P. 1
5 svih Namaza

5 svih Namaza

|Views: 25|Likes:
Published by Belmir Dardagan

More info:

Published by: Belmir Dardagan on Nov 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu.

Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. 1. SABAH namaz FEDŢRI - 4 rekata: dva rekata sunneta i dva rekata farza NIJET SUNNET: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE `ĀLĀ SALĀTE SUNNETI L - FEDŢRI, EDĀEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLĀHU EKBER! Na stajanju prvog rekata učimo: - SUBHANEKE SUBHANEKE-ALLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE TEBAREKESMUKE, VE TE`ALA DŢEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE. - EŪZA, E´ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM. - BISMILLA BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM. -FATIHA (EL-FATIHA) EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN. ER-RAHMANI-R-RAHIM. MALIKI JEVMI-D-DIN. IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN. IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM. SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM. GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN. AMIN -SURU KOJU ZNAMO!! npr. (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD.ALLAHU-S-SAMED. LEM JELID VE LEM JULED.VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD,
Reci:"On, Allah, Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio, nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala!Slavljeno je Tvoje ime, nedostizna je Tvoja velicina.Osim Tebe drugog boga nema.

Molim Te, Bože, sačuvaj me od prokletog šejtana.
U ime Boga, Sveopšteg, Dobročinitelja, Milostivog.

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopštem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjeg dana. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!Uputi nas na pravi put, na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati,a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali. (Amin!)

Zatim, izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći!, pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: (tri puta u sebi) Subhāne Rabbije-l-azim (Samo Tebe slavim, moj Veliki Stvoritelju!) Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: (u sebi) Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju!) Na kratkom stajanju izgovaramo: (u sebi) Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala) Sa kratkog stajanja, izgovarajući Allāhu ekber, spuštamo se na prvu sedždu, gdje izgovaramo (tri puta u sebi): Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen, moj najuzvišeniji Gospodaru) Sa prve sedžde izgovarajući Allāhu ekber, vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak, a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā, tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde prvog rekata, izgovarajući Allāhu ekber, ustanemo na drugi rekat i učimo:

Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. - BISMILLU - FATIHU I - SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr: (EL-FELEK) KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK. MIN SHERRI MA HALEK. VE MIN SHERRI GASIKIN IZA VEKAB. VE MIN SHERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD. VE MIN SHERRI HASIDIN IZA HASED.
Reci:"Utjecem se Gospodaru svitanja od zla onoga sto On stvara, i od zla sumraka kada tamnine razastire i od zla onih koji pusu u uzlove, i od zla zavidnika kada zavist ne krije!"

Zatim, izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći, pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar, Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja, izgovarajući Allāhu ekber, spuštamo se na prvu sedždu, gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen, moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber, vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak, a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā, tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde drugog rekata, izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: ET-TEHIJJĀTU: ETTEHIJJĀTU LILLĀHI VES-SALAVĀTU VET-TAJJIBĀT. ESSELĀMU ALEJKE EJJUHENNEBIJJU VE RAMETULLĀHI VE BEREKĀTUH. ESSELĀMU ALEJNĀ VE ALĀ IBĀDILLAHISSĀLIHIN. EŠHEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESULUHŪ. SALAVATI: ALLAHUMME SALLI ALĀ MUHAMMEDIN VE ´ALĀ ĀLI MUHAMMED, KEMĀ SALLEJTE ´ALĀ IBRĀHIME VE ´ALĀ ĀLI IBRĀHIM, INNEKE HAMIDUM-MEDŢĪD. ALLUHUMME BĀRIK ´ALĀ MUHAMMEDIN VE ´ALĀ ĀLI MUHAMMED, KEMĀ BĀREKTE ´ALĀ IBRĀHĪME VE ´ALĀ ĀLI IBRĀHIM, INNEKE HAMIDUM-MEDŢĪD. DOVA: ALLAHUMME RABENA ĀTINĀ FID-DUN-JĀ HASENETEN VE FIL-ĀHIRETI HASENETEN VE KINĀ ‘AZĀBEN-NĀR. RABBENA-GFIR LĪ VE LIVĀLIDEJJE VE LIL-MU´MINĪNE JEVME JEKŪMUL-HISĀB. te predamo selam okrenuvši glavu na desnu stranu, izgovorimo: „ESSELĀMU ALEJKUM VE RAHMETULLĀH.“ Zatim okrenemo glavu na lijevu stranu i izgovorimo iste riječi. Izgovarajući selam, gledamo u vrhove ramena. Pošto predamo selām, proučimo: ''ALLĀHUMME ENTES-SELĀMU VE MINKES-SELĀM. TEBĀREKTE JĀ ZEL-DŢELĀLI VEL-IKRĀM.'' Dok ovo učimo, potiremo se dlanovima po licu. Sabahski farz klanja se kao i sunnet, samo je razlika u nijjetu!!!

Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. Muškarci će prije nijjeta proučiti IKAMET. ALLAHU EKBER 4X EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X EŠHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X HAJJE ALESSALAH 2X HEJJE ALELFELAH 2X KAD KAMETI SSALATU KAD KAMETI SSALAH ALLAHU EKBER 2X LA ILAHE ILLELLAH
Allah je najveći (4x) Svjedočim da nema boga osim Allaha (2x) Svjedočim da je Muhammed Božiji Poslanik (2x) Dođite na namaz (2x) Dođite na spas (2x) Namaz se uspostavlja (2x) Allah je najveći (2x) Nema boga osim Allaha (1x)

Ikāmet se uči ubrzano i u sebi, kad se namaz klanja pojedinačno, a kad se klanja zajedniči tj. u džematu onda ga uči mujezin naglas.

NIJJET FARZA: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE `ĀLĀ SALĀTE FARDIL - FEDŢRI, EDĀEN MUSTAKBILEL-KIBLETI, ALLĀHU EKBER. Sabahski farz klanja se kao i sunnet, samo je razlika u nijjetu. Sabahski namaz, kao i svi ostali namazi, završava se posljednjim selamom, ali se preporučuje da poslije svakog namaza proučimo zikr i namasku dovu, jer ćemo za to biti posebno nagrađeni. Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završiće namaz učenjem El-Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha, može zamijeniti svaku dovu. ZIKR, TESBIH i NAMASKA DOVA SALAVAT: ALLĀHUMME SALLI `ALĀ MUHAMMEDIN VE `ALĀ ĀLI MUHAMMED. SUBHĀNALLĀHI VE-L-HAMDU LILLĀHI VE LĀ ILĀHE ILLELLĀHU VALLĀHU EKBER. VE LĀ HAVLE VE LĀ KUVVETE ILLĀ BILLĀHI-L-`ALIJJI-L-`AZĪM. ĀJETU-L-KURSIJJA: E`ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM! ALLĀHU LĀ-ILĀHE ILLĀHŪ, EL-HAJJUL-KAJJŪM. LA TE'HUZUHŪ SINETUN VE-LĀ NEVM. LEHŪ MĀ FI-S-SEMĀVATI VE MĀ FI-L-ERD. MEN ZELLEZI JEŠFE'U `INDEHŪ ILLĀ BI IZNIH. JA’LEMU MĀ BEJNE EJDIHIM VE MĀ HALFEHUM. VE LĀ JUHITŪNE BI ŠEJ'IN MIN 'ILMIHĪ ILLĀ BI-MĀ ŠĀ'E. VESI'A KURSIJJUHU-S-SEMĀVĀTI VE-L-ERDA, VE-LĀ JE'ŪDUHŪ HIFZUHUMĀ, VE HUVE-L-'ALIJJU-L-`AZĪM. TESBIH: JĀ RABBI ZE-L-DŢELĀLI SUBHĀNALLĀH. (Ovdje treba reći 33 puta: Subhānallāh!) SUBHANALLĀHI DĀ'IMENI-L-HAMDU LILLĀH. (Ovdje treba reći 33 puta: El-hamdu lillāh!) RABBI-L-ĀLEMINE TE'ĀLĀ ŠE'NUHŪ ALLĀHU EKBER. (Ovdje treba reći 33 puta: Allāhu ekber!) LĀ ILĀHE ILLELLĀHU VAHDEHŪ LĀ ŠERIKE LEH, LEHU-L-MULKU VE LEHU-L-HAMDU VE HUVE `ALĀ KULLI ŠEJ'IN KADĪR. VE MĀ ERSELNĀKE ILLĀ RAHMETEN LI-L-ĀLEMĪN.

spasi me od prokletog šejtana! U ime Boga. RABENĀ VE TEKABBEL DU’Ā’. iskazujemo Ti poštovanje i klanjamo se pred Tvojim savršenstvom Subhānallāh! (Tu treba reći 33 puta Subhānallāh) Neprestano Ti na Tvojim darovima zahvaljujemo: El-hamdu lillāh!. AMĪN. a omrzni nevjerovanje i sva griješna djela. RABBENA-GFIR LĪ VE LI VĀLIDEJJE VE LI-L-MU'MINĪNE VE-L-MU'MINĀTI. mojim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama na Sudnjem danu. On je Svemoćan. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. Gospodaru svjetova! (El-Fatiha) . kretanja niti snage bez Allahove pomoći! ĀJETU-L-KURSIJJA: Molim Te. EL-HAMDU LILLĀHI RABBI-L. VE-S-SALĀTU VE-S-SELĀMU `ALĀ SEJJIDINĀ MUHAMMEDIN VE `ALĀ ĀLIHI VE SAHBIHI EDŢME’ĪN. Milostivog! Samo je Allah Bog.s. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. RABBI-DŢ’ALNĪ MUKĪME-S-SALĀTI VE MIN ZURRIJJETĪ. Neka su milost i blagoslov Božiji svim vjerovjesnicima i poslanicima Njegovim! Hvala Bogu. VE-L-HAMDU LILLĀHI RABBI-L-`ĀLEMĪN! (EL-FĀTIHA) Prijevod na bosanski jezik: Molim Te. VE SELĀMUN `ALE-L-MURSELĪN. Zikr u prijevodu na bosanski jezik SALAVAT: Milostivi Bože. Nema drugog Boga osim Allaha. mojoj djeci i potomcima mojim da ustrajno obavljamo namaz. Muhammede. Njegovo je sve što je na nebesima i na Zemlji. o Ti koji si Najmilostiviji! Gospodaru naš. Sveopćeg Dobročinitelja. Namaska dova (koja se moţe učiti poslije svih dnevnih namaza) E`ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM. Hvala Bogu. primi ovaj naš namaz onako kako primaš od Svojih dobrih vjernika. Slava Allahu i Njemu zahvaljujem. dragi Allahu. Allah. (Tu se izgovori 33 puta El-hamdu lillāh) Tvoju moć. ALLĀHUMME RABBENĀ ĀTINĀ FI-D-DUN-JĀ HASENETEN VE FI-L-ĀHIRETI HASENETEN. ĀMĪN! BI RAHMETIKE JĀ ERHAME-R-RĀHIMĪN. veličinu i milost ističemo: Allāhu ekber. On je jedan i nema druga. oprosti meni. TESBIH: Uzvišeni Gospodaru. (Ovdje treba reći 33 puta Allāhu ekber) Samo je jedan Bog. Milostivog. sačuvaj me od prokletog šejtana. Sveopćeg Dobročinitelja. Niko ne može kod Njega posredovati bez Njegove dozvole. Ljudi ne znaju osim ono što im je On dao da spoznaju. On zna sve što je pred ljudima i što je iza njih. Milostivi Bože. Samo je On dostojan da se hvali i veliča. Allah je najveći! Nema stanja. VE KERRIH ILEJNEL-KUFRE VE-L FUSŪKA VE-L-`ISJĀN. Njega ne obuzima drijemež niti san. Mi smo te. Gospodaru svjetova. dragi Bože. JEVME JEKŪMU-L-HISĀB. Samo je Allah Bog. blagoslovi Muhammeda i rod Muhammedov. On je Živi i sve što postoji On održava. Muhammeda. njegov rod i drugove njegove. On je Uzvišeni i Veliki. Primi ovu dovu iz milosti Svoje prema nama. poslali kao milost ljudskom rodu. U ime Boga.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. ĀMĪN. a. Uzvišeni Allahu. Zatim se dignu ruke i prouči namaska dova. VE KINĀ `AZĀBE-N-NĀR.`ĀLEMIN. omili nam iman i islam. ALLĀHUMME RABBENĀ TEKABBEL MINNĀ HĀZIHI-S-SALĀTE KEMĀ TEKABBELTE MIN `IBĀDIKE-S-SĀLIHĪN. Njegova vlast obuhvaća nebesa i Zemlju. Dragi Bože. ALLAHUMME HABBIB ILEJNE-L-IMĀNE VE-L-ISLĀME VE-L-IHSĀN.. Samo Njemu pripada sva vlast i moć. pomozi meni. Neka je Njegova obilna milost i blagoslov na našeg odabranika. Gospodaru moj. Održavanje nebesa i Zemlje On vrši bez truda i zamora. daj nam dobro na ovom i na budućem svijetu i spasi nas od džehennemske vatre.

EŪZA. -FATIHA (EL-FATIHA) EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN. moj najuzvišeniji Gospodaru) Sa prve sedžde izgovarajući Allāhu ekber. VE MIN SHERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde prvog rekata. ER-RAHMANI-R-RAHIM. MALIKI JEVMI-D-DIN. SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM. Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala!Slavljeno je Tvoje ime.BISMILLA BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM. gdje izgovaramo (tri puta u sebi): Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta! NIJET SUNNET: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE `ĀLĀ SALĀTE SUNNETI . VE TEBAREKESMUKE. 2. Sveopšteg.i od zla zavidnika kada zavist ne krije!" Zatim.ZZUHRI. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. E´ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM. Dobročinitelja. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: (tri puta u sebi) Subhāne Rabbije-l-azim (Samo Tebe slavim. Hvala Allahu. VE LA ILAHE GAJRUKE. . Bože.10 rekata: četiri rekata sunneta. Molim Te. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći!. VE MIN SHERRI GASIKIN IZA VEKAB.(Amin!) Reci:"Utjecem se Gospodaru svitanja od zla onoga sto On stvara. Sveopštem Dobrocinitelju. ALLĀHU EKBER! Na stajanju prvog rekata učimo: . nedostizna je Tvoja velicina. Vladaru Sudnjeg dana. sačuvaj me od prokletog šejtana. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. izgovarajući Allāhu ekber. EDĀEN MUSTAKBILEL-KIBLETI.Osim Tebe drugog boga nema. VE MIN SHERRI HASIDIN IZA HASED. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. ustanemo na drugi rekat i učimo: . AMIN -SURU KOJU ZNAMO!! npr: (EL-FELEK) KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK.SUBHANEKE SUBHANEKE-ALLAHUMME VE BI HAMDIKE. Gospodaru svjetova. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!Uputi nas na pravi put.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. U ime Boga. moj Veliki Stvoritelju!) Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: (u sebi) Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju!) Na kratkom stajanju izgovaramo: (u sebi) Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala) Sa kratkog stajanja. . izgovarajući Allāhu ekber. Milostivog. spuštamo se na prvu sedždu. na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati.a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali. PODNE namaz ZZUHRI . IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN. Milostivom. VE TE`ALA DŢEDDUKE.i od zla sumraka kada tamnine razastire i od zla onih koji pusu u uzlove. MIN SHERRI MA HALEK. IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM.

nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Zatim. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. pa ustanemo na treći rekat gdje učimo: . spuštamo se na prvu sedždu.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. izgovarajući Allāhu ekber.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. Allah.SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr.VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD. ESSELĀMU ALEJNĀ VE ALĀ IBĀDILLAHISSĀLIHIN. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde trećeg rekata. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. EŠHEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH. Allah.BISMILLU . ESSELĀMU ALEJKE EJJUHENNEBIJJU VE RAMETULLĀHI VE BEREKĀTUH. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde drugog rekata. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći.FATIHU I . (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD.VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio. izgovarajući Allāhu ekber.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. LEM JELID VE LEM JULED.FATIHU I . Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD. Reci:"On.ALLAHU-S-SAMED. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. izgovarajući Allāhu ekber ustanemo na četvrti rekat i učimo: . izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: ET-TEHIJJĀTU ETTEHIJJĀTU LILLĀHI VES-SALAVĀTU VET-TAJJIBĀT. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen.BISMILLU .SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr. Reci:"On. nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Zatim. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja.ALLAHU-S-SAMED. spuštamo se na prvu sedždu. LEM JELID VE LEM JULED. VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESULUHŪ. .

Bože. izgovarajući Allāhu ekber. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. ALLĀHU EKBER.PREDAMO SELAM. E´ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM. Na stajanju prvog rekata učimo: . Dobročinitelja. izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: .ET-TEHIJJATU . . Reci:"On. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde četvrtog rekata.SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. VE LA ILAHE GAJRUKE.DOVA .ZZUHRI. . Allah.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju.BISMILLA BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM. nedostizna je Tvoja velicina.FATIHU I . LEM JELID VE LEM JULED.SALAVATI . . Molim Te. (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD. Milostivog. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja.EŪZA.BISMILLU . EDĀEN MUSTAKBILEL-KIBLETI. ALLAHU EKBER 4X EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X EŠHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X HAJJE ALESSALAH 2X HEJJE ALELFELAH 2X KAD KAMETI SSALATU KAD KAMETI SSALAH ALLAHU EKBER 2X LA ILAHE ILLELLAH Allah je najveći (4x) Svjedočim da nema boga osim Allaha (2x) Svjedočim da je Muhammed Božiji Poslanik (2x) Dođite na namaz (2x) Dođite na spas (2x) Namaz se uspostavlja (2x) Allah je najveći (2x) Nema boga osim Allaha (1x) NIJJET FARZA: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE `ĀLĀ SALĀTE FARDIL . spuštamo se na prvu sedždu. VE TEBAREKESMUKE. .VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD. Muškarci će prije nijjeta proučiti IKAMET. Sveopšteg.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio. sačuvaj me od prokletog šejtana.Osim Tebe drugog boga nema. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala!Slavljeno je Tvoje ime. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. U ime Boga.ALLAHU-S-SAMED. VE TE`ALA DŢEDDUKE. nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Zatim.SUBHANEKE SUBHANEKE-ALLAHUMME VE BI HAMDIKE. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak.

spuštamo se na prvu sedždu. -FATIHA (EL-FATIHA) EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN. moj najuzvišeniji Gospodaru) Sa prve sedžde izgovarajući Allāhu ekber. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio. Allah. IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM. moj Veliki Stvoritelju!) Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: (u sebi) Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju!) Na kratkom stajanju izgovaramo: (u sebi) Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala) Sa kratkog stajanja. MALIKI JEVMI-D-DIN. Gospodaru svjetova. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen.SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr. ER-RAHMANI-R-RAHIM. Sveopštem Dobrocinitelju. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde drugog rekata. VE MIN SHERRI HASIDIN IZA HASED. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!Uputi nas na pravi put. gdje izgovaramo (tri puta u sebi): Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Zatim. Reci:"On. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: .) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. Milostivom. Reci:"Utjecem se Gospodaru svitanja od zla onoga sto On stvara. (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD.i od zla zavidnika kada zavist ne krije!" Hvala Allahu.FATIHU I . na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. AMIN -SURU KOJU ZNAMO!! npr: (EL-FELEK) KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK. Vladaru Sudnjeg dana. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha.(Amin!) Zatim. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: (tri puta u sebi) Subhāne Rabbije-l-azim (Samo Tebe slavim. MIN SHERRI MA HALEK.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak.VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD. ustanemo na drugi rekat i učimo: . a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN. izgovarajući Allāhu ekber.i od zla sumraka kada tamnine razastire i od zla onih koji pusu u uzlove. spuštamo se na prvu sedždu.a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći!. VE MIN SHERRI GASIKIN IZA VEKAB. izgovarajući Allāhu ekber.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN. VE MIN SHERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD.BISMILLU . LEM JELID VE LEM JULED. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde prvog rekata.ALLAHU-S-SAMED. SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. izgovarajući Allāhu ekber.

) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. EŠHEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. EDĀEN MUSTAKBILEL-KIBLETI. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći.FATIHU. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. VE LA ILAHE GAJRUKE. . spuštamo se na prvu sedždu.Osim Tebe drugog boga nema. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde trećeg rekata. Zatim. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. ET-TEHIJJĀTU: ETTEHIJJĀTU LILLĀHI VES-SALAVĀTU VET-TAJJIBĀT. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. ESSELĀMU ALEJKE EJJUHENNEBIJJU VE RAMETULLĀHI VE BEREKĀTUH. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESULUHŪ.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. VE TE`ALA DŢEDDUKE. nedostizna je Tvoja velicina. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. izgovarajući Allāhu ekber. – pa ustanemo na III rekat Na stajanju trećeg rekata učimo: . izgovarajući Allāhu ekber. VE TEBAREKESMUKE.FATIHU Zatim.SUBHANEKE SUBHANEKE-ALLAHUMME VE BI HAMDIKE. spuštamo se na prvu sedždu.BISMILLU .DOVU – TE PREDAMO SELAM NIJET SUNNET: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE `ĀLĀ SALĀTE SUN-SUNNETI L ZZUHRI. ALLĀHU EKBER! Na stajanju prvog rekata učimo: . tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde četvrtog rekata. ESSELĀMU ALEJNĀ VE ALĀ IBĀDILLAHISSĀLIHIN.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar.BISMILLU . gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. izgovarajući Allāhu ekber ustanemo na četvrti rekat i učimo: . izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: . gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen.ET-TEHIJJĀTU . moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala!Slavljeno je Tvoje ime.SALAVATE .

Allah. E´ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM. .a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali. izgovarajući Allāhu ekber. ustanemo na drugi rekat i učimo: Na stajanju drugog rekata učimo: .(Amin!) Zatim. GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!Uputi nas na pravi put. (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD. izgovarajući Allāhu ekber. Gospodaru svjetova. Vladaru Sudnjeg dana. Sveopštem Dobrocinitelju. Bože.BISMILLU . MALIKI JEVMI-D-DIN. gdje izgovaramo (tri puta u sebi): Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen.) (u sebi)! .i od zla zavidnika kada zavist ne krije!" Molim Te. IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde prvog rekata. AMIN -SURU KOJU ZNAMO!! npr: (EL-FELEK) KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK. spuštamo se na prvu sedždu. SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM.ALLAHU-S-SAMED. VE MIN SHERRI GASIKIN IZA VEKAB.VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD. VE MIN SHERRI HASIDIN IZA HASED. nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Zatim. . izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. Dobročinitelja. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći!. Milostivom.SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr. Sveopšteg. LEM JELID VE LEM JULED. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. Milostivog. Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio.EŪZA. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha.i od zla sumraka kada tamnine razastire i od zla onih koji pusu u uzlove. Reci:"Utjecem se Gospodaru svitanja od zla onoga sto On stvara. moj Veliki Stvoritelju!) Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: (u sebi) Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju!) Na kratkom stajanju izgovaramo: (u sebi) Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala) Sa kratkog stajanja. VE MIN SHERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD. IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. sačuvaj me od prokletog šejtana.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. moj najuzvišeniji Gospodaru) Sa prve sedžde izgovarajući Allāhu ekber. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: (tri puta u sebi) Subhāne Rabbije-l-azim (Samo Tebe slavim. U ime Boga. -FATIHA (EL-FATIHA) EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN. ER-RAHMANI-R-RAHIM. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati.BISMILLA BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM. Hvala Allahu. Reci:"On.FATIHU I . MIN SHERRI MA HALEK. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā.

ZIKR. INNEKE HAMIDUM-MEDŢĪD. ALLUHUMME BĀRIK ´ALĀ MUHAMMEDIN VE ´ALĀ ĀLI MUHAMMED. VE HUVE-L-'ALIJJU-L-`AZĪM. TEBĀREKTE JĀ ZEL-DŢELĀLI VEL-IKRĀM. RABBENA-GFIR LĪ VE LIVĀLIDEJJE VE LIL-MU´MINĪNE JEVME JEKŪMUL-HISĀB. VE LĀ JUHITŪNE BI ŠEJ'IN MIN 'ILMIHĪ ILLĀ BI-MĀ ŠĀ'E. VESI'A KURSIJJUHU-S-SEMĀVĀTI VE-L-ERDA. spuštamo se na prvu sedždu. proučimo: ''ALLĀHUMME ENTES-SELĀMU VE MINKES-SELĀM. LEHŪ MĀ FI-S-SEMĀVATI VE MĀ FI-L-ERD. JA’LEMU MĀ BEJNE EJDIHIM VE MĀ HALFEHUM. KEMĀ SALLEJTE ´ALĀ IBRĀHIME VE ´ALĀ ĀLI IBRĀHIM. DOVA: ALLAHUMME RABENA ĀTINĀ FID-DUN-JĀ HASENETEN VE FIL-ĀHIRETI HASENETEN VE KINĀ ‘AZĀBEN-NĀR. Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESULUHŪ. INNEKE HAMIDUM-MEDŢĪD. SALAVATI: ALLAHUMME SALLI ALĀ MUHAMMEDIN VE ´ALĀ ĀLI MUHAMMED. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. te predamo selam okrenuvši glavu na desnu stranu. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde drugog rekata. izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: ET-TEHIJJĀTU: ETTEHIJJĀTU LILLĀHI VES-SALAVĀTU VET-TAJJIBĀT. VE LĀ HAVLE VE LĀ KUVVETE ILLĀ BILLĀHI-L-`ALIJJI-L-`AZĪM. EL-HAJJUL-KAJJŪM.'' Dok ovo učimo. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. izgovarajući Allāhu ekber. MEN ZELLEZI JEŠFE'U `INDEHŪ ILLĀ BI IZNIH. potiremo se dlanovima po licu. VE-LĀ JE'ŪDUHŪ HIFZUHUMĀ. izgovorimo: „ESSELĀMU ALEJKUM VE RAHMETULLĀH. ESSELĀMU ALEJNĀ VE ALĀ IBĀDILLAHISSĀLIHIN. TESBIH i NAMASKA DOVA SALAVAT: ALLĀHUMME SALLI `ALĀ MUHAMMEDIN VE `ALĀ ĀLI MUHAMMED. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. . ESSELĀMU ALEJKE EJJUHENNEBIJJU VE RAMETULLĀHI VE BEREKĀTUH. Izgovarajući selam. Pošto predamo selām. ĀJETU-L-KURSIJJA: E`ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM! ALLĀHU LĀ-ILĀHE ILLĀHŪ.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. LA TE'HUZUHŪ SINETUN VE-LĀ NEVM. KEMĀ BĀREKTE ´ALĀ IBRĀHĪME VE ´ALĀ ĀLI IBRĀHIM. EŠHEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. SUBHĀNALLĀHI VE-L-HAMDU LILLĀHI VE LĀ ILĀHE ILLELLĀHU VALLĀHU EKBER. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā.“ Zatim okrenemo glavu na lijevu stranu i izgovorimo iste riječi. gledamo u vrhove ramena.

(Ovdje treba reći 33 puta: Allāhu ekber!) LĀ ILĀHE ILLELLĀHU VAHDEHŪ LĀ ŠERIKE LEH. moj Veliki Stvoritelju!) Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: (u sebi) Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju!) Na kratkom stajanju izgovaramo: (u sebi) Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala) . Bože. ALLĀHU EKBER! Na stajanju prvog rekata učimo: . VE TEBAREKESMUKE. Milostivom.8 rekata: četiri rekata sunneta.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. ER-RAHMANI-R-RAHIM. TESBIH: JĀ RABBI ZE-L-DŢELĀLI SUBHĀNALLĀH. Molim Te. Vladaru Sudnjeg dana.EŪZA. VE MIN SHERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD. VE MIN SHERRI HASIDIN IZA HASED. -FATIHA (EL-FATIHA) EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN. (Ovdje treba reći 33 puta: El-hamdu lillāh!) RABBI-L-ĀLEMINE TE'ĀLĀ ŠE'NUHŪ ALLĀHU EKBER.BISMILLA BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM. VE MIN SHERRI GASIKIN IZA VEKAB.a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali. 3.SUBHANEKE SUBHANEKE-ALLAHUMME VE BI HAMDIKE. Hvala Allahu. nedostizna je Tvoja velicina. Dobročinitelja. Milostivog. MIN SHERRI MA HALEK. MALIKI JEVMI-D-DIN. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!Uputi nas na pravi put.i od zla sumraka kada tamnine razastire i od zla onih koji pusu u uzlove. VE TE`ALA DŢEDDUKE.i od zla zavidnika kada zavist ne krije!" Zatim. . IKINDIJA namaz ASRI .Osim Tebe drugog boga nema. EDĀEN MUSTAKBILEL-KIBLETI.ASRI. AMIN -SURU KOJU ZNAMO!! npr: (EL-FELEK) KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK.(Amin!) Reci:"Utjecem se Gospodaru svitanja od zla onoga sto On stvara. Gospodaru svjetova. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. Sveopštem Dobrocinitelju. GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. sačuvaj me od prokletog šejtana. Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala!Slavljeno je Tvoje ime. . pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: (tri puta u sebi) Subhāne Rabbije-l-azim (Samo Tebe slavim. SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM. četiri rekata farza NIJET SUNNET: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE `ĀLĀ SALĀTE SUNNETIL . na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći!. VE LA ILAHE GAJRUKE. IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN. Sveopšteg. IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM. LEHU-L-MULKU VE LEHU-L-HAMDU VE HUVE `ALĀ KULLI ŠEJ'IN KADĪR. E´ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM. U ime Boga. VE MĀ ERSELNĀKE ILLĀ RAHMETEN LI-L-ĀLEMĪN. (Ovdje treba reći 33 puta: Subhānallāh!) SUBHANALLĀHI DĀ'IMENI-L-HAMDU LILLĀH.

Reci:"On.BISMILLU . pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio. ESSELĀMU ALEJKE EJJUHENNEBIJJU VE RAMETULLĀHI VE BEREKĀTUH. ALLUHUMME BĀRIK ´ALĀ MUHAMMEDIN VE ´ALĀ ĀLI MUHAMMED. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. INNEKE HAMIDUM-MEDŢĪD. Pa ustanemo na treći rekat gdje učimo: .VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD.EŪZA.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. izgovarajući Allāhu ekber. (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. ustanemo na drugi rekat i učimo: . KEMĀ SALLEJTE ´ALĀ IBRĀHIME VE ´ALĀ ĀLI IBRĀHIM. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde prvog rekata.FATIHU I . izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: ET-TEHIJJĀTU ETTEHIJJĀTU LILLĀHI VES-SALAVĀTU VET-TAJJIBĀT.) (u sebi)! .Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. moj najuzvišeniji Gospodaru) Sa prve sedžde izgovarajući Allāhu ekber. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći.SUBHANEKE . VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESULUHŪ. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber.SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr. LEM JELID VE LEM JULED. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. spuštamo se na prvu sedždu. . Sa kratkog stajanja. Allah. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Zatim. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen.ALLAHU-S-SAMED. spuštamo se na prvu sedždu. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju.BISMILLA -FATIHA (EL-FATIHA) -SURU KOJU ZNAMO!! Zatim. izgovarajući Allāhu ekber. ESSELĀMU ALEJNĀ VE ALĀ IBĀDILLAHISSĀLIHIN. izgovarajući Allāhu ekber. EŠHEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH. INNEKE HAMIDUM-MEDŢĪD. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde drugog rekata. KEMĀ BĀREKTE ´ALĀ IBRĀHĪME VE ´ALĀ ĀLI IBRĀHIM. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. gdje izgovaramo (tri puta u sebi): Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. SALAVATI: ALLAHUMME SALLI ALĀ MUHAMMEDIN VE ´ALĀ ĀLI MUHAMMED.

Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. izgovarajući Allāhu ekber.SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr. nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Zatim. Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik.FATIHU I . ALLAHU EKBER 4X EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X EŠHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X HAJJE ALESSALAH 2X HEJJE ALELFELAH 2X KAD KAMETI SSALATU KAD KAMETI SSALAH ALLAHU EKBER 2X LA ILAHE ILLELLAH Allah je najveći (4x) Svjedočim da nema boga osim Allaha (2x) Svjedočim da je Muhammed Božiji Poslanik (2x) Dođite na namaz (2x) Dođite na spas (2x) Namaz se uspostavlja (2x) Allah je najveći (2x) Nema boga osim Allaha (1x) . Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. Allah.VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. LEM JELID VE LEM JULED. spuštamo se na prvu sedždu. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha.SALAVATI . vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak.DOVA .ET-TEHIJJATU . moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde trećeg rekata. izgovarajući Allāhu ekber ustanemo na četvrti rekat i učimo: . Reci:"On. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber.BISMILLU .) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD. izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: . a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. spuštamo se na prvu sedždu.PREDAMO SELAM. izgovarajući Allāhu ekber. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći.ALLAHU-S-SAMED. Muškarci će prije nijjeta FARZA proučiti IKAMET. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde četvrtog rekata.

izgovarajući Allāhu ekber. Gospodaru svjetova. Bože. GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN. . sačuvaj me od prokletog šejtana. moj Veliki Stvoritelju!) Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: (u sebi) Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju!) Na kratkom stajanju izgovaramo: (u sebi) Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala) Sa kratkog stajanja. na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: (tri puta u sebi) Subhāne Rabbije-l-azim (Samo Tebe slavim. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći!.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. Vladaru Sudnjeg dana. Milostivom. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. E´ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM. Molim Te. nedostizna je Tvoja velicina. IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM. Hvala Allahu. spuštamo se na prvu sedždu. Sveopštem Dobrocinitelju. ALLĀHU EKBER. ustanemo na drugi rekat i učimo: .ASRI. VE MIN SHERRI HASIDIN IZA HASED. Milostivog.EŪZA. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde prvog rekata. SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM. VE TE`ALA DŢEDDUKE. Na stajanju prvog rekata učimo: .i od zla zavidnika kada zavist ne krije!" Zatim. VE MIN SHERRI GASIKIN IZA VEKAB. U ime Boga.Osim Tebe drugog boga nema. EDĀEN MUSTAKBILEL-KIBLETI.SUBHANEKE Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala!Slavljeno je Tvoje ime. Dobročinitelja. MALIKI JEVMI-D-DIN.i od zla sumraka kada tamnine razastire i od zla onih koji pusu u uzlove. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN. NIJJET FARZA: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE `ĀLĀ SALĀTE FARDIL .a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!Uputi nas na pravi put. AMIN -SURU KOJU ZNAMO!! npr: (EL-FELEK) KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK. SUBHANEKE-ALLAHUMME VE BI HAMDIKE. VE TEBAREKESMUKE. ER-RAHMANI-R-RAHIM. gdje izgovaramo (tri puta u sebi): Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. . MIN SHERRI MA HALEK.BISMILLA BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM. VE LA ILAHE GAJRUKE. moj najuzvišeniji Gospodaru) Sa prve sedžde izgovarajući Allāhu ekber. VE MIN SHERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD. -FATIHA (EL-FATIHA) EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN. Sveopšteg. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā.(Amin!) Reci:"Utjecem se Gospodaru svitanja od zla onoga sto On stvara. izgovarajući Allāhu ekber.

Reci:"On. Zatim. – pa ustanemo na III rekat Na stajanju trećeg rekata učimo: BISMILLU I FATIHU. izgovarajući Allāhu ekber.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD. Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen.VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD. ESSELĀMU ALEJNĀ VE ALĀ IBĀDILLAHISSĀLIHIN. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. izgovarajući Allāhu ekber ustanemo na četvrti rekat i učimo: . gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: ET-TEHIJJĀTU: ETTEHIJJĀTU LILLĀHI VES-SALAVĀTU VET-TAJJIBĀT. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar.SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr. spuštamo se na prvu sedždu. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESULUHŪ. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. . Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha.ALLAHU-S-SAMED. nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Zatim.FATIHU Zatim. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde trećeg rekata. ESSELĀMU ALEJKE EJJUHENNEBIJJU VE RAMETULLĀHI VE BEREKĀTUH.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala.BISMILLU . i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. LEM JELID VE LEM JULED. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. Allah. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. izgovarajući Allāhu ekber. EŠHEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH. spuštamo se na prvu sedždu.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber.FATIHU I .BISMILLU . tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde drugog rekata.) (u sebi)! . Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju.

. spuštamo se na prvu sedždu. JA’LEMU MĀ BEJNE EJDIHIM VE MĀ HALFEHUM. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde četvrtog rekata.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. VE MĀ ERSELNĀKE ILLĀ RAHMETEN LI-L-ĀLEMĪN.DOVU – TE PREDAMO SELAM ZIKR. LEHU-L-MULKU VE LEHU-L-HAMDU VE HUVE `ALĀ KULLI ŠEJ'IN KADĪR. (Ovdje treba reći 33 puta: Subhānallāh!) SUBHANALLĀHI DĀ'IMENI-L-HAMDU LILLĀH. LEHŪ MĀ FI-S-SEMĀVATI VE MĀ FI-L-ERD. VE-LĀ JE'ŪDUHŪ HIFZUHUMĀ. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. VESI'A KURSIJJUHU-S-SEMĀVĀTI VE-L-ERDA. VE HUVE-L-'ALIJJU-L-`AZĪM. SUBHĀNALLĀHI VE-L-HAMDU LILLĀHI VE LĀ ILĀHE ILLELLĀHU VALLĀHU EKBER. LA TE'HUZUHŪ SINETUN VE-LĀ NEVM. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: . (Ovdje treba reći 33 puta: El-hamdu lillāh!) RABBI-L-ĀLEMINE TE'ĀLĀ ŠE'NUHŪ ALLĀHU EKBER. TESBIH i NAMASKA DOVA SALAVAT: ALLĀHUMME SALLI `ALĀ MUHAMMEDIN VE `ALĀ ĀLI MUHAMMED. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. TESBIH: JĀ RABBI ZE-L-DŢELĀLI SUBHĀNALLĀH. EL-HAJJUL-KAJJŪM. VE LĀ HAVLE VE LĀ KUVVETE ILLĀ BILLĀHI-L-`ALIJJI-L-`AZĪM. MEN ZELLEZI JEŠFE'U `INDEHŪ ILLĀ BI IZNIH. izgovarajući Allāhu ekber.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja.SALAVATE .ET-TEHIJJĀTU . VE LĀ JUHITŪNE BI ŠEJ'IN MIN 'ILMIHĪ ILLĀ BI-MĀ ŠĀ'E. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. (Ovdje treba reći 33 puta: Allāhu ekber!) LĀ ILĀHE ILLELLĀHU VAHDEHŪ LĀ ŠERIKE LEH. ĀJETU-L-KURSIJJA: E`ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM! ALLĀHU LĀ-ILĀHE ILLĀHŪ.

MIN SHERRI MA HALEK. MALIKI JEVMI-D-DIN. Gospodaru svjetova. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. . IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN. nedostizna je Tvoja velicina. Bože. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. gdje izgovaramo (tri puta u sebi): Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen.a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali. Milostivog. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!Uputi nas na pravi put. spuštamo se na prvu sedždu. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći!.Osim Tebe drugog boga nema. AKŠAM namaz MAGRIBI . -FATIHA (EL-FATIHA) EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN. Dobročinitelja. Milostivom. Molim Te.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu.(Amin!) Reci:"Utjecem se Gospodaru svitanja od zla onoga sto On stvara. U ime Boga. Na stajanju prvog rekata učimo: . na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati. AMIN -SURU KOJU ZNAMO!! npr: (EL-FELEK) KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: (tri puta u sebi) Subhāne Rabbije-l-azim (Samo Tebe slavim.5 rekata: tri rekata farza. VE MIN SHERRI GASIKIN IZA VEKAB. EDĀEN MUSTAKBILEL-KIBLETI. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde prvog rekata. SUBHANEKE-ALLAHUMME VE BI HAMDIKE. izgovarajući Allāhu ekber.BISMILLA BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM. moj najuzvišeniji Gospodaru) Sa prve sedžde izgovarajući Allāhu ekber. sačuvaj me od prokletog šejtana. VE TEBAREKESMUKE. ALLĀHU EKBER. Hvala Allahu. izgovarajući Allāhu ekber. . VE MIN SHERRI HASIDIN IZA HASED.SUBHANEKE Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala!Slavljeno je Tvoje ime. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. 4.i od zla zavidnika kada zavist ne krije!" Zatim.MAGRIBI. VE MIN SHERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD. GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN. E´ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM. Sveopštem Dobrocinitelju. Vladaru Sudnjeg dana. ER-RAHMANI-R-RAHIM. moj Veliki Stvoritelju!) Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: (u sebi) Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju!) Na kratkom stajanju izgovaramo: (u sebi) Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala) Sa kratkog stajanja. Sveopšteg.i od zla sumraka kada tamnine razastire i od zla onih koji pusu u uzlove. SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM.EŪZA. VE TE`ALA DŢEDDUKE. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM. 2 rekata sunneta NIJJET FARZA: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE `ĀLĀ SALĀTE FARDIL . ustanemo na drugi rekat i učimo: . VE LA ILAHE GAJRUKE.

Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio. spuštamo se na prvu sedždu. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD. izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: .SALAVATE . gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. Reci:"On. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. izgovarajući Allāhu ekber.VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. spuštamo se na prvu sedždu. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde trećeg rekata.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. Allah. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā.FATIHU I . LEM JELID VE LEM JULED. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. izgovarajući Allāhu ekber. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja.ET-TEHIJJĀTU .) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. ESSELĀMU ALEJKE EJJUHENNEBIJJU VE RAMETULLĀHI VE BEREKĀTUH. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: ET-TEHIJJĀTU: ETTEHIJJĀTU LILLĀHI VES-SALAVĀTU VET-TAJJIBĀT.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. – pa ustanemo na III rekat Na stajanju trećeg rekata učimo: BISMILLU FATIHU Zatim. .BISMILLU . a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā.ALLAHU-S-SAMED. VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESULUHŪ.SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr. nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Zatim. EŠHEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH. ESSELĀMU ALEJNĀ VE ALĀ IBĀDILLAHISSĀLIHIN.DOVU – TE PREDAMO SELAM . tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde drugog rekata.

tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde prvog rekata. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!Uputi nas na pravi put.BISMILLA BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM. Gospodaru svjetova. moj Veliki Stvoritelju!) Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: (u sebi) Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju!) Na kratkom stajanju izgovaramo: (u sebi) Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala) Sa kratkog stajanja. EDĀEN MUSTAKBILEL-KIBLETI.SUBHANEKE SUBHANEKE-ALLAHUMME VE BI HAMDIKE.(Amin!) Reci:"Utjecem se Gospodaru svitanja od zla onoga sto On stvara. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: (tri puta u sebi) Subhāne Rabbije-l-azim (Samo Tebe slavim. IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM. MIN SHERRI MA HALEK. Hvala Allahu. ustanemo na drugi rekat i učimo: . na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati. Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala!Slavljeno je Tvoje ime. AMIN -SURU KOJU ZNAMO!! npr: (EL-FELEK) KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK. . Bože. SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM. VE MIN SHERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD. izgovarajući Allāhu ekber. VE MIN SHERRI HASIDIN IZA HASED. Milostivog. E´ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM.MAGRIBI. VE TEBAREKESMUKE. ALLĀHU EKBER! Na stajanju prvog rekata učimo: . IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. Sveopšteg. MALIKI JEVMI-D-DIN. VE LA ILAHE GAJRUKE.Osim Tebe drugog boga nema. moj najuzvišeniji Gospodaru) Sa prve sedžde izgovarajući Allāhu ekber. nedostizna je Tvoja velicina. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN.a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali. izgovarajući Allāhu ekber. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. VE TE`ALA DŢEDDUKE. spuštamo se na prvu sedždu. sačuvaj me od prokletog šejtana. Vladaru Sudnjeg dana.i od zla sumraka kada tamnine razastire i od zla onih koji pusu u uzlove. VE MIN SHERRI GASIKIN IZA VEKAB.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. .EŪZA. Dobročinitelja. NIJET SUNNET: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE `ĀLĀ SALĀTE SUNNETIL .i od zla zavidnika kada zavist ne krije!" Zatim. Molim Te. Sveopštem Dobrocinitelju. Milostivom. ER-RAHMANI-R-RAHIM. U ime Boga. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći!. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. gdje izgovaramo (tri puta u sebi): Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. -FATIHA (EL-FATIHA) EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN.

LEM JELID VE LEM JULED. (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD. Allah. RABBENA-GFIR LĪ VE LIVĀLIDEJJE VE LIL-MU´MINĪNE JEVME JEKŪMUL-HISĀB. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde drugog rekata. nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Zatim. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. Reci:"On. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar.FATIHU I . Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju.ALLAHU-S-SAMED. Izgovarajući selam. izgovorimo: „ESSELĀMU ALEJKUM VE RAHMETULLĀH.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik.SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr. ALLUHUMME BĀRIK ´ALĀ MUHAMMEDIN VE ´ALĀ ĀLI MUHAMMED. ESSELĀMU ALEJNĀ VE ALĀ IBĀDILLAHISSĀLIHIN. DOVA: ALLAHUMME RABENA ĀTINĀ FID-DUN-JĀ HASENETEN VE FIL-ĀHIRETI HASENETEN VE KINĀ ‘AZĀBEN-NĀR. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. SALAVATI: ALLAHUMME SALLI ALĀ MUHAMMEDIN VE ´ALĀ ĀLI MUHAMMED. VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESULUHŪ. EŠHEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH. . te predamo selam okrenuvši glavu na desnu stranu. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. TEBĀREKTE JĀ ZEL-DŢELĀLI VEL-IKRĀM. proučimo: ''ALLĀHUMME ENTES-SELĀMU VE MINKES-SELĀM. potiremo se dlanovima po licu. KEMĀ SALLEJTE ´ALĀ IBRĀHIME VE ´ALĀ ĀLI IBRĀHIM. . izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: ET-TEHIJJĀTU: ETTEHIJJĀTU LILLĀHI VES-SALAVĀTU VET-TAJJIBĀT. izgovarajući Allāhu ekber.BISMILLU .'' Dok ovo učimo. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. ESSELĀMU ALEJKE EJJUHENNEBIJJU VE RAMETULLĀHI VE BEREKĀTUH. INNEKE HAMIDUM-MEDŢĪD.VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD.“ Zatim okrenemo glavu na lijevu stranu i izgovorimo iste riječi. spuštamo se na prvu sedždu. INNEKE HAMIDUM-MEDŢĪD. gledamo u vrhove ramena. Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio. Pošto predamo selām. KEMĀ BĀREKTE ´ALĀ IBRĀHĪME VE ´ALĀ ĀLI IBRĀHIM.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu.

VE MĀ ERSELNĀKE ILLĀ RAHMETEN LI-L-ĀLEMĪN. . VE LĀ HAVLE VE LĀ KUVVETE ILLĀ BILLĀHI-L-`ALIJJI-L-`AZĪM. ZIKR. ĀJETU-L-KURSIJJA: E`ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM! ALLĀHU LĀ-ILĀHE ILLĀHŪ. VE HUVE-L-'ALIJJU-L-`AZĪM. SUBHĀNALLĀHI VE-L-HAMDU LILLĀHI VE LĀ ILĀHE ILLELLĀHU VALLĀHU EKBER. VESI'A KURSIJJUHU-S-SEMĀVĀTI VE-L-ERDA. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. JA’LEMU MĀ BEJNE EJDIHIM VE MĀ HALFEHUM. TESBIH: JĀ RABBI ZE-L-DŢELĀLI SUBHĀNALLĀH. (Ovdje treba reći 33 puta: El-hamdu lillāh!) RABBI-L-ĀLEMINE TE'ĀLĀ ŠE'NUHŪ ALLĀHU EKBER. MEN ZELLEZI JEŠFE'U `INDEHŪ ILLĀ BI IZNIH. EL-HAJJUL-KAJJŪM. (Ovdje treba reći 33 puta: Subhānallāh!) SUBHANALLĀHI DĀ'IMENI-L-HAMDU LILLĀH. LEHU-L-MULKU VE LEHU-L-HAMDU VE HUVE `ALĀ KULLI ŠEJ'IN KADĪR. TESBIH i NAMASKA DOVA SALAVAT: ALLĀHUMME SALLI `ALĀ MUHAMMEDIN VE `ALĀ ĀLI MUHAMMED. LEHŪ MĀ FI-S-SEMĀVATI VE MĀ FI-L-ERD. VE LĀ JUHITŪNE BI ŠEJ'IN MIN 'ILMIHĪ ILLĀ BI-MĀ ŠĀ'E. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. VE-LĀ JE'ŪDUHŪ HIFZUHUMĀ. LA TE'HUZUHŪ SINETUN VE-LĀ NEVM. (Ovdje treba reći 33 puta: Allāhu ekber!) LĀ ILĀHE ILLELLĀHU VAHDEHŪ LĀ ŠERIKE LEH.

ALLĀHU EKBER! Na stajanju prvog rekata učimo: . Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!Uputi nas na pravi put. MALIKI JEVMI-D-DIN. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći!. . moj najuzvišeniji Gospodaru) Sa prve sedžde izgovarajući Allāhu ekber. sačuvaj me od prokletog šejtana. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: (tri puta u sebi) Subhāne Rabbije-l-azim (Samo Tebe slavim.i od zla sumraka kada tamnine razastire i od zla onih koji pusu u uzlove. Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala!Slavljeno je Tvoje ime. 5. JACIJA namaz IŠA'I . Gospodaru svjetova. MIN SHERRI MA HALEK. -FATIHA (EL-FATIHA) EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN. VE MIN SHERRI HASIDIN IZA HASED. izgovarajući Allāhu ekber.(Amin!) Reci:"Utjecem se Gospodaru svitanja od zla onoga sto On stvara. Sveopšteg. Vladaru Sudnjeg dana. Sveopštem Dobrocinitelju.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. četiri rekata farza. nedostizna je Tvoja velicina. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde prvog rekata. E´ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. Milostivog. U ime Boga. spuštamo se na prvu sedždu. ustanemo na drugi rekat i učimo: .13 rekata: četiri rekata sunneta.i od zla zavidnika kada zavist ne krije!" Zatim. Bože. moj Veliki Stvoritelju!) Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: (u sebi) Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju!) Na kratkom stajanju izgovaramo: (u sebi) Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala) Sa kratkog stajanja.SUBHANEKE SUBHANEKE-ALLAHUMME VE BI HAMDIKE. Dobročinitelja.a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali. Molim Te. VE MIN SHERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD. 3 rekata VITR namaza NIJET SUNNET: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE `ĀLĀ SALĀTE SUNNETIL – IŠA'I. EDĀEN MUSTAKBILEL-KIBLETI. IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM. GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN. VE MIN SHERRI GASIKIN IZA VEKAB. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. gdje izgovaramo (tri puta u sebi): Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. . ER-RAHMANI-R-RAHIM. IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN. VE TEBAREKESMUKE. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM.Osim Tebe drugog boga nema. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. izgovarajući Allāhu ekber. VE TE`ALA DŢEDDUKE. Hvala Allahu. VE LA ILAHE GAJRUKE. 2 rekata sun-sunneta. na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati. Milostivom. AMIN -SURU KOJU ZNAMO!! npr: (EL-FELEK) KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK.BISMILLA BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM.EŪZA.

SALAVATI: ALLAHUMME SALLI ALĀ MUHAMMEDIN VE ´ALĀ ĀLI MUHAMMED. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. ESSELĀMU ALEJKE EJJUHENNEBIJJU VE RAMETULLĀHI VE BEREKĀTUH. LEM JELID VE LEM JULED.FATIHU I . nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Zatim. tri puta – u sebi)! .SUBHANEKE . spuštamo se na prvu sedždu.EŪZA. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. izgovarajući Allāhu ekber. INNEKE HAMIDUM-MEDŢĪD. EŠHEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH. Pa ustanemo na treći rekat gdje učimo: .BISMILLA -FATIHA (EL-FATIHA) -SURU KOJU ZNAMO!! Zatim.ALLAHU-S-SAMED. . gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. Allah.VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio. VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESULUHŪ. spuštamo se na prvu sedždu. KEMĀ BĀREKTE ´ALĀ IBRĀHĪME VE ´ALĀ ĀLI IBRĀHIM. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. ALLUHUMME BĀRIK ´ALĀ MUHAMMEDIN VE ´ALĀ ĀLI MUHAMMED. KEMĀ SALLEJTE ´ALĀ IBRĀHIME VE ´ALĀ ĀLI IBRĀHIM.BISMILLU . INNEKE HAMIDUM-MEDŢĪD. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: ET-TEHIJJĀTU ETTEHIJJĀTU LILLĀHI VES-SALAVĀTU VET-TAJJIBĀT. Reci:"On. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde drugog rekata. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. ESSELĀMU ALEJNĀ VE ALĀ IBĀDILLAHISSĀLIHIN.SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. izgovarajući Allāhu ekber. (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. .) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći.

i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. ALLĀHU EKBER.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. Sa druge sedžde trećeg rekata. VE LA ILAHE GAJRUKE.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. LEM JELID VE LEM JULED. Reci:"On.EŪZA. U ime Boga.Osim Tebe drugog boga nema. Milostivog. EDĀEN MUSTAKBILEL-KIBLETI. izgovarajući Allāhu ekber ustanemo na četvrti rekat i učimo: .SUBHANEKE Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala!Slavljeno je Tvoje ime. Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio. spuštamo se na prvu sedždu. Bože. sačuvaj me od prokletog šejtana. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. VE TE`ALA DŢEDDUKE. Muškarci će prije nijjeta FARZA proučiti IKAMET. SUBHANEKE-ALLAHUMME VE BI HAMDIKE. ALLAHU EKBER 4X EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X EŠHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X HAJJE ALESSALAH 2X HEJJE ALELFELAH 2X KAD KAMETI SSALATU KAD KAMETI SSALAH ALLAHU EKBER 2X LA ILAHE ILLELLAH Allah je najveći (4x) Svjedočim da nema boga osim Allaha (2x) Svjedočim da je Muhammed Božiji Poslanik (2x) Dođite na namaz (2x) Dođite na spas (2x) Namaz se uspostavlja (2x) Allah je najveći (2x) Nema boga osim Allaha (1x) NIJJET FARZA: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE `ĀLĀ SALĀTE FARDIL – IŠA'I. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde četvrtog rekata. . E´ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM. .VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD.ET-TEHIJJATU . izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. Dobročinitelja.PREDAMO SELAM.ALLAHU-S-SAMED. Molim Te. VE TEBAREKESMUKE. Allah. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Zatim.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. nedostizna je Tvoja velicina. izgovarajući Allāhu ekber. izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: .BISMILLA BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju.BISMILLU . a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. .SALAVATI . (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD. Sveopšteg. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak.SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr.FATIHU I . Na stajanju prvog rekata učimo: .DOVA .

SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. moj najuzvišeniji Gospodaru) Sa prve sedžde izgovarajući Allāhu ekber. IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM.i od zla zavidnika kada zavist ne krije!" Hvala Allahu.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio.i od zla sumraka kada tamnine razastire i od zla onih koji pusu u uzlove. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. ER-RAHMANI-R-RAHIM. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. izgovarajući Allāhu ekber.SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr. IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: (tri puta u sebi) Subhāne Rabbije-l-azim (Samo Tebe slavim. MIN SHERRI MA HALEK. izgovarajući Allāhu ekber.VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD. -FATIHA (EL-FATIHA) EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN. LEM JELID VE LEM JULED. GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN. ustanemo na drugi rekat i učimo: . i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. VE MIN SHERRI HASIDIN IZA HASED.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha.a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali. VE MIN SHERRI GASIKIN IZA VEKAB. spuštamo se na prvu sedždu. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!Uputi nas na pravi put. izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: .ALLAHU-S-SAMED. Vladaru Sudnjeg dana.(Amin!) Zatim. Allah.BISMILLU . tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde drugog rekata. gdje izgovaramo (tri puta u sebi): Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. MALIKI JEVMI-D-DIN. spuštamo se na prvu sedždu.FATIHU I . tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde prvog rekata. Reci:"Utjecem se Gospodaru svitanja od zla onoga sto On stvara. na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati. Milostivom. moj Veliki Stvoritelju!) Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: (u sebi) Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju!) Na kratkom stajanju izgovaramo: (u sebi) Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala) Sa kratkog stajanja. Reci:"On. izgovarajući Allāhu ekber. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. AMIN -SURU KOJU ZNAMO!! npr: (EL-FELEK) KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK. Gospodaru svjetova. nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Zatim. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći!. Sveopštem Dobrocinitelju. VE MIN SHERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD. (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja.

BISMILLU . ESSELĀMU ALEJNĀ VE ALĀ IBĀDILLAHISSĀLIHIN. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak.BISMILLU . tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde trećeg rekata. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. izgovarajući Allāhu ekber ustanemo na četvrti rekat i učimo: .FATIHU Zatim. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju.SALAVATE . ESSELĀMU ALEJKE EJJUHENNEBIJJU VE RAMETULLĀHI VE BEREKĀTUH. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar.ET-TEHIJJĀTU .) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik.DOVU – TE PREDAMO SELAM . moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā.FATIHU Zatim. izgovarajući Allāhu ekber. VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESULUHŪ.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. spuštamo se na prvu sedždu. EŠHEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde četvrtog rekata. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. ET-TEHIJJĀTU: ETTEHIJJĀTU LILLĀHI VES-SALAVĀTU VET-TAJJIBĀT. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. spuštamo se na prvu sedždu. izgovarajući Allāhu ekber. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: . – pa ustanemo na III rekat Na stajanju trećeg rekata učimo: . vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak.

gdje izgovaramo (tri puta u sebi): Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. ALLĀHU EKBER! Na stajanju prvog rekata učimo: .SUBHANEKE SUBHANEKE-ALLAHUMME VE BI HAMDIKE. EDĀEN MUSTAKBILEL-KIBLETI. na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati. ustanemo na drugi rekat i učimo: Na stajanju drugog rekata učimo: . nedostizna je Tvoja velicina. VE MIN SHERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD.(Amin!) Reci:"Utjecem se Gospodaru svitanja od zla onoga sto On stvara. IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM.Osim Tebe drugog boga nema. moj Veliki Stvoritelju!) Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: (u sebi) Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju!) Na kratkom stajanju izgovaramo: (u sebi) Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala) Sa kratkog stajanja. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. Dobročinitelja. SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM. MIN SHERRI MA HALEK. GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN. moj najuzvišeniji Gospodaru) Sa prve sedžde izgovarajući Allāhu ekber. sačuvaj me od prokletog šejtana. spuštamo se na prvu sedždu. -FATIHA (EL-FATIHA) EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN.i od zla sumraka kada tamnine razastire i od zla onih koji pusu u uzlove.a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali. Gospodaru svjetova. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde prvog rekata. Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala!Slavljeno je Tvoje ime. Sveopšteg. U ime Boga. E´ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM. Sveopštem Dobrocinitelju. IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN. izgovarajući Allāhu ekber. . VE TEBAREKESMUKE. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: (tri puta u sebi) Subhāne Rabbije-l-azim (Samo Tebe slavim. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. VE MIN SHERRI GASIKIN IZA VEKAB.FATIHU I .i od zla zavidnika kada zavist ne krije!" Zatim. MALIKI JEVMI-D-DIN. Molim Te. ER-RAHMANI-R-RAHIM. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik.BISMILLU . VE LA ILAHE GAJRUKE. NIJET SUN-SUNNNET: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE `ĀLĀ SALĀTE SUN-SUNNETI L – IŠA'I. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći!. Hvala Allahu.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. VE TE`ALA DŢEDDUKE. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!Uputi nas na pravi put.SŪRU: KOJU ZNAMO!! . Milostivog. Vladaru Sudnjeg dana. izgovarajući Allāhu ekber. AMIN -SURU KOJU ZNAMO!! npr: (EL-FELEK) KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK.BISMILLA BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM. Milostivom.EŪZA. VE MIN SHERRI HASIDIN IZA HASED. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. . Bože.

(IHLAS) Reci:"On.'' Dok ovo učimo. KEMĀ SALLEJTE ´ALĀ IBRĀHIME VE ´ALĀ ĀLI IBRĀHIM. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. EŠHEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH. gledamo u vrhove ramena. VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESULUHŪ. izgovorimo: „ESSELĀMU ALEJKUM VE RAHMETULLĀH. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. te predamo selam okrenuvši glavu na desnu stranu. nit' je LEM JELID VE LEM JULED.“ Zatim okrenemo glavu na lijevu stranu i izgovorimo iste riječi. Pošto predamo selām. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. proučimo: ''ALLĀHUMME ENTES-SELĀMU VE MINKES-SELĀM. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. Allah.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. utociste svakome! Nije rodio.ALLAHU-S-SAMED. TEBĀREKTE JĀ ZEL-DŢELĀLI VEL-IKRĀM. KEMĀ BĀREKTE ´ALĀ IBRĀHĪME VE ´ALĀ ĀLI IBRĀHIM. .) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. SALAVATI: ALLAHUMME SALLI ALĀ MUHAMMEDIN VE ´ALĀ ĀLI MUHAMMED. DOVA: ALLAHUMME RABENA ĀTINĀ FID-DUN-JĀ HASENETEN VE FIL-ĀHIRETI HASENETEN VE KINĀ ‘AZĀBEN-NĀR. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. ESSELĀMU ALEJNĀ VE ALĀ IBĀDILLAHISSĀLIHIN. potiremo se dlanovima po licu. spuštamo se na prvu sedždu. INNEKE HAMIDUM-MEDŢĪD. izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: ET-TEHIJJĀTU: ETTEHIJJĀTU LILLĀHI VES-SALAVĀTU VET-TAJJIBĀT. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde drugog rekata. Jedan je!Allah je KUL HUVALLAHU EHAD. Izgovarajući selam. npr.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. izgovarajući Allāhu ekber. RABBENA-GFIR LĪ VE LIVĀLIDEJJE VE LIL-MU´MINĪNE JEVME JEKŪMUL-HISĀB. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. INNEKE HAMIDUM-MEDŢĪD.VE LEM JEKUL-LEHU rodjen!I niko mu ravan nije!" KUFUVEN EHAD. Zatim. ALLUHUMME BĀRIK ´ALĀ MUHAMMEDIN VE ´ALĀ ĀLI MUHAMMED. ESSELĀMU ALEJKE EJJUHENNEBIJJU VE RAMETULLĀHI VE BEREKĀTUH.

Gospodaru svjetova. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde prvog rekata. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha.a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali.BISMILLA BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. AMIN -SURU KOJU ZNAMO!! npr: (EL-FELEK) KUL E`UZU BI RABBI-L-FELEK. MIN SHERRI MA HALEK. Molim Te. U ime Boga. VE TEBAREKESMUKE. VE LA ILAHE GAJRUKE. E´ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM. moj Veliki Stvoritelju!) Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: (u sebi) Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju!) Na kratkom stajanju izgovaramo: (u sebi) Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala) Sa kratkog stajanja. Dobročinitelja. ustanemo na drugi rekat i učimo: . MALIKI JEVMI-D-DIN. IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN. izgovarajući Allāhu ekber. ER-RAHMANI-R-RAHIM.i od zla sumraka kada tamnine razastire i od zla onih koji pusu u uzlove. VE MIN SHERRI HASIDIN IZA HASED.EŪZA. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći!. VITR namaz NIJET VITR: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE `ĀLĀ SALĀTEL – VITRI. SUBHANEKE-ALLAHUMME VE BI HAMDIKE. VE MIN SHERRI-N-NEFFASATI FI-L-UKAD.i od zla zavidnika kada zavist ne krije!" Zatim. EDĀEN MUSTAKBILEL-KIBLETI. moj najuzvišeniji Gospodaru) Sa prve sedžde izgovarajući Allāhu ekber. Sveopšteg. Vladaru Sudnjeg dana. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā. spuštamo se na prvu sedždu. -FATIHA (EL-FATIHA) EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN. na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati.(Amin!) Reci:"Utjecem se Gospodaru svitanja od zla onoga sto On stvara. gdje izgovaramo (tri puta u sebi): Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. VE TE`ALA DŢEDDUKE. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. ALLĀHU EKBER! Na stajanju prvog rekata učimo: . . nedostizna je Tvoja velicina. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN. Bože. SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM. izgovarajući Allāhu ekber. IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM. . VE MIN SHERRI GASIKIN IZA VEKAB. Milostivog. Milostivom. sačuvaj me od prokletog šejtana. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: (tri puta u sebi) Subhāne Rabbije-l-azim (Samo Tebe slavim.Osim Tebe drugog boga nema. Sveopštem Dobrocinitelju. Hvala Allahu.SUBHANEKE Neka si slavljen Allahu! Neka Ti je svaka hvala!Slavljeno je Tvoje ime. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!Uputi nas na pravi put.

VE LEKE NUSALLĪ.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. Reci:"On. – pa ustanemo na III rekat i učimo: . (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD.VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD.FATIHU I . EŠHEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH. nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Zatim.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. nit' je rodjen!I niko mu ravan nije!" Poslije sure na Allahu Ekber dignemo ruke (TEKBIR). VE NUMINU BIKE. spuštamo se na prvu sedždu. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde drugog rekata. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. VE NETAVEKKELU ALEJKE.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. . Reci:"On. LEM JELID VE LEM JULED. ESSELĀMU ALEJNĀ VE ALĀ IBĀDILLAHISSĀLIHIN. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. VE NESTEHDĪKE.BISMILLU . ALLAMUME INNĀ NESTE'ĪNUKE.FATIHU I . VE NESDŢUDU. VE NUSNĪ ALEJKEL . vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. NEŠKURUKE VE LĀ NEKFURUKE.SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr. VE ILEJKE NES‘Ā VE NAHFIDU. Allah.SŪRU: KOJU ZNAMO!! npr. Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio. ALLAHUME. IJJĀKE N‘ABUDU.ALLAHU-S-SAMED. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. Jedan je!Allah je utociste svakome! Nije rodio. VE NESAGFIRUKE. VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESULUHŪ. NERDŢU RAHMETEKE VE NAHŠĀ AZĀBEKE. ESSELĀMU ALEJKE EJJUHENNEBIJJU VE RAMETULLĀHI VE BEREKĀTUH.HAJRE KULLEHŪ. a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā.VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD. (IHLAS) KUL HUVALLAHU EHAD.BISMILLU . izgovarajući Allāhu ekber. LEM JELID VE LEM JULED. pa ih opet veţemo i učimo KUNUT dovu. . VE NAHLE‘U VE NETERUKE MEN JEFDŢURUKE. INNE AZĀBEKE BIL-KUFFĀRI MULHIK. VE NETŪBU ILEJKE. izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: ET-TEHIJJĀTU: ETTEHIJJĀTU LILLĀHI VES-SALAVĀTU VET-TAJJIBĀT. Allah.ALLAHU-S-SAMED.

i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. za Tobom žudimo i Tebi služimo! Nadamo se Tvojoj milosti. ĀJETU-L-KURSIJJA: E`ŪZU BILLĀHI MINE-Š-ŠEJTĀNI-R-RADŢĪM BISMILLĀHI-R-RAHMĀNI-R-RAHĪM! ALLĀHU LĀ-ILĀHE ILLĀHŪ. Tebi se sa pokajanjem obraćamo. (Ovdje treba reći 33 puta: Allāhu ekber!) LĀ ILĀHE ILLELLĀHU VAHDEHŪ LĀ ŠERIKE LEH. gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā (Neka Si slavljen. izgovarajući Allāhu ekber. (Ovdje treba reći 33 puta: El-hamdu lillāh!) RABBI-L-ĀLEMINE TE'ĀLĀ ŠE'NUHŪ ALLĀHU EKBER. VE MĀ ERSELNĀKE ILLĀ RAHMETEN LI-L-ĀLEMĪN. stići nevjernike! ko ne zna dovu moţe da uči i ALLAHUMME RABENA ĀTINĀ FID-DUN-JĀ HASENETEN VE FIL-ĀHIRETI HASENETEN VE KINĀ ‘AZĀBEN-NĀR.) (u sebi)! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd (Gospodaru naš tebi pripada sva hvala. LA TE'HUZUHŪ SINETUN VE-LĀ NEVM. pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim (Neka je uzvišen moj Gospodar.SALAVATE .ET-TEHIJJĀTU . od Tebe oprost tražimo i od Tebe uputu tražimo! Mi Tebe vjerujemo. LEHŪ MĀ FI-S-SEMĀVATI VE MĀ FI-L-ERD. moj najuzvišeniji Gospodaru) (u sebi)! Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber. Zatim. VE-LĀ JE'ŪDUHŪ HIFZUHUMĀ. TESBIH i NAMASKA DOVA SALAVAT: ALLĀHUMME SALLI `ALĀ MUHAMMEDIN VE `ALĀ ĀLI MUHAMMED. VESI'A KURSIJJUHU-S-SEMĀVĀTI VE-L-ERDA. MEN ZELLEZI JEŠFE'U `INDEHŪ ILLĀ BI IZNIH. spuštamo se na prvu sedždu. JA’LEMU MĀ BEJNE EJDIHIM VE MĀ HALFEHUM.) (u sebi)! Sa kratkog stajanja. a bojimo se Tvoje kazne! Tvoja će kazna.Ešhedu en la ilahe illallah we ešhedu enne Muhammeden 'abduhu we resuluhu. zahvaljujemo ti na Tvojim blagodatima a nismo prema Tebi nezahvalni i nevjerni! Mi odbacujemo i ostavljamo onoga ko griješi prema Tebi (i ko neće da Ti se pokori). a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj (Subhāne Rabbije-l-e`alā.DOVU – TE PREDAMO SELAM ZIKR. VE LĀ JUHITŪNE BI ŠEJ'IN MIN 'ILMIHĪ ILLĀ BI-MĀ ŠĀ'E. VE LĀ HAVLE VE LĀ KUVVETE ILLĀ BILLĀHI-L-`ALIJJI-L-`AZĪM. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha. (Ovdje treba reći 33 puta: Subhānallāh!) SUBHANALLĀHI DĀ'IMENI-L-HAMDU LILLĀH. izgovarajući Allāhu ekber – Allah je najveći. Tebi namaz klanjamo i Tebi na sedždu padamo! Tebi žurimo. TESBIH: JĀ RABBI ZE-L-DŢELĀLI SUBHĀNALLĀH. vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak. Allahu! Mi samo Tebe obožavamo. SUBHĀNALLĀHI VE-L-HAMDU LILLĀHI VE LĀ ILĀHE ILLELLĀHU VALLĀHU EKBER. u Tebe se pouzdajemo! Tebe hvalimo svakim dobrom. tri puta – u sebi)! Sa druge sedžde trećeg rekata. izgovarajući Allāhu ekber ostanemo sjediti i učimo: . VE HUVE-L-'ALIJJU-L-`AZĪM. Najveći) (u sebi)! Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh (Allah čuje one koji ga veličaju. Prijevod Kunut dove Allahu! Mi samo od Tebe pomoć tražimo. . EL-HAJJUL-KAJJŪM. LEHU-L-MULKU VE LEHU-L-HAMDU VE HUVE `ALĀ KULLI ŠEJ'IN KADĪR.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->