You are on page 1of 1

ROZWOJOWE CZWARTKI NA ANIAMALUJE.BLOGSPOT.

COM

WADA NAD KTR CHC POPRACOWA:


.........................................................................................................................

POMYSY NA TO, JAK TO SI Z NI ROZPRAWI:


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................DEADLINE: ..............................
WNIOSKI : ..............................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..............................................................................................................................
...................................................................................