SEKOLAH KEBANGSAAN CHAROK KUDONG 06700 PENDANG,KEDAH DARUL AMAN.

NAMA :………………………………………………………………………………………. KELAS :…………………………………………… TAHUN :………………………………………. REKOD PRESTASI MURID - PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2
TARIKH PENTAKSIRAN BULAN MATA PELAJARAN STANDARD PRESTASI BAND P1 P2 P3

AL-QURAN Menyebut pengertian: • fardu ain. IBADAH Menyebut contoh-contoh: • fardu ain • fardu kifayah. Menyebut pengertian Malaikat. AKIDAH JANUARI Menyatakan hukum mempercayai wujudnya Malaikat. Menyenaraikan 10 nama Malaikat. Menyebut pekerjaan nabi Muhammad SAW semasa kecil mengikut peringkat umur: • Menternak kambing • Membantu bapa saudaranya berniaga Menyatakan faktor-faktor yang mendorong nabi menjalankan pekerjaan ADAB JAWI Menyatakan adab sebelum tidur. Melakukan adab masuk dan keluar rumah Membaca perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Membaca kalimah dan potongan ayat tertentu dengan bimbingan guru atau rakan AL-QURAN Menghafaz kalimah dan potongan ayat dengan bantuan guru Membaca semua potongan ayat dengan betul berserta bantuan guru atau rakan Menyatakan perbezaan antara fardu ain dan fardu kifayah. FEBRUARI IBADAH Menyatakan faedah melakukan perkara fardu ain dan fardu kifayah. Menyatakan tugas-tugas 10 Malaikat. B1D7E1

B2D7E1 B1D3E1 B1D3E2 B2D3E1 B1D12E1

SIRAH

B2D12E1 B1D15E1 B1D18E1 B1D1E1

B1D2E1 B1D3E1 B2D7E2

AKIDAH

B3D10E1 B2D3E2

Menyatakan perbezaan antara sifat Malaikat dan sifat manusia. SIRAH Menyatakan faktor-faktor yang mendorong nabi menjalankan pekerjaan Melakukan adab sebelum dan selepas bangun dari tidur. ADAB Melakukan adab sebelum dan selepas tidur dengan betul. Membaca perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. JAWI Membina perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Menghafaz semua ayat dengan betul tanpa bantuan • surah al Kafirun AL-QURAN Membaca semua ayat dengan bertajwid tanpa bantuan • surah al Kafirun Menyebut pengertian solat dan hukum melakukannya. Menyebut nama-nama solat fardu, waktu dan bilangan rakaatnya. IBADAH Menyatakan perlakuan solat. Membaca: • lafaz Takbiratul Menyatakan pengertian dan hukum beriman kepada: • sifat Wujud Allah SWT. MAC AKIDAH Menyatakan bukti-bukti: • Kewujudan Allah SWT. Menerangkan bukti-bukti kewujudan Allah SWT. Menyatakan tanda-tanda sifat Al Rahman dan Al Rahim Allah SWT terhadap hambaNya. Melakukan adab sebelum dan selepas tidur dengan betul. Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. JAWI Membina perkataan yang terdiri daripada tiga suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Membaca kalimah dan potongan ayat tertentu dengan bimbingan guru atau rakan dalam: • surah al Kauthar. AL-QURAN Membaca semua potongan ayat dengan betul berserta bantuan guru atau rakan dalam:

B3D3E1 B2D12E1 B3D18E1 B4D5E1 B1D18E2

B2D18E2 B2D2E1

B3D1E1 B1D8E1 B1D8E2

B1D9E1 B1D10E1 B1D5E1

B2D5E1 B3D5E1 B2D6E1

SIRAH ADAB

B4D5E1 B1D18E3

B2D18E2

B3D21E3

B1D1E1

B2D1E1

APRIL

• surah al Kauthar. Membaca semua ayat dengan bertajwid tanpa bantuan dalam: • surah al Kauthar Membaca ayat dengan bertajwid serta sebutan yang betul tanpa bantuan: • surah al Kauthar Menyebut pengertian solat dan hukum melakukannya. Menyebut nama-nama solat fardu, waktu dan bilangan rakaatnya. IBADAH Menyatakan perlakuan dalam solat. Membaca dan menghafaz: • Takbiratul Ihram • lafaz niat solat B3D1E1

B4D1E1

B1D8E1 B1D8E2

B2D9E1 B2D10E1

APRIL

AKIDAH

Menyatakan akhlak nabi dalam melaksanakan pekerjaan B1D12E2 B3D15E1 B1D16E1 B2D16E1 B4D8E1

SIRAH

Mengamal dan menjadikan akhlak nabi Muhammad SAW sebagai contoh. Menyatakan adab-adab masuk rumah

ADAB

Menyatakan adab keluar rumah. Membaca ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

JAWI

Membina ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Menulis ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul

B4D8E2

B4D8E3

AL-QURAN

Membaca bacaan dalam solat: • doa iftitah dan surah al Fatihah B1D11E1

IBADAH Membaca dan menghafaz: • doa iftitah dan surah al Fatihah Menyebut pengertian: • Al ‘Afu dan Al Ghafur. . Menyatakan kesan beriman dengan sifat Al ’Afu dan al Ghafur. Menyatakan adab-adab masuk rumah. ADAB Menyatakan adab keluar rumah Melakukan adab masuk dan keluar rumah. B3D19E1 B1D16E1 B2D16E1 B2D11E1 B1D6E1

AKIDAH MEI SIRAH

B3D8E2

JAWI AL-QURAN IBADAH AKIDAH

Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Menyebut pengertian Rasul dan Nabi.

B4D8E4

B1D4E1 B1D4E2 B1D13E1 B3D16E1 B4D6E1

JUN

Menyatakan hukum beriman kepada Rasul Menyatakan perkahwinan nabi dengan Siti Khadijah SIRAH ADAB Menyatakan iktibar daripada perkahwinan nabi Muhammad SAW. Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul. Menulis ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. Membaca kalimah dan potongan ayat tertentu dengan bimbingan guru atau rakan dalam: • surah al Maun Membaca semua potongan ayat dengan betul berserta bantuan guru atau rakan dalam: • surah al Maun. AL-QURAN Membaca semua ayat dengan bertajwid tanpa bantuan dalam: • surah al Maunr Membaca ayat dengan bertajwid serta sebutan yang betul tanpa bantuan: • surah al Maun Membaca bacaan dalam solat: • Membaca bacaan duduk antara dua sujud dan salam

JUN JAWI

B5D6E3 B1D1E1

B2D1E1

B3D1E1

B4D1E1

B1D11E1

JULAI

IBADAH

Membaca dan menghafaz: • bacaan duduk antara dua sujud dan salam Membaca dan menghafaz dengan betul: • bacaan duduk antara dua sujud dan salam Menyebut nama 25 orang Rasul yang wajib diketahui. Menyatakan tugas-tugas Rasul.

B2D11E1

B3D14E1 B2D4E1 B2D4E2 B3D4E1

AKIDAH

Menyebut cara-cara beriman kepada Rasul. Menyebut sifat-sifat: • wajib bagi rasul • mustahil bagi rasul • harus bagi rasul Menyebut nama anak-anak nabi Muhammad SAW.

B3D4E2 B2D13E1

SIRAH Menyebut beberapa nama isteri nabi Muhammad SAW yang lain selepas perkahwinan dengan Khadijah. B2D13E2

ADAB

Melakukan adab masuk dan keluar rumah dengan betul dan B5D4E1 istiqamah. Melakukan adab masuk dan keluar rumah dan istiqamah. stiqamah. B6D3E1

Mahir membaca ayat daripada rangkaikata. JAWI Mahir membina ayat daripada rangkaikata. Mahir menulis ayat daripada rangkaikata. Membaca kalimah dan potongan ayat tertentu dengan bimbingan guru atau rakan dalam: • surah Quraisy. Menghafaz kalimah dan potongan ayat dengan bantuan guru dalam: • surah Quraisy Membaca semua potongan ayat dengan betul berserta bantuan guru atau rakan dalam: • surah Quraisy Menghafaz semua ayat dengan betul tanpa bantuan dalam: • surah Quraisy. Membaca bacaan dalam solat: • Membaca tahiyyat awal IBADAH Membaca dan menghafaz: • bacaan tahiyyat awal OGOS AKIDAH SIRAH Menyatakan pengertian dan hukum beriman kepada: • sifat Qidam Allah SWT Menyatakan adab-adab di sekolah ADAB Menyatakan kebaikan beradab di sekolah Melakukan adab-adab di sekolah Membaca perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul. Menulis perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul.

B6D5E1 B6D5E2 B6D5E3 B1D1E1

B1D2E1

AL-QURAN

B2D1E1

B2D2E1 B1D11E1

B2D11E1 B1D5E1

B1D17E1 B2D17E1 B3D20E1 B3D22E1 B3D22E2

JAWI

B3D22E3 Membaca perkataan bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. B3D22E4 Menulis perkataan bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul. Membaca ayat dengan bertajwid serta sebutan yang betul tanpa bantuan: • surah Quraisy

AL-QURAN

B4D1E1

Menghafaz ayat dengan bertajwid serta sebutan yang betul tanpa bantuan dalam: • surah Quraisy Membaca bacaan dalam solat: • Membaca tahiyyat akhir IBADAH
SEPTEMBER

B4D2E1

B1D11E1

Membaca dan menghafaz: • bacaan tahiyyat akhir Membaca dan menghafaz dengan betul: • doa iftitah dan surah al Fatihah • bacaan rukuk, iktidal dan sujud • bacaan duduk antara dua sujud dan salam

B2D11E1

B3D14E1 B3D6E1

AKIDAH

Menerangkan kesan beriman kepada Allah SWT yang bersifat Qidam Menyebut pengenalan Hajar Aswad

B1D14E1 B2D14E1 B2D14E2

SIRAH

Menyatakan suasana masyarakat Arab ketika berlakunya peristiwa meletakkan Hajar Aswad. Menyebut nama puak Arab yang berselisih Melakukan adab di sekolah dengan betul.

B4D7E1 B5D5E1 B6D4E1 B3D22E5 B3D22E6

ADAB
SEPTEMBER

Melakukan adab di sekolah dengan betul dan istiqamah. Melakukan adab di sekolah dan boleh dicontohi. Membaca perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul.

JAWI

Menulis perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. B3D22E7 Membaca perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. Membaca ayat dengan bertajwid serta sebutan yang betul tanpa bantuan: • surah Quraisy Menghafaz ayat dengan bertajwid serta sebutan yang betul tanpa bantuan dalam: • surah Quraisy Melakukan perlakuan dalam solat mengikut urutan yang betul dan istiqamah.

B4D1E1

AL-QURAN

B4D2E1

B5D1E1 B5D2E1

IBADAH OKTOBER

Membaca dan menghafaz bacaan-bacaan dalam solat dengan betul dan beradab. Melakukan perlakuan solat serta bacaannya dengan betul dan sempurna. Menyebut pengertian: • Al Karim. Menyatakan cara-cara memuliakan Allah SWT.

B6D1E1 B1D6E1 B3D9E1

AKIDAH

SIRAH ADAB JAWI

Menyebut cara rasulullah SAW menghakimi perletakan Hajar Aswad. Membaca ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul

B3D17E1

B4D9E6