You are on page 1of 13

ROLL-C.

TXT

PAGE NO.
1
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

SARIKA SOLAN
BHANU PRIYA
ARUN KUMAR
SWATI SOOD
JITENDER KUMAR GARG
KOMPAL GUPTA
VED PRAKASH
VANDANA SHARMA
YOGESH KUMAR GROVER
ROZY
RAJIV KUMAR
CHANDANASREE DEVARAPALLI
PARUL RANI
RAMPHAL
NIRAJ KUMAR
POOJA RANI
PREET INDER KAUR
ROOHI BALA KALIA
STUTI BEHL
REKHA KUMARI
RAMAN VIRDI
MANINDER KAUR
RAJAN CHOPRA
ANURADHA SWAMI
KRITI DHIMAN
SATYAPRAKASH
HARPREET SINGH
UZMA AKHTAR
PRERNA SHARMA
BRAHAM PAL
DHARAM SINGH
PREETI THAKUR
SAHIL GUPTA
RAJAN KUMAR
YASH BIRLA
SUSHMA
NIDHI PAHWA
NAVNEET KAUR
VISHAL TIWARI
VIPIN BHARDWAJ
RACHIT AHUJA
SALAM SANTOSH SINGH
GURINDER KAUR
SANDEEP SINGH
PANKAJ DHIMAN
VANISHA KAMBOJ
MAHESH
DASHMEETA MAKKAR
GAURAV VASHISHTHA
RAJNEESH KUMAR

C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
E
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
E
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1004000322
1004000895
1202000120
1202500252
1203000353
1203000614
1203000738
1203001002
1401000009
1401000067
1401000212
1401001471
1401002696
1401006853
1401500337
1402000052
1402002076
1402005201
1402005271
1402006068
1402006813
1402500628
1601000381
1601002944
1601003013
1601003090
1601003159
1601003608
1601003828
1601004407
1601004534
1601004562
1601004615
1601005706
1601005881
1601006252
1601007790
1601007953
1601008342
1601008457
1601008498
1601008851
1601008992
1601009105
1601009261
1601009391
1601009481
1601010299
1601010320
1601010683

NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH-EAST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH-EAST
NORTH

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
9
1
9
1
9
9
9
9
1
1
1
1
1
9
1
6
9
9
9
9
1
9
6
6
9
1
9
9
1
1
9
9
1
1
6
9
1
9
6
9
1
9
1
1
9
1
9
9
1

SLC\0140
SLC\0727
SLC\0601
SLC\0412
SLC\1208
SLC\0054
SLC\0464
SLC\0200
SLC\0038
SLC\1060
SLC\1390
SLC\1355
SLC\1047
SLC\1163
SLC\0326
SLC\1159
SLC\0628
SLC\0057
SLC\0854
SLC\0714
SLC\0220
SLC\1210
SLC\0850
SLC\0652
SLC\0857
SLC\0090
SLC\1196
SLC\0495
SLC\0199
SLC\1174
SLC\1152
SLC\0836
SLC\0081
SLC\1017
SLC\1359
SLC\1000
SLC\0292
SLC\0957
SLC\0517
SLC\1054
SLC\0462
SLC\1413
SLC\0034
SLC\1387
SLC\1309
SLC\0442
SLC\1058
SLC\0413
SLC\0705
SLC\1151

PAGE NO.
2
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

AVINASH CHAND PURI


HARMANJIT KAUR
SUNIL KUMAR
SUPREET DHILLON
GAURAV KUMAR
DEEPIKA NEGI
RAVNEET KAUR
TANU MALHOTRA
SHILPA ANAND
LAVLESH KUMARI
SIMRIT KAUR
ASHNA BHAMBOTA
NEHA MITTAL
HEENA GHAI
RAJESH KUMAR
KARUN CHUTANI
SONIKA
SUNPREET SINGH
MONISHA JUNGLA
SASHA SAHNI
CHETNA JANVEJA
UMESH CHANDRA SHARMA
AJAY KUMAR
DIKSHA BHANDARI
SALAM NUNGSHI DEVI
RAVI KUMAR
KULDEEP SINGH
PRAVEEN KUMAR
SWATI
AMIT KUMAR
SAIF REHMAN
PRAVEEN DHARWAL
POONAM SILORI
ANUP KAINTHOLA
LIMASENLA JAMIR
AMIT RAVI
VARUNJAYA SINGH
ARNAB CHOWDHURY
BABITA RANI DINKAR
AMIT JAKHMOLA
DEEWAN SINGH
NEHA UPMANYU
ANKITA ARYA
Komal Agrawal
ANAMIKA NEGI
NEHA KANDPAL
ARUN EK
IRAM SABA
SUNIL KUMAR GAUTAM
dinesh kumar

B
C
C
C
C
B
C
B
C
C
C
C
C
B
C
B
C
C
C
C
B
B
C
B
C
C
C
C
C
C
B
C
C
B
E
C
C
E
C
B
B
B
C
C
C
C
D
C
C
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1601012236
1601012314
1601012816
1601012988
1601013525
1601013546
1601013678
1601013807
1601014372
1601014686
1601015017
1601016847
1601016992
1601017862
1601018549
1601018967
1601500574
1601502269
1601504113
1601505294
1601505693
2002000541
2002000820
2002002007
2002003221
2002003599
2002003637
2002003806
2002004060
2002004326
2002004590
2002004752
2002004858
2002004968
2002005229
2002005275
2002005278
2002005287
2002500678
2002501686
2002502404
2002502524
2003000142
2003000608
2003000864
2003000928
2003002245
2003002405
2201000685
2201000984

WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
WEST
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH-EAST
NORTH
NORTH
NORTH-EAST
NORTH
WEST
WEST
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
SOUTH
NORTH
NORTH
WEST

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

4
6
1
9
9
2
9
9
9
1
1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
9
1
1
6
4
1
9
6
6
9
9
2
1
9
9
1
9
6
9
1
9
9
9
1
9
9
2

SLC\1472
SLC\0724
SLC\1153
SLC\0126
SLC\0131
SLC\1228
SLC\0202
SLC\0833
SLC\0095
SLC\1358
SLC\1065
SLC\0436
SLC\0300
SLC\0800
SLC\0174
SLC\0853
SLC\0485
SLC\0319
SLC\0146
SLC\0289
SLC\0823
SLC\0796
SLC\0726
SLC\0843
SLC\1350
SLC\1410
SLC\0288
SLC\1260
SLC\1226
SLC\0170
SLC\1103
SLC\0978
SLC\0558
SLC\0803
SLC\0367
SLC\1347
SLC\0276
SLC\0665
SLC\1357
SLC\0740
SLC\1120
SLC\0824
SLC\1238
SLC\0470
SLC\0427
SLC\0350
SLC\1237
SLC\0002
SLC\0102
SLC\1435

PAGE NO.
3
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

PHUNGGAUTAN
CHARVI HASIJA
ANANT ARYA
parul sagar
raj kumar sharma
SANJAY KUMAR RAWAT
NIKHIL BHARDWAJ
YOGESH KUMAR
NISHA GAUTAM
SHASHANK SHEKHAR SINGH
ASHISH RANJAN
neetu
NAGENDRA KUMAR CHAUDHARY

C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2201001274
2201001324
2201001423
2201001433
2201002124
2201002372
2201002834
2201002911
2201003020
2201003449
2201003473
2201003532
2201003823

NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
Page 1

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

2
9
9
1
9
1
9
1
1
9
6
4
1

SLC\1130
SLC\0676
SLC\0161
SLC\1366
SLC\0138
SLC\1143
SLC\0186
SLC\0811
SLC\1353
SLC\0013
SLC\0943
SLC\1462
SLC\1319

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

2201003907
2201004320
2201004787
2201005326
2201005513
2201006158
2201006177
2201006556
2201006618
2201007254
2201008062
2201008066
2201008430
2201008889
2201009193
2201009317
2201009426
2201010060
2201010291
2201010558
2201012494
2201012797
2201013092
2201013195
2201014382
2201014534
2201014993
2201015163
2201015785
2201015834
2201015930
2201015973
2201016005
2201016024
2201016061
2201016249
2201016277

Sekhu Ansari
KAVINDER PASWAN
ANUPAMA SINHA
Satish Kumar
DHARMVEER CHOUDHARI
DEEPMALA MAURYA
Md. Qamruzzaman
SHANTI PAL
sourav popli
PRATIMA
RAVI SHANKAR
POOJA YADAV
SRIVATSA SAURAV
DHIRAJ GURIYAN
RAHUL DUBEY
KHUSHBOO GAUTAM
Ekta Narang
Faisal Nasim
SATENDER SINGH
rachna saini
vandana kumari
NENGPICHONG KIPGEN
AJAY PUSHKAR
Amar Deep Alhan
GYAN PRAKASH PANDEY
shelly singh
SHALINI SINGH
VIKRAM
SURABHI
OINAM BIDYANANDA SINGH
MONIKA KADIAN
D JOHN SHA
MITHLESH KUMAR MEENA
POONAM SINGH
LAL BABU PUSHKAR
SHRADHA SARAF
KIRAN DEEP KAUR

C
C
C
C
C
B
C
C
B
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
E
C
C
B
C
C
B
C
C
B
E
B
C
C
B
B

ROLL-C.TXT
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH-EAST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH-EAST
WEST
NORTH
NORTH
WEST
WEST

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

6
1
6
6
4
9
6
6
9
1
1
9
9
1
9
1
9
9
4
6
1
2
1
1
9
1
9
6
1
1
9
2
2
1
1
9
9

SLC\0560
SLC\1004
SLC\0513
SLC\0636
SLC\1275
SLC\0686
SLC\0889
SLC\0789
SLC\0852
SLC\1249
SLC\1148
SLC\0497
SLC\0003
SLC\0671
SLC\0610
SLC\1040
SLC\0494
SLC\0103
SLC\1087
SLC\1034
SLC\1236
SLC\1005
SLC\1179
SLC\1400
SLC\0791
SLC\0949
SLC\0301
SLC\1112
SLC\1274
SLC\0895
SLC\0602
SLC\1203
SLC\1354
SLC\0201
SLC\1193
SLC\0765
SLC\0735

PAGE NO.
4
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

CHARU GAUTAM
ANKIT SINGH GAUTAM
VISHAL
KAPIL KUMAR VERMA
RAJANI BALA
RAJESH KUMAR KUSHWAHA
SAVINDRA KUMAR
SUMIT KUMAR MISHRA
SHEETAL
LOVELESH KUMAR SINGH
BRIJESH LATA
LAV KUSH
SHANNGAM S
ANIL KUMAR
KRITI CHOWDHARY
MOHD ARIF
BHAWANA SEMWAL
SONALI MITTAL
VIPIN
MANISH KUMAR GUPTA
VANDNA
SANDEEP RAWAL
KALU RAM ROHILLA
DEEPALI GUPTA
NARENDER
RUDRESH KUMAR CHAUBEY
NITIN KUMAR SINGH
BIRABRATA NAYAK
AGUIGAI KAHMEI
AANCHAL BHATLA
PUSHP LATA
ANANDA CHANDRA PALEI
DEEPAK GUPTA
BASANT KOTIYA
HARSH SAMAR ECKA
NEERAJ
SANJEEV KUMAR PANDEY
SHASHANK SHEKHAR
SONAL GOYAL
DEEPSHIKA SHARMA
V P R M SRICHAKRADHAR
SANJAY KUMAR
NEERAJ
SONAKSHI AGRAWAL
JASPREET KAUR MAKKAR
MONIKA
AASHIMA GUPTA
MUKESH PRAKASH GOCHER
SUSHMA RANI
BRAJESH MISHRA

C
C
C
C
C
C
C
B
C
B
C
C
E
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
B
B
C
B
B
C
C
B
C
B
C
C
C
D
C
C
C
B
C
C
C
C
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2201016285
2201016446
2201016559
2201016948
2201017005
2201017061
2201017516
2201017680
2201017699
2201017792
2201018011
2201018140
2201018287
2201018493
2201018715
2201018722
2201018964
2201019133
2201019486
2201019648
2201019997
2201020017
2201020020
2201020088
2201020134
2201020200
2201020461
2201020537
2201020632
2201020643
2201020667
2201021559
2201021761
2201022151
2201022526
2201022651
2201022839
2201023515
2201023516
2201023687
2201024582
2201024912
2201025771
2201026466
2201026586
2201026660
2201027057
2201027161
2201027279
2201027955

NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH-EAST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
WEST
WEST
NORTH
WEST
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
SOUTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

1
9
1
1
1
6
1
9
1
9
1
6
9
9
1
6
9
9
4
9
9
6
3
9
9
9
9
9
2
9
6
6
4
1
2
6
9
9
9
2
9
6
1
9
9
1
9
9
4
9

SLC\1296
SLC\0043
SLC\0829
SLC\1362
SLC\1272
SLC\0931
SLC\0296
SLC\0780
SLC\0916
SLC\0870
SLC\1162
SLC\0685
SLC\0574
SLC\0264
SLC\0844
SLC\1038
SLC\0295
SLC\0340
SLC\1313
SLC\0065
SLC\0529
SLC\1071
SLC\1487
SLC\0243
SLC\0845
SLC\0356
SLC\0490
SLC\0755
SLC\1321
SLC\0555
SLC\1078
SLC\0987
SLC\1199
SLC\0935
SLC\1297
SLC\0884
SLC\0888
SLC\0567
SLC\0449
SLC\0657
SLC\0375
SLC\1070
SLC\0961
SLC\0082
SLC\0775
SLC\1097
SLC\0253
SLC\0157
SLC\1453
SLC\0722

PAGE NO.
5
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.

DEEPAK KUMAR
UPENDRA GUPTA
AVI SINGLA
PREETI SINGH
MUKIBUL ALI
RATNESH MISHRA
SHUBHDA GAHLOT
NIKITA CHAUHAN
MANOJ KUMAR SAINI
BALKISHAN VERMA
RACHNA JINDAL
DINESH
CHAMPA LAL MEENA
SANJAY KUMAR
SAURABH BANDERWAL
RASHMI
ISHA SINGH
KOKARE CHHAYA KISAN
SARLA YADAV
ROHITASH JHALA
SARITA KOTHARI
KANCHAN TIRKEY
CHITRA MEENA
KAISA KAYINA
ASHOK KUMAR
ANUJ PAREEK
ADARSH KUMAR
PUSHPENDER KUMAR
TANUJ CHAMBER
NAVEEN KUMAR SINGH
RANDHIR KUMAR
RAJEEV RANJAN KUMAR
VIKASH GAURAV
NEETU
SARANG SUMAN
RAMKESH MEENA
SURENDER SINGH
RAMA KAALIA
SANGEETA RANI

C
B
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
B
C
B
C
C
B
C
C
B
B
B
E
C
C
C
C
C
A
A
C
C
C
B
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2201028376
2201028404
2201028705
2201029300
2201029353
2201029360
2201029375
2201030390
2201030475
2201030508
2201030610
2201031102
2201031535
2201031560
2201031639
2201031888
2201032045
2201032050
2201032672
2201033703
2201033820
2201034256
2201034484
2201034601
2201034837
2201034997
2201035310
2201035497
2201035557
2201035616
2201035725
2201035756
2201036263
2201036352
2201036470
2201036620
2201036681
2201036726
2201037627

NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
WEST
WEST
WEST
NORTH-EAST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
EAST
EAST
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
Page 2

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
9
9
1
4
9
9
9
9
1
9
1
2
6
1
9
1
6
9
6
9
2
2
2
6
9
9
6
9
3
6
6
6
9
6
2
3
9
1

SLC\0047
SLC\0790
SLC\0120
SLC\1391
SLC\1417
SLC\0417
SLC\0087
SLC\0240
SLC\0564
SLC\0440
SLC\0510
SLC\0965
SLC\1442
SLC\0023
SLC\1414
SLC\0403
SLC\1139
SLC\1106
SLC\0577
SLC\0098
SLC\0357
SLC\1223
SLC\0919
SLC\0910
SLC\0701
SLC\0079
SLC\0503
SLC\1020
SLC\0279
SLC\1205
SLC\0482
SLC\0683
SLC\0693
SLC\0499
SLC\1085
SLC\1010
SLC\1488
SLC\0410
SLC\1343

240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

2201037651
2201037693
2201037873
2201038028
2201038987
2201039005
2201039163
2201039235
2201040053
2201040389
2201040678

RAHUL GAUTAM
SIDDIQUE MERAJ AHMAD
NAYAN KUMAR SAHA
DEVENDER SINGH
RAKESH KUMAR
SHASHI BHUSHAN YADAV
PAMSHANG AS
RICHA SINGH
ARCHANA
PARVEEN
KISHAN PAL SINGH

C
C
E
C
C
C
B
B
C
C
C

ROLL-C.TXT
NORTH
NORTH
NORTH-EAST
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
WEST
NORTH
NORTH
NORTH

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
4
9
1
6
6
2
9
6
9
1

SLC\0468
SLC\1127
SLC\0604
SLC\1401
SLC\1030
SLC\0918
SLC\1311
SLC\0744
SLC\0713
SLC\0571
SLC\1320

PAGE NO.
6
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.

RICHA SETHI
LANMICHON RANRA SHIMRAY
CHANCHAL BHATTED
SURAJ KUMAR
MUKESH KUMAR
RUCHI PRAKASH
VIKAS KUMAR
MUKTA UPADHYAY
MANU SINGH
PREETI MALIK
NANCY SHARMA
NEHA SHARMA
RAVI KANT
GAURAV TAGRA
KAVISH KUMAR JAIN
SUMIT KADAM
HARISH PAL
SAHIL LALIT
RAHUL SIDDHARTH
RATISH MOAR
ANAMIKA VERMA
NALINI YADAV
KIRTI KALRA
CHANDAN BHARTI MISHRA
DIKSHA SAHAI
ASHISH KUMAR PALIWAL
AMIT KUMAR
PANKAJ SHARMA
SNEHA BHARDWAJ
MADHU RANI
RAKESH RANJAN
NIHARIKA SINGH
RANJEET KUMAR
ABHAY KUMAR NAG
VIJAY KUMAR SINGH
VINAY KUMAR DUBEY
AMRENDRA KUMAR SINGH
SANTOSH KUMAR
ANURADHA SHARMA
AJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
MANISH KUMAR
RAJAT YADAV
PUSHPENDER KUMAR SHARMA
GAJENDRA DAYMA
ANIL KUMAR SHARMA
POOJA
DEEPSHIKHA
VIPIN KUMAR
LEVON MANGBOI KOM

C
D
B
B
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
A
C
C
B
C
A
C
B
C
C
E
C
C
E

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2201041009
2201041374
2201041454
2201041758
2201041953
2201043497
2201043498
2201043689
2201044110
2201044231
2201045071
2201045160
2201045501
2201045602
2201045948
2201046155
2201046164
2201046195
2201046221
2201046369
2201046539
2201047003
2201047058
2201048529
2201048587
2201048600
2201048989
2201049126
2201049295
2201502626
2201502879
2201503368
2201504638
2201504686
2201505113
2201505126
2201505481
2201505606
2201506504
2201507435
2201507740
2201510693
2201511078
2201511980
2201512734
2201513286
2201513549
2201513789
2201515125
2201515206

NORTH
SOUTH
WEST
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
EAST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
EAST
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH-EAST
NORTH
NORTH
NORTH-EAST

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
2
9
9
6
9
6
9
6
9
9
9
1
9
9
1
9
9
1
9
1
6
9
9
1
9
1
9
9
6
9
9
6
9
6
9
4
6
9
6
1
6
9
9
1
9
9
9
9
2

SLC\0162
SLC\1356
SLC\0834
SLC\0827
SLC\0066
SLC\0283
SLC\0952
SLC\0096
SLC\0687
SLC\0254
SLC\0166
SLC\0451
SLC\1189
SLC\0353
SLC\0217
SLC\1234
SLC\0221
SLC\0033
SLC\1293
SLC\0543
SLC\1213
SLC\0622
SLC\0334
SLC\0189
SLC\1220
SLC\0875
SLC\1056
SLC\0207
SLC\0477
SLC\0101
SLC\0067
SLC\0841
SLC\0355
SLC\0339
SLC\0072
SLC\0452
SLC\1240
SLC\1053
SLC\0035
SLC\1095
SLC\1187
SLC\0094
SLC\0073
SLC\0858
SLC\1212
SLC\0241
SLC\0629
SLC\0268
SLC\0293
SLC\1188

PAGE NO.
7
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.

PALLAVI PALIWAL
SANDEEP KUMAR
ANURADHA CHAUHAN
VAIBHAV SAGAR YADAV
HEMRAJ MEENA
SEEMA KUMARI
MANVESH KUMAR SIHAG
AMIT PANT
MANI
YOGITA BALI
JYOTIRMAYA PRAKASH
VIMAL KUMAR
NAND KISHOR YOGI
SRISHTEE
HRITURAJ
SHRINKHLA RAWAT
UDAY KUMAR
RASHMI KAUSHIK
RAKESH PANDEY
KAMYA SINGH
LALIT KUMAR PANKAJ
VIDYA SAGAR
JAMAL SIDDIQUI
Sumti Ela
RAMNIWAS
MANEESH DADHICH
OM PRAKASH GOSWAMI
SANDEEP KUMAR VERMA
SURENDRA KUMAR CHOUDHARY
MANISH VAISHNAV
RAKESH KUMAR MEENA
DILIP RANKAWAT
HEMLATA SHARMA
ANJU SHARMA
RAKESH KUMAR MEENA
SURESH CHAND SAINI
ANAND SINGH
SHER SINGH
SATYAVEER SINGH
ASHOK KUMAR VERMA
RAVI MEENA
RISHI RAJ PABARI
DEEPAK KUMAR YADAV
RAJEEV KUMAR
BALJEET SINGH
MUFEED KHAN
KESHAV MEHRA
ARVIND GOYAL
VENKTESHWAR SONGARA
AJAY PAL SINGH RATHORE

C
C
C
C
C
C
B
C
C
D
C
C
B
C
C
D
C
B
C
C
E
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
B
C
C
B
C
C
C
B
C
C
C
C
C
B
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2201515346
2201515687
2201516191
2201517124
2201517887
2201517956
2201517972
2201518225
2201518226
2201518349
2201519159
2201519786
2201519867
2201520529
2201521187
2201521552
2201521955
2201522522
2201523301
2201524698
2201525190
2201526298
2201526432
2401000299
2401000783
2401000933
2401001133
2401001180
2401500143
2401500427
2401501321
2401501683
2402000112
2402000180
2402000669
2402000677
2402001064
2402001080
2402001101
2402001362
2402003009
2402500095
2402500492
2402501633
2402501997
2402502156
2404000035
2404000085
2404000858
2404500250

NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
SOUTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
SOUTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH-EAST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
1
1
9
2
6
9
9
9
1
9
1
6
9
9
9
6
9
9
4
9
6
9
9
1
9
1
1
6
6
2
6
9
9
2
6
2
1
1
1
2
2
9
6
6
6
6
1
1
9

SLC\0206
SLC\0311
SLC\1155
SLC\0506
SLC\1006
SLC\0921
SLC\0641
SLC\0041
SLC\0248
SLC\0956
SLC\0265
SLC\1370
SLC\1098
SLC\0393
SLC\0550
SLC\0360
SLC\0981
SLC\0725
SLC\0037
SLC\1149
SLC\0008
SLC\0996
SLC\0080
SLC\0125
SLC\0443
SLC\0389
SLC\1029
SLC\1088
SLC\0446
SLC\1043
SLC\1438
SLC\0538
SLC\0255
SLC\0763
SLC\1062
SLC\0644
SLC\1437
SLC\1164
SLC\1194
SLC\1403
SLC\1102
SLC\0618
SLC\0137
SLC\0642
SLC\0593
SLC\0594
SLC\1117
SLC\1201
SLC\1287
SLC\0424

PAGE NO.
8
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ ------351.
352.

NAME
----

2405000002 ARVIND KUMAR JAIN


2405000028 VISHNU CHOUDHARY

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

CATSEL RANK
------ ----

C
C

C
C

9
6

NORTH
NORTH
Page 3

AG.III (TECHNICAL)
AG.III (TECHNICAL)

SLC\0457
SLC\0739

353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.

2405000029
2405000182
2405000365
2405001264
2405001501
2405001519
2405002070
2405002559
2405002800
2405002907
2405003377
2405003671
2405003863
2405004161
2405004577
2405004615
2405004717
2405005132
2405005361
2405006019
2405006206
2405006648
2405006809
2405006975
2405007057
2405007205
2405007340
2405007551
2405007753
2405007956
2405008620
2405009004
2405009017
2405009102
2405009379
2405009467
2405009629
2405010526
2405010578
2405010612
2405010792
2405010996
2405011073
2405011083
2405011161
2405011247
2405011336
2405011646

RAJESH KR SHARMA
hardick meena
AJEET KUMAR
SURENDAR SAINI
GHANSHYAM BANSAL
JITENDRA KUMAR KULTHIA
DINESH CHAND MEENA
nidhi agrawal
MUKESH KUMAR BADSARA
shilpa pushp
CHOUDHARY USHA RAMNARAYAN
ANITA MEENA
manisha verma
VIPULA SHARMA
SIDDHARTH JAIN
SURESH CHAND MEENA
DURGA LAL MEENA
ARTI PARIHAR
POOJA NATWADIA
sushma yadav
Reena Devi
pushpendra singh shekhawat
ramkumar vishnoi
BABU LAL MEENA
VIKRAM MEENA
neha saini
SANJAY KUMAR MEENA
RAVI CHAITANYA VUBA
MANISH KUMAR
Mohd.Haneef
SONU PARASHAR
MONIKA
SUNIL VERMA
BHARAT LAL MEENA
RITU JANGID
MANOJ CHOUDHARY
MAHESH KUMAR MEENA
TAPENDRA KUMAR MEENA
SANTOSH KUMAR MEENA
RAVI PALIWAL
MAHIPAL SINGH DHAYAL
SHILPI GUPTA
MUKESH KUMAR KUMAWAT
SANWAL RAM MEENA
SUNIL KUMAR KOTHIWALA
RAJ RAJESHWAR MALINDA
PREM PRAKASH MEENA
VINAY SHARMA

C
B
C
B
B
C
B
C
B
C
C
B
C
E
B
C
C
B
C
C
C
B
C
B
E
E
B
D
B
C
B
B
C
B
C
C
B
B
B
C
C
B
B
B
A
C
B
B

ROLL-C.TXT
NORTH
WEST
NORTH
WEST
WEST
NORTH
WEST
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH-EAST
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
WEST
NORTH-EAST
NORTH-EAST
WEST
SOUTH
WEST
NORTH
WEST
WEST
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
WEST
WEST
WEST
NORTH
NORTH
WEST
WEST
WEST
EAST
NORTH
WEST
WEST

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
2
9
9
9
9
2
9
6
9
9
2
1
9
9
2
2
2
9
6
1
9
4
2
2
9
2
1
9
6
9
9
1
2
6
9
2
2
2
9
6
9
6
2
2
1
2
9

SLC\0044
SLC\1184
SLC\0214
SLC\0848
SLC\0369
SLC\0337
SLC\1233
SLC\0352
SLC\0904
SLC\0383
SLC\0236
SLC\1421
SLC\1364
SLC\0135
SLC\0690
SLC\1099
SLC\1168
SLC\1445
SLC\0287
SLC\0222
SLC\1218
SLC\0773
SLC\0945
SLC\1424
SLC\1036
SLC\0447
SLC\1288
SLC\1263
SLC\0859
SLC\0321
SLC\0730
SLC\0815
SLC\1140
SLC\1415
SLC\0678
SLC\0019
SLC\1310
SLC\1439
SLC\1449
SLC\0438
SLC\0130
SLC\0680
SLC\1119
SLC\1336
SLC\1281
SLC\1303
SLC\1242
SLC\0751

PAGE NO.
9
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.

VIRENDRA KUMAR MAHAWAR


SANTOSH MEENA
PRAMOD KUMAR BHARGAWA
GIRDHARI LAL
MURARI LAL MEENA
JITESH KUMAR JWALA
UMESH CHANDRA MAHAWAR
LOKESH KUMAR
RAKESH MEENA
SURESH SINGH
SATENDRA SINGH MEENA
NEERAJ SIRDHANA
PRADEEP JEENGAR
LAXMI CHAND MEENA
PREM PRAKASH BAGHOTIA
PRADEEP SAGAR
RAMKISHAN CHOUDHARY
HERENDRA KALA
PAPPU KUMAR MEENA
KHUSHAL SINGH
BHOORI SINGH MEENA
KHUSHBU JAIN
RAJ KAMAL MEENA
VINOD KUMAR MEENA
ASHOK KUMAR YADAV
MAHENDRA KUMAR MUNDOTIA
NARENDRA SINGH MANGAL
RAMESH KUMAR MEENA
ARVIND KUMAR OLA
NARESH KUMAR MEENA
JAGDISH PRASAD JAJORIA
RAMESHWAR PRASAD MEENA
RAJENDRA PRASAD MEENA
MANISH SHRIVASTAV
SWATI KUMARI
AMIT KUMAR JAIN
VISHNU KUMAR MEENA
RAVI SHANKAR MEENA
VINOD KUMAR MEENA
ROHIT KUMAR SOINKARIYA
KARAN SINGH RAJAWAT
HARI MOHAN MEENA
BHIM SINGH MEENA
VINOD KUMAR BAIRWA
SUNIL KUMAR MEENA
SHIV RAM MEENA
ANKIT CHAUDHARY
EKTA SHARMA
SHARAD KUMAR AKHAND
KAVITA MEENA

E
C
C
C
B
C
C
C
C
C
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
B
B
C
C
C
C
C
B
C
B
C
B
B
C
B
C
E
C
B
C
C
C
B
C
B
C
C
C
C
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2405011683
2405011888
2405011963
2405012031
2405012262
2405012324
2405012382
2405012576
2405012714
2405012867
2405012927
2405013105
2405013162
2405013657
2405013738
2405013760
2405014008
2405014062
2405014113
2405014383
2405014406
2405014407
2405014532
2405014559
2405014603
2405014722
2405014859
2405014995
2405015012
2405015675
2405015767
2405015878
2405015989
2405016173
2405016188
2405016206
2405016604
2405016612
2405016968
2405017358
2405017722
2405017856
2405018237
2405018751
2405019254
2405019431
2405019463
2405019587
2405020400
2405022096

NORTH-EAST
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
WEST
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
WEST
NORTH
WEST
WEST
NORTH
WEST
NORTH
NORTH-EAST
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

1
2
9
9
2
1
1
9
2
9
2
6
1
2
1
1
6
1
2
6
2
9
2
9
6
1
1
2
6
9
1
2
2
9
9
9
2
9
2
1
9
2
2
1
2
2
6
9
1
2

SLC\1068
SLC\1094
SLC\0511
SLC\0549
SLC\1412
SLC\1089
SLC\1137
SLC\0566
SLC\0902
SLC\0053
SLC\1369
SLC\1114
SLC\1333
SLC\1145
SLC\0708
SLC\1123
SLC\0059
SLC\0692
SLC\1132
SLC\0001
SLC\1277
SLC\0484
SLC\0948
SLC\0324
SLC\0982
SLC\1409
SLC\0967
SLC\1235
SLC\0863
SLC\0830
SLC\1290
SLC\1407
SLC\1269
SLC\0267
SLC\0458
SLC\0466
SLC\0944
SLC\0031
SLC\1446
SLC\1157
SLC\0182
SLC\0917
SLC\1388
SLC\0983
SLC\1136
SLC\0748
SLC\0936
SLC\0232
SLC\0974
SLC\1344

PAGE NO.
10
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.

RASHMI SEHARA
RAJESH MEHRA
JITENDRA NIRWAN
MADHULIKA
DEEPAK SHARMA
MURARI LAL MEENA
KUMAR SAMBHAV VERMA
HARI SHANKAR RACHYEETA
VINOD KUMAR DUCHANIA
RAJKUMAR SAINI
MUKESH KUMAR
BHUPENDRA KUMAR SAHU
SAKSHI DHINGRA
PRIYA DEVAL
CHAMPA MUNDOTIYA
PRAVEEN KUMAR JAGARWAL
BHAVANA SHARMA
SARITA YADAV
SUBHASH GORA
REKHA POSWAL
ADITI SINGH CHAUHAN
BRAJESH MANI
VISHAL SHARMA
SURESH KUMAR SAINI
PRAHLAD SINGH DEWANDA
GAJENDRA KUMAR SAINI
MOHIT GOYAL
SURESH KUMAR MEENA

B
C
C
C
C
A
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
B
B
C
C
B
C
C
C
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2405022155
2405022870
2405022924
2405023848
2405023865
2405024164
2405024467
2405024487
2405024530
2405025711
2405025745
2405026313
2405026974
2405027410
2405027782
2405028208
2405028714
2405029194
2405029218
2405501276
2405501378
2405501460
2405501753
2405502156
2405502177
2405502541
2405503274
2405504634

WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
EAST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
WEST
WEST
WEST
Page 4

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

2
1
1
6
9
2
1
1
1
6
2
6
9
6
1
2
9
9
6
6
9
9
9
9
6
9
9
2

SLC\1061
SLC\1394
SLC\1405
SLC\1011
SLC\0554
SLC\1284
SLC\1156
SLC\1142
SLC\1377
SLC\0816
SLC\1241
SLC\0925
SLC\0528
SLC\1026
SLC\1292
SLC\1018
SLC\0874
SLC\0818
SLC\0433
SLC\0809
SLC\0674
SLC\0392
SLC\0227
SLC\0581
SLC\1015
SLC\0286
SLC\0028
SLC\1450

479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.

2405505154
2405505156
2405505171
2405505311
2405506908
2405507163
2405507299
2405507429
2406000102
2406000474
2406000588
2406001204
2406001551
2406001623
2406002567
2406002716
2406500251
2406500317
2406500390
2407000400
2407000770
2407001140

GAUTAM PRAKASH
ARIVND KUMAR DIXIT
PRAHLAD SAHAY SHARMA
DILIP KUMAWAT
KAMAL MEWA
GAURAV KUMAR
SURESH CHOUDHARY
VIMALESH KUMAR SINGH
BHAKTI
LAXMAN RAM LOHAR
ANIL KUMAR
CHENA RAM
VANDANA KUMARI CHARAN
NARPAT SINGH
ALFAATEH ALI
ASHOK KUMAR PATEL
MANOJ MEENA
RAJESH
DINESH PANWAR
NEERAJ KUMAR SINGH
hariram meena
LAKSHMI KANT SUMAN

C
C
C
C
C
C
C
B
C
B
C
B
C
B
B
C
B
C
B
C
B
C

ROLL-C.TXT
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
WEST
NORTH
WEST
NORTH
WEST
WEST
NORTH
WEST
NORTH
WEST
NORTH
WEST
NORTH

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

1
9
9
6
1
6
6
9
1
4
1
6
9
9
9
6
2
6
6
6
2
6

SLC\1172
SLC\0010
SLC\0124
SLC\0891
SLC\1337
SLC\1057
SLC\0813
SLC\0753
SLC\1075
SLC\1477
SLC\1191
SLC\1092
SLC\0429
SLC\0347
SLC\0192
SLC\0653
SLC\1451
SLC\0861
SLC\0942
SLC\0711
SLC\1365
SLC\0787

PAGE NO.
11
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.

YASIR MUKHTAR
VIMLA MEENA
TUSHAR JAIN
SHOBHAG MAL MEENA
PURUSHOTTAM
KUMAR
SHER
SURBHI NARUKA
Kannu Sidana
SUMIT KUMAR
Sanjay Kumar
LALIT MOHAN SINGH
DINESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAGHI G KUMAR
ALI ADIL
CHANDRA KANT SINGH
RAKESH KUMAR JANGID
GAURAV KUMAR SINGH
RAJIV RANJAN JHA
SAURABH KUMAR
INDRAJEET VASHISHTHA
HEMANT KUMAR
KARMVEER SINGH
AJAY KUMAR
SAURABH SINGH CHAUHAN
POOJA SHARMA
ANIL KUMAR SAMI
NIDHI GARG
LAV KUMAR PATHAK
ARVIND PATHAK
NAGENDRA SINGH
ANUBHAV SAXENA
RINKU KANNAUJIYA
SHIV BARAN
GANESH PAL MAURYA
AMIT KUMAR SINGH
DHANANJAY KUMAR
ARVIND KUMAR CHATURVEDI
VANDANA KUMARI
SANDEEP ANAND
TANAYA BANERJEE
DHAWAL SRIVASTAVA
ANIL KUMAR SINGH
ASHISH KUMAR
SWATI KUSHWAHA
VIRENDRA PRATAP GOND
ASHOK KUMAR YADAV
ANIRUDDH PATEL
NARENDRA KUMAR
HANSRAJ SINGH
SHAILENDRA KUMAR

D
D
B
B
B
C
C
C
C
B
C
C
B
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
B
B
C
C
B
E
E
C
D
C
B
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2407001481
2407001761
2407002331
2407002505
2407002590
2407500518
2408000142
2408000220
2408001070
2408001414
2409000775
2409000891
2409001221
3001000040
3001000328
3001003143
3001500016
3001500038
3001500068
3001500119
3001500509
3001501187
3001501694
3001502374
3001503077
3001504483
3001505591
3001505670
3001505889
3001506739
3001506821
3003000116
3003000158
3003001619
3003002098
3003002255
3003002631
3003002961
3003003095
3003003701
3003004405
3003004479
3003004909
3003005246
3003005504
3003005507
3003005843
3003006187
3003006689
3003007018

SOUTH
SOUTH
WEST
WEST
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
EAST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH-EAST
NORTH-EAST
NORTH
SOUTH
NORTH
WEST
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
2
9
2
1
9
9
9
6
9
9
6
9
6
1
9
1
9
1
3
1
1
1
4
9
1
9
9
4
9
9
1
6
6
9
1
9
9
1
9
9
6
1
9
2
6
6
6
6
1

SLC\0181
SLC\1379
SLC\0060
SLC\1285
SLC\1257
SLC\0105
SLC\0237
SLC\0565
SLC\1052
SLC\0643
SLC\0376
SLC\0599
SLC\0021
SLC\0431
SLC\1265
SLC\0281
SLC\1175
SLC\0401
SLC\1271
SLC\1474
SLC\0127
SLC\0306
SLC\1335
SLC\1327
SLC\0756
SLC\1346
SLC\0469
SLC\0012
SLC\1485
SLC\0318
SLC\0093
SLC\1229
SLC\0754
SLC\1003
SLC\0595
SLC\1144
SLC\0810
SLC\0115
SLC\1048
SLC\0414
SLC\0271
SLC\0613
SLC\1300
SLC\0109
SLC\0672
SLC\0024
SLC\0966
SLC\0203
SLC\0778
SLC\1302

PAGE NO.
12
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.

DILEEP KUMAR MAURYA


SHASHANK SINGH
MUKESH KUMAR PAL
RAGHUBANSH KUMAR SINGH
RAGHU RAJ
RAM GULAB
JITENDRA KUMAR MISHRA
DEVDATT PRAJAPATI
MADHU RANI TIRKEY
VARIJA MALL
RAJ KARAN VERMA
MONTU YADAV
SHANTI BHUSHAN MISHRA
KANESHANKAR YADAV
PARMANAND KESHRI
SUDHAKAR SINGH
RANJIT KUMAR RANJAN
NEERAJ KUMAR
AKHILESH KUMAR SHUKLA
VISHAL MEHROTRA
DIWAKER PANDEY
ANUPAM MAZUMDAR
ARTI SINGH
RAM KRISHN
SATYENDRA KUMAR MAURYA
SHIV CHANDRA DWIVEDI
RAHUL SINGH
JAY SINGH
ALOK KUMAR
AJAY KUMAR
VAIBHAV SRIVASTAVA
SANDEEP KUMAR SINGH
MANOJ KUMAR
RAJ SINGH YADAV
MANOJ KUMAR
SAPANA DEVI
SHILPI AGRAWAL
MANOJEET RAO
RASHMI SRIVASTAVA
SHOBH NATH VERMA
SANGITA RABHA
SUSHIL KUMAR
AJAY KUMAR
ABHISHEK KUMAR RAI
DIVYA DAYAL
S RAMESH KUMAR
AMIT KUMAR
ANKUR MISRA
JYOTI
KAMLESH KUMAR MAURYA

B
C
C
C
C
C
C
C
B
B
C
C
C
B
B
C
C
C
B
C
C
C
C
E
C
E
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
E
C
C
C
C
D
A
B
C
D

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

3003007673
3003008061
3003008569
3003010029
3003010186
3003010287
3003011012
3003012486
3003013054
3003013720
3003013873
3003014192
3003014365
3003014457
3003014469
3003014544
3003015467
3003015501
3003015795
3003016213
3003017539
3003018313
3003018383
3003018547
3003018893
3003019716
3003500069
3003500144
3003500199
3003500407
3003500747
3003501309
3003501312
3003501699
3003502399
3003502883
3003503417
3003503513
3003503714
3003503902
3003504007
3003504081
3003504503
3003504512
3003506284
3003506317
3003506465
3003506568
3003506602
3003507494

WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH-EAST
NORTH
NORTH-EAST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH-EAST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
SOUTH
EAST
WEST
NORTH
SOUTH

PAGE NO.
18/08/12

13
Page 5

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

6
9
6
6
9
2
9
6
2
6
6
6
9
6
9
6
9
1
4
9
9
9
6
9
6
4
6
9
6
6
9
9
9
9
6
1
9
1
9
4
2
6
9
9
9
6
9
9
9
6

SLC\1081
SLC\0210
SLC\0906
SLC\0197
SLC\0500
SLC\1166
SLC\0400
SLC\0930
SLC\1431
SLC\1107
SLC\0294
SLC\0969
SLC\0062
SLC\1080
SLC\0777
SLC\0379
SLC\0536
SLC\1141
SLC\1482
SLC\0583
SLC\0578
SLC\0014
SLC\0247
SLC\0658
SLC\0048
SLC\1447
SLC\0119
SLC\0309
SLC\0759
SLC\0709
SLC\0862
SLC\0177
SLC\0051
SLC\0391
SLC\0911
SLC\1165
SLC\0313
SLC\1204
SLC\0230
SLC\1170
SLC\0688
SLC\0428
SLC\0444
SLC\0078
SLC\0563
SLC\0526
SLC\0491
SLC\0784
SLC\0213
SLC\0794

ROLL-C.TXT
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.

RAMESH KUMAR
DAYASINDHU KUMAR SAXENA
HANS RAJ
ROHIT VERMA
SARVESH KUMAR
SHUCHITA KHANDELWAL
RAM ANUJ VISHWAKARMA
JEEVAN PRAKASH RAI
PANKAJ KUMAR PANDEY
RAJESH RANJAN HIMANSHU
ANUP KUMAR DWIVEDI
RABINDRA KUMAR
AKHILESH KUMAR
BHANU PRATAP SINGH
RASHMI SINGH
RITU RAJ DWIVEDI
SARVESH
MOHAMMD ANAS
ROHIT SAHU
PRITISH GARG
ADITYA TIWARI
DEEPSHIKHA SACHAN
JAYOTI MISHRA
VIPIN KUMAR
KUMUD VERMA
JYOTI YADAV
PREETI GAUTAM
AJIT KUMAR SHUKLA
RIMPI TRIPATHI
PREETI MAURYA
NEERAJ KUMAR
SANDEEP KUMAR BAGHEL
HARI KRISHNA CHAUHAN
MITHILESH GUPTA
VADEHI MISHRA
RAJANI
MRITUNJAY KUMAR AZAD
DEVESH KUMAR
SONU SHIV
ASHISH KUMAR VERMA
VAIBHAV RASTOGI
JYOTI MISHRA
SHISHIR TRIPATHI
SANDEEP KUMAR YADAV
SATISH KUMAR YADAV
JYOTI VERMA
MALVIKA PRAJAPATI
SUBHASH BHARTI
SALIL SHEKHAR
SHRAVAN KUMAR MAURYA

A
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
A
C
C
C
A
D
E
C
B
C
C
E
C
C
B
A
B
C
C
C
E
C
C
B
C
C
C
C
C
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

3003507788
3005001064
3005003572
3005500197
3005502912
3005503172
3007001232
3007003247
3007003739
3007004151
3007500100
3007500786
3007500825
3007501013
3007501268
3009001033
3009001698
3009004731
3009005903
3009006354
3009008519
3009010647
3009013041
3009500342
3009500536
3009501101
3009501215
3009502090
3009502942
3009503204
3010003297
3010003932
3010004915
3010006543
3010007102
3010007843
3010008619
3010008944
3010012440
3010015884
3010018492
3010500474
3010500953
3010501110
3010501191
3010501495
3010502546
3010502865
3010503710
3010503872

EAST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
EAST
NORTH
EAST
NORTH
NORTH
NORTH
EAST
SOUTH
NORTH-EAST
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH-EAST
NORTH
NORTH
WEST
EAST
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH-EAST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
9
6
9
1
9
6
9
9
6
4
4
6
6
9
3
1
4
9
9
9
9
9
1
1
6
1
4
9
6
9
9
6
6
9
6
9
1
9
9
6
9
9
9
9
1
6
9
1
6

SLC\0398
SLC\0244
SLC\0603
SLC\0139
SLC\1264
SLC\0533
SLC\0645
SLC\0439
SLC\0116
SLC\0597
SLC\0156
SLC\1470
SLC\0187
SLC\0262
SLC\0435
SLC\1490
SLC\0876
SLC\1471
SLC\0407
SLC\0710
SLC\0196
SLC\0430
SLC\0346
SLC\1002
SLC\0924
SLC\1093
SLC\0937
SLC\1460
SLC\0071
SLC\0625
SLC\0310
SLC\0273
SLC\0648
SLC\0972
SLC\0707
SLC\1045
SLC\0448
SLC\1031
SLC\0025
SLC\0097
SLC\1101
SLC\0660
SLC\0032
SLC\0556
SLC\0298
SLC\0261
SLC\0769
SLC\0284
SLC\1118
SLC\0239

PAGE NO.
14
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.

AKANKSHA SRIVASTAVA
YOGESH PRAKASH
VINAY RATHORE
DEEPTI VERMA
RICHA BAISWAR
KUNWER SHASHANK SINGH
BHARTI SINGH BAGHEL
ENAKHI CHATTERJEE
ASHOK KUMAR
VAIBHAV JAISWAL
SUNIL KUMAR SINGH
SHAHREEN JAHAN
TANU DWIVEDI
ARTI SINGH
CHANDAN KUMAR SRIVASTAVA
POOJA MISHRA
RAJNEESH SINGH
PAWAN KUMAR SINGH JADOUN
SAURABH KUMAR GUPTA
NADIA ASHFAQ
SAURABH VERMA
NEHAL AKHTAR
RAM SINGH YADAV
NITIN KUMAR
FARAZ ALAM
SUNIL KUMAR
ARUN KUMAR
VIPUL KUMAR
SATISH KUMAR
RENU SINGH
DEEPAK KUMAR
ARVIND KUMAR
SANGARSH KUMAR
SHILPI SEN
GAVANDRA KUMAR
ADESH KUMAR
VIVEK CHANDIA
ASHISH KUMAR SHARMA
RADHEY SHYAM NAYAK
PRASHANT KUMAR DIXIT
ASHISH KUMAR VISHWAKARMA
SUDHEER KUMAR YADAV
ARPITA MOURYA
PRIYANKA GUPTA
ASHUTOSH KUMAR VERMA
MOHD TARIQUE
NITI SHARMA
RAJENDRA KUAMR PRAJAPATI
RAMESH KUMAR BHARTI
RAGINI SINGH

B
C
C
C
C
C
C
B
A
C
B
C
B
C
A
C
C
C
C
B
C
C
A
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
D
C
C
E
C
C
B
B
C
C
C
C
C
B
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

3010503914
3010504193
3010504709
3010505464
3010505772
3010507083
3010508686
3010508936
3010509716
3010510398
3010510652
3010511328
3010511583
3010512113
3010512265
3010513138
3010513144
3010513465
3010514061
3010514125
3010515479
3010518262
3010518783
3011000458
3011002016
3011002227
3011002652
3011500176
3011500690
3011500773
3011500904
3011501656
3011502688
3011503513
3011503515
3011505165
3011510821
3011511106
3013000534
3013001040
3013001150
3013001604
3013003871
3013004249
3013006074
3013006412
3013007656
3013007737
3013500030
3013500031

WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
EAST
NORTH
WEST
NORTH
WEST
NORTH
EAST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
EAST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
SOUTH
NORTH
NORTH
NORTH-EAST
NORTH
NORTH
WEST
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
9
6
1
6
4
4
9
1
6
6
6
9
1
9
4
1
9
9
9
4
6
6
9
6
6
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
6
9
6
6
6
9
6
6
9
6
1
9

SLC\0838
SLC\0345
SLC\0771
SLC\0472
SLC\0344
SLC\0378
SLC\1258
SLC\0840
SLC\1295
SLC\0409
SLC\1086
SLC\0835
SLC\0819
SLC\1122
SLC\0083
SLC\1466
SLC\1308
SLC\0521
SLC\0338
SLC\0798
SLC\1457
SLC\0626
SLC\0624
SLC\0381
SLC\0524
SLC\0366
SLC\1227
SLC\0689
SLC\1176
SLC\1042
SLC\1330
SLC\1342
SLC\1131
SLC\1022
SLC\1027
SLC\1352
SLC\0786
SLC\0009
SLC\0478
SLC\0351
SLC\1091
SLC\1049
SLC\0682
SLC\0163
SLC\0776
SLC\0561
SLC\0336
SLC\0190
SLC\0964
SLC\0007

PAGE NO.
15
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.

RASHMI GAUTAM
VIVEK KUMAR
KHUSHBU KUMARI
KAUSHIK KUMAR
TSERING TOLDAN
BHASKER SINGH
RAVINDRA KUMAR
SHAIFALY VERMA
SUMAN GUPTA
RAHUL ROHITASHWA
SHIVAM KUMAR SUNNY
RAKESH KUMAR RAJAK
RAKESH KUMAR SHARMA
MENKA MITU
VIVEK VISHAL
SUDHANSHU SHEKHAR
KUSHWAHA KUMAR NAVENDU

C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
B
C
E
D
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

3013501086
3013501284
3013501679
3013501717
3013501822
3013502504
3013502899
3013503505
3013503920
3201000007
3201002320
3201500948
3201502777
3201503095
3201503546
3202501135
3205002110

NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH-EAST
SOUTH
NORTH
Page 6

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
6
9
6
2
6
6
1
6
6
6
1
6
6
9
9
6

SLC\0180
SLC\0467
SLC\0069
SLC\0855
SLC\1443
SLC\0608
SLC\0145
SLC\1255
SLC\0985
SLC\0514
SLC\0847
SLC\1389
SLC\1109
SLC\0968
SLC\0552
SLC\0223
SLC\0297

718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.

3206001527
3206001795
3206001996
3206002170
3206002222
3206002224
3206003278
3206004243
3206004890
3206005360
3206005506
3206005793
3206006440
3206007022
3206007523
3206008161
3206008478
3206010480
3206010875
3206010894
3206012110
3206012454
3206501173
3206501175
3206501300
3206501597
3206502124
3206502535
3206502667
3206502781
3206503389
3206503434
3206504040

KAVITA KUMARI
SUMIT KUMAR
SUN SHYAM SINGH
SWETA
VIKASH KUMAR
RAVI SHANKAR KUMAR
PRIYANKA
ABINASH KUMAR PRASAD
RAKESH KUMAR RAVI
PRADEEP KUMAR BURNWAL
VINAY KUMAR
RAJEEV RANJAN
AFSAR AHMAD SIDDIQUI
ARUN KUMAR GUPTA
DIVYA
MADHAV KUMAR
UTSAV
ASHWINI AKHILESHWAR
SANTOSH KUMAR SUMAN
ASHOK KUMAR
MUKESH KUMAR
MADAN MAHENDRA MAURYA
KUMARI ANJALI
PRERNA KUMARI
RAHUL KUMAR
SAURAV KUMAR
ABHIJEET KUMAR SAHU
SANTOSH KUMAR
RAVI KUMAR
ALOK RAJ SHARMA
RAJNIKANT
DEEPAK KUMAR
ABHISHEK MISHRA

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
B
C
C
C
C
C
B
A
A
E
A
C
A
C
C
C
C

ROLL-C.TXT
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
EAST
EAST
NORTH-EAST
EAST
NORTH
EAST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

6
9
1
9
6
6
6
9
1
9
9
1
9
9
9
6
9
6
1
6
6
9
9
9
6
9
9
9
6
6
6
4
9

SLC\1069
SLC\0234
SLC\1181
SLC\0075
SLC\0866
SLC\0204
SLC\0998
SLC\0474
SLC\1345
SLC\0522
SLC\0385
SLC\1396
SLC\0782
SLC\0074
SLC\0111
SLC\0588
SLC\0788
SLC\0647
SLC\0649
SLC\1037
SLC\0121
SLC\0246
SLC\0669
SLC\0302
SLC\0402
SLC\0651
SLC\0327
SLC\0039
SLC\0650
SLC\0992
SLC\0732
SLC\1458
SLC\0015

PAGE NO.
16
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.

RUPESH KUMAR
VIVEK CHANDRA BHAN
NATWAR LAL CHAND
AMRESH KUMAR
PAVAN SUT
SUJATA KUMARI
SWEETY RAJ
SHASHANK SINGH
SNEHA KUMARI
KESHAV KUMAR
SANTOSH KUMAR
UDAY KUMAR
MD REHAN KARIM
SANJAY KUMAR
AMIT KUMAR
DHIRENDRA KUMAR
RAJNISH KUMAR BHUSHAN
GAUTAM KUMAR
BINOTI DAS
NISHI KUMARI
KUMAR PANKAJ
APURVA
NIVEDITA
AMIT KUMAR
SONALI VIMAL
VIKASH KUMAR
JITENDRA CHOUDHARY
RESHMA YASMIN
PREETI KUMARI
PAUL PRABHAT MURMU
BIRENDRA KUMAR
NEERAJ KAUSHAL
ANAND KUMAR MAHATO
NAVNEET MOHAN
ANANT KUMAR PATEL
ABHIJIT KUMAR
SHUBH PRAKASH
ANITA KUMARI
ABHASH KUMAR
PRIYANKA KHALKHO
FIROZA TIGGA
BISHESHWAR YADAV
SONATH MURMU
PRANAB JYOTI SARMA
MANOJ KUMAR
SHASHI BHUSHAN CHOUDHARY
ANJANA ARTI
RANJIT KUMAR GUPTA
MD NAZIM HUSSAIN ANSARI
SANJAY BISWAS

A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
C
C
A
A
C
A
C
C
C
A
C
C
A
A
C
A
C
B
E
A
B
C
B
E
A
C
C
C
A
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

3206504547
3206505156
3206506687
3206507230
3206508813
3206509407
3206509840
3206510438
3206511318
3206511411
3206512109
3206512170
3206512953
3206512979
3206513390
3206515242
3206515366
3206517256
3206518997
3206519155
3206519401
3206519581
3206520097
3206520099
3206520266
3206520710
3206521703
4205000045
4205000094
4205001205
4205001678
4205001822
4205001901
4205002008
4205002140
4205002166
4205003350
4205003643
4205005799
4205006773
4205007428
4205007997
4205008626
4205009565
4205500070
4205502202
4205502626
4205508394
4205508606
4405000771

EAST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
EAST
EAST
EAST
NORTH
NORTH
EAST
EAST
NORTH
EAST
NORTH
NORTH
NORTH
EAST
NORTH
NORTH
EAST
EAST
NORTH
EAST
NORTH
WEST
NORTH-EAST
EAST
WEST
NORTH
WEST
NORTH-EAST
EAST
NORTH
NORTH
NORTH
EAST
WEST

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

1
9
6
6
9
9
9
9
9
9
6
6
4
6
9
9
6
9
9
9
9
9
9
9
6
9
1
9
6
2
1
6
6
9
6
6
6
9
9
2
2
6
2
9
1
4
6
6
6
4

SLC\1190
SLC\0399
SLC\0736
SLC\0716
SLC\0544
SLC\0088
SLC\0068
SLC\0476
SLC\0405
SLC\0305
SLC\0900
SLC\0846
SLC\1224
SLC\0702
SLC\0117
SLC\0216
SLC\0004
SLC\0089
SLC\0058
SLC\0249
SLC\0036
SLC\0107
SLC\0050
SLC\0280
SLC\0018
SLC\0100
SLC\0621
SLC\0527
SLC\0933
SLC\1232
SLC\0877
SLC\0938
SLC\0342
SLC\0441
SLC\0718
SLC\0537
SLC\1013
SLC\0880
SLC\0142
SLC\1033
SLC\1323
SLC\0758
SLC\1440
SLC\0673
SLC\1286
SLC\1334
SLC\1023
SLC\1035
SLC\0856
SLC\1483

PAGE NO.
17
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.

SAUMYA CHATTERJEE
CHIRANJIT MAPDER
MONALISHA DAS
PRABIR KUMAR BISWAS
DEBAYAN CHAKRABORTY
SUMAN NATH
RAJINDRANI MAHAJAN
DHRUBAJYOTI PAUL
PEMA CHHODEN YOLMO
KARNAM JYOTHI
RUMA MONDAL
ARITRAA DUTTA
ARPAN PAUL
ANKITA KARMAKAR
PRABUDDHA BHATTACHARYA
PREMANSU MANDAL
SHREYA DEB ROY
SAMREEN KHUSHHALI
ANUP KUMAR AGARWAL
ANIRUDDHA ACHARYA
SRABANI PAUL
ANANYA MAJUMDER
AVANTI KUMARI
JITENDRA KUMAR SHAW
SARBANI GHOSH
TANUMOY CHAKRABORTY
SUBHASHISH MISHRA
PAUSALI MUKHERJEE
ANIRBAN PANDIT
ASHISH CHOUDHARY
SUDIP KUMAR ROY
SANJANA BISWAS
PALLABI BANERJEE
KHUSBU THAPA
NUPUR BARUA
ATASI SARKAR
NAYANIKA DATTA
PAYEL BERA
DIPANKAR BEPARI
SUCHETANA MAITRA
PINAKI SARKAR
SOUMITA DAS
SUCHISRABA GHOSH

B
A
C
A
E
C
E
E
A
D
C
B
C
A
B
C
A
A
A
C
A
A
A
C
A
B
C
A
A
B
A
D
B
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

4405500302
4405501226
4405501622
4405501895
4405502777
4405502982
4405504603
4408001179
4408502235
4410000153
4410000220
4410000262
4410001747
4410002171
4410002222
4410002426
4410002585
4410002634
4410002781
4410003866
4410003986
4410004903
4410005501
4410005983
4410006267
4410006625
4410006692
4410007581
4410007957
4410008039
4410008259
4410008282
4410008825
4410009613
4410009617
4410009657
4410009671
4410009679
4410009702
4410010126
4410010214
4410010483
4410010911

WEST
EAST
NORTH
EAST
NORTH-EAST
NORTH
NORTH-EAST
NORTH-EAST
EAST
SOUTH
NORTH
WEST
NORTH
EAST
WEST
NORTH
EAST
EAST
EAST
NORTH
EAST
EAST
EAST
NORTH
EAST
WEST
NORTH
EAST
EAST
WEST
EAST
SOUTH
WEST
EAST
EAST
WEST
EAST
EAST
EAST
WEST
EAST
EAST
EAST
Page 7

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
6
9
1
9
9
9
9
2
9
1
9
9
9
9
1
9
6
3
9
6
9
6
1
9
9
3
9
9
6
9
9
9
9
2
9
9
9
1
1
3
9
9

SLC\0807
SLC\0953
SLC\0507
SLC\1326
SLC\0580
SLC\0498
SLC\0501
SLC\0663
SLC\1244
SLC\0165
SLC\1338
SLC\0742
SLC\0584
SLC\0231
SLC\0770
SLC\1340
SLC\0233
SLC\0512
SLC\1484
SLC\0415
SLC\0638
SLC\0278
SLC\0590
SLC\1105
SLC\0256
SLC\0534
SLC\1479
SLC\0104
SLC\0235
SLC\1096
SLC\0193
SLC\0349
SLC\0864
SLC\0370
SLC\1214
SLC\0766
SLC\0091
SLC\0178
SLC\1283
SLC\1373
SLC\1454
SLC\0133
SLC\0215

844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.

4410010932
4410011038
4410011410
4410011420
4410011450
4410011765
4410012096

DEBALEENA BHOWMIK
SOUMEN KUMAR RAJAK
G V R KRISHNA PRASAD
CHANDAN HALDER
IPSITA ROY
AVIK TALUKDAR
ANINDITA BASU

E
A
B
A
B
A
A

ROLL-C.TXT
NORTH-EAST
EAST
WEST
EAST
WEST
EAST
EAST

C
C
C
C
C
C
C

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
1
9
1
9
1
1

SLC\0509
SLC\1192
SLC\0664
SLC\0551
SLC\0832
SLC\0258
SLC\0881

PAGE NO.
18
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.

MONALISA DAS
AVISHEK SENGUPTA
SURANJIT ROY
PRITAM MARIK
SOUMYABHADRA LAHIRI
NITYANANDA DAS
SUMAN ADHIKARY
KAKALI RAHA
PRANAV SHREE
ANGIRA MUKHERJEE
BIDISHA ROY
RUDRA NARAYAN MUNDA
RESHMA HALDER
JOYSHREE KARMAKAR
TUHIN MALLIK
ROHINI RAI
MAINAK ROY
ANINDYA ROY
FAGUN AICH
SUBHAJIT DAS
RAJU ROY
SUBARNA GHOSH
SOUGATA ROY
MONA SAHA
ABHISHEK MANDAL
SUHASHIS GHOSH
JOY HALDER
ANURUPA DAS
PULAK HALDER
TAPABRATA BASU
GOURAB DEY
RAJAT KANTI GHOSH
ABIR KAR
MD MORSALIN LASKAR
SHOVAN DEBNATH
ARNAB MONDAL
SUBHANKAR PAL
SOMADITYA DEY
MOUMITA SARKAR
PANKAJ KUMAR SINGH
MITALI ROY
RATNA BISWAS
SOUVIK AICH
SANDIP ROY
MASURA KHATUN
TAMALINA BASAK
ADITI SAHA
DEBASISH MANNA
SUDESHNA DEY
MADHUPARNA BASU ROY

A
B
B
B
A
A
B
C
A
B
C
A
A
A
B
A
A
B
A
A
A
C
A
A
A
E
A
A
A
C
B
C
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

4410012192
4410012224
4410012242
4410012831
4410013103
4410013137
4410013269
4410013833
4410013934
4410014002
4410014596
4410015289
4410016784
4410017006
4410017214
4410018114
4410018516
4410018789
4410018898
4410500259
4410500705
4410501745
4410502377
4410502689
4410503292
4410503404
4410503428
4410504276
4410504594
4410504607
4410504835
4410504856
4410505052
4410505259
4410505536
4410505868
4410507678
4410508051
4410508769
4410509773
4410510153
4410511254
4410511414
4410511731
4410513160
4410513399
4410513473
4410513656
4410514011
4410514053

EAST
WEST
WEST
WEST
EAST
EAST
WEST
NORTH
EAST
WEST
NORTH
EAST
EAST
EAST
WEST
EAST
EAST
WEST
EAST
EAST
EAST
NORTH
EAST
EAST
EAST
NORTH-EAST
EAST
EAST
EAST
NORTH
WEST
NORTH
EAST
EAST
EAST
EAST
EAST
EAST
NORTH
EAST
EAST
EAST
EAST
EAST
EAST
EAST
EAST
EAST
EAST
EAST

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
9
9
9
9
1
9
9
6
9
9
2
9
6
1
9
9
9
9
9
1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
6
9
9
9
9
9
6
9
1
6
9
6
9
9
9
9
9

SLC\0164
SLC\0656
SLC\0668
SLC\0801
SLC\0323
SLC\1209
SLC\0892
SLC\0397
SLC\0670
SLC\0606
SLC\0535
SLC\1197
SLC\0343
SLC\0696
SLC\1406
SLC\0153
SLC\0055
SLC\0872
SLC\0332
SLC\0129
SLC\0926
SLC\0029
SLC\0421
SLC\0070
SLC\0136
SLC\0679
SLC\0212
SLC\0325
SLC\0454
SLC\0575
SLC\0596
SLC\0425
SLC\1084
SLC\0703
SLC\0386
SLC\0030
SLC\0335
SLC\0173
SLC\0562
SLC\0947
SLC\0377
SLC\1299
SLC\0106
SLC\0238
SLC\0977
SLC\0020
SLC\0026
SLC\0110
SLC\0011
SLC\0460

PAGE NO.
19
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.

AVISHEK PAUL
APARNA BHATTACHARYA
RUPAM DHAR
PRIYA SHAW
AMRITAPARNA GHOSH
ARPITA SAU
SREEJA CHOWDHURY
RAJDEEP DAS
SREEJANI MUKHERJEE
PAYAL DEY
TORSA CHAKRABORTY
PAYEL CHATTERJEE
SUBHAJIT DEY
DIPAK MANDAL
JAYASHREE GHOSH
RITUBARNA NASKAR
JOYEETA MURMU
RAKHI SARKAR
SOHINEE MOTILAL
MD ASADUZZAMAN
PRIYANKA KUNDU
SANTANU MONDAL
SWARNALI SADHUKHAN
ANINDITA CHANDA
UTSAB BANERJEE
KOYEL CHAKRABORTY
SUCHISMITA GHOSH
SHASWATI MISTRY
SANTU KANTA PODDAR
ARUNAVA GHOSH
SUBHADEEP DAS
DIPAYAN BHOWMIK
SUNANDA SAHA
SMITA MONDAL
RIMPA BANIK
ANTARA SI
PAULAMI SAMANTA
SHUBHRA AGARWAL
RAHUL SOM CHAUDHURY
ANUJ KUMAR DAS
SOURAV CHAKRABORTY
PREETI VISHWAKARMA
KINGSHUK MAJUMDER
SARMITA DAS
ABHISHEK GHOSH
ARUN PRAKASH
SURAJIT MODAK
ABHISHEK GHOSH
JIGME SHERPA
SUPRIYA SAHA

E
B
B
B
B
A
A
B
B
E
A
A
A
A
A
A
A
C
A
E
A
C
A
A
C
A
B
A
C
B
A
C
A
A
A
B
B
C
A
A
A
A
A
B
C
C
A
A
E
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

4410514585
4410515693
4410516135
4410516491
4410517305
4410517423
4410517617
4410517727
4410518379
4410518431
4410520459
4410520728
4410521104
4410521460
4410522766
4410523825
4410524149
4410524276
4410525279
4410525687
4410526133
4410526250
4410526262
4410527091
4410527980
4410529472
4410530853
4410531179
4410535048
4410535079
4410535222
4410537513
4410537726
4410538460
4410538995
4410539671
4410539832
4410540242
4410540581
4410541253
4410541619
4410542197
4413000058
4413000061
4413000134
4413001107
4413503264
4413503318
4415000814
4415001439

NORTH-EAST
WEST
WEST
WEST
WEST
EAST
EAST
WEST
WEST
NORTH-EAST
EAST
EAST
EAST
EAST
EAST
EAST
EAST
NORTH
EAST
NORTH-EAST
EAST
NORTH
EAST
EAST
NORTH
EAST
WEST
EAST
NORTH
WEST
EAST
NORTH
EAST
EAST
EAST
WEST
WEST
NORTH
EAST
EAST
EAST
EAST
EAST
WEST
NORTH
NORTH
EAST
EAST
NORTH-EAST
NORTH

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
9
9
9
9
9
1
9
9
9
9
9
9
1
9
9
2
9
9
9
9
1
6
9
9
9
9
1
9
9
1
9
1
1
9
9
9
9
9
1
9
9
9
9
9
6
9
9
2
1

SLC\0691
SLC\0631
SLC\0793
SLC\0820
SLC\0616
SLC\0016
SLC\0640
SLC\0886
SLC\0719
SLC\0525
SLC\0455
SLC\0185
SLC\0308
SLC\1019
SLC\0480
SLC\0194
SLC\0899
SLC\0553
SLC\0282
SLC\0493
SLC\0363
SLC\1104
SLC\0976
SLC\0395
SLC\0496
SLC\0063
SLC\0826
SLC\0591
SLC\0463
SLC\0805
SLC\0394
SLC\0531
SLC\1324
SLC\1202
SLC\0266
SLC\0893
SLC\0623
SLC\0373
SLC\0022
SLC\1262
SLC\0224
SLC\0371
SLC\0372
SLC\0764
SLC\0416
SLC\0627
SLC\0108
SLC\0488
SLC\1150
SLC\1372

PAGE NO.
20
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

951.
952.
953.
954.
955.
956.

RABINDRANATH CHOUDHURY
KAJAL ROY
SUSHMA THAPA
SHAIKH ENAMUL HAQUE
BIBHUDUTTA SATPATHY
SUSHREE SAHU

A
A
A
A
A
A

C
C
C
C
C
C

4415500145
4415500281
4415501760
4604000743
4604003103
4604003667

EAST
EAST
EAST
EAST
EAST
EAST
Page 8

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

1
9
6
9
9
6

SLC\0901
SLC\0426
SLC\0915
SLC\0205
SLC\0465
SLC\0927

957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.

4604004719
4604004739
4604004976
4604008337
4604009177
4604502745
4605000866
4605000930
4605002042
4609000139
4609000717
4609500572
5001000224
5105000080
5105000279
5105000563
5105000573
5105001246
5105001266
5105500814
5107000049
5109500094
5111000053
5111000181
5111500065
5112000016
5112000083
5112000127
5302000009
5302000039
5302000040
5302000146
5302000147
5302000231
5302000256
5302000272
5302500093
5401000071
5401000130
5401000141
5401000498
5401000566
5401500034
5401500067

SUBHRA BARANI SIAL


ANIL KUMAR SAMAL
MAMATA MAJHI
ADITI AMRITA
SUJEET MUNDARI
SAHAJANANDA NAYAK
JAYANT KUNDU
SUBRAT KUMAR BEHERA
PRASANTA KUMAR JENA
ZAKI AKHTER
SANGITA BADAIK
ASHUTOSH PADHEE
ODAM LEGO
RAJIV MODAK
VS YOYA
RESHMI HAFLONGBAR
MOUSMI SAIKIA
BARASA MALAKAR
GITALI NARZARI
WAHENGBAM SANJOY SINGH
RAJIB LOSON BASUMATARY
KAMAL JYOTI BORAH
RAHUL DEY
LEIMAPOKPAM SHIVADUTTA SINGH
BHASKAR NATH
ARJUN MAJUMDER
PRAVEEN KUMAR
CHANDRA KANT SINGH RAJPOOT
PURKUMZUK KICHU
ZULUTEMJEN JAMIR
KEVIZHALHOU KUOTSU
RIZONGBA KICHU
MEYIYABANG AIER
TEMJENSUNEP AO
N ZUBEN ODYUO
ALBERT SHITIRI
KHRIEDINUO PFUKREI
SALMINLUN NGAIHTE
KAM MINTHANG HILSIAM
LALSIESANG
BETSY NORA MARBANIANG
MACMILLAN NONGKHLAW
LHAITINCHONG CHONGLOI
HL MICHAEL ANAL

A
A
A
B
B
A
A
B
A
A
B
A
E
E
D
B
A
A
E
B
B
E
E
A
C
C
C
C
E
E
E
E
B
B
E
B
E
E
B
E
E
E
B
E

ROLL-C.TXT
EAST
EAST
EAST
WEST
WEST
EAST
EAST
WEST
EAST
EAST
WEST
EAST
NORTH-EAST
NORTH-EAST
SOUTH
WEST
EAST
EAST
NORTH-EAST
WEST
WEST
NORTH-EAST
NORTH-EAST
EAST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH-EAST
NORTH-EAST
NORTH-EAST
NORTH-EAST
WEST
WEST
NORTH-EAST
WEST
NORTH-EAST
NORTH-EAST
WEST
NORTH-EAST
NORTH-EAST
NORTH-EAST
WEST
NORTH-EAST

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

1
9
2
9
2
3
6
9
4
9
1
9
2
9
2
2
2
1
2
6
2
9
9
6
9
1
9
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
2
2
2

SLC\1158
SLC\0257
SLC\1186
SLC\0812
SLC\1418
SLC\1328
SLC\0445
SLC\0821
SLC\1465
SLC\0260
SLC\1392
SLC\0361
SLC\1167
SLC\0304
SLC\1289
SLC\1430
SLC\1250
SLC\1267
SLC\1134
SLC\0423
SLC\1416
SLC\0380
SLC\0704
SLC\0557
SLC\0532
SLC\1376
SLC\0568
SLC\0045
SLC\0842
SLC\1219
SLC\1221
SLC\0666
SLC\1452
SLC\1398
SLC\1116
SLC\1408
SLC\1160
SLC\0869
SLC\1298
SLC\1207
SLC\0541
SLC\1222
SLC\1425
SLC\1074

PAGE NO.
21
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.

PHUNGSHIM MOINAO
ALEX EMMANUEL ZARDAMA DARNEI
MELARIBORLIN LYNGDOH
MAYA HENRIETTA PYNGROPE
MEBASHISHA LAITIM LYNGDOH
YENGKHOM BIDYA ANAND SINGH
Ngullhao Haokip
NIANTHIANSIAM
THOIDINGJAM SONIYA
ELIZABETH THOKCHOM
NEETA SARANGTHEM
OINAM JATINA DEVI
SALAM TOLEN SINGH
N. GINLEMLAL
SOROTKHAIBAM BIKRAM SINGH
SALAM BABUCHANDRA SINGH
Jacob Tripura
VISHAL CHAND CHADHAR
S MAHADEVAN PILLAI
RAJU SINGH PRABHAKAR
DEEPMALA KUMARI
NRIPENDRA PATEL
RASHMI AHIRWAL
MADHURI SHUKLA
RAJIV KUMAR MEHRA
MOHAMMAD SHOYAB KHAN
RAJENDRA KUMAR YADAV
VIRENDRA SINGH MEENA
RAJKUMAR SHARMA
SUJATA TAHILYANI
GARVITA GOYAL
MD NASIR HUSAIN
RAKESH DONGRE
PRIYANKA PARASHAR
RAJESH PACHORI
SWECHCHA VERMA
LAKHAN LAL RAJAK
ANKIT BAIRAGI
SHYAM KAPDE
DIVYA AGNIHOTRI
MITHLESH KUMAR SAKET
SWATI SINHA
SHEIKH JEELANI MANSOORI
SONALI PRABHA AYAM
ANUPAM KUMAR PATEL
PURTI BALA JHARIA
CHETAN DEVAL
SRUTI CHANDEL
SWATI KAIN
SUMEET DIWAN

B
B
D
D
B
A
B
B
B
B
A
C
E
E
C
A
A
C
D
C
B
C
C
B
C
C
C
C
B
C
B
A
C
C
C
C
C
B
B
C
C
B
C
B
A
B
B
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

5401500097
5401500174
5401500217
5401500262
5401500308
5501000037
5501000051
5501000519
5501000758
5501000779
5501000827
5501000878
5501000882
5501500066
5501500659
5501500680
5601000320
6001000207
6001000740
6001000744
6001001715
6001003150
6001003863
6001007376
6001008450
6001008508
6001009125
6001009293
6001011016
6001012930
6001013222
6001600308
6003000302
6004000731
6005001535
6005002306
6005005900
6006000158
6006004833
6006007405
6006007577
6007000092
6007000131
6007001023
6007002045
6007002298
6008000487
6202000342
6202001599
6204000312

WEST
WEST
SOUTH
SOUTH
WEST
EAST
WEST
WEST
WEST
WEST
EAST
NORTH
NORTH-EAST
NORTH-EAST
NORTH
EAST
EAST
NORTH
SOUTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
WEST
EAST
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
NORTH
WEST
WEST
NORTH
NORTH
WEST
NORTH
WEST
EAST
WEST
WEST
NORTH
NORTH
NORTH

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

2
2
2
2
2
1
2
2
9
6
6
6
9
9
6
1
2
1
3
1
9
6
1
9
1
9
6
6
6
9
9
9
1
9
1
1
1
4
1
9
1
9
6
2
6
1
9
6
1
9

SLC\1382
SLC\1434
SLC\1230
SLC\1348
SLC\1280
SLC\1291
SLC\1422
SLC\1428
SLC\0814
SLC\1059
SLC\0871
SLC\0962
SLC\0523
SLC\0605
SLC\1067
SLC\1198
SLC\1247
SLC\1381
SLC\1478
SLC\0958
SLC\0208
SLC\0358
SLC\1251
SLC\0317
SLC\1301
SLC\0291
SLC\0980
SLC\0928
SLC\0598
SLC\0218
SLC\0825
SLC\0219
SLC\1217
SLC\0076
SLC\1180
SLC\1246
SLC\1402
SLC\1436
SLC\0661
SLC\0432
SLC\1169
SLC\0757
SLC\1039
SLC\1239
SLC\0774
SLC\1351
SLC\0390
SLC\0878
SLC\1215
SLC\0114

PAGE NO.
22
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.

LAKSHMAN KUMAR
PARUL SIYAR
ANKUR KHOBRAGADE
SOMI THAKUR
BABUKRISHNA BHUKYA
POOJA BAGDI
PREETI SINGH
RAJESHKUMAR PARMAR
NAGAR KRUNAL
ANAMIKA KUMARI
EKTA SHASTRI
SHRIMALI HEMANGINI JAYANTILAL
JAYDIP
MOHIT SINGH
ANJALI
JITENDRA NAGORA
SHYAM LAL MEENA
KAPADIA JAYESHKUMAR RAMANLAL
CHUDASAMA MAHESH KUMAR
Prashant Chakravarti
MAHENDRA PAL MEENA
Ashish rawat
PRAJAPATI KANUBHAI SHAKARABHAI
JILU V SAJAN
PANDIYATH INDU JAYAN
LAVKESH KUMAR VERMA
Anuchithra V. L.
PATEL HARDIK MADHAVJIBHAI
PARMAR PRANAVKUMAR SHANTILAL
HITESH PRABHAKAR TAYADE
MURDIV SWAPNIL AJAYKUMAR
SUNIL KUMAR

B
A
A
B
D
B
B
B
B
C
D
B
A
C
C
B
B
B
B
B
C
C
B
D
D
A
D
B
B
B
B
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

6204000386
6204001002
6204002314
6204002561
6204003022
6204004348
7001700724
7001701102
7001701201
7001701965
7001702374
7001702450
7001702685
7001703064
7001703575
7001703708
7001705055
7001705149
7001705643
7001705729
7001705982
7001707496
7001708334
7002700396
7002700463
7002700482
7002701351
7006700718
7007700579
7201500549
7201701133
7201701791

WEST
EAST
EAST
WEST
SOUTH
WEST
WEST
WEST
WEST
NORTH
SOUTH
WEST
EAST
NORTH
NORTH
WEST
WEST
WEST
WEST
WEST
NORTH
NORTH
WEST
SOUTH
SOUTH
EAST
SOUTH
WEST
WEST
WEST
WEST
NORTH
Page 9

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
1
1
9
2
9
9
1
1
9
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
9
9
1
6
9
6
9
1
6
4
9

SLC\0723
SLC\1304
SLC\1173
SLC\0799
SLC\1185
SLC\0828
SLC\0064
SLC\1374
SLC\1294
SLC\0382
SLC\0995
SLC\1385
SLC\1312
SLC\1211
SLC\1200
SLC\0519
SLC\1426
SLC\1349
SLC\1489
SLC\1331
SLC\1032
SLC\0225
SLC\0619
SLC\0359
SLC\0767
SLC\0387
SLC\0867
SLC\0250
SLC\1363
SLC\0312
SLC\1481
SLC\0128

1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.

7202701304
7202702201
7203700026
7203700414
7204500366
7204501211
7204501361
7204700018
7204700246
7204700247
7204700304
7204700400
7204700540
7204700617
7204701076
7204701438
7204701994
7204702279

BHISE ABHIJIT BHAGWANRAO


ARCHANA NAMDEVRAO KAMBLE
PATIL RAJENDRA RAVSO
SHINDE SUDEEPRAJE I YASHAWANT
PRATIK SINGH
PRAJAKTA ANKUSH INSULKAR
SULOCHANA KUMARI
BELINDA NOELLA BARNES
AKASH POL
SHINDE TANMAY MANOHAR
NIKHILESH AMBERKAR
SUPRIYA RAGHUNATH TANAWADE
PATIL UMESH MADHUKAR
SHARAD SINGH LODHI
DHAWDE RUTUJA RAJARAM RASHMI
LOVE LAVANIA
AMITA RAMNARESH SAH
SREELAKSHMI K R

B
B
B
B
C
C
A
B
B
B
B
B
B
C
B
C
B
D

ROLL-C.TXT
WEST
WEST
WEST
WEST
NORTH
NORTH
EAST
WEST
WEST
WEST
WEST
WEST
WEST
NORTH
WEST
NORTH
WEST
SOUTH

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

6
1
9
9
1
1
6
9
1
9
9
9
6
9
9
9
9
9

SLC\0989
SLC\1306
SLC\0879
SLC\0396
SLC\0946
SLC\1266
SLC\0559
SLC\0684
SLC\1384
SLC\0752
SLC\0171
SLC\0270
SLC\1064
SLC\0113
SLC\0508
SLC\0188
SLC\0245
SLC\0450

PAGE NO.
23
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.

DOIPHODE SHWETA MACHINDRANATH


NITIN RAUT
RAM NATH RAMAN
KANCHAN MALHARI BOKEPHODE
UKEY AMI ANANDKUMAR
Howal Pradnya Vilas
Divya Shripad Hegde
JASMIN F
TEENA JAYAKUMAR T K
MAMTA KIRAN
TINCY VARGHESE
Amit Bhagat
GAVAND SUYOG PRAMOD
ABHINAV PRAKASH
R RAJESH KUMAR
UMAKANT DINANATH DHAPADE
GADIKAR MITHUN GHANSHYAM
WATAKHERE DEVILAL NANDLAL
KUREKAR ASHISH DEVIDASJI
NIKOSHE VIBHA VIJAY
PALLAVI S GUBBAWAR
RUBY
PAWAR PRITI RAMSING
BAGUL VAISHALI PRAKASH
SONAR CHETAN GHANASHYAM
RAJGURU GANESH HANUMANT
SONAL
KALKAR ABHIJIT MILIND
LANGADE KRANTIKUMAR RATNAKAR
MAGDUM VAIBHAV SURAGOUNDA
PUNEKAR ASHA SADASHIV
FLORANCE CHANGSAN
GORE PRASAD DATTATRAYA
MAYURI KRISHNA SHINDE
PANPATIL AMOL UTTAM
Subir Mandal
RAJITHA.ATHOTA
KITTI GURVINDAPALLI
VENKATARAO CHINTA
BADI KRISHNA PRITHVI
RANI ANGALAKURTHI
NALLURI JYOTHIRMAYI
BARAPU SRAVANTHI RAJ
RAJA HIMA BINDHU MADASU
AVANI SRAVYA BODDU
KANCHARLA GEETHA KIRANMAI
SRUJANA KUMARI Y
JYOTHSNA DEVI POTNURI
G SUDHA PRAVEEN
NAKKA ANITHA

B
B
A
B
B
B
B
B
B
C
D
B
B
C
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
E
B
B
B
C
D
C
D
D
C
B
D
D
D
D
B
D
D
D

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

7204702296
7204702527
7204702714
7204702975
7204703942
7204704718
7204704722
7204704933
7204705869
7204705899
7204706124
7204706239
7204706376
7204706618
7204706666
7205500360
7205700788
7205702376
7205702622
7205703877
7205705147
7207500371
7207700507
7207700576
7207701885
7208700336
7208700697
7208700965
7208701539
7208701625
7208701756
7208702588
7208703550
7208703630
7208703896
7801700152
8001000038
8001000295
8001000968
8001002190
8001003134
8001003897
8001004559
8001004570
8001005321
8001005328
8001006256
8001006835
8001007853
8001007947

WEST
WEST
EAST
WEST
WEST
WEST
WEST
WEST
WEST
NORTH
SOUTH
WEST
WEST
NORTH
WEST
WEST
WEST
WEST
WEST
NORTH
WEST
WEST
WEST
WEST
WEST
WEST
WEST
WEST
WEST
WEST
WEST
NORTH-EAST
WEST
WEST
WEST
NORTH
SOUTH
NORTH
SOUTH
SOUTH
NORTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

1
9
6
1
1
1
9
6
6
6
9
9
6
6
6
6
4
9
1
1
4
9
6
1
2
1
2
9
9
9
6
2
6
1
1
1
1
1
6
9
1
9
1
1
1
6
1
6
1
1

SLC\1129
SLC\0471
SLC\0715
SLC\0990
SLC\1256
SLC\1325
SLC\0209
SLC\1021
SLC\1110
SLC\0154
SLC\0027
SLC\0228
SLC\1055
SLC\0659
SLC\1066
SLC\0505
SLC\1467
SLC\0329
SLC\1360
SLC\1332
SLC\1486
SLC\0330
SLC\1025
SLC\1133
SLC\1427
SLC\1386
SLC\1423
SLC\0354
SLC\0481
SLC\0143
SLC\1008
SLC\0885
SLC\0975
SLC\1273
SLC\1404
SLC\1124
SLC\1051
SLC\1316
SLC\0913
SLC\0570
SLC\1375
SLC\0612
SLC\0634
SLC\1161
SLC\0639
SLC\0922
SLC\1339
SLC\0849
SLC\0822
SLC\0274

PAGE NO.
24
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.

NAGARAJU PEERIGA
IMMIDISETTY SATYA
NAJITHA UMMER
SHAIK HABIBUNNISA
LAKSHMI NARAYANA KANAGALA
Ramavathu Eshwar Naik
PANUGANTI AASHRITHA
T Midhun Kumar
nelavoy jyothiswar reddy
inakoti harikishan
PAGIDIMARRI DEEPTHI
KORADA BALAMANI
HARIKA ANANDALA
K.INBASEKAR
M VIJAYA RAVI BABU
PANAKAM DEVARAJULU
Yellapragada Kalyani Rao
SATYA RATNA SUBHAS CHANDRAN B
Rakesh Kumar.U
VIJAYA CHANDRA B
KRISHNA PRASAD.N
K.REDDAIAH
S ANIL KUMAR
RAMESH KALAM
E HARSHAVARDHAN
NARENDAR BANOTHU
SAJID PASHA MOHAMMED
TIRUPATHI RAO HANUMANTHU
TEJASWI R
BAKKAPPA K
ARUNKUMAR G
G SINDHU
DANAVATH BABI NAIK
BANDI SRIKANTH GOUD
RANJEETH K
D SAI RAGHUNATH CHARAN
SRIDEVI SURAPALLY
UDAYA BHASKAR YARNANA
J LOKANANDA REDDY
GAJULA SRINIVAS
V SUMAN KUMAR KOTTHAMASU
KRUTHENTI SHARATH KUMAR
N GOPAIAH
S B SIRISHA
MONDALA RAVIKIRAN
CHARNAKAR RAJU G S
P SHAILAJA
KATIKALA PRAMOD
ASIYA TASNEEM
NAGABHUSHAN REDDY TALLA

B
D
D
B
D
D
C
D
B
B
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
C
D
B
C
D
D
B
D
D
D
D
D
B
D
B
B
C
B
D
D
D
C
D
A

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

8001008238
8001008291
8001500265
8001500819
8001501243
8002000628
8002000656
8002000711
8002001081
8002001990
8002002140
8002003161
8002003709
8002004075
8002004573
8002004717
8002007268
8002008021
8002009197
8002009229
8002009890
8002012366
8002014058
8002014447
8002014529
8002014752
8002015116
8002015506
8002015580
8002016151
8002016827
8002016956
8002017311
8002017750
8002017780
8002018060
8002018481
8002018950
8002019150
8002019308
8002019811
8002021553
8002022021
8002022123
8002022134
8002022965
8002023796
8002024368
8002024880
8002025063

WEST
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
NORTH
SOUTH
WEST
WEST
NORTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
NORTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
NORTH
SOUTH
WEST
NORTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
WEST
WEST
NORTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
NORTH
SOUTH
EAST

PAGE NO.
25
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
Page 10

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

2
9
6
9
9
2
1
1
9
1
4
9
9
9
1
1
9
1
1
1
4
9
1
1
9
2
6
6
2
1
1
9
2
9
1
9
6
9
4
6
4
6
4
1
6
1
2
1
6
4

SLC\1429
SLC\0158
SLC\0530
SLC\0699
SLC\0042
SLC\1307
SLC\1322
SLC\0738
SLC\0802
SLC\1317
SLC\1448
SLC\0320
SLC\0226
SLC\0322
SLC\1195
SLC\1082
SLC\0211
SLC\1276
SLC\0873
SLC\1183
SLC\1461
SLC\0179
SLC\1243
SLC\1245
SLC\0422
SLC\1279
SLC\0991
SLC\0586
SLC\1433
SLC\1178
SLC\1041
SLC\0184
SLC\1432
SLC\0285
SLC\0914
SLC\0251
SLC\0620
SLC\0160
SLC\1475
SLC\0315
SLC\1476
SLC\1073
SLC\1464
SLC\1341
SLC\0122
SLC\1154
SLC\1261
SLC\1395
SLC\0923
SLC\1459

ROLL-C.TXT
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.

G SAI SUMAN KUMAR


RAJESH P
SRUJANA SREE A
SWAPNA SALONI
DARALA ROHIT
POOJA TRIPATHI
VAGGU ANAND KUMAR
THIRUPATHI KARIKE
BALAKISHAN KOKKULA
VIJAY KUMAR V
M PAVITRA
N VAISHNAVI
ANJANEYULU ANTHATI
ENJALA HARINI
RAVULA RAJENDAR
KALYANI N
Chavan Kailas
RAGHAVENDRA SINGH BHATIA
VADDI KIRAN KUMAR
GAIKAVADA LOKESWARI BAI
YADAVA BHARAT KUMAR
VEMAGIRI SUBHAKAR
Kiranmayi.Gutam
CHETTY JYOTHSNA
KISHORE YADAV SARIPALLI
BULA SATYASAGAR
JAGAGURU SATISH DADI
CHEEDELLA V MADHURI
SHAIK ARIF MOHAMMAD
ARABJAN MUJEEB
TELUGU SHARMILA
RAMIREDDY RAJEEV REDDY
MITTA PAVANI
GURRAM KOUSHIK
BHAVANASI VIVEKANANDA
SUJITHA PRIYANKA G
prasanna priya d tummalapalli
TALARI MOHAN
USHA MADHURI KARUKOLLA
Prabhavathi.Chappa
SRAVANKUMAR
SARADHI REVATHI ALEKHYA
DOODI NARASIMHARAO
PRAVEEN KUMAR KAKI
PRIYANKA TARINI
ANANDA KUMARA SWAMY M
SRIKANTH PENUMAKA
LAXMANA RAO GURUGUBELLI
KETHA SIVA KUMAR
BASAVAIAH PODILA

D
D
D
D
D
B
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
B
D
D
D
C
B
C
D
C
D
D
D
B
C
B
D
D
C
D
D
D
D
D
D
C
C
D
D
B
D
D

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

8002025261
8002025718
8002026672
8002026931
8002026951
8002027380
8002027896
8002028224
8002028854
8002030023
8002030420
8002030450
8002030717
8002031412
8002033677
8002500928
8003000086
8003001519
8003001719
8003003523
8003500051
8004000188
8004000384
8004002585
8004003982
8004004049
8004500040
8006000482
8006000678
8006001164
8006002210
8006003457
8006003638
8006004761
8006500010
8006500539
8007000137
8007000195
8007001006
8007001221
8007002298
8007003085
8007003278
8007003454
8007003857
8007004169
8007004216
8007004283
8007004389
8007004445

SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
NORTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
NORTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
NORTH
WEST
NORTH
SOUTH
NORTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
NORTH
WEST
SOUTH
SOUTH
NORTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
NORTH
NORTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

1
6
6
9
1
9
1
6
9
9
9
9
6
9
9
1
9
9
1
6
6
1
1
1
6
1
6
4
9
9
6
9
1
6
1
1
1
9
6
9
6
1
9
1
6
9
9
6
4
1

SLC\1147
SLC\0328
SLC\0929
SLC\0169
SLC\1083
SLC\0633
SLC\1305
SLC\0950
SLC\0348
SLC\0303
SLC\0518
SLC\0487
SLC\0745
SLC\0118
SLC\0049
SLC\1146
SLC\0453
SLC\0040
SLC\1329
SLC\1079
SLC\0785
SLC\1206
SLC\1108
SLC\1282
SLC\1014
SLC\1393
SLC\0909
SLC\1456
SLC\0263
SLC\0502
SLC\0546
SLC\0585
SLC\1399
SLC\1024
SLC\1012
SLC\0993
SLC\1315
SLC\0052
SLC\0259
SLC\0479
SLC\0152
SLC\1138
SLC\0168
SLC\0979
SLC\0997
SLC\0316
SLC\0155
SLC\1016
SLC\1270
SLC\0860

PAGE NO.
26
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.

ANURADHA BUDUMURU
JAKKA UMAMAHESH
HIMABINDU MAMIDADA
UPPADA NAGABHUSHANA RAO
SUNIL KUMAR
JANAPAREDDY SRIKANTH
KALLURI RAJESH V V S
BIRKATI PAVANI
GORLA NAGA PRAVALLIKA
J.P.ESTHER VALENTINA
DAVID LALRAMLIEN SONGATE
M Samuel Paul
NISHA R.THAMPI
MONISHA
JEEVA T
SUBALATHA. S
ahsan ahmad
RAM SAGAR MEENA
R SUDHASHINI
Deepa Mudduluru
Gautham
KANAGA RAJ R
SIVAKAMI .R
DIWAKAR DASS V
GANAPATHI RAM PRASAD R
D SURESH LINGAM
PARTHIBAN P
SATHISH KUMAR S
RAJESHKUMAR K
SUBA SHINI B
SHASHANK KUMAR
DURAI SAMY N
VAKATI SHATHAKARNI
I BENAZIR
PUSHPENDRA VISHAL KAUSHAL
SUMATHI S
KIRUBAKARAN
GODALA SIVA DURGA RAMANA
ANJHANA M
ARUN B
SRIDHAR V
ISHAN SINGH SENGAR
NIMESHA
RENU G
SHAJITHA A
R ELAKKYASELVAN
JULIET
JAI GANESH K R
MANIMARAN V
SRIMATHY M

D
D
A
D
A
D
E
B
D
A
D
D
B
D
D
C
C
B
D
D
D
D
C
C
B
B
D
D
D
D
B
D
D
D
B
B
B
D
B
D
D
A
C
D
D
D
D
D
B
D

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

8007004721
8007005059
8007005206
8007006009
8007006876
8007500645
8007502096
8007503018
8007503490
8201000070
8201000222
8201000409
8201000599
8201000627
8201000739
8201000744
8201001321
8201001462
8201001587
8201001728
8201001853
8201002673
8201002675
8201003340
8201003693
8201003800
8201003853
8201003921
8201004196
8201004204
8201005300
8201005444
8201005563
8201005676
8201005686
8201005724
8201005806
8201006547
8201007211
8201007248
8201007260
8201007331
8201007505
8201007573
8201007785
8201007974
8201008078
8201500189
8201500211
8201500224

SOUTH
SOUTH
EAST
SOUTH
EAST
SOUTH
NORTH-EAST
WEST
SOUTH
EAST
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
NORTH
NORTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
NORTH
NORTH
WEST
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
WEST
WEST
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
EAST
NORTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

6
9
9
6
3
9
9
6
6
4
2
6
9
9
6
6
6
2
1
6
4
9
9
1
1
1
6
6
9
6
9
6
1
6
9
9
1
9
6
9
6
9
9
9
9
6
4
1
6
9

SLC\0545
SLC\0576
SLC\0406
SLC\0420
SLC\0894
SLC\0368
SLC\0698
SLC\1044
SLC\0614
SLC\1469
SLC\1177
SLC\0728
SLC\0632
SLC\0364
SLC\0781
SLC\1009
SLC\0269
SLC\1441
SLC\1248
SLC\0600
SLC\1135
SLC\0489
SLC\0579
SLC\1278
SLC\1367
SLC\1314
SLC\0712
SLC\0903
SLC\0459
SLC\0963
SLC\0662
SLC\0697
SLC\1125
SLC\0837
SLC\0806
SLC\0795
SLC\1383
SLC\0341
SLC\1115
SLC\0085
SLC\0172
SLC\0456
SLC\0520
SLC\0017
SLC\0134
SLC\0865
SLC\1254
SLC\0912
SLC\1072
SLC\0006

PAGE NO.
27
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
1321.

KUMARESAN C
SAJID ABDUL RUB
HEMALATHA A R
VISHNU PRIYA K
RAMYA R
JAYARAMAN V
A KARUNA
Aswathy R Vijay
N.R.Natarajasivam
M JAGATHAMBAL
S. SHANTKRITI
SHASHANK GAUR
PHUNCHOK DOLKAR
DEEPTHI ESWAR
YUVARAJA S
AARTHY J
KARTHIK MOHAN
PANDIARAJAN C
GOPALAKRISHNAN S
TAMILEELA SELVI S
P SUDHA

D
D
D
D
D
D
B
D
B
D
B
B
C
D
D
D
D
D
D
D
D

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

8201500536
8201501030
8201501781
8201501824
8201503222
8202000002
8202000474
8202000696
8202001005
8202001029
8202001201
8202001757
8202001863
8202002543
8202500108
8204001386
8204500093
8204501438
8206000178
8206001125
8206001136

SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
WEST
SOUTH
WEST
WEST
NORTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
Page 11

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

6
9
1
6
1
1
6
6
9
6
9
9
2
9
6
6
9
6
6
6
9

SLC\0733
SLC\0191
SLC\1113
SLC\0655
SLC\0677
SLC\1259
SLC\1046
SLC\0695
SLC\0887
SLC\0635
SLC\0607
SLC\0731
SLC\0999
SLC\0461
SLC\0147
SLC\0940
SLC\0151
SLC\0086
SLC\0970
SLC\0831
SLC\0569

1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.
1350.

8206001267
8207000324
8207000425
8207002890
8401000771
8401000809
9001000719
9001000921
9001001619
9001001857
9001002905
9001003660
9001003972
9001005070
9001005123
9001005862
9001005871
9001005957
9001006431
9001500014
9001500028
9008000138
9008000170
9008000228
9008000229
9204000243
9204000403
9204000568
9204000579

ARAVIND KUMAR A
J VAZHAN DEVASAHAYAM
Paramasivan Sudhakar
C P PANDIA DHAVA SELVAN
MP ARUN PRASAD
ASHIYA NISHA
SHIVAKUMARA T BEERANNAVARA
TARU SHIKHAR
LAVA C
VIDYA VARDHINI R
SUGUNA SA
SAMEER V M
ASHA M T
Rohini Kallur
ALFIYA P V
DINESH CHAND MEENA
sabari d
Pritam Karmakar
BASUVU RAJENDRA PRASAD
RUPAM BHARTI
MANOJ PRABHAKAR
DALIP KUMAR
ANUBHAV KUMAR
TARUN NEGI
ASWATHY S
ANUMOL BABU
ARUN S KUMAR
SETHU R
NATALIA ANIYANKUNJU

C
D
D
D
D
C
B
C
D
D
B
C
D
D
D
B
B
A
C
C
A
C
C
C
D
D
D
B
D

ROLL-C.TXT
NORTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
NORTH
WEST
NORTH
SOUTH
SOUTH
WEST
NORTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
WEST
EAST
NORTH
NORTH
EAST
NORTH
NORTH
NORTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

1
3
9
1
1
9
9
9
2
1
4
6
4
1
9
2
9
9
1
9
6
6
1
9
9
1
6
9
6

SLC\1361
SLC\1480
SLC\0077
SLC\1171
SLC\1225
SLC\0516
SLC\0804
SLC\0159
SLC\1371
SLC\1252
SLC\1473
SLC\0988
SLC\1419
SLC\0609
SLC\0408
SLC\1444
SLC\0851
SLC\0056
SLC\0743
SLC\0198
SLC\0700
SLC\0587
SLC\1050
SLC\0333
SLC\0475
SLC\0932
SLC\0750
SLC\0783
SLC\0747

PAGE NO.
28
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.
1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1370.
1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.
1377.
1378.
1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.
1392.
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1400.

VINEETHA MOHAN
SAJEELA K A
REKHA KRISHNAN S
ROSHNI VIJAYAN
LAKSHMI PRABHA M
ANUMOD I S
DHANYA BALAN
SATHEESH KUMAR K
KADEEJA K
JOHNSON JOSEPH ROZARIO
ANIL KUMAR B PILLAI
JUSTIN JOSE
NEEMA K DINAMANY
AJEESH JOSEPH
HARISH M
ANNIE SELMA ISSAC
ANEESHA DEVASSY
PARVATHY VINOD
SNEHAL SUPEKAR
SHALIN THOMAS
ANIL SASIDHARAN
NAYANA .M.S
RENJEESH K.T.
REMYA K
Monisha Mohan
GREESHMAM M B
SOUMYA K S
PRATHEESHA K
RAMYA T
BHAVYA M
NIMISHA G
SURYA K P
K S APARNNA
SAJITHA P K
M R SITHARA
JAYARAJAN TM
NAVYA B K
ANJANA K
DIVYA N
shweta mukundan
SREEKANTH K
Divya KP
MOHAMED ABDUL SHAFEEQUE.K
PRASANTH S
SEENA CM
VINOD P
ARATHI VIJAYAN G
HAKINI G K
APPU M G
KRISHNA S S

D
D
B
D
D
B
D
B
D
D
D
B
D
D
D
D
D
D
B
B
D
B
B
C
B
D
B
E
D
D
D
D
D
D
D
D
B
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
B
D
D

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

9204000607
9204000813
9204001084
9204001147
9204001470
9204001479
9204001792
9204001855
9204002040
9204002050
9204002210
9204002330
9204002379
9204002407
9204002518
9204002949
9204003086
9204003475
9204004158
9204005146
9204005742
9204007245
9204007281
9204007973
9204008357
9204008429
9204008723
9206000068
9206000855
9206001397
9206002015
9206002736
9206002801
9206002882
9206003099
9206004498
9206004600
9206004765
9206006776
9206006798
9206006800
9206007299
9206007432
9206500037
9206500162
9206500553
9211000002
9211000122
9211000231
9211000257

SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
WEST
SOUTH
WEST
WEST
NORTH
WEST
SOUTH
WEST
NORTH-EAST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
NORTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

1
6
9
6
9
1
6
1
2
9
3
2
6
9
6
2
6
6
9
9
9
6
1
1
9
6
6
9
6
6
6
6
9
1
9
3
9
6
6
9
9
6
6
6
6
3
9
9
9
9

SLC\0646
SLC\0868
SLC\0772
SLC\0275
SLC\0084
SLC\1378
SLC\0734
SLC\1397
SLC\1253
SLC\0542
SLC\1463
SLC\1420
SLC\0667
SLC\0046
SLC\0883
SLC\1268
SLC\0762
SLC\0896
SLC\0675
SLC\0839
SLC\0365
SLC\1028
SLC\1318
SLC\1411
SLC\0817
SLC\0890
SLC\0994
SLC\0706
SLC\0299
SLC\0808
SLC\0176
SLC\0141
SLC\0242
SLC\0905
SLC\0548
SLC\1468
SLC\0882
SLC\0419
SLC\0955
SLC\0388
SLC\0331
SLC\0960
SLC\0737
SLC\0951
SLC\0123
SLC\1368
SLC\0314
SLC\0654
SLC\0167
SLC\0437

PAGE NO.
29
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.
1430.
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.

REHINA N R
SAJITH G S
LEKSHMI MOHAN
SOUMYA
FATHIMA BASHEER
SINDHU S
ARATHI S
JAYADEV S R
SILJA P K
PRIYA DAS
NISHA V S
ANGITHA S
ANOOP R L
CHIKKU A M
REVATHY S NAIR
RUBEENA S
UMA PILLAI M
ASWATHY S S
HARISANKAR
SMITHA S
LEKSHMI S L
SAJID A
RESHMA R S
REMYA G
SISU PRAMOD S
SHERIN S
RAKHI K V
BINI HUSSAIN R
RUGMA V M
JAIJUSHA J
GOKUL DEV Y
PRASEEJA R J
KARTHU V S
HAJARA ABBAS R
KRISHNA S DILEEP
ASHA LEKSHMI
PARVATHY SUNDARESAN
LENY JOSE
P R S REMYA
LEKSHMI R NATH
SASIKALA V
PALLAVI NAIR K
GAYATHRI G
ASHITHA J PRAKASH
DIVYA.C.R
NISHA RAJ R.S.
RAHI R KRISHNAN

C
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
B
D
D
D
B
D
D
D
D
D
D
B
D
D
D
D
B
D
D
D
B
D
B
D
D
D
B
D
D
D
D
D
D
D
D

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

9211000307
9211000463
9211000544
9211000679
9211000750
9211000821
9211000994
9211001072
9211001091
9211001261
9211002325
9211002397
9211002798
9211002856
9211002902
9211003020
9211003631
9211003642
9211004054
9211004137
9211004403
9211004469
9211004776
9211005087
9211005402
9211005422
9211005468
9211005589
9211005892
9211005977
9211005984
9211006052
9211006121
9211006180
9211006285
9211007817
9211008249
9211008678
9211008726
9211009071
9211009103
9211009282
9211009489
9211009570
9211009637
9211009654
9211009665

NORTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
NORTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
Page 12

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

6
1
6
9
6
1
6
9
6
9
6
6
6
6
9
6
9
6
9
9
9
6
6
6
6
9
6
6
9
9
9
1
9
6
9
9
9
6
6
9
6
9
1
9
9
1
6

SLC\0971
SLC\0792
SLC\0148
SLC\0277
SLC\1001
SLC\1231
SLC\0920
SLC\0573
SLC\0483
SLC\0252
SLC\0582
SLC\0681
SLC\1121
SLC\0939
SLC\0175
SLC\0907
SLC\0717
SLC\0637
SLC\0112
SLC\0307
SLC\0183
SLC\0760
SLC\0729
SLC\1007
SLC\0694
SLC\0384
SLC\0908
SLC\0630
SLC\0589
SLC\0290
SLC\0150
SLC\1182
SLC\0749
SLC\0592
SLC\0741
SLC\0540
SLC\0486
SLC\0779
SLC\1076
SLC\0149
SLC\0746
SLC\0434
SLC\0721
SLC\0005
SLC\0061
SLC\1216
SLC\0615

1448.
1449.
1450.

9211009772 REVATHY R S
9211009889 MEERA S R
9211010427 DIVYA SUJATHAN

D
B
D

ROLL-C.TXT
SOUTH
WEST
SOUTH

C
C
C

AG.III (TECHNICAL)
AG.III (TECHNICAL)
AG.III (TECHNICAL)

9
9
6

SLC\0418
SLC\0617
SLC\0132

PAGE NO.
30
18/08/12
COMBINED RECRUITMENT FOR FOOD CORPORATION OF INDIA, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER
RECOMMENDED FOR APPOINTMENT ( LIST-II )
SR. NO. ROLL NO.
------ -------

NAME
----

ZONESEL ZONE
------- ----

POSTSEL POST
------- ----

1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.

AISWARYA B CHANDRAN
SUMANA SATHAR A
ASWATI R
swapna s
SOUMYA. N.S
ATHIRA KRISHNAN K. A.
NISHA RANI. B.S
SUDARSANAN S
SHEREENA BASHEER
DHANYA KN
RAJANI J
SHIJU SP
JAYASREE R
DEEPU K V
YAMINI C
SREEKANTH M
POORNIMA P S
ROSE C A
RASHMI N M
SUBHASREE S
FAMEESHA PAREECHI
NITHYAN N
BHAVYA P R
S VANDHANA
ROUFIYA N K
CHERIYAPATH ASHEETA SUKUMARAN
SHIRAN KALAPPURAKKAL
ANSHIDHA K A
ANIL M S
ATHUL B MANAPPADAN
SIJUMON V S
RESMI S K
JINYMOL K P
KARTHIKA V.P.
vidya r sankar
PRAVITHA KP
SUMISHA A
JAZEELA UBAID P
VINI M V
HARSHA HARINADH T

D
D
D
D
D
B
B
D
D
D
D
D
B
D
B
D
B
D
C
D
D
D
D
C
D
B
D
D
D
B
D
D
D
D
D
D
B
D
D
D

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

9211010463
9211010723
9211011236
9211011445
9211011473
9211011506
9211011808
9211011850
9211012173
9211500157
9211500269
9211500296
9211500533
9211500710
9212000062
9212001000
9212001055
9212001498
9212001653
9212001814
9212001832
9212001858
9212001862
9212001910
9212002049
9212002090
9212002122
9212002336
9212002656
9212003047
9212003763
9212004209
9212004534
9212004739
9212005385
9212500005
9212500078
9212500397
9212500486
9212500512

SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
WEST
SOUTH
WEST
SOUTH
NORTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
NORTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
WEST
SOUTH
SOUTH
SOUTH

Page 13

AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III
AG.III

CATSEL RANK
------ ---(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)
(TECHNICAL)

9
9
9
9
6
9
6
3
6
6
9
9
6
9
6
1
6
9
6
9
6
6
9
6
6
9
9
6
9
1
1
6
1
6
1
6
6
6
1
9

SLC\0492
SLC\0404
SLC\0547
SLC\0515
SLC\0954
SLC\0720
SLC\1100
SLC\1455
SLC\0768
SLC\0195
SLC\0272
SLC\0504
SLC\1111
SLC\0411
SLC\0984
SLC\0797
SLC\0986
SLC\0473
SLC\1063
SLC\0092
SLC\0897
SLC\0934
SLC\0099
SLC\0973
SLC\0229
SLC\0611
SLC\0362
SLC\0539
SLC\0374
SLC\1380
SLC\0941
SLC\0898
SLC\1090
SLC\0761
SLC\1126
SLC\0959
SLC\1077
SLC\0144
SLC\1128
SLC\0572