ETIKA BERKHUTBAH

Waktunya pendek Uslub khutbah bukan kuliah Pengucapan tidak boleh keliru terutama ayat

al-Quran

ETIKA BERDEBAT
Pengertian:

Penyampaian dalil atau syibh dalil oleh dua pihak yang berbeda pendapat dengan tujuan membela pendapat masing-masing, membatalkan hujjah lawan dan mengubah kepada pendapat yang tepat dan benar menurut pandangannya

Dalil debat:
Dalam al-Quran:

QS. 16:125, 2:111,

‫وج د ه ب ل ِي‬ َ ‫ادْ ُ ِلَى سَبِي ِ رَ ّكَ بِالْحِكْ َةِ َالْموْ ِظَةِ الْحسَنَةِ َ َا ِلْ ُمْ ِاّتِي ه‬ َ ‫م و َ ع‬ ‫ل ب‬ ‫عإ‬ ‫م م ن‬ َ ‫َحسَ ُ ِ ّ رَ ّكَ ُوَ أَعْلَ ُ ِ َنْ ض ّ عَنْ سَبِي ِهِ وَ ُوَ أَعْلَ ُ بِالْ ُهْتَدِي‬ ‫ل ه‬ ‫م بم َل‬ ‫أ ْ ن إن ب ه‬
Dalam as-Sunnah  Contoh Rasulullah yang berdebat dengan

musyrikin Mekkah, Nashrani Najran dan Yahudi Madinah  Kaidah maa laa yatimmul waajibu illaa bihi fahuwa waajibun → debat menjadi wajib

Debat terlarang:
Memperdebatkan eksistensi Allah Memperdebatkan eksistensi Al-Quran Memperdebatkan ayat-ayat Allah

Debat makruh: Mendebat kebenaran yang sudah tampak jelas

Etika debat: Mengedepankan ketakwaan, bermaksud taqorrub pada Allah Diniatkan untuk memastikan kebenaran yang benar dan membatilkan yang batil Bukan untuk mencari prestise, kedudukan, dukungan, dsb Diniatkan untuk memberi nasihat Diawali dengan memuji Allah dan shalawat

Etika debat ….
 Memohon hidayah dan taufik kepada Allah  Mempersiapkan cara dan metode debat yang

baik Singkat dan padat dalam berbicara  Menyepakati landasan debat dengan lawan  Debat dengan kafir tidak pada masalah cabang syari’ah Suara tidak terlalu keras

Etika debat ….
 Tidak merendahkan/meremehkan lawan  Sabar menghadapi penyimpangan lawan  Menjauhi hiddah dan dhajjar  Tidak menyalahkan lawan  Menyimak dengan baik perkataan lawan  Wajah dihadapkan pada lawan  Tidak bersikap ‘ujub  Berdebat di tempat yang aman tidak ada

pelecehan terhadap agama Allah

Etika debat ….
 Berdebat dengan orang yang

dikehendaki/disukai Tidak bermaksud untuk mengalahkan lawan  Tidak berpanjang lebar  Tidak diskusi dengan orang yang meremehkan ilmu Tidak gengsi menerima kebenaran Tidak boleh mengacaukan jawaban

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful