Line´aris terek ´es oper´atorok

FELADATSOR #1
2012. szeptember 20.
1. Feladat. [2 pont]
Tekints¨ uk az F = R vagy az F = C sz´ amtest feletti n-dimenzi´ os F
n
teret (n ∈ N). Mutassuk
meg, hogy az al´ abbi lek´epez´esek norm´at defini´ alnak az F
n
vektort´eren!
(a) | |
1
: F
n
→ [0, ∞), x = (x
1
, . . . , x
n
) → |x|
1
= [x
1
[ + + [x
n
[
(b) | |

: F
n
→ [0, ∞), x = (x
1
, . . . , x
n
) → |x|

= max¦[x
1
[, . . . , [x
n

Teljes¨ ul ezekre a norm´ akra a paralelogramma azonoss´ ag? V´alaszunkat indokoljuk!
2. Feladat. [2 pont]
Tekints¨ uk az n n-es komplex m´atrixok C
n×n
ter´et az
¸A, B¸
HS
= tr(A

B) (A, B ∈ C
n×n
)
Hilbert–Schmidt bels˝o szorzattal ell´atva.
(a) Mutassuk meg, hogy b´armely A ∈ C
n×n
m´ atrix eset´en
|A

|
HS
= |A|
HS
,
majd ezt k¨ ovet˝ oen bizony´ıtsuk be az
|A

A|
HS
≤ |A|
2
HS
egyenl˝ otlens´eget!
(b) L´ assuk be, hogy b´armely A ∈ C
n×n
m´ atrixra fenn´ all az
|A

A −AA

|
HS


2|A|
2
HS
egyenl˝ otlens´eg!
3. Feladat. [2 pont]
Tekints¨ uk a standard bels˝o szorzattal ell´ atott V = R
4
val´ os vektorteret. Alkalmazzuk a Gram–
Schmidt ortogonaliz´aci´ot a
v
1
=
1
1
1
1
, v
2
=
1
2
4
5
, v
3
=
1
−3
−4
−2
vektorokb´ ol ´all´ o ¦v
1
, v
2
, v
3
¦ rendszerre!
1
4. Feladat. [2 pont]
Tekints¨ uk a [0, 1] intervallum felett ´ertelmezett komplex ´ert´ek˝ u folytonos f¨ uggv´enyek C[0, 1]
ter´et az
¸f, g¸ =

1
0
f(x)g(x) dx (f, g ∈ C[0, 1])
bels˝o szorzattal. Alkalmazzuk a Gram–Schmidt ortogonaliz´aci´ot a
p
0
(x) = 1, p
1
(x) = x, p
2
(x) = x
2
(x ∈ [0, 1])
monomokb´ ol ´ all´ o ¦p
0
, p
1
, p
2
¦ vektorrendszerre!
5. Feladat. [2 pont]
Hat´ arozzuk meg az al´abbi m´ atrixok QR felbont´as´at!
(a) A =
1 2 −1
1 −1 2
1 −1 2
−1 1 1
(b) B =


0 −20 −14
3 27 −4
4 11 −2


Bead´asi hat´arid˝ o:
2012. okt´ober 4., cs¨ ut¨ort¨ ok, d´elel˝ ott 10:00 (az el˝oad´as kezdet´en)
2