 40 cm. se poate crea o impresie de nsamblu diferitg. : distanp de C. PUFULEF ALBQTRI (Agerarum housronianum) i: 15-60 cm.dismnp de p h m : 25 cm. forrneaz5 covor vegetal compact din flori albe. SALVIE \ (Salvia splendens) i: 30 cm. i Straturile de I%ngIcas5 pot fi plantate gi cu arbugti vegnic verzi. golurile fiind umplute apoi ' cu flori anuale. daca este ngce sar. datoritz florilor anuale. de acopertrs a solului de tutori. Mai tbrziu.de argintii.hla distante fnfigei cu TnB@irnm dta 4. esrompeaz3 cranziria b d dinue culori. ugor de ingrijit. (Salvia binacea) i 50-90 un. care in fiecare an pot fi alstuite Pntr-un alt fel. distanp de plantare: 25 cm. Locuri ideale pentru asemenea stratur: sunt colrurile casei.. Sunt ins5 mult mai reconfortante straturile de flori. 5 cm. distanga de plantare: 25 cm.Stra t de flori luxuriant fnfiwn~ep$~ra'dina un strat de flori avfind inflorre cu abundent. frunze ovale. tnde- sol sol Pla 2tutori w In fwndd dwnde. . phntafi -h puhIe$ albqtri Tntr-o f&@e de 30 cm. Se poate realiza totodat5 gi un cadru permanent multicolor de perene.in d o r i p e s e e . toamna trebuie scoasS din srrat fi pus5 la icrnat in locuin$i T T m . JALES 1buruienele prelucrafi Tn un strat de crn de cornpost. flori rogu-aprins. unde se intdnesc liniile monoton: ale c l ~ d k icu formele relaxate i ale grzdinii.Qcm.. frunzele verde-inchis oferii florilor un fundal frumos. anuala s (Senecio b i & P: 30 un. gnualii k I h . anual5 \ A 7 - DALIE !ZMIfNALTX (Dahlia) f: 60 cm. inflorqte de vara devreme par6 la primul ger. frunz. stpatului.

qvua!q !us 09-0s :I :!o !S1 aimnu ui nes aqp !JOU !sruapq snyJrre!a .

idinii.i f runeca te colplri d e g. pute~i transforma in oaze de culori proaspete pihi j. n .SUGESTll PENTRU AMENAJAREA GRADINII GRUPA 1 Plan te tolerante de urnbra' Daca' selects$ cu iscusinji florile.i cele mai iiturdnice j.

. Completati spatiul dintre arbugii inca nedezvoltaticu dtiva bulbi de flori. inflorqte ' I in august 4 I. I .PAGE17' (Hebe pinguifolia .Royal Purple") k3m. @mul ~F&ld planrati wn HEBE . tnfloqte tn compost august-septembrie DEGE' (Digiralis purpurea. 5 A~temefi sol un strat de pe scoaqi de copac maruntit& pentru a reduce evaporarea ~i a impiedica inmultirea buruienilor. roz sau albe. Plantarea de primii& zonele reci. frunze cenusiu: albgstrui. flori portclocul. flori albasrre.L . flori albastru-violet. inflorqte in iulie-sepcembrie / TRANDAFIR (Rosa rugosa) VINERITX (Ajuga reprans) i: 20 cm. iarna n pktrari bulbii in casg flori galbene.Strat de flori in loc urnbros Amenajap' cu plantele prezen tare mai jos un strat de Aori aspectuo pi simplu de IngrQit. expus din la soare numai dimineap sau dupi-amiaza &u.copacul-perud? inflorescenge rogu-verzui. plant5 acoperitoare de sol. : p a r h a t e .. n e c e s i ~ prorecfie contra gerului CROCOSMIA (Crocosmia x crocosmiiflora) i: 60-80 cm. la distante de 2 m intre ele ~i1 m de margini. Pnflorepte in iunie-septembrie In locurile rimase goale. patru plante de ligularia$i dnci degetari.isemai spune pi . 1cu bete sau sfoara PlantatiT fundal doui n scumpii. tnfloqte a- este recornandad numai In -. 3 4d n de €amnii. 6 .' - i 90-180 cm. : flori albe sau violete.. flori- - ' venirea iernii. tnflorqte in iiune-iulie PLANTARE $ ~NGRIJIRE 1 I - LIGULARUI. CRIN DE TOAMNA (Hosra) i 30-90 cm. . Intr-un loc a1 graWdinii penumbri. 2 .. hflorqte in mai-iunie. l FY: Marcati un teren de 4 x 4 m ~i divizati-l in careuri de d t e 1 metru patrat. flori roz. i: 80-1@ cm. -1- JMPIE . plantafi vinerip. inflorqte P aprilie-mai n . (LigUaria dentata) absorb mulrFi 1: 120 cm.ROYAL PURPLEn (Cotinus coggygria .calii. Plantati tn careul celui de-al doilea rand douB hortensii. Pnde. flori albe. E zonele reci. HORTENSIE i: 1-2 m. porcocalii sau rqii.trei plante de h h patru planfe de crowsmia $ un tranffaflr.Pagei") i 30-60 cm. .

Ferigi (dreapfa) Osmunda regah. i: 60-100 un ' 1 O IMP ABIIMP SRL ISBN 978-96386992-&1 -. *-qorqte fn mai-iunk. flori nefmmnate. i: 10-50 cm d t ' . flori tn dorchini. I: 30-50 cm I Srnilacina Smilacna racemosa. apqine categoriei de higi mar cqtere tub&.(dr~Et) I I l w e fn mai-august. Morqte in mi-iunie. i: 60-100 cm . parnunate dbe. mamnii. I: 60-90 cm I b LOCURI CALDE l Nopticoad (dapta) Hesperismatronalis. LuzuO sylvarica. . flori roz sau viol% W l o q e In rnai-iunie.

. umbroase ale grJidiii pot fi cultivate cu flori aspectuoase ji cu plante cu frunze estetice) indntitoare prin diversitatea de forme i nuanre.I SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G ~ D I N I I - GRUPA 1 F I 1A 1 Flori frumoase sub coroana arborilor Cultivarea zon elor impridurnte rn PZrfle in tunecoase.

.

. vqnic vade.he. flor~ galbene is& In fcbruarie-apribb(e .t 15-20 cm Lamium madanun. 1 1-2 m : .1 10-15cm : ' Anemone . lnflorqte in august-seprembrie. alk . pumila. flori q i i sau violete. flori albe. flori infloqwhm*@ .+ 7 4 . '1'1 1 (dmp~) Hydmgea querciblia. Inflorcgte h martie-mai.1 MIonia qui&m. h i . 1: 15-40 cm R uhioccl 4'znthus n i d s . frunzis autumnal colorat. i: max. ! . pprde iarma.(Dediteil I Anemone ~ m d a flori albasue sau albe. inflorqte In februarie-apriiie.CAR1 Cultivarea zone1or fmplidurite GRUPA 1 3 PLANTE ACOPERITOARE DE SOL DESCRIERE -r I IA (s. flori albe.. t: 1 m Cbionanrhus virginicus.]) Unid m o d Pachysandra terminalis.. florile .-- . inflorqte in mi-iunie. 1: 15-30 cm s mollis. 30 cm mai. 1: 20-25 cn I Astilbe (dreapt~l Pulmonaria RMilbe chinensisvar. - - ahm mate. idorqte In aprilie-mai. reverenGoase. t n i ~ ~ r qIne t aprilie-mai. t: 20 cm 1 A R B U ~INPIAIRITON I Hortensia Pulmonaria sadarata. sunt cele mai frumoasefn martie-mai. flori albe. idorqte h iunie-iulie. flori violere. flori purpurii.

.

.

flon albastre. i: 1-5 m /Is I< siti mult soare: f: 4-6 m Q IMP ABIIMP SRL i1 . n m i d mult mate.am . f: 15cm . I 3ntaura trionhii~ ~ I & L K E ~ ~ucanrhemurn maximum..11 . flori albe sau r . 2: 60-90 cm Stelu~i Noua de Belgie (sting) Norocel (dreapta. ?. i 15-30 cm : i FI.'. neces~ti mult a r e .m i d mulr a soare. ' '! .I h e r nevi-belm. - :FUpenumlsrsi pcmrk.".r.peren% E 50 em e wreopsisgrandiflom. ro~ii mov. peren% 1 80-120 c : a iddleja davidii.ORI DE VAR I Toporyi:. flori roz. flori galben-auriu. perenit. necesau a mult soare. flati violete sau albe. ~ o r mov. i: 2-4 m ' mult soare.Paradisul flu turilor 41te plan te fndrigite de flu turi 1 I 1 PLANTA DESCRIERE I Aabiiscaucasia. . . necesiti mult .flori d b mult m . 1 I oh o d m o .%=~' . peren:. . se plant& fn locuri Ensorite sau s e m i u m b m pererd. flori albe. Miciucaciobanului Budleia Caprifoi (heapta: Amelanchier Liliac A Echinops bannaticus. ium cannabinurn. roz.-ni. mu sau a k s nh e l m ~ m1 .. I .

~ J ~ .euureo~ v ~ n eued n E n E W uip ahsad I J O ~ ~ A .

. sol#ifiad&Mw bGUrium&egi&kde CO~OS (Cosmosbipimatus) P: 50-1 10 an. prin deflarea spectacdara"de cdori. ?n timp s e a m r va ndl abmdeRr e '7 . nat. Planrele perene sunt plante cu o tulpina ierboasg. b r i l +e t sunt de cul q i e sau roz . plant5 anual5 ?nfIoqteIn cdori diirite. lite. este o bun5 plant3 i n t e r d a d BUJORUL DE G. 20-120 an.@ k d i de soiuri.' i """/ I) 7 t.plant5 anualii.IN^ (Paeada &s &) & P: 40-1 00 crn. mcaidi &rrilizue din b&ug. produce flori GURA-LEULUI (Antirrhinummajus) f: 20-100 cm. Pfgntelekale se vor 4i3$8 da tutori de seinere. care plantate in locuri corespundtoare infloresc din abunden@ an de an.cu o perio lm@de vcgeqie.Feeria culorilor de-a lungul anilor Straturile de flori perene. . Totodata este importants ~i alimentarea plantelor substange nutritive gi apa. necesit5 sol afhar. Pe suprafafa eliberata in straturile de flori plantagi planre Plantele anuale prezentate aici. cu perrne litate bung.

.

..Spectacol superb. . .A.kl- .. L . .-. dar fi util Gard viu de acoperire qt. . . ... . pute~i inlocui gardurile vii tradi~ionale arbujti stufofi prin . - Pentru a evita privirile curioase. .

.

'a~snSne-p?m p h o ~ y &N em8 uj ...'.. % .. .-.

.a~E ~ ~ O S E a l a uqd rS .u n a ~ d aseournq lunq m . rol ~ rrJyEp U E J e q~ .

.

.

.

.

.

.

fnflorqte din iulie pb?i In august \ .amolls) i 3040 cm. frunze verde: mat.florile ?n form l de panic. de culoare roz inlloresc din iunie p h s in septembrie CRE~$OARK (tLchemi1. pkoase.CIOCUGBERZEI (Geranium endressii) i: 30-50 un. flori galben-verzui. moi.

fnfloqte In apiiie-mai.Gra'dina'h panti I . irdorqre Inapril'i-mai..floiie dbe form& covor. uengi risucite. flori ro~ii. . l: 30 cm .~.I GRUPA 1 . august. I Arabis caucasica. P: 75-100 cm I I '1 PRTnr Grin de romni Ha@ flori a Infloqte hionie-august. Corylus avellana . P: 3-4 m -- I1 I Gutui japona '( Chaenomeldjaponica. f: 20-100 cm AN ' I 1 1 Veronica spicata. parturnate. flori sracojii.n)qtc in iunie- U ru)ll. 1 1 m : I' Lychnis chalaedonica. 1: 10-30 cm . h martie dezvolti amenti. flon galbene. 1domfehapiie-rnai: k 2040 crn u 'nflorqce hmai-iunie. 1: 15-30 cm Alyssum saxatile.9 - 1 ESCRI Alun (&pa) I . 1 cm 0 I ) . fruaele se coc toamna. Mlorq iunie-ide. h l fmnze cordiforme. BG.Contortan..

.

.

.

.

- r P .Ts" g V 'g a .E 8 E 2 5 .g.g ...a . .m -5 YC . ...? Y- Qeq .

per& ROSU $I PORTOCALIU D. pereni - Cicoare Muscat. L'dicele (dmpta/ brie. inflorqte In mai-iulie. tnfloregte In iunie-gembrie. . cm.pereni Mufie. perea >- Q IMP ABIIMP SRL RQP-W-10-W - Anagailis monelli.el ! I Chamornillarecurica. t 70-im cm. ~vdiorium iambus: d o r e s r e in iulie-aueust: F Albktrele Coada. f: 40-100 un.anudi Achl tarmim. anuali . i: 40-70.oricelului S (stdnga. 1: 10-50 cm.CARTEA GRUPA 1 11 Alte plan te in stra tul de flori de cimp I GALBEN PLANTA 1 DESCRIERE -7 ALBASTRU $I PURP ( bri.. inflorqtc e mi Frumas $ mail iunie. a n u 4 Aquilegia. f: 30-80 cm. fnfloqte E mame-iunie. Enflorqte in iunie-septembrie. n I k 15-30 cm. i: 40 cm. Ibais sempc~rens. inflorqte in iunie-august. Mac (drea~ra) Papaver rhoeas.

.

0 datfr la 4 4 sZpti%rnlni fertilizati cu hgrigrnant lichid. Udafi plantele regulat. h p t ilustrat ~i de ansamblul floral prezentat 4 dkuri. O mai iW@H@i b a din n b fa@ gardului. gwaleului $ iarba-fetei. necesid rutore. ovifira) i: lujeri creschd p h % la 8 rn.Rochia pestrita' a garddui I Delimitarea pUdiniise poate decora bogat daci plan tag in bpi garddui plan te buiace. peren8 distanfa de plant& 30-40 crn C r e O ptwlabil w n I ie-octornbrie.feb. Solul &nat. 2 Plamfi Ontr-un rhnd. din flc galbene se davo~ca - fire de brwmlrale. Ins3 dteva flori colorate pot face frurnos gi interesant pin3 un simplu gard de sdnduri. fncorpora$i-icompost din . de o a t m o s f e ~ i arhaid. acopwiti seminfele cu falie $i menfinti mlul reavin. alegefi soiuri Pndte. indepinag florile trecute. chiar i gardul de lemn. flori galbene. Gardurilor de lemn li se potrivesc de minune florile dasice ale gr5dinilor: F n q t i . dte trei plante de helenium $i nalba ohinute din rssad. bel~ug. In perioada de vegetagie udafi plantele regulat 8i fertilizagi-le HELENBJM (HeIeniwg 1: 70-178 cm. 6 . Seminafi-l h . Af$nal.warie. Planmi raadul de dovleac ornamentaltot aproape de gard. bogat in substante nutri tive si humus este indispen.necesir% tutore. dovleacul ornamental h locuifli. Mai thrriu conduceti lujerii deasupra gardului. pare most. Mul@ sold cu pale pentru zr hpiedika amesul melcilor. . I & plante. 4 I DOVLEAC ORNAMENTAL (Cucurbita pep0 var. d d t u i t exdusiv din plante cu fngrijire simp13 pi 4 iubitoare de soare.i rdul. aproape de gard.abil mai ales dovleacului ornamental. anu' aln. Pnflorep in iulie-septembrie. . distanf. d a d m e necesar legati-i. 5 h fats gardului plantqi 5-7 hrani pentru albine.

!@nutfru pz : i :a!lqwolmaqn! ul shogul !urnloa~do~j I U L I ~ n p p aye run rl1~03aa d - '"r?l:+3k*y .

.

23.= .: 2 u $11 " 0 ' E LA. 3 " . & "N " ' \ ""4 w E l".g -a .. C ra 9 ~ ---d 2 2 ~4 a"'1 . 8 0 W C " g'5& P 1 1 4 - .m W b o$3 G ' g < s:=i3 2 ? 2 .g 2go * E" a @ Q E u e c 2 m 3. 3 3 .g 2w 0 $~ 3 o .g 9 5 ~i . 5n M ~ : ~ 5 E .. $24 g $. a.c. p 3 o 4 w P. 3 x aa. z %>" .3 .. *Slat: .s 8.3-3 .

1: 15-80 cm .garis. i: m a . .5 m I I Hortensia (hpra) f Hydrangea.tls. flori azurii. inflorqte din iunie p h i in iulie. Wlorqte ?n maiiunie.. flori viola-albastru.ris. Helianthus annuus: flori galbene. flori neinsemnate.? . flori albe. rqii. E 3-10 cm - ~upinul (drea~td W Cildiruja u . 2. ~nno rqte din iunie pin2 iulie. i: 60-90 cm (~tdnsa) I r pftnl In august. pini in iunie. i: 40-70 cm A: I=a%wa Ochiul boului '~tdnga) 1 L m d u l a angusfifolia.'flotl rY. Eidorqte din mai p h i In iunie.PLANTE DE ACOPERITOARE DE SOL $odd. albastre.'.i: 3G-90 cm Calendula offi6I. flori de mai multe culurl. i k g i a w. inflorqte din aprilie pini in mai. Sedurn acre. Inflorqte din iunie pini in sept 10cm Helichpum bractearurn. intIor&e I I II 'I Irnortelele 2lbenelek Floarea-soarelui Callisrephus chinensis. flori de mai multe culori. i: 15-30 cm PLANTEPERENE Cerceii doamne. i: 90 cm IN Lupinuspolyphyllus. flori de mai muhe culori.I( 4 . ' ' ' Dicentra spectab. 9. f l o gdbene-in formi de ~~ infkrrep fn iu$e-iuIi@l C2 !: -* -. Enflorqte din iulie pin3 in septembrie. - Y NU-rnbuita (dreapta) Myosoris sylva&. 2 m I Cimigir ori merigor Bums sernpewirens.na (stdnga) L . flori de mai multe culori. : -. fnflorqte din iulie p h i In septembrie. i: m a .

in strat doar plan te parfuma te.idina fn tr-un loc divers: plan tati.invdui ' : " > . I 9 . .. .SUGESTII PENTRU AMENAJAREA GRADINII GRUPA 1 : q C Idei pen tru plan tare Strat de gridini cu flori parfbm ate Y e Transformajigr. cu mireasma lor fermeca'taare. care vi: ~vor .

f d b n q ~ In iulieaugw e condimentar. iar in spafiul dintre plante salvie albastrh. . flsri mhnte. frunze verde- galben foarte p a h a t e . Preghtiti un strat intre terash ~i gardul viu. / J W . la distante de 30 cm. hdorqte fn martie-iunie.Ictarinen) P: 30-60 cm. la dreapta 4 fire de regina-nopfii. Pnfloqte h iunie-iulie gi $i r h p h d q r e pdbnul3n special T orele n serii I: 20-50 cm. Rori albastru-violet. a l k . semi&& cu demoltare rap. RACXIVKRO~P. ~ P ~ w (Salix D U ~ U . plant3 aromaud sensib& la ger J partea din f a g a stratutsli. Plantafi la 2 m in fafa gardului viu rZichit8 rogie. se cul& desori ca pland awperitme de sol. fiunz4 argintiu.Pmcdda*) F sau iCn qmpiexea terasei. tianchetii) P: 100 cm.~ . Pnflorqte in iunie-octombrie La stanga rhchitei plantafi fisalis. : vqnic verde. n p&mare. bflorqte P n iuliosctomBric SANTOLINA (Santolina chamaecparissus) 1 30-50 cm.IcTARINE" ( W a ofEunalis. cu parfiun de cu temperaturi moderate. 1 SPpafi stratul. pennu a putea bucura de parfurnu1 lor p&at. p&mate. pland peren& flori albe. flori gdbene. 2 HsALIs san r'dipmu (Ph+ alkekengi var. Pnflorqte i iul n roade portodii decorative SALMEALBASTR~~ (Salvia hinaoea) P: 50-80 cm. klda$ plantele abundent. flori rqii. Amesteca$i profund in pimant un strat de 10 cm de compost ~i ingragimlnt cu descompunere lentti. f r u m asemhSoare stejarului. pland a n d @flori albastruviolet. 3 4 Plantafi jalepi in mijlocul stratului.. iar cateva fire la marginea stratului.I Buchet parfumat de grgdina' Florifepparfiunate de pUdina'au culori fkrmeca'toarepi &mi aparte.&. P form5 de stea.

ur 01 :J!a!q!~de-an~ew a ~ h o g u ~ u~ !S!I~UJ-ZOJ !lob !aumw snunrd !f aqp .

.

\ hflorqte In aprilie-mai. iarna ac~perifi-&~u ramuri de brad strat addnc de o cazrna.. DUNwwsta A U @ suprafaja gradinii alpine un strat de plment slab de grldin& I I Manta$ aubrieta des.-8 - 8 I T. Alege~iun lor: fnsorit.I '.) ' - i area unei g d i n i alpine este s&cient ~i un spafiu w a r e miicinlitud de r o d . diversitate de 1 I soiuri gi culori. Plidg regulat gr9dina alpinl.-. 6 .. 1 Stsate$ p&mAntulde pe un Awnjati pe stratul de pietri~ pietrele de diferite mlrimi.. Tempera$ canicula vara cu u&ri frecvente.-. dupP i'nflorire t%iagi-le puternic (Primula x pubescens) P: 15-30 cm.15 cm. marea unui mic ddmb. care necesita' m S O special. 0 solujie interesanta este for.. Bu&$ mai mari jde s&d se pot @i In apropierea &erelor de p i a d . h *Anga d In dmapta.. Fertilizati plantele cu b d t concasat cel puyin o dati pe an. T fati plann tali ciubogca-cucului. TliaJi plantele buiace.A. bflorqte 'fn aprilie-mai.P L A N T A R E SI ~NGRIJIRE . . Formqi un strat de drenaj prin agternerea unui strat de 20 an de pietris. pietrig sau nisip #i dteva pietre cu f o d frumoaki. 2 I AUBRIETA (Aubrieta) P: 5. flori albastre. : ( - mpectuos. 7 ' ..h+lie. 3 Urn@@ golur~le dintre aspectul alpin 4piare maiagternefi pe prin micr' gi rldlcini... .. P r d a j i nurnai o m i d cantitate. Vara. udaG h t r e q p suprafag cu stropitoarea. iar la mijloc cat mai multe genliane. pietre de diferite m ~ i m i . - I r - -. penrru a evita daunele cauzate de seced.d. - 8 . ~ 8 . cu sol permeabil. hflorqte in m. necesid ap5 abundena pietre cu piW$?Depunefl peste pietris pEimant sgrac 'ln substante nutritive.-. . violete.. rosii sau roz. --- 7:.

u2ad a veld ~ J W di p ~ n I .@2 $1-S a $P? ~ ~ i w . p ~ n.

M?&f - Gridini rustica' Caracteristicile gr.I SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G ~ D I N I I - Necesita' proiectare E &.idnii rustice sun t dispunerea clari. bine delimita ti. ma teriaele simple ji mdte soiuri de flori pestrije . simetrici.

.

m a d ."1?U!!~%.rr .:.Z9FN 1<!!.. UU. ..... ! %..#... .l mx .I U I U l...I b ?.^2 TlVIW8 MOW I... m<..- u .

* . ra~ro~ p n .uard n ~ .n n .uad rdrpr f . u n n l + .

portocalii. Acest strat cu un numiir mare de flori necesitii o inariiire sim" . frunze centqii : sau verzi. fnflorege P n iulie-august. p b . eventual albe.peren3 L (Verkizm) 1 70-200 em. peren5 1 44 cm. hflorqte h mai-iulie. pretabile p pentru flori tiiate. n roz sau violet-pal. peren5 LUMANARE VEGETALA (Eremurus) i: 120-180 cm. peren2 i GERANIUM Sau CIOCUGBERZEI (Geranium hhdayense) i: 40-60 cm. flori galbene. fmnze cenqiu: deschis. flori : alb-fiiqcii. Ansarnblul multicolor al florilor perene de diverse indgimi din imaginea de mai jos va ademeni o mulgime de pitsiiri la a&piitoarea amplasat5 In mijlocul lui. P augustn septembrie o a doua $&orire . cenugii.Ademenitoruf prisrifor Stratul cu flori b o a s e .NEVADAn (Rosa moyesii . roz. flori albe. pentru a nu piirea neglijat. flori albmu-aprins. perenP I d . peren2 . fiunze m i . flori roz.M themum) Eu 1 15-20 cm. rogii. flori violere. : pboase. flosi albe. portocalii. pemP (Helian H . 0 datii pe siipt h 2 n i i p1ivi. roc hflorepe ?n mai-august.. hflorqte dm mai. flori\ albe. rutigorului pi cozii-goricelului. galbene. i varietatea cdoriforsale. a&nc lobate.. violete. frunze verzi. flori P umbele. l. precum gi de culorile intense ale silenelor. dar regulatii. . Aten~ia micilor oaspegi va fi atrasii Tnainte de toate de parhmul trandafirului . k COADASORICELULUI . N e d ) 1 2 10 cm.a1 plantei de si . Znflorqte tn iunieugwt-.MOONSHINE" (Achilles I (Srachys b p n tina) 1 30-40cm. albastre. infloqte in maiiunie. heliantemum. frunze ovale. boboci roz. peren5 I IRIS (Iris sibirica) i: 70-90 cm.i buruienile. modema. : o d e . inflore~te iuniein iulie. taiaji florile ofilite gi aranjagi bordura stratului.nflorqtc Pn mai-august. discret parfamate. RUTISOR (Thalicrrum aq~ile~ifolium) i: 80-120 cm. roz. hflorqte In mai-iulie.

u x $$Q$w ppoU-m$ -. auouraq g!tppm Wi .5- .IF- .?' 1 . A n mam: r m ~ ~ J uad r a ~ ~ m e dpm/ur noeld alW-L d J ~ps v n n .

.

flori roz. D A R W . Solul de pe mama zidurilor este In general permeabil ~i de regul5 se i n d q t e de la inceputul primlverii. Unele plante form& cu umpul un covor vegetal de frunze foarte sensibil la apa stagnand. flori in formi? \ de platou. &ri ?nh&d. rqii a u v k h q Mo-rqw ?n aprilieXi& ~ l a 3 d uBe i t I ' . in mai toate culorile. . Informagi-v5 despre cerin~ele perioada de inflorire a plantelor selecgionate Si pentru ca ansamblul floral sS fie permanent frumos ~i d creasd dens. PANSEA DE GRADINA (Viola wircrockiana) . bienal5 LALEA . din acest motiv prefed solul calcaros.Cascadav de flori de primiivarii " I ' 7 I I*-' Zidurile de sprijin servesc ca habitat ideal pentru multe flori perene inflorind primiivara.\ zele verde-cenqiu dupl inflorire. Pe zidurile de piatr5 situate la sud plantele infloresc mai devreme de&t in celelalte pggi ale gGdinii. inflorqte in martie-mai. late. indepktagi frun. f: 15-25 cm..APELD0ORN7' (Tubpa x Apeldmrnn) ?: m& mari. P form5 de n limb& plant2 cu bulbi : I AUBRIETA @ubn'eta) k 5-15 un.e w- &a "ji%# p fm8alT&*W hap* Ikfi pe plant5 p h 5 se in@benesc frunzele verdecenuSiu. Multe din ele provin din regiuni montane. Zidurile Insorite asigurs multor plante excelente condipii de via*..

albe. Iarba-osuIui (dreapta) Clopo~ei Ciocul-bemi Hek'mtbemumwn.flori variind de la galben la qu$ibrun. violete. flori albasrre.Herbsrfreuden. 1: 20-30 cm E 10-15 CUI W u m dalmaricurn. gdbene.f ISBN 978-963-88092-8 . albastre.CARTEA I Zid de spriiin cu flori GRUPA 1 19 /Ill' I plan te ye zidul de sprijin RE Ochii-soricelului S 'm ajuniperifolia. dwupra unui m g f Sipuniri5i (dreapra) Stinjenel Irk barbam ekdo~. In diverseculori. flori rozapiins I~&-p& roie Idqd r. Stelufe E 15-50 un . q". pormmli. rofii.E20-40un I h[andez Iarbi-grasi (stdngg ' * ' I I A- Sedum Ron'hrum .? Sedum t e h . flori dbene. flori :a 1 2 0 a Papaw nu did^ flori dbe.k 15-20un Campanula carpatica.Weihens~ flori galbene. Bori variind de I dp m roz la purpuriu. f: 10-15 cm ler Gold".. violet. E 46 cm -0 7ASKTdumacuq flori roz.

.

Florile prunului ornamental pi capsulele seminale ale ierburilor asigur5 diversitate.. arbusti ~i specii de ierburi.hflrxqm Tn : mai-iunie.: 0. pentru a forma structura de baz. iar prim5vara apare o nou5 pat5 cromatid vioaie datoritz narciselor plantate In grupuri.Suecican. Pentru plantarea stratului optima este perioada dintre martie si aprilie. fnrnze verzi cu margini galbene.Emerald'n Gold") 1. Plantaji mai inti% arborii mai mari. h z e aciculare verde-albhrui. din i conupi maw& (P~nus pasylY0rs) 4 2-5 m. dim sepcembrie bace negru-albltrui r. h z i g aununnal m.5 m.Hibemican) i: 3-5 m. mu "HIBERNICA" (Juniperuscommunis . . Inflorqce tn mai-iunie. verde-Drchir.5. nefnsemnate.5-1. oonstitqie degana PmJmm JMJ%MD'N GOLD" (Euonymmfbmei . variind de la verde-Fraged la a e n 4 u albuui.Verde tot an ul Din arbqti vqnic verzi puteji amenaja o aspectuoasa'pidha'de hp& fn grzdina de fap&din imagine se poate vedea o asociere de plante aspectuoasz format5 din wnifere. flori galben-venui. arbori cu frunze &toare. p b d &&-e - -- . oonuri brun-rqiatic. inflorqte P n aprilie-mai. h l z z e e&ulare lungi. Completafi golurile cu plante semiinalte pi acoperitoare de sol. vqnic verde.

! .l )I... . '.1 I 1 rl.l).' .1 m(&<z:t!~3**wm3 . :- EPE~!J ap E U ~ ~ E Jr B i u a n u h a ~ a~w n uad ~ ~ 4 = LL ' I I1 'I ._.

I SUGESTII PENTRU AMENNnREn G ~ ~ ~ ~ D I N I I GRuPA 1 - ' Idei m ultic01ore Fhri Iinga' gad Gardurile ce par monotone pot deveni mai prieten oase da toriti florilor m ulticolore plan ta te de-a lungul lor. .

Pnfloregte din august p l n i in septembrie.flori p o r t o d i cu centntl marohchis. perenti I 1 2: 20-30 cm.100 an. verde ca I casei. fn acest fel.. flori plate. necesiti loc insorit . albe. inflorescenp mari. 4 -1 - %?zazda) t: 50-80 an. anuala I5 P3 toata iama ~i Vtiati doar la bceputul primlverii inflorescentele rujilor galbene.flori nesemnificative.ipt5mlnal. inflorqte din iunie p h i P august.. Plantag pellnul la fatanp de 1. ovale. frunze n fGede. h z e ovoide. frunze drnoase. prefed penumbra ~isolul a h a t cu humus. stacojii. verde-cenu~iu. Florile plantelor scunde gi semiinalte acoperi gardul. ale ierbii-grase ~iale pelinului. PELIN ALB (Rrremisia absinthium) i: 60.si sol permeabil.~.mate # &argintiu. Amestecati solul cu compost. 6 . Pnvoalte sau simUdafi plantele s. ramurile frucrifire sunt decorative ~iin ti PLANTARE $1 'INGR. d w l spatele gardului. fiecirui M l p . roz. prefer5 s o d 4 solul permeabil. ple. P e roz-somon sau mov. plantind flori de-a lungul gardului vg puteti scuti de munca anevoioasi sipth2nalri a tunderii ierbii din jurul sdpilor. bogat In substanFe nutritive. ins2 nu il dep4esc. una F f a 9 n acestuia. T grupuri. ofed de la inceputul verii p h i toamna un farmec natural gardului de lemn vechi. 1 Plante ruji galbene pe ambele @# ale gardului. Planthd perene mai inalte I h @ stdpii gardului puteti ob ine o imagine ~i mai plicuti. a d r o r culoare v w fntre roz ~i rogu-purpuriu. cu inflorire Pndelungati. la distanp de 30 cm. In imaginea de mai jos stratul de flori perene ~i anuale. la n distanfe de 30-40 cm tntre plante. la stdnga .r ~ t r i l covor floral colorat uciror Stratul de b o r d d simplu de hgrijit InAorqte tot timpul verii. parf. Ordinea de plantare poate fi repetati de-a lungul gardului de mai rnulte ori. . iarba. inflorqae din iunie p l n i la sosirea prim* I vreme uscatl udali doar sporullui ger. in f o ~ m i de Farhrie. nccesiti% expus la soare ~i loc 901 umed 6 bogat tn subsmn5e nutritive.Herbstfreude") i: 40-60 cm. umbelate. 3 t n 4 De la mijlocul lui mai plantati sporul-casei tn spatiile goale. (Sedum relephium . lanceolate. f m z e Ingusre. i d o r q t e din iulie piW In seprembrie. tolerea& bine seceta: ~ e Pridvara pregtitifi un strat lat de 50 cm 9 spatele garn dului ~i de 90 cm R fafa acertuia.5 m. 2 I d La dreapta de M l p i punefi trei plante iarba-gra%. p o n d i i pana ce hcep & creasd. iitrzla crse saninale dacorarive. pe culori.

anuali T ~ ~.Borilor mid hm lplben d h i l o r mid $hen ~iropx Mlmqce h omiactombric. 1 15 un. pereni : LI. q ~ t i . tnfiorqe 1n iunie-septembrie. pp dl$ '' culw u l $ a . alburre. Aem howtonianum. anual3 7' Iarh-orului . I '-. de culori variate. albe sau roz.~ i i r i ' $ ~ @ I numeroase soiuri h culori variate. hMa er~nus. l: 30 un. flori albe.4 . ..pereni LUPJJIU~ p~yphflus.l Pufuleri (dreapta) Z ..-'. a n d : r r i a maritima.trandafiri de puc sau a ~ . f l o r i tn n u m d r i .I-llrn ni. mu& Petunie mSEM~ALTE Gdardia p d M a . . t: 60-120 cm. t: 20 un.perenti dq de &p hqra) m~mpaniculara. flori ~ ~ b u n f l o. tnfloqte tn flori mai-ouombrie. iunie-septembrii. r sau rnov.t: 40-60 cm.IUCU~O~~. flori ln diferite culori. tnfioqte tn mai-aum 1:40-80 cm.n a 1 18 JRA m. mz sau albastre. --. flori albe. gr a infloqte h iulie-octombrie. ~ z t h e m ~ . I Lobelia piriG (hpt. tnflorqo tori in iunie-i&e: i 80-100 un: oereni : O IMP ABllMP . 1 20 un. flori dbastru-viola..GRUPA 1 Alte plan te ldnga' pard w V I h i albe snu alb DESCRIEW PLANTE ACOPERITOARE DE SOL ( Campan& d & L a ... .Rosa. & 50-80 un Salvia nemom.t a E 10 cm. Innoqte n mai-septunbrie.

.

J h a n i i " f . de difexite b r m q lnflorq Pn iulie-seprembrie. hflorqte In iulieoctombrie.hru coif b r i t alg. Prin i n d e p h ~ . flori In multiple culori.- . -TIS . plantali d~iurnbrese in diferite culori."&.flori Iln culori variate. Conduceti IBstarii clematisului li trandafirului urcbtor pe pergolb sau grilaj.Tasati bine solul. flori : galbene. Plantafi in jurul locului ales flori multicolore. d . Plantati in pergolei a 2 clematisul. .~iarningdreapta. protecfie care asips5 in acelqi timp ~i umbra atilt de necesad. In exemplul _ praentat mai jos P spate b h c i i s-a instalat o ~ e r ~ orl z n b pe care pot urca trandafirul gi dematisul. fnflorqte Pn CRIN degetar..soi a flori dbc. ' (Lilium) 1: 50-200 cm. sistematics a florilor trecute stirnulati formare: TRANDAFIR ccSYMPATHIE" & c-rere worn5 Instalati pergola in spatele bbncii. fnflorqte In iulieseptembrie. r&end t o l e d Pnehetul DEGETAR RWU : L BOO-140 ua.5ympathiem. (Clematis . trandafirul urcBtor . tnfloqte Pn i u l i octombrie. acegia (: L- 20 crizanteme ~i limba-pwelui.. flori urkp. se preteazii pentm - In spajiile goale ale stratului din fats.n j d unei simple bhci putep' amenaja un lot de refaxareagreabil. Fixati intre stillpii verticali sipci orizontale sau sdrme. 3 bancii. hflorqte hi iulie-oaombrie. bienalg. .JACKMQ@" . plantati(rachitan).150 cm. Plantele folosite se dezvoltZi optim in sol bogat 4 in substanpe nutritive ~i reavb. violete ~ipur- purii. la o 4InPrintreplantaliplantafi de ' adancime de c bulbii m crin. cu un ansamblu de t. 1 : 4 rn. dipune de nenumbte soiuri. n d (Heliopis) 1 80. Fixali-i cu material de legat. c [Q&iralis purpurea) W o r q t e P iunie-iulie. Tngrijiri-vii ~i de protecfia contra privirilor indiscrete. C u putin2 m u n d putepi amenaja in grsding un colr comod de odihna ~i relaxare. cqtere vigurod / I LIMBA-PQTELUI (Limonium sinuanun) k 25-90 an. necesid udare moderarii ristice. apoi udali toate plantala 5 6 8 ! I . " se p r c d penv floare & a CRIZANTEME (Chrysanrhemum carinam) Il: 50-80 cm. heliopsis litrum ~i Pe ambele laturi ~i In spatele fa@.

flori a e fnfloqte in b.1: 70-140 an O M P ABnMP SRL A ISBN 978-963-@30@2+1 .- -uri de odihna' cu flori I kre plan re pen rru amenalarea iocul ui ae oainl i PERENE IERBURI ORNM .1:2-4m Mma d e c o r a ~ M& u flori in diferitc culori. tiunzi~ autumnal. ap&mai. 2nnorqe in iunie-8epmbrie.T l A hhhiee~ dmdwchierlwi.

* r . care va h $ ta cn nu n umai cu frumusejea fiparfum ul lui.SUGESTII PENTRU Asociqi plicu tul cu utihd fi amenajaji in partea insoriti a gridinii un strat de plan te condimentare. -@'.

D a d delirnitiim straturile in mod clasic cu cimisir scund de bordud ~i clincher roSu. flori 'ln form5 de 9. distanja de plantare: 25 cm. grZdina de condimenre va . ~ ~ n s 6 t 0 3 d ~ B ~ C ~ - . Rori &unte gaIbene. & p w pp: tije 1.g~=b~t~~-. cu b gr parfUm p w n i c . distanp de plantare: 20 cm.GRASX (Sedum rdexuml t 10-50 cm. frunze wiculare verded b w i u . aromate mente fbrmataY din pfante condimentare partlmate. tunde~i-1 vara h f i e h i an. Plantele condimentare pot fi asociate cu nenumiirate feluri de flori si legume. Unele ~ l a n t e condimentare trebuie *t-4 -# 5 udate abundent. (Lad& Wrnd @blid t 30-60 cm.peren3 - .~&rutiCosa") P: 30-60. nn - .evoca atmosfera gGdinilor rustice.g f: 30-60 cm. cores~undtoare. flori roz. h a z e ~ o rrio w dktanp de planme: 20 an. wmg&r~m.-Pa CEAPA PENTRU STUFAT LABBiS. h p & platrtare: 15 un. dismfa de plantare: 50 cm. p m e l Y P: 30-50 cm. altele irefed solul mai usat. urnbreli? galben-auriu. plantati-le des. Rg p&ice. flori neinsemnate cu parhm wndiientat. frunze verzi-gilbeniu. p e r d (Allium schoenoprasum) P: 20-40 up. r2 Plantele condimentare se demold optirn d a d sunt plantate P conditii de luminii (la soare sau in penumbG) si sol n I.flori &puse Il : l dorchini d a ti sau viol*.frunze tubulare. inflorescenfe radiale cu flori violete.Condimen te proaspete. rewltarc iunie-octombrie. v&. v . peren5 (Rumgraveolens) I: 50-80 cm.

.

...:. Daci nu avejj timp pen tru fucride h gr.. .SUGESTII PENTRU AMENAJAREA GRADINII Gridini ujor de intretinutI . . * :.+cu p u p' a . .. '~ G? .. .. '' .. merit2 si fantag perene ji tufe care se m ufjumesc . i . av. . v A . &.idni.

.

.4 1 :J !!em ... un 03-of :J ! p o p aia1iai3 !asndurcn I i i #. - I mdr " 3 g .i i @!lad lb '.

rs' ap n ixy n uad unpums uip i ~ n ~ ~ o d n s o v n a~3unppur arrrop-j V I V .a~i.rn[os e u d aimsad 1 . ~ 0 ~a ~ e w .

Snow Crysds") 1: 7.. . q r e P iulie-octombrie.Dahlienbliitige Riesen*) flori tn mulce culori. argilos. frunze Pn C~CIUM~ESE (Zinnia elegans) E 40-60 cm. lobularia ~i lobelii. portocalii ~i e mov-pal. ~e d bogit Stratul indilpt deasupra nivelului solului face posibils plantarea de flori multicolore in locuri altfel defavorabile. flori m&unte. Straturi Pnalte se pot amenaja de-a lungul celor douli. Stratul inalt const5 diatr-un cadru amenajat din sdnduri.. Pnflorqte an iunieoctombrie. CREASTA-COCOSU . n frunze asemh6toare ferigilor b Rariti plantuple la distante de d t e 30 c chnd au atins m FnSlfimea de 5-7. in care plantele se dezvoltii bine ~i Pnfloresc bogat.plant5 formhd covor vegetal.Tahitis) 2: 20 cm. inflorqte Z mai-octombrie.Discow) E 25-30 cm. portocalii sau rqii. flori albe. solul conPlantati drciu- ~i ~i stant reavan pdnB ce apar plantutele. Mulcifi solul cu compost. Pdorqte In mai-omor frunze mihnte. flori rogii.Plum It: 20-30 cm.PLuMOSAn (Cefosia argentea .DISaO* (Tagetes patula . Pnflorqte in rnai-octombrie. flori galbene sau portocalii. galbene. LOBELIA PITIC% (Lobelid erinw) f: 10-20 em. 3 mareseMenJineJiin aranja. Inflorep tn iulie-octombrie . frunze adlnc sectate ir L - Din aprilie semsnati Din mai plantati jalesii.Gridini deasupra solului :J & :- PLANTARE51INGRIJIRE CARCIUMKRESE LUTIGE RIESEN~' elegans . guradip creasta-cocopului. In care solul este prea umed sau compact. veni . ~nfloiqten P \ rnai-octombrie.flori parfumat dbe. flori-pompon.SNOW CRYSTALS" (Lobularia maririma . fnvoalte. Vara t5iafi lobularia. care indrigesc soarele fi care apoi toat5 vara igi revars5 florile din ce i n ce mai kurnoase. De exemplu se pot selecta flori vgratice.5 cm. plante condimentare sau legumicola Stratul inalt se poate amenaja la soare ~i la u m b 6 deopotrivs. M o WEC mai-octombrie.. lnflorqte Z iulie-septembr* n fiunze ovak GURA-LEULUI AMESTEC . mlrunte. astfel toamna va lnflori din nou. In f o r d de creasd. umplut cu piimht de bun5 calitate.4 leuluiFn bordura stratului ment lax. flori portodii asemhatoare margaretelor. 6 I . albe.510 un. pG5i ale aleii sau in jurul terasei. galbene. (Salvia cocu3iea) E 40-50 cm. %gr%#mht organic $ I (Tagetes erecta) i: 60. iiunzeinguste r 1 1 ~~uturnyrurkrcuy sr tu idsflorin iat h h&gSitWgi had@ m cu &ndwS kte l & 3Q cm. deci pretutindeni acolo unde dori~i planta~i s5 flori. violete..TAHITIn (Antirrhinummajus .120 cm. 5 indepartati sistematic florile ofilite. piatd sau d r h i z i .. greu. n h z e ovde Amenajafi in modd cefmai simplu &&&a in s u b s ~ nutritive $ permeabil. dbastre sau dbe. flori rqu-grins tn inflorescenpspic.

. .P 30 u r a n d i : n . 'mflorqte In augusr.Suporturi din s&dun'pentru foi lr . flori de cdoarea nalbei. . 1 i : d apdie-& i 7..5 an.Dark Opal". n .-. 3 I Silene & flori roz. -> Cirnbrigo I i 20 cm. I~bi-gd (&pa) Mm spabile. 30 cm i Busuioc uumum b a s h .qii. a. septembrii i: 15 cm. . pereni . parim p nic." '. 1 1 GRUPA I Vanilie '1 Hdiompium arborexens.pa&. u innoqte 01 iuli~xtombrie. paad 'ULUIUJJ I ACOPERITOARE Dr "" p u flori galbene.flori purpurii. .

n eseol a r p ap moqJv .

.

* lZJ2A 1JOq. ! I '%a (m3 09 UWNJlmS .r --r Es!J. 31ub~ ..-- yqwdas-ap "1 a)lrogq sqp3 pou ! ~ C l p @h k~ .E lJ/Q .- J J ~ O I ~ - Y UU O!I - mn a!~qwa~das pugdaul ai~seq@ e q urp a !aleolyp pueld : s ! p ~ u ~ ~ o y rn+lun[ -7 - ~O[t@IS013~ ( ~ 3 oes)70s aa m o ~ ~ a d o 3 v 31131~3~- VLNV1J I . a+* I ' - I ~SU~IS) 'w W p01f..

R ~JO~JZ! qns r q ap J O A O ~ mm10r .

plant5 cu bulbi indepartafi buruienile ~i pietrele..MOUNT HOOD" (Narcissus pseudonarcissus . Involte. : Cf frunzele verde-pai u$or fiecate emit . Distanfa dintre plante ~i adancimea de plantare 8-10 cm. excelents acoperitoare de sol in zone umbroase. Totodatii exist5 plante minunate cu flori ~ifrunze decorative. fndepartafi frunzele plantelor cu bulbi numai dupa ce s-au ingalbenit. : . plasafi T sol n plantele ve~nic verzi la distanfe de 30-60 cm de celelalte plante.De Caen") I . inflorqte in martie-aprilie. flori galbene. plants cu bulbi . plant5 cu bulbi ANEMONE . frunze verdecenusiu. plantafi-i la adancimea de 20 cm.. Sub coroana stufoasa a arlrorilor vara nu cresc tufe aspectuoase. flori crem ce se albesc treptat.': plan^ cu bulbi '(. wide se pot pfanta flori. inflorqe in aprilie.Rip van Winkle") i: 10-15 cm. perens \ NARCISA . Distrugefi buruienile de indata ce aDar. flori dbastru. Pnfloregte P aprilie-mai. albastre sau albe. pe Ibtarii lungi se dezvolta frunze m h n t e . i 25-40 cm. n frunze a d h c lobate. plantqi flori anuale ~i perene. I IFEION (Ipheion uniflorum) i: 10-15 cm. . IniIorqte tn martie-mai. flori P forms de : n ceasd. Dad preferafi un astfel de strat. cre~e. care tocmai sub arbori se sirnt bine $ pot conferi culoare pi pkgilor urnbroase ale grsdinii.DE CAEN" (Anemone coronaria .Mount Hood") i: 40-45 cm. 5 Primavara. rogii.. Mulciti solul cu frunze uscate pentru a impiedica aparifia buruienilor ti a mentine solul teavan. Pentru stratul de flori de v& alegeji numai flori ce t o l e r e d umbra. roz. flori stelate. Afinafi solul ~i fertillzqi-l cu compost. violete sau albe. de PLANTARE $1 TNGRIJIRE ARC IS^ . puteji alege oricare dinue plantele cu bulbi.' violet. miros de ceapi. Risfirafi lujerii pe sol.I Flori multicofore la podele arborilor I In gragradinile toate locuriie disponibife trebuie f o s i l mid inciusiv cefe de sub arbori. ''W Inmuiafi bulbii anemonelor o noapte i n apa ~iapoi plantafi-i.. Amplasafi bulbii cu mugurii ?n 3 Dupa aceasta. fiunze late. asemanatoare ferigilor se dezvold din tubero-riwmi. SASCHIU (V7nc-aminor) XU 1: 10-15 cm. Primivara s i t u 4 a este simplii deoarece plantele hfloresc frumos sub arborii lipsiji ind de fmnzig. T m n a sunt foarte frumoase planrele cu frunzig autumnal. inflorqte in aprilie-mai. de exemplu unele varietii~i iarbP sau unii arbqti. I VAN WMKLE" RP (Narcissus cyclamineus . ovale. 6 . verdeinchis. fibroase. 4 SUS.

. Alte plan te Emdu'~. . . .tufe ample cu hnze aripate. ~ibanorica. .' ..*> - . GRUPA I = ' b -'La. i wde-cenlyiu..+L '$60-140m Osmundarega/iis. - - 1 - . ' ' . d IO IMP ABIIMP ~nemon-. - - n m o n r ~ flori a a u rn a h .I Osmunda .Covor de flori sub arbori I ..Varicgatan. * . 1: 60-200 un . . -a Carex momwii . galbe h formi de cq& flori 10 cm Puschinia P u d c i i n a SCilIoiidesvar. flwi a h a rw b 20-120un u 1 TOAMNA ' Gemium m & flori mp lUI nervatiuni a. cdwi wriinci [ htiihe wen&.

"a- .&i:?j.! .

.

.

n a~p o ala~oefd JOJ~%JJL.*agmauroa3 m 9 u a s i ~ r u ~ asuqd J uns a p u a m u ~ slag if a3neuro.a m y ass a uaur!puog ap p u t q pp .

Plantele aromatice nu necesitH prea mult5 ingrijire. inflorqte in iunie-septembrie. peren% Adunati frunwlla dimineafa. albe. frunze rotunde. flori albe. atunci fiind cel mai gustofst?. . peren5 %1 3 . deseori cu luciu tn nuan~e bronz. inmulrire prin dspdndirea semin5elor \ . nesemnificarivi. peren5 SANTOLINA (Sanrolina chamaecyparissus) ?: 30-60 cm. flori P form5 de n nassure. ciorchini florali albi. '-'7c (Perilla frurescens) i: max. anual5 TOPORAS1 (Viola cornuta) i: 15-30 cm.5 m. verde-intens. Enflorqte P septembrien octombrie. verzi cu parfum puternic. - ORIGANUM GALBEN . In exem~lul mai ios acestea aufost d d t u i t e din de arpagic chinaesc.5 x 1. frunze ovale.. mici. frunze cu gust de usturoi. ~i amesteaqi O el un m a t de n vulgare . Majoritatea plantelor aromaice sunt cel mai gustoase I n a i m de 5 fnflorire. galbene sau albastru-violet apar din mai pin5 In octombrie. florile mici. Nuangele modeste ~i florile in culori pastelate ale plantelor aromatice ofera o imagine armonioas5.AUREUM9' 9: 15-30 cm. inflore$tein iunieiulie. . anualii de \ cwii PERENX (Allium schoenoprasum) P: 15-30 cm.Uecoratr ve cornest!bll e Plant@ h straturi pitrate p h t e aromatice dispuse in forme regda te. Datorit5 recoltsrii si ORIGANUM VERDE (Origanum vulgare ssp. galben-auriu. Formele stricte sunt elegante ~i eman5 o atmosferg de calm. flori sferice rozpurpuriu. frunzele cu miros de ceapii sunt asemhiiroare ierbii §i cresc in grupuri. Sunt foarte importante bordurile ungorme.. verde-intens. inflorqte in iunie-septembrie. inflorescence albe din august p h 5 in septembrie. frunze rop-purpuriu-inchis. frunze p h a s e . 1.- BUSUIOC albe sau roz apar in iunieaugust.Aureumn) 5 comport de 5 cm. ftunze ovale. frunze rotunde.. inflorqte in iulie-august. viride) i: 15-45 cm. Plantele din straturile regulate de plante aromatice u r m e d linii drepte sau forme geometrice. / P r e g w un && dm 1. fin parhmate. arbust cu via52 scurta.8 m. comestibile. perenii ARPAGIC CHINEZESC (Allium ruberosum) i: 30-50 cm. flori albe.W (Origanum vulgare ssp. Af&nag s l f mu 3 pan&la adancitnea d ~ 9 cm . ins5 au nevoie de mult soare si sol permeabil. argintii asemkiltoare ferigii.

~ e m q20 & lg . po~ocalii. b* p I: max. I ' CARTEA Strat de condimente GRUPA I 31 U t e plan te in stra turile de condimen te PLANTA Santolina DESCRIERE I I (shgal Santolina rosrnarinifolia. I: 30-50 cm Thymus vulganis. ofidnalis. I: max. flori gdbui. flori abc si mu Viorele ISBN 978963-8609281 . flori sracojii. flori mgii.BILE 1 I Nepeta (dreapcr) I a i . P I ~ X ~ & A M ~ ~ = - Conduqi Trop"1run.vqnic verde . h z adculare. - 1 Hyssopus of?icids ssp. : . 40 an. . h n z e netede. I: 20-30 c (dtea~& : DECORATI 7 .flori galbene.5um chamaedrys. flori galne bene. vqnic verde FRUNWS FRUMOS l Dumbet i mr - - --srm l . verde-lnchii. flori roz sau mov. .i: Petrdnurn crispurn convar. Intloiqte In ocrombrie noianbrie..frunze verde-cenqiu. 10-40 crn uffiticosa' .77~ - I I - " 7 . rqii.I: 90-120 an .X 2--s (s&gaI Pmunjel cenujiu sau roz-purpuriu. I: max. 100 cm. InAo- m Salvie (sringa) Criite (dreapta) 4 Savia degam.

.

ci mai ales Ltoriti florilor aspectuoase $i h z e l o r Padimate. hdepsr- Udafi doar daci solul s-a uscat ~i sub adancimea de 2. (Rosmarin us oficinalis) i: 30-1 50 crn. f: 10-30 cm. flori n comestibile. j (Allium schoenoprasum) P: 20-40 cm. Multe dintre acestea. ies past. galben-auriu ce e m d un padim puternic de 1~bmaie. inflorqte P rnartie-iunie. flori violet-albktrui. la 45 cm de margine. grow& gt9tdafi-l$ urn-l pentm a re mmpam. Plantele recoltate se pot folosi nu numai pentru condimentare. iar garoafele primjvara. ceapr peren3 piticti. h fm. cu frunze aciculare parfumate.. n frunze cu miros de map$ flori comestibile in inflorescence tip de NB m I p&n&at.tulpini tMtoareS-s&j 5 tap buruienilecu rlpiliga. frunze mlunte. .brumoase. parhmat-aromate demolthdu. iarna necesiti%loc ferit de ger .5 cm. Merid s l cultiva~i condimente: florile gi frunzele lor dspkdesc toatg vara un parfum plkut. . % '$ 2 PlantaJirosrnarinul T partea n stCLngH. iarin fafada str tului doi cimbri~ori o garoafs. ~i la distanw de cate 25 cm. nepreten tioase.. miirunte.lu rnulcifl stratul. plant5 *toare formand un covor (Origanum vulgare) 25 cm. amplasati rosrnarinul in cask THiafi origanum ~i ceapa perens pitica toamna. priveligtea frumoas5 va suplimenta avantajele anintite. D a d alegeji plante condimentare cu flori aspectuoase. fmnze ovoide. Plantele condimentare sunt ideale plante de culturs ale terenurilor d a t e in dogoarea soarelui. larna. 4fim@i bn s M &e pe hn&l gw'i. 6 . plant5 tMtoare. 3 origanum. p e r e ~ (Dianthusgratianopolitanus) P: 10-20 cm. plants cu bulbi. ci gi la prepararea ceaiurilor medicinale sau a potpuriurilor. flori hflorqte in iulie-augur. la 30 cm de marginea stratului. ce se davolts P msnunchiuri. iar in dreapta. peren5. roz-pal. l&iiemdu@ pzimCLmlhs . tufi mediteraneanl. tolositoare I CUftivareaplantelor condimentare este atractivii nu numai prin ingryirea simpli. in soluri sLace produc mai multe substanf~. Majoritatea mirodeniilor se davolta optim in soluri permeabile.aromatice.

.

.10~ EJfn y s auljnd !S q u n unrj p ~ n ~ pour u -asn eu .r~ . .. ~..2. i .i u i p ~ a~r~osi~aa33t. n a3 nv *e(i.. .13 ur n2 a a 3 ~ ~1.a. d ap afiijizoduro3J uns m u o d d .

Sunt decorative cascadele ce se revarsg in lacul din grading.Folossind blocmi de piatrii. ferigi vqnic verde.Aconitifolium") i: 3-5 m. 1 m.&CONITIFOLIUM" (Acerjaponicum . la bqwtd primiiwif hdcpart@l-im w L inferlo~re. pe plantele femele P mai apar paniculi n alb-gdbui din care mai tPrziu se dmvold bace rogii. pentru a produce fructe plantagi plante femele p masi cule. i Punegi plantele in apropierea unui pPrhu rnic. rqie sau uneori bicolore. arbust Indesat. portocalii sau galbene. izvoare $plante. . lucioase. roz. in care circulagia apei este asieurats de o pomp5 de recircilatie. Aceasta se compune din pugine plante vqnic verzi completate de ferigi. a d h c lobate. ?nfloqte In mai-iunie. amenajag o graw&ni cu efect Gridina j a p o n d evoci frumusegile naturii in rniniaturi. florile ripstoare rap-purpuriu infloresc in aprilie-mai SCHIMIA (Skmmia japonica) i: max. copaci rnici ~i a r b ~ tcu flori. frunze enate verde-mediu & de 20-30 cm lungime. Plantele praentate &ai " locurile serniurnbroase ~i solul acidulat. flori campanulate de culoare albii.. jos L L CALMIA ( W a lar&lia) 1: 2-3 m. arbust vqnic verde cu f u z e pieloase. verde-inchis. necesita protejare Pmpotriva (Polpodium vulgae) 1: 25-30 cm. toamna devin rqcat-intens. cu frunze vqnic veni. frunzele verzi. ARTAR . perenl I Dgdikm&&~i$~~l a0 celorlalte planto.

aprilie-mai. Rex cmaa &riFoliaU. 1: 2-. intloqte In martie-a~rilie:1: 1-2 m RI I I ~ mai. E 3-12 m PNn ornamental E I Pmus triloba. roz.3 B IMP ABIIMP SRL ISBN 978-963-860924-1 . flori cu partea inferioari roz.%!Pj II Lair {&pa) Chipar.Umbraculifera". 1: 6-24 m bt.~ Pinus tftunbergii. non ane p roz. frunze aciculare vcni. sepcembrie. 1: 1. arbore fndesat cu frunze aciculare rigide. lungi.5 m ~ ~ ~ ~ bace negre h . hfloqte tn apiie-mai. u c &*$:WcrQ Ph w japon~ u Corn chinezesc Pkm deasiAora . E 4-6 m corn[ 1. IIC s I I ! hb~a) - ramu~ male Magnolie (&pol) Magnum x sodangiana. flor~ Invoalte. vynic verde. k 3 m Pmw scrmlara. b& w.G&I japoneza' GRUPAI 33 Alte plan te in gra'dina japoneza' PLANTA Pin negru japon~ DESCRIERE -.

rn . m-~ . @ Printr-o phnifcare corespundtoare chiar ji in gra'dinile mici se poate reafiza o unitate armonioasa' de Aori decorative si de ~ l ate le~umicole n utile. y .0 Amenajarea unei gridini mici 0 .- ? .

\ .. distanp dintre plante: 40 cm. se planread de la mijlocul lui mai pin5 cel tirziu la inceputul lui iunie. asrfel stratul va fi i decorativ pi plantele mai shinlroase.. florile albe.. florile rip capirul infloresc din iulie p l n i in septembrie. . iar ca strat superior humus. inflorqte in iulie-octombrie.y L I-. > e + 7 .:-n: L > I . roz. boabe mari gi flori decorative. frunzele exterioare pot fi culese continuu incepiind de la jumltarea lui iulie. 4 m.F 1 PLANTARE $1 ~ N G * DALIE I n gsdinile foarte mici puneci plante ce se dezvold vertical.Feurio") . Construifi intre strazuri . I Plantati in straturi florile anuale cultivate tn prealabil: pufulefi. ropii. & *. deoarece plantele care se davoltZ orizontal pot atkna peste marginile acestora. florile albastru-violet se deschid P iunien I RUJI GALBENE (Rudbeckia hirra) plantele pot fi crescute h prealabil in locuiny3 tncepind din martie. ..? . fn cele ce urrneaz3 v2 prezendm dteva rnetode optime. P u n e ~ i i florile p planrele legumicole mixt. 2 / ORNAMENT^ ' (Phaseofus coccineus) 9: max. roz sau Pn'mtivara amestecap sblul c compost gi Tngr&irn&nt u . rfsadurile se p l a n t e d fn strat de la mijlocul lui rnai. poare fi recoltad la trei luni dupa plantare. n wi 1 / CONOPIDA tiMANGOLD DE FRUNZE . florile gi roadele lor se produc la inid~irne. rkadurile se planread fn strat de la mijlocul lui mai. 1 3 rasadurite planhlar an&b cut& vate tn prwlabil F l r knb. tuberculii se adunl toamna p se duc la iernat i in interior. florile albe. Depunqi un strat de drenaj din crengi. de cum se form& cfp%ylnilerlia~i frunzele superioare.FEURIOn (Beta vulgaris ssp. Alege~i legume cu perioada de dezvoltare scurrii. flori in toare culorile in afad de albastru pi negru..F . regina-napfit. dupl ce plantele au fost cultivate in prealabil in camerg inceplnd din martie..- -. Marcafi ~i executati drumurile. violet sau albastre se deschid in maioctombrie. Plantele @$Htoare plantate Ihn@ suporr sau cele altoite pe tulpinii Inaltii necesit2 spa~iu mic. ?mprejmuitistraturile iniilpte cu perefi de 50-60 cm. anuall 5 La mijlocul lui mai plantali fn (Petunia) rkadurile se p l a n t e d in srraturi de la mijlocul lui mai. organic.t . anuali Toamna pregatifi griidinile. vulgaris .. botrytis) dsadurile se planteaza de la mijlocul lui mai. apoi rulouri de gazon ~i compost crud. anualP 1 . * Vegetatie a bundent i intr-un spatlu mic\ I I .VULKAN" SAU .. \T. RIY-NOP'JII SANDER I (Nicot~anax sanderae) pot fi crescute in prealabil fn locuin# incepind din martie. Economisiri spa~iu prin straturi indgate. petunii. semsare de la mijlocul lui aprilie pdnf la inceputul lui iunie. 6 --A . anual5 jurul suportului cate 5 boabe de fasole ~i semanafi mangoldul.I . _-/. (Dahlia) ruberculii pot f planta~i i incephd din mai. astfel p u t e ~ planta ~i recolta de rnai multe ori pe an. LLJ-. rareori bianualf \ PETUNIA (Brmica oleracea var. din caramiti vechi.-. in locuri ferite de inghe~. Umpleti straturile. anuala T PWULETI (Ageratum housronianum) se p l a n t 4 in gkidinii de la mijlocul lui mai.Vulkann.

L .miaa ~ f l o uplrfwmqugabcrl. 3 m k 5 PLANTE LEGUMICOLE lncepdnd din aprilie.. pate 6 planrat $ In suaruri flnri MII I.'.. . r ui ' . ~ 1 1. b ~ ~ ~ ~ l 1 1 .. I . ~ ~ i ~ 1 ~~.I! . -u* O IMP ABIIMP SRL .. . ~ .w a j a r e a ~ n eg i . . l M k e p Itn iuni1spugv~t. . I\:.:~ ~ ~ ~ . dp necesita spafiu mic..- l.i de davoltare.. recolt5 din iulie die 1 I. . I 8 - din apriie.. -. 4-0 ~ ~ t i r n & Salsa de rol - I PLANTE POMICOLE (DEOSEBITE) m i 9 . GRUPA -. I 4~ ~~I!. . marginea drumul~ri 1 - RO-P-02-10-026 ISBN 978-963-86092-8-1 .. ~ ! ~.: 1. I .. 1 perioadi scurt. - I 1 .- 34 . fiunzele exterioarese cukg din iunie e coc ma1 repede pe pomii m .

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G ~ D I N I I GRUPA 1 fr - -- Idei de plan tare Flori an uale pestrite I i Florile de vari simplu de ingrijit fmpodobesc cu minunatele lor forme ji culori toate coljurile insorite ale gridinii. .

. perenl dad este jinud la iernat P cas5 in loc n ferit de ingher .-. ins5 nici cele cumpiirate de la produdtori nu sunt foarte costisitoare. Locurile goale din gddin5 se acoperii astfel. (ala Dhi) dente. mov sau purpurii. Replantarea stratului in fiecare an cu : flori de alte culori sau specii ~i soiuri noi nu necesitii multii energie. tuberculii se scot toamna din p h l n t . . Cre~terea ingrijirea florilor anuale este foarte simplii. 4 8 PLANTARE $1 ~NGRIJIRE k C DEGETAR ROSU (Digitalispurpurea) i: 90-150 cm. Cele mai ieftine sunt cele crescute personal. 2 La finele lui aprilie plantati dalia. Plantafi 7 n fundal degetari rofl la distante de 30-40 cm Tntre plante. si Majoriratea florilor necesit5 mult soare p sol permeabil. fnvoalte aseman toare cu cele ale cactusului. 1: 15-45 cm. : flori campanulate r rogii. Neteziti solul cu grebla.si se pku& in loc ferit de @her (Phlox drummondi) ' . hflorqte din iunie p h 5 fn octombrie. 6 ! .. ovoide. infloreste din iunie p h 5 in octombrie. uniform i umed. in scurt timp cu covoare florale. frunze lanceolate.5 x 2 m. 3 4 La mijlocul lui mai plantati himenostema ~i sdnteiuta.Pete cromatice in bitaia soarelui Pute* amenaja i e h ti in scurt timp straturi de flori anuale mdtiwlore. albe. Pnflorqtdin iunie p h l in augusl frunze tomentoase. Experimentele cu flori anuale pot fi foarte dis-1 -. Sipai solul ~i amestewti plmlntul w un strat de compost de 5 cm. anual5 n Dt@ prknaPnRorire tuntie# xlnteiufele pentru stimularea dezvolt5rii noilor boboci. care hfloresc luni intregi. mov sau albe form& ciorchini inalfi. deseori I ~colore.frunze divizate. 7 I Pregatiti toamna un strat de 1. tuberculii. flori scelate roz. florile roz. . puiin. amest$c@i solul xos cu compost gi qlantafi . h f a p pietrei facqi gropi de plantare. din seminte. de regull bienali ' / CERCELU5 (Fuchsia) i 30-100 cin. tractive. Innorqte din r u v t ! P seprembrie. iar intre ele puneti cercelugi. 1 W a f i o piatra frumoasa In mijlocul stratului. pwpurii n u dbe. toxic& pland r peren5 care tr5iqte .

Flori anuale pestrife

.,

,! /!ijiy! //;Rll(j!Iit~I/jI/~i~i ....
. . dI

. ..

,

GRUPA 1
-

30

1:
PLANTE ACOPERITOARE
' I '
I ,

Alte flori an uale
PMTA
pirid Ciucu$oari (dreapra)

ESCRIERE
Lobelia &nus flori ; o n u &IR; h50q x in mai-octombrie; P: IUI> cm
Lobularia maritima; flori albe sau roz; idoiqte in mai-octombrie;1 10-15 un :
31
I'

lLtll:*

l>JL,,

"

11,

Floarea de piatd P o d a m grand~flon;8ori dbe ~i q%a @bui, inflorefte in mai-septembrie; t 10-15 a n

I
I,

Doroteantus
P 9

Domtheanthus bellidibrmis; flori royii, dbe, moi inflorqte in iunie-august; 1: 10-15 cm 1 ': 11(-~11i 1 7 Goderia grandiflora; flor~ roz, r q i ~ albe, q t e hiunie-ommbrie;f: 20-40 un

I II"~H,O

PLANTE SCUNDE

w

& @&

-.

1

Creasm coqului Celosia ~

(dre;lpal)

n .Crisratan;flori gbui, roslauce; m Wlorqte hiunie-septembrie; 1 30 un :

I

td S&

o&in&;

flwi

Limbqoari

Ib&s mbdIata; flori albe, roz, rqii sau mov; tnfloq t e fn iunie-august; i: 20-40 cm

I
I

Kegina-noppl (dreapra)

kwh Nimriana sylvestris; flori albe; EnHorefteiunie-

I
,&
IMP ABIIMP SRL

Floareasoarelui. : . ,

-Ha

mtembrie; toxid; I: 100-150 cm

Canna in&; culoarea tlorilor variazi hue galben @ verde; Wloqte in iiunie-octombrie;1: 100-150 an

n

a u r p ~ ur 3 a3rpa ~v ass
* n

rzueur~n2 r uad JVJJS n ~

Gridini fium oasa' fi utili
S;idip'phe fegumjcofe gi condimentare h partea h o ' a y r accesibila'a gidhii.s n tgi o ' :
D a d suntqi arnatori de m h d r u r i apetisante, plantafi in gr;ldin5 d k u r i de legume pi condimente obipnuite, pe care le consuma~i zi de zi, pi delimtese mai rare. Alegegi pentru acest strat un loc insorit pi aproape de budtikie, pentru a avea ingredientele in apropiere. Ca plante de bordu6 aspectuoase, szdiji salat& pstrunjel pi alte plante. Planrele legumicole pi condimentare necesiG soare gi sol permeabil, bogat in substanfe nutritive. Inainte de plantare incorporafi in sol mai mult compost d d t de obicei.
C R I ~

I I

1:
-

L . L PLANTARE51INGRIJIRE
SALATAC~PXT~X ;
( ~ a c t u sativa var. capitata) a ' ?: 25 un; dpIIfgni voluminoase, tari: frunze barte uocante; rbadurile 3n aprilie- ,

I

I -

(Chgaanrhemum coronm-w~ 75

cm; flori a s e m h Z w marpretelor; PnfloreSte iunie-septembrie; f'% cenqii; flori gi frunze mastringenre, bune pentru &a ~igarnituri; semhare: mar& mai; a n d 5

,

- (Rosmarinusofidnalis) d cu frunze verdc-alblcrui, d I t o a r ef d o r
Primavara devreme pregititi o suprafw de 1 x 2 m. Afdnafi solul, incorporafi in el compost $i ingri$imdntorganic jurul stratului plici 2 de pavajinaspectuoasepepentru a facilita accesul la strat orice
Agezafi

vreme.

MU$TiW ,,RED GIANT"
cu nervafiuni rogi bune pen salate; muah

(Permselinumcrispurn conv. crispum) 1 25-30 un; frunze dulci P : n mhunchiuri, puternic gofrat verde-profund, bogate P n vimrnine; sembare:

h aprilie, plantafi T mijlocul n
stratului gi in ghivece salata dpipnii, la dreapta sa d a t a romanti, la a n g a ceapa.

Serninafiprintre crizan4 tern. dreapta,elefundal, in pune$i rozmarinul ori scos din
La

container, ori impreuni cu acesta.

(Lactucasaciw

P: 20-35 cm; dp@hi hie, cu fiunze erecre, ondulate,

SALATXDE POI
(Lacma sativa var. u d s p )

1 20-30 m h z e dulci, ondulate, : ; In rozete Iaxe; plantarea &adurilor: din apriIie; a n d .. ,.
veni sau verzui-ropt-maroniu,

CEAPX ROSIE (Allium cepa) 1 45-60 un,frunze verde-albhtrui, &doash,! : asembgtoare ierbii; cepe gustoase cu wnai

v d a u rqu-mmniu; gust q o r a~r40r; plantag

in bordura stratului semiinafi mu$awl ~i pgbunjelul. Mentineti solul reavin. ?n fafi plantafi d a t a de foi.

5

numai frunzele pe 6 care le vqi consuma imediat. Daca afi recoltat complet
J.i ,-

plantele de un anumit fel, adifi un rind nou cu plante de alt soi.

paB:aTgmq
!span aupp aaqiay d n p !,?pl!qnsl$'

pas

molpm aIosEj

GRADINII

GRUPA 1

unden t i de flori

Trepte florale vernale

taji pe ziduri scun de, golqe plan te
;.t~-bdceformeaza' covor ji

pot fi fi..

vr

a1blogul fzm nes eneau e3 aqp 'a1e1d 'a1uap!ni aI!JoD 19 ! F 'mpyps mmop3 ap uou f u n 09-0s:J ( ~ ~ .! 3 ‘ ‘ urnd~) Jl!== 3"ywoSn3n13 %!~U-A U!P a l e ~ ad !pm-apd~ UJa ~ b l o p g rzoJ !I ~ 'AOW p J ' uog ZZ€nUJ o~v= j 3rub~ <I-< : I >Jl?OA03 vmmv (PJ~~qngr) !n!hum-ap~ar\azuny 1 .UXI !n!hua3-ap~an?rimy 'aplan ~ I U ! s ~ n y .a ~ du& h o ~ ~:ara!ur ap mylad r :a n. N ~ A eua~ad !!mar\ s r u b ~ 'aseo!snj 'asrrpuj azuny :ayun!-armw u.IZI.

3.'3U0103 m . :3 a alunr a b i o :ZOJ uolj :equa(q d t p e ~ s ~~ -.q03-e $ L l l bE mrnso-ea.+ I------ ..un g-01:n!~u@e-ap~a~z u y ssn2nr .. (EIOWJP) $!ulaq9a~n p ! p p as a l p ..H E ~ ~ I S ) t %.. q..-! I 4 .-. !roltu ap apolj : o n F e F rnnu. o OE-<I :1 '!I"10!" n J. .

*axoJnpa aap 0-JJ u wipr.12uip map rrrrrojsmn ia p3un\ w p a m\d aawy ~ a\i~op.i . y p m ap tyog m d i i ~~ A . .

dispuse pe tulpini lungi. la sf2qitul verii Inflorqte din nou... vqnic verde. albasrre.Ztphirine Drouhin") i: max. g TRANDAFIR U R ~ T O simple. flori simple sau lnvoalte. violete.iei de culori pen~i tru ca priveligtea s5 fie cu adeviirat irnpresionant5. verde-cenugiu formead covor vegetal des.Sirbiitoarea sim turilor Bolts de trandafiri Inmiresma$ fi covorul pestri~de flori perene produc un efect impresionant pe aleea din gridink Bolta de trandafiri irnprurnutii o nor5 de rornantisrn oridrei gr5dini. cu ma gini yepoase. palmate. inflorqte fn iunie-iulie. hflorqte in mai-iulie. inflorqre din iunie. frunzele asemhltoare firelor de iarbl. inflorqte In iunie-august. parfurnul lor suav. albastre. perrneabil. verde-lnchis verdc-cenugu. vqnic verzi. frunzig lucios. soi vechi. flori cu parfum puternic de tranddr sabatic. pathmate. inflorescen~e cu flori m h n t e . brans pentru albine. flori globu loase. Ikos-p5roase. albe. & mlnunchiuri dense. Alegeri trandafiri cu parhrn inrens pentru ca piigind pe aleea inconiurad de flori s5 v5 rkfeye .BRILLANT" (Sedum specrabilis . Plantele prezentate aici prefer5 soarele gi solul bogat in substanje nutritive. Acorda~i aten~ie cornbina. frunzis IARBA-GRASA . perens i: 20-30 cm. peren3 I - - tran?%f~m. peren3 i: 30-60 crn. roz sau rogii. fru ze verzi. Este importanta situarea srratului .Brillant") pentru a supplantelor.f&~ @W$ 5 -mrw&*w .~PHIRINE DROUHIN" (Rosa . flori mari. flexibile. frunze verdecenqiu. padimat de trandafir de Bourbon. Trandafirii se pot asocia de rninune cu perene Enrniresrnate gi plante de bordura. cu p&m condimentat. roz. TR~NDAFIR URCATOR . fepoase. perens CIOBANULUI (Echinops bannaticus) P: 80-120 cm. inflorescenpeforrnate din flori mici. 3 m. frunze verdecenu$iu.. .. soi cu o singud fnflorire pe an. inflorqte in iunie-august. vqnic verde.si calitatea solului. alb-l?iptos. peren5 (Scachys byzanrina) i: 10-35 cm. semiinvoalte.

Dufrwolken.Dianthusdelroides.flori ro$. toxic4 MpoIia H s d. infloqte tn aprilie-mai.3 m. i: 4-6 rn Wisteria sinensis. ciorchini de flori lungi. 0. flori albe. hmk f o d covor v& t: 25-40 TRANDAFIRI Hibrid de trandafir Rosa . i:2-2. oflori 4. t+ & .1.2: 3-3 m n RO-P-02-10-030 7 ISBN 978-983-86092-51 .flori roz.5 m -IIWUWUU - - & I .5-1. PI qre in mal-mnie. albqrri.k 6-10 m Daphne maenurn.I Syringa vulgaris. tnfloqte tn iunie-septembne. intloqte h februarieapdie. xi l I a lll l . inflorqte tn i u n b tnflorqretn iunie-august. T aprilic-mai. flori albe sau r*~. t: 10-15 c mai.

cu inflorire indelungatii. cultivind flori h a t e ji zvelte.SUGESTII PENTRU AMENAJAREAGRADINII GRUPA 1 Strat pen tru flori inalte multiple. .

a xu 4- I ..

110 cm u u . Infloreste tn iunie-ocrombrie: 1: 50.~ ~ .1: 1-2 m -- ISBN 978-963-8609 . I I I . mz. flori galbene.Pink Meididand".*I .Strat pentru flori lnalte GRUPA 1 39 A lte plate in qtra tul cu flori PLANTE inalt~ DESCRIERE Helenium . 1: 80-200 cm ~ . hfloqte E n iulie-septembrie. I I I I I I I . ra. flori aibasae. hflors re E iunie-iulie 1: 100-250 cm n ~ d t o r Rosa . ~ ~ W R P I P .Kanarian. flori albe. albe.I . portocalii. .mgn. I: 100 cm -. iunie-octombrie. Wloregte i iun-brie.dph&um. ' ~osrnos bipinnatus.i .flori albe.. galbene. rqii. I ~ .

iiin gridinile din faFa a :i ) .idini interesante.P I SUGESTll PENTRU AMENAJAREA GRADINII . GRUPA 1 - Pe terase . chiar ji pe terenurile mici pot fl amenajate gr. 7 F- Sempervirescen te pitice in vas ' -- Plantbd forme ameliorate spedale de sempervirescen te pitice. yr - .

.

I m 00-01 !n$nuaj-nnsgqp :I auadai ary !a!p!-ap! ul a ~ h o prwnepeod j -I= $"!d .

.

peren3 /" . peren% CERCEII-DOAMNEI (Dicen tra eximia) i: 20-30 cm.Moerheimiin) 1 5-15 cm. conifer pitic.SPESSART" (Geranium macrorrhizum . infloreptei'n mai-iunie. I \ C% form& wvor vegetal. frunzele cu p a r h picant capltii culoare autumnala. f u z e cenqiu-verde. formead wvor vegetal.flori roz-aprins.. respectiv sa armonizqi perioadele de Pnflorire.NIDIFORMIS" (Picea abies .. puternic expznsivk BRUM~ELE . acoperitoare de sol taratore.. galbene.DAISY HILL" il) (Phlox subulara "Daisy Hl" i 5-10 un. vqnic verzi. perenl MOLID . Stratul praentat mai jos este compus din patru soiuri de brumarele cu frunze subulate. flori milrunt%.Nidiformisn) P: 100-150 cm. pereni 'I' r'4 BRuM~(RELE. intr-un loc B R . frunze acicun lare. necesita sol cu humus. vqnic verde. frunze aciculare verde-mediu.Mo-~ (Phlox subulam .1 cm. form& covor vegeml Pntins. m W N Bm Z (Phlox subulaca . fiunze aciculare.Covor pestrit de tlon I Amenajag un strat de o h u s e ~ fimecawtoare prin asocierea de plante e perene acoperitoare de sol nepreten$oasefipfante pitice cu tdpina' lemnoasi. inflorepe in mai-iunie. flori alb-roz. hrana pentru albine... formead covor vegetal. . dteva plante scunde.@or+ Pn ap&emak frum acidart. culori pi forme corespumi5toare. pereni CIOCUGBERZEI . lnflorqte P aprilie-mai. : infloqte in aprilie-mai. Gr3dina de plante acoperitoare de sol p a t e fi la fel de multicolor2 fi impreionant5 c pi cea format5 din plante halte. flori roz. cu cona difia sa asociaji plante. Aceste plante sunt de fngrijit. 0 b m d covor wd. cu tulpina lemnoasa ~i perene acoperitoare de sol. pereni z I CIUCU$OARA 9 (Alyssum saxarile) i: 20-40 cm. : flori roz-fnchis. O w n Blue Eem9 9: 5. flori asemanatoare ferigilor.flori db&gm-ayd.Spessartm) i: 20-30 cm.. frunze penate. Pnflorqte P n aprilie-iunie. partea superioar5 a tufei se adsncqte in forma de cuib .

F d Us!SmW a 9 W IISOH I$ Zo‘lr . !nun :1 .$IOF-ZOl 111 m oz :I ~auqwacbs-~snWle&uopq q FlOU ! .un OZ-<I:I Aun!-!w q ahog.

.

fn conjurat de flori fn ambianp emanhd calm pi linipte a arbqtilor pi a plantelor urca'toare m a t e pe suporturi viputeg relaxa i && h COrnGW (Clematis via& . CiiLM .5 m.Beety C4+4) 1 3-3. Inflorqte P iunie-iulie. ovale. cu wndijia sg asociag flori ale &or perioade de Inflorire se succed. in forma de farfurie. Enflorqte in mai-iunie. V3 putefi delecta de acest loc de primsvara pan5 toamna. fiulaze ovale I - Arnenajagi In grzdins un loc de recreere inconjurat de flori. toamna se colored in galben sau portocaliu. L RODODENDRON . plant5 cu bulbi /. frunze verde-inchis. verdeupiu. frunze mici.Mariesiin) i: 1. frunze vqnic verzi. lucioase (Veronica austriaca ssp. I E D E . In f o r d de c l o p s infloqte fn iunie-idiq fn septembrie M o r e p din nou.15 m. J I CRW REGAL (Lilium regale) P: 60.2-3 m. flori stelate cu parfum dulceag. padimate.8-2. arbust cc se extinde lent. toxic2 j -. teucrium) i 15-60 cm. Plantele urdroare crescute pe suporturi de lemn ~ p r o t e j e d de v h t .ROSEUM ELEGANS" (Rhododendron . Pl5cile de pavaj q a t e P fafa bhcii Impiedid n uzarea ierbii.i u n i e ~ ~ frunze verde-inchis.Roseurn elegans") i 1. perm2 (Saponaria ocymoides) i: 10-20 cm. 9 albe..este ornat de o dun@ roz1 mtaniu.. vqnic verde. Alegefi-le astfel i n d t s5 fie prinrre ele pi dteva flori inmiresmate. de privirile indiscrete pi v5 indnt5 ochii cu privelitea minunat5 a florilor. precum ~i sol bogat P subn stante nutritive pi permeabil. plant3 urdtoare cu : tulpin8 1 . ovale. roz. inflorescen5e compuse din flori albe cu desene gdbene. frunze hguste. i d o r q t e in mai-iunie. frunzele Inguste. L inflorqte In iuli~. inflorqte in m a i . frunze verdefraged.. inflorescenfe : mari compuse din flori purpurii. de pdnie. : cu desene galben-auriu.150 cm.4 m.. frunze M t o a r e .DAVIESIIn (Rhododendron . flori albe. flori-lumhare : albastru-aprins. tomentosum . Plantele prezentate aici necesid soare.GOLDHEaZ" ~ (Hedera helix .. arbust b r m h d covor vegetal.Goldherz") I5. in form5 petalelor dosul .2-3 m.Daviesiin) i: 1..e flori albastre. n cordiforme.MARLESII" (Viburnum plicarum f. ^ d o q t e in mai-iunie. inflorescen~e plate. perenii ' RODODENDRON .

n?@%-apM W fa Z-1 4 R v k - :wqp YOI'aqp p o ~ rdw~ '!!f01 f guaiad ?an 1 .a** q q s w t r w x ~ !alewrylad 'alalo!n !JON :esaromau e!npS - " 0 pr~gl Wqam pqd :m i-2 :! r ?~'!!h".@ .:"~-uJq@ p r a d fun08-05:J !JOB r&p!p$ - :-~'. :J !ripe ~ ~ 3 "sPlO9" &P.4JBEqp w 1v*m109.

n.' .

pe Tndep&t@i regulat florile ofilite. Plantaji pe balcoane sau terase flori a &or parfum v5 ademenesc ~i dupg ~ p u s d soarelui.15 cm. frunze lanceolate verde-inchis. a& wodimatat se mamiid cu d e a&e f&@Iut. " A&rcp 2n iunie-august. Florile albe ~i frunzele pestrife stducesc indelungat dupi amurg.Spectra Weii3") 1 P: 25-40 cm.. florile albe apar in iunie-octombrie. anudi S m m A (smto1~~a chamaeqprissus) 1 30-50 an. s cqlr5 cu ajutord e ~etioldui frunzelor. c h d parfumul lor este foarte intens. trebuie pus5 la iernat in locuri insorite. (2ImdArrS (Clematismontana) P: 6-12 m.Ingobertn) i: 9 m.VARIE (Glechoma hederacea . frunze verdecenu~iu creioniri albe. h n z e sectate verde-albbtrui. tlland GLECOMA . h n zele verde-cenupiu cu p. cu plant5 ag555toare vqnic-verde VeriBcgi u d w d u l u i ~i vremw midi udafi n'lnic. florile violet apa in aprilie-iunie. J ! & x E I P' (Hedera helix . trebuie iernad P locuri lnsorire n la temperatura de 10 "C. la temperatura de 10-15 "C. flori albe tip " " " capitul In mai-octombrie.. simple albe sau roz ^doresctn rnai-iunie. pereni 4 REGINA-NOrpI SANDER ~idii : t i: 25-50 cm. florile parflmate. mai taniu planta se . Plantele de ling5 terasii au efecr elegant atPr in timpul zilei d t ~i seara.Florifedbe reflects" lumina luminhd In orele amugului &d florile pestrip nu mai sunt vizibife. 6 kg@ liistarii d m a ~ l ucte i supott. 5 va ci@ra f5r6 @jutor. fiunze lanceolate. flori albe aprilie-octornbrie.peren5 SPORUL-CASE1 SPECTRA WEISS" (Impaties Neu-Guinea . Cornpozi~ia imagine esre aldtuitii din plante cSf&ate din pe pere~i plantike in c i u b k Florile ~i frunzele h c atractive sau terasele in special seara.fn imagine q t e : pe ntlpinil halt% flori i galbene fn for& de nature. anualii i (Argyranthemum frutescens) P: 30-100 cm.Variegatan) i: 10. l5starii at2rn5 tori sunt acoperifi de frunze rotunde cu marginea albi.

~ W ' .l-&oBq % nnes aqp "P-Z =p!-JF! :arumE .i.

.1 1 I SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G ~ D I N I I -. situat5 la nord se poate fnflum usep prin sidirea de plan te adecvate.- e Griidina este o parte a casei In trare urnbriti Gridina de hjada' umbriti.

.

.

.

AN- .

m.l l m d 1 I h d u l a angwtifbfiia. q i i . l: 3-12 m Maocbier lmardcii:flori dbe: hflorqe $ aprilie-mai. roz. k i . flori dbe. flori albe. Mlorgte t: h iulie-oaombrie. flori albe $ @en InAoqtt h iunieseptembrie. 1: 60-120 an 1 ?::-2 M~galttt? africane 8 - Dimorph~uheca sinmra. t: 68 m 1 1 I 1 ACOPERITOARE DE SOL ~FLORITOARE brumare~e \ m o x subdam.1: 30 an Flwe C pi . flori violete. lnfloqte b aprili-rnai. 1nfloreg-ein I Flutuq k-1 Carmas bipimms. flori vauna ae la alb la rqu ~i vide%tnflo n b a p d i e r n a i .plan te in stra tul aflat la soarL PLANTA I 1 Pmussenulatl.

U ~ ~ranIruam ~ u a rap1 a . IB d n ..rm dy UF . R .

.

!!XU j M ZOJ - q$cl@ !log .(E~UF~ rqp !S auaqp% p u o d POU :eJeqo/J!pu % I 1!13ouren W O L H ~PV XUWLd m 51-01 7 ~s&e-prn u~a ~ h o p. ' e r o p ~ ~ d 'a WC~JIO~ ~ L u .r% aP Qpw .~ ! I @J mJg !JOB ! ~ 0 p J I d p VJ~po3 m wz R 3 qa~hopl w.

a . ~ l ~ u a v ~ p i * i ~ oap 101103 un Jo\inysnuI ~ i Uyi j a u ~ a ~ q u I v I . f. 4 I J O n3 mrqd a ~w uip JEJJS un ..

ciorchini de f o : m&unte..Himmelblau") Gardul sau zidul din fundal ofed un decor deosebit stratului T: 3 m.. anual5 1 . crqtere tufoas5 P covor vegetal. . flori simple. Amplasati tutorii destinati plantelor agigtoare. Diviza$istratul qi plawi jab@.ACCENT RED STAR" . 1 Afan@i adhc strerM. soi scund. anuals De la mijlhwl lui mai pun@ T fa@ tutoritor Pn p8mant n zorelele h ghivece. in forms w n i d .LADYIN RED" (Salvia coccinea I .Lady in Red") l P 30 cm. frunze verde-Pnchis. crqtere tufoasii in wvor vegetal. infloretre in mai-oaombrie. rogu-stacojiu. . oval-ascufite.Accent Weiss") T: 20-25 cm.. Fnflorqte In maioctombrie. .. Mulcifi $ udafi solul. o d e .Accent Bright Eyes") i: 20-25 cm. vqnic verde BALSAMME PITICE . r- 4 f: 20-25 cm.. 2 . fnfiinpgi stratul intr-un loc situat la est sau la vest. Pnflorqte in mai-octombrie. / I . 3 4 (distanph P l a W bensile stratului bairnmine de cwloare identW de plantare: 25-30 cm). flori simple. BALSAMINE PITICE ACCENT SCJ3MtLACH" (Impatiens walleriana Accent Scharlachn) .* t . frunze verde-hchis. 'inflorepe in iulie-octombrie. n and5 I Crepere p d a b l l l : Tnceputul Iui aprilie.i Stratul de bordura' din Bori in cculri calde confera' (Chamaeparis lawsoniana : 2-3 intririi o noti de ospitalitate. frunze verde-inchis. I I I J W 1 . inflorqte P main occombrie.. . oval-ascugite.. 5 Cont P.. flori simple. solzoase.Accent Red Star") 1. oval-ascugite. Pnflorqte In mai-octombrie. * . albe. anuala expus soarelui corid de amiazs. cu Pete rosii. crqtere tufoasii in covor vegetal. Plantele ag555toare anuale pot crqte dj5rsndu-se pe gard sau atarnind de pe creasta zidului. lnmuiati h apa semiflele zorelelor timp de 24 de ore. de flori ce se qterne ca un covor. flori albasrre in form5 de trompeci... frunze verdeinchis. .. rogu-aprins. (Zpomoea tricolor . I anualli La hreput canduce$ c grija u lujerii zoreklor pe rnaterialul de legat pentru a se putea catara pe gard. ' ' flrnpatiens wderiana .. 20-25 cm. frunze verde-fnchis. cregtere tufoasH tn covor vegetal.ACCENT BRIGHT EYES" (Impatiens walleriana .. ramuri dense. fiunze verde-albiistrui. anualii dungate cu alb. . cu centrul alb.Ffori cu lngrijire simp. In acest strat extins pe o suprafa55 mare florile plantate des ZORELE . Plantati chiparasul. dezvoltare lentli. rozpal..Eilwooodii") m.-. pentru a nu fi frunze cordiforme. Semanei-le h ghivece de turba. flori simple. rogu-scarlat-intens. oval-ascujite. -- - . BALSAMINE PITI ACCENT WEISS" (Impatiens walleriana .HIMMELBLAUn formeazs benzi multicolore..

.

.

.

--. inflorqte :--4-octombri I Creasta-cocoydui Celosia crisrata . tnflorqte in iunieoctombrie. \ - ' Cinci-degete PorenriUa frutiwsa. 1 1. t-g--! iulie-septembrie. flori galber Ill1 I . flori galbene. albe sau rofii. AWN I Verbeni L.5-1.Cumare. i.Plumosa".s : m PERENE 1 Lavanduk an^ Coada-soriceldui AchiUea d&w. 1: 0. 1-02 ~ i i .2-2. J u I ( I h l tdonge & iuoiboctombhcjr.5 m . flori galbene sau rqii. flori albe sau viol. t: 3 m .fn jurd terasei 2 IERBURI DECORATIVE stratul adat la soare PLANTA I I DESCRIERE I . Corraderia s lm ."' ' Lobularia Lobularia maririma. ' Clematis Infloqte In iulie-august. sau .flori argintii. nor1 gdbene.I I Y I C . 20-50 cm n &apt4 I &d zr5m ~ & Tagaaparula. el a Idorqte hseptembricoctombrie.

idnii pot ti plan tate flori d consumabile.1 . m c .SUGESTll PENTRU AMEMAJAREAGRADINII @ Minunate ji utile Flori consumabile I I I 1 I fn oricare col~ gr. folosite la decorarea sau condimen tarea mhciru~ilor.

.

.

~ i ( ~ fap nldans J uns IS . J3 3 FJ ~ $ v n~ 23 733~ed E 0 3 EA 1 130p3 a? '~pun3~ vueld rv irn3ap 3t.~ / ~ u a u r v i . i u j / ~ I ~ .*.m un .. ~.

Pn'nd Sh acest p a t e fi folositii 8i de o adiipkoare de p&&i sau o statuie. Stratul este cel mai viu colorat in aprilie-iunie. pentru a obtine o borduri dreapti. I- (Viola cornura) i: 15-25 em. flori albasrru-violet. P e r i d a de plantaw: prima- ?ncetwul matului pe pat 2betondedenisip de cm. Centrul este accentuat de un cadran solar. perenii ce form& covor. cu frunze argintii. Compo nioasii este mai decorativii d& plantele f o r m 4 pii trice.. (Stachys byzanrina) JALES i: 10-30 cm. srete. peren5 - / k 25-30 &.Lilac Cloud") 10 cm. t o p o q i i gi panselufele. fiunve h o m e gri-argintiu. sol &nat si bogat f substanie nutritive.penselute. ldorqxe b iunie-august. roz formau5 ciorchini. pere& Rantati gamfiple In forma locurile ramase libere plantali 3 deOpiuat. n I I-- I 9-c 1 F-. frunze ovale. frunze ovale. 'lnjurul cadranului 4'.Porme ff ccolorfpure 'Pn pkfide din hp casei sunt decorative s a n u i hrme p m e d c e . brurniirelele Douglas. albe sau violete. hflorqte fn mai-iunie. d P p toare cu cele ale panselugelor. Plantele enumerate mai jos se dezvoltii corespunditor in locuri expuse la soare. scurtati-i pana la iniltimea de 5 cm. . se deosebesc numeroase soiuri.. f m aciculare. bianualH T&i@lastarii jalezului pe margini. r invoalte se deschid in maiiulie. florile albastru-deschis oresc in martie-mai.azezafipe cm o placl de Fixati 15 40 x 40 placa de beton un cadran solar. Frunzi~ul vqnic verde la jdqului 8i a1 garofi~ei oferg o priveli~te plPcud 8i P timpul iernii. afanati sold $ ame&erni-l w compost. topora~ii reinnoiesc prin se rasoandirea semintelor. la Plantati panselulele in fiecare an toamna sau primivara.-? B R U M ~ E L EDOUGLAS . 1 vm. 5 Divizali jale~ul doi ani. h n z e verde-cenqiu asemkiitoare ierbii. In Si jaleg.LILAC CLOUD" (Phlox douglasii . n bordura stratului punei brumtirele. florile miirunte gdbene. dreptunghiulare Stratul prezentat este compus doar din dteva plante sc flori de culori pastelate.&rile $e &. hfloresc in mai-octombrie. garofitele. florile nGmnte. form& covor. ceea ce este foarte important P cazd n n straturilor vizibile tot timpul anului. se innoiqte prin m -4 F - I d f np (Kiola x wirtmckiana . pitrate. Daca toporagii sunt prea mari. toporag solar.Chrystal Bowl Sky Blue") 15-30 cm. 6 . pered 1' / rn Tn&pkta$ gazonul de pe pofliunea de term mama.

ru:. a~. 05-$1 :J !a!iqtuo~m-!euru. ! l :!!So1 nes z o Iaqle !IOUrumlom~ r ~ y d u r a s ~ u 1 dmlay3aln 083 ma r -9 " I .+xopl :aq@nes $01 'auaqp2 pop :urnuray3ue!p~ Put3 ynso e q q WJ 51-s : !a!ln!-a!un! u albrogu.

.

roz. tufele. Pnflorqte in rnai-august. plantele urdtoar e sau legumele . arbugtii.plantele condimentare.si permeabil. penate. albe. gi 15saji-le in anii urmiitori sii se fnmul5easd de la sine. peren% toxid . arbust rezistent : la secec. se poate urca pe pergoli. rogii. lanceolate. frunze veni. albe. dar rnai moderat. autosemhare. frunze verzi.se pot planta fntr-un ansamblu pestrib potrivit gustului fie&ruia.Farmec juca'uf &n cazul stratului rustic fbrmat din flori tradifionale nu trebuie Perenele .Flarnmentanz") i 3-5 rn.KAMMENTANZn (Rosa . lupg tiiiere bflorqte din nou in septernbrie-octombrie. flori p a r b a t e . de exemplu garoafe. SCAIMKGijaESc (Onopordum acanrhium) f: 180 cm. roz. infloqte f n iunie-august. Plantele men~ionate jos prefed locurile fnsorite . Stratul rustic poate fi situat In griidina de fafa&. inflorqte fn iunie-iulie. legagi planta. violete.si mai sold bogat in substanse nutritive. Semiinaji flori anuale sau bienale ce se autoreproduc. toarnna m i i q e aspectuoase. adecvat pentru gard viu pi GAROAFA (Dianrhus barbatus) i: 45-60 crn. L:---lx -$OR (Delphinium pacific) i: 150-180 cm. Astfel v% puteji delecta cu ansambluri florale mereu noi. gard. ciulin ce se m A p m URCATOR 4 . flori ropu: aprins. dar pi aliituri de garaj sau gard. florilumhare albastre. flori r n h n t e . suport din Ppci 1 i CINCI-DEGETE (Porentilla &uricosa) 9 30-120 cm. galbenauriu. rnonocolore sau bicolore. cu humus .. hflorqte in iunieoctornbrie.

urn pa^ pog I gzl%-eqn~ .p a d :m 09-OE %n-ui :j j !m *o &m IS) I euuad f 1 ~ 09 1-09 :j :auqmdas 3 !a!So~ duenu ap nes sb~ogrq 1 aqp !log : $ l q : m o u ~ a ~ ~ I PJdmJP) cuarad I 1 s 1-s q 1 U3 :a!un!-reru u! alhogu! :auaqp% :ant.

n n . • n .n n . n *aJZ:o3!plsapuj. ~ ~ 0 3 s n 3 iS ~ m iS~ ~y o ~ ~ u n d~i~eqin3iJn3oI . S E JOA a e sa~o~ ap I ~ are pzp !uip~.z3 a~a3tid i u a ~ aliresd UJ n3 JOA . n .

: sau flori mdticolore. lateral fluturql. planbienalg d peren3 i e m d fn locuin~5 CLEOME (Cleome spinosa) I: 0. E n l ta germinare. In penumbra. p"ng 13 In fa@ m l n a f i eondura~i. h n z e cu gust condimentat. Inflorqte . flori albe.G1. inflorescente ~nalte compuse din flori 'albe. sau purpurii. apl. flori violete pe tulpini ca de shmi. u pot lipsi N nici dsujele pentru cuibgrit gi adlpiitoarele. f ~ l n z lobate. e p9roase. iar in rnijloc gapte salvii ro~ii. fnflorqte in iulieoctombrie. udafi semanatura zilnic. frunze fin penate. r. Toamna ~i iarna. ro~u-somon sau violet-inchis. albe sau bidalore. Inflorqte h iunie-oetambrie. ~ n d o p . locuri de cuibiirit gi ascunzipri. a n d 5 F Irr- / TRANDAPIR PITIC I Plantare: primavara. n 4 I I 1 O. a n d . (Tropaeolm) I 25-30 un. disla tante de 25-30 cm.2 x 1. Fixag yawl cu trandafirul pitic de zid. inaccesibile pisicilor.5 rn.AfinaJi un teren de 1.flori h v d t e .Atrigitoare pen tru pisiri '%cZ alege$ cu grija'plan tele. roz. e n f l o w fn iunie-sepwmbriq f h l z e lucioase. Pnguste. p e n k t e . frunze purpyrii. fnflorepe In iulie-octombrie. p&arile sunt recunosdtoare pentru seminjele sau boabele multor tufe autohtone. : rqii.idin& Gddina atractivii pentru plslri posed2 patru calitlji fundamentale. * raz? iunie-septembrie. 2 I scI: 30-40 an. crem. orporafi tn sol un strat de 5 cm compost. roz. deome ~i lirnba-rnielului. asemihinptoare anemonelor. simple sau hvoalte. La 30 cm de marginea posterioara a stratului. plantafi un grup de catananhe albastra. mau CATANANHEALBASTRA (Carananche caerulea) (Fdda) I 40-50 cm. dbe. fnflowte In mai-septembrie. astfel pb5rde sigur se simt bine in mijlocul ei: hranii. Suspenda~i fucsia T fundal. . fn general m u d s sau frunze d e .61. Plantaji tufele in grupuri sau in gard viu des pentru a asigura locuri corespundtoare pentru cuibPrit gi ascunzi~uri. portocalii sau rogii. mud5 rogu-aprins.h c h i s . flori h form&de : P: 40-60 cm. verde-hchis. pute$ atrage m ulte p&&ih gr.2 m. fnflorqte in idie-ocrombrie. fiunze verdeh l hs a n d 5 uc i.d .flori galbene.2 m. Vara mulre piisiiri se hrbesc cu insectele atrase in @dins de numeroase plante fnfloritoare. flori.

fnflorqte in iunie. fnflorqte h iulie-septembne. fructe in august. frum din august. fructe din qrembrie. 1:30-90 rao I bpecu de Kosa.k5-15m Cornus mas. 1: 3-7 m ISBN 978-963-86092-8-1 . atrage inseaele. i: 3-6 m I Crataegusm o n o p a . 1: 1-3 m Sorbusaucuparia. P: 60-100 cm I PLANTA loreadi Cora~mter horizontalis. h f l o q t e hmai-iunie.F2 m i Rudbeckia Mgida. A d o r y eIn mai-iunie.infloqte In martie-aprilie.mm GRUPA 1 53 FLORI $1 IERBURI P nPn trll niiciiri DESCRIERE H&dus m u q hfk~rqteh iunicprembrit seminp dn a v . e din a u w baabe. h ~ o q t In mi-iunie. m i c q E u o n p u s europaa. l: 1.Tnfloresc in iunie-septembrie. fmcte din august.

.

"s'Jrl~103" ~ s o = : l L:IIIIU~JO~) c ' a a 3 ~ ~ ~ a q o 3 " ~-~ ~ O d l L S lIllTfI3VX-VCIV03 l ~ e p n m p w l d :!nuan-n~lseqp anzoln:. a m o l p p amny tw a q d S ! a ~ u q darose @mmtd r q ~ m m * w m $ma * ~ E U d . a l a z u n ~ ~ :~sn%n~-a!un! UJ a15a~opul :~ol!u!dln~ ~ J UJ A I ~ asnds!p lguaqp8 a.moln2 ap ~ a l ~ ~ ~ u r p u alur 8'1-1 :J n o u ~ (.a[-!iez!n!p !d ~ J L U ap !nlnQ~o3-eunJ3s !J~ ap ala$ueld ! ~ w c n!ue E-z el s . ug ap a p a d p u p n3 6 a i n ~ a ~ s a~uapuad o S n ~ !u!dln~ !5 p ~ s a p u ~ - n4 k F ts!q:.!ubn u h JOA as a p r u m s ' p p l q ~ p u~ 1omsqo un p q w ~ d '!rnp& w a~ nes alos~ad ad& c a 3 p ~ a m!u!dpl m a.sournJj alonzap JOA as w s m e p un%py $ a n d 'maas S alaieos aurq p ~ a 1 0 1 m 'alsnqoJ ! a r !$ 'IIQA ! a :.nelaj!m a p a d 'O .u~-ap~a~ aseop2 ap luns alo!loj !:.up ' a l p u!p asnduro:.ue a ~ e ~ uiy a a$eiu~wesuia~ p~e6 !$eseldwe'a!onau a ze3 ua ..mo~@p alameld ad d el 3uaIspJ 16 sap himqn:.$elnh al@ueld !&pn 1311nA73n p da>u! pup 3s U~J a ~ b ~ o p fgqp areop:. ap luns aseoqd alazunrj :apqura~das-a!un! UI a l b ~ o ! p hap pur~oj p~ u $ ' ! p o ~ o dnes auaqps % q p !S J p o p !.

I L U : :a!unpcu ul %aopil Iqp nes n b i ! ap a p o : ~ n ~ ! ~ o d o u ~ ~ ~ O s n r p u e r j ~ ~ .

.

.

.

1 .~. ia~oua~aird J uns gr~rid ap~darj ~ i ~ . mru ap '@ . . q *apJuamuro s t ~ a aseorcrny ui .1~Snq.n v iS n~ a .

.

auel II rrn . .m !f aqp !IOU !emuour spsm our a1n~wa13 .

1 un ad auiiqo i i a ~ nihds aumd nm ~ . ii ainqn d ' ~ R O n E R3~mid 2 p ~ J N E J J S n alr~npi~ n J n ~ 3 PU~JJPDUJ 0 . .-!p~op ~ E J E A o s~q E~ ~ s a r army ~ n 1 ~ ~ p .

pentru a stimula formarea noilor boboci. iarba-m*i ~i bunghigor (30 cm). frunze mid palmat-compuse. ciorchini d q i aldtuiyi din flori papilionacee albe. 1 Plantafi trandafirul d@rator lings perete. n h n z e mid. pentru a sprijini plantele. penate. centru planmi cind degste qi lupin (60 cm). dups Pnflorire tunderi planta. roz-vioi cu mijlocul galben. 5 Fa@ suport trandat~ru~u prin fntinderea unei a r m sau prin fixarea unui drlig de perete. roz. Udafi planta abundent.Flori de vara' ji toamna A a . t o l e r d apa de ploaie. perenli.Sympathien) 1 5 m. f d o ~ t fn iuniee augusr. in ordinea indjimii plantelor. 6 . perens II ' 3 LUPIN (Lupinus poluphrr!usx)hyllus) x 1: 60-120 cm. Tgagi replat florile uscate.. perenii La 60 cm de p m t e plan%$ grupuri de rutlpr galben. verde-cenqiu. frunze verde-albhtrui. fnfloqte fn mai-noimenbrie. perenii Pfantelese dezvofta'h o s fhgii ziduri fi ampera' cu ffori minunate s u p d f d epale. a ~ i n i qi nemfi~or distartfe de c la 45 cm Tntre plante. Pnflorqte fn iunie-august. frunze lanceohe. Decupafi lings zid o figie de gazon cu lafimea 2. verzi cu margine maro. frunze parfumate. Amestecafi solul cu compost. TRANDAFIR .s m. Arbustii djiirltori.KING ARTHUR" (Delphinium pacific RUTISOR GALBEN (Thalicrrumflavum) 1: 0. din flori rop-dnabru. inflorescenp plate. panicul Pndesat format din flori dbe ~i movinchis.Rosa Triumph") 9: 60 un. toxid Plantare: primavara. bogat P substanfe nutritive. : /7 : CINCI DEGETE E 40 em.KingArthul) P: 1.5 m. prima oar6 Pnflorqte in iiunie-iulie. rqu-Pnchis. fmnze fn forms lanceolat5. galbene. Arnenajafi florile in grupuri mai mari. rogii. protejagi de pereti. idorescen$i pubescend. frunze lucioase. fitate. flori fnvoalte. plant3 a n d & dar p a t e ierna tn msH c. .2 &. 1 PLANTARE $IINGRIJIRE 1 0. Plantele stratului de bordud din imagine p r e f e ~ locurile insorite gi sold permeabil. labiate. flori semifnvoalre. Pentru bordura stratului selectati perene semi3ndte si plante anude cu inflorire indelungatii. : aldtuite. peren5 / t .ROSA TRIUMPH" (Erigeron . 4h 4 ' e * a (Pelargoniumwnale x ) i: 30-40 cm. galben-deschis. perens . 2 . Plantafi in f a p acestora perene si plante anude. : p a h a t e . M o q t e In mai-septembrie. iar peste dteva zile udafi-o din nou.5 m. violete sau bicolore. flori mid. mi%-e / / . palmat-compuse. frunze rotunde. inflorescenp plante. verde-profund. peren5 Punefi araci T jurul n nemtigorului gi ar~inicului ~i intindeli sfoar2 Tntre ei.SYMPATHIE" (Rosa . a doua oar6 fn septembrieoctombrie. fiunze palmate. flori dbe. . de exemplu muscate.. vor crqte foarte rapid. M c i j i n ~erenele Pnalte. La Tnceput legafi 18star. fnflorqte P iulie-august.6-1.. HILLS GIANT" (Nepeta x hassenii BUNGHISOR ... stirnuland astfel Pnflorirea abundents. verdealbhuui. : albastru-lavan&.Six Hills Giant") i 30-50 un. fnflorqte ?n iunie-seprembrie..8-1. O n f@ mu-. roz sau ro~ii. inflorqte P iunien octombrie.

.

confera'privirii un tablou pfin de vitalitate pi cufoare. i viguroase ji scunde.Amonie vesnic verde Strat pe malul apei fn straturile expuse la soare .iv h t plan tefe vejnic verzi. .

hopu~f q w m .I ZOJ !pJoIf 1OAw pXu1oj !3e~UJEuFpUca umpd n3 a p o azury !ap4tua-! q aWqpq nes aq@ 'aalo5 a ~ u q u !JOB fun01-5:E r (wn@dras st w td / aoSIEImm lad rpoD J O A ~ 9 !a 'ape m g fa!zqum ul az.n h POU u asndmm auuynaqurn p asap aiuawal~ga! s 1-0 1 :I !Im (t?lmPRQ mPS) ZTWON~ WOXOM VUa-VnJJW : r a p m sap J ~ J p p~ Z Z Z J c~qnqofi n3 ~ m ~ u r q2n-mwm i -pi3 ~ ~ a arrazard peas .p@ q P a m s g !$pm q a m q d y zed sodrqu pps & pump 'as-5 'RBI ! 3!wind a~arsos a l 0 1 a m aqi3 p .

i:40-80 Catyopterisx clandonensis. Pinuspamiiora &cocks Dwarf'.Nidiformis" Pin db 'apona . flori dbastre.. i: max. i: 10-20 cm Q IMP ABIIMP SRL RO-P-~-l0-&8 ISBN 978-963-86092-8-1 .LUTl mnnmC. infloqc in august-seprembrie. .! . t6O-IOO cm . albe sau ro~ii.'EA Strat pe maluf apei GRUPA 1 60 PEREN 1 Tin (dreapt4 m l dolid . Rasa pimpinellifolia. jotentila 'strings) (dreapta) Trandafir . flori crem sau galben-deschi! inflorqte in mai-iunie.: IT . '. .I:: . frunze acicular gri-*auk brmeazi ndiatin* I 40-80 crn : ARBUSTI CU FLORI I .m ~ . h u e aciculare verdedeschi. 120 cm C@us decumbenr flori $bene cu pa& dulceag.Nidiformisn. t: 40-60 cn K hrn~ll~w~mrrnl.Potentllla htlcosa.~dAdcocls a d " h - Pica abies . inflorqte in iun~e-octombrie. tnflorqte in mai-iunie. flon galbene. conifer pitic in hnni de cuib..

! . legume aspectuoase. plan te condimen tare ji dori comestibile.SUGESTll PENTRU AMENAJAREA GRADINII GRUPA 1 " Frumos ji u ti1 Strat decorativ de salati Amenajati un strat m ulticolor din sdate gustoase ji frumoase.

ma- .

q i i . flori aIbe.1111-11- Chenopodium bonus-henrinrc.Strat decorativ de salata' . m ~ isau galbene...r -' DESCRIERE officid&bri v i o k I Hymp&* spp M q e iuli~~tombrie.KO ' . I.h n z e verde-medil sau verde-fnchis. 1 40-90 un : - I 8 r 1111 1 . O IMP ABnMP SRL .a~ t a k a ce . cm o th 2: 60 f Specii de Ran.: Ilq\tl I 8 ' 8 L'l. 1 70-80 un : I . galbene... roz. . l e*. ~ l11. LEG""" """ .. . .I & # i " n violer-'albistiu@@:t6' i . ~ 1 r ) . Idoqte tn iunie-octornbrie.. 1 3 .a~-&>a Lppersicon escdentum w. I e n r u mlegume ~ .i.llllm.-m ... 1: 30-140 cm i . !I8 a t e plan te -4- 'LANTA b ' (&ga) Tnndafir (dreapta) .". : A*<! 'B ~ q ~ q o l e ~ avar. 2 mk 1.1 ..

idni alpine sau formate din conifire scunde. puteji hcadra fiumos scirile construite pe pan tele uscate. .SUGESTll PENTRU AMENAJAREA Decorarea pestriti a scirilor I Florile pan telor usca te Prin amenajarea unor gr.

: :. hflorgte f iunie-seitembrie. gri-ve&. . hflorqte in iunie-iulie. mici. chiar ~i pantele Al+d " ' +llAlVlELll'ALU3 .. .flori movcu nervurii roz-violet-wgintiu. verde-inchis. ... peren3 y -1 I C I O C U G ~ IENUI'AR .-. (Armeria rnaririma ssp. A n (Geranium ciaereurn ssp.Compressan) P: 80 cm. Plantele caracteristice gfidinilor alpine sau cele bulboase. cu petale dinpte. frunze &noase gri-verzui. form& wvor floral. mici globuloase. parfurnate.FRUHLINGSZAUBER" (Chamaecyparis obrusa . locuri care la prima vedere par sterpe. portocalii . gri-verzui. flori stelate. de culoarea piersicii. cu dezvoltare foarte lent& frunzeaciculare.Nigrumn) i^: 5-1 5 cm.+& . . frunze verde-viu. vqnic verzi UREC-TA .. inflorqte in iunieaugust. f o r m d cwor floral.. perenli . Pnflorqte fnd . de : octombrie wnuri toxice. PO- .FriihlingszauberP) frunze asemhinkoare cu iarba.r~~&oare.Apricotm) P: 15-30 cm..h i e . rozete de h n z e &noase verde-mediu. n fnuw penate. oval-lunguief.IYIIIYA GRACILIS" LIMBA-PQTELUI . ierboase.multe flori m h n galbene. flori roz. . !a GARoFIp / ' (Dianthus gratianopolitanus) 1: 5-20 cm. f u z e verdefnchis. arbustii rezistenti sau diferitele I necesitii locuri foarte insorite Si sol uscat. ^&orwe In mai-octombrie. form& wvor floral. flori wmpozite mici. putep' trausforma pan& u ~ ~ a thtf-opUdind Inflofjt& a' Prin selectarea unor plante corespunzikoare. IARBA-OSULUI . . vqnic verzi. maririma . plant5 ingusd. fnflorgte In mai-iunie.Nana Gracilis") i 50-100 cm. form5 diferitii.APRICOT" (Helanthemum x .Ballerinam) P: 10-15 an. cu varful ro~u-purpuriu. column&. form& wvor _.NIGRUU" (Sempervivum termnun . stelate.. f o r m e d wvor floral. rozdeschis. peren5 C 1 a $OALDINA DE (Sedum acre) i: 5-15 an. form& wvor floral.. p e r e ~ CLOPOTEI (Campanula bellidifblia) 1 10-20 em. : flori albastru-violet. subcadescens .Corn=" u u n i p m communis . W t e . frunze albastru-verzui. h formii de dopogei.pfantde corespu.

flori mov. Fnflorqte in mai-septembrie. P: 10-40un I ARBUSTI i Perovskia abroranoides. i: 80 cm I . infloqte i august-septembrie.Geranium xmguineum. flori in mai multe culori.

.

n:.s alauaiad .inl lnuoze6 eua~ad m l d p !~sdna-agn!ul a a b ~ .u?pe n:.de:.Gqnp nnuad p m l d !a!qes ap FurJoj ul !=an 3!uba azung !aaunJew you amposd anseou al!~nSealaur ad 002-0s:t ap !yyJlon tul s-1 :l (E~OlPS 'JOJ n:. sap!o&w!uea~eoy ydeo~6 u? !bWld 'pde n:.fsa~. -~oq d e a ~ p p eaued ad !$aundap :Jol!. o-!kh~d. o-!&ldwn !t a!(oJo n:.o m :al!nsad a m d ui 'asuap !lIl!Y3 -unueur ui a~edtuS ~ o p z u nm d n m p Y f~ m d s p laIo!n -ru~mqp alaIo!a nes <aqpuou !uJ I -0Z 00 1 uf wm ~. 'gdeo~fi !$ed@ o z .uja e o d a m %uapm n un p a u r J 9 areolpg5p alaluqd fl !iunqm p f i z u t y n3 auasad mhqre an~adsas 'apun:. Jau!eJuo. S'L ap eau 'w -!:.app!rd ~ a p u r %iw ! alaluqd $ u m a s d ca~m%la a l p $ ynqra! ap apin!oS ~ a ~ m ? maAnero3ap ! !S sa~ arl!louI n3 nrs ! J O ~ J <aux~oj a~ueld ap !lasap p!ur gurpy2 o ap gaunds~p a p .!nln!e~ed alpgld efiup~s ad 'alynp ea:.

.

.

9 - ~Ofpn~~'sycpq zunq :auqumdas UJ ~ E mop e nnuad O 'ap!+un! u ymo awpd g a h o v q f!nq$qp !S vpT- ! J O ap 'ana~q ~ apad lJ1rrEpun- @"psom mx) (oadolauadu uZdO'IXNZdu xImamk v-' I .

Mont Rw" TRANDAFIRI TU . t 1-1-1 rn F 6~ F 9. m. flori albe.t 60-150 an Coada-Sori&ului d & u m x. 1nfloqte hmai.Foteila (dreapta) l . flori galbene. I gi q u .!lorn de-Ele . - rw. flori galbene. portocalii. qii.- pede sednwdte. 3 . hfloqtt Bori PERENE - a- Cria@hn 5 7 FLORI ANUALE :. . Deutzia . ^htb @. i qtediiinnie@nihaugus~. roz. ?&qxe din iulie phi In septcmbrie. Rori galbene. 2: 80-140 cin &me MP AB IMP SRL .h(hpta)n e i I Hderjiumx.flori In &rite culori im alb! 1 . . t 1tn spinosa.Mlorqe din mai p& in septernbrie.qii. nie pbi in octombrii.5-2 m 1 I.?: 50an Cosmos (dmpta) Ccwnos bipinnanrs. Fodmgdla major. roamna frunzip colorat t 1. tnmai.t2m Deutzia x hybrid1 &ant ROO.mov. p u b dim. t&r$te 8 din iunie p h ih oaombric. mt..

'4: . !.:%Li . 3~aiuras u ~ a f l pq[ruam f p o i ~ a ~ u i nrs zza~a3 ~e a ~ b. I.%J~~!UO~U[ U /!ql?J?'lpli 31MS2 PlJJ3 J ... w.?'.... .*" .u r 3 ~ m 'mp ~rnm3n. .a~n2 i q ap JEJJS un i f ~ ~ 3 2 i o q a m o n .'JO~. . e. +?!.

~ o q t Ie iulie-august. violet-pal. ciocul-berzei ~i clopofeii. MarcaJi 2 semicerc. Pnfloregte E mai-octombrie.15. &c labare. plantafi un rand de hipericum la distanfe de 1. indep~rtafi solul compactat la o adlncime de 60 cm ~i inlocuifi-1 :u humus. fundal. 4 CRIN DE TOAMNA CIOCUL-BERZEI (Geranium dalmaucum) k 10-15 cm. plantafi clopoteii (30cm) ~i ligularia (60 cm). cordiforme. dispuse n f l o en o r n e .urmand patruInlinii in concentrice. cu nerva~iuni pregnante. frunze ovale sau n cordiforme. la distanle d e e . plan13 per& VIOLETE (Viola cornura) i: 10. s e m h b d cu topora~ii. inflorqte in iunie-august. Primavara. Toamna.. Menfinefi solul reavin. iar In f a p acestora crinii de toarnnti la distanfe de 90 cm.I P h t e f e din imagine se dezvofta'ideal $n fumina' 1 Incorporafi in sol compost. Primivara. Udaji bine. planti peren3 5 Daca dispuneli de pulim timp liber.2 m. flori m h n t e . mz. sapafi stratul. apoi mulcifi stratul. amplasarea viitoare a plantelor. albastre. roz. indepartati paqile lemnoase uscate ale plantelor . Evitati formarea apei stagnante. galbene sau albe. fiunze n m~unde. tubulare. frunze mari. flori mzrunte. respectiv 30 cm. plant5 perena (Hosra sieboldiana) i: 50-80 cm.. verde-albhtriu. 3- Plantafi la marginile din fafa ale stratului ciocul-b~rrei~i violeteke. asigurafi necesarul de api prin irigare. ALBOMARGWTA" In fafa lor. violete.. taiafi crir. covor de flori simple.

.

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G Stra t vefnic verde. . m ulticolor Unitate de culoare g structuri i Diviza~i turile formate din plan te cu flori m ulticolore stra plan tind prin tre acestea min una te plan te ve~nic verzi.

.

Unitate de culoare $ s t r r r c t w i

PLANTE LEMNOASE VESNIC VERZI

Alte pfante in stratuf mufticofcr PLANTA 1 DESCRIERE - 1
cimjgk (st;inp)

'1
PLANTE CU ~NFLORIRE TOMNATICA
Q IMP AWMP SRL

&Parsea~~kpieloaat& 1: 2-3 m; +a md ii

7

Jnmpiin

bbpta)
Tisa

kn a p $crspsa; enccpgod din iulie produce conuri; h aci& vet&-* 60 5 5 m

T~bsaara;~aci~A~~veni;dr E 4-10 m;phd mxid

s
'

dafioului; i

rc

Anemone

Anemone mmn& flori d e rqii, violet ji a l b w b,

Tagetes enrra; flori portodii sau galbene ca Im$i; Wloqte din iunie phi h octombrie; i: 15-I?" --,

Mor$te

Dd& Rori f mate dorile, h a % : n h de din iulie phih oaombrie; i: 3v-1

Savh n o flori ahsue, v i o h ' d o q t e din e m m

(befe)

I M o w din iunie p h i in scpwnbtiq 2: 0,5-1,5 m
-

I P h l r r ~ ~ d rflori albe, rqii sau violet a;

L,&nile-Ea(shga)

pi&3 (drapta

&houra7
Stelule de Noua Belgie
- - -- .

fnflorqte din iunie phi in septembrie;i: 60-1 50 un ~ c n d m d grandifforum; flori h d o r i variate; m tnflorqtc din w t in miembrie;t 40-100 an
Asrcr novi-belgii; flori h culori variate;

infloqte in septembrie-octombrie;i: 80-140 an

om%

,r --- Amninun carmichaefi; flori dbanre; Ennoqte In ~e~tunbrieoaombrie;100-140 &," t
ISBN 978-963-86092-8-1

HI."

Alte plan te cu flori ji frunze surprinzitoare I PLANTA 1 DESCRIERE
INFLORESCENTE TIP CAPITUL
&fl8dia (flmrei)GaillardiapdcheUa; flori rqu-galben
(s&ga]
-. -

,
:

hie-septembrie; W - 6 0 cm

-

L

F I u q de @ding (dreapta)

kdoqtc h iuilie-ommbii;

Gsmos bipinmw; flori dbe, ra, qu-carmin; t 1m

' Eremum
Dare)

!lun~-

(dreap~)

~unurus; albe, m, galhe, pormcalii;!dl"flori rqte h iunie-iulie; 1: 1,2-1,8 m

1

Dqpl rosu
I ' - -

I1

u ~ d i s p u r p flori albe, mr. purpurii; 1nfl u~ resteh iunieiuk 1: 1-1,4 m

J

Cleome
y-Soqte& iulie-octombtie;1: 0 , ~1," hb b a h t a media; flori mutticolore; Znnoqte h mai;t90m
J I I _ / "

FRUNZE INTERESANTE

1

Uriica decorativii

(lokus Mumei; frunze ued?cumotive q i i

galbene, purp~rii; 30-60 cm 1:

Artemisia

Penaisem mamm ,,Rubrum"; spice rogcate; . Zaaorqte h august-oaombrie; 1: 100 cm - r Artemisialudovi* flori @be~e;Q4mte In idic;hz ~ n n l q i u - a ~ T ~ u ; ne ~ 70-u :
I

Matteuaia smthiopteris;hz verde-deachis, fz rl ue dublu aripte; 1: 60-140 un
O IMP ABllMP SRL

SUGESTII PEMRU AMENAJAREA G ~ D I N I I

aPCTIQ ,

GRUPA 1
I

70

C

Varietate bogati de culori

Plan te pe malul pirrlul ui

I

I
I

Malurile piriuluui se pot infrumuseta plan tind in imprejurimile acestora plan te cu flori ji frunze aspectuoase, creind astfel o a tmosfera' aparte pe malul apei.

.

.

se pot cultiva suprafee intinse hmod interesant fi divers.I ' SUGESTII PENTRU AMENAJAREA GRADINII kc GRUPA 1 ' Frumoase tot anul Plan te acoperitoare de sol Cu plan te acoperitoare de sol. . ufor de fngrijt." I ' .

.

.

.

Culori vesele
fntr-un strat cu con&@ a sol fi IuminZ coresp~nza~toare e ' plantele cu Morire abundenti se dezvolti aproape de la s n . ie
Printr-o proiectare prevMtoare puteji realiza un strat de flori a &ei fiIImUSeje d va umple de bucurie. fnainte de plantare sacrificaji pujin timp pentru a observa dimineap, la pdnz B du@i amiaza t h i u locul unde plhuiji a amenaja stratul de flori. Astfel puteri smbili dad stratul se s i t u d In b h i a soarelui, In penumb d sau la u m b A Examinaji pi solul: stabilifi d a d este &at pi permeabil sau compact B umed. Aleggi flori care se dezvoltP i optim P condifiile date. n Plantele stratului prezentat mai jos necesitii un sol cu bun5 permeabilitate B o expunere la soare de cel pujin Base ore pe zi. i

SOALDINA
,,HERBSTFREUDEm (Sedum relephium "Herbstfreude") P: 60 cm; inflorescence umbeliforme, plane, veni ce se color& h septembrie rnai in& P roz, apoi h ropu-purpuriu; n h n z e verde-mediu, &noase, ovale; pland perenii

'omhth&) P: 20-100 m arbwt &&or;

fnurnele spin-

verde-

&hui sau w d , a &

.:

I

lndepartati gazonul pe o suprafa@ de 1.5 x 1,2 rn. Afanati solul, pliviti-l $iprelucrali in el compost. ,

sau?nbrmiidesolzi,iam

Plantali isnupkrwltgr&m~ la 60 de crn de un bloc c k sand, dup5 care la o &stan@ identic3 plantag Fn pirnant foaldina.

2

FLuTuRA$ sw ,UNSCHULD"
( G m o s bipinnarus ,Unschuldn) P: 100 cm; flori mari Pnnorqte h iunie-ocrombrie; h n z e lanmlate, dublu aripate; a ~ & cel mai bine plantat sau semihat fn cuiburi; plantg a n d &

,a ,

*!ti ;fd

fati plantali CMWB

'@o crn). Mentin* f~utur@
la gerrninare Tntr-un rnediu rar@i-ila 15 u n re ei.

(Zinnia clegans) P: 20- 100 un;flori simple, radiare de culoare ro~ie, a , r porcocalie sau alb4 hflorqte In iulicommbrie; fiunze ovale cu v$rf ascufit; pland mud5
,'

P
(Tagere parula Janie Yellow") 1 15-20 cm; flori galben-deschis, fnvoalte; Intloregte : I mai-octombrie; planta scundi't gi robustg dispwe n de h &pate, d I t o a r e ferigdor; pland anu&

( &* & d ,Golden Dawnn)

.

,
I

P: 80 cm; flori bine vizibile, Invdte, de culoare @n?i, atin&nd diametrul de 8 cm; Inflorqte fn iulie-octombrie; frunze o d e cu d r f ascu~lt; p% a n d ml l i

,I'
,I I
-I

-;=
I

CARTEA

Strat de h i simplu

GRUPAI

73

i

ANUALE IN LOC INSORIT
fntlorqte01 iunie-seprembrie;E 20 cm

4

t-~cmbk CPI : 5&8Q 2

'ERENE fh

rn -m

soiuri de Fuchsia; flori

Pana-&ur&orului

Lunaria annua; flori albe, mt, rqii §i purpurii tnfloqre tn mi-iunie;i:40-120 un -- _Y 7 _ -

Fnfloqre in ~un~e-august; 5-12 i:

ISBN 978-963-86092-51

. 'I 8 8. .I .. 8 8 . .

.

I Neperax h i i .-VTE PERENE ~~ipponrrca albe. 1: 1. flori roz-aibui. I ' ' Cotoneaster dammeri. Bsri dbasae si albe.5-2 m Mwoiia mulan&ma x. Hibis~us syriam. % ?a@ x. flori I$ rqrc $ iunie-iulie. 1: 50-64 cm CoreoPn vem'dara "Moonbeam". inflorqre in vqnic-verde. flori in multc d r oi ." "A' I 11 CARTEA Gra'dina'interioad eleganta' GRUPAI 74 I A t e ~ l ate In gridina interioari n PLANTA PLANTE ANUALE Begonia DESCRIERE I 1' ' (stdnga) Dalie Wqkhhtrdae**e P. flori albe. F: 2-10 m . $ I 1 . flori mov. . Crin galben PLANTE ACOPERITOARE DE SOL --1 Saschiu Cotoneastel Hibiscus Corn canad (sthga) %a minor. Pdloregte in iulie-septembrie. (scdnga) Maenolie ISBN 978-963-86092-8-1 Laur O M ABIIMP SRL I ' [/ex aquihlium. flori & I lnflorqte in mai-iunie. flon galoem.

.-. GRUPA 1 in culor! pastelate A 1 6 Amenajap! un strat cu caracter rustic plant... I 4llli"li . m .. cunoscute.ind flori simplu de Engrijit. cu fnflorire abunden ti in culori pastelate.I-...SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G R ~ D I N I I '-.#.

ua!q.u5p*s it qp!? Ul "bl0lfu~ ' ~ j p ' l @ ~ $ 4mU y n d w u"p ~ .9 I
8,
8

I

.

I" . "

" " - , 8 w m . ' 8 - ~

Pen tru amenajarea ingenioasi a spajiului din ba intririi j alegeji flori de vari cu inflorire abundenti, p h t e perene, plan te in ciub;ir ji arbujti.

Primireiordiala"'

mk b

0

-a,, ;,'

fmpodobi$ intrarea cu plan te 1"doindhdefungat, cu flori care atrag gi h& ta'privirile.
GrZ&na de fajadz, chiar gi pe un spajiu r e s t h s , prin plante alese cu iscusin@se poate transforma Intr-un rai Pnfloritor. Arbugtii structureas ai f o r m e d fundalul compoziriei, iar florile de vaCi, plantele perene ,si cele in ciubiir P confer5 culoare. Arbuatii sunt i decorativi pi iarna, tn timp ce prin florile v5ratice pi plantele in ciubk se poate crea de la un an la altul &te o compozige n o d . Plantele se dezvolts optim la soare, intr-un sol cu humus pi permeabil. Udayi-le sistematic, pentru a se dezvolta armonios gi a infloti din belpg.

-/
IENUPAR CHINEZESC ,,PFITZERIANAn
P: 3-4 m; frunze

ABUTILON ,,THOMPSONII" (Aburilon picrum ,Thompsoniin) P: 1-1,5 m; flori galbene, in form2 de clopot; idoreate i'n august-octombrie; frunze cu desene verde-auriu; plant5 pentru ciubk, trebuie iernat5 in locuin$i

ACER ,,BRILLIANTISSIMUM" (Acer pseudoplaranum ,,Brilliantissimumn) i: 2-3 m; frunze cu cinci lobi, cu Pete glben-deschis; frunzis autumnal galben-auriu; coroan2 arnpll, rotunda
'
' ,

' 2' i
'8

I

l , _ l , l

b
sferice, verdealbiistrui, mai tarziu brune; expansiv
1

dt: mlitime rnijlocie; fnflo 2 mai-octombrie; fnrnze n fnchis, ovoide; plant5 pena: dub* rrebuie iernatg fn

PETUNIA (Petunia ,Resiston) f: 20-30 cm; flori albe, roz, ropii, albastre @ violete; fnflorqre fn maioccombrie; plant5 anualz

/

/
-A-mmI (Tanacerum parrhenium) P: 20-30 cm; flori galbene ~ialbe, simple sau fnvoalt;; inflorqte in =, iunie-septembrie; frunze vr* ed , penate; plantii anualg

(Lobelia erinus ,,Krisrallpalasr") : 10-20 cm; flori wtioase, verde-fnchis; inflorqte in mai-octombrie; frunze mirunre, verde-fnchis, lanceolate; plant2 anualii
u
r

-

NEMYSOR ,,my' (Delphinium elarum Scoatqi afara plantele O n ,Galahad) P: 1-1,6 m; flori mari, albe, ciubar , iamplasati-le de-a s in forms de luminare; inflorqte lungul aleii. Plantafi sub planta de abutilon plante mai scunde. kiunie-august: frunze mari, adlnc lobate, planti pereni; torid

\

--n

1

&&

+

a-

ICi

./

CERCELUS ,,PHYLLIS" (Fuchsia ,,Phyllisn) & 1-1,8 m; flori abundente, mkunte, rogu-viginz eafloqte In mai-octombrie; frunze lucioase, ovale; In regiunile cu climi blind2 ierneaz5 &, altminter

Perioada de plantare: primavara. Dehdata ce solul devine practicabil, sapafi stratul, incorporati-icompost 8Zi nivelati-l cu grebla.

1

PlantGi acerut la 1 rn de a b ~i gard deopatriud, iar de ienuNrul in partea opus&. , Mulcifi solul.

2

i .I

..AI

3
9

1

Plantafi trei neNpori h partea posterioara a stratului. Presarafi in jurul risadurilor pietri~ ascufit, pentru a evita accesul melcilor.

3

4

Dupa mijlocul lu5 mai, plantafi cercelupii phflis*. Plantafi In jurul lor, h semicerc, petuniile, iarb-fetei # lobelh.

de bronz; plan1 c i u b k trebu:

5

Udqi pe vreme de sea*. Toamna, smulgefi plantele s anuale , iplantafi ?nlocul lor plante cu bulbi. Ducei k locuinfa plantele in ciubar.

6

1-

un m1-0~ !~sn%a-a!un! albiop :I u; :alalo!A !S zoi laqp pog !e~oup3q

--iodol3

.

.Locd hsorit din hja ziduului poate fi transformat intr-o mare florala plan t h d flori ce infloresc indelunga t in culorile curcubedui.

.

.

pentru a v i delecta din primivari pini in toamni cu o puzderie de flori in culori minunate.SUGESTII PENTRU AMENAJAREA G~ Bordura' de flori pestrite I De-a lungul aleii din grridini Cultiva~i te perene inflorind abunden t de-a lungul aleii plan acoperite de iarbi. .

frunze verde-inchis. care au deseori un colorit autumnal rap-viu.h formbd p1~-~beliiorrne. purpurii. pkoase. P multiple culori. frunze verde-cenqiu. r sednvOatte grupare f~ capirul. aspre. plant3 preni w L G h X - k 38% cm.- Plant. vep' crea o atmsstkra'pitoreas&. flori simple sau Pnvoalte. / CIOCUGBERZEI (Guuu'run x t q m n d ) P: 40-60cm.100 crn. rogu-carmin.k i gdben-auriu.h n z e hamlate. plant5 peren8 COREOPSIS . n inflorqte de la sfk~itul lui august p&nZin noiernbrie. fhme mn+u-&mi. frunze adiinc lobate. parfurnace. flori albe. albasuu-l&gi+ cu o n em galben.IJlfm prfntre tlor! --bare I 1 .?ndhg* r& de-a lzmgul aleii. flori mui.h i A d ~ r q din m& te tn iulie. roz. b romde. grupun' mari de flori perene. vio1er5 flori lnfloiqte din iunie pib5 tn iulie. albastrulev5nfid sau violete. .EARLY SUNRISEn (Coreopsisgranditlora m yS k B ) f: 3045 an. DENDRANTEMA (Dendranrhemagrandiflonun x) i: 50.. . STELUp (Aster novae-angliae) i: 100-150 crn. bfhep din imie @n?l la p M Wg. fdorep din sqgw . . inflorqte din septernbrie p h i in octornbrie. p l ~ perarii a t: 60-75cm. superbk GOALDINA nHERBSTFREUDEn gedum telephium 1r e I 1 Pn form5. cu peri IN DE NARBONNE (GmmwU3 I 1 -UTE- ( h e r x W) fini. landate.

Inflorqte din aprilie @ni tn mai. 11.t:30-1~un I bP-02-10-W1 ISBN 978-983-88092-8-1 .1 CARTEA De-a 1ung-daleii din H d i n i GRUPA 1 79 Alte plan te peren e in stra tul de bord uri PLANTA DESCRIERE 1 I 14 3 8 ' " Aubriera x. roa. flori variind de la galben la q u .1: 60-120 cm - . infloq t e din iulie phi hseptembrie. mov. lin apl mai. I Dalie Dablia x. flori albe. rofii. flori wl.aJ$cS Mloqte din iunie p h i in -bile. flori fn multiple atlori. k 15 un L d4ben I' U U r Domn. . i: 80-1hiphofia x. fdorgte din iuliep%ifnq~rie.mrq orjemml . Phlox paniculata.

a I! . pietrofi. Gridini alpini pe versan t L I Versqii u s q i .1. expufi la soare pot ti amenajati variat cu plan te cu frunzi' decorativ ce infloresc abundent r fi formeaza' covoare fl orafe.

~ereng JlAW . t perwd ve$nicverde. In noase gi arbqti pitici sau perene vepic verzi. In001al. roz. inflorescenfele &mite din flori &nte galbene.conuri maro-deschis. selectafi perenele P a fel ca fncephd de prim n p fnfloreasd tot timpd dteva plante. Aceste plante nu necesitil muld fngrijire dac5 sunt plantate 1 meabil. D a d doriFi 1avgi o gddinii dpini multiwlorii. f i d aei&e fom& covor fIld. violete sau stacojii. f d o q r e h apriliemai. ca ~ii timpul n iernii & ce admira. perd 1 vEg@GVEWDE 1 -* .aprilie-&. 2: 5-15 un.egte a p r i l l ~ e ICrstarii ~b~)peri$ h n z e cu gri-venui se ardnia pe sol. turritSi MU f $ m dcwOl . expqi la soare. cu humus.Majon'tatea plantelor caracterhticegxidhdor alpine prefkta' locurile insoritegi sofulpermeabil. fhx fnchi v2ni.n e n u m k flori albe. avqi i Stratul din imagine arad deosebit amenajat pe versanfi cu pietrb.es?tD f* r. +mate sunt situata deasupra cworului de &umc pi-verzuk" tdorqte t n aprilie-mai. Cu timpul plantele se extind pe s h c i ~il&tarii lor cu flori colorate vor awperi tot versantul. are f o r d sferidi. E P AOPS* h (Pinus mugo .Mopsm) f: 30-80 cm. fiunze acicukre verdeW.a) P: 15-30 c m flori & u n ~ albe. STANJENELPITIC (xr&s'2lllw. CIUCU~OARK (Xlyssum saxarik3) f: 25-40 cm.. *inm h r t e &cat.

y . ~ o j . - I "OZ-OI 4 "ow ~mm XNSW ~~Snalrv n h n zo.-. a J ~ ~ ! u j~si:!nud?mrseqF a-. p!~%* mxpy d h ~ ~ ~ . ) &$pa&+2 .. s a4uo..1e.l 1 S l IS zolr 1 or .aqmp azuny !*EIEN~ a"p!dms n n ~! ZIIIUJ:‘J~~M(I .

~ i ~ p 3 JEJ . E O J Ea~ue[d f e.i$n ~ E 3pA U F P J O ~ ~ P ~ .i . ~C . t. ~ P n .E J J E I 3p [ n p i . i z u e ~ ~ y s e pu~ur~y J y a f o[ aeq el ~ .inppiz v a3 J ui e ~ o u r n p uapuas~. v v m .. i .uip!~2~ v n ‘euipt~2 n e~eo(uo3ui .

Fleurette") i 1-1. Alegegi pentru acoperire trandafiri dgMtori rezisten~i.Heideschneen) i: 70 cm. : cu pete albe.. violet : . acoperit de pfante. flori simple.Schneeflocken) 1: 40-50 cm. din Muguroiti trandafirii p&nlla 'infrunzire.5 rn. f d o r q t e in iunie-iulie PLANTARE $1 TNGRIJIRE Zidul halt.. frunze NEMTISOR ORNAMENTAL (Delphinium elarum x) i 1. flori parfurnate. albe..Frumoasei din pidurea adormiti" . flori albe. s & Zidul go1 nu produce o impresie tocmai pl3cut5. crqtere tufoasii. albe.New Dawn") i: cel mult 3. inflorepte in iunieaugust.Royal Purple") i 2-3 m. flori albe. inflorqte in iunie-septembrie. toamna Perioada de plantare: primavara. / galben-pal.. plan6 toxic3 TRANDAFIR (%TARATOR .PLEURETTE7' (Rosa .Gra'dina . inflorescenje violaceualbktriu. inflorqte in iunieoctombrie. doua spirea ro~ie $i trandafirul alb de strat. CAPRIFOI (Lonicera caprifblium) i: 3-5 m. inflorqte in iulieseptembrie.2 m. roz-pal. plantii perenii CINSTEA-~PULUI (Atranria major) i: 40-80 cm.SCHNEEFLOCKE" (Rosa . 2 1 I rap-negricios \ TRANDAFIR ACOPERITOR DE SOL . inflorepte in iunie-septembrie In fap trandafirului acoperitor de sol plantafi cinci cinsteaslmpului. Pnflorqte in iunie-iulie.. inflorescenfe galbene.NEW DAWN" (Rosa . flori roz sau ro9ii. roz sau ro@.2-2 m. upor aplecatii \ TRANDAFIR ACOPERIT DE SOL .. ramurile : fructifere in forms de perud apar inceplnd din luna iulie. plant5 peren3 \ SPIREA ROSIE (Spirea bumalda x) i: 60-120 cm. necesits sistem de sprijin. semiinvoalte Inflorepte in iunieoctombrie (Salvia nemorosa) i: 40-80 cm.HEIDESCHNEE" (Rosa .si albastre. suporthd refracgia d d u r i i de pe ziduri pi a us&ciunii verii.. 1 Amplasati suportul de sprijin. umbeliforme.ROYAL PURPLE" (Cotin us coggygria .AIb&ric Barbier") i: cel mult 6 m. caprifoiul ~i doi trandafiri &$&ratori.. creptere tufoas COADA-SORICELULUI P A R F U M A ~ (Achilles filpendulina) i: 70-130 cm. plant5 perens - JAW . 5 Udap p~antele belgug. inflorepte ?n iunie-octombrie. flori roz simple. inflorqte in mai-iunie. Pnflorqte in SCUMPIA . Plantati la 60-80 cm de zid. putin Tnclinirt. Acoperiti partea goals a stratului cu scoarfa de copac 6 .. Plantele perene p arbuptii ornament& cultiva~i f a p plantelor i ?n c i i F t o a r e mascheaz?i trunchiul deseori golq pi tar3 frunze a1 acestora. invodte.. ptelucrafi ?nea compost ~i greblati-o.. din aceasd c a d amenajagi in faga acestuia un strat larg de flori. invoalte. flori ~arfumate. devine el h y i o podoaba' a @ . flori parfumate. flori albe. 1 TRANDAFIR CATARATOR . t%atZ. ~ B ~ R BARBIER" I C (Rosa .. Aftmati o f$gie de psmdnt de 3 m de-a lungul zidului.

.

albinele ~iff utwii.Nepreten tios pi aspectuos I I Ansam blu de flori de crimp * ' Amenajaji fn partea fnsorita' a gr.idnii un strat de plan teF avhd un caracter sdba tic. . cu flori care atrag pkkile.

4 'G .. 3.z .. $8 g P m m g 2 p 4 " "=u E % 4 . ..$." L zi l C + Zbn.3 = # a 6 . ~ ~ . 8 2 .

i: 30-60 cm Agrmremma githago.flori albastru-inchis. tnflorqte in illnie-sepmbrie.> Primda vulgaris. flori albe. lnflorqt in iunie-iulie.-e. inflorql albe. flori violete. inflogte h iunie-septembrie. infloqte in iunie-septembric S: 15-50 un Romani~i (draepta) Anthem> rinctoria. Inflor~te mani in mai. flori galbene. lnflor e p fn martie-mai. l.. i: 10-20 a n I . T -. toxid Trandafi Garoafe @MP-Pm Rosa majalis. flori roz sau rqii.rJdus. in iunie-august. i: 10-20 cm ISBN 978-963-86092-8-1 .CARTEA Ansamblu de flori de c b p GRUPA I . flor~ roz sau royu. flori dbe.orurnbeldui hap) Silene vulgaris ssp.83 t ALBASTRU SI VIOLET e pere. i: 50-150 cm - Dimthus deltoides. i: 50-160 cm. f: 10-15 cm Omagde Aconitum na. flori rosu-purpuriu. Inflorqte in mai-die. toxid Gusa. T: 30-80 cm.tnflorq. i: 30-60 cm Ciubofica-cucdui . vulgaris. in ma-iunle. galbene sau royi. Ro$U $1 R o Z I Lychnis viscana.ne czl r~racrer silbatic PLANTA Popilnic iepuresc (sranga) DESCRIERE Hepatica nobih. flon invoalte roz sau ro~u-carmm.

. .#.SUGESTII PENTRU AMENAJAREAGRADIN 84 Feerie florala' Culori ji form e con trastante+ O Puteji amenaja un strat de Aori sau un strat de boduri cu mare v h e decorativi folosind la maximum posibilitatea de variajie a florilor de culoare.formi si dimensi ?Aq && i& 8 C . n uanti. s. L . . i . . .< h .

.

.

.

Inflowre din mai p&n% in august. Afgnati solul ~i adiiugati-i compost. peren5 3 RIN DE TOAMN~ I h fats cgnepii-codrului plan- taji crettqca. flori 1-02 pursau purii. idlori CANEPA-CODRULUI (Euparoriumpurpureum) P: 1. flori nesemniticative.p e r d / (Hosra data) i 70-90 cm. din rizomi se d e z v o l ~ rapid un nun-& mare de plante. frunzele enorm de mari apar dup3 Pnflorire. iar in dreapta dnepa-codrului. inflorqte Pn . mai indepirtat.I Paradz de flori de vari Alca'm'p' plante perene acvatice fi de mlqtina'o mare florala'l h g i din lacul de pwdink La plantarea bordurii de pe maul lacului trebuie respectati regula principalk in apropierea apei plantari doar plante de mlqtini scunde ale &or ddicini t o l e r e d bine apa. perens \ PONTEDERIA (Ponrederia cordara) E: 60-100 cm. paniculele verdedeschis apar P august. necesitii acoperire cu api de 5 un. 'ar la malul apei o m u l s l l k t i c 4 La dreapta de grup plantati &e-o riidiicina de darmera ~i crin de toamni (distanp dintre riidiicini: 1 m). tolere& apa p h s la max. plantafi perene sau arbugti mai inalji &ora nu le place umezeala persistenti. peren5 Plantare: primiivara. Pnflorqte *. de 30 cm lungime. ~ 6 . hdepiirgazonul in liitime de 2-3 m. coamna devine galben-spdgcit. frunze paripenate. frunze despicate I 5 - ?nfa@. Inflorqte din iunie p h I in septembrie. frunze lanceon late. pereni - ASTILBE (Asrilbe x arendsii) 1: 50-120 cm. flori p o r n : d cu capitul. la stgnga. Plantati tamnocalemus. roz. frunze paripenare. flori umbelifere purpurii. anuak DARMERA (Darmerapelmra) P: 100-120 cm. inflorqte In aprilie-mai. (fi+aria denracz) i 80-120 cm. iarbaiepurelui. 40 cm. plantati trei radidni de astilbe. numaj n foarte mare de frunze linguste. 1tafi TAMNOCALAMUS (Thamnocalamus spathaceus) k 3-4 m. lkcarii decorativi cres pe vertical4 se inmulrqte repede. tnfloqte din iulie p h s P septembrie. frunze coraate Iunguiere.ieiulie. pe nodurile tulpinii pot fi distinse c h i s gi zece fiunze lanceolate. Pnflorqte din iunie plni In septembrie.iulie-august. florile roz umbelifere se dispun in vlrfd unor tulpini de 70 cm.5-2 m. rogii sau violet. fn spatele acestora. &ezati pontederia intr-un c o ~i punei-o h lac. Mulcifi solul cu rumegug de scoarp - I I I Legati coadam~nzului o de piatrii g plasati-o in apropii erea malului. flori albastre. Tasati solul ~i udati plantele. Plantele prezentate mai jos se dezvold ideal in locuri cu soare sau penumbri. ~ e r e n i r I I (Zzania aquaria) E: 1-3 m. I 1/ (Hippuris vulpis) t: 10-50 cm. in sol reavin. perenii a n g a . panicule alb-gbui. fn fundal. 2h frunze mari reniforme. perenI h + 4 I CRETUSd (Filipendda purpurea) 60-100 un. necesid acoperire cu apii de 5-20 cm. cu humus gi umiditate corespunstoare. s3pafj o groapa (080 cm) ~i area$ in ea o stavilii de plastic. flori : violet-deschis situate in v2rfd dpinilor Pnalte.

f 80.I. flori violet. >. flori dbe.. p h i ln iunie.. 1: 80-140 cm .. k 20-30 cm ' I. Lytbmm sllid. i: 80-150 cm Tradescantla de 1m h u a x andersoniana. PLANTE DE MLASTIN~ Tapufi C . fnflorqte din mai phi h augusc k 30-80 cm 1 1 .. fnfloqfqdin septa f.4ocm ' I I amphibium: flori rm. r hfloreste din mai r$na In iunie.. -isha a n p ~ (shga) augustrl50-180n f w T - ~ ~ i ' I I r ( e c a & t pdustris. inflorgtrdin ie pinib septembric. hfloqte din mai phi h septembrie. flori gdbcne.. ~ o rde &on l reu. frunze cordate. hflorqe din iunie h septembrie. planti cu hum flotante I - 1 1 0 IMP b l &W N y m p h . h b r i t e in aprilie& a e d Nh i (d-) mi. Rutifor Thalicaum aquileefdium. flori galbenc. b ialbe sau roz. I flori galbene. igalbehe. :..L. inklorep din mai :max.. M o q t e din mai phi in septembrie.RR1'1fIom I' Lychnis ffasaculi..Lac mare de griidina' Phalaris d n CARTEA GRUPA I 85 PERENE ~NALTE w flori wc t.flori albe sau nn.1If' IIII1IMI-llll-IIII"III-. Shjmel de bald liispseudamm. flori de multe culori.. planti cu fmme flotann a .120 im .\. planta cu frunzs flmnte PLANTE ACVATICE Piciod-c~co~uluil hunculw aquatilis.

deschihdu-se in ghirlande elegante.I SUGESTII PENTRU AMENAJAREA GRADINII qvb GRUPAI I ( Forme prelungi. gratioase Min unate ghirlande de flori Florile de indjimi difirite. .i. asociate cu plan te stufoase scunde intermediare okra' o privelijtemin unat.

.

.

.

3 a+ 2 $4 c r ~ d d u .2 2" +5 . : .5: d' 2 $ p g.4 .l .$S C m 2 $ . r c wrn 2 7 % 3H"aJ W ~ .2I w = 5 7z a*+' m 2 5 g .m .y % .?.E<E E * :. $j .2 :g 3 5 .m g w 2 gn g 3 .Fi n .m @-so urn E % s.

flori galbendexhis. 1 Prirnula elatior.ii (popilnic)i Barba-DoDii (dreaP$)' ) Aruncus dioicus...I .. ~r. L 15-25 cm. . . . . hemone netnoros-:dbep . tnflorqce ln iunie-idie.'I# jl' . . rqu-carmin. flori $bend& . . I .5-2 m I F'"t"""~ p : * . . iw Morqte tn iunicougust. hflorqte 2n apriiie-iunie. $teinm. . CARTEA If 1I I ) - GRUPA 1 87 . i ' ' .'~I... toxic3 8 I UCI~CIJI~ w M ~ ~ ~ l i f b lflori. I o dbasmrlnc~u. Pa--. ..-- flori !.il :I!. Alte ~erene i2n~a' de arbori ' .I. -.. . .'II' 1 Ciubofica cucului .. 1: 3040 cm I URPURIU Omag (&pa) clop0jein - : Awnltum n a p .ill I ' I I. 1: 1. toxic3 : h p u l a h&lia.. fn" O IMP AWMP SRL . . ' 'I" .. I I1. Infloqte ia . Inflomte$ iunie-iulie. 1 90-150 un. .. ..' . I I. . h aprilie-mai. . ' 1. ' *-floqte tn iunie-idie. .. flori dbe.. i: 15-25 cm 1 Brebenel I ~Iydais nobilic.I. . infloqte h martiemai. verde h "mpd iernii.. !I!. . b-1 :% . .&'. 1 30-50 an : Fuopsis I (hpta) I 1 I P b u o ~ i s s ~ flori roq parfumate.Flori de famp f h g i arbori - . .l. 1 80-100 an : I Trei r. I . . flori dhm-violet. / ' 8 .ll I. 1 )Ii.. 365. (dfeapra) I ... I.

. din care se pot -.SUGESTII PENTRU AM &UPA 1 . orichd culege flori. i Florile pentru vazi plantate in grupuri variate de culori a vii formeazi un strat aspectuos.* *' rn . 1 a .

d .28 ~ 9 2 . .3 2 ga. ?g ""s<~ 322 Y e.a ec a -r 8 9~4 ~ 6 ~ 4 0-r:dr. .* 1 n.' 9 p 6 'n..3 . & g P 2 1 g5 r t VI .2 ~9 8 c '4 . t.>d " Oa. 3 2 4 6 5 . z :~p8._ e *. & E a a b 3Za [2J ..$ G" . s2 SA.n3aa u z 9 $3 . zd 94 5 03kz &CfZa = r 5- M C ~ . .g% g [:$s4 ":s:Qw tJ utJ c 2 3 .S -$2 "a u r a? $$.. ~ ='8&ilgEa B g Q g g z $ n s 3s i q c 3 i a 4 . .c a ~ Z Q Z @ $ . B '$4.L-~: - - a .iI$d.2 4 <#.'&.

.

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA GRADINII GRUPA 1 Se completeaza' reciproc .

1 Primlvara. asem2nZtoare margarerelor. dtminteri plantele pot fi infestate repede de ciuperci. strat fn semicerc la o doul crambe. iarb5 ornamenralii cu inflorescenje argintii. Avefi 'in& grij2 ca perenele s5 nu domine trandafirii.1. trandafirii de monoculturZ sunt mulr mai vulnerabili la boli gi &un&tori M cei din culturile mixre. Amplasati-o ca loc de odihnl in fala stratului. plant2 pereni. (Miscanrhus sinen&$E I0. . Pdorqte 2n august-octombrie. d e . Stratul plantat exclusiv cu uandatiri surprinde de de arte. verde-fnchis. plant5 perenl ""1 I ~ ul Plantali In fundal.ste in iunie-iulie. de ramificate. ropii.. violete. hflore. 7 .n mod p l k u t cu forme gi culori nemcteristice trandatirilor. albe. in fafa nemfiprilor. roz-argintiu. la distanla de 80 crn plantali o planti de miscantus.h c h i s . a e . plan6 peienii in fa@ crambelor plantali doi Alaturi de trandafirul din trandafiri (distanla dinplantali 3&lpini: cm). J - .4-2 m. . mgrunte. dupa 6 e r rehflorqte P augustn septembrie.. flori albe. Plantele prezenrate mai jos se dezvol6 optim fn soare d e b & f loc cu sol profind. - .4 m. sau albastre. s5 edste totdeauna un spapiu ce poate fi traversat de curentii de aer. t s .. frunze rnari. : Fnunusepa tran&ilor thea 91 a am&ilor de p Morire IndeIungati h&tiprivirea pihi toamna.8. mifnvoalte. Cultiv&~d t algturi de tranddki plante perene. dar contemplat de aproape pare a 6 dertul dc monoton.un nemtizori (distanta dintre tulpini: 60 cm)..Vokerfiieden") 1 1 m.j l f ~ 6 m -d-=Yr.V6LKERFRIEDEN" ------(Delphinium x belladonna . 1 n cregpare (80 cm). Pnvoalte.6-1 m. cordiforme. tilizati-l cu compost ~i fainl de oase. roz. soi rezistent c2wMBE (Crambe cordiBora) l: 1. iar in stanga adlncime de putin fer. flori i m e n s ~ ?nvoalre. compozi$a floral3 va fi diversificaG l. toxid 1 NEww"P STEL~~A (Aster novi-belgii) P: 0. multe soiuri cu frunzig autumnal frumos. flori simple.Aachener DomwJ t: 0. Idlo fn ~ m c t o m b r i ehime m i .In compania trandafirilor . bogat Pn humus pi substante nutritiva n & (Rosa . in inflorexenp-ciorchine bogat ramificate. 5 band un scaun) intr-o 6 h iunie. Infloqte P iunie-iulie. : flori albastru-azur ^m i rescenre-lumbare. Udati bine ~i mulciTi solul.celafanafi50lcm.g m r. frunze elegant reflexive.9-2 m. inflorqte fn septembrieoctombrie.unui 2grup de dnci planteIndedreapta. voprili oculoare (sau asemlnatoare nemtigorilor. iar fall thea 80 sl fie la trei degete sub nivelul solului. . m8 I -. frunze palmat-lobate. pland peren& L y? in partea dream a stratului. Locul altoirii 4 partea dreaptzdoul trei tre stelup. plus.

aniserum B m u r o i d a : frunze reflex6 30-60 cm 'qlLhr IarbEalbastfi rW Molinia caerulea. frunze fibroase. fmnze late. flori viol ItafIoqte!i . .noo an cu dung! mi- . hflorqte in iunieiulie. i: 15-40 cm Acbnarerum calamagrosns. verdealksrmi. n . t 40-60 un Campanula rarparica. @reapfa) hflorqte in iunie-septembrie. frunze inguste. flori violet-albtrui. mai.I . flori albasue. florib&tre. infloqte in iulie-august. t: 30-120 cm 1 'I Geranium (ciocd-berzei) Clqpofei Geranium x magnificum. Infloqte In iunie-august: SEMI^NALTE S 3 4 MOW.. t 20-40 cm .CARTEA Strat de trandafiri ji tufe s GRUPA I 89 IERBURI ORNAMENTALE Achnatherum Pen Fesruca cinwea.Blauriainn.-mnltum na@us.5m '-':TI. frumij autumnal frumos. t.9-I m . do& & 8 1 I C~ada-~o'iceldui Achiilea milIefblium.%e flori alhwre.1: 0. hguste. teucrium. flori albastre. fnfloregn in mai-iunie. flori 10%hfloqte h mai-septembrie. - I . mz sau rqii. flori galbene. $&YJ - Veronica (hpta) -- -& I Veronica ausrriaca ssp.&-1.sep. . t 30-60 un - Veronica fdreapra) ~ n re&.1 imm O. rigide. i: 20-30 cm I Geranium I (ciocd-belzei) Geranium endresii.5 m: tox'ira.. em -.. Llmm 1 1 1 1 4 1 L " U I ~ J sau + i: 1-1.!!@F Ir PERENE 2 - Ornag e gradini + . vqnic v de cul6are verde-dktmi.Le~rtej . I Veronica longifoa .

SUGESTII PENTRU AMENAJAREA GRADINII - GR otlip' de flori i c restrhs iar fi in cel mai mic loc se poate crea un mic paradis floral n plan te ca'jira'toare. .perene cu inflorirehdelungatifi flori m uf ticolore plan tate in ciubere fi ghivece.

parcelensunt legate optic inrre ele. frunze ovoide.CRIMSON RAMBLER" (Rosa .Weisser Ring") .flori padimdbe. ..tiana x sanderael 0-80 an.. Plantele vor avea un efect sporit.i: 25-30 cm. inflorqte in lai-octombrie. p~and anuals f: 5 rescenfe dense.wDARR ~ T ~ T O R . cu Pete maronii. infloregte o singurs datg frunze lucioase REGINA-NOW &?ia. Florile viiratice vor completa ansamblul prin feeria lor florall. frunze putemic dinpte. pland cu bulbi PETUNIA . Plantele d w t o a r e cu flori. ~ndcplkta$i sistematk parfile ofilite.. iuliesctombrie.Abendsonnen) t: 80 cm. inflorqte in mai-octombrie. ' V i . Pnflorqm P main octombrie.wu de la m i j W Iui mai..flori albe. verde-gglbe~u. Terasele mici. .l e fn ghivece. cu centrul de tonalitate tntunecaa i d o r q t e fn iulie-octombrie. d a d ve$ conlucra cu vecinii pentru realizarea unei imagini de ansamblu. plan^ anualP I i 10-15 un.. planti a n d & toxid L (Lilium . ropcarmin-sclipitor grupate in mhunchiuri.flori galbene. : albastre sau violete.T e l de mid d?mensiuni us se poate h w e p prin conlucrarea dintre vecini. frunze dinpte. h n z e o d e .. spre exemplu trandafirii gi curpenii (clematis) pot constitui elemente de separare compuse din flori pestrije parfumate. CRIZANTEMdj 50-60 an.. tn&l$imiiacmfm1ca. pietre sau poS@mMe. flori invoalte. flori albe h form2 de cuib. prin care nu pot piitrunde privirile indiscrete.ROSA-WEISSER (Petunia grandiflora .Crimson Rambler") i: 5-6 m. roz. gfidinile inguste ale caselor de aliniament se pot transforma intr-o mare de flori multicolore. inflorqte P n iunie-iulie. flori galben-auriu. pland m u d l Dn WwuarFe nem&nefi b l e i f de var&k kuiiq&. Plantele in ghivece trebuie udate ~i fertilizate sistematic. prwwrql-tefn 3 rnagadde L sp~chliratw. Wwii s m ~ t n d u -cu &1B$ i umt. Plantele din imagine se davoltg optim plin soare. in care diferitele . pland anualg vtrii.Rosa-Weisser Trau MARGARETE "WEISSER RING" (Hpenostemma paludosum .

t: 1-3 m. 1 Scevola . 1: 25 cm JiUVld 11 '1 (stinga) J. morpI a . flori In mhtc culori. - Scaevola saligna. 1: - ISBN 97&9E2-86#2-8-1 . toxid +- --" -A" -8 WUI. . "endranthema grandiflorum x. q i i . dbasue. I: 40-100 cm . flori dbe.. flori dbe. vldete. q i i .. flori in mula cd -. C x c Clematis Cobea @reapt? _ I aematlfx.. flori d e roz. portocdii.. violet% ?nflorqre inmaiacoombrie. 20-25 cm I Lobdaria maidma. . qii. inflorqte in iur ptembrii. EnfIoqte fn iulie-oc~mbrie.~ r epanda zflori galbew. tnflorqte In august-noiembrie.L Crizantemi (dreapta) ' I ~avandda n p ~ aflori dbasue. Wtoregte in iulie-septembrie.9 "1 * august. : 1 4 m 1 hk t h p odoratus. flori 1n multe culori. s 1nfIoqte 1n iunie octombrie. ?n iunie-auwt. flori rofu-stacojiu. i b m b r i e . flori albe. I flowe in iunie-seprembrii 9: 1-r - Ipomoa purpurea. I: 30-100 rm urn fivtercens. ~ i iInfloqte b. roz. roz. t: 30-80 un ' 9 1 I I PLANTE IN C I U B ~ mai-octombrie. t: 5-15 un. inHorejGe 1 tn I PLANTE AGATXTOARE Margated arbustiformi m Nerium oleander. 1: 3 m -.Terasa' tnsorita' GRUPA 1 90 11 1 Alte ~ l ate pen tru terasa hsorita' n Sdvie Lobularia (dreaptal Savia splendens. mai-septembrie. roz. flori viokte. h f l o r ~ t < h aprilic octombrie.1. i: " * - Sh~elevoin~cul~ Zorele Q IMP ABIIMP SRL - Cobaea mdens. flori albe. 1: 30-50 cm (3% je Ill'G .

. 'rnp~a~ad . rnpp~d? nEs L. urp rnpprz L. aurp~~3 .O *nu. . .n E~EJ UJ arpsed p p 3 UJapnw ! I U jEI~wll~ .

DOMINO WEISS" (Nicoriana x sanderae . de culori omogene. h sol permeabil. fiunze ovate. flori simple sau Pnvoalte.Schnittperlen) P: 50-70 an.. plant5 a n d & toxid rUl?ULEp . tulpinii &noas@ L . 18n@ garduri sau in fafa perefilor casei.5 m. flori albe. . Pnflorgte in fiunze oval-ascugite.KOBOLD" (Coleosrephus mulricaulis . Plantele aranjate astfel arad d m e b i t P primn planul zidurilor de piat& sau d gardurilor vii tunse. Marcati cu sfoara d e a lungul stratdu_i cinci rindun'. A - . Plantarea treptat3 In funcfie de hdjimea plantelor permite ca fiecare dintre rhduri 1se dimtin@. rgnduri. frunze ovale. Pnflorqte ?n maioctombrie. acoperire de o pUa gri-argintiu. cu ajutorul sapei. 3tan@ Ptanwi rqinpnrp$ (db htre plat& M c d m iar 4n fa@ ai pufuk$i( d h n p : 25 4.. 1 ta$ Ridicali pain solul. fnflon rqte fn mai-septembrie. albastruviolet. bogat In subsmje nutritive. frunze Pnguste. plant5 a n d 5 . Afanati solul ~i adaugati-i compost. flori indesate. 7 1 I REGINA-NOW . ^ d o r q t eP iunien octombrie. In variate culori. 2 BALSAMMA (Impatiens d e r i a n a ) P: 15-30 cm..Kobold") t: 20-25 cm. Vnspre partea pmterioara a shatului. plan& anualZ 1 20-40 cm: land d c c o d : prin frunzcle fin sectate.Culori discrete in dnduri ordonate In aceastil compozifie elegant3 florile anuale sunt amenajate In h d u r i separate. . cu frunzif verde-hchis.Domino Weissn) 1 30-80 a n . Plantele enumerate mai jos se dezvolt5 bine I locuri expuse la n soare. fndepsrgazonul pe o aniune de teren de 1'3 x 2.SCHNIITPBRLEn (Ageram housronimum . albastruverzui. plant3 anuali Plantare: prim&ara. : parfiunate. flori galbene grupate P capitul. verdePnchis.

?itlm a I O IMP ABtIMP E Verbena 1 V & booariemii. hfloqte In iunieocrombrie. 90-120 cm C Dahlia.alvieanu& **. " 20-25 cm k- PLANTE SEMIINALTE . albe sau vialne. pede d galben-h$ie sau portocalii.fSpri roz. bleu: hfloreste fn iunicoctombriri: 25 cm Nolana paradoxa. dincilindrul corolei galben.$l@%L.k 20 cm nieoctomb-:-.Strat de flori i trepte n l\Tolana . flori albe. 'doq t e hmai-octombrie. roz ~i rqii.fnfloqte Iniunie1 Cavnos bip*flori&mme tnfloqte In iulie-oaornbric. PLANTE ~NALTE ' I Dalie (&pa) Flutuq 1 noiembrir. flori h culori variate. flori violetid&. Bcgonia semperflom.i: 70-120 cm .

.

ce a&rG deasupra m~nunchiurilor de frunze.Lambrook Silver") P: 40-60 cm. -. lkmrii spino~i multe cu ramifi&ri sunt acoperili cu frunze mzrunte. f n fundal spicele de culoare deschisii ale ierbii decorative penisetum destind imaginea ansamblului cu fiunzig des. Pnfloresc din aprilie p$n5 ln d *r-7- - A*. apoi ud@ stratul.Plan te cu fiunze colorate Put*' amenaja o a m p ' p ' ep&cutg plantslnd ala'turi de arbyti cu perene cu fiu+ de h m i n t e ~ t . -- -. infloresc tn augustoctombrie. i f:ioas& ri i Straml %or de hgrijit prezentat s e e amenajat cu plante cu frunzig pestrip Cmigirul cu frunze lucioase. Pnsg gi in locuri serniurnbroase veji objine acelqi efect alegind plantele corespunGtoare. - PENISETUM (Penniserum villosum) P: 30-70 cm..LAMBROOK SILVER" (Artemisia absinthium . h f l o r ~ t e mai. Unele specii sunt plantate in grup Pn q a Eel ca b r m a gi culoarea lor d fie rnai marcand. Plantele arnintire prefer5 locurile fnsorite gi sold permeabil. spicate. rogu-purpuriu. perenl cu crqtere tufoas& frunzele i k Wat 13% wCbb~&mD k&% DRAW UREA NANA" (Berberis thunbergii Jtropurpurea Nana") 1: 40-60 cm. db-venui. nefiind raisten& la hghej. in regiunile noastre se cultivl ca plant5 anuali / ie I PELIN ALB .. toamna in frunzele devin sracojii I douissprezewfire>& pmkmrn (45cml. Toamm m d q i Wlinulg *Jantaji mwl pn& ea . ovale. inflorescenple Pndesate. . flori galbene. verde-Inchis ~idracila j a p o n d cu frunze ro~u-purpuriu disting de pelinul cu frun* se firm de d u e gri-argintiu. florile neEnsemnate.

toxid bmn a c dn 7 O IMP ABIIMP SRL C ROP-02-10-080 : L2' ~~o&k'um1:2-3 m. ISBN 978-963-86092-8-1 . cu dungi verde-gdbui. T: 4 6 -0 an I rogcai.. toxid frum gine gdben-aliriu. hum veni.frunze ro~u mroniu. ! . cu margine alb$t: 5 5 m Taxus baccara .Silver Qm".CARTEA v& n aruahw . -- Ajuga reptans . . E&f. rqu-negrui.Auopurpurea".". i: 3-5 m.PERENE IN U M B ~ .&piurn pyiolippow n *M argintii. frunze aciculare. i: 2-3 m - L"i PL "'-. Jureaum". .l: 50-100 CID n u a&c divizate..Aura Variegata". mnze vem N dungidhe..Pica . . i520 ern Fayi. P a LC 4 g~unipenrs squamara "Blue Star". frunze aciculare albasnu-argintiu.i: 50-80 cm %k cu mar- Euonymus brrunei.1- .

. I Stratul multicolor ji simplu de ingrijit. .GRUPA 1 o harme varia te Grupa ierburilor decorative . vivace. 3 - . se piitreazi ' decorativ timp indelungat.T.*! ' I .. : . . plan t h d alituri F' de ierburile ornamentale flori colorate.

Malepartus" F fundalul n stratului. h partea din stsnga..Zebrinus+Strictusn~imiscantus Malepartus' (distanp dintre /ante: 1.8 m. apoi . : tnflorqte in augustommbrie. verde-inchis. fnfloreste in Inguste.Feuerrad") i: 1 m. d n d ating inalIirneade 5 crn. anuali (Dahlia x . tnveh roscac. in februarie scurtati ierburile cu o palml.FACKEL9' . Plantati ierburile ornamentale la distan~P mare. pufoase. inflorescenge spiciforme. MISCANTUS (Miscan thus sinensis) i 0. foarte greu. h partea dream. 0 dari cu sosirea gerurilor ierburile uscate confed stratului wloare ~ivarietate. cu strat a d b c de cultivare. frunze ovoide. cu forme variate este rar plantat5 in suaruri. totodaG tuberculi de dalie. frunzele verde-ro~cat na dwin ro~u-porocalju iar iarna maro?$cat. Apzafi plantele in de 1.Zebrinus-Strictus" i: 1.5 m.5 m). dar merit%s%-ia w r d a ~ aten~ie. penuu a nu necesita divizare prea des. anual -- (Pennisenun alopecuroides) i: 0. frunzele athnitoare cap5ta toamna culoare galben4 ia iarna au culoarea pereni VERBENA (Verbena bonariensis) i: 0.7-1. inflorescenge corn.elegand. Repicati rtisadurile buruienile gi pietrele. Scoatefi din plm8nt ~i pistrati tuberculii daliei. Florile anuale 8i perene se asorteazii cu ierburile ornamentale de n u a n ~ e veni.3-1 m. arnestecati solul cu compost. mov.. lemnoai pot fi di.9-1. (Tithonia rorundifhlia . 6 . ME In fundalul stratului. stacojii.Elem ente decorative in stra t Asociai ierbude ornamentaleperene ce hdkigesc soarefecu plante anuale sau perene cu idlorire hdeImgat& - Iarba ornamental%. rlsfira~i. inflorescenge urnbell.Pnflorqte in aug octombrie.ZEBRINUSSTRICTUS" . Toamna numeroase ierburi ornamentale dwin galbene ca mdaiul sau a r h i i .. ). iar peniselurn?nrnijlocul ploii frontale. 5 Toamna cornposta$ florile de vara. i deoarece de la inceputul verii giidina va fi infiumusept%de iarbii Pnalt% inflorescen~e cu decorative.2-1.unzi~ de toamnz galben-mdai.8 x 3 6 m. flori simple.floreSte in august-octombrie. Erdorqte in iulieoctombrie.Fackc 1: 1-1. plantali intre ierburile ornamentale rasaduri de titonia gi verbena. 4 TITONIA . 3 Plantafi miscantus . flori ca ale stuhlui. cu dungi diagonale galben-verde. loc lurninos. flori arihii. frunze trilobate. lndepgrtafi .. inflorqte in iulieoctombrie. verde-fnchis.. tuberculii ngi toamna din pimlnt fi dusi la iernat In casl: Incephd de la mijlocul lui mai. ro~u-portocaliu. I f tari lungi. plantag miscantus .8 m. 1h 2 M~SCANTUS . l. peren3 made sm3naIi verbena ~i Afknqi parn8ntul unui &at titonia.2 m. Plantele din imagine prefer%locurile expuse la soare ~i sold cu humus. peren5 // \ .

flori galbene. flori r o p e . 1 ' \ 7- 1 . = .C: 30 cm BBp! L ' k\ Rosa. M o w In mai-iunie. -O IMP ABnMP SRL Steluji Aster dwnasos x. Briza media. Bori maronii.The Beades". flori v+ idlorqte Iniulie-scptembrii t 70-180 cm I' -8-1 . t d o q t e In mai-august.. n -...- .. flori mov jalbrogu. lnfloqte in iunie-octombrie.. flori veni. 1: 20-50 a n RNAMENTALE SCUNDE -1 I I I I .. C: 10-40 cm s 8 -3 . Lagurus ovarus.- .&!via hrinacea. flori dbastm-Enchis. Briza (dreapta] lrbll I 4. idorescenre verzui ce devin nwo@lbui..xjt. roz h iulie-septernbrie. r L 1_ . Infloqte h august-oetambrie.imea dependepe de. -L. i:20-7O'cm . infloqte In aptidie-mai.specie ~i. 1: 40-60 an nor& ( k P M ) 'dorep 3 . insorqte Inseptembrie-octombrii. PLANTE ASOCIATE I ~ b @. . nmtptofl.. 1: 10-40 cr l" .~ .t" IERBURI ORNAMNETALE SEMI~NALTE keliu e y . flori de c u l o a r e ~ f m 5 diferid ind.GRUPA 1 I olan te in s tratur i DESCRIERE pvnpps l ~h i I I PLANTA IERBURI ORNAMENTALE I& de ~NALTE --ii fsthga) Trestie (dr~pu) Iphastrum numns. ihfloreftcIn marticrnai..- m Spartina Spmim pectinara &reomarginata". .. LK..vartegaun.. 1: 50-86 Sedum tdephium. C: 20-60 CIU Molinia Carex (rogoz) I innnrinr q I wa morrow .1 C 3 kx digirata .-2.- RO-P02-10466 +-.. r i i ~ ~ .~ + . i .i: (i0-15Rkm. infl :$ mai-iunie. L . f l o ~ gi purpurii.

.

pereni . ddtuite flori tubulve p o r t d i form& buchete. Puneti trandafirul la 60 cm T n faja cnifofiei. situate deasupra frunzelor late. vqnic veni.BONICA '82" (Rosa . apoi TndeNrtaji gazonul cu cazmaua. (Achilles rnifl&lium) -. 1nu1 din pamant fi puneti-1 la iernat Ih. CASMANTIUlGl (Chasrnanrhium l a r i f o l i u d i: 0. frunze lucioase.. spice mate din flori albe. ?: 50-80 crn. 6 . rezistente CRIN ALBASTRU . scoatep L.P L A N T A R E $1 ?NGRIJIRE r.bflorind i?u toate anotimpwile. Plantele insulei de flori din imagine sunt simplu de Ingrijit ~i prefed locurile expuse la soare.&BUS" (Ajuga repmnsi -L (Agapanrhus headbourne ..a l ovale. coadapricelului ~i galbene (80 cm). Plantali in centru perenele mai fnalte si puneji fn jur grupuri de plante semifnalte sau scunde. floii radiale.2 m.. astfel ca strand sP aibi forms w n i d sau piramidals ~i sP ofere o imagine la fel de plicud din toate 11 rlghiurile. Marcafi conturul Matului cu furtunul de udat. lnflorepte in iunie-octombrie. acoperitoare de sol. b . roz. mr - - Stratul insular. Taiati regulat florile ofilite pentru a stirnula o Tnflorire abundenti ~i Indelungatk 5 Toamna.' f: 60-90 cm. in forms & stea. 1 AfSnafi solul Si adlugag compost. inflorescen5e: date formate dim flori -91 COADA-S~~~c~~u~u~ 2. uda$ plantele. cu humus. hflore~te iunie-septembrie. firoase. ruji 3 4 cu vinelici ~i albastw crin . peren2 --0-. frunze: MI n impotriva gerului sau iernad P n l ~ ~ u . 2 CNIFOmA . inflorqte fn iulie-august. 1 Perioada de plantare: primivara. este cu adt m i a decorativ cu d t mtururile sale se arcujesc mai natural. Amenajafi un strat de flori rotund sau oval neregulat. peren5 . flori hvoalte. Insula de flori din miilocul ~ m n u l ueste foarte decoratid i " deoarece poate fi admirad din toate direcgiile. umbele semisferice fori: 10-20 cm. lnflorqte h iunieoctombrie. in caa.1 00 cm. asem5nstoare ierbii f o r m e d buchete. fn jurul centrului planta~i florile in cercuri.. ale c5ui margini serpuite au efect natural. La d t e trei ani divizati perenele.iunie-august: fmnze lanceolate -cenusiu.8-1. h n z e l e lungi.Lemon Ice") : m z 9 0 . pereri I Vara. Udati abundent. locuinjg.nenajati bordura straf8ui (60 cm). in peren5 I" P de buzdugan. protejat5 rqte P aprilie-iunie. precum si solul &at. TRANDAFIR DE STRAT . inflorrwcn~ de forms de buzdugan al&tuite din flori tubulare galben-sulfuriu. spice de flori 'L asemkztoare ovilzului.Albusn) ..Bonita '82") P: 60-120 cm.LEMON ICE" fKniphotia . din flori mov-albiktrui.. pe tirnp de seceta. Mulciti solul cu frunre cazute sau cornpost. devine peren5 r &operitoare de sol..Burgundy GlowmJ " i: 70-90 cm. PlantGi la diim de 45 cm casmantium ?nmijlucul stratului ~i cnifofia R jur.l ghivece. Plantafi in grupuri floarea-miresei.

a t e plan te h insula de flori 1 PLANTA DESCRIERE PLANTE ~NALTE I ! Miscanty .: 60-120 un n 1 tf(0-1Bw - Echinaceapurpurea. Aori q i i .E 1. albe. I Ruji $kne nrrdbedria nirida . idorqte in iunie-august.Herbstsomen.-- Akhemih mo&s.vmunte I - h iunkaupt. mov. Jbe. ~ . Arundo donax. (srhga) . --- I II I PLANTE SCUNDE Salvia nemorosa . inflorqte in iunie-iulie.flori dbene. rm. flori Jbastru-violet. Misdrulw sinemi>aZebrhg bppe11e.i: 40-50 ar PLANTE DE BO Cre$foari (hpta) . t: 20-30 a n flon gal& t 30-50an Santolina ( Sanrolina -8. flori galbeo-vemi.6-2 m . .Ostfriesland". Znflorqte hiunie-august. bvudecenyu situate pe l8mi asendniton trstiei.ll. Intlorqte hiulieseptembrir.2-l. flori rqii. infloreste Z iunie-se~tembrie. t: 30-60 cm fl0n&&% :c l o p o ~ e l h i .t: 60-80 cm +@'== A Phloxpanicdata.8d~--~~. &Qonftc h i h - \ . rox.z .t: 1-4 m I Tr& u$ & p d ) t ..

.

. roz. fiunze /' verde-albatriu. I ~ I d h ~ 8i qterneyi amestecul de p h h t intre ele. .piatrs . forme& covor vegetal. florile gsdinii alpine cresc de multe ori in locuri cu dim5 asprs sau in soluri pietroase. distanfe de 60 cm* la 4 I LEVANT. L > ~t . pe care amestecaji-1 apoi din nou cu pietrip. pietrele masive. inflorqre In martie-mai. 1 Udati @m&ntulc JS. flori galben-auriu. la distante de cel putin 50 cm de pietre. de culoare I: J O cm. "inten lung. vqnic verzi. afinafi pamhntul pan& la 60 cm adgncime.. frunze asem5nHtoar frunzelor aciculare. flori rogu-smjiu. plant5 peren5 . plantH perenii Primgvara.?nlocuri unde stratul de humus este adinc gi solul este lax. & / (&sum saxarile) P: 20-40 cm. vqnic verzi. h a t i sulul gidinii alpine cu un strat dt mai gros de humus.~lnflorqt august. ropii. p o ~ o ~ a l i i . ornate cu galben. (Lavandula an i 30-90 a : ori 1 mZrunte. aspectuoase pi Si d o r i vii ale gridhii alpine aparprima'vara. CIUCU$OARA ~ l r . 1 (Aquilegia L?madeniis) P: 30-60 cm. parrumai rupurpuriu. I 3 (Narcissus x) P: 30-60 cm. Amplasai . crqtere sub forma de covor veged.. frunze n verde-ceiuiu. unde sunt ~i expuie indelungat la soare. dldirugele In grupuri de c$te cinci plante. i: 15-30 cm. flori galbene. pland bulboasa Planfati lev6n. Arnestecati humusul in propogie de 1:2 cu compost. D q i pot pHrea fragile. a d h c divizare. uneori albe.I Numeroase flori m h te. nflorqre in mai-iunie. brumthlele in grupuri (distanp: 2 se 20 cm). frunze latliniare. Plantafi . Amestecati-l cu compost gi pietri~ fin. .. bicolore. e. crqtere sub forms de covor veged.. Ini repte in martie-iunie. frunze verde-lnchis. b k h ~ ~ \ . prefednd cu deosebire pantele sdncoase sau cu pietri~ solul permeabil. iar In f a p pietrelor lilicelele $i ciucu~oara. pentru a crea conditii optime dezvoltkii plantelor. printre ele p&m&nt. flori albe. a sdimemta. p e n w . infloreste P aprilie-iunie.Arnplasa~i pant2 pe ca decorajie blocuri de. in proporjie de 1:4. UmpiqE eventualele adincituri. flori Abe.

.T[f ~3 R q R ~ r i . *r p nnuad amid ~u ~~2 . 1 31131)33S34mb*m n rn CII ~gqne a ~ m d n3 i ~urdp .

.

toxid (specii de Hosta) i: 40-60 cm.lW$toarese poate amenaja un spagu de odihna' umbros. Enflorqte (Hosta crispula)htr-un ghihaugust-septembrie. codiforme. aiegegi plante a g i i ~oare rezistente la f urnbrg. cu margini albe. TOAMNX (Hosta aispula) i 50-60 cm. plant5 peren5 toxid 1 vie cu un crm de toamni (Hosta lancifbla). p~zuttit pen?& L 6 5 . cu trunchi halt.SUFFRUTICOW (Buxus sempervirens . Plantele figuriind in exernplul de mai jos prefer2 sau cel pugin suportg umbra.GOLDEN SHOWERS" (Rosa . plant5 perenii CRIN DE 7 CIMISIR .. nefiind situat in partea insorit2 a grgdinii. frunze lungi. hdegi partali regulat parfile vegetale . Se dezvoltii frumos intr-un sol profund. cu v&rfasc~. plant3 peren5 c m DE TOMA I a (Horn lancifdia) GRIN DE TOAMN~ Hantafi un crin de toamni i: 20-40 cm..Suffrutiwsan) I: depinde de &ura tn care este tuns. tnflorqce In mai-iunie.Golden Showers") i: 2-3 m.- Odafi toate g l a d s . care dupa o anumitii vrerne v2 vor inconjura cu verdeap ce emanii calmul pi tihna. GALBEN . Alhturi de acesfrunze veai. parfumate. P: 60-100 cm. Infloqte h iulie-august. m h m . plantafi h la Plantafi 'ln dou8& e .c . flori alb- inflorqte In iunie-iulie. flori albe.. frunze mbunte. con stituie in anotirnpul cel mai fierbinte a1 anului un refugiu la u m b d pi verdeap. semivqnic verde.Inconjurati de verdeati I I PLANTARE51TNGRIJIRE TRANDAFIR URCATOR Prin plante ag. flori galbene semiinvoalte. finiftit fip f h de verdeapi. cu vbf ascufit. bogat P n humus. miinunchiuri de flori violet-deschis. D a d nu ave~i dispozigie d e d t un spafiu restrlns sau doriji sii la mascaji zidurile casei. toxid PECETEA LUI SOLOMON cordiforme toarnna ropu-ruginiu. fructe rogu-prohnd.: chiuri de 0ori violete. Inflore~te in iunie-august. La u m b d cresc pugine flori aspectuoase. flori albasuuviolet. stanga. inflo- (Lonicera caprifolium) i: 3-5 m. veci de ceramic&. Vara tunde$ de mai muke ori cimi~irul lmul-c$inelui. arbust supodind tZierea. Acest colj idilic. fiunze cordiforme cu nervariuni frumoase. incomesribile In fa$%. dar se pot cultiva t o t q i plante cu frunze de culori gi forrne variate.. Png ta plantafi In ghivece plante re7ieent~ umbra la ovoide. frunze lanceolate. ovde. parfumate. sub care plantap plante scunde.

[ S!zunq lareu~pd y f~llLydopod azu e!ua2pox .ur z 9 0:! !uaqle$ p m n e $mny ' . :amad nlqnp [a~edpe z u y !1 a s& !1 epuncuso un 08 1-08 : !~SOI m m n t : .

.

.

~ u r :I -- a~Saropj 2lalo!n nes nb~ !JOU !~!sq~ng caq@ I L .5 @I - "3 0~1-02! a ! q m m .

1 3.0 sugestie deosebiti ! : & Prin repetarea nuan~elor umitor cdori se poate an crea in gr. .. .idnii un peisaj armonios ~iechilibrat. ce hcinti prin varietatea de forma' i cdoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful